lnu.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bodén, Petra
  et al.
  Svensson, Gudrun
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Linguistic challenges for bilingual schoolchildren in Rosengård: Proceedings from Fonetik 2007. May 30-June 1, 2007.2007In: Quarterly progress and status report : proceedings from Fonetik 2007, May 30-June 1, 2007 / organized by Department of Speech, Music and Hearing and Centre for Speech Technology, CTT, KTH, Stockholm, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2007, p. 97-100Conference paper (Other academic)
 • 2. Hansson, Petra
  et al.
  Svensson, Gudrun
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Listening for ”Rosengård Swedish”2004In: Proceedings FONETIK 2004, The Swedish Phonetics Conference, May 26-28 2004. / [ed] Branderud, P. & Traunmüller, H (red.),, Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universite , 2004, p. 24-27Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Hägerdal, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Ask, SofiaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Bergh Nestlog, EwaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Hammarbäck, SolveigStille, PerSvensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Cara Mia: Vänskrift till Maria Lindgren 5 december 2019: HumaNetten Nr 43 20192019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna vänskrift firas Maria Lindgren, språkvetare vid Linnéuniversitetet, med en uppsättning artiklar som på olika sätt anknyter till hennes forskningsintressen, såsom didaktiska frågor, offentlig kommunikation, försvunna runstenar och textpraktiker.

 • 4.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Evaluative language as a legitimising strategy: Swedish students give voice to anxiety and moral values2019In: Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018 / [ed] Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E, & Sundqvist, P., Karlstad: Karlstad University Press, 2019, p. 89-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we analyse reflective diary texts produced by twelve multilingual Swedish fifth-graders with immigrant background after the terrorist attack in Paris in 2015, where several employees of the magazine Charlie Hebdo were killed. Our overall aim was to study if allowing the students to discuss and reflect upon engaging events outside the school in writing educates the students in democratic values and in arguing for their opinions. Our specific aim was to analyse and discuss how the students expressed their emotions, opinions and moral values in the texts in terms of the discursive strategies of representation and legitimisation (Hart 2010), and how they actively construe the events accounted for in relation to themselves. Our results show that in the few lines of the texts, the students, with varied linguistic resources in Swedish, constructed social groups based on dichotomous ethical concepts of right and wrong and on emotional assessments legitimising their opinions and beliefs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkig muntlighet som resurs: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation i alla ämnen, Del 3: Flerspråkig muntlighet som resurs, årskurs F-9 ]2019Other (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 6.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att börja en mening: Fundamentens betydelse för meningsskapande inom och mellan meningar2015In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 97-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln uppmärksammas grammatiska och textlingvistiska perspektiv för att förklara hur den första satsdelen i en mening, det så kallade fundamentet, skapar mening inom och mellan meningar. Med exempel från fyra elevtexter som är skrivna som brev till utbildningsministern i samband med nationella provet i svenska och svenska som andraspråk visas hur fundamentsleden kan konstrueras och varieras och därmed skapa olika stilistiska effekter samt grader av precision och emfas. Syftet med artikeln är att ge lärare som undervisar i skrivande kunskap och verktyg för sitt uppdrag att stödja elevernas litteracitetsutveckling mot ett avancerat språkbruk.

 • 7.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkiga elevers tillgång till den naturvetenskapliga provdiskursen: Undervisningskritiskt perspektiv på uppgiftsdesign, elevsvar och bedömning2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren, Ulla Damber, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 133-151Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet ges ett kritiskt perspektiv på hur en lärare arbetar med ett NO prov i årskurs 4 i en flerspråkig skola. Trots att majoriteten av eleverna är flerspråkiga tar inte läraren tillräcklig hänsyn till mångfaldsaspekten när provet designas. Detta leder till att de flerspråkiga eleverna har svårt att besvara uppgifterna på ett sätt som läraren accepterar. Slutsatsen är att läraren varken designat provet eller bedömt elevsvaren så att elevernas litteracitetsutveckling stimulerats eller eleverna fått möjlighet att påverka sitt lärande.I stället genomsyras provet och bedömningen av dominanta praktiker som reproducerar en ojämlik provdiskurs. Detta har emellertid läraren genom sin ledarposition i klassrummet makt att förändra så att fler elever får tillgångtill provdiskursen och större möjlighet att påverka sitt lärande.

 • 8.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Identitetskonstruktioner i text och bild: Analys av processer och deltagare i elevtexter från årskurs 32016In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014 / [ed] Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier, Lund: Lund University , 2016, 1, p. 329-342Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  På en F-6-skola med många erspråkiga elever skriver och ritar eleverna regelbundet i s.k. morgonböcker för att bli medvetna om och träna att sätta ord på sina upplevelser och känslor. Införandet av morgonböckerna har sin grund i forskning om att flerspråkiga elevers skapande utifrån egna erfarenheter är en viktig faktor för kunskaps- och identitetsutveckling (se t.ex. Cummins & Early 2011).

  Morgonböckerna har sin teoretiska bas i Cummins (2000) modell om främjande av språk- och identitetsutveckling för erspråkiga elever. I hans modell är relationen mellan lärare och elev av vital betydelse för elevernas utveckling av kunskaper och kritisk litteracitet. Förutsättningen är att läraren bejakar elevens språkliga, kulturella och personliga erfarenheter i interaktionen så att kunskap kan genereras och identiteter förhandlas (jfr Vygotskys närmaste utvecklingszon 1978). På så sätt skapas förutsättningar för maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering hos eleverna. Förutom språklig medvetenhet syftar arbetssättet till att generera kunskap, att uttrycka sig kreativt och att delta i sociala sammanhang. Eleverna ska därmed bli rustade för att påverka sin egen livssituation.

  Att arbeta enligt Cummins modell med morgonböckerna innebär att läraren inriktar sig såväl på elevernas språk och språkanvändning som på det innehåll som eleverna bidrar med. Lärarens respons till eleverna ska företrädesvis fokusera innehåll och meningsskapande.

  Den analys av identitetskonstruktioner som vi presenterar i den här artikeln ska ses som ett sätt att arbeta med skrivna elevtexter och teckningar enligt Cummins modell. syftet med analyserna är således att

  • lyfta fram ett sätt att granska elevtexter i ord och bild utan att fokusera språkliga brister

  • ge underlag till undervisande lärare att med stöd av elevtexter utmana elevernas kognitiva investering

 • 9.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivande i skolan2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Litteracitet är ett begrepp som numera ofta används om elevers skriv- och läsförmåga i vid bemärkelse. Att vara litterat i ett skriftspråksbaserat samhälle innebär att man inte bara kan den skriftliga koden och kan skapa mening med skrift utan också kan anpassa skriften efter situationen och reflektera kritiskt och analytiskt. I dagens skola ska alla elever träna dessa kompetenser och utveckla litteracitet.

  Med stöd av olika teorier och metoder kommenterar författarna elevtexter, och följer upp dem med skrivdidaktiska reflektioner om både innehåll och form. Författarna tar upp berättarperspektiv, genreval, bildspråk och samband och visar också hur eleverna konstruerar identiteter och förmedlar känslor. Boken innehåller även ett kapitel som visar hur olika bedömare betraktar elevtexter.

  Skrivande i skolan utgår från elevtexter hämtade från det nationella provet i svenska i årskurs 9, men de fenomen som tas upp är relevanta för såväl yngre som äldre elevers skrivande. 

 • 10.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Zetterholm, ElisabethStockholm University.
  Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutvecklilng på en flerspråkig skola2015Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här boken visar hur rektor, lärare och forskare i samverkan kan påverka attityder och föreställningar om språkliga resurser så att det leder till långsiktiga förändringar i skolverksamheten. Flera röster från intervjuer, inspelningar och skrivna texter som samlats i ett forskningsprojekt lyfts fram i boken som också innehåller forskarnas funderingar om att bedriva tvärvetenskaplig forskning i samarbete med personal och elever.

  Forskningen genomfördes på en F–6 skola med elever som till stor del har ett annat förstaspråk än svenska. Syftet med projektet var att studera och utveckla en undervisningsmiljö med särskild tonvikt på elevernas språk- och identitetsutveckling. Det fick det långa projektnamnet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum och finansierades i tre år av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

  Forskare från tre discipliner: språkvetenskap, litteraturvetenskap och pedagogik arbetade i projektet både inom sitt eget vetenskapliga område och i samarbete med varandra. Projektet ledde till ett antal forskningspublikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser, vilket beskrivs kortfattat i sista delen av boken. Merparten av boken rymmer i stället det samarbete som genererades på skolan och som berikade både skolverksamheten och forskningen.

  Boken vänder sig till alla som intresserar sig för skolutveckling – såväl skolledare och verksamma lärare som lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. 

 • 11.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Att bekräfta sanningen - om pragmatiska sanningsmarkörer i ungdomars talspråk2005In: Svenskans beskrivning nr 27 / [ed] Byrman, Gunilla, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren & Per Stille, 2005, p. 340-352Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Discourse particles in Swedish youth talk in multilingual settings in Malmö2011In: Young Urban Swedish: Variation and change in multilingual settings / [ed] Källström, R.& Lindberg, I., Göteborg: Göteborgs universitet , 2011, 1, p. 219-235Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Svensson, Gudrun
  Lunds universitet.
  Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Duvet. Av vem, för vem?2010In: Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk: Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Lund. / [ed] Byrman, Gunilla, Anna Gustafsson & Henrik Rahm, Lund: Henrik Rahm , 2010, p. 319-341Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers röster i migrationsprocessen, transnationalism och diaspora2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 87-116Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från enspråkig norm till flerspråkighet som resurs: Skola i förändringsprocess2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Funktion och betydelse hos duvet i två gymnasistgrupper i Malmö.2007In: Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö / [ed] Ekberg, Lena, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet , 2007, p. 78-119Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Genrekunskap hos gymnasister med annat modersmål än svenska2005In: Språk på tvärs. Rapport från ASLA:s höstsymposium. Södertörn 11-12 november 2004 / [ed] : Boel De Geer & Anna Malmbjer, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2005, p. 257-270Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares attityd vid uppföljning av elevsvar2013In: Språk i Undervisningen: rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping, 11-12 maj, 2012 / [ed] Chistina Rosén, Per Simfors och Ann-Kari Sundberg, Linköping: Linköpings universitet , 2013, 1, p. 161-171Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Matematikfärdigheter hos gymnasister med annat modersmål än  svenska.2004In: Nordand 6. Sjätte konferensen om Nordens språk som andraspråk / [ed] Ekberg, Lena & Gisela Håkansson, 2004, p. 273-284Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ord i alla ämnen: Flerspråkiga elever och det skolrelaterade språket2016In: Språk i alla ämnen för alla elever: Forskning och beprövad erfarenhet / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Desirée Fristedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2016, 1, p. 53-73Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Räknehändelser, en specifik skolgenre2011In: Svenskans beskrivning : [SvB.] 31,: Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010 / [ed] Edlund, Anne-Catrine och Mellenius, Ingmarie, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet , 2011, 1, p. 337-347Conference paper (Refereed)
 • 23.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skolförlagda universitetskurser i svenska som andraspråk2015In: Forskare bland personal och elever: forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Elisabeth Zetterholm, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 9-30Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Svensson, Gudrun
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Språk och matematik2003In: Grammatik i fokus : Festskrift till Christer Platzack 18 november 2003. Vol. 1 / [ed] Delsing, Lars-Olof, Cecilia Falk, Gunlög Josefsson & Halldór A. Sigurdsson, Lund: Lund: Institutionen för nordiska språk , 2003, 1, p. 193-201Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Svensson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Swedish lär, a modal epistemic2004In: Historical Linguistics 2003 / [ed] Fortescue, Michael, Eva Skafte Jensen , Jens Erik Mogensen & Lene Schøsler, Amsterdam och Phildelphia: John Benjamins publishing AB , 2004, p. 257-277Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Translanguaging för utveckling av elevers ämneskunskap, språk och identitet2016In: Flerspråkighet som resurs / [ed] Kindenberg, Björn, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 31-43Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens globaliserade samhälle står i skarp kontrast till den enspråkigaundervisning som utövas i många svenska skolor, där undervisningen sällan tar tillvara flerspråkiga3 elevers erfarenheteroch språkliga resurser. Det här kapitlet beskriver hur lärare på mellanstadiet i ett forskningsprojekt introducerat och utvecklatarbete med flerspråkig undervisning i en tidigare helt enspråkigskolmiljö.

 • 27.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande- bakgrund, teorier och praktiknära exempel: Artikel 1. Begreppet translanguaging och dess ursprung2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande- bakgrund, teorier och praktiknära exempel: Artikel 2. Kunskaputveckling2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande- bakgrund, teorier och praktiknära exempel: Artikel 3. Litteracitetsutveckling2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande- bakgrund, teorier och praktiknära exempel: Artikel 4. Samverkan med vårdnadshavare2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande i praktik och teori2017Book (Other academic)
 • 32.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Transspråkande i äventyrsspel för andraspråksinlärning2018In: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 197-216Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Who owns the words?: Teaching vocabulary in a multicultural class2013In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 4, no 2, p. 261-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increasing diversity of Swedish society is affecting the Swedish school. Applying the perspective of critical literacy (Janks 2010), this study examines how teachers’ attitudes in a multilingual classroom affect the ability of pupils to develop semantic and critically reflective competence. The study shows that the class teachers hardly considered the pupils’ multilingualism and cultural background when devising a procedure using literary tests to engage pupils in talking, listening and writing and to increase their lexical knowledge. With its one nation, one people and one language (May 1999), the Western cultural heritage seems to be taken for granted as natural. The teachers’ domination, the pupils’ powerlessness, and the lack of diversity do not give the pupils access to the learning that the teachers expect, and the pupils are not provided with an opportunity to develop critical-analytical thinking. The study also shows that the teachers feel inadequately trained for teaching in a society of diversity, and often experience powerlessness in their role as teachers, searching for good tools to guide their pupils.

 • 34.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Khalid, Intisar
  Centrumskolan Växjö .
  Transspråkande för utveckling av flerspråkighet2017In: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / [ed] Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Stockholm: Liber, 2017, p. 94-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel belyses och diskuteras flerspråkiga elevers utveckling avflerspråkighet i den svenska skolan om deras lärare tillämpar av transspråkande,translanguaging, i undervisningen. Med flerspråkighet menasatt eleverna har kunskaper i minst två språk. Transspråkande innebär attlärarna arbetar planerat och kognitivt utmanande med hjälp av elevernasalla språkliga resurser i undervisningen. Beskrivningen utgår från en klassi årskurs 6 där klasslärarna tillämpat transspråkande i olika ämnen sedanårskurs 4. Avsikten från lärarnas sida är att stärka utveckling av både kunskaperoch flerspråkighet samtidigt som de vill att föräldrarna ska få ökademöjligheter att delta i sina barns läxläsning och därmed också bidra till sinabarns språk- och kunskapsutveckling. I ett praktiknära exempel på tillämpningav transspråkande i geografiundervisningen åskådliggörs på vad sättföräldrarna inbjuds att delta i sina barns språk- och kunskapsutveckling.Närstudium av tre föräldrars förhållningssätt vid läxläsning speglas motbarnens egna uppfattningar om sina språkkunskaper och deras betyg isvenska och modersmål. I denna studie kan man utläsa att det inte bara ärmöjligheten att läsa läxor med sina barn som påverkat barnens utvecklingmot flerspråkighet utan också föräldrarnas uppfattningar om målet medflerspråkighet. Syftet med det här kapitlet är således att ge exempel på ochdiskutera flerspråkiga elevers utveckling av flerspråkighet i den svenskaskolan utifrån aspekter som berör transspråkande och föräldramedverkan.

 • 35.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Melkersson, Lena A.
  Centrumskolan Växjö, Sweden.
  Khalid, Intisar
  Centrumskolan Växjö, Sweden.
  Flerspråkiga femteklassare: Att stärka språk-, identitets- och kunskapsutveckling2018In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 3, p. 24-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Melkersson, Lena A.
  Centrumskolan Växjö.
  Khalid, Intisar
  Centrumskolan Växjö.
  Transspråkande på Centrumskolan2017In: Lisetten, ISSN 1101-5128, Vol. 28, no 1, p. 8-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Petersson, Ulla-Britt
  Ryding, Margareta
  Språkdidaktiskt arbete utifrån genreperspektiv.2008In: Språkinlärning, språkdidaktik och teknolog. i Rapporter från ASLA:shöstsymposium. Lund 8-9 november 2007 / [ed] Granfeldt Jonas, Gisela Håkansson, Marie Källkvist & Suzanne Schlyter,, 2008, p. 271-285Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Rehnqvist, Gunilla
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Lära om språk2008 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 39.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, Sweden.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, Sweden.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, Sweden.
  Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och utbildning2018Book (Other academic)
 • 40.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Elevtexter ur ett flerspråkighetsperspektiv: Translanguaging som medvind och motvind2016In: SMDI 12 Textkulturer, Tolfte nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016., 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande presentation utgår från en 3-årig longitudinell studie av undervisning med användning av flerspråkiga elevers alla språkliga resurser för lärande. Lärarna tillämpar Garcias (2009) båda principer för translanguaging, social rättvisa och social praktik, i sin undervisning, vilket innebär att de arbetar medvetet och strategiskt för att eleverna ska utveckla sina båda språk i meningsfulla sammanhang (se Svensson 2016) och uppnå den kunskapsnivå som förväntas enligt kunskapsmålen för grundskolan (Skolverket 2015).

  Syftet med denna delstudie är tvåfaldigt, dels att utifrån elevers egna texter och bilder synliggöra deras ställningstaganden i förhållande till sin egen flerspråkighet och den flerspråkiga undervisning som erbjuds dem, dels att utifrån närstudiet av texterna och bilderna visa hur lärare kan understödja elevers utveckling till aktiv tvåspråkighet inom ramen för translanguaging.

  Materialet till studien har samlats in från introduktionen av translanguaging i årskurs 4 fram till slutet av årskurs 6 och består av elevers dagboksanteckningar, bilder och enkätsvar. Fem av 35 elever är valda för närstudium med utgångspunkten att de har varierande språklig bakgrund och vistelsetid i Sverige samt varierande språkliga erfarenheter vid den tidpunkt då translanguagingprojektet påbörjades. 

  Undersökningen visar att translanguaging, som framhålls som ett framgångskoncept för likvärdig tvåspråkighet hos flerspråkiga elever samt deras identitets- och kunskapsutveckling (se exempelvis Baker 2000; Creese & Blackledge 2010), inte är ett lika självklart framgångskoncept för samtliga fem elever i studien. Elevernas skilda förutsättningar kan ge dem både medvind och motvind vid tillämpning av translanguaging i klassrummet. Lärare måste ta med i beräkningen att elevernas skriftliga förkunskaper på båda språken är av central betydelse för möjligheterna att ta vara på de vinster som translanguaging erbjuder. Resultatet visar hur lärarna utformar undervisningen för att ge de enskilda eleverna chans till optimal utveckling av sin flerspråkiga potential.

 • 41.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik2016In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Makt och literacitet: Modersmålslärare skriver om modersmålsundervisning2013In: Literacy i læringskontektser / [ed] Skjelbred, Dagrun och Veum, Aslaug, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013, p. 170-179Chapter in book (Refereed)
 • 43.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Multilingual students' attitudes when their teachers transform monolingual education into translanguaging2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of our study is to show how multilingual students’ ideas of their languages reflect their approaches to multilingualism as a resource in the classroom.

  Translanguaging ((Williams 1996), which means simultaneous use of various lingual resources, has shown to promote multilingual students’ development of identity and knowledge when being used strategically in the classroom (Creese & Blackledge 2010; Garcia 2012; Wedin 2013; Cummins & Persad 2014; Garcia & Wei 2014). However, in many schools the target language is regarded as the only language that should be used in second language education (cf. Cummins 2007) which also was the case in the school in question for the study.

  Our study is part of a 3-year research project, Interaction for language and identity development in multilingual classrooms, where one part of the project consists of action research (Denscombe 2009) with the focus on the teachers’ changing of strategies in the classroom for utilizing the students’ lingual resources. The base of our study is a self estimating survey by 39 students in grade 5, students’ texts, recordings of conversation, classroom observation and interviews.

  The survey showed that the students have a large lingual potential but also great differences in  estimating and perceiving their first and second languages. Our results are not yet systematically analyzed, but there seems to stand out a pattern that students who have ranked both their languages on a high scale are considerably more positive to the teachers’ initiative than those with discrepancies in their rankings. Analyses of texts, colloquies, observations and interviews indicate that the students with high rankings of both their languages played an important role for those who initially were resistant by shaping new relations and contributing to mutual development of knowledge

 • 44.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Synligt och osynligt i individuella utvecklingsplaner2013In: Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Genre, Stockholm 18–19 oktober 2012 / [ed] Judith-Ann Chrystal, Maria Lim Falk, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013, p. 150-159Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

 • 45.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Transspråkande för förstärkt flerspråkighet2017In: Språklig mångfald i klassrummet / [ed] Åsa Wedin, Stockholm: Lärarförlaget , 2017, p. 37-60Chapter in book (Refereed)
 • 46.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Vad är det bra att vara bra på?: Intersektionella perspektiv på flerspråkiga elevers dagboksanteckningar2015In: Abstracts. Den nionde nordiska konferensen om språk och kön, Linnéuniversitetet, Växjö, 15-16 oktober, 2015, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att synliggöra hur till synes okomplicerade dagboksanteckningar hos elever i en femteklass pekar på underliggande komplexa maktmekanismer.

  I den aktuella klassen med tolv olika förstaspråk har läraren under läsåret arbetat med translanguaging (Cummins 2007; Garcia 2012; Torpsten & Svensson 2015) innebärande strategisk användning av elevernas förstaspråk i undervisningen för att befrämja identitets- och kunskapsutveckling. Tio flickor och tre pojkar har utfört skrivuppgiften ”Saker jag är bra på”.

  För analys av maktförhållanden använder vi intersektionell teori (Lykke 2003; de los Reyes & Mulinari 2005) med språk, etnicitet och klasstillhörighet som nod i det intersektionella nätet, samt MCA (Sacks 1992; Stokoe 2012) som metod för att urskilja elevernas kategorisering av sina förmågor. Språkliga verktyg som intertextualitet och betydelserelationer enligt SFL (Holmberg & Karlsson 2006) ligger till grund för analys av beskrivningarna.

  Kategoriseringar som framträder tydligt och skiljer sig mellan flickor och pojkar är duktig elev (endast flickor), hjälpsamt barn i hemmet (särskilt pojkar) och framgångsrik idrottare (mest flickor). Hygglig kompis är gemensamt för de flesta. Kategoriseringarna tyder på att eleverna är känsliga för lärares förväntningar och speglar ett underläge i maktförhållande gentemot läraren, vilket är särskilt påtagligt i flerspråkiga klassrum (Cummins 2000).

  Trots att läraren arbetat långsiktigt med translanguaging lyfter endast en elev kunskaper i förstaspråket. Däremot nämner mer än hälften av flickorna goda kunskaper i främmandespråket engelska. Osynliggörandet av förstaspråket kan förklaras med att eleverna vistas i svensk skolkontext som präglas av att makt utövas genom idealisering av en enspråkig norm och homogen svenskhet (Elmeroth 2008; Svensson & Torpsten 2013a, 2013b). Elevernas klasstillhörighet i ett utanförskapsområde (Bunar 2001, 2008; Torpsten 2011) kan försvåra möjligheterna att se förstaspråket som ett redskap för lärande (Meijer 2014).

 • 47.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nertyk, Anja
  Växjö kommun.
  Khalid, Intisar
  Växjö kommun.
  Velic, Jasmina
  Tvåspråkighet under utveckling2016In: Svenskans beskrivning 35: Tema : ord, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att synliggöra tvåspråkiga elevers skriftspråkliga utveckling på sitt förstaspråk och på andraspråket svenska och utifrån det diskutera förutsättningar för tvåspråkig progression i svensk skolverksamhet.

  I den svenska skolan har tvåspråkiga elever möjlighet att utveckla sitt förstaspråk i ett särskilt ämne, modersmål, vilket enligt Lgr 11 ska ge eleverna möjlighet att utveckla tal och skrift för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna använda språket i olika sammanhang för skilda syften.  Emellertid har uppdelning av första- och andraspråket som två åtskilda undervisningsämnen ifrågasatts av flerspråkighetsforskare (t.ex. Cummins 2007; Garcia 2012). De pekar på att elevernas hela språkliga potential ska tas tillvara i all undervisning för att stärka elevernas identitetsutveckling och för att de ska uppnå optimal kunskapsinhämtning och utveckling av båda språken. Translanguaging (Williams 1996) är ett begrepp som används för att beteckna undervisning med användning av elevernas alla språkliga resurser som ett medel för lärande.

  I denna studie ingår tio elever som läser ryska, bosniska eller arabiska i ämnet modersmål och som i övriga ämnen deltagit i sin klasslärares translanguagingprojekt under mellanstadiet, vilket innebär att de haft goda möjligheter att utveckla sitt förstaspråk. För att utvärdera den skriftspråkliga utvecklingen har elevtexter på första- och andraspråket samlats in under tre år och analyserats kvantitativt med lexikala och syntaktiska variabler. De kvantitativa resultaten av textanalyserna har dels jämförts sinsemellan, dels speglats mot andra variabler som onset av svenska samt elevers utvärderingar av erbjudet lärande och egna språkkunskaper, uppgifter som samlats in genom enkäter och intervjuer. Preliminära resultat indikerar att utveckling av de båda språken visar stora variationer. Tiden för onset tycks inte vara en avgörande faktor medan elevernas tilltro till den egna språkförmågan spelar stor roll, en tilltro som enligt undersökningen kan både förstärkas och försvagas av föräldrars och lärares attityder till värdet av flerspråkig kompetens.

 • 48.
  Svensson, Gudrun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Zetterholm, Elisabeth
  Stockholm university.
  Vad bedömer man och hur?: Olika bedömares uppfattningar om två elevtexter2015In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 145-166Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Svenssson, Gudrun
  Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  Matematik och språk2002In: Nämnaren, Vol. 3, p. 13-17Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Torpsten, Ann-Christin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att göra det osynliga osynligt: Om makt och identitet i lärares och elevers beskrivningar av lärandet2012In: Conference paper. Svenska med didaktisk inriktning, Stockholm: Stockholms universitet., 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Individuella studieplaner är en av skolans många och mångskiftande genrer och blev genom ett tillägg i Grundskoleförordningen (SFS 2005:179) obligatoriska för lärarna i grundskolan år 2006. Avsikten med sådana planer är bl.a. att de ska innebära en dialog med eleven om det egna lärande (Lindgren 2007:106) och ligga till grund för utvecklingssamtalet som genomförs en gång per termin i samverkan mellan eleven, lärare och föräldrar. Utformningen av utvecklingsplanerna kan skilja sig från kommun till kommun men också från skola till skola (Vallberg Roth & Månsson 2007). Utvecklingsplanerna skrivs av lärarna och är trots sin förmenta dialogiska karaktär en envägsprodukt där elev och föräldrar enbart är mottagare. Till skillnad från utvecklingsplanerna utgår en annan av skolans genrer, skoldagböckerna, oftast från eleverna själva och speglar deras egna reflektioner om sitt lärande (se bl.a Molloy 2002, Jönsson 2007, Granath 2008).

   

  I vår studie jämför vi lärares utvecklingsplaner för 24 elever i en mångkulturell klass med samma elevers skoldagböcker om det egna lärandet. Som teoretisk bas använder vi kritisk literacitet (Janks 2010) för att analysera hur maktrelationer och frågor om identitet speglas i utvecklingsplaner respektive skoldagböcker. Vårt syfte är dels att visa på hur språket konstruerar den verklighet som beskrivs i de olika texterna, dels att lyfta fram hur man kan möjliggöra en mer dialogisk och jämlik agenda.

12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf