lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aganovic, Ina
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Kipouros, Jenni
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Den nya Arenan: Dansband eller Rock 'n Roll för Kalmar som destination?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med den här uppsatsen är att studera om den nya Arenan kan komma att vara en bidragande faktor till säsongsförlängning i Kalmar. Eftersom den nya Arenan inte ännu är färdigbyggd, vill vi undersöka beslutsfattares syn på projektet samt hur ett sådant projekt kan komma att påverka Kalmar som destination.

  För att kunna studera verkligheten, utan att styras av redan befintliga teorier, valde vi i vår studie att använda oss av en induktiv ansats. Den större delen av vår datainsamling grundas på kvalitativa intervjuer, vilka vi kompletterade med diverse rapporter och skrivelser på hemsidor.

  Vår slutsats i den här uppsatsen är att den nya Arenan kan bidra till säsongsförlängning om verksamheten maxas. För att detta ska vara möjligt bör samtliga beslutsfattare börja spela i samma lag, klara och tydliga mål med projektet måste sättas upp och fokus bör läggas på hur ett projekt av den här storleken kan gynna hela Kalmar som destination, inte enbart en av de inblandade aktörerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Agovic, Mujesira
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnor som bryter upp från en våldsam relation: En analys av fem självbiografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study describes five autobiographies of women who have been victims of domestic violence, in order to then analyse the processes that enable women to leave a violent husband. The questions I wanted to look in too were: How do the women in the autobiographies describe the process when they free themselves from the man?  What are the difficulties women face in the process of getting out of a violent relationship and how to explain this process?  How experience and process the woman the relationship to the man after she left him? It appears that women are feeling great in the beginning of the relationships.  The men were loving and allure. This changed and the men exerted violence and tried to control and demanded the women's adaptation. Control and customization go hand in hand and are becoming gradually stronger. The process is gradually changing, not on a conscious level, that the destructive, violent relationship becomes normalized. The paper deals with the normalization process, emotional ties, breaking-up processes and exit process. The study is based on the hermeneutists perspective. Narrative analyse is also used in order to decode the autobiographies. For a woman to succeed with the breakup, she must recognize that she must leave the man and make decisions for herself. Insight gives women the strength to move on from the relationship. All the women in the autobiographies describe that they have broken free from the relationship and that they now lead a good life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlbom, Sandra
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hogström, Veronica
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Om jag inte hänger med så pratar jag med någon annan om annat": En studie av lärare och elevers upplevelse av självbildens betydelse för motivation, lärande och lärmiljö2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka lärare och elever i grundskolans tidigare års upplevelse av självbildens betydelse för motivation, lärande och lärmiljö. Vi har använt oss av intervjuer som undersökningsinstrument samt framställt observationsskisser av olika klassrum. Intervjuerna genomfördes med elever i årskurs 1 och 2 och med klasslärare i årskurs 1 och 2. Klassrumsobservationerna genomfördes i respektive klasslärares hemklassrum. Totalt intervjuade vi fyra klasslärare samt 23 elever. 

  Resultatet visar att de intervjuade lärarna är eniga om att självbilden har stor inverkan på både lärande och motivation. För att hålla motivationen vid liv krävs en positiv självbild. Även tryggheten i gruppen har en betydande roll i skapandet av en positiv självbild. Elever med mindre bra självbild placeras ofta strategiskt långt fram i klassrummet så att läraren ska kunna stödja och uppmuntra dessa elever. Vidare framhåller lärarna att elevernas tro på den egna förmågan krävs för lärande och personlig utveckling. Som lärare har man en oerhört viktig roll i att motivera och engagera eleverna. Lärarna och eleverna uttrycker liknande resonemang om behovet av fler och större utrymmen att tillgå i undervisningen. Lärarna och majoriteten av eleverna har även liknande resonemang kring placering i klassrummet för bästa koncentration, två och två placering anses ge bäst arbetsklimat. Resultatet visar vidare att eleverna överlag trivs bra i sina respektive lärmiljöer och vågar uttrycka sina åsikter. De antyder även att de känner sig sedda och får stöd och hjälp i undervisningen. Koncentration är något som genomsyrar elevernas tankar kring lärande.

  Intervjuade lärare ser självbilden som viktig för motivation och lärande. Trygghet och trivsel i lärmiljön är en grund för positiv lärmiljö enligt både lärare och elever. Även samspelet mellan både elever och lärare har en betydande roll i elevens utveckling och lärande. Samband mellan otrygghet och mindre bra självbild visar sig hos vissa av de intervjuade eleverna. Hos resterande elever visar sig istället samband mellan känsla av trygghet och positiv självbild.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Ahlex Ingemarsson, Therese
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hansson, Cecilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns motorik: I relation till läs- och skrivinlärning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2003 reviderades Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Lpo94) och daglig fysisk aktivitet infördes som en obligatorisk del av skoldagen. Utifrån våra tolkningar av Lpo94 skall daglig fysisk aktivitet genomsyras i alla skolans ämnen för att skapa förutsättningar som stärker barnens förmåga att lära och utvecklas. Vår studie syftar till att undersöka tre olika teoriers syn på hur motorisk färdighet påverkar barnets läs- och skrivinlärning.

  I den teoretiska bakgrunden redogörs för tidigare forskning gällande motorisk aktivitet och dess betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Vi har valt att ta del av tre personers olika teorier och hur de förhåller sig till barns motorik i relation till läs- och skrivinlärningen.

  För att besvara vårt syfte har vi genomfört intervjuer med informanterna. Arbetet belyser vilka olikheter det finns i synen på betydelsen av motorisk träning för barns läs- och skrivinlärningen.

  Alla tre ansåg att motoriken i någon form hade betydelse, men i vilken utsträckning där gick informanternas åsikter isär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Ahlström, Ida
  et al.
  Linnaeus University, The University Library.
  Edvardsson, Robert
  Linnaeus University, The University Administration.
  Rieloff, Mattias
  Linnaeus University, The University Library.
  Hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett arbete för en övergång till ett öppet vetenskapssystem pågår både nationellt och inom EU. I Sverige är det Vetenskapsrådet som fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur denna övergång ska genomföras, och målbilden är att ett sådant system ska vara på plats år 2025. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar att stödja sina anställda forskare vad gäller hantering av forskningsdata.

  För att få en bättre förståelse för hur forskningsdata hanteras vid lärosätet skickades en enkät ut till lärosätets forskare av gruppen som genomför en förstudie för inrättande av en Data Access Unit (DAU) vid Linnéuniversitetet. Gruppen består av personal från universitetsarkivet, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och Grants and Innovation Office. DAU kommer att stödja Linnéuniversitetets forskare i fråga om hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet görs i samarbete med den nationella forsknings-infrastrukturen SND, Svensk Nationell Datatjänst

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Algotsson, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Små barns sätt att kommunicera i leken2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Små barns sätt att kommunicera i leken.

  Small children’s ways off communication when they play.

  Syftet med denna undersökning är att beskriva hur små barn kommunicerar i leken. Jag har undersökt vilka olika uttryckssätt barnen använder sig av när de kommunicerar i olika leksituationer. Undersökningen är gjord på en småbarnsavdelning, och metoden jag har använt mig av är videoobservationer. Resultatet visar att de små barnen oftast använder sig av kroppsspråk, blickar, mimik, handgripligheter, imitation och olika ljud för att göra sig förstådda när de kommunicerar. I diskussionen tas det upp hur och varför de kommunicerar som de gör och om vikten av att förstå leksignalerna för att inga missförstånd ska uppstå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Alldén, Susanne
  Umeå university, Sweden.
  Internalising the culture of human rights: Securing women’s rights in post-conflict East Timor2007In: Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, ISSN 1388-1906, E-ISSN 1571-8158, Vol. 8, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Alldén, Susanne
  Umeå university, Sweden.
  Microfinance and post-conflikt development in Cambodia and Timor-Leste2009In: Sojourn, ISSN 0217-9520, E-ISSN 1793-2858, Vol. 24, no 2, p. 269-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Microfinance is increasingly being used to fight poverty and it is often seen as a strategic way to advance local economic development in war-torn developing societies. In Cambodia this strategy has been quite successful, but in Timor-Leste microfinance is considered less effective for poverty reduction. This article addresses how microfinance has developed in the two countries, what strengths and weaknesses can be detected, and how the differences between the two countries can be understood.

 • 9.
  Alm, Björn
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Specialundervisning som hjälp för att uppnå målen?: Upplevelser hos elever och lärares syn på specialundervisning i grundskolans slutskede2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Björn Alm

  Specialundervisning som hjälp för att uppnå målen

  Remedial teaching as a help reaching the goals

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att beskriva några elevers upplevelser och syn på specialundervisning och den hjälp de får för att uppnå kunskapsmål och värdegrundsmål; dels att sätta elevernas upplevelser i förhållande till ett par specialpedagogers erfarenhet/syn på undervisning i mindre grupp. Andra intressanta aspekter var att ha styrdokumenten/genus/etnicitet i åtanke som eventuella påverkande-faktorer. Vilken klassifikation och inramning har osynlig/synlig pedagogik och kan man se en förhållningssätt i förhållande till vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Förhållningssätten har ju betydelse för vilken genomslagskraft specialundervisning har som problemlösare i dagens skola.

  Elevernas socialisationsprocesser och pedagogiska möten kan leda till olika beroendeförhållanden i skolan som nätverk men även då det gäller deras övriga existensbetingelser. Ett urval av observationer,elevintervjuer och lärarintervjuer har gjorts. Informationsmängden och dess kvalitet är viktig, för att eventuella lösningar till problemet ska uppdagas. En annan viktig faktor är tillvägagångssättet för att uppnå en hög validiteten/kvaliteten av undersökningen.

  Bourdieus begrepp innebär att inte se eleverna som enkla bärare av sociala klasstrukturer (reproduktion) utan istället se till totalbilden och summan av elevens alla egenskaper, erfarenheter och förutsättningar. Studien avslutas med en diskussion av resultaten och varför det ser ut som det gör. Vad kan orsakerna vara och varför är två viktiga aspekter. Objektiv och subjektiv bedömning av reproduktionsfaktorer och handlingsstrategier som har inflytande på resultatet tydliggörs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Al-Sumaidaee, Ali
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergkvist, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  LSS-handläggaren och funktionsnedsatta barn- och vårdnadshavare: En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare inom sex svenska kommuner förstår och hanterarsitt handlingsutrymme i relation till funktionsnedsatta barn-och vårdnadshavares behov.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to better understand howLSS-officials within several swedish municipalities understand and handles their discretion in regard to children and guardians who has a certain form of physical or mental disability. If or how those LSS-officials shape the services they are responsible for to help the families as a whole with their parental abilities. We will try to illustrate how the LSS-officials reflects upon the guardians ability to care for their children and how they assess the services they are able to provide in relation to those children and guardians needs. We have used qualitative method and semi-structured interviews in the study. To help analyze our material we have used Michael Lipsky’s theory about street-level bureaucracy as well as Roine Johansson’s criticism and attempt to refine the theory. Our results showed us that the LSS-officials we interviewed have varying discretion in their work with children and guardians with disabilities due to the swedish law that supports services for disability. Moreover we found that the LSS-officialshad trouble understanding how some available services could function in regards to different forms of disability. We also found that they sought different services such as parental guidance for the parents in their homes to improve the work with the children and guardians.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Experiences of victimization among adolescents with Substance Abuse Disorders in Sweden2016In: Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, E-ISSN 2245-8875, Vol. 4, no 3, p. 123-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adolescents who initiate treatment for substance abuse often have a history of victimization in the form of physical, psychological, or sexual abuse. These experiences can have serious adverse consequences that may affect their livesand social functioning.

  Objective: This article describes and analyzes victimization among adolescents who are in outpatient treatment for substance abuse disorders with respect to gender, social circumstances, alcohol and drug abuse, and mental health.

  Method: This cross-sectional study is based on structured interviews with 748 adolescents from seven outpatient clinics in Sweden. Chi-squared tests were performed to examine significant differences between gender and victimization (or lack of victimization). The study also included a quantitative content analysis of interview utterances.

  Results: The analysis showed that more than half of the adolescents had experienced violence or another type of abuse. There are also significant gender differences: two thirds of the girls and slightly less than half the boys had experienced abuse in some form, and the girls had more severe needs at treatment admission.

  Conclusion: This study established that experiences of victimization and exposure to violence are widespread among adolescents with substance abuse disorders in Sweden. This is an important issue that requires attention and action, with preventive and therapeutic interventions needed to provide support for both substance abuse disorders and psychiatric symptoms.

 • 12.
  Andersen, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ryberg, Ida
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sustainability in Voluntourism Organisations: A Study of Implementations and Effects2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Voluntourism is a relatively new branch of tourism, and is considered to be quite sustainable in comparison to other forms of tourism. By researching how the voluntourists perceive the sustainable effects of the work that they have participated in, this thesis has been able to show how detectable some of these effects are. With the focus on the Philippines, this thesis has also been able to determine that the researched voluntourism organisations seems to be present in the country due to the fact that the help that they provide is really needed. By analysing the content of a number of voluntourism organisations, it has been possible to detect that the effects of the voluntourism work have several positive impacts on the local society. Out of these the main effects are the increased access to education and work for the locals. The thesis has also been able to determine that in order for organisations to be able to optimise their sustainability, they need to work with both economic, environmental, and social aspects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Anderson, Helén
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Carius, Staffan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Läraranställning och anställningsordning vid Linnéuniversitetet: Förslag för förnyelse2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Broberger, Elias
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Göransson, Evelina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kulturarvets betydelse vid destinationsutveckling: Kalmar, en historisk guldgruva för besökare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tourism today is not just a tool for economic gain, it also includes categories such as development and conservation. Tourism is currently controlled and constructed by history, nature and tradition; three things that concern areas of culture and heritage. The aim of this bachelor thesis is to study the ways in which a destination uses cultural heritage to attract tourists, as well as to determine how the different ways affects the destination as a visitor destination. We conducted our study in Kalmar city, where we held six interviews with various actors linked to tourism and cultural heritage. The results of the interviews linked to the secondary sources showed that Kalmar have many unique assets in terms of heritage, and that the destination is actively working with it. The work on heritage and its development is primarily done through cooperation between the various actors in the destination. The destination sees the internal and external actors as resources and actively use them and work with them to increase Kalmar's image within the tourism industry. It is the cooperation between the players in terms of conservation, use and accessibility that creates the heritage city of Kalmar today.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Ann-Charlotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Läslust hos elever: En studie om elevers tankar kring läslust2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka tankar elever i årskurs 3 - 4 har om läslust. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 19 elever som går i samma klass. I undersökningen framkom det att eleverna ansåg att hemmiljön stimulerade mer till läslust än vad skolan gör. Eleverna berättade att de får ont i ryggen när de läser i skolan och menar att bekväma möbler är en förutsättning för att de ska känna läslust vid läsning. Undersökningen visade också att det har stor betydelse hur lästillfällena är organiserade för att eleverna ska känna läslust. Många elever ansåg att det var viktigt att det var tyst när de läste och ansåg därför att alla elever skulle läsa samtidigt. Andra elever ansåg istället att de skulle få själva bestämma när de skulle läsa, eftersom de inte kände läslust när de blev tvingade till läsning. Eleverna lyfte också fram att de har svårt att hitta texter som får dem till att känna läslust. Eleverna ansåg därför att läraren skulle hjälpa dem att hitta intressanta texter, genom att göra utställningar av olika texter och att eleverna skulle genomföra olika läsaktiviteter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Andersson, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Turismindustrin - ett verktyg för att hjälpa människor välja Klimatsmartare Mat.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  About 30 % of our greenhouse gas admission comes from the food we are eating, and food plays a crucial role in the choice of destinations. The tourism industry has a great opportunity to affect our food habits. Used in the right way, the industry can teach us to eat more environmental friendly.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Andersson, Carolin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Trondman, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Stressade unga: hur andelen unga som är stressade kan bli färre: en redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun2014Report (Other academic)
 • 18.
  Andersson, Eva
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Johansson, Emelie
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Barnsexturism: en konsekvens av ojämlika förhållanden i världen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnsexturism kännetecknas av ojämlikhet mellan den utvecklade och underutvecklade delen av världen. Barnsexturisterna är oftast västerländska män som reser till utvecklingsländer länder för att utnyttja barn. Det har dock sedan länge funnits såväl folkrättsligt bindande överenskommelser som juridiskt bindande lagar mot barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn. Det till trots utnyttjas tre miljoner barn årligen inom barnsexturismindustrin. Många av utvecklingsländerna präglas nämligen av dysfunktionalitet såsom korruption och bristfällig tillämpning av de befintliga lagarna. Med anledning av det samt att många länders regeringar negligerar problemet har det globala nätverket ECPAT växt fram. En del av deras arbete är att påverka såväl regeringar världen över som olika företag att ta ansvar för problemet. ECPAT Sverige har exempelvis utvecklat Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexhandel (Uppförandekoden) och kampanjen ”Jag fegar inte ur”, vilken involverar svenska resebyråer i arbetet. Syftet med såväl Uppförandekoden som ”Jag fegar inte ur” är att informera allmänheten om problemet. Eftersom det vanligen är allmänheten som bevittnar barnsexturism är det även de som har möjlighet att anmäla förövarna och därmed motverka efterfrågan. Både Uppförandekoden och ”Jag fegar inte ur” präglas dock av bristande engagemang från många av de deltagande företagen, vilket är till barnsexturisternas fördel. För att motverka barnsexturisternas maktposition över sina offer och därmed bidra till något mer jämlik värld krävs det att företagen blir mer benägna att informera sina kunder samt att allmänheten blir mer villiga att anmäla förövarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Frida
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Loord, Heidi
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lärarens ledarroll i klassrummet och vilka faktorer som påverkar: En studie i två högstadieskolor, årskurs 7, 8 och 92008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam work project strives to investigate different roles a teacher can adapt to in classroom situations. The focus is on three different types, gained from a dissertation made by Evelyn Säll where she has investigated teacher students’ opinions about the teacher’s role. These types are:

  the Dramatist, the Director and the Illuminator, and five teachers are defined accordingly. Questionnaires and observations are used as a tool in order to come to a conclusion. Both teachers and pupils have answered questionnaires. The observations have been conducted on both teachers and pupils in order to look at different elements that can affect the teacher’s role. The different elements that can affect the role are from two studies made by Martyn Denscombe and Philip Jackson. From the perspective of these elements, an observation is made and the teachers’ response to these elements gives further perspective to the teachers according to Säll’s categories. However, from the viewpoint of the five teachers, the conclusion is made that Säll’s categories are obsolete and cannot be used to define a modern-day teacher. Most teachers today are a little bit of all categories at the same time, depending on the situations arising in different classes and in different lessons.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 20.
  Andersson, Frida
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Vretström, Tina
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Nätverkande, Deltagande och Interaktion: en studie baserad på Turismbranschens brukande av Social Media2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on an inductive approach where the collected empirical data has been categorized in themes on which we have based the discussion in this paper. Using a qualitative method, nine appropriately selected respondents were questioned with an unstructured interview guide. The transition to a society characterized by interaction has caused a greater part for bilateral communication between consumer and consumer but also between consumer and company. The increased usage and integration on Internet has resulted in so called social media channels. User generated material is published on these media channels which leads to discussions about companies, products and services. The purpose of this thesis is to evaluate how the tourism industry utilizes social media in communication and marketing and to present the effects that come from working with media channels. Companies can no longer ignore the fact that consumers discuss them and their range of products and services through social media online. Companies need to adapt to this change in the way they use communication channels in media, surrender some control and let consumers drive the brand. They also need effectively manage their image in order to build and preserve the brand value and create stronger and better relations with their customers.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Cash Transfers in Emergencies: The Lost Money of Turkana2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, millions of people are living in poverty and in emergency situations with lack of basic needs. This thesis will look into cash transfers in emergencies in Kenya and Kenya’s cash transfer program; Hunger Safety Net Program. Cash transfers are money transfers from organizations/donors to households that intent to provide the beneficiaries with the opportunity to purchase basic needs, in order to assist them to get out of poverty and to address Sustainable Development Goal 1; No poverty. 

  The aim of the thesis is to get a larger understanding of when cash transfers intervention are appropriate during emergencies and to get a view of the current image of cash transfers in Kenya. The thesis will have the following research questions; 

  When it is appropriate to deliver cash transfer in emergencies?  

  What is the image of Hunger Safety Net Program and cash transfers in emergencies perceived by different actors?

  To be able to answer the research question in this thesis, information was gathered through semi-structured interviews and focus groups from four different actor groups; funding sources, implementing agencies, local chief in Lodwar and beneficiaries in two different location in Turkana county. The thesis provides information that cash transfers has a positive impact on the beneficiaries and the local communities. Moreover the findings from the thesis suggests that the cash transfers should be transferred in prevention stage along with other intervention steps, in line with the theoretical frameworks of sustainable livelihood and WHO conceptual framework for the role of cash transfer. 

  The thesis also provides findings that the image is diverse, however the findings from beneficiaries are that they do not receive their money they are entitling to. The funding source and the implementing agencies claim the opposite and praise the monitoring system that is in place. The thesis findings and conclusions are based on perceptions and therefore no physical evidence is proven, it is up to further research and organizations to investigate where the money is and who is benefitting from the program. The thesis contribution to knowledge are; the cash is appropriate to deliver in prevention stage and at the moment the cash from the Hunger Safety Net Program appears to not reach the beneficiaries, therefore the findings are highly important for knowledge to various stakeholders and for the public. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Benjaminsson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dark Tourism -viljan att besöka det mörka och makabra2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dark Tourism är en reseform som länge studerats men som ännu inte har någon enhetlig definition. Begreppet innefattar resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och annat återskapande av döden. Då resor till Dark Tourism attraktioner blivit en allt mer populär reseform har vi genom den här studien valt att studera vilka bakomliggande intressen och anledningar som gör att människan väljer att besöka en Dark Tourism attraktion. Underlaget till studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer med personer som besökt Dark Tourism attraktioner samt två berättelser av våra egna erfarenheter av ett besök vid en attraktion.Studiens resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar varför turister reser till en Dark Tourism attraktion. Vi kunde däremot genom studien se att det fanns två faktorer som främst spelade in. Faktorerna var människans vilja och behov av att lära sig nya saker samt viljan och behovet om att få kunskap om sig själv, genom att finna sitt arv.

  Download full text (pdf)
  Dark Tourism - viljan att besöka det mörka och makabra
 • 23.
  Andersson, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Empowering local women in peace processes: A case study on the Swedish Women's Mediation Network2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A variety of research has been done on why it is important to include local women in peace processes to gain a more sustainable peace. Despite this, there is a limited amount of information and research about women mediation networks and their aim to empower local women peacebuilders. This research explores how women mediation networks can support and empower women in conflict resolutions in relation to the Swedish Feminist Foreign Policy and the United Nations Security Council Resolution 1325. By using semi-structured interviews and literature analysis, a case study of the Swedish Women’s Mediation Network will be conducted. The analysis of the Swedish Women’s Mediation Network, reveals that the network mainly works with the representation of women and uses capacity-building to empower women in other regions. This research brings more awareness to the Women Mediation Networks and their mission to increase the number of women in peace processes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Jerlmark, Julia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Skryt dig lycklig: Resan från vykort till delning på social media2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar användare på social media. Studien innefattar en beskrivning av bild- och informationsdelning på Facebook och Instagram. Vi vill undersöka fördelar och nackdelar med användandet av internetbaserade forum. Studien ska generera i kunskap om hur individer påverkas av social media och om de använder sig av fenomenet för att söka och dela med sig av information i relation till resandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Robert
  Stockholms universitet.
  Behandlingstankens återkomst: från psykoanalys till kognitiv beteende-terapi1991In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, no 5, p. 384-403Article in journal (Refereed)
 • 26. Andersson, Robert
  Förtjänt att styra: samhällets bästa och förtjänsttanken2007In: Brott i välfärden: om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik, Festskrift till Henrik Tham / [ed] Anders Nilsson, Hanns von Hofer, Stockholm: Stockholm University, 2007, p. 13-36Chapter in book (Other academic)
 • 27. Andersson, Robert
  Kriminalpolitiken, det öppna samhället och styrande av territorium2007In: Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker / [ed] Kerstin Svensson & Sophia Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2007, p. 105-132Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Andersson, Robert
  Stockholms universitet.
  Superfängelset och den obotliges återkomst2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 483-497Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Andersson, Robert
  Linnaeus University, Police officer programme.
  Tryggare kan ingen vara: en svensk kriminalpolitik för 2000-talet2010In: Den ifrågasatte medborgaren: Om utsatta gruppers relation till välfärdssystemet / [ed] Lalander, Philip, Nilsson, Roddy & Hjort, Torbjörn, Växjö: Linnéuniversitetet , 2010, p. 141-163Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Andersson, Robert
  et al.
  Växjö University, Police officer programme.
  Nilsson, Roddy
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Svensk kriminalpolitik2009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken beskriver och analyserar den svenska kriminalpolitikens utveckling från en institutionsbaserad och straffbetonad kriminalpolitik i statens regi, över välfärdsstatens sociala ingenjörskonst, till dagens ”nya” kriminalpolitik med växande betoning på kontroll och risktänkande. Straffen har fått en renässans, samtidigt som brottsoffren får stor uppmärksamhet. Författarna diskuterar även statens roll och vad EUmedlemskapet inneburit för svensk kriminalpolitik.

 • 31.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Berthelius, Maria
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  You can take the souvenir out of the destination but you can’t take the destination out of the souvenir: En kvalitativ studie av åttiotalisters syn på souveniren2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De symboler som en gång upplevdes som autentiska har blivit globaliserade och den traditionella souvenirens autenticitet ifrågasätts därför i dagens samhälle. Det finns således skäl till att diskutera hur giltiga de existerande definitionerna av souveniren verkligen är bland dagens och morgondagens resenärer – åttiotalisterna.Syftet med denna uppsats var att undersöka souvenirens mening och innebörd bland åttiotalister.Med en kvalitativ metod genomfördes, med hjälp av snöbollstekniken, tio enskilda djupintervjuer med personer födda mellan 1982 och 1985. Dessa intervjuer tolkades från en hermeneutisk ansats. Åttiotalisters syn på souveniren överrensstämmer inte med de existerande definitionerna. Istället för att se en souvenir som ett föremål med uppenbar och synlig koppling till platsen har den emotionella aspekten blivit viktigare. Begreppet souvenir har gått från att vara konkret till abstrakt. Det visar sig att det inte är föremålet i sig som är viktigt utan vilken betydelse individen ger föremålet.  Därmed kan vilket föremål som helst bli en souvenir. Utifrån åttiotalisters syn på souveniren har en ny definition skapats.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 32.
  Andersson, Vibeke
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wik, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Man eller kvinna - Låt myter om förövaren försvinna: En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to identify the dominating discourse in Swedish newspapers concerning perpetrators who committed sexual offence against children. The study is based on the idea that the media representation play a significant role to the public opinion and awareness of the perpetrators. The study is based upon a selection of 103 articles published between January 2003 and November 2013, taken from four of the biggest daily newspapers in Sweden; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The methodological and theoretical approach in the study has been the one of discourse analysis through which one dominating discourse along with two subsidiary discourses could be identified. The discourse considered to be dominating is the one who presents the perpetrators through the discrepancy between the actions committed and the description of the perpetrator. The description focusing on profession, family status, statements from people in the perpetrators surroundings and professional opinions. A general way on how perpetrators are presented was identified, which derived in the conclusion that the perpetrator often not is unknown to the victim. The perpetrator could also be someone close that appear to be trusted and well thought of by individuals and also by society. The two subsidiary discourses that were identified focused on the gender perspective and showed that there are a small discrepancy between how male and female perpetrators are presented in the newspapers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Wiktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Styrketräning inom svensk juniorishockey: En kvalitativ studie i sex J18-elit klubbar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvalitativ metod dels undersöka hur den praktiska fysträningen, med fokus på styrketräning bedrivs i sex ishockeylag hemmahörandes i J18-Elit. Parallellt utvärderas och presenteras även Svenska Ishockeyförbundets formella dokument gällande styrketräning. Den insamlade datan från tränarna, Svenska Ishockeyförbundets dokument och presenterad forskning i det aktuella ämnet ska sedermera ställas mot varandra och antingen bekräfta varandra och ge en samlad bild, eller visa på en skild syn gällande den praktiska styrketräningen för manliga ishockeyspelare i åldern 16 till 18 år (J-18). Utöver hur den praktiska styrketräningen bedrivs ska uppsatsen även undersöka i vilken utsträckning en specifik styrketränings-metod och tränarens utbildningsbakgrund eventuellt påverkar det aktuella lagets tabellplacering och framgång i ett eventuellt slutspel. Datan inhämtas genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med varje enskilt lags tränare som ansvarar för fysträningen. Svenska Ishockeyförbundets dokument har inhämtats både från offentliga hemsidor med tillgängligt material för allmänheten, och genom dokument som för gemene man kan köpas eller fås genom olika tränarutbildningar i Svenska ishockeyförbundets regi. Utifrån datan kunde ingen specifik styrketränings-metod eller specifik utbildningsbakgrund likställas med en hög tabellplacering. Den övergripande bild som framstår är att ishockeyn är för komplex ur ett fysiologiskt perspektiv för att kunna prioritera och likställa en specifik styrketränings-metod för sportslig framgång.

  Download full text (pdf)
  Styrketränining inom svensk juniorishockey: En kvalitativ studie i sex J18-elit klubbar
 • 34.
  Anderzén Domingues, Isabel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nöjd, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Volunteer Tourism: Who does it benefit?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although altruism is known to be a typical volunteer-trait, our respondents were motivated more or less by self-interest as well, adding to the discussion regarding whether altruism or self-interest is the main motivator for volunteer tourists. Second, the outcome of the volunteer experience is not necessarily as dependent on the motives as it is on what the volunteer makes of it. Something we believe needs further research in literature concerning volunteer tourists. Third, the rewards mainly derived from the free time and the relationships developed between volunteers, and the costs mainly from the projects due to social distance. However, the rewards were generally perceived as greater than the costs considering the total experience, implying that the free time during volunteer experiences is of greater importance than what can be understood from current literature. Forth, the low level of commitment among volunteers leads us to question if it should be considered as a form of pro-poor tourism. Fifth, communication is of great importance in order to achieve cultural interaction, a vital component of volunteer tourism and finally, we found that volunteer tourism can indeed be beneficial, as long as organizations focus on the “right kind” of projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: Berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Anschütz, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Cooperation of INGOs in times of humanitarian crises.: A case study from Rwanda.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is looking at the cooperation between international NGOs within one particular humanitarian crisis, namely the genocide and following refugee crisis in Rwanda 1994. While researching the topic of NGO cooperation, it became clear that plenty research about NGO cooperation can be found whereas very little research exists concerning the cooperation of INGOs. Hence, the relevance to research this topic further stems from the assumption that cooperation is an important tool to organize humanitarian work more efficiently and should, therefore, be improved. The work at hand is a desk study and tries to answer whether cooperation exists and how it is pursued. A theoretical framework was created by combining a model of functions that civil society should fulfil with an inter-organizational knowledge sharing approach in order to elaborate on those questions. The used method is the case study approach. The history of Rwanda in 1994 was used as a setting for the study because it is one particularly well-researched topic and provides a good entry point to explore the field of INGO cooperation with other INGOs. In conclusion, the results show that cooperation exists and is pursued in different sectors. Successful cooperation does, however, always require the willingness to reduce competition and find compromises. The extent to which INGOs are doing so varies. In the future, more organizational documentation is needed to truly explore this topic in-depth. It should also be noted that serious problems were met in finding good sources of information from the INGOs involved in this study and that they did not actively reply to requests of supplying further information.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Arnberg, Klara
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Larsson, Mariah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  En playboys död: Hugh Hefner i backspegeln2018In: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, no 1, p. 31-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Arosenius, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Sagosnurran: Ett redskap och en undersökning för att förbättra medicineringen av små barn med astma.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project is about creating a better atmosphere surrounding the medication of a child between 0-3 years old.

      The product works like a distraction for the child when the child is given the medicine, it helps the child to focus on something else but the medication. The product also gives the child the opportunity to be more involved and be in charge of the situation to create a pleasant routine together with the parents.

      In my project I have also researched in how to improve the flow of information between the health care and the parents. An effective flow of information is an elementary condition for the medication to be as effective and pleasant as possible. When the parents feel comfortable with the situation the child feels secure.

  Download full text (pdf)
  Sagosnurran
 • 40.
  Arvidsson, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Empowerment of Women through a Colourful slum-project: A case of the slum-upgrading project in Kampung Tridi of Indonesia2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to evaluate if a slum-upgrading project in 2016 in Malang, Indonesia lead to empowerment of the women living in the neighbourhood. The study uses the concept of Empowerment by Naila Kabeer as a theoretical lens and focuses on women’s resources, agency and achievement after the project was carried out. The study was conducted as a Minor Field Study, which relied mainly on semi-structured interviews, which were complemented with personal observation. The respondents were selected purposively: meaning only those who participated in the painting project. The study findings are limited to the case explored and do not thus aim to a generalization on other projects in Indonesia. Findings are however informative for similar projects in similar contexts.

  The findings indicate that women were initially excluded from official decision-making during the project. In spite of this, however, the project enabled women to be more active in the economy to organize their own meetings and become responsible for the communal cleaning and events in the area. This participation led women to also have more to say in the community and they have been able to increase their savings and set goals for their families and children, which was impossible before the existence of the slum-upgrading in the area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Arvidsson, Joel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Andersson, William
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Sjöräddning av migranter i Medelhavet: En jämförelse mellan teori och verklighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The stream of refugees across the Mediterranean Sea has in recent years increased

  dramatically. This study has through interviews with Swedish seafarers and through a literature

  study, examined what differences there are between international guidelines and actual efforts

  made in the Mediterranean Sea. The purpose of the study was to enquire if these guidelines

  identified the same problems and risks during a SAR-operation as the people involved in the

  rescue of distressed migrants in the Mediterranean Sea. The interviews revealed that there were

  no major differences between the guidelines and the experience of the people involved. It

  emerged however from the interviews that the large number of people on board constituted a

  security risk. This is something that was not taken into account in the guidelines that were

  examined. The study showed the pressing need to avoid panic in any situation, have clear

  responsibilities and be aware that the care of the distressed migrants is resource-intensive and

  involves a lot of work. The most important recommendation to achieve a successful outcome

  was considered to plan well before a search and rescue effort began.

  Download full text (pdf)
  Sjöräddning av migranter i Medelhavet: En jämförelse mellan teori och verklighet
 • 42.
  Avazpour, Kimia Raha
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Euskadi Ta Askatasuna: - Reasons for Existence. A Case Study in the Basque Country2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this case study I explore why the conflict of the Basque country which involves Euskadi Ta Askatasuna (ETA) persists. The purpose is to gain an understanding of the existence of ETA. Working somewhat  as an ethnographer the method has been to observe Basque society and through semi- structured interviews gain an understanding of ETAs existence. As exemplified with the hermeneutic circle, this case study starts out with a preunderstanding of the reasons for the existence of ETA, a preunderstanding which alters many times during my visit to the Basque country.

  Keys to understanding the continued existence of ETA is that historical “injustices” are perceived to still exist in the Basque country. Perceptions which question the legitimacy of the Spanish state in the Basque country. Further the social base of ETA, as exemplified in election support for Herri Batasuna (HB), still remains rather strong despite the party‟s illegalization and finally, the perceived lack of a functioning democracy in Spain and the lack of legitimacy of the Spanish state in the Basque country are among the reasons for the continued existence of ETA.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Axelson, Sarah
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Borgqvist, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  "Betyder det att han kastas i ruin eller att han inte kunde köpa hundra villor till?": En receptionsstudie om hur pensionärer uppfattar ekonominyheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our thesis focus on how retirees perceive Tv4s news casts of economy news where we focused on five different aspects: What is the relationship between the news cast and the viewer and how does the viewer express their understanding of the news cast and the way it is constructed? What are the viewers attitude towards the news content and how do they find the news cast useful for them personally?

  We choosed retirees as our target group due to their vulnerable economic position in today’s society and TV as an important medium for them due to the digital divide. The study was performed with twelve qualitative interviews and one group interview where six retirees took part.

  We discovered a big interest for economic news in the target group. The majority had a sympathetic view of the news cast they saw but they also expressed skepticism toward the economy segment and/or news castings. The majority expressed a lack of trust for the journalists and the experts brought in to share observations and make announcements, and the financial business overall. The majority of the interviewees spoke of a hypothetic and/or possible usefulness but no one could express how the news castings affected them personally.

  Download full text (pdf)
  Betyder det att han kastas i ruin eller att han inte kunde köpa hundra villor till?
 • 44.
  Bach, carina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies. Kvinna.
  The Construction of Refugees in News Headlines: A Critical Discourse Analysis on Rohingya Refugees in Malaysia and Thailand2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As news coverage regarding refugees have increased in the past decades, the media representation of refugees in the host countries tend to more or less portray them as national security risk. This study questions the differences between the news discourses in main recipient countries and the less recipient countries asking what factors determine the portrayal. This study seeks to fill the already existing field of research on media representation on Rohingya as available research is conducted on main recipient countries, Myanmar and Bangladesh. The countries chosen for this study are Malaysia and Thailand as they are considered third point of exit countries, they are in same region and as each country has same religious belief as either Myanmar or the Rohingya. Thus, the objective of the study is to understand how the news discourse in Malaysia and Thailand present their ideological perspectives on Rohingya in a subtle way to influence the opinion of the general public. Furthermore, it seeks to reveal how language is used in news reports to frame Rohingya and the underlying factors in which determines the approach of their news reporting. To answer the objective, this research analyses in total 40 news headlines by using the method of Critical Discourse Analysis. Moreover, the results indicate that the news discourse in Malaysia predominantly reports on the Rohingya emphatically and portrays them as active actors in the crisis doing anything to survive the Myanmar violence. The situation of Rohingya is also emphasized in the news discourse in Thailand, though not to same extent as in Malaysia. Thailand rather reports on the crisis itself and how the other actors involved urge and criticize one another. Furthermore, this study demonstrates that portrayal of Rohingya differs depending on who they are to the affected country as well as the international political relationship between the countries affected.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bach, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  What’s the Problem with Sex Trafficking?: A case study on the European Union’s Policy and Legal Framework2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study questions the way sex trafficking is constructed by the EU in their public policy exploring what potential implications exist by the way sex trafficking is problematised. Hence, the objective of this study is to understand how the EU constructs the problem of sex trafficking in their policies, and how this can lead to further policy implications for eradicating sex trafficking. This research analyses the three main policy documents by the EU; Directive 2001/36/EU, its strategy document The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016 and Council Directive 2004/81/EC. The discourse analysis called What’s the problem represented to be? will be used as method. It also analyses through the theories of Intersectionality and Governmentality. The results reveal that sex trafficking is a problem of law enforcement, welfare, and illegal immigration. Sex trafficking is constructed as a crime that violates fundamental rights, encourages gender inequality, and threatens the security in the EU. The way the EU constructs victims endorses gender and racial stereotypes. Furthermore, not much efforts are on reducing root causes for trafficking, as main the focus is on the transportation rather than on the exploitation of the victim. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bakirci, Ilknur
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kerekes, Nora
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Tellström, Alicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Resa med Facebook2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe the motivation and identity creation of tourists in their use of social media. Facebook is the biggest social media network today and young adults are the most common users. We will therefore in this report present a research about their use of Facebook during travel with the help of data collected through personal interviews and litterature. Furthermore our respondents are a sample of young Swedish adults between the ages 18­-25, since this age group are the most frequent Facebook-users. We will primarily focus on the terms assert oneself and affirmation in our discussion because our results indicated that these two motives were the most common ones for using Facebook when sharing travel related posts.

  Download full text (pdf)
  Resa med Facebook
 • 47.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Chiatti, Carlos
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Principi, Andrea
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovanni
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Volontariato in età matura: opportunità, barriere e best practices per il coinvolgimento degli anziani2011In: Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, ISSN 1972-4543, Vol. 16Article in journal (Refereed)
  Abstract [it]

  L’articolo propone una rassegna sulle opportunità e i maggiori ostacoli in merito alla partecipazione delle persone anziane alle attività di volontariato. A livello internazionale, il dibattito sul volontariato in età matura si è sviluppato principalmente negli Stati Uniti, mentre l’Europa appare ancora indietro nella ricerca: oltre che auspicare un aumento delle indagini sull’argomento a livello nazionale, sarebbe utile promuovere ricerche comparative e trasversali, presenti ancora in numero esiguo. Tra le evidenze attualmente disponibili, risulta che gli anziani più propensi a svolgere attività di volontariato sono quelli “più giovani”, in buona salute, con un livello di istruzione ed una posizione socio-economica elevati, impegnati principalmente in organizzazioni religiose che operano nel settore dei servizi alla persona. Le principali barriere sono invece rappresentate da pratiche discriminatorie legate all’età. A livello internazionale si rivela controverso il rapporto tra l’impegno degli anziani nel volontariato e in altre importanti attività quali il lavoro e la cura informale. Ad ogni modo, emerge con forza l’esigenza di implementare politiche di reclutamento dei volontari senior, dal momento che le poche esistenti sono spesso poco incisive: in questo senso, un supporto importante può essere fornito dalle esperienze realizzate nel contesto statunitense, le quali hanno prodotto negli ultimi anni delle best practices.

 • 48. Basden, Andrew
  et al.
  Haftor, DarekVäxjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering. informatik.Strijbos, Sytse
  The Problem of System Improvement: Proceedings of the 13th and 14th Annual Working Conference of CPTS2008Conference proceedings (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Bayen Bessem, Priscilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  The Effects of Female Genital Mutilation in Cameroon: Case Study: Ejagham Community of Eyumojock sub-division2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Female genital mutilation and circumcision (FGM/C) is an expression that describes social and traditional actions performed for the removal of the clitoris and inner lips; labia minora as well as part of the outer lips; labia majora. The research has addressed the effects of this action on women in Ejagham community of the Southwest region of Cameroon. The study focuses on effects revealed during the research, including voices of the women who had undergone FGM/C, excisors recount, violence against women physical, psychological, social, and sexual effects.

   In traditional African societies, cultural values should be upheld with dignity to humankind. Our traditional practices too, need to give honour to our bodies. Therefore, opinions from different groups within the Ejagham community are revealed in the discussion. More so, the study also found out that FGM/C was a practice performed on the girls and women on the cultural and traditional beliefs that the process signifies a rite of passage from girl to womanhood.  The process caused pain and violated the right of the young girls. The findings revealed that there are divided opinions on FGM/C within the community. Custodians of the Ejagham tradition that are in favour of the practice are conflicting with those who are against the practice on medical and human right justifications.  These different platforms play a prominent role in the various perceptions held by the people. A significant segment of the Ejagham community, together with some representatives of the international community, NGOs and the government of Cameroon are involved in efforts to bring about change in the community by eliminating the tradition through community-based awareness programs. These programs that are accessible by everybody has empowered people in the community with knowledge on the subject and provided the necessary resources that will help in eliminating the practice. The efforts have initiated a changing climate in the community; however, this does not yet mean that the tradition has been abolished.

  The paper shall also discuss the traditional and cultural reasons for the practice of FGM in Cameroon. The author will state International instruments, Conventions, the National laws, Action plan that is to eliminate or lead to the abandonment of FGM practices in Cameroon.  The paper will conclude with suitable suggestions to eradicate the practice of FGM/C, which is against Human Rights. Keywords: Female Genital Mutilation/Cutting, Human Rights, Ejagham, Community, Cameroon  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Beijerstam, Emma
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Sköldefalk, Frida
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  "Från vrak till världsklass": En studie om Vasamuseets marknadsföring2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har ett stort utbud av besöksmål och kan erbjuda människor många och varierande upplevelser. Det medför att en hård konkurrens förekommer på marknaden om att locka besökare. En attraktion måste därför kunna erbjuda något unik som lockar till intresse och skapar en medvetenhet hos den potentiella besökaren. För att få en kund att besöka en specifik attraktion krävs även att kunden får ett värde vid besöket som resulterar i en minnesvärd upplevelse. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera det unika med en attraktion till den tänkta besökaren. Vasamuseet är ett unikt besöksmål som erhåller regalskeppet Vasa som deras primära sevärdhet. Museet har över en miljon besökare varje år och är ett av Sveriges attraktivaste besöksmål.

  Syftet med denna studie är att klargöra och diskutera hur Vasamuseets marknadsföring organiseras med tanke på deras unika attraktion. Uppsatsen riktar sig främst till potentiella besökare men likväl till människor som tidigare besökt Vasamuseet. Detta för att skapa en förståelse och förhoppningsvis ett intresse kring hur museets marknadsföring organiseras för att kunna nå ut till omvärlden som de i högsta grad är en del av. Uppsatsen utgick från en induktiv ansats med kvalitativa djupintervjuer. De respondenter som är förekommande i studien innefattar fem anställda på Vasamuseet som besitter betydande kunskap för vårt forskningsämne.

  Uppsatsens slutsats visar på att personlig försäljning är ett väl användbart marknadsföringsverktyg för Vasamuseet att nå ut till sina besökare. Personlig försäljning lämpar sig bäst då museet främst marknadsför sig genom workshops utomlands i och med att deras primära marknader finns utanför Sveriges gränser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
1234567 1 - 50 of 553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf