lnu.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alexandra, Karlsson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Marija, Ljubomirovic
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Decimaltal i skolans värld2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Decimaltal uppfattas som ett komplicerat ämne, både för lärare och elever. Syftet med uppsatsen är att svara på frågan hur verksamma lärare arbetar med decimaltal i sin undervisning i årskurs 5. Uppsatsen är baserad på tre frågor gällande undervisningen om decimaltal. För att svara på frågorna är arbetet lutat mot teorier som handlar om olika matematiska aspekter kopplat till decimaltal. De metoder som använts för insamlande av data i denna kvalitativa studie är genom observationer av undervisning och lärarintervjuer. Med hjälp av teorierna och insamlade data kan vi läsa i resultatet om lärarnas uppfattningar om undervisning av decimaltal. De intervjuade lärarna påtalar att elever att elever har svårigheter med att förstå hur heltal och decimaltal fungerar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alriksson, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Engineering and Technology, Department of Mathematics Education.
  Muntlig bedömning: Med fokus på elevers representationer2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Muntlig bedömning är, från och med höstterminen 2011, något som alla matematiklärare inom gymnasieskolan kommer att få genomföra då en muntlig del läggs som obligatorisk för alla elever inom årskurs 1. Syftet med den här studien är därför att konstruera kriterier som lärare kan använda som hjälp vid muntlig bedömning. Fokus kommer att ligga på elevers representationsformer och transformationer däremellan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Elevgrupper filmades då de löste en problemlösningsuppgift och analyserades utifrån ett begreppsligt ramverk. Resultatet visar att elevers transformationer mellan representationer visar både missuppfattningar och förståelse beroende på hur dessa transformationer ter sig. Elever som obehindrat lyckas vandra mellan olika representationer visar på god förståelse för det matematiska innehållet. Även elevers förmåga att skapa sig ett multimodalt arbetssätt visar sig, för läraren, vara värd att uppmärksamma. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson Ekegren, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Elever i matematiksvårigheter: En studie om hur lärare upptäcker och arbetar med elever i matematiksvårigheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning där alla elever utifrån behov ska få den stöttning som behövs för att uppnå de avsatta målen. Vissa elever uppnår målen i matematik medan andra elever hamnar i matematiksvårigheter och behöver mer stöttning för att uppnå målen. Elever i matematiksvårigheter är ett relativt generellt begrepp som är svårt att identifiera. Matematiksvårigheter med bakomliggande diagnos som orsak är dock ingen exakt definition då även elevers vardag påverkar elevers prestationer i skolan. Studiens syfte är att undersöka hur undervisande lärare i årskurs 1-3 arbetar med elever som befinner sig i matematiksvårigheter samt vilka former av stöd och hjälpmedel de använder i detta arbete. I studien genomfördes intervjuer med sex informanter i olika städer i Sverige. Resultatet visade på en varierad syn och kunskap kring diagnoser men en gemensam syn kring att hemförhållanden påverkar elevers matematikinlärning. De visade även att ett varierat arbetssätt samt en god relation till skolledning kan hjälpa att främja elevers matematikundervisning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Huvudräkning 2.0: En designstudie av ett möjligt digitalt övningsverktyg för huvudräkning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här designstudien försöker ta reda på hur ett digitalt träningsverktyg, riktat till elever på högstadiet och gymnasiet, och avsett att träna grundläggande aritmetiska kunskaper och huvudräkningsstrategier skulle kunna utformas. Detta görs genom att faktiskt utforma en konkret applikation. De aspekter som undersöks är 1: hur ett sådant verktyg bör användas i förhållande till den normala undervisningen, 2: hur interaktionen med användaren bör utformas och 3: vilket matematiskt stoff det bör behandla. Den resulterande applikation skall användas som en integrerad del av en normal undervisning, lägger stor vikt på motivationsskapande och regelbundet, långsiktigt övande, samt behandlar i första hand automatisering av tabellkunskaper och grundläggande aritmetiska regler.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Asphage, Samuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Vikman, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  ”Man tänker kanske aldrig lika bra med huvudet som med händerna”: - lärares användning av ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare i årskurs 4-6 använder ett laborativt arbetssätt i matematikundervisning. Studien innefattar hur det laborativa arbetssättet används och vad det ska tillföra. Vi undersöker även när lärare väljer att använda ett laborativt arbetssätt respektive när de väljer att inte göra det.Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod där både intervjuer och observationer nyttjas. I studien deltar tre verksamma lärare som intervjuades och i samband med intervjuerna observerades även en matematiklektion.I studien framkommer det att lärarna använder ett laborativt arbetssätt i olika utsträckning. Samtliga lärare är positiva till arbetssättet och de upplever att eleverna har nytta av att arbeta med flera sinnen samtidigt då alla lär sig på olika sätt. Lärarna upplever att eleverna tycker laborativt material är roligt, något som bekräftas under observationerna. Studien visar också att användningen av ett laborativt arbetssätt kräver att läraren planerar noggrant och har kunskap om de material som används. Resultatet visar att när läraren använder ett laborativt arbetssätt utan förberedelser resulterar det i att eleverna inte tar till sig kunskapen. Studien visar också att arbetssättet kan utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bagger, Anette
  et al.
  Umeå University.
  Roos, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  How Research Conceptualises the Student in Need of Special Education in Mathematics2015In: Development of Mathematics Teaching: Design, Scale, Effects. Proceeding of MADIF 9. The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar Umeå February 4-5, 2014 / [ed] O. Helenius, A. Engström, T. Meaney, P. Nilsson, E. Norén, J. Sayers, M. Österholm, Linköping: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, 2015, p. 27-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is the conceptualisation of students in special educationalneeds in mathematics (SEM students) in the research fields of mathematics andspecial education. A difference between fields regarding the perspectives takenon the SEM student is obvious in the reviewed articles. Those in the specialeducational field were individual oriented in their view of the difficulties, whilstreviewed articles from the field of mathematics education more often discusssocio-cultural settings. The content in the selected 28 articles reveals that theoverall conceptualisation of SEM student has to do with the social construct ofthe SEM student, as well as with students’ experiences, affects, andprerequisites; with the specific training methods or interventions applied; withspecial areas in the subject of mathematics; with special groups of students; andwith teachers’ knowledge about all these factors.

 • 7.
  Bellander, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Hur elever i årskurs 1-3 löser utvalda uppgifter i subtraktion2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur elever i årskurserna 1-3 löser uppgifter i subtraktion och då främst med tiotalsövergång. Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomförs med hjälp av 12 elevintervjuer där varje elev beräknar tre uppgifter och muntligt berättar hur de går tillväga. Detta analyseras sedan utifrån följande tre frågeställningar. På vilka sätt löser elever i åk 1-3 utvalda uppgifter i subtraktion? Vilka strategier och metod är vanligast bland elever i åk 1-3? Hur skiljer sig strategierna och metoderna åt vad gäller elever med fallenhet respektive svårighet i matematik? I studien framgår att huvudräkning är en vanlig metod i alla tre årskurser. Endast eleverna i årskurs 3 använder sig av lodrät algoritm som strategi då de beräknar vissa uppgifter. Eleverna väljer ofta strategi eller metod utifrån vad de för närvarande jobbar med i klassrummet. Resultatet visar att det finns flera metoder som inte är hållbara och dessa bör tidigt bytas ut. Om eleverna redan från årskurs 1 kan använda hållbara strategier när de beräknar subtraktion kommer detta att gynna elevernas fortsatta matematiklärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bengtsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  When mathematics teachers focus discussions on slope: Swedish upper secondary teachers in a professional development initiative2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The shift towards collegiality is a new setting for many teachers. Most teachers work alone, in isolation from their colleagues and collegial collaboration requires organisational structures. The aim of the study is to describe and analyse upper secondary mathematics teachers’ collective practice,developed in a professional development initiative. This study is a case study and the empirical data is generated through observations and an interview of a group of four teachers at a school who met on a weekly basis throughout a term. Their discussions focused on the mathematical concept of slope in a setting of learning study. This thesis is the case of when mathematics teachers focus discussions on slope and draws on Wenger’s Communities of Practice Perspective, as a unitof analysis, and addresses the question: What are the characteristics of practice when upper secondary mathematics teachers focus discussions on slope in the setting of a learning study? The analysis accounts for characteristics of the aspects of practice, through the coherence of mutual engagement, joint enterprise and shared repertoire in the community of practice. The teachers are engaged around finding small changes in their teaching that could give major effect in students learning. They negotiate what the students need to know in order to understand the relation between Δy and Δx. The characteristic of practice is a conceptual mapping of the concept of slope. It reveals students’ partial understanding of related concepts due to how they were given meaning through previous teaching. The conceptual mapping of slope goes back as far as to the student’s partial understanding of the meaning of subtraction. However, what emerges is in relation to the teachers’ experience of avoiding students’ difficulties with negative difference when teaching slope. It turns out to be a negotiation and a renegotiation of teaching slope for instrumental understanding or conceptual understanding. An overall characteristic of practice is that it develops in a present teaching culture.

  Download full text (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
 • 9.
  Bengtsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  When working together to plan a lesson in a Swedish professional development initiative2015In: PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9) / [ed] Krainer, K Vondrova, N, CHARLES UNIVERSITY , 2015, p. 2748-2754Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is based on a study that draws on Wenger's Communities of Practice perspective and accounts for the coherence of mutual engagement, joint enterprise and shared repertoire in a community of Swedish upper secondary mathematics teachers participating in a professional development initiative. The aim of this paper is to describe and understand practice when teachers are working together to plan a lesson. An overall characteristic of practice is that it develops in a teaching culture, and as the community lacks of awareness of how it organises their teaching, practice becomes resistant to change when planning the lesson. Also, this paper addresses further research considering teaching culture when teachers work together to plan a lesson as a way to obtain, and maintain collegiality.

 • 10.
  Bergman-Ärlebäck, Jonas
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Blomberg, Per
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Nilsson, Per
  Örebro University, Sweden.
  An instructional design perspective on data-modelling for learning statistics and modelling2015In: Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects: Proceedings of MADIF 9, The Ninth mathematics Education Research Seminar / [ed] Ola Helenius, Arne Engström, Tasmin Meaney, Per Nilsson, Eva Norén, Judy Sayers, Magnus Österholm, Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, 2015, p. 37-46Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This theoretical and methodological paper discusses the emerging theoretical framing and methodological considerations in our efforts to develop a theoretical approach supporting instructional design for teaching and learning statistics and mathematical modelling. From an instructional design point of view aligned with the goals in governing curricula documents and real classroom constraints, we argue for the integration of the models and modelling perspective on teaching and learning mathematics with a data-modelling approach to facilitate students’ learning statistics and mathematical modelling. An application of the framework is given and future research discussed.

 • 11.
  Berton, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Intensivundervisning – ett multisensoriskt approach: En fallstudie av en SUM-elevs grundläggande taluppfattning under multisensorisk intensivundervisning 2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines what happens in the situation of intense, multi-sensory instruction for a SEN-student in the subject of mathematics, a student with special education needs in mathematics. What kind of development is happening in terms of the student's number sense, as well as various forms of learning in the teaching process is also something that is studied.

  The study has a qualitative approach and was implemented as a case study with a SEN-student in the subject of mathematics in year one. The case study includes an intervention with math tests which were taken before and after an intensive teaching of basic number sense. Participant observation of the teaching sequence has been implemented, which also have been filmed. For the analysis Bruner's theory of representations along with Vygotsky's theory of learning from a sociocultural perspective is used. The representations in Bruner's theory is described as the enactive that is action-based, the iconic that is image based and the symbolic which is language-based.

   The result in this case shows that an intensive instruction with a multi-sensory approach affects the student's number sense in a positive way. The pupils solution frequency between pre- and posttest tripled. The Pupil developed learning in the different representations where initially the enactive representation was used and gradually even the iconic- and symbolic representation. A development including mathematical competences were visible. The results show a positive impact on the pupil self-confidence in mathematical situations, primarily in situations for symbol processing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Blomberg, Per
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer: En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to improve our knowledge about teaching and learning of informal statistical inference. A qualitative research strategy is used in the study that focuses on the testing and generation of theories inspired by grounded theory. The knowledge focus of the study is aimed at the characterisation of statistical processes and concepts where systems of concept frameworks about informal statistical inference and modelling represent an essential part of the research. In order to obtain adequate empirical data, a teaching situation was devised whereby students were involved in planning and implementing an investigation. The study was conducted in a normal classroom situation where the teaching was focused on an area in probability and statistics that included the introduction of box plots and normal distribution with related concepts. The empirical material was collected through video recordings and written reports. The material was analysed using a combined framework of informal statistical inference and modelling. The results of the analysis highlight examples of how students can be expected to express aspects of informal statistical inference within the context of statistical inquiry. A framework was also developed aimed to theoretically depict informal statistical inference in modelling situations. The study suggests that this framework has the potential to be used to analyse how informal statistical inference of students are expressed and to identify potential learning opportunities for students to develop their ability to express inferences.

  Download full text (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 13.
  Bolmgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Utomhusmatematik: En kvalitativ studie om lärares syn på utomhusmatematikens roll i undervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematikundervisningen i den svenska skolan är ett omdebatterat ämne. Debatten handlar bland annat om vilken arbetsmetod som är lämpligast och bäst främjar elevernas kunskapsutveckling. Den här studien är inriktad på arbetsmetoden utomhusmatematik. Studiens syfte är att undersöka hur lärare som är aktiva i grundskolans år 1-3 ser på utomhusmatematikens betydelse för matematikundervisningen. Studien undersöker även vad lärare ser för möjligheter och svårigheter med denna arbetsmetod. För att uppnå studiens syfte genomfördes sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor. En innehållsanalys användes sedan som metod för att bearbeta insamlad data. Resultatet visade att lärare ser utomhusmatematiken som ett komplement till klassrumsundervisningen och att det finns flera möjligheter och svårigheter med denna arbetsmetod. Förhoppningen med denna studie är att undersöka och lyfta fram utomhusmatematiken som arbetsmetod och tillägg till den ordinarie matematikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bolmgren, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Andersson Ekegren, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Är läxan en kvarhållen tradition eller en medveten undervisningsmetod?: En kvalitativ studie om lärares syfte kring läxor i matematikundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är ett omdebatterat ämne i samhället och i massmedia. Under de senaste åren har en av de mest diskuterade frågorna i denna debatt varit läxornas vara eller icke vara. Då det inte finns krav på att läxan ska vara en del av elevens undervisning handlar debatten om huruvida den ska vara en del av undervisningen eller ej. Denna studies syfte är att belysa hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver sitt användande eller icke användande av läxor i undervisningen. Den belyser även i vilken grad läxan anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. För att uppnå syftet genomfördes kvalitativa, ostrukturerade intervjuer med sex informanter. Den insamlade datan bearbetades genom en innehållsanalys. Resultatet visade att det finns två olika kategorier bland de undersökta lärarna, de som använder eller de som inte använder sig av matematikläxor. Dock visade resultatet i denna studie att båda kategorierna använde sig av hemuppgifter av varierande slag. Vår förhoppning med denna studie är att lyfta fram lärares tankar som finns vid användandet eller icke användandet av matematikläxor. Detta för att lyfta för- och nackdelar som lärare upplever finns vid användandet eller icke användandet av läxor i matematikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  Är läxan en kvarhållen tradition eller en medveten undervisningsmetod?
 • 15.
  Bruhn, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Lindberg, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Geometri i förskolan: En studie av Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka olika pedagogiska inriktningars arbete med momentet geometri, för att få en inblick i vilket arbetsätt de har med former, rumsuppfattning och mätning som här representerar begreppet geometri.

  Studien beskriver de olika inriktningarnas kunskapssyn och arbetssätt som framkommit genom intervjuer av pedagoger inom Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur.

  Alla de pedagogiska inriktningarna arbetade med geometri på skilda sätt utifrån sin inriktning, alla fick med de delar som här representerar geometri men kunskaperna hos pedagogerna kring geometri på djupet var skiftande och det handlar ofta mer om hur insatt pedagogen är i såväl ämnet som arbetssättet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bråting, Kajsa
  et al.
  Uppsala University.
  Sollervall, Håkan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Stadler, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education. Stockholm University.
  Geometri för lärare2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 17.
  Bölling, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Beteendehantering och dess konsekvenser för elevernas motivation i matematikämnet: En studie kring ”behaviour management” utifrån en Primary School i Australien2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på några lärares och elevers inställning till användandet av beteendehantering, i matematikundervisningen. Studien genomförs i en grundskola i Australien. Metoderna som används är observation av två matematiklektioner och intervjuer med två lärare och  sex elever. Resultatet visar  att eleverna och lärarna har olika åsikter och tankar kring användandet av beteendehantering i undervisningen. Eleverna anser att beteendehanteringen leder till ett nervöst och aggressivt klimat i klassrummet, men de blir dock motiverade av att veta att de blir belönade om de beter sig korrekt och gör sitt bästa. Lärarna anser att beteendehanteringen är en nödvändighet för att lärande ska ske.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bölling, Kim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Kronlund, Veronica
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Samarbete och glädje: - Ett sätt att försöka nå alla elever genom utematematik oavsett individuell förutsättning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om och hur utematematik påverkar elevers inlärning. I studien ligger fokus på att upptäcka vilka effekter, som utematematik kan ge på alla elevers förståelse, oavsett individuell förutsättning. Då kring den egna kunskapen om och inlärningen av, ämnet matematik.Studien bygger på ett undervisningsförsök i en årskurs 3. Det matematiska innehållet är geometri, med inriktning på området omkrets. Sex stycken av eleverna som deltog i undervisningsförsöket med tillhörande observation, valdes ut och intervjuades efteråt.Resultatet visar att alla intervjuade elever beskriver att lektionen var givande på något sätt. Exempelvis berättar en elev i intervjun att hen nu fick ro att koncentrera sig eftersom hen fick mer frihet och utrymme att välja arbetsplats och avstånd till de andra eleverna, istället för att vara var låst till en specifik yta. Alla intervjuade elever uppvisar fördjupade kunskaper om vad omkrets innebär och hur denna mäts. Detta genom att beskriva och visa på olika objekts omkrets, både verbalt och med gester.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Christoffer, Dahlqvist
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Spela för nöje eller spela för kunskap?: Lärares uppfattningar av IT-baserade matematikspel och dess konsekvenser på elevers kunskapsutveckling2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Cicek, Pierre
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Dahl, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Varierad och individualiserad undervisning: En studie om lärares syn på behovsanpassad undervisning i årskurserna 4-62016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att se hur matematikundervisningen kan planeras och genomföras för att variera och individualisera undervisningen. Undervisningen som kommer att granskas är den dagliga verksamheten som bedrivs i klassrummen med elever i årskurserna 4-6. Studien fokuserar på delarna problemlösning och räknesätten inom matematiken och hur den individualiserade undervisningen uttrycks inom dessa utvalda delar.

   

  Metoderna som använts för att genomföra studien är intervjuer och observationer. Dessa metoder är båda av kvalitativ art.

   

  De resultat som studien visar är att även om lärare har en vilja att variera och individualisera sin undervisning är det i praktiken svårt att genomföra. Det beror bland annat på tidsbrist, i klassrummet finns många elever och som ensam lärare är det svårt att se varje elev och ge den tid och stöd som behövs. En lärare hinner inte fundera igenom vad elever egentligen behöver hjälp med och vad det är som hindrar dem från att komma vidare i sitt skolarbete. Istället för att ta sig tiden till att fundera på detta och hitta ett annat sätt att hjälpa och förklara blir det att läraren förklarar på samma sätt hela tiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Cicek, Robert
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Spahic, Ivan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Hur digitala verktyg används i matematikundervisningen: Och på vilka sätt användandet av digitala verktyg kan utveckla matematikundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Dahlborg Bergkvist, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Svenska som andraspråk och matematik: en studie om svårigheter och framgångsfaktorer ur ett elevperspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på kopplingen mellan svenska som andraspråk och matematik. Studien hade som syfte att identifiera språkliga faktorer i matematikuppgifter som kan hindra elever med svenska som andraspråk att få förståelse för matematiken. Studien omfattade sex elever i årskurserna sju till nio. Eleverna räknade fem matematikuppgifter med varierande mängd text och fick under tiden förklara hur de tänkte när de räknade. Intervjuer gjordes med eleverna om vad de upplever som svårigheter med matematikundervisningen och vad de tror kunde hjälpa dem att få förståelse i matematik. Resultatet visade på att det framförallt är språket i matematiken som utgör hinder för elevernas framgångar. Engagerade lärare, små grupper och muntlig kommunikation ser eleverna som framgångsfaktorer.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Dahlin, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Mohammedian, Farida
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  När matematiken är ointressant eller för svår att förstå: En studie om hur några lärare motiverar elever i matematik2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motivation inom matematikämnet anses av många forskare vara betydelsefullt för kunskapsutvecklingen. Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i årskurs 1-3 arbetar för att motivera elever som upplever matematiken svår eller ointressant. Datainsamlingen skedde genom fyra intervjuer med verksamma lärare som representerade fyra skolor i två kommuner. De flesta av de intervjuade lärarna menar på att de själva har en väldigt viktig roll i klassrummet för att eleverna ska känna sig motiverade, och att undervisningen bör vara varierad. Ur lärarintervjuerna framkom det dock att ointresse för matematik är mycket ovanligt i grundskolans tidigare årskurser men att arbetet med att motivera elever som finner matematiken svår är ständigt pågående.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Dahlqvist, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Götberg, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Surfplattor + Datorer = Matematikundervisning?: Lärares inställningar kring användandet av surfplattor och datorer i matematikundersvisningen.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användning av surfplattor och datorer blir vanligare inom skolan. De används dock inte lika mycket av varje lärare. Genom denna studies syfte vad det är som gör att lärare väljer eller inte väljer att använda sig av surfplattor och datorer i matematikundervisningen, redes olika anledningar till detta ut. För att ta reda på studiens syfte, genomfördes intervjuer på tre olika skolor och med sju olika informanter. Informanterna arbetade inom grundskolans tidigare år. Intervjuer och tidigare forskning resulterade i flera anledningar till varför lärare väljer eller inte väljer att använda sig av surfplattor och datorer i matematikundervisningen. Det upptäcktes att majoriteten av lärarna lyfte användandet som positivt. De såg surfplattor och datorer som ett lustfyllt komplement till deras ordinarie undervisning. Skolornas olika prioriteringar samt lärarnas förkunskaper och utbildningsmöjligheter, spelade in i valet kring användande av surfplattor och datorer. Tillgången till dessa digitala verktyg samt informanternas intresse är bakomliggande anledningar till deras val av användningen. Genom att ta hänsyn till dessa anledningar kan arbetet i skolan med surfplattor och datorer främjas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Dahlström, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Laborativ matematikundervisning ur ett lärarperspektiv.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete var att ta reda på pedagogernas syn på laborativ matematik i undervisningen, om de såg en kunskapsutveckling hos eleverna när de arbetade laborativt samt om de såg några fördelar respektive nackdelar med att arbeta med en laborativ arbetsmetod. Resultaten i arbetet kommer ifrån tre intervjuade pedagoger. De tre pedagogerna är alla ämneslärare i matematik och undervisar i ämnet i varierande årskurser. Alla tre pedagogerna jobbar med laborativ matematik i någon utsträckning. Pedagogerna tyckte att begreppet laborativ matematik var svårt att definiera då arbetsmetoden kan innehålla många olika saker. Alla tre pedagogerna var överrens om att det finns nackdelar med arbetssättet,dels för att det tar upp mycket tid och dels för att utfallet kanske inte blir som man har tänkt sig vid undervisningstillfället. Intervjuerna visade också att pedagogerna ser laborativ matematik som ett hjälpmedel för konkretisering och att man inte enbart arbetar med det abstrakta i läroböckerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Damberg, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Bedömning av kommunikation i matematiken: Hur lärare skapar tillfällen till och bedömer elevers kommunikativa förmåga i matematik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 27.
  Damberg, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Johansson, David
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  iPads som verktyg i matematikundervisningen.: En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet utgick från att ta reda på möjligheterna, svårigheterna och utmaningarna gällande iPads som verktyg i matematikundervisningen. Det här gjordes genom en undersökning av tidigare forskning kombinerat med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. Respondenterna till intervjuerna var tre lärare på mellanstadiet som arbetade med klassuppsättningar av iPads. Det resultat som framgick genom studien var att iPads ökar elevernas motivation och engagemang i matematikundervisningen. De bidrog också till en effektiviserad kommunikation mellan lärare och elever. Svårigheterna med iPads i klassrummen var lärarnas låga kunskaper om dem. Utmaningarna med iPads i undervisningen var att koppla användningen av dem till styrdokument och syfte i matematiken istället för nöjessammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Delic, Mimmie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Karlsson, Jill
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Matematik på lika villkor: – flerspråkighet, begrepp och kultur2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie är syftet att undersöka hur matematikens begreppsbildning påverkas av språk ochkulturella skillnader för elever med svenska som andraspråk. Undersökningen syftar till att ta reda påvad pedagogerna anser om detta och hur de arbetar med det i undervisningen. För att ta reda på vadpedagogerna anser och hur de arbetar valde vi att göra en strukturerad intervju med pedagoger i ämnetmatematik och svenska som andraspråk. I resultatet av vår undersökning har vi kommit fram till attspråket och kulturen har stor inverkan på begreppsbildningen i matematikundervisningen. I resultatetkom det bland annat fram att tidigare erfarenheter, metaforer och verklighetsanknutna uppgifter kanorsaka problem för elever med svenska som andraspråk.

  Download full text (pdf)
  Matematik på lika villko
 • 29.
  Dendani, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Miljö och matematik i förskolan: En studie om förskollärarens syn på innemiljöns betydelse för den matematiska inlärningen på en Reggio Emilia-inspirerad förskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad förskollärare har för syn på innemiljöns betydelse för den matematiska inlärningen, samt hur de arbetar för att synliggöra matematiken i innemiljön. Studien utfördes på en Reggio Emilia-inspirerad förskola, detta för att miljön står i fokus inom denna pedagogiska filosofi, och kallas för ”den tredje pedagogen”. De metoder som användes för att erhålla information till studien var intervjuer med tre förskollärare som arbetade på förskolan, samt en observation av innemiljön.Resultatet visade att matematiken finns överallt i innemiljön och synliggörs genom ett stort utbud av material, som är tillgängligt och på barnens nivå. Under intervjuerna visade det sig att förskollärarna har en stor medvetenhet kring innemiljöns betydelse för det matematiska lärandet och att de planerat sin innemiljö för att främja barnens lärande. Dock har de inte alltid matematiken i åtanke när de förändrar miljön, utan utgår från barngruppens intresse. Under mitt besök på förskolan uppgav de att sortering och klassificering var den mest populära aktiviteten och därför var det mycket fokus på den delen av matematiken i förskolans innemiljö.En slutsats som kan dras från studien är att förskolan som undersökts är en förskola som tror på det kompetenta barnet. Detta då förskolan har en mycket genomtänkt och bearbetad innemiljö. Förskollärarna såg dock bristfällig planeringstid som ett hinder i arbetet med att bygga upp en föränderlig och god innemiljö.

 • 30.
  Ebbelind, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Disentangle a Student Teacher's Participation during Teacher Education2013In: Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), European Society for Research in Mathematics Education, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of teacher education is of international interest, at the same time expectations on newly educated teachers increase. Deep understanding of what it means to become a primary school mathematics teacher is necessary and this constitutes the focus in the research project. The aim of this paper is to illustrate how two conceptual frameworks, System Functional Linguistics and Patterns of Participation, have been used in the study. The first has been used as a methodological tool and the second as an analytical tool. The use of these will be illustrated by the case of Lisa, a student teacher. The results show that System Functional Linguistics successfully disentangles the heritage of Lisa’s past and present practices, and facilitates interpretations through Patterns of Participation.

 • 31.
  Ebbelind, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Systemic functional Linguistics as methodological tool when researching Patterns of Participation2015In: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education: CERME 9 - Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Feb 2015, Prague, Czech Republic / [ed] Konrad Krainer; Naďa Vondrová, European Society for Research in Mathematics Education, 2015, p. 3185-3191Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study highlights the role, if any, that teacher education programmes and experiences from other practices play in influencing generalist student teachers’ tales of themselves as emergent primary mathematics teachers. The conceptual framework Patterns of Participation, PoP, is used when theorising and interpreting student teachers’ becoming, and analysing the processual and dynamic character of immediate social interaction related to practice on a macro level. Therefore this paper evaluates whether Systemic Functional Linguistics, SFL, can be a methodological tool used on the micro level. This paper shows that SFL structures the data in a way that makes interpretations through PoP possible.

 • 32.
  Ebbelind, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  We think so, me and my mother: Considering external participation inside teacher education2015In: Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference / [ed] Carola Bernack-Schüler, Ralf Erens, Andreas Eichler, Timo Leuders, Springer, 2015, p. 109-120Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to show how external influences need be considered when discussing the formation of a primary school mathematics teacher. The external participation will be illustrated by the case of Evie, a student teacher. Two conceptual frameworks have been used, System Functional Linguistics and Patterns of Participation. The first has been used as a methodological tool and the second as an analytical tool. The results show that Evie’s external prior and present participation might have an impact on her process of becoming a primary school mathematics teacher inside teacher education.

 • 33.
  Ebbelind, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Segerby, Cecilia
  Malmö University, Sweden.
  Systemic functional linguistics as a methodological tool in mathematics education research2015In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 20, no 1, p. 33-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to illustrate how Systemic functional linguistics (SFL) can be used as methodological tool for analysing the meaning of texts from two different studies. An analysis using SFL provides insights into how different concepts of mathe- matical literacy operate in the text. SFL considers language to be a resource used for expressing meaning in specific contexts that accomplishes specific communication purposes. Therefore, SFL contains opportunities for highlighting different aspects of mathematics education which are of interest to researchers. In Sweden, the SFL approach has been used in other research areas but references to it in mathematics education research have been limited. 

 • 34.
  Eckert, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  The potential of a grounded theory approach to study teaching probability2014In: Proceedings of the NinthInternational Conference on Teaching Statistics (ICOTS9, July, 2014), Flagstaff, Arizona, USA: Sustainability in statistics education / [ed] Makar, K., de Sousa, B., & Gould R., International statistical institute , 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  An important part of teaching probability is teachers interacting with students about probability.Most of these interactions do not occur anywhere else but inside the classroom so that is where weshould research teacher knowledge for future development of teacher training and professionaldevelopment. To accomplish this I propose a research methodology founded on the theoreticalassumptions of symbolic interactionism combined with a grounded theory approach. The purposeof this paper is to outline such a research methodology that focuses on teaching as classroominteraction between teachers and students. The discussion aims to emphasize the possibilities bythis way of studying teachers’ knowledge for teaching probability and refine the methodologicalconstruct. Examples used are from lessons where two teachers work with unknown sample spacesand interact with students regarding chance, variation and the importance of sampling.

 • 35.
  Eckert, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Nilsson, Per
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Contextualizing Sampling: Teaching Challenges and Possibilities2013In: Proceedings of the Eight Conference of European Research in Mathematics Education, European Society for Research in Mathematics Education, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present paper is to shed light on mathematical knowledge for teaching probability. In particular we investigate critical instances when a teacher tries to keep track on the idea of sampling and random variation by allocating the discussion to an everyday context. The analysis is based on a certain episode of a longer teaching experiment. The analytical construct of contextualization was used as a means to provide structure to the qualitative analysis performed. Our analysis provides insight into the nature and role of teachers’ knowledge of content and teaching. In particular, the study suggests the idea of a meta-contextual knowledge that teachers need to develop in order to keep track of the intended object of learning when allocating their teaching to an everyday context. 

 • 36.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Olteanu, Constanta
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Bedömning i matematikklassrummet: [ ingår i Lärportalens modul Matematik, Algebra åk 1-3, Del 3: Bedömning för utveckling av undervisning i algebra ]2014Other (Other academic)
 • 37.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Olteanu, Constanta
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Bedömning i matematikklassrummet: [ ingår i Lärportalens modul Matematik, Algebra åk 4-6, Del 3: Bedömning för utveckling av undervisning i algebra ]2014Other (Other academic)
 • 38.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Olteanu, Constanta
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Bedömning i matematikklassrummet: [ ingår i Lärportalens modul Matematik, Algebra åk 7-9, Del 3: Bedömning för utveckling av undervisning i algebra ]2014Other (Other academic)
 • 39.
  Ekdahl, Laila
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Jansson, Janet
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Vardagsmatematik iförskolan: Pedagogens synliggörande av matematiska begrepp i en hallsituation2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med vår rapport är att undersöka om pedagoger använder sig av matematiska begrepp vid på- och avklädning i en hallsituation. Vi observerade pedagoger under på- och avklädningssituationer samtidigt som vi löpande gjorde anteckningar om vilka matematiska begrepp pedagogerna använde sig av. Några utvalda pedagoger intervjuades sedan med frågor gällande pedagogernas tankar och användande av matematiska begrepp. Resultatet visar att pedagogerna använder matematiska begrepp såsom rumsbegrepp, jämförelseord, talbegrepp och parbildning samt tidsord. Utifrån observationer och kvalitativa intervjuer har vi fått veta att matematiska begrepp används i en hallsituation, samt pedagogernas tankar angående matematik i förskolan.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 40.
  Ellingsen, Ingela
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Korridorprat och bokade möten: en studie om samverkan mellan matematiklärare, speciallärare och specialpedagog på tre gymnasieskolor2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är baserad på Danermarks (2000) definition av samverkan. Studien fokuserar på hur samverkan sker mellan ämnes- och speciallärare i matematik samt specialpedagoger i kurs 1a och 1b i matematik på gymnasiet. Syftet var att ta reda på huruvida samverkan sker, vad informanterna gör när de samverkar, vilka de samverkar om samt varför de samverkar. Intervjuer genomfördes med tre ämneslärare, två speciallärare och en specialpedagog på tre olika gymnasieskolor. Resultaten visar på organisatorisk samverkan i form av snabba möten i korridoren men även bokade möten och pekar på skillnader i specialpedaogens och speciallärarnas sätt att utforma stödet till eleverna. Samverkan kan även ske utifrån extra genomgång, muntliga prov och konkret material. Behov av samverkan kring elver som läser Ma1c har ökat. Anledningen till att samverkan sker är möjlighet till mindre grupper, öka elevers självförtroende och förståelse för matematik samt ge mer tid i olika former. Slutsatsen är att samverkan ger möjligheter.

  Download full text (pdf)
  Korridorprat och bokade möten
 • 41.
  Engqvist, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Går det att förena nytta med nöje?: Vilken betydelse matematikspel har för lärandet i årskurs 1-3 utifrån lärares perspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad olika typer av spel anses ha för betydelse i matematikundervisningen i årskurs 1-3 ur lärares perspektiv. I studien har fem aktiva lärare i årskurs 1-3 intervjuats. Resultatet visar bland annat att spel kan stödja inlärningen inom de flesta matematiska områden. Dessutom innehåller matematikspel många betydelsefulla delar som kan stödja elevernas inlärning, till exempel genom motivation och kollegialt lärande. Däremot kan spel också stjälpa inlärningen för att spelen anses så roliga att eleverna glömmer att reflektera och vara medvetna om sitt lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Engqvist, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Skriftliga räknemetoder: Hur de kan bearbetas i matematikundervisningen i årskurs 1-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få djupare förståelse och kunskaper om hur skriftliga räknemetoder kan presenteras och bearbetas i matematikundervisningen. För att tillägna sig förståelse och kunskaper om detta fenomen genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer bland lärare som har erfarenhet av att undervisa årskurs 3. Vid analysen skiljdes det relevanta ut från rådatan samt att en färgkodning skedde. Dessa sorterades och tre teman uppstod ur analysen, vilket blev grunden för resultatet. Resultatet visar att skriftlig huvudräkning och standardalgoritmer används främst men även andra räknemetoder förekommer. Dessutom skiljer sig anledningar om varför de används vilket delvis påverkar förloppet av hur skriftliga räknemetoder bearbetas i undervisningen. Arbetet i klassrummet kan skilja sig till vissa delar, till exempel hur matematikböckerna används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Erikshed, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Engineering and Technology, Department of Mathematics Education.
  Matematiklärare och begreppet sannolikhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Eriksson, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Sandström, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  ”För att få gnistan och glädjen tillbaka”: Lärares arbete med elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att undersöka hur lärare arbetar för att utmana elever med

  potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. Enligt skollagen och

  läroplanen har alla elever rätt till utveckling på sin nivå. Tidigare forskning tyder

  däremot på att det i nuläget inte ser ut så i skolan och det är därmed en viktig fråga att

  lyfta. Genom intervjuer och observationer med fyra lärare på fyra olika skolor har målet

  varit att ta reda på hur det är i skolorna idag. Frågeställningarna behandlar hur lärare

  arbetar med att utmana dessa elever. Genom intervjuer och observationer har vi tagit

  reda på hur lärarna går till väga för att identifiera och undervisa denna grupp. Vi har

  även tagit reda på vilka konsekvenser som kan uppstå om stimulans uteblir och hur

  lärarnas förutsättningar för att genomföra detta ser ut. Det har framkommit att det är

  viktigt att utmana eleverna då de utan stimulans kan bli oroliga och kan stagnera i sin

  kunskapsutveckling. Lärarna arbetar varierat med olika sorters uppgifter och material

  för att utmana eleverna på deras nivå. Lärarna använder sig framförallt av

  problemlösning då det ger eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

  Det har även framkommit hur betydelsefullt kollegialt samarbete är. Samarbete ökar

  möjligheterna för att individanpassa undervisningen och lärarna kan dra nytta av

  varandras kunskap. Lärarna delger att de har tillräckliga förutsättningar för att utmana

  dessa elever men de efterfrågar ett utökat kollegialt samarbete och vidareutbildning för

  att ytterligare kunna stötta dem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Erlandsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  "Inte direkt jättetaggad på matte": En studie om hur elever i särskilda utbildningsbehov i matematik upplever matematikundervisningen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point has been to acquire more knowledge about what would be an advantage, as well as a disadvantage, in the promotion of student’s learning in the subject of mathematics. The purpose has been to investigate, define and catalogue SEN students in the subject of mathematics (in Swedish “SUM-elever”), Special Educational Needs, by using an interview method. In order to collect empirical data, six interviews were conducted with students from the ninth grade. In addition to this a concise classroom observation was carried out before the interviews were undertaken. The theory is based on; social constructivism, a socio-cultural perspective and mathematical scientific research.

  The results point towards, amongst other things, that the students need more time for repetition and the strengthening of their knowledge in the subject; that the teaching should be varied, that the teacher is very important as well as the importance and need of peer support was clearly underlined. It was also evident that self-confidence was strengthened by the students having previous knowledge in the subject area that the class should work with and it was also evident that the teacher’s positive expectations of the student´s mathematical learning facilitate an improvement of the result. The disadvantages shown, in the promotion of student’s learning in the subject of mathematics, were that the students generally had a negative attitude to the subject of mathematics; that the lesson times were not used effectively by the students and that the tempo of teaching was by far too fast.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Erlingsson, Rickard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Nordström, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Bedömning av kunskaper i gymnasiematematik: Elev- och lärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bedömning i matematik kan ske på flera sätt är en uppfattning författarna till studien har fått under lärarutbildningen. Dessutom råder en osäkerhet i bedömning och betygsättning bland lärare i allmänhet. Att det finns många sätt att bedöma på tillsammans med osäkerheten hos lärare gjorde att författarna började fundera på hur eleverna faktiskt uppfattar att de blir bedömda. Därav blev syftet med studien att undersöka elevernas och lärarnas uppfattningar kring bedömning för att jämföra dessa med varandra. Detta undersöktes med en kvalitativ metod bestående av enskilda intervjuer med två lärare samt fokusgruppsintervjuer med elever till de intervjuade lärarna. Lärarna i studien använde olika bedömningsmetoder i sin undervisning. Dessa metoder uppfattade deras elever i stor utsträckning korrekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Fard Taheri, Fatemeh
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Pedagogers och barns samspel kring matematiska begrepp i en förskoleklass2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers och barns samspel i relation med matematiska begrepp och ta reda på vilka matematiska begrepp som blir synliga vid aktiviteter inomhus i en förskoleklass.

   

  Arbetet är både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Strukturerade observationer och intervjuer används som undersökningsmetoder. Intervjuerna kompletterar observationerna för att ta reda på pedagogers syfte med aktiviteterna och hur medvetna pedagoger arbetar. Dessutom jämförs observationerna och intervjuerna i analysen.

   

  Studien visar att pedagogerna har en stor betydelse i barnens matematiska begreppsutveckling. Språket är hjälpmedel för att kunna påverka barnens tankar mot utveckling och barnens användning av matematiska begrepp är beroende av hur ofta pedagogerna uttrycker sig med hjälp av matematiska begrepp. Resultatet visar att språk är en länk mellan matematiska tankar och tillämpningen av dessa tankar. Dessutom synliggör den kvalitativa studien att  pedagogerna skapar sociokulturella sammanhang genom grupparbete så att barnen påverkas av varandras tankar mot den matematiska begreppsutvecklingen.

   

  Pedagogernas arbetssätt åskådliggör att de är medvetna om att lek och aktiviteter stödjer barnens matematiska utveckling och att detta skapar förutsättningarna för fantasi och kreativitet. Observationerna och resultatet visar att pedagogerna har fokus på variation av aktiviteter, upprepning och imitation så att barnen inspireras av varandras uttrycksformer och föreställningar. Barnen väljer bygg och konstruktion mest i anknytning till Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter. Barnen försöker förstå och utveckla matematiska begrepp i relation med varandra. I barnens värld är inte ett objekt fristående ifrån andra objekt utan de relaterar olika begrepp till varandra och ger mening till en företeelse genom kombination av olika matematiska begrepp.

  Download full text (pdf)
  Pedagogers och barns samspel kring matematiska begrepp i en förskoleklass
 • 48.
  Flink, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Kommunikation i ett matematikklassrum: Hur, vad och varför kommunikation uppstår mellan lärare och elever på högstadiet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som rubriken lyder handlar denna uppsats om kommunikation på olika sätt i ett matematikklassrum. Kommunikation kan ses ur olika aspekter, hur den uppstår, på vilket sätt den framstår samt vad den innehåller. Enligt min studie uppstår kommunikation genom att antingen läraren styr den eller att eleverna räcker upp handen, frågar rakt ut eller säger lärarens namn. Varför den uppstår i sammanhang när eleven söker kommunikationen kan vara hjälp med tal i boken, matematikrelaterade frågor, frågor om pennor, friluftsdagar eller annan information. I ett enskilt samtal är det dessa ämnen lärare och elev talar om och lärarens sätt att använda språket skiljer sig i denna situation i jämförelse med helklassgenomgången. Makt är något som är ständigt närvarande och lärare har enligt studien makt vid genomgångar samt vid enskilda elevsamtal, några skillnader är röstläget och kroppsställningen på lärare vid genomgång gentemot enskilt elevsamtal. Vad kommunikationen innehåller handlar i ett matematikklassrum om det matematiska språket och detta analyseras i jämförelse med det vardagliga språket. Lärarna i studien använde ett tvetydigt matematiskt språk och pendlade ofta mellan matematiska och vardagliga begrepp vilket kan ses både positivt och negativt, genom att eleverna får mer förståelse men även att det kan anses rörigt av eleverna. Kommunikationen mellan lärare och elever på högstadiet kan alltså ses ur olika aspekter i ett matematikklassrum. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Fransson, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  "F av x är väl egentligen y?": En studie om gymnasieelevers förståelse för funktionsbegreppet och dess representationer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this thesis has been to study Swedish high school students’ comprehension for theconcept of a function. The theoretical starting point has been to study the students’ ability tochange between different forms of representations of a function and study their comprehensionfor the relation between the different representations. The students’ ability to use mathematicalreasoning has also been a crucial part for the thesis, and therefore research on mathematicalreasoning has also been an important part. Three high school classes were given a test, whichsought to test their ability to change between different forms of representation. In addition to thetest three students were interviewed, so that the students’ ability to reason would be possible toanalyze. The results came to show that some students have difficulties to change between someof the representations but between others it’s far easier for them. The results also showed thatthe students were trained in algorithmically thinking, and that it was difficult to reason creativelyabout the concept of a function. The students also had trouble separating a function from therelated concept of equations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Fransson, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Skolans underskattade språk: En studie om användningen av det matematiska symbolspråket i den gymnasiala undervisningen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Symbols have always been an important part of mathematics, which is why learning thesymbolic language is necessary in order to acquire a full understanding of the subject.This study aims to investigate the use of the symbolic language in the Swedish uppersecondary school from a linguistic perspective. The data for this study consists of samplesfrom 52 student solutions from a mathematical test, together with one transcribed groupinterview, where two students participated. The analysis is based on theories about themetalinguistic awareness and symbols’ semiotic and epistemological functions. The roleof the mathematical symbolic language described in the steering documents has also beenconsidered in the study. From the mistakes made in the test, it was possible to visualisethe importance of the metalinguistic awareness and the semiotic mediation in algebralearning. In the end, it also became clear that the mathematical symbolic language needsa more explicit role in the Swedish mathematics education.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
123456 1 - 50 of 284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf