lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ajvazaj, Albina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Påverkande faktorer på internkommunikation: En fallstudie på en offentlig verksamhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Bohm, Martin
  et al.
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Hjalmarsson, Magnus
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  IMSAFE- en databas om sjösäkerhet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This project called ”IMSAFE – a data base on safety at sea” is a part project in a larger research project named ”Safety organisation, Safety management, Safety governing and ships safety”. The aim of this part project has been that of collecting and feeding information into the data base in order to get it started and going. The point of the data base is not to compete with or to become a surrogate for already exciting sources of search but to be a complement to them.

 • 3.
  Cosic, Admir
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Antonio, Michel
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Processförbättring med hjälp av TMMi-Modellen: Utvärdering av en testprocess på ett medelstort företag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Storleken och komplexiteten på dagens system och applikationer ökar. Detta leder till att kraven på system och applikationer ökar också eftersom kunderna kräver av dagens system full funktionalitet inom olika typer av distribuerade miljöer. Kunder är inte bara intresserade av funktionerna i systemen och applikationerna, de förväntar sig också att systemet skall vara av god kvalitet. Av dessa skäl är det mycket viktigt att testa system och applikationer för att säkerställa att de uppfyller kundernas förväntningar. Däremot är det inte bara själva mjukvarans kvalitets frågor som organisationer behöver ha i åtanke, en lika viktig del är själva testprocessens kvalitet. För att öka testprocessens kvalitet  krävs det en utvärdering av processen. Utvärderingen identifierar processens styrkor, svagheter och möjligheter.

  I detta examensarbete har vi utvärderat tesprocessen på ett utvecklingsföretag. Utvärderingen har baserats på anvisningar och rekommendationer från TMMi-modellen, Test Maturity Model Integrated. Vi hade som mål att lyfta fram förbättringsförslag till företagets testprocess. Efter utvärderingen kom vi fram till vilken mognadsnivå verksamheten utifrån TMMi-modellen samt en mängd förbättringsförslag för att höja mognadsnivån på testprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Dalipi, Fisnik
  et al.
  Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway.
  Yayilgan, Sule Y.
  University of Science and Technology (NTNU), Norway.
  Imran, Ali S.
  University of Science and Technology (NTNU), Norway.
  Kastrati, Zenun
  University of Science and Technology (NTNU), Norway.
  Towards Understanding the MOOC Trend: Pedagogical Challenges and Business Opportunities2016In: Learning and Collaboration Technologies. LCT 2016., Toronto: Springer, 2016, p. 281-291Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Undoubtedly, MOOCs have the potential to introduce a new wave of technological innovation in learning. In spite of the great interest among the educators and the general public MOOCs have generated, there are some challenges that MOOCs might face when it comes to examining and determining the best pedagogical approaches that MOOCs should be based on. Moreover, MOOCs are facing also challenges towards building a consistent business model. The main objective of this paper is to shed more light on the MOOCs phenomenon, by analyzing and discussing some benefits and drawbacks of MOOCs from the pedagogical and business perspectives. Therefore, in this paper we provide an in-depth analysis of MOOCs challenges and opportunities towards determining pedagogical innovations. We also analyze current trends of MOOCs expansion to create new educational markets by overpassing the bricks-and-mortar educational institutions. To do so, we conduct a SWOT analysis on MOOCs. Finally, we provide possible directions and insights for future research to better understand how MOOCs can be improved to lead to greater innovations in the higher education landscape to answer the needs of a knowledge-based economy.

 • 5.
  El-Ahmad, Adham
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  A Study on the Relation between Software Quality & Test Quantity2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Testing is an essential phase of software development process. It helps to ensure the quality of the software by finding bugs, errors, and defects that may occur during the development or the deployment of the system. IT companies and field workers, spend a lot of efforts on testing a software. However, how far should testers go with testing? In this research, we study 80 open source real world projects, and explore how much testing code has been written in those projects, in comparison with production code. We also try to find if there is any relation between different project factors, such as: project size, number of contributors and the amount of testing that has been done in those projects. We also give some recommendations to help field workers determine the amount of testing needed for a software.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ericsson, Morgan
  et al.
  University of Gothenburg.
  Wingkvist, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Mining job ads to find what skills are sought after from an employers' perspective on IT graduates2014In: Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education, ACM Publications, 2014, p. 354-354Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We mine job ads to discover what skills are required from an employers' perspective. Some obvious trends appear, such as skills related to web and mobile technology. We aim to uncover more detailed information as the study continues to allow course content to better match the expressed needs.

 • 7.
  Frick, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Sandström, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  IKT som stöd vid rehabilitering: Hinder och möjligheter med surfplattor som stöd vid träning efter knäprotesoperation2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är ett resultat av en försöksstudie med användning av surfplattor som stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperationer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. En av författarna är kliniskt verksam sjukgymnast sedan tio år tillbaka, den andre författaren har lika lång erfarenhet av ortopedisk sjukgymnastik ur ett patientperspektiv. Syftet med studien var att skapa förståelse för patienters uppfattningar om IKT-stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperation. Det IKT-stöd som är i fokus i detta arbete är en egenframtagen innovativ informationsbroschyr med interaktiva träningsinstruktioner, samt den redan befintliga applikationen Min Hälsoplan. Författarna har valt att utgå ifrån ett sociotekniskt ramverk som teoretisk modell, och utifrån detta använt ramverkets tre perspektiv organisation, teknik och individ vid resultatanalys. I undersökningen deltog 24 patienter, som fick låna en surfplatta innehållande ovan nämnda IKT-stöd. Samtliga deltagare fick sedan svara på en enkät med frågor kring deras upplevelse av detta. Enkätundersökningen kompletterades med fem patientintervjuer och två personalintervjuer. Detta för att få med både patientperspektiv och personalperspektiv, precis som med författarnas egna perspektiv som följt med under hela processen genom studiens planering, utförande och sammanställning. Hela 82 % av de tillfrågade ville prova att använda surfplatta som stöd vid rehabiliteringen, och 79 % ställde sig även positiva eller mycket positiva till att använda IKT-stöd även i framtida vårdsammanhang efter att ha provat surfplattan som stöd. Studien visar att patienterna som deltagit i studien upplever stor nytta med instruktionsfilmerna. Nyttan beskrivs som stöd för minnet, känsla av trygghet, delaktighet samt ökad motivation till träning. Instruktionsfilmerna uppfattas även ge möjlighet till bättre tydlighet i träningsinstruktionerna. Hinder för IKT-stöd vid rehabilitering som författarna har tydliggjort i denna studie är organisatoriska strukturer, tekniska problem och lågt mått av tillgänglighet. Möjligheter med IKT-stöd kan i ett större, teoretiskt perspektiv vara högre vårdkvalitet, ökad trygghet i vård och behandling, bättre tillgänglighet, ökat främjande av goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, jämnare patientflöden, arbetsinsatsvinster, ekonomiska vinster samt förbättrade utsikter för en mer jämlik och rättvis vård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Golub, Koraljka
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Digital Humanities Master at Linnaeus University2017In: 2nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage: November 6 – 8, 2017, University of Zadar, Croatia, 2017, p. 21-21Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Linnaeus University has been leading several big initiatives at cross-sectora and cross- disciplinary axes over the past years, with the purpose of addressing future societal challenges. Digital Humanities is one of them; it has been receiving funds since 2016. Current big focus is placed on developing a Master program in Digital Humanities. The program is considered unique in that it defines a small core of obligatory courses and a big selection of elective from any relevant discipline at the university, grouped around three major suites: humanities, technology, business and economics. Further, major feature of the program is involving external sectors to the largest degree possible. The program will be given in the international online mode, free of charge to citizens of the European Union with a completed Bachelor degree. In order to test challenges and opportunities on this new interdisciplinary program, several courses were planned to be given in 2017 and 2018. The first course titled Programming for Digital Humanities is underway. The presentation will include these topics as well as discuss issues around bringing together different disciplines, students from different backgrounds, and teachers from different disciplines as well as from different sectors. 

  Download (pdf)
  presentation
 • 9.
  Hörlin, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Granode - A proposal for a new game design tool2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

    When creating computer games it is necessary to use extensive documentation so that everybody involved in the creative process is up to date. This paper has investigated what prospects there are to improve the GDD process to a more updated version that would be less linear in its format and more user-friendly to everybody involved.

   This paper evaluates the game designers’ available tools which were found to be inadequate to do an effective job, mostly because they are not suited for the complex task that is contemporary GDD creation and maintenance.

   It was also found that there exists software technology and methodology to address some of these problems; but no evidence has been found that it has been implemented for the computer game industry in a useful manner.

   Lastly, a suggestion for a framework that would use a more visual and amorphous workflow derived from the discussed theory is presented. This framework uses an open nomenclature in a node-graph structure where every node represents different entities/objects in the game and is connected to each other by their interaction between attributes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ingers, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Nilsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Stop starting, start finishing: En fallstudie om formell kompetensutveckling med fokus på utvärderingsfasen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett samhälle i ständig utveckling vilket ställer krav på verksamma företag att konstant driva på den egna utvecklingen. I detta arbete är kompetenta och kunniga medarbetare viktigt, men det är enligt Rekryteringsenkäten 2012 (Svenskt Näringsliv, 2012) svårt för företagare att anställa den kompetens de behöver. Om inte kompetensen finns på arbetsmarknaden är intern kompetensutveckling ett möjligtalternativ för att ta fram den kompetens som efterfrågas och detta är något som det årligen investeras stora summor i. Vilken effekt dessa investeringar har på företagen är dock något som inte utvärderas i någon större utsträckning (Pineda, 2010) vilket leder till att pengar riskerar att upprepade gånger investeras i overksamma insatser. Hur kan detta åtgärdas? Det finns ett flertal teoretiska modeller för utvärdering av kompetensutveckling, men det saknas empirisk forskning som visar hur företag arbetar med området och det är denna lucka uppsatsen bidrar till att fylla. Undersökningen syftar till att genom en fallstudie beskriva de olika stegen i formell kompetensutveckling på organisationsnivå, med särskilt fokus på utvärdering, och undersöka den problematik som finns kring dessa aspekter utifrån existerande modeller för formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande insatser. Följande forskningsfrågor besvaras:

  1. Vilka nyckelaktiviteter utförs i det formella kompetensutvecklingsarbetet?

  2. Saknas några nyckelaktiviteter i jämförelse med teoretiska modeller för formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande insatser?

  3. Vilka hinder finns i arbetet med utvärdering av kompetensutveckling och hur kan dessa överbryggas?

  Undersökningen har antagit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. En fallstudie har genomförts där sex aktörer på olika nivåer i fallföretaget genom personliga intervjuer fått beskriva kompetensutvecklingsprocessen och hur kompetensutveckling utvärderas. Resultatet har därefter analyserats med hjälp utav ADDIE-modellen och Kirkpatricks fyra-nivå modell. Resultatet ger en bild av kompetensutvecklingsarbetet som ostrukturerat och omedvetet där utvärderingsarbetet till stor del är personberoende. Alla faser i ADDIE går att finna i det arbete företaget gör och de hinder som identifierats är övergripande av en strukturell karaktär. Förbättringsmöjligheterna för utvärderingsarbetet består främst av att tydliggöra rutiner, ansvar och praktiska hjälpmedel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Johansson, Berit
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Informationssäkerhetsarbete på tillverkande småföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Information security is more than ever a current topic. Media report continuously about different disturbances, caused by technically breakdowns, human mistakes and sabotage. Big changes have occurred during the latest twenty years regarding technology, the lifespan of products and staffing. To protect the strategic information should be more important than ever, to create credibility, avoid interruptions in production and financial loss.

  Earlier research has contributed to describe models how to work to increase information security within an organization. Surveys have also been made regarding the situation in public service, big companies and homes.

  The purpose of this thesis is to fill that gap that exist and describe the situation of small manufacturing industries. How does the business management work with information security?

  A qualitative survey has been made at three small/ medium sized manufacturing industries in Småland and is based on personal interviews.

  In this survey it appears clearly that the entrepreneurs certainly have made some risk assessments and measures, but they do not work systematically with information security. The changes that have been made within technology, products and staffing have not been followed up with a more systematically security thinking.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Jonasson, Kalle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Broadband and circuits: the place of public gaming in the history of sport2016In: Sport, Ethics and Philosophy, ISSN 1751-1321, E-ISSN 1751-133X, Vol. 10, no 1, p. 28-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay concerns the place of e-sport in the history of sport. E-sport is construed as an entity in this corpus, by seeking out historical counterparts that display similar forms of play and organisation. Thus, ancient Roman games are identified as an early instance of what could be called public gaming, i.e. competitive digital games in a public setting. Two recent philosophical statements regarding the history of sport furnish the point of departure of the analysis: Steven Connor’s historicising of the term sport and Heather Reid’s treatise of virtue in the games and athletics of antiquity. The varying content of sport in its course through time is discussed foremost in relation to how the human and nonhuman elements have been organised. In order to settle the role of public gaming in the history of sport, two aspects of Roman games are highlighted to ’fabricate’ its legacy in the history of e-sport: Pollice Verso (’Thumb gesture’) and simulations. It is concluded that the way Roman games have been understood in relation Hellenic Athletics has its counterpart in how e-sport is understood in relation to sport. Public gaming as an instance in the history of sport, when contrasted to Greek athletics and Modern sport, appear as a deviant and violent practice. This view is problematized by a discussion of virtue in sport as being possible to elicit from it for both practitioners and spectators. Furthermore, public gaming appears as a bastard in the history of sport since it blurs the demarcation between human and nonhuman elements more often than its hallowed counterparts. To place e-sport as an entity in the history, present and future of sport testifies to that the phase sport is in now is characterised by hybridity, and that sport stands at a crossroads. If the next dominant understanding of sport primarily will connote ’corporeality’ and ’humanness’, such as in the case of lifestyle sport and sport for all, e-sport’s focus on the ’formal’ and ’competitive’ aspects of modern sport will contribute to that deliverance; and vice versa.

 • 13.
  Jonasson, Kalle
  Malmö University.
  Electronic sport and its impact on future sport2010In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 13, no 2, p. 287-299Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to public health and media discourses, the mere mentioning of computer gaming (E-sport) as a form of sports might be considered subversive. As a matter of fact, the two practices are considered to be oppositional. Sports are often regarded as virtuous, whereas computer gaming is looked upon as a vice. In this light, the basic aim of this essay is to discuss and analyse the ‘sporting qualities’ of competitive computer gaming in relation to the definition of sport. The reasoning will also forecast the future of competitive computer gaming. How might this new form of ‘sport’ develop and what impact will it have on future sports in general? We answer the question by presenting three possible scenarios. Might it even be that we are standing on the threshold of a new phase in the evolution of sports?

 • 14.
  Kastrati, Zenun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Kurti, Arianit
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Hagelbäck, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  The Effect of a Flipped Classroom in a SPOC: Students' Perceptions and Attitudes2019In: ICETC 2019: Proceedings of the 2019 11th International Conference on Education Technology and Computers, ACM Publications, 2019, p. 246-249Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The advent of Massive Open Online Courses (MOOCs) and Small Private Online Courses (SPOCs) has brought opportunities to higher education institutions. Despite this, one of the main drawbacks of MOOCs and SPOCs has been relatively low retention rate of the registered students. Having this in mind in this paper we report our research efforts with a SPOC on Applied Machine Learning specifically tailored for professional students. More concretely, we report our findings with regard to the effects of the flipped classroom approach on the students' perceptions and attitudes. The initial results show that flipping the class had direct effects on students' knowledge and skills compared to a fully online class setting. These findings have offered complementary explanations of the survey regression analysis which revealed that course structure/instructional approach followed by course content are the main drivers in accounting for the variance in students' overall perceptions of the course.

 • 15.
  Kerren, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Jusufi, Ilir
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  A Novel Radial Visualization Approach for Undirected Hypergraphs2013In: EuroVis: Short Papers, Eurographics - European Association for Computer Graphics, 2013, p. 25-29Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Hypergraphs are a more generalized concept of graphs where an edge typically connects multiple vertices. They are applicable to many different domains such as the representation of complex biochemical pathways or classification problems with non-empty intersections between different groups, for instance, in social network analysis. There is a need to visualize those relational data structures in such a way that a better understanding of the relationships between vertices as well as their interactive exploration is supported. This paper describes a new radial visualization technique to layout undirected hypergraphs without clutter and to provide methods of interaction and data analysis. 

 • 16.
  Kohen-Vacs, Dan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Ronen, Miky
  Cohen, Shavit
  Mobile Treasure Hunt Games for Outdoor Learning2012In: IEEE Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology, ISSN 2306-0212, Vol. 14, no 4, p. 24-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present an effort to provide teachers with a dedicated environment for designing location based games conducted via mobile phones. Treasure-HIT allows teachers to define a set of locations (using Google Maps and Google Street APIs), to attach clues that direct the players to the locations and to offer specific activities for each location. The system is primarily aimed to support the outdoor learning activities of the subject My Village as part of the national curriculum for elementary schools.

 • 17.
  Kucher, Kostiantyn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Kerren, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Text Visualization Techniques: Taxonomy, Visual Survey, and Community Insights2015In: Proceedings of the 8th IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis '15), / [ed] Shixia Liu, Gerik Scheuermann, and Shigeo Takahashi, IEEE, 2015, p. 117-121Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Text visualization has become a growing and increasingly important subfield of information visualization. Thus, it is getting harder for researchers to look for related work with specific tasks or visual metaphors in mind. In this paper, we present an interactive visual survey of text visualization techniques that can be used for the purposes of search for related work, introduction to the subfield and gaining insight into research trends. We describe the taxonomy used for categorization of text visualization techniques and compare it to approaches employed in several other surveys. Finally, we present results of analyses performed on the entries data. 

 • 18.
  Manduric, Lana
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Varför använder vi oss inte av e-tjänster? De ligger ju framför näsan på oss!2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Mansour, Osama
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Randall, Dave
  University of Siegen.
  Askenäs, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Social Conceptualizations of Technology Structuring: A Comparative Analysis of Wikis at Two Global Organizations2013In: International Journal of Virtual Communities and Social Networking, ISSN 1942-9010, E-ISSN 1942-9029, Vol. 5, no 3, p. 35-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The widespread adoption and use of social media in almost every aspect of our daily lives may outpace existingempirical understandings. In organizations, social media are increasingly used by professional individualsand communities to support dynamic collaboration and knowledge sharing. While there is a growing amountof research on this subject, still little is known on how people use different kinds of social media in practice.That is, there is a need for an empirical understanding that addresses actual use practices of social mediawithin the formal boundaries of organizations. To this end, we report on results from a qualitative comparativestudy of the use of wikis at two global organizations. Our aim is to develop an empirical understandingof the enactment of structures and the ways by which people structure and organize their wiki use practicesby drawing on Orlikowski’s (2000) practice lens. The findings from the authors analysis suggest a number ofenacted structures that reflect diverse wiki use practices. The main contribution centers on developing threekey mechanisms that provide means for understanding the structuring of the use of technology.

 • 20.
  Murtagh, Fionn
  et al.
  University of Huddersfield, UK.
  Iurato, Giuseppe
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Core conflictual relationship: text mining to discover what and when2018In: Language and Psychoanalysis, ISSN 2049-324X, Vol. 7, no 2, p. 4-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Following detailed presentation of the Core Conflictual Relationship Theme (CCRT), there is the objective of relevant methods for what has been described as verbalization and visualization of data. Such is also termed data mining and text mining, and knowledge discovery in data. The Correspondence Analysis methodology, also termed Geometric Data Analysis, is shown in a case study to be comprehensive and revealing. Quite innovative here is how the analysis process is structured. For both illustrative and revealing aspects of the case study here, relatively extensive dream reports are used. The dream reports are from an open source repository of dream reports, and the current study proposes a possible framework for the analysis of dream report narratives, and further, how such an analysis could be relevant within the psychotherapeutic context. This Geometric Data Analysis here confirms the validity of CCRT method.

 • 21.
  Olsson, Jessika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Wendtlandh, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Familjehemmens upplevelser av kommunikationen: Mellan familjehemmen och kommunen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to see how the communication and information flow looks between foster home and the municipality and how foster homes experience the communication. The reason we wanted to investigate this was because we were interested in the subject, that the media had pointed out problems with foster families and we did not find any previous research that had examined this. Since we were interested in how foster homes experienced the communication, we chose to perform the study form the perspectives of the foster homes.

  A foster family is a family that receives a child who cannot live at home with their parents on behalf of a municipality or a company who works for the municipality (SKL, 2013a; Familjehemmet, 2013a).

  The theories that we have chosen to use to later analyze the results touches the topics communication and information. The reason we chose these theories was because they suited our purpose, and that misunderstandings and conflicts can be due to a lack of communication or lack of information flow.

  To perform this study, we used a qualitative approach in which we have interviewed three different foster families, one face-to-face and two by telephone. The interviews had a semi-open structure with an interview guide (see Appendix 1) with mostly open-ended questions. As the information that emerges may be sensitive, we have chosen to treat informants with anonymity.

  The results show deficiencies in both the communication and information flows and the foster homes are dissatisfied with it. One of the reasons that there are flaws is that the communication channels are not functioning optimally due to that the foster homes have a hard time getting ahold of their social workers.

  In the analysis the theories are connected together with the result, where we can see the causes and reasons for why foster homes experience communication and information flow in a certain way, and the penalties that may arise from any flaws such as why communication channels are not functioning optimally and what this can lead to.

  Later we discuss the results, make suggestions for improvement and discuss the study's validity and reliability. Our suggestion for improvement would be to have an information system where foster homes and the municipality can communicate relevant information to supplement oral communication.

  Finally we check to see if we have answered our purpose, and we give suggestions for further research such as to look at the subject from perspective of the municipality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Olsson, Mathias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Pilipovic, Danijel
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  AJAX-driven webbapplikation för sökning av sålda fastigheter2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Just as the title indicates this report is about making an AJAX driven web application for searching sold real estates.

  Today Gota Media AB has access to a large amount of information about sold real estates in XML format that comes from Lantmäteriet. According to Gota Media there is a great need to create a searchable web application for the online magazines that they provide to present the information to their readers.

  The aim of this report is to show how the development can be facilitated using the framework CodeIgniter and to provide answer to a number of question formulations on how the web application can be developed to meet several requirements from the customer.

  By way of using CodeIgniter with a majority group of techniques such as Google Maps, CURL, AJAX and jQuery all of the base requirements where implemented and a good result were presented in the form of a fully functional web application.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Qasem, Ziyaad
  et al.
  University of Applied Sciences Ruhr West, Germany.
  Jansen, Marc
  University of Applied Sciences Ruhr West, Germany.
  Unification of Social Networking Sites: Architectural Perspective2016In: 2015 World Congress on Information Technology and Computer Applications Congress (WCITCA), IEEE Press, 2016, p. 1-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social networking sites (SNSs) are an integral part of our daily life. With the evermore increasing appearance of SNSs, their users spend considerable time producing of different forms everyday (e.g. text, videos, photos, links, etc.) or browsing the varieties of contents in different SNSs. In this paper, we propose an architectural perspective on a framework that provides a unified environment through which users can produce and browse different contents of SNSs from one place.

 • 24.
  Qasem, Ziyaad
  et al.
  University of Applied Science Ruhr West Bottrop, Germany.
  Jansen, Marc
  University of Applied Science Ruhr West Bottrop, Germany.
  Hecking, Tobias
  University of Duisburg-Essen, Germany.
  Hoppe, Ulrich H.
  University of Duisburg-Essen, Germany.
  On the Detection of Influential Actors in Social Media2015In: 2015 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), IEEE Press, 2015, p. 421-427Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Detection of influential actors in social media plays an important role for increasing the quality and efficiency of work and services in many fields such as education, marketing, etc. This work aims to introduce a new approach for the characterization of influential actors in online social media, such as Twitter. We present on a model of influence of an actor that is based on the attractiveness of the actor in terms of the number of other new actors with which he or she has established relations over time. We have used this concept and measure of influence to determine optimal seeds in a simulation of influence maximization using two empirically collected social networks for the underlying graphs.

 • 25.
  Rössling, Anna
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Knowledge Management möter Informationslogistik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Knowledge and information are two very central concepts within different organizations of today. This is mainly due to the information society that we live in, therefore the handling knowledge is becoming more important. On the basis of these concepts two new areas have been developed, Knowledge Management and Information Logistics. These areas have the same goal; to increase the efficiency for both the organization as well as the em-ployees. By using information and knowledge techniques, which both of the concepts concern, future improvements can be done. The question is if Knowledge Management can be supported by Information Logistics to find these improvements. The aim of this paper is to answer that question by using qualitative methods on relevant organizations. A survey, on relevant employees from the different organizations, has been made and will be com-pared with each other as well as the literature studied.

  The analysis of the survey that has been done shows that Information Logistics can be used to improve Knowledge Management. This through preventing gaps in the existing Knowledge Management Systems, as well as helping to spread the information of where the knowledge can be found around the various target groups. Other additional benefits such as developing systems to simplify the managing of new knowledge, and maintenance of already existing knowledge have been discovered.

 • 26.
  Sellén, Morgan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Krantzén, Kalle
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Nilsson, Andreas
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Distansmöten i arbetslivet: Vilka skäl finns det för att hålla möten på distans och hur hanteras distansmöten på bästa sätt?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När vi skriver detta examensarbete, år 2008, är debatten om miljön stor om hur konsumenten,

  företagen, staten etc. kan minska sin miljöpåverkan genom att jobba smartare. Inom

  företagen bedrivs som bekant ett ständigt arbete med hur man kan reducera sina kostnader.

  Vi har valt att skriva om de möten i arbetslivet som kan hållas på distans, ett område som

  går båda debatterna till mötes.

  Eftersom många mötesdeltagare (deltagare) idag flyger eller åker bil för att komma till och

  från möten så genererar distansmöten fördelar som att det reducerar företagens kostnader

  samtidigt som det ger en minskad miljöpåverkan. Vi har i vår studie närmare undersökt hur

  distansmöten bedrivs idag inom de två företag som vi är verksamma inom, vilka policys

  och verktyg som finns för att främja dessa och hur deltagarna själva ser på saken. Detta för

  att få svar på de forskningsfrågor som vi gemensamt arbetat fram i samråd med vår handledare.

  Forskningsfrågorna är följande, Vilka skäl finns det till att hantera möten på distans

  jämfört med traditionella fysiska möten? Vilka typer av möten kan hanteras på distans? Hur

  kan effektiva och kvalitativa möten hållas på distans? Hur kan en organisation främja distansmöten?

  Vårt syfte är att undersöka om det finns några tydliga mönster angående vilka möten en organisation

  hanterar på distans och i så fall skapa en djupare förståelse för dessa och de riktlinjer

  som idag finns för distansmöten. Ett av våra mål är också att det material vi får fram

  skall kunna fungera stödjande vid utformning av mötespolicys.

  Den metod som vi använt är triangulering där vår insamling av primärdata gjordes med totalt

  16 st intervjuer och en enkät där hela 146 av ca 400 respondenter svarade. Vi har även

  använt sekundärdata genom dokument såsom resepolicys och miljöpolicys. Parallellt med

  vår insamling av empiriskt material har vi studerat relevant litteratur som tar upp ämnesområdet

  distansmöten.

  Vi har i rapporten valt att avgränsa oss och endast fokusera på interna möten i de båda studerade

  företagen eftersom den sociala relationen i externa möten ofta ses som alltför viktig

  för att i större utsträckning hanteras via distans.

  Studien visar att en medvetenhet om de fördelar distansmöten ger kostnadsmässigt och

  miljömässigt finns i de studerade företagen, men att de främsta skälen till att hantera möten

  på distans ur deltagarens perspektiv är kostnadsbesparingen och den tidsvinst de genererar.

  Resultatet pekar också på att alla typer av interna möten kan hanteras via distans, men att

  förhandlingar är den mötestyp som är absolut svårast. Flertalet faktorer som exempelvis

  mötets karaktär, kostnad, tillgänglig teknik och deltagarnas vana vid distansmöten påverkar

  också starkt huruvida ett möte hanteras på distans eller inte.

  För att få till stånd effektiva och kvalitativa distansmöten så visar studien att krav ställs på

  tydlighet i vad som skall avhandlas och hur detta ska skötas, ordförandens egenskaper, de

  tekniska hjälpmedlen samt att tiden för mötet begränsas till max 1-2 timmar. Tydlighet visar

  sig också vara en avgörande faktor ur ett organisatoriskt perspektiv där de policys och

  riktlinjer som sätts indirekt och direkt påverkar hur distansmöten bedrivs i organisationens

  olika delar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Spikol, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Expanding the role of design to support CSCL2011In: 9th International Computer-Supported Collaborative Learning Conference / [ed] H. Spada, G. Stahl, N. Miyake, & N. Law, Hong Kong: International Society of the Learning Sciences, 2011, p. 942-943Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues for the need of different strategies to explore and promote innovative educational practices supported by collaborative technologies. By expanding the role for design in the research process can acts as a catalyst for this change. By using a design process that guides research and the realization of products for CSCL can help balance the different needs of researchers and practitioners. An improved process is presented that suggests a design approach to tackle this social challenge.

 • 28.
  Spikol, Daniel
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Playing and Learning Across Locations:: Indentifying Factors for the Design of Collaborative Mobile Learning2008Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The research presented in this thesis investigates the design challenges associated with the development and use of mobile applications and tools for supporting collaboration in educational activities. These technologies provide new opportunities to promote and enhance collaboration by engaging learners in a variety of activities across different places and contexts. A basic challenge is to identify how to design and deploy mobile tools and services that could be used to support collaboration in different kinds of settings. There is a need to investigate how to design collaborative learning processes and to support flexible educational activities that take advantage of mobility. The main research question that I focus on is the identification of factors that influence the design of mobile collaborative learning.

  The theoretical foundations that guide my work rely on the concepts behind computer supported collaborative learning and design-based research. These ideas are presented at the beginning of this thesis and provide the basis for developing an initial framework for understanding mobile collaboration. The empirical results from three different projects conducted as part of my efforts at the Center for Learning and Knowledge Technologies at Växjö University are presented and analyzed. These results are based on a collection of papers that have been published in two refereed international conference proceedings, a journal paper, and a book chapter. The educational activities and technological support have been developed in accordance with a grounded theoretical framework. The thesis ends by discussing those factors, which have been identified as having a significant influence when it comes to the design and support of mobile collaborative learning.

  The findings presented in this thesis indicate that mobility changes the contexts of learning and modes of collaboration, requiring different design approaches than those used in traditional system development to support teaching and learning. The major conclusion of these efforts is that the learners’ creations, actions, sharing of experiences and reflections are key factors to consider when designing mobile collaborative activities in learning. The results additionally point to the benefit of directly involving the learners in the design process by connecting them to the iterative cycles of interaction design and research.

  Download full text (pdf)
  Spikol_lics_FULLTEXT01
 • 29.
  Spikol, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Milrad, Marcelo
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Wichmann, Astrid
  Hoppe, Ulrich
  Engler, Jan
  De Jong, Ton
  Pea, Roy
  Maldonado, Heidy
  Scanlon, Eileen
  Blake, Canan
  O'Malley, Claire
  Anastopoulou, Stamatina
  Discussing and Synthesizing Three Positions in Computer-supported Inquiry Learning from a Design Perspective: Mobile Collaboratories, Emerging Learning Objects, and Personal Inquiry2011In: 9th International Computer-Supported Collaborative Learning Conference / [ed] Spada, Hans Stahl, Gerry Miyake, Naomi Law, Nancy, Hong Kong: International Society of the Learning Sciences, 2011, p. 1202-1204Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This workshop compares and seeks to synthesize different design approaches for exploring and promoting innovative educational practices supported by collaborative technologies. Bringing the design process to the forefront to support research and the realization of products for CSCL can help to balance the different needs of researchers and practitioners. The goal of the workshop is to examine different collaborative inquiry-learning based projects to determine what key themes can be further developed to address the use of design to improve research and implementation. While science inquiry is the focus of these three approaches, the comparative and synthesis activities should be of use for workshop participants concerned with synthesizing multiple design approaches for other CSCL domains as well, such as new literacies.

 • 30.
  Toll, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Olsson, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Wingkvist, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Ericsson, Morgan
  University of Gothenburg.
  The challenge of teaching students the value of programming best practices2014In: Innovation and Technology in Computer Science Education Conference 2014 / [ed] Åsa Cajander and Mats Daniels and Tony Clear and Arnold Pears, ACM Publications, 2014, p. 347-347Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the benefits of our programming assignments in correlation to what the students learn and show in their programming solutions. The assignments are supposed to teach the students to use best practices related to program comprehension, but do the programming assignments clearly show the benefits of best practices? We performed an ex- periment that showed no significant result which suggests that the assignments did not emphasise the value of best practices. As lecturers, we understand that constructing as- signments that match the sought after outcome in students learning is a complex task. The experiment provided valu- able insights that we will use to improve the assignments to better mirror best practices. 

 • 31.
  Weber, Katharina
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Intranätet -Axet: Kartläggning av LRF:s användning av intranätet som verktyg för internkommunikationen.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Wingkvist, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Ericsson, Morgan
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  A Survey of Research Methods and Purposes in Mobile Learning2011In: International Journal of Mobile and Blended Learning, ISSN 1941-8647, E-ISSN 1941-8655, Vol. 3, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we present a survey of published research in mobile learning. We investigated 114 papers from mLearn 2005, 2007, and 2008, and classified them according to two dimensions: research method and research purpose. Research methods and purposes are important parts of how research is conducted. Alas, opinions and approaches towards research differ greatly. The classified papers are evenly distributed among the research methods investigated, with one exception, being few in Basic research. In terms of research purpose, papers aimed to describe the research were well represented while there was a lack of papers targeting evaluation. Papers recounting both Basic research and research done to evaluate are imperative since they help a research field to mature and also help researchers to avoid repeating known pitfalls. This maturity, in turn, will lead to better scalability and sustainability for future research efforts in the community of mobile learning.

 • 33.
  Wingkvist, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Ericsson, Morgan
  Uppsala University.
  Extracting and expressing experience with mobile learning: lessons learned2010In: International Journal of Mobile Learning and Organisation, ISSN 1746-725X, E-ISSN 1746-7268, Vol. 4, no 4, p. 428-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many published results in the field of mobile learning focus on isolated technology solutions or a specific trial rather than to reflect on the overall work practice and development process of whole initiative/s. Exchanging knowledge from past experiences is often done informally between researchers in mobile learning. Making the knowledge gained explicit is of great value, as it can provide a pre-understanding for others. This paper analyses and reflects on three mobile learning initiatives with respect to how these address technology, context and stakeholders. From this, six lessons are extracted: reuse as much as possible, consider how to work around bad/broken network connections, do not underestimate the need for data management, take advantage of situated learning, evaluate to validate the result and identify and include all stakeholders. These lessons can serve as considerations for researchers when undertaking new initiatives in mobile learning.

 • 34.
  Wingkvist, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Ericsson, Morgan
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Leitet, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Podcasts as a Supplementary Teaching Tool for Distance Education2011In: Proceedings of the 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, 2011, p. 4186-4194Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we describes an experiment we conducted to investigate how podcasts can be used as a teaching tool for distance education. Distance students have a higher drop-out rate and we wanted to aid them in managing the course load and have them complete the course on time. The course is a introduction to database technology and dual in the sense it combine distance and campus students. Most students claim they are short on time but this is especially true when it comes to distance students as they often have part or even full-time jobs. This results in them needing to have the flexibility to study on their own schedule but this also creates a sense of isolation as they are excluded from the community that is formed on campus.

  The campus lectures are offered as live streams and full recordings to the distance students so in our experiment we extend them with Lec- tureCasts, TutorialCasts and ExtraCasts. The LectureCast is an audio only version of the recorded lectures, the TutorialCast is an instructional podcast that shows how to solve a specific problem or use a specific tech- nology and the ExtraCast is extra, optional information related to the topic of the course.

  All in all, we produced 54 podcasts during the course and evaluated the process and the podcasts from a lecturer and student perspective. Students preferred the TutorialCasts and found that they learned a lot by watching these. From a lecture perspective, we found that while the TutorialCasts required some effort to record, the improved quality of the students’ hand-ins and reduced the number of revisions and questions. The students appreciated the ExtraCasts, but from a lecturer perspec- tive, we found that these require a lot of resources in planning and pro- duction so you need to budget this before hand. The students found the LectureCasts difficult to follow without video, but they require little effort to prepare, and it is possible to improve the understandability. Our experience from the podcast experiment can be summarized as fol- lows: it takes a lot of resources to produce good podcasts and any attempt to introduce them should be planned well in advanced and done in an iterative fashion, there are still several technical challenges to overcome, from local infrastructure to student subscriptions and device compatibil- ity, TutorialCasts proved to be a very effective addition to the Lecturer toolkit.

  We found that podcasts can help address these issues. Devices that can play audio and video podcasts are in wide use among our students, and offer the opportunity to study at any time and place. The podcasts allows the lecturers to relax both format and content, and to provide material that is suitable for different situations. 

 • 35.
  Winter, Simon
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Johansson, Per
  Digitalis filosofi: människor, modeller och maskiner2009Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Zimmer, Björn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Kerren, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  OnGraX: A Web-Based System for the Collaborative Visual Analysis of Graphs2017In: Journal of Graph Algorithms and Applications, ISSN 1526-1719, E-ISSN 1526-1719, Vol. 21, no 1, p. 5-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The visual analysis of complex networks is a challenging task in many fields, such as systems biology or social sciences. Often, various domain experts work together to improve the analysis time or the quality of the analysis results. Collaborative visualization tools can facilitate the analysis process in such situations. We propose a new web-based visualization environment which supports distributed, synchronous and asynchronous collaboration. In addition to standard collaboration features like event tracking or synchronizing, our client/server-based system provides a rich set of visualization and interaction techniques for better navigation and overview of the input network. Changes made by specific analysts or even just visited network elements are highlighted on demand by heat maps. They enable us to visualize user behavior data without affecting the original graph visualization, are robust against layout changes, and are user-sensitive in a sense that the current analyst is able to perceive which changes were made by others in asynchronous collaboration. In case of synchronous collaboration, an analyst can see where and what others are currently analyzing in the network visualization. Thus, our approach addresses critical collaborative visualization challenges, for instance, awareness and coordination of user activities or pointing to interesting objects. We evaluated the usability of the heat map approach against two alternatives in a controlled user experiment. In addition, the results of a domain expert review are described in this article.

1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf