lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Gunnarsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Kalmar läns museum, Sweden.
  Det digitala uppdraget: Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle2022Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen syftar till att producera ny kunskap om den uppdragsarkeologiska kunskapsproduktionens förutsättningar att skapa relevant kunskap i ett digitaliserat system. Syftet är att bygga en vetenskaplig grund för vidare utveckling av det uppdragsarkeologiska systemets digitalisering. Forskningen syftar också till att hitta framkomliga vägar för att förbättra kunskapsproduktionens användbarhet i mötet med målgrupperna och på så sätt bidra till att göra uppdragsarkeologin mer samhällsrelevant.

  Studien använder ett teoretiskt ramverk baserat på “Science and Technology Studies” för att titta på den uppdragsarkeologiska praktiken som en vetenskaplig process. Utgångspunkten är att kunskap inte upptäcks utan skapas i den vetenskapliga processen. En fallstudie med 18 intervjuer presenteras där 34 individer representerar undersökare, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Fallstudien belyser organisationernas förutsättningar att arbeta med digitaliseringsfrågor, deras syn på kunskapsproduktion i den digitala miljön och hur de uppfattar det uppdragsarkeologiska systemets hantering av digital information och arkeologisk kunskap.

  Avhandlingens resultat visar på en stor potential att skapa relevant kunskap för uppdragsarkeologins målgrupper i en digital arkeologisk praktik men att de strukturella förutsättningarna inte finns. Studien visar att den digitala informationsinfrastrukturen är otillräcklig och att relationerna mellan uppdragsarkeologins kunskapsproducenter begränsar en kunskapsutveckling.

  Utifrån resultaten föreslås flera förändringar av det uppdragsarkeologiska systemet. Genom att tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation nationellt, tydligare föreskriva den digitala praktiken och arbeta närmare uppdragsarkeologins målgrupper, möjliggörs en mer relevant kunskapsproduktion för samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det digitala uppdraget
  Ladda ner (jpg)
  Presentationsfil
 • 2.
  Sabel, Ellinor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Deltagande arkeologi: Värden och praktiker2022Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna licentiatuppsats utforskar vilka värden som uppstår när allmänheten, tillsammans med professionella arkeologer, får möjlighet att engagera sig i arkeologiskt fältarbete. Projektformen där professionella arkeologer arbetar tillsammans med aktörer ur allmänheten kallas i denna studie för Deltagande arkeologi. Uppsatsen utforskar även vilka praktiker som omgärdar denna projektform samt vilka traditioner och politiska beslut som har påverkat allmänhetens möjligheter för praktiskt deltagande inom kulturmiljöarbetet. Forskningen baseras till stor del på studierna av tre svenska arkeologiprojekt, som alla bygger på allmänhetens deltagande, vilka utforskas genom enkätstudier, intervjuer och deltagande observation. Resultaten visar att projektformen genererar flera olika former av värden och vinster. För den arkeologiska vetenskapen bidrar projektformen till att platser som ligger långt från uppdragsarkeologins verksamhetsområden kan uppmärksammas och undersökas vilket resulterar i en bättre geografisk spridning av arkeologiska undersökningar och därmed en jämnare kunskapsuppbyggnad. För arrangörerna (arkeologer) är projekten en möjlighet att få ägna sig åt långvarig forskning och för deltagarna (allmänheten) en möjlighet att få ägna sig åt sina intressen, skapa värdefulla kontaktnät och vänskaper. Samtidigt uppger båda aktörsgrupperna att deltagandet bidrar till en förbättrad hälsa och välbefinnande samt till att förstärka känslorna av delaktighet till, och i arbetet kring, det materiella kulturarvet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Smits, Vivian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Förvaltningen för kulturutveckling - Studio Västsvensk Konservering, Sweden.
  Kulturarvsparadoxen: Om uppdragsarkeologin och kulturarvets användning i samtiden2022Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  With the explicit assignment of creating relevant knowledge of significance,Swedish contract archaeology lies at the fore of a research-based archaeology. Butwhat is “relevant knowledge”? And how is it “of significance” for society? Againstthe background of the relation between cultural politics, Contract Archaeology andthe museums, this thesis investigates the making of archaeological heritage inmuseum collections in Sweden by means of Contract Archaeology. The overall aimof the study is to elucidate obstacles in the current system of heritage making inorder to improve the relevance of its results for society as a whole.In the thesis a contraposition between scientific and political goals within thepractice of heritage making is identified lying at the core of several inconsistencies,challenging the relevance and significance of Contract Archaeology and its heritageproducts. I propose to call this specific challenge “the Cultural Heritage Paradox”.The Paradox is built upon issues relating to structure, interpretation, andpracticability. In order for Cultural Heritage produced by Contract Archaeology togain significance for society, the Paradox needs to be resolved.It is argued that, whereas “significance” is obtained in a multitude of valueperspectives, “relevant knowledge” is more than scientific value and the teaching ofthe public about the past. As such, it is suggested that Contract Archaeology needsto adopt a social stance as the core for its operation, with an extended cooperationbetween regional authorities, Contract Archaeology and Museums as a prerequisitefor creating relevant knowledge of significance. A wider cooperation will secure anintegration of a multitude of value perspectives in the process of making heritage.This postulates a shared understanding of the content and meaning ofarchaeological heritage, founded in a perception of Contract Archaeology as beingmore than knowledge

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kulturarvsparadoxen
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Errata
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Alfsdotter, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Bohusläns museum, Sweden.
  The Corporeality of Death: Bioarchaeological, Taphonomic, and Forensic Anthropological Studies of Human Remains2021Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to advance the knowledge of peri- and postmortem corporeal circumstances in relation to human remains contexts, as well as to demonstrate the value of that knowledge in forensic and archaeological practice and research. This article-based dissertation encompasses papers in bioarchaeology and forensic anthropology, with an emphasis on taphonomy. The studies include analyses of human osseous material and human decomposition in relation to spatial and social contexts, from both theoretical and methodological perspectives.

  Taphonomic knowledge is vital to interpretations of the circumstances of peri- and postmortem deposition, with a concern for whether features were created by human hand or the result of decomposition processes and other factors. For example, taphonomic knowledge can aid interpretations of the peri- and postmortem sequence of events, of the agents that have affected human remains, as well as for estimations of time since death. When integrated with social theories, taphonomic information can be used to interpret past events. 

  In this dissertation, a combination of bioarchaeological and forensic taphonomic methods are used to address the question of what processes have shaped mortuary contexts. Specifically, these questions are raised in relation to the peri- and postmortem circumstances of the dead in the Iron Age ringfort of Sandby borg, and about the rate and progress of human decomposition in a Swedish outdoor environment and in a coffin. Additionally, the question is raised of how taphonomic knowledge can inform interpretations of mortuary contexts, and of the current state and potential developments of forensic anthropology and archaeology in Sweden. 

  The result provides us with information of depositional history in terms of events that created and modified deposits of human remains. Furthermore, this research highlights some limitations in taphonomic reconstructions. The research presented here is helpful for interpretations of what has occurred in the distant as well as recent pasts, to understand potentially confounding factors, and how forensic anthropology can benefit Swedish crime scene investigations. In so doing, the knowledge of peri- and postmortem corporeal circumstances and how it can be used has been advanced in relation to both the archaeological and forensic fields.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Comprehensive summary
  Ladda ner (jpg)
  Front cover
 • 5.
  Knutson, Charina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Conducting Archaeology in Swedish Sápmi: Policies, Implementations and Challenges in a Postcolonial Context2021Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Since the 1980s, there has been a growing consciousness among heritage workers and policy makers about the management of indigenous heritage. Museums, universities, and other cultural institutions around the world have acknowledged that old work practices must be exchanged for new ones, where the indigenous peoples are allowed influence, stewardship, and interpretative prerogative. One result of these efforts is the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007).

  With the breakthrough of public archaeology and community archaeology in the 1990s, these ambitions have also been put into practice in multiple archaeological projects around the globe. In my research, I examine the heritage management system of Sweden, and how this system works in relation to the indigenous Sámi. 

  Despite being on the retreat geographically for the past few centuries, the Sámi still dispose of about 50% of the area of Sweden for the grazing of their reindeer, which means the historical and cultural landscape of the Sámi is vast and the archaeological traces of their activities are spread over a large area.

  In Sweden, about 90% of all archaeological projects are due to land development projects and conducted by archaeological companies operating on a commercial market. The remaining 10% are research projects financed by public funding and mostly conducted by museums and universities. 

  Investigating the Swedish county of Jämtland as a case study and drawing on interviews with ten actors with different perspectives on Sámi heritage, I study what happens when policy meets practice. The indigenous perspective appears to be considered less in contract archaeology than in research projects. Legislation, money, old habits, and the realities of everyday life obstruct indigenous influence. But my research results suggest that there are also ways of improving the system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  front image
 • 6.
  Dutra Leivas, Ivonne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Stadsarkeologi, Förmedling och Skolan: Bortom historieämnets horisont2020Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The title of this licentiate thesis is: Urban contract archaeology, public outreach and schools. Beyond the horizons of history teaching.  

  The aim of my licentiate thesis is to investigate how educational programs for schools are implemented within the framework of contract archaeology. I study the underlying incentives that motivate public outreach within contract archaeology, who carries out the outreach and what impact educational programs have on schools. My research project also aims to explore how public outreach within contract archaeology can be organized to meet schools´ demand for knowledge and activities. With an interdisciplinary approach, taken from archaeology and educational sciences, the goal is to instigate a dialogue between the scientific community and contract archaeology, as well as between contract archaeology and schools.

  As a primary goal, midway into in my doctoral degree, I have chosen in this licentiate thesis to study the practices of public outreach on urban excavation sites in Sweden, specifically studying outreach practices towards schools.

  The research queries in the licentiate thesis are:

   

  1. What are the purposes and objectives with public outreach in contract archaeology?
  2. What are the preconditions for working with public outreach in contract archaeology?
  3. How are the practices of public outreach aimed at schools conducted at urban excavation sites?
  4. How do educational programs within contract archaeology address the needs and goals of school education?

   

  Based on these queries, I also discuss how contract archaeology in the future can make possible broader collaborations with schools. This serves as an introduction to how archaeo-didactics can evolve bringing together contract archaeology's goals and potential in an educational situation, with the needs and goals of school education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 7.
  Smits, Vivian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Studio Västsvensk Konservering, Sweden.
  Att skapa ett kulturarv2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet för detta arbete ligger i att utveckla samarbetet mellan aktörerna i det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet, i syfte att optimera urvalet och användningen av de ting som genereras och blir till ett kulturarv. Tyngdpunkten i licentiatuppsatsen ligger på de processer och strukturer som ligger till grund för formering av samlingarna och genom vilka det arkeologiska källmaterialet får en ny identitet som musealt kulturarv.

  Studien tar sin utgångspunkt i följande forskningsfrågor: Hur har arkeologins utveckling till uppdragsarkeologi som ett eget fält påverkat samlingarna? Med vilka effekter? Hur påverkar kommunikation och begreppsval processflödet som förvandlar källmaterial till ett kulturarv? Med vilka konsekvenser?

  I studien undersöks organisationsstrukturen för verksamhetsfältet och granskas hur kommunikationsprocesser påverkar vad fältet genererar. Fyndhanterings- och värderingsprocesser analyseras utifrån organisationsstrukturella förutsättningar, den historiska utvecklingen av enskilda professioner i verksamhetsfältet, samt kommunikationen aktörerna emellan. Studien genomförs med actor-network-theory som utgångspunkt och använder ett lingvistiskt perspektiv. Den bygger på litteratur- och dokumentstudier underbyggda med en fallstudie som kombinerar en enkät med en komparativ analys över urval och gallring av källmaterial.

  Studien visar hur verksamhetsfältets organisationsstruktur samt kontrollen på, och uppföljning av, fyndhanteringsprocessen leder till en skev representation av ting i samlingarna, med en förvanskad syn på det förflutna som effekt. Detta förstärks av ”kulturarvsparadoxen” – motsättningen mellan mål och uppdrag, eller teori och praktik, med ursprung i en tudelad begreppsförståelse kring vad som är kulturarv och vilket syfte det tjänar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 8.
  Alfsdotter, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Bad Death at Sandby borg: A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied Corpses2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The subject of corpses from mass violence is surprisingly unexplored, even though the materiality of the corpse carries strong symbolic capital in conflicts. The aim of my PhD research is to create new knowledge about the implications of unburied corpses that stem from intergroup conflicts, and subsequently to add knowledge concerning how intergroup violence is organised to achieve desired social agendas.

  In the licentiate thesis presented here, I research the conditions for postmortem agency and how treatment of corpses can be studied in prehistory, specifically through the material remains of unburied corpses from the Sandby borg massacre. The Sandby borg case study is explored through a bioarchaeological perspective. Inside the Iron Age ringfort, the remains of at least 26 individuals have been recovered hitherto. Several of the dead display traces of lethal intergroup violence. By integrating osteology, archaeology, taphonomy and social theories, I show how bioarchaeological research can contribute to the understanding of past postmortem agency in relation to intergroup violence as a social process. The thesis is comprised of four articles.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 9.
  Enqvist, Delia Ni Chiobhain
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Bohusläns museum, Sweden.
  Digital Maritime Sights: Digital visual documentation and communication in Scandinavian contract maritime archaeology2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis investigates the use of digital visualisations for knowledge production and communication of maritime heritage located underwater. The archaeological practice that takes place in response to development, contract archaeology, is the field that is being investigated.

  Much of the practical and administrative aspects of contract maritime work involves the survey, excavation and interpretation of archaeological remains. In addition, shifts in heritage policy emphasise that the results of this work move beyond their own value to provide access and democratic participation to heritage and be of benefit to society (e.g. Faro Convention, 2005).

  Since the inaccessibility of maritime archaeology underwater makes outreach especially challenging, digital, and in particular 3D, technologies have been recognised as having great potential to meet the needs of both maritime archaeological researchers and public audiences. Advances in methodologies for digitally documenting and visualising archaeological sites, both on land and underwater, are providing a range of innovative and multidisciplinary solutions for both archaeological analysis and outreach activities.

  The aim of this research is to understand current uses of digital visualisation for knowledge production and communication of maritime archaeology located underwater, in order to identify knowledge gaps that would benefit from future research. This aim is met through a study drawn primarily from the fields of digital archaeology, maritime archaeology and heritage studies, as well as discourse and thematic analysis of the factors that influence the use of these technologies in the sector. The case study is the contract maritime archaeology sector in Scandinavia, with a primary focus on the practice in Sweden and also including perspectives from the Danish and Norwegian sectors.

  The results show that an emphasis on efficiency within the contract sector shapes the understanding and use of digital technologies, in some instances limiting their potential for archaeological interpretation and communication. While the maritime sector was found to be partly defined and restricted by a distinct identity, at times operating independently from mainstream archaeology, it was also found to be open to innovation. This represents great potential for digital workflows aimed at enhancing both interpretation and communication to be applied to the maritime archaeological sector in the future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ní Chíobháin Enqvist_2018_Digital Maritime Sights
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Errata
 • 10.
  Gunnarsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Kalmar County Museum, Sweden.
  Archaeological Challenges, Digital Possibilities: Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här forskningen har studerat digitaliseringen av arkeologin med fokus på svensk uppdragsarkeologi. Målet har varit att öka förståelsen kring hur disciplinen förhåller sig till de förändringar som digitaliseringens innebär och människans roll i dessa processer. Avhandlingen är en studie av digitaliseringens betydelse för de arkeologiska processer som berör kunskapsproduktion och kommunikation. Arbetet problematiserar förståelsen av digitala data inom dessa kontexter men visar också på digitaliseringenspotential och hur arkeologin kan dra nytta av den. Forskningen aktualiserar på nytt det teoretiska angreppssättet reflexivitet i ett digitalt sammanhang och kombinerar detta med kommunikationsteorier i syfte att utmana det arkeologiska arbetsflödet och knyta det närmare dagens samhälle. Resultatet av denna forskning visar på att digital kommunikation baserad på arkeologiskt källmaterial kan vara något mer än förmedling av resultat. Med interaktivt historieberättande finns vägar att skapa emotionella virtuella kopplingar mellan användare och arkeologi som relaterar till nuet och detomgivande samhället. Genom att länka ihop den arkeologiska tolkningsprocessen med kommunikation, skapas möjligheten för kunskapsproduktion att bli kunskapsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Doctoral Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 11.
  Söderström, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Contract Archaeology and Sustainable Development: Between Policy and Practice2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of my PhD work is to study how heritage and archaeological knowledge can be applied in practice to meet the aims of Agenda 2030, in particular goal no.11 Sustainable cities and communities. This licentiate thesis serves to provide a foundation for this research.

  Here, I investigate how Swedish contract archaeology can contribute to sustainable development. First, I analyse how government policy and regulations convey the relation between sustainable development and contract archaeology in practice, and examine how professionals within the contract archaeological system see that they can work with sustainability issues in practice. The results show that there is a gap between policy and practice which is mainly connected to the understanding of sustainable development as a concept and not a practice. This may potentially limit Swedish contract archaeology´s ability to play an active role in sustainability practice.

  In a case study, I research a modern urban planning project in Kalmar, Valnötsträdet, where contract archaeology played a decisive role in the planning process. By analysing the project process from a sustainability perspective and interviewing participants, I come to the conclusion that contract archaeology´s significant role in the project was due to the ability of individual persons to see the value of using a holistic working method and archaeological knowledge to strengthen the planning process. However, the results also show that archaeology and archaeological heritage have an inherent attraction that can cause imbalances between values ​​in a manner that potentially affects sustainable urban development if not taken into account and managed throughout the process.

  Although research has established that heritage and archaeology has an important role to play in the achievement of environmental, economic and social sustainability, there are still few practical examples of this. The results of this licentiate thesis point to the fact that the sector still needs to develop an understanding of sustainability as a practice in order for this to change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  front image
 • 12.
  Dahlin, Michael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Kalmar Läns Museum.
  I rösebyggares land: en studie av Misterhults bronsålder2014Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this work, I have mainly aimed to show how the results of previous field surveysin Misterhult parish, Småland province, Sweden have influenced past andcurrent research. Targeted surveys may in fact still change the picture radically.Our state of knowledge may also change through reviews of previous fieldworkand new excavations targeted at knowledge gaps. I have discussed Misterhult’sBronze Age and problems in that field. I have emphasised our current state ofknowledge and made a call for further fieldwork in the area. There is still muchto be done, and this study pinpoints what, in order to approach an answer towhat attracted people to the area 3000 years ago. Misterhult is one of NorthernEurope’s most extensive and best preserved Bronze Age settled landscapes, andconditions for research are good.In addition to surveys and the spatial site distribution, my focus has been on theunderlying economy, i.e. the economy behind the burial-cairn environments. Ihave tried to show that the economy was crucial to the design and ritualisationof those environments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf