lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hedlin, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olsson, Ragnar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att förstå sexuella trakasserier – tre förklaringsmodeller och deras pedagogiska implikationer2022In: Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, E-ISSN 2535-7697, Vol. 16, no 1, p. 59-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present study, the purpose is to present a pedagogical tool for sorting gender-related reasoning relevant to discussions about sexual harassment, as well as to highlight and clarify the pedagogical implications that a certain basic assumption entail. This pedagogical tool is applied to two female high school students’ stories of experiences of sexual harassment during their time in primary and secondary school. Three different explanation models are used in the analysis. These are named ‘with gender differences in focus’, ‘with the genderneutral individual in focus’ and ‘with gender norms in focus’. When gender differences are emphasized, the implication is that boys are ruled by their biology and therefore they cannot be responsible for their actions. If gender neutrality is stressed, the consequence is that sexual harassment cannot be linked to a specific gender. Instead, it is the specific situation or the individual that is the triggering factor. When gender norms are in focus, sexual harassment can be understood as something that young men in groups use to strengthens and affirm masculinity in a heteronormative order. Some of the explanation models may facilitate and others may complicate the work of counteracting sexual harassment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Ragnar
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ethics and Morality in the digital arena2010Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Ragnar
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Relations go Web 2.0. 2011Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Olsson, Ragnar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gunnarsson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga2022In: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, ISSN 2002-2832, Vol. 8, no 1, p. 3-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to contribute with knowledge about pupils’ views upon teachers’ teaching regarding the work of counteracting sexual harassment. 28 girls and 22 boys in secondary and upper secondary school were interviewed. The theoretical framework is based on an educational perspective and directed towards teachers’ work against oppression. More specifically it deals with the relationships between teacher and pupil, teacher and the knowledge content as well as the teaching process. The concept ‘teaching’ is understood as ‘teaching acts’ that are carried out both in formal teaching situations within specific lessons as well as in informal teaching situations in between the lessons. According to the pupils, a trusting climate between teachers and pupils is an essential condition for counteracting sexual harassment successfully. The result also shows that the knowledge content usually is mediated, as in traditional school practice, from the teacher to the pupils in specific lessons. The pupils find these fact-based lessons both relevant and irrelevant. Some lessons are based on the pupils’ own experiences and on limiting gender norms in society and in school. These lessons have a dialogical approach, where the teachers and pupils learn together based on a good relationship.

 • 5.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Bjarkå, Sonny
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eek-Karlsson, Lotta
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsson, Ragnar
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Valve, Lars-Olof
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de övergripande nationella strävansmålen om Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Resultaten i denna delrapport bygger på data från elva skolors dokumentation samt enkäter till de lärare som undervisar på de aktuella skolorna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skolor som deltar i försöksverksamheten utan timplan dokumenterar sitt kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något bättre än de studerade referensskolorna. Ett konstaterande i samma riktning kan göras beträffande lärarnas upplevelse av kvalitet. Försöksverksamheten har för de deltagande skolorna medfört att förutsättningarna för att nå målen förbättrats genom att föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper inte behöver tillämpas. Referensskolornas lärare upplever inte i lika hög grad samma positiva utveckling.

  Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att försöket med utbildning utan timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på måluppfyllelse. Snarare lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktorers betydelse för olika lärargruppers inställningar till att arbeta utan timplan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsson, Ragnar
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Valve, Lars-Olof
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola2006Book (Other academic)
 • 7.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsson, Ragnar
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Valve, Lars-Olof
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete, med avseende på elevernas kunskaper i olika ämnen. Resultaten bygger dels på skriftliga berättelser från elever och lärare på åtta försöksskolor, dels på fokusdiskussioner med elever från en försöksskola och lärare från såväl försöks- som referensskolor. I utvärderingen ingår också data från den nationella utvärderingen från 2003.

  Utvärderingen visar att försöket inte har påverkat kunskaperna generellt sett. Däremot tycks försöket ha lett till att elevgrupper, som ofta anses ha sämre förutsättningar för skolframgång gynnas. Förklaringar till detta skulle kunna vara de stödstrukturer som har utvecklats på försöksskolorna.

  Försöket har inneburit en rad förändringar, framför allt i de senare grundskoleåren. Arbetet med att styra mot målen har inletts. Ett medel för detta arbete är den nya organisationen av skoldagen, som indelats i ämnestid, gemensam och individuell tid. Den individuella tiden ger nya möjligheter till individualisering och elevinflytande, men skapar också osäkerhet om elevens respektive lärarens roller. Det frirum som har skapats genom försöket utnyttjas emellertid endast delvis av skolorna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsson, Ragnar
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Valve, Lars-Olof
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten diskuteras och värderas resultaten från två tidigare utvärderingar av försöket med utbildning utan timplan, "Tid för fostran" och "Tid för kunskap". Båda utvärderingarna genomfördes på uppdrag av Timplanedelegationen i syfte att studera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de nationella målen.

  Utvärderingarna visar att försöksskolorna har genomfört förändringar som syftar till att öka måluppfyllelsen. Försöket har haft positiv inverkan på arbetet mot läroplanens fostransmål och för vissa grupper har måluppfyllelsen med avseende på kunskaper ökat. Stödstrukurer i form av ökad kommunikation och uppföljningssystem har skapats runt eleverna och deras arbete mot målen.

  Det återstår mycket utvecklingsarbete med avseende på dokumentationsprocessen. På försöksskolorna pågår intensiva diskussioner om målstyrningens olika möjligheter och problem. Det finns emellertid fortfarande en stor utvecklingspotential.

  Såväl elever som lärare har fått nya roller och behoven av genomtänkt stöd för fortsatta diskussioner, kompetensutveckling och tid till reflektion är stora.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsson, Ragnar
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Valve, Lars-Olof
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Utvärdering av försöksskolornas kvalitetsarbete2005In: Utan timplan – forskning och utvärdering, Stockholm: Fritzes, 2005, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf