lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Alla sätt är bra, utom de dåliga: kriminaliseringen av terroristresor i svensk rätt2018In: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia. / [ed] Andersson, A, Høgestøl, S.A.E. & Lie, A.C., Oslo: Gyldendal Juridisk, 2018, p. 65-82Chapter in book (Refereed)
 • 2.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Befogat innehav av kniv2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 119-123Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Festskrift till Josef Zila2013Collection (editor) (Other academic)
 • 4.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Författningssamling i polisrätt: 20162016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevansför den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.

 • 5.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Författningssamling i polisrätt: 2017/182017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2017.

 • 6.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 130-135Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ingrid Gärde Widemar: 1912-03-24 — 2009-01-02. Jurist, justitieråd, politiker2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: University of Gothenburg, 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Oaktsamhetsbrotten i svensk (och finsk) rätt – ett halvsekel senare2016In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, no 5, p. 497-516Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När Carl Elwing 1963 i JFT skrev en artikel om oaktsamhetsbrotten i svensk rätt var brottsbalken visserligen beslutad men hade ännu inte trätt i kraft. Mer än ett halvt sekel har passerat och det kan väl därför vara på sin plats med en uppdatering. Även den finska strafflagstiftningen har genomgått en stor revision och utan anspråk på egentlig fördjupning skall ändå en viss utblick även till Finland göras här.

 • 9.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Påföljd för mord2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 134-137Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  [Recension av] Petter Asp m.fl. Kriminalrättens grunder. 2 uppl.2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2013/14, no 3, p. 710-712Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s.2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 198-201Article, book review (Other academic)
 • 12.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Straffbar oaktsamhet2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 13.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education. Örebro University.
  Straffets framtid på arbetsområdet2014In: Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter / [ed] Annina H Persson, Lotti Ryberg-Welander, Iustus förlag, 2014, p. 31-40Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Vårdslös kreditgivning - en (o)möjlig kriminalisering?: Straffrättsliga överväganden i samband med 1990-talets finanskris2011In: Rätten i den ekonomiska krisen / [ed] Catharina Calleman, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, p. 133-144Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Zila, straff och sanktioner2013In: Festskrift till Josef Zila / [ed] Andreas Anderberg, Iustus förlag, 2013, p. 9-20Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Anderberg, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Martinsson, Dennis
  Örebro university.
  Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 921-938Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Myhrer, Tor-Geir
  et al.
  Politihøgskolen i Oslo, Norway.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet2016In: Polisvetenskap: En introduktion / [ed] Paul Larsson, Rolf Granér, Helene Gundhus, Studentlitteratur AB, 2016, p. 81-112Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det tredje kapitlet, ”Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet” av Tor-Geir Myhrer och Andreas Anderberg, går närmare in på de rättsligaramarna för polisens arbete och diskuterar de rättsliga krav och principersom ligger till grund för polisens verksamhet. Polisrättens två huvuduppgifterär att dels ge polisen rättslig grund för att utföra sin samhällsskyddandeuppgift, dels reglera utförandet så att medborgarnas rättssäkerhet värnas.Hur polisen får eller bör gå till väga för att hantera sina brett formuleradeuppgifter anges i lagstiftningen. Där preciseras närmare vad polisen fårbestämma över, vilka villkor som måste vara uppfyllda, vilka som får fattabeslut och vilka bestämmelser som ska följas i ärendehanteringen. En grundläggandeförutsättning för en demokratisk rättsstat är att styrelseskicketpräglas av det som på engelska kallas ”rule of law”. Tre grundläggande kravkan sammanfattas i en norm: ”Polisens myndighetsutövning ska vara rättvis,förtroendeingivande och hänsynsfull samt snabb och effektiv”. Detta ärgrundpelaren i rättsstaten. Mellan grundkraven och konkret formuleraderegler finns ett antal grundprinciper: legalitetsprincipen, behovsprincipen,proportionalitetsprincipen (och försvarlighetsprincipen), opportunitetsprincipen,egna bedömningar och ”maktfördelning”, objektivitets- ochsaklighetsprincipen samt offentlighets-(och öppenhets-)principen.Även om samma grundkrav och principer gäller för alla delar av polisensverksamhet, präglas den del som inte sysslar med utredningar av allmännaoch föga precisa rättsregler som överlåter ett betydande bedömningsutrymmetill den enskilda polisen. Det saknas intern kvalitetssäkring somregleras i lag och det finns begränsade möjligheter till extern kontroll förbåde berörda och allmänheten. Det är den vanliga patrullerande polisensom är den viktigaste kontaktytan mellan polisen och medborgarna. Såsompolisrätten fungerar på det polisiära området, och av hänsyn till hur etteffektivt samhällsskydd bör se ut, är det dock först och främst den enskildapolisanställdas polisrättsliga kunskaper och förståelse, omdöme och etiskastandard som måste säkra kvaliteten. Myhrer och Anderberg understrykerpå så vis kopplingen mellan polisrätten och professionella bedömningar,något som i högsta grad är ett kärnområde för polisvetenskapen.

1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf