lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 147
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Al-Asafi, Zainab
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Förekomst av Mycobacterium avium i vattenprover från barns närmiljö: med fokus på badleksaker2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mykobakterier är grampositiva bakterier som hör till familjen Mycobacteriaceae. Inom släktet Mycobacterium finns det mer än 50 arter av mykobakterier som ger upphov till sjukdomar hos människan, där den viktigaste arten är M. tuberculosis. Icke-tuberkulösa mykobakterier benämns även som miljömykobakterier. En del arter kan leva i miljöer med mycket låga halter av näringsämnen samt i akvatiska miljöer och återfinns i bl.a. vatten, jord, kärr och sumpmarker. Vissa miljömykobakteriearter är patogena och framkallar sjukdomar hos människan och även djur. Oftast är de opportunistiskt patogena, dvs. angriper och infekterar människan vid starkt nedsatt immunförsvar eller kronisk sjukdom.

  Två mykobakteriearter vid namn Mykobakterium avium avium och Mykobakterium avium hominissuis tillhör undergruppen Mykobakterium avium komplex (MAC).

  Friska barn mellan 1 och 5 år är en utsatt grupp för MAC-infektioner. När barnen infekteras med MAC, uppstår en lymfkörtelinflammation (lymfadenit) runt halsområdet. Eftersom det inte konstaterats någon MAC-smitta människor emellan, spekuleras det över andra möjliga vägar för MAC-bakterier att nå och infektera vuxna och barn med lymfadenit.  Det antas att MAC infekterar människan via naturen samt dricksvattnet. 

  Syftet med studien var att utveckla en metod för att detektera förekomst av M. avium bakterier i vanligt kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred, inkuberat i badankor. I syftet ingick också att experimentellt undersöka om M. avium överlever och/ eller anrikar sig i badanksmiljön. De metoder som utvärderades var odling med efterföljande detektion via MALDI-TOF samt triplex q-PCR.  

  Studien utfördes på rena (nya) och smutsiga (använda) badankor innehållande kranvatten från Öland, Kalmar och Hultsfred, där vissa injicerades med kända stammar av M. avium avium och M. avium hominissuis och inkuberades i fem veckor. Från vattnet från respektive badanka extraherades DNA som analyserades med q-PCR. Dessutom gjordes utstryk från vattenproven och odlades på näringsrik agar för att senare, om möjligt, detektera med MALDI-TOF.

  Resultatet av studien med q-PCR visade detektion av bakterierna M. avium avium och M. avium hominissus i samtliga miljöprover. En trolig orsak till detta kan vara att extraktionslösningarna som användes varit kontaminerade. Studien visade dock att mykobakterier överlevde i badanksmiljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ali Ghani, Hawraa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Funktionella studier av VEGFR2-bindande affibody-molekyler kovalent konjugerade till spindelsilke2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Spindelsilke och dess mekaniska egenskaper har länge studerats och är idag väl karaktäriserade. Att utvinna spindelsilke ifrån spindlar är komplicerat, därför har en metod att framställa spindelsilkesprotein (4RepCT) med hjälp av rekombinant DNA-teknik utvecklats. 4RepCT är förenlig med levande celler och kan användas som stödmatris för cellodlingar. Fibronektin, (FN) är ett glykoprotein som finns i det extracellulära matrixen och uppvisar peptider som gynnar celladherens. På genetisk väg kan 4RepCT kopplas med en sådan peptid ifrån FN (FN-4RepCT). Vaskulär endoteltillväxtfaktorreceptor 2 (VEGFR-2) uttrycks på endotelceller och aktiveras av VEGF-tillväxtfaktor. Denna aktivering kan initiera tillväxt av redan existerande blodkärl såsom vid cancersjukdomar. VEGFR-2 är således en attraktiv och lovande måltavla för framtida behandling av cancerpatienter. Under projektet användes transgena celler, 293/KDR som överuttrycker VEGFR-2.

  Syftet med examensarbetet var att undersöka funktionaliteten och bioaktiviteten hos VEGFR-2-bindande affibody-molekyler efter deras konjugering till 4RepCT och FN-4RepCT.

  Alamar Blue och immunokemiska tekniken ELISA användes för att undersöka cellproliferation/viabilitet respektive fosforylering. Cellproliferation av 293/KDR undersöktes i brunnar täckta med först 4RepCT och sedan följt utav affibody molekylerna: Zdimer-4RepCT, Ztetramer-4RepCT, FN-4RepCT, Zdimer-FN-4RepCT, Ztetramer-FN-4RepCT och 4RepCT. För att undersöka fosforyleringseffekten av affibody molekyler på 293/KDRs VEGFR-2 användes ELISA.

  Högst proliferationsvärde erhölls från 293/KDR odlade på Ztetramer-FN-4RepCT. Brunnar täckta först med 4RepCT och sedan Zdimer-FN-4RepCT uppvisade en lägre cellproliferationskapacitet än Ztetramer-FN-4RepCT. VEGFR-2 fosforyleringsresultaten visade att affibody-molekylen Ztetramer-4RepCT har en större effekt på VEGFR-2 jämfört med Zdimer-4RepCT. Slutsatsen drogs att Ztetramer kopplad till 4RepCT med eller utan FN visar en stimulerande effekt på VEGFR-2 fosforylering dock behöver ytterligare studier genomföras.

 • 3.
  Al-Masaraa, Nahil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Terpenmetabolism i Artemisia annua: rekombinant produktion och karaktärisering av seskviterpensyntaser.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Malaria är en tropisk sjukdom som orsakas av encelliga organismer, protozoer från Plasmodium släktet. Varje år drabbas ungefär en halv miljard människor av malaria och cirka en miljon av dessa dör. Okomplicerad malaria är en mild form av malaria som enligt WHO rekommendationer ska behandlas med artemisinin baserad kombinationsterapi (ACT). Artemisinin produceras naturligt i låg mängd från växten Artemisia annua. Trots att medicinen har visat sig effektiv mot malaria med färre biverkningar är den höga kostnaden en nackdel. Forskning pågår för att hitta nya syntetiska vägar för framställning av artemisinin i växten genom att studera terpenmetabolism och vilka aktiva enzymer det finns som har en avgörande roll i utbytet av artemisinin i växten. Syftet med denna studie var att med hjälp av genteknik och molekylärbiologiska metoder producera och identifiera två rekombinanta enzymer, seskviterpensyntaser från A. annua. Experimentet inleddes med att transformera klonade T-DNA (AaTS-1 och AaTS-2) som kodar för seskviterpensyntaser från A. annua med hjälp av Agrobacterium tumefaciens vartefter transienta transkriptionen av generna som finns i en binär vektor initierades i blad från växten Nicotiana benthamiana genom infiltration. Totalt RNA extraherades från växten och översattes till cDNA för att sedan studera förhållandet av transient uttryck i bladen med qPCR. Enzymerna extraherades från bladen och inkuberades med farnesyldifosfat övernatt och produkten identifierades följande dag med gaskromatografi-masspektrofotometri (GC-MS). Resultatet blev att inget genuttryck av AaTS-1 och AaTS-2 kunde detekteras i bladen. Resultat från GC-MS visade att ingen proteinprodukt genererades. De negativa resultaten berodde främst på brist av resultat som verifierar att plasmiderna var konstruerade med selektionsgenerna, men även på grund av en icke effektiv transformation, orsakad av bakteriecellklumpar som förhindrade infiltreringsmedium att nå inre delarna av bladen.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Terpenmetabolism i Artemisia annua
 • 4.
  Andersson, Jeanette
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Är det dags att byta ut metoden för analys av "sänkan"?: En jämförelse mellan traditionell analys av erytrocytsedimentationshastighet och aggregationsmetod med Alifax Roller 20 PN2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  B-ESR är en ospecifik inflammatorisk markör vilken fungerar som en indikator på förekomst av kroniska infektioner samt maligna tillstånd. Metoden för analys av B-ESR som används i idag är modifierad enligt Westergrens metod, vilken bygger på att fyra delar blod späds med en del isoton citratlösning i ett vacutainerrör (100×9mm). Provröret blandas noga, placeras vertikalt i rumstemperatur varefter hastigheten för sedimentation av erytrocyterna mäts i mm efter 60 min. Analysen är tidskrävande och många yttre faktorer kan inverka vilka kan leda till felaktiga analysresultat.

  Syftet med denna studie var att jämföra instrumentet ESR-100 (Westergren) med Alifax Roller 20 PN som använder en mikrokapilläraggregationsmetod. Genom registrering av den optiska densiteten i relation till koncentrationen av erytrocytaggregat som finns närvarande vid analystillfället konstruerar instrumentet en sedimentationskurva för varje prov. En algoritm omvandlar sedan sedimentationskurvans resultat från optisk densitet för antalet erytrocytaggregationer, till mm/h som används vid mätning av B-ESR. Analysen utförs på EDTA-rör och tar endast 35 sekunder för varje prov.

  I studien analyserades prover från 180 patienter (106 kvinnor mellan 15-93 år och 74 mellan 11-88 år) på båda instrumenten. Därefter upprättades en korrelationskurva som visade att r=0,85. Detta är en acceptabel korrelation, men det förekom även vissa avvikande prov (n=9, 5 %). Då repeterbarhetsundersökningar genomfördes var CV % lågt för de högsta respektive lägsta analysresultaten ( = 59 mm/h respektive 2 mm/h). CV % var högst hos provet som hade ett medelvärde på 7 mm/h och sjönk med stigande B-ESR. Reproducerbarhetsundersökningarna visade att samtliga analysresultat sjönk från dag1 till dag 2, då mätning genomfördes efter förvaring i rumstemperatur ≈20ºC respektive kyla +4ºC - +8ºC.

  Studien visade att det fanns ett acceptabelt samband mellan aggregationsmetoden och referensmetoden, men det förekom även avvikande resultat. Därför bör ytterligare studier med patientmaterial som avviker från normalt referensintervall genomföras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Angeland, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Inverkan av n-3-fettsyror vid förlossningsdepression.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  n-3 fettsyror har en avgörande roll som komponent av plasmamembranets fosfolipider och tillhör gruppen fleromättade fettsyror. n- 3 fettsyrorna har en inverkan på cellstruktur och funktion och viktiga fettsyror är dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA). DHA och EPA bildas från Alfalinolensyra (ALA) som är essentiell, det vill säga att den måste tillföras via kosten därför att kroppen inte kan tillverka den själv. ALA måste därför tillföras antingen genom fisk-och skaldjursintag och då framförallt fet fisk eller genom kosttillskott. EPA och DHA finns främst i hjärnan som till 60 % består av fett.

  Förlossningsdepression är en åkomma som drabbar ungefär 10-20 % av barnafödande kvinnor. Det är en komplex åkomma som kan bero på olika miljöfaktorer, genetiska anlag men kan även bero på kosten. Förlossningsdepression kan bli allvarligt både för modern och för barnet.

  Syftet med den här studien var att genom vetenskapliga artiklar undersöka om n-3 fettsyror kan ha en inverkan vid förlossningsdepression och isåfall genom vilka mekanismer. Det finns idag inget konkret svar på om n-3 fettsyror kan hjälpa vid förlossningsdepression samtidigt som många studier inom området har gjorts. Denna studie hade därför som syfte att eventuellt kunna bidra med ytterligare kunskap om n-3 fettsyror och förlossningsdepression och om fettsyrorna verkligen hjälper.

  Resultaten från de sex artiklar i studien som undersöktes visade inte på någon tydlig koppling mellan halten av n-3 fettsyror och förlossningsdepression. I tre av de sex studierna kunde dock en liten effekt observeras. En studie visade också att en högre snarare än en lägre nivå av fettsyror kunde öka risken för depression. Det behövs fler studier inom området för att få ett konkret svar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aniansson, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Utvärdering av snabb resistensbestämning för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae direkt från positiv blododlingsflaska2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sepsis är ett livshotande tillstånd som orsakas av bakterier i blodbanan. Tidig och korrekt antibiotikabehandling är viktig, antibiotikaresistens är ett ökande problem och resistensbestämning är därför essentiell. Vid sepsisdiagnostik med blododling krävs ofta minst två dygn innan resistensbesked kan ges. Antibiotikabehandling måste därför påbörjas innan odlingssvar. Rutinmetod för resistensbestämning vid svenska mikrobiologiska laboratorier är diskdiffusionsmetoden som är standardiserad av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Vid diskdiffusion odlas bakterier på agarplattor och hämningszoner kring pappersdiskar med antibiotika används som mått på antibiotikaeffekt. Metoden kräver framväxta bakteriekolonier på agarplattor som ursprungsmaterial och utförandet tar 16-20 timmar. EUCAST har vidareutvecklat diskdiffusionsmetoden för snabb resistensbestämning (Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing, (RAST)). Resistensbestämning med diskdiffusion utförs då direkt från positiv blododlingsflaska och hämningszoner mäts redan efter 4, 6 och 8 timmar. I metoden används olika brytpunkter för känslighetskategorisering vid de olika tidpunkterna. Syftet med studien var att undersöka hur väl RAST fungerade för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae genom att undersöka bakterieisolat inokulerade i blododlingsflaskor. Totalt 31 isolat; 23 S.aureus och 8 S.pneumoniae undersöktes varav en hög andel med betalaktamresistens. Till båda bakteriearterna användes 5 sorters antibiotika. Zondiametrar mättes av två personer oberoende av varandra och resultaten jämfördes med de från standardiserad diskdiffusion. För S.aureus var vid 4 timmar 102/184 (55 %) avläsningar kategoriseringsbara, vid 6 timmar 164/184 (89 %) och vid 8 timmar 174/184 (95 %). Sammanlagt inträffade 7 felkategoriseringar varav 5 gällde underskattning av klindamycinresistens vid 4 timmar. S.pneumoniae hade sämre tillväxt och metoden var därför svårare att tillämpa. För S.pneumoniae var vid 4 timmar 74/80 (92 %) avläsningar kategoriseringsbara, vid 6 timmar 73/80 (91 %) och vid 8 timmar 77/80 (96 %). Resistens överskattades vid 21 zonmätningar vid 4 timmar. RAST fungerade väl för S.aureus efter 6 timmar. För S.pneumoniae kan sannolikt bedömning av penicillinresistens efter 6 timmar fungera men ytterligare undersökningar krävs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete_R
 • 7.
  Ankarling, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Dechiffrerandet av Detox: Bland sanningar och myter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försäljare av detoxpreparat hävdar att kroppens reningsmekanismer i vårt moderna samhälle inte längre räcker till och behöver hjälp på vägen, företrädesvis i form av påstått utrensande örtblandningar. Vissa förespråkar även tarmsköljningar och joniserande fotbad. Syftet med den här studien är att kartlägga floran av detoxprodukter i form av kosttillskott: vilka typer det finns, vilka ingredienser som ingår och vilka påståenden som görs. Påståendena har klassificerats efter testbarhet och trovärdigheten har bedömts genom sökningar i PubMed och Web of Science. Några av de testbara påståendena verkar helt sakna evidens, något påstående lutar sig mot studier behäftade med problematiska brister medan vissa påståenden förtjänar vidare studier, då de bygger på studier med preliminärt lovande resultat. Det går inte att utesluta en framtid för evidensbaserade detoxdieter, lika lite som det går att säga att detoxdieter av idag håller vad de lovar. Det krävs fler kliniska, placebokontrollerade studier och en tydligare skiljelinje mellan det som är ren bluff och det som är seriös forskning. Konsumenter bör vara medvetna om bristen på evidens och riskerna som finns, exempelvis i form av kontaminerade produkter och risk för interaktioner med läkemedel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aronsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Genetisk modifiering och kloning av coxsackievirus B5 Dalldorf2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Aronsson, Per
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Method Development: Quantitative Determination of Polysorbate 80 in Gammanorm® and Poloxamer 188 in Octagenate® Using Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Coupled with Evaporative Light Scattering Detection2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Polysorbate 80 (PS80) and Poloxamer 188 (P188) are non-ionic detergents used as surfactants in the injection fluids Gammanorm® (human immunoglobulin) and Octagenate® (recombinant human factor VIII) respectively.PS80 in Gammanorm® is currently quantified using a spectrophotometric method based on complexation with ammonium cobalt(II)-thiocyanate after a protein precipitation step with ethanol (T-603). Highly questionable performance of T-603 has led to the development of an analysis method based on hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) with evaporative light scattering detection (ELSD). P188 in Octagenate® is currently quantified using HILIC-ELSD (Q-726), but recent problems with peak broadening, signal saturation and insufficient resolution have caused Q-726 to be placed on hold.The aim of this work was to solve the problems connected with Q-726, an analysis method for the quantitative determination of P188 in Octagenate®, and to develop a new analysis method for the quantitative determination of PS80 in Gammanorm® based on HILIC-ELSD.Optimization of ELSD parameters and increased water content in the mobile phase, proved effective in solving the problems with the analysis of P188. The lack of reproducible ethanol injections without interfering peaks prevented further advancement of the PS80 method development. Good results from analysis of standard injections of PS80 between 1 and 10 ppm in the PS80 method were obtained with good correlation (R2 > 0.99). The obtained results, in combination with a recently published article, describing a quantitative determination of PS80 in therapeutic protein formulations based on HPLC-ELSD, indicates potential for this method and further analysis should be performed to validate whether or not the method development is to be continued.

 • 10.
  Ataei, Shakila
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Optimering av analysmetoden hos koldioxid-isotop-analysatorn, Picarro-G2131-i2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Marine bacteria are microscopically visible organisms that can survive in most of the marine environments. Their function is to decompose dead organic matter, and thus contribute to the carbon cycle in the oceans. They utilizes dissolved organic matter in the oceans and produce carbon dioxide through respiration. This carbon dioxide can be measured with modern instruments to determine the primary production of the ecosystem and determine what carbon sources are responsible for the energy flow in the ecosystem. During this study, the possibility, advisability and the sensitivity of measuring bacterial respiration with the carbon dioxide isotope analyzer Picarro-G2131-i was examined. Further, the method was developed. For the experiment, two species of proteorhodopsin containing marine bacteria Polaribacter sp. strain MED152 and Dokdonia sp. strain MED134 were used. Growth and respiration of the bacteria were studied in nutrient rich medium. To test the Picarro-instrument is sensitivity, the respiration of both bacterial species was performed in respectively dilution series. In addition, the growth and respiration of MED134 in nutrient-poor conditions in light and darkness condition was compared. To study the impact of light on the growth of bacteria. No significant difference was found between MED134´s growth and respiration in light and dark. The method could be improved by modification such as changing pump, shorten tubes, remove a safety bottle and use a refefence bottle.

   

  Conclusion

  The carbon dioxide isotope analyzer Picarro-G2131-i is a sensitive instrument and can detect both the 12CO2 and 13CO2. According to the growth experiment, the bacteria grow very rapidly in nutrient rich medium. For comparing bacterial growth in light and dark, the correct light intensity and sufficient nutrient must be used.

 • 11.
  Ataei, Tahereh
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Förekomst av penicillinkänslighet hos blododlingsisolat av Staphylococcus aureus2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Staphylococcus aureus is the most clinically important Staphylococcus species and is associated with high mortality in patients with positive blood cultures. S. aureus bacteria may cause a variety of disease manifestations ranging from minor skin infections to life-threatening conditions such as pneumonia, meningitis, osteomyelitis, endocarditis, toxic shock syndrome (TSS) and sepsis. This microorganism belonging to the gram positive cocci may also be part of the normal flora. In Sweden, penicillinase-stable penicillins are the primary alternatives to treat S. aureus infection. Mutations in genes encoding the penicillin binding proteins (PBP2) in the bacteria which lead to a lower affinity for the  beta-lactam antibiotics define  methicillin resistant S. aureus (MRSA) which is a significant global health problem. Other resistance mechanisms of S. aureus are present, and one of these is penicillinase production which is associated with resistance to penicillin G. In order to detect penicillinase production in S. aureus, there are several methods but the European guidelines recommend disc diffusion and the clover-leaf test for follow-up if the zone diameter for benzylpenicillin (PcG) is 26 mm or more. There are no modern Swedish studies on the prevalence of S. aureus susceptible to PcG and this has recently attained interest from infectious disease physicans. Thus, the purpose of this study was to investigate the frequency of S. aureus susceptible to PcG from blood cultures isolated during 2012 from the Kalmar county.    Disc diffusion testing showed that 32% of 90 unique isolates tested had an inhibition zone diameter of PcG that was ≥ 26 mm in diameter. All of these isolates were confirmed as PcG sensitive with clover-leaf test. Internal controls showed little variation and external control isolates showed full agreement with the results obtained from a Danish study, suggesting that PcG zone diameter of ≥ 26 mm in combination with cloverleaf test can be used to detect penicillin susceptibility of S. aureus.    In conclusion, this study shows that nearly 1 /3 of the blood culture isolates of S. aureus from Kalmar are sensitive to benzylpenicillin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 12.
  Augustsson, Isabella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Diagnostik av fästingburen encefalit med ReaScan® TBE IgM: Metodverifiering av ett snabbtest för detektion av antikroppar mot fästingburet encefalitvirus2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fästingburet encefalitvirus (TBEV) är ett RNA-virus som tillhör genuset flavivirus. Vid en TBEV-infektion är feber, trötthet, allmänpåverkan samt huvudvärk och muskelvärk vanligt förekommande symtom. Viruset överförs via saliven från fästingar under de första minuterna efter fästingbett. TBEV-IgM och ibland även TBEV-IgG återfinns i serum då symtom i centrala nervsystemet (CNS) yttrar sig i den andra fasen av sjukdomsförloppet. De senaste åren har prevalensen av fästingburen encefalit (TBE) ökat. Sedan 2017 har över 300 fall av TBE rapporterats årligen i Sverige. Laterala flödesanalyser (lateral flow assays, LFA) är billiga, enkla, snabba och baseras på portabla instrument som används bland annat inom biomedicinsk vetenskap. ReaScan® TBE IgM från det finska företaget Reagena är ett snabbtest, baserat på LFA-tekniken, för detektion av TBE-specifika IgM-antikroppar i humant serum och likvor. Syftet med studien var att undersöka om ReaScan® TBE IgM kan användas för att diagnostisera TBE på laboratoriet för Klinisk Mikrobiologi på länssjukhuset i Kalmar. Metodens prestanda undersöktes genom att analysera totalt 23 serumprover, 13 prover från TBE-patienter och 10 prover från icke-TBE-patienter. Sensitiviteten uppskattades genom att analysera 13 serumprover där förekomst av TBE-antikroppar sedan tidigare konfirmerats. Specificiteten uppskattades genom att analysera 10 serumprover från patienter utan känd TBEV-infektion. Den diagnostiska sensitiviteten respektive specificiteten beräknades till 100 %. På grund av den begränsade storleken på undersökningsmaterialet är dock den beräknade sensitiviteten och specificiteten ej helt tillförlitlig. Metodens prestanda ansågs vara tillräckligt god för att den skall kunna användas som en screening-metod för TBEV-IgM-antikroppar på laboratoriet för Klinisk Mikrobiologi på länssjukhuset i Kalmar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Benderix, Ylva
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Almqvist, Ann-Mari
  Andersson, Åsa
  Bengtsson, Elisabeth
  Björk, Maria
  Birgersson, Petra
  Bramhagen, Ann-Cathrin
  Bredlöv, Britt
  Broberg, Malin
  Danielsson, Pernilla
  Drevenhorn, Eva
  Edwinsson-Månsson, Marie
  Ervander Grandinsson, Inger
  Falk, Ann-Charlotte
  Forsner, Maria
  Gelander, RS
  Gothefors, Leif
  Gånemo, Agneta
  Barn med neuropsykiatriskt funktionshinder2009Ingår i: PEDIATRISK OMVÅRDNAD / [ed] Inger Hallström & Tom Lindberg, Stockholm: LIBER , 2009, s. 309-315Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Bengtsson, Tilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Utvärdering av BioFire Joint Infection Panel för mikrobiologisk diagnostik av ledvätska2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En bakteriell ledinfektion kallas för septisk artrit och utan snabb behandling kan tillståndet leda till irreversibla ledskador och flera allvarliga komplikationer. Snabb diagnostik är viktigt för en god prognos och med nuvarande metod för odling av ledvätska tar det upp till fem dygn för detektion av mikroorganismer. Metoden inkluderar odling på fasta substrat och i blododlingsflaskor. Med en ny metod som använder multiplex PCR (polymerase chain reaction) skulle analystiden kunna minskas till en timme. BioFire Joint Infection (JI) Panel är ett test som kan detektera flera mikroorganismer samtidigt genom amplifiering av DNA. Mikroorganismer detekteras och identifieras genom cellysering, DNA-rening, PCR-reaktioner i två steg och smältanalys. Syftet med arbetet var att utvärdera BioFire JI Panel för detektion av mikroorganismer i ledvätska och jämföra metodens känslighet med standardiserad odling respektive odling i buljong, och svara på frågeställningen hur känslig JI-panelen är jämfört med standardiserad odlingsmetod. Prov konstruerades genom att suspendera målbakterierna Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Kingella kingae och Finegoldia magna i natriumklorid. Suspensionerna seriespäddes och odlades ut på fasta substrat, inokulerades i blododlingsflaskor och buljonger samt analyserades med JI-panelen för att identifiera metodernas detektionsgränser. Fasta substrat, blododlingsflaskor och buljonger visade likvärdig känslighet för majoriteten av bakterieisolaten medan JI-panelen generellt visade en sämre eller likvärdig känslighet i jämförelse med standardmetod. Panelen visade potential för detektion av svårodlade bakterier och skulle vara ett bra komplement till nuvarande odlingsmetod. Ytterligare studier hade behövts men den snabba analystiden som möjliggör snabbare behandling framhävde metodens kliniska potential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Berkeby Banérsson, Emilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Hållbarhetsstudier och granskning av automatvalidering av analysresultat vid analys av prostataspecifikt antigen Hållbarhetsstudier och granskning av automatvalidering av analysresultat vid analys av prostataspecifikt antigen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerdöd hos män i Sverige. Cirka 9500 patienter får diagnosen prostatacancer varje år. Prostatacancer diagnostiseras med hjälp av analys av tumörmarkören prostataspecifikt antigen (PSA) i plasma.

  Syftet med den aktuella studien var att undersöka den preanalytiska stabiliteten av PSA i plasma och att undersöka hur förändrade provtagningsanvisningar och provtagningsrutiner påverkade analysresultat, arbetsförhållanden och patientsäkerhet.

  Analysmetoden som användes vid studien var electrochemiluminiscence immunoassay (ECLIA), vilken nyttjar ljus för detektion av antigen-/antikroppskomplex.

  I en första studie visades att centrifugerade PSA-prover med icke avhälld plasma, förvarade i 6o C, kan analyseras upp till 5 dagar efter provtagning. Detta till skillnad från nuvarande metodbeskrivning som kräver avhälld plasma vid analys 24 timmar efter provtagning. En andra studie visade att PSA-prov, förvarat i 6o C, centrifugerat och analyserat 24 timmar efter provtagning gav oförändrade PSA-värden jämfört med PSA-prov som centrifugerats och analyserats direkt efter provtagning. Detta till skillnad från nuvarande metodbeskrivning där prov skall centrifugeras inom 2 timmar och att ocentrifugerat prov skall förvaras i rumstemperatur.

  Nya automatvalideringsgränser och införandet av laboratoriedataprogrammet Delta-check gav en halvering av antalet analysresultat som ej automatvalideras.

  Studien visar att PSA var mer stabilt än tidigare förmodats och att förändrade rutiner vid analys av PSA och införande av automatvalidering med Delta-check kan leda till ett förbättrat och mer effektivt arbete för personalen på laboratoriet och ge ökad patientsäkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Biberfeld, G
  et al.
  National bacteriological laboratory.
  Thorstensson, R
  National bacteriological laboratory.
  Bergström, M
  National bacteriological laboratory.
  Naucler, A
  National bacteriological laboratory.
  Costa, C M
  National bacteriological laboratory.
  Enzyme immunoassays for the demonstration of antibodies to HIV-2SBL-6669 and HTLV-IV (SIVmac).1988Ingår i: AIDS, ISSN 0269-9370, E-ISSN 1473-5571, Vol. 2, nr 3, s. 195-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) were developed for the demonstration of antibodies to HIV-2 using disrupted virions of the SBL-6669 isolate of HIV-2 and the so-called human T-lymphotropic virus type IV (HTLV-IV), recently found to be identical with the simian immunodeficiency virus (SIVmac), as antigens. Three hundred sera from West African subjects, attending an outward clinic in Bissau for examination of suspected tuberculosis, were tested by these two assays as well as by a commercially available anti-HIV-2 ELISA (ELAVIA II). Fifty of these sera were positive in all three ELISAs as well as in Western blot tests against HTLV-IV. Thirty-eight of these positive sera were also tested by an anti-HIV-2 Western blot kit (LAV-Blot II) with positive results. The ELISAs based on SBL-6669 and HTLV-IV antigens had a specificity of 99.6% (one false positive among 250 negative sera) whereas the specificity of ELAVIA II was 94.6% using the recommended cut-off value and 98.4% using a higher cut-off value. Another 58 sera from West African patients, clinically suspected of having AIDS or HIV-related disease, were tested for HIV-2/HTLV-IV antibodies by Western blot and by ELISA against SBL-6669 and HTLV-IV antigens; all of the 30 sera which were positive by Western blot were found to be positive in both ELISAs.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 • 17.
  Bild, Filippa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Utvärdering av BD Vacutainer® Rapid Serum Tube vid analys av S-Paracetamol och S-Etanol2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avdelningen för klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar analyserar läkemedel och alkoholer med BD Vacutainer® Plus Plastic Serum Tube (Serum Tube), som kräver en koagulationstid i upp till 60 minuter. BD Vacutainer® Rapid Serum Tube (RST™) innehåller trombin och kräver en koagulationstid på endast 5 minuter. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att förkorta den preanalytiska väntetiden före centrifugering vid intoxikationsanalyser i serumrör från akutmottagningen. Studien utfördes genom att jämföra RST™ med Serum Tube vid analys av S-Paracetamol och S-Etanol. Totalt analyserades 70 prover för S-Paracetamol, varav 35 RST™ och 35 Serum Tube från 35 patienter. Analys av S-Etanol utfördes på 60 prover, varav 30 RST™ och 30 Serum Tube från 30 patienter. RST™ centrifugerades efter 5 minuter och Serum Tube efter 50 minuter, före kolorimetrisk analys på analysinstrumentet VITROS® 5,1 FS. Resultaten för S-Paracetamol var inom intervallet 74,9 – 198,7 µmol/L för RST™ och inom 76,6 – 195,3 µmol/L för Serum Tube. Resultaten för S-Etanol var inom intervallet 7,5 – 74,5 mmol/L för RST™ och inom 7,5 – 74,8 mmol/L för Serum Tube. Pearsons korrelationskoefficient var 0,9977 för S-Paracetamol och 0,9980 för S-Etanol och det fanns en liten positiv bias vid analys med RST™ för båda analyterna, men ingen signifikant skillnad (p>0,05) mellan provrören påvisades. Användning av RST™ på akutmottagningen medför en förkortad preanalytisk väntetid och en snabbare turnaround time (TAT). Hypotesen att S-Paracetamol och S-Etanol kan analyseras med RST™ på VITROS® 5,1 FS stämmer, med undantag för höga koncentrationer av S-Paracetamol som inte kunde utvärderas. För att RST™ ska kunna användas rutinmässigt bör därför ytterligare studier utföras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Björk, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Erytrocytinnehåll i plasmakomponenter: En jämförelse mellan teststickan Multistix, hematologiinstrumentet Advia 2120 och manuell räkning i mikroskop med Bürkers räknekammare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter tappning av 450 mL helblod från frivilliga blodgivare separeras blodet till plasma, erytrocyter och trombocyter. Kontroller tas för att undersöka komponentframställningens resultat. I plasmaenheterna kontrolleras bland annat att antalet erytrocyter är under 6x109 per liter. Helblod innehåller normalt 4-6x1012 erytrocyter per liter. Massiv blödning är den främsta indikationen för plasmatransfusion. En transfusion är förknippad med risker såsom transfusion related acute lung injury (TRALI) och transfusion associated circulatory overload (TACO). Syftet med examensarbetet var att hitta en beslutsgräns för bestämning av erytrocytinnehållet i plasmakomponenter som framställs vid beredning av blodkomponenter inför transfusion. Gränsen skulle fastställas genom en jämförelse mellan teststickan Multistix 8 SG, Body fluid-programmet i hematologiinstrumentet Advia 2120 samt manuell räkning i Bürkers räknekammare. Analys skedde av 38 prover varav 18 prover fick tillsats av extra erytrocyter för att antingen överstiga kontrollgränsen eller finna övergången till stickans högsta nivå. Medelvärdet och medianen för de kvantitativa resultaten från Bürkers räknekammare för 20 godkända kontrollerna, fördelade efter teststickans kategorier, beräknades. Samtliga resultaten låg mellan 0,063x109/L och 2,08x109/L. Av de 38 prover som analyserades erhöll 37 ett resultat i form <10x109/L på Advia 2120. Utifrån de erhållna resultaten fastslogs gränsen vid vilken en komponentkontroll garanteras ett godkänt resultat till ≤2+ på teststickan. Vid resultat 3+ ska en konfirmerande kvantitativ analys utföras. Den slutsats som kunde dras var att teststickan Multistix 8 SG kan användas som en screeningmetod vid analys av erytrocytinnehållet i de tillverkade plasmakomponenterna. Slutsatsen blev även att det Adviaprogram som användes inte är lämpligt för analys av erytrocytinnehållet i plasma.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bolme, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Kartläggning av en nyupptäckt familj av neuropeptider: Alfa-8, Alfa-9 och Alfa-102019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: I hudslemmet till slemmasken av arten långsnöre, Lineus longissimus,har svenska forskare hittat en ny familj av toxiska peptider, ICK-neurotoxiner, som forskarna kallat a-nemertider. Dessa a-nemertider har visat sig ha mycket potent aktivitet på spänningsstyrda natriumkanaler. Neurotoxiner har visat sig vara ovärderliga verktyg för att undersöka de spänningsstyrda natriumkanalernas struktur och funktion. Då toxinet visat sig vara oerhört potent mot leddjur som exempelvis strandkrabbor och kackerlackor har forskarna föreslagit att a-nemertider i framtiden skulle kunna användas för att bekämpa olika skadedjur. 

  Syfte: Veckning av tre peptider; a-8-nemertid-,a-9-nemertid och a-10-nemertid, upprening av peptiderna kromatografiskt och undersökning av deras aktivitet i Artemia salina-assayn där peptidernas toxicitet jämförs med en prototyp-peptid benämnd a-1. 

  Material och metod: I detta arbetet har a-nemertiderna a-8, a-9 och a-10 veckats och upprenats kromatografisk med semi-preparativ HPLC, masspektrometrisk screeningsamt HPLC-UV-ESI-MS. Nemertiderna har sedan frystorkats och åter upprenats för att få så ren peptid som möjligt för vidare analys av aktivitet med Artemia salina-assayn och jämförelse av toxicitet med a-1s EC50, 5x 10-7M. 

  Resultat: En lägre dödlighet/påverkan på saltkräftor med a-8, a-9 och a-10 nemertiderna erhölls i jämförelse med huvudpeptiden a-1, vilket indikerade att särskillt a-9 med ett obestämligt EC50-värde, samt a-8 med EC50 4,60 x 10 -6M och a-10 med EC50 4,56 x 10 -5M inte var lika potenta som a-1-nemertiden. 

  Diskussion och slutsats: Toxcicitet kunde påvisas i de analyserade nemertiderna a-8 och a-10. För a-9 var den toxiska effekten mycket svag. I jämförelse med a-1 skulle mycket högre doser från a-8, a-9 och a-10 krävas för att uppnå EC50. Att studera och kartlägga nya djur och organismer skulle kunna möjliggöra att hitta relevanta toxiner för terapeutiska syften också för människor.

 • 20.
  Borg, Olivia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Diversity of Avian Coronaviruses in Mallards Anas platyrhynchos, Ottenby, Sweden2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Coronavirus are single-stranded plus-strand RNA viruses that cause several respiratory and neurological diseases in a wide range of animals and humans. There are 4 main groups of Coronaviruses: alpha, beta, gamma and deltacoronavirus, where gamma and deltacoronaviruses have been found in wild birds. This study evaluated the epidemiology and phylogeny of coronavirus in Swedish waterfowl in order to increase the existing knowledge of these viruses in nature. The RNA-dependent RNA polymerase gene of 36 different samples from Mallards collected from Ottenby Bird Observatory, Sweden (56°12’58”N 16°24’40”E) in 2011 were sequenced. These sequences were characterized and compared to other gammacoronaviruses using a phylogenetic approach. Analysis revealed that there is diversity of sequences from the samples as there was evidence of at least 4 groups of RNA-dependent RNA-polymerase sequences. A difference of sequences over time was also detected which might suggest virus turnover due to host herd immunity. However, the results doesn´t demonstrate a clear pattern of reinfection with the same or different RNA-dependent RNA sequences within individuals over time. This study has contributed 1/3 of all gammacoronavirus sequences, and demonstrates the need in finding a method to complete genome sequence these viruses. Comparative genomic studies are important to determine the diversity of virus gene lineages and viral phenotypes, and also to be able to understand the relations behind interclass jumping, which is important to predict and avoid pandemics that coronavirus might cause.

 • 21.
  Brevestedt, Emelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Hur exponeras barn för ftalater i sin inomhusmiljö på förskolan?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ftalater är ett ämne som har till syfte att verka mjukgörande i plast. Ftalater finns i flera material och produkter i vår omgivning t ex i leksaker, elektronik, textilier och i inredningsmaterial. De problem som uppkommer i samband med användandet av ftalater i produkter är att ftalaterna inte är kovalent bundna till sitt material och därmed kan dessa frigöras ut i luft och damm. Flera ftalater är klassade som hormonstörande ämnen och kan påverka flera viktiga funktioner i kroppen. Barn är en extra känslig grupp då flera av deras organ ännu inte är färdigutvecklade och är beroende av ett fungerande endokrint system.

   

  Barn spenderar en stor del av sin vardag på förskolan och det ställer krav på deras inomhusmiljö. Studier visar på att koncentrationerna av ftalater är 2-4 gånger så hög i förskolans inomhusmiljö som i hemmiljön. Med tanke på att barn har flera organsystem under utveckling är det viktigt att fasa ut onödiga källor för exponering av ftalater.

   

  Arbetets syfte är att kartlägga ftalater i inomhusmiljön på förskolor i Växjö kommun och att undersöka pedagogers medvetenhet kring ämnet. Arbetet utgår från tidigare vetenskapliga artiklar och en enkätundersökning som personal på 46 förskolor i Växjö kommun har besvarat.

   

  Studier som undersökt inomhusmiljöer visar på att det förekommer höga koncentrationer av ftalater som är begränsade enligt REACH-förordningen. Då ftalater finns i flera produkter blir det många olika exponeringskällor och det gör det viktigt att fasa ut onödiga källor för att minska koncentrationen av ftalater i luft och damm. De mest intressanta resultat som kommit fram via enkätundersökningen är att det förekommer plastgolv i de flesta lokaler, elektronik finns i de rum där barnen spenderar mest tid och att barn använder “vuxna leksaker” såsom äldre elektronik, väskor och skor. Ett resultat som visar att barn lever i en allt mer vuxen miljö med produkter som är avsedda för vuxna. Sådana produkter täcks inte in av de begränsningar som REACH-förordningen skapat och täcks inte heller av de nya leksaksdirektiven.  

  Förskolepedagogerna uppger sig vara medvetna om ämnet ftalater men ändå visar undersökningen att det finns en rad olika brister i kunskap. Det är därför viktigt att öka kunskapen och medvetenheten kring ämnet för att på så sätt fasa ut onödiga källor för exponering av ftalater. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Brokvist, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Autolyserade pneumokocker kan modulera cytokinsvaret hos humana monocyter2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Byhlén, Liselott
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Enterobacteriaceae och amoxicillin-klavulansyra: Effekt av bestämt förhållande respektive bestämd koncentration av klavulansyra på MIC-värden och zon/MIC-korrelation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av bakterier med olika typer av resistensmekanismer ökar globalt. De varianter som på engelska benämns ”Extended spectrum β-lactamases” (ESBL) är en heterogen grupp β- laktamaser som genom hydrolys inaktiverar β-laktamantibiotika och därigenom ger resistens mot bland annat β -laktamantibiotika som penicilliner och cefalosporiner. Resistensbestämning på kliniska laboratorier utförs huvudsakligen med lappdiffusion eller Minimum Inhibiting Concentration (MIC)-bestämning med gradienttester. Infektioner orsakade av ESBL-producerande organismer kan behandlas med β-laktamantibiotika kombinerat med en β-laktamasinhibitor. I Europa rekommenderas resistensbestämning med bestämd koncentration β-laktamasinhibitor, men produkter på marknaden saknas.

  Syftet med projektet var att utvärdera olika typer av gradienttester med amoxicillin- klavulansyra från två leverantörer (Etest och MIC Test Strip, MTS) och undersöka hur klavulansyra påverkar resistensbestämningen, samt att se hur resultat från lappdiffusion korrelerar med resultat från ovan nämnda tester.

  Lappdiffusion och MIC- bestämning med gradienttester med antingen bestämt förhållande av amoxicillin-klavulansyra (2:1) (Etest och MTS) eller bestämd koncentration klavulansyra (2mg/L) (MTS) utfördes med Escherichia coli (både med ESBL-positiva och ESBL-negativa stammar) samt med Proteus mirabilis. ESBL-detektion med cefpodoxim och cefpodoxim-klavulansyra utfördes parallellt.

  För P. mirabilis korrelerade lappdiffusionsresultat mycket bra med resultat från samtliga gradienttester. För E. coli korrelerade lappdiffusionsresultat mycket bra med MIC-värden vid användning av Etest 2:1 medan MTS 2:1 gav högre MIC-värden än referensdistributionen och resulterade i sämre korrelation. MIC-bestämning med MTS 2 mg/L resulterade i högre MIC-värden.

  Den nuvarande zonbrytpunkten behöver justeras för att korrelera med tolkningen från amoxicillin-klavulansyra med bestämd koncentration av klavulansyra 2 mg/L, framförallt för ESBL- producerande E. coli.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bäckström, Annie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Jämförelse mellan två nedkylningsmetoder av helblodsenheter för vidare framställning av trombocytkoncentrat avsedda för transfusion2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trombocytopeni behandlas primärt med trombocyttransfusion. Trombocytkoncentraten kan erhållas genom poolning av lättcellskikt framställda ur helblodsenheter från flera blodgivare. Helblodsenheterna kyls vanligen ner på en CompoCool®-platta för att snabbt komma ner till rumstemperatur och kan då prepareras redan efter 2 h. Detta brukar vara logistiskt fördelaktigt och gynnar erytrocyterna som framställs ur samma helblodsenheter. Det går även att låta helblodsenheterna kylas ner i rumstemperatur vilket å andra sidan sägs ge ett högre trombocytutbyte då studier visat att trombocyter är känsliga för kyla. Syftet med examensarbetet var att framställa och jämföra kvaliteten på trombocytkoncentrat där helblodsenheten hade kylts ner på CompoCool®-platta respektive kylts ner i rumstemperatur. Hypotesen var att trombocytutbytet skulle bli högre vid nedkylning av helblodsenheten i rumstemperatur än vid nedkylning på CompoCool®-platta. Framställningen av trombocytkoncentraten gjordes genom poolning av 5 st lättcellskikt och en påse trombocytsuspensionsmedium efterföljt av centrifugering och separation i en automatisk blodkomponents separator. Kvalitén utvärderades med avseende på trombocytkoncentration, leukocytkoncentration, swirling samt bakterieodling. Samtliga resultat för kvalitetskontrollerna låg inom de rekommenderade gränsvärdena. Det beräknade t-testet för trombocytkoncentrationen var högre än det kritiska t-värdet vilket innebar att det var en signifikant skillnad mellan de olika nedkylningsmetoderna. Genom användning av de erhållna resultaten kunde hypotesen bekräftas och slutsatsen dras att trombocytutbytet är signifikant högre då helblodsenheten kyls ner i rumstemperatur jämfört med CompoCool®-platta. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  examensarbete_Annie
 • 25.
  Carlie, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Spädbarns tarmflora & probiotikas effekt vid kolik: Kan skillnader i spädbarns tarmflora förklara kolik och är probiotika en effektiv behandling vid kolik?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av fem spädbarn drabbas av kolik under första tre levnadsmånaderna. I övrigt friska spädbarn skriker, gråter och är otröstbara minst tre timmar i sträck per dag mer än tre dagar i veckan. Trots att kolik är ett vanligt förekommande problem för både spädbarn och föräldrar finns det idag ingen effektiv behandling. Etiologin är oklar men rökning och mental ohälsa hos modern prepartum, födoämnesallergi och ett outvecklat magtarmsystem hos spädbarnet tros vara några bidragande faktorer. Denna litteraturstudie granskar åtta artiklar för att dels undersöka skillnaderna i tarmfloran mellan spädbarn med och utan kolik, om skillnaderna kan förklara kolik samt probiotikas effekt vid kolik. Granskade studier visar att förekomsten av Proteobacteria, koliforma bakterier och Escherichia coli är högre hos spädbarn med kolik. Till skillnad från spädbarn utan kolik uppvisar kolikbarn en mindre bakteriell mångfald, mindre kolonisation av Bacteroidetes och de gynnsamma bakteriesläkterna Lactobacillus och Bifidobacterium. Hos ammade kolikbarn som behandlades med den probiotiska bakteriestammen Lactobacillus reuteri DSM 17938 erhölls i två av tre studier  god effekt av probiotika utan några biverkningar där gråttiden reducerats till mer än hälften. Resultatet varierar geografiskt och evidensen kring probiotikas effekt hos flaskmatade spädbarn med kolik är fortfarande bristfällig. Det är oklart om en förändrad tarmflora kan orsaka kolik eller är ett resultat av koliken då tarmfloran är mycket komplex och fler studier inom området behövs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Carlsson, Sofia
  et al.
  Lund University, Sweden;Skåne University Hospital, Sweden.
  Dahlbäck, Björn
  Lund University, Sweden;Skåne University Hospital, Sweden.
  Dependence on Vitamin K-dependent Protein S for Eukaryotic Cell Secretion of the β-Chain of C4b-binding Protein2010Ingår i: Journal of Biological Chemistry, ISSN 0021-9258, E-ISSN 1083-351X, Vol. 285, nr 42, s. 32038-32046Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The anticoagulant vitamin K-dependent protein S (PS) circulates in plasma in two forms, 30% free and 70% being bound to the complement regulatory protein C4b-binding protein (C4BP). The major C4BP isoform consists of 7 α-chains and 1 β-chain (C4BPβ+), the chains being linked by disulfide bridges. PS binds to the β-chain with high affinity. In plasma, PS is in molar excess over C4BPβ+ and due to the high affinity, all C4BPβ+ molecules contain a bound PS. Taken together with the observation that PS-deficient patients have decreased levels of C4BPβ+, this raises the question of whether PS is important for secretion of the β-chain from the cell. To test this hypothesis, HEK293 cells were stably and transiently transfected with β-chain cDNA in combinations with cDNAs for PS and/or the α-chain. The concentration of β-chains in the medium increased after co-transfection with PS cDNA, but not by α-chain cDNA, suggesting secretion of the β-chains from the cells to be dependent on concomitant synthesis of PS, but not of the α-chains. Thus, β-chains that were not disulfide-linked to the α-chains were secreted in complex with PS, either as monomers or dimers. Pulse-chase demonstrated that the complexes between PS and β-chain were formed intracellularly, in the endoplasmic reticulum. In conclusion, our results demonstrate that successful secretion of β-chains depends on intracellular complex formation with PS, but not on the α-chains. This provides an explanation for the decreased β-chain levels observed in PS-deficient patients.

 • 27.
  Celander, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Förekomst av bakterier efter användning av nytt ytdesinfektionsmedel med kvardröjande effekt på en klinisk vårdavdelning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas cirka 10 % av alla patienter som vårdas inom sjukvården av vårdrelaterade infektioner. För att minimera riskerna för både patienter och personal läggs stor vikt vid vårdhygien, i syftet att minska förekomsten av smittoämnen. Vårdhygien tros även vara en avgörande faktor för att begränsa den globala spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

  Syftet med studien var att undersöka om ett ytdesinfektionsmedel med kvardröjande effekt kunde leda till signifikant minskning av förekomsten av bakterier i en aktiv vårdmiljö jämfört med det rutinmässigt använda ytdesinfektionsmedlet. Båda ytdesinfektionsmedlen var isopropanolbaserade. Prover togs från 14 tagytor i enkelrum med sluss som städats med respektive medel på en vårdavdelning. Samtidigt studerades förekomsten av Staphylococcus aureus, enterokocker, koliforma bakterier och Pseudomonas aeruginosa på de olika ytorna. Bakterier odlades och artbestämdes enligt konventionella mikrobiologiska metoder.

  Signifikant skillnad mellan de olika desinfektionsmedlen kunde ej påvisas, men ej heller uteslutas. Ytterligare, utökade studier krävs för att utreda eventuell skillnad i effekt. S. aureus isolerades från 106 av 296 prover (36 %) , och korrelation kunde ses mellan totalantalet bakterier och antalet S. aureus i proverna. Enterokocker identifierades i 72 av 296 prover (24 %), av vilka 52 fynd var Enterococcus faecalis, 18 E. faecium och två prov innehöll båda arterna. Korrelation kunde ej ses mellan totalantal bakterier och antalet enterokocker. Koliforma bakterier och P. aeruginosa hittades endast vid ett tillfälle för respektive.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Chow, Joyce A
  et al.
  RISE Interactive Institute.
  Törnros, Martin E
  Interaktiva Rum Sverige.
  Waltersson, Marie
  Linköping University.
  Richard, Helen
  Linköping University Hospital.
  Kusoffsky, Madeleine
  RISE Interactive Institute.
  Lundström, Claes F
  Linköping University.
  Kurti, Arianit
  RISE Interactive Institute.
  A design study investigating augmented reality and photograph annotation in a digitalized grossing workstation2017Ingår i: Journal of Pathology Informatics, ISSN 2229-5089, E-ISSN 2153-3539, Vol. 8, artikel-id 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Context: Within digital pathology, digitalization of the grossing procedure has been relatively underexplored in comparison to digitalization of pathology slides. Aims: Our investigation focuses on the interaction design of an augmented reality gross pathology workstation and refining the interface so that information and visualizations are easily recorded and displayed in a thoughtful view. Settings and Design: The work in this project occurred in two phases: the first phase focused on implementation of an augmented reality grossing workstation prototype while the second phase focused on the implementation of an incremental prototype in parallel with a deeper design study. Subjects and Methods: Our research institute focused on an experimental and “designerly” approach to create a digital gross pathology prototype as opposed to focusing on developing a system for immediate clinical deployment. Statistical Analysis Used: Evaluation has not been limited to user tests and interviews, but rather key insights were uncovered through design methods such as “rapid ethnography” and “conversation with materials”. Results: We developed an augmented reality enhanced digital grossing station prototype to assist pathology technicians in capturing data during examination. The prototype uses a magnetically tracked scalpel to annotate planned cuts and dimensions onto photographs taken of the work surface. This article focuses on the use of qualitative design methods to evaluate and refine the prototype. Our aims were to build on the strengths of the prototype's technology, improve the ergonomics of the digital/physical workstation by considering numerous alternative design directions, and to consider the effects of digitalization on personnel and the pathology diagnostics information flow from a wider perspective. A proposed interface design allows the pathology technician to place images in relation to its orientation, annotate directly on the image, and create linked information. Conclusions: The augmented reality magnetically tracked scalpel reduces tool switching though limitations in today's augmented reality technology fall short of creating an ideal immersive workflow by requiring the use of a monitor. While this technology catches up, we recommend focusing efforts on enabling the easy creation of layered, complex reports, linking, and viewing information across systems. Reflecting upon our results, we argue for digitalization to focus not only on how to record increasing amounts of data but also how these data can be accessed in a more thoughtful way that draws upon the expertise and creativity of pathology professionals using the systems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Classon, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Atypiskt terminalt komplementkomplex: Kvantifiering av in vivo-nivåer av atypiskt terminalt komplementkomplex under normala och patofysiologiska betingelser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Slutsteget i immunförsvarets komplementaktivering innefattar en klyvning av komplementprotein C5, till C5a och C5b, vilket initierar bildandet av terminalt komplementkomplex (TCC) som i form av membran-attack-komplex (MAC) bildar cytotoxiska porer i bland annat gramnegativa bakterier. Bildandet av MAC kan blockeras av endogena regulatorer och TCC frisätts då som ett lösligt komplex, sC5b-9, i plasma. I examensarbetet studerades en variant av TCC, som i tidigare studier visats bildas oberoende av C3- och C5-konvertas när serum surgjorts till pH < 7,0 in vitro. Syftet med studien var att studera om detta atypiska TCC (aTCC) bildades hos grisar, som i en mekonium aspirationssyndrom (MAS)-modell, erhållit ett sänkt systemiskt pH in vivo. I syftet ingick också att etablera en ELISA-baserad metod för att analysera aTCC. I en sandwich ELISA användes monoklonal anti-C5a/C5a (desArg) (klon T13/9) som fångande antikropp och monoklonal anti-C9 (klon aE11) som detekterande antikropp för att analysera aTCC i plasmaprover från 18 MAS-grisar, samt i ett kontrollmaterial bestående av grisserum som surgjorts till pH 6,8 och 6,4 in vitro. Mängden aTCC i kontrollproverna ökade när pH sänktes men innehållet av aTCC i plasmaproverna minskade över MAS-studiens förlopp. När den relativa förändringen i aTCC relaterades till MAS-grisarnas slutliga pH kunde ett signifikant samband ses (p = 0,02) som visade att en större förändring i aTCC sammanföll med ett lägre slutligt pH. Nivåerna av aTCC var generellt sett högre i plasmaproverna jämfört med kontrollproverna vilket skulle kunnat bero på skillnader i plasma vs serum avseende aTCC eller att proverna kom från grisar med olika ålder och vikt. Avsaknad av grisspecifik standard och negativ kontroll samt lågt signal/brusförhållande bidrar till felkällor för analysen och denna kräver fortsatt optimering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Cocha, Laura Romina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Metodutveckling för prövning av lektiners påverkan på patogena svampar2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Dadarman, Mina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Möjlig mekanism bakom antiinflammatorisk polymer, polyvinylalkoholkarbazat: Studier av apoptos och viabilitet i cellkultur2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Dagsberg, Jacob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Förekomst av aviärt influensavirus bland vilda fåglar provtagna vid Ottenby fågelstation under 2017: Detektion och fylogenetisk analys av neuraminidas subtyp 6-virus2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aviärt influensavirus (AIV) delas in i olika subtyper baserat på två glykoprotein på ytan. Hos fåglar finns 16 subtyper av hemagglutinin (H) och nio subtyper av neuraminidas (N). Vissa H-subtyper kan mutera till högpatogena virus som orsakar dödliga infektioner. Ett sådant högpatogent H5N6-virus rapporterades i norra Europa under 2017. Utbredning av H5 från högpatogena AIV är väl kartlagda. För detektion av neuraminidas hos AIV används omvänd transkription följt av realtids polymeraskedjereaktion (RT-qPCR) genom syntes av komplementärt DNA följt av amplifiering och detektion med fluorescerande prob. Sangersekvensering av neuraminidaskodande gensegment används för att verifiera resultat från RT-qPCR-screening samt för analys av fylogenetisk släktskap. För att bidra med information om neuraminidas subtyp 6 utfördes RT-qPCR-analys på 282 AIV-positiva prover från vilda fåglar, provtagna vid Ottenby fågelstation under 2017. Gensegmenten som kodade för hemaglutinin och neuraminidas hos virus i N6-positiva prov sekvenserades för att validera resultaten från N6-RT-qPCR, bestämma H-subtyp och för att analysera fylogenetisk släktskap mellan N6-sekvenser. RT-qPCR resulterade i 37 N6-positiva prover där 26 av dessa konfirmerades som N6 med traditionell PCR och sekvensering. AIV från analysen förekom i subtypkonstellationerna: 14 H1N6, tre H3N6, åtta H4N6 och ett H5N6. Tre prover gav ingen H-subtyp, tre andra prover gav ingen N6-sekvens. Detekterad H5N6 var lågpatogen. Den fylogenetiska analysen visade att AIV N6-sekvenser från Ottenby, tillsammans med sekvenser från GenBank, bildade fyra olika genotyper. N6-sekvenser från två av virusen från denna studien, tillhörande subtyperna H3N6 och H1N6 i bildade genotyp två tillsammans med fyra H5N6-virus från Japan som möjligen är högpatogena.

 • 33.
  Danielsson, Micaela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Bindningsmönster av aviärt influensa A-virus till mag-tarmkanalen hos andfåglar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Influensa A-virus ses som ett stort hot mot människans hälsa med återkommande säsongsutbrott som orsaka upp till 500 000 dödsfall världen över varje år. Virusets naturliga reservoar är vilda vattenfåglar. För att få en bättre förståelse över hur så många olika virus kan infektera vilda fåglar kan virusets bindningsmönster till värden studeras med tekniken virushistokemi. Syftet med detta arbete har varit att undersöka bindningsmönstret av aviärt influensavirus, subtyp H4, H9, H13 och H16, till mag-tarmkanal-vävnader från olika arter av andfåglar för att se om dessa virus kan binda till cellerna och därmed infektera värden. De tekniker som har använts är förökning av viruset genom odling i embryonerade kycklingägg, rening med sukrosgradient, inaktivering med formalin och sedan fluorescein isothiocyanate (FITC)-märkning. Titern av viruset mättes med hemagglutinationsanalys, där visade resultatet att titern efter skörd av ägg för H4 var: 256 HAU/100 µl, H9: 512 HAU/100 µl, H13: 384 HAU/100 µl och för H16: 768 HAU/100 µl. FITC-märkt virustiter mättes till H4: 15 360 HAU/100 µl, H9: 30 720 HAU/100 µl, H13: 163 840 HAU/100 µl och H16: 81 920 HAU/100 µl. Virushistokemin har inte utförts och därför är resultatet över bindningsmönstret fortfarande okänt och frågeställningen inte besvarad. Det som förväntas av resultatet är dock att subtyp H4 och H9, som är vanliga att finna hos andfåglar, kommer att binda till epitelceller i tarmen hos andfåglar medan subtyp H16 och H13, som endast i ett fåtal fall har lyckats isoleras från andfåglar, inte förväntas binda till mag-tarmkanalen hos andfåglar.

 • 34.
  Danielsson, Pontus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Utvärdering av qDBS för blodprovtagning och analys av SARS-CoV-2-antikroppskoncentration med QCM2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  de Gelidi, S.
  et al.
  Middlesex Univ, UK.
  Seifnaraghi, N.
  Middlesex Univ, UK.
  Bardill, A.
  Middlesex Univ, UK.
  Tizzard, A.
  Middlesex Univ, UK.
  Wu, Y.
  UCL, UK.
  Sorantin, E.
  Med Univ Graz, Austria.
  Nordebo, Sven
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Demosthenous, A.
  UCL, UK.
  Bayford, R.
  Middlesex Univ, UK.
  Torso shape detection to improve lung monitoring2018Ingår i: Physiological Measurement, ISSN 0967-3334, E-ISSN 1361-6579, Vol. 39, nr 7, artikel-id 074001Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Newborns with lung immaturity often require continuous monitoring and treatment of their lung ventilation in intensive care units, especially if born preterm. Recent studies indicate that electrical impedance tomography (EIT) is feasible in newborn infants and children, and can quantitatively identify changes in regional lung aeration and ventilation following alterations to respiratory conditions. Information on the patient-specific shape of the torso and its role in minimizing the artefacts in the reconstructed images can improve the accuracy of the clinical parameters obtained from EIT. Currently, only idealized models or those segmented from CT scans are usually adopted. Approach: This study presents and compares two methodologies that can detect the patient-specific torso shape by means of wearable devices based on (1) previously reported bend sensor technology, and (2) a novel approach based on the use of accelerometers. Main results: The reconstruction of different phantoms, taking into account anatomical asymmetries and different sizes, are produced for comparison. Significance: As a result, the accelerometers are more versatile than bend sensors, which cannot be used on bigger cross-sections. The computational study estimates the optimal number of accelerometers required in order to generate an image reconstruction comparable to the use of a CT scan as the forward model. Furthermore, since the patient position is crucial to monitoring lung ventilation, the orientation of the phantoms is automatically detected by the accelerometer-based method.

 • 36.
  Dragan, Smiljic
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Studies of small bicoid knock-down and overexpression at early and late stage of development in Drosophila melanogaster.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Ekelund, Oskar
  et al.
  Växjö Central Hospital, Sweden; Blekinge County Hospital, Sweden.
  Ekblom, Kim
  Växjö Central Hospital, Sweden;Umeå University, Sweden.
  Somajo, Sofia
  Blekinge County Hospital, Sweden.
  Pattison-Granberg, Johanna
  Växjö Central Hospital, Sweden.
  Olsson, Karl
  Blekinge County Hospital, Sweden.
  Petersson, Annika
  Växjö Central Hospital, Sweden.
  High-throughput immunoassays for SARS-CoV-2: considerable differences in performance when comparing three methods2021Ingår i: Infectious Diseases, ISSN 2374-4235, E-ISSN 2374-4243, Vol. 53, nr 10, s. 805-810Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The recently launched high-throughput assays for detecting antibodies against SARS-CoV-2 has contributed to the managing strategies for the COVID-19 pandemic. This study aimed to investigate the performance of three high-throughput assays and one rapid lateral flow test relative to regulatory authorities' recommended criteria.

  METHODS: A total of 315 samples, including 150 pre-pandemic samples, 152 samples from SARS-CoV-2 RT-PCR positive individuals and 13 potentially cross-reactive samples were analysed with SARS-CoV-2 IgG (Abbott, Abbott Park, IL), Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (Roche, Solna, Sweden), LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG (DiaSorin, Saluggia, Italy) and 2019-nCOV IgG/IgM Rapid Test (Dynamiker Biotechnology Co., Tianjin, China).

  RESULTS: All assays performed with a high level of specificity ranging from 96.7% to 99.3%. Sensitivity differed more between the assays, Roche exhibiting the highest sensitivity of 98.7%. The corresponding figures for Abbott, DiaSorin and Dynamiker Biotechnology were 80.9%, 89.0% and 72.4%, respectively.

  CONCLUSIONS: The results of the evaluated SARS-CoV-2 assays vary considerably, as well as their ability to fulfil the performance criteria proposed by regulatory authorities. Introduction into clinical use in low-prevalent settings, should, therefore, be made with caution.

 • 38.
  Ekelöf, Josefine
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Detection of Carbapenemases in Klebsiella pneumoniae Using Matrix-Assisted Laser Desorption/IonizationTime-of-Flight Mass Spectrometry2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Ekman, Elisabet
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Pharmacovigilance: spontaneous reporting in health care2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Pharmacovigilance in healthcare is essential for safe drug treatment. Spontaneous reporting is the most common source of information in the context of implementing label changes and taking a drug off the market. However, underreporting is found to be very prevalent. One way to decrease underreporting is to include different categories of healthcare professionals in such reporting and to investigate attitudes towards and incentives for reporting adverse drug reaction (ADR)s.

  As nurses form the largest group of health professionals, a sample of nurses were allowed and encouraged to report ADR during a 12 month period after they had received training in pharmacovigilance. A questionnaire posted to physicians and nurses investigated their knowledge and attitudes towards reporting. Spontaneous reports of torsade de pointes (TdP) and erectile dysfunction (ED) were scrutinized with respect to the reported drugs, risk factors and if the reaction was listed in the summary of product characteristics (SPC).

  After training, the nurses produced relevant reports and three years after the introduction of nurses in the reporting scheme, more than half of the responding nurses were aware of their role as reporters. Both nurses and physicians stated that the most important factor for reporting a suspected ADR was the severity of the ADR and an ADR arising in response to a newly approved drug. A web-based reporting system was deemed to facilitate the reporting. In spontaneous reports of TdP, citalopram was reported as a suspected drug. However, neither QT prolongations, nor TdP, were labelled in the SPC. ED was reported for all antihypertensive drugs including angiotensin II type I blockers. A positive information component (IC), assessing the disproportionality between the observed and the expected number of reports, was found indicating that ED was reported more often in association with antihypertensive drug classes, except for angiotensinconverting enzyme inhibitors.

  This thesis demonstrates the importance of pharmacoviglilance in healthcare in terms of capturing new signals. By including nurses as reporters, the overall safety of drugs might improve. Information and education are needed to secure safe treatment when applying drugs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Comprehensive summary
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 40.
  Ekstedt, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB). Karolinska institutet.
  Effect of IL-13 on Serotonin mediated Airway Smooth Muscle Contraction2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: Asthma is a disease that occurs worldwide and approximately 300 million people carry this disease. It is characterized by chronic inflammation, airway obstruction and airway hyper-responsiveness (AHR). This T-lymphocyte controlled disease has symptoms such as coughing, wheezing, and chest tightness. In addition to chronic inflammation, asthma is also caused by overproduction of mucus and airway wall remodelling. The chronic inflammation and airway wall remodelling are suggested to contribute to the AHR and airway obstruction. AHR is a way to measure the reactivity in the airways in asthmatics. IL-13 has been shown to play an important role in the development of AHR, and biopsies from bronchial submucosa and air way smooth muscle (ASM) in humans have shown an increased concentration of IL-13 in severe asthma.

  Aim: The aim of this work was to evaluate if IL-13 is able to enhance the 5-HT response in mouse tracheal segments, which had been cultured for 2 days and, if so, try to unravel the underlying mechanism for this phenomenon. Literature reports that IL-13 enhanced contractions in mouse trachea in presence of KCl and CCH. Earlier work within this project did not find any clear proof for this observation. However, in this work this observation will be evaluated in a more controlled fashion by correcting for size and location of the trachea.

  Methods: The trachea was removed from Balp/c mice and cultured in small wells for two days in DMEM medium and various additions were performed to the medium for understanding the effect of e.g. IL-13 on the cells. The contractility change due to IL-13 and various additions in segments challenged with KCL, CCH and 5-HT were measured in a tissue-organ bath.

  Results and Conclusion: A more enhanced CCH induced contraction of IL-13 treated segments was obtained for the lower part compared to the upper part of the trachea. IL-13 enhanced the response in the ASM to 5-HT after two days of culturing. An increased concentration of the cytokine IL-13 in the airways from TH2-cells enhances the reactivity to 5-HT in the ASM. The underlying mechanism might involve JNK and ERK but more experiments are needed to statistically ensure this claim.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ekström, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Buller som stressor i skolmatsalar: En fördjupning av Barnmiljöhälsorapport 2013 i samarbete med Landstinget i Jönköpings län2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnmiljöhälsorapporten 2013 indikerade att 12-åringarna i Jönköpings län känt sig besvärade av ljud i skolmatsalen. Att besväras av ljud är samma sak som att utsättas för buller. Buller har förmåga att aktivera kroppens stressystem och ljud kan bl.a. leda till ökad frisättning av kortikotropinfrisättande hormon, (CRH). Ett hormon som påverkar mag- och tarmkanalen på flera olika sätt som troligen är negativt.  Ljudstörning har förmåga att påverka hälsan hos de som utsätts, buller utgör en hälsorisk.

  Syfte: Syftet med detta arbete är att studera sambandet mellan bullerstörning i skolmatsalen och självskattad hälsa hos 858 12-åringar i Jönköpings län som deltagit i Barnmiljöhälsoenkäten 2011.

  Metod: Analyser av data från Barnmiljöhälsoenkäten 2011 där upplevelse av ljudstörning i skolmatsalen satts i relation till självskattad hälsa.

  Resultat: 12-åringarna i Barnmiljöhälsoenkäten 2011 i Jönköpings län som störts mest av ljud i skolmatsalen har en sämre självskattad hälsa än de som störts mindre eller inte alls av ljud i skolmatsalen.

  Slutsats: För att skapa bättre förutsättningar för en god hälsa hos barn bör fler studier utföras där de stresshormoner ljud kan öka frisättningen av och dess hälsoeffekter utreds. Detta eftersom denna studie indikerar en sämre självskattad hos de deltagare som upplever ljudstörning i skolmatsalen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Enström, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Kan ett tillskott av tryptofan ha en inverkan på  sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tryptofan är utgångsmaterial för syntesen av 5-hydroxytryptamin (5-HT) men metaboliseras även till andra metaboliter så som kynureninsyra och kinolinsyra. 5- HT anses ha betydelse vid depression och idag används selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) mot depression. 5-HT har eventuellt betydelse vid upplevelsen av smärta också. Syftet med studien var att undersöka om ett tillskott av tryptofan kan påverka sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta. Granskade studier visar att tryptofanbrist leder till mindre tillgänglighet av tryptofan i hjärnan vilket minskar syntesen av serotonin. Förändrat stämningsläge visas och tycks vara kopplat till den minskade serotoninsyntesen. Tryptofantillskott har i vissa studier visats ha inverkan på socialt beteende med minskat stridslystet beteende samt ökat dominant beteende. Motsvarande studier för att studera effekten på smärta ger en komplex bild. Resultat visar på att vid akut smärta verkar 5-HT ha en viss smärtlindring och motsägelsefulla svar på 5-HT ses vid neuropatisk samt inflammatorisk smärta. Samsjuklighet med både depression och smärta förekommer och har kunnat kopplas till ökad tryptofanmetabolism via kynurenin -vägen. Enzymatiska förändringar har upptäckts och leder till förhöjt kynurenin /tryptofan förhållande. Detta förefaller av betydelse för denna samsjuklighet. Tryptofan som ett kosttillskott för inverkan på sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta är väldigt osäkert då komplexiteten hur de fysiologiska svaren blir av ett tillskott är för stor och fler studier behövs göras. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tryptofantillskott
 • 43.
  Eriksson, Thomas
  et al.
  Graz University of Technology, Austria ; Royal Institute of Technology (KTH).
  Kroon, Martin
  Royal Institute of Technology (KTH).
  Holzapfel, Gerhard A.
  Graz University of Technology, Austria ; Royal Institute of Technology (KTH).
  Influence of medial collagen organization and in-situ axial stretch on saccular cerebral aneurysm growth2009Ingår i: Journal of Biomechanical Engineering, ISSN 0148-0731, E-ISSN 1528-8951, Vol. 131, nr 10, artikel-id 101010Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A model for saccular cerebral aneurysm growth, proposed by Kroon and Holzapfel (2007, "A Model for Saccular Cerebral Aneurysm Growth in a Human Middle Cerebral Artery," J. Theor. Biol., 247, pp. 775-787; 2008, "Modeling of Saccular Aneurysm Growth in a Human Middle Cerebral Artery," ASME J. Biomech. Eng., 130, p. 051012), is further investigated. A human middle cerebral artery is modeled as a two-layer cylinder where the layers correspond to the media and the adventitia. The immediate loss of media in the location of the aneurysm is taken to be responsible for the initiation of the aneurysm growth. The aneurysmis regarded as a development of the adventitia, which is composed of several distinct layers of collagen fibers perfectly aligned in specified directions. The collagen fibers are the only load-bearing constituent in the aneurysm wall; their production and degradation depend on the stretch of the wall and are responsible for the aneurysm growth. The anisotropy of the surrounding media was modeled using the strain-energy function proposed by Holzapfel et al. (2000, "A New Constitutive Framework for Arterial Wall Mechanics and a Comparative Study of Material Models," J. Elast., 61, pp. 1-48), which is valid for an elastic material with two families of fibers. It was shown that the inclusion of fibers in the media reduced the maximum principal Cauchy stress and the maximum shear stress in the aneurysm wall. The thickness increase in the aneurysm wall due to material growth was also decreased. Varying the fiber angle in the media from a circumferential direction to a deviation of 10 deg from the circumferential direction did, however, only show a little effect. Altering the axial in situ stretch of the artery had a much larger effect in terms of the steady-state shape of the aneurysm and the resulting stresses in the aneurysm wall. The peak values of the maximum principal stress and the thickness increase both became significantly higher for larger axial stretches.

 • 44.
  Erlandsson, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Kan främre korsbandsskador hos unga idrottande kvinnor förutspås med hjälp av biomekanisk screening? En litteraturstudie.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har intresset för att skapa enkla, validerade, kliniskt orienterade screeningverktyg som mäter biomekaniska parametrar i rörelsemönster växt fram. Bland annat har inriktningen av dessa verktyg varit att förutspå risken att drabbas av skada i det främre korsbandet (ACL) som sitter i knäleden. Det har visat sig att unga kvinnor i idrotter som medför hopp och riktningsförändringar är en högriskgrupp för denna skadetyp och därför har ACL-skadeincidensen ökat sedan allt fler kvinnor engagerar sig i utövning av idrott. Syfte: Att undersöka evidensen för att dessa kliniskt orienterade screeningverktyg förutspår utfallet av främre korsbandsskada hos unga kvinnliga idrottare och se om de kan rekommenderas. Metod: Litteraturstudie med kvalitetsbedömning och grad av evidens i vetenskapliga artiklar enligt validerad checklista och Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Resultat: Alla evaluerade artiklar fick den högsta evidensgraden som var möjligt för kohortstudier, 2++. Kliniskt orienterade screeningverktyg som mäter biomekaniska parametrar i rörelsemönster fick dock det lägsta rekommendationsvärdet ’D’ då motstridiga resultat visades. Detta innebar att ingen specifik rekommendation gick att göra. Diskussion: Utfallet av en ACL-skada påverkas av många faktorer utöver riskfulla rörelsemönster och därför finns flera viktiga confounders att ta hänsyn till för att hitta de avgörande faktorerna. För att kunna påvisa screeningverktygens förutspående värde och hitta överensstämmande resultat kan det krävas större studier än befintligt gjorda. Slutsats: De biomekaniska screeningverktygen som undersöktes i denna studie visade otillräckliga resultat för att kunna göra ett rekommendationsutlåtande för klinisk användning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Faxe Borgryd, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Har energidryck någon kognitiv effekt i kombination med alkohol?: Med fokus på komponeneten koffein2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Energidryck har funnits i dagligvaruhandeln sedan 1997 och populariteten har ökat kraftigt de senaste åren. Konsumtion av energidryck sker framförallt för att öka koncentrationsförmågan och motverka trötthet men också av popularitet. Målgruppen för dessa stimulerande drycker är i första hand ungdomar och unga vuxna. Energidryck innehåller koffein, taurin, glukuronolakton, kolhydrater samt B-vitaminer och röster har höjts huruvida det är lämpligt för unga att inta stora mängder av dessa substanser. P.g.a av produkternas egenskaper har det blivit populärt att blanda energidryck med alkoholhaltig dryck för att på så vis motverka alkoholens negativa effekter och kunna dricka mer.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka kognitiva effekter en kombination av koffein i form av energidryck och alkohol har och om dessa eventuella effekter kan vara skadliga.

  Metod: Undersökningen är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Studierna i detta arbete hämtades från PubMed. Fem studier, varav fyra randomiserade kliniska prövningar och en enkätundersökning, valdes ut för granskning.

  Resultat: Energidryck i kombination med alkohol kan ge ett större alkoholintag och/eller en överskattning av sin förmåga (vid t.ex bilkörning). En viss effekt kan ses på upplevelsen av alkohol vid samtidigt intag av energidryck då koffein kan minska en del av alkoholens effekter.

  Diskussion: Många faktorer kan samverka i hur stor effekt en kombination av energidryck och alkohol har. Koffein (i form av energidryck) kan ha en viss inverkan på upplevelsen av alkohol men även tobaksbruk, preventivmedel och hur energitillståndet i kroppen är har betydelse. Förväntningar att en substans ska ha en effekt (placeboeffekten) kan också inverka.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Har energidryck någon kognitiv effekt i kombination med alkohol?
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bilaga 1
 • 46.
  Förare Lummi, Erica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Kan fysisk aktivitet påverka aktiviteten i brun fettvävnad eller medföra en ökad bryning av vit fettvävnad?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Brun fettvävnad är en energiförbrukande fettvävnad som frisätter energi i formav värme genom att frikoppla elektrontransportkedjan med hjälp av uncoupling protein 1 (UCP1). Studier har även visat att förutom klassiska bruna fettceller i brun fettvävnad finnsdet brun-lika, beiga, fettceller i vit fettvävnad som frisätter energi på samma sätt som bruna fettceller. Tillsammans skulle dessa två energiförbrukande fettceller kunna regleraenergibalansen och därmed vara med i arbetet mot övervikt och överviktsrelaterade sjukdomar.

  Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka om fysisk aktivitet kan öka aktiviteten av brunfettvävnad eller medföra en ökad bryning av vit fettvävnad.

  Metod: Arbetet är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.

  Resultat: PGC1α och FNDC5 ökade efter fysisk aktivitet i samtliga studier som undersöktnivåerna av dessa, i både djurstudierna och humanstudierna. Nivåerna av UCP1 syntes även dessa öka i de studier som undersökt det. Irisins funktion i människan är fortfarande oklar.

  Slutsats: Det verkar möjligt att fysisk aktivitet kan öka aktiviteten i brun fettvävnad samtkunna ha en brynande effekt på fettceller i vit fettvävnad. Tydligare resultat ses hos möss och råttor än hos människor. Ytterligare forskning måste göras för att fastställa resultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Gacic, Natasha
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Metodjämförelse mellan instrumenten Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP för analysen P-CRP2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In studies of serum, in the early 1930s, from patients with pneumonia, a factor was found. It could agglutinate certain pneumococcal species. This factor, which later became known as C-reactive protein (CRP), increased sharply during the early and middle stages of the disease. CRP was identified as an acute phase protein and found especially in bacterial infections. CRP is synthesized in the liver by stimulation of interleukin 6 (IL-6), which is produced by the monocytes, and consists of five non-covalently bound subunits.

  The aim of this study was to compare two different analytical instruments (Vitros 5.1 FS Ortho-Clinical Diagnostics and QuikRead CRP Orion Diagnostica) for CRP analysis. In this study, Vitros 5.1 FS is used as a reference instrument. QuikRead CRP is a small instrument intended for patient-near testing.

  Vitros 5.1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, Rochester, NY, U.S.A) is a fully automated instrument for measuring various analytes of clinical importance in body fluids. For analysis of CRP, plasma is used. The amount of CRP is obtained by measuring turbidity at a specific wavelength in an Immuno-turbidimetric reaction. QuikRead CRP (Orion Diagnostica, Espoo, Finland) is an immuno-turbidimetric test in which micro-particles coated with anti-human CRP are used to measure the amount of CRP in whole blood, plasma or serum.

  Comparison between Vitros 5.1 FS and QuikRead CRP for the P-CRP analysis shows a good correlation (R= 0.997) of the mean value from the analysis I, II and III.  An intercept of -8.52 shows a decrease in the values of CRP for QuikRead comparatively Vitros 5.1 FS.  Bland-Altman-plot shows a slightly increased spread of results. Paired T-test shows that Vitros 5.1 FS and QuikRead CRP does not produces the same results.

  This study shows that QuikRead CRP is a user-friendly instrument that fits well in near patient testing. QuikRead CRP and Vitros 5.1 FS did not give the same results of P-CRP. This does not affect the results in regards to distinguish a viral infection (10-50 mg / L) from a bacterial infection (> 100 mg / L).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Gränse, Agnes
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Jämförelse mellan markörer för funktionellt järnstatus på Siemens Advia 2120 och Sysmex XN-1000 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syre transporteras från lungorna, via blodet bundet till erytrocyternas hemoglobin, till kroppens alla celler. En hemoglobinkoncentration i blodet under referensintervallet definieras som anemi och påverkar hela kroppen och försämrar den fysiska prestationsförmågan. Järnbristanemi är en anemi med otillräcklig järntillförsel till benmärgen på grund av tomma järnförråd (absolut järnbrist) eller försvårat järnutnyttjande (funktionell järnbrist). Analysparametern HYPO på analysinstrumentet Advia 2120 (Siemens) mäter andelen hypokroma erytrocyter (erytrocyter med lågt hemoglobininnehåll) och anses vara en av de bästa parametrarna för att påvisa funktionell järnbrist. Analysparametern Hypo-He på analysinstrumentet XN-1000 (Sysmex) är en forskningsparameter för samma ändamål. Syftet med detta arbete var att jämföra markörer för funktionellt järnstatus och utvärdera om analysen HYPO på Advia 2120 kan ersättas med Hypo-He på XN-1000. Fyrtiofyra patientprover, på vilka HYPO var beställt, analyserades, först på XN-1000 och därefter på Advia 2120. En linjär regressionmodell gjordes för att beskriva korrelationen mellan analyserna HYPO och Hypo-He. Imprecisionen för analysen Hypo-He beräknades genom inom-serie- och total-serie-imprecision. Korrelationen mellan analyserna var måttligt stark (r = 0,7185 (absoluta värden) och r = 0,8081 (logaritmerade värden)), dock med många analysresultat inom det lägre området. Variationskoefficienten för Hypo-He beräknades till mellan 0 % - 9,5 %. För att kunna avgöra om Hypo-He kan ersätta HYPO som indikator på funktionell järnbrist krävs kompletterande studier på välkaraktäriserade patientprover med varierande analysvärden inkluderande värden för HYPO på mer än 10 %.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hamad, Osama A.
  et al.
  Uppsala University.
  Nilsson, Per H.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Lasaosa, Maria
  University of Pennsylvania, USA.
  Ricklin, Daniel
  University of Pennsylvania, USA.
  Lambris, John D.
  University of Pennsylvania, USA.
  Nilsson, Bo
  Uppsala University.
  Nilsson Ekdahl, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV. Uppsala University.
  Contribution of Chondroitin Sulfate A to the Binding of Complement Proteins to Activated Platelets2010Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 5, nr 9, artikel-id e12889Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Exposure of chondroitin sulfate A (CS-A) on the surface of activated platelets is well established. The aim of the present study was to investigate to what extent CS-A contributes to the binding of the complement recognition molecule C1q and the complement regulators C1 inhibitor (C1INH), C4b-binding protein (C4BP), and factor H to platelets.Principal Findings: Human blood serum was passed over Sepharose conjugated with CS-A, and CS-A-specific binding proteins were identified by Western blotting and mass spectrometric analysis. C1q was shown to be the main protein that specifically bound to CS-A, but C4BP and factor H were also shown to interact. Binding of C1INH was dependent of the presence of C1q and then not bound to CS-A from C1q-depleted serum. The specific interactions observed of these proteins with CS-A were subsequently confirmed by surface plasmon resonance analysis using purified proteins. Importantly, C1q, C4BP, and factor H were also shown to bind to activated platelets and this interaction was inhibited by a CS-A-specific monoclonal antibody, thereby linking the binding of C1q, C4BP, and factor H to exposure of CS-A on activated platelets. CS-A-bound C1q was also shown to amplify the binding of model immune complexes to both microtiter plate-bound CS-A and to activated platelets.

  Conclusions: This study supports the concept that CS-A contributes to the binding of C1q, C4BP, and factor H to platelets, thereby adding CS-A to the previously reported binding sites for these proteins on the platelet surface. CS-A-bound C1q also seems to amplify the binding of immune complexes to activated platelets, suggesting a role for this molecule in immune complex diseases. 

 • 50.
  Hammar, Tora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Nyström, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV. Apoteket AB (National Corporation of Swedish Pharmacies), Stockholm.
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Rydberg, Tony
  Åstrand, Bengt
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Swedish pharmacists value ePrescribing: a survey of a nation-wide implementation2010Ingår i: Journal of Pharmaceutical Health Services Research, ISSN 1759-8885, Vol. 1, nr 1, s. 23-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective

  To evaluate Swedish pharmacists’ attitudes towards ePrescribing, including thetransfer of ePrescriptions, electronic storing of prescriptions and mail-order prescriptions.

  Method

  This study was conducted as a web-based survey among 500 randomly selectedSwedish community pharmacists. The questionnaire included open-ended questions,multiple-choice questions and statements to which respondents gave their degree ofagreement on a six-point Likert-type rating scale. Free-text answers were categorized intothe most commonly mentioned opinions. Differences in respondents’ general characteristicsand their level of satisfaction with ePrescribing were tested for significance using χ2test. The survey had a response rate of 52% (259/500). 96% (248/259) of the respondentswere female, and 76% (196/259) were aged 40–64 years.

  Key findings

  Swedish community pharmacists were generally satisfied with ePrescribing(98%, 253/259). No significant (P > 0.05) difference in the general satisfaction could beexplained by the respondents’ age, gender or years in practice. A majority of the respondentsregarded ePrescriptions and electronic storing of prescriptions as being safe for patients (95 and93% respectively), providing patient benefits (96 and 95% respectively), being cost-effectivefor the pharmacy (92 and 91% respectively) and contributing to better communication andrelationships with both patients and prescribers (62–88%). The positive aspects of ePrescribingmost frequently mentioned in free-text answers were being safe (72%, 187/259) and timesaving(55%, 143/259). However, several weaknesses with ePrescribing were also describedby the respondents, as well as suggestions for improvement.

  Conclusion

  Our nationwide survey of Swedish community pharmacists’ attitudestowards ePrescribing shows that pharmacists are generally satisfied with it, including thetransfer of ePrescriptions, electronic storing of prescriptions and to a lower degree mailorderprescriptions.

123 1 - 50 av 147
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf