lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Smits, Vivian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Studio Västsvensk Konservering, Sweden.
  Att skapa ett kulturarv2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet för detta arbete ligger i att utveckla samarbetet mellan aktörerna i det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet, i syfte att optimera urvalet och användningen av de ting som genereras och blir till ett kulturarv. Tyngdpunkten i licentiatuppsatsen ligger på de processer och strukturer som ligger till grund för formering av samlingarna och genom vilka det arkeologiska källmaterialet får en ny identitet som musealt kulturarv.

  Studien tar sin utgångspunkt i följande forskningsfrågor: Hur har arkeologins utveckling till uppdragsarkeologi som ett eget fält påverkat samlingarna? Med vilka effekter? Hur påverkar kommunikation och begreppsval processflödet som förvandlar källmaterial till ett kulturarv? Med vilka konsekvenser?

  I studien undersöks organisationsstrukturen för verksamhetsfältet och granskas hur kommunikationsprocesser påverkar vad fältet genererar. Fyndhanterings- och värderingsprocesser analyseras utifrån organisationsstrukturella förutsättningar, den historiska utvecklingen av enskilda professioner i verksamhetsfältet, samt kommunikationen aktörerna emellan. Studien genomförs med actor-network-theory som utgångspunkt och använder ett lingvistiskt perspektiv. Den bygger på litteratur- och dokumentstudier underbyggda med en fallstudie som kombinerar en enkät med en komparativ analys över urval och gallring av källmaterial.

  Studien visar hur verksamhetsfältets organisationsstruktur samt kontrollen på, och uppföljning av, fyndhanteringsprocessen leder till en skev representation av ting i samlingarna, med en förvanskad syn på det förflutna som effekt. Detta förstärks av ”kulturarvsparadoxen” – motsättningen mellan mål och uppdrag, eller teori och praktik, med ursprung i en tudelad begreppsförståelse kring vad som är kulturarv och vilket syfte det tjänar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 2.
  Ulan, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Foundation of Multi-Criteria Quality Scoring2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Software quality becomes more critical as our dependence on software increases. We need better quality assessment than ever. Comparison and ranking of software artifacts, detection of bad or good quality are important tasks for quality assessment.

  Software quality models are widely used to support quality assessment. In general, they have a hierarchical structure and defines quality in terms of sub-qualities and metrics in a tree-like structure. Different metrics evaluate different quality criteria, and several metrics often needs to be assessed and aggregated to obtain a total quality score. The quality models standards of today do not enable numerical metrics aggregation. They leave aggregation to decision makers, and different methods of aggregation lead to different assessment results and interpretations. Hence, there is a need to define metrics aggregation formally based on well-known theories.

  We propose to consider the probabilistic nature of quality as a solution. We consider metrics as random variables and define quality scores based on joint probabilities. The aggregation, and the quality model in extension, express quality as the probability of detecting something with equal or worse quality, based on all software projects observed; good and bad quality is expressed in terms of lower and higher probabilities. We analyze metrics dependencies using Bayesian networks and define quality models as directed acyclic graphs. Nodes correspond to metrics, and edges indicate dependencies. We propose an implementation using multi-threading to improve the efficiency of joint probabilities computations.

  We validate our approach theoretically and in an empirical study on software quality assessment of approximately 100\,000 real-world software artifacts with approximately 4\,000\,000 measurements in total. The results show that our approach gives likely results and scales in performance to large projects.

  We also applied our approach to a multi-criteria decision-making task to propose a ranking method to aid evaluation processes. We use a real-world funding allocation problem for a call that attracted approximately 600 applications to evaluate our approach. We compared our approach with the traditional weighted sum aggregation model and found that ranks are similar between the two methods, but our approach provides a more sound basis for a fair assessment.

  Further, we implemented an exploratory multivariate data visualization tool, which visualizes the similarities between software artifacts based on joint distributions. We illustrate the usability of our tool with two case studies of real-world examples: a set of technical documents and an open source project written in Java.

  Our overall results show that our approach for multi-criteria quality scoring is well-defined, has a clear interpretation, and is applicable under realistic conditions, generalizable, and transferable to other domains.

 • 3.
  Nilsson, Josefin A.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Juvenile birch in Sweden: Selected stem characteristics for interior and furniture applications2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns ett växande behov av råvaror till möbelindustrin. Stammar av juvenil vårtbjörk och glasbjörk finns tillgängliga i stora volymer från röjning i svenska skogar. För närvarande finns det inget storskaligt industriellt nyttjande av det virket. Bättre kunskap om dess virkesegenskaper kan öppna upp möjligheterna till olika användningsområden. Dock har en majoritet av den befintliga björkforskningen ofta exkluderat studier av innersta veden närmast kärnan, vilket resulterat i en låg kunskapsnivå om det juvenila virket.

  I den inledande litteraturstudien i denna uppsats belyses vilka krav som ställs på materialegenskaperna i möbelvirke. Vidare identifieras befintliga kunskapsluckor i fysiska och mekaniska egenskaper för juvenil björk. Målet med denna uppsats är därför att utforska några egenskaper, såsom barktjocklek, barkvidhäftning efter torkning, densitet och årsringsbreddsvariation samt hur gödsling kan påverka vedanatomin.

  Materialet kom från blandskogsbestånd med gran och björk i Asa och Toftaholm i Götaland. Björkarna var självföryngrad vårtbjörk och glasbjörk och stammarna hade en brösthöjdsdiameter mellan 30 och 83 mm. I Toftaholm var en del av beståndet gödslad respektive ogödslad vårtbjörk. Från Asa togs stammar av både vårtbjörk och glasbjörk. Virkesegenskaper och dess variationer i stammens radiella och longitudinella riktning studerades. Vidhäftningen av barken till veden efter torkning bedömdes procentuellt på omkretsen av ändträet. Relativ torrdensitet och rådensitet mättes. Påverkan av årsringsbredd på veddensitet analyserades statistiskt och vedanatomin studerades med mikroskop och bildanalys för en vidare förståelse av dess samband med gödsling.

  Resultaten gällande barktjocklekens variation visade att den nedre delen av stammen hade störst medelavvikelse. Dessa resultat kan vara relevant information för vidareförädling efter avbarkning. Barkens vidhäftning till veden efter torkning mättes på juvenil glasbjörk. Det visade ett visst samband med stamdiameter där den högsta vidhäftningen fanns på stammarna med en diameter mellan 30 och 39 mm. Sambandet var däremot inte korrelerat till stamhöjden där provet togs.

  Densitetsvariation i radiell och longitudinell riktning studerades för juvenil vårtbjörk. Densiteten hade en svag negativt korrelation till årsringsbredd. Detta samband sågs både inom bestånd och mellan bestånd med olika tillväxtförhållande samt skötsel. Medeldensiteten för virket var, som förväntat, lägre i de gödslade träden jämfört med de ogödslade.

  I den radiella riktningen  hade det senvuxna virket en högre faktor på densitetsökningen. Den longitudinella densitetsvariationen i unga vårtbjörkar var låg.

  Kvantitativa vedanatomistudier bekräftade att ungdomsveden i gödslad vårtbjörk hade en lägre kambiumålder, tunnare cellväggstjocklek och färre kärl jämfört med ogödslade träd med samma diameter, resultat som tidigare påvisats för mogen björk.

  Sammanfattningsvis kan resultaten från den här uppsatsen förbättra kunskapen och därmed underlätta för en industriell användning av juvenila björkstammar inom inredning och möbler. Dock bör vedanatomins påverkan på de mekaniska egenskaperna för juvenila björkstammar studeras vidare. Det kan möjliggöra nya användningsområden för juvenil björk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 4.
  Gunnarsson, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST). Linnéuniversitetet, Kunskapsmiljöer Linné, En ifrågasatt demokrati.
  Mobilisera, passivisera eller vinna: har skandinaviska partiers tävlan om röster förändrats?2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna licentiatuppsats lägger grunden för att undersöka om skandinaviska partiers tävlan om röster har förändrats så som den uttrycks i partiernas valmanifest. Därigenom testas dels om det finns en förändrad partitävlan i Skandinavien, dels om en eventuell förändring i partitävlan drivs av en existerande tävlansstruktur ärvd från 1970-talet, om partiernas tävlan om röster helt eller delvis försvunnit eller om partiernas tävlan snarast handlar om konkurrens om väljarnas röster

  Inom partiforskningen har den så kallade kartellpartitesen haft ett mycket stort genomslag. I korthet innebär denna att partier snarast försöker passivisera väljare genom att inte erbjuda alternativ vare sig i policy eller ideologi till skillnad från tidigare då partier i första hand försökt mobilisera sina kärnväljare och erbjudit tydliga skillnader i såväl policy som ideologi. Mot dessa två beskrivningar kan även ställas en tredje baserad på ett antagande om skärpt partikonkurrens där det gäller att vinna alltmer rörliga väljare. För att testa dessa tre hypoteser studeras valmanifest från 1970 till 2010 från agrara, konservativa och socialdemokratiska partier i Danmark, Norge och Sverige.

  Resultatet visar snarast på stark konkurrens inom samtliga partisystem oavsett vilken partifamilj som studeras. Valmanifesten blir tydligare och tendera att mer och mer betona policytävlan, men det finns även en konstant närvaro av värderingar i valmanifesten. Detta talar framförallt mot att tävlans bortdöende, men för att slutgiltigt utvärdera resultaten krävs närmare studier av vilka policys och vilka värderingar som presenteras och om dessa förskjuts eller förändras över tid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf