lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 50 of 50
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ask, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stark kvinna på sju bokstäver: Vänskrift till Solveig Hammarbäck 20062006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ask, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Hammarbäck, Solveig
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindgren, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stille, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lekt och lärt: Vänskrift till Jan Einarsson 20062005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Axelsson, Clara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Petersson, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stevenson-Ågren, Jean
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  "Det kan bli så mycket fel": Förstudie om barnmorskors upplevelser av kommunikation med gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska.2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bröllop, tulpan och irländskt uppror: En marsch med många motiv2015In: Lekstugan: festskrift till Magnus Gustafsson / [ed] Mathias Boström, Smålands musikarkiv , 2015, p. 99-110Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  "Det är inget dingeldang, fast eder tyckes så". Tjugofyra skämtballader2008In: En värld för sig själv: Nya studier i medeltida ballader, Växjö University Press , 2008, p. 145-171Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Diskurser och ideologi inom preventivmedelsinformation i Sverige 1886–1995: under rubriken Sakligt i Appell, november 20232023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna studie ingår nio preventivmedelsskrifterna som har kommit ut i stora upplagor. Materialet har en heterogen karaktär både till form och innehåll; det varierar i omfång från 11 till 64 sidor. Förutom att propagera för prevention har skrifterna också, mer eller mindre medvetet, förespråkat och försökt uppfostra till en viss sexualsyn och har varit avhängig av rådande samhällsideologi. Följande frågor har aktualiserats: vilken information framförs och hur framförs i skrifterna? I analysen undersöker jag hur layout, text och bild samverkar. Teoretisk ram och metod är kritisk diskursanalys och genusanalys. 

  Studiens resultat visar hur formatet har ändrat genre, innehåll, ideologi och huvudmän för textproduktionen under 100 år. Om vi utgår från att genre kan knytas till en viss verksamhet så visar texterna att information om prevention har förekommit i klasskampen, skolan, vården, preventiv­medels­rådgivningen och för privat läsning. Kopplingen mellan prevention, social välfärd och politisk ideologi visar sig tydligt i de tidigare skrifter från 1886–1926. I de senare texterna, 1931–1995, finns den inte lika tydligt. Fokus i texterna har successivt glidit över till den enskildes valfrihet, trygghet och njutning, men texterna har alltid i sig en politisk dimension även om den inte direkt framkommer i texten. 

  Sammanfattningsvis har det skett stora förändringar i preventionens utformning och innehåll. Förklaringen till förändringarna står att finna i lagstiftning och politiska beslut, tekniska och medicinska landvinningar, distributionskanaler, sändarens ärende med skriften och mottagarens behov. Den tilltagande informalisering av språket, intimisering av den offentliga samhällssfären och en kommersialisering av samhället under 1900-talet framkommer tydligt i texterna. Politiska beslut som indirekt kan avläsas i skrifterna, är slopade av Lex Hinke 1938, obligatorisk sexualundervisning i skolan från 1955, godkännande av p-piller 1964 och spiral 1966 samt abortlagen 1975. Skrifterna har ändrat genrer och mottagargrupp flera gånger om. I början av perioden vänder sig skrifterna till gifta heterosexuella par och i slutet av perioden till unga med olika sexuell läggning och etnisk härkomst. Preventionen kan vara riktad mot barnbegränsning eller smittskydd eller bådadera. Synen på sexualiteten går från tillämpandet av moralisk barnalstring 1886 till njutning och personlig frihet 1995. 

 • 7.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  En värld för sig själv: Nya studier i medeltida ballader2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken presenteras och analyseras George Stephens manuskriptsamling som har återupptäcktes på Växjö stadsbibliotek. Samlingens drygt tusen manuskriptblad visade sig innehålla cirka 400 uppteckningar och avskrifter av ballader från 1800-talet. Dessa är en spännande och levande del av en muntligt traderad sångkultur som omspänner många århundraden.

  I antologin finns balladgruppens första forskningsresultat. Texterna har vuxit fram inom ”Intermedialitet och den medeltida balladen”, en forskningsmiljö som skapades vid Växjö universitet 2006. Gruppen är tvärvetenskaplig, med samarbete mellan ämnena litteraturvetenskap, musikvetenskap och svenska språket. Antologin belyser handskriftsmaterialet från olika håll och fördjupar därmed vår förståelse av medeltida ballader.

  Här finns texter om George Stephens och hans balladsamling, om skämtballader, trolldom, näcken och om det småländska vissamlandet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Epik till musik: En jämförelse mellan rap och ballad2013In: Gamla visor, ballader och rap: Från muntlig förmedling till publicering på nätet / [ed] Boel Lindberg, Möklinta: Gidlunds förlag, 2013, 1, p. 144-180Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ET har landat: Rymden i familjenyheter2015In: Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap, , p. 2p. 13-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Familjenyheter i svenskt medielandskap: En jämförelse av text och genus över tid2015In: Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, p. 47-69Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under vårt liv är vi med om riter och högtider: vi föds, namnges, firar födelsedagar, gifter oss och dör. Det är brukligt att texter som uppmärksammar dessa händelser offentliggörs i olika slags medier, som publiceras mer eller mindre offentligt. Traditionellt har detta skett på familjesidorna i dagstidningar, men i dagens digitala samhälle sker det alltmer i andra medier. Frå- gan är hur dessa familjenyheter från vaggan till graven utformas i papperstidningar, och hur nyheterna ser ut i digitala medier, eftersom medievärlden och bruket av medier radikalt har förändrats under senare år, vilket medfört att familjenyheter förmedlas på många olika sätt numera. För 10 år sedan studerade jag genuskonstruktioner i olika genrer på dagstidningarnas familjesida, i födelsedagshyllningar och nekrologer över kvinnor och män (Byrman 2004). Generellt visar resultaten att det finns en skillnad mellan familjesidan och andra sidor i tidningen, nämligen att tematiken gestaltas på ett genomgående positivt vis. Dessutom visade resultaten från 2004 att familjesidan är en manligt dominerad diskurs och att genus i texterna konstruerades på ett traditionellt sätt. I allt slags medieutbud finns genuskonstruktioner som kan innehålla asymmetrier som vi inte märker vid en hastig genomläsning men som blir tydliga på en strukturell nivå i en näranalys av många texter, och det blir uppenbart att familjeannonserna gör kön. Dessutom visar resultaten att det finns genrer med olika status. För att bli föremål för längre texter, intervjuer eller reportage, måste familjeredaktionen anse att jubilaren på ett eller annat sätt har ett stort allmänintresse.

 • 11.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Svenska språket.
  Familjesidan som språkligt tidsvittne2008In: Svenskans beskrivning 29: Språket i språket, Svensk-Österbottniska samfundet r.f., Vasa , 2008, p. 11-27Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Familjesidan som språkligt tidsvittne

  På dagstidningarnas familjesida publiceras personnyheter som berör både den offentliga och privata delen av människors liv. Texter om familjehändelser – ett barns födelse, en förlovning eller ett dödsfall – publiceras kanske i första hand för att informera släkt och vänner, men texterna har även ett allmänt informations-och underhållningsvärde, eftersom personer som inte direkt berörs får insyn i andra människors liv – deras födelse, kärlek och död.

  I artikeln orientera jag om vilken sorts texter som finns på familjesidan och den relativa tidsordningen för när de började publiceras. Dessutom resonerar jag om vilka idéer som kan tänkas ligga bakom sidans tillblivelse och utseende, men också om vilka personer det skrivs om och vilken sorts information som framkommer om dem i texterna. Studien är alltså diakron men med fokus på texter från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

  Familjesidan skulle kunna karaktäriseras som en hybridsida med en blandning av redaktionella och icke-redaktionella texter, där det ibland är svårt att skilja den ena typen från den andra. Genom exempel belyser jag språkliga, textuella och innehållsliga aspekter av familjesidan och säger något om vad dessa texter avslöjar om det samhälle de tillkommit i.

 • 12.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Familjesidan visar våra ideal2015In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 2, p. 54-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från Ouagadougou till Malmö via Kingston och New York2013In: Resor i tid och rum: festskrift till Margareta Petersson / [ed] Årheim, Annette 1958- (redaktör/utgivare), Göteborg: Makadam Förlag, 2013, 1, p. 50-64Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Inte riktigt duktig: krasslig på skånska2014In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 32, p. 13-17Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Svenska språket.
  Intermedialitet och den medeltida balladen2007In: Det moderna genombrottet - också en språkfråga?: Föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19–20 maj 2006, Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, Åbo , 2007, p. 83-89Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intermedialitet och medeltida ballader

  Projekt Intermedialitet och medeltida ballader vid Växjö universitet studerar balladerna i Stephens Växjösamlingen (SVS) och deras relation till redan kartlagt material. Materialet visar att det finns några okända ballader, medan andra utgör varianter av redan kända ballader men med intressanta särdrag. Ungefär Hälften av balladerna i SVS är försedda med melodiuppteckningar gjorda av en kompetent musiker, vilket skapar intressanta infallsvinklar för musikforskning på området. Artikeln presenterar materialet och diskuterar några nya teorier och metoder som kan användas för att undersöka detta gamla material. I artikeln diskuteras också vilken kunskap – filologisk och annan – som kan utvinnas hur samlingen. Artikeln belyser främst textuella aspekter av balladmaterialet.

 • 16.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Lexikogrammatik och epik i kämpaballader2010In: Studier i svensk språkhistioria: Språkhistoria - hur och för vem? / [ed] Erik Magnusson & Lena Rogström, Göteborg: Göteborgs universitet , 2010, p. 87-97Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Med havet som vittne": Att annonsera en förlovning2010In: Svensson och svenskan: Med sinnen känsliga för språk / [ed] Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm, Lund: Henrik Rahm , 2010, p. 37-48Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer2011In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, no NF 21, p. 5-Article, book review (Refereed)
 • 19.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Nyfyndet "Osteknoppen": Språk, innehåll och tolkning2008In: En värld för sig själv: Nya studier i medeltida ballader, Växjö University Press , 2008, p. 295-317Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Pippis läs- och skrivförmåga2006In: Bókmentaljós: Heiðursrit til Turið Sigurðardóttir, Felagið Fróðskapur. Faroe University Press, Tórshavn , 2006, p. 14-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  This article examines the reading and writing ability of Astrid Lindgren’s character Pippi Longstocking. An invitation written by Pippi has 75 per cent of the words misspelled, while a letter she writes has 66 per cent. In most cases the misspellings reflect the pronunciation of the words. Pippi’s spelling mistakes (single consonants for double, omitted letters, incorrect vowels, etc.) represent only about half of the types of mistakes made by Swedish schoolchildren, and they are rarely of a kind that disturbs communication – an important consideration in a book intended for children to read. The article compares the Faroese translation of the books about Pippi, by Turið Sigurðardóttir, where the spelling in Pippi’s messages has the same types of errors, although slightly fewer than in the Swedish original. In both Swedish and Faroese, Pippi applies alphabetical spelling, which means that she is aware of sounds and the relationship between sounds and letters.

 • 21.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Police Writing Techniques in Reported Interviews2013In: The Evolution of Policing: Worldwide Innovations and Insights / [ed] Melchor C. de Guzman, Aiedeo Mintie Das & Dilip K. Das, New York: CRC Press, 2013, p. 247-262Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 22.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Polisstudenters avrapportering: Perspektiv och verbval i förhör2009In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 24, p. 2-12Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Recension av När pojkar läser och skriver2007In: Humanetten, ISSN 1403-2279, Vol. vår och höst, no 20, p. 44-47Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Rimmade rysare med rötter i medeltiden: Studier i balladernas dramaturgi och stil2012In: Humanetten, ISSN 1403-2279, no 28, p. 33-43Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk, stil och innehåll i Norrtullsligan2022In: Litteraturen i arbete: Vänskrift till Peter Forsgren / [ed] Jørgen Bruhn, Åsa Nilsson Skåve, Piia Posti, Anna Salomonsson, Växjö: Trolltrumma , 2022Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Tributes to women and men2012In: Discourse and Grammar: A Festschrift in Honor of Valéria Molnár / [ed] Johan Brandtler, David Håkansson, Stefan Huber & Eva Klingvall, Lund: Centre for Languages and Literature , 2012, p. 115-131Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Så slog han Anna med ett okänt antal knytnävslag i ansiktet": Reliefanalys av polisstudenters och polisers skrivande2010In: Rammer for skriving: Om skriveutvikling i skole og yrkesliv / [ed] Jon Smidt, Ingvild Folkvord & Arne Johannes Aasen, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2010, p. 125-139Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Byrman, Ylva
  University of Gothenburg, Sweden.
  In evidence: Linguistic transformations of events in police interview reports2018In: Nordic Journal of Linguistics, ISSN 0332-5865, E-ISSN 1502-4717, Vol. 41, no 2, p. 155-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to examine how investigators in the police reproduce the interviewees’ utterances in narratives, direct and indirect reported speech, and by framing the words in reports with or without quotation marks. The focus is on the police’s professional writing and techniques of reproducing interviewees’ words in written texts. Questions are: What techniques do the police use in the written interview reports? How do the techniques convey evidentiality? A corpus on domestic violence is used with a theoretical foundation in critical discourse analysis, polyvocality and evidentiality. A new analytical framework for polyvocal texts is developed in terms of utterance, source and framer to pin down the evidentiality. The result shows that it is difficult to determine whether words placed within the quotation marks are verbatim or not. Another result shows that investigators are not consistent in documenting utterances from different sources, and they do not show whether the utterances are embedded or not and to what degree they are embedded. This makes it sometimes difficult to uncover the structure of the original events and to perceive who the source of the utterances is, which means that evidentiality is not always clear.

 • 29.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. svenska språket.
  Crozier, Alan
  Hrafnkatla möter läsare i ett nytt millennium2008In: "Vi ska alla vara välkomna!": Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson, Styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet genom Bo Ralph , 2008, p. 421-432Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Drugge, Ulf
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Male offenders disclaiming accountability: A gender perspective on texts about domestic violence from two centuries2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to study how the words and the actions of the parties are presented in written reports and how we understand the cases and the violence, and what the cases convey about the society in which the texts were produced, i.e. what roles do the texts play in the legal process of the nineteenth century and in the twenty-first viewed in a comparative, gender perspective. We will address the following research questions: What are the structure and themes in the texts, and how do they influence the comprehension of what has happened in the cases? How does the suspect speak about the crime he is suspected of?

  The structure, language and content are examined in written records of suspects’ verbal defences of their criminal offences against women with whom they have a close relationship, but also the themes the texts contain and how the texts are structured on a macro level, as a transparent macro structure can make a text easier to read and understand.

  The results in this study indicate a relativisation of the hierarchy between women and men in the older texts, since the man is weakened by ending up on trial. Although women and men are more equal than 150 years ago, the dichotomy and the hierarchy in contemporary texts still prevail and there is not yet full equality, although the gender contract has been renegotiated in different ways over the years due to changes in law and society. However we can also interpret the results from this study in the light of Mattsson’s and Hydén’s framework on domestic violence, which highlights how the tension of violence, power and gender is making it difficult to make visible violence and women’s vulnerability. Where the violence is based on different perspectives and are divided on the issue of how violence is understood. The line between perspectives that are based on a structural and relational understanding of the violence. The structural feminist perspective gives prominence to the gender dimension of violence as a structural expression of male superiority and female subordination. The relational understanding places less emphasis on power relations and more on violence as the result of conflict between the two parties, and Hydén takes a stand in a feminist perspective which she combines with a social psychological understanding, which emphasizes the root of evil violence – the quarrel. The woman in the relationship has the opportunity of assuming a position of power, because she has reasons to leave the relationship. We can conclude that there is a tendency to similar explanations for the generated violence in the studied cases, both the old and modern. Today most cases of domestic violence are dropped and never get to trial in Sweden, which is a problem for the legal security of the citizens and for communities in general governed by law. The tendency that a majority of cases of domestic violence are dismissed is an embarrassing fact, since Sweden has a reputation for being a society with equal opportunities. The low rate of prosecution makes it a gender issue that should be addressed. How the gender relations in this discourse will be negotiated in the future, and how the Swedish legal system will deal with cases of domestic violence, remains open.

 • 31.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Einarsson, Jan
  Språket på spåret mellan Lund och Växjö2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 167-180Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En tågresa är inte bara en förflyttning mellan olika orter. Den är också en resa i ett språkligt landskap, där det finns möjligheter att iaktta och begrunda olika språkligheter. Syftet med den här studien är att uppmärksamma några språkliga yttringar som vi iakttagit på pendlingsresor mellan Lund och Växjö. Forskningsfrågan är: Hur ser det språk ut som resenärerna möter på tåg och perronger? Materialet består av autentiska språkyttringar samlade på tågresor i Skåne och Småland, såsom högtalarutrop, dialekt och slang hos medpassagerare samt skrift­liga anslag och meddelanden placerade ombord i tågen. Teoriram är kritisk diskurs­analys kombinerad med språksociologi. Metod är närstudier och närläsning av språkproven. Resultaten visar uppseendeväckande variation i tågspråket på denna 185 kilometer långa tågresa. 

 • 32.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Slidkransar, ickebinära genus och radikalhögerns jämställdhetsdiskurser: Rapport från den nionde nordiska konferensen om språk och kön2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 5-6Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Gustafsson, AnnaSpråk- och litteraturcentrum, Lund universitet.Rahm, HenrikInstitutionen för språk och litteratur, Lund.
  Svensson och svenskan: Med sinnen känsliga för språk2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk är en hyllning till Jan Svensson på hans sextioårsdag den 24 januari 2010. Boken innehåller 34 artiklar från vänner och kolleger inom språkvetenskapen i Danmark, Finland och Sverige. Bidragen anknyter till temaområden som Jan Svensson själv har engagerat sig i, som mediespråk, kommunikationshistoria, samhällsteori, grammatik och språkhistoria.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindberg, Boel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nytt balladfynd med melodiuppteckningar – några teoretiska utgångspunkter2007Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindquist, HansVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.Levin, MagnusVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Korpusar i forskning och undervisning - Corpora in research and teaching: Papers from the ASLA symposium, Växjö 11-12 November 19992000Conference proceedings (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra och öka medvetenheten om genuskonstruk­tioner i Sveriges Domstolars skrift­liga domar i brottmål, vård­nads­mål och LVU-mål. Vi utgår från kritisk diskurs­analys, där genus definieras som sociala konstruk­tioner av könsiden­titeter. Studien har genom­förts genom kvantitativa och kvalitativa språk­­­­­analyser. Meto­der­na komplet­terar varandra genom att de kvan­titativa ana­lyser­­na ger en överblick av kvantifierbara, genusrelaterade mönster i brott­måls­domar, vård­nads­domar och LVU-dom­ar. Och de kvalitativa analyserna illustrerar och pro­ble­ma­tise­rar hur rättens repre­sen­­ta­tion av genus framträder i ett repre­sentativt, mindre urval skriftliga domar, där både svenskfödda och utlandsfödda parter före­kom­mer. Följande frågor ställs:

  1. Vilka konstruktioner av genus och etnicitet framträder språkligt i domarna?
  2. I vilken omfattning kommer parter av olika kön till tals i domarna?
  3. Vilka dominerande teman om kvinnor och män fram­träder i de olika domtyperna (det vill säga brottmålsdomar, domar i vårdnadsmål och domar i LVU-mål)?
  4. Vilka röster från kvinnor och män kommer till tals i domtexterna och hur legi­timeras rösterna?

  Materialet består totalt av 49 domar och är hämtat från en tingsrätt och en förvaltnings­rätt. Vi kan inte påvisa några mönster i skrivningar eller strukturer baserat på juristernas eller nämndemännens kön. Men vi kan konsta­tera att könen på nämndemännen inte alltid fram­går i domar från Tingsrätten, men alltid i Förvaltningsrättens domar.

  Den språkligt mångröstade rättegången återspeglas i dom­texter­nas språk som också de är mångröstade. Studien indikerar att det finns större skillnad mellan etnicitet än kön, efter­som det skrivs om svenskfödda och utlandsfödda på olika sätt genom att olika teman aktualiseras. En tendens är att män framställs som aktiva och kvinnor som pas­siva bland utlandsfödda. Det finns även indikationer på att kvinnors och mäns beteen­den framställs på olika vis utifrån traditionella och stereotypa uppfatt­ningar om kvinnor och män. Det kan t.ex. gälla omsorgsförmåga i vårdnads- och LVU-domar och klädsel och alkohol­på­ver­kan i brottmål.

  Sammantaget utgör domarna en skriftlig representation av andras röster som före­kom­­mit under huvudförhandlingen. I en sådan skriftlig framställning måste rätten i sitt be­mötan­­de göra representationen i texten så att den ger läsaren känslan av att domen handlar om verkliga människor som bemöts på ett empatiskt och objektivt sätt. Genus­neutrala skrivsätt handlar i det här sammanhanget inte om att språkligt avköna parter eller att dölja diskriminerande förhållanden, men istället se till individens rättigheter och skyldig­heter. Att skriva tydligt i avsnitten med domskäl är mest betydelsefullt. Men av­snit­ten med refe­rat av parternas utsagor skrivs också av den lagfarna domaren, och efter­som lek­män och journalister tenderar att läsa domarna som sammanhängande texter flyter rättens bedöm­ning och parternas utsagor samman för en läsare som saknar juri­disk kompetens.

  Vi har gått igenom domarna och gjort översikter över domskälen efter måltyp. Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett vävt domskäl. Många domskäl har korta hän­vis­ningar till vad parterna anfört. Vår förståelse av vävt domskäl är ett domskäl där läng­re och sam­manhängande utsagor från utredningen vävs in i under rubriken domskäl. För­valtningsrätten har kon­sekvent separerat utredningen och domskälen i alla de domar som analyserats här. Tings­rätten har en blandning av båda typerna med övervikt för invävda refererat i dom­skälen i 67 % av domarna. I brottmåls­domarna från Tings­rätten finns stor varia­tion i ut­form­ningen av domskälen, vilket kan skapa en osäkerhet hos lä­sa­­ren. Tyd­ligast är det när rätten an­vän­­der under­rubriker för att markera vad som är par­ters utsagor respektive rättens bedöm­ning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kvinnors och mäns språkliga representation i domar2019In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En rapport skriven på uppdrag av svenska Domstolsverket lyfter fram skillnader i den språkliga representationen av kvinnor och män i domar. Studien visar att kvinnor tenderar att beskrivas mer ordrikt och närgånget än män.

  Vi, Gunilla Byrman och Astrid Skoglund, språkforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, har i rapporten Kvinnor och män i domar granskat språket i domar från en förvaltningsdomstol och en tingsrätt. Studien bygger på totalt 49 domar från brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål avgjorda 2016 och 2017.  LVU står för lag med särskilda bestämmelser om vård.

  Studien vill synliggöra och öka medvetenheten om den skriftliga framställningen av vuxna parter av olika kön. Domarna undersöktes genom både kvantitativa och kvalitativa språkanalyser. Vi framhåller att materialet är litet och att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån studiens resultat, men vi urskiljer några återkommande mönster i domarnas framställning av kvinnor och män.

 • 38.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 65-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks hur kvinnor och män över 70 år språkligt och innehållsligt representeras i artiklar från två sydsvenska dagstidningar – en regional och en lokal. Vi vill besvara följande frågor: Hur ser representationen av äldre personer ut kopplat till genus samt etnisk och social bakgrund? Vilka teman dominerar i de texter där äldre personer är huvudpersoner, och hur framställs genus i relation till dessa teman? Vilka generella skillnader finns det mellan hur kvinnor respektive män framställs i dagstidningarnas lokala rapportering? Alla artiklarna i mate­rialet är rikt bildsatta. Resultaten visar att kvinnor och personer över 80 år är överrepresenterade i materialet. Den äldrediskurs som dominerar i materialet representerar äldre personer som framåtblickan­de och aktiva i sam­man­hang som tidigare inte har förknippats med personer i hög ålder. Återkommande är berättelser om äldre som gjort en omstart sent i livet, exempelvis genom att börja träna på gym eller genom att inleda en ny kärleksrelation. En annan trend är att i artiklar som skrivs om män som är i en relation eller gifta övergår texten också till att handla om männens partner. Således kan vi konstatera att kvinnor inte är underrepresenterade i detta material på det sätt som rapporterats från andra studier. Många olika teman framträder i artiklar med äldre som förebilder i skrift och bild, men till de dominerande temana hör yrkesliv och hantverkstraditioner, historiska händelser och jultraditioner och sport samt kultur- och föreningsliv. I dessa teman berörs både kvinnor och män, men kvinnor är överrepresenterade som talespersoner för lokala eve­ne­mang som till exempel marknader och föreningsträffar. Vi ser dock en tendens till stereotypa genuskonstruktioner genom att mäns sociala status oftare än kvinnors markeras explicit genom yrkesepitet och andra socialt positionerande epi­tet, som till exempel ”vd” och ”ordförande”. I materialet förekommer också beskrivningar av äldre kvinnors ut­seen­de och klädsel, medan inga motsvarande beskrivningar förekommer i texterna om äldre män. I representationen av äldre män betonas i stället männens plikttrogenhet och arbetsamhet. På så sätt uppvisar studien likheter med tidigare forskning om hur kvinnor och män framställs i medierna. Oberoende av ålder förefaller kön vara avgörande för hur journalister väljer att karakterisera den intervjuade. Det görs nämligen fortfarande i häpnadsväckande traditionella genuskategorier. Sammantaget visar studien att modifierat med ett intersektionellt perspektiv erhålls en mer nyanserad bild av äldre kvinnor och män, där kvinnorna får mer spaltutrymme än mannen, även om ett traditionellt synsätt på hur män och kvinnor karakteriseras i de studerade dagstidningarna.

 • 39.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health.
  Stevenson-Ågren, Jean
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages. Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bitar, Dima
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Gothenburg, Sweden.
  Oscarsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sadima: Vänta barn på arabiska, engelska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård2020Other (Refereed)
  Abstract [en]

  Målet har varit att göra ett effektivt, integrerande och interaktivt dialogstöd (https://sadima.lnu.se/). Stödet är avsett att användas i mödravårdssam­tal mellan kvinnor med begränsade kunskaper i svenska och svensktalande barnmorskor och är ett komplement till tolk. Samtalsstödet finns på arabiska, engelska, svenska och är fritt tillgängligt på internet.  Vi vill uppnå förbättrad och effek­­tiviserad kommu­ni­ka­tion mellan barnmorskor och kvinnor. Samtalsstödet ska leda till ökad patientsäkerhet med färre komplika­tioner och minskad sjuklighet och dödlighet bland kvinnorna och deras barn, och därigenom öka vårdkvaliteten och effektivisera bru­ket av sam­hälleliga resurser. Avsikten är att sprida och nyttiggöra sam­talsstödet till ansvariga i Sveriges Kom­muner och Regioner (SKR) och samordnings­barn­morskor i Sverige. Stödet består av en del där information kan inhämtas och en del där information kan ges om gravidi­tet, förloss­ning och preventiv­medel. Genom webbsidan ska mödra­hälso­­­vården göras mer jämlik och kom­munikativ, med ökad patientsäkerhet och egenmakt för kvinnor i mödravården.

  Vi har analyserat material med språkliga, normkritiska och vård­vetenskapliga metoder. I projektet har appen Sadima utvecklats i två versioner, en första testversion och sedan en andra version som ut­for­mats som en webbsida. För ut­veck­lan­det av den första versionen av appen fick vi medel av Vinnova (2016–2019). Vi arbetade med barnmorskor och skapade en testapp som sedan revide­ra­des och förbättrades suc­ces­sivt genom forskning om kvinnornas och barnmorskornas er­faren­het av att använda samtalsstödet. Det befintliga stödets innehåll är patientsäkrat av läkare och barnmorskor i Region Kalmar. 

  Vi har mätt funktiona­liteten i samtalsstödet genom iterativa tester, en­käter och fokusgrupper med barnmorskor och arabisktalande kvinnor, där stödets information har pro­ble­ma­tiserats; det har gällt etnicitet (språk och kultur), klass (utbildning) och jämlikhet mellan kvinnor. Mät­ningarna har granskats och utvärde­rats av referensgruppen för bedömning av funktiona­liteten hos samtalsstödet. Grup­pen har bedömt att samtalsstödet bidragit till bättre förståelse, ökad patient­säkerhet och effektivare vård. 

  Download full text (pdf)
  Svenska
  Download full text (pdf)
  Engelska
  Download full text (pdf)
  Arabiska
 • 40.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ström, Peter
  Umeå University, Sweden.
  Djävulen sitter i detaljerna: om citatteckenbruk i texter hos polisen och socialtjänsten2019In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, no 5, p. 1-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study examines the use of quotation marks in investigations by the police and the social services’ child care. The purpose is to illustrate the function of the quotation marks and possible interpretations of the texts in the light of the quotation marks. The starting point for the study is that quotation marks are a 2019 © Sakprosa Bind 11, Nr. 5Byrman ochStröm3/43Sakprosa.nomeaning-making resource, and that their usage plays a role in the functionality of texts in the contexts where they are used. Another purpose is to contribute to terminology development within the research field. The material consists of 20 investigative texts. A relevant purpose of these texts is to convey information obtained during conversations and interviews, and the texts thus represent a discourse that exists in the borderland between spoken and written language. The results of the study are interpreted with the help of concepts such as intertextuality and recontextualization. The analyses show that the primary function of quotation marks can be linked to the activity of retelling, but in the child care investigations in particular, the use of quotation marks is heterogeneous, and the more precise functions of this typographical resource appear to be unclear. Another finding is that 50 percent of all quotation marks in the texts are unconventional and are not described in writing guidelines. This finding highlights the need for a conceptual apparatus which is appropriate for understanding and describing quotation marks as a meaning-making resource. Quotation marks are studied primarily in literary stylistics, but this study shows that quotation marks as a textual and meaning-making resource are also a relevant topic in research on non-fiction prose.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Westum, Asbjörg
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Metadiskursiva drag i tal om död och munskydd i Folkhälsomyndighetens presskonferenser under pandemin 2020-20212024In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 16, no 3, p. 1-42, article id 10.5617/sakprosa.10515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study deals with the Public Health Agency’s (FHM) information to the public about covid-19 via recurring press conferences. The aim is to investigate metadiscursive features in the authority’s information on death tolls and face masks, focusing on vagueness and certainty in the linguistic expressions. Theoretically and methodologically, the study is based on the reflexive metadiscursive model which sees the interpersonal function as fundamental in all interaction, and which focuses on the propositional content of the statements. The material consists of a strategic selection of seven press conferences (2020–2021). The result shows that FHM expresses itself with greater certainty about death tolls than about face masks. This is likely because the death toll can be verified statistically. FHM spokespersons are usually speaker-oriented and use we in the sense of ‘FHM’, but they can also be listener-oriented through directive instructions to the public. In the information on death tolls, there are many reinforcing linguistic expressions. According to FHM, there is uncertainty about the effectiveness of face masks, and the authority takes a position on this issue that goes against the recommendations of both the WHO and the neighbouring countries. It may be unclear who is included in FHM’s we, i.e. whether it means ‘FHM’, ‘science’ or ‘all of us’. In addition, there are many hedging language expressions and avoidance strategies. FHM’s recommendations on face masks are consistently explicitly directive and indirectly speaker-oriented; they always refer to their own infection prevention measures that do not include the use of face masks. The study deals with a communicatively challenging situation that a constantly changing pandemic situation constitutes. The metadiscursive model is an adequate explanatory model that could be used by researchers for similar studies in the future.

 • 42.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Westum, Asbjörg
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Trustworthiness in the Swedish Strategies for Covid-19 in Recorded Press Conferences from the Public Health Agency of Sweden2023In: Truth Claims Across Media / [ed] Schirrmacher, Beate; Mousavi, Nafiseh, Cham, Switzerland: Palgrave macmillan , 2023, p. 71-97Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is about recorded press conferences on Covid-19 and how PHA builds trust in its information. Structural patterns of eight Covid-19 press conferences are analysed. Wodak’s model is used, with the theoretical and methodological concepts discourse, texts, genres, situatedness, and discourse strands. The results show that the discourse concerns crisis communication, where PHA informs and the journalists ask questions. Tension often arises in the dialogue. The press conferences are regularly scheduled, always with the same structure and multimodal elements. PHA uses a range of multimodal features, with which they interact orally. The journalists want to know about deaths and the spread of infection, and how citizens should act to stay healthy. Two discourse strands are identified: deaths and face masks. These are handled in slightly different ways. PHA cannot deny the many deaths, but is reluctant to talk about it. In Sweden, the death rates are high, which is made visible by the journalists’ questions. PHA does not want to acknowledge the usefulness of face masks and says that it is better to keep your distance. The issue of face masks threatens their trustworthiness when the journalists point out that other countries have different approaches and ask about PHA’s scientific basis for its strategy. 

 • 43.
  Ericsson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Byrman, GunillaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Humanetten: Nummer 38, Våren 20172017Collection (editor) (Refereed)
 • 44.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, GunillaVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.Einarsson, JanVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.Hammarbäck, SolveigVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.Skoglund, AstridVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Forskningens tillämpning i skolan2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I volymen presenteras femton artiklar från Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Konferensen hölls i Växjö den 29–30 november 2007 med temat: Forskningens tillämpning i skolan. Artiklarna belyser både teori och skolpraktik, och i några finns också förslag om hur undervisningen i svenska kan utvecklas. Bland skribenterna märks dels forskarstuderande och nyblivna doktorander ur Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning, dels konferensens plenarföreläsare från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

 • 45.
  Olofsson, Tommy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Om kvinnligt och manligt och annat konstigt i medeltida skämtballader2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skämtballaderna från medeltiden skulle kunna avfärdas som nonsens. Men de in­går i vår visskatt, har överlevt och traderats. Det tyder på att flydda tiders människor har tyckt att det varit mödan värt att sjunga dem. Kanske sjöngs balladerna för att de utmanar den gängse samhälls­ord­ning­en och förmedlar en attityd till tingens ordning som kän­des och fortfarande känns befriande. Här finns en fränhet och fräckhet. Visorna handlar ofta om erotiska äventyr mellan kvinnor och män, där också maktrelationer mellan hög och låg exponeras, inte sällan på ett oväntat sätt. Gunilla Byrman, professor i svenska språket, och Tommy Olofsson, docent i litteraturvetenskap, skriver om hur kvinnligt och manligt gestaltas i dessa gamla sånger. Boken avslutas med en antologi över de bästa av de svenska medeltidsballader som har bevarats, ett femtiotal, några av dem förut inte tryckta.

   

 • 46.
  Stevenson-Ågren, Jean
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  A bilingual evidence-based app to improve communication in maternity care2019In: Nursing World Congress on Nursing Education and Practice: December 02-04, 2019, Mantra Bell City, Australia, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background. Sweden, with a population of 10 million, received approximately 300,000 refugees 2015-2016 (The Statistics Portal 2018), the majority from Arabic-speaking countries, many of whom were women of child-bearing age. Midwives in pre-natal care experienced communication problems despite telephone interpreters. Studies have shown that immigrant women have poorer outcomes in pregnancy (Bollini et al. 2009). This has been linked to communication and cultural difficulties. Although there are many health-related applications (apps), many are not evidence-based (Lewis & Wyatt 2014). AimThe aim of this project was to develop an evidence-based app to promote effective communication between midwives and Arabic-speaking women. MethodsA multi-disciplinary team was formed to develop a bilingual app in cooperation with midwives who worked in pre-natal care. End-user perspectives were prioritised. Data were collected by 1) focus group interviews to determine the objectives of maternity care, 2) observations to gain understanding of work processes and 3) workshops to discuss material with midwives and refine content according to user-needs. All material was further validated by professional midwifery sources.ResultsAn evidence-based, multi-modal, bilingual app with text, images and voiced recordings was developed to use as a complement to interpreters in pre-natal care. Both midwives and the pregnant women feel empowered; midwives do not have to risk inadequate translation by interpreters; women receive accurate information. Women receive information directly from the midwife through the app, rather than depending on an interpreter. ConclusionsThis app contributes to ensuring equity of care within midwifery services. It provides improved communication within pre-natal care to help promote safe pregnancy and delivery of a healthy baby. ReferencesBollini, P., Pampallona, S., Wanner, P., & Kupelnick, B. (2009). Pregnancy outcomes of migrant women and integration policy: a systematic review of the international literature. Soc Sci Med, 68, 452-461. Lewis T and Wyatt J. mHealth and Mobile Medical Apps: A Framework to Assess Risk and Promote Safer Use. Journal of Medical Internet Research. 2014; 16: e210.The Statistics Portal. (2018). Number of immigrants in Sweden from 2007 to 2017. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/523293/immigration-to-sweden/

 • 47.
  Stevenson-Ågren, Jean
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Linnaeus Knowledge Environments, Sustainable Health.
  Designing an App for Maternity Care: Improving Communication between Swedish Midwives and Arabic-speaking Women2022In: Proceedings of the 18th International Symposium on Health Information Management Research: Linnaeus University, Kalmar, Sweden (on-line). September 17-18 / [ed] Peter Bath, Päivi Jokela and Laura Sbaffi, Linnaeus University Press , 2022, Vol. 2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Good communication is essential for good healthcare. In maternity care, inadequate communication may contribute to poorer outcomes in pregnancy. A large number of Syrian, Arabic-speaking immigrants arrived in Sweden in 2015-2016. A trans-disciplinary team acted as intermediaries between midwives and a technical company to develop a Swedish-Arabic communication app for use in antenatal care. An earlier study describes the creation of the content and the development of the prototype. This paper describes the next phase of the study, i.e., testing the prototype, refining the structure and content, and development of the next version. A user-centred approach with a norm critical perspective was applied. Workshops and observations were performed for interaction between the midwives and the research group, facilitating development from a user perspective. A final version of the app was developed. Future plans are to evaluate the app and produce a Swedish-English version.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 48.
  Waldmann, Christian
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Inte ens en gång: a tautological colloquial construction2003In: Grammatik i fokus : Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 : Volume 2: Grammar in focus : Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003 : Volume 2 / [ed] Lars-Olof Delsing, Cecilia Falk, Gunlög Josefsson, Halldór Á. Sigurdsson, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet , 2003, p. 377-382Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Waldmann, Christian
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Inte ens en gång: En tautologisk talspråkskonstruktion2003In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 13Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I sydsvenskt talspråk används ofta den tautologiska konstruktionstypen ens en gång i stället för ens för att uttrycka emfas i förbindelse med negation. Det negativa polaritetsordet ens har tidigare undersökts i förbindelse med negationen inte (Waldmann 2002). Det visar sig i den studien att realisationen kan beskrivas utifrån Chomsky (1999).

  I de sydsvenska dialekterna verkar däremot konstruktionen ens en gång vara en regionalmotsvarighet till ens och tillika den vanligast förekommande konstruktionstypen i äldres kånska dialekter (Isaksson 2002). Excerpter ur dialektsamlingarna i Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund (DAL) och SOFI Dialektavdelningen i Uppsala (DA) visar 6 belägg på inte ens en gång i Skåne, 2 i västra Blekinge och 1 i södra Halland. Men konstruktionen kan givetvis finnas i andra dialektområden utan att vara belagd i dialektarkiv (jfr Eaker 2002). I denna studie behandlas konstruktionen ens en gång när den förekommer tillsammans med satsnegationen.

 • 50. Westum, A.
  et al.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Trustworthiness in the Swedish strategies for Covid-19 in recorded press conferences from the Public Health Agency of SwedenIn: Truth Claims across Media / [ed] Mousavi, N.;Schirrmacher, B., Palgrave MacmillanChapter in book (Refereed)
1 - 50 of 50
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf