lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Alla sätt är bra, utom de dåliga: kriminaliseringen av terroristresor i svensk rätt2018Ingår i: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia. / [ed] Andersson, A, Høgestøl, S.A.E. & Lie, A.C., Oslo: Gyldendal Juridisk, 2018, s. 65-82Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Befogat innehav av kniv2016Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 119-123Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Festskrift till Josef Zila2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Författningssamling i polisrätt: 20162016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevansför den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.

 • 5.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Författningssamling i polisrätt: 2017/182017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2017.

 • 6.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?2014Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 130-135Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Ingrid Gärde Widemar: 1912-03-24 — 2009-01-02. Jurist, justitieråd, politiker2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: University of Gothenburg, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Oaktsamhetsbrotten i svensk (och finsk) rätt – ett halvsekel senare2016Ingår i: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, nr 5, s. 497-516Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När Carl Elwing 1963 i JFT skrev en artikel om oaktsamhetsbrotten i svensk rätt var brottsbalken visserligen beslutad men hade ännu inte trätt i kraft. Mer än ett halvt sekel har passerat och det kan väl därför vara på sin plats med en uppdatering. Även den finska strafflagstiftningen har genomgått en stor revision och utan anspråk på egentlig fördjupning skall ändå en viss utblick även till Finland göras här.

 • 9.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Påföljd för mord2013Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 134-137Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  [Recension av] Petter Asp m.fl. Kriminalrättens grunder. 2 uppl.2014Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2013/14, nr 3, s. 710-712Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s.2017Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 198-201Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Straffbar oaktsamhet2015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU). Örebro University.
  Straffets framtid på arbetsområdet2014Ingår i: Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter / [ed] Annina H Persson, Lotti Ryberg-Welander, Iustus förlag, 2014, s. 31-40Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Vårdslös kreditgivning - en (o)möjlig kriminalisering?: Straffrättsliga överväganden i samband med 1990-talets finanskris2011Ingår i: Rätten i den ekonomiska krisen / [ed] Catharina Calleman, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, s. 133-144Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Zila, straff och sanktioner2013Ingår i: Festskrift till Josef Zila / [ed] Andreas Anderberg, Iustus förlag, 2013, s. 9-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Anderberg, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Martinsson, Dennis
  Örebro university.
  Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.2018Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, nr 4, s. 921-938Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Myhrer, Tor-Geir
  et al.
  Politihøgskolen i Oslo, Norway.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet2016Ingår i: Polisvetenskap: En introduktion / [ed] Paul Larsson, Rolf Granér, Helene Gundhus, Studentlitteratur AB, 2016, s. 81-112Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det tredje kapitlet, ”Polisrätten – samhällsskydd och rättssäkerhet” av Tor-Geir Myhrer och Andreas Anderberg, går närmare in på de rättsligaramarna för polisens arbete och diskuterar de rättsliga krav och principersom ligger till grund för polisens verksamhet. Polisrättens två huvuduppgifterär att dels ge polisen rättslig grund för att utföra sin samhällsskyddandeuppgift, dels reglera utförandet så att medborgarnas rättssäkerhet värnas.Hur polisen får eller bör gå till väga för att hantera sina brett formuleradeuppgifter anges i lagstiftningen. Där preciseras närmare vad polisen fårbestämma över, vilka villkor som måste vara uppfyllda, vilka som får fattabeslut och vilka bestämmelser som ska följas i ärendehanteringen. En grundläggandeförutsättning för en demokratisk rättsstat är att styrelseskicketpräglas av det som på engelska kallas ”rule of law”. Tre grundläggande kravkan sammanfattas i en norm: ”Polisens myndighetsutövning ska vara rättvis,förtroendeingivande och hänsynsfull samt snabb och effektiv”. Detta ärgrundpelaren i rättsstaten. Mellan grundkraven och konkret formuleraderegler finns ett antal grundprinciper: legalitetsprincipen, behovsprincipen,proportionalitetsprincipen (och försvarlighetsprincipen), opportunitetsprincipen,egna bedömningar och ”maktfördelning”, objektivitets- ochsaklighetsprincipen samt offentlighets-(och öppenhets-)principen.Även om samma grundkrav och principer gäller för alla delar av polisensverksamhet, präglas den del som inte sysslar med utredningar av allmännaoch föga precisa rättsregler som överlåter ett betydande bedömningsutrymmetill den enskilda polisen. Det saknas intern kvalitetssäkring somregleras i lag och det finns begränsade möjligheter till extern kontroll förbåde berörda och allmänheten. Det är den vanliga patrullerande polisensom är den viktigaste kontaktytan mellan polisen och medborgarna. Såsompolisrätten fungerar på det polisiära området, och av hänsyn till hur etteffektivt samhällsskydd bör se ut, är det dock först och främst den enskildapolisanställdas polisrättsliga kunskaper och förståelse, omdöme och etiskastandard som måste säkra kvaliteten. Myhrer och Anderberg understrykerpå så vis kopplingen mellan polisrätten och professionella bedömningar,något som i högsta grad är ett kärnområde för polisvetenskapen.

1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf