lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1841
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdul Majed, Mojeb
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU. Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Neemeh Attaalla, Marc
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU. Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Verksamhetsstyrning i cirkulära företag: En kvalitativ intervjustudie om vad, hur och varför2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirkulär ekonomi är ett ämne som fått allt större uppmärksamhet bland företagoch organisationer i syfte att öka hållbarhet och motverka resursbrist. Den cirkulära ekonominhar ingen definition som är allmänt accepterad trots att det används i stor utsträckning runtomkring världen. Det finns dock något gemensamt mellan de olika definitionerna vilket är attden cirkulära ekonomin flödar som ett omlopp där produkterna och resurserna inte tapparvärde och kasseras lika snabbt. Konceptet kan ses som en förbättrad hanteringen av avfalletoch en affärsmodell som erbjuder en hållbar ekonomi. Tidigare studier visar på många olikadefinitioner av begreppet. På företagsnivå är det därmed också fortfarande oklart vad somanses vara cirkulär ekonomi. Verksamheter som arbetar med cirkulär ekonomi behöveranpassa sin ekonomistyrning enligt tidigare studier. Hur cirkulära företag styr sinaverksamheter är ett ämne som fortfarande inte undersökts. Tidigare studier hävdar att manjobbar med cirkulär ekonomi då det generera ekonomiska fördelar medan andra menar att dethandlar om legitimitet. En del påstår att det är mer kostsamt med cirkulär ekonomi i företag.Det är alltså fortfarande inte helt klart varför företag arbetar med cirkulär ekonomi.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en förståelse om vad cirkulär ekonomi innebär enligtföretag, hur arbetar och styr i cirkulära företag och varför de arbetar med cirkulär ekonomi.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie har genomförts i 14 olika verksamheter som arbetar medcirkulär ekonomi.

  Slutsatser: Synen på cirkulär ekonomi är alltså varierande i olika företag men man kan ändåse likheter hur företag arbetar med cirkulära ekonomi. Verksamhetens fokusområden ivärdekedjan kan vara olika beroende på bransch, storlek, produkt och materialerbjudande.Cirkulära företag arbetar med en kombination av flera olika strategier för att kunna uprätta ettcirkulärt flöde på sina produkter. Uppsatsen kom även fram till att cirkulära företag har enformell styrning som kan relateras till Malmi och Browns (2008) styrpaket. Man kan dock seatt cirkulära företag styrning baseras på cirkulära ekonomi. Det innebär alltså att cirkulärekonomi inkluderas i den vision, strategi och målsättningar man har i företaget. Styrningeninom cirkulära verksamheter behöver även ta hänsyn till tidsperspektivet. Att styra i cirkuläraföretag kräver att man har ett långsiktigt tänk. I de flesta företagen är stora anledningen tillarbete med cirkulär ekonomi lönsamheten. Man kan dock se att även andra faktorer kan varaviktiga som lagar och miljökrav. Ytterligare anledning för cirkulär ekonomi är påtryckningarfrån olika intressenter och företags personliga intresset för miljö.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulahiayan, Shirwan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lennmalm, Emilia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lörke, Nathalie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Resultatbaserad lön för mänsklig hållbarhet: En studie av fastighetsmäklares uppfattningar 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskningsfråga: Hur påverkas den mänskliga hållbarheten för fastighetsmäklare av resultatbaserade löneformer?  

  Problem och syfte: Fastighetsmäklare är ett yrke som till stor del arbetar med resultatbaserade löner. Resultatbaserade löner kan argumenteras bidra med både positiva och negativa effekter för medarbetare. En negativ effekt som det argumenteras för är medarbetarnas välmående och att personalomsättning anses vara hög inom fastighetsmäklarbranschen. Vi ställer oss därför frågan hur den resultatbaserade lönen påverkar fastighetsmäklares välmående. Mänskligt välmående kan även ses som en del av social hållbarhet, men då social hållbarheten innefattar fler faktorer har vi i studien avgränsat det till tre faktorer som argumenteras vara viktiga för välmående på arbetsplatser. Faktorerna benämns tillsammans som mänsklig hållbarhet. Syftet med studien är att undersöka hur den resultatbaserade lönen påverkar anställdas välmående och den mänskliga hållbarheten.

  Metod: Studien är en jämförande studie som utgår från en deduktiv ansats. Vi har samlat in kvalitativ data med inslag av kvantitativa data genom åtta intervjuer med fastighetsmäklare som har två olika resultatbaserade löneformer, som består av öppna frågor samt attitydfrågor.  

  Slutsats: Studiens slutsats visar på att den resultatbaserade lönen inte har någon negativ påverkan på motivation och trivsel för välmående och den mänskliga hållbarheten. Den tredje faktorn hälsa visades däremot påverkas negativt för båda löneformerna. Men där skillnader för respektive löneform framkom.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abo Sabih, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sutarzewicz, Emil
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter: En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. Inköpsprocessen för transporter är den processen som ser till att transporttjänsterna åt kunderna köps från 3PL företagen. Wexiödisk upplever några problem gällande inköpsprocessen för transporter i form av brist på kunskap kring processens aktiviteter, problem med standardisering och känner att den utförs på ett gammaldags sätt. Detta leder till slöserier, problem med delegering och ineffektivitet. En ökad grad av outsourcing leder ofta till ökade kostnadsbesparingar, men det är svårt att fånga hur kostnader förändras från att hantera processen internt till att den hanteras av en tredje part. Syfte: Syftet med studien är att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter som i nuläget förekommer i inköpsprocessen för transporter genom att kartlägga processen, detta med avsikt att utveckla och ge förslag på förbättringsarbete. Syftet är också att identifiera och undersöka hur kostnader förändras och vilka faktorer som påverkar dessa vid en potentiell outsourcing av inköpsprocessen för transporter i SME, samt utveckla en kostnadsmodell för identifiering av dessa kostnader. Metod: Studien är en en-fallstudie där kvalitativa metoder användes. Relevant data för studien samlades in med hjälp av ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer samt egna observationer på plats. Först upprättades processkartorna för processen för respektive marknad med syfte att skapa kunskap kring processens aktiviteter och identifiera ickevärdeskapande aktiviteter. Därefter identifierades förbättrigsförslag för att reducera slöserierna. På slutet analyseras möjlig outsourcing av processen i fokus och kostnadsförändringar som kan ske. Slutsats: Inköpsprocessen för transporter på Wexiödisk präglas av en del manuella arbetsmoment och brister i informationsflödet som skapar slöserier, framför allt i form av överarbetning. Det finns fler icke-värdeskapande aktiviteter när det gäller processen för den utländska marknaden än den svenska. Förbättringsförslag som identifierades och kan reducera slöserierna är i form av digitalisering och utveckling av befintligt affärssystem samt ökad integration. Även en ökad standardisering av processen kan ge positiva effekter på processen och ett verktyg att uppnå det är 5S. Det identifierades flera kostnader av att hantera processen internt, framför allt indirekta kostnader. Den högsta kostnadsposten är personalkostnader för transporthanteraren. Kostnader som kan tillkomma vid outsourcing av processen kategoriserades in i fem kategorier: Avtalsrelaterade kostnader, Transaktionskostnader, Underhållnings- och tjänstekostnader, Riskkostnader och Gömda kostnader. Dessa kostnader beror på olika faktorer och storleken kan vara större eller lägre beroende på förutsättningar. i Växjö. 

  Bakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. Inköpsprocessen för transporter är den processen som ser till att transporttjänsterna åt kunderna köps från 3PL företagen.Wexiödisk upplever några problem gällande inköpsprocessen för transporter i form avbrist på kunskap kring processens aktiviteter, problem med standardisering och känner attden utförs på ett gammaldags sätt. Detta leder till slöserier, problem med delegering ochineffektivitet. En ökad grad av outsourcing leder ofta till ökade kostnadsbesparingar, men det är svårt att fånga hur kostnader förändras från att hantera processen internt till att den hanteras av en tredje part.

  Syfte: Syftet med studien är att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter som i nuläget förekommer i inköpsprocessen för transporter genom att kartlägga processen, detta med avsikt att utveckla och ge förslag på förbättringsarbete. Syftet är också att identifiera och undersökahur kostnader förändras och vilka faktorer som påverkar dessa vid en potentiell outsourcing av inköpsprocessen för transporter i SME, samt utveckla en kostnads modell för identifiering av dessa kostnader.

  Metod: Studien är en en-fallstudie där kvalitativa metoder användes. Relevant data förstudien samlades in med hjälp av ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer samt egna observationer på plats. Först upprättades processkartorna för processen för respektive marknad med syfte att skapa kunskap kring processens aktiviteter och identifiera icke-värdeskapande aktiviteter. Därefter identifierades förbättrigsförslag för att reducera slöserierna. På slutet analyseras möjlig outsourcing av processen i fokus och kostnadsförändringar som kan ske.

  Slutsats: Inköpsprocessen för transporter på Wexiödisk präglas av en del manuella arbetsmoment och brister i informationsflödet som skapar slöserier, framför allt i form av överarbetning. Det finns fler icke-värdeskapande aktiviteter när det gäller processen för den utländska marknaden än den svenska. Förbättringsförslag som identifierades och kan reducera slöserierna är i form av digitalisering och utveckling av befintligt affärssystem samt ökad integration. Även en ökad standardisering av processen kan ge positiva effekter på processen och ett verktyg att uppnå det är 5S. Det identifierades flera kostnader av att hantera processen internt, framför allt indirekta kostnader. Den högsta kostnadsposten är personalkostnader för transporthanteraren. Kostnader som kan tillkomma vid outsourcing av processen kategoriserades in i fem kategorier, nämligen avtalsrelaterade kostnader, transaktionskostnader, underhållnings- och tjänstekostnader, riskkostnader och gömda kostnader. Dessa kostnader beror på olika faktorer och storleken kan variera beroende på förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Beckne, Stina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur värderas en trend?: Lagerredovisning i konfektionsbranschen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Hur värderas en trend? Lagerredovisning i konfektionsbranschen.

  Bakgrund: Varulagret är en av de stora tillgångsposterna i balansräkningen förkonfektionsföretag. Det är därför viktigt att värderingen av det blir rättvisande och ger korrektinformation till företagets intressenter. Eftersom trender idag rör sig allt snabbare riskerarföretagets varulager att utsättas för större inkurans än tidigare, vilket gör det svårare attvärdera. Detta göra att företag i sin strävan efter legitim lagerredovisning behöver förhålla sigtill sitt sociala kontext. Det blir grunden till studiens problemformulering och syfte som därförämnar identifiera det sociala kontext som ligger till grund för varulagersredovisning ikonfektionsföretag.

  Syfte: Studien avser att ge en förståelse för hur det sociala kontextet formar redovisningen avvarulager i konfektionsbranschen. Syftet är att komplettera kunskapen om hurkonfektionsföretag bemöter utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna vid lagerredovisning.

  Metod: Utifrån befintlig litteratur har ett socialt kontext tagits fram, vilket företag behöverförhålla sin lagerredovisning till. Uppsatsen består sedan av en kvalitativ intervjustudie medföretag i konfektionsbranschen. Intervjuernas syfte är också att identifiera ytterligare faktorersom kan påverka hur företag formas gällande lagerredovisning.

  Resultat/Slutsatser: Uppsatsens resultat visar att företag idag är medvetna om problematikenmed de snabbrörliga trenderna men det är inget som de tar större hänsyn till i sinlagerredovisning. Den belyser också att lagerredovisning i branschen i dagsläget ärstandardiserad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ollander Axelsson, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Belöningssystem i hotellbranschen: Dess utformning och bidrag till målkongruens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens.  

  Metod: Studien har genomförts med en abduktiv ansats och kvalitativ metod. Genom semi- strukturerade intervjuer har data samlats in från fyra hotell i Kalmar. Data har analyserats tillsammans med teorier för att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor.

  Slutsatser: Ledarna spelar in på utformningen av belöningssystemet genom att belöna dem som de själva anser tillför något utöver det vanliga. Deras syn på rättvisa påverkar hur de delar ut belöningar och om man fokuserar på grupp eller individ. Ekonomiska förutsättningar styr belöningarnas storlek och budgetuppfyllelse leder till ytterligare belöningar. Att ingå i en hotellkedja bidrar med att kunna erbjuda belöningar som karriär- och utvecklingsmöjligheter men att inte tillhöra någon kedja ger däremot en större flexibilitet vid val av belöningar. En mix av individuella och gruppbaserade samt finansiella och icke-finansiella belöningar är att föredra för att uppnå målkongruens i en bransch som förutsätter samarbete. Kan man mäta prestationer på ett sätt som upplevs rättvist av medarbetare undkommer man svårigheterna med utdelning av individuella belöningar. Stämmer utdelade belöningar överens med medarbetares belöningspreferenser ökas graden av målkongruens. Finansiella belöningar kan kompensera bristande karriärmöjligheter. Icke-finansiella belöningar kan väga upp för avsaknaden av finansiella belöningar. Genom de studerade belöningssystemens utformning lyckas företagsledare på olika sätt skapa målkongruens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Paulina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johannesson, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The impact of the wet dyeing process on the environmental sustainability: A case study of IKEA and their usage of water, energy and chemicals 2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: As a company it is more important than ever to consider the environmental sustainability aspect within the whole supply chain and all the stakeholders. Studies show that people's concerns about environmental sustainability increases and will continue to grow in the future. The wet dyeing process is the part of the textile production that consists of liquor and contains three main steps which are pretreatment, coloration and finishing. This process is presented as the most water, energy and chemicals consuming process within the textile industry and because of that, it is important to investigate it to be able to improve the environmental sustainability. 

  Purpose: The purpose of the thesis is to increase the understanding of IKEA’s suppliers' current usage of water, energy and chemicals within the wet dyeing process. Followed by an identification of opportunities for improvements in the wet dyeing process, aiming to become more environmentally sustainable. 

  Method: Through interviews with two suppliers, information regarding IKEA’s current wet dyeing processes will be collected. After that, data from relevant theoretical sources will be collected to analyze possible improvements of methods and colorants that can be relevant for IKEA as well as other companies within the textile industry to implement. 

  Conclusion: For research question 1, the researchers reach the conclusion that IKEA’s supplier number one has a more environmentally sustainable wet dyeing process compared to the second supplier.. A conclusion is nevertheless drawn that improvements within both suppliers wet dyeing processes should be considered to become more environmentally sustainable. For research question 2, the researchers come to the conclusion that Spray dyeing is the best alternative method to implement for improving environmental sustainability within the wet dyeing process. The researchers also recommend companies to actively become a part of the development of bacterial colorants, the future of coloration. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Paulina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johannesson, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Reichel, Nellie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rocket Padel: Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Rocket Padel - Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing 

  Författare: Paulina Abrahamsson, Maja Johannesson, Nellie Reichel 

  Handledare: Petra Andersson

  Examinator: Hana Hulthén 

  Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. Utan tillräckligt med lagerkapacitet och resurser för att lyckas hantera den ökade antalet ordrar, kommer Rocket Padel att begränsa sig själva och bromsa sin tillväxt. Ett samarbete med en tredjepartslogistiker gör det då möjligt att hålla nere, alternativt sänka logistikkostnader i och med de stora kvantiteterna av ordrar dessa företag vanligtvis hanterar. 

  Syfte: Studiens syfte är att kartlägga Rocket Padels nuvarande order-till-leveransprocess och dess brister, för att sedan kunna analysera hur tredjepartslogistikern Dreamlogistics ska kunna åtgärda dessa brister. Vidare syftar studien till att identifiera de risker och utmaningar som outsourcing resulterar i, för att slutligen komma med ett lösningsförslag på detta.  

  Metod: Studien motsvarar en kvalitativ fallstudie på Rocket Padel. Analysmetodens utformning grundas i ett redan befintligt mönster i jämförelse med ett förväntat mönster. Det förväntade mönstret erhålls genom intervjuerna på Rocket Padel och Dreamlogistics, för att sedan analyseras och se det förväntade mönstret. 

  Resultat: Bristsituationer har identifierats i Rocket Padels nuvarande order-till-leveransprocess, såsom: orderbekräftelse till kund i ett för tidigt skede, felplock, lager och kontor i samma lokal, storlek på packmaterial och en förväxling mellan transportbolag. Genom att Rocket Padel kommer att outsourca dess verksamhet till Dreamlogistics, kommer de att kunna åtgärda dessa brister. Som en följd av outsourcingen kommer det dock att kvarstå risker och utmaningar för Rocket Padel del.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abrahamsson, Paulina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johannesson, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Reichel, Nellie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rocket Padel: Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. Utan tillräckligt med lagerkapacitet och resurser för att lyckas hantera den ökade antalet ordrar, kommer Rocket Padel att begränsa sig själva och bromsa sin tillväxt. Ett samarbete med en tredjepartslogistiker gör det då möjligt att hålla nere, alternativt sänka logistikkostnader i och med de stora kvantiteterna av ordrar dessa företag vanligtvis hanterar. 

  Syfte: Studiens syfte är att kartlägga Rocket Padels nuvarande order-till-leveransprocess och dess brister, för att sedan kunna analysera hur tredjepartslogistikern Dreamlogistics ska kunna åtgärda dessa brister. Vidare syftar studien till att identifiera de risker och utmaningar som outsourcing resulterar i, för att slutligen komma med ett lösningsförslag på detta.  

  Metod: Studien motsvarar en kvalitativ fallstudie på Rocket Padel. Analysmetodens utformning grundas i ett redan befintligt mönster i jämförelse med ett förväntat mönster. Det förväntade mönstret erhålls genom intervjuerna på Rocket Padel och Dreamlogistics, för att sedan analyseras och se det förväntade mönstret. 

  Resultat: Bristsituationer har identifierats i Rocket Padels nuvarande order-till-leveransprocess, såsom: orderbekräftelse till kund i ett för tidigt skede, felplock, lager och kontor i samma lokal, storlek på packmaterial och en förväxling mellan transportbolag. Genom att Rocket Padel kommer att outsourca dess verksamhet till Dreamlogistics, kommer de att kunna åtgärda dessa brister. Som en följd av outsourcingen kommer det dock att kvarstå risker och utmaningar för Rocket Padel del.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adamsson, Kevin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Forsberg, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Riskhantering av molnbaserade affärssystem: En studie inom bilhandeln2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem

  Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson

  Handledare: Pia Nylinder

  Examinator: Petter Boye

  Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning

  Kurskod: 2FE75E

  Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna.

  Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. Semistrukturerade intervjuer har genomförts och vi har genom detta samlat in empiri från åtta olika respondenter som är verksamma inom bilhandeln.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att storleken på företag har en stor påverkan på hur riskprocessen samt riskhanteringen sker, även om riskerna har samma prioriteringsnivå. De flesta företagen har en plan för hur de skall hantera riskerna och arbeta för att motverka dessa. Vi har även kommit fram till att större ekonomiska resurser ger större utrymme för att arbeta i förebyggande syfte och på så sätt motverka de riskerna som studien har handlat om.

  Nyckelord: molntjänster, molnbaserade affärssystem, risker med molnbaserade affärssystem, riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem, riskprocess.

  Fulltekst (pdf)
  Riskhantering av molnbaserade affärssystem: En studie inom bilhandeln
 • 10.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Petersson, Johannes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Användarens roll vid prestationsmätning för miljö: En fallstudie på Växjö kommun2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Användarens roll vid prestationsmätning för miljö - En fallstudie på Växjö kommun 

  Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. Forskare menar dock att insamling av information om prestationer inte är tillräckligt utan informationen behöver även användas i verksamheten. Därmed blev det intressant att studera hur chefer i offentliga verksamheter använder information från prestationsmätning för miljö och varför informationen används.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö kommun använder information från prestationsmätningar för miljö samt förklara varför informationen används. Dessutom syftar studien till att ge förbättringsförslag som stödjer Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för miljö.

  Metod: Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med Växjö kommun som fallverksamhet. Vid insamling av data har framförallt kvalitativa intervjuer genomförts, men data innefattas även av interna dokument som exempelvis Växjö kommuns miljöprogram.       

  Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att förvaltningschefer och kommunala bolagschefer i Växjö kommun främst använder information från prestationsmätningar för miljö för interna syften, dock är vissa chefer mer benägna att använda informationen än andra. Studiens resultat visar även att arbetet med prestationsmätning för miljö kan vidareutvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Petersson, Johannes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Gabriel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Belöningssystem och motivation: En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Författare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes Petersson

  Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning

  Examinator: Elin Funck

  Handledare: Natalia Semenova

  Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Växjö

  Bakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Råder det en överrensstämmelse mellan arbetsgivarens avsikt med ett belöningssystem och arbetstagaren uppfattning om belöningssystemet? Det finns flertalet olika belöningar som kan ge önskat beteende, men vad är det egentligen som motiverar arbetstagare inom byggbranschen.

  Syfte: Syftet med studien är att redogöra för hur belöningssystem är utformade i byggbranschen. Vidare är syftet med studien att se om arbetsgivarens avsikter med och arbetstagarens uppfattning av belöningssystemet överensstämmer. Dessutom ämnar studien behandla varför, alternativt varför inte arbetstagarna anser att belöningssystemet motiverar.

  Metod: Vi har genomfört en flerfallsstudie på Svensk Vattenbilningsteknik AB och TECAB Ytskyddsprodukter AB, verksamma inom byggbranschen. Empiriskt material har insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. Studien har haft en deduktiv forskningsansats.

  Slutsats: Vi kan konstatera att arbetsgivare bör fokusera på vilket syfte de har med belöningssystemet för att kunna utforma ett fungerande belöningssystem. Enligt studien skall ett belöningssystem innehålla en kombination av finansiella och ickefinansiella belöningar. Slutligen bör en finansiell bonus ingå i byggföretags belöningssystem eftersom den ökar arbetstagarnas motivation och tillfredsställelse.

  Fulltekst (pdf)
  Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen. Adamsson, Andersson, Petersson
 • 12.
  Adan, Abdifatah
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Ibrahim Abdi, Mustafe
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bonus-Malus system impact on the demand for eco-friendly vehicles2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Global warming issues are a widespread problem around the world and the emissions of greenhouse gases is one of the main contributors. The transport sector emits a significant amount of greenhouse gas emissions; thus, this contributes to global warming. To tackle this challenge the Swedish state introduced in July 2018 a system called bonus-malus system which aims to increase the proportion of eco-friendly cars and in the long run reducing greenhouse gases emissions from the transport sector. This paper examines the tax system within the Bonus-Malus system. Primarily investigating if Malus, tax system, impacted the demand for electric vehicles since it introduced. The study conducted based on a short panel data from Sweden´s 21 counties for the period 2016-2020 and the analysis method applied is a regression analysis. The results of this thesis confirm a strong positive relationship between the share of newly registered battery electric vehicles (BEV) and the Malus, but much weaker influence of the other studied variables. Suggesting that tax system induce on emission seem to be efficient at boost the demand for BEV 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Adedeji, Adaku Edith
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Fresh Food Products Inventory Control Management: the challenges in avoiding perishability at the retailers' shelf.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose This study focuses on applicable methods used in the Inventory Management of Fresh Food Products and challenges encountered in their implementation. The area of concentration is the Fresh Food Retailers. Secondly, the challenges encountered in the implementation of fresh food products is also addressed. Methodology The study employs a qualitative research technique with the use of a semi-structured interview for five companies to gather data. Theory The theory section of this study first gives a brief explanation of fresh food retailers’. Secondly, it addresses the keywords of the research questions: Fresh Food Products Inventory Management, highlighting the management of the shelf-life and technological innovations in use in the inventory management of Fresh Food Products. It moves on to address the challenges encountered in the implementation of inventory management systems Empirical This represents the outcome of semi-structured qualitative interviews conducted with five companies. It started with a brief description of the company. Analysis and Discussion The analysis portrays the techniques and models used in the inventory management of shelflife and technological innovations and identification and discussion of implementation challenges or drawback of implementation. Conclusion This addresses my contribution and a futuristic approach to the topic.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Adolfsson, Diana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Kristin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjögren, Dennis
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Vad kostar din tröja?: En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Vad kostar din tröja?

  Datum: 2014-01-15

  Författare: Diana Adolfsson, Kristin Pettersson, Dennis Sjögren

  Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 15 hp

  Handledare: Petter Boye

  Examinator: Thomas Karlsson

  Problem och Syfte: Globalisering har idag medfört att produktion och andra processer inom företag har förlagts i olika länder runt om i världen. Svenska textilföretag gör inköp främst från Asien och oftast ägs inte fabrikerna av företagen utan de har sin produktion placerad hos olika leverantörer. Negativa händelser inom textilindustrin kopplat till arbetsvillkor, miljö och djurskydd har under årens lopp avlöst varandra och högre krav på att företagen ska ta ett större ansvar i etiska och sociala frågor ställdes från olika intressenter. Dock medför antalet leverantörer tillsammans med andra faktorer som kulturella skillnader komplikationer inom uppföljningen av ställda krav. Huvudfokus i studien är att identifiera möjliga verktyg för att styra och kontrollera leverantörerna i etiska frågor. Vidare undersöks vilka svårigheter anställda i företagen upplever med styrningen och kontrollen vilket vi relaterar till intressenters krav värderingar och företagens strävan att leva upp till dessa. Slutligen kommer textilföretagens affärsrelation till leverantörerna undersökas och vad har de för betydelse för styrningsarbetet.

  Metod: Undersökningen är av kvalitativ karaktär där en abduktiv ansats tillämpats. Totalt genomfördes sex intervjuer för insamling av primärdata. Fem utgjordes av medelstora och stora företag inom textilbranschen och återstående med en universitetslärare på textilhögskolan i Borås. Ett utav de ledande textilföretagen inom CSR är H&M där insamlad information kommer från deras hemsida vilken ger uttömmande svar angående deras arbete inom området.

  Slutsats: Studien har identifierat nio verktyg företagen använder och kan använda sig av i arbetet med att styra och kontrollera leverantörerna i etiska frågor. Upplevda svårigheter angav anställda i företagen vara kulturella skillnader och geografiskt avstånd vilket leder till att intressenters krav och förväntningar blir svåra att leva upp till. Verktygen i studien som framkommit tillsammans med att bygga nära och långsiktiga relationer kan bidra till att skapa en verksamhet som lever upp till intressenters värderingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Agebjörn, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Forsbring, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sommar, sol och styrning: Styrning av säsongsanställda i turismföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Turismbranschen anses vara en av världens största näringar och har i Sverige fortsatt växa under en lång tid och i relation till Sveriges totala ekonomi och sysselsättning har turismnäringen en stor betydelse. Ett stort problem inom turismnäringen är de säsongsvariationer som präglar branschen och bland annat innebär att företag behöver anställa personal för en kort period. Det har visat sig vara svårt att få tag på personal som vill jobba under endast några veckor av året och som har de kvalifikationer som krävs för jobbet. När företagen inte kan anställa personal som helt och hållet uppfyller alla krav så är det istället viktigt att utveckla styrsystem så att personalen arbetar i enlighet med företagets mål. Det behövs olika styrsystem beroende på vilket slags arbete som ska utföras och det är arbetsuppgifterna som avgör vilken form av styrning som passar. De olika styrsystem som behandlas i denna studie är regelstyrning, resultatstyrning och kulturstyrning. För att undersöka hur chefer i säsongsbetonade turismföretag använder sig av olika former av styrning genomfördes intervjuer med chefer som hade personalansvar. Efter genomförda intervjuer sammanställdes materialet och analyserades. Det framkom slutligen att cheferna hade varierande tillvägagångssätt i sin styrning av de säsongsanställda, men att likheter kunde hittas mellan deras styrsätt. De flesta använde sig av regelstyrning i varierande utsträckning men kombinerade även regler och detaljerade arbetsbeskrivningar med att sätta upp mål och skapa gemenskap i företaget. Men det allra viktigaste, vilket alla chefer poängterade, var att det var den säsongsanställdas personlighet som avgjorde om personen skulle anställas, vilken form av styrning och till vilken grad styrningen behövdes. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Jonnergård, Karin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Ekonomihögskolan, Lund Universitet.
  Bilden av revisorn: Förändringar i beskrivningen av professionen 1989-20112013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur revisorerna ser på sig själva och sin profession har förändrats över tiden. I denna rapport utgår vi från den bild som professionen har gett av sig själva i tidskriften Balans från 1989-2011. Vi följer hur synen på professionella normer, kunskapsbas, yrkesroller, avgränsningar mot andra professioner, organisering av den professionella föreningen, självreglering och hur man ser på andra parters påverkan på professionen. Våra resultat pekar på en ökad kommersialisering av professionen där revision allt mer ses som en produkt bland andra konsultprodukter. I stort har utvecklingen av bilden av revisorn följt utvecklingen av verksamheten inom de stora revisionsföretagen. Samtidigt har makten över utvecklingen avrevisionsprocess och professionella normer allt mer lyfts från nationell till internationell nivå och inflytandet över utvecklingen sker via komplexa nätverk av personer, organisationer och företag. Det kan därför vara dags att omdefiniera vad som är profession inom revisionsbranschen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Jonnergård, Karin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner2017Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

  Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

  De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

  Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

  Fulltekst (pdf)
  Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? (Full text)
  Download (jpg)
  Front page
 • 18.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS). Kristianstad University, Sweden.
  Pernilla, Broberg
  Kristianstad University, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Umans, Timurs
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Kristianstad University, Sweden.
  The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development2018Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, nr 2, s. 307-324Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores whether and in what way “dual learning” can develop understanding of the relationship between structure/judgement and explores audit student’s perceptions of the audit profession. The Work Integrated Learning (WIL) module, serving as a tool of enabling dual learning, represents the context for this exploration. The study is based on a focus group and individual interviews conducted with students performing their WIL. Our data and its analysis indicates that when in a WIL context, students develop awareness of the use of standards and checklists on the one hand, and the importance of discretional judgement on the other. Based on these results, we theorise as to how dual learning manifests itself in students’ experiences and understanding of the relationship between structure and judgement.

 • 19.
  Aggerstam, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johansson, Josefin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Styrning i all ära: En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats (2FE24E),​ ​Civilekonomprogrammet inriktning controller

  Titel: ​Styrning i all ära - ​En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag

  Författare:​ Ida Aggerstam & Josefin Johansson

  Examinator:​ Elin Funck

  Handledare:​ Lise-Lotte Kans

  Institution: ​Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö

  Bakgrund och problem: ​Snabbväxande företag står för en stor del av den totala tillväxten i ekonomin och har stor betydelse för landets ekonomi. När tillväxten ökar i företag krävs en mer formaliserad ekonomistyrning. Vissa företag har en uttalad strategi medan andras strategi framgår i organisationens handlingar. Vissa forskare menar att snabbväxande företag bör använda sig av formell ekonomistyrning medan andra forskare menar att de bör använda sig av informell styrning.

  Syfte: ​Syftet med studien är att få en djupare förståelse för strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag. Uppsatsen bidrar till att belysa likheter och skillnader i snabbväxande företags strategi och ekonomistyrning. Fokus i ekonomistyrningen ligger på formell- och informell styrning.

  Metod: ​En kvalitativ komparativ flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet. I studien har tre företag intervjuats vilka uppfyller kriterier för att vara snabbväxande tjänsteföretag.

  Slutsats: ​Ett snabbväxande tjänsteföretags strategi kan vara uttalad och utformad av ledningen tillsammans med de anställda eller kan den framgå genom organisationens handlingar. Snabbväxande tjänsteföretags formella styrning är viktig för organisationens struktur, ansvarsfördelning, planering och kontroll medans deras informella styrning är viktig för de anställdas motivation, tillfredsställande arbetsuppgifter och organisationens personliga ledningsstil.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Agrell Gustafsson, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Larsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ägarstrukturens modererande effekt på sambandet mellan kapitalstruktur och företagsvärde: En kvantitativ studie på börsnoterade företag i Sverige2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studien avser att undersöka ägarstrukturens modererande effekt på sambandet mellan kapitalstruktur och företagsvärde. Utifrån resultatet presenterat i denna studie nås en djupare förståelse för hur företagetsstyrning av ägarstruktur och kapitalstruktur påverkar företagsvärdet.

  Metod

  Undersökningen är gjord enligt kvantitativ forskningsmetod. Studien baseras på 263 företag noterade vid main market på Nasdaq Stockholm, sett över åren 2017–2019. Sekundärdata hämtas och analyseras med hjälp av statistiska modeller. Resultat diskuteras med stöd av teoretisk referensram.

  Slutsats

  Studiens empiriska resultat visar att ägarstruktur och kapitalstruktur har en signifikant negativ inverkan på företagsvärde. Däremot har ägarstrukturen en icke-signifikant effekt på sambandet mellan kapitalstruktur och företagsvärde. Studien kan därför inte bekräfta att kontrollägare har en väsentlig inverkan på ledningens finansieringsbeslut. 

  Studiens bidrag

  Studien visar att ägarstruktur och kapitalstruktur var för sig kan användas som styrmedel för att nå ett högt företagsvärde. Området är outforskat för företag noterade vid main market på Nasdaq Stockholm. Studien ger därför empiriskt underlag för hur dessa företag i praktiken bör styra ägarstruktur och kapitalstruktur för att maximera företagsvärdet. Studien finner dock inget bevis för ägarstrukturens modererande effekt på sambandet mellan kapitalstruktur och företagsvärde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ahl, Matilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur förändras organisationskulturen av en ledarförändring?: En fallstudie av en liten organisation 2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problem: Organisationskulturen utgör en av fem kontrolltyper i organisationens ekonomistyrsystem. Därmed anses organisationens ledare kunna utöva kontroll över de anställdas beteende och beslutsfattande genom organisationskulturen, för att på så sätt möjliggöra att organisationens mål uppnås. Ur ett teoretiskt perspektiv är dock organisationskultur ett område som ännu har brist på samsyn trots en betydande mängd tidigare forskning, vilket bland annat framträder av dess oförmåga att kartlägga förändring av organisationskultur. För att organisationens ledare ska kunna utöva kontroll och styra de anställdas beteende i önskad riktning med hjälp av organisationens kultur krävs nämligen förmågan att påverka och förändra densamme när rådande organisationskultur är dysfunktionell. Ett sätt att genomföra en sådan förändring anses vara ett byte av ledare, trots de motsatta uppfattningar som finns i den tidigare forskningen gällande ledarens möjlighet till påverkan och förändring av organisationens kultur.

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur organisationskulturen förändras av en ledarförändring. Därmed behandlas även ledarens möjlighet till förändring av organisationskulturen.

   

  Forskningsfråga: Hur förändras organisationskulturen av en ledarförändring?

  Teoretisk referensram: Kultur, organisationskultur, ledarskap, ledarens möjlighet till förändring av organisationskultur och the Competing Values Framework.

   

  Metod: Primärdata har samlats in genom Organizational Culture Assessment Instrument, vilket är ett instrument som mäter organisationskulturens nyckeldimensioner. Detta instrument besvarades av fem respondenter.

   

  Slutsats: Denna fallstudie fann att den ledarförändring som skedde i den specifika organisationen resulterade i en förändring av organisationens kultur. Innan ledarbytet karaktäriserades nämligen organisationskulturen av flera kulturtyper, vilket betyder att det fanns en otydlighet gällande organisationens kultur. Till följd av den ledarförändring som skedde reducerades dock denna otydlighet, vilket innebar att ledarbytet medförde en homogenisering av organisationskulturen. Bytet av ledare resulterade därmed i en mer dominerande marknadskultur.

 • 22.
  Ahlberg, Gotrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Albin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ullah, Antor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Kapitalstruktur och lönsamhet: En studie av svensk elektronikindustri2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Forskning kring kapitalstrukturens betydelse för företagens lönsamhet är splittrad då olika studier visar på olika samband. Detta beror på att det är många andra faktorer utöver kapitalstrukturen som påverkar lönsamheten, likväl som det förekommer faktorer som påverkar kapitalstrukturen i sig. Dessa faktorer är i många fall dolda och manifesteras istället i resultatet, och dessa skiljer sig åt mellan branscher, länder och andra företagsspecifika särdrag.

  Svensk elektronikindustri är den del av svensk industri som uppvisat störst tillväxt de senaste två decennierna samtidigt som den utgör en viktig del av svenskt näringsliv. Det faktum att tidigare forskning är blandad i kombination med att det saknas studier som enbart fokuserar på denna bransch i detta land uppstod ett intresse av att fastställa förhållandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet för denna bransch. Kunskap om detta kan vara till hjälp för ägare och chefer i företag inom denna bransch när de ska fatta beslut som rör kapitalstruktur.

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att fastställa hur lönsamheten förhåller sig till kapitalstrukturen inom svensk elektronikindustri.

  Metod

  Uppsatsen använder sig av linjär regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. De beroende variablerna som använts i regressionsanalysen har varit två olika lönsamhetsmått: avkastning på totalt kapital, ROA, och avkastning på eget kapital, ROE. De oberoende variablerna har utgjorts av tre olika skuldsättningsmått: kortfristig, långfristig respektive total skuldsättning. Som kontrollvariabler har omsättning och balansomslutning använts.

   

  Slutsats

  Empirin visar ett negativt förhållande mellan kortfristig, långfristig respektive total skuldsättning och lönsamhet när det mäts som ROA. När ROE används som lönsamhetsmått visade sig analysmodellen vara dåligt anpassad till att hantera datan, därmed gick det ej att dra några fullständiga slutsatser kring förhållandet mellan ROE och skuldsättning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahlberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  All generations on board!: The board as a succession arena2020Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Succession in family firms is a crucial event, since it concerns the continuity ofthe firm as a family firm. The succession process starts with the introduction ofthe successor and ends with the withdrawal of the predecessor. The literatureindicates that the board of directors can have a role in both the introduction andwithdrawal phases, but this role has scarcely been researched. As the board isan intermediary between the family and the firm, and often consists of familymembers, it can be a means of managing family generations through thesuccession process. This paper aims to investigate the role of the board in thesuccession process, assuming that the board can be used as an arena in thisprocess. In addition to having governance functions over the firm, the board canhave a function directed at the family instead of the firm, related to thesuccession of family generations. More specifically, the board can providesupport in the process of introducing the next generation of family members tothe firm, and can engage the previous generation that is about to leave directoperations. This article contributes to the field by identifying the board as a toolin the succession process that can be used by the family for several purposes,depending on the family’s intentions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahlberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Boards of directors in family firms: Their functions and borders2021Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This dissertation explores and develops our conception of the board in familyfirms. The family firm is a specific type of organization in terms of corporategovernance, since it encompasses both the family and business systems.Typically, family members are present as owners, but also on the board and inthe management of the firm, creating, among other things, ambiguity as toroles. The board is thus not the only point of contact between owners andmanagers in these firms. Moreover, family firms exhibit a goal orientationtowards non-financial goals, in addition to financial ones. These characteristicsimply specific conditions for the board of directors in family firms.

  To fulfill its purpose, this dissertation investigates different aspects of the boardof directors in four papers. The point of departure is a model that encompassesthe family and its intentions, board composition, board processes, boardfunctions, and outcomes. Different methodological approaches are used for thedifferent papers, since the methods chosen were determined by the researchquestions. The constituent papers of this dissertation comprise a conceptualstudy, as well as survey and case studies.

  The overall conclusion of the dissertation is that the role of the board in familyfirms can differ from the role of the board in other types of firms due toambiguity stemming from the coexistence of family and firm considerations.This can manifest itself in the board taking on functions other than the usualones, such as participating in the succession process. Moreover, the compositionof family board members can affect what functions the board emphasizes.

  Furthermore, overlap in the roles of family members can result in boardfunctions being performed in other domains than the board meeting,highlighting the complexity of what a board is. Policy makers and externaldirectors of family firms need to understand the family firm characteristics thatinfluence the board before making recommendations as to the best boardcomposition. In conclusion, we cannot rely solely on traditional conceptions ofthe board of directors when it concerns the board in family firms.

  Fulltekst (pdf)
  Doctoral Dissertation (Comprehensive Summary)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 25.
  Ahlberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The board in family firms: exploring tasks, functions and arenas2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  Ahlberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The border of the board: the domains of board functions in Swedish family firms2020Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Certain functions are ascribed to a board of directors, and are usually assumedto be performed within board meetings. However, research has observed boardfunctions to be performed in other domains, such as informal meetings. This isespecially prevalent in family firms, where directors usually have other roleswithin the firm in addition to being directors. This paper introduces bordertheory to family firm board research and analyzes four case studies of firms inorder to investigate board functions in other domains than the board meeting. Iidentify four different domains for board functions: board meetings, topmanagement team (TMT) meetings, spontaneous conversations, and familygatherings. Furthermore, I identify antecedents to board functions beingperformed in other domains. These are that the directors possess several roleswithin the firm, that they have the capacity for border-crossing, as well as thewillingness to cross borders. We also identify consequences of using otherdomains, which are that it can create tensions during certain circumstances, butunder other circumstances it can lead to the handling of family-specificquestions in other domains than the board meeting, and to convenient boardwork. Lastly, I discuss the management of the border of the board, meaning theefforts to align the directors’ views on where to conduct the board functions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nepotism – the Essence of Family Business2013Inngår i: Ownership, Governance, and Value in Family Firms, 2013, s. 94-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Komulainen, Robin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Crowdsourcing: We are smarter than me?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med den tilltagande teknologiska utvecklingen och globaliseringen ställs dagens företag ständigt inför nya utmaningar. För att handskas med detta måste företag arbeta för att skapa innovationer på ett sätt som de inte gjort tidigare. Det handlar om att släppa sargen ochvåga göra saker påett nytt sätt! Ett sätt för dematt göra detta är att tillämpa synsättet som kallas “Open Innovation”, alltså att man tar hjälp av intressenter utanför företaget för att bli mer innovativa. Crowdsourcing är en del av open innovation ochinnebär bland annat attföretagtar hjälp av ”folkmassan”för att skapa nya idéereller lösa problem. Intresset för open innovation och crowdsourcing ökar allt mer men trots detta har det inte skrivits så mycket i ämnet. Vi ville skriva om ämnet för att öka förståelsen för hur det används i företag, vilka som använder det och vilka utmaningar det leder till. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur crowdsourcing används i företag som vill använda det som ett verktyg för att skapa nya idéer.Vi vill även beskriva varför företag använder sig av det, så att företag som inte använder det ännu kan få en idé om vad det kan bidra till. Vi kommer sedan identifiera vilka utmaningar detta leder till i företags verksamhetsstyrning och slutligen ta framen rekommendation på hur företagen kan utforma sin verksamhetsstyrning på bästa sätt för att hantera utmaningarna. Metod:Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod, tillsammans med en abduktiv förklaringsmodell då dessa passade vårt ämne bäst.Vår empirihar vi främst samlat in genom intervjuer med företag i olika branscher.Resultat, slutsatser:De slutsatser vi kom fram till var att företag främst använder sig av open innovation och crowdsourcing till följd av förändringar i omvärlden som lett till behov att finna nya sätt att innovera. Vi kom även fram till att crowdsourcing & open innovation leder till olika utmaningar för företag, bland annat att få med sig de anställda i de nya processerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ponomareva, Yuliya
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  “Bad Governance” of family firms: limitations of “good governance” discourse exemplified by governance practices of family firms2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Ahlgren, Christoffer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nilsson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ideella idrottsföreningars ekonomistyrning: En flerfallsstudie om styrverktyg2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE05E, spring semester 2013 Title: Non-profit sport associations management control- A multi case study of management tools Authors: Christoffer Ahlgren, Emelie Andersson and Emelie Nilsson Tutor: Anders Jerreling Examiner: Elin Funck Background: Non-profit sport associations activate a large number of people in Sweden and have a great impact on the social community. Because of the increasing complexity to operate sport associations some are experiencing serious financial problems. The daily financial work has a major impact on how the future unfolds for the sport associations. An adverse economy not only creates complications in the economic field, it also affects the sport itself. Purpose: Our purpose with this paper is to describe and explain how the economy is controlled in non-profit sport associations and the tool that is used to support this process. Methodology: This report is based on a multi case study of four non-profit sport associations in Kronoberg region, Sweden. By a qualitative study and semi-structure interviews we have collected the empirical materials. We have interviewed the president and the treasurer of each sport association. Results and conclusions: All of our chosen sport associations have defined goals, mostly sport related, for their organization but most of them are missing a strategy to achieve these goals. Budget is the most important management control tool and all of the sport associations are practicing some kind of follow up for their budgets. The associations are using non-financial measurement like game results but have a lack of financial measurements. Keywords: Non-profit sport association, management control systems, strategic planning, budget, performance measurement

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ahlgren, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Grabo, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjögren, Olivia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  COSO:s ramverk - Att vara eller att icke vara?: En studie av svenska medelstora företags kontrollaktiviteter utifrån COSO:s ramverk för intern kontroll2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Problemdiskussion: De senaste årens företagsskandaler har bidragit till ökade krav på företags interna kontroll. När intern kontroll beskrivs används nästan alltid COSO:s ramverk som referenspunkt. Detta tog studien till en början utgångspunkt i och tanken var då att kartlägga i vilken utsträckning detta ramverk var utbrett bland svenska medelstora företag, men framförallt vad detta kunde bero på. Resultatet av studien visade att företag inte har implementerat ramverket, varpå nya frågeställningar dök upp kring vad som då kan förklara att kontrollaktiviteterna ser ut som de gör bland dessa företag.

  Syfte: Syftet med studien har varit att utreda om företag använder sig av de kontrollaktiviteter som också är omnämnda i COSO:s ramverk, trots att ramverket inte är implementerat, och vad det beror på att företag använder sig av lika eller olika aktiviteter. Studien syftar då till att undersöka om de organisatoriska faktorerna kan förklara vilka kontrollaktiviteter som används, eller om den motsägande institutionella teorin ger en bättre förklaring.

  Teori: Den teoretiska delen av studien innehåller en bakgrund om kontrollaktiviteter och intern kontroll, contingency teorin och institutionell teori. Delar av dessa teorier operationaliseras till hypoteser.

  Metod: En kvantitativ studie genomfördes genom en enkätundersökning, underbyggd av teoretiska referenspunkter som studien hade i den inledande fasen. Ett antal hypoteser testades genom deskriptiva analyser, men främst genom bivariata analyser för att studera eventuella samband.

  Resultat och Slutsats: COSO:s ramverk är inte utbrett bland svenska medelstora företag men kontrollaktiviteterna som ingår i ramverket används i väldigt stor utsträckning. Oavsett om dessa kontrollaktiviteter kommer från COSO:s ramverk eller om de existerat sedan tidigare, tyder resultatet av studien på att dessa ii institutionaliserats bland svenska medelstora företag. Studiens hypoteser, som ponerade att organisatoriska faktorer kan förklara vilka kontrollaktiviteter företag har, förkastades till stor del.

  Fulltekst (pdf)
  COSO:s ramverk
 • 32.
  Ahlgren, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bjerhag, Agnes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  En studie om sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad: Har den nya revisionsberättelsen någon inverkan på sambandet?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Revisionens syfte är att genom en oberoende granskning minska den informationsasymmetri som finns mellan ägare och företagsledning. Nya regler angående bland annat innehållet i revisionsberättelsen trädde ikraft 2016 med syfte att bland annat minska det informationsgap som finns på marknaden. Vår studie har sin utgångspunkt i om mängden informationsasymmetri påverkar revisionskostnaden och om den nya lagändringens syfte uppnåtts.

   

  Syfte: Studiens syfte är att förklara sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad i svenska börsbolag. En jämförelse görs även mellan år 2015 och 2016 för att se om de nya kraven på revisionsberättelsen har någon inverkan på informationsasymmetri och revisionskostnad samt sambandet dem emellan.

   

  Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där agentteorin varit utgångspunkt för att härleda hypoteser. Urvalet i den kvantitativa forskningsmetoden har varit svenska bolag listade på small-, mid- och largecap åren 2015 och 2016.

   

  Resultat: Studiens resultat har visat på att det det finns ett negativt samband mellan informationsasymmetri och revisionskostnad. Det kan också konstateras att den nya revisionsberättelsen inte bidragit med en minskad informationsasymmetri och inte heller en ökad revisionskostnad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlin, Christofer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ahl, Gustaf
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Räntenivåns påverkan på agentkostnaden 2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Big and complex organizations usually separate the ownership and control. This

  separation is most common when organizations grow too big and complex for a single owner to

  handle. In such case, they hire a management team, responsible for managing the organizations

  day to day operations. The separation of ownership and control brings a problem into the

  corporate governance. The management team doesn’t always act in the interest of the owner.

  This behavior refers to the agency problem and brings agency costs to the organization. A lot of

  studies have focused on agency problem, agency costs and how these costs in the best way can

  be reduced by mechanisms. The central mechanism for this thesis, the capital substitution

  mechanism, reduces agency costs by the organizations interest expenses. Thus it doesn’t take

  into account the interest rate of the economy, set by the central bank.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether the interest rate of the economy

  affects the mechanisms power to reduce agency costs.

  Method: The thesis utilizes a deductive research method grounded in existing theory in agency

  problem, agency costs, debt ratios and efficiency. The thesis utilizes a quantitative approach and

  data of American companies to fulfill its purpose. To estimate the agency cost, this thesis

  employs two different proxys for measuring agency costs.

  Results: The results from this study can’t draw and conclusions about whether the interest rate

  of the economy affects the capital substitution mechanisms power to reduce agency costs.

  However it shows that the management team got bigger opportunities to engage in agency cost

  related activities when interest rates are low compared to a high interest rate environment

  Fulltekst (pdf)
  Räntenivåns påverkan på agentkostnaden
 • 34.
  Ahlqvist, Staffan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Mattsson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten?: En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2017.

  Författare: Staffan Ahlqvist och Jesper Mattsson

  Handledare: Christopher von Koch

  Medbedömare: Timurs Umans

  Nyckelord: CSR, ESG, investeringsnivå, utdelningskvot

   

  Titel: Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten? En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden

   

  Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) är och har varit ett väldiskuterat ämne med flera teoretiska infallsvinklar. CSR är svårdefinierat och dess påverkan på olika prestationsmått i bolag har varit omstritt. CSR har blivit viktigare för att fler socialt ansvariga investerare har tillkommit. Detta gör det intressant att undersöka för att ge ett bredare underlag vid investeringstillfället. Vidare förväntas skilda perspektiv och institutionella skillnader förklara de samband och skillnader som kan finnas mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande CSR:s påverkan på investeringar och utdelningskvoten.

   

  Syfte: Denna studie har till syfte att undersöka om CSR har ett samband med investeringsnivån och utdelningskvoten. Syftet är även att undersöka om det finns en skillnad mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande ovanstående samband.

   

  Metod: Studien följer ett kvantitativt förhållningssätt där tre hypoteser, varav en delas i två delhypoteser deduceras. Hypoteserna består av ESG-betyg som oberoende variabel och åtta övriga kontrollvariabler som förväntas påverka de beroende variablerna. Det empiriska materialet består av 62 unika bolag från Stockholmsbörsen och 579 unika bolag från New York Stock Exchange med data för perioden 2010-2015. Sambanden undersöks och analyseras med hjälp av multipla regressioner.

   

  Resultat: Studien visar på motstridiga resultat gällande CSR-nivåns påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien finner att i Sverige som har en institutionell miljö med civil law-system, hög grad av koncentrerat ägande och dominerande intressentteori medför CSR en positiv påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien påvisar även att i en institutionell miljö där common law-system, spritt ägande och aktieägarperspektivet är dominerande finns det inget samband mellan CSR och investeringar, samt att det medför ett negativt samband mellan CSR och utdelningskvot. Utöver detta finner även studien stöd för att CSR påverkar svenska bolag mer än amerikanska bolag gällande sambanden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahmadi, Navid
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Baratov, Sherdor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  “The Numbers Game”: En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

   

  Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl.a. begränsa ledningens resultatmanipulering. Studier kring revisionskommitténs förhållande till resultatmanipulering har fokuserat framförallt på den amerikanska marknaden, som kännetecknas av spridd ägarstruktur. Få, om än några, studier har gjorts i den svenska marknaden, som skiljer sig från den amerikanska marknaden genom hög ägarkoncentration. Detta ger oss därför intresse i att undersöka hur revisionskommittén och resultatmanipulering förhåller sig i Sverige.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag.

   

  Metod: Vi tillämpade en deduktiv ansats där vi med hjälp av teorierna positiv redovisningsteori (PAT), agentteorin, institutionella teorin, stewardshipteorin, samt critical mass theory och tidigare empiriska studier formulerade ett antal hypoteser kring påverkan av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på förekomsten av resultatmanipulering. Hypoteserna testades sedan i en tvärsnittsstudie med företag som var noterade på Stockholmsbörsen 2017.

   

  Slutsats: Resultatet från undersökningen visar att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag. Detta avviker från tidigare studier som är gjorda på amerikanska marknaden som visar att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess begränsar resultatmanipulering. En förklaring för detta kan vara att den höga ägarkoncentrationen i Sverige gör att de större aktieägarna själv uppfyller övervakningsrollen, vilket gör att revisionskommitténs roll som övervakare inte har lika stor betydelse här i Sverige som i USA. Därmed drar vi slutsatsen att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering inom svenska börsbolag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ahnelöv, Petra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Morar, Adriana
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stolt, Malin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ideella värden och ekonomi: ett motsatsförhållande?: En studie om ekonomistyrning i ideella föreningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ideella föreningar skapar icke-finansiella värden som är viktiga för samhället i stort, men de måste samtidigt ha en fungerande ekonomi och hushålla med sina resurser, både pengar och ideellt arbete. I litteraturen uttrycks en oro att föreningarna marknadiseras genom att lägga ett större fokus på ekonomiska aspekter och anamma arbetssätt från näringslivet, och att detta leder till att föreningarnas demokratiska värden och ideella syften hamnar i skymundan.

  I den här uppsatsen undersöks detta problem med hjälp av följande frågeställningar: Hur använder ideella föreningar ekonomistyrning för att främja sina syften och mål utan att förlora sina ideella värden? Vilken förankring har dessa arbetssätt i affärsmässiga metoder?

  Syftet med uppsatsen är att förstå ekonomistyrningens roll i de ideella föreningarnas balansgång mellan ekonomisk effektivitet och ideella värden. Genom att studera hur ekonomistyrning används i ideella föreningar och se vilken anknytning den har till affärsmässiga metoder hoppas vi kunna bidra med kunskap och inspiration till ideella föreningar i deras arbete med ekonomistyrning. För att göra det har representanter från fem föreningar intervjuats. Föreningarna skiljer sig i storlek och verksamhetsinriktning.

  De slutsatser som dras är att ekonomistyrning kan bidra till att ideella syften nås, men att de föreningar som anser sig framgångsrika inte lägger fokus på hur styrningen utformas.

  Fulltekst (pdf)
  Ideella värden och ekonomi
 • 37.
  Ahrenius, Josefin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Selerud, Annika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Att styra i kreativa företag: för att stimulera kreativitet och nå lönsamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Att styra i kreativa företag - för att stimulera kreativitet och nå lönsamhet

  Författare: Josefin Ahrenius och Annika Selerud

  Handledare: Petter Boye

  Examinator: Thomas Karlsson

  Kurs: 2FE71E - Företagsekonomi III - Ekonomistyrning, examensarbete 15 hp

  Frågeställning: Hur kan ett kreativt företag styras mot lönsamhet och samtidigt bibehålla kreativitet hos medarbetarna?

  Syfte: Syftet är att beskriva hur kreativa företag kan utveckla en mer effektiv styrning och samtidigt behålla medarbetarnas kreativitet. Syftet är även att förstå varför företagsstyrningen kan behöva anpassas till de specifika förutsättningar som gäller för kreativa företag. Vi har också som syfte att ta fram och identifiera särskilt viktiga saker att tänka på vid styrning av företag som LEON och andra företag i en liknande situation.

  Metod: Denna studie utgår från ett abduktivt angreppssätt. En kvalitativ undersökningsmetod har används för att få en djupare förståelse kring problemet som studerats. Primärdata har samlats in med hjälp av intervjuer gjorda med personer inom företag som verkar i en kreativ bransch.

  Slutsats: Vår studie har visat att kreativa företag generellt har en kultur som innefattar mjuka värden. Det behövs en tydlig ledare som kan sätta ramar och styra mot mål, då det visats att målet för de som arbetar inom ett kreativt företag generellt inte är att maximera vinst, utan att skapa ett arbete de blir erkända för. Denna studie har också visat att kreatörer behöver hänsyn och en ledare som bejakar deras individualitet. En ledarstil som passar i kreativa företag är management by Walking around. Vår studie visar också på att de mest kreativa företagen inte bör bli för stora.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Aicher, Carla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lundin, Oscar
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The Influence of Social Media on Consumer Behavior within the Tourism Industry2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the rise of social media platforms and the phenomenon of social mediainfluencers, consumer behavior has drastically changed within the tourismindustry.A case study was conducted by the authors to determine the ways consumerbehavior within the tourism industry has been affected by social media. Theempirical data in this study were gathered by semi-structured interviews,which is a qualitative research approach. A deductive approach was used forthis thesis and it is written from a tourism influencer / destinations’self-marketing perspective. The authors interviewed five travel influencers andtwo destinations about their perception of their job, their influence and theirexperiences.With the gathered data, the authors made a conclusion regarding several wayssocial media is influencing consumer behavior in the tourism industry. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Akhtar, Mahroz
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Mahmood, Awais
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Challenges faced by “Pakistani entrepreneurs” in different cultural context2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this research paper is to explore the challenges faced by Pakistani entrepreneurs in different cultural context of Sweden and Pakistan.

  Design/methodology/approach – In order to collect primary data, authors has conducted six interviews of Pakistani entrepreneurs. Three entrepreneurs were taken from Pakistan and three were taken from Sweden. For this research paper, authors has used Inductive approach as Research approach, Case study as research design, Qualitative data as research strategy, primary and secondary data as data sources and in-depth semi-structured interviews as data collection method, purposive and snowball method were used to select sample size. For the sake of collecting secondary data, two search engines were used; One Search and Google Scholar. Different published articles and journals were utilized in order to critically analyze Literature on similar topic.

  Conclusion – Challenges faced by Pakistani entrepreneurs in Pakistan are brand registration problem, corruption, Lack of support, Labour problem, Law and order, High taxes, Loan problem, Load shedding problem, high approach and high rental expenses. Explored challenges in Sweden are; Language barrier, Employees problem, Loan problem, High taxes, Saturation, less availability of shops, Racism, requirements for Swedish licences.

  Research limitations/implications – This research paper is only limited to Pakistani entrepreneurs who have start-ups in Pakistan and in Sweden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Akhtar, Muhammad Naveed
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Eniodunmo, Kayode Olumide
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Examination of Strategic Management Accounting Techniques among SMEs (Perception of the Usefulness, Adoption, and Outcomes): A multiple Case Study of SMEs in the Food Processing Industry in Nigeria2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis examines the perception of the usefulness of SMAT, its adoption, and expected outcomes among SMEs in the food processing industry of Nigeria.

  Research Questions: Three research questions have been addressed in this thesis; (1)What is the perception of the usefulness of SMAT among SMEs in the food processing industry in Nigeria? (2) What leads to SMEs adoption of SMAT (antecedents) among SMEs in the food processing industry in Nigeria? and (3) What outcomes (consequences) are believed to result from using SMAT among SMEs in the food processing industry in Nigeria? 

  Methodology: Qualitative studies are employed to handle empirical data gathering by semi structural interviews from four SMEs in the food processing industry in Nigeria. The data has been analyzed and thoroughly discussed in the light of previous theories, and findings are presented.

  Findings: A significant positive perception of the usefulness of SMAT among the selected SMEs in the food processing industry in Nigeria was observed. With few exceptions, costing techniques, customer-focused techniques, and competitors' accounting are moderately and highly perceived while customer accounting techniques are not in use. The most adopted technique is target costing, and the other including; pricing strategy, competitor position tracking, brand valuation, and life cycle costing. Moreover, the management of the sample SMEs thought that benchmarking is the most suitable method to meet their operational targets. The perception of usage of SMAT positively and significantly impacts the perception of increasing customer base and obtaining competitive advantage. The findings imply that SMAT could replace the traditional management accounting practices such as budget and budgetary control in SMEs. Further, human capital is a more influential factor for SMEs than technology because human capital is better positioned to decide which technological tools are more effective for the firms to implement them in their business processes and operations to achieve the organizational goals.

  Significance of the Study: The research work contributes towards the literature by increasing the knowledge regarding the perception of the usefulness of SMAT and the implications of SMAT practices and its awareness in the SME sector. The larger and smaller firms' policymakers, owners, and managers can benefit through the knowledge and awareness of SMAT and its implementation in their day-to-day business operations. Moreover, the knowledge of using SMAT can enhance the effectiveness of the organizations in achieving their goals that would result in the overall prosperity of the economy of any country.

  Limitations: The study is restricted to the perception of the usefulness of SMAT, level of adoption, and outcomes among SMEs operating in the food processing industry with a sample size consist of four companies and limited to participants’ in particular geographic regions of Nigeria; therefore, provided information may not be valid for other areas and markets. This fact limits the global generalizability of our findings.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Akinwunmi, Olusegun Damilola
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The determinants of CEO compensation in Nigeria: a quantitative study2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The increase in executive compensation in the last few decades has attracted interest in CEO compensation and other top management pay. This has caused the determinants of CEO compensation to remain at the center of debate and discussion among the academic literatures in recent time. Despite the growing discussion in this field, there has not been a definite solution and the problem remains unsolved. This is because different factors determining CEO compensation has been characterized by disagreements, while monetary rewards are considered by most studies as determinant for CEO compensation. Based on the above, the study investigates the determinants of CEO compensation in Nigerian. To accomplish it objectives, the study was conducted on fifty (50) listed companies in Nigeria where secondary data from year 2016 to 2018 were used. Linear regression was used to confirm the relationship between study dependent and independent variables. The study finds out that board compensation is a determinant of CEO compensation among the listed companies in Nigeria; CEO shareholding is not a determinant of CEO compensation; firm performance is not a determinant of CEO compensation among the listed companies in Nigeria; firm size is a determinant of CEO compensation among the listed companies in Nigeria; and board size is a determinant of CEO compensation among the listed companies in Nigeria. The study therefore recommends that board should generally review the compensation structure of the board and CEO to a level that would not be negatively affect firm performance and survival. The study also recommends an increase in the number of members on the board by firms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alamine, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Chelala, Justina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Can "lagom" save you in a Confucian world?: A study of how national cultural differences affect the use of management control systems of Swedish firms in China.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyze and provide a deeper understanding of how the national culture of China affects the use of formal and informal management control systems of Swedish firms, operating in China. In order to conduct this research, relevant theories concerning internationalization, culture and management control systems were gathered and analyzed in relation to each other. This resulted in a conceptual framework, which illustrates the interrelationships between the concepts. Thereafter, this was used as the ground to which the empirical findings were analyzed and compared to. The analysis chapter involves a discussion of the similarities and dissimilarities between theory and empirical data, which leads to the conclusions of this study. This is lastly followed by theoretical implications, practical implications and recommendations, limitations and suggestions for further research.

   

  The study has been conducted with a qualitative research method, in order to obtain a deeper understanding of how national culture can affect the use of  management control systems of Swedish firms in China. Further, due to the unexplored and limited research area of this complex subject, the study followed an abductive approach.

   

  The findings of this research indicate that the Chinese culture affects the use of formal control systems, in which they are used extensively within Swedish firms, operating  in China. However, the national culture of China does not have an effect on the informal control systems of Swedish firms. Nevertheless, the use of the informal control systems should not be undermined, as the use of these triggers for more innovation and creativity among the members of an organization. This in turn could lead to Swedish firms operating more efficiently in the Chinese market. This research can be valuable for Swedish firms that wish to internationalize to the Chinese market, as well as firms operating in China with concerns regarding the use of management control systems in relation to the culture.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Albinsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Torstensson, Uljanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Wessberg, My
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  E-handel i förändring: Hur etableringen av fysisk butik förändrat ekonomistyrningen i clicks to bricks-företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: På senare tid har mer uppmärksamhet dragits till fördelarna med fysiska butiker, speciellt nu med en ökad konkurrens på nätet. Det har lett till att företag har gått från att enbart bedriva e-handel till att även komplettera med att etablera fysisk butik; clicks to bricks. När företag förändrar sin strategi måste de också anpassa sin ekonomistyrning.

   

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap genom att hitta mönster i hur ekonomistyrningen förändrats i samband med etableringen av fysiska butiker hos företag som startat som e-handelsföretag.

   

  Metod: Två företag som genomfört förändringen clicks to bricks har legat till grund för denna studie. För att bringa klarhet i vår frågeställning har semistrukturerade intervjuer genomförts med respektive företag.

   

  Slutsats: Företag som har genomgått clicks to bricks har upplevt både interna och externa förändringar som resulterat i ett ökat behov av formella styrmedel, där budget och kortsiktig planering har varit extra framträdande. MCS har blivit mer öppet för att snabbt kunna hantera förändringar som sker. Somliga verktyg i ekonomistyrningen, såsom företagskultur, har inte av vad som framkommit i denna studie förändrats efter etableringen av fysisk butik. I andra verktyg har det tillkommit moment; bland annat kräver fysisk butik andra mätsystem samt används verktyg i ekonomistyrningen i andra syften än tidigare.

   

  Nyckelord: clicks to bricks, ekonomistyrning, situationsanpassning, MCS-paket

  Fulltekst (pdf)
  E-handel i förändring
 • 44.
  Albort-Morant, Gema
  et al.
  University of Valencia, Spain.
  Oghazi, Pejvak
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  How useful are incubators for new entrepreneurs?2016Inngår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 69, nr 6, s. 2125-2129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines profiles of incubator tenants who provide the most positive evaluations of the use of advisory services and support from incubators. The study presents an application of qualitative comparative analysis (QCA) to a sample of 54 incubator tenants in Valencia, Spain. The study examines how entrepreneurs' age, gender, education and training, work experience, and family background affect the utility of advice and support from experts at the incubator. The results of the research inform that the incubator tenants who find the services of incubators most useful are young, have good studies, have professional experience, and have family experience.

 • 45.
  Aldin, Sandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjöstedt, Tove
  Johansson, Kristina
  Hållbarhetsredovisning: – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017

  Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö

  Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin

  Handledare: Yuliya Ponomareva

  Examinator: Pia Nylinder

  Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans.

  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet.

  Bakgrund: Hållbarhetsredovisning handlar om redovisning som omfattar miljö, social och ekonomisk påverkan. Klädbranschen är utsatt för mycket press av både media och konsumenter som ställer höga krav när det gäller hållbarhetsfrågor och därför är det viktigt att kommunicera informationen öppet. Som ett stöd för att kunna kommunicera CSR öppet finns det globala ramverket GRI som består av riktlinjer för att få en jämförbar rapportering inom hållbarhetsredovisning. En princip som hör till GRI:s riktlinjer handlar om balans där företag ska redovisa både bra och dåliga resultat.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i svenska klädföretags hållbarhetsredovisningar som redovisar enligt GRI:s riktlinjer för att se hur svenska klädföretag redovisar negativ information och förhåller sig till GRI:s princip balans där både positiv och negativ information ska redovisas.

  Metod: Studien är genomförd i form av en multipel fallstudie. Datainsamlingen består av sekundärdata där sex klädföretags hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar har studerats.

  Slutsats: Studien visar att samtliga klädföretag redovisar både positiv och negativ information i sina rapporter, men det är övervägande positiv information. Det framkom även att klädföretagen använder sig av olika strategier när de presenterar negativ information i sina rapporter vilket gör att informationen ändå kan uppfattas som positiv.

  Fulltekst (pdf)
  Hållbarhetsredovisning
 • 46.
  Alexander, Bång
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lean-verktyg i svenska tillverkande företag: -Några företags upplevda påverkan gällande driftsekonomin och miljöprestationer2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund & Problemdiskussion: Lean består av en mängd olika verktyg som är skapade för olika ändamål, i syfte att skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag. Användandet av metoden kan innebära att det blir bättre kommunikation, större tillit eller förbättringar i driftsekonomin. På senare år har det även kommit ett förändrat krav på företagen gällande miljön, vilket gjort att de inte endast kan fokusera på hur de kan förbättra de operativa processerna. Företagen försöker därför kombinera de traditionella prestationsmålen (ex: kvalitet & effektivitet) med miljömål. Här har det visat sig att Lean:s tankesätt även kan användas för att förbättra miljöprestationerna och skaffa sig konkurrensfördelar genom det. Men det är långt ifrån alla företag som implementerat metoden som lyckats att få konkurrensfördelar. Vilket beror på att företagen har bristande kunskaper över vilken påverkan de olika lean-verktygen har.

  Syfte: Syftet med denna studien är att identifiera vilka lean-verktyg svenska tillverkande företag arbetar med samt hur företagen arbetar med dessa. Vidare avser studien att öka förståelse över vilken uppfattad påverkan företags arbete med lean-verktygen har på driftsekonomin och miljöprestationerna.

  Metod: Tillvägagångssättet utgår ifrån en komparativ flerfallsstudie med kvalitativ karaktär. Materialet är inhämtat från tre tillverkande företag. Intervjuerna är genomförda genom strukturerade frågor via mail, samt semi-strukturerade frågor via telefon. Den inhämtade datan är sedan analyserad för att finna likheter och skillnader mellan fallföretagen, men även gentemot tidigare forskningen.

  Slutsats: Utifrån denna studien visar det sig att företagen anpassar sitt användande av de olika lean-verktygen till sin verksamhet. Där användandet av lean-verktygen upplevs påverka att det blir ett större kundfokus i företagen. Arbetet med lean-verktygen upplevs även bidra till att det blivit bättre kvalitet på företagen produkter och processer, samt att flexibiliteten och pålitligheten kunnat förbättras. I denna studien visar det sig även att företag börjar tänka mer på hur deras processer och produkter påverkar miljön. Där arbetandet med lean-verktygen visat sig att företagens miljöprestationer kan förbättras. I denna studien visar det sig att användandet av lean-verktygen bidragit till att materialanvändningen kunnat reducerats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ali, Esonita
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Szumska, Magdalena
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hållbarhetsstyrning i klädbranschen: En kvalitativ studie om klädbutikers dagliga arbete med miljö och hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: I Sverige köper varje person cirka 12,5 kilo kläder årligen, varav cirka 8 kilo slängs. Idag tillverkas en stor mängd kläder av dålig kvalité som dessutom inte håller särskilt länge. Modebranschen genomsyras av linjär ekonomi som inte tar hänsyn till att materialanvändning görs utifrån ett hållbart sätt. Branschen anses även vara den näst mest destruktiva industrin. De flesta klädföretag har särskilda sektioner på sina hemsidor där läsare har möjlighet att ta del av företagens hållbarhetsarbeten, hållbarhetsrapporter etc. Det vi frågar oss är om de beskrivna strategierna och anvisningar om hållbarhet faktiskt motsvarar det dagliga arbetet som utförs.

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse av hur klädbutiker arbetar med hållbarhet. Vi vill undersöka hur klädbutiker följer uttalade hållbarhetsstrategier.

  Metod: I den här studien har vi använt oss av en abduktiv metod med en kvalitativ ansats. Vi har samlat in teoretiskt material som sedan sorterades och bearbetades. Därefter tog vi kontakt med klädbutiker, läste på om deras miljö- och hållbarhetsarbete och genomförde intervjuer med dem. Det empiriska materialet vi fick fram var till hjälp för att avslutningsvis kunna komplettera den teoretiska referensramen.

  Slutsats: De största miljö- och hållbarhetsinsatserna som enskilda butikerna vidtar är återvinning och återanvändning av kläder. Samtliga butiker arbetar även med allmänna miljövänliga handlingar som att källsortera samt vara sparsam med användning av resurser. För att det dagliga arbetet ska kunna ligga i linje med uttalade hållbarhetsstrategier gör enskilda butiker insatser i den mån som är möjligt för dem. Det är insatser som att ta betalt för påsar, sortering, ansvarsfull resurshantering, återvinning. De insatserna bestäms och är influerade av ledningen och det är butikschefens uppgift att se till att det förverkligas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ali, Wasif
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tariq, Ammad
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  How Mobility through digitalization in supplychain are changing the dynamics of business: thesis based on Research Questions2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  AbstractPurposeThe primary and initial aim of the research paper is to highlight the automation anddigitalization in the supply chain management of textile industry. The context comparedtraditional and digitalized supply chain in the textile industry for digitalization.Research (Methodology/Design)The researcher adopted a qualitative approach to conduct the research on the providedtopic of supply chain management. The findings and results of the research are providedbased on the structured interviews conducted by the researchers. The evidence-basedresults will be used for porbing out the basic problems and future recommendations.FindingsThe finding of the research stated that a variety of challenges was being faced by thetextile industry in achieving the supply chain goals and objectives utilizing traditionalmethods of processing. Based on the reviews presented by interview participants, thetraditional model implemented in the textile industry was not strong enough and theindustry faces issues and challenges. The modern models, techniques, and methods arepresented in order to tackle the issues being faced by the textile industry. The researchpaper argues that the implementation of modern and innovative textile technology shouldbe ensured to speed up the SCM mechanism.Value/worthThe study reflected and presented useful and deep insight regarding the comparison oftraditional and modern supply chain management. The digitalization that occurred in thetextile industry is also highlighted in the research paper. The research also proposed amodern model and technique of supply chain that can be implemented in the textile supplychain in order to enhance the overall supply chain process.Keywords – Textile industry, Supply Chain, Digitalization, Mobility, Inbound Logistics,Outbound Logistics

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Aliloski, Denyz
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Holmer, Patricia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Controller i offentlig sektor: En kvalitativ studie av controllerns bidragande roll i välfärdssektorn2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behovet av en fungerande välfärd har tydliggjorts till följd av Covid-19. Välfärd är ett samlingsbegrepp och förses via offentlig sektor. De statliga myndigheternas uppdrag är att upprätthålla välfärden genom att arbeta kvalitetssäkert och kostnadseffektivt. Controllerns uppgift är vidare att analysera, styra och stötta verksamheten. Problematiskt är emellertid hur controllern genomför sina arbetsuppgifter genom att kombinera kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring, samt huruvida den innehar förståelse för innebörden av att skapa välfärd. Vidare anges det vara mer komplicerat för en individ som kan ekonomi att därefter lära sig verksamheten, än vice versa. Av intresse är därför betydelsen av erfarenhet respektive utbildning för controllerns utförande av dess arbetsuppgifter.  

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur en controller inom offentlig sektor bidrar till upprätthållande av välfärd, samt att studera betydelsen av erfarenhet respektive utbildning för arbetet.

  Metod: Uppsatsen tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med ett tolkande synsätt där empiri samlas in genom semistrukturerade intervjuer. Myndigheter som inkluderas i studien är Kronofogden, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten samt Arbetsförmedlingen. 

  Slutsats: Controllern bidrar indirekt med att upprätthålla välfärd genom att bryta ner myndighetens övergripande mål, förhålla sig och arbeta utifrån aktuella lagar och riktlinjer som sätts av respektive departement, utforma beslutsunderlag samt kombinera kostnadseffektivitet och arbete med kvalitetssäkring. Vidare anses erfarenhet och utbildning utgöra en betydande del vad gäller controllerns utförande av arbetsuppgifterna som i sin tur leder till att upprätthålla välfärd. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alku, Jeton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rashiti, Judita
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Target Costing i produktutvecklingsprocessen: En studie på Volvo Construction Equipment i Braås2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ”Target Costing” har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. Metoden används för att integrera kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med kundkrav och företagets egna vinstkrav.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ”Target Costing” används i produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ”Target Costing”-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte är att ge förbättringsförslag.

  Metodval: Data samlades in genom ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, direkt observation samt dokumentation där intervjuer var den huvudsakliga informationskällan.

  Slutsatser: ”Target Costing” används som ett kostnadsreduceringsprogram på Volvo CE inom deras produktutvecklingsprocess i syfte att bibehålla sin konkurrenskraft och möta prispress från konkurrenter. ”Target Costing” används inte i enlighet med karaktärsdragen eftersom deras kostnadsreduceringsmål representerar kostnadsgapet och är deras utgångspunkt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1841
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf