lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3432
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakre, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskans uppfattningar av lärande till yrkesprofession: -en fenomenografisk studie.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anestesisjuksköterskan arbetar i en komplex vårdmiljö med självständigt ansvar för patientens anestesi under operation och förväntas bedöma och hantera komplexa vårdsituationer. Lärande till yrkesprofession sker delvis under utbildningen till specialistsjuksköterska inom anestesi och delvis inom ramen för det yrkeskollektiv som anestesisjuksköterskan arbetar. För att uppnå kompetens som anestesisjuksköterska krävs vissa komponenter i lärandet till yrkesprofession.

  Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar av lärandet till yrkesprofession.

  Metod: Studien har en kvalitativ design med fenomenografisk forskningsansats.  Anestesisjuksköterskor från en operationsavdelning i sydöstra Sverige har intervjuats kring temat lärande till yrkesprofession. Intervjumaterialet har analyserats enligt fenomenografisk metod.

  Resultat: Fyra beskrivningskategorier som handlade om lärande till yrkesprofession identifierades. Att lära sig utföra anestesisjukvård, att lära sig tänka och agera som anestesisjuksköterska, att lära sig bemöta patienter och att lära sig samarbeta.

  Slutsats: Resultatet visar att för att lära sig vårda en patient i en anestesikontext krävs vissa komponenter. Det är viktigt att vara medveten om dessa komponenter när studenter eller nyanställda skall lära sig yrkesprofessionen. Genom klinisk träning och teoretisk förankring kan anestesisjuksköterskan lära sig vårda komplexa sjukdomstillstånd där patientens säkerhet och integritet bibehålls.

 • 2.
  Abdulhadi, Nadia M. Noor
  et al.
  Karolinska Inst ; Minist Hlth, Oman.
  Al-Shafaee, Mohammed Ali
  Sultan Qaboos Univ, Oman.
  Wahlström, Rolf
  Karolinska Inst ; Uppsala University.
  Hjelm, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Doctors' and nurses' views on patient care for type 2 diabetes: an interview study in primary health care in Oman2013In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 14, no 3, p. 258-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study aimed at exploring the experiences of primary health-care providers of their encounters with patients with type 2 diabetes, and their preferences and suggestions for future improvement of diabetes care. Background: Barriers to good diabetes care could be related to problems from health-care providers' side, patients' side or the healthcare system of the country. Treatment of patients with type 2 diabetes has become a huge challenge in Oman, where the prevalence has increased to high levels. Method: Semi-structured interviews were conducted with 26 health-care professionals, 19 doctors and seven nurses, who worked in primary health care in Oman. Qualitative content analysis was applied. Findings: Organizational barriers and barriers related to patients and healthcare providers were identified. These included workload and lack of teamwork approach. Poor patients' management adherence and influence of culture on their attitudes towards illness were identified. From the providers' side, language barriers, providers' frustration and aggressive attitudes towards the patients were reflected. Decreasing the workload, availability of competent teams with diabetes specialist nurses and continuity of care were suggested. Furthermore, changing professional behaviours towards a more patient-centred approach and need for health education to the patients, especially on self-management, were addressed. Appropriate training for health-care providers in communication skills with emphasis on self-care education and individualization of care according to each patient's needs are important for improvement of diabetes care in Oman.

 • 3.
  Abdulrahim, Mohammed
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars erfarenheter av att vårda barn med medfött hjärtfel: En Litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrar till barn med medfött hjärtfel hamnar ofta i en utmanande livssituation där de lever med stress, ovetskap om hur de ska vårda sitt barn och undrar om barnet kommer överleva. Samtidigt saknas en sammanställning som mer exakt visar vilka upplevelser föräldrarna har och hur sjuksköterskor ska kunna anpassa sin vård till föräldrarnas speciella livssituation.

  Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vårda barn med medfött hjärtfel.

  Metoden genomfördes genom en litteraturstudie som baserades på nio artiklar med kvalitativ ansats och analyserades genom tematisering.

  Resultatet presenteras genom temana plötslig chock och stress, omställningar i vardagslivet och behov av samvaro och kommunikation. Föräldrarna upplevde plötslig chock och stress efter diagnos, där de kände sig osäkra över barnets möjligheter att överleva. Föräldrarna upplevde omställningar i vardagslivet eftersom de fick en ny föräldraroll och behövde hitta nya rutiner för att besöka sjukhus och vårda barnet i hemmet. Föräldrarnas behov av samvaro och kommunikation förändrades, där de behövde hitta ömsesidig förståelse med sjukvårdspersonal och andra familjer i samma livssituation. 

  Slutsats(er): En slutsats blev att sjuksköterskor behöver förstå den chock och stress som föräldrarna kan uppleva. Genom att sjuksköterskor skapar rutiner för chock- och stresshantering direkt efter diagnos kan föräldrarnas känsla av trygghet och förståelse för sin nya livssituation öka.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Gustafsson, Marcus
  Jönköping University, Sweden.
  Petersen, Christina
  Jönköping University, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Jönköping University, Sweden.
  Physical stress triggers in simulated emergency care situations2021In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 8, no 1, p. 156-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim

  To practise emergency care situations during the education can be stressful. The aim of this study is to identify factors that cause stress in simulated emergency care.

  Design

  A descriptive observational study.

  Methods

  Video recordings (N = 26) subjected to observation with written field notes in turn subjected to interpretive qualitative content analysis.

  Results

  To assess the patient's condition and decide what measures to take trigger stress reactions. If the students failed to connect the correct and relevant information in the conversation with the physician, the students showed signs of stress. Also, to calculate medication dosages stress the students.

 • 5.
  Abrahamsson Emelie, Salomonsson Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor som utsatts för våld i nära relarion kommer mer frekvent i kontakt med sjukvården än andra kvinnor. Flera kvinnor som söker vård för sina skador identifieras aldrig som offer för våld i nära relation. Detta beror på att flera sjuksköterskor saknar utbildning i att identifiera att våld förekommer. Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskan i mötet med våldsutsatta kvinnor som gör att mötet med vården av kvinnan påverkas.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor inom hälso-och sjukvården.

  Metod: En systematisk litteraturstudie där sex kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar har granskats, analyserats och kategoriserats.

  Resultat: Det fanns en tydlig emotionell påverkan hos sjuksköterskor under och efter mötet med våldsutsatta kvinnor. En påverkan som ibland var så stor att det påverkade deras privatliv. Det visade sig även finnas ett stort utbildningsbehov att förbättra vården för våldsutsatta kvinnor och få sjuksköterskor att känna sig tryggare i rollen som vårdare för dessa kvinnor.

  Slutsats: Det visade sig finnas ett ökat utbildningsbehov för sjuksköterskor i hur de ska bemöta och vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det fanns även ett behov av att bearbeta de känslor sjuksköterskan upplevde i mötet med kvinnorna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Adelsjö, Igor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Medication communication with older adults experiencing chronic illness and polypharmacy2023Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Populations in many high-income countries are ageing, with an ever-increasing proportion of the population aged 65 years or older. Despite increasingly better health in older people, susceptibility to chronic illness increase with age. As life expectancy increases, the length of time people can live with chronic illness increases correspondingly, mainly due to improved medication treatments. Decreased number of hospital beds per capita and length of stay in hospital has gained primary care an increasing role in the healthcare system, with higher demands on patients and their knowledge and abilities to manage medications and self-management.

  Aim: The overarching aim of this thesis was to explore how medication regimens are communicated in primary care consultations and in written discharge letters.

  Methods: In Study I, passive participant observations of primary care consultations were audio-recorded, transcribed and analysed using content analysis. Study II had a convergent mixed methods design. An assessment matrix, constructed based on previous research, was used to assess and quantify discharge letter content. The quantified discharge letter content, questionnaires and register data were used to calculate correlations between discharge letter content and readmission rate as well as self-rated quality of care transition. Finally, associations between discharge letter content and time to readmission were calculated both univariable and multivariable. In addition to discharge letter content, several other potential independent variables were included in the multivariable analysis.

  Results: Both studies show that physicians were prone to give information about medications and blood-samples or other examinations performed in advance to the consultation (Study I) or during the hospital admission (Study II). The physicians were, however, less prone to inform patients about self-management and lifestyle changes, symptoms to be aware of, and what to do in case they would appear. Communication was occasionally hindered by misunderstandings, e.g., when vague expressions or words with ambiguous meaning was used. Ambiguities e.g., arose due to dialectal disparity. Although physicians mainly communicated in plain language with patients, medication names imposed a significant problem for patients and in communication about medications. Discharge letter content was not associated to readmissions, the only significant predictor variables for time to readmission were previous admission the past 180 days and birth outside the Nordic countries. Discharge letters with more content were, on the other hand, correlated to worse self-estimated quality of care transition from hospital to home (Study II).

  Conclusions: Physicians informed patients about tests and examinations performed in the past time, and comprehensive information was provided about medications, both during consultations and in discharge letters. However, information about symptoms to be aware of and measures to take in case they would appear was scarce in consultations and discharge letters. In conversations where lifestyle changes were raised, the topic was quickly dropped without recommendations or offering support if the patient showed unconcern. Lifestyle changes in relation to chronic illness and medications were rarely discussed. Improved lifestyle as a means of reducing the need for medications was not discussed or informed about in discharge letters. Discharge letter content did not have any impact on readmissions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Adelsjö, Igor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lehnbom, Elin C.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. UiT The Arctic University of Norway, Norway.
  Hellström, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Flink, Maria
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet, Sweden.
  The impact of discharge letter content on unplanned hospital readmissions within 30 and 90 days in patients with chronic illnessManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: To determine the impact of discharge letter content on unplanned hospital readmissions within 30 and 90 days, and to identify correlations between discharge letter content and quality of care transitions among patients with chronic illness.

  Design: A convergent mixed methods design.

  Methods: Discharge letters from 154 patients recruited to a randomised controlled trial were coded using an assessment matrix and deductive content analysis. The assessment matrix was based on a literature review performed to identify key elements in discharge letters that facilitate a safe care transition to home. The coded key elements were transformed into a quantitative variable of 'discharge letter score'. Bivariate correlations between discharge letter score and quality of care transition as well as unplanned readmissions within 30 and 90 days were calculated. Lastly, a multivariable Cox proportional hazards model was used to investigate associations between discharge letter score and time to readmission.

  Results: All discharge letters contained at least five of eleven key elements. In less than four percent, all eleven key elements were present. Neither discharge letter score nor single key elements correlated with 30-day or 90-day readmission rate. Discharge letter score was not associated with time to readmission when adjusted for a range of patient characteristics and self-rated quality of care transitions.

  Conclusion: Discharge letter score is not correlated with either 30-day or 90-day readmission rate or with time to readmission at 90 days, when patient characteristics are adjusted for.

  Implications for the profession and patient care: Written discharge summaries are not enough to facilitate safe care transitions and self-management after discharge. A person-centred approach, providing written and verbal information to patients, encouraging patient involvement soon after discharge, may be needed to avoid readmission.

 • 8.
  Adelsjö, Igor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Hellström, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health. Karolinska Institutet, Sweden.
  Lehnbom, Elin C.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. UiT The Arctic University of Norway, Norway.
  Communication about medication management during patient–physician consultations in primary care: a participant observation study2022In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 12, no 11, article id e062148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective To explore communication about medication management during annual consultations in primary care. Design: passive participant observations of primary care consultations.

  Setting Two primary care centres in southern Sweden.

  Participants Consultations between 18 patients (over the age of 60 years) with chronic diseases and 10 general practitioners (GPs) were observed, audio-recorded, transcribed and analysed using content analysis.

  Results Four categories emerged: communication barriers, striving for a shared understanding of medication management, evaluation of the current medication treatment and the plan ahead and behavioural changes in relation to medication management. Misunderstandings in communication, failure to report changes in the medication treatment and use of generic substitutes complicated mutual understanding and agreement on continued treatment. The need for behavioural changes to reduce the need for medication treatment was recognised but should be explored further.

  Conclusion Several pitfalls, including miscommunication and inaccurate medication lists, for safe medication management were identified. The purpose of annual consultations should be clarified, individual treatment plans could be used more actively during primary care consultations and efforts are needed to improve verbal communication and information continuity.No data are available.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adevåg Guagliano, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av preoperativ oro: En litteraturstudie2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Patienter som vårdas i samband med operation lider ofta av någon grad av preoperativ oro. Att uppleva oro beskrivs vara ett obehagligt och känslomässigt tillstånd som avger en negativ ansträngning och stress på kroppen. Oron påverkar patienterna både psykiskt och fysiskt. Det finns ett värde för operationssjuksköterskan att få en fördjupad förståelse för patientens upplevelse av preoperativ oro. Operationssjuksköterskan har en utmaning i sitt möte med patienten att skapa en säker vårdmiljö både gällande den tekniska säkerheten och den icke-tekniska för att förebygga vårdskador samtidigt som patienten behöver vårdas med värdighet. Syfte: Beskriva patienters upplevelse av preoperativ oro i samband med en operation. Metod: Studien är utförd som en strukturerad litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Resultat: Studien resulterade i två teman med två kategorier till respektive tema under sig. Temat begränsad tillgång till livet efter operation har kategorierna negativa händelser i samband med operation och det förändrade livet efter operationen under sig. Temat maktlöshet inför det främmande har kategorierna att inte kunna påverka och att vara patient i en okänd miljö under sig. Slutsats: Patienternas upplevelse av oro visar sig olika beroende på deras individuella specifika livssituation. Deras oro har ofta kopplingar till erfarenheter som livet erbjudit. Sambandet mellan oro och relationerna till vårdpersonal i den preoperativa perioden visar vilken betydelse bemötandet har i relation till patienternas upplevelse. Operationssjuksköterskan, och övrig vårdpersonal, kan påverka patientens möjlighet till trygghet och minskning av lidande genom ett personcentrerat förhållningssätt i sina möten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Adevåg Guagliano, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av delaktighet i vård i livets slut: En systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is performed throughout the continuum of care, from home care to specialized care in an institution. Palliative care is buildt on a holistic approach that is secured through patient-centered care where the patient's participation is central.

  Objective: Highlighting adult patients' experiences of participation when they are cared for in late stage palliative care.

  Method: The study is a systematic literature review mainly based on the methodology described by Forsberg and Wengström (2013).

  Results: The theme opportunities and obstacles in the experience of their participation emerged, with four categories below: the management of their disease situation, overwhelming new living situations, be seen as an individual and not to be seen as an                                    individual. It was discovered that patients in the late stage palliative phase found opportunities to participate in their care by gathering knowledge about their disease and their future. This knowledge created understanding, giving them the tools to manage and participate in their care. An obstacle to patients’ participation appeared to be when the patients experienced neglect by health professionals.

  Conclusion: Adult patients' experiences of participation when they are cared for in late stage palliative care cannot be described as a single phenomenon, but needs to be described by an integrated approach of the patient. The unique patient forms a dynamic whole, and needs to be treated as the unique individual he/she is.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfsson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Larsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta patientsäkert intraoperativt för att skydda patienten mot vårdskador: En systematisk litteraturstudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Operationssjuksköterskor utför en mängd olika uppgifter för att resultatet av patientens operation eller behandling ska bli så bra som möjligt. Trots detta fortsätter patienterna att lida skada av vården och hela 10 procent av alla patienter som opereras beräknas vara drabbade. Den vanligaste vårdskadan är vårdrelaterade infektioner och inkluderar postoperativa sårinfektioner, som också är den vanligaste komplikationen efter ett kirurgiskt ingrepp. Sjukvårdsskador leder till stort lidande för patienten och höga kostnader för sjukvården och samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adolfsson, Isabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Roth, Madusha
  Erfarenheter av att vårda palliativa patienter i hemsjukvården: – Sjuksköterskeperspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vårda en döende människa är komplicerat och sjuksköterskan bör ha ett professionellt förhållningssätt samt ett holistiskt synsätt. Att vårda palliativa patienter kan vara både den svåraste och den mest privilegierade uppgiften som en sjuksköterska kan genomföra. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda palliativa patienter i hemsjukvården. Metod: Litteraturstudie baserat på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklarna hämtades från databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Fem huvudkategorier; Vårdrelationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga, Teamarbete, Vårdmiljö, Emotionella utmaningar, Etiska utmaningar. Slutsats: För att en sjuksköterska ska utvecklas i sitt arbete är det viktigt att reflektera över de egna värderingarna och medvetandegöra dessa. Sjuksköterskan bör ge patienten och anhöriga stöd genom att samtala och vara närvarande. Resultaten visade att det var av stor betydelse att samarbetet från kollegor fungerade, då teamarbetet är en central del i det palliativa vårdandet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Adolfsson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Neureuther, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig för den jag är - Jag är också en människa: Hur självskadebeteende påverkar kvinnans livsvärld - en studie gjord på bloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakrund:I Sverige har självskadebeteende hos kvinnor i åldrarna 15-24 år ökat avsevärt sedan 90-talet fram till 2007. Självskadebeteende definieras med att medvetet skada sin egen kropp. Det kan upplevas som ångestlindrande men många har också i avsikt att ta sitt eget liv. Syfte: Syftet är att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med självskadebeteende. Metod: Studien har gjorts med en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv och baseras på fem bloggar. Bloggarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman innehållsanalys (2004). Resultat: Ur resultatet framkom fem kategorier som beskriver de unga kvinnornas känslor av att leva med ett självskadebeteende. De fem kategorierna är att uppleva ångest, trygghet, uppgivenhet och smärta, samt att i efterhand begrunda sin situation. Slutsats: Ur reslutatet framkom att de vanligaste förekommande känslorna i samband med självskadebeteende är ångest, smärta, ensamhet och uppgivenhet. Kvinnorna beskriver att de vill göra den psykiska smärtan fysisk. Självskadebeteende kan även ses som ett beroende. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av kvinnans livsvärld för att kunna möte henne på bästa sätt.

  Download full text (pdf)
  Se mig för den jag är- jag är också en människa
 • 14.
  Adolfsson, Magdalena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Strande, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att bli utsatt för våld av någon man älskar: Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor utsatta för våld i nära relationer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 60% av världens kvinnor utsätts någon gång under sitt liv för könsbaserat våld. Den stora utbredningen av våld resulterar i att våldsutsatta kvinnor får ett minskat välbefinnande och påverkas negativt psykiskt, fysiskt och socialt. För att sjuksköterskan ska kunna förmedla god rådgivning och stöd i mötet med våldsutsatta kvinnor är det sjuksköterskans ansvar att beakta dessa kvinnors upplevelser. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor utsatta för våld i nära relationer.

  Metod: Studien genomfördes som litteraturstudie med 7 kvalitativa respektive 1 kvantitativ vetenskaplig artikel från databaserna CINAHL och Psycinfo. Integrativ analys genomfördes utifrån artiklarnas resultat.

  Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier: Identifiera våld och Utbildning respektive fem underkategorier våldets innebörd, våga fråga, hindrande faktorer, brist på utbildning och behov av kunskap.

  Slutsats: Anledningen till att frågan om våldsutsatthet i nära relationer inte ställs av sjuksköterskan, beror till stor del på brist i utbildningen och att sjuksköterskan inte vet hur man ska gå tillväga med svaret. Faktorer som tidsbrist och att inte våga fråga om våldsutsatthet påverkade också identifieringen av våldsutsatta kvinnor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Adolfsson, Sophie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wernholm, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mastektomins påverkan på kvinnors livskvalitet: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig själv och sin omgivning.Studien förankrades i Katie Erikssons lidandeteori.

   

  Syfte: Syftet var att beskriva hur en mastektomi till följd av bröstcancer kan påverka kvinnors livskvalitet.

   

  Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats har använts. Datainsamlingen resulterade i 17 artiklar som sedan kvalitetsgranskades. Totalt ingick 14 artiklar. En manifest innehållsanalys genomfördes.

   

  Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: Operationens fysiska och psykiska konsekvenser, Förändrade relationer, Inverkan av det kosmetiska resultatet med tre tillhörande underkategorier samt Acceptansens betydelse. En mastektomi leder till både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar livskvaliteten. Förmågan att skapa relationer försämrades. Många kvinnor upplevde bröstförlusten som påfrestande genom att kroppsuppfattningen, kvinnligheten och sexualiteten påverkades negativt. Äldre kvinnor accepterade förlusten lättare.

   

  Slutsats: Kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde sämre livskvalitet där förlorandet av bröstet spelar stor roll. De drabbas emotionellt och förlusten har betydelse för livskvaliteten. Resultatet kan ge en ökad förståelse för sjuksköterskor som i sin tur kan vara ett stöd för att lindra lidande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adolfsson, Zandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Isomettä, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande endometrios: En systematisk litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar 10% av livmoderbärande kvinnor över hela världen. Att lida av endometrios kan innebära symtom som kraftig bäckensmärta, kraftiga blödningar, dyspareuni och infertilitet.

  Syfte: Beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande endometrios.

  Metod: En systematisk litteraturstudie har använts. 10 artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades.

  Resultat: I resultatet framkom olika kategorier som beskriver kvinnornas olika erfarenheter av att leva med endometrios. Det handlade om erfarenheter av fysiska symtom, erfarenheter av möten i vården, emotionella erfarenheter och erfarenheter av sociala relationer.

  Slutsats: Studien visade att endometrios påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt och socialt. Kvinnornas liv påverkades av sjukdomen på många sätt och gjorde att de kände sig begränsade i vardagen. Den långa tiden för att få en diagnos fastställd orsakade vårdlidande. Kvinnorna möttes av misstro från vården där symtomen avfärdades som kvinnoproblem. Kvinnornas känslor växlade under sjukdomstiden, allt mellan hopp och förtvivlan inför framtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adolfsson, Zandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Barnvaccinationer: BHV-sjuksköterskans kommunikation och information till föräldrar. 2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The childhood vaccination program is the most successful medical response to public health. Despite this, there have always been negative voices about vaccination. Information about childhood vaccinations is spread quickly and easily through media and information channels, such as Facebook and YouTube. This information is not always critically reviewed and suspected sideeffects may then be overestimated. Evidence shows that there is a variety of reasons why some parents have doubt about childhood vaccination. Child Health nurse's task is to meet all parents with respect and give correct information so the parents have a decision basis for vaccination.

  A lack of communication between the Child Health nurse and the parents can contribute to increased concern, which may lead to the parents choosing to abstain from vaccination.

  Aim: The aim was to describe Child Health nurse's experiences of communicating with parents before childhood vaccinations.

  Method: Semi-structured interviews with nine Child Health nurses. The study has been analyzed using a qualitative content analysis.

  Results: The result showed that all participants in the study felt that most parents had a positive attitude towards childhood vaccination. The study showed that the Child Health nurses felt that they provided a good and distinct information to the parents. At the same time, participants believed that the dissemination of information could be improved. It showed that there are differences in when Child Health nurses present information to the parents. The participants in the study felt safe in the meeting with parents and about communication of information prior to vaccination.

  Conclusion: The study showed that Child Health nurses felt secure about communication, both with information before vaccination and in meeting hesitent parents. Child Health nurses described that they had good and distinct information within the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Adriansson, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Snäll, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Digitaliserad vård i hemmet: En kvalitativ studie av hur äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga upplever självmonitorering med ny digital teknik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sweden has one of the highest proportions of older people in the world. More people live longer with chronic diseases, which increases the demand for care. The proportion of people with heart failure is increasing. Digital technology can become an important link between patient, relative and healthcare. Increased use of digital technology in healthcare can help patients with chronic illness and lead to a better quality of life. Self-monitoring in the home provides a quick indication of deterioration and leads to less emergency visits and admissions as well as reduced healthcare costs.

  Aim: The aim was to describe the experience of self-monitoring in the home based on the elderly patient with heart failure and the relative's perspective.

  Method: A qualitative study with inductive design was chosen to answer the study's purpose and problem area. Data was obtained through semi-structured interviews, and analysed using qualitative analysis according to Malterud's systematic text condensation.

  Results: Seven elderly patients with heart failure and six relatives participated in the study.  Participants self-monitored in the home using a mobile device. The analysis resulted in three categories. Aspects of security and insecurity related to self-monitoring, self-monitoring provides support for self-care and self-monitoring a support to become a partner in care but also a responsibility.

  Conclusion: Health care is facing major challenges with an increasing ageing population where more people live longer with chronic diseases. The patient needs to become more involved and need to take greater responsibility for their own care. The results of the study indicate that elderly patients with heart failure and their relatives through self-monitoring in the home experience security, are described to gain an increased knowledge of their disease and treatment and take greater responsibility for their health by performing advanced self-care at home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Andréll, Cecilia
  Lund University, Sweden.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Strömberg, Anna
  Linköping University, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Region Kalmar County, Sweden.
  Israelsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  All else equal: Examining treatment bias and stereotypes based on patient ethnicity and socioeconomic status using in-hospital cardiac arrest clinical vignettes2024In: Heart & Lung, ISSN 0147-9563, E-ISSN 1527-3288, Vol. 63, p. 86-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundResearch on ethnic and socioeconomic treatment differences following in-hospital cardiac arrest (IHCA) largely draws on register data. Due to the correlational nature of such data, it cannot be concluded whether detected differences reflect treatment bias/discrimination – whereby otherwise identical patients are treated differently solely due to sociodemographic factors. To be able to establish discrimination, experimental research is needed.ObjectiveThe primary aim of this experimental study was to examine whether simulated IHCA patients receive different treatment recommendations based on ethnicity and socioeconomic status (SES), holding all other factors (e.g., health status) constant. Another aim was to examine health care professionals’ (HCP) stereotypical beliefs about these groups.MethodsHCP (N = 235) working in acute care made anonymous treatment recommendations while reading IHCA clinical vignettes wherein the patient's ethnicity (Swedish vs. Middle Eastern) and SES had been manipulated. Afterwards they estimated to what extent hospital staff associate these patient groups with certain traits (stereotypes).ResultsNo significant differences in treatment recommendations for Swedish versus Middle Eastern or high versus low SES patients were found. Reported stereotypes about Middle Eastern patients were uniformly negative. SES-related stereotypes, however, were mixed. High SES patients were believed to be more competent (e.g., respected), but less warm (e.g., friendly) than low SES patients.ConclusionsSwedish HCP do not seem to discriminate against patients with Middle Eastern or low SES backgrounds when recommending treatment for simulated IHCA cases, despite the existence of negative stereotypes about these groups. Implications for health care equality and quality are discussed.

 • 20.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Herlitz, Johan
  Sahlgrenska University Hospital, Sweden;University of Borås, Sweden.
  Israelsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health. Region Kalmar County, Sweden.
  Discriminatory cardiac arrest care?: Patients with low socioeconomic status receive delayed cardiopulmonary resuscitation and are less likely to survive an in-hospital cardiac arrest2021In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 42, no 8, p. 861-869Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: Individuals with low socioeconomic status (SES) face widespread prejudice in society. Whether SES disparities exist in treatment and survival following in-hospital cardiac arrest (IHCA) is unclear. The aim of the current retrospective registry study was to examine SES disparities in IHCA treatment and survival, assessing SES at the patient level, and adjusting for major demographic, clinical, and contextual factors.

  Methods and results: In total, 24 217 IHCAs from the Swedish Register of Cardiopulmonary Resuscitation were analysed. Education and income constituted SES proxies. Controlling for age, gender, ethnicity, comorbidity, heart rhythm, aetiology, hospital, and year, primary analyses showed that high (vs. low) SES patients were significantly less likely to receive delayed cardiopulmonary resuscitation (CPR) (highly educated: OR = 0.89, and high income: OR = 0.98). Furthermore, patients with high SES were significantly more likely to survive CPR (high income: OR = 1.02), to survive to hospital discharge with good neurological outcome (highly educated: OR = 1.27; high income: OR = 1.06), and to survive to 30 days (highly educated: OR = 1.21; and high income: OR = 1.05). Secondary analyses showed that patients with high SES were also significantly more likely to receive prophylactic heart rhythm monitoring (highly educated: OR = 1.16; high income: OR = 1.02), and this seems to partially explain the observed SES differences in CPR delay.

  Conclusion: There are clear SES differences in IHCA treatment and survival, even when controlling for major sociodemographic, clinical, and contextual factors. This suggests that patients with low SES could be subject to discrimination when suffering IHCA.

 • 21.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Carlsson, Magnus
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Herlitz, Johan
  Sahlgrenska University Hospital, Sweden;University of Borås, Sweden.
  Rawshani, Araz
  University of Gothenburg, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health. Region Kalmar County, Sweden.
  Israelsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  Treatment and survival following in-hospital cardiac arrest: does patient ethnicity matter?2022In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 21, no 4, p. 341-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims 

  Previous research on racial/ethnic disparities in relation to cardiac arrest has mainly focused on black vs. white disparities in the USA. The great majority of these studies concerns out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). The current nationwide registry study aims to explore whether there are ethnic differences in treatment and survival following in-hospital cardiac arrest (IHCA), examining possible disparities towards Middle Eastern and African minorities in a European context.

  Methods and results

  In this retrospective registry study, 24 217 patients from the IHCA part of the Swedish Registry of Cardiopulmonary Resuscitation were included. Data on patient ethnicity were obtained from Statistics Sweden. Regression analysis was performed to assess the impact of ethnicity on cardiopulmonary resuscitation (CPR) delay, CPR duration, survival immediately after CPR, and the medical team’s reported satisfaction with the treatment. Middle Eastern and African patients were not treated significantly different compared to Nordic patients when controlling for hospital, year, age, sex, socioeconomic status, comorbidity, aetiology, and initial heart rhythm. Interestingly, we find that Middle Eastern patients were more likely to survive than Nordic patients (odds ratio = 1.52).

  Conclusion

  Overall, hospital staff do not appear to treat IHCA patients differently based on their ethnicity. Nevertheless, Middle Eastern patients are more likely to survive IHCA.

 • 22.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Gunnarsson, Helena E. M.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Stening, Kent
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Does physical pain impair abstract thinking?2017In: Journal of Cognitive Psychology, ISSN 2044-5911, E-ISSN 2044-592X, Vol. 29, no 6, p. 748-754Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to think abstractly constitutes a fundamental dimension of human cognition. Although abstraction has been extensively studied, its emotional and affective antecedents have been largely overlooked. One experiment was conducted to examine whether physical pain affects abstraction. Drawing on Construal Level Theory [Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review117, 440–463] and Loewenstein’s [(1996). Out of control: Visceral influences on behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes65, 272–292] visceral factors theory, we hypothesised that pain impairs abstraction because pain constricts people’s mental horizons and lead to a concrete, inward-focus toward oneself in the here and now. Physical pain was manipulated between subjects (N = 150). The participants either kept their left hand immersed in cold (painful) water or neutral (painless) water while we measured abstract versus concrete behaviour identification, categorisation, and perceptual processing. Bayesian statistical analyses indicate substantial evidence against the hypothesis that pain impairs abstraction. In contrast to many other previously studied cognitive outcomes (e.g. attention), abstraction appears to be largely immune to acute, experimentally induced pain.

 • 23.
  Agerström, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Stening, Kent
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Axman, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Pain here and now: physical pain impairs transcendence of psychological distance2019In: Journal of Pain Research, ISSN 1178-7090, E-ISSN 1178-7090, Vol. 12, p. 961-968Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The ability to traverse psychological distance by going beyond the experienced reality of the self, here and now, is fundamental for effective human functioning. Yet, little is known about how physical pain affects transcendence of psychological distance. Using a construal level theory framework of psychological distance, the current research examines the hypothesis that pain impairs people's ability to traverse any kind of psychological distance whether it be temporal, social, and spatial distance, or the hypothetical. Methods: Using the cold pressor test, 151 participants participated in an experiment where they were either induced with acute pain (treatment group) or no pain (control group) while completing a battery of questions measuring to what extent their current thoughts were transcending psychological distance. Results: The results were largely consistent with the hypothesis. Relative to the control group, pain induced participants showed significantly less transcendence of past temporal distance, social distance, spatial distance, and the hypothetical. Furthermore, greater self-reported pain intensity was significantly associated with less transcendence of temporal (past and future), social, and spatial distance. Conclusion: Physical pain impairs the ability to traverse psychological distance. The research has practical implications for the pain clinic and for pain-afflicted individuals in everyday life.

 • 24.
  Ageton, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att, som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i primärvården.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Uppskattningsvis lider mellan fem och tio procent av befolkningen av en så allvarlig psykisk ohälsa att den kräver psykiatrisk vård. Att få professionell hjälp i form av samtalsstöd kan ge patienten en trygghet och kan även hjälpa patienten att förstå sin situation på ett bättre sätt. En del patienter som väntar samtalsstöd i primärvården ringer 1177 och berättar att de tycker det tar lång tid att få hjälp till samtalsstöd.

  Syfte: Studiens övergripande syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att, i rollen som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i primärvården.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, där nio sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden deltog. Alla deltagare var kvinnor. Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Sjuksköterskornas berättelser om telefonsamtal med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården belyser; Sjuksköterskornas tankar och känslor, vilka möjligheter finns för att hjälpa patienterna? Hur hanterar och bearbetar sjuksköterskorna svåra samtal och vilken kompetens och resurser har sjuksköterskorna?

  Slutsats: Det är mycket som krävs för att ett samtal ska kännas bra för sjuksköterskan på 1177 vårdguiden. Studien ger en bild av de upplevelser sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden har av att samtala med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården. Vad kan behöva utvecklas för att sjuksköterskorna ska hantera dessa samtal?

  Download full text (pdf)
  Magister 2018
 • 25. Agewall, Stefan
  et al.
  Rydén, Lars
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rosengren, Annika
  Boman, Kurt
  Hellénius, Mai-Lis
  Ros, Inger
  Efterlyses: politik mot hjärtinfarkt2013In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, no 13-14, p. 664-664Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Medicinen kommer inte så mycket längre när det gäller att minska dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar. Framtidens utmaning ligger i att förhindra att människor alls insjuknar i hjärtinfarkt. Författarna efterlyser politiska åtgärder som gör de hälsosamma valen billiga och attraktiva.

 • 26.
  Agic, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Martinsson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig, här står jag: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som kvinnor drabbas av och i Sverige får årligen 8000 kvinnor diagnosen. Sedan 1960 har förekomsten av sjukdomen fördubblats men trots detta har dödligheten minskat med 30 procent. Diagnosen ställs genom trippeldiagnostik och därefter följer olika typer av kirurgi, efterbehandlingar och omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av bröstcancer och rollen innefattar bland annat att kunna identifiera kvinnornas fysiska, psykiska och sociala behov för att på ett så bra sätt som möjligt möta kvinnornas vårdbehov. Bröstcancer är en sjukdom som innebär för kvinnorna en livsförändringdär förändringarna har olika betydelser för varje enskild individ. Det är därför av stor vikt att undersöka kvinnornas egna upplevelser av att leva med bröstcancer. Den teoretiska referensramen som speglar litteraturstudien är transitionsteorin utifrån Meleis (2010).

   

  Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

   

  Metod: Studien är en litteraturstudiebaserad på systematisk litteratursökningoch är baserad på nio kvalitativa artiklar. Databaserna Cinahl och PsycINFO har använts för att söka artiklar. Kvalitetsgranskningen av artiklar utfördes med Carlsson och Eimans kvalitetsgranskningsmall (2003). En integrerad analys användes för dataanalysen enligt Kristenssons (2014).  

   

  Resultat: Litteraturstudiens resultat presenterades utifrån fyra kategorier: Att vårdas för bröstcancer innebär djupgående och omfattande konsekvenserNya strategier i vardagen behövsDet är nödvändigt med stöd från anhöriga och vårdpersonal och Det är svårt att återgå till ett ”normalt liv”. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att leva med bröstcancer hade negativ och positiv påverkan på deras liv. Kvinnorna upplevde att stödsystemet i form av familjemedlemmar, vänner samt sjukvårdpersonal var viktiga och hjälpte dem att ta sig igenom hela vårdprocessen. 

   

  Slutsatser: Studiens resultat visade att kvinnornas upplevelser av vården för bröstcancer var olika men det framgick även många likheter. Det som alla kvinnor i studien hade gemensamt var att de upplevde att stödsystemet under vårdtiden var viktigt samt att finna strategier för att kunna hantera sjukdomen och vårdförloppet. En större förståelse av kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer kan leda till förbättringar inom bröstcancervården. Detta kan leda till att sjuksköterskor kan ta till sig mer kunskap och ytterligare verktyg samt förståelse för att kunna ge god omvårdnad till den här patientgruppen.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahl, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  André, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Livet efter hjärtstopp: Patienters erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtstopp utgör ett stort hälsoproblem och förknippas med en hög dödlighet. Idag överlever allt fler hjärtstopp då kunskapen om behandling har ökat. Behandlingen utgörs av hjärt-lungräddning, och om det inte ges uppkommer skador på hjärnan och hjärtat som kan leda till döden. Hjärtstopp påverkar sannolikt patientens livssituation och livsvärld, vilket den grundutbildade sjuksköterskan kan behöva möta med en personcentrerad vård.Syfte: Att undersöka patienters erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp.Metod: En litteraturöversikt över både kvalitativ- och kvantitativ forskning.  Resultat: Fyra kategorier identifierades: Livsvärld, Mental hälsa, En förändrad kropp och Trygghet, med tolv identifierade underkategorier: En förändrad livsvärld, Förlora självständigheten, Tillbaka till livet innan hjärtstoppet, Kognitiva förändringar, Ångest, Minnesbild, Otillräcklighet och frustration, Kroppsliga begränsningar, Smärta, Information, Gemenskap och Tacksamhet.Slutsats: Ett hjärtstopp är omtumlande både för kroppen och själen. Livets förutsättningar ändras vilket medför ett stort behov av stöd från både närstående och sjukvården. Detta gör att hälso-och sjukvården behöver en större och bättre kunskap om patienters erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ahl, Johannes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsmo, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  SJUKSKÖTERSKANS STRESS RELATERAD TILL ARBETSBELASTNING: En enkätsstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Negativ arbetsrelaterad stress är ett ständigt problem i flera samhällssektorer, även så i stor utsträckning inom vårdsektorn. Forskning visar att arbetsrelaterad stress inom vården kan utlösas av flera olika faktorer, bland annat en för hög arbetsbelastning. Långvarig negativ stress kan orsaka utmattningssymtom och utbrändhet.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka stress relaterad till arbetsbelastningen hos allmänsjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelningar.

  Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes på fyra sjukhusavdelningar på ett sjukhus i Södra Sverige. Instrumentet Maslach Burnout Inventory- HSS användes för att mäta respondenternas stress. Resultatet redovisades och analyserades med deskriptiv statistik, regressionsanalys och Spearmans rangkorrelationskoefficient.

  Resultat: Resultatet visar att det hos allmänsjuksköterskor finns ett samband mellan arbetsbelastning och stress. Samband uppmättes mellan antal övertidstimmar och utbrändhetsfaktorn ”Otillräcklighet” (p < 0,05), samt mellan känslan av att vara överarbetad och utbrändhetsfaktorn ”Emotionell utmattning” (p < 0,01).  Resultatet visar också att bakgrundsfaktorer som kan kopplas  till privatlivet spelar en mindre roll för sjuksköterskornas upplevda arbetsstress och att det huvudsakligen är arbetsrelaterade faktorer som påverkar upplevelsen av stress.

  Slutsats: Den undersökta populationen lider av stressfaktorer kopplade till arbetsbelastning och låg arbetstillfredsställelse och majoriteten av den undersökta populationen löper en risk att drabbas av utbrändhet. För att bibehålla god vårdkvalité, eller förbättra den ytterligare, bör åtgärder för att sänka arbetsbelastningen och öka arbetstillfredställelsen ses över.

  Download full text (pdf)
  SJUKSKÖTERSKANS STRESS RELATERAD TILL ARBETSBELASTNING (Ahl & Karlsmo, 2017)
 • 29.
  Ahlander, Britt-Marie
  et al.
  Ryhov County Hospital.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Engvall, Jan
  Linköping University.
  Maret, Eva
  Karolinska Univ Hosp ; Karolinska Institutet.
  Ericsson, Elisabeth
  Örebro university.
  Development and validation of a questionnaire evaluating patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging: the Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire (MRI-AQ)2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 6, p. 1368-1380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. To develop and validate a new instrument measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations, Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire. Background. Questionnaires measuring patients' anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations have been the same as used in a wide range of conditions. To learn about patients' experience during examination and to evaluate interventions, a specific questionnaire measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging is needed. Design. Psychometric cross-sectional study with test-retest design. Methods. A new questionnaire, Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire, was designed from patient expressions of anxiety in Magnetic Resonance Imaging-scanners. The sample was recruited between October 2012-October 2014. Factor structure was evaluated with exploratory factor analysis and internal consistency with Cronbach's alpha. Criterion-related validity, known-group validity and test-retest was calculated. Results. Patients referred for Magnetic Resonance Imaging of either the spine or the heart, were invited to participate. The development and validation of Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire resulted in 15 items consisting of two factors. Cronbach's alpha was found to be high. Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire correlated higher with instruments measuring anxiety than with depression scales. Known-group validity demonstrated a higher level of anxiety for patients undergoing Magnetic Resonance Imaging scan of the heart than for those examining the spine. Test-retest reliability demonstrated acceptable level for the scale. Conclusion. Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire bridges a gap among existing questionnaires, making it a simple and useful tool for measuring patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging examinations.

 • 30.
  Ahlberg, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur påverkar höftlinjen patientens tillfrisknande: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BackgroundA fast-track system was introduced do topeople suffer from low-energy trauma with a suspected hip fracture.Thispathway up comewas to minimize the suffering a was introduced to bypass the emergency department to win time and minimizes the numbers of movement and getsthe patient faster on to the operating table.MethodsThe aim ofthis study was toexplore howthe pathway have any positiveeffects for the patient through analyzing made studies on the subject. Twelve studies wereused toanswer the aim of this study.All twelve were analyzedtrough SBU:s model for analysis.Both studies with qualitative and quantitative design wereused to answer the aim and to give it a deeper understanding. ResultsThere was an advantage for the patient in the pathway with the fewer new faces in anoften confused and painfulmomentwhich gives the patient a calmer and quicker recovery. The compassion and knowledge of the patient was bigger if the same person took care of the patient through the process. The gain in time was only a fact up untilthe x-ray after that the waitingtimebecame the same with orwithout pathway. ConclusionThe studies show an advantage for the patient with the pathway up to a point after that point there still is room for more research and change in the pathway to optimize for the patient and caregiver.

 • 31.
  Ahlberg, Jeanine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelsen av att möta vården med fibromyalgi: En kvalitativ litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:  Fibromyalgi är en kronisk sjukdom vars huvudsakliga symtom är generell smärta i kroppen. En diagnos tar lång tid att ställa och kräver otaliga besök hos olika specialister på grund av dess komplexa sjukdomsbild. Sjukdomens prevalens ligger mellan två-fyra procent av befolkningen. 

  Syfte: Att beskriva hur patienter med fibromyalgi upplever mötet med vården.  

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats, inklusionskriterier för studien var artiklar skrivna på engelska, “peer reviewed”, publicerade mellan år 2012–2020, innefattade etiskt godkännande. Studiens resultat bygger på Lundman och Hällgren Graneheims, innehållsanalys genomförd på tio vetenskapliga artiklar som myntade på två kategorier och sex underkategorier.

  Resultat: I innehållsanalysen av artiklarna framkom huvudkategorierna ”En omtvistad diagnos” och ”Vårdrelationens betydelse”. Att möta vården med fibromyalgi hade både negativa och positiva aspekter. Negativa upplevelser i vården och brist på stöd, bidrog till ett vårdlidande som i längden kan leda till ohälsa. De positiva upplevelserna visade på att patienter som får stöd och blir bekräftade hade större möjlighet att hantera sin sjukdom.

  Slutsats: Vården behöver öka sina kunskaper kring sjukdomen och skapa tydligare kriterier för att ställa diagnos. En vårdrelation som ger patienter bekräftelse och stöd är en grogrund för patienters välbefinnande.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahlberg, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ramberg, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vård av självskadebeteenden och suicidförsök på akutmottagningar: Akutsjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och attityder2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Each year, more than 700 000 people around the world die because of suicide, and the biggest risk factor for committing suicide is previous suicide attempts. Research shows that people who commit suicide often visit the emergency department one, up to several times before taking their own lives. Emergency departments are therefore an important place for preventing suicide. Research shows that suicide attempts and self-harming behavior are becoming more common, and that selfharming behavior is an important risk factor for suicide. In emergency departments, nurses often meet patients with self-harming behaviors, patients who have attempted suicide and patients with suicidal ideation. Aim: The aim was to describe the emergency nurses’ experiences of caring for patients who have been admitted to emergency rooms because of self-harming behaviors and suicide attempts, and to describe emergency nurses' attitudes towards these patients Method: A systematic literature review with integrative design. Systematic searches have been conducted in three medical databases using the PEO model. Ten included scientific articles of qualitative, quantitative, and mixed method designs have been reviewed and analyzed. Results: The results highlight five main themes: I. Nurses’ attitudes; II. Nurses’ treatment of physical over mental health; III. Work experience in the emergency department; IV. Barriers in the context of the emergency department; and V. Nurses’ perceived competencies and skills. Conclusions: As the result show that many emergency nurses' report insecurity in the care of patients with self-harming behavior and patients who have attempted suicide, more training should be offered in emergency departments around these conditions. Emergency departments should also try to retain and recruit competent and experienced nurses, to provide more sustainable and patient-safe care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlberg, Mona
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Persson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bertero, Carina
  Linköping University, Sweden.
  Ågren, Susanna
  Linköping University, Sweden.
  Exploring family functioning and - hardiness in families' experiencing adult intensive care - A cross-sectional study2023In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 18, no 7, article id e0288149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Being cared for in an intensive care unit affects both the patient being cared for and the family in various ways. The family is of great importance for the recovery of the former intensive-care patient. The aim is to explore family functioning and family hardiness in families of former intensive care patients. A cross-sectional study using two self-reported questionnaires. Former adult intensive care patients and their family were recruited to participate between December 2017 and June 2019. The data were coded and entered the Statistical Package for the Social Sciences version 25, for analysis. To explore questionnaire data, descriptive and inferential statistical analyses were performed. Scale values were calculated on, both family wise and between the patients and the family members. STROBE checklist was used. Data was collected from 60 families (60 former intensive cared patients and 85 family members) and showed that 50 families scored healthy family functioning and 52 high strengths in hardiness. The data showed small variations between and within families for family functioning and family hardiness, there were only two families scoring low for both family functioning and hardiness. The variation was higher within the families, but there was no significance level.The conclusions were that family functioning and hardiness was, to a large extent, assessed as good by the families. Nevertheless, it is important to help the family obtain information and support. So, the family need to continue to communicate, finding coping abilities and strengths in adopting new strategies to protect the family unit. The family are very important for members' mental and physical recovery as the health of one family member affects the family as a unit.

 • 34.
  Ahlberg, Mona
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Persson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health.
  Bertero, Carina
  Linköping University, Sweden.
  Ågren, Susanna
  Linköping University, Sweden.
  Family Health Conversations Versus Support Group Conversations When a Family Member Has Been Critically Ill: A Mixed Methods Study2021In: Families, Systems & Health, ISSN 1091-7527, E-ISSN 1939-0602, Vol. 39, no 2, p. 293-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: When a family member has been critically ill and cared for at an intensive care unit the individual family member as well as the family system are affected and in need of support. The aim of this study was to compare and contrast the responses from 2 different types of follow-up interventions for families of critically ill persons, focusing on individual hopes, health-related quality of life, family functioning and ability to cope with challenges.

  Method: Adult family members from 3 hospitals attended 1 of 2 interventions 2 months after intensive care. The family health conversation included the family. The support group conversation included just family members and not the patient who had experienced intensive care. Data were collected via self-reported questionnaires and follow-up interviews with family members. Quantitative and qualitative data were first analyzed separately, and the results were then integrated through mixed methods analysis.

  Results: A total of 38 family members took part in the interventions. Family members in the 2 intervention groups talked about how they had more hope for the future, and about how talking within the family and the group had helped them justify their feelings, which empowered them in the transition toward a healthier quality of life. Comparisons of the interventions show a higher significance of family function and hope in the family health conversation.

  Discussion: The article illustrates a disparity between how family members function and the needs they have for follow-up. We discuss what kind of follow-up these persons need.

 • 35.
  Ahlgren, Helén
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Dialysberoendets påverkan på det dagliga livet: en kvalitativ intervjustudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behov av dialysbehandling är en omvälvande förändring av patientens livsvärld. Behandlingen är livsuppehållande fram till dess att eventuell möjlighet till njurtransplantation ges. Trötthet samt viktuppgång mellan dialysbehandlingarna, orsakad av minskad filtration i njurarna har i tidigare studier framställts som försämrad livskvalitet vid dialysberoende. Hur beroendet av behandling påverkar det dagliga livet är dock personligt och varierande.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplevde att vara beroende av dialysbehandling.

  Metod: Intervjuer gjordes med nio informanter som lever med behov av dialysbehandling.  Intervjumaterialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman.

  Resultat: Trots undervisning före dialysstart om vad beroendet kan komma att innebära, beskrevs beskedet som chockartat när de förstod att dialysberoendet var livslångt. Tidsåtgången för behandling minskade möjligheterna att arbeta. Dialysberoendet påverkade relationen till närstående. Betydelsen av delaktighet i behandlingsbeslut, planering och genomförande beskrevs som en känsla av självständighet och ökad egenkontroll. Möjlighet till njurtransplantation sågs som ett hopp.

  Slutsats: De hälsovinster som de dialysberoende patienterna beskrev genom möjlighet till delaktighet och självständighet, ansågs medverka till ökad livskvalitet – i väntan på hoppet om njurtransplantation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ahlgren, Helén
  et al.
  Region Kronoberg.
  Hörberg, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kliniska examinationer, exemplet ULVE2015In: Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå / [ed] Sofia Almerud Österberg, Carina Elmqvist, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 115-131Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Ahlin, Charlotta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Graae, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Persson, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ett dilemma på liv och död. En systematisk litteraturstudie om när vuxna patienter väljer att avsluta livsuppehållande hemodialysbehandling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Sweden.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Behm, Lina
  Lund University, Sweden.
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Persson, Magnus
  Lund University, Sweden.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Implementation of knowledge-based palliative care in nursing homes and pre-post post evaluation by cross-over design: a study protocol2018In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 17, article id 52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The demography of the world is changing as the population is ageing. Because of this change to a higher proportion of older people, the WHO has called for improved palliative care for older persons. A large number of all deaths in the industrialised world occur while older people are living in nursing homes and therefore a key question becomes how the principles of palliative care can be implemented in that context. The aims of this study are: a) to describe a model of an educational intervention with the goal of implementing knowledge-based palliative care in nursing homes, and b) to describe the design of the evaluation of the effectiveness regarding the implementation of knowledge-based palliative care. Methods/design: A complex intervention is evaluated by means of a cross-over design. An educational intervention concerning palliative care consisting of five seminars during 6 months for staff and managers has been developed and conducted in 20 nursing homes in two counties. Before the intervention started, the feasibility was tested in a pilot study conducted in nursing homes not included in the main study. The intervention is evaluated through a non-randomized experimental design with intervention and control groups and pre- and post-assessments. The evaluation includes older persons living in nursing homes, next-of-kin, staff and managers. Data collection consists of quantitative methods such as questionnaires and register data and qualitative methods in the form of individual interviews, focus-group interviews and participant observations. Discussion: The research will contribute to new knowledge about how to implement knowledge-based palliative care in a nursing home setting. A strength of this project is that the Medical Research Council framework of complex intervention is applied. The four recommended stages, Development, Feasibility and piloting, Evaluation and Implementation, are combined for the educational intervention, which functions as a strategy to achieve knowledge-based palliative care in the nursing homes. Implementation is always a question of change and a good theoretical understanding is needed for drawing valid conclusions about the causal mechanisms of change. The topic is highly relevant considering the world's ageing population. The data collection is completed and the analysis is ongoing.

 • 39.
  Ahlström, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Werkström, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Det förtroendeskapande mötet mellan patient och ambulanssjuksköterska- en litteraturstudie2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som patient i den prehospitala sjukvården kan känslan av utsatthet vara stor, oro ur flera perspektiv. Sjuksköterskan har ansvar för att skapa en relation med patienten, vilket är en del av omvårdnad. Vidare måste relationen skapas utifrån patientens förutsättningar. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården har ansvar för att ett vårdande möte skapas och för det krävs att förtroende kan skapas mellan patient och sjuksköterska. Tidigare forskning pekar på att förtroende är en viktig faktor för att samspelet ska vara fungerande.

  Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som bidrar till ett förtroendeskapande möte mellan patient och ambulanssjuksköterska, sett ur ett patientperspektiv.

  Metod: Fem systematiska artikelsökningar genomfördes som resulterade i 14 artiklar som användes i resultatet. Som resultat i litteraturstudien användes artiklar av kvalitativ design. En niostegsmodell, framtagen för kvalitativa litteraturstudier, användes. Meningsbärande teman skapades och öppen kodning användes, och datan grupperades utefter teman som sedan utgjorde resultatet.

  Resultat: Ett förtroendeskapande möte skapades enligt patienter genom icke verbal och verbal kommunikation. Andra avgörande faktorer var att ambulanssjuksköterskan hade ett professionellt förhållningssätt och vården var personcentrerad. Resultatet presenteras enligt följande tema: Kommunikation; med subtema icke-verbal kommunikation, verbal kommunikation och informationsöverföring som faktorer som är viktiga för det förtroendeskapande mötet. Personcentrerad vård; med subteman att bli bekräftad, säkerhet och delaktighet som ansågs av patienter bidra till att det förtroendeskapande mötet kan äga rum. Professionalism; där subteman professionellt bemötande och empati beskrev förtroendeskapande faktorer.

  Slutsats: Att etablera ett förtroendefullt möte mellan patient och sjuksköterska är av betydelse för hur patienten upplever prehospitalt omhändertagande. Litteraturstudien bidrar med kunskap om hur ett förtroendefullt möte kan skapas.

 • 40.
  Ahlström Thuresson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Lenita
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ”Att vara utanför normen”: En litteraturstudie om vuxnas upplevelse att leva med ADHD.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier visar att mellan 5-10% av alla barn och 3-10% av dagens vuxna har ADHD ( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Bakomliggande orsaker till ADHD är idag inte helt klarlagt. Individer med ADHD har symtom som koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet vilket påverkar deras dagliga liv. 

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med ADHD.

  Metod: En litteraturstudie utfördes på fem självbiografier som kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av Lundmans & Hällgren Granheims (2012) kvalitativa manifesta innehållsanalys.

  Resultat: Att leva med ADHD innebär många svårigheter. Det framkom samstämmiga uppgifter som beskrev känslan av att vara annorlunda, utanförskap, dålig självkänsla. För att klara vardagen krävdes ett ökat behov av strategier och rutiner samt stöd från familjen. 

  Slutsats: Individer med ADHD, upplever svårigheter i vardagen som medför både mentalt och socialt lidande. Det kan finnas ett behov av att sjuksköterskan får en fördjupad förståelse för hur det är att leva med ADHD, likaså på vilket sätt sjuksköterskan kan hjälpa och vägleda dessa individer vid kontakt med sjukvården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Sweden.
  Andréasson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andreasson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bayati, Zahra
  University of Gothenburg, Sweden.
  Bečević, Zulmir
  University of Gothenburg, Sweden.
  Bredström, Anna
  Linköping University, Sweden.
  Cuadra, Carin
  Malmö University, Sweden.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Sweden.
  Darvishpour, Mehrdad
  Mälardalen University, Sweden.
  Dellgran, Peter
  University of Gothenburg, Sweden.
  Eliassi, Barzoo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Elsrud, Torun
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gustafsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söderqvist Forkby, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Öhlund, Thomas
  Stockholm University, Sweden.
  Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Dnr Ju2019/00509/L7)2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 42.
  Aho, Anna Carin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Living with recessive limb-girdle muscular dystrophy: affected young adults’ and parents’ perspectives, studied througha salutogenic framework2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of this thesis, using a salutogenic framework, was to develop knowledge about experiences and perceptions of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy and its influences on health, from the affected young adults’ and their parents’ perspectives.

  Methods: A qualitative explorative and descriptive study design was used. Semi-structured interviews were held with 14 young adults diagnosed with recessive limb-girdle muscular dystrophy, aged 20–0 years, and 19 parents. Data analyses were conducted using content analysis (I, II, III) and phenomenography (IV). In order to mirror the interview data, the participants also answered the 13-item sense of coherence questionnaire.

  Findings: Recessive limb-girdle muscular dystrophy has a major impact on the affected young adults’ and their parents’ lives as the disease progresses. Health described in terms of well-being was thus perceived to be influenced, not only by physical, emotional and social consequences due to the disease and worry about disease progression but also by external factors, such as accessibility to support provided by society and other people’s attitudes. There was, however, a determination among the participants to try to make the best of the situation. The importance of being able to mobilize internal resources, having social support, meaningful daily activities, adapted environment, the young adult being seen as a person and having support from concerned professionals, including personal assistance when needed, was thereby described. Self-rated sense of coherence scores varied. Those who scored above or the same as median among the young adults (≥56) and the parents (≥68) expressed greater extent satisfaction regarding social relations, daily activities and external support than those who scored less than median.

  Conclusion: This thesis highlights the importance of early identification of personal perceptions and needs to enable timely health-promoting interventions. Through dialogue, not only support needed for the person to comprehend, manage and find meaning in everyday life can be identified, but also internal and external resources available to enhance health and well-being, taking into account the person’s social context as well as medical aspects.

  Download full text (pdf)
  Comprehensive summary
  Download (jpg)
  front page
 • 43.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Region Jönköping ; Jönköping University.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Experiences of being parents of young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy from a salutogenic perspective2017In: Neuromuscular Disorders, ISSN 0960-8966, E-ISSN 1873-2364, Vol. 27, no 6, p. 585-595Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recessive limb-girdle muscular dystrophies (LGMD2) involve progressive muscle weakness. Parental support is important for young adults living with LGMD2, but no study has been identified focusing on the parents' experiences. The salutogenic perspective concentrates on how daily life is comprehended, managed and found meaningful, i.e. the person's sense of coherence. The aim of this study was to describe, from a salutogenic perspective, experiences of being parents of young adults living with LGMD2. Nineteen participants were included. Data were collected by semi-structured interviews and the self-administrated 13-item sense of coherence questionnaire. Interview data were analysed with content analysis and related to self-rated sense of coherence. The result shows experiences of being influenced, not only by thoughts and emotions connected to the disease but also by caregiving duties and the young adults' well-being. Simultaneously, difficulty in fully grasping the disease was expressed and uncertainty about progression created worries about future management. Trying their best to support their young adults to experience well-being and to live fulfilled lives, the importance of having a social network, support from concerned professionals and eventually access to personal assistance was emphasized. The need to have meaningful pursuits of one's own was also described. The median sense of coherence score was 68 (range 53–86). Those who scored high (≥68) described satisfaction with social network, external support provided, work and leisure activities to a greater extent than those who scored low (<68). The result shows that the young adults' disease has a major impact on the parents' lives. Assessment of how the parents comprehend, manage and find meaning in everyday life may highlight support needed to promote their health.

 • 44.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Cty Hosp, Jönköping.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Health perceptions of young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 8, p. 1915-1925Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this study was to describe health perceptions related to sense of coherence among young adults living with recessive limb-girdle muscular dystrophy. BackgroundLimb-girdle muscular dystrophy refers to a group of progressive muscular disorders that may manifest in physical disability. The focus in health care is to optimize health, which requires knowledge about the content of health as described by the individual. DesignA descriptive study design with qualitative and quantitative data were used. MethodInterviews were conducted between June 2012-November 2013 with 14 participants aged 20-30years. The participants also answered the 13-item sense of coherence questionnaire. Qualitative data were analysed with content analysis and related to self-rated sense of coherence. FindingsHealth was viewed as intertwined physical and mental well-being. As the disease progressed, well-being was perceived to be influenced not only by physical impairment and mental strain caused by the disease but also by external factors, such as accessibility to support and attitudes in society. Factors perceived to promote health were having a balanced lifestyle, social relations and meaningful daily activities. Self-rated sense of coherence varied. The median score was 56 (range 37-77). Those who scored 56 described to a greater extent satisfaction regarding support received, daily pursuits and social life compared with those who scored <56. ConclusionCare should be person-centred. Caregivers, with their knowledge, should strive to assess how the person comprehends, manages and finds meaning in daily life. Through dialogue, not only physical, psychological and social needs but also health-promoting solutions can be highlighted.

 • 45.
  Aho, Anna-Carin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultsjö, Sally
  Cty Hosp, Jönköping.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University.
  Young adults' experiences of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy from a salutogenic orientation: an interview study2015In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 37, no 22, p. 2083-2091Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe young adults' experiences of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy (LGMD2) from a salutogenic orientation. Methods: A qualitative explorative interview study, including 14 participants aged 20-30 years, was performed focusing on comprehensibility, manageability and meaningfulness in daily life. Content analysis was used for data analysis. Result: Living with LGMD2 not only implies learning to live with the disease and the variations between good and bad periods but also means trying to make sense of a progressive disease that brings uncertainty about future health, by striving to make the best of the situation. Disease progression involves practical and mental struggle, trying to maintain control over one's life despite vanished physical functions that require continual adjustments to the body. Restrictions in a double sense were described, not only due to the disease but also due to poor comprehension of the disease in society. Lack of knowledge about LGMD2 among professionals often results in having to fight for the support needed. Conclusion: In order to manage daily life, it is important to be seen and understood as an individual in contacts with professionals and in society in general, to have informal social support and meaningful activities as well as access to personal assistance if necessary.Implications for RehabilitationRecessive limb-girdle muscular dystrophy (LGMD2) is a group of progressive disorders, which manifest in physical and psychological consequences for the individual.According to the salutogenic orientation, people need to find life comprehensible, manageable and meaningful, i.e. to achieve a sense of coherence (SOC), but living with LGMD2 may recurrently challenge the individual's SOC.Through the holistic view of the individual's situation that the salutogenic orientation provides, professionals may support the individual to strengthen SOC and thereby facilitate the movement towards health.

 • 46.
  Ahorsu, Daniel Kwasi
  et al.
  Hong Kong Polytech Univ, China.
  Imani, Vida
  Tabriz Univ Med Sci, Iran.
  Lin, Chung-Ying
  Hong Kong Polytech Univ, China.
  Timpka, Toomas
  Linköping University, Sweden.
  Broström, Anders
  Jönköping University, Sweden.
  Updegraff, John A.
  Kent State Univ, USA.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health. Region Kalmar county, Sweden.
  Griffiths, Mark D.
  Nottingham Trent Univ, UK.
  Pakpour, Amir H.
  Jönköping University, Sweden;Qazvin Univ Med Sci, Iran.
  Associations Between Fear of COVID-19, Mental Health, and Preventive Behaviours Across Pregnant Women and Husbands: An Actor-Partner Interdependence Modelling2022In: International Journal of Mental Health and Addiction, ISSN 1557-1874, E-ISSN 1557-1882, Vol. 20, p. 68-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present cross-sectional study examined the actor-partner interdependence effect of fear of COVID-19 among Iranian pregnant women and their husbands and its association with their mental health and preventive behaviours during the first wave of the COVID-19 pandemic in 2020. A total of 290 pregnant women and their husbands (N = 580) were randomly selected from a list of pregnant women in the Iranian Integrated Health System and were invited to respond to psychometric scales assessing fear of COVID-19, depression, anxiety, suicidal intention, mental quality of life, and COVID-19 preventive behaviours. The findings demonstrated significant dyadic relationships between husbands and their pregnant wives' fear of COVID-19, mental health, and preventive behaviours. Pregnant wives' actor effect of fear of COVID-19 was significantly associated with depression, suicidal intention, mental quality of life, and COVID-19 preventive behaviours but not anxiety. Moreover, a husband actor effect of fear of COVID-19 was significantly associated with depression, anxiety, suicidal intention, mental quality of life, and COVID-19 preventive behaviours. Additionally, there were significant partner effects observed for both the pregnant wives and their husbands concerning all outcomes. The present study used a cross-sectional design and so is unable to determine the mechanism or causal ordering of the effects. Also, the data are mainly based on self-reported measures which have some limitations due to its potential for social desirability and recall biases. Based on the findings, couples may benefit from psychoeducation that focuses on the effect of mental health problems on pregnant women and the foetus.

 • 47.
  Ajazaj, Vanessa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Guldhjelm, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mäns livskvalité efter en radikal prostatektomi: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den mest förekommande cancerdiagnosen i Sverige. Diagnosen kan vara påfrestande för mannen och symtom såsom smärta och känslan av rädsla är vanligt. En av de vanligaste behandlingarna är radikal prostatektomi där hela mannens prostata avlägsnas. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge mannen stöd och hjälp i att förbättra sin livskvalité. Studien har förankrats i Världshälsoorganisationens definition av livskvalité samt Sprangers och Schwartz teoretiska modell om response shift.

  Syfte: Beskriva livskvalitén hos män som har genomgått en radikal prostatektomi. Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen resulterade i att 21 artiklar kvalitetsgranskades. Totalt inkluderades åtta artiklar i resultatet och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes.

  Resultat: I resultatet identifierades huvudkategorierna: Fysiska symtom, Psykiska symtom, Behovet av stöd och Den nya vardagen. Det som främst påverkade livskvalitén var de urologiska besvären och att det sexuella samlivet påverkades. Många män fann att stödet från en partner och sjukvården hade stor betydelse för deras tillfrisknande samt hur de upplevde sin livskvalité.

  Slutsats: Majoriteten av männen upplevde en negativ påverkan på livskvalitén efter en radikal prostatektomi. Värderingar och prioriteringar lades om bland många män, vilket kan tyda på att response shift inträtt. Denna studie kan ge sjuksköterskor en ökad kunskap om hur mannens livskvalité kan påverkas efter en radikal prostatektomi relaterat till response shift.

  Download full text (pdf)
  Radikal prostatektomi
 • 48.
  Alakili, Rim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rucinska, Tanja
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Spelar kön roll i vård?: En kvalitativ litteraturstudie av kvinnors upplevelser vid hjärt- och kärlsjukdomar2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AbstraktBakgrund: Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är hjärt- och kärlsjukdom. Idag är det 275 miljoner kvinnor som lever med sjukdomen och 8,94 miljoner som dör varje år på grund av den. Hjärtats uppbyggnad skiljer sig mellan män och kvinnor, då kvinnans hjärta och kärl är mindre, vilket leder till att symtom yttrar sig på olika sätt. Hur den fortsatta handläggningen blir och vilken behandling kvinnan får beror på vårdpersonalens observationer av tillståndet. Ett ord som upprepas ofta är oro. Flera kvinnor upplever att deras liv efter exempelvis en hjärtinfarkt fylls med osäkerhet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av vård vid hjärt- och kärlsjukdomar. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Analysen som användes i studien var Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: I resultatet redogjordes det för tre teman och åtta subteman som handlar om vikten av att synas, vikten av vägledning och vikten av snabb hjälp. Slutsats: Vården upplevdes olika av kvinnor men en gemensam upplevelse var att vårdens kvalité var betydelsefull vid hjärt- och kärlsjukdomar. En del kvinnor upplevde brist på information, stöd, kände sig misstrodda och önskade att någon såg dem och gav dem den hjälp de behövde medan andra var tillfredsställda med vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Albadrawi, Hyfaa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Medelålders patientens upplevelser av att leva med diabetes typ 2: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoffer Holmgren, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna stödja och hjälpa sin närstående.

  Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt.

  Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Artiklar från tre olika databaser valdes ut och kvalitetsgranskades innan de inkluderades i uppsatsen. Totalt var det 9 artiklar som inkluderades och analyserades genom en innehållsanalys. Utsagor från de olika artiklarna samlades in och kondenserades, kodades och kategoriserades.

  Resultat: Det slutgiltiga resultatet delades in i tre kategorier; behov av bekräftelse, behov av kunskap om sjukdomen och information relaterat till oro i vardagen. Resultatet visade att anhöriga upplevde brist på information om sjukdomen, vilket bidrog till en otrygghet och oro i vardagen. Vidare beskrevs det att tillräcklig information och kontinuerligt stöd förstärkte relationen mellan de anhöriga och närstående och bidrog till att de lättare kunde hantera sjukdomen. Den slutgiltiga resultatdiskussionen baserades på familjerelaterad omvårdnad.

  Slutsats: Att inte bara inkludera den som fått diagnosen hjärtsvikt i informationen, utan även de anhöriga, visade sig vara av vikt. Att ge informationen till de anhöriga på ett begripligt sätt bidrog till att de kände sig delaktiga i vården. Vid utebliven information till de anhöriga kände de att de inte kunde hantera sin vardag och stötta sin närstående. Det var därför avgörande att sjuksköterskan även delgav anhöriga information. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 3432
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf