lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Elliot, Maria
  Göteborg University, Sweden.
  1980-talets "affärer" och medierna. Svenskarnas förtroende för massmedierna inför 1990-talet.1992In: MedieNotiser, no 3Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Elliot, Maria
  Göteborg University, Sweden.
  Allmänhetens samhällstilltro1992Report (Other academic)
 • 3.
  Elliot, Maria
  Göteborgs universitet.
  Allmänhetens syn på massmediernas trovärdighet1986Report (Other academic)
 • 4.
  Elliot, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Consumption Strategies in the Young News Audience2017In: AMIRetreat2017: "Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era", Limassol, Cypern, 1-3 Sept. 2017, 2017Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förnyat samhällsförtroende1995In: Det gamla riket: SOM-undersökningen 1994 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1995, p. 65-70Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det gamla riket Sverige finns inte mer. Det har blivit medlem i EU. Inträdet föregicks av en intensiv politisk höst med både riksdags- och kommunval samt EU-folkomröstning.

  Det gamla riket presenterar svenska opinioner och svenska medievanor hösten 1994. I 21 kapitel diskuterar olika forskare opinionsbildning inom en rad områden. Det rör sig inte bara om EU och partipolitik, utan också om miljöopinion, flyktingpolitik, finansmarknaden och samhällsförtroende. Även uppgifter om dagstidningsläsning, omvärldsintresse och livssstilar redovisas.

 • 6.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förtroende på fallrepet1992In: Trendbrott?: SOM-undersökningen 1991 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet , 1992, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av förändringarna i Östeuropa under den andra hälften av 1980-talent – förändringar som kulminerade i Berlinmurens fall 1989 – analyseras i Trendbrott? opinionsutvecklingen i Sverige under samma period.

  Dessutom analyseras medieutvecklingen mot bakgrund av den kraftiga expansionen av olika slags medier under 1980-talet.

 • 7.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förtroende, status och makt1997In: Nya landskap: SOM-undersökningen Västsverige 1996 / [ed] Nilsson, Lennart, Göteborg: SOM-institutet , 1997Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken Nya landskap presenterar forskare vid Göteborgs universitet opinioner och medievanor i Västsverige hösten 1996. Titeln anspelar både på bildandet av Västra Götalands län och på de förändringar som sker inom massmedia, politik och serviceproduktion. Boken tar upp ett brett spektrum av ämnen. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling behandlas dagstidningsläsning, radiolyssnande och TV-tittande samt IT i det västsvenska medielandskapet. Vidare presenteras förtroendet för politiker, tjänstemän och olika personalgrupper.

  I ett särskilt kapitel granskas medborgarnas kännedom om, och bedömning av, Göteborgspolitikerna. Medborgarnas politiska medvetenhet analyseras ur ett individ- och ett områdesperspektiv. Service och livstillfredsställelse i Västsverige relateras till förhållandena i Sverige och andra EU-länder. Framväxten av, och inställningen till, friskolor i Göteborg uppmärksammas, liksom föräldrars villighet att engagera sig i sina barns omsorg och skola. Avslutningsvis behandlas regionfrågan och årets gästskribent efterlyser en gemensam vision för Västsverige.

 • 8.
  Elliot, Maria
  Göteborgs universitet.
  Förtroendekapital i förskingring: Om svenskarnas samhällstilltro1991Report (Other academic)
 • 9.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förtroendet för massmedierna1991In: Åsikter om massmedier och samhälle: SOM-undersökningen 1990 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet , 1991, p. 67-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åsikter om massmedier och samhälle är den andra rapporten från SOM-Institutet detta år. Redan före valet publicerades Politiska opinioner(nummer 6 i bokserien). Nu är det dags för Åsikter om massmedier och samhälle, med analyser av bland annat morgontidningsanvändning, förtroendet för massmedierna, kärnkraftsopinionen och inställningen till EG.

 • 10.
  Elliot, Maria
  University College of Trollhättan/Uddevalla, Sweden.
  Förtroendet för medier1998In: Opinionssamhället: SOM-undersökningen 1997 / [ed] Sören Holmberg och Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1998, p. 233-240Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det gamla samhället var stadens torg den centrala mötesplatsen. Där spreds nyheter och åsikter genom direkta kontakter mellan människor. I det moderna opinionssamhället är istället image det centrala. Konkurrensen mellan mångfalden av budskap leder till att den bild som förmedlas ofta får större betydelse än innehållet. De politiska partiernas omage kan bli viktigare än deras politik, precis som varumärkena håller på att bli viktigare än produkterna i industri- och tjänstesamhället. I denna utveckling spelar dagspress, radio och TV en nyckelroll.

  Användningen av begreppet opinionssamhälle är ett sätt att fästa uppmärksamheten på betydelsen av mänskliga preferenser. Vilka opinioner som är de mest betydelsefulla skiftar mellan olika samhällen. I boken Opinionssamhället presenterar ett tjugotal forskare dels olika trender som speglar opinionsutvecklingen i det svenska samhället under de gångna tolv åren, dels analyser som berör olika aspekter av opinionsbildningen i Sverige.

  En första del berör medborgarnas syn på politik och samhälle. Den belyser bl a demokratifrågor, föreställningar om det civila samhället och medborgarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner. Den andra delen tar upp politiska sakfrågor, både inrikespolitiska debattfrågor och svenskarnas syn på omvärlden. Till de förra hör studier kring miljö, kärnkraft, flyktingpolitik och bistånd, till den senare synen på EU, EMU och Nato. I den tredje delen behandlas medierna. Den rymmer dels artiklar som redovisar utvecklngen av svenskarnas medievanor – främst dagspress, radio och IT, dels artiklar som avser en fördjupning av hur medier uppfattas respektive fungerar – i första hand studier av TV-mediet.

 • 11.
  Elliot, Maria
  Göteborgs universitet.
  Förtroendet för medierna1990Report (Other academic)
 • 12.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förtroendet för samhällelig verksamhet1993In: Västsvensk opinion: SOM-undersökningen i Västsverige 1992 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1993, p. 67-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Västsvensk opinion redovisas huvudresultaten från den allra första västsvenska SOM-undersökningen med syfte att följa opinionsutvecklingen i Västsverige. Åsikter om service och boende, kommunal förvaltning, förtroendet för samhällelig verksamhet, den västsvenska EG-opinionen och inställningen till kärnkraft samt dagstidningsläsning och radiovanor analyseras.

  Gästskribenten Lise Blomqvist, informationschef vid Göteborgs stad, medverkar med en artikel om stadsdelsnämnderna, medierna och informationen.

 • 13.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Förtroendet för samhällsbärarna1996In: Västsvenska perspektiv: SOM-undersökningen Västsverige 1995 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1996, p. 141-146Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Västsvenska perspektiv presenterar forskare vid Göteborgs universitet opinioner och medievanor i Västsverige hösten 1995. Boken tar upp ett brett spektrum av ämnen, bland annat lokala politiker och partier, röstdelning, den lokala välfärdsstaten, Göteborg som evenemangsstad, miljöattityder samt aktuella frågor som Göteborgsöverenskommelsen och regionfrågan. Mot bakgrund av de senaste årens medieutveckling behandlas dagstidningsläsning, radiolyssnande och TV-tittande. I boken ingår också ett kapitel om IT i det västsvenska medielandskapet.

 • 14.
  Elliot, Maria
  University College of Trollhättan/Uddevalla, Sweden.
  Förtroendet och vårt dagliga möte med samhället1998In: Mångfald - bilder av en storstadsregion: SOM-undersökningen Västsverige 1997 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1998, p. 105-115Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Elliot, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  "Händer det något stort får man veta det på Facebook": Betydelsen av sociala medier för omvärldskunskapen2019In: Medierna och det offentliga samtalet / [ed] Maria Elliot, Kalmar: Centrum för demokrati, journalistik och medier , 2019, p. 30-36Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Medborgerlig tillit och misstro: Om samhällsförtroendet i kristider1993In: Perspektiv på krisen: SOM-undersökningen 1992 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1993, p. 11-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hösten 1992 avlöste olika krispaket varandra; det svenska ekonomiska systemet sviktade och kampen om den svenska kronan var intensiv. De politiska partierna förhandlade om olika lösningar, och i nyhetsmedierna stod den ekonomiska krisen i centrum. I Perspektiv på krisen analyseras krisopinionen – samhällsförtroende, fötroendet för politikerna, förtroendet för den offentliga sektorn, samt bland annat miljöopinion och medievanor. Dessutom studeras svenskarnas syn på andra länder och uppfattningar om ett eventuellt svenskt EG-medlemskap.

 • 17.
  Elliot, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Medierna och det offentliga samtalet2019Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Medierna och det offentliga samtalet
 • 18.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Mediernas förtroendekapital: Om allmänhetens tilltro till massmedierna1996In: Rapport från 1996 års Mediebarometerseminarium / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom, 1996Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Mediernas trovärdighet1989In: Dagspressen och dess läsare: Empiriska studier av dagspressens utveckling under 1980-talet / [ed] Lennart Weibull, Karin Björkqvist, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Elliot, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  News consumption strategies in the young Swedish media audience2020In: Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era / [ed] Nael Jabril, Stephen Jukes, Sofia Iordanidou, Emmanouil Takas, Bristol, UK: Intellect Ltd., 2020, 1, p. 136-156Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Elliot, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Nyhetsvanor i en digital medievärld: en studie av nyhetsrutinerna hos tio unga medieanvändare2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Tilltro på tillväxt?1994In: Vägval: SOM-undersökningen 1993 / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: SOM-institutet , 1994, p. 9-17Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hösten 1993 står Sverige inför flera vägval. Det är val till riksdag och kommuner. Och det är folkomröstning om ett eventuellt svenskt EU-medlemskap. Hur tyckte och tänkte svenska folket inför dessa vägval? Vilka opinioner fanns? Hur lyssnade vi på radio och läste dagstidningen? Påverkade morgon-TV våra morgontidningsvanor?

  Dessa frågor – bland många andra – analyseras i 23 kapitel i Vägval.

 • 23.
  Elliot, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Västsvensk tillit och misstro: Förtroendet för yrkesgrupper och medier1994In: Västsverige i fokus: SOM-undersökningen i Västsverige 1993 / [ed] Lennart Nilsson, Göteborg: SOM-institutet , 1994, p. 67-75Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Västsverige i fokus diskuteras den västsvenska opinionen bland annat rörande frågan om ett regionparlamen, den offentliga sektorns storlek och miljö. Förtroendet för olika yrkesgrupper och medier analyseras, och medielandskapet presenteras.

  I ett särskilt kapitel beskriver årets gästskribent, Göteborgs-Postens chefredaktör Peter Hjörne, sina visioner kring det västsvenska medielandskapet år 2000.

 • 24.
  Elliot, Maria
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Weibull, Lennart
  Förtroendet för press och etermedier1988In: SOM-undersökningen 1987: genomförande, deltagande, huvudresultat / [ed] Sören Holmberg, Lennart Weibull, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet , 1988, p. 9-15Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken SOM-undersökningen 1987 presenteras huvudresultaten från 1987 års SOM-undersökning.

 • 25.
  Elliot, Maria
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Weibull, Lennart
  Reimer, Bo
  Tidningsläsning i Kalmar län1985Report (Other academic)
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf