lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agevall Gross, Lotta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brottsoffer i indikatorland: Öppna jämförelser inom socialtjänstens brottsofferstödjande arbete2015In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 22, no 3-4, p. 341-358Article in journal (Other academic)
 • 2. Agevall Gross, Lotta
  et al.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brottsoffer i indikatorland: en analys av programidén och implementeringen av Öppna jämförelser inom brottsofferområdet2015In: Presentation på Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, 10 november 2015, Stockholm, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idén om mål- och resultatstyrningen har fått stort genomslag i offentlig förvaltning. Det brottsofferstödjande arbetet som riktas mot våldsutsatta personer har liksom andra ansvarsområden inom socialtjänstens verksamhetsfält mött ökade krav på att säkra och redovisa kvalitet. Öppna jämförelser är ett instrument som används inom offentlig verksamhet för att mäta, offentliggöra och jämföra kvaliteten av det arbete som bedrivs. År 2012 lanserades för första gången öppna jämförelser inom brottsofferområdet. I studien analyseras Öppna jämförelsers programidé och dess implementering inom brottsofferområdet. Empirin utgörs av för studiens syfte, relevanta styrdokument samt intervjuer med aktörer på central nivå (Socialstyrelsen och SKL), regional nivå (Länsstyrelsen) samt lokal nivå (två fallkommuner i södra Sverige) Fokus riktas mot hur de har arbetat med Öppna jämförelser och vilka erfarenheter de har gjort. 12 I presentationen av studien visar författarna hur Öppna jämförelser avseende stöd till brottsoffer inte fått det genomslag som regeringen förutsatt. Den politiska styrningen är tydlig samtidigt som de olika ”intressenter” som Öppna jämförelser är tänkt att vara till för i praktiken givits en marginaliserad position

 • 3.
  Denvall, Verner
  et al.
  Lund university, Sweden.
  Agevall Gross, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work2021In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 11, no 3, p. 249-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1990s, social work has been subject to requirements for monitoring and quality assurance. Here we examine one of the monitoring systems: Open Comparisons (OC). Gradually expanded and published online by a national agency, the OC now has around 350 indicators that cover major areas within social work in Sweden. We use program theory to clarify the operational idea in which OC is based. To do this, we analyse domestic violence data gathered from two social service organizations, from the regional level and from governmental agencies. The results show a strong normative support for OC within national level. However, OC is time consuming, its data are questionable, and its reliance on name-and-shame seems dubious. OC represents a trend in social work that may influence changes in routines and provide new kinds of performance measurements that affect how social work is organized.

  Download full text (pdf)
  Lost in comparison
 • 4.
  Denvall, Verner
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Agevall Gross, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Men's violence against women is a widespread global problem and a serious threat to women's health. This symposium will report from a study in Sweden that studies mechanisms that influence the design of interventions contesting domestic violence in two cities.

  The symposiums three presentations will answer the following questions:

  1. Given the fact that the organizations face many different views and ideologies; how does this affect the ways the problem of domestic violence is represented?

  2. In what way affects ideas from performance measurement and new public management the interventions?

  3. In what way are the social services organizing towards an evidence-based practice in this field?

  Presentation 1 Interpersonal violence-From policy to local practice

  Presentation 2 Open Comparisons in social work

  Presentation 3 Negotiating in risk assessment practices

 • 5. Kullberg, Christian
  et al.
  Herz, Marcus
  Fäldt, Johannes
  Wallroth, Veronica
  Skillmark, Mikael
  Ersta Sköndal Högskola.
  Ljunggren, Mia (Editor)
  Genus i socialt arbete2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken belyser på ett systematiskt sätt hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde, det sociala arbetets organisering, professionaliseringen av socialt arbete,samt det direkta arbetet med brukarna. Författarna diskuterar de utmaningar som det sociala arbetet står inför när det gäller att skapa utrymme för kritisk reflektion kring den egna praktiken och att praktiskt genomföra ett genusmedvetet socialt arbete.Boken kan läsas av både dem som är nybörjare på området och dem som är mer bevandrade i genusteori. Även om boken i första hand vänder sig till verksamma inom socialt arbete är innehållet relevant också för andra professioner som till exempel läkare, psykologer och sjuksköterskor.

 • 6. Kullberg, Christian
  et al.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Betydelsen av position, sammanhang och relation för svenska socialarbetares förståelse för unga män som utsatts för våld.2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar socialarbetares föreställningar om mäns viktimisering när de har utsatts för våld. Att undersöka socialarbetare förståelse och bedömning av män som utsatts för våldsbrott är en viktig uppgift för att utveckla professionellt socialt arbete. Detta eftersom kunskaper från sådan forskning kan bidra till en bättre förståelse av sådana tankemodeller som vägleder professionella hjälpare i deras arbete.

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur mäns position i könsordningen, kontextuella faktorer och relationen mellan offret och gärningspersonen influerar socialarbetare förståelse och bedömningar av unga mäns viktimisering.

  Tidigare forskning om betydelsen av mäns position i genusordningen, det sammanhang som våldet förekommer i samt relationen mellan offret och gärningspersonen är utgångspunkt för studien. Dessutom används attributionsteori samt genus- och maskulinitetsteori som teoretiskt ramverk.

  Studien genomförds med hjälp av fokusgruppsintervjuer med socialarbetare i vilka två olika fall diskuteras, en där en ung man som misshandlade av en okänd gärningsman i offentlig miljö och en annan där en ung man misshandlas av en partner av det motsatta könet i hemmet. Det empiriska materialet består av fokusgruppsintervjuer med sexton svenska socialarbetare som arbetar med att stödja unga brottsoffer inom fem specialiserade enheter (

  Stödcentrum för Unga Brottsoffer). Två olika vinjetter används som stimulusmaterial i intervjuerna. I en version har offret utsatts för våld av en okänd man på en offentlig plats. I det andra har offret attackerats av en kvinnlig partner i hemmet. Innehållsanalys användes för att analysera deltagarnas diskussioner.

  Resultaten visar att socialarbetarna diskussioner rör sig kring följande teman med anknytning till de tre dimensionerna, position, sammanhang och relation:

  Manlighet och mäns självbild; Mäns hjälpbehov och hjälpsökande beteende; Stöd som finns och hur socialarbetare bästa arbetar med att ge råd och stöd; Manlighet, våld, hämnd och viktimisering; Egna handlingars betydelse för våldet och viktimiseringen; Alkoholens betydelse för våldet och viktimiseringen samt betydelsen av att offret har en nära relation till gärningspersonen alternativt att denna är okänd för offret.

  Inom de aktuella temana framträder en bild av att socialarbetarnas i vissa avseenden har relativt genustraditionella förväntningar på viktimiserade män och manlighet. Emellertid uppvisar de professionella också en medvetenhet om att de unga männens hjälpbehov inte alltid matchas av samhällets hjälpapparat och välfärdsinstitutionerna som helhet och att den hjälp som ges både kan producerar och reproducerar en mer begränsad (restricted) maskulinitet snarare än en att bidra till mer inkluderande (inclusive) former

 • 7.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Reluctant Help-Seekers and Agentic Victims: Swedish Social Workers’ Talk about Young Men Victimised by Violence2017In: Practice, ISSN 0950-3153, E-ISSN 1742-4909, Vol. 29, no 4, p. 259-277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to investigate how Swedish social workers who work with supporting young crime victims construct young men’s violent victimisation and their need for help. The data consist of three qualitative focus group interviews with trained social workers working with young crime victims. Based on data from focus group interviews, the analysis shows that the social workers do not portray young men as passive victims; instead, they are viewed as victims playing an active role in triggering the assault and trying to handle their victimisation on their own. Social workers also describe young men as reluctant to seek help and as emotionally withdrawn. The discussion addresses how male victims of violence are constructed and how clients’ as well as professionals’ traditional gender role expectations might affect the possibility for young men in distress to receive help.

 • 8.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Mälardalen University.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The significance of position for Swedish social workers’ understanding of young men’s victimization of violence2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 1, p. 54-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Violence against women and men is a widespread and serious social problem, often with severe consequences for the victims. Even though young men are among those most at risk of exposure to physical violence, men’s victimization is only recognized to a limited extent. The aim of this study is to deepen our understanding of how social workers’ interpretation of the position of males in the gender order affects their understanding of male victimization. The study was designed as a multiple case study with a qualitative comparative approach. Focus group interviews supported by vignettes were used to collect data. Interviews were carried out with professional Swedish social workers working with victimized men and women at centres for young crime victims in Sweden. The results show that even though the social workers express traditional gender beliefs about young men’s experiences of victimization and their inability to identify themselves as victims of violence, they also to some extent resist taken-forgranted notions of male victimization. The results also show that the social workers to some extent offer supportive measures that reinforce traditional expectations of masculinity. On the basis of the results it is suggested that one important way of developing social work with young male victims of violence would be to give greater attention to variations between different men and masculinities and how these different forms of masculinity are differently connected to crime and violence, and to adapt supportive measures to reflect these differences.

 • 9.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nord, Carina
  Pers, Anna
  Fäldt, Johannes
  Mälardalens högskola.
  Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report outlines the background to, and presents the results from the Crime Victim Compensation and Support Authority funded project "Social Workers' understanding of men as victims of crime". The project aimed at describing and analyzing how social workers understand and work with male victims of violence. More precisely, the research has focused on how social workers describe men's vulnerability and how they understand men's needs for assistance, what assistance that is provided and the way the constellations of perpetrators and victims of different gender and contexts in which the violence occurs in affect the understanding of male victims of violence. The study has also been devoted to the question of whether the Support Centers for young crime victims in Sweden provide different types of and different amount of help to young men and women afflicted of violence. The project was conducted in three substudies.

  The results from substudy 1 show that more young men than women seek support from the Support centers studied. Men predominate in number of cases and in the different categories of crime. The results also show that young men on average receive less assistance over a shorter average duration than young women. This applies irrespective of the category of offense that the vulnerability applies to. Furthermore, the young men, compared to the women, proportionally receive fewer interventions characterized as support and a greater proportion of interventions in the form of information. The results also show that the young men are referred on for further action to a lesser extent than is the case for women.

  The results from substudy 2 show that social workers tend to focus on whether, and to what extent, young men who are victims of violence themselves have behaved provocatively before the violence incident and if they have put themselves in a social situation that could be interpreted as having contributed to an escalation of the violence they have been subjected to. The results from substudy 2 also show that social workers talk about the men as active in the violent situations they have been involved in and dwell on the extent to which the young men's own actions have contributed to the violence. The results also show that young men who are victims of violence are described as "reluctant" victims who are trying to cope with their situation on their own without the involvement of professional or other helper. The young men are also described as reluctant to talk about their feelings.

  The results of substudy 3 show that social workers believe that young men, when they become victims of violence, risks losing their sense of autonomy, initiative and decisiveness, that is, attributes that are often linked to the dominating cultural image of masculinity. Furthermore, the results show that social workers estimate that men's practicing of their masculinity, but also the response that men who are traumatized get from society, creates difficulties for them to get help. The results from substudy 3 also shows that attributes and actions that can be connected to the masculinity of young men's, as well as a lack of such attributes and actions are considered to be adequate explanations for the violence the men has suffered. When it comes to violence in public places it is the masculinity that explains the violence and its escalation. When it comes to domestic violence it is the lack of expected male attributes and actions that are used as explanations for the violence that have occurred.

  The discussion is devoted to the question of how the results should be understood based on the concepts of self-performance, interpretation, negotiation and categorizations, and the consequences the results obtained should have for gender sensitive social work given to abused men.

 • 10.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Att använda kommunikations- och dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg: exemplet BBIC2012Report (Other academic)
 • 11.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att göra en FREDA: Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnorManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  De senaste två decennierna har socialarbetares bedömningsarbete i klientärenden inom flera verksamhetsområden varit föremål för ökad uppmärksamhet. Professionens förmåga att genomföra precisa och likvärdiga bedömningar har ifrågasatts. Ett sätt att söka förbättra bedömningsarbetet har varit att standardisera utförandet genom implementering av olika typer av riskbedömningsverktyg. I denna artikel beskrivs och analyseras hur socialarbetare resonerar i riskbedömningssituationer som rör sju kvinnor som utsatts för våld av en man de haft en nära relation till. De riskbedömningar som studerats har genomförts med hjälp av det standardiserade bedömningsverktyget FREDA. Analysen blottlägger tre logiker i detta arbete; missbrukslogiken, normaliseringslogiken och säkerhetslogiken. Logikerna visar att socialarbetares överläggningar och bedömningar inte på ett rätlinjigt sätt styrs av det standardiserade verktyget utan att en förhandling av risk sker även utifrån andra kunskapskällor. Även om standardisering kan betraktas som ett sätt för professionella att eftersträva ett mer säkert socialt arbete så bejakar de deltagande socialarbetarna i sina resonemang samtidigt den osäkerhet som är förknippad med riskbedömningsarbete där framtida våld ska prediceras. Detta kan få konsekvenser för hur de våldsutsatta förväntas leva sina liv.

 • 12.
  Skillmark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Uppdrag standardisering: införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the issue of standardization in social work. Standardization is a necessary and fascinating, though underestimated, phenomenon, which governs, regulates and calibrates social life. In Swedish social services, we have witnessed an increased use of top-down imposed manual-based tools for investigative and assessment work. In human service organisations, such as social services, this raises questions about social workers’ control in terms of how work should be executed as well as the implications of standardization for professional discretion. The aim of this thesis is to investigate and understand standardization as a phenomenon, focusing on its consequences for social work as a profession and a field of practice.The thesis consists of four papers investigating the implementation and execution of manual-based assessment tools (BBIC, FREDA and SARA) in social services. The empirical material is based on interviews with a total of 68 social workers, managers, politicians and officials as well as documents and observations of risk assessment events. Each paper results from the analysis of an exclusive data set, with the concepts used in the analysis coming from theories of professions and organisations.The results show that increased standardization is a way for social workers to seek legitimacy as well as to claim jurisdiction and increase professionalism. The execution of the tools in social work is conditioned by significant key implementation factors in organisational contexts as well as the compatibility between the construction of tools and users’ needs and expectations. Along with previous research and theory, the results from the four papers are used to develop a tentative taxonomy of different discretionary positions that social workers can take with regards to standards in their practice. Those positions illustrate that it is not straightforward how the increased standardization of investigative and assessment work will impact professional discretion. It is argued that a balance between standardization and professional discretion is possible.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Comprehensive Summary)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 13.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Agevall Gross, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services2019In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 18, no 3, p. 458-474Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This multiple case study examines how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in Swedish social services. Based on the analysis of interviews with different stakeholders and of organizational documents in two social service organizations, we investigate the actors who control local risk assessment practices. The findings illustrate that a relatively small group of social workers in the organizations have been able to forward their claims and decide how risk assessment work should be carried out without much intrusion from local managers or politicians. The findings also validate other studies that found that increased standardization can strengthen social workers’ ability to perform their professional task rather than lead to de-professionalization. This article ends with a discussion of what risk assessment practices might mean for domestic violence victims.

 • 14.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 8, no 1, p. 88-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Standardisation and standards are common in the modern world, including in social work. This article focuses on social workers who implement the assessment tool Children’s needs in focus (Barns behov i centrum BBIC) in Swedish social work with children and families. Inspired by ‘siblings’ in the UK, the National Board of Health and Welfare has developed and supported the implementation of the BBIC. From the start, the implementation strategy was to engage well-educated and experienced social workers as educators. The article studies these educators (standardizers) as mediators between national imperatives and local practice during the implementation of the BBIC in the social services. Based on interviews with 10 BBIC educators, three standardizer roles were identified: the instrumental, the adaptive and the transformative. These roles affect the practice of social work in potentially different ways.

 • 15.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Denvall, Verner
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  When research moves in: the diffusion of evidence-based practice in Swedish social work2016In: 6th European Conference for Social Work Research: Reflective social work practices in contemporary societies : dialogues and new pathways between praxis and research : Book of Abstracts & Prgoramme Book / [ed] Francisco Branco, Inês Amaro, Cristina Albuquerque, Maria Isabel Santos, Ana Oliveira, Inês Guerra, 2016, p. 242-243Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundIn Sweden, as elsewhere, the development of evidence-based practice (EBP) in social work has been debated for over a decade now. One of the issues concerns the top-down strategy used by the Swedish government to enhance the knowledge about interventions in social work practice. Critiques argue that this is not a feasible way forward; instead the social work profession needs to take over the leader pin. This of course calls for structures that enable social work practitioners and researchers to engage in practice-based research in order to solve current and urgent issues. Academic primary- -care centers have been established as a possible way forward in implementing an evidence-based medicine in Swedish healthcare. Clinical research is one of the basic tasks in those centers, involving much of the personal. Here, we will reflect upon the possibilities for a similar approach within the social services. This presentation aims to present research about the conditions for new pathways between Swedish social work practice and research and to critically review the idea of academic social services offices. The following questions will be addressed:(i) What characterizes an academic social services office?(ii) What are the opinions of management in charge?(iii) What are the recommendations from research?

  MethodsA survey was launched twice (2005 and 2015) to the leading association of administrative leaders in the social services in Sweden. Among other things they were asked about their opinions of EBP and of clinical research in social work, also if they were in the need of staff with a PhD-education. Furthermore, a review of relevant literature and expert consultations is being undertaken focusing on significant mechanisms when it comes to establishing structures in order to support the development of academic social services offices and practice-based research.

  ResultsResults from the survey show that leaders are more positive towards EBP today than ten years ago. However they are not keen on hiring staff educated in research and especially management in smaller organizations express severe difficulties to hire staff with appropriate skills and to further develop the competence to do research within their workplace. This calls for collaborations with other organizations as well as with researchers from universities and R & D-units. Results from reviews and expert-interviews will be added.

  ConclusionsAdministrative leaders support the idea of a knowledge-based social work and to use interventions whose effects are demonstrated by evaluations. However they lack strategies, competence and role-models to create a research-based organization. This paper-presentation contributes to the building of bridges between practice and research through presenting analysis of the views of management as well as innovative ways of research-production within the social services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kullberg, Christian
  Swedish social workers understandings of the significance of position, context and relationship for young men’s victimization of violence: Resisting gender stereotypes?2015In: Presentation at European Conference on Domestic Violence, Queen’s University Belfast, Ireland, 6th-9th September, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Ersta Sköndal University College.
  Kullberg, Christian
  Fäldt, Johannes
  Balancing on the continuum between perpetrator and victim: Social workers understandings of men as victims of violence2011Conference paper (Refereed)
 • 18.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Jönköping University, Sweden.
  Oscarsson, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke university college, Sweden.
  Applying standardisation tools in social work practice from the perspectives of social workers, managers, and politicians: a Swedish case study2020In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 23, no 2, p. 265-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports findings from a case study of the practical application of a standardisation tool in everyday social work practice. The example tool used herein is the Swedish version of the UK-based Integrated Children's System, which in Sweden is known as Children's Needs in Focus (Barns Behov i Centrum; BBIC). The study analyses group and individual interviews with social workers, managers and politicians using concepts from implementation research and the micro-sociological concept of accounts. The findings demonstrate how participants describe and explain their deviations from the BBIC manual and from the more informal intentions of the tool. Such deviations are conditioned by the fact that professionals often employ their own discretion in their work, which is necessarily inherent in human service occupations such as social work. Although the BBIC was initially well received, the professionals describe how that reception eventually turned to scepticism and a more critical stance toward the manual. This can be attributed to both absence of significant necessary implementation conditions and key organisational factors as well as a lack of compatibility between the tool's construction and users' needs and expectations. This article also discusses the general socio-technical and organisational implications of these findings.

 • 19.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Oscarsson, Lars
  Executing standardization tools in social work: A case study of the Swedish version of the Integrated Children’s System.Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This article reports findings from a case study exploring how a Swedish standardisation tool is executed in everyday social work practice. The tool in question is the Swedish version of the UK-based Integrated Children’s System (ICS), which in Sweden is known as Children’s Needs in Focus (Barns Behov i Centrum; BBIC). The study analyses group and individual interviews with social workers, managers, and politicians using concepts from implementation research and the microsociological concept of accounts. The findings demonstrate how participants account for their deviations from the BBIC manual and from the more informal intentions of the tool. Such deviations are conditioned by the fact that professionals often employ their own discretion in their work, which is necessarily inherent in human service occupations such as social work. Although the BBIC was initially well received, reception by professionals eventually turned to scepticism and a more critical stance. This can be attributed to both a lack of significant implementation conditions and key organizational factors and a lack of compatibility between the tool’s construction and the users’ needs and expectations. This article also discusses implications of these findings.

1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf