lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 689
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Adolfsson, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Oblivia: Fyra kapitel ur en oavslutad roman2017Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Adrian, Anderson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Tystnad - talande tystnad: Luckor och möjlighetsutrymmen i Alice Munros novell "Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Ahlqvist, Thomas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  När filmen kom till Karlskrona: Exempel på filmvisning i den svenska landsorten 1897 - 19052015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar filmförevisning i Karlskrona fram till nyårsafton 1905. Undersökningen, som utförts med 1897 som utgångsår, belyser också övrig bildvisning på orten. Uppsatsens huvuddel utgörs av en kronologisk genomgång av de filmvisningar som förekommit på orten.

  Uppsatsens arbetsmetod är arkivforskning. Som primärkälla har främst Karlskrona Veckoblad, som i den undersökta tidsperiodens slutskede utgavs med sex nummer per vecka, använts.

  Den första filmvisningen gick av stapeln 26 december 1898 i Ordenshuset på Ronnebygatan. Uppsatsen visar att denna lokal intagit en närmast monopolartad roll när det gällde uthyrning till kringresande filmvisare, vilka under tidsperioden framför allt visade ett blandat program med både kinematografi och skioptikonbilder. För mer religiösa filmer, som olika varianter av passionsspelet, erbjöd den vanliga kyrkan visningslokaler och dessa filmer verkar därmed ha nått en stor publik. Däremot har frikyrkorna och framför allt arbetarrörelsen i Karlskrona inte varit speciellt frekventerade som uthyrare.

  Kungsplanen var platsen för stadens enklare nöjesliv - hit kom både kringresande cirkus och tivoli. Just cirkusen verkar ha varit en viktig arena i Karlskrona för filmvisning under såväl det första som under undersökningens sista år. Under de mellanliggande åren var däremot cirkusen inte aktuell som filmvisningslokal. Den första fasta biografen etablerades i början av december 1905 i nära anknytning till området och den andra, som startade veckan efter, placerades i den cirkusbyggnad som uppförts på Kungsplanen. I Karlskrona existerade alltså en koppling mellan film och nöjesfält.

  I en avslutande del diskuteras också publiksammansättningen och en hypotes om att förevisarna ofta riktade sig till ung publik framförs.

 • 4.
  Ahnelöv, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Att lära genom att skriva: Om samspelet mellan skrivande och research vid tilblivelsen av Mor Elisabeth2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Alexandersson, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Fantasy är inte bara verklighetsflykt: Att använda fantasy för att utveckla elevers läsförståelse och motivera till läsning av kanoniska texter2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fantasy kan användas för att öka elevers läsförståelse. Min uppsats är teoretisk på så sätt att jag inte har gjort någon empirisk undersökning. Jag har istället använt mig av läsförståelseundersökningar, litteratur om läsning samt genomfört en litteraturanalys av Tolkiens Härskarringen.

   

  De undersökningar jag använt mig av, PISA-undersökningen från 2009 och IEA:s undersökning om läsförståelse, visar att pojkar generellt har sämre läsförståelse, framförallt på de berättande texterna, och därför har jag valt att fokusera på fantasy, som är en genre som Olin-Scheller (2006) i sin undersökning kommit fram till att pojkar föredrar.

   

  Pojkars sämre läsförståelse kan förstås som vilken läsarroll de intar vid läsningen, ett uttryck från Appleyard som Olin-Scheller använder sig av för att förklara elevers läsning. Då högre läsförståelse kräver att läsaren intar rollen som tolkare, har jag i min analys av Tolkiens Härskarringen gått in i den rollen och visat på de delar i verken som en lärare skulle kunna lyfta fram för eleverna. Eftersom pojkar inte lika ofta når upp till rollen som tolkare och därför avvisar texter som kräver den rollen vill jag visa hur de kan stanna i den genre de trivs med (här kommer motivationsaspekten in) och ändå utveckla sina läsarroller. Då Tolkiens verk även har så många referenser till andra texter, ofta kanoniska, är det min förhoppning att eleverna genom att komma till insikt om detta även ska motiveras till att läsa dessa texter och förstå hur ett litterärt verk bara kan förstås i sitt sammanhang.

 • 6.
  Alfonsdotter, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Husets hemlighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Book review of Elise Seip Tønnessen (ed.): Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier2015In: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, ISSN 2000-7493, Vol. 6, no 7 May, 28159Article, book review (Refereed)
 • 8.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Den levandegjorda statyn: En intermedial analys av statyekfraser i bilderboken2014In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 44, no 2, 35-48 p.Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  ”Dröm blir verklighet”, om Lena Andersons Linnea i Målarens trädgård: ur Gulligt! Läskigt! Roligt!, utställningskatalog, ed. Martin Hellström. Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 2013, s. 10.2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Almgren White, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  "Jag ögonfotograferar allt": Den dokumentära impulsen i Överblivet av Jean Claude Arnault och Katarina Frostenson2013In: Resor i tid och rum: Festskrift till Margareta Petersson / [ed] Annette Årheim, Maria Olaussen, Peter Forsgren & Lars Elleström, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2013, 17-30 p.Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Ammar, Faïka
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Faktaboken i förskolan: Ett verktyg för språk-och läsutveckling2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte har varit att försöka ta reda på hur pedagoger ser på och resonerar kring faktaböcker utifrån ett språk- och läsfrämjande perspektiv. Ett antagande är att faktaböcker har en given plats i förskolans läskultur. Mina frågeställningar har varit: Hur ser pedagoger på faktaboken som verktyg för språk- och läsutveckling? Hur resonerar pedagogerna kring sitt sätt att arbeta med och högläsa faktaböcker? Hur förhåller sig pedagogerna till faktaboken som ett verktyg för att främja språk- och läsutveckling i jämförelse med skönlitteratur? Kan pedagogernas olika sätt att se på faktaboken relateras till en utvecklingspsykologisk respektive relationell lärandesyn?

  Mitt resultat visar att flera aspekter spelar roll för hur pedagogerna förhåller sig till faktaböcker i sin praktik. Gemensamt för pedagogerna är att de inte medvetet inkluderar faktaböcker i sitt arbete med att främja språk- och läsutveckling.  Vad som däremot skiljer sig åt är hur olika pedagoger talar om hur de ser på faktaboken i relation till språk- och läsutveckling. Pedagogernas associationer kring faktaboken, deras syn på litteratur, läsning och lärande spelar roll men även de villkor som skapas kring litteraturläsning i förskolan. 

 • 12.
  Anderson, Adrian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Dokumentärfilm och liminalitet: Transition, tillblivande och transformation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Andersson, Ami
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kvinnor och träd2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Andersson, Ami
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kvinnor och träd2014Student paper other, 20 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Andersson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Jaget, könet, action: En kvalitativ undersökning om könsrollers påverkan på åskådarens identifikation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ undersökning undersöka förhållandet mellan kön och identifikation. Diskussionen kommer att utgå från uppsatsens hypotes och frågeställning som är följande: Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig med karaktärerna i verk som tillhör genren? Kan åskådarnas identifikation med karaktärer i verk som tillhör genren action underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som åskådaren?

   

  Med hjälp av olika informationskällor, så som teorier, intervjuer och recensioner, kommer diskussioner samt analyser om förhållandet presenteras utifrån olika infallsvinklar. Studien visar att ämnet samt frågeställningen är väldigt komplex och att vidare forskning bör göras för att få ett konkret svar. Analysen har dock visar på tre viktiga aspekter som har stor påverkan på arbetet. Identifikation: Vad identifierar jag med mig? Mitt kön, min ålder, min hudfärg? Representation: Hur representeras de olika karaktärerna i verken? Porträtteras de olika könen på olika sätt och hur påverkar de identifikationsprocessen? Genre: Vad förväntar åskådarna av en genre? Vad händer om förväntningarna inte blir besvarade?

 • 16.
  Andersson, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  En vandring genom Skymningssagors land: Samhällskritik, konst, natur och saga i Gustav Sandgrens Skymningssagor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The aim of this study is to create a pathway through Gustav Sandgren’s short-story collection Skymningssagor and the second collection with that title, based on his social criticism, notions of art and nature, use of fairytale motifs and finally, his view of the metaphoric liberation of mankind.

   

  The study is based on a comparative and thematic investigation, illustrated by examples from Sandgren’s short stories.

   

  The theoretical framework is based on Eva Nordlinder’s study of the art fairytale in Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (1992) and Konstsaga och Kultursyn (1992) as well as Torben Brostrøm’s study of the folktale in Folksagan och den moderna litteraturen (1992).

   

  The investigation shows that Sandgren’s social criticism permeates his short stories, but that his keys to salvation, nature and art (first and foremost music) exist to help mankind rise above our shackles. The investigation also shows that Sandgren’s short stories are firmly placed within the tradition of the fairytale and the romantic notion of a relation between nature and man.

   

   

  Keywords

   

  social criticism, fairytale, nature, music, art, liberation

 • 17.
  Andersson, Robert
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Bruhn, Jørgen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Gjelsvik, Anne
  NTNU, Norway.
  The Corners of Crime2015In: The Wire and America's Dark corners: Critical Essays / [ed] Arin Keebler and Ivan Stacy, New York: McFarland, 2015, 81-94 p.Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Svensson, Helén
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Läs- och skrivinlärning: En jämförande studie av metoder och lärmiljöer i traditionell förskoleklass och I Ur och Skur2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt val av ämne grundar sig på att vi ville undersöka vilka olika arbetssätt inom läs- och skrivinlärning samt lärmiljöer som sexåringarna möter när de börjar i förskoleklass. Då vi tidigare i vår utbildning stött på och intresserat oss för utomhuspedagogiken så ville vi se om arbetssätt med läs- och skrivinlärning eller lärmiljöer skiljer åt mellan traditionell förskoleklass och förskoleklass med I Ur och Skur-inriktning.

  Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med intervjuer och observationer i fyra förskoleklasser, två I Ur och Skur samt två traditionella förskoleklasser.

  Det som framkommit i vår undersökning är att arbetssätten inte skiljer sig åt beroende på om det är en traditionell eller I Ur och Skur-förskoleklass. De skillnader som vi sett beror snarare på lokala arbetsplaner och läraren/lärarna. Däremot är en slutsats att lärandemiljöerna skiljer åt mellan traditionell och I Ur och Skur-förskoleklass. I de traditionella är det mer skollikt och den pedagogiska verksamheten är förlagd inomhus. De vistas utomhus vid raster och vid enstaka tillfällen varje termin. I Ur och Skur däremot förlägger aktiviteter både ute och inne och kan lika gärna tänka sig att ta med materialet ut. Dessutom har förskoleklasserna I Ur och Skur högre personaltäthet som medför att de kan vara ute mera.

 • 19.
  Arby, Gunhild
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Makt och motstånd för alla åldrar: Naturen som subversiv kraft i Elsa Beskows Sagan om den lilla hinden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bilderboken Sagan om den lilla hinden kom ut 1924, bara några år efter att kvinnlig rösträtt införts i Sverige. Denna studie pekar på forskning som uppmärksammat att Beskow tidigt förde in samhällskritik i sina barnbokstexter och att kvinnors yttrandefrihet låg henne varmt om hjärtat. Studien bekräftar och fördjupar den bilden och visar bland annat att Beskow i Sagan om den lilla hinden använder sig av sofistikerade litterära strategier för att uppmana till motstånd mot snäva och inskränkta samhällsnormer samt plädera för en friare samhällsdebatt. Med hjälp av en ramberättelse skapar Beskow i bild och text ett dualt/jämlikt tilltal som når både vuxna och barn. Hon lyfter fram en aktiv flicka och visar redan i den inledande ramberättelsen på skapandet och läsandet som en jämlik sysselsättning, där generationer och kön kan mötas på jämbördig nivå. Studien visar därtill att Elsa Beskow använder sig av naturen för att peka på patriarkala och andra samtida maktrelationer och att hon uppmanar till motstånd och visar andra möjliga, friare könsroller och föreställningar. Uppsatsen visar också att Beskows "nya sköna gröna värld" tangerar modern debatt. Ett underliggande budskap är att vad som är ”normalt” bestäms genom maktutövning, och att snäva normer krymper oss som människor och gör avvikelsen till ett samhällsproblem. Bilderboken kan delvis ses som ett inlägg mot alltför normerande kroppsuppfattningar och på så vis kopplas till dagens ätstörningsproblematik. 

 • 20.
  Arnesson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Att förmedla ett budskap: Religion, tro och spiritualism i Björnvaktaren 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Arnesson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Björnvaktaren. Andra delen. Den hemliga katedralen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Arvidsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  "Säg till din mamma att köpa en bättre baddräkt åt dig": En jämförelse mellan boken och filmen Svinalängorna, med utgångspunkt i temat utanförskap.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study compares the novel Svinalängorna by Susanna Alakoski and the film version, based on the theme of exclusion. The study aims to see the potential the film can have in comparison with the book when it comes to representing the theme of exclusion in the teaching of literature as part of the upper secondary subject of Swedish. This has been investigated using coding and analysis of narrative technique. Key scenes have then been set in relation to multimodality. The result shows that exclusion generally seems to be depicted in the same way in the book and the film. At the same time, the products differ in their focus on different aspects of exclusion. The aspect of poverty, for example, is more prominent in the book, while social problems are more prominent in the film. The fact that the film is multimodal was found to reinforce the exclusion, and the result shows that the film is probably best suited for use in teaching from the point of view of film as comparison.

 • 23. Ashbery, John
  et al.
  Papageorgiou, Vasilis
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Snöfall, Lo
  John Ashbery, ur Quick Question, 2012: Översättning Vasilis Papageorgiou och Lo Snöfall2013In: 10tal, ISSN 2000-5350, no 14, 41-44 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Askerfjord, Christer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  The American Film Musical Genre Today: A New Breed or Just More of the Same?: The Development of the American Film Musical 2000-20132014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the introduction of synchronized sound at the end of the 1920s the film musical has had a special place in American film. But even with that special place the interest in the film musical has varied a lot during the 20th century. From the high interest during the  “Golden Age” in the 1930s, 1940s, and 1950s, through low interest in the following decades and then renewed interest in musicals with the animated film musicals from Disney in the 1990s. But what has happened after the millennium? Has there been any development in the American film musical genre or is it just more of the same? This thesis tries to answer the question by analyzing three successful film musicals from the period 2001-2013, Moulin Rouge! (Baz Luhrmann, 2001), The Phantom of the Opera (Joel Schumacher, 2004), and Les Misérables (Tom Hooper, 2012) and comparing them to classical traditional musicals. According to this thesis there is a split answer, some areas of the classical  American film musical have developed while other areas still remains the same.

 • 25.
  Askerfjord, Christer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Tid för film: Introduktion av konceptet diegetisk tid genom en jämförande analys av filmerna The Magnificent Seven och The Wild Bunch.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Filmer, texter och andra former av beskrivningar skildrar både den tid de beskriver och den tid då de produceras, både medvetet och omedvetet. För att analysera och jämföra dessa båda berättarnivåer i filmer krävs tydliga metoder och effektiva verktyg. Begreppen diegetisk tid, icke-diegetisk tid och meta-diegetisk tid introduceras i uppsatsen som verktyg för att förenkla och effektivisera analysarbetet och presentationen av tid i och kring film. Som stöd för användningen av begreppen analyseras och jämförs två västernfilmer som producerades under perioden från mitten av 1950-talet till slutet av 1960-talet. De två filmerna som analyseras är The Magnificent Seven (7 vågade livet, John Sturges, 1960) och The Wild Bunch (Det vilda gänget, Sam Peckinpah, 1969).

 • 26.
  Asplund, Laila
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Men hur skriver jag?: Analys av novellen ”När hedningen kom till byn”.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of my thesis is to examine my authorship by making an analysis of my short story ”När hedningen kom till byn”. The literary language and its placement in contemporary literature is what I focused on while examinating.

  My analysis consists of overviews of the genres in which I think my short story fits: magical realism, Swedish northern literature and horror literature. Analyses of other authors’ essays in these genres have been done, as they influence the story in different ways. Constructive criticisms from my fellow students and supervisors have improved the examination.

  The result of the investigation of the genres shows whether I have used their different characteristics and markers or not. It also presents where the text remains in relation to other contemporary authors. The analysis of the writing process reveals the strengths and weaknesses of the text.

  I reached the conclusion that the genre of my short story varies, depending on the perspective with which it is read. Another conclusion is that, although I have followed some of the traditional writing patterns in each genre I have my own distinctiveness when it comes to creating, writing and designing a text.

 • 27.
  Atã, Pedro
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Queiroz, Joao
  Federal University of Juiz de Fora, Brazil.
  Multilevel poetry translation as a problem-solving task2016In: Cognitive Semiotics, ISSN 1662-1425, Vol. 9, no 2, 139-147 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poems are treated by translators as hierarchical multilevel systems. Here we propose the notion of 'multilevel poetry translation' to characterize such cases of poetry translation in terms of selection and rebuilding of a multilevel system of constraints across languages. Different levels of a poem correspond to different sets of components that asymmetrically constrain each other (e. g., grammar, lexicon, syntactic construction, prosody, rhythm, typography, etc.). This perspective allows a poem to be approached as a thinking-tool: an 'experimental lab' which submits language to unusual conditions and provides a scenario to observe the emergence of new patterns of semiotic behaviour as a result. We describe this operation as a problem-solving task, and exemplify with Augusto de Campos' Portuguese translation of John Donne's poem 'The Expiration.'

 • 28.
  Azinovic, Zlatan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Mobergs kvinnor: Kvinnoskildringar i Vilhelm Mobergs Sömnlös2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Baldwin, Pauline Pia
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Linnéuniversitetet.
  Kerstin Ekmans skönlitterära skildring av människans förhållande till skogen: - gestaltat i romanen Händelser vid vatten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en ekokritisk studie av Kerstin Ekmans samhällsrealistiska roman Händelser vid vatten (1994). Dramat utspelar sig mellan år 1970 fram till 1990-talet i byn Svartvattnet som ligger i norra delen av Jämtland. Ekman beskriver folkets relation till skogen i bygden, och vad som sker i och med tillämpningen av storskalig skogsavverkning med stora kalytor som följd.

 • 30.
  Beijbom, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Queera ungdomsrelationer och sexuellt identitetsskapande i David Levithans Boy Meets Boy2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Bendréus Kinding, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Djursjukhuset: samt essän: Veterinärprosa – en jämförelse av en gammal klassiker och en blivande nykomling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Bengtsson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Berättandets utformning i transnationell actionfilm: komparativ studie av en kinesisk och amerikansk storproduktion2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper means to examine a Chinese language blockbuster in comparison to an American counterpart. The point is to examine the cultural differences and similarities in two similar stories produced in two different production environments. Two films that display both remarkable similarities and differences due to their respective cultural context of production. Here David Bordwell’s narratological schematics is applied to investigate how a Chinese film using a similar approach to Hollywood storytelling differentiates itself. In conclusion, the storytelling and plot construction are slightly less sophisticated in the Chinese film, and the reliance on computer generated imagery plays a bigger part than the physical performances usually associated with Chinese language action-cinema. The result of this study also highlight the differences in the depiction of the detective character and the analysis also raises the question of how we could attribute the cultural differences that emerges in this analysis.

 • 33.
  Bengtsson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kina, Hollywood och samproduktioner: en transnationell studie av produktionsförhållanden och mottagandet av filmen Man of Tai Chi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande text avser jag att analysera Man of Tai Chi och undersöka förhållandet mellan Kina och Hollywood. Kina blir en alltmer viktig marknad för filmbolag från Hollywood och hur de förhåller sig till varandra på film.Kung fu-filmens spridning har inneburit andra kulturella uttryck, från Bruce Lee som symbol mot imperialistiskt förtryck i tredje världen, till att bidra med formande av nya bildsspråk i filmer som The Matrix. Hur kan en transnationell samproduktion mellan kinesiska och västerländska bolag se ut? I följande uppsats undersöker jag produktionsförhållanden och mottagande av filmen Man of Tai Chi och i slutsatsen kommer jag fram till att filmen misslyckats ur ett kommersiellt perspektiv.

 • 34.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Ronja och Bokhunden: Ett litteracitetsperspektiv på högläsing för hund2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Nordic Academic Press, 2016, 121-136 p.Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Bergman, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Tills den sista dagen gryr2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 36. Bergman, Kerstin
  et al.
  Helgason, JonLundin, ImmiRegnell, AstridLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.Steiner, Ann
  "Det universella och det individuella": Festskrift till Eva Haettner Aurelius2013Collection (editor) (Refereed)
 • 37.
  Bergqvist, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  The Angel in the House och dess motsats i Virginia Woolfs författarskap: En jämförande och analytisk närläsning av kvinnliga karaktärer i The Voyage Out och To the Lighthouse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Bergstrand, Charlotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Moderskap: En diktsamling & en undersökande essä2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Bergström Lindell, Gun-Britt
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Mysteriet med den gamla kartongfabriken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Bergström, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Att leva för öppen ridå: En analys av övervakningstemat i tre dystopier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Bergström, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Evigt liv till varje pris: En posthumanistisk tematisk studie av Don DeLillos roman Zero K2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to analyse the posthuman themes in Don DeLillo’s novel Zero K (2016). The themes focused upon are death in a posthuman context, and the creation of a new kind of human being. From a critical posthumanist perspective the novel’s underlying critique of contemporary society is also identified and analysed. The result of the study shows that Zero K can be read as critical towards the uneven distribution of wealth in the world, the strong focus on individuality in our current society and the lack of genuine discussions regarding the ethical implications of bio-technical advances.

 • 42.
  Bexelius, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Planskilda korsningar: Råmanus till fjorton noveller2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Bexelius, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Sex noveller2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Björklund, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  'Mom might have a job (or be socializing too much!)': 'The right to love', children’s sexuality and parenthood2017In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 7, no 1, 13-25 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Having been unavailable for many years, the Swedish film Rätten att älska (‘The right to love’) was restored by the Swedish Film Institute in 2013 and made accessible for research. In many ways a typical example of the sex education film genre of its time, the film is simultaneously unusual because it deals with children’s sexuality. This article explores and discusses the representation of children in the film in relation to how it connects to issues of parenthood.

 • 45.
  Björklund, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Uppsala University.
  The Limits of Sexual Depictions in the Late 1960s2016In: Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays / [ed] Elisabet Björklund, Mariah Larsson, Jefferson, NC: McFarland, 2016, 126-138 p.Chapter in book (Refereed)
 • 46.
  Björklund, Elisabet
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Brauerhoch, Annette
  Holmlund, Chris
  Editorial2015In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 5, no 2, 75-80 p.Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Björklund, Elisabet
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Brauerhoch, AnnetteHolmlund, Chris
  Journal of Scandinavian Cinema: Special Issue: Sexuality in Scandinavian Cinema2015Collection (editor) (Refereed)
 • 48.
  Björklund, Elisabet
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Uppsala University.
  Larsson, Mariah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Introduction: Beyond Swedish Summers2016In: Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays / [ed] Elisabet Björklund, Mariah Larsson, jefferson, North Carolina: McFarland, 2016, 1, 1-7 p.Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Björklund, Elisabet
  et al.
  Uppsala University.
  Larsson, MariahLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays2016Collection (editor) (Refereed)
 • 50.
  Björknert, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Källdén, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Flickor i moderna barn- och ungdomsböcker: En analys av hur flickor framställs i Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 och Cirkeln2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we have analysed six modern books for children and adolescents. The books we chose to analyse were four titles from the series Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 and Cirkeln because they are popular among girls in compulsory school. The aim of the analysis was to investigate how girls are presented in the books as regards personality, appearance and relations. We also wanted to investigate the gender relations expressed in the books.

  We discovered that the books we analysed largely go against traditional norms. This was most visible in Cirkeln. In Lassemajas detektivbyrå there are leading characters who break the norms, but otherwise traditional gender patterns are retained. In Rum 213 it was not as clear that the author wanted to break traditional patterns. In the books we observed a desire to create new spaces for girls to be themselves on the basis of their identity and not their gender. It is our perception that today’s books for children and adolescents are increasingly questioning traditional norms.

1234567 1 - 50 of 689
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf