lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1246
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adrian, Anderson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Tystnad - talande tystnad: Luckor och möjlighetsutrymmen i Alice Munros novell "Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Adriansson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Genus & identitet i romanen Björnstad: En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. För analysen valdes fyra unga vuxna karaktärer i romanen, två flickor och två pojkar. För att skildra karaktärernas genus användes Nikolajevas (2017) motsatsschema över kvinnliga och manliga egenskaper hos litterära personer. Analysen påvisade både stereotypa och icke stereotypa skildringar av karaktärerna vilka påverkades av romanens intrig som gjorde att karaktärerna omvandlades från stereotypa till icke-stereotypa karaktärer. Romanen skildrar teman som kärlek, sexualitet, vänskap, makt och normer vilka är teman somkan aktualiseras i undervisningen inom ramen för ett normkritiskt arbete. Det är teman som berör ungdomar och den diskurs de befinner sig i vilket gör romanen aktuell förläsning på gymnasial nivå.

 • 3.
  Aggerstam, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Jordens poesi: Biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning av Wordsworth, Coleridge och Keats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Ahlgren Andersson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att integrera konflikter i svenskämnet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5. Ahmed, Maaheen
  et al.
  Lund, Martin
  Lunds universitet.
  Apocalypse Why? The Neutralisation of the Antichrist in Three Comics Adaptations2012In: Scan: Journal of Media Arts Culture, ISSN 1449-1818, E-ISSN 1449-1818, Vol. 9, no 1Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Ahmed, Malika
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Genusframställning i barnböcker: Analys av sju barnböcker2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Ahnelöv, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Att lära genom att skriva: Om samspelet mellan skrivande och research vid tilblivelsen av Mor Elisabeth2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Albépart-Ottesen, Chantal
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  "What Am I? What Do I Want?": An analysis of The Glassy Sea by Marian Engel2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay is a study of The Glassy Sea by the Canadian author Marian Engel. The novel focuses on the main character's self exploration ans her search for identity. A Jungian approach to this novel is particularly appropriate since the author makes use of several achetypes and symbols. Moreover, the novel is presented in an introspective manner that brings to the mind the method of self-examination used in psychoanalysis. The essay studies the development of the main character's identity, Rita. Her quest can be summed up in two questions: Who is she and what does she want to do with her life? We follow Rita through a series of steps that will lead her to maturity and to an independant life. Her development takes place in stages and the essay focuses on four of these. There is a regularity of pattern at each stage; Rita lives in different homes where she is under the influence of a mentor, whose role model she accepts at first, submits to and finally rejects. Among the archetypal images that appear in the novel, we find that the mother archetype is omnipresent and that Rita's growth progress is strongly connected to the mother complex. The author also makes use of the egg, the rose and the sea symbols to underline certain aspects of Rita's development. The essay seeks to connect Rita's developmental phases to the initiation rituals and the individuation process described by Jung.

 • 9.
  Alexandersson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Frost, My
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Individuell läsning som undervisningsmetod: En studie om lärares och elevers upplevelser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker den individuella läsningen som undervisningsmetod. Syftet är att åskådliggöra lärares och elevers upplevelser av individuell läsning, med fokus på utformning och kunskapsinhämtning, för att sedan jämföra och belysa relationen dem emellan. Studiens teoretiska utgångspunkter är konstruktivism och fenomenologi, vilka betonar vikten av elevernas intresse och motivation för att lärande ska uppstå, samt att individernas uttalanden om det studerade fenomenet är sanningsbärande fakta. Studiens material består av 15 ljudinspelningar, där två lärare och 13 elever intervjuats om deras upplevelser av individuell läsning. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att upplevelserna av den individuella läsningens utformning i vissa avseenden skiljde sig åt mellan lärarna och eleverna. Eleverna upplevde att det inte läggs så stor vikt vid den individuella läsningen, en upplevelse som inte delades av lärarna. Litteraturen var en av de faktorer eleverna upplevde som avgörande för att den individuella läsningen skulle fungera som lärandeaktivitet. Eleverna upplevde att motivation var det viktigaste för att utveckla kunskaper och läsintresse genom individuell läsning. Lärarna upplevde att eleverna genom den individuella läsningen skulle få möjlighet att utveckla läsintresse, läsförmåga, läsförståelse samt språklig förmåga. Eleverna menade att de genom att läsa utvecklade språklig förmåga, läsförmåga, läsförståelse, föreställningsvärldar samt skaffade sig faktakunskaper genom litteraturen. Jämförelsen mellan lärarnas och elevernas upplevelser visar att de i många fall liknar varandra. Tankarna skiljde sig i att eleverna upplevde att de utvecklade faktakunskaper och sina föreställningsvärldar, vilket lärarna inte nämnde. 

 • 10.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Aktuell kurslitteratur för högskolan: Från fabler till manga, Lärande genom skönlitteratur och Skönlitteratur för barn och unga2017In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 40, p. 1-5, article id 836Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Linnéuniversitetet.
  Anne Gjelsvik & Rikke Schubart (eds.), Women of Ice and Fire: Gender, Game of Thrones, and Multiple Media Engagements, Bloomsbury, 2016, 277 p.2018In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 39, no 1, p. 152-154Article, book review (Other academic)
 • 12.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Barn- och ungdomslitteraturvetenskapligt ämnesspråk: En läroboksanalys av svenska läroböcker om barn- och ungdomslitteratur för högskolor och universitet2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 156-179Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Bristen på social hållbarhet i framtiden: Ungdomsdystopin Eleriatrilogins didaktiska potential2020In: Välkommen till framtiden?: Didaktiska perspektiv på barnlitteratur och -film med hållbarhetsteman [Arbetstitel] / [ed] Corina Löwe, Åsa Nilsson Skåve, Stockholm: Natur och kultur, 2020Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  (De)Stabilizing the Boundaries between ‘Us’ and ‘Them’: Racial Oppression and Racism in Two YA Dystopias Available in Swedish2020In: Raced Bodies, Erased Lives: Race in YA Dystopian and Speculative Fiction / [ed] Miranda A. Green-Barteet, Meghan Gilbert-Hickey, Jackson: University Press of Mississippi, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Engelsforstrilogin och skönlitteraturens didaktiska potential: Värdegrundsfrågor2017In: Unga läser: Läsning, normer och demokrati / [ed] Åse Hedemark, Maria Karlsson, Örlinge: Gidlunds förlag, 2017, p. 29-50Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Fantasylitterära genredrag och retoriska strategier för fantasyförfattare2019In: Att skriva barn- och ungdomslitteratur / [ed] Helene Ehriander, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 63-82Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Alkestrand, Malin
  Lund University.
  Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Fantasy literature has the power to explore the real world in a magical guise. By creating magical realms where reality’s natural laws are challenged, subverted, and ultimately broken, this literary genre can help us to look at our own world in a new light. The thesis examines how the distancing perspective of fantasy literature makes this genre an ideal vehicle for discussing democracy, human rights, and multiculturalism in the classroom. The British Harry Potter series, the Irish Artemis Fowl series, and the Swedish Engelsfors Trilogy are analysed. 

  In the first chapter, the thesis’ theoretical framework is presented. The second chapter, ‘Democracy’, explores two examples of the righteous rebellion of the young in the Harry Potter series and the Engelsfors Trilogy. In both cases, the adolescents rebel in order to defend democratic values and democratic rights, when they are threatened by corrupt adults and institutions. At the same time, the rebellions problematise the distribution of power according to age.

  The third chapter, ‘Human rights’, explores in depth one of the most important genre characteristics of fantasy literature—the existence of magic. Three young fantasy characters’ use of magical powers, for the purpose of challenging the restrictions that intersections impose on them, are investigated and related to questions concerning human rights.

  The fourth chapter, ‘Multiculturalism’, investigates two culture clashes found in fantasy literature: a body switch between five teenage witches in the Engelsfors trilogy, and a confrontation between the human world and the fairy world in the Artemis Fowl series. In both cases, questions are raised about how a confrontation with “the Other” can enrich our lives and help us realise what type of person we want to be. Thus, the possible gains of multiculturalism are highlighted.

  Finally, the fifth chapter, ‘Magical possibilities’, summarises the conclusions of the thesis and suggests some guidelines for how teachers can best work with fantasy literature in the classroom.

 • 18.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  "Nineteen Years Later": Maktrelationen mellan barn och vuxna i Harry Potter-böckerna och Harry Potter and the Cursed Child2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, Vol. 39, p. 53-68Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Ola Wikander2017In: En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält / [ed] Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller, Johan Stenström, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2017, p. 451-451Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Alkestrand, Malin
  Lund University.
  Righteous rebellion in fantasy and science fiction for the young: The Example of Harry Potter2014In: Hype: Bestsellers and Literary Culture / [ed] Jon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner, Lund: Nordic Academic Press, 2014, p. 109-126Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Walking in Someone Else's Shoes: The Body Switch in the Engelsfors Trilogy2017In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 40, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the second book in the Swedish fantasy series about the town Engelsfors, Fire (2013), a dysfunctional group of witches is forced to unite and work together in order to hide that they have switched bodies with each other. This version of the body-switching motif is different from the more common body switch between two characters in that five people who are all focalised throughout the experience take part in it. The body switch is closely tied to a learning process about the need for cooperation and understanding for other people’s life situations, which in turn emphasises the different girls’ intersectional power positions (cf. Crenshaw "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex"). Through the process of walking in someone else’s shoes, the girls get to experience how it feels to watch their own body and life from a distance. Simultaneously, they get to play the part of someone else. As a consequence, they learn about both their own life situation and intersectional power position, and about the girl whose body they temporarily reside in. Thus, the literalisation of the figure of speech “to walk in someone else’s shoes” becomes a learning process. By positioning each individual young woman as the active subject in another girl’s life and the passive object in their own life, the body switch functions as a fantasy literary equivalent to the photograph motif, which according to Roberta Seelinger Trites often is deployed as a vehicle for illuminating how people are simultaneously the subject and the object in their own lives in realistic adolescent literature (123). The article is based on the concept of intersectionality, photograph theory, Mikhail Bakhtin’s carnival theory, and Tzvetan Todorov’s theory on how fantastic literature can turn figures of speech into literalised facts. These theories are all used to investigate how the body switch problematises and changes the witches’ ability to influence their respective life situation.

 • 22.
  Alkestrand, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Owen, Christopher
  Anglia Ruskin Univ, UK.
  A Cognitive Analysis of Characters in Swedish and Anglophone Children's Fantasy Literature2018In: International Research in Children's Literature (IRCL), ISSN 1755-6198, E-ISSN 1755-6201, Vol. 11, no 1, p. 65-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Justice in Young Adult Speculative Fiction, Marek C. Oziewicz argues, 'it is possible to study scripts through the lens of the author's cognition, through the reader's cognition, or as a textual matter with an implied author and reader' (9-10). Here we propose a fourth method for studying scripts in children's literature: as a textual matter. Unlike previous research in the field, we argue that neither the implied author nor the implied or real reader's cognition is necessary for a cognitive analysis to offer insights about a literary text. A cognitive analysis of characters can demonstrate how each character's cognitive embodiment of their intersectional subject position contributes to the progression of a text's plot and themes. By analysing the mimetic, synthetic and thematic dimensions of character (Phelan), we maintain an ontological distinction between humans and characters - a prerequisite for applying cognitive theories to characters. In order to demonstrate the broad applicability of our approach, we analyse the cognitive scripts of the protagonists in two portal-quest fantasies form two different countries. Taliah Pollack's Saga Sward: Omskakare och varldsresenar [Saga Sword: world shaker and traveller] was published in Sweden in 2012; Tahereh Mafi's Furthermore dates from 2016 and was published in the US.

 • 23.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Book review of Elise Seip Tønnessen (ed.): Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier2015In: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, ISSN 2000-7493, Vol. 6, no 7 May, article id 28159Article, book review (Refereed)
 • 24.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Den levandegjorda statyn: En intermedial analys av statyekfraser i bilderboken2014In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 44, no 2, p. 35-48Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Almgren White, Anette
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Intermedial narration i fotolyrik: Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp2009Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 26.
  Andersson, Aili
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Romper el silencio: La evolución de cuatro mujeres en La casa de los espíritus de Isabel Allende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Andersson, Angela
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Människan - ett konfliktsystem: En uppsats om samhällskonstruktion och religiositet i William Goldings Lord of the Flies2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Andersson, Chalotta
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Bland bloggar, forum och böcker: En studie av läsvanor hos några elever i skolår åtta och nio2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera rapporter de senaste åren har visat att eleverna i den svenska skolan läser allt mindre. Ärdet så eller väljer eleverna bara andra sorters texter än vi är vana vid? Den här uppsatsenssyfte är att undersöka om några elever i skolår åtta och nio läser, och vad de då väljer för sortstexter. Vidare skall det även undersökas om det finns några skillnader mellan flickors ochpojkars läsning och vad som skiljer sig mellan skolår åtta och nio.

  Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkätundersökning i två klasser, en åtta och ennia. Enkäten tar upp elevernas läsvanor vad gäller sex olika sorters textforum, både trycktaoch digitala. Tidigare forskning har visat att flickor läser mer på sin fritid än pojkar. Det ärnågot som kan styrkas i den här undersökningen. Det visar sig att flickor läser mer än pojkaroch att både flickor och pojkar ofta väljer bort skönlitteratur till förmån för digitala medieroch forum.

 • 29.
  Andersson, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Ett ögonblick i sänder och kollektivromanen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Andersson, Joline
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Meningslöshet och repetition i Cirkusdirektören och Ballerinan: En undersökning i den absurda teaterns stilistik2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Andersson, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Med alldaglighet som ideal: en studie av kvinnobilden i två samtida populärlitterära romaner2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Andersson Sapir, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Cowboys, meat-puppets och razor-girls: Ett genusperspektiv på kroppen i William Gibsons Neuromancer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cyberpunk som litterär genre tar ofta upp teman som berör kroppen och dess förhållande till teknik på olika sätt. I denna uppsats studeras mäns och kvinnors förhållande till sin egen kropp och synen på manliga och kvinnliga kroppar i cyberpunk-romanen Neuromancer av William Gibson, utifrån Yvonne Hirdmans teorier om genus. I analysen av romanen kan man se två huvudsakliga spår utifrån Hirdmans tre formler för förhållandet mellan könen, varav det tydligaste är det som Hirdman kallar jämförelsens formel. Kvinnor ses som impulsstyrda och kroppsliga medan män står för intellektet och en längtan efter att lämna kroppen bakom sig. Eftersom kvinnor ses som kroppsliga, blir det kroppsliga också något kvinnligt och därmed något oönskat för de manliga karaktärerna. I cyberpunken modifierar kvinnor sina kroppar för att kunna stanna kvar i dem, medan män modifierar sina kroppar för att kunna lämna dem.

 • 33.
  Andersson, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vem är hip-hop?: Om Olof Palme, ortens betydelse och identiet inom svensk raplyrik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

 • 34. Angelfors, Christina
  Den goda och den onda Modern: om kvinnoidentitet i Marie Cardinals författarskap1985In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, no 4, p. 249-253Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Det andra könet fyller femtio år2000In: Spader Dame. Texter till minne av Anne Marie Wieselgren / [ed] G. Byrman, A. Ringblom, M. Nilsson, Växjö: Växjö universitet , 2000, p. 87-90Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Angelfors, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Féminitude et négritude: discours de genre et discours culturel dans l'oeuvre de Calixthe Beyala2010In: Présence francophone, ISSN 0048-5195, no 75, p. 32-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines how Calixthe Beyala, by using two key concepts, féminitude and négritude, engages in a dialogue with different European or Occidental feminist movements on the one side and the myths and traditions of the African continent on the other side. She adresses, one could say, Simone de Beauvoir's question "What is a woman?", as well as the question asked by the négritude writers, "What is a negro?". The analysis of the opposition between the universal and the particular will show the complexity of the question of identity in Calixthe Beyala's work.

 • 37.
  Angelfors, Christina
  Lunds univetsitet.
  La Double Conscience. La prise de conscience féminine chez Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal1989Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 38. Angelfors, Christina
  La parole paralysée: une lecture du mode de narration dans Les Belles Images de Simone de Beauvoir1991In: Simone de Beauvoir Studies, Vol. 8, p. 131-136Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  La transgression de l'identité sexuelle: Simone de Beauvoir vue à travers ses écrits autobiographiques2003In: Recherches actuelles en langue et littérature francaises à l'Université de Växjö / [ed] C. Angelfors, O. Eriksson, E. Larsson Ringqvist, Växjö: Växjö universitet , 2003, p. 13-24Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Mémoires d'une jeune fille rangée: autobiographie ou fiction?1998In: Simone de Beauvoir Studies, ISSN 1063-2042, Vol. 15, p. 64-71Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Pratiques de l'ici, altérité et identité dans six romans québécois des années 1989-20022008In: Moderna språk, no 2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Simone de Beauvoir - ständigt aktuell1997In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Simone de Beauvoirs Les Belles Images eller Den talande tystnaden - Att tolka textideologi1998In: Sammanhang. Elva essäer om text och läsning tillägnade Anders Ringblom / [ed] C. Angelfors, M. Petersson, E. Stenborg, Växjö: Högskolan i Växjö , 1998, p. 5-18Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Angelfors, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Varför gjorde hon det? - Ett försök att sätta in Simone de Beauvoirs lesbiska relationer i en teori om kön och sexualitet1998In: Sex and Conflict, Lund: Lunds universitet , 1998, p. 51-55Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Arby, Gunhild
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Makt och motstånd för alla åldrar: Naturen som subversiv kraft i Elsa Beskows Sagan om den lilla hinden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bilderboken Sagan om den lilla hinden kom ut 1924, bara några år efter att kvinnlig rösträtt införts i Sverige. Denna studie pekar på forskning som uppmärksammat att Beskow tidigt förde in samhällskritik i sina barnbokstexter och att kvinnors yttrandefrihet låg henne varmt om hjärtat. Studien bekräftar och fördjupar den bilden och visar bland annat att Beskow i Sagan om den lilla hinden använder sig av sofistikerade litterära strategier för att uppmana till motstånd mot snäva och inskränkta samhällsnormer samt plädera för en friare samhällsdebatt. Med hjälp av en ramberättelse skapar Beskow i bild och text ett dualt/jämlikt tilltal som når både vuxna och barn. Hon lyfter fram en aktiv flicka och visar redan i den inledande ramberättelsen på skapandet och läsandet som en jämlik sysselsättning, där generationer och kön kan mötas på jämbördig nivå. Studien visar därtill att Elsa Beskow använder sig av naturen för att peka på patriarkala och andra samtida maktrelationer och att hon uppmanar till motstånd och visar andra möjliga, friare könsroller och föreställningar. Uppsatsen visar också att Beskows "nya sköna gröna värld" tangerar modern debatt. Ett underliggande budskap är att vad som är ”normalt” bestäms genom maktutövning, och att snäva normer krymper oss som människor och gör avvikelsen till ett samhällsproblem. Bilderboken kan delvis ses som ett inlägg mot alltför normerande kroppsuppfattningar och på så vis kopplas till dagens ätstörningsproblematik. 

 • 46.
  Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Apariencia y realidad en "Casa de campo", de José Donoso1994In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, ISSN 0026-8577, Vol. LXXXVIII, no 2Article in journal (Other academic)
 • 47. Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  José Donoso: "El lugar sin límites", apuntes para una relectura1987In: Signos de la poesía, no 6, p. 7 sidor-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48. Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  La máscara y el disfraz en "El obsceno pájaro de la noche", de José Donoso1994Other (Other academic)
 • 49.
  Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Sobre la poesía de Juan Cámeron1987In: Signos de la poesía, no mars, p. 5 sidor-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Areyuna [Santini Adrián], Héctor
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Un corazón sencillo1997In: La Època, Santiago de Chile, p. 4-4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [es]

  Resention: Sun Axelssons roman: La estación de la noche. Översatt av Carlos Geywitz och publicerat i Chile. Forlag: RIL Editores.

  Titel på svenska: Nattens årstid, Sun Axelsson

1234567 1 - 50 of 1246
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf