lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Rosenlund, Joacim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  An Interactive Research Approach to the Triple Helix Model in Environmental Science2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Increased interaction between scientists and the social environment is considered to be one of the characteristics of modern science. This interaction can occur through collaboration between different sectors in society. In connection to this, the Triple Helix model claims that interaction between university, industry and public sectors, is key to modern innovation development. So far, cross-sector interaction between actors in environmental science has been scarcely studied in a scientific manner. Most studies carried out in the area have disregarded the actual practice of such collaborations and what happens in projects where these sectors interact. As this has become a common way to solve environmental problems, it is of considerable importance to gain more knowledge about this process. The objective of this research was to study and explain cross-sector collaboration. Using the interactive research method, characterised by joint learning and interaction with the participants, this was explored through two case studies. The method was well suited for studying ongoing interactions between the university, industry and public sectors. The first case was an international collaboration between representatives of the Triple Helix sectors. Here, olive-mill wastewater in Greece was the focus. The Triple Helix framework was used both on the intended analytical level and at a management level closer to the actor level of the participants. The second case was a three-year environmental research project in the Kalmar region where strong university-industry collaboration was carried out in order to find wastewater treatment solutions in the wood industry. This collaboration was extended to include more actors in the region during the process. The actual practice of these cases showed the importance of a dialogue between participants. Triple Helix can be used as an initial framework for such a dialogue through which the model is redefined by input from all sectors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rosenlund interactive research approach
 • 2.
  Lebeda Henriksson, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Barns och ungdomars bilder av poliser: En studie i två lokala sammanhang2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. Vägledande i beskrivningarna är tre meningsbärande begrepp – föreställningar, erfarenheter och förväntningar – vilka har utkristalliserats ur det empiriska materialet. Utgångspunkten är att bilderna är socialt konstruerade, med hänsyn till maktordning, habitus, sociala positioner och symboliskt kapital. För att förstå den betydelse unga tillskriver poliser är ansatsen därtill kulturellt sociologisk.

    Studien bygger på ett enkätmaterial med 1 945 barn och ungdomar utan specifik erfarenhet av kriminella handlingar, i åldern 10-22 år. 35 grundskolor och 11 gymnasieskolor har deltagit och svarsfrekvensen är 58 procent i vardera kommunen. Dessutom genomfördes samtalsintervjuer i grupp med sammanlagt 50 deltagare i direkt anslutning till enkätstudien. Analysmetoden är inspirerad av tematisk analys.

  Materialet visar att barns och ungdomars uppfattning om Polisen som institution är positiv, men att de är något mer kritiska till Polisen som organisation och betydligt mer kritiska till enskilda poliser. Den övervägande andelen av deltagarna har varit i kontakt med poliser, främst i skolan eller när de har ansökt om pass. Förväntningarna på poliser är att de ska rikta sin verksamhet mot vuxna. Den yngre gruppen, 10-12 år är i större utsträckning, positiva till poliser. Den något äldre gruppen, 13-16 år, är mer negativa, medan den äldsta gruppen, 17-22 år, har en betydligt mer nyanserad bild av poliser.

  Vidare visar det sig att föreställningar, erfarenheter och förväntningar intimt hänger samman. Föreställningar bygger på olika erfarenheter, vilket i sin tur genererar olika förväntningar mot bakgrund av olika förutsättningar i tillvaron. En del bilder är mer generellt förekommande medan andra framställs främst i mer avgränsade kategoriserade grupper med unga.

  Ungas bilder kan tolkas som en kamp inom fältet där habitus och symboliskt kapital utgör maktmedel. Om vi väljer att se på unga som seismografer kan deras bilder vara tecken på en allmänt hållen bild av poliser även bland vuxna. Det visar sig också finnas en mystik runt poliser. Samtidigt som de kan upplevas vara i vägen är det spännande att se dem agera i skarpt läge. Skrönor spär på mystiken samtidigt som Polisens sätt att vara förtegna om hur de verkar, bidrar till de bilder vi har av dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3. Pocorni, Jetro Kenneth
  Experimental and Theoretical Investigation of the Laser Cutting Process2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis concerns experimental investigations of laser cutting with theoretical and practical discussions of the results. The thesis is made up of three papers which are linked in such a way that each of them studies a different aspect of laser cutting: In paper I the two major laser types in cutting, namely CO2 and fiber lasers, are compared to each other by a self-defined cut efficiency. Next in paper II the laser cutting process is observed with a high speed imaging, HSI, camera to give information about the melt flow in the cut zone. In paper III the initiation of the laser cutting process, called piercing, is studied. Paper I is about investigating the effect of material type, material thickness, laser wavelength, and laser power on the efficiency of the cutting process for industrial state-of-the-art cutting machines. Here the cutting efficiency is defined in its most fundamental terms: as the area of cut edge created per Joule of laser energy. This paper presents phenomenological explanations for the relative cutting efficiencies of fiber lasers and CO2 lasers and the mechanisms affecting these efficiencies for stainless steels and mild steel over a range of thicknesses. The paper also involves a discussion of both theoretical and practical engineering issues.In Paper II a new experimental technique has been developed which enables High Speed Imaging of laser cut fronts produced using standard, commercial parameters. The results presented here suggest that the cut front produced when cutting 10 mm thick medium section stainless steel with a fibre laser and a nitrogen assist gas is covered in humps which themselves are covered in a thin layer of liquid. A combination of HSI results and theoretical analysis has revealed that these humps move down the cut front at an average speed which is a factor three less than the liquid flow speed. Paper III addresses a specific topic: Before any cut is started the laser needs to pierce the material. The two most important aspects of the piercing process are: a) How long does it take to pierce the material? And b) How wide is the pierced hole? If the hole is no wider than the cut line, the material can be pierced on the line to be cut. In this paper the laser piercing process is investigated using a wide range of laser pulse parameters, for stainless steel using a fibre laser, to discover their influence on pierce time and pierced hole diameter. A high speed imaging camera is used to time the penetration event and to study the laser-material interactions involved in drilling the pierced holes. Optimum parameters have been identified for both pierce time and pierce hole width.

 • 4.
  Klope, Eva
  Stockholm University, Sweden.
  I skuggan av ett yrke: om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. The handicraft is one part of the vocational knowing of hairdressing, but to be a hairdresser is about something more besides handicraft. Identity in this study is understood from a sociological perspective influenced by Richard Jenkins’ (2004, 2008) theoretical model of social identities. This is used together with the Bourdieu-inspired concept of vocational habitus (Colley, James, Tedder, & Diment, 2003). The method is inspired by ethnographic research and the empirical material consists of interviews and observations. Based on this material personal portraits have been created of four students. The intention is to focus on the students’ perspective about the everyday activities in school and their experiences of being trained for a vocation in school. The analyse shows that students are trained to develop a vocational habitus, to look, move, talk and feel like a hairdresser is expected to. The students encounter these expectations differently, depending on their identities as hairdressers, students or identities established in other contexts. A main finding of the study is that student identities and vocational identities sometimes are in conflict with each other.

  The contribution of the study is an increased understanding of identity creation in vocational education. It also contributes to a better knowledge of young people in vocational education and their relationship with their vocational education and upcoming vocation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Roos, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Inclusion in mathematics in primary school: what can it be?2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inclusion in mathematics in primary school - what can it be?
 • 6.
  Blomberg, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer: En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. Studiens kunskapsfokus är riktad mot karakterisering av statistiska processer och begrepp där system av begreppsramverk om informell statistisk inferens och modellering utgör en central del av forskningen. För att erhålla adekvat empiri utformades en undervisningssituation där elever engagerades med att planera och genomföra en undersökning. Studien genomfördes i en normal klassrumssituation där undervisningen inriktades mot ett område inom sannolikhet och statistisk där bland annat lådagram och normalfördelning med tillhörande begrepp introduceras. Det empiriska materialet samlades in genom videoinspelning och skriftliga redovisningar. Materialet analyserades genom ett sammansatt ramverk om informell statistisk inferens och modellering. Resultatet av analysen visar exempel på hur elever kan förväntas uttrycka aspekter av informella statistisk inferens då de genomför statistiska undersökningar. Vidare utvecklades ett ramverk som teoretiskt beskriver informell statistisk inferens i modelleringssituationer. Studien pekar på att ISI-modellering har potential att användas för att analysera hur informell statistisk inferens kan komma till uttryck och att identifiera potentiella inlärningsmöjligheter för studenter att utveckla sin förmåga att uttrycka informella statistisk slutledning och att identifiera potentiella inlärningsmöjligheter för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka informella inferenser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 7.
  Gustafsson, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Modeling of non-equilibrium scanning probe microscopy2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work in this thesis is basically divided into two related but separate investigations.

  The first part treats simple chemical reactions of adsorbate molecules on metallic surfaces, induced by means of a scanning tunneling probe (STM). The investigation serves as a parameter free extension to existing theories. The theoretical framework is based on a combination of density functional theory (DFT) and non-equilibrium Green's functions (NEGF). Tunneling electrons that pass the adsorbate molecule are assumed to heat up the molecule, and excite vibrations that directly correspond to the reaction coordinate. The theory is demonstrated for an OD molecule adsorbed on a bridge site on a Cu(110) surface, and critically compared to the corresponding experimental results. Both reaction rates and pathways are deduced, opening up the understanding of energy transfer between different configurational geometries, and suggests a deeper insight, and ultimately a higher control of the behaviour of adsorbate molecules on surfaces.

  The second part describes a method to calculate STM images in the low bias regime in order to overcome the limitations of localized orbital DFT in the weak coupling limit, i.e., for large vacuum gaps between a tip and the adsorbate molecule. The theory is based on Bardeen's approach to tunneling, where the orbitals computed by DFT are used together with the single-particle Green's function formalism, to accurately describe the orbitals far away from the surface/tip. In particular, the theory successfully reproduces the experimentally well-observed characteristic dip in the tunneling current for a carbon monoxide (CO) molecule adsorbed on a Cu(111) surface. Constant height/current STM images provide direct comparisons to experiments, and from the developed method further insights into elastic tunneling are gained.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis
 • 8.
  Sterner, Helén
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Problematisera "görandet": lärares lärande om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen i en organiserad praktikgemenskap2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Matematiklärares profession och professionella utveckling är grundläggande för elevers lärande. Syftet med studien har varit att följa en process för att förstå vad och hur matematiklärare lär i en praktikgemenskap. En grupp matematiklärare från årskurs 1-6 har träffats regelbundet under ett år. Gruppen, reflektionsgruppen har arbetat med att utveckla och söka svar på en gemensam kärnfråga. Reflektionsgruppens gemensamma intresse var att förstå mer om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen. Studien har sin grund i Goodchilds (2008) den utvecklande forskningscykeln som kombineras med Wengers (1998) praktikgemenskaper för att analysera hur reflektionsgruppens samtal om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen förändras. I analysen och tolkningen används tre begrepp som analysverktyg: ömsesidigt engagemang, gemensamt intresse och delad repertoar. Resultat visar förändringar i reflektionsgruppens samtal från att förstå, till att identifiera, till att tolka och slutligen tillämpa matematiskaresonemang i matematikundervisningen. Ett resultat av studien är också förändringar i reflektionsgruppen samtal som förändras från konsensus till att problematisera kärnfrågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Willén, Rebecca M.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Recollection of Repeated Events: Difficulties and Possibilities2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Survey based research about self-reported incidents and legal investigations concerning sexual abuse, terrorism, and refugee status determination often involves reporting about self-experienced events that are similar to each other and has occurred repeatedly. Such repeated events tend to be recalled in a general manner and as a cluster of events. It can therefore be difficult for a respondent or witness to specify which individual episode a particular detail belongs to and to describe the individual episodes in detail. The overall aims of the present thesis were to investigate whether peoples’ memories of repeated events can be improved by mnemonics and how memory specificity should be measured. Two studies were conducted and both were based on interviews with 95 dental care patients about all dental visits they had made during the past ten years. Objective truth was established by analysing their dental records. Both studies employed two measures of memory specificity (number of individual events recalled and recalled amount of details about the events). Amount of details was measured by categorising the respondents’ utterances as generic, specific, or specific-extended in line with established coding procedures for measuring overgeneral memory. Study I investigated the effect of context-specific cues on peoples’ ability to remember individual events and details about the events. The main results showed that context-specific cues tended to be more effective for recollection of individual events than cues commonly used in legal practice. The context-specific cues did also generate somewhat more details than the comparison cues. The results imply that recollection of repeated events can be enhanced by mnemonics such as context-specific cues. Study II showed that the two measures of memory specificity (i.e., number of individual events recalled and recalled amount of details about the events) were influenced differently by all five investigated factors (interviewees’ age, number of experienced events, interviewer, perceived unpleasantness concerning the events, and how much the interviewee had rehearsed their memories). For instance, number of experienced events positively influenced the number of events recalled but had no effect on the amount of details. It was additionally found that the respondents often underestimated how many visits they had made. An important implication of the study is that future research should make clear distinctions between the two types of memory specificity. In sum, the studies suggest that mnemonics can aid recollection of repeated events, although the research on the subject has methodological issues that need to be resolved.

 • 10.
  Staaf, Patricia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Malmö högskola.
  Som man frågar får man svar: Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.

      Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. En delfråga är om dessa skiljer sig från de strategier som används av studenter med svenska som första språk.

       Materialet utgörs av fyra hemtentor och omfattar dels uppgiftsinstruktioner och tentamens­frågor, dels skriftliga provsvar på dessa frågor skrivna av 19 andraspråksstudenter  och 12 förstaspråksstudenter. Av dessa har 5 andraspråks­studen­ters texter valts ut för näranalys.

  Analysen av språkfunktioner i både uppgiftsinstruktioner och provsvar relateras till Blooms reviderade taxonomi och de skribentroller som efterfrågas i uppgifterna, liksom de skribent­roller studenterna intar i sina provsvar har undersökts utifrån Hoods identifierade skri­bent­roller (voice roles): iakttagare, utredare och kritiker. I analysen kombineras Hoods skribentroller med Ivaničs uttryck för identitet i skrift; dessa är självbiografiskt jag, diskursivt jag och skribentjag.  Genom att kombinera skri­bentroller och identitetsuttryck kan interimsspråksdrag förklaras med att efterfrågade roller intas i en annan identitet än förväntat, vilket resulterar i ytterligare skribentroller. Utöver Hoods roller identifieras i mitt material även rollerna inlärare, upplevare och debattör. De två första är interimspråksroller som visar att studenten är medveten om dis­kursiva krav men ännu inte har strategier att göra det som förväntas. Debattören är en skri­bentroll som snarare efterfrågas i argumenterande texter på gymnasialnivå än på akademisk.

  Av analysen framgår att frågeformuleringarna ibland leder studenten fel, eftersom de ännu inte erövrat innebörden av språkfunktioner som att resonera och diskutera inom den akademiska diskursen. Frågeformuleringar tolkas därför alltför bokstavligt.

      Analysen visar dock att andraspråksstudenternas språkanvändning är funktionell i den be­mär­kelsen att studenterna oftast möter kraven för betyget godkänd. Där­emot når de inte de högre betygen i samma utsträckning som förstaspråks­stu­­dent­­erna. Skillnaden kan förklaras med graden av genrean­passning och andra­språks­stu­­denter­­nas avsaknad av strategier för att språkligt demonstrera förmågan att inta de roller och tillämpa de språkfunktioner som är förknippad med de hög­re nivåerna i Blooms taxonomi. Skillnaden mellan nybörjarstudenter och studen­t­er med tidigare erfarenhet av högskolestudier är dock större än skillnaden mellan förstaspråksstudenter respektive andraspråksstudenter      Resultaten diskuteras i relation till högskolornas uppdrag om breddad rekrytering och utbildningspolitiska diskurser.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Cronquist, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Spelet kan börja: Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process.The overall aim of this licentiate thesis is to analyze what an art teachers education,founded on contemporary conceptual art, can offer in terms of transformativelearning. The point of departure is adults learning processes as renegotiations ofprevious interpretations which can be transformed to new understanding. The studyanalyzes what aspects of transformative learning are reflected in students' texts andimages, produced as part of the studied course. The licentiate thesis also discussespossibilities and constraints of this learning process. The study was conducted as acase study based on a hermeneutic approach. Material was collected from thecourse blog which consisted of students' texts and images.The study results show a transformative learning process which students experiencedas emotionally tumultuous because their self-image, as future art teachers, isrenegotiated. The situation contains a dimension of learning which I call "twistingand turning" in which new understanding is being formed. This situation requires aself-reflexive creative approach. The result generates questions about therelationship between the content of the education (what) and the learner (who) in anart teachers education founded on a non-traditional base. This applies above all ineducations that challenge students' prior understanding of a field. One could alsoask how adult learning is staged as relearning in higher education. The studydevelops a concept of reflexive creativity which contains a more abstract level thanjust problem solving. The idea of reflexive turn in art education, based onconceptually contemporary art, is also discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Boe Presteng, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Strategy development following liberalization: a study of companies in the Swedish electricity market2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf