lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bengtsson, Hanna
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Thörnell, Anja
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Tjänsteproducerande företag i utveckling: En studie om kundkvalitet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter andra världskriget tog en ekonomisk tillväxt fart. Den karakteriserades av att företag hade makten och kunder var nöjda med de varor som de kunde få tillgång till. Det innebar att företag kunde planera långt in i framtiden eftersom inga drastiska händelser i deras omgivning ägde rum. Denna verklighet kom dock att förändras i och med oljekrisen år 1973. Krisen inledde en förändring där konkurrensen hårdnade och kunderna fick fler valmöjligheter när det kom till leverantörer. Det innebar att kunderna fick mer makt, kunde ställda högre krav på företagen och bytte leverantör om deras krav inte uppfylldes. Förutom detta maktskifte har även många företags produktion förändrats. Tjänsterna tar en större del av den totala produktionen och nästan 80 procent arbetar med i tjänster i västvärlden. Dessa resonemang förde oss in på vår undersökning där vi sökt svaret på vilka faktorer som påverkar tjänsteproducerande företags förbättring av kundkvalitet.

  För att genomföra studien har vi använt oss av den kvalitativa metoden med ett abduktivt forskningssynsätt. Det beror på att vi bland annat har fokuserat på ord och intervjupersonernas berättelser som vi tolkat för att erhålla en djupare bild av ämnet. Vi har under forskningens gång pendlat mellan vår referensram och empiri vilket kännetecknar det abduktiva synsättet. Vi har också pendlat mellan undersökningens delar och helt vilket innebär att vi har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt och därmed varit öppna och engagerade. Samtliga intervjuer genomfördes via personliga möten där både anteckningar och diktafon användes för dokumentation.

  Referensramen inleds med ett förtydligande av tjänstebegreppet och fortsätter sedan med det svårdefinierade begreppet kundkvalitet. Detta efterföljs av en redogörelse för mått och mål när det kommer till att mäta kundkvaliteten i olika företag. Det finns möjlighet för företag att få hjälp med att genomföra mätningar på ett objektivt och professionellt sätt av olika institut, exempel på dessa är Ennova och Research International. För att företag sedan ska kunna säkerställa att de levererar en hög tjänstekvalitet och därmed uppnå en hög kundnöjdhet, finns det både frivilliga och ofrivilliga kvalitetskrav. Det ofrivilliga sköts av Finansinspektionen och det frivilliga av SwedSec AB. Slutligen redogörs för vikten av mötet mellan företag och kunder samt anledningar till att kunder inte upplever tillfredställelse med den köpta produkten.

  Vi genomförde sammanlagt 12 intervjuer fördelat på fyra företag, två banker och två hotell. Deras tankar och åsikter presenteras i empirikapitlet och följer samma struktur som referensramen. Teorierna och empirin kopplas sedan samman i analysen där det framgår att bankerna arbetar snarlikt med kundkvaliteten precis som hotellens arbetssätt påminner om varandra. Med analysen som grund har vi bland annat dragit slutsatserna att en dålig kundkvalitet inte alltid är företagets fel, att resultatet av en intern kundkvalitetsmätning riskerar att bli opålitligt, att media är en stor bov i kundkvalitetsdramat samt att oorganiserat kvalitetsarbete hämmar kvalitetsutvecklingen. Avslutningsvis för vi en diskussion om hur samhällsutvecklingen har påverkat tjänsteproducerande företag och vad den inneburit för deras kvalitetsarbete.

 • 2.
  Thörnell, Anja
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Widén, Maria
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Från Japanskit till Framgångssaga: En studie om kaizen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen då fler företag ska tävla om de kunder som efterfrågar de produkter som erbjuds. Den ökande globaliseringen medför dock inte enbart negativa effekter för företag. En ny möjlighet ges till att lära sig av andra mer framgångsrika företag och ta del av vad som utmärker dem. Det japanska begreppet kaizen anses vara en del av vad som ligger bakom de japanska företagens framgångar och deras starka position på den internationella marknaden. Men vad är då kaizen? Detta är en av de frågor som vi försöker besvara i denna uppsats där begreppets ursprung, användningsområde samt vilka effekter som kan uppnås genom kaizen undersöks. Vi belyser även hur kaizen kan implementeras inom ett svenskt tillverkningsföretag.

  Denna undersökning har bedrivits genom en kvalitativ metod där ett antal semistrukturerade intervjuer har genomförts. Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då olika texter har studerats och tolkats. Då det under forskningens gång ständigt tillkommit ny information, som varit av betydelse för oss att undersöka närmare, har vi använt oss av en abduktiv strategi där vi växlat mellan att studera vår referensram och empiri.

  Genom denna undersökning har vi insett att kaizen saknar en klar definition och dess olika benämningar är lika många som de förslag som finns på hur det kan implementeras. En gemensam översättning av ordet kaizen har vi dock funnit i form av ständiga förändringar till det bättre. Kaizen har ett tydligt samband med det produktionssystem som Toyota har utvecklat samt det som i västvärlden benämns som lean production. Divisionen Products inom det trucktillverkande företaget Atlet AB i Mölnlycke genomgår nu ett förändringsarbete där deras tolkning av lean production, vid namn Atlet Operations System, införs. Systemet består av en rad verktyg och metoder som implementeras med syfte att öka företagets effektivitet och där ett av de framtida verktyg som de avser att använda är kaizen.

  Vi har även kommit fram till att kaizen kan ses som en mentalitet eller ett tankesätt som genomsyrar det japanska samhället. De tankar som råder har lett till utvecklandet av en mängd olika metoder och verktyg som kan hjälpa ett företag att bli mer effektivt och minska sitt ickevärdeskapande arbete. Då andra företag började intressera sig för japanernas överlägsenhet inom produktion krävdes en mer konkret bild av kaizens innebörd. Detta erhölls genom att dokumentera de metoder som utvecklats ur tankesättet. Dessa metoder har därefter exporterats världen runt, bland annat i form av boken the Toyota Way, men även under det mer västerländska namnet lean production. Trots att samma metoder implementeras av de företag som befinner sig utanför Japan ställer vi oss frågande till om kaizen verkligen kan tillämpas fullt ut. Detta då vi anser att kaizen består av så mycket mer än metoder, det är ett tankesätt och en mentalitet som har formats utifrån den kulturella bakgrund som härstammar från Japan.

1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf