lnu.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alexandersson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Holtorf, Cornelius
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Gustafsson, Birgitta E.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Westergren, Ebbe
  Introduction2011In: Museum International, ISSN 1350-0775, E-ISSN 1468-0033, Vol. 63, no 1-2, p. 6-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The papers in this issue were first presented at the interdisciplinary conference “Applied Cultural Heritage: How telling the past at historic sites benefits society” held at Linnaeus University in Kalmar, Sweden, 17-19 November 2010. The conference was organised jointly by Linnaeus University, Kalmar County Museum and Bridging Ages, International Organisation in Historic Environment Education and Time Travels. The aim of the conference was to explore how cultural heritage and stories about the past benefit society today. Given the major changes of society in recent decades and a fast developing globalisation, we proposed that it is no longer self-evident which historic sites are meaningful (and to whom), which stories about the past should be told (and why), and how cultural heritage can best benefit society (and what that means). It was therefore time to ask these questions anew and explore them together with practitioners in the heritage sector from around the world.

 • 2.
  Alzén, Annika
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Aronsson, PeterLinköpings universitet, Tema Kultur och samhälle.
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Frågan om ett demokratiskt kulturarv brukar knytas till 1974 års statligakulturpolitik med sin ambition att sprida kultur till allt bredare grupper. Ivår egen tid lever detta vidare samtidigt som vägarna öppnats för både enmer krävande och aktivistiska demokratisyn och en mindre entydigt negativsyn på kommersiella kulturyttringar. Element som har med representationav allt fler grupper och deras aktiva deltagande i kulturarvsprocesser förs insom både ett rättvisekrav, som en förhoppning om ett mer dynamiskt samhällslivoch som ett försök att fördjupa och förnya den demokratiska politiskakulturen.

  Begreppet kulturarv var på 1970-talet inget gångbart begrepp. Det är förstkring 1990, med de stora omvälvningarna både inom och utom landet somdetta begrepp hamnar i kulturpolitikens mitt i ett försök att orientera ochmobilisera i en svårmanövrerad samtid.

  Ska traditionen styra framtiden? Ska medborgarna bestämma över det förflutna?Ska medborgarnas erfarenhet forma kulturarvet? Vems kulturarvoch vilken gemenskap ska odlas med offentliga medel och vad kan lämnasåt privata intressen eller föreningar, rent av med fördel? Vad blir experternasroll?

  Med stöd av Vetenskapsrådets satsning på Demokratiforskning möjliggjordesen konferens hösten 2004 och denna antologi som försöker ta ett stortgrepp kring frågorna om i vilka meningar man mer precist kan tala om ettdemokratiskt kulturarv.

 • 3.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet, Tema Kultur och samhälle.
  Petersson, Bodil
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Uppdragsarkeologins publika sida: Slättbygdsprojektet2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De arkeologiska utgrävningarna är den historiska forskningsinstitution som är starkast reglerat i lag, tilloch med fastare än historieämnets plats i skolundervisningen. Om en exploatör vill utnyttja mark där fornminne finns är det ett ovillkorat krav att platsen ska grävas ut och resultaten dokumenteras.

  I tider avexpansion för bebyggelse och infrastruktur utvecklas därför institutionerna kring de arkeologiskautgrävningarna.Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst, har tillsammans medÖstergötlands länsmuseum bedrivit ett uppdragsarkeologiskt projekt kallat Slättbygdsprojektet under åren2000-2005. Som en del av projektet ingår uppdraget att förmedla resultaten av undersökningarna tillallmänheten i olika former. En av ambitionerna är att i Agenda kulturarvs anda bedriva förmedling somfaller under begreppen demokratisering, delaktighet, tillgänglighet och dialog.

  Det är dennakunskapsförmedlings ramar, förutsättningar, historik, utförande och innehåll som kontextualiseras ochstuderas i den föreliggande rapporten.UV etablerades i Linköping under sent 60-tal och arbetade med stadens utbyggnad samt E4:ansdragning genom länet. Nya grävmetoder gjorde att fynd och samhällsprocesser (boplatser) under markytan upptäcktes. Detta förändrade både kunskapsbild och grävpraktik. Under slutet av 80-taletintensifieras verksamheten och ett eget lokalkontor för UV etablerades. Samtidigt har man menat attutrymmet för bearbetning, analys och synteser har varit för litet. Man kan ändå konstatera att antaletskrifter och andra informationsinsatser varit omfattande. Trots de ur vetenskaplig synvinkel, godtyckligaincitamenten till grävningar som exploateringarna utgör, har man sökt ge en sammanfattande bild avforskningsläget och prioritera de mest intressanta vetenskapliga problemen som en vetenskaplig ram för dokumentationen.

  Till det kommer en höjd ambitionsnivå för de publika insatserna, förmedlingen.Ambitionsnivån kring dokumentationerna har alltså under 1990-talet ökat både åt det publika och detvetenskapliga hållet.På 2000-talet är det dels utgrävningarna i Norrköping, dels längs järnvägssträckningen Mjölby-Motalasom står för de stora insatserna. Västra Östergötland är en av de mer fyndrika regionerna i länet ochSlättbygdsprojektet presenterar uppläggningen för detta. I jämförelse med den Vetenskapligaverksamhetsplanen från 2000 trycker man än mer på förmedlingen av kunskapen längs en lång rad olikainsatser.

 • 4.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  1905: unionsupplösning att glömma eller att stoltsera med?2005In: Goda grannar eller morska motståndare?: Sverige och Norge från 1814 till idag / [ed] Torbjörn Nilsson, Øystein Sørensen, Stockholm: Carlsson , 2005, 1, p. 216-248Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Unionen melan Sverige och Norge uppstod 1814, trots norska protester. Napoleonkrigen hadee då ritat om Europas karta, också Nordens. För hun dra år sedan upplöstes unionen, trots protester från svenskt håll. Sed an dess har relationerna varit goda, även om spänningar mellan 'brödra folken' uppstod under andra världskriget.I boken behandlar svenska och norska forskare förhållandet mellan länderna de senaste tvåhundra åre n. Hur har samarbetet fungerat på ekonomins, idrottens och politikens områden? Och hur har kungahusen kommit överens? Hur gick det för svens karna som utvandrade till Norge under 1800-talet? Och varför var renbe tet en stridsfråga 1905? Boken tar även upp militära frågor samt förbi ndelserna mellan länderna då Norge var ockuperat av nazityskland 1940- 1945. Till slut diskuteras om unionen och dess upplösning var något vi svenskar borde glömma eller vara stolta över.

 • 5.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Att minnas Carl von Linné2006In: Linné: En småländsk resa / [ed] Lars-Olof Larsson, Stockholm: Prisma , 2006, 1, p. 268-307Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Så har ni aldrig sett Linné förut! Vetenskapsmannen, blomsterkungen – nu kommer smålänningen! Till det stora jubileumsåret 2007 ger Prisma ut Linné: En småländsk resa, där vi får möta en tidigare okänd sida av vår mest berömde svensk. De vittra ledamöterna i Smålands akademi tecknar ett lika insiktsfullt som lekfullt porträtt av vår store vetenskapsman, en bit vid sidan av de stora allfarvägarna. ”Detta är en bok om ett antal smålänningars Linné”, skriver Anders Wejryd, nybliven ärkebiskop, i sin inledning. ”Ser de samme Linné? Nej, verkligen inte. De har var och en sin bild av Carl Linnæus eller Carl von Linné. Men för dem alla gäller att den som ser på Linné ur ett småländskt perspektiv ser en del av honom som annars inte skulle ha lyfts fram eller ansetts viktig nog. Boken innehåller fyra delar. Den första delen, ”Kring hembygden och skolan”, sätter med fantasi och fakta in Linné i det som var viktiga delar av hans uppväxtmiljö, hans Stenbrohult, hans Växjö, hans Småland. Den andra delen, ”Småländska resor”, ger upplevelser av vad en dåtida besökare, även Linné själv, kunde möta och vad en nutida besökare med linneanska intressen kan träffa på och beröras av. I den tredje delen, ”Linnélärjungar”, internationaliseras Linné genom två av hans lärjungar och bekräftar förbindelsen mellan Småland och Uppsala på den ena sidan och Sydafrika, Japan och Nordamerika på den andra. Den avslutande fjärde delen, ”Linné-minnet”, ger bland mycket annat perspektiv på hans litterära stil och ställer frågan vad alla dessa jublieum och minnesdagar egentligen syftar till.” Boken har kommit till på initiativ av Smålands akademi. Samtliga författare har anknytning till Småland men har vitt skilda intresseområden och specialiteter. Bland författarna märks Anders Wejryd, Margareta Strömstedt, Lars Bergquist, Stefan Edman och Lars-Olof Larsson. Boken är rikligt illustrerad med både äldre och nytagna bilder. De senare är tagna av Björn Larsson som i en bildessä följer Linné i spåren genom dagens Småland.

 • 6.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Att minnas Carl von Linné2006In: Linné: En småländsk resa, 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Att minnas våld2004In: Våldets mening: Makt, minne, myt / [ed] Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg, Lund: Nordic Academic Press, 2004, p. 237-266Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. IVåldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande insikter om det annars så akuta och dramatiska ämnet.

  Våldets mening är skriven av framstående och välrenommerade forskare som arbetar med synen på våld i sina egna discipliner. Texterna är ett tvärsnitt av olika vetenskapsgrenar och ger analyser av så vitt skilda ämnen som dueller under svensk stormaktstid, kvinnomisshandel i 1800-talets Sverige, våldet i de isländska sagorna och religionens roll i krigshandlingar.

  Peter Aronsson är professor i Kulturarv och historiebruk, vid Tema Q, Linköpings universitet.

 • 8.
  Aronsson, Peter
  Linköping University.
  Att tänka territoriet: Nation och region samt kultur, natur och politik i skilda universitetsdiscipliner2005In: Regionalisme: Seminarrapport Ulstein Kloster 2005 / [ed] Åsa Dahlin Hauken, Stavanger: Haugaland Akademi , 2005, p. 85-100Conference paper (Refereed)
 • 9.
  Aronsson, Peter
  Linköping University.
  Blända: ansvar och mod2011In: Småländska förebilder & föregångare / [ed] Magnus Gustafsson och Ingrid Nettervik, Växjö: Artea förlag , 2011, 1, p. 89-101Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förebilder finns på skilda nivåer, i skilda miljöer och i skilda tider och är ofta helt vanliga människor. Den person som för en individ framstår som en förebild har inte med nödvändighet någon betydelse för en annan människa. Ibland delas idealen av många, ibland är de helt personliga. Alla de i Småländska förebilder & föregångare beskrivna personerna har anknytning till Småland. Alla har de påverkat sin eftervärld, antingen genom sina handlingar, som föregångare, eller genom att vara inspiratörer, som förebilder. Urvalet vill i sig visa hur vi kan uppmärksamma den kraft som finns i historien och hos de människor som före oss slitit med frågor som är varaktigt giltiga.De medverkande ledamöterna i Smålands Akademi har gjort ett personligt urval och ofta utifrån möten i livet skrivit om "sin" smålänning. Objektet kan vara ens egen far som för Margareta Strömstedt eller en rad tanter som för Birgit Carlstén. Det är inte ens säkert att alla har existerat i verkligheten. De har dock samtliga satt sina tydliga spår och på olika vis haft inflytande på sitt landskap och dess invånare. Läs och fundera över vilka dina småländska förebilder är och vilka du ännu inte har upptäckt.

 • 10.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Bruk och missbruk av historien?2005In: Historisk Tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, E-ISSN 2343-2888, Vol. 90, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Conclusion: Performing Nordic Spaces in Everyday Life and Museums2013In: Performing Nordic Heritage: Everyday Practices and Institutional Culture / [ed] Peter Aronsson & Lizette Gradén, Burlington: Ashgate, 2013, p. 301-313Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  De historiska platsernas betydelse2009In: Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor / [ed] Peter Aronsson, Lund: Nordic Academic Press, 2009, 1, p. 149-184Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människor har sedan antiken närt förhoppningar om att det ska gå att lära av det förflutna, att en bättre människa och framtid ska kunna byggas på historiska lärdomar. De platser som påminner och konkret visar på den förflutna verkligheten skapar en länk mellan dåtid och nu, och bjuder till handlande för en ljusare framtid. I Platser för en bättre värld visar fyra forskare på hur denna kraft i förbindelsen mellan materiellt, platsanknutet kulturarv och historiska berättelser lever starkt idag. Stater, regioner och skolor hyser förhoppningar av skilda slag. Skolbarn i hela västvärlden reser till Auschwitz för att lära sig att ondskan inte fårupprepas - men lär de sig mer om vuxenblivandets villkor? Hembygdsföreningarna blickar nostalgiskt bakåt mot en enklare och mer genuin dåtid, men slåss också för "småfolkets" och glesbygdens värden för framtiden. Allt större delar av industrisamhället förvandlas i rask takt till ruiner, men kanske kan det omvandlas till stolthet och en resurs för en ny framtid? Detta och många fler perspektiv på värdeskapande historiebruk finns med i denna bok. Projektledaren Peter Aronsson är professor i kulturarv och historiebruk vid Tema Q vid Linköpings universitet. Övriga medverkande är Anna Eskilsson, Linköpings universitet, Kyrre Kverndokk, Universitetet i Oslo, och Cecilia Trenter, Växjö universitet.

 • 14.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  De svaga ordens styrka2010In: Småländska ord & läten / [ed] Elisabeth Hjortvid & Brigitte Kühne, Växjö: Artéa , 2010, 1, p. 9-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  De svenska historikernas herdaminne2011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, no 2, p. 266-272Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker2006In: Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker / [ed] Annika Alzén, Peter Aronsson, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet , 2006, p. 1-17Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan om ett demokratiskt kulturarv brukar knytas till 1974 års statliga kulturpolitik med sin ambition att sprida kultur till allt bredare grupper. I vår egen tid lever detta vidare samtidigt som vägarna öppnats för både en mer krävande och aktivistiska demokratisyn och en mindre entydigt negativ syn på kommersiella kulturyttringar. Element som har med representation av allt fler grupper och deras aktiva deltagande i kulturarvsprocesser förs in som både ett rättvisekrav, som en förhoppning om ett mer dynamiskt samhällsliv och som ett försök att fördjupa och förnya den demokratiska politiska kulturen.

  Begreppet kulturarv var på 1970-talet inget gångbart begrepp. Det är först kring 1990, med de stora omvälvningarna både inom och utom landet som detta begrepp hamnar i kulturpolitikens mitt i ett försök att orientera och mobilisera i en svårmanövrerad samtid.

  Ska traditionen styra framtiden? Ska medborgarna bestämma över det förflutna? Ska medborgarnas erfarenhet forma kulturarvet? Vems kulturarv och vilken gemenskap ska odlas med offentliga medel och vad kan lämnas åt privata intressen eller föreningar, rent av med fördel? Vad blir experternas roll?

  Med stöd av Vetenskapsrådets satsning på Demokratiforskning möjliggjordes en konferens hösten 2004 och denna antologi som försöker ta ett stort grepp kring frågorna om i vilka meningar man mer precist kan tala om ett demokratiskt kulturarv.

 • 17.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker2006In: Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Den historiska kunskapens politiska kraft2016In: Historiens hemvist II: Etik, politik och historikerns ansvar / [ed] Patricia Lorenzoni, Ulla Manns, Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, 2016, p. 101-125Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Den osedda filmen: kulturarv och visualiseringsprocesser2004In: Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk / [ed] Pelle Snickars, Cecilia Trenter, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 59-96Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I antologin “Det förflutna som film och vice versa – om medierade historiebruk” skriver nio historiker och filmvetare om massmedial historieförmedling. Ämnet är lika aktuellt som när boken kom ut för några år sedan. Olika former av webbaserad och televisuell iscensättning av det förflutna rör sig alltmer obesvärat mellan historiska fakta och underhållande fiktion. Syftet med boken är att uppmärksamma och undersöka hur audiovisuella medieringar av det förflutna blivit allt viktigare för vår uppfattning om historia.

 • 20.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Det föreställda landet: vanställt, förhandlat, förmedlat?2006In: Det vanställda ordet: om den svåra konsten att värna sin integritet, Carlsson , 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Dissertation review essays: Vikingarna och den svenska identiteten2005In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 125, no 3, p. 450-458Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  European museum knowledge2018In: Nordisk Museologi, ISSN 1103-8152, no 1, p. 157-160Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Europeiska nationalmuseer som förhandlingsarenor2011In: Samling og museum: kapitler av museenes historie, praksis og ideologi / [ed] Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen, Oslo: Novus Forlag, 2011, 1, p. 341-358Chapter in book (Refereed)
  Abstract [no]

  Boka ser på ulike museale fenomener ut i fra ulike faglige ståsteder. Det er en bok om museer og om museologi, som kan bidra til en større bevissthet rundt museets samfunnsrolle og museenes plass i vitenskap og kulturliv. Har register.

 • 24.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Exhibiting Scandinavian culture: The national museums of Denmark and Sweden2012In: Popularizing National Pasts: 1800 to the Present / [ed] Stefan Berger, Chris Lorenz & Billie Melman, London: Routledge, 2012, 1, p. 169-195Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Popularizing National Pasts is the first truly cross-national and comparative study of popular national histories, their representations, the meanings given to them and their uses, which expands outside the confines of Western Europe and the US. It draws a picture of popular histories which is European in the full sense of this term. One of its fortes is the inclusion of Eastern Europe. The cross-national angle of Popularizing National Pasts is apparent in the scope of its comparative project, as well as that of the longue durée it covers. Apart from essays on Britain, France, and Germany, the collection includes studies of popular histories in Scandinavia, Eastern and Southern Europe, notably Romania, Bulgaria, Croatia, Armenia, Russia and the Ukraine, as well as considering the US and Argentina. Cross-national comparison is also a central concern of the thirteen case studies in the volume, which are, each, devoted to comparing between two, or more, national historical cultures. Thus temporality –both continuities and breaks- in popular notions of the past, its interpretations and consumption, is examined in the long continuum. The volume makes available to English readers, probably for the first time, the cutting edge of Eastern European scholarship on popular histories, nationalism and culture.

 • 25.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Explaining national museums: exploring comparative approaches to the study of national museums2011In: National museums: studies from around the world / [ed] Peter Aronsson, Arne Bugge Amundsen and Simon Knell, London: Routledge, 2011, 1, p. 29-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  "National Museums" is a major thematic collection of new research papers from around the world. The book is an interrogation of the origins, purpose, organisation, politics, narratives, philosophies, of national museums. It combines new research from both leading and new researchers in the fields of history, museum studies, cultural studies, sociology, history of art, media studies, science and technology studies, and anthropology. Comprising a major comparative analysis of national museums, "National Museums" examines the past, present and the future of the national museum. This volume goes beyond individual histories of national museums and examines the phenomenon on a global scale. For the first time the concept of the national museum is scrutinised in the round.

 • 26.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Foreword: A European Project2011In: Building National Museums in Europe 1750–2010: conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011 / [ed] Peter Aronsson & Gabriella Elgenius, Linköping University Electronic Press, 2011, p. 1-4Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Framing uses of the past: Nations, academia and museums conjuring history2012In: Rethinking the space for religion: New actors in Central and Southeast Europe on religion, authenticity and belonging / [ed] Raudvere, Catharina Stala, Krzysztof Willert, Trine Stauning, (eds.), Lund: Nordic Academic Press, 2012, p. 285-312Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Framtidsplatser2014In: Småland: en kärleksförklaring / [ed] Stefan Edman, Karlstad: Votum & Gullers , 2014, 1, p. 116-123Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Förord2011In: Stenminnen: de småländska stenmurarna - ett kulturarv, Växjö: Grodans förlag , 2011, 2Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Aronsson, Peter
  Linköping University.
  Gammal och ny regionalism2005In: Regionalisme: Seminarrapport Ulstein Kloster 2005 / [ed] Åsa Dahlin Hauken, Stavanger: Haugland Akademi , 2005, p. 5-18Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Hembygdsrörelsens frågor2007In: Idéer om hembygden: Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld, Linköpings universitet, Linköping , 2007, p. 5-18Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Linköping University.
  High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk2007In: Fornvårdaren, ISSN 0347-5131, Vol. 29, p. 23-37Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Historia2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historia är såklart det som hänt i förfluten tid. Men vilka händelser blir en del av vår historia – och vem bestämmer det? I den här boken poängteras att historisk kunskap och politisk vilja samspelar för att avgöra vad som är värdefullt att bevara till eftervärlden och vad som är av ondo och därmed bör förändras.

 • 34.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet, Tema Kultur och samhälle.
  Historia och platskonstruktion - historikernas roll på den globala kulturmarknaden2008In: Sted, tilhørighet og historisk forskning lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre / [ed] Knut Sprauten, Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Historia som förebild: Den gode, den onde och den fule2009In: Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor / [ed] Peter Aronsson, Lund: Nordic Academic Press, 2009, 1, p. 9-44Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människor har sedan antiken närt förhoppningar om att det ska gå att lära av det förflutna, att en bättre människa och framtid ska kunna byggas på historiska lärdomar. De platser som påminner och konkret visar på den förflutna verkligheten skapar en länk mellan dåtid och nu, och bjuder till handlande för en ljusare framtid. I Platser för en bättre värld visar fyra forskare på hur denna kraft i förbindelsen mellan materiellt, platsanknutet kulturarv och historiska berättelser lever starkt idag. Stater, regioner och skolor hyser förhoppningar av skilda slag. Skolbarn i hela västvärlden reser till Auschwitz för att lära sig att ondskan inte fårupprepas - men lär de sig mer om vuxenblivandets villkor? Hembygdsföreningarna blickar nostalgiskt bakåt mot en enklare och mer genuin dåtid, men slåss också för "småfolkets" och glesbygdens värden för framtiden. Allt större delar av industrisamhället förvandlas i rask takt till ruiner, men kanske kan det omvandlas till stolthet och en resurs för en ny framtid? Detta och många fler perspektiv på värdeskapande historiebruk finns med i denna bok. Projektledaren Peter Aronsson är professor i kulturarv och historiebruk vid Tema Q vid Linköpings universitet. Övriga medverkande är Anna Eskilsson, Linköpings universitet, Kyrre Kverndokk, Universitetet i Oslo, och Cecilia Trenter, Växjö universitet.

 • 36.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Historiebruk: att använda det förflutna2005 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur används det förflutna för att skapa kunskap? Vilken historia kan museerna berätta? Hur påverkar filmer som Utvandrarna och Schindlers list landskapsuppfattning och historiesyn? Varför reser man monument? Hur fungerar en självbiografi?

  Frågorna rör hur det förflutna gestaltas till historia i olika delar av historiekulturen – på institutioner eller under politiska,kommersiella och existentiella villkor. Det är inte de medvetna falsarierna eller uppenbara missbruken av historia som avslöjas i denna bok, utan de mångfasetterade situationer och sammanhang som gör det förflutna meningsbärande. Boken inleds med en teoretisk genomgång av begrepp och sammanhang. Konkreta exempel på samtida iakttagelser avser att inspirera läsaren till en ny syn på hur historia används.

  Boken vänder sig till universitetsstuderande och andra som har glädje av att kunna se och förstå det historiekulturella fältet.

 • 37.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Historiebruk och kulturarv2005In: Kulturarvens gränser: Komparativa perspektiv: en antologi / [ed] Peter Aronsson, Göteborg: Arkipelag , 2005, 1, p. 21-38Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie av hur kulturarvet förändras, hur det uppfattas och hur det ingriper i synen på oss själva. Mycket rik på reflexioner om hur vår tillvaro formas, och ändras, genom kulturarvet. Antologin har 12 nordiska författare och en från Österrike. Alla lika intressanta. När du har läst boken kan du mycket mer om människan som kulturvarelse.

 • 38.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Historiebruk och kulturarv2006In: Kulturarvens gränser: Komparativa perspektiv, 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Historiebruk och kulturarv: Professionalisering och samhällsrelevans2013In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 22, no 1, p. 46-48Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Historiebrukens ekologi2010In: Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: en studie om kulturarv och samhällsutveckling / [ed] Leif Jonsson, Lund: Nordic Academic Press, 2010, 1, p. 105-120Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv? Det är den fråga som författarna till Astrid Lindgrens världar i Vimmerby belyser ur en rad perspektiv. Vimmerby är fokus för deras fallstudie och de skildrar utvecklingen av lokalsamhället och den framväxande besöksnäringen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap.Handlingskraften i Vimmerby har mestadels kommit från entreprenörer som ofta inte haft enbart snävt ekonomiska motiv utan också samhällsnyttiga ambitioner. Samtidigt är den ett uttryck för ett samhällsengagemang som har djupa rötter i staden.Kulturarvet i Vimmerby är en unik tillgång för bygden och ger kreativa möten mellan kommersiella och samhällsnyttiga intressen. I Astrid Lindgrens världar i Vimmerby diskuterar en flervetenskaplig forskargrupp bland annat kommunens agerande, lokaltidningens roll och inte minst innevånarnas erfarenheter. Gruppen hämtar lärdomar ur sina givande inblickar i Vimmerbys utveckling genom åren.

 • 41.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet, Tema Kultur och samhälle.
  Historiebrukens källor. perspektiv och material2007In: Nordiska Arkivdagarna i Uppsala 2006 / [ed] Bode Janzon, Reine Rydén, Uppsala: Arkivvetenskapliga studier , 2007, p. 9-24Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Historiebrukens källor: perspektiv och material2007In: Arkivvetenskapliga studier, Vol. 8, p. 9-24Article, review/survey (Other academic)
 • 43. Aronsson, Peter
  Historien, historikerna, Vilhelm Moberg och andra entreprenörer i kampen om det förflutna2008In: Aktuellt om historia, no 2Article in journal (Other academic)
 • 44.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Historiens närvaro2004Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Historisk kunskap: ett begrepp under förändring2012In: Historiedidaktik i Norden 9: del 2: historisk kunskap / [ed] Per Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund, Carsten Tage Nielsen, Malmö: Malmö högskola , 2012, p. 7-14Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Sweden.
  Huvudämnet Historievetenskap och lärande: historiebruket i den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad formar huvudämnet historievetenskap och lärande? Utifrån denna huvudfråga granskar Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk vid Linköpings universitet, specifikt historieämnet vid den nya lärarutbildningen på Malmö högskola. Hur ser visionerna, förhoppningarna och hotbilderna ut för det nya huvudämnet historia? Hur ser ämnets innehåll ut vad gäller stoff, teman och arbetssätt? Vilken historiesyn förmedlas och kommuniceras? Vilken syn på skolarbetet och historiekunskapens roll i skolan presenteras? Hur ser bruket av det förflutna i skolan och lärarutbildningen ut? Hur uppfattar lärarstudenterna huvudämnet historia? Det är några frågor Peter Aronsson lyfter fram. Vill du veta hur han resonerat, vad han kommit fram till och hur han ser på ett fortsatt kvalitetsarbete kan du läsa denna rapport

 • 47.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Identity politics and uses of the past with European national museums2011In: Nordisk Museologi, ISSN 1103-8152, no 1, p. 117-124Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article presents a research project on identity politics in Europe. European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus, www.eunamus.eu) explores the creation and power of the heritage created and presented by European national museums. National museums are defined and explored as processes of institutionalized negotiations where material collections and displays make claims and are recognized as articulating and representing national values and realities. Questions asked in the project are why, by whom, when, with what material, with what result and future possibilities are these museums shaped.

 • 48.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  Kulturarv och historiebruk2012In: Kulturaliseringens samhälle: problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping Sweden / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 34-50Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Aronsson, Peter
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Historia.
  Kulturarvens gränser: Komparativa perspektiv2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Aronsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Kulturarvens kraft2016In: Kultur som motstånd och motkraft: Kristen humanism 2016 / [ed] Gun Andersson, Järvsö: Förbundet Kristen humanism , 2016, Vol. 77, no 1, p. 75-79Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
123 1 - 50 of 108
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf