lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Adolescent killer and politician: age-related ideologies in the dystopian future Sweden of Mats Wahl’s Blood Rain series2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 207-229Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Barn- och ungdomslitteraturvetenskapligt ämnesspråk: En läroboksanalys av svenska läroböcker om barn- och ungdomslitteratur för högskolor och universitet2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 156-179Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  "Nineteen Years Later": Maktrelationen mellan barn och vuxna i Harry Potter-böckerna och Harry Potter and the Cursed Child2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, Vol. 39, p. 53-68Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 9-30Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Multimodala elevtexter i geografiämnet: En textstudie på mellanstadiet2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 11-44Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Drugge, Ulf
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Male offenders disclaiming accountability: A gender perspective on texts about domestic violence from two centuries2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to study how the words and the actions of the parties are presented in written reports and how we understand the cases and the violence, and what the cases convey about the society in which the texts were produced, i.e. what roles do the texts play in the legal process of the nineteenth century and in the twenty-first viewed in a comparative, gender perspective. We will address the following research questions: What are the structure and themes in the texts, and how do they influence the comprehension of what has happened in the cases? How does the suspect speak about the crime he is suspected of?

  The structure, language and content are examined in written records of suspects’ verbal defences of their criminal offences against women with whom they have a close relationship, but also the themes the texts contain and how the texts are structured on a macro level, as a transparent macro structure can make a text easier to read and understand.

  The results in this study indicate a relativisation of the hierarchy between women and men in the older texts, since the man is weakened by ending up on trial. Although women and men are more equal than 150 years ago, the dichotomy and the hierarchy in contemporary texts still prevail and there is not yet full equality, although the gender contract has been renegotiated in different ways over the years due to changes in law and society. However we can also interpret the results from this study in the light of Mattsson’s and Hydén’s framework on domestic violence, which highlights how the tension of violence, power and gender is making it difficult to make visible violence and women’s vulnerability. Where the violence is based on different perspectives and are divided on the issue of how violence is understood. The line between perspectives that are based on a structural and relational understanding of the violence. The structural feminist perspective gives prominence to the gender dimension of violence as a structural expression of male superiority and female subordination. The relational understanding places less emphasis on power relations and more on violence as the result of conflict between the two parties, and Hydén takes a stand in a feminist perspective which she combines with a social psychological understanding, which emphasizes the root of evil violence – the quarrel. The woman in the relationship has the opportunity of assuming a position of power, because she has reasons to leave the relationship. We can conclude that there is a tendency to similar explanations for the generated violence in the studied cases, both the old and modern. Today most cases of domestic violence are dropped and never get to trial in Sweden, which is a problem for the legal security of the citizens and for communities in general governed by law. The tendency that a majority of cases of domestic violence are dismissed is an embarrassing fact, since Sweden has a reputation for being a society with equal opportunities. The low rate of prosecution makes it a gender issue that should be addressed. How the gender relations in this discourse will be negotiated in the future, and how the Swedish legal system will deal with cases of domestic violence, remains open.

 • 7.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Slidkransar, ickebinära genus och radikalhögerns jämställdhetsdiskurser: Rapport från den nionde nordiska konferensen om språk och kön2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 5-6Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 65-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks hur kvinnor och män över 70 år språkligt och innehållsligt representeras i artiklar från två sydsvenska dagstidningar – en regional och en lokal. Vi vill besvara följande frågor: Hur ser representationen av äldre personer ut kopplat till genus samt etnisk och social bakgrund? Vilka teman dominerar i de texter där äldre personer är huvudpersoner, och hur framställs genus i relation till dessa teman? Vilka generella skillnader finns det mellan hur kvinnor respektive män framställs i dagstidningarnas lokala rapportering? Alla artiklarna i mate­rialet är rikt bildsatta. Resultaten visar att kvinnor och personer över 80 år är överrepresenterade i materialet. Den äldrediskurs som dominerar i materialet representerar äldre personer som framåtblickan­de och aktiva i sam­man­hang som tidigare inte har förknippats med personer i hög ålder. Återkommande är berättelser om äldre som gjort en omstart sent i livet, exempelvis genom att börja träna på gym eller genom att inleda en ny kärleksrelation. En annan trend är att i artiklar som skrivs om män som är i en relation eller gifta övergår texten också till att handla om männens partner. Således kan vi konstatera att kvinnor inte är underrepresenterade i detta material på det sätt som rapporterats från andra studier. Många olika teman framträder i artiklar med äldre som förebilder i skrift och bild, men till de dominerande temana hör yrkesliv och hantverkstraditioner, historiska händelser och jultraditioner och sport samt kultur- och föreningsliv. I dessa teman berörs både kvinnor och män, men kvinnor är överrepresenterade som talespersoner för lokala eve­ne­mang som till exempel marknader och föreningsträffar. Vi ser dock en tendens till stereotypa genuskonstruktioner genom att mäns sociala status oftare än kvinnors markeras explicit genom yrkesepitet och andra socialt positionerande epi­tet, som till exempel ”vd” och ”ordförande”. I materialet förekommer också beskrivningar av äldre kvinnors ut­seen­de och klädsel, medan inga motsvarande beskrivningar förekommer i texterna om äldre män. I representationen av äldre män betonas i stället männens plikttrogenhet och arbetsamhet. På så sätt uppvisar studien likheter med tidigare forskning om hur kvinnor och män framställs i medierna. Oberoende av ålder förefaller kön vara avgörande för hur journalister väljer att karakterisera den intervjuade. Det görs nämligen fortfarande i häpnadsväckande traditionella genuskategorier. Sammantaget visar studien att modifierat med ett intersektionellt perspektiv erhålls en mer nyanserad bild av äldre kvinnor och män, där kvinnorna får mer spaltutrymme än mannen, även om ett traditionellt synsätt på hur män och kvinnor karakteriseras i de studerade dagstidningarna.

 • 9.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Syddansk Universitet.
  Lärares rörlighet i text och praktik: En studie av kollegialt lärande2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 117-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande. Sedan starten, 2014-2015, har ett mycket stort antal lärare involverats i denna satsning. I dagsläget finns inga systematiskt genomförda studier om lärares klassrumsarbete med Läslyftet. Med den här fallstudien vill vi bidra med kunskap om hur en lärare omsätter Läslyftet i den egna praktiken. Fallstudien har genomförts inom ramen för ett lärarlags arbete modulen Skriva i alla ämnen, åk 4–6  (2015), som har utarbetats under ledning av Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet.

  Syftet med studien är tudelat. För det första att undersöka vad som kännetecknar den kollegiala interaktionen under arbete med det inspirationsmaterial som presenteras i modulen. För det andra att undersöka vad i inspirationsmaterialet en av lärarna tar fasta på och hur det omsätts i klassrumspraktiken i den efterföljande undervisningsaktiviteten.

  De överordnade teoretiska ramverken är dialogistiska och socialsemiotiska perspektiv (Bakhtin 1986, Halliday 1978, Kress 2010) och diskursanalys (Gee 2015). Analyserna i studien bygger på en vidareutveckling av textrörlighetsbegreppet hos Langer (1995) och Liberg m.fl. (2002).

  Data består av videofilmade gruppdiskussioner i lärargruppen och en videofilmad lektion då en av lärarna genomförde undervisningsaktiviteten, samt de tavelanteckningar och elevtexter som skapades under lektionen. Data genererades genom att vi följde en grupp lärare som arbetade med modulen för att analysera vad som händer under den här typen av kollegialt lärande, både i lärargruppens diskussioner och under den lektion som planerades och genomfördes av en av lärarna i samband med modularbetet.

  Resultaten visar att lärarna delvis rörde sig transaktivt i relation till inspirationsmaterialet och då relaterade till sin undervisning, men att de i relativt hög utsträckning också rörde sig associativt, bort från texten. Ett viktigt resultat var hur några deltagare förde tillbaka samtalet till en textnära och transaktiv textrörlighet efter sekvenser av associativ textrörlighet och att handledaren genom sina frågor styrde samtalet i riktning mot olika textrörlighetstyper. I undervisningsaktiviteten ledde läraren eleverna främst mot en textbaserad textrörlighet med fokus på form, vilket kan tolkas som att att läraren främst inspirerats av inspirationsmaterialets resonemang om multimodalitet, något som ledde till att denna lärare prövade nya arbetssätt, där film och bild fungerade som utgångspunkt för elevernas eget textskapande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Astrid Lindgren – den motvilliga celebriteten2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 82-97Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Gunnel Beckman - politik och existentiella frågor2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 181-205Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Ehriander, Helene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Nilson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Frihet i en liten burk?: Om flexibilitet och struktur i nätbaserad undervisning2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 6-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  2016 är det tio år sedan Helene Ehriander startade den första sommarkursen vid Litteraturvetenskapliga institutionen på Växjö universitet, som idag heter Institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet. Kursen handlade om Astrid Lindgrens författarskap och blev en stor succé med flera hundra studenter från hela landet. Idag har vi erfarenheter från ett tiotal distanskurser i varierande ämnen och från tusentals studenter som gått våra sommarkurser. Vi har genom åren arbetat med ett flertal olika lärplattformar och utvecklat både kursinnehåll och en allt mer medveten nätpedagogik under årens lopp. Lärandets villkor och förutsättningar förändras ständigt, och det blir särskilt tydligt när man arbetar med nätbaserad undervisning där den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt. I följande artikel diskuterar vi hur vi arbetat med våra nätbaserade kurser och vilka förändringar vi gjort genom åren där vi dels gått från det mer flexibla till det mer strukturerade, dels blivit betydligt skickligare på att både aktivera studenter och på att få dem att samarbeta med varandra. Vi kommer att fokusera vår diskussion på utmaningar och motgångar, menockså framgångar vad gäller att arbeta med flexibilitet och struktur i nätbaserad undervisning.

 • 13.
  Eklöf Amirell, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Civilizing Pirates: Nineteenth Century British Ideas about Piracy, Race and Civilization in the Malay Archipelago2018In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 41, p. 25-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates how British officials and observers of the Malay Archipelago in the nineteenth century explained the prevalence of piracy in the region, particularly in terms of race and civilization. The writings by, among others, Thomas Stamford Raffles, John Crawfurd, James Brooke and Peter Benson Maxwell on contemporary Malay piracy are analysed. Whereas there was broad agreement among these observers that the alleged lack of civilization on the part of the Malays was a major reason for the prevalence of piracy in the region, there was considerable disagreement about the Malays’ capacity for civilizational progress and improvement. The degree to which the Malays were deemed capable of civilization in turn influenced the policies and measures implemented by the British to suppress piracy, ranging from the promotion of free trade to the wholesale extermination of entire villages and communities of suspected pirates. Criticism from humanitarians and liberals in London against the brutality of the latter tactics, however, led to a more restrained British deployment of violence in the Malay Archipelago from the middle of the nineteenth century.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ekman, Linus
  et al.
  Swedish Migration Agency, Sweden.
  Engström, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The many feminist voices of the radical right: An actor-oriented study of the Sweden Democrats’ conception of equality2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 82-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Sweden Democrats (SD) was the first radical right populist party (RRPP) to be elected to the Swedish Parliament in 2010, and today it is an established and important force in Swedish politics. The SD have the lowest proportion of female members of all parties in the Swedish Parliament, and also retain the view that there are biological and cognitive differences that affect men’s and women’s roles in society. There is, however, a growing tendency to emphasize the need for gender equality and even feminism in the party. Previous research (Mulinari & Neergaard 2013; Towns, Karlsson & Eyre 2014) has dismissed these attempts as rhetorical duplicity aiming at constructing immigrants as an out-group. In this paper we analyse interviews conducted with women representatives of the SD in local, regional and national assemblies. By mapping ideas about gender and equality and by identifying the ontological scales on which they exist, we paint a picture of a party with a dynamic and sometimes contradictory understanding of gender equality. Several gender equality discourses co-exist in SD ideology, but their inconsistency is caused by changes in context rather than by purposeful ambiguity.

 • 15.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Om sommarkurserna i Kreativt skrivande2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 14-19Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Flyktingår – då som nu2018In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 40, p. 24-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kvinnors röster: Feministisk dialogicitet som berättarmetod och politisk strategi i Elin Wägners Dialogen fortsätter2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 77-96Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Hallgren, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kultur för alla? Stockholmsoperan under 1800-talet2018In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 40, p. 28-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Helgason, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsning som social och kulturell praktik: Resultat från en läsarundersökning2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 147-166Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Hellström, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Från blomsterutopi till miljödystopi: Bilden av miljö och ekologi i två pjäser för ungdomar2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 43-52Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Höglund, Anna
  Växjö University.
  Den impotente vampyren?: Vampyrer och sexualitet i den samtida vampyrromanen1999In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, Vol. 4Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Kjellander Hellqvist, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hallgren, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kultur och kommersialism: några exempel från svenskt 1970-tal2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 180-201Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Kjellander Hellqvist, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  L. Eriksson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 31-59Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Liepe, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Från kyrkvinden till museimontern: Kyrkdalen på Smålands museum 1886–1925 : Fyrtio års utställningshistoria2018In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 40, p. 43-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Lindgren, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Jämställt på ytan: Tre analyser av protokoll från universitetsstyrelser2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 349-361Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Graden av jämställdhet i universitetsstyrelser har i internationell forskning visat sig vara av betydelse för genusperspektiv i universitetens strategiska planer och för rekrytering till lärosätena. För styrelser för svenska högskolor regleras krav om jämställdhet i Högskolelagen och Högskoleförordningen, vilket bland annat innebär att en jämn könsfördelning ska beaktas vid utseende av externa ledamöter till styrelserna. Syftet med denna studie är att via protokoll från universitetsstyrelser studera hur kraven på jämställdhet följs genom att undersöka könsfördelningen bland ledamöter och andra deltagare, beteckningar för ledamöter och andra deltagare samt omfattningen av kvinnors respektive mäns deltagande som aktörer i de processer som protokollförs. Som grund för studien ligger kritisk diskursanalys som bygger på systemisk funktionell grammatik. Metoden är kvantitativ och innebär granskning av lexikala element som synliggörs i den textuella dimensionen och referenters semantiska roller som urskiljs i den ideationella dimensionen. Materialet består av 17 protokoll från två universitetsstyrelser och en högskolestyrelse.

  Studien visar att styrelserna är jämställda på ytan genom att fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn. De övriga resultaten påvisar dock en annan bild av jämställdheten – kvinnliga personbeteckningar dominerar i protokollen från en av styrelserna, manliga personbeteckningar dominerar i protokollen från en annan och neutrala beteckningarna dominerar i protokollen från den tredje. Även den tredje frågan om hur kvinnliga respektive manliga ledamöter och andra deltagare framträder som aktörer med ansvar i protokollen uppvisar stora könsskillnader, där kvinnorna dominerar i två av styrelserna och männen i den tredje.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Löfstedt, Torsten
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Establishing Authority in Spiritual Warfare Literature2018In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, Vol. 41, p. 4-24Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Löfstedt, Torsten
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Framställningen av treenighetsläran i läroböcker i religionskunskap2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 131-155Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Nilson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Nådens tuttar: Om skönheter, odjur och den frälsande kvinnokroppen i modern romance2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 110-123Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Näslund, Shirley
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Århundradets hundförvandling: Sex rekontextualiseringar av en berättelse på 1600-talet2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 229-248Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Näslund, Shirley
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ström, Peter
  Umeå University, Sweden.
  En bomb i brevlådan eller ett blad bland andra?: En receptionsstudie av Om krisen eller kriget kommer2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 17-36Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Olofsson, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Seamus Heaney och familjen2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 363-371Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras antologin 100 Poems (Faber and Faber, 2018), ett urval av Seamus Heaneys poesi, och återges översättningar till svenska av fem dikter som handlar om eller är riktade till medlemmar i hans familj.

 • 32.
  Persson, Magnus P. S.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Ämnesinnehåll och ämnesröster i läroböcker: exemplet västeuropeisk integration2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 113-130Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Piltz, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Från komplex romanfigur till stereotypisk hårdkokt hjälte?: Lisbeth Salanders transformation i Det som inte dödar oss2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 98-109Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Rosén, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Behov av språkkunskaper på exportföretag2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 190-205Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hösten 2015 genomfördes marknadsstudier och datainsamling genom nätverksarbete och före-tagsbesök i Smålandsregionen, för att på så sättfå kunskap om det lokala näringslivet. Inter-vjuer genomfördes på exportföretag i regionen och en intervjuguide sammanställdes som om-fattade frågor om bland annat språkbehov, integration och ledarskap. I denna artikel läggs främ-st fokus på de frågor ochsvar som berör språk och export. Tidigare undersökningar om de främmande språkens ställning i Sverige, språkekonomi och språkbehov på företag diskuteras inledningsvis, varpå resultaten av intervjuerna presenteras. I artikeln presenteras även en mo-dell för att stärka de främmande språkens ställning i Sverige, ett pilotprojekt som startades 2016 i samarbete med Goethe-Institutet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, skolor och företag.

 • 35.
  Salomonsson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ohlsson, Claes
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Bussig häst, men... Hoppas det ordnar sig.”: En funktionell textanalys av dressyrprotokoll2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 45-64Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Prata med din barnmorska”: Språkhandlingar i ett kommunikationsstöd i mödrahälsovården2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 249-264Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  I’m fine: Gender and modest displays of mental distress2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 167-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article I will provide examples of intermedial representations of emotions and feelings that consists ofimages and texts appearing in the same visual field in a meme, that has here has been called the I'm-fine meme. I will argue that this meme can be understood as a sign in a discourse that articulates mental distress in a way that limits the possible ways in which girls and young women can express their experiences of bad feelings.

  The purpose of this study is to examine examples of gendered articulations of mental distress in a special meme, that I name the ‘I'm-fine meme’. It is a meme spread through different internet platforms that combines the text ‘I'm fine’ with an image or images and sometimes also additional texts. It is usually published in an image format (in this case often as jpg/jpeg or png). The I’m-fine meme is characterised by juxtaposing the positive message with contradictive representations of mental distress in textual or image forms. As all internet memes it is characterised by evolving and transforming through mutations or remixes during as it spreads over the internet (Knobel & Lankshear 2005:13–14). In focus are intermedial memes that combine text content with image content. The questions I am asking are as follows: What kinds of articulations of mental distress are found in the I’m-fine meme? Do these articulations follow a genderedbinarism? If so, which attributes of mental distress are connected to gendered coded bodies?

 • 38.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers röster i migrationsprocessen, transnationalism och diaspora2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 87-116Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Thyberg, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Litteraturvetenskapliga termer inom engelskämnet på universitetsnivå2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 78-112Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Tornborg, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Fantasin som medel att bearbeta rädslor: En stackars liten haj och bilderbokens unika förutsättningar2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 39, p. 20-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I följande artikel kommer jag att analysera bilderboken En stackars liten haj (2014) av Mårten Sandén och Per Gustavsson ur ett par olika perspektiv, för att undersöka hur den gestaltar ett litet barns bearbetning av rädsla med hjälp av fantasin, och hur den, både verbalt och med hjälp av bilderna, kan få sina unga läsare att identifiera sig med huvudpersonen, känna empati för honom och därmed själva gå stärkta ur läsupplevelsen. För att göra detta kommer jag bland annat att närmare studera hur ord och bild samverkar i boken samt de olika tolkningsnivåer och intertextuella relationer man kan finna i den.

1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf