lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Hamidi, Ali
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  A Systems Thinking Approach to Computational Thinking in Education2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In today's rapidly changing world, the acquisition of essential skills is crucial for the success of young individuals. Among these skills, computational thinking (CT) plays a vital role in problem-solving and adapting to the complex and evolving demands of the 21st century. However, there is a need to explore the integration of other thinking skills alongside CT, as well as their application in educational settings.

  This study aims to address the gap in knowledge regarding the application of systems thinking to the development of CT and its integration into education. The primary objective is to explore the relationship between systems thinking and CT, providing a contextual framework for existing studies that focus on systems thinking in relation to CT. Additionally, the study explores how systems thinking can be applied to CT within educational contexts. By incorporating a systems thinking approach, a broader examination of the various factors involved in CT, including the technological landscape, individual skills and knowledge, and the social and cultural context, can be achieved.

  The thesis comprises three papers that describe research efforts conducted over three years. These projects focused on CT development using educational robotics and maker technologies, aiming to build and enhance CT skills among individuals of different ages and perspectives. The findings of the research efforts are synthesized and consolidated using the systemic FMA model, a comprehensive model that interconnects the frameworks of ideas, methodology, and the area of interest. This model conceptualizes CT practices as a system encompassing emergent properties, multiple perspectives, design interventions, and social and ethical considerations. The adopted FMA model enables methodological pluralism and facilitates critical examination of the boundaries of CT development, leading to conceptual and practical changes.

  The research contributes to the field of CT by providing insights into its theoretical foundations and practical applications, informing and guiding educational practices that are associated with CT. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Comprehensive summary
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Adelsjö, Igor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Medication communication with older adults experiencing chronic illness and polypharmacy2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många höginkomstländer har en åldrande befolkning, där andelen av befolkningen som är över 65 år ständigt ökar. Trots att hälsan hos äldre har blivit bättre, ökar risken för kroniska sjukdomar med åldern. I takt med den ökande medellivslängden har också den tid människor kan leva med kronisk sjukdom ökat, något som till stor del beror på förbättrade läkemedelsbehandlingar. Antalet vårdplatser per capita och den genomsnittliga vårdtiden på sjukhus har minskat de senaste decennierna, medan primärvården har fått en allt större roll i hälso- och sjukvården. Detta ställer allt högre krav på patienter och deras kunskaper och förmåga att hantera mediciner och egenvård.

  Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka kommunikation om läkemedelsbehandlingar vid årliga besök i primärvården och i skriftliga utskrivningsmeddelanden. Specifika syften med studierna var att:

  Studie I: Utforska kommunikation om läkemedelshantering under årliga läkarbesök i primärvården för patienter med kronisk sjukdom och polyfarmaci.

  Studie II: Avgöra vilken effekt innehållet i utskrivningsmeddelanden har för oplanerad återinläggning på sjukhus inom 30 eller 90 dagar, samt att identifiera korrelation mellan innehållet i utskrivningsmeddelanden och självskattad kvalitet på vårdövergången.

  Metoder: I Studie I genomfördes passiva deltagarobservationer av årliga läkarbesök med kroniskt sjuka äldre som behandlas med polyfarmaci. Ljudinspelningar gjordes vid besöken, och dessa transkriberades och analyserades genom innehållsanalys.

  Studie II hade en design med mixade metoder. Patientkaraktäristika, skattningsskalor, registerdata och utskrivningsmeddelanden för patienter med hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom som skrevs ut från inneliggande sjukhusvård ingick i analyserna. För att kunna bedöma och kvantifiera innehållet i utskrivningsmeddelanden konstruerades en bedömningsmatris med utgångspunkt i tidigare forskning. Det kvantifierade innehållet i utskrivningsmeddelanden, frågeformulär och registerdata användes för att beräkna korrelation mellan innehåll i utskrivningsmeddelanden och återinläggningar samt självskattad kvalitet på vårdövergången från sjukhus till eget boende. Slutligen undersöktes om innehållet i utskrivningsmeddelanden påverkade tid till återinläggning, med en icke-parametrisk metod (Kaplan-Meier) och en semi-parametrisk (Cox proportional hazards model). I den semiparametriska modellen ingick förutom det kvantifierade innehållet i utskrivningsmeddelanden även flera andra potentiella förklarande variabler från patientkaraktäristika, frågeformulär och registerdata.

  Resultat: Båda studierna visar att läkarna var benägna att ge information om läkemedel, blodprover och andra undersökningar som gjorts inför läkarbesöket (Studie I) eller under sjukhusinläggningen (Studie II). Läkarna var dock mindre benägna att informera patienter om egenvård och livsstilsförändringar, och symtom som patienterna ska vara uppmärksamma på och vilka åtgärder som patienterna i så fall skulle vidta (Studie I; Studie II).Kommunikationen under läkarbesöken hindrades ibland av missförstånd, vaga uttryck eller när ord med tvetydig betydelse användes. Tvetydigheter kunde till exempel uppstå på grund av dialektala skillnader. Trots att läkarna kommunicerade i klartext med patienterna medförde läkemedelsnamn ett betydande problem för patienterna och i kommunikationen om läkemedel (Studie I). Utskrivningsmeddelandets innehåll påverkade inte risken för återinläggning inom 30 eller 90 dygn, och påverkade inte heller tiden till återinläggning, de enda signifikanta förklarande variablerna för tid till återinläggning var tidigare sjukhusinläggning de senaste 180 dagarna och att vara född utanför Norden. Mer innehåll i utskrivningsmeddelanden var däremot korrelerat till sämre självskattad kvalitet på vårdövergången från sjukhus till eget boende (Studie II).

  Slutsatser: Läkarna informerade sina patienter om blodprover och undersökningar som gjorts inför läkarbesöket, och gav omfattande information om de läkemedel som patienten använde, både vid årliga läkarbesök i primärvården (Studie I) och i utskrivningsmeddelanden (Studie II). Information om symtom som patienterna skulle vara uppmärksamma på, och vilka åtgärder som patienterna i så fall skulle vidta var dock knapphändiga, både vid de årliga besöken och i utskrivningsmeddelanden. I samtal där livsstilsförändringar togs upp lämnades ämnet oftast snabbt om patienten visade ointresse, utan att rekommendationer eller erbjudande om stöd från vårdcentralen gavs. Livsstilsförändringar i relation till kronisk sjukdom och läkemedel diskuterades sällan. Förbättrad livsstil som ett sätt att minska behovet av mediciner diskuterades eller informerades inte om i utskrivningsmeddelanden. Utskrivningsmeddelandets innehåll påverkade inte heller risken för, eller tiden till, återinläggning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Mbiyana, Keegan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  On the establishment of a data-driven approach to gravel road maintenance2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Gravel roads are essential for economic development as they facilitate the movement of people, transportation of goods and services, and promote cultural and social development. They typically connect sparsely populated rural areas to urban centres, providing essential access for residents and entrepreneurs. Maintaining these roads to an acceptable level of service is crucial for the efficient and safe transportation of goods and services. However, substantial maintenance investmentis required, yet resources are limited. Gravel roads are prone to dust, potholes, corrugations, rutting and loose gravel. They deteriorate faster than paved roads, and their failure development is affected by traffic action and physical, geometric and climatic factors. Thus, more condition monitoring and proper road condition assessment are necessary for dynamic maintenance planning to reach efficiency and effectiveness using objective, data-driven condition assessment methods to ensure all-year-round access.

  However, objective data-driven methods (DDMs) are not frequently used for gravel road condition assessment, and where they have been applied, the practical implementation is limited. Instead, visual windshield assessment and manual methods are predominant. Visual assessments are unreliable and susceptible to human judgement errors, while manual methods are time-consuming and labour-intensive. Maintenance activities are predetermined despite dynamic maintenance needs, and the planning is based on historical failure data rather than the actual road condition. This thesis establishes a data-driven approach to gravel road maintenance describing the systematic assessment of the gravel road condition and collection of the condition data to ensure efficient and effective maintenance planning. This thesis uses a design research methodology based on a literature review, concept development, interview study and field experiments.

  A holistic approach is proposed for data-driven maintenance of gravel roads encompassing objective condition data collection, processing, analysing, and interpreting the findings for obtaining reliable information concerning the condition to gravel road decision support by utilising the opportunities presented by technological advancements, particularly sensor technology. Then, decision-making is primarily influenced by the objectively collected gravel road condition data rather than the evaluator’s perception or experience. The successful implementation of a data-driven approach depends on the quality of the collected data; therefore, data relevance and quality are emphasised in this thesis. The lack of data quality and relevance hinders effective data utilisation, leading to less precisionin decision-making and ineffective decisions.

  Furthermore, the thesis proposes a participatory data-driven approach for unpaved road condition monitoring, allowing road users to be part of the maintenance process and providing an efficient and effective alternative for collecting road condition data and accomplishing broad coverage at minimum cost. A top-down iiapproach for data-driven gravel road condition classification is proposed to achieve an objective assessment to address the lack of readily available quality and relevant condition data. The established data-driven approach to gravel road maintenance is evaluated and verified with field experiments on three gravel roads in Växjö municipality, Southern Sweden. The research findings indicate that properly implementing a data-driven approach to gravel road maintenance would ensure efficient and effective condition assessment and classification, which are a basis for a maintenance management system of gravel roads and enable road maintainers and authorities to achieve cost-effective decision-making. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Olausson, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Skolsvårigheter för ungdomar med alkohol och narkotikaproblem: – En studie om (social)exkludering i skolan2023Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to highlight young people with alcohol and drug problems and their experiences of social and pedagogical exclusion. The data collected consist of interviews, in turn obtained from Ungdok. Ungdok is a documentation system used by the Social Services. It aims at documenting young people’s own accounts of their alcohol and drug use and how it affects different aspects of their lives. The study’s focus was on how young people with a variety of substance use describe their experiences of exclusion in school settings. Initially the results were analyzed with the help of concepts that are used to identify various aspects of school difficulties, the significance of them, and what the consequences might be for the youngsters. The analysis also focuses on the elements of exclusion that the youngsters ascribe to the school setting, as well as peer relations, and their own family ties.

  A large part of the interviewees, roughly 1/3 of  2169 young people with alcohol and drug problems, state that they have no school related problems, which perhaps could be attributed to a more normalized use of so-called party drugs, and/or cannabis. 2/3 of the interviewees however, state that they have experienced, or are experiencing school related problems. A lot of the young people whose accounts were used in this study state that their drug use was most prevalent in transition periods, even though alcohol use generally increase when adolescents reach adulthood. A finding of this study is that about half of the young people interviewed consider themselves unwanted or as failures. Another finding is that approximately 1/5 of the youngsters’ accounts of school related difficulties relate to ADHD or other neuropsychiatric difficulties or diagnoses. Physical illness is in a few cases also given as a reason for school related difficulties. Other problematic areas described by the young people relate to difficulties with concentration, and those are often described in terms of comorbidities or that the individual devalues him or herself.

  The results of the study show that school related social exclusion appear on both a structural, interpersonal, as well as an individual level. Two distinct approaches also become apparent in the results. The first approach emphasizes that exclusion is the result of the school’s, or the educational institution’s failure to fully embrace inclusive practices. The second approach visible in the results takes a more individualistic view on exclusion, often resulting in the young person putting blame on him or herself for being the very reason they’re experiencing social, and/or pedagogical exclusion.

  The study’s results raise questions as to what extent an individual child/young person can be expected to take responsibility for the parental level of education and the potential disadvantage this brings the young person. Other questions of interest that may be raised in relation to the results of this study is to what extent a child or young person can be expected to take responsibility for the potentially negative consequences of an unequal and/or segregated school system. Is it the education system, the school, or the pupils that ought to take the responsibility and action to guarantee the educational support that all pupils have the right to?

  This study has contributed to the body of knowledge by providing knowledge of how young people with alcohol and drug problems describe their own experiences of school related difficulties, and to what extent these experiences in various degrees have contributed to a sense of social and pedagogical exclusion in school settings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Larsson, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Timber-concrete hybrid structural systems: Examples, long and short-term dynamic monitoring, and numerical analysis2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hybridkonstruktioner i trä och betong är en innovativ lösning för att öka andelen trämaterial som används i dagens byggnader. På grund av träets fördelaktiga klimategenskaper i jämförelse mot traditionella byggmaterial som t.ex. stål och betong, har både utbudet av träprodukter och efterfrågan på dessa ökat. Då trä är en naturlig råvara, finns det vissa egenskaper som måste beaktas när det används för byggproduktion. Som exempel påverkas styvhet och hållfasthet av variabler som fiberriktning och fuktkvot. Dessutom är trä ett material med förhållandevis låg densitet, som påverkar den dynamiska prestandan i byggnader som använder bärande träelement. För att möta de krav som ställs på dagens byggnader, kombineras i flera fall bärande element i trä med bärande element i betong. Denna typ av byggnad kallas hybridkonstruktioner i trä och betong. Arbetet syftar på att öka andelen hybridkonstruktioner inom byggsektorn. Målet med denna studie är att utvärdera hur den här typen av byggnader beter sig för att kunna ge konstruktörer ökad kunskap om säker och robust dimensionering. Det här arbetet presenterar fyra olika typer av hybridkonstruktioner i trä och betong som används i Sverige. I den här typen av projekt används fler konstruktörer än i traditionella byggnadsprojekt, detta då kompetensen inom träkonstruktion är bristfällig hos de traditionella konstruktörerna. Dessutom använder konstruktörer olika antaganden och statiska modeller för sina beräkningar, även om de gäller samma byggnad. Ett mobilt mätsystem har utvecklats för att kunna genomföra dynamiska mätningar på plats. Under byggtiden av ett 9-vånings flerbostadshus har det mobila mätsystemet använts för att fånga in dess dynamiska egenskaper och för att validera beräkningsmodeller. En jämförande studie visade vilka parametrar som i hög grad påverkar resultaten i dessa modeller. De avgörande parametrarna var främst skjuvstyvheten i KL-träväggarna, grundläggningen, samt icke-bärande innerväggar. Långtidsmätningar av de dynamiska egenskaperna hos en 4-vånings kontorsbyggnad presenteras. Dessa resultat visar på en tydlig säsongsvariation i egenfrekvenserna hos byggnaden som korrelerar väl med den uppmätta fuktkvoten inuti ett KL-träbjälklag över mätperioden på tre år. Resultaten visar tydligt på att det omgivande klimatet bör beaktas vid jämförandestudier med en finita elementmodell. Utöver detta presenteras en modell som predikterar egenskaperna för implementering i ett system för tillståndsövervakning för skadedetektering så att den naturliga variationen kan filtreras bort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Comprehensive summary
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf