lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 143-166Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 2, p. 48-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS)institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarnaleder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänstentar ställning till och beslutar om. I artikeln analyserasen sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

 • 3.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  'I Got to Know Myself Better, My Failings and Faults': Young People's Understandings of being Assessed in Secure Accommodation2017In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, no 2, p. 124-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores young people's understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of institutional identity' and text-mediated' actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their failings and faults'. An analysis of the written assessments found institutional identities of inner problems and unstructured everyday lives'. In conclusion, the young people's understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers' text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people's stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people's efforts in care.

 • 4.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda ungdomshem2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. Although institutional assessments of young people have a historical heritage, research about their implications is lacking. The aim of the thesis is to explore young people’s and their caseworkers’ experiences of assessments in secure accommodations and their implications for young people’s care trajectories. Methods used are primarily repeated interviews with 16 young people during a period of two years and one interview with their caseworkers. Surveys about 85 youths, participatory observations and written assessments are also included. This thesis takes an interactionist approach and the material has been analysed with the main concept of care trajectory along with the concepts of self-presentation, total institution, institutional identity and texts as coordinators.

  The results are presented in four papers. The concluding analysis shows that assessments in secure accommodations can be divided into three elements: the practice, the text and the placement. These three elements have different implications for the young people and the caseworkers. For the young people the practice and the placement converge into an assessment universe that, with the text, intensifies their shaping of self-identity. The young people’s experiences are characterised by lack of control over their self-presentations, the present and the future. For the caseworkers, the practice has implications for their understanding of the young people’s individual troubles, the text for negotiating with other actors and the placement in their efforts to achieve change in the young people’s troublesome situations. The assessments’ implications for stability and foreseeability in the young people’s further care trajectories are limited. Moreover, the procedure of assessing young people in itself contains instability through involving several professionals in different parts of the assessment and decision-making process. Despite lack of stability, the thesis reveals that some young people experience the assessment as a place for self-development and where the course of the care trajectory changes to the better.

 • 5.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2015In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, young people are assessed in institutions at the request of the social services, a situation that can be described as being in limbo, in a state of uncertainty. Using the concepts of self-presentation and institutional processes in total institutions, this research aims to analyse young people’s perceptions of being assessed in secure accommodation. The empirical material consists of repeated interviews with 16 adolescents assessed in secure accommodation. Three situations were identified in which the young people felt that their self-presentations were in some way in or out of their control: the placement situation; the assessment situation and the assessment-outcome situation. The youths perceived their self-presentations to be influenced by the setting (i.e., the institution). In addition, there were two parts to being in limbo: being on site in the institution and being distant from the social services. The young people’s experience of being assessed in an institution was characterized by feelings of a loss of control over self-presentation and of their perceptions of themselves.

 • 6.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Linnéuniversitetet.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

  Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

  Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

  1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

  2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

  3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

 • 7.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Searching for the right track: managing care trajectories in child welfare2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no 1, p. 398-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

 • 8.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem2013Report (Refereed)
 • 9.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gruber, SabineLinköping university.Andersson Vogel, MariaStockholm university.
  Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

  Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

  Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen. Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

   

 • 10.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gruber, Sabine
  Linköping university.
  Andersson Vogel, Maria
  Stockholm university.
  Tvångspraktiker på institution: Teoretisk och historisk inramning2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gruber, Sabine
  Linköping university.
  Vogel, Maria Andersson
  Stockholm university.
  Tvångspraktiker på institution: Summering och avslutande reflektioner2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Vogel, Maria Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Jönköping university.
  Vogel, Maria Andersson
  Stockholm university.
  Behovet av förändring vid de särskilda ungdomshemmen2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 173-184Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Vogel, Maria Andersson
  et al.
  Stockholm university.
  Enell, Sofia
  Jönköping university.
  Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelse och deras roll på barnavårdsmarknaden2018In: Socialtjänstmarknaden: Om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen / [ed] Sallnäs, Marie & Wiklund, Stefan, Stockholm: Liber, 2018, p. 183-205Chapter in book (Other academic)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf