lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Emma
  et al.
  Kristianstad Municipality, Sweden.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hörnsten, Linda
  Umeå Municipality, Sweden.
  En väg ut ur våldet: KIBB — behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit.

  Barnkonventionen är tydlig – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”. Samtidigt omfattar flera av de globala målen i Agenda 2030 barns hälsa och utveckling och ett av dem är att eliminera alla former av våld mot barn (mål 16:2).

  KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel. Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt. KIBB innehåller tre parallella behandlingar:

  • Barnet får bearbeta sina upplevelser
  • Den våldsutövande föräldern lär sig nya positiva föräldrastrategier
  • Hela familjen får familjebehandling

  Forskning från 2019 som undersökte effekterna av KIBB visar att föräldrars våldsutövande minskade signifikant efter avslutad behandling. Den här publikationen ger en inblick i behandlingsinsatsen KIBB ur såväl barns som olika yrkesverksammas perspektiv. Den innehåller också en sammanfattning av två forskningsstudier om KIBB.

  Hur KIBB går till:

  • Bedrivs i öppenvård med en träff i veckan
  • Barn och föräldrar har var sin behandlare som de sitter enskilt med. Varje session avslutas med att alla är samlade.
  • Behandlingen följer en strukturerad behandlingsmanual med 16 olika sessioner att gå igenom, en per vecka.
  • Våldet och föräldrarnas strategier är i fokus under hela behandlingen
 • 2.
  Forkby, Torbjörn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det förebyggande projektet2023In: Prevention med barn och unga: Teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete / [ed] Forkby, Torbjörn;Enell, Sofia;Thulin, Johanna, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 15-30Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet ges en inledning till boken och övergripande presention om vad preventivt arbete med barn och unga innebär.

 • 3.
  Forkby, Torbjörn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Enell, SofiaLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.Thulin, JohannaLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Prevention med barn och unga: Teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete2023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns i dag ett stort intresse för att ställa om arbetet med barn och unga utifrån ett förebyggande perspektiv. Tanken är att identifiera dem som behöver stöd i ett tidigt skede, innan problemen vuxit sig stora och svårbemästrade. Genom att tillvarata barns och ungas vardagsmiljöer, i familj, förskola, skola och under fritiden, och erbjuda insatser utan att särskilja och peka ut vissa barn som problem, finns förhoppningar om att stärka såväl de inkluderande krafterna i vardagliga sammanhang som barnets förmåga att fungera i dessa. Intresset för förebyggande arbete är inget nytt, vare sig i Sverige eller internationellt. Det nya är kraften i dess uttryck, dess omfattning och att det sker en  grundläggande omställning inom och mellan flera områden samtidigt.

  Det innebär formandet av ett slags professionellt fält inom vilket specialiserade funktioner skapas och kompetens håller på att byggas upp. I detta arbete har uppbyggnaden av den teoretiska grunden för arbetet halkat efter. Med denna antologi vill författarna möta intresset för och presentera en systematiskt sammanställd kunskapsbas om preventivt arbete med barn och unga i Sverige i dag.Prevention med barn och unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma i socialt och pedagogiskt arbete samt andra närliggande ämnen. Boken är också av intresse för politiker och myndigheter där samtal förs och beslut fattas om förebyggande arbete.

 • 4.
  Forkby, Torbjörn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Enell, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Prevention som vidgad ansvarighet2023In: Prevention med barn och unga: Teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete / [ed] Forkby, Torbjörn;Enell, Sofia;Thulin, Johanna, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 379-389Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet summeras preventionsantologin och teoretiska implikationer för ett kritiskt preventivt arbete föreslås. 

 • 5.
  Jernbro, Carolina
  et al.
  Karlstad University, Sweden.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Föräldraskap, våld och stöd: En nationell kartläggning2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en enkätundersökning om föräldraskap, våld och stöd riktad till ett nationellt slumpmässigt urval av föräldrar i Sverige. Av 4000 tillfrågade föräldrar var det 985 föräldrar som har svarat på frågor om våld mot sitt barn inklusive försummelse, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap. De har även svarat på frågor om covid-19 pandemin påverkat deras föräldraskap. Resultaten visar att föräldrars positiva attityder till fysiska bestraffningar av barn har minskat avsevärt över tid. I denna studie uppgav endast en förälder att det var okej att slå ett barn och två personer rapporterade att det var okej att hota att slå ett barn. Nästan var fjärde förälder uppgav dock att de utsatt barnet för någon form av våld inklusive försummelse det senaste året. Psykiskt våld och emotionell försummelse var de vanligaste formerna av våld. Vidare visar resultaten att cirka 16 procent av föräldrarna, majoriteten kvinnor, hade varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relation. Resultaten visar också att majoriteten av föräldrarna kände sig trygga i föräldrarollen, men var femte upplevde ett behov av professionellt stöd i sitt föräldraskap. En knapp tredjedel av föräldrarna uppgav att relationen till barnet hade påverkats av pandemin där hälften tyckte att det varit mer utmanande, främst på grund av restriktionerna som gjort att barnet inte kunnat delta i fritidsaktiviteter eller att barnet varit tvungen att vara hemma från förskolan vid lindriga förkylningssymtom. Den andra hälften uppgav att relationen med barnet blivit bättre på grund av mer tid tillsammans i familjen.

  Alla barn har rätt till goda uppväxtförhållanden och det är barnets föräldrar som har ansvar för att barnets behov tillgodoses genom hela uppväxten. Att stödja föräldrar i föräldraskapet genom barnets hela liv är en viktig del i det förebyggande arbetet mot våld. 

  Download full text (pdf)
  Föräldraskap, våld och stöd
 • 6.
  Kjellgren, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Doris
  Linköping University.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel  – ett tioårsperspektiv2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 457-466, 476Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För tio år sedan introducerades en evidensbaserad behandlingsmodell vid barnmisshandel i Sverige och en omfattande implementeringsprocess inleddes. Behandlingsmodellen KIBB (CPC-CBT, Combined Parent Child-Cognitive Behavioral Therapy) introducerades som ett bottom-up initiativ från socialt arbete. Implementeringen kan beskrivas utifrån faserna behovsinventering, installation av metoden, metoden börjar användas och vidmakthållande av metoden. Fyra team utbildades inledningsvis och lovande resultat av behandlingen identifierades i en pilotstudie. Fortsatt implementering pågår och ytterligare ett hundratal behandlare har utbildats i metoden. Mer än tusen familjer har hittills fått del av behandlingen. I pågående studier undersöks behandlingseffekter och barns upplevelser av behandlingsinterventionen. Erfarenheter från implementeringsprocessen liksom remitterande socialsekreterares uppfattningar om behandlingsprogrammet presenteras i artikeln. Erfarenheterna från tio års implementering diskuteras, där såväl hinder som framgångsfaktorer i implementeringsprocessen identifierats.

 • 7.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Denvall, Verner
  Lund University, Sweden.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Agevall Gross, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Balancing in the pandemic: how social workers respond to new risks when supporting clients who experience domestic violence2023In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 26, no 5, p. 935-947Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the winter of 2020, COVID-19 has significantly changed the lives of many people. The aim of the present study is to explore how social workers specialised in the field of domestic violence (DV) balance the expectation and need to protect themselves from infection with the expectation and need to protect their clients and how this balancing affects their discretion. The method was qualitative interviews with social workers, team leaders, and managers in two Swedish municipalities. The results offer insights in how professionals experience and respond to changing conditions of social work and the potential consequences for victimised women. Three street-level responses to pandemic restrictions are presented: professionals who complied with new restrictions, professionals who negotiated some far-reaching restrictions, and professionals who resisted restrictions. Consequences for the social services, women experiencing DV, and civil society are discussed. The authors suggest that the results provide learning opportunities for managers and social workers to better understand the complex everyday life that surrounds their mission.

 • 8.
  Svedin, Carl Göran
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilsson, Doris
  Linköpings universitet.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindgren, Lotta
  BUP Elefanten, Linköping.
  Söderlind Göthner, Ylva
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  SLUTRAPPORT: KIBB projektet Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel 2013 – 20152015Report (Other academic)
 • 9.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Prata om våldet: om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.

  Behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) började användas i Sverige 2007. Metoden fokuserar på barnets berättelse och våldets konsekvenser, och leder till att våldet minskar och relationen mellan barn och förälder förbättras.

  Genom att följa och intervjua barn som behandlats med KIBB har Johanna Thulin undersökt hur barnmisshandel påverkar barnens hälsa, hur misshandlade barn beskriver relationen till sina föräldrar, samt effekterna av att ta del av insatsen KIBB. Resultaten visar såväl på våldets påverkan på barn, men också barns möjlighet att med rätt stöd och hjälp förbättra sitt mående.

 • 10.
  Thulin, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Putting words to child physical abuse: Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children’s perspectives2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of the thesis is to explore the experiences and possible consequences concerning reported health and relations between a parent perpetrator of physical child abuse and the children who are victims of the parental physical abuse, the children’s thoughts when disclosing the abuse, and the impact of an intervention designed to support these children in a Swedish context – Combined Parent Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT). Methods: This thesis has a mix-method design. Study I and IV used different self-assessment scales, and the outcomes were analysed using descriptive statistics, paired-samples t test, independent t test, ANOVA, Pearson correlations, and hierarchical linear regression. Study II and III consisted of interviews with 15 (Study II) and 20 (Study III) children, respectively. The interviews were transcribed verbatim and analysed using qualitative content analysis. Results: The results suggest that experiencing child physical abuse affects the relationship between a parent and a child as well as the child’s wellbeing in several ways. However, the results also suggest that participating in the CPC-CBT intervention could decrease parents’ use of violence and increase the child’s wellbeing. In addition, the results suggest that trust and participation influence whether a child discloses abuse and contributes to the success of treatment. Conclusion: The CPC-CBT could be seen as a successful turning point for the participating children, shifting from one trajectory (living in fear of violence) to another (living without fear). Furthermore, when children disclose to adults about their physical abuse, it is important that the adults recognise the children’s participatory rights and strive to earn their trust.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Comprehensive Summary)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 11.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jernbro, Carolina
  Karlstad University, Sweden.
  När ett barn varit utsatt för våld: Föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen genomfört en intervjustudie med föräldrar till barn som varit utsatta för våld. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av stöd till våldsutsatta barn och deras familjer utifrån ett föräldraperspektiv. I studien deltog 14 föräldrar och intervjuerna handlade om hur vägen till stöd sett ut, vad stödet innehållit och hur föräldrarna uppfattat barnets mående. Barnen hade varit utsatta för våld av en jämnårig, en partner till föräldern eller av en förälder. Några barn hade varit utsatta för fysiskt våld riktat direkt mot dem och/eller mot en förälder medan andra var utsatta för sexuella övergrepp. Våldet kan ha fått olika konsekvenser för barnen där några barn har drabbats av ångestattacker, sömnsvårigheter, självskadebeteende, ätstörningar och svårigheter att hantera skolan. Föräldrarnas röster visar en ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn. Många gånger är tillgången till stöd beroende av förälderns insats men flera föräldrar uppger att de saknar kunskap om var de kan söka stöd för sitt barn. Det kan resultera i mångåriga kamper för att erhålla stöd för barnet, men kan också innebära att föräldern får göra olika uppoffringar i sin vardag för att möta barnets behov. Intervjuerna visar en tydlig bild av att föräldrar söker ett mer synligt stöd för sina barn där professionella som möter våldsutsatta barn i olika sammanhang ska ha kunskap om vart de kan hänvisa familjen för rätt insats. Vidare önskar föräldrarna att stödet är holistiskt utformat så det ser till hela familjens behov. Föräldrarna vill ha kunskap om hur de ska möta sitt barn på bästa sätt.

  Föräldrarnas röster bidrar med kunskap om hur stöd till familjer där våld mot barn förekommit kan förbättras.

  Download full text (pdf)
  När ett barn varit utsatt för våld
 • 12.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Treatment in Barnahus: Implementing Combined Treatment for Children and Parents in Physical Abuse Cases.2017In: Collaborating Against Child Abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model / [ed] Johansson S., Stefansen K., Bakketeig E., Kaldal A., Cham: Palgrave Macmillan , 2017, p. 75-94Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the psychological treatment for children who have experienced parental physical abuse, as reported to child welfare services. For children, physical abuse can increase the risk of both internal and external behavioural problems. Since abused children often continue to live with their parents‚ it is important to offer interventions to prevent further abuse and to improve the child´s well-being. In this chapter‚ we describe a specialised intervention, Combined Parent – Child Cognitive Behavioural Therapy (CPC-CBT), for families at risk for child physical abuse, which has been implemented in several Swedish Barnahus over the last 9 years. We report the results from an ongoing research study into the effects of the intervention on the risk of victimisation, parenting strategies and child well-being. The results suggest that Barnahus is a suitable context for providing support for families and that CPC-CBT is an effective intervention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Doris
  Linköping university, Sweden.
  Children’s Disclosure of Physical Abuse - The Process of Disclosing and the Responses from Social Welfare Workers2020In: Child care in practice, ISSN 1357-5279, Vol. 26, no 3, p. 285-299Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Children experiencing physical abuse by their parents are left with several difficult decisions. The present study aims at exploring the process of disclosing the abuse and the responses from social welfare workers from a child perspective, in a Swedish context. Data was obtained from in depth interviews with 15 children with a history of child physical abuse. A qualitative content analysis was conducted in order to capture the children's experiences. Disclosing abuse was described as a process including several judgements from the child. Children describe their everyday life before disclosing, with an escalation of violence making them think they have to act in order to prevent further abuse. They made several well-thought decisions and selected a trustworthy recipient. The decision to disclose was often made out of fear, but the fear could remain after the disclosure, not knowing what will happen next. Children seem to lose control over how their abuse narratives are handled after disclosing. The recipient and social welfare worker was acting but not informing or consulting the child. Children emphasize the importance of trustworthy and competent adults when disclosing physical abuse. Ethical issues and implications for practice are discussed.

  Practitioner messages

  • Disclosure is to be seen as a process, including several judgements by the child.

  • Children emphasize the importance of trustworthy and competent adults when choosing to disclose physical abuse.

  • Social welfare workers should inform and include children in their decision making.

 • 14.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Doris
  Linköping university, Sweden.
  Children's experiences with an intervention aimed to prevent further physical abuse2019In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 24, no 1, p. 17-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although many children across cultures are victims of physical abuse, few treatment models target these children and their parents. In Sweden, Combined Parent-Child Cognitive Behavioural Therapy for families at risk for child physical abuse has been successfully used according topretreatment and posttreatment studies. However, few studies have explored how physically abused children experience treatment. This study includes 20 physically abused children aged 9-17 who completed Combined Parent-Child Cognitive Behavioural Therapy. Children had a positive overall impression of the treatment and highlighted addressing the abuse, as well as processing their experiences as particularly essential. Children described a positive transformation in their family life as a result of treatment, including violence cessation and bonding among family members. Children experienced the intervention as inclusive and child-friendly. The implications of the promising findings are discussed.

 • 15.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Landberg, Åsa
  Att uppmärksamma barn som utsatts för våld – och erbjuda tidiga insatser2023In: Prevention med barn och unga: Teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete / [ed] Forkby, Torbjörn;Enell, Sofia;Thulin, Johanna, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 215-236Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Landberg, Åsa
  Marie Cederschiöld University, Sweden.
  Skillmark, Mikael
  Jönköping University, Sweden.
  Juggling conflicting demands when using a new intervention to combat child physical abuse in the Swedish child welfare services2024In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the complexities of using a new intervention when parents are suspected of child physical abuse. Children leaving a child forensic interview due to suspected child physical abuse are often handed over to their parents, who sometimes are the suspected perpetrators. The Efter barnforhoret (EB) [After the child forensic interview] intervention was developed to aid children in this stressful situation by providing professional support from child welfare services to the child and parents. The article is based on interviews with 11 respondents working with EB. Narratives reveal how respondents use their discretionary space to navigate different institutional logics. In the themes Focusing on the child, Getting parents motivated, The challenges with organizational boundaries and Demand trumps resources, respondents argue that EB, despite organizational challenges, is considered an important intervention that meets the needs of children and families after the disclosure of child physical abuse.

 • 17.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Doris
  Linköping university, Sweden.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Youth Reports of Parental Strategies and Sense of Coherence: Are Experiences of Being Victim of Physical Abuse Reflected?2019In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 27, no 5, p. 502-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores adolescent’s reports of parental strategies and sense of coherence (SOC). Building on the suggested impact of child physical abuse, this study compares reports from a group of physically abused youth and a group of non-abused youth. Independent t-test, correlations and hierarchical linear regression analysis were computed. Findings indicate that parents’ use of corporal punishment could affect how youth report their parent’s parental strategies. Physically abused youth report less parental involvement and positive parenting as well as more inconsistent parenting than non-abused youth. Furthermore, physically abused youth report a significant lower SOC than non-abused youth. Being a victim of physical abuse had a unique contribution on SOC, even after controlling for other parental strategies. Taken together, the results suggest that child physical abuse affects both the youth’s inner SOC as well as their reports of parental strategies in several ways. Implications for practice are discussed in this article.

 • 18.
  Thulin, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Doris
  Linköping university, Sweden.
  Svedin, Carl Göran
  Linköping university, Sweden.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Outcomes of CPC-CBT in Sweden Concerning Psychosocial Well-Being and Parenting Practice: Children’s Perspectives2020In: Research on social work practice, ISSN 1049-7315, E-ISSN 1552-7581, Vol. 30, no 1, p. 65-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the outcome of the intervention combined parent child–cognitive behavioral therapy (CPC-CBT) for physically abused children. This study includes a clinical sample of children (n = 62) referred to Child Welfare Service due to reports of child physical abuse who completed CPC-CBT. A pretest/posttest design was applied to assess changes on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) after treatment and was compared with normative values. In addition, the occurrence of corporal punishment from pre to posttest was explored.

  Children reported a significant decrease in parental use of corporal punishment after treatment and a significant reduction in symptoms associated with trauma (decreased to normal values for TSCC). The positive changes remained at the 6-month follow-up.

  The CPC-CBT intervention seemed to decrease parental use of corporal punishment and increase the well-being of children. Clinical implications are discussed.

1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf