lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 774
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulaian, Sheyda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att motivera till läsning: En studie utifrån fem grundskollärares perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This study examines the approaches used by teachers to motivate their pupils to read and investigates what underlying factors they claim may explain why pupils feel no motivation to read. The study was conducted from the perspective of five active teachers, with data collection by interview. The study found that the interviewed teachers use psychological support as well as structured teaching such as reading aloud and book talks, along with a varied range of methods, to motivate their pupils to read. The interviewed teachers state that there must be motivation if a pupil is to become a good reader, and it is very important that pupils receive support from adults, both at home and in school. According to the teachers, pupils lose motivation if they are given texts that are too difficult for them to understand, or if other stimuli motivate them more than reading does. The attitude of parents or guardians to reading is also emphasized as significant for motivation, and hence for pupils’ reading development.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulaian, Sheyda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att motivera till läsning: En studie utifrån fem grundskollärares perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines the approaches used by teachers to motivate their pupils to read and investigates what underlying factors they claim may explain why pupils feel no motivation to read. The study was conducted from the perspective of five active teachers, with data collection by interview. The study found that the interviewed teachers use psychological support as well as structured teaching such as reading aloud and book talks, along with a varied range of methods, to motivate their pupils to read. The interviewed teachers state that there must be motivation if a pupil is to become a good reader, and it is very important that pupils receive support from adults, both at home and in school. According to the teachers, pupils lose motivation if they are given texts that are too difficult for them to understand, or if other stimuli motivate them more than reading does. The attitude of parents or guardians to reading is also emphasized as significant for motivation, and hence for pupils’ reading development.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  ”Det är som en skattjakt – var är skatten?”: En kvalitativ studie om elevers användning av lässtrategier i årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka kognitiva och metakognitiva strategier elever i en årskurs 3 beskriver sig använda för att förstå text. Eftersom lässtrategier kan ge elever möjlighet att få förståelse för det som läses, fördjupa sig i text samt kontrollera sin läsförståelse är det angeläget att undersöka elevers användning av lässtrategier. Den teoretiska utgångspunkten för studien är modellen Reading as a Meaning-Constructed Process: The Reader (Ruddell & Unrau, 2013). Studiens material består av intervjusvar från 14 elever i en årskurs 3. Ett individuellt möte har genomförts av studiens författare med varje elev. Det individuella mötet har bestått av en läsaktivitet följt av en semistrukturerad intervju. Samtliga elevintervjuer har spelats in via röstinspelning och transkriberats. Transkriptionerna av intervjusvaren har kategoriserats i en innehållsanalys med kategorierna kognitiva strategier och metakognitiva strategier. Resultatet visar att eleverna beskriver sig använda de kognitiva strategierna att söka efter ledtrådar, göra textkopplingar och skapa inre bilder. Resultatet visar även att eleverna beskriver sig använda de metakognitiva strategierna att läsa om, läsa långsamt, läsa vidare och gå tillbaka, hoppa över och ta extern hjälp. Denna studie lyfter fram lässtrategiers betydelse för elevers läsförståelse redan i tidigare år i grundskolan samt vikten av undervisning i lässtrategier för elevers framtida skolframgångar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adolfsson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ek, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lundin, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lexikala drag i elevtexter: En jämförande studie av elever utan och i lässvårigheter i årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att synliggöra karakteristiska drag på lexikal nivå i narrativa texter skrivna av elever utan lässvårigheter samt likheter och skillnader på lexikal nivå mellan texter skrivna av elever utan och i lässvårigheter. Att undersöka skrivande på lexikal nivå hos elever utan lässvårigheter i jämförelse med elever i lässvårigheter är angeläget mot bakgrund av att både den språkliga förmågan och läsförmågan (däribland den lexikala kunskapen) utgör centrala komponenter i skrivandet. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den interna processnivån i Chenoweth och Hayes (2001) modell av skrivprocessen: A Model of Written Language Production. Tjugofyra texter skrivna av elever utan lässvårigheter har analyserats utifrån fem olika mått på lexikal nivå: antal ord, lexikal densitet, adjektivdensitet, lexikal variation och andel felstavade ord. Medelvärden för dessa mått har beräknats. Som jämförelsematerial användes motsvarande lexikala mått för 40 elever i lässvårigheter i Levlin och Waldmann (2017). Statistiska analyser har genomförts för att fastställa signifikanta skillnader mellan elevgrupperna. Det övergripande resultatet som framkommer är att elever utan lässvårigheter uppvisar en högre lexikal nivå än elever i lässvårigheter. Det finns signifikanta skillnader mellan elevgrupperna för antal ord, adjektivdensitet, lexikal variation och andel felstavade ord. Lexikal densitet uppvisar däremot ingen signifikant skillnad mellan elevgrupperna. Våra resultat visar på att det är viktigt att inkludera stöttning av elevers läsförmågor i skrivundervisningen då läsförmågan är en betydande komponent i skrivutvecklingen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adriansson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Förstaspråks- och andraspråkselevers språkliga performans: En elevtextbedömning med performansanalysen som analysverktyg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Adriansson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Genus & identitet i romanen Björnstad: En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. För analysen valdes fyra unga vuxna karaktärer i romanen, två flickor och två pojkar. För att skildra karaktärernas genus användes Nikolajevas (2017) motsatsschema över kvinnliga och manliga egenskaper hos litterära personer. Analysen påvisade både stereotypa och icke stereotypa skildringar av karaktärerna vilka påverkades av romanens intrig som gjorde att karaktärerna omvandlades från stereotypa till icke-stereotypa karaktärer. Romanen skildrar teman som kärlek, sexualitet, vänskap, makt och normer vilka är teman somkan aktualiseras i undervisningen inom ramen för ett normkritiskt arbete. Det är teman som berör ungdomar och den diskurs de befinner sig i vilket gör romanen aktuell förläsning på gymnasial nivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Agebjörn, Jennie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Stolt, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att bygga en bro mellan två språk: En språkanalys av två matematikläromedel för årskurs 32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to perform a linguistic analysis of mathematics textbooks. Mathematical text exercises are built up of linguistic structures which are significant for the pupil’s understanding of text exercises. Two different mathematics textbooks for grade three are analysed: Prima matematikand Tummen upp. The aim is to investigate how text exercises in mathematics textbooks are linguistically structured. The study analyses the style, form and content of the text and its relation to the reader. The result shows that the content of the text exercises is close to the pupil’s everyday reality, which ensures a close and strong relationship between the writer and the reader. Something which can entail difficulties for reading comprehension, however, is that the form consists of meaning-bearing mathematical terms which it can be difficult to relate to. Since the mathematical language and the everyday Swedish language meet in text exercises, it is important that they interact well with each other.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Agebjörn, Jennie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Stolt, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Högläsning - bara att läsa högt?: En kvalitativ studie av tre lärares syn på högläsning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Reading aloud is regarded in the study as an occasion where a teacher reads to pupils and where this involves both reading and conversation about what has been read. It is a learning activity in which everyone together shares an experience. Reading aloud is moreover a way to develop the pupil’s ability in reading and language. The aim of the study is to investigate teachers’ views of reading aloud in schools. Three different teachers were interviewed and observed in the study. They work at different schools in grades 1 to 3. The result is based on interpretations of interviews and observations, and it shows that relaxation and conversation ability are two main purposes of reading aloud. As regards the teachers’ methods there are similarities in the choice of book, the reading environment, and the work with the book. The result shows that the teachers see many advantages in reading aloud, but that the time aspect is significant for the extent to which they chose to work with reading aloud.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Akrawi, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lindstrand, Karolina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Förskolans arbete med barns modersmålsstöd: En studie om modersmålet i förskolan och dess betydelse för språkutvecklingen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett av förskolans uppdrag är att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, språket är en del av deras identitet. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur pedagoger och modersmålstränare arbetar och samarbetar för att ge barnen en god grund i deras språkutveckling. Detta har vi undersökt genom följande frågeställningar: Hur lägger modersmålstränarna upp modersmålsundervisningen i förskolan för att främja barnens språkutveckling? Vad är det som styr? Hur arbetar pedagogerna i förskolan med att främja flerspråkiga barns språkutveckling?

  Undersökningen grundas på en kvalitativ undersökning med fem informanters medverkan, forskning och litteratur. I resultatet får vi ta del av informanternas erfarenheter kring barn med annat modersmål än svenska. I vår undersökning har vi sett att hur modersmålstränares och pedagogers arbete handlar mycket om individen och deras behov samt vilka förutsättningar som finns. Modersmålsstöd stärker barnens modersmål men även barnens kulturella identitet.

  Fulltekst (pdf)
  Förskolans arbete med barns modersmålsstöd: En studie om modersmålet i förskolan och dess betydelse för språkutvecklingen
 • 10.
  Alexandersson, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Från E till A i samma text: Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. The responses to the questionnaire were analysed statistically with a focus on how the assessments varied. A sociocultural and situated perspective was applied in the study, along with psychometry and the theory of discourses of writing, to give more perspectives on the results. The study found that the assessments varied between grades C and A for the text as a whole and between E and A for the aspects of argumentation, content and critical reading, contextual signals and reference connectors, introduction, conclusion, situational adaptation and self-sustaining. The study also found that the student teachers were generally stricter in their assessment. The greatest variations in the student teachers’ assessment were found to concern aspects of the communication discourse, while in the teachers’ assessment it was aspects of the construction discourse that revealed the greatest variation. The greatest difference between the two groups concerned aspects of the correction discourse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alexandersson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Frost, My
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Individuell läsning som undervisningsmetod: En studie om lärares och elevers upplevelser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker den individuella läsningen som undervisningsmetod. Syftet är att åskådliggöra lärares och elevers upplevelser av individuell läsning, med fokus på utformning och kunskapsinhämtning, för att sedan jämföra och belysa relationen dem emellan. Studiens teoretiska utgångspunkter är konstruktivism och fenomenologi, vilka betonar vikten av elevernas intresse och motivation för att lärande ska uppstå, samt att individernas uttalanden om det studerade fenomenet är sanningsbärande fakta. Studiens material består av 15 ljudinspelningar, där två lärare och 13 elever intervjuats om deras upplevelser av individuell läsning. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att upplevelserna av den individuella läsningens utformning i vissa avseenden skiljde sig åt mellan lärarna och eleverna. Eleverna upplevde att det inte läggs så stor vikt vid den individuella läsningen, en upplevelse som inte delades av lärarna. Litteraturen var en av de faktorer eleverna upplevde som avgörande för att den individuella läsningen skulle fungera som lärandeaktivitet. Eleverna upplevde att motivation var det viktigaste för att utveckla kunskaper och läsintresse genom individuell läsning. Lärarna upplevde att eleverna genom den individuella läsningen skulle få möjlighet att utveckla läsintresse, läsförmåga, läsförståelse samt språklig förmåga. Eleverna menade att de genom att läsa utvecklade språklig förmåga, läsförmåga, läsförståelse, föreställningsvärldar samt skaffade sig faktakunskaper genom litteraturen. Jämförelsen mellan lärarnas och elevernas upplevelser visar att de i många fall liknar varandra. Tankarna skiljde sig i att eleverna upplevde att de utvecklade faktakunskaper och sina föreställningsvärldar, vilket lärarna inte nämnde. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Almén, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Biofouling eller beväxning på båtbotten?: Analys av hur termer används i tre myndighetstexter och hur läsare förstår dem2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks hur termer hanteras i tre texter om vattenmiljö och båtliv från olika myndigheter och i vilken utsträckning termerna förklaras i texterna. Vidare undersöks i ett ordförståelsetest hur en grupp testpersoner förstår ett urval av termerna och vad som uppfattas som svårt i texterna.

  Termerna i texterna har delats in i kategorier utifrån om de förklaras eller inte eller om kontexten är en hjälp för att förstå dem. Ett urval av 15 termer har testats på en mindre grupp testpersoner som dels fick förklara termen, dels ange hur säkra de var på betydelsen. Några personer fick också läsa texterna och markera vad de uppfattade som svårt och sedan berätta om det i en intervju.

  Resultatet visar stora skillnader mellan texterna både vad gäller vilka termer som används och hur mycket som förklaras. Ordförståelsetestet visar att vissa termer behärskas väl av testpersonerna medan andra är obekanta för dem. Det finns också flera termer som uppfattas som svåra av testpersonerna och som saknar förklaring i texten. Resultatet pekar också på att det kan vara tillräckligt för läsaren att termerna står i en kontext som ger ledtrådar till betydelsen och att det inte nödvändigtvis krävs en uttrycklig förklaring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alwall, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Stå i bakgrunden eller ta plats?: En analys av manlig och kvinnlig retorik i två livsstilsmagasin2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefredaktörerna för livsstilsmagasinen Cosmopolitan, som är ett magasin för kvinnor, och Slitz, som är ett magasin för män, väljer att presentera sig själva i sina ledarspalter. Materialet som har använts är en ledarspalt från varje magasin. Den metod som har använts för att analysera texterna är huvudsakligen en topik­analys, med stöd av en textanalys. Även fotografierna som hör till spalterna har analyserats. Resultatet av undersökningen visar att de bilder chefredaktörerna ger av sig själva i hög grad bygger på gamla könsroller. Cosmopolitans chefredaktör tenderar att förminska sig själv, me­dan Slitz chefredaktör försöker framställa sig i så god dager som möjligt. Det finns även några inslag i texterna där chefredaktörerna tydligt går ifrån könsrollerna. Exempelvis visar Cosmo­politans chefredaktör en villighet att lämna en trygg anställning för en otryggare frilanskarriär, och Slitz chefredaktör skriver mer om sina känslor än Cosmopolitans chefredaktör gör.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Samtal i Sweet City: Två andraspråkselevers interaktion i samband med tv-spelsspelande i svenskundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to examine two pupils’ interaction when playing the language learning game Sweet City together on tablet. The game is used for teaching Swedish as a second language and it is designed as an adventure game. Special interest is focused on how the pupils use the opportunities for translating labels into other languages, a function built into the game. Translanguaging, that is, how the pupils’ assembled linguistic resources benefit them in the game, is another focus of the study.

  The method used was observation, with filming of the pupils´ playing. The material was then analysed with the aid of the Exchange Structure Model.

  The result showed that playing video games leads to a context-linked conversation with many short exchanges. The pupils are engaged in the game and the cooperation that is required to make progress in it. The pupils take advantage of the potential to translate the game dialogue, but the concrete consequences of that are not clearly detectable.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  SFI-läromedel - för vem?: En studie av hur målgruppens språkliga och kulturella bakgrunder tillvaratas i läromedel i svenska för invandrare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Vi måste låtsas inom de här fyra väggarna": Gymnasielärarares syn på svenskämnets villkor för elevtextproduktion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasielärare ser på de villkor som råder för elevers produktion av skriftliga och muntliga texter i svenskämnet i skolan. Den teoretiska bakgrunden till studien är bland annat forskning om text som interaktion mellan skribent/talare och läsare/lyssnare och synen på svenskämnet som ett stoffämne. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. Fem lärare vid två olika gymnasieskolor har intervjuats. Resultatet visar att de fem lärarna uttrycker sig positivt om de tillfällen då deras elevers texter framställs och används i autentiska sammanhang. Trots det är det sällsynt att sådana autentiska villkor råder i textarbetet. Lärarna menar dock att eleverna genom att träna i olika fiktiva situationer skaffar sig verktyg att hantera olika typer av texter och därmed en beredskap för framtida studier och yrkesliv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ambrazaitis, Gilbert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Frid, Johan
  Lund University, Sweden.
  House, David
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Multimodal prominence ratings: Effects of screen size and audio device2019Inngår i: Book of Abstracts MMSYM 2019, University of Leuven , 2019, s. 2-3Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Prosodic prominence is a multimodal phenomenon involving both acoustic and kinematic dimensions. In order to study the multimodal nature of prominence, we need to collect prominence ratings based on audio-visual speech material from large groups of speakers. This is feasible by means of a web-based crowdsourcing set-up, allowing volunteers to participate using a private computer or mobile phone. However, this freedom also implies a certain reduction of experimental control due to variation in hardware used by the raters. 

  In this pilot study we explore potential effects of two hardware features – screen size and audio device (headphones vs. loudspeakers) – on multimodal prominence ratings. To this end, 16 brief clips from Swedish television news (218 words in total) were rated by 31 native Swedish volunteers using a web-based set-up. In our GUI, orthographic representations of the text were displayed below the video player. Each word was to be rated as either non-prominent, moderately prominent, or strongly prominent, by means of clicking on the word in question until the desired prominence level was encoded through a specific color (yellow: moderate; red: strong). Participants were free to use a mobile phone, a tablet, or a computer, and headphones or loudspeakers, and we collected information about their hardware using a questionnaire. In addition, we automatically logged the screen size of the participant’s computer/phone. 

  We applied two different approaches to analyze the participant’s rating behavior as a function of the hardware features under discussion. First, we calculated a selection of five variables from the raw prominence ratings: (i) the sum of all ratings (over all 218 words), (ii) the percentage of words rated as (moderately or strongly) prominent, (iii) among prominent words, the proportion of words rated as strongly prominent, and (iv-v) the relative prominence rating of two selected words. Effects of screen size and audio device on these variables were analyzed using linear regression models. Second, we calculated inter-rater reliability for multiple raters using Fleiss’ kappa, both for all raters as a reference and for subgroups concerning audio device and screen size. 

  The results reveal a significant model fit for variable (iii) defined above (proportion of strong ratings; F(5;21) = 5.332; p=.0022**), suggesting a significantly higher proportion of strong prominent ratings obtained with loudspeakers (34.0% of words rated as prominent on average) compared to with headphones (18.3%; t=2.944; p=.0073**), as well as with medium size screens (34.2%) compared to with small screens (24.4%; t=2.433; p=.0232*); however, the proportion of strong prominent ratings tended to be lowest with large screens (14.2% on average). Effects of screen size were also reflected in inter-rater reliability, revealing the highest kappa for users with medium-sized screens (kappa=.566, when ratings are recoded to a binary decision) compared to large (kappa=.485) and small screens (mobile phones, kappa=.437). However, inter-rater reliability was less affected by the listening condition (headphones vs. loudspeakers). 3 

  To conclude, the choice of hardware might have effects on multimodal prominence ratings, which has to be considered in crowdsourcing approaches. More detailed results will be presented at the conference.

  Download (pdf)
  abstract
 • 18.
  Ambrazaitis, Gilbert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  House, David
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Is phonetic prominence underlyingly multimodal?2019Inngår i: Phonetics and Phonology in Europe 2019 satellite workshop: Prominence between cognitive functions and linguistic structures (CoFLiS) / [ed] Francesco Cangemi, Stefan Baumann, Michelina Savino, Martine Grice, Köln: University of Cologne , 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Download (pdf)
  abstract
 • 19.
  Ambrazaitis, Gilbert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  House, David
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Multimodality in prominence production and its sensitivity for lexical prosody2019Inngår i: Abstract booklet: PaPE, Lecce, 17-19 June 2019 / [ed] Barbara Gili Fivela, Cinzia Avesani, Michelina Savino, University of Salento , 2019, s. 121-122Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Download (pdf)
  abstract
 • 20.
  Ammar, Faïka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV). Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Faktaboken i förskolan: Ett verktyg för språk-och läsutveckling2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte har varit att försöka ta reda på hur pedagoger ser på och resonerar kring faktaböcker utifrån ett språk- och läsfrämjande perspektiv. Ett antagande är att faktaböcker har en given plats i förskolans läskultur. Mina frågeställningar har varit: Hur ser pedagoger på faktaboken som verktyg för språk- och läsutveckling? Hur resonerar pedagogerna kring sitt sätt att arbeta med och högläsa faktaböcker? Hur förhåller sig pedagogerna till faktaboken som ett verktyg för att främja språk- och läsutveckling i jämförelse med skönlitteratur? Kan pedagogernas olika sätt att se på faktaboken relateras till en utvecklingspsykologisk respektive relationell lärandesyn?

  Mitt resultat visar att flera aspekter spelar roll för hur pedagogerna förhåller sig till faktaböcker i sin praktik. Gemensamt för pedagogerna är att de inte medvetet inkluderar faktaböcker i sitt arbete med att främja språk- och läsutveckling.  Vad som däremot skiljer sig åt är hur olika pedagoger talar om hur de ser på faktaboken i relation till språk- och läsutveckling. Pedagogernas associationer kring faktaboken, deras syn på litteratur, läsning och lärande spelar roll men även de villkor som skapas kring litteraturläsning i förskolan. 

  Fulltekst (pdf)
  Faktaboken i förskolan
 • 21.
  Andersson, Annelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Andraspråksperspektiv på läxor: En studie om förhållandet mellan hemläxor och språklig progression i svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker högstadielärares erfarenheter av hemläxor i svenska som andra­­språk. Studiens syfte är att synliggöra hur lärare bedömer förhållandet mellan läxor och språklig progression. En sociokognitiv teori tillämpas för att förstå lärares motivation till att dela ut läxor och anledningen till läxans utformning. Fem högstadielärares erfaren­heter av hemläxor i svenska som andraspråk undersökts i semistrukturerade, enskilda interv­juer, där lärare beskriver hur de arbetar med läxor i sin under­visning. I resultatdelen an­vänds en tematisk innehållsanalys för att redovisa utfallet i material. Studiens resultat visar att lärarna anser att läxor gynnar den språkliga progres­sionen hos L2-elever genom att de repeterar språkliga moment så att de befästs i minnet. Vid utformningen av läxan krävs det anpassning efter språklig nivå och individ. Även hur läxan förankras, introduceras och följs upp är avgörande för dess effekt på språk­ut­vecklingen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Flerspråkighet: Barnkonventionen och barnens rätt till alla sina språk2019Inngår i: Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik / [ed] Lina Ponnert, Anna Sonander, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 225-254Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel resoneras kring barns rättigheter till utveckling, att behålla sin identitet och att använda sina språk. Rättigheterna kommer att diskuteras utifrån vikten av modersmålen 1) för tillägnandet av svenska som ett andraspråk, 2) för identitetsutvecklingen och 3) som stöd för samspelet mellan vårdnadshavare och barn. Målet är att genom en presentation av forskningsresultat skapa en förståelse för och kunskap om modersmålets vikt och hur rätten till språket skulle kunna tolkas enligt barnkonventionen. 

 • 23.
  Andersson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Second language acquisition in children and adults: ERP studies of phonological awareness, semantics, and syntax2017Inngår i: Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) Colloquium 2017, 2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Whereas behavioral studies of L2 acquisition in children are abundant little is known about second language (L2) processing in development neurocognitively. Indeed, neurocognitive studies of L2 processing typically are limited to adults with several years of exposure, who may use general cognitive mechanisms to compensate for any difficulties in L2 processing. Research on bilingual adults suggests that age of acquisition (AoA) and proficiency have different effects on different aspects of L2 processing. In addition to AoA and proficiency, neurocognitive studies have also reported on crosslinguistic influence (CLI) in morphosyntactic L2 processing. These studies typically report that learners display nativelike L2-processing when structures are similar to that of their own native language.

  I will present studies where we recorded event-related brain potentials (ERPs) in order to index processing of phonological awareness (Rhyming effect: RE), semantics (N400), and syntax (LAN, P600) in bilingual and monolingual children 6-8 years of age. In addition, I will present a study of CLI effects of processing of L2-syntax. Even though behaviorally, bilingual children with an average AoA of 4 years had lower English proficiency than monolingual children, proficiency predicted similar differences in ERPs across groups. However, other differences in the ERPs waveforms were related to AoA rather than proficiency. These differences were restricted to phonological awareness and syntax. Adults with similar L2-Swedish proficiency differed in their processing depending on if their first language had similar syntax (verb second, German learners) or not (English learners).

  The results from the studies that will be presented suggest early acquisition is important for processing of rhyming and for more automatic syntactic processing while proficiency is important for semantics and for controlled aspects of syntactic processing in children and that CLI can affect syntactic processing in late adult learners of a language.

 • 24.
  Andersson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Snabbast eller bäst?2017Inngår i: Förskoletidningen, ISSN 0348-0364, nr 4, s. 27-29Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vuxna lär sig andraspråk snabbast medan barn blir bäst. Detta gäller speciellt språkljud men också grammatik och meningsbyggnad.

 • 25.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Blomberg, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Cohn, Neil
  Hansson, Kristina
  The First Step to Study Neurophysiological Processing of Visual and Verbal Language in Children with Developmental Language Disorder2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Blomberg, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Gullberg, Marianne
  Lund University, Sweden.
  Crosslinguistic influence in the processing of L2 verb semantics?: An auditory ERP study2019Inngår i: EuroSLA 29, The 29th Conference of the European Second Language Association: Book of Abstracts, Lund University , 2019, s. 235-235Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Standing avocados, or when ratings of sentences and brain processing tells different stories2018Inngår i: The ASLA Symposium 2018, Karlstad: Karlstad University , 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Languages differ in how placement events are described. Swedish has three obligatory placement verbs for events where objects have support from below: sätta ’set’, ställa ’stand’, and lägga ’lay’. These verbs are highly frequent yet difficult to acquire for learners of Swedish. The verb choice depends on object properties, and the direction of the object’s extension from the ground. We extend previous findings by introducing event-related potentials (ERPs) and appropriateness ratings of verb usage to investigate the interaction between verb semantics and event properties. Native speakers of Swedish watched still images of placement events followed by visually presented sentences describing these events while ERPs were recorded. Participants also did appropriateness ratings offline. Object properties (Base/Without base), symmetry (Symmetric/Asymmetric), and orientation from the ground (Vertical/Horizontal) were varied and each placement verb was combined with each image across participants. Previous ERP-studies have shown that different types of violations are related to different types of ERP effects. Semantic congruency affect a centro-medial negativity—the N400 (Kutas & Hillyard, 1980) while a centro-parietal positivity—the P600 is affected when real-world knowledge is violated (e.g., using a screwdriver as a key, Balconi & Caldiroli, 2011). Results showed an increased amplitude of both ERP effects when placement verbs were incongruent with the depicted event including objects with a base. For objects without a base the ERP effects were in addition related to incongruency with real world knowledge—e.g., avocados are usually not vertically placed i.e., standing on a table. With the inclusion of the neurophysiological measure sensitivity to event features not captured by ratings was revealed. Combined results corroborate and elucidate existing analyses of the complexity of verb semantics. A better understanding of native speakers’ processing of placement verbs opens new options for probing the difficulties of learning Swedish placement verbs for adult second language learners.

 • 28.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Univ Oregon, USA;Lund university.
  Sanders, Lisa D.
  University of Massachusetts, USA.
  Coch, Donna
  Dartmouth College, USA.
  Karns, Christina M.
  University of Oregon, USA.
  Neville, Helen J.
  University of Oregon, USA.
  Anterior and posterior ERP rhyming effects in 3- to 5-year-old children2018Inngår i: Developmental Cognitive Neuroscience, ISSN 1878-9293, E-ISSN 1878-9307, Vol. 30, s. 178-190Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During early literacy skills development, rhyming is an important indicator of the phonological precursors required for reading. To determine if neural signatures of rhyming are apparent in early childhood, we recorded event-related potentials (ERPs) from 3- to 5-year-old, preliterate children (N = 62) in an auditory prime-target nonword rhyming paradigm (e.g., bly-gry, blane-vox). Overall, nonrhyming targets elicited a larger negativity (N450) than rhyming targets over posterior regions. In contrast, rhyming targets elicited a larger negativity than nonrhyming targets over fronto-lateral sites. The amplitude of the two rhyming effects was correlated, such that a larger posterior effect occurred with a smaller anterior effect. To determine whether these neural signatures of rhyming related to phonological awareness, we divided the children into two groups based on phonological awareness scores while controlling for age and socioeconomic status. The posterior rhyming effect was stronger and more widely distributed in the group with better phonological awareness, whereas differences between groups for the anterior effect were small and not significant. This pattern of results suggests that the rhyme processes indexed by the anterior effect are developmental precursors to those indexed by the posterior effect. Overall, these findings demonstrate early establishment of distributed neurocognitive networks for rhyme processing.

 • 29.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Lund University, Sweden.
  Sayehli, Susan
  Stockholm University, Sweden;Lund University, Sweden.
  Gullberg, Marianne
  Lund University, Sweden.
  Language background affects online word order processing in a second language but not offline2019Inngår i: Bilingualism: Language and Cognition, ISSN 1366-7289, E-ISSN 1469-1841, Vol. 22, nr 4, s. 802-825Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines possible crosslinguistic influence on basic word order processing in a second language (L2). Targeting Swedish V2 word order we investigate adult German learners (+V2 in the L1) and English learners (-V2 in the L1) of Swedish who are matched for proficiency. We report results from two offline behavioural tasks (written production, metalinguistic judgments), and online processing as measured by event-related potentials (ERPs). All groups showed sensitivity to word order violations behaviourally and neurocognitively. Behaviourally, the learners differed from the native speakers only on judgements. Crucially, they did not differ from each other. Neurocognitively, all groups showed a similar increased centro-parietal P600 ERP-effect, but German learners (+V2) displayed more nativelike anterior ERP-effects than English learners (-V2). The results suggest crosslinguistic influence in that the presence of a similar word order in the L1 can facilitate online processing in an L2-- even if no offline behavioural effects are discerned.

 • 30.
  Andersson Ehn, Anna-Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Vad betyder zombie jag vet inte": Andraspråkselevers epistemiska positioneringar i samtal 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare gör lärande genom tal-i-interaktion. Frågorna som ställts är hur talarna gör för att orientera sig mot en gemensam förståelse och hur lärandet blir synligt genom talarnas agerande. Studiens teoretiska utgångspunkt är epistemisk positionering, där talarna positionerar sig som vetande (k+), eller ovetande (k-). Materialet i studien består av en videoinspelning av ett samtal mellan två andraspråkstalare när de spelar ett pedagogiskt datorspel. De försöker tillsammans komma fram till betydelsen av ordet zombie som förekommer i spelet. Samtalet har transkriberats och analyserats enligt CA-metoden. Varje samtalstur, alltså den tiden den ena talaren har ordet har studerats utifrån om talaren positionerat sig som vetande eller ovetande i fråga om ordet zombie. Resultatet visar hur deltagarna på olika sätt, även genom till exempel gester visar om de är vetande eller ovetande. Den ena deltagaren framhärdar som vetande av ordet zombie trots att den andre gång på gång ifrågasätter om förklaringen stämmer. Först när den deltagare som positionerat sig som vetande av ordet zombie också positionerar sig som ovetande gör deltagarna lärande

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  ”Om man hänger med andra känner man sig mer trygg, man känner sig inte utanför.”: En studie om inkludering och svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad elever som läser svenska som andraspråk tänker om inkludering och exkludering i skolan. Fyra fokusgruppsamtal genomfördes med elever i årskurs 9, där de hade möjlighet att diskutera anledningar till att de trivs i skolan och vad de har för syn på svenska som andraspråk. För att sortera ut materialet ifrån de transkriberade intervjuerna användes en tematisk innehållsanalys. Resultatet är sedan indelat i en horisontell och en vertikal analys. Studiens resultat visar att majoriteten av eleverna som deltog i studien inte känner sig exkluderade av att läsa svenska som andraspråk separerat ifrån sin ordinarie klass. Det framkommer även att eleverna anser att svenska som andraspråk är lättare än ämnet svenska, något de också tror att elever som inte läser svenska som andraspråk tycker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Janni
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Läsbarhet i läromedel: En innehållsanalys av läromedel i SO för årskurs 7-9 utifrån systemisk - funktionell lingvistik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöktes meningar som innehöll begreppet demokrati i tre läromedel i SO för årskurs 7-9, med syftet att undersöka kontexterna kring begreppet demokrati. Systemisk – funktionell lingvistik användes som metod för att klargöra hur texterna konstruerade processer och deltagare, samt texternas metafunktionella strukturer. I studien mättes även läsbarhetsindex, långa ord, meningslängd och nominaliseringar för att se vilket av läromedlen som lämpade sig bäst i undervisning för svenska som andraspråkselever.

  Resultatet visade att läromedlen skilde sig åt vad gäller abstraktionsgrad trots att LIX-värdet inte skilde sig markant. Det visade sig även att tydlig struktur som rubriksättning, korta stycken och ett intresseväckande innehåll sammanföll med en mer lättillgänglig och konkret text, som anknöt till elevernas repertoar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Janni
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntliga anföranden i klassrummet: Svensklärares uppfattningar om talängslan och muntlig framställning på högstadiet och gymnasiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka verksamma svensklärares uppfattningar om sin egen arbetsprocess gällande muntliga framställningar i klassrummet. I studien intervjuades 25 svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet genom en webbaserad enkätundersökning som skickades ut i Facebook-gruppen Svensklärarna. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där begreppen instrumentell stöttning, och emotionell stöttning är centrala. Sammantaget visar resultatet att samtliga lärare använder sig av olika övningsuppgifter för att främja kommunikativa lärsituationer i klassrummet och för att stötta elever med talängslan. I många avseenden lyser den emotionella stöttningen igenom även när lärarna beskriver den instrumentella stöttning de erbjuder eleverna. Arbetsprocessen vid muntliga anföranden ses i mångt och mycket som ett samarbete dels mellan lärarna och eleverna, dels mellan eleverna sinsemellan och kamratrespons sker kontinuerligt med syftet att stötta eleverna i undervisningen. Majoriteten av lärarna uttrycker att den respons som ges är formativ och positiv, och att Actio, det vill säga själva framförandet, är den del av den retoriska arbetsprocessen som får störst fokus vid bedömningen av elevernas tal, i synnerhet på högstadiet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Marina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Inställning till att lära svenska i Finland2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på finskspråkiga elevers inställning till att läsa svenska som ett obligatoriskt ämne i skolan. Det har ända sedan 30-talet varit diskussioner om svenska som obligatoriskt ämne för de finskspråkiga eleverna Det krävs dock inte längre av studenterna att avlägga studentskrivning i ämnet för att få studentexamen. Jag har genom enkäter och intervjuer tagit reda på elevernas inställning och attityd till det svenska språket och hur viktigt de tycker att det är att kunna det andra inhemska språket. Studien genomfördes i två gymnasieklasser och två högstadieklasser i en tvåspråkig ort i södra Finland. Studien visar att det finns en skillnad i inställningen till svenskan beroende på när eleverna börjat läsa svenska. De elever som börjat läsa svenska på mellanstadiet är mer positiva till svenskstudierna än de elever som börjat studera svenska på högstadiet då det blir obligatoriskt. De informanter jag intervjuade trodde alla att svenskan hade en framtid i Finland och att språket skulle leva vidare tack vare en lång tradition och för att Finland har två officiella språk, svenska och finska. 

  Fulltekst (pdf)
  Inställning till att lära svenska i Finland. Kandidatuppsats 2SS10E, Marina Andersson
 • 35.
  Andersson, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Vem är hip-hop?: Om Olof Palme, ortens betydelse och identiet inom svensk raplyrik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Vivianne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Det viktigaste läromedlet": En studie om tre pedagogers användande av skönlitteratur i andraspråksundervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning pedagoger använder skönlitteratur i andraspråksundervisningen samt ge exempel på språkutvecklande arbetssätt i undervisningen med hjälp av skönlitteratur. Studien belyser hur skönlitteratur kan användas som ett redskap i andraspråksundervisning samt undersöker på vilket sätt skönlitterära texter väljs och bearbetas. För studien valdes en kvalitativ intervju. Informanterna är tre lärare på en högstadieskola. De har olika lång erfarenhet av läraryrket.

  Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna är mycket positivt inställda till skönlitteraturläsning. Skönlitteraturläsning är en stomme i deras undervisning. De arbetar med olika genrer både enskilt, gruppvis och klassvis. Informanterna är övertygade om att arbete med skönlitteratur är språkutvecklande. I arbetet med skönlitteratur främjas elever att lära sig grammatiska strukturer, meningsbyggnad, ord och uttryck, vilket även främjar den skriftliga och muntliga förmågan, anser de. Informanterna är även övertygade om att läsningen bidrar till elevers personliga utveckling. I diskussioner omkring det lästa lär sig elever att ge uttryck för sina åsikter samt att argumentera. En av pedagogerna använder elevernas modersmål och kulturbakgrund, som ett redskap vid skönlitteraturläsning. 

 • 37.
  Andrén, Mats
  et al.
  Linköping University.
  Andersson, Annika
  Lund University.
  Håkansson, Gisela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Johansson, Victoria
  Lund University.
  Sayehli, Susan
  Stockholm University.
  Att lära sig språk2013Inngår i: Språket, människan och världen: Människans språk 1-2 / [ed] Victoria Johansson, Gerd Carling, Arthur Holmer, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 73-89Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Angel, Alma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Erlandsson, Angelica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter.: Framgångsrika didaktiska kompetenser och undervisningsmetoder2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskningundersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främjaskrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studienbelyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever fårskrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifallen elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter. De huvudbegrepp sombehandlas i denna studie är läs- och skrivsvårigheter, fonologisk medvetenhet,didaktisk kompetens, undervisningsmetoder och stöttning. Metoden som valtstill denna studie är systematisk litteratursökning. Denna metod valdes för attfå tillgång till kvalitativ och kvantitativ forskning inom det valda området.Sökningarna har gjorts i den internationella databasen ERIC och den svenskadatabasen SwePub. Efter urvalsprocessen av sökträffarna i databaserna valdessammanlagt nio publikationer varav fem är internationella och fyra är svenska.Utifrån det sammanställda resultatet av de nio publikationerna har vi funnit tvååterkommande resultat som i denna studie delas in i två kategorier, läraresdidaktiska kompetens vid skrivsvårigheter samt undervisningsmetoder vidskrivsvårigheter. Slutsatsen av resultatet är att lärares didaktiska kompetensatt tidigt se tecken på skrivsvårigheter är lika viktig som att lärare användervarierande undervisningsmetoder. Resultatet visar även vikten av att lärare harkompetens att motivera elever med skrivsvårigheter och främja derasskrivutveckling. Några framgångsrika undervisningsmetoder som presenterasi resultatet är: processkrivning, stöttning och wittingmetoden.

  Fulltekst (pdf)
  Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter
 • 39.
  Angelica, Isaksson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Boksamtal i undervisningen - En fallstudie om lärares användning av boksamtal för att skapa läsutveckling hos elever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this case study is to find out how teachers use book conversations in their teaching. To obtain an answer to this I have applied a hermeneutic method. I observed three different lessons with book conversations and interviewed the teachers afterwards. An analysis of the collected material yields the result that even though the teachers were similar in their ideas and in their way of structuring the lessons, the three teachers also had different elements in the book conversation which they were particularly concerned about and devoted more time to. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Appert, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Digital läsning och läsförståelse: En systematisk litteraturstudie om elevers digitala läsning och behov av undervisning2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad aktuell forskning har kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och digital läsning och hur läsförståelsen hos grundskoleelever kan stödjas och utvecklas vid läsning på skärm. Materialet i studien bygger på 11 publikationer som tagits fram genom databassökning och manuell sökning via referenslistor. För att bearbeta och analysera resultatet gjordes en innehållsanalys. Studiens resultat är motstridiga avseende vilka skillnader som finns mellan läsförståelsen i traditionell och digital läsning. Det finns forskning som visar att läsförståelsen påverkas såväl positivt som negativt vid digital läsning, och det finns forskning som visar att det inte påverkar läsförståelsen om en text läses digitalt eller traditionellt. I studien framkommer också att de förmågor som krävs vid digital läsning är andra förutom de som krävs vid traditionell läsning. Studien visar även att när lärare inkluderar elevsamarbete i undervisningen påverkas elevers digitala läsförståelse positivt. Genomgången visar att forskning om hur lärare kan undervisa i att läsa och förstå digitala texter i klassrumssammanhang är otillräcklig, vilket pekar på ett fortsatt behov av forskning inom det området.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Arnesson Koutsouridou, Ekaterini
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lätt att läsa...eller?: En analys av en lättläst skönlitterär bok.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the simplifications that result when a work of fiction is adapted for easy reading by pupils with reading difficulties. A subsidiary aim is to examine how text and pictures relate to each other in the easy-to-read book. The material is analysed and divided into categories that exist for easy-to-read books. The result shows that the text in the easy-to-read book has not undergone any textual simplification, but only graphical changes in combination with the addition of more pictures. These graphical changes facilitate reading for pupils with reading difficulties and help them to develop their reading ability.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Arsovska, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Film och genus i undervisningen: Filmanalys som ett verktyg för värdegrundsarbetet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ge förslag på hur skolans värdegrundsarbete kan implementeras i svenskundervisningen på gymnasienivå genom film. Eftersom skolans värdegrundsarbete belyser många viktiga aspekter kommer denna studie att fokusera på genus. I styrdokumenten kan man bland annat läsa om att skolans värdegrundsarbete ska behandlas i undervisningen och lika så film. Därför undersöks hur dessa två aspekter kan behandlas i svenskundervisningen. Tidigare forskning visar bland annat att det kan uppfattas som svårt för läraren att implementera skolans värdegrundsarbete i undervisningen. Tidigare forskning menar även att det är viktigt att läraren arbetar efter en erfarenhetspedagogisk undervisning, vilket syftar på att elever kopplar sina egna erfarenheter och minnen till filmerna. Frågeställningen besvaras i analysen där fyra filmer presenteras. Vardera film är kopplad till en genuskategori följt av praktiska förslag på hur värdegrundsarbetet kan implementeras genom filmerna. Filmerna har analyserats utifrån en filmanalytisk metod med fokus på hur filmerna kan användas i undervisningen med hjälp av den tidigare forskningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Arvidsson, Carina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Cehajic, Amina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Det kommunikationsstödjande klassrummet: Lågstadielärares undervisning och resonemang om elevers muntliga kommunikation2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte är att undersöka hur fyra lärare på lågstadiet arbetar och resonerar när det gäller att få elever att kommunicera muntligt. Studiens teoretiska ram bygger på ett observationsverktyg som fokuserar på tre dimensioner i det kommunikationsstödjande klassrummet: miljö, lärtillfällen och interaktioner (Dock-rell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay, 2012:15). För datainsamling används sys-tematisk observation och semistrukturerad intervju. Observationerna visar lärarnas arbete för att stödja elevernas muntliga kommunikation. Bänkar placerade i grupp resulterade i grupparbeten och kommunikation inom gruppen. Lärarna uppmuntrade eleverna att tala genom individanpassade och ledande frågor. I intervjuerna framkom att det bör vara fritt från objekt på väggarna framåt i klassrummet så elevernas kon-centration inte störs. Varierande lärtillfällen där kommunikationen står i fokus är vik-tigt för att eleverna ska kunna utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga, till exempel genom att återberätta en text. Kroppsspråket är ett komplement till det ver-bala språket som minskar upprepningar, t.ex. att genom en handrörelse visa elever att de ska räcka upp handen. Resultaten från observationerna och intervjuerna visar att samtliga lärare dagligen berör de tre dimensionerna i arbetet att inkludera alla elever i muntlig kommunikation. Av studiens resultat kan slutsatsen dras att de tre dimen-sionerna miljö, lärtillfälle och interaktion påverkar varandra och har inverkan på ele-vernas förmåga att kommunicera muntligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Arvidsson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Petersson, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd": En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. Data samlades in genom observationer och intervjuer. I studien används legitimation code theorys semantiska vågor som teoretisk utgångspunkt och analysmetod. Lärarnas språkbruk analyseras därmed utifrån semantisk densitet och semantisk gravitation. Studiens resultat skildrar de tre deltagande lärarnas syn på vilka kommunikativa aspekter som främjar elevers lärande såsom kooperativa metoder eller relationell kommunikation. Vidare framgår även att eleverna har stor inverkan på lektionsplaneringen och de kommunikativa metoderna som lärarna tillämpar. Studien åskådliggör hur lärare motiverar elever till lärande genom att använda kommunikativa metoder som är anpassade efter deras elevgrupper. Slutligen belyser studien ytterligare utvecklingsmöjligheter och hur den kommunikativa kompetensen i skolan kan studeras ur andra perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Arvidsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Praktiska förslag på teoretisk grund: Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. Materialet som står till grund för uppsatsen är Lina Wolffs De polyglotta älskarna, Gérard Genettes Narrative discourse och Örjan Torells Hur gör man en litteraturläsare?. Analysen visar att Wolffs roman i många avseenden kan bidra med tydliga exempel och intressanta narratologiska skiften. Utifrån Torells tre delkompetenser performanskompetens, konstitutionell kompetens och literary transferkompetens presenteras sedan två praktiska, didaktiska förslag. Istället för att söka begreppsförenklingar föreslås lärare söka nya sätt att förklara avancerade begrepp. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Arvidsson, Rebecka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Christiansson, Emilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Filmen kan ses som en krok, en lina som drar in eleverna": En kvalitativ intervjustudie om film i skrivundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör tre verksamma lärares syn på hur film används i skrivundervisningen i svenskämnet. För att samla in studiens data användes en semistrukturerad intervjumetod där relevant data samlades in kring studiens syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien var att få en förståelse för hur tre svensklärare säger sig använda film i skrivundervisningen samt hur det kan ge stöd till elevernas skrivande i svenskämnet. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Cummins fyrfältare samt makro-, mikro- och mesostöd. Vidare analyseras resultatet i studien utifrån de tre forskningsfrågorna, vad, hur och varför i relation till studiens teoretiska ram.  Resultatet av studien visar exempelvis att lärarna använder sig av olika filmgenrer för att beröra texters avslut, arbeta med känslor och skriva sagor. En anledning till att de intervjuade lärarna använder film i sin undervisning är att de upplevt att eleverna har lättare att komma igång med sitt skrivande samt att det stödjer elever i deras textskapande. Slutsatsen är att film som stöd i skrivundervisningen i svenskämnet kan gynna eleverna i skolan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att begripa och att göra sig själv begriplig i skrift: Språklig kompetens i lämplighetsprövningen2019Inngår i: Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet / [ed] Lars Fonseca, Per Gerrevall, Barbro Gustafsson, Växjö: Linnaeus University Press, 2019, s. 63-73Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Authoritative Language in Police Training: Style in Police Students’ Memoranda2014Inngår i: The Evolution of Policing : Worldwide Innovations and Insights / [ed] De Guzman, Melchor C , Das, Dilip K. & Das, Mintie, CRC Press, 2014, s. 193-204Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 49.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Hur vet du det, och hur säker är du?: Ämnesdidaktiska perspektiv på evidentialitet2016Inngår i: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, s. 191-207Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 50.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "She had it coming?": An experimental study of text interpretation in a police classroom setting2018Inngår i: Nordic Journal of Linguistics, ISSN 0332-5865, E-ISSN 1502-4717, Vol. 41, nr 2, s. 133-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how modifications of reporting verbs, modality, style and use of quotation marks in an authentic police report can lead to different interpretations by two groups of trainee police officers. Data was collected through an experiment in a classroom setting, where police trainees discussed two versions of the same police report in focus group discussions. The trainees' statements were categorised into three themes: impression of the victim, impression of the accused, and assessment of the situation's severity. The results show that modifications such as formal or informal choice of words and the use of scare quotes proved to be influential linguistic modifications. In contrast, variation of reporting verbs and modality appeared less significant. The two versions of the text created different impressions of both the victim and the accused, and the interpretations of the severity of the situation depicted in the text varied between the two trainee groups. This highlights the importance of further study of the linguistic constructions of victims and perpetrators in police texts, in order to ensure credibility and equality before the law.

1234567 1 - 50 of 774
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf