lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alvunger, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Följeforskning kring karriärlärarreformen i Kalmar, Nässjö, Vetlanda och Ängelholm: Samverkan för skolförbättringsarbete mellan skola och universitet2016Report (Other academic)
 • 2.
  Nilsson, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Avrapportering uppdrag interkulturell kompetens i lärarprogrammen – skolan i det mångkulturella samhället2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Nilsson, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  "You Can't Liberate the Free": Gender, Work and Swedish Hijabis2019In: The Nordic Civil Sphere / [ed] Jeffrey C. Alexander, Anna Lund, Andrea Voyer, Cambridge: Polity Press, 2019, p. 95-123Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Authority, Tradition and Authenticity: Communicating Power and Experience among Women on the Path of the Goddess2017In: EASR Annual Conference : Communicating Religion: University of Leuven 18-21 September 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on multi-sited fieldwork among goddess-worshippers in Europe, the presentation explores boundary defining communication through bodily and verbal means. The presentation ethnographically examines the processes of establishing authority and authenticity in two separate but interrelated fields. It shows how authorities negotiate contested themes, such as the formation of authority and establishment of tradition vs individual empowerment and experience, the use of history vs creativity in the search for authenticity, as well as consumerism and commodification vs. an egalitarian ethos and an overt desire to effect social change, in distinct and even contradicting ways. Yet, norms and desires are shaped and communicated through processes of valuation and distinction which creates joint boundaries and a specific ethical landscape in which a shared sense of community can unfold.

 • 5.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Cultivating the Sacred: Gender, Power and Ritualization in Goddess-oriented groups2013In: Gender and Power in Contemporary Spirituality: Ethnographic Approaches / [ed] Anna Fedele, Kim Knibbe, Routledge, 2013, 1, p. 28-45Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  “Different from the Eyes of Others”: Negotiating Faith in a Non-denominational Educational System”.2020In: Immigrant Incorporation, Education, and the Boundaries of Belonging / [ed] Stefan Lund, Palgrave Pivot, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Fromhet och sexualitet: Kropp, norm och motstånd bland  karismatiskt kristna ungdomar2016In: Sociologidagarna 2016 : Överskridande sociologi, Uppsala, March 10-12, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Få områden är föremål för så omfattande kulturell kontroll som den mänskliga sexualiteten. Genom tiderna har bl.a. religiösa föreskrifter, institutioner och auktoriteter format sexuellt beteende genom moraliska och gudomligt sanktionerade riktlinjer, vilket också är fallet idag. Föreliggande presentation berör hur religiösa ungdomar upplever och förhandlar sexualitet, intimitet och religiositet i ett huvudsakligen sekulariserat Sverige. Utgångspunkten är dock att både sexualitet och religion kan vara centrala noder för individens självkänsla och livsvärld, samt viktiga aspekter i det samtida sociala och politiska rummet.

  Presentationen baseras på intervjuer i ett nätverk av så kallade karismatiskt kristna ungdomar på en mindre ort i Sverige. Karismatisk kristendom består av grupper och individer som eftersträvar s.k nådegåvor, t.ex. andedop, tungotal, helande och profetskap samt starkt betonar engagemang och individuella religiösa upplevelser. Här ingår pentekostala församlingar, men också andra grupper såsom Livets ord och nätverk inom Svenska kyrkan. Det finns också en uttalad konservativ eller "bibeltrogen" del av rörelsen (Halvardson 2008; Moberg 2013). Då intervjustudien inte är avslutad syftar presentationen till att diskutera det metodologiska ramverket samt etablera en teoretisk konceptualisering kring relationen mellan religiös tradition, det sekulariserade och intimitet i ungdomarnas livsvärld. Det ska noteras att presentationen inte berör teologiska utsagor eller regler kring sexualitet och intimitet, utan snarare hur sådana utsagor och regler förhandlas och levs av ungdomarna samt den roll sexualitet, intimitet och religion har i deras livsvärld. Presentationen utgår från begrepp levd religion, där lekpersoners religiösa praktik ges företräde framför religiösa experters normativa beskrivningar. Levd religion är praktikcentrerad, har ett fokus på kroppen, hemmet och det vardagliga, arenor som traditionellt sätt separerats från den religiösa sfären av både religiösa auktoriteter och forskare. Vidare är den sällan koherent i termer av trosföreställningar och praktik. (McGuire 2008; se också Ammerman 2007). I det här perspektivet ses vardaglig praktik och interaktion som centrala för en individs förståelse och orientering i världen. Vidare bör inte individer ses som tomma kärl för religiösa auktoriteters utsagor, utan engagerar sig kritiskt med de kulturella element som finns tillgängliga, något som ofta förbisetts av forskningen.

  Ungdomarna tillhör religiösa grupperingar vars dominerande syn på föräktenskapliga, utomäktenskapliga och homosexuella relationer skiljer sig avsevärt från det omgivande samhället. Sådana grupperingar brukar således ses som begränsande och t.om repressiva då det gäller sexualitet och kroppslig intimitet, åtminstone de former som faller utanför heterosexuella relationerna inom ramen för äktenskapet. Emellertid utgår en sådan syn från en sekulär diskurs som inte tar hänsyn till hur just individer förhandlar och bebor religiösa normer och regler i sin vardag (Nynäs och Yip 2012), samt ett förbiseende av heterosexuella intimiteter som föremål för reglering och förhandling. Religion kan således både fungera som disciplinering och ritualiserad självkontroll samt som en resurs för motstånd mot vad som uppfattas som objektifiering och en omfattande sexualisering av det offentliga rummet. Vidare påverkar förmågan att sammanlänka den religiösa och sexuella identiteten också individens sexuella hälsa och allmänna välbefinnande (Freitas 2008; Gross and Yip 2010). I sådana processer är kroppen central ­– inte bara som fokus för reglering utan också som verktyg för etablerandet av en from hållning i en huvudsak sekulariserad värld.

 • 8.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Liberating Movements: Sensing and Managing Emotions in the Dance of the Spider2014In: Journal of Ritual Studies, ISSN 0890-1112, Vol. 28, no 2, p. 51-64Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Postsekulär mystik?: Makt och genus i samtida andlighet2013In: Mystik och andlighet: kritiska perspektiv, Stockholm: Dialogos Förlag, 2013, 1, p. 174-198Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Reflektioner kring musik och ljud som didaktiska resurser2015In: Religionsdidaktiska studier / [ed] Torsten Löfstedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 119-131Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Religiös ungdom i en sekulär vardag2018In: Levd religion: Det heliga i vardagen / [ed] Daniel Enstedt, Katarina Plank, Lund: Nordic Academic Press, 2018, p. 151-166Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  [ Review of ] Kaarina Aitamurto ooch Scott Simpson (red). Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe: Durham: Acumen Publishing, 20132014In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 28, no 2, p. 178-181Article, book review (Other academic)
 • 13.
  Trulsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Återförtrolla det kvinnliga: Gudinnefeministisk praktik, kön och vardagsliv2017In: Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen / [ed] Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman, Malmö: Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR , 2017, p. 75-85Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf