lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 48 of 48
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 7–9 ]2016Other (Other academic)
 • 2.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 4-6 ]2018Other (Other academic)
 • 3.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 4-6 ]2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln handlar om att skriva in-texter som en strategi för kunskapsutveckling i alla ämnen och om vad som karaktäriserar vardagsspråk och skolspråk. Den handlar också om elevers lärande i förhållande till om de har svenska som andraspråk eller som modersmål.

 • 4.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 7-9 ]2018Other (Other academic)
 • 5.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att bli människa i sitt språk och växa i sina texter2011In: Växtkraft: Om svenskämnets möjligheter / [ed] Ellvin, Madeleine & Manderstedt, Lena, Svensklärarföreningen , 2011, p. 105-119Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  De första naturvetenskapliga skoltexterna2017In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, p. 72-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a research project conducted in a multilingual classroom, the teaching practice and pupils’ texts are studied during their first years of schooling. The teaching practice entails explicit teaching of text structures and experiences for the students to use in their writing. The aim of the study, presented here, is to investigate students’ first school texts, students’ relations to their texts and the texts’ relation to the teaching practice. The material of the study consists of pupils’ written texts, and data are also collected by observations and interviews. The study draws on dialogism, systemic functional linguistics and theories of the language of schooling. The main theoretical framework is supplemented by theories of second language acquisition and discoursal construction of writer identity. The main findings of the analysis are that the students in their texts make use of the teaching of text structures and the experiences they were involved in. The texts are characterized by everyday knowledge and language, as well as attempts to use scientific knowledge and language. The students show high text movability, i.e. ability talk about their texts in different ways, which indicates their potentials to take discourse roles and positioning themselves in the texts.

 • 7.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Djuren ska också ha rättigheter: En 10-årings skriftliga argumentation2008In: Femte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : forskningens tillämpning i skolan : Växjö den 29-30 november 2007 : Forskningens tillämpning i skolan / [ed] Maria Lindgren (huvudredaktör), [Umeå] :Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning ;Växjö :Växjö University Press [distributör],2008(Göteborg :Intellecta docusys , 2008, p. 29-42Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Hela svenskan: Integrering inom svenskämnet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka en funktionell svenskundervisning där undervisning om språkliga strukturer integreras i undervisningen kring eget skrivande och analys av egna och andras texter. Fokus ligger på undervisningens relation till kontextuella aspekter av verksamheten, såsom sammanhang som har att göra med praxis i klassrummet, den enskilda skolan och yttre ramar på ett samhälleligt plan. Centrala begrepp är dialogicitet, processer, stödstrukturer, undervisning rörande språkliga strukturer, integrering, erfarenhetspedagogisk ämnessyn och text som socialt beteende. Såväl min analysapparat som den studerade undervisningen har inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, särskilt nydialogiska och genrepedagogiska teorier.

  Studien följer fyra undervisningsförlopp i grundskolans senare år och i gymnasieskolan genom observationer, samtal i fokusgrupper samt intervjuer med lärare och elever.

  Resultatet visar att den genomförda undervisningen värderas högt av lärare och elever, och lärarna menar att alla kategorier av elever tjänar på denna typ av integrerad undervisning. Den upplevs som effektiv och engagerande. Vad gäller de centrala begreppen, som nämnts ovan, kan man konstatera att det verkar ha funnits en strävan att implementera dessa i den studerade undervisningen, vilket också har skett i olika grad. En ytlig iscensättning av dessa begrepp i praktiken innebär dock knappast en undervisning som kan anses gestalta forskares teorier kring dessa begrepp. Ett flertal kontextuella aspekter på olika nivåer har identifierats som betydelsefulla i sammanhanget, som exempelvis läromedlens roll; lärarnas kunskaper och syn på lärande, på svenskämnet och på texter; lärarnas behov av forum för diskussioner och reflektion kring svenskundervisningen.

 • 9.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hierarki-komponerad skrivundervisning: En fråga om relationer2014In: Skriv! Les! 2: Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy / [ed] Skaftun, Atle, Uppstad, Per Henning & Aasen, Arne Johannes, Bergen: Fagbokforlaget, 2014, p. 217-236Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is about the teaching and learning of writing in years 4 to 6 of compulsory schooling, where the pupils write argumentative and explanatory texts. Methods and concepts from linguistic theories of text analysis (Fairclough, 1995; Halliday, 1978;Mann, Matthiessen & Thompson, 1992) have been further developed for the analysis of the teaching practice. These methods and analytical tools have not previously been applied to teaching practices. My aim is to show how teaching practice can be understood as a linguistic activity and analysed as a kind of text. Alongside this, the paper seeks to understand the creation of meaning in teaching activities and how text analysis can be understood in relation to pupils’ meaning-making. A comparison between text and practice becomes possible as the analytic tools are the same.The results show that text and practice analysis can be linked to the analysis ofthe teacher’s meaning making. One conclusion is that the pupils develop knowledge during writing; they take hold of the whole text and they make meaning recursively when writing. The study shows that just as the pupils take a comprehensive approach to their texts, so the teacher takes a comprehensive overview of the teaching practice.The teacher takes charge, in a positive sense, of the practice so that pupils can understand and take responsibility for transforming knowledge into and through their texts.

 • 10.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kritisk litteracitet i text och praktik: Meningsskapande i de mellersta skolåren2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Lundgren, Berit & Damber, Ulla, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 87-108Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Elever och lärare skapar tillsammans mening i skolämnen genom språk när de samtalar, skriver och läser. Med ett kritiskt litteracitetsperspektiv ses skriftspråklighet som kopplad till sociala praktiker snarare än till män-niskors individuella förmågor. I kapitlet görs en metaanalys av en klass-rumsstudie. Klassrumsstudien presenteras med de språkvetenskapliga verktyg som legat till grund för analys av såväl undervisningspraktik som elevtexter. Därefter följer en redogörelse för metastudien. I metaanalysen används Hilary Janks analytiska modell med begreppen dominans, tillgång, mångfald och design (Janks 2010; Damber och Lundgren 2013).

 • 11.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 12.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 13.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 14.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Perspektiv i elevtexter: Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår2009Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 15.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva för att lära och kommunicera kunskaper2016In: Språk i alla ämnen för alla elever: Forskning och beprövad erfarenhet / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Desirée Fristedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2016, p. 21-41Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 17.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2018Other (Other academic)
 • 18.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tiden är mogen för språk i alla ämnen2015In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 3, p. 8-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Var är meningen?: Elevtexter och undervisningspraktiker2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching and learning of writing and the pupils’ discursive texts. Another aim is to use linguistic theories and develop methods and analytical concepts for studying teaching practices.

  Sources for the material are the teaching practices in two classes, the teachers and the pupils. The field studies lasted for two years, consisting of observations and interviews. Twelve pupils’ texts and four writing projects are studied in depth.

  The theoretical framework is linked to systemic functional linguis­tics, critical discourse analysis, dialogical conception of language and new literacy studies. Analytical tools are also derived from rhetorical structure theory, relief theory and theory of text sequences. These tools have been adap­ted and are also applied in the analysis of the teaching practice. To analyse pupils’ meaning making in their texts, a theory of mobility in texts is used.

  The analyses show two different categories of texts and teaching practices. The hierarchically composed texts are characterized by hierarchies concerning the entire text. The sequentially coupled texts are charac­terized by many vague relations between text entities. One conclusion is that the students in the hierarchically composed texts develop knowledge during writing. They make meaning recursively when writing and they seem to grasp the text as a whole in a way they do not in the sequentially coupled ones. In the sequentially coupled texts, pupils seem to develop knowledge mostly before they write the text, rather than during the writing. In the hierarchically composed practice the pupils deepen their knowledge about text.

  The result can be interpreted as showing that pupils primarily need education about global text levels in order to develop text knowledge and subject knowledge. Teaching practice seems to promote all pupils’ meaning making if the practice is characterized by many interpersonal relations in the chains of spoken and written texts and if pupils learn to write texts that can structure their meaning making in a functional way.

 • 20.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Written Argumentation by a 10-Year-Old Pupil in Sweden2009In: Argumentation: an international journal on reasoning, ISSN 0920-427X, E-ISSN 1572-8374, Vol. 23, no 4, p. 437-449Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most pupils become confident with narrative texts. However, studies show that pupils do not learn to master discursive genres in a satisfactory way. Therefore it is important to study pupils’ written argumentation and to develop knowledge about text production in an education that also highlights linguistic structures. The present article investigates written argumentations produced by 10–12 year-old pupils. The aim is to investigate perspectives in the texts, and thereby catch the entire texts—their content, function and form—and to relate text analysis to interaction in the classroom. The theoretical framework emanates from the dialogical and triadic conception of language and text where ideational, relational and textual aspects play a central role. In this article the focus is on the three perspective dimensions—relief, hierarchy and sequences—in one argumentative text written by a 10-year-old girl and the discursive practice within which her text is produced.

 • 21.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 9-30Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 4–6 ]2015Other (Other academic)
 • 23.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 24.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Multimodala elevtexter i geografiämnet: En textstudie på mellanstadiet2020In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 11-44Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Other (Other academic)
 • 26.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-6 ]2015Other (Other academic)
 • 27.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 28.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 1: Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lärare i skolans olika ämnen har ett gemensamt ansvar för att ge eleverna möjligheter att utveckla sitt skrivande för olika syften och i olika sammanhang. Men hur det ska gå till är inte givet. I den här artikeln presenteras en modell för detta arbete, nämligen skrivhjulet. Modellen bygger på att skrivande innebär att vi utför skrivhandlingar, att skrivande alltid har ett eller flera syften, och att skrivande medieras i skriftspråk och andra modaliteter. 

 • 29.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Ronja och Bokhunden: ett litteracitetsperspektiv på högläsing för hund2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Nordic Academic Press, 2016, p. 121-136Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment Building of a Text World2019In: Journal of Psycholinguistic Research, ISSN 0090-6905, E-ISSN 1573-6555, Vol. 48, no 2, p. 535-550Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Linnaeus University project “The Book Dog and Astrid Lindgren” seeks to bring children and literature together and to use the dog as a tool for this. The method involves children reading aloud to trained dogs, called book dogs. By studying the practice of the book dog, we seek more profound knowledge of the importance of the reading practice for children’s reading. Such knowledge can have didactic implications for reading practices also in contexts where there is no book dog. In the study reception theories (Langer in Envisioning knowledge.Building literacy in the academic disciplines, New York, Teachers College Press,2011a; Langer in Envisioning literature. Literary understanding and literature instruction, 2nd ed., New York, Teachers College Press,2011b) are developed with perspectives of discourse analysis (Fairclough in Discourse and social change, Polity Press, Cambridge,1992). and social semiotics (Halliday in Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning, Edward Arnold, London,1978). The result shows that the dog contributes with semiotic resources in the meaning-making process; the text world comes to life for the child through the expanded envisionment building where the dog is central. Since pupils read texts in all school subjects, the study should be relevant for all types of teachers when shaping reading practices that support pupil’s meaning-making, also in contexts where there is no book dog. The study can also say something about what engagement, attentiveness, and non-judgemental attitudes can mean for pupils, even they in reading and writing difficulties (Bergh Nestlog and Ehriander 2016).

 • 31.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Emilson, Anette
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Frank, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Folkesson, Anne-Mari
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Herrlin, Katarina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Så här gjorde vi!: Erfarenheter från ett arbetslag2007In: "Säjer dom vetenskapligt en gång till så spyr jag!": Erfarenheter av att handleda examensarbeten, Kalmar: Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar , 2007, 5Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fristedt, DesiréeLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fristedt, DesiréeLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Hector-Stahre, Karin
  Skolverket.
  Tinglev, Inger
  Skolverket.
  Replik Språket på väg: Dialogen utvecklar elevernas språkkunnande2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett inkluderande ämne2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett kritiskt ämne2017Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Olsson, Margareta
  Wennersten, Kåre
  Språket på väg: Ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-92008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Olsson, Margareta
  Wennersten, Kåre
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Språket på väg: Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7–9. Reviderad upplaga enligt Lgr 112011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Tinglev, Inger
  En idé om samverkan mellan klasslärare och speciallärare2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tinglev, Inger
  Stockholm University, Sweden.
  Textskapande som främjar ett gemensamt lärande: Del 6 i Läslyftsmodulen Inkludering och skolans praktik, årskurs 1-92017Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln fokuserar på elevers tankeutveckling och förståelse av ämnesinnehåll genom att skapa så kallade in-texter. I arbetet med in-texter fördjupas det individuella och gemensamma tänkandet och förståelsen av innehåll, begrepp och aktiviteter i olika ämnen. Elevers erfarenheter, idéer och språk utgör grunden för arbetet där texterna kan vara skrivna, muntliga och multimodala. Arbetet med in-texter kan användas före, under och efter olika aktiviteter och utgör en bra grund för återkopplingar. Syftet med artikeln är att ge kunskap om och förståelse för hur in-texter individuellt, i par och i helklass kan ge struktur och stöd i arbetet med att utveckla det gemensamma lärandet för alla elever. Syftet är också att lärare ska få förståelse för hur in-texter kan utgöra en grund för återkoppling till elever och för utveckling av undervisningen.

 • 41.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Syddansk Universitet.
  Lärares rörlighet i text och praktik: En studie av kollegialt lärande2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 117-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande. Sedan starten, 2014-2015, har ett mycket stort antal lärare involverats i denna satsning. I dagsläget finns inga systematiskt genomförda studier om lärares klassrumsarbete med Läslyftet. Med den här fallstudien vill vi bidra med kunskap om hur en lärare omsätter Läslyftet i den egna praktiken. Fallstudien har genomförts inom ramen för ett lärarlags arbete modulen Skriva i alla ämnen, åk 4–6  (2015), som har utarbetats under ledning av Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet.

  Syftet med studien är tudelat. För det första att undersöka vad som kännetecknar den kollegiala interaktionen under arbete med det inspirationsmaterial som presenteras i modulen. För det andra att undersöka vad i inspirationsmaterialet en av lärarna tar fasta på och hur det omsätts i klassrumspraktiken i den efterföljande undervisningsaktiviteten.

  De överordnade teoretiska ramverken är dialogistiska och socialsemiotiska perspektiv (Bakhtin 1986, Halliday 1978, Kress 2010) och diskursanalys (Gee 2015). Analyserna i studien bygger på en vidareutveckling av textrörlighetsbegreppet hos Langer (1995) och Liberg m.fl. (2002).

  Data består av videofilmade gruppdiskussioner i lärargruppen och en videofilmad lektion då en av lärarna genomförde undervisningsaktiviteten, samt de tavelanteckningar och elevtexter som skapades under lektionen. Data genererades genom att vi följde en grupp lärare som arbetade med modulen för att analysera vad som händer under den här typen av kollegialt lärande, både i lärargruppens diskussioner och under den lektion som planerades och genomfördes av en av lärarna i samband med modularbetet.

  Resultaten visar att lärarna delvis rörde sig transaktivt i relation till inspirationsmaterialet och då relaterade till sin undervisning, men att de i relativt hög utsträckning också rörde sig associativt, bort från texten. Ett viktigt resultat var hur några deltagare förde tillbaka samtalet till en textnära och transaktiv textrörlighet efter sekvenser av associativ textrörlighet och att handledaren genom sina frågor styrde samtalet i riktning mot olika textrörlighetstyper. I undervisningsaktiviteten ledde läraren eleverna främst mot en textbaserad textrörlighet med fokus på form, vilket kan tolkas som att att läraren främst inspirerats av inspirationsmaterialets resonemang om multimodalitet, något som ledde till att denna lärare prövade nya arbetssätt, där film och bild fungerade som utgångspunkt för elevernas eget textskapande. 

 • 42.
  Hägerdal, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Ask, SofiaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Bergh Nestlog, EwaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Hammarbäck, SolveigStille, PerSvensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Cara Mia: Vänskrift till Maria Lindgren 5 december 2019: HumaNetten Nr 43 20192019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna vänskrift firas Maria Lindgren, språkvetare vid Linnéuniversitetet, med en uppsättning artiklar som på olika sätt anknyter till hennes forskningsintressen, såsom didaktiska frågor, offentlig kommunikation, försvunna runstenar och textpraktiker.

 • 43.
  Hägerdal, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Bergh Nestlog, EwaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Skoglund, AstridLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Ström, PeterUmeå University, Sweden.Svensson, OlaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nordiska - på gång och på språng! Vänbok till Gunilla Byrman: HumaNetten 44, Våren 20202020Collection (editor) (Refereed)
 • 44.
  Krogh, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6 ]2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Krogh, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivuppgifter och samskrivning: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning, årskurs 7-9 ]2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Krogh, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Skrivuppgifter och samskrivning: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning, årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 47.
  Krogh, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivuppgifter och samskrivning: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 5: Val av modalitetSkrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6 ]2015Other (Other academic)
 • 48.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Stockholm University.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevtexter på flerspråkiga elevers olika språk2017In: Språk och norm : Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016: [ Language and norms : Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016 ] / [ed] Saga Bendegard, Ulla Melander Marttala, Maria Westman, Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA , 2017, Vol. 26, p. 178-186Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras en fallstudie av några flerspråkiga elevers naturvetenskapliga skrivande och deras texters funktioner. Texterna är skrivna på svenska och på elevernas förstaspråk. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse elever, föräldrar och lärare framhåller i fråga om att eleverna får använda sin flerspråkighet i arbetet med några skoltexter. Vi fokuserar på tre elever med albanska som det gemensamma språket med föräldrarna och svenska som sitt skolspråk och det som ofta används vid aktiviteter utanför skolan. Studien pågår i en flerspråkig klass, årskurs 1–3, där svenska språket är normen. Skolan ligger i ett mångkulturellt område. Undervisningen sker på svenska och alla talar företrädesvis svenska i klassrummet. Två elevers texter har analyserats och deras svenska text har översatts till albanska. Eleverna har alltså texter på de två språk de använder mest och visar på så sätt sin flerspråkighet i en naturvetenskaplig text. Detta överensstämmer med teorin om translanguaging (Lewis, Jones & Baker 2012) där flerspråkigheten ska synliggöras och elevernas förstaspråk ska få ett egenvärde även i undervisningen. I studien tillämpas också diskursteorier (Fairclough 2001), genom att vi analyserar texterna och relaterar till den förståelse som lärare, elever och föräldrar ger uttryck för i intervjuer. Resultaten diskuteras utifrån språkliga, kunskapsmässiga och sociala funktioner.

1 - 48 of 48
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf