lnu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Utvecklingsarbetet som en väg in i professionen
Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice. (PEPP)
Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice. (PEPP)
2019 (Swedish)In: Nera 2019, Education for a globalized world, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Utvecklingsarbetet som en väg in i professionen

Research topic/aim

Det övergripande syftet med presentationen är att bidra med kunskap om utvecklingsarbete som en variant av självständiga arbeten, slutuppsatsen som studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Linnéuniversitet, Sverige, skriver. Studenterna genomför sina självständiga arbeten som utvecklingsarbeten med inspiration från en aktionsforskningsmodell som de valt själva. Under presentationen redogörs för tre studier av några utvalda utvecklingsarbeten. Centralt för dessa studier är att belysa vad studenterna ser som betydelsefullt att förändra i fritidshemmet och deras bevekelsegrunder som kommer till uttryck när de beskriver sina val av utvecklingsområde. De ämnesområden som analyseras i dessa tre studier utgörs av sociala relationer, digitala verktyg och delaktighet och inflytande. Dessa tre ämnesområden är prioriterade områden både i fritidshemmets styrdokument och inom aktuell forskning. De tre studierna utgör tre kapitel i en kommande antologi.

Theoretical framework

De tre studierna tar utgångspunkt i teoretiska perspektiv och teorier som är knutna till de ämnesområden som analyseras: Studien om sociala relationer utgår bland annat från  sociokulturellt perspektiv (Wenger, 1989, Vygotskij, 2005), men också från ett värdeperspektivdär ömsesidighet och respekt för varandra är centrala byggstenar (Noddings, 2002). Studien om digitala verktyg tar sin utgångspunkt i multimodal undervisning och lärande (Selander & Kerr, 2017) och studien om delaktighet och inflytande utgår bland annat från Thomas (2009) som skiljer mellan social delaktighet och politisk delaktighet. De tre studierna förhåller sig till en teorimodell för studenters utvecklingsarbeten utarbetad av Karlsudd mfl. (2017). Karlsudds mfl. teorimodell visar hur teori och metod kan utgöra en akademiskt grund i utvecklingsarbeten. På så sätt knyts studenternas utvecklingsarbeten såväl till akademin som till den pedagogiska praktiken där de genomförs.

Methodological design

Inledningsvis utfördes ämnessökningar i Diva efter utvecklingsarbeten inom olika ämnesområden. Tolv arbeten inom tre ämnesområden (se ovan) valdes ut för deras tydliga argumentation för sina beslut och tillvägagångssätt i valet av utvecklingsområde. Därefter genomfördes kvalitativa innehållsanalyser, en metod som beskrivs som flexibel och lämplig då fördjupad förståelse eftersträvas vid studier av muntlig, textbaserad och även visuell kommunikation enligt Elo och Kyngäs (2007), och Finfgeld-Connett (2014). Med hjälp av studiens syfte och forskningsfrågor sökte vi på så sätt innebörden i varje enskilt utvecklingsarbete. Därav kan analysarbetet även beskrivas som induktivt då analysarbetet i övrigt saknat förutbestämda ramar (jfr. Finfgeld-Connett 2014).

Expected conclusions/findings

Resultaten av vår analys visar att studenterna genom sina aktioner både självständigt och i samarbete med pedagogisk praktik har formulerat, löst problem och förändrat verksamheten inom avsett område. För studenten har det öppnats möjligheter att öva systematiskt kvalitetsarbete genom att tillägna sig redskap och utveckla processtänkande. Några slutsatser: 1) En framgångsfaktor är att verksamheten ser studenten som en tillgång som kan bidra till en kvalitetshöjning i verksamheten. 2) Ett medvetet multimodalt perspektiv skulle kunna vidareutveckla studenternas utvecklingsarbeten. 3) studenternas medvetenhet om arbetssituation i fritidshemmet ökar. Exempelvis ifrågasätts möjligheten att arbeta med relationer i stora elevgrupper och alla elevers möjlighet att till delaktighet, trygghet och omsorg av kamrater och lärare. Nya frågor som väckts: Vem äger ’problemet’ som ligger till grund för projektarbetet. Är det verksamheten och dess lärare, enbart studenten eller båda parter?

Relevance to Nordic educational research

Forskning om utbildning ger möjlighet till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan nordiska forskare. Detta i sin tur leder till nya möjligheter att utveckla miljöer för utbildning och lärande där studenter kan utvecklas och förberedas inför uppdraget att förändra och utveckla en praktik

Abstract [en]

Development work as a way into the profession

Research aim

The overall purpose of the presentation is to contribute knowledge of development work as a variant of student final thesis at the programme for leasure-time teachers at Linnaeus University, Sweden. Students perform their final thesis as a development work, inspired by an action research model chosen by themselves. In this presentation, we account three qualitative studies of these student development work. The studies analyse: 1) what the students see as meaningful to change in the leasure-time centre and 2) their motives for the choice of development. The subjects discussed in these three studies are social relations, digital tools, and participation and influence. These three subjects are priority areas in both the recreation home's governing document and in current research.

Theoretical framework

Theoretical perspectives and theories are related to the subjects that are analyzed. The studies on social relations is based both on a sociocultural perspective (Wenger, 1989, Vygotsky, 2005) and a value perspective (Noddings, 2002). The studies of digital tools takes its starting point in multimodal teaching and learning (Selander & Kerr, 2017), and the studies on participation and influence is based on Thomas (2009). The three studies relate to a theory model for students' development work, prepared by Karlsudd (2017). Karlsudds theory model shows how theory and method can be an academic foundation in students’ development work.

Methodological design

Initially, we made searches in the archive Diva looking for development work in various subject areas. Twelve works in three subject areas (see above) were selected for their clear arguments for their decisions and approaches in the choice of development area. Then, qualitative content analyzes were conducted, a method described as flexible and appropriate when you seek for in-depth understanding of oral, text-based and also visual communication according to Elo and Kyngäs (2007), and Finfgeld-Connett (2014).

Expected conclusions / findings

The results of our analysis show that the students, through their actions, have formulated, solved problems and changed their activities within a designated area, independently and in cooperation with pedagogical practice. The student has opened the opportunity to practice systematic quality work by acquiring tools and developing process thinking. Some conclusions: 1) A success factor is that pedagogical practice sees the student as an asset that can contribute to a quality increase in the leisure-time center. 2) A conscious multimodal perspective could further develop students' development work. 3) The students' awareness of working life in the leisure-time center increases. For example, the possibility of working with relationships in large student groups and the possibility of all pupils for participation, security and care of peers and teachers is questioned. New issues raised: Who owns the "problem" that is the basis for the project work. Is it the practice and its teacher, only the student or both parties?

Relevance to Nordic educational research

Research on education provides the opportunity for exchanges of knowledge and experience between Nordic researchers. This will also lead to the development of environments for education and learning where students provide opportunities for development and preparation for the mission to transform and develop an internship

Place, publisher, year, edition, pages
2019.
Keywords [sv]
Praktiknära, självständigt arbete, utvecklingsinriktat arbete
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-90289OAI: oai:DiVA.org:lnu-90289DiVA, id: diva2:1373571
Conference
NERA 2019, the 47 Annual Congress of the Nordic Educational Research Association. Uppsala, Sweden 6-8 March, 2019
Note

Ej belagd 20200124

Available from: 2019-11-27 Created: 2019-11-27 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Other links

Abstract book

Authority records BETA

Perselli, Ann-KatrinDahl, Marianne

Search in DiVA

By author/editor
Perselli, Ann-KatrinDahl, Marianne
By organisation
Department of Education and Teacher's Practice
Pedagogy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 6 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf