lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1288
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Beckne, Stina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur värderas en trend?: Lagerredovisning i konfektionsbranschen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Hur värderas en trend? Lagerredovisning i konfektionsbranschen.

  Bakgrund: Varulagret är en av de stora tillgångsposterna i balansräkningen förkonfektionsföretag. Det är därför viktigt att värderingen av det blir rättvisande och ger korrektinformation till företagets intressenter. Eftersom trender idag rör sig allt snabbare riskerarföretagets varulager att utsättas för större inkurans än tidigare, vilket gör det svårare attvärdera. Detta göra att företag i sin strävan efter legitim lagerredovisning behöver förhålla sigtill sitt sociala kontext. Det blir grunden till studiens problemformulering och syfte som därförämnar identifiera det sociala kontext som ligger till grund för varulagersredovisning ikonfektionsföretag.

  Syfte: Studien avser att ge en förståelse för hur det sociala kontextet formar redovisningen avvarulager i konfektionsbranschen. Syftet är att komplettera kunskapen om hurkonfektionsföretag bemöter utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna vid lagerredovisning.

  Metod: Utifrån befintlig litteratur har ett socialt kontext tagits fram, vilket företag behöverförhålla sin lagerredovisning till. Uppsatsen består sedan av en kvalitativ intervjustudie medföretag i konfektionsbranschen. Intervjuernas syfte är också att identifiera ytterligare faktorersom kan påverka hur företag formas gällande lagerredovisning.

  Resultat/Slutsatser: Uppsatsens resultat visar att företag idag är medvetna om problematikenmed de snabbrörliga trenderna men det är inget som de tar större hänsyn till i sinlagerredovisning. Den belyser också att lagerredovisning i branschen i dagsläget ärstandardiserad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ollander Axelsson, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Belöningssystem i hotellbranschen: Dess utformning och bidrag till målkongruens2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens.  

  Metod: Studien har genomförts med en abduktiv ansats och kvalitativ metod. Genom semi- strukturerade intervjuer har data samlats in från fyra hotell i Kalmar. Data har analyserats tillsammans med teorier för att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor.

  Slutsatser: Ledarna spelar in på utformningen av belöningssystemet genom att belöna dem som de själva anser tillför något utöver det vanliga. Deras syn på rättvisa påverkar hur de delar ut belöningar och om man fokuserar på grupp eller individ. Ekonomiska förutsättningar styr belöningarnas storlek och budgetuppfyllelse leder till ytterligare belöningar. Att ingå i en hotellkedja bidrar med att kunna erbjuda belöningar som karriär- och utvecklingsmöjligheter men att inte tillhöra någon kedja ger däremot en större flexibilitet vid val av belöningar. En mix av individuella och gruppbaserade samt finansiella och icke-finansiella belöningar är att föredra för att uppnå målkongruens i en bransch som förutsätter samarbete. Kan man mäta prestationer på ett sätt som upplevs rättvist av medarbetare undkommer man svårigheterna med utdelning av individuella belöningar. Stämmer utdelade belöningar överens med medarbetares belöningspreferenser ökas graden av målkongruens. Finansiella belöningar kan kompensera bristande karriärmöjligheter. Icke-finansiella belöningar kan väga upp för avsaknaden av finansiella belöningar. Genom de studerade belöningssystemens utformning lyckas företagsledare på olika sätt skapa målkongruens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Petersson, Johannes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Användarens roll vid prestationsmätning för miljö: En fallstudie på Växjö kommun2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Användarens roll vid prestationsmätning för miljö - En fallstudie på Växjö kommun 

  Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. Forskare menar dock att insamling av information om prestationer inte är tillräckligt utan informationen behöver även användas i verksamheten. Därmed blev det intressant att studera hur chefer i offentliga verksamheter använder information från prestationsmätning för miljö och varför informationen används.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förvaltningschefer och kommunala bolagschefer på Växjö kommun använder information från prestationsmätningar för miljö samt förklara varför informationen används. Dessutom syftar studien till att ge förbättringsförslag som stödjer Växjö kommuns arbete med prestationsmätning för miljö.

  Metod: Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med Växjö kommun som fallverksamhet. Vid insamling av data har framförallt kvalitativa intervjuer genomförts, men data innefattas även av interna dokument som exempelvis Växjö kommuns miljöprogram.       

  Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att förvaltningschefer och kommunala bolagschefer i Växjö kommun främst använder information från prestationsmätningar för miljö för interna syften, dock är vissa chefer mer benägna att använda informationen än andra. Studiens resultat visar även att arbetet med prestationsmätning för miljö kan vidareutvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Petersson, Johannes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Gabriel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Belöningssystem och motivation: En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Författare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes Petersson

  Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning

  Examinator: Elin Funck

  Handledare: Natalia Semenova

  Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Växjö

  Bakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Råder det en överrensstämmelse mellan arbetsgivarens avsikt med ett belöningssystem och arbetstagaren uppfattning om belöningssystemet? Det finns flertalet olika belöningar som kan ge önskat beteende, men vad är det egentligen som motiverar arbetstagare inom byggbranschen.

  Syfte: Syftet med studien är att redogöra för hur belöningssystem är utformade i byggbranschen. Vidare är syftet med studien att se om arbetsgivarens avsikter med och arbetstagarens uppfattning av belöningssystemet överensstämmer. Dessutom ämnar studien behandla varför, alternativt varför inte arbetstagarna anser att belöningssystemet motiverar.

  Metod: Vi har genomfört en flerfallsstudie på Svensk Vattenbilningsteknik AB och TECAB Ytskyddsprodukter AB, verksamma inom byggbranschen. Empiriskt material har insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. Studien har haft en deduktiv forskningsansats.

  Slutsats: Vi kan konstatera att arbetsgivare bör fokusera på vilket syfte de har med belöningssystemet för att kunna utforma ett fungerande belöningssystem. Enligt studien skall ett belöningssystem innehålla en kombination av finansiella och ickefinansiella belöningar. Slutligen bör en finansiell bonus ingå i byggföretags belöningssystem eftersom den ökar arbetstagarnas motivation och tillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen. Adamsson, Andersson, Petersson
 • 5.
  Adolfsson, Diana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Kristin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjögren, Dennis
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Vad kostar din tröja?: En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Vad kostar din tröja?

  Datum: 2014-01-15

  Författare: Diana Adolfsson, Kristin Pettersson, Dennis Sjögren

  Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 15 hp

  Handledare: Petter Boye

  Examinator: Thomas Karlsson

  Problem och Syfte: Globalisering har idag medfört att produktion och andra processer inom företag har förlagts i olika länder runt om i världen. Svenska textilföretag gör inköp främst från Asien och oftast ägs inte fabrikerna av företagen utan de har sin produktion placerad hos olika leverantörer. Negativa händelser inom textilindustrin kopplat till arbetsvillkor, miljö och djurskydd har under årens lopp avlöst varandra och högre krav på att företagen ska ta ett större ansvar i etiska och sociala frågor ställdes från olika intressenter. Dock medför antalet leverantörer tillsammans med andra faktorer som kulturella skillnader komplikationer inom uppföljningen av ställda krav. Huvudfokus i studien är att identifiera möjliga verktyg för att styra och kontrollera leverantörerna i etiska frågor. Vidare undersöks vilka svårigheter anställda i företagen upplever med styrningen och kontrollen vilket vi relaterar till intressenters krav värderingar och företagens strävan att leva upp till dessa. Slutligen kommer textilföretagens affärsrelation till leverantörerna undersökas och vad har de för betydelse för styrningsarbetet.

  Metod: Undersökningen är av kvalitativ karaktär där en abduktiv ansats tillämpats. Totalt genomfördes sex intervjuer för insamling av primärdata. Fem utgjordes av medelstora och stora företag inom textilbranschen och återstående med en universitetslärare på textilhögskolan i Borås. Ett utav de ledande textilföretagen inom CSR är H&M där insamlad information kommer från deras hemsida vilken ger uttömmande svar angående deras arbete inom området.

  Slutsats: Studien har identifierat nio verktyg företagen använder och kan använda sig av i arbetet med att styra och kontrollera leverantörerna i etiska frågor. Upplevda svårigheter angav anställda i företagen vara kulturella skillnader och geografiskt avstånd vilket leder till att intressenters krav och förväntningar blir svåra att leva upp till. Verktygen i studien som framkommit tillsammans med att bygga nära och långsiktiga relationer kan bidra till att skapa en verksamhet som lever upp till intressenters värderingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Agebjörn, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Forsbring, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sommar, sol och styrning: Styrning av säsongsanställda i turismföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Turismbranschen anses vara en av världens största näringar och har i Sverige fortsatt växa under en lång tid och i relation till Sveriges totala ekonomi och sysselsättning har turismnäringen en stor betydelse. Ett stort problem inom turismnäringen är de säsongsvariationer som präglar branschen och bland annat innebär att företag behöver anställa personal för en kort period. Det har visat sig vara svårt att få tag på personal som vill jobba under endast några veckor av året och som har de kvalifikationer som krävs för jobbet. När företagen inte kan anställa personal som helt och hållet uppfyller alla krav så är det istället viktigt att utveckla styrsystem så att personalen arbetar i enlighet med företagets mål. Det behövs olika styrsystem beroende på vilket slags arbete som ska utföras och det är arbetsuppgifterna som avgör vilken form av styrning som passar. De olika styrsystem som behandlas i denna studie är regelstyrning, resultatstyrning och kulturstyrning. För att undersöka hur chefer i säsongsbetonade turismföretag använder sig av olika former av styrning genomfördes intervjuer med chefer som hade personalansvar. Efter genomförda intervjuer sammanställdes materialet och analyserades. Det framkom slutligen att cheferna hade varierande tillvägagångssätt i sin styrning av de säsongsanställda, men att likheter kunde hittas mellan deras styrsätt. De flesta använde sig av regelstyrning i varierande utsträckning men kombinerade även regler och detaljerade arbetsbeskrivningar med att sätta upp mål och skapa gemenskap i företaget. Men det allra viktigaste, vilket alla chefer poängterade, var att det var den säsongsanställdas personlighet som avgjorde om personen skulle anställas, vilken form av styrning och till vilken grad styrningen behövdes. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Jonnergård, Karin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Ekonomihögskolan, Lund Universitet.
  Bilden av revisorn: Förändringar i beskrivningen av professionen 1989-20112013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur revisorerna ser på sig själva och sin profession har förändrats över tiden. I denna rapport utgår vi från den bild som professionen har gett av sig själva i tidskriften Balans från 1989-2011. Vi följer hur synen på professionella normer, kunskapsbas, yrkesroller, avgränsningar mot andra professioner, organisering av den professionella föreningen, självreglering och hur man ser på andra parters påverkan på professionen. Våra resultat pekar på en ökad kommersialisering av professionen där revision allt mer ses som en produkt bland andra konsultprodukter. I stort har utvecklingen av bilden av revisorn följt utvecklingen av verksamheten inom de stora revisionsföretagen. Samtidigt har makten över utvecklingen avrevisionsprocess och professionella normer allt mer lyfts från nationell till internationell nivå och inflytandet över utvecklingen sker via komplexa nätverk av personer, organisationer och företag. Det kan därför vara dags att omdefiniera vad som är profession inom revisionsbranschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Jonnergård, Karin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?: Om dokumentstyrning av professioner2017Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De professionellas arbetssätt befinner sig i förändring. Att följa manualer och standarder, att möta en ny typ av redovisningsansvar, extern kvalitetskontroll och krav på dokumentation utmanar på flera sätt den traditionella bilden av professioner. I Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn belyses erfarenheter av dokumentstyrning från tre professioner, revisorer, lärare och socionomer.

  Boken fokuserar vad dokumentstyrningen betyder för professionernas kunskapsbas och normbas samt hur professionernas autonomi förändras när det gäller att bedöma vad som ska göras, vad som är kvalitet i arbetet och när det gäller möjligheten att ta ett professionellt ansvar.

  De professionellas erfarenheter analyseras utifrån en modell – kunskapstriaden – vars aspekter; kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar för eget arbete tillsammans antas utgöra en motor för utvecklingen, upprätthållandet och vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem.

  Boken vänder sig till studerande inom professionsutbildningar företrädesvis på en avancerad nivå och till forskare och andra som har ett övergripande intresse för styrnings- och professionsfrågor. Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn manar också till fortsatt forskning om de professionellas villkor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? (Full text)
  Ladda ner (jpg)
  Front page
 • 9.
  Agevall, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS). Kristianstad University.
  Pernilla, Broberg
  Kristianstad University ; Linköping University.
  Umans, Timurs
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Kristianstad University.
  The new generation of auditors meeting praxis: dual learning's role in audit students' professional development2018Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, nr 2, s. 307-324Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores whether and in what way “dual learning” can develop understanding of the relationship between structure/judgement and explores audit student’s perceptions of the audit profession. The Work Integrated Learning (WIL) module, serving as a tool of enabling dual learning, represents the context for this exploration. The study is based on a focus group and individual interviews conducted with students performing their WIL. Our data and its analysis indicates that when in a WIL context, students develop awareness of the use of standards and checklists on the one hand, and the importance of discretional judgement on the other. Based on these results, we theorise as to how dual learning manifests itself in students’ experiences and understanding of the relationship between structure and judgement.

 • 10.
  Aggerstam, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johansson, Josefin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Styrning i all ära: En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats (2FE24E),​ ​Civilekonomprogrammet inriktning controller

  Titel: ​Styrning i all ära - ​En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag

  Författare:​ Ida Aggerstam & Josefin Johansson

  Examinator:​ Elin Funck

  Handledare:​ Lise-Lotte Kans

  Institution: ​Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö

  Bakgrund och problem: ​Snabbväxande företag står för en stor del av den totala tillväxten i ekonomin och har stor betydelse för landets ekonomi. När tillväxten ökar i företag krävs en mer formaliserad ekonomistyrning. Vissa företag har en uttalad strategi medan andras strategi framgår i organisationens handlingar. Vissa forskare menar att snabbväxande företag bör använda sig av formell ekonomistyrning medan andra forskare menar att de bör använda sig av informell styrning.

  Syfte: ​Syftet med studien är att få en djupare förståelse för strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag. Uppsatsen bidrar till att belysa likheter och skillnader i snabbväxande företags strategi och ekonomistyrning. Fokus i ekonomistyrningen ligger på formell- och informell styrning.

  Metod: ​En kvalitativ komparativ flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet. I studien har tre företag intervjuats vilka uppfyller kriterier för att vara snabbväxande tjänsteföretag.

  Slutsats: ​Ett snabbväxande tjänsteföretags strategi kan vara uttalad och utformad av ledningen tillsammans med de anställda eller kan den framgå genom organisationens handlingar. Snabbväxande tjänsteföretags formella styrning är viktig för organisationens struktur, ansvarsfördelning, planering och kontroll medans deras informella styrning är viktig för de anställdas motivation, tillfredsställande arbetsuppgifter och organisationens personliga ledningsstil.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahl, Matilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur förändras organisationskulturen av en ledarförändring?: En fallstudie av en liten organisation 2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Organisationskulturen utgör en av fem kontrolltyper i organisationens ekonomistyrsystem. Därmed anses organisationens ledare kunna utöva kontroll över de anställdas beteende och beslutsfattande genom organisationskulturen, för att på så sätt möjliggöra att organisationens mål uppnås. Ur ett teoretiskt perspektiv är dock organisationskultur ett område som ännu har brist på samsyn trots en betydande mängd tidigare forskning, vilket bland annat framträder av dess oförmåga att kartlägga förändring av organisationskultur. För att organisationens ledare ska kunna utöva kontroll och styra de anställdas beteende i önskad riktning med hjälp av organisationens kultur krävs nämligen förmågan att påverka och förändra densamme när rådande organisationskultur är dysfunktionell. Ett sätt att genomföra en sådan förändring anses vara ett byte av ledare, trots de motsatta uppfattningar som finns i den tidigare forskningen gällande ledarens möjlighet till påverkan och förändring av organisationens kultur.

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur organisationskulturen förändras av en ledarförändring. Därmed behandlas även ledarens möjlighet till förändring av organisationskulturen.

   

  Forskningsfråga: Hur förändras organisationskulturen av en ledarförändring?

  Teoretisk referensram: Kultur, organisationskultur, ledarskap, ledarens möjlighet till förändring av organisationskultur och the Competing Values Framework.

   

  Metod: Primärdata har samlats in genom Organizational Culture Assessment Instrument, vilket är ett instrument som mäter organisationskulturens nyckeldimensioner. Detta instrument besvarades av fem respondenter.

   

  Slutsats: Denna fallstudie fann att den ledarförändring som skedde i den specifika organisationen resulterade i en förändring av organisationens kultur. Innan ledarbytet karaktäriserades nämligen organisationskulturen av flera kulturtyper, vilket betyder att det fanns en otydlighet gällande organisationens kultur. Till följd av den ledarförändring som skedde reducerades dock denna otydlighet, vilket innebar att ledarbytet medförde en homogenisering av organisationskulturen. Bytet av ledare resulterade därmed i en mer dominerande marknadskultur.

 • 12.
  Ahlberg, Gotrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Albin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ullah, Antor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Kapitalstruktur och lönsamhet: En studie av svensk elektronikindustri2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Forskning kring kapitalstrukturens betydelse för företagens lönsamhet är splittrad då olika studier visar på olika samband. Detta beror på att det är många andra faktorer utöver kapitalstrukturen som påverkar lönsamheten, likväl som det förekommer faktorer som påverkar kapitalstrukturen i sig. Dessa faktorer är i många fall dolda och manifesteras istället i resultatet, och dessa skiljer sig åt mellan branscher, länder och andra företagsspecifika särdrag.

  Svensk elektronikindustri är den del av svensk industri som uppvisat störst tillväxt de senaste två decennierna samtidigt som den utgör en viktig del av svenskt näringsliv. Det faktum att tidigare forskning är blandad i kombination med att det saknas studier som enbart fokuserar på denna bransch i detta land uppstod ett intresse av att fastställa förhållandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet för denna bransch. Kunskap om detta kan vara till hjälp för ägare och chefer i företag inom denna bransch när de ska fatta beslut som rör kapitalstruktur.

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att fastställa hur lönsamheten förhåller sig till kapitalstrukturen inom svensk elektronikindustri.

  Metod

  Uppsatsen använder sig av linjär regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. De beroende variablerna som använts i regressionsanalysen har varit två olika lönsamhetsmått: avkastning på totalt kapital, ROA, och avkastning på eget kapital, ROE. De oberoende variablerna har utgjorts av tre olika skuldsättningsmått: kortfristig, långfristig respektive total skuldsättning. Som kontrollvariabler har omsättning och balansomslutning använts.

   

  Slutsats

  Empirin visar ett negativt förhållande mellan kortfristig, långfristig respektive total skuldsättning och lönsamhet när det mäts som ROA. När ROE används som lönsamhetsmått visade sig analysmodellen vara dåligt anpassad till att hantera datan, därmed gick det ej att dra några fullständiga slutsatser kring förhållandet mellan ROE och skuldsättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The board in family firms: exploring tasks, functions and arenas2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nepotism – the Essence of Family Business2013Ingår i: Ownership, Governance, and Value in Family Firms, 2013, s. 94-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Komulainen, Robin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Crowdsourcing: We are smarter than me?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med den tilltagande teknologiska utvecklingen och globaliseringen ställs dagens företag ständigt inför nya utmaningar. För att handskas med detta måste företag arbeta för att skapa innovationer på ett sätt som de inte gjort tidigare. Det handlar om att släppa sargen ochvåga göra saker påett nytt sätt! Ett sätt för dematt göra detta är att tillämpa synsättet som kallas “Open Innovation”, alltså att man tar hjälp av intressenter utanför företaget för att bli mer innovativa. Crowdsourcing är en del av open innovation ochinnebär bland annat attföretagtar hjälp av ”folkmassan”för att skapa nya idéereller lösa problem. Intresset för open innovation och crowdsourcing ökar allt mer men trots detta har det inte skrivits så mycket i ämnet. Vi ville skriva om ämnet för att öka förståelsen för hur det används i företag, vilka som använder det och vilka utmaningar det leder till. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur crowdsourcing används i företag som vill använda det som ett verktyg för att skapa nya idéer.Vi vill även beskriva varför företag använder sig av det, så att företag som inte använder det ännu kan få en idé om vad det kan bidra till. Vi kommer sedan identifiera vilka utmaningar detta leder till i företags verksamhetsstyrning och slutligen ta framen rekommendation på hur företagen kan utforma sin verksamhetsstyrning på bästa sätt för att hantera utmaningarna. Metod:Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod, tillsammans med en abduktiv förklaringsmodell då dessa passade vårt ämne bäst.Vår empirihar vi främst samlat in genom intervjuer med företag i olika branscher.Resultat, slutsatser:De slutsatser vi kom fram till var att företag främst använder sig av open innovation och crowdsourcing till följd av förändringar i omvärlden som lett till behov att finna nya sätt att innovera. Vi kom även fram till att crowdsourcing & open innovation leder till olika utmaningar för företag, bland annat att få med sig de anställda i de nya processerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ponomareva, Yuliya
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  “Bad Governance” of family firms: limitations of “good governance” discourse exemplified by governance practices of family firms2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Ahlgren, Christoffer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nilsson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ideella idrottsföreningars ekonomistyrning: En flerfallsstudie om styrverktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE05E, spring semester 2013 Title: Non-profit sport associations management control- A multi case study of management tools Authors: Christoffer Ahlgren, Emelie Andersson and Emelie Nilsson Tutor: Anders Jerreling Examiner: Elin Funck Background: Non-profit sport associations activate a large number of people in Sweden and have a great impact on the social community. Because of the increasing complexity to operate sport associations some are experiencing serious financial problems. The daily financial work has a major impact on how the future unfolds for the sport associations. An adverse economy not only creates complications in the economic field, it also affects the sport itself. Purpose: Our purpose with this paper is to describe and explain how the economy is controlled in non-profit sport associations and the tool that is used to support this process. Methodology: This report is based on a multi case study of four non-profit sport associations in Kronoberg region, Sweden. By a qualitative study and semi-structure interviews we have collected the empirical materials. We have interviewed the president and the treasurer of each sport association. Results and conclusions: All of our chosen sport associations have defined goals, mostly sport related, for their organization but most of them are missing a strategy to achieve these goals. Budget is the most important management control tool and all of the sport associations are practicing some kind of follow up for their budgets. The associations are using non-financial measurement like game results but have a lack of financial measurements. Keywords: Non-profit sport association, management control systems, strategic planning, budget, performance measurement

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlgren, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Grabo, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjögren, Olivia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  COSO:s ramverk - Att vara eller att icke vara?: En studie av svenska medelstora företags kontrollaktiviteter utifrån COSO:s ramverk för intern kontroll2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Problemdiskussion: De senaste årens företagsskandaler har bidragit till ökade krav på företags interna kontroll. När intern kontroll beskrivs används nästan alltid COSO:s ramverk som referenspunkt. Detta tog studien till en början utgångspunkt i och tanken var då att kartlägga i vilken utsträckning detta ramverk var utbrett bland svenska medelstora företag, men framförallt vad detta kunde bero på. Resultatet av studien visade att företag inte har implementerat ramverket, varpå nya frågeställningar dök upp kring vad som då kan förklara att kontrollaktiviteterna ser ut som de gör bland dessa företag.

  Syfte: Syftet med studien har varit att utreda om företag använder sig av de kontrollaktiviteter som också är omnämnda i COSO:s ramverk, trots att ramverket inte är implementerat, och vad det beror på att företag använder sig av lika eller olika aktiviteter. Studien syftar då till att undersöka om de organisatoriska faktorerna kan förklara vilka kontrollaktiviteter som används, eller om den motsägande institutionella teorin ger en bättre förklaring.

  Teori: Den teoretiska delen av studien innehåller en bakgrund om kontrollaktiviteter och intern kontroll, contingency teorin och institutionell teori. Delar av dessa teorier operationaliseras till hypoteser.

  Metod: En kvantitativ studie genomfördes genom en enkätundersökning, underbyggd av teoretiska referenspunkter som studien hade i den inledande fasen. Ett antal hypoteser testades genom deskriptiva analyser, men främst genom bivariata analyser för att studera eventuella samband.

  Resultat och Slutsats: COSO:s ramverk är inte utbrett bland svenska medelstora företag men kontrollaktiviteterna som ingår i ramverket används i väldigt stor utsträckning. Oavsett om dessa kontrollaktiviteter kommer från COSO:s ramverk eller om de existerat sedan tidigare, tyder resultatet av studien på att dessa ii institutionaliserats bland svenska medelstora företag. Studiens hypoteser, som ponerade att organisatoriska faktorer kan förklara vilka kontrollaktiviteter företag har, förkastades till stor del.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  COSO:s ramverk
 • 19.
  Ahlgren, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bjerhag, Agnes
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  En studie om sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad: Har den nya revisionsberättelsen någon inverkan på sambandet?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Revisionens syfte är att genom en oberoende granskning minska den informationsasymmetri som finns mellan ägare och företagsledning. Nya regler angående bland annat innehållet i revisionsberättelsen trädde ikraft 2016 med syfte att bland annat minska det informationsgap som finns på marknaden. Vår studie har sin utgångspunkt i om mängden informationsasymmetri påverkar revisionskostnaden och om den nya lagändringens syfte uppnåtts.

   

  Syfte: Studiens syfte är att förklara sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad i svenska börsbolag. En jämförelse görs även mellan år 2015 och 2016 för att se om de nya kraven på revisionsberättelsen har någon inverkan på informationsasymmetri och revisionskostnad samt sambandet dem emellan.

   

  Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där agentteorin varit utgångspunkt för att härleda hypoteser. Urvalet i den kvantitativa forskningsmetoden har varit svenska bolag listade på small-, mid- och largecap åren 2015 och 2016.

   

  Resultat: Studiens resultat har visat på att det det finns ett negativt samband mellan informationsasymmetri och revisionskostnad. Det kan också konstateras att den nya revisionsberättelsen inte bidragit med en minskad informationsasymmetri och inte heller en ökad revisionskostnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahlin, Christofer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ahl, Gustaf
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Räntenivåns påverkan på agentkostnaden 2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund/problemdiskussion: Vid stora och komplexa organisationer är uppdelning mellan

  ägande och kontroll vanligt. Denna uppdelning sker då det för ägarna är svårt att kontrollera alla

  bolagets delar vilket således sköts bättre av en ledning, engagerad i bolagets dagliga verksamhet.

  Separationen medför dock problem, att ledningen inte agerar efter ägarnas bästa. Detta problem

  benämns agentproblematiken och medför agentkostnader. Mycket forskning har fokuserat på

  detta problem och medföljande kostnader. En inriktning är hur dessa effekter på bästa sätt kan

  reduceras varpå flera mekanismer presenterats. Den för studien centrala

  kapitalsubstitueringsmekanismen bygger på räntekostnader men utan i att dess ursprungliga teori

  ta hänsyn till den av centralbanken satta räntenivån.

  Syfte: Syftet är att undersöka huruvida räntenivån påverkar kapitalsubstitueringsmekanismens

  möjlighet att reducera agentkostnader.

  Metod: Studien antar en deduktiv forskningsansats med utgångspunkt i befintliga teorier

  gällande agentproblem, agentkostnader och teorier kring skuldsättningsgrad samt effektivitet.

  Som utgångspunkt har studien fokuserat kapitalsubstitueringsmekanismen och med en

  kvantitativ undersökning, använt data från amerikanska bolag för att svara på syftet. För att

  beräkna den komplexa agentkostnaden har två proxy tillämpats.

  Resultat: Undersökningens resultat kan inte utan vidare forskning svara på huruvida räntenivån

  påverkar möjligheterna att reducera agentkostnaderna via den undersökta

  kapitalsubstitueringsmekanismen. Studien påvisar dock att ledningen har större möjligheter att

  ägna sig åt agentkostnadsrelaterade aktiviteter vid lågränteklimat, jämfört med högränteklimat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Räntenivåns påverkan på agentkostnaden
 • 21.
  Ahlqvist, Staffan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Mattsson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten?: En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2017.

  Författare: Staffan Ahlqvist och Jesper Mattsson

  Handledare: Christopher von Koch

  Medbedömare: Timurs Umans

  Nyckelord: CSR, ESG, investeringsnivå, utdelningskvot

   

  Titel: Corporate Social Responsibility, en indikator på investeringsnivån och utdelningskvoten? En empirisk studie om påverkan av CSR på den svenska och amerikanska marknaden

   

  Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) är och har varit ett väldiskuterat ämne med flera teoretiska infallsvinklar. CSR är svårdefinierat och dess påverkan på olika prestationsmått i bolag har varit omstritt. CSR har blivit viktigare för att fler socialt ansvariga investerare har tillkommit. Detta gör det intressant att undersöka för att ge ett bredare underlag vid investeringstillfället. Vidare förväntas skilda perspektiv och institutionella skillnader förklara de samband och skillnader som kan finnas mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande CSR:s påverkan på investeringar och utdelningskvoten.

   

  Syfte: Denna studie har till syfte att undersöka om CSR har ett samband med investeringsnivån och utdelningskvoten. Syftet är även att undersöka om det finns en skillnad mellan den svenska och amerikanska marknaden gällande ovanstående samband.

   

  Metod: Studien följer ett kvantitativt förhållningssätt där tre hypoteser, varav en delas i två delhypoteser deduceras. Hypoteserna består av ESG-betyg som oberoende variabel och åtta övriga kontrollvariabler som förväntas påverka de beroende variablerna. Det empiriska materialet består av 62 unika bolag från Stockholmsbörsen och 579 unika bolag från New York Stock Exchange med data för perioden 2010-2015. Sambanden undersöks och analyseras med hjälp av multipla regressioner.

   

  Resultat: Studien visar på motstridiga resultat gällande CSR-nivåns påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien finner att i Sverige som har en institutionell miljö med civil law-system, hög grad av koncentrerat ägande och dominerande intressentteori medför CSR en positiv påverkan på investeringsnivån och utdelningskvoten. Studien påvisar även att i en institutionell miljö där common law-system, spritt ägande och aktieägarperspektivet är dominerande finns det inget samband mellan CSR och investeringar, samt att det medför ett negativt samband mellan CSR och utdelningskvot. Utöver detta finner även studien stöd för att CSR påverkar svenska bolag mer än amerikanska bolag gällande sambanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahmadi, Navid
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Baratov, Sherdor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  “The Numbers Game”: En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

   

  Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl.a. begränsa ledningens resultatmanipulering. Studier kring revisionskommitténs förhållande till resultatmanipulering har fokuserat framförallt på den amerikanska marknaden, som kännetecknas av spridd ägarstruktur. Få, om än några, studier har gjorts i den svenska marknaden, som skiljer sig från den amerikanska marknaden genom hög ägarkoncentration. Detta ger oss därför intresse i att undersöka hur revisionskommittén och resultatmanipulering förhåller sig i Sverige.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag.

   

  Metod: Vi tillämpade en deduktiv ansats där vi med hjälp av teorierna positiv redovisningsteori (PAT), agentteorin, institutionella teorin, stewardshipteorin, samt critical mass theory och tidigare empiriska studier formulerade ett antal hypoteser kring påverkan av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på förekomsten av resultatmanipulering. Hypoteserna testades sedan i en tvärsnittsstudie med företag som var noterade på Stockholmsbörsen 2017.

   

  Slutsats: Resultatet från undersökningen visar att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag. Detta avviker från tidigare studier som är gjorda på amerikanska marknaden som visar att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess begränsar resultatmanipulering. En förklaring för detta kan vara att den höga ägarkoncentrationen i Sverige gör att de större aktieägarna själv uppfyller övervakningsrollen, vilket gör att revisionskommitténs roll som övervakare inte har lika stor betydelse här i Sverige som i USA. Därmed drar vi slutsatsen att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering inom svenska börsbolag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahnelöv, Petra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Morar, Adriana
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stolt, Malin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ideella värden och ekonomi: ett motsatsförhållande?: En studie om ekonomistyrning i ideella föreningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ideella föreningar skapar icke-finansiella värden som är viktiga för samhället i stort, men de måste samtidigt ha en fungerande ekonomi och hushålla med sina resurser, både pengar och ideellt arbete. I litteraturen uttrycks en oro att föreningarna marknadiseras genom att lägga ett större fokus på ekonomiska aspekter och anamma arbetssätt från näringslivet, och att detta leder till att föreningarnas demokratiska värden och ideella syften hamnar i skymundan.

  I den här uppsatsen undersöks detta problem med hjälp av följande frågeställningar: Hur använder ideella föreningar ekonomistyrning för att främja sina syften och mål utan att förlora sina ideella värden? Vilken förankring har dessa arbetssätt i affärsmässiga metoder?

  Syftet med uppsatsen är att förstå ekonomistyrningens roll i de ideella föreningarnas balansgång mellan ekonomisk effektivitet och ideella värden. Genom att studera hur ekonomistyrning används i ideella föreningar och se vilken anknytning den har till affärsmässiga metoder hoppas vi kunna bidra med kunskap och inspiration till ideella föreningar i deras arbete med ekonomistyrning. För att göra det har representanter från fem föreningar intervjuats. Föreningarna skiljer sig i storlek och verksamhetsinriktning.

  De slutsatser som dras är att ekonomistyrning kan bidra till att ideella syften nås, men att de föreningar som anser sig framgångsrika inte lägger fokus på hur styrningen utformas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ideella värden och ekonomi
 • 24.
  Ahrenius, Josefin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Selerud, Annika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Att styra i kreativa företag: för att stimulera kreativitet och nå lönsamhet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Att styra i kreativa företag - för att stimulera kreativitet och nå lönsamhet

  Författare: Josefin Ahrenius och Annika Selerud

  Handledare: Petter Boye

  Examinator: Thomas Karlsson

  Kurs: 2FE71E - Företagsekonomi III - Ekonomistyrning, examensarbete 15 hp

  Frågeställning: Hur kan ett kreativt företag styras mot lönsamhet och samtidigt bibehålla kreativitet hos medarbetarna?

  Syfte: Syftet är att beskriva hur kreativa företag kan utveckla en mer effektiv styrning och samtidigt behålla medarbetarnas kreativitet. Syftet är även att förstå varför företagsstyrningen kan behöva anpassas till de specifika förutsättningar som gäller för kreativa företag. Vi har också som syfte att ta fram och identifiera särskilt viktiga saker att tänka på vid styrning av företag som LEON och andra företag i en liknande situation.

  Metod: Denna studie utgår från ett abduktivt angreppssätt. En kvalitativ undersökningsmetod har används för att få en djupare förståelse kring problemet som studerats. Primärdata har samlats in med hjälp av intervjuer gjorda med personer inom företag som verkar i en kreativ bransch.

  Slutsats: Vår studie har visat att kreativa företag generellt har en kultur som innefattar mjuka värden. Det behövs en tydlig ledare som kan sätta ramar och styra mot mål, då det visats att målet för de som arbetar inom ett kreativt företag generellt inte är att maximera vinst, utan att skapa ett arbete de blir erkända för. Denna studie har också visat att kreatörer behöver hänsyn och en ledare som bejakar deras individualitet. En ledarstil som passar i kreativa företag är management by Walking around. Vår studie visar också på att de mest kreativa företagen inte bör bli för stora.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Akhtar, Mahroz
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Mahmood, Awais
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Challenges faced by “Pakistani entrepreneurs” in different cultural context2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this research paper is to explore the challenges faced by Pakistani entrepreneurs in different cultural context of Sweden and Pakistan.

  Design/methodology/approach – In order to collect primary data, authors has conducted six interviews of Pakistani entrepreneurs. Three entrepreneurs were taken from Pakistan and three were taken from Sweden. For this research paper, authors has used Inductive approach as Research approach, Case study as research design, Qualitative data as research strategy, primary and secondary data as data sources and in-depth semi-structured interviews as data collection method, purposive and snowball method were used to select sample size. For the sake of collecting secondary data, two search engines were used; One Search and Google Scholar. Different published articles and journals were utilized in order to critically analyze Literature on similar topic.

  Conclusion – Challenges faced by Pakistani entrepreneurs in Pakistan are brand registration problem, corruption, Lack of support, Labour problem, Law and order, High taxes, Loan problem, Load shedding problem, high approach and high rental expenses. Explored challenges in Sweden are; Language barrier, Employees problem, Loan problem, High taxes, Saturation, less availability of shops, Racism, requirements for Swedish licences.

  Research limitations/implications – This research paper is only limited to Pakistani entrepreneurs who have start-ups in Pakistan and in Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alamine, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Chelala, Justina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Can "lagom" save you in a Confucian world?: A study of how national cultural differences affect the use of management control systems of Swedish firms in China.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyze and provide a deeper understanding of how the national culture of China affects the use of formal and informal management control systems of Swedish firms, operating in China. In order to conduct this research, relevant theories concerning internationalization, culture and management control systems were gathered and analyzed in relation to each other. This resulted in a conceptual framework, which illustrates the interrelationships between the concepts. Thereafter, this was used as the ground to which the empirical findings were analyzed and compared to. The analysis chapter involves a discussion of the similarities and dissimilarities between theory and empirical data, which leads to the conclusions of this study. This is lastly followed by theoretical implications, practical implications and recommendations, limitations and suggestions for further research.

   

  The study has been conducted with a qualitative research method, in order to obtain a deeper understanding of how national culture can affect the use of  management control systems of Swedish firms in China. Further, due to the unexplored and limited research area of this complex subject, the study followed an abductive approach.

   

  The findings of this research indicate that the Chinese culture affects the use of formal control systems, in which they are used extensively within Swedish firms, operating  in China. However, the national culture of China does not have an effect on the informal control systems of Swedish firms. Nevertheless, the use of the informal control systems should not be undermined, as the use of these triggers for more innovation and creativity among the members of an organization. This in turn could lead to Swedish firms operating more efficiently in the Chinese market. This research can be valuable for Swedish firms that wish to internationalize to the Chinese market, as well as firms operating in China with concerns regarding the use of management control systems in relation to the culture.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Albinsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Torstensson, Uljanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Wessberg, My
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  E-handel i förändring: Hur etableringen av fysisk butik förändrat ekonomistyrningen i clicks to bricks-företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: På senare tid har mer uppmärksamhet dragits till fördelarna med fysiska butiker, speciellt nu med en ökad konkurrens på nätet. Det har lett till att företag har gått från att enbart bedriva e-handel till att även komplettera med att etablera fysisk butik; clicks to bricks. När företag förändrar sin strategi måste de också anpassa sin ekonomistyrning.

   

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap genom att hitta mönster i hur ekonomistyrningen förändrats i samband med etableringen av fysiska butiker hos företag som startat som e-handelsföretag.

   

  Metod: Två företag som genomfört förändringen clicks to bricks har legat till grund för denna studie. För att bringa klarhet i vår frågeställning har semistrukturerade intervjuer genomförts med respektive företag.

   

  Slutsats: Företag som har genomgått clicks to bricks har upplevt både interna och externa förändringar som resulterat i ett ökat behov av formella styrmedel, där budget och kortsiktig planering har varit extra framträdande. MCS har blivit mer öppet för att snabbt kunna hantera förändringar som sker. Somliga verktyg i ekonomistyrningen, såsom företagskultur, har inte av vad som framkommit i denna studie förändrats efter etableringen av fysisk butik. I andra verktyg har det tillkommit moment; bland annat kräver fysisk butik andra mätsystem samt används verktyg i ekonomistyrningen i andra syften än tidigare.

   

  Nyckelord: clicks to bricks, ekonomistyrning, situationsanpassning, MCS-paket

  Ladda ner fulltext (pdf)
  E-handel i förändring
 • 28.
  Albort-Morant, Gema
  et al.
  University of Valencia, Spain.
  Oghazi, Pejvak
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  How useful are incubators for new entrepreneurs?2016Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 69, nr 6, s. 2125-2129Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines profiles of incubator tenants who provide the most positive evaluations of the use of advisory services and support from incubators. The study presents an application of qualitative comparative analysis (QCA) to a sample of 54 incubator tenants in Valencia, Spain. The study examines how entrepreneurs' age, gender, education and training, work experience, and family background affect the utility of advice and support from experts at the incubator. The results of the research inform that the incubator tenants who find the services of incubators most useful are young, have good studies, have professional experience, and have family experience.

 • 29.
  Aldin, Sandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjöstedt, Tove
  Johansson, Kristina
  Hållbarhetsredovisning: – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017

  Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö

  Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin

  Handledare: Yuliya Ponomareva

  Examinator: Pia Nylinder

  Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans.

  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet.

  Bakgrund: Hållbarhetsredovisning handlar om redovisning som omfattar miljö, social och ekonomisk påverkan. Klädbranschen är utsatt för mycket press av både media och konsumenter som ställer höga krav när det gäller hållbarhetsfrågor och därför är det viktigt att kommunicera informationen öppet. Som ett stöd för att kunna kommunicera CSR öppet finns det globala ramverket GRI som består av riktlinjer för att få en jämförbar rapportering inom hållbarhetsredovisning. En princip som hör till GRI:s riktlinjer handlar om balans där företag ska redovisa både bra och dåliga resultat.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i svenska klädföretags hållbarhetsredovisningar som redovisar enligt GRI:s riktlinjer för att se hur svenska klädföretag redovisar negativ information och förhåller sig till GRI:s princip balans där både positiv och negativ information ska redovisas.

  Metod: Studien är genomförd i form av en multipel fallstudie. Datainsamlingen består av sekundärdata där sex klädföretags hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar har studerats.

  Slutsats: Studien visar att samtliga klädföretag redovisar både positiv och negativ information i sina rapporter, men det är övervägande positiv information. Det framkom även att klädföretagen använder sig av olika strategier när de presenterar negativ information i sina rapporter vilket gör att informationen ändå kan uppfattas som positiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hållbarhetsredovisning
 • 30.
  Ali, Esonita
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Szumska, Magdalena
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hållbarhetsstyrning i klädbranschen: En kvalitativ studie om klädbutikers dagliga arbete med miljö och hållbarhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: I Sverige köper varje person cirka 12,5 kilo kläder årligen, varav cirka 8 kilo slängs. Idag tillverkas en stor mängd kläder av dålig kvalité som dessutom inte håller särskilt länge. Modebranschen genomsyras av linjär ekonomi som inte tar hänsyn till att materialanvändning görs utifrån ett hållbart sätt. Branschen anses även vara den näst mest destruktiva industrin. De flesta klädföretag har särskilda sektioner på sina hemsidor där läsare har möjlighet att ta del av företagens hållbarhetsarbeten, hållbarhetsrapporter etc. Det vi frågar oss är om de beskrivna strategierna och anvisningar om hållbarhet faktiskt motsvarar det dagliga arbetet som utförs.

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse av hur klädbutiker arbetar med hållbarhet. Vi vill undersöka hur klädbutiker följer uttalade hållbarhetsstrategier.

  Metod: I den här studien har vi använt oss av en abduktiv metod med en kvalitativ ansats. Vi har samlat in teoretiskt material som sedan sorterades och bearbetades. Därefter tog vi kontakt med klädbutiker, läste på om deras miljö- och hållbarhetsarbete och genomförde intervjuer med dem. Det empiriska materialet vi fick fram var till hjälp för att avslutningsvis kunna komplettera den teoretiska referensramen.

  Slutsats: De största miljö- och hållbarhetsinsatserna som enskilda butikerna vidtar är återvinning och återanvändning av kläder. Samtliga butiker arbetar även med allmänna miljövänliga handlingar som att källsortera samt vara sparsam med användning av resurser. För att det dagliga arbetet ska kunna ligga i linje med uttalade hållbarhetsstrategier gör enskilda butiker insatser i den mån som är möjligt för dem. Det är insatser som att ta betalt för påsar, sortering, ansvarsfull resurshantering, återvinning. De insatserna bestäms och är influerade av ledningen och det är butikschefens uppgift att se till att det förverkligas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alku, Jeton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rashiti, Judita
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Target Costing i produktutvecklingsprocessen: En studie på Volvo Construction Equipment i Braås2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ”Target Costing” har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. Metoden används för att integrera kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med kundkrav och företagets egna vinstkrav.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ”Target Costing” används i produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ”Target Costing”-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte är att ge förbättringsförslag.

  Metodval: Data samlades in genom ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, direkt observation samt dokumentation där intervjuer var den huvudsakliga informationskällan.

  Slutsatser: ”Target Costing” används som ett kostnadsreduceringsprogram på Volvo CE inom deras produktutvecklingsprocess i syfte att bibehålla sin konkurrenskraft och möta prispress från konkurrenter. ”Target Costing” används inte i enlighet med karaktärsdragen eftersom deras kostnadsreduceringsmål representerar kostnadsgapet och är deras utgångspunkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Allgurin, Adam
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Filip
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Exploring Machine Learning for Supplier Selection: A case study at Bufab Sweden AB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet

  Författare: Adam Allgurin och Filip Karlsson

  Handledare: Hana Hulthén

  Examinator: Helena Forslund

  Titel: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB

   

  Bakgrund: En av de viktigaste delarna inom inköp är val av leverantörer, på grund av deras förmåga att påverka leverantörskedjan. Att välja rätt leverantör(er) kan vara en komplex process där många variabler, både kvantitativa och kvalitativa, är inblandade. En av metoderna för att hjälpa företag med deras leverantörsval är artificiell intelligens (AI) där maskiner blir tränade av beslutsfattare eller historiska data att göra prognoser och rekommendationer. En teknologi inom AI som kan ändra inköp är Maskininlärning.

   

  Syfte: Syftet med den här studien är att den ska vara ett första steg för Bufab mot en implementation av Maskininlärning. Studien ämnar bidra med ett ramverk for de variabler som behövs för att skapa en maskininlärningsalgoritm för leverantörsval och hur de här identifierade variabler kan rankas. Studien ämnar också bidra med en list över fördelar och nackdelar med maskininlärning, både generellt och specifikt för maskininlärning.

   

  Metod: Det här är en kvalitativ fallstudie av leverantörsvalsprocessen I Bufab Sweden AB. Det teoretiska kapitlet är mestadels baserat på aktuell litteratur från både vetenskapliga artiklar och böcker. Den empiriska datainsamlingen är gjort genom ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer samt data insamlad från Bufab. Det har varit sex respondenter medverkande i studien, både internt och extern från Bufab.

   

  Resultat: Studien identifierar 26 variabler som är viktiga vid leverantörsval och kan vara användbara för en Maskininlärningsalgoritm. Dessa variabler har rankats baserat på teori och empiriska data, för att bestämma hur viktiga de är. Det finns flera fördelar och nackdelar med Maskininlärning, en fördel är att Maskininlärning kan hantera standardiserade och repetitiva arbetsuppgifter och en nackdel är att anställda tenderar att vara rädda för att förlora sina jobb. En tabell med alla för- och nack-delar återfinns i slutsatsen. Ett ramverk för ett första steg av en implementering av Maskininlärning för Bufab har skapats, detta inkluderar tre steg. Steg ett: identifiera relevant data (variabler), steg två: förbereda data och steg tre: att överväga de olika Maskininlärningsalgoritmerna.

   

  Nyckelord: leverantörsval, maskininlärning, variabler för leverantörsval, leverantörsval med maskininlärning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alm, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rylander, Jesper
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Framtagande av standardsortiment, ekonomiska produktionskvantiteter och beställningspunkter: En fallstudie hos Spinova AB 2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Bernstein et al. (2011) menar att kunder vill ha breda sortiment men att detta leder till problem för det tillverkande företaget. Större utbud attraherar fler kunder, speciellt på en konkurrensutsatt marknad men samtidigt som detta ger positiva effekter medför det även en mer komplex produktion. Ett större sortiment tenderar att minska efterfrågan på individuella produkter och företaget förlorar möjligheten med skalfördelar då stora produktionsbatcher i detta fall medför stor lagerhållning. En metod för att göra produktionen av dessa artiklar mer kostnadseffektiv är att använda ett standardsortiment.

  Syfte - Syftet med studien är att ta fram ett standardsortiment och sedan identifiera de ekonomiska produktionskvantiteterna för det framtagna standardsortimentet. Vidare är syftet att belysa vilka beställningspunkter och säkerhetslager Spinova ska använda för standardsortimentet.

  Metod - Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt och författarna har använt sig av en deduktiv ansats vid framtagning av ett standardsortiment för fallföretaget Spinova. För att besvara syftet med studien har författarna benchmarkat mot konkurrenter, tagit fram ett standardsortiment samt räknat ut de ekonomiska produktionskvantiteterna, säkerhetslager och beställningspunkter. Metoderna som använts för att göra detta har varit beräkningar, semi- strukturerade intervjuer samt observationer.

  Slutsatser – Författarna har tagit fram ett standardsortiment som inkluderar 590 artiklar. För dessa artiklar har produktionskvantiteter tagits fram genom beräkningar av ekonomiska produktionskvantiteter och utfallets rimlighet i förhållande till kapitalbindning och lagerhållning. Till sist har författarna utifrån olika servicegrader gett förslag på vilka säkerhetslagernivåer och beställningspunkter det framtagna standardsortimentet ska ha.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Almén, Mimmi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Det är dags att vi bryter isen: Damhockey eller "hockey", den riktiga ishockeyn.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To create a successful development in sports, gender equality is required. The lack of gender equality within the sport as an organization is therefore a problem and historically, sports is characterized by a gender structure where women is subordinate to men. The purpose of this essay is therefore to increase the knowledge of  the position of women within the field of ice hockey, and to open up for an analyzis of the gender equality within the rules of ice hockey using the theory of social constructionism. The theory makes it possible to highlight the meaning of commonly used concepts within the gender equality debate such as masculinity and femininity as social constructions depending on culture and history and how they change over time. This leads to the question of how the level of gender equality in the rules of ice hockey can be understood by using a social constructive theory. In order to achieve the purpose, the essay has the legal analyzis method as a basis to make the analyzis more nuanced. Interwiew as a method has also been used to create additional support for the conclusions. The study shows that there are significant differences in the rules of ice hockey that causes a problem with gender equality, but if you look under the surface, you could find that what seems to be natural, really is not. The rules of ice hockey, and the problem of gender equality are social constructions that changes under influence by the social environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det är dags att vi bryter isen
 • 35.
  Alpenberg, Jan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Motives and structure behind capital investments in ice hockey arenas – the Swedish way2020Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 23, nr 3, s. 416-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An unprecedented number of large ice hockey arenas were built in Sweden between 2000-2014. This study explores the motives and rationale behind these capital investments in Swedish ice hockey arenas. Based on a multiple data gathering methods, this research conclude that capital investments in sport arenas are primarily driven by the need for rationalization and improvement of events, increasing societal image building through sport and an increasing focus on social enrichment in the competition for attracting citizens and companies to municipalities. Close collaborations between local politicians, club executives and entrepreneurs have provided creative financial solutions for the new arenas. The ice hockey arena projects have been legitimized from a societal perspective through either overly optimistic or manipulated sophisticated capital investment methods, which provided the necessary support for the political decision rationale that has been dominating these projects. A consequence of the arena projects, is an increased commercialization and professionalization of Swedish hockey.

 • 36.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Alku, Jeton
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rashiti, Judita
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Target Costing in a Stage-Gate Design System2016Ingår i: Asia-Pacific management accounting journal, ISSN 1675-3194, E-ISSN 2364-1177, Vol. 11, nr 1, s. 23-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance of new product development is observed in recent research on Dynamic Capabilities and in research focused on Target Costing (TC). Using established concepts from both the Dynamic Capabilities and Target Costing literatures we examine possible path-dependent conflicts in introducing TC into an organization using a traditional western product design approach.

  This study describes how Target Costing (TC) was attempted as an addition into a traditional Stage-Gate (SG; Cooper, 1990) product development process. Implementing TC as a separate tool in a Stage-Gate model raises the possibility that the sequential and rigorously “gated” design process will conflict with the iterative and multifunctional nature of TC.

  We find that there is conflict between the Stage-Gate method and TC that is consistent with criticisms of SG raised by Sethi and Iqbal (2008). This includes limitations to learning due to truncation of sub-projects without the iterations in TC. As well, we support Sethi and Iqbal’s finding that the extremely rigorous gate-evaluations reduce flexibility in the development system.  We connect their observations with the concept of dynamic capabilities to make our analysis more granular and point more precisely to the aspects of TC that are in conflict with SG-type design processes.

 • 37.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Henebäck, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Wnuk-Pel, Tomasz
  University of Lodz, Poland.
  Environmental reporting in Swedish municipalities2016Ingår i: Paper presented at the 12th Asia-Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Taipei, Taiwan, October 5-7, 2016, APMAA - Asia-Pacific Management Accounting Association , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines environmental performance measurement and reporting in Swedish municipalities. The environmental reporting in municipalities has become increasingly important as the human impact on the environment has increased and public organizations are expected to take responsibility for reducing their environmental impact. The implementation of New Public Management (NPM) ideas in municipalities has led to an increase in the use of different performance measurements. This study confirms that municipalities with a high NPM-maturity show an increased use of environmental performance indicators. Different measures are used for the environmental indicators which affect the comparability of municipalities environmental reporting. The key factor that explains municipalities use of environmental performance indicators is the level of performance measurements in the organization in general. 

 • 38.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johannisson, Bengt
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Strandberg, Pär
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kapitalförsörjning och socialt företagande2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om kapitalförsörjning för såväl sociala som kommersiella företag inom ramen för ett socialt regionalt innovationssystem. Projektets målsättningar består i att identifiera, analysera och i handling omsätta kunskaper kring hur entreprenörskapets möjligheter kan användas för att initiera och utveckla nya eller existerande verksamheter. En väsentlig utgångspunkt för denna studie är att entreprenörskap i dess olika former, kräver tillgång på kapital och då i klartext såväl finansiellt-, socialt- som kunskapskapital.

  För att skapa ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samhälle behövs inte bara robusta kommersiella företag. Sådana samhällen byggs också av sociala företag (SF), vilka består av verksamheter som inte primärt drivs för att maximera vinsten, utan snarare använder överskottet till att göra sociala insatser. Under de senaste årtiondena har antalet sociala företag vuxit världen över och dessa företag kännetecknas bl a av hög andel ideella resurser, en kooperativ struktur, och att eventuella överskott stannar kvar i verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Johannisson, Bengt
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Strandberg, Pär
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Social entrepreneuring - structures and processes: a practice-theory approach2014Ingår i: Paper presented at the 28th RENT conference: Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy and practitioner practices, Luxembourg, November 19-21, 2014, EIASM - European Institute for Advanced Studies in Management , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is an increasing gap between the contemporary academic and political concern for social enterprising and available theoretical and empirical research in the field. In this study we want to contribute to a much needed bridge by, first, outlining a conceptual framework for (social) entrepreneuring based on practice-theory. Second, we generate an in-depth inquiry into the everyday operations of two Swedish social businesses, interconnected in an emerging franchise structure, identifying basic structural and processual features of social entrepreneuring. The proposed structures include the dualities individual/collective as the actor, personal/institutional rules of action and self-identity/social identity. The six identified practices concern social bricolaging, amplified immediacy, dynamic involvement, ambiguous legitimacy, self-enforced heterogeneity and urgency for financial viability.

 • 40.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Municipal managers and the use of capital investment methods in decision-making2019Ingår i: Presented at the 15th Asia Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Doha, Qatar, November 2-5, 2019, Asia Pacific Management Accounting Association , 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Capital investments in the public sector counts for large amount of spending every year and municipalities have a responsibility to allocate resources both cost effective and efficiently in order to achieve societal benefit for the citizens. Well-prepared assessment data and a structured and stable project routine should therefore be expected to form an important basis for investment project assessment. Based on previous studies however, uniform investment assessment decision logic has not been clearly identified and thoroughly explained. Previous research on municipality organizations shows even the existence of parallel, sometimes contradicting decision logics. Capital investments in municipal organizations can therefore be concluded as a still relatively undiscovered, but important knowledge area within the investment field, both from a theoretical and practical viewpoint.

  This study can thus be seen as an in depth case study trying to further line out and explain investment practice documented in the previous research and focus on how investment decisions are conducted and related to how the propulsion process of new investments are organized in Swedish municipal organizations. The overall purpose with the study is to increase the understanding and explanations on how Swedish municipalities use assessment data for initiation, integration and decision making of large projects, in the light of the different decision logics that seem to be prevalent in the investments practice of municipal organizations.

 • 41.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Resource allocation and capital investment practice in Swedish local governments – a messy business2018Ingår i: Paper presented at the 8th Global Innovation & Knowledge Academy Conference (GIKA), Valencia, Spain, June 25-27, 2018, Global Innovation and Knowledge Academy , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore capital investment practices in Swedish local governments, outline some critical issues of the resource allocation process and also to reveal the behind rationales used for and influencing decision making of large tangible investment projects. Through a survey to all 290 Swedish local governments, in combination with interviews in two municipalities, the resource allocation process is mapped and analyzed.

  Our results confirm and support the existing literature in the area of capital investment practice in local governments, in terms of the large spread of financial- and non-financial criteria used in the process of evaluating new projects. Additionally, we find support for the fact that local governments which have adopted New Public Management to a larger extent also tend to use more sophisticated capital investment routines and methods. 

  The main contribution with this study is added granularity about capital investment practices in local governments in general and more in depth insights about the tension in use of diverse and conflicting decision rationales. These rationales that exists in the municipalities during the resource allocation process are financial-, operational-, and political. Altogether, the capital investment practice in Swedish local governments reveals a complex and even messy picture.

  In conclusion this research also provides additional insight to some potential inclination effects and consequences of today´s capital investment practice in local governments and agencies.

 • 42.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Resource allocation and capital investment practice in Swedish local governments: A messy business2019Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 101, s. 897-905Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine capital investment practice for large infrastructure projects undertaken by local governments. Our study contributes to the existing literature by addressing the field theoretically from both decision- and process-based investment approaches and by using multiple research methods, both qualitative and quantitative, in search of empirical evidence of investment practice in Sweden. Our results confirm the large spread of financial and non-financial criteria used to evaluate new projects. Local governments that have adopted New Public Management largely use more sophisticated capital investment routines and methods. We contribute with added granularity to capital investment practices in local governments, characterized by diverse and sometimes conflicting decision rationales in terms of financial, operational, and political considerations. The investment practice reveals a complex, competitive, and "messy" picture with potential effects and consequences.

 • 43.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The importance of the symbiosis: working environment conditions in manufacturing lean enterprises, the effects and implications2018Ingår i: Paper presented at the 14th Asia Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Tokyo, Japan, October 29-31, 2018, Asia Pacific Management Accounting Association , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Lean production (LP) has been the dominant production rhetoric for the last couple of decades but there is limited and ambiguous knowledge concerning the impacts of how LP practices influences the working environment conditions. Drawing from prior research (i.e. Håkansson, et al., 2017; Saurin and Ferreira, 2009; Conti, et al. 2006) we add granularity through in-depth empirical studies to the field and provide evidence for both positive and negative impact of the use of LP on the perceived working environment conditions among employees in the manufacturing sector. Through in-depth interviews with managers and production workers, and a survey to non-managers in three manufacturing companies in the southern part of Sweden.  

  The results confirm existing literature in that we find workers in mature LP-organizations consider their working conditions to be generally good but challenging and that workers feel empowered and motivated when working in a LP context. The study add to prior knowledge in that LP also have less positive effects on the working environment conditions which is seen primarily through high level of stress and weak communication patterns.

  We conclude that improvement work, when properly done, gradually strengthen the working conditions, and the need for worker empowerment in the improvement work process is crucial. Furthermore, when LP is perceived to be top-down from the managers, the overall perception is rather negative from a worker perspective and several of the advertised benefits from LP are never experienced among members of the organization.

  Our study contributes to further connecting the Operations Management and Human Resource Management concerning the practice of LP and the impact it has on the perceived working environment conditions.

 • 44.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  An examination of strategic change and management control systems in two contexts2019Ingår i: Presented at the 15th Asia Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Doha, Qatar, November 2-5, 2019, Asia Pacific Management Accounting Association , 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine the relationship between strategic change and management control in Canadian and Swedish health care organizations. Prior research leads us to believe that strategic changes i.e. Lean Healthcare or different Costing Methods, create significant frictions between financial and operational management. This study examines a set of strategic changes to learn how these issues impact the organization and employees involved. The Canadian (Ontario) and Swedish context allows us to examine the variety of responses to the interaction of Lean Healthcare as a strategy and traditional MASs.

  Our results reveal differences between the Swedish and Ontario hospitals that call into question assumptions underlaying our concept of MCS.  We show that Ontario hospitals MCSs and operations are loosely coupled, while in contrast, Swedish hospitals have MCSs that are firmly connected to daily operations. We speculate that the difference in the employment status of physicians is an important factor in the results. Ontario physicians are independent contractors paid by the province (a single payer system), but who make treatment decisions that must be implemented by the hospital. Swedish physicians, on the other hand, are employees of the hospital. Thus, Ontario hospitals have significant portions of their operating decisions made by people who are not employees, and who have financial incentives to make decisions contrary to both the financial needs of the hospital and the health of the patient.

  This result extends prior research by revealing how different elements of control impact the organization and we contribute to explaining contradictory results in the literature.

 • 45.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Dynamic capabilities and target costing in Swedish publicly traded companies2013Ingår i: Asia-Pacific Management Accounting Journal, ISSN 1675-3194, Vol. 8, nr 2, s. 89-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increased importance of product development can be seen in both recent research on Dynamic Capabilities as well as research on the use of Target Costing (TC). The Dynamic Capabilities literature is primarily developed in the USA and Europe, while the TC practice is rooted in Japanese practices and has been transferred to the west. This study examines the relationship between the Dynamic Capabilities of the product development team and the implementation of Target Costing (TC) in publicly traded companies in Sweden. Using established concepts from both the Dynamic Capabilities and Target Costing literatures we find partial support for the relationship. We suggest that there may be a bias in the development of Dynamic Capability research that does not comprehend organization practices such as those seen in Japan, Sweden and in Lean Production organizations more generally. Reasons for this are discussed and proposals for further research are proposed.

 • 46.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Exploring communication practices in lean production2016Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 69, nr 11, s. 4959-4963Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the daily work practices at an organization that successfully incorporates lean production practices into the organizational culture, and reveals a pattern of practices used by managers in their daily work. This pattern of communication practices is consistent across the organization's manufacturing sites. Subsequent examination of archival qualitative data confirms the existence of the identified pattern of practices. An essential part of lean production is that participants are all involved in improvement activities. The collaborative nature of these activities highlights the importance of communication practices as a lubricant between managers and workers. The communication practices identified in this study appear consistently in strong lean production environments, while the opposite practices appear in weak lean production and traditional US-style environments.

 • 47.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Exploring Practices in Lean Management2016Ingår i: Paper presented at the 6th Global Innovation & Knowledge Academy conference, Valencia, Spain, March 20-23, 2016, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Responding to the call for papers, we study the daily work practices of managers at a very strong Lean Production organization and reveal a pattern of practices used by managers in daily work. This pattern of management communication practices is consistent across the organization’s manufacturing sites. We then examine archival qualitative data from seven different sources in a deductive theory-testing mode, and confirm the existence of the identified practices in other organizations.

  An essential part of many forms of LP is that participants are all involved in improvement activities. The collaborative nature of these activities raises the importance of management communication practice as the sole lubricant between managers and workers which enables these activities.  

  We find that the identified communications practices were consistently found in embedded LP environments and the opposite practices were found in weak LP and in US-style environments.

 • 48.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Lean and management control in Sweden: a comparative case study of management control in two organizations implementing Lean production in an advanced eceonomy: a pivot rather than a leap2014Ingår i: Paper presnted at the 10th Asia Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Bangkok, Thailand, October 27-30, 2014, APMAA - Asia-Pacific Management Accounting Association , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine the Management Control System (MCS) as a focus of action in two companies moving to a comprehensive Lean Production (LP) operations philosophy. Neither organization had previously self-identified as Lean.

  These two organizations experience difficulty in understanding and changing their MCS in response to LP, even though both have some prior experience with lean tools. We describe issues faced by managers in re-imagining financial control in LP. In both organizations there is a very strong move to physical controls and diminution of time spent on financial controls, however this move is quite troublesome for the financial staff, who—although they support the change—feel that they lack a conceptual basis for the revising their financial tools. Physical KPIs are viewed as a core part of the MCS by operations and financial managers, which support the Simmonds (1981) Strategic Management Accounting concept.   

 • 49.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Brock University, Canada.
  Lean Healthcare and Ontario Case Costing: an Examination of Strategic Change and Control System2015Ingår i: Paper presented at the Canadian Academic Accounting Association Annual Conference, Toronto, Canada, May 28-31, 2015, Social Science Electronic Publishing Inc. (SSEP) , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we examine how two different strategic changes influence the Management Control Systems in six Ontario based hospitals. These changes are: 1. new funding regimes based on Ontario Case Costing and, 2. Lean Healthcare initiatives in Ontario Hospitals.

  The Ontario Case Costing (OCC) approach is based on the traditional MAS assumption that more accurate costs will lead to lower costs through better management decisions of some sort. In contrast, Lean Healthcare is premised on the assumption that the primary path to better performance is realized by individual employees, who serve as the leading actors in a daily process of waste removal and efficiency improvement.

  Based on the MA literature and on information about both the OCC and Lean Healthcare initiatives, we expect there to be significant frictions inside the financial management staff as well as between the Lean initiative and the financial management staff related to the OCC mandate. This study examines this set of interactions to learn how these issues impact the employees involved. In particular, the Ontario context allows us to examine the variety of responses to the interaction of Lean healthcare strategy and a traditional MAS such as OCC.

  We find that the MASs of hospitals in our sample are too loosely coupled to develop the frictions indicated by traditional MAS theory and propose modifications in application of the theory to accommodate this observation.

 • 50.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Scarbrough, Paul
  Goodman School of Business, Brock University, Canada.
  Lean Healthcare and Ontario Case Costing: An Examination of Strategic Change and Management Control System2013Ingår i: Paper presented at the 9th Asia-Pacific Management Accounting Association Annual Conference, Nagoya, Japan, November 1-4, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we examine how two different strategic changes influence the Management Control Systems in six Ontario based hospitals. These changes are: 1. new funding regimes based on Ontario Case Costing and, 2. Lean Healthcare initiatives in Ontario Hospitals.

  The Ontario Case Costing (OCC) approach is based on the traditional MAS assumption that more accurate costs will lead to lower costs through better management decisions of some sort. In contrast, Lean Healthcare is premised on the assumption that the primary path to better performance is realized by individual employees, who serve as the leading actors in a daily process of waste removal and efficiency improvement.

  Based on the MA literature and on information about both the OCC and Lean Healthcare initiatives, we expect there to be significant frictions inside the financial management staff as well as between the Lean initiative and the financial management staff related to the OCC mandate. This study examines this set of interactions to learn how these issues impact the employees involved. In particular, the Ontario context allows us to examine the variety of responses to the interaction of Lean healthcare strategy and a traditional MAS such as OCC.

  We find that the MASs of hospitals in our sample are too loosely coupled to develop the frictions indicated by traditional MAS theory and propose modifications in application of the theory to accommodate this observation.

1234567 1 - 50 av 1288
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf