lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adam, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Högstadiets fysiklektioner och ”en dator per elev”: Vilken potential ser lärare och hur upplever de den?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska grundskolan närmar sig en tid när alla elever har egna datorer. Vissa lärare har arbetat med detta i många år och andra bara några. Frågan som undersöks i denna uppsats är vilken potential fysiklärare ser i denna utveckling och hur de upplever potentialen. Sju naturvetenskapslärare från Sydsverige intervjuades på ett semistrukturerat sätt och data analyserades med en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att den potential som lärare beskriver kan kategoriseras som skapande, innehåll och interaktion men att det finns störningar som påverkar alla kategorier. Analys av hur lärare upplever potentialen belyses med följande kategorier; noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och illustrativ. Uppsatsen försöker att undersöka både de negativa och positiva aspekterna inom dessa kategorier. Vidare forskning som undersöker hur elever upplever dessa kategorier av potential skulle kunna bidra till en bättre helhetsbild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Möller, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Utomhusmiljöns möjlighter: miljöns betydelse för pedagogernas tankar om utomhusverksamhet på och kring förskolor.2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Language choices in the EFL classroom: A mixed-methods study at Swedish lower-secondry schools2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization has led to English being the leading language of communication providing opportunities for pupils to develop their English proficiency in different contexts. In this study, teachers’ language choices in the EFL classroom are being observed and the reasons behind them are being discussed during the following interviews. The study aims to increase our understanding of what role the English language as the primary teaching language should have in the EFL classroom at Swedish lower secondary schools to benefit pupils’ language learning in the best way possible. Four teachers, that are teaching at two different lower-secondary schools in southern Sweden participated in the study. In total four classroom observations were conducted followed by four semi-structured teacher interviews. The results found during observations and interviews were then connected to the theories of Language Mode, Translanguaging and Codeswitching. The results of the observations showed a slight difference in the use of English and Swedish during teaching. This study concludes that there is a slight variation in what role the English language has in the four observed classrooms. However, the contexts in which it was used were all coherent. Furthermore, the use of Swedish also showed a slight variation but was explained to be used as a tool for explaining, clarifying and ensuring understanding. Finally, the use of translanguaging practices was believed to have a positive effect on pupils’ learning outcomes although a slight difference was shown here as well. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlström, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Brolander, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fri och lustfylld tid: En kvalitativ intervjustudie om rekreation i fritidshem2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med forskningsstudien är att få en ökad förståelse för hur rekreation kan komma till uttryck i fritidshemmet. Intentionen är att ta reda på hur både elever och lärare uppfattar rekreation i fritidshem. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där syftet är att få en ökad förståelse för hur lärare i fritidshem upplever sitt arbete med rekreation.  Då vårt syfte även är att ta reda på elevers upplevelse av rekreation i fritidshemmet har vi använt ett designat barnsamtal. Studien genomförs med sex lärare samt sexton elever på två olika fritidshem. Resultatet av studien visar att lärare i fritidshem upplever en viss osäkerhet kring rekreationsbegreppets innebörd samtidigt som de främst kopplar rekreation till lugna och stillsamma aktiviteter.  Studien visar även att lärarna anser att elever har större möjlighet att uppleva rekreation under sin fria tid i fritidshemmet vilket är samstämmigt med vad analysen av studiens genomförda barnsamtal visar. En central del i elevers upplevelse av rekreation i fritidshem grundar sig i deras känsla av att ha roligt vilket leder till en samlad bedömning av att elevers upplevelse av rekreation till stor del kan likställas med att ägna sig åt lustfyllda aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahmet, Mevlana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fritidsgympa: En möjlighet för elever att ta ansvar, initiativ och pröva egna och andras idéer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsinriktade arbete inspirerades av Rönnermans (2012) aktionsforskningsspiral och syftet med arbetet var att öka elevers ansvarstagande, initiativtagande samt möjlighet att ta del av egna och andras idéer på fritidsgympan. Eleverna gavs möjligheten att planera och genomföra fritidsgympan för en elevgrupp. Detta område var viktigt att studera och utveckla eftersom forskning visar på att större eget ansvar för lärandet i hög grad kan utveckla elevers självständighet, samarbetsförmåga, självtillit, kreativitet, kritiskt tänkande samt förmågan till ett livslångt lärande. Utifrån de olika dokumentationsmetoderna, bland annat intervjuer och enkäter, som genomfördes med elever och personal framgick det både i nulägesanalysen men även i resultatdelen att eleverna inte var förtjusta i att pröva andra elevers idéer. Trots elevernas negativa attityder att ta del av andras idéer påvisade eleverna betydligt större intresse för att ta ansvar och initiativ på fritidsgympan, som även uppfattades av lärarna efter avslutad studie. 

  Download full text (pdf)
  Fritidsgympa - En möjlighet för elever att ta ansvar, initiativ och pröva egna och andras idéer
 • 6.
  Ahnesjö, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Danielsson, Tom
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Organized recreational fishing in school, knowledge about nature and influence on outdoor recreation habits2020In: Journal of Outdoor and Environmental Education, ISSN 2206-3110, Vol. 23, no 3, p. 261-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we have investigated the effectiveness of a one day school-basedintervention with recreational fishing (in Swedish called Klassdraget) in increasingenvironmental awareness, interest in nature and recreational fishing in pupils agedbetween 8 and 12. Our results suggest a weak positive association between exposure tonatural environments in a recreational fishing context and interest in nature andrecreational fishing. We found the intervention to have no effect on the frequency offishing, interest in fishing more, or number of visits in nature during spare time.Knowledge about nature and possibly also environmental awareness are positivelyaffected and these effects can be traced as long as three years after the intervention. Ourfindings also reveal a low correlation between frequency of nature visits and selfreportedinterest in nature. The observed effects of Klassdraget are small but appear tobe larger for girls, who are traditionally less interested in recreational fishing whencompared with boys.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aineström, Catharina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. The theoretical position of the study is Fuller and Unwin’s continuum for expansive versus restrictive learning environments, which is drawn upon Lave and Wenger’s theory of situated learning and Engeström’s expansive learning theory. Fuller and Unwin’s conceptual model of expansive and restrictive learning environments is used as a lens to collect and analyse data. Six semi-structured interviews have been conducted with regional library employees at two different library development units.

  The results, based on the perspective of the regional library employees, show that the learning environment can be seen as both restrictive and expansive. The findings indicate that the learning environment is expansive when it comes to the individual's opportunity to learn and develop within their role and restrictive when it comes to learning that challenges the organisation of work. The findings also indicate that the integration of formal and informal learning is facilitated by the supportive learning climate in a workgroup, by teamwork and cooperation, by group learning through dialogue and by group attendance at formal learning activities. Furthermore, the integration of formal and informal learning seems to be impeded by current standards of best practice and social structures which emphasize learning as transfer. The integration also seems to be impeded by a limited scope of action due to multiple learning environments represented by multiple contexts such as the regional library, the individual public libraries in each region and the municipalities that those public libraries belong to.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Airey, John
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages. Uppsala University.
  Linder, Anne
  Uppsala University.
  Mayaba, Nokhanyo
  Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa.
  Webb, Paul
  Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa.
  Problematising Disciplinary Literacy in a Multilingual Society: The Case of University Physics in South Africa2013In: 21st Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education, University of the Western Cape, Bellville, South Africa, 14 - 17 January, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Over a decade has passed since Northedge (2002) convincingly argued that the role of the university lecturer should be viewed as one of leading students on excursions into the specialist discourse of their field. In his view, disciplinary discourses have come into being in order to create and share disciplinary knowledge that could not otherwise be appropriately construed in everyday discourse. Thus, Northedge’s conclusion is that in order for disciplinary learning to occur, students will need explicit guidance in accessing and using the specialist discourse of their chosen field. Building on this work, Airey (in press) argues that all university lecturers are, at least to some extent, teachers of language—even in monolingual settings. A radical approach to this claim has been suggested by Wickman and Östman (2002) who insist that learning itself be treated as a form of discourse change.

  In an attempt to operationalise Wickman and Östman’s assertion, Airey (2011b) suggests that the goals of any undergraduate degree programme may be framed in terms of the development of disciplinary literacy. Here, disciplinary literacy is defined as the ability to appropriately participate in the communicative practices of a discipline. Further, in his subsequent work, Airey (2011a) claims that all disciplines attempt to meet the needs of three specific sites: the academy, the workplace and society. He argues that the relative emphasis placed on teaching for these three sites will be different from discipline to discipline and will indeed vary within a discipline depending on the setting. In the South African setting two questions arise from this assertion. The first is: For any given discipline, what particular balance between teaching for the academy, the workplace and society is desirable and/or practicable? The second question follows on from the first: Having pragmatically decided on the teaching balance between the academy, workplace and society, what consequences does the decision have for the language(s) that lecturers should be helping their students to interpret and use? In order to address these two questions we conducted an interview-based case study of the disciplinary literacy goals of South African university lecturers in one particular discipline (physics). Thus, our overarching research question is as follows: How do South African physics lecturers problematise the development of disciplinary literacy in their students?

  The data collected forms part of a larger international comparative study of the disciplinary literacy goals of physics lecturers in Sweden and South Africa. A disciplinary literacy discussion matrix (Airey, 2011a) was employed as the starting point for conducting in-depth, semi-structured interviews with 20 physics lecturers from five South African universities. The choice of these five universities was purposeful—their student cohorts encompassing a range of different first languages and cultural backgrounds. The interviews were conducted in English, lasted between 30 and 60 minutes, and were later transcribed verbatim. The transcripts were then analysed qualitatively. This involved “working with data, organizing it, breaking it into manageable units, synthesizing it, searching for patterns, discovering what is important and what is to be learned, and deciding what you will tell others” (Bogdan & Biklen, 1992:145).

  The main finding of this study is that all the lecturers mentioned language as being problematic in some way. However, there were a number of important differences in the ways the lecturers problematise the development of disciplinary literacy both across and within the different university physics departments. These differences can be seen to involve on the one hand, the lecturers’ own self-image in terms of whether they are comfortable with viewing themselves as language teachers/literacy developers, and on the other hand, their recognition of the diverse linguistic and cultural backgrounds of their students. The differences will be illustrated and discussed using transcript excerpts. These findings are in contrast to parallel data collected in Sweden. In that particular (bilingual) setting, language was viewed as unproblematic, and the most striking characteristic was the very similarity of the responses of physics lecturers (Airey, in press). It is thus suggested that the differences in findings between Sweden and South Africa are a product of the latter’s diverse multilingual and multicultural environment. One pedagogical conclusion is that, given the differences in approach we find, inter- and intra faculty discussions about undergraduate disciplinary literacy goals would appear to have the distinct potential for reforming undergraduate physics. Similarly, an administrative conclusion is that a one-size-fits-all language policy for universities does not appear to be meaningful in such a diverse multilingual/multicultural environment.

  Finally, it should be mentioned that our choice of physics as an exemplar in this study has important implications for the interpretation of the findings. Drawing on Bernstein (1999), Martin (2011) suggests that disciplines have predominantly horizontal or hierarchical knowledge structures. Here it is claimed that physics has the most hierarchical knowledge structure of all disciplines. Thus, the findings presented here should be taken as illustrative of the situation in disciplines with more hierarchical knowledge structures (such as the natural and applied sciences). Kuteeva and Airey (in review) find that the issue of the language of instruction in such disciplines is viewed as much less problematic than in disciplines with more horizontal knowledge structures (such as the arts, humanities and, to some extent, social sciences). See Bennett (2010) for a provocative discussion of language use in such disciplines.

 • 9.
  Alanen, Emmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bock, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ”Man måste ändå någonstans bry sig om sina elever och vara genuint intresserad av att lära känna dem”: Gymnasielärares beskrivningar av relationsskapande i ämnet idrott och hälsa2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att goda relationer mellan lärare-elev och elev-elev har stor betydelse för elevers lärande, motivation och välmående i skolan (Aspelin 2015). Denna studies syfte var att undersöka idrott och hälsa lärares syn på relationsskapande i ämnet idrott och hälsa och dess betydelse för lärande inom ämnet samt hur lärarna beskriver att de arbetar med relationsskapande i undervisningen av idrott och hälsa. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av en semistrukturerad intervjustudie med sex verksamma lärare i idrott och hälsa på gymnasiet. Empirin analyserades med hjälp av Nel Noddings (2015) teori om omsorgsfulla relationer samt begreppen modellering, dialog, praktik och bekräftelse. Studiens resultat visar att samtliga lärare är överens om att relationer är oerhört betydelsefulla i ämnet idrott och hälsa och har stor betydelse för elevernas deltagande och kunskapsutveckling.  Lärarna möjliggör relationsskapande mellan sig själva och elever genom samtal, engagemang och omsorg samt genom att intressera sig av eleverna och deras intressen. Gruppindelningar, samarbetsövningar och organiserande av aktiviteter identifierades som strategier för att bygga relationer mellan eleverna sinsemellan i undervisningen. Slutsatser som kan dras av studien är att relationsskapande är en ständigt pågående process som också visar komplexiteten kring relationsskapande och dess utmaningar i skolans värld.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology.
  Team learning activities: reciprocal learning through the development of a mediating tool for sustainable learning2012In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 19, no 6, p. 257-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this article is to show how a model for sustainable learning has been formed in the meetings between practitioners and researchers.

  Design/methodology/approach – With the point of departure in an interactive research approach, the authors have worked with learning and common knowledge development. Empirical data were collected from nine learning seminars, which were carried out within the framework of an EU project.

  Findings – It is shown by means of empirical examples from an ongoing EU project how the pedagogic method of learning seminars came to be a mediating tool for reciprocal learning between researchers, project leaders and project participants.

  Originality/value – The learning seminars constituted an important part of a reflexive learning process where the learning consists of both practicable and theoretically anchored knowledge. Together with the project participants, the authors developed a model for sustainable learning. This model consists of a reflection model, which rests on four fundamental conditions; pedagogic leadership, the learning group, problem areas/situation and time aspects. This article fills a significant knowledge gap in terms of the development of learning within organizations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Allert, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Dellkvist, Helen
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Hjelm, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Andersson, Ewa K.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Nursing students' experiences of applying problem-based learning to train the core competence teamwork and collaboration: An interview study2022In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 9, no 1, p. 569-577Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore nursing students' experiences of applying problem-based learning to train the core competence teamwork and collaboration.

  Design: The study used a qualitative descriptive design.

  Method: The data were collected using individual interviews with a purposive sample of 11 students and analysed using inductive qualitative content analysis.

  Results: The students' experiences of applying problem-based learning to train the core competence teamwork and collaboration were described in two generic categories: prerequisites to train teamwork and collaboration and abilities practised in the base group. The generic category "prerequisites to train teamwork and collaboration" includes three subcategories: previous experience and education, composition of the base group, and common goals and values in the base group. The generic category "abilities practised in the base group" includes four subcategories: taking personal responsibility, practising role distribution and leadership, developing communication skills and creating togetherness in the base group.

 • 12.
  Almgren Bäck, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Lindeblad, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Elmqvist, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Dyslexic students' experiences in using assistive technology to support written language skills: a five-year follow-up2023In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PurposeThis study presents several accounts of user experiences with assistive technology (AT). Although previous studies on dyslexic students reported promising results from using audiobooks, text-to-speech (TTS), and speech-to-text (STT), qualitative research is relatively sparse and short-term, and little is known about adolescents' long-term experiences of using AT in schools. Therefore, this five-year follow-up study aimed to describe dyslexic students' experiences of AT.Materials and methodsNine students with dyslexia were interviewed using a semi-structured framework and a descriptive pattern-based thematic analysis. The students had previously participated in an AT intervention in Sweden.ResultsThree main themes are reported: Contextual factors: facilitators or barriers; Emotional responses in the learning environment; Developing meaningful strategies. The results align with previous research findings that audiobooks are beneficial throughout the school years, while STT is of mixed utility. TTS was mainly used in learning to decode texts. Continued AT use is discussed thematically, concretising experiences connected to schools' multilevel support.ConclusionsThis study can contribute to the development of AT academic practices enriched by users' views. The findings reveal factors enabling or hindering students' continued AT usage. Contextual factors in schools concern organisational elements rather than AT accessibility. Students' emotional responses (using AT in the classroom) are influenced by dyslexia self-acceptance and AT attitudes. Students' understanding of how and why to use AT may limit the development of meaningful strategies. Implications and suggested further research are provided to improve dyslexic students' AT experiences and success in school.

 • 13.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  How to think about preschool children with no knowledge of Swedish and low levels of motivation to learn the new language2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At the heart of democracy is being able to be a part of the society at large which requires sharing the dominant language. In recent years, we have lectured on language learning and specifically second language learning and multilingualism for teachers in Sweden, from Malmö in the south to Umeå in the north. While teachers at all levels need to have knowledge of second language acquisition and learning it becomes apparent in discussions that teachers often meet children who are not motivated to learn Swedish. As a result, the children have not acquired the language used in, for instance the preschool curriculum, nor do they have the necessary skills in Swedish to acquire new knowledge when they start school. 

  This means that the research we present to our teacher students and to practicing teachers is relevant to language learning but cannot fully address the challenges faced by the profession. Further knowledge and research are needed on how to work with Swedish as a second language, such as in the preschool context where 25% of children have another language besides Swedish as their first language (SCB, 2021) and, crucially, their motivation to learn the language is low. Language proficiency in preschool predicts subsequent grades in school in for instance math and reading (Murphy et al., 2016; Pace et al., 2019). Therefore, knowledge about how to motivate children (and parents) is a prerequisite for making a linguistic intervention so that children's Swedish skills are sufficient to absorb the education in preschool and later knowledge acquisition in school which is important for being a part of the society at large. 

   

  We will present previous studies of motivation for language learning (Lamb et al., 2021) and our preliminary data from questionnaires and interviews with personnel in preschools and adult learners of Swedish as a second language focusing on motivation to learn the language. Against this background, we will introduce our ideas of “language learning motivation interventions” (LLMI) in school settings. We will claim that it is crucial for teachers to have a better grasp of how to motivate learning Swedish. This understanding can result in the inclusion of children and students in school and the society on equal bases for learning and thus for democracy in their current setting but also in future settings. 

   

   

  References

   

  Lamb, M., Csizer, K., Henry, A., & Ryan, S. (2021). The Palgrave Handbook of Motivation for Language Learning. Springer Nature Switzerland AG. 

  Murphy, K. A., Farquharson, K., Language, & Reading Research, C. (2016). Investigating profiles of lexical quality in preschool and their contribution to first grade reading. Reading and Writing, 29(9), 1745-1770. https://doi.org/10.1007/s11145-016-9651-y 

  Pace, A., Alper, R., Burchinal, M. R., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2019). Measuring success: Within and cross-domain predictors of academic and social trajectories in elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 46, 112-125. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.04.001 

  Statistiska Central Byrån. (2021). Demografi: Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder och kön (år 2002-2020). 

   

 • 14.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  On motivating children to learn a host language2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children immigrating to Sweden are not motivated to learn the host language Swedish and learn English instead. We gathered information on what positively or negatively affects children’s motivation to learn Swedish to develop a “motivation-intervention” in collaboration with early-childhood teachers. Previous intervention studies of children’s motivation typically focus on learning a foreign language in school (García & Pérez-Llantada, 2015). We need to gain a better understanding of the effects of motivational interventions on particularly immigrant children learning a host language in early childhood. Our interventions are based in the theory of self-determination and included but were not limited to activities such as goal setting, self-reflection, and self-evaluation, that previously showed positive effects on students' motivation and attitudes towards learning a foreign language (Dörnyei & Csizér, 1998; MacIntyre & Noels, 1994). Early-childhood teachers answered a questionnaire focusing on children's motivation to learn Swedish and factors affecting this motivation. Development of interventions were based on the results from this questionnaire. To reduce the concern that not all children have access to the effective intervention we will invite childcare personnel in the area to a presentation and discussion of results. The main finding was the importance of the caregivers as role models. If they acquired Swedish, and found the language acquisition important for their children, children would be more motivated and would also attend childcare more frequently. Including teachers into the development of interventions led to relevant interventions that easily can be integrated with the regular curriculum in contrast to intense researcher-implemented interventions.

   

 • 15.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Univ Oregon, USA;Lund university, Sweden.
  Sanders, Lisa D.
  University of Massachusetts, USA.
  Coch, Donna
  Dartmouth College, USA.
  Karns, Christina M.
  University of Oregon, USA.
  Neville, Helen J.
  University of Oregon, USA.
  Anterior and posterior ERP rhyming effects in 3- to 5-year-old children2018In: Developmental Cognitive Neuroscience, ISSN 1878-9293, E-ISSN 1878-9307, Vol. 30, p. 178-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During early literacy skills development, rhyming is an important indicator of the phonological precursors required for reading. To determine if neural signatures of rhyming are apparent in early childhood, we recorded event-related potentials (ERPs) from 3- to 5-year-old, preliterate children (N = 62) in an auditory prime-target nonword rhyming paradigm (e.g., bly-gry, blane-vox). Overall, nonrhyming targets elicited a larger negativity (N450) than rhyming targets over posterior regions. In contrast, rhyming targets elicited a larger negativity than nonrhyming targets over fronto-lateral sites. The amplitude of the two rhyming effects was correlated, such that a larger posterior effect occurred with a smaller anterior effect. To determine whether these neural signatures of rhyming related to phonological awareness, we divided the children into two groups based on phonological awareness scores while controlling for age and socioeconomic status. The posterior rhyming effect was stronger and more widely distributed in the group with better phonological awareness, whereas differences between groups for the anterior effect were small and not significant. This pattern of results suggests that the rhyme processes indexed by the anterior effect are developmental precursors to those indexed by the posterior effect. Overall, these findings demonstrate early establishment of distributed neurocognitive networks for rhyme processing.

 • 16.
  Andersson, Glenn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Spångberg, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Handledaren – en viktig kugge i elevens lärande: En studie om handledarnas kompetens och det arbetsplatsförlagda lärandet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken kompetens skolan tycker är viktig för handledning under det arbetsplatsförlagda lärande (APL) samt några handledares syn på sin egen kompetens att handleda elever under praktiken. I vår undersökning finner vi att skolan/huvudmannen inte alltid ställer de rätta kraven för att APL ska kunna ge eleven den bästa praktiken. Handledarna anser att goda yrkeskunskaper och lyhördhet är viktiga egenskaper för handledning under APL. I de intervjuer vi genomfört anger handledarna också att pedagogiskt kunnande hos handledaren är viktigt och det framkommer att handledare och yrkeslärare i stort sett har samma syn på vilken kompetens som är viktigast, nämligen yrkeskunskapen. Något överraskande tog ingen av handledarna upp kännedom om kursmålen som en angelägen kompetens. Vår viktigaste slutsats är att skolans huvudman behöver frigöra mer tid för yrkeslärarna som ansvarar för APL. Tid som kan användas för att på olika sätt ge företagen en förståelse och kunskap om vad det innebär att ta emot praktikanter från yrkesprogrammen. Förbättringar vi föreslår är att ta skolan till företagen, d.v.s. att handledarutbildning genomförs på arbetsplatsen och att en logg upprättas till varje praktikplats. Detta skulle ge flera vinster då yrkesläraren dels får en chans att lära känna handledaren och arbetsplatsen samtidigt som yrkesläraren får en möjlighet att på plats se vilka kursmål som är möjliga att nå på just den arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Pettersson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att lära med hjälp av en lärplatta: Barns röster om lärplattan i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn använder sig av digitala verktyg i allt tidigare ålder och digitala verktyghar fått större fokus i förskolans läroplan efter revideringen 2018, vilket medför högre krav på den digitala undervisningen i förskolan. Med föreliggande studie undersöks barns perspektiv på deras lärande i användningen av lärplattor i förskolan. Studien undersöker vilka möjligheter och begränsningar som barnen uppfattar vid användningen av lärplattor i förskolan. Studien baseras på barnsamtal med 18 stycken barn från två olika förskolor i olika kommuner. De utvalda förskolorna arbetar aktivt med digitala verktyg i sin undervisning på förskolorna. Analysmetoden som använts har utgått från Pramlings (1991) avhandling där resultaten tyder på olika sätt som barnen uppfattar att de kan lära sig. Resultatet visar att barnen kan uppfatta sitt lärande och ser både möjligheter och begränsningar med användning avlärplattor i förskolan. Slutsatser som dras är att barns perspektiv behöver synliggöras för att förskollärarna ska kunna skapa en mer anpassad digitalundervisning. Den anpassade digitala undervisningen utifrån barns perspektiv kan leda till fler möjligheter för barns lärandeprocesser

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lärande på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om ledarskap, upplevda lärandemöjligheter och motivationens betydelse inom den svenska stålindustrin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse motivation ger för korrelationen mellan en upplevd högre grad av situationsanpassat ledarskap inom en bransch som historiskt adapterat Taylorismens styrande produktionsfokus jämfört med modernare ledarskapsteorier. Studien baseras på ett teoretisk ramverk kring tre övergripande faktorer; grad av upplevt situationsanpassat ledarskap(Meier, 2016), upplevd grad av möjligheter till lärande (Marsick & Watkins, 2003) samt motivation (Furnham, Eracleous & ChamorroPremuzic, 2009). Dessa variabler undersöks ur en kvantitativ ansats med av erkända forskare validerade datainsamlings instrument och faktorialanpassning. Resultatet delades upp och kodades till lämpligt format för att kunna utföra bivariata och trivariata kvantitativa statistiska analyser som undersöker samband mellan dessa variabler. De bivariata analyserna (ledarskap mot lärande) visade olika grader av samband som sedan testades med motivation som modulerande endogen variabel där sambanden visade stärkt korrelation. Studien visade stöd åt korrelationen av dessa trevariabler, dock indikerar determiniationskoefficienten R2att ytterligare förklarande påverkande faktorer finns till sambandet då R2 < 100%.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Niclas
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Förberedelse för internationella studier, praktik och jobb i gymnasieskolan: En studie av hur elever ser på förekomsten av information om möjligheter till internationella utbyten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how well informed and prepared Swedish students are for international studies, work or internship. The result shows that 85 percent of the responding students do not think that they receive sufficient information regarding studies, work or internship abroad. In comparison to the 79 percent of the students who are interested in international experience, the unsatisfied need for information is clear.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20. Anjemark, Linda
  et al.
  Lindroth, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kollegialt lärande i särskolan: Hur lärare lär av varandra och vilka faktorer som påverkar hur det kollegiala lärandet kan utveckla en verksamhet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och erfarenheter lärare i särskolan har av

  att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser, som ett verktyg för

  utveckling. Då det handlar om lärares lärande, så är det sociokulturella perspektivet

  intressant. Dess grundtanke är samspelet mellan individen och gruppen och att det är

  genom interaktion och kommunikation med andra som individer tillägnar sig färdigheter

  och kunskap. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade

  intervjuer av 12 lärare som är verksamma i särskolan och 17 enkäter gjorda av lärare som

  är verksamma i särskolan. Vi tar stöd i Helen Timperleys forskning om professionellt

  lärande, Lisbeth Stedts forskning om samarbete och lärande samt Andy Hargreaves

  forskning om förändringsprocesser. Vår studie visar att lärare i särskolan är positiva till

  att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser och att de också har

  erfarenhet av detta på olika sätt. De uttrycker att det gemensamma lärandet är viktigt för

  elevens kunskapsutveckling men att det också finns ett behov av att utveckla det

  kollegiala lärandet som inte alltid fungerar tillfredsställande. I studien framkommer det

  att vissa faktorer är viktiga för att det ska fungera: organisation, struktur, tid, motivation

  och att ha ett förhållningssätt där läraren själv är medveten om det egna ansvaret i det

  kollegiala lärandet. Studiens fokus har legat på lärare som är verksamma i särskolan, men

  vi tror att deras erfarenheter är både relevanta och intressanta för lärare i alla skolformer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ankarbranth, Johannes
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jämställdhet i det fördolda?: En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70,Lpf 94 och Gy 20112015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna. Undersökningen går igenom Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 och även de propositioner som ligger till grund av läroplanerna och analyserar dem utifrån ett feministiskt perspektiv. Detta för att få fram en fördjupad kunskap om hur jämställdhets sätts i uttryck i respektive läroplan. Uppsatsen metod består av en diskursanalys som grundar sig på Bacchis "What’s the problem represented to be?”-approach" modell som har anpassats för att svara mot uppsatsens syfte.

  Undersökningen visar att jämställdhetsarbetet har fått ett större utrymme över tid, men även att jämställdheten fortfarande aktivt ska arbetas för. Gällande representation för de olika könen visar undersökningen att kvinnor har fått en större möjlighet att påverka de senare läroplanerna, därmed har en kvinnlig synvinkel på läroplanen varit underrepresenterat i de första läroplanerna. Även om problematiken om ett icke jämställt samhälle har berörts i de tidigare läroplanerna, har inga konkreta förslag lämnats på hur denna problematik ska lösas.

  Skolan har alltid speglat arbetsmarknadens genom dess normer och antagande hur individen ska vara en god medborgare. Därför är det av stor vikt att skolan synliggör de genusmönster som minskar möjligheterna till jämställdhet i samhället. Slutsatsen är att skolans läroplaner har ändrats i syfte att öka jämställdhet mellan könen och för att motverka stereotypa antagande som kränker individen. Normen ska vara att respektera individen beslut, även om det bryter könsmönster och uppmuntra till val som inte enbart bekräftar stereotyper.

  Download full text (pdf)
  Jämställdhet i det fördolda?
 • 22.
  Ansheden, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bengtsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur lärare interagerar med sina elever ur ett könsperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om huruvida pedagoger interagerar lika eller olika med sina elever utifrån ett könsperspektiv. För att uppnå denna fördjupade förståelse observeras tre pedagogers beteende i olika lärandesituationer, men med samma barngrupp.  Med andra ord är det de berörda pedagogernas beteende och bemötande gentemot eleverna som undersöks och inget fokus läggs på eleverna. De metoder som används under studiens gång är av etnografisk karaktär då dessa är de bäst lämpade metoderna för att ta reda på hur verkligheten, i detta fall skolan där undersökningarna görs, faktiskt ser ut. Detta sker genom observationer samt kompletterande intervjuer för att få en klarare bild av hur pedagogerna i fråga tänker angående jämställdhet. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet, som är i fokus under detta arbete, innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det kommer till saker i vår vardag. Observationerna resulterar i tabeller som visar hur ofta en pedagog gör si eller så gentemot pojkar respektive flickor. Resultatet visar bland annat att pedagogerna själva inte tror att de gör någon skillnad mellan pojkar och flickor men att de gör detta på ett eller annat sätt. Pedagogerna ger till exempel pojkarna fler verbala tillsägelser i jämförelse med flickorna och resultatet visar även att det sker fler dialoger mellan pojkarna och lärarna. Flickorna i sin tur får  höra sitt namn sägas från pedagogen färre gånger än pojkarna och de får inte heller lika mycket uppmuntran om att ta egna initiativ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology.
  Lärande seminariet, en metod för hållbart lärande2012In: NU2012, Göteborg, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera hur lärandeseminariet som metod, där observation, reflektion, analys och dialog är det centrala, kan bidra till att utveckla både praktisk användbar och teoretiskt förankrad kunskap inom högre utbildning.

  Lärandeseminariet har använts av oss, som en metod inom olika EU-projekt för att skapa en medveten strategi för hållbart lärande. Syftet var att vi även inom en specifik kurs, ville pröva och utveckla lärandeseminariet som metod för att integrera teori och praktik. Kursen benämndes ”Hållbar jämställdhet” och genomfördes som en obligatorisk programkurs, under femte terminen inom Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, vid Blekinge Tekniska Högskola.

  Lärandeseminariet som metod vilar på idén att reflexivt lärande sker i en dialektisk process.  Lärprocessen startar när studenten medvetet och kritiskt reflekterar över vad som ska läras och kunskapen fördjupas när gruppen tillsammans analyserar och diskuterar en situation eller fenomen.

  Inför lärandeseminariet genomförde varje student en genusobservation. De valde att observera situationer som de själva varit en del av exempelvis parmiddagen, festen, balen, mötet inom idrottsföreningen, besök hos farfar på äldreboendet och det politiska mötet. Studenterna författade därefter en reflektionsrapport där den konkreta situationen analyseras i flera steg.  Inledningsvis ställdes frågor som: Vad hände? Varför hände detta? Vad betyder det? Att överväga en situation på detta sätt leder till ny förståelse av hur orsak och samband hänger ihop. Nästa steg innefattar abstraktion, generalisering och tolkning utifrån teori och begrepp. Exempel på teoretiska perspektiv som studenterna tillförde var Hirdmans genusteori, Connells genushierarki, över- och underordning, patriarkat, köns-maktordning. Vid lärandeseminariet var vår roll att skapa en struktur för de diskussioner som fördes, samtidigt som det var viktigt att vara tillåtande och lyhörd. Ambitionen var även att problematisera och ”störa” i syfte att främja reflektion och nytänkande hos studenterna.

  Rundabordssamtalet inleds med en presentation av en modell för hållbart lärande, där lärandeseminariet är ett medierande verktyg för ömsesidigt lärande. Därefter ges möjlighet att diskutera om lärandeseminariet som metod kan bidra till att utveckla både praktisk användbar och teoretisk förankrad kunskap inom högre utbildning. Samtalet avslutas med summering och utvärdering.

 • 24.
  Augustsson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gjörloff, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hyschandets praktik - En Bra Pedagogik?: En kvalitativ studie med inriktning mot kommunikation, budskap och makt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study focus on the act of shushing from the perspective of preschool teachers, exploring their attitude towards using shushing as a method for educational, including, fostering, attentional purpose och as a use of power. A secondary purpose was to explore alternative strategies used by preschool teachers instead of shushing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Axelsson, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olander, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.”: En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). Tidigare forskning om barns delaktighet ochinflytande beskrivs främst utifrån förskollärares perspektiv. Därav blir studiens syfte attbidra med kunskap kring förskolebarns olika upplevelser av delaktighet och inflytande iförskolans samlingar. Med stöd i en fenomenologisk ansats och livsvärldsteorin har barnseget perspektiv getts utrymme genom barnintervjuer av förskolebarn i åldern 3–5 år på treolika förskolor. Harry Shiers (2001) modell för olika nivåer av delaktighet utgör ett redskapi analysen av barnens uttalanden. Resultatet pekar på att en stor del av barnens uttalandenkan relateras till en svagare form av delaktighet i Shiers modell där de på eget initiativ utövarinflytande eller blir föremål för pedagogers makt. Att förhålla sig till den sociala ordningeni samlingen i form av regler och rutiner kan utifrån barnens utsagor tolkas både som enmöjlighet och ett hinder i relation till deras delaktighet och inflytande. På liknande sätt tyderresultatet på att förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingarfinns, men att det är beroende av pedagogers förhållningssätt och i förlängningen vilkamaktförhållanden som existerar mellan pedagog och barn. För att involvera barn ibeslutsprocesser och inte enbart i genomförandet av aktiviteter i förskolan krävs ytterligareansträngningar av pedagoger med visionen om en verksamhet skapad med barnens röster iförgrunden och inte i bakgrunden.

 • 26.
  Axelsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Genus i klassrummet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's schools there is an equality goal which means that boys and girls must be given the same opportunities and the same education and not be treated, judged, or have different demands and expectations on them because of their gender. Schools also have a responsibility to break down traditional gender patterns and allow students to develop their abilities and interests regardless of gender. Previous research has shown that this is not the case, many within the school place the blame on others. Many times, the traditional patterns of society that we take for granted are also reflected in school.The purpose of this study was to investigate the knowledge and perceptions of some working teachers about gender. A survey was done at a school and a qualitative research method was adopted in the form of interviews, where one of the three participating teachers was interviewed, while the other two responded in writing. The hope is that these answers and this whole research will help me in my future professional role in how to think and what tools will be needed to get an education that is as fair as possible. A survey was also conducted to see how students perceive gender. Where there were 32 students who answered this survey.In the analysis, it was concluded that geography may play a role but seems subordinate to social and personal factors. Individual teachers' interest in and knowledge of gender also plays an important role, and it is usually up to each teacher to decide to what extent he or she is willing to work towards equality goals. Currently, there are no guidelines or requirements at state and/or national level to incorporate gender and equality in teaching until someone starts paying attention to this important issue and it becomes a matter of course in all teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Basic, Goran
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, A Questioned Democracy. Lund University, Sweden.
  Unaccompanied young refugees with war experiences in institutional care in Sweden. A Weberian-inspired analysis of power relations in the narratives of young persons2020In: SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION SOCIETY AND POLITICS: Book of abstracts / [ed] Ranka Perić Romić, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina: Faculty of Political Science, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina , 2020, p. 1-74-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The fact that people are being forced to flee from war and disastersis a very current issue. This study concerns young peoplewho have experienced war, taken shelter in Sweden, and havebeen placed in institutions. The purpose of the study is to identifyand analyse power relations that contribute to the shaping ofyoung people’s identities and repertoires of action via stigmatisationsand social comparisons with different reference groups.Max Weber (1922/1968) analyses power as a direct action by anactor X that forces an actor Y to act according to X’s will, even ifthe action is contrary to Y’s interests or will. Weber draws attentionto two dimensions of power relations. The first dimension ismaintained through the practical implementation of pressure(s)or the threat thereof. The second dimension is maintained whenthose who are vulnerable give up or yield and accept the powerof the executor of the said pressure. The power of the executorof pressure often includes an order with content that is expectedto be followed by particular individuals or groups (Weber1922/1968). Randall Collins’ (2004, 2008) analysis of power, conflict,solidarity, resistance, and status is inspired by Weber’s perspective. Collins believes that in all social arenas, the exercise ofpower is always met with resistance from other people, thus generatingnew conflicts. For Collins, ‘conflict and solidarity are twosides of the same coin’. Mobilisation against an enemy often leadsto solidarity among individuals and groups, and vice versa. Thestudy’s empirical material includes qualitatively oriented interviews with six young people in institutional care from Afghanistan, Iraq and Syria who have experienced war followed by aplacement in institutional care in Sweden. During the interviewswith the young people, the following themes are discussed: 1) lifebefore the war began; 2) the atmosphere in the home town whenthe war began; 3) experiences during the war; 4) an ordinary dayduring the war; 5) fleeing to Sweden; 6) the efforts made by institutionalcare workers, social services, the Swedish MigrationAgency, legal representatives, school; 7) life at the institution; 8)help after arriving to Sweden and after; 9) processing trauma;10) differences among the young people; 11) explicit and implicitidentifications (refugee, immigrant, war victim, etc.); 12) futureprospects; 13) future help from various public authority staff. The preliminary analysis of power relations in young people’sstories reveals the following themes: a) power relations in war asa permanent state of society; b) power relations in schooling asan arena for war stories; c) power relations and the learning ofan existence characterised by war; d) power relations, normalisation,and neutralisation of states of war; e) power relations whenfleeing war as part of the war; f) power relations in Sweden (includingthe fight for the recognition of numerous identities, suchas a student, worker, husband, breadwinner, and homosexual).

  Download full text (pdf)
  Presentation
  Download full text (pdf)
  Abstract
  Download full text (pdf)
  Conference program
 • 28.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Education in Change. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, A Questioned Democracy.
  Delić, Zlatan
  University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
  Post-genocide Society and Pedagogy: Analysis of Bosnian–Herzegovinian Post-war Society2023In: Advances in Education Sciences, E-ISSN 2668-5256, Vol. 5, no 1, p. 4-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to analyse institutionalised paralogisms, social and economic inequalities, and frustrating consequences arising from decades of symbolic and real war and post-war violence against the population of Bosnia and Herzegovina. The historic background of this paper is the war in Bosnia and Herzegovina (1992–1995), as presented in the reports of the United Nations and documents produced during international and national trials concerning war crimes. The analytical basis is a literature review of various studies from the domains of social epistemology, war sociology, sociology of knowledge, criminology, and pedagogy of emancipation and lifelong learning. Immanent antinomies, contradictions, and political, legal, and criminal perpetually institutionalise and reproduce the identitary references to war vocabulary. For this reason, creation of publicly responsible programs is necessary to evaluate the prescriptive impact of the domination of cultural and identity differences between peoples in Bosnia and Herzegovina. The genocide of Bosnian Bosniaks in the war against the Bosnian–Herzegovinian multicultural society urges the creation of a completely different description, prescription, logic of naming, and explanation strategy to achieve transitional change. The article criticized globalisation as a form of new colonisation and natural-science quantative emphasis. In the spirit of the analysed scientific literature, future scientific analyses should focus on the criminal, social, economic, ecological, anti-educational, sociopathological, and anomic consequences of the (catastrophic) impact of decades of symbolic and real war and post-war violence against the population of Bosnia and Herzegovina.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Lund University, Sweden.
  Johnsson, Anna
  Sunnadalskolan Karlskrona, Sweden.
  Blivik, Gerd
  Af Chapmangymnasiet Karlskrona, Sweden.
  Nyanlända föräldrar och samverkan i svensk grundskola. En interaktionistiskt och etnometodologiskt inspirerad analys av framställda samverkansallianser och triader (Newly arrived parents and collaboration in Swedish elementary school. An interactionally and ethnomethodologically inspired analysis of proposed collaborative alliances and triads)2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse newly arrived parents’ narratives about collaboration in Swedish elementary school. The study's analysis is based on secondary empirical material (empirical sequences from previously published qualitative analyses). Preliminary analysis shows that the parents’ narratives paint a picture of the teachers focusing on collaboration in the form of a distanced participation on the part of the parents rather than face-to-face interaction. The parents dramatise the need for collaboration between teachers and parents and construct and reconstruct collaborative alliances and triads in their narratives. Members who appear in these interactions are parents, children and teachers. In the parents’ narratives about the collaboration a picture emerges of an invitation to teachers to form an alliance partnership. The alliance partnership sought seems to both strengthen stability in the triad with the objective of creating a successful collaboration in the children’s best interests and draw attention to the importance of parents’ participation in collaboration in the school context. From a methodological aspect, the need to collect and analyse primary ethnographic empirical material in the form of interviews, field notes and documents from elementary school practice is discussed.

  Download (pdf)
  Conference program
 • 30.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, A Questioned Democracy.
  Medegård, Emma
  Jändelskolan (Jändel Primary School) Karlskrona, Sweden.
  Henrixon, Karolina
  Östergårdsskolan (Östergård Primary School) Halmstad, Sweden.
  Successes and obstacles in the work of upper-secondary schools with newly arrived students: a constructivist-inspired analysis of teachers’ verbal accounts regarding their schools’ organizational and practical work2021In: Hope and education, NERA 2021, Nordic Educational Research Association and University of Southern Denmark, , 2021, p. 22-22Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents new knowledge arising from teachers’ verbal accounts of successes and obstacles inthe organizational and practical work of upper-secondary schools with newly arrived students. The ethnographic material is based on 33 teacher interviews and 11 fair copies of field notes from observations inupper-secondary school contexts. Analysis of the empirical data was conducted within the framing of socialconstructivist theories and previous research. The analysis reveals several dimensions contributing to the construction and reconstruction of successes and obstacles in the teachers’ accounts. Teachers areconstructed as actors with a power advantage relative to the “newly arrived student.” They set the agenda forstudent behavior, with an inclusive approach that is crucial to achieving success and counteracting obstacles. The approach imposes demands on how upper-secondary schools organize their work with newly arrived students and plays a role in determining supports and room for maneuvering that teachers have. The construction of normatively right (morally right) and deviant (morally wrong) action in the verbal interactive dynamic contributes to the creation and re-creation of both the recognition and exclusion of teachers and newly arrived students in and from the school context. This interactive dynamic implicitly highlights how actors with higher status in the school context (teachers) can use verbal means (language) as an interactive assertion of power to mark the position of actors with lower status in the school context (newly arrived students). The power to define and redefine the actor with lower status in the school context is conveyed, acted out, and exercised by teachers using verbal accounts. These interactions provide the space to control and oppress newly arrived students who, in that situation, occasionally are also engaged in a struggle for recognition in the school context. Previous research draws attention to the importance of raising awareness of teachers’ professional role in relation to power aspects and language used in interpersonal interactions in the school context.

  Download full text (pdf)
  Presentation
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 31.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Lund University, Sweden.
  Nilsson, Carina
  Sunnerbogymnasiet Ljungby, Sweden.
  Svensson, Anette
  Sunnerbogymnasiet Ljungby, Sweden.
  Förskollärarnas yrkesidentitet och deras praktiska arbete med flerspråkiga barns språkutveckling (Pre-school teachers’ professional identity and their practical work with multilingual children’s language development)2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse pre-school teachers’ narratives about their practical work with multilingual children’s language development. The study's analysis is based on secondary empirical material (empirical sequences from previously published qualitative analyses). Preliminary analysis shows that pre-school teachers in their narratives emphasise the importance of everyday practical interactions for multilingual children's language development. Interactions that are described in the narratives refer to playing, food intake, putting on and taking off clothes, pictures and books. In these narratives the pre-school teachers present themselves as competent actors based on their expertise, among other things through interaction with multilingual children. This makes interaction with multilingual children a fundamental dimension for creating and re-creating pre-school teachers’ professional identity. From a methodological aspect, the need to collect and analyse primary ethnographic empirical material in the form of interviews, field notes and documents from pre-school practice is discussed.

  Download (pdf)
  Conference program
 • 32.
  Bassmann, Pernilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hansson, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Visa vad du kan, så får vi snart veta: en studie om elevers användning av representationsformer inom problemlösning vid olika svårighetsgrader2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som mål att upptäcka hur elevers lösningar skiljer sig vid tre olika svårighetsgrader inom slutna problemlösningar i årskurs 2. Trettiofyra34 elever deltar i studien och genomför sex stycken problemlösningsuppgifter. Teoretiskt vilar studien på ett ramverk över representationsformer och Heddens (1986) teori. Ramverket beskriver fem olika representationsformer och de är talade symboler, skrivna symboler, bilder, omvärldssituationer och manipulativa modeller. Heddens (1986) teori handlar om hur elevers kunskapsutveckling sker i fyra nivåer från konkret nivå, semikonkret nivå, semiabstrakt nivå till abstrakt nivå. Analysen inriktas på elevernas lösningar till de slutna problemlösningsuppgifterna där fokuset ligger på vilken representationsform som dominerar i varje svårighetsgrad samt vilka nivåer som eleverna uppvisar genom sina representationsformer. I resultatet uppkom det att uppgift 5 var svår. Resultatet uppvisar att eleverna visar en större variation i sina representationsformer vid en lägre svårighetsgrad än vid högre svårighetsgrader då eleverna vid högre svårighetsgrader oftare använder representationsformer som är kopplade till den abstrakta nivån. Därmed visar resultatet att eleverna i studien har en tendens att låsa sig vid vissa representationsformer eller glömma dem när svårighetsgraden på problemlösningarna höjs.

  Download full text (pdf)
  Visa vad du kan, så får vi snart veta
 • 33.
  Batti, Roni
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Salihovic, Esed
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jag, Vi och Dem: Integrationen av elever med utländsk bakgrund i skolan2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Integreringsprocessen för utländska barn i den svenska skolan är huvudpunkten i denna systematiska litteraturstudie. Syftet är att undersöka vilka problem som vanligtvis uppkommer i skolan för nyanlända barn med utländsk bakgrund men även deras och föräldrarnas egna önskningar om förbättring eller tillvägagångssätt i integrationsprocessen. Utöver detta analyseras hur skolan arbetar för att integrera eleverna i skolan och in i den ordinarie undervisningen. Resultaten visar att det är många problem som uppstår men de mest återkommande är språket, utanförskap samt ständiga omflyttningar. Vidare visar resultaten att det optimala tillvägagångssättet för en sund integrering i skolan är när eleverna kan knyta an till något och känna samhörighet genom att skolan värnar om deras språk, kultur och familj. Lärarens betydelse för integreringen av de utländska eleverna är även en viktig faktor. Det teoretiska perspektivet som studien grundar sig på är det interkulturella perspektivet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bengtsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Pojkar och flickor i Astrid Lindgrens bilderböcker: En genusstudie av fyra bilderböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka om flickor och pojkar framställs olika i böckerna, och vilka medel som används i text och bild för att förmedla detta. Genom närläsning analyseras bilderböckerna metodiskt utifrån förutbestämda analyskategorier i texten, i detta fall de egenskaper som pojkar respektive flickor tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt studeras är karaktärernas psykiska och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att majoriteten av de analyserade karaktärerna ser ut och beter sig på ett sätt som är förväntat av dem ur ett genusperspektiv. Det finns dock undantag där flickor utmanar det manliga idealet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bengtsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bakomliggande faktorer för lässvårigheter: Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. Teorin som använts i studien är det sociokulturella perspektivetsom inriktar sig på elevers utveckling, lärande och språk och fokus kommerligga på lässvårigheter. Metoder som kommer att användas i studien ärinsamlingsmetod och analysmetod. Litteratur kommer samlas in och därefteranalyseras genom innehållsanalysen, där data samlas in och kategoriseras iväsentliga kategorier för studien. Studiens resultat visar bredden avbakomliggande faktorer för lässvårigheter, även om inte alla belyses i den härstudien, men även hur faktorerna går ihop med varandra. Flertal elever medstudiens bakomliggande faktorer kan gynnas, men en avgörande roll är hurskicklig läraren är i arbetet med läromedlet och eleverna och det ärbetydelsefullt att finna den bakomliggande faktorn för elevens lässvårighetinnan arbetet med läromedlet och upplägget används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Berg, Jessika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  “Var en del av deras dag, var en del av det som händer här!”: En kvalitativ studie om fritidshemmets kontext och fritidshemslärares arbete mot kränkande behandling2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om att undersöka fritidshemslärares erfarenheter av förebyggande arbete mot kränkande behandling och huruvida fritidshemmet som plats och sammanhang uppfattas som betydelsefullt. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har personal på fritidshem fått ge sin syn på förebyggande arbete mot kränkande behandling och hur fritidshemmet som kontext kan vara bra för elevers trygghet. Analys av resultatet har gjorts med grund i tre olika perspektiv som i tidigare studier belyst som betydelsefulla för förebyggande arbete; att arbeta med enskilda elever, att arbeta med relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare samt att arbeta med helheten i fokus. Fritidshemmet kan enligt resultatet beskrivas som en fantastisk arena med gränslösa möjligheter, att fritidshemmet kan vara en gynnsam plats för elevers trygghet och relationsskapande men, å andra sidan och på samma gång, också vara en kontext som kan förstärka olika och redan rådande exkluderingsprocesser. Tiden kan ses som ett hinder i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling på olika sätt och påverka den enskilda eleven, gruppen, personalen eller kvaliteten på fritidshemsverksamheten. I detta sammanhang föreslår resultaten att det är viktigt som lärare i fritidshem att vara närvarande, inte minst därför att mycket händer i det tysta. Tiden, känslan av att inte räcka till och stora barngrupper lyfts ofta tillsammans som en försvårande omständighet vad gäller förebyggande arbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bertilsson, Britta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samverkan- en bro mellan skola och hem: en kvalitativ undersökning om hur samverkan mellan skola och hem fungerar i en kommun i årskurserna 7-9 2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en ökad förståelse kring hur skola och hem i årskurs 7-9 samverkar samt vilka hinder och möjligheter rektorer uppfattar att samverkan kan ha. För att ta reda på detta användes gruppintervju som metod som och innefattar tre rektorers åsikter och tankar kring samverkan. De teoretiska perspektiv som studien utgår från är Erikson s (2004) fyra principer om samverkan mellan skola och det sociokulturella perspektivet. Eriksons (2004) fyra principer beskriver olika sätt att se på samverkan mellan skola och hem. Sammanfattningsvis visade resultatet att skolorna i undersökningen använder sig av två kategorier av samverkansformer: planerade- och oplanerade samverkansformer. De planerade samverkansformerna förekommer kontinuerligt under läsåret och är väl planerade innan de utförs. De oplanerade formerna används för att kontakta hemmet kring specifika händelser kring elevern. Främst ses samverkan som en möjlighet att ge hemmen en positiv syn av skolan som de i sin tur kan förmedla vidare till sina barn. Resultatet visarde att det finns en del hinder med samverkan., Eexempelvis har skola och hem olika syn på hur skolrelaterade situationer bör hanteras.  Även tiden visar sig vara en negativ faktor. Föräldrarna har idag inte tid att delta i möten som inte enbart berör deras barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fairness in a preschool context2016In: Abstract book. 26th EECERA Annual Conference, Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning, Dublin, 31st-3rd September, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to add to the knowledge of how fairness as a value can be communicated between teachers and children in preschool. The questions are: What do the teachers' actions and words convey to the children about the meaning of the value fairness? How is fairness imagined in relation to the collective versus in relation to the individual? What seems to be fair or unfair from the children's point of view? This study is based on research on moral values in Norwegian and Swedish preschools conducted by Johansson (2002, 2007a, 2007b, 2009, 2011) and Emilson (2007, 2008, 2009). The theoretical framework is taken from Habermas. Data has been gathered at a preschool and consists of video observations of interactions between teachers and children, as well as of the teachers' own narratives. The study was conducted in accordance with the ethical guidelines of the Swedish Research Council. The participants are informed about the study in accordance with these guidelines. They have signed a voluntary agreement to participate. The parents have also approved the video-recording of their children. No child has been filmed if they showed that they don't want to participate. The result shows that the teachers' ideas and actions concerning fairness are not always perceived by children in accordance with the adults' intentions. In order to broaden their understanding of how the value fairness may be expressed in the pedagogical practice, teachers need to become aware of both their own view of fairness and the children's view of fairness.

 • 39.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Spänningsfält i det värdepedagogiska arbetet i förskolan2016In: Värdefull förskola : Perspektiv på värdepedagogiskt arbete / [ed] Anette Emilson & Ingeborg Moqvist-Lindberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 61-87Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Bjervås, Lise-Lotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Pedagogisk dokumentation för lärande2020In: Förskolan och barns utveckling / [ed] Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö, Gleerups Utbildning AB, 2020, 2, p. 243-259Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Bjervås, Lise-Lotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pedagogisk dokumentation för lärande2017In: Förskolan och barns utveckling / [ed] Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö, Gleerups Utbildning AB, 2017, 1, p. 227-244Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Björck, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Gemenskap, frivillighet, öppenhet: Att göra rum för meningsfullt delande av erfarenheter och intressen i en konstnärlig lärmiljö2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie diskuterar och problematiserar kring hur deltagare i en konstnärlig kurs involverar och delar med sig av personliga erfarenheter och intressen. Studien intresserar sig särskilt för olika sätt som kursdeltagare delar med sig på och vilka förhållanden och förutsättningar som upplevs påverka möjligheterna till detta. Studien bygger på en pragmatisk teoretisk grund och ser därför kommunikationen mellan individer och mellan individer och miljöer i olika sammanhang som det som skapar den gemensamma kunskapen och verkligheten. Till studiens teoretiska ramverk hör också ett relationellt perspektiv som visar på relationerna mellan människor som väsentligt för hur vi upplever och skapar identitet och kunskap.

  Studieobjektet är en nystartad folhögskolekurs och med hjälp av det teoretiska ramverket och kvalitativa intervjuer med kursdeltagare visar studiens resultat fram ett antal sätt och ett antal förhållanden som hänger samman med kursdeltagares delande av erfarenheter och intressen. En produktiv gemenskap i gruppen både skapas av och ger upphov till många och gränsöverkridande samtal mellan deltagarna som på detta sätt skapar ett gemensamt meningsfullt innehåll. Den produktiva gemenskapen i gruppen, det utbredda samtalen mellan deltagare och en tydlig frivillighet som genomsyrar kursen, som delvis kan antas härstamma ur själva skolformen folkhögskola, är de kategorier som sammanfattar studiens resultat.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Björklund, Camilla
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Palmér, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Att undervisa i matematik i förskolan2017In: Förskolan och barns utveckling: Grundbok för förskollärare / [ed] Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö, Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 171-184Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Björkman, Andrea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bengtsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkiga elevers muntliga förmåga på mellanstadiet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare på mellanstadiet undervisar språkutvecklande för att främja den muntliga förmågan hos flerspråkiga elever. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har observation och intervju använts som insamlingsmetod. Genomförandet av observationer gjordes i tre klassrum på olika skolor i södra Sverige. Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer muntligt med lärarna som deltog under respektive observation. Studiens resultat pekar bland annat på att smågruppssamtal är ett främjande arbetssätt för den flerspråkiga elevens muntliga utveckling. Smågruppssamtal bidrar till muntlig kommunikation där eleverna får lyssna, prata och repetera tillsammans. I arbetet med flerspråkiga elevers muntliga förmåga, framkommer det också att boksamtal är ett främjande arbetssätt som bidrar till att elever vågar uttrycka sig muntligt. Lärarna anser dock att det saknas resurser och förutsättningar för att utveckla flerspråkiga elevers muntliga förmåga på ett sätt som hade önskats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Björn, Fanny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Roslund, Diana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Musikens betydelse för lärande i förskolan: En intervjustudie om musik som mål och medel för lärande2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om musikens betydelse för förskolan och vikten av att se musik som mål och medel för lärande. Studien är baserad på en kvalitativ metod och bearbetningen av empirin sker utifrån de teoretiska begreppen inommusikaliskt mål och utommusikaliskt mål. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, där totalt 11 informanter med olika yrkesroller deltog. Det övergripande syftet för studien är att undersöka hur barnskötare och förskollärare resonerar kring att integrera musik som mål och medel för lärande i förskolor. Vidare undersöks vilka förutsättningar och utmaningar förskollärare och barnskötare upplever när det handlar om att integrera musik som mål och medel för lärande. Tidigare forskning menar att musik som ett mål är gynnande för barnen i förskoleålder men musik har blivit ett redskap för att lära sig till exempel matematik eller naturvetenskap.

  Denna studies resultat visar att en av de deltagande förskollärarna inte har den kunskapen som krävs för att genomföra en innehållsrik musikundervisning. Resultatet visar vidare att man på en kommunal förskola hade goda kunskaper inom begreppen musik som mål och medel. De deltagande förskollärarna från musikförskolorna Flöjten och Tonarten hade en god kunskap i musik men de arbetade också hårt med målstyrda processer både spontant och planerat. De hade också framför allt en god kunskap inom begreppen musik som mål och musik som medel. Slutsatserna som kan dras är att musiken behöver och förtjänar en större plats i förskolan eftersom det finns många fördelar som pekar åt det hållet. Informanternas olika kunskaper i och om musik visade sig vara avgörande för hur förskollärarna, barnskötarna och F-6 läraren integrerade musik som mål och medel för lärandet i musik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Blomgren Fridén, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Larsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Specialpedagogen - en superhjälte: En studie om vad arbetsgivare i tjänsteannonser söker hos specialpedagoger2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker tjänsteannonser för specialpedagoger, i syfte att ta reda på hur specialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i dessa. Likaså vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas, och hur dessa överensstämmer med examensordningen för specialpedagogexamen. De 309 undersökta annonserna består av en stor mångfald av beskrivningar och egenskaper, med konsekvens av ett brett spektrum av vad specialpedagogens roll och uppdrag innebär - sällan överensstämmande med examensordningen. Studien visar bland annat en stor efterfrågan av personliga egenskaper som kan sammanfattas som ambitiösa och stora krav. Att denna efterfrågan är så stor skapar ett dilemma – dels i att specialpedagogen riskerar att ses som något högre stående och dels försätts i en position att acceptera de ambitiösa och kravstarka egenskaperna trots att detta inte ingår i examensordningen. De olika beskrivningarna av specialpedagogens roll och uppdrag i tjänsteannonserna kan också ses som en del av en identitetsproblematik då kombinationen specialpedagog/speciallärare ofta är synlig i annonsernas efterfrågan. Detta kan möjligen vara ett resultat av den bakomliggande historien om skolan och utbildningen till specialpedagog. Att annonserna ibland och relativt ofta inte är tydliga med om de söker en specialpedagog eller speciallärare kan vara en rest av dåtidens ändringar av utbildningen.

  De beskrivningar och egenskaper som författas i annonserna är också präglade av ett maktperspektiv, eftersom förväntningarna på specialpedagogen troligen formas efter verksamhetens beskrivning av uppdraget. Det innebär en tolkning av att arbetsgivaren besitter makten över specialpedagogens arbete, oavsett vad som står i examensordningen. Beskrivningarna i tjänsteannonserna stämmer sällan eller endast till viss del överens med examensordningen för specialpedagogen. Detta landar i en vidare fråga huruvida landets specialpedagoger arbetar utifrån samma förutsättningar, och om deras arbete och uppdrag tolkas olika. Detta beroende av hur arbetsgivaren beskrivit tjänsten samt utifrån det behov som finns på skolan. Kanske är arbetsgivarna en bidragande faktor till den rådande förvirringen av skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare.

  Download full text (pdf)
  Specialpedagogen - en superhjälte
 • 47.
  Boklund, Jockum
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Aagesson, Conny
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Vilka behov har och hur upplever näringslivet samarbetet med skolan vid lärlings- och APL-verksamhet i Värnamo- och Tingsryds- regionerna   What are the needs and how does the business federation experience cooperation with the school at the apprenticeship and APL activity in Värnamo and Tingsryd regions2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract (in English) The report clarifies how the economy of Värnamo and Tingsryd area experiencing and implementing APL, it also reveals their need for jacking from the school to improve students achievement.

  By highlighting some of the requirements, expectations, obligations and rights as schools, businesses and students have between each other can enhance our understanding of each other's activities. With increased understanding of each other's needs, function and values can be a more seamless cooperation take place which can increase the efficiency, usefulness and effectiveness of APL and apprenticeship.

  The investigation of the report includes a survey of 25 questions that companies involved in APL answers and interviews by two well-designate individuals in the subject, Jonas Olofsson, who among other things, wrote the book "Krisen i skolan" and Annika Jervgren is research assistant in the National Apprentice Committee.

  The supervisor's actions during the APL are addressed and they are critical to student achievement and how the profession is perceived. It is also evident that there is a desire for increased communication between schools and businesses and that practice is governed by established documented procedures to make the workplace time will be as constructive as possible for the students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköping University.
  Hellberg, Kristina
  Stockholm University.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University.
  Support for learning goes beyond academic support: Voices of students with Asperger’s disorder and attention deficit hyperactivity disorder2016In: Autism, ISSN 1362-3613, E-ISSN 1461-7005, Vol. 20, no 2, p. 183-195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe and explore the experiences of support at school among young adults with Asperger’s disorder and attention deficit hyperactivity disorder and also to examine what support they, in retrospect, described as influencing learning. Purposive sampling was used to enroll participants. Data were collected through semi-structured interviews with 13 young adults aged between 20 and 29 years. A qualitative analysis, based on interpreting people’s experiences, was conducted by grouping and searching for patterns in data. The findings indicate that the participants experienced difficulties at school that included academic, social, and emotional conditions, all of which could influence learning. Support for learning included small groups, individualized teaching methods, teachers who cared, and practical and emotional support. These clusters together confirm the overall understanding that support for learning aligns academic and psychosocial support. In conclusion, academic support combined with psychosocial support at school seems to be crucial for learning among students with Asperger’s disorder and attention deficit hyperactivity disorder.

 • 49.
  Brandrup-wognsen, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Får man en riktigt bra kompis kan det hålla tills man dör.: Ett arbete för att stärka relationerna hos flickor i en årskurs fyra.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevantalet ökar i skolan och det blir allt svårare att se till varje enskild elev. Att arbeta med relationer är något som ligger varmt om hjärtat. Det är samtidigt en stor och viktig del av fritidshemmet och skolans uppdrag. Med ökat elevantal blir det svårare att se de elever som kan behöva extra hjälp eller som inte får sina röster hörda. Det här utvecklingsarbetet är därför inriktat på att lyfta och stärka relationerna hos flickor i en årskurs fyra. Det var nio flickor i klassen och alla deltog. Projektet syftade till att ha träffar med flickorna en gång i veckan under fyra veckor. Under träffarna utfördes det övningar och diskussioner utifrån olika teman. Det var nytt tema varje vecka och träffarna såg olika ut för varje gång. Temana var: vänskap, familj, integritet och kärlek. Innan projektet startade fick flickorna komma med åsikter om vad de ville få med och med hjälp av det planerades varje träff. Flickorna fick samtala om hur de ansåg att nuläget såg ut innan arbetet och även utvärdera det när alla träffar var genomförda. Projektet ägde rum under de verksamhetsförlagda utbildningsveckorna och under den tid observerades även flickorna. Allt dokumenterades med hjälp av anteckningar och processdagbok. Resultatet visar att relationerna har förbättrats men att förändringen hade kunnat bli större om arbetet utförts mycket tidigare

  Download full text (pdf)
  Får man en riktigt bra kompis kan det hålla tills man dör
 • 50.
  Bredmar, Anna-Carin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Emotionell lyhördhet i lärares arbete2015In: Lärande ur ett livsvärldsperspektiv / [ed] Jan Bengtsson & Inger C. Berndtsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf