lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Boson, Karin
  University of Gothenburg, Sweden.
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Fahlke, Claudia
  University of Gothenburg, Sweden.
  Melander Hagborg, Johan
  University of Gothenburg, Sweden.
  Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen2019Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, nr 6, s. 786-799Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det finns idag få svenska studier som undersöker erfarenheter av utsattheti barndom hos ungdomar med drogproblem, särskilt inom öppenvården.Den här studien analyserade erfarenheter av försummelse och övergreppunder barndomen hos ungdomar (medelålder 18 år) som påbörjat öppenvårdsbehandlingför drogproblem. Resultaten visade att många ungdomarhade erfarenheter av försummelse och övergrepp i barndomen. Erfarenhetav utsatthet i barndomen var också relaterat till upplevda problem i uppväxtfamiljen,t.ex. ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa och våld ifamiljen. Resultaten pekar på att det är angeläget att även utreda utsattheti barndomen bland ungdomar i behandling för drogproblem, särskilt då det idag finns god evidens för att psykiatrisk samsjuklighet (t.ex. traumareaktionoch drogproblem) bör behandlads samtidigt för att uppnå bäst effekt.

 • 2.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att upptäcka spelproblem: ett pilotprojekt vid ett socialkontor2015Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 4, s. 505-517Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel belyser hinder och möjligheter vid implementering av en screeningmetod för att identifiera spelproblem bland personer som uppbär försörjningsstöd inom socialtjänsten i Göteborg. Det empiriska underlaget samlades in via dels en undersökning av spelproblem med de två screen-inginstrumenten NODS och NODS-PERC, dels fem intervjuer med handläg-gare. Studien visar att det är möjligt att identifiera personer med spelproblem inom socialtjänsten med båda screeningintervjuerna, men åskådliggör även de svårigheter som förelåg vid implementeringen av detta nya arbetssätt inom socialtjänsten.

 • 3.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem2015Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 4, s. 484-494Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Ungdomar som använder cannabis dricker också ofta alkohol. Denna arti-kel belyser hur en riskfylld alkoholkonsumtion hos ungdomar, som inleder behandling på storstädernas Maria-mottagningar för missbruk av cannabis, relateras till droganvändningsmönster samt till olika bakgrunds- och riskfak-torer. Studien baseras på strukturerade intervjuer med 887 ungdomar och analysen urskiljer nio olika riskfaktorer som är starkt relaterade till deras kom-binerade användning av cannabis och alkohol. En slutsats är att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars riskfyllda alkoholkonsumtion och vid behov även erbjuda specifika interventioner med inriktning på alkoholproblem.

 • 4.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Ungdomar med missbruksproblem: en deskriptiv studie av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö2014Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, nr 4, s. 348-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det saknas i stor utsträckning kunskap om de ungdomar som kommer i kontakt med öppenvård i Sverige för alkohol- och narkotikaproblem. Syftet med denna artikel är att med stöd av ett empiriskt material från intervjumetoden UngDOK beskriva de ungdomar som får vård vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den deskriptiva tvärsnittsstudien baseras på material om 755 ungdomar som påbörjat någon form av vårdkontakt. Studien belyser vikten av att de screenings- och bedömningsinstrument som vänder sig till ungdomar som påbörjar vård och behandling för missbruksproblem behöver inrymma ett flertal risk- och skyddsfaktorer, för att personal tidigt ska upptäcka och uppmärksamma dessa faktorer i behandlingsarbetet.

 • 5.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hellberg, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem2018Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 1, s. 71-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Från ett tillstånd som tidigare har kopplats till en relativt begränsad andelbarnoch ungdomar har ADHD-diagnosen nu fått en större roll och betydelsei detsvenska samhället. Syftet med denna artikel är att analyseraoch diskuteraförekomsten av ADHD-diagnoser hos ungdomar som påbörjaröppenvårdför alkohol- och narkotikaproblem och hur diagnosen kan relaterastillsocialaförhållanden, droganvändning och psykisk hälsa. Studien baseraspå struktureradeintervjuer med 2169 ungdomar från nio städer för åren2013, 2014 och 2015. Resultaten visar att en betydande andel ungdomarsom vändersig till öppenvård också har en ADHD-diagnos, att det har sketten stor ökning de senaste åren, att det är en stor lokal variation och attdennagrupp ungdomar är psykosocialt utsatta med omfattande probleminom många livsområden. Den ökade förekomsten bland både pojkar ochflickor och den stora lokala variationen väcker frågor om ADHD-diagnosersorsak, tillförlitlighet och konsekvenser.

 • 6.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Rejmer, Annika
  Uppsala university.
  "Det är klart att barnen blir lidande": Om barns mående när föräldrar är i vårdnadstvist2017Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, nr 4, s. 437-446Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln syftar till att belysa svenska barns mående vid högintensiva vårdnadstvister och att relatera resultaten till internationell forskning. Den baseras på ett empiriskt underlag bestående av tingsrättsakter och föräldraintervjuer, som företrädesvis har utforskats genom  kvalitativa innehållsanalyser. Underlagen ger samstämmiga resultat och indikerar att barn främst utvecklar internaliserande men även externaliserande och somatiska symtom vid svåra föräldrakonflikter. Det finns också barn som reagerar  genom försenad utveckling eller regression. Därutöver framgår att andelen barn med funktionsnedsättningar är överrepresenterad i undersökningspopulationen. Resultaten ligger i linje med internationell forskning. Resultaten indikerar att det föreligger ett samband mellan barns mående och konfliktens varaktighet, föräldrarnas hälsa och föräldraförmåga. Yngre barn som lever med föräldrars vårdnadstvist behöver uppmärksammas ur ett hälsoperspektiv genom att exempelvis erbjudas preventiva interventioner.

 • 7.
  Borg, Christel
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Digitala spel en möjlighet till rehabilitetering och social samvaro i särskilda boenden2010Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, nr 3, s. 182-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöktes förutsättningarna för och möjligheterna med att använda digitala spel som social samvaro för äldre med företrädesvis en demenssjukdom. Data samlades in via intervjuer, frågeformulär och deltagande observationer. Resultatet visade att personalen var ovan vid teknik i största allmänhet, men var ändå positiva till att pröva om dator/tv spel skulle kunna passa som social aktivitet för deras vårdtagare. Dator/tv spel fungerade väl att använda ibland äldre med en demenssjukdom, men det krävs ett engagemang och intresse från personalens sida. Dator/tv spel fungerade således som en aktivitet som social samvaro och ett tillfälle att umgås tillsammans . Det krävs mer forskning för att få svar på om tv spel också kan användas som rehabilitering.

 • 8.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Anderberg, Mats
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevården - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK2008Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, nr 2, s. 174-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  This paper presents results from a study of reliability concerning stability in self-reported information obtained from a standardized interview from a documentation system in Sweden (the DOK system). The paper also presents and discusses the choice of relevant statistical methods for testing and analyzing results from this type of reliability study. The degree of agreement between two different interviews for a total of 78 individuals from the database of DOK has been calculated and analyzed. The study shows a high level of stability for the self-reported information. Satisfactory or good reliability was achieved for 27 of the 28 studied variables. Another implication is that is it important to use relevant statistical methods when identifying strengths and weaknesses in this type of instruments and in order to make reliable conclusions from the results.

 • 9.
  Eklöf, Motzi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  En blodig historia: Recension av boken: Blodflöden: Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället Bokens författare: Boel BernerLund: Arkiv förlag, 2012 (Open Access)2013Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, nr 3, s. 468-470Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Eklöf, Motzi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  En läkarhistoria: recension av boken: Läkare och läkande: Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans Bokens författare: Johanna BergqvistLund: Lund Studies in Historical Archeology 16, Lunds universitet 20132014Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, nr 1, s. 91-93Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Furenbäck, Ingela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Arnesson, Kerstin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen"2019Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, nr 6, s. 776-784Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I föreliggande artikel är syftet att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som implementering av systematisk uppföljning kan medföra inom socialt arbete. Systematisk uppföljning är ett exempel på statlig kunskapsstyrning som senare årtionde succesivt införts och präglat socialt arbetet Empiriska materialet är hämtat från ett nationellt utvecklings- och forskningsprojekt som genomfördes under 2014 – 2016 i Sverige, där syftet var att stödja implementeringen av systematisk uppföljning av insatser riktade till barn som anhöriga. Metodologiskt tillämpas den skandinaviska modellen för deltagarbaserad aktionsforskning. Resultatet visar att arbetet präglades av osäkerhet och att det förekom två parallella system för uppföljning, ett formellt och ett informellt. Uppföljningssystemen styrdes utifrån olika konkurrerande institutionella logiker. Implementeringen främjades genom att synliggöra  båda uppföljningssystemen och hantera logikkonflikten.

 • 12.
  Gustafsson, Anna W
  et al.
  Lund University.
  Hommerberg, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  "Pojken lyfter sitt svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna": Om metaforer och kronisk cancersjukdom2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 3, s. 271-279Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Inom palliativ cancervård möter vårdpersonal patienter och anhöriga som befinner sig i svåra känslolägen. Språkbruket är en viktig del av bemötandet: att lyssna på och förstå patienters och anhörigas språkbruk och att kunna anpassa sitt eget språkbruk. Projektet MEPAC syftar till att stärka kunskapen om språkbruket genom att sätta fokus på metaforanvändningen. Projektet använder en empiridriven, språkvetenskaplig metod för analys av metaforer. Denna artikel presenterar en kvalitativ analys av krigs- eller kampmetaforik i texter skrivna av sex bloggare med kronisk cancerdiagnos. Krigs- eller kampmetaforik har fått uppmärksamhet och en del kritik i tidigare forskning. Analysen visar att krigs- och kampmetaforer förekommer hos alla bloggare i analysmaterialet. Användningen av kampmetaforer är komplex; metaforerna kan ha såväl positiva som negativa effekter. Studiens resultat har betydelse för utbildning av vårdpersonal inför de känsliga samtal som förs inom palliativ cancervård: medvetenhet om och lyhördhet för metaforanvändning ger bättre förutsättningar för ett personcentrerat bemötande.

 • 13.
  Hultgren, Peter
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Barmark, Mimmi
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser2008Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, nr 5, s. 409-421Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Det går en röd tråd genom den politiska debatten om sjukfrånvaron – alltför många utnyttjar sjukförsäkringen, allt för ofta och allt för länge. Av detskälet har rätten till sjukpenning preciserats och skärpts. Nu ska individensrestarbetsförmåga tillvaratas även vid sjukdom och det är bara riktig sjukdomsom ska ge rätt till ersättning. Under en sexmånaders period beslutade Försäkringskassani fem län att avslå eller dra in sjukpenningen helt eller delvisi 537 ärenden. De försäkrade bedömdes inte vara arbetsoförmögna till följdav sjukdom. Den här undersökningen visar att risken att nekas sjukpenningvarierar kraftigt för olika diagnoser och att det är vissa typer av sjukdom ochohälsa som fastnar i den skärpta gränskontrollen.

 • 14.
  Johansson, Mairon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hemtjänst i gamla hjulspår: äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus2019Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, nr 6, s. 868-877Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar de hinder och möjligheter kring omsorg som äldre erfar när de kommer hem efter en sjukhusvistelse. Under de intervjuer med äldre som genomförts framkom att en del äldre fått omsorg från ett projektteam medan andra fick stöd av ordinarie hemtjänst i samband med och efter hemkomsten från sjukhuset. Resultaten visar att de äldres erfarenheter av att erhålla omsorg från hemtjänst eller från projektet skiljer sig markant bland annat beroende på hur flexibelt omsorgsarbetet utförs. För drygt 35 år sedan tog omsorgsforkaren Waerness (1983) upp vikten av teamarbete och flexibel organisering för att kunna ge äldre en god omsorg. Studien styrker att omsorgens organisering är av vikt. Trots att det gått mer än 35 år sedan Waerness betonade betydelsen av flexibelt omsorgsarbete visar undersökningen att merparten av de intervjuade saknar det. 

 • 15.
  Kjellgren, Cecilia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Nilsson, Doris
  Linköping University.
  Thulin, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel  – ett tioårsperspektiv2017Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, nr 4, s. 457-466, 476Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  För tio år sedan introducerades en evidensbaserad behandlingsmodell vid barnmisshandel i Sverige och en omfattande implementeringsprocess inleddes. Behandlingsmodellen KIBB (CPC-CBT, Combined Parent Child-Cognitive Behavioral Therapy) introducerades som ett bottom-up initiativ från socialt arbete. Implementeringen kan beskrivas utifrån faserna behovsinventering, installation av metoden, metoden börjar användas och vidmakthållande av metoden. Fyra team utbildades inledningsvis och lovande resultat av behandlingen identifierades i en pilotstudie. Fortsatt implementering pågår och ytterligare ett hundratal behandlare har utbildats i metoden. Mer än tusen familjer har hittills fått del av behandlingen. I pågående studier undersöks behandlingseffekter och barns upplevelser av behandlingsinterventionen. Erfarenheter från implementeringsprocessen liksom remitterande socialsekreterares uppfattningar om behandlingsprogrammet presenteras i artikeln. Erfarenheterna från tio års implementering diskuteras, där såväl hinder som framgångsfaktorer i implementeringsprocessen identifierats.

 • 16.
  Lindh, Karolina
  et al.
  Lund University.
  Rivano Eckerdal, Johanna
  Lund University.
  Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 3, s. 297-305Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastruk-turer och data inte är neutrala utan bidrar till att forma både det som de re-presenterar och sammanhangen där de används. Vi utgår från dessa insik-ter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering från november 2015 som handlade om en eventuell förändring av abortgränsen i Sverige. Registerda-ta från Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av över 80 svenska nationella kvalitetsregister – där data om behandlingar, patienter och sjukdomar sam-las i syfte att förbättra kvaliteten inom vården – visar sig vara betydelsefulla för nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan förstås som relationella och inta olika innebörder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om såväl neonatalvård som abort. Konsekvenserna av förståelserna rör här liv och död.

 • 17.
  Oscarsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV2015Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, nr 6, s. 707-716Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Humant papillomvirus (HPV) är en av de vanligaste sexuellt överförbara in­fektionerna. HPV kan leda till cellförändringar och cervixcancer hos kvin­nor men viruset är även en av orsakerna till anal-, huvud- och halscancer. Flera problemområden har identifierats i samband med att vaccination mot HPV infördes i barnvaccinationsprogrammet. Ett problem är svårigheten att uppnå informerat samtycke till HPV-vaccination. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det ett problem att endast flickor erbjuds HPV-vaccinering i barnvaccina­tionsprogrammet. Genom att endast vaccinera flickor stigmatiseras bilden av flickor som smittbärare. Pojkar har inte tillgång till kostnadsfri vaccine­ring trots att de är smittbärare av HPV och kan drabbas cancer. Genom att utesluta pojkar från allmänna vaccinationsprogram så diskrimineras sårbara grupper som t.ex. män som har sex med män.

 • 18.
  Pagels, Peter
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Göteborgs Universitet.
  Att studera förskolebarns fysiska aktivitet2013Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, nr 4, s. 510-517Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förskolebarns fysiska aktivitet har en viktig hälsopromotiv effekt mot flera av våra välfärdssjukdomar. Därför är det av yttersta vikt att förskolemiljön stimulerar förskolebarnen till en hälsosam fysisk aktivitet. I Kidscape projektet studerade vi förskolebarns fysiska aktivitet under vistelsen på förskolan. Syftet var att hitta faktorer i skolgårdens utemiljö som påverkar barnens aktivitetsmönster. Aktivitetsmönstret studerades med både subjektiva (CARS och kvalitativ observation) och objektiva metoder (pedometri och accelerometri). Resultatet visade att förskolebarnens fysiska aktivitet var högre i förskolor med en bra skolgårdsmiljö. Slutsats: förskole gårdens utformning kan främja en hälsosam fysisk aktivitet hos förskolebarn.

 • 19.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Suneson, Ellen
  Lund University.
  Konst och subjektskapande: Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 3, s. 288-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sedan 2007 har ett flertal konst- och forskningsprojekt genomförts där personer som drabbats av neurodegenerativa nedsättningar deltagit i samtal om konst. Den forskning som hittills undersökt projektens betydelse har fokuserat på den fysiska och psykiska verkan konstvisningarna haft för deltagarna, baserat på intervjuer, mätningar och enkätundersökningar. I den här texten väljer vi att undersöka en annan aspekt av konstsamtalen där vi diskuterar hur den dialogbaserade konstpedagogiken synliggör samband mellan estetiska upplevelser och subjektskapande.Nyckelordkonstpedagogik, Alzheimers, queerteori, konstmuseum

 • 20.
  Sarstrand Marekovic, Anna-Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Kommunalt mottagande av invandrare och flyktingar – 40 år av utmaningar och erfarenheter2012Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, nr 2, s. 104-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf