lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 35 av 35
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alkhars, Abeer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Mahmoud, Wasan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Cross-Platform Desktop Development (JavaFX vs. Electron)2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, there are many technologies available for developing cross-platform desktop apps. JavaFX is a software platform based on the Java language. It has a set of features that play a role in its success. On the other hand, Electron is a new framework that allows developers to employ web technologies (JavaScript, HTML, and CSS) to create cross-platform desktop applications. This thesis describes and compares between these two frameworks. The purpose of this report is to provide guidance in choosing the right technique for a particular cross-platform desktop application. Simple cross-platform desktop applications have been developed to compare both approaches as well as find the advantages and disadvantages. The results show that both apps satisfied the functional and nonfunctional requirements. Each framework architecture has its own advantage in building particular apps. Both frameworks have rich APIs as well as rich GUI components for building desktop apps. Electron has good documentation and community help, but it cannot be compared to JavaFX. The Electron app gives faster execution time and less memory usage than JavaFX app. However, the implementation of OOP concepts in Electron using JavaScript has some concerns in terms of encapsulation and inheritance. 

 • 2.
  Al-Ogaili, Rasha
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Al-Ogaili, Zaid
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  A Study on the Transition of the Adaptive into Responsive Web Design Methods on Smart Devices2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the fast-paced technological revolution, technology has formed itself differently to facilitate the way to users to get their needs. As a matter of fact, people nowadays rely to a great extent on the smart devices as one of the essential creations of technology. They tend to access any website or web-application(s) through these devices fast and easily. Thus, paying enough attention to the design of any website or web-application is a major issue. This thesis project discusses the Responsive and Adaptive Design Methods as two important methods in terms of Websites and Web-Design. The methods have been theoretically discussed and explained to present the essential differences between them. Moreover, MyMusiC website has been implemented to show the differences between these methods practically. The prominent difference between the Responsive and Adaptive de-signs of the website makes it easy for the users to figure out the difference between the two design methods in terms of accessibility and ease of navigation. The results showed that the Responsive design is more user-friendly and more preferred by the users than the Adaptive design, as the users tend to use their smart devices first when they want to access a website than the computers.

 • 3.
  Andersson, Hans
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  Visualisering av avatarens hälsa och dess effekt på spelarens prestation: En studie av in-game information i det grafiska gränssnittet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allteftersom tekniken för digitala spel har utvecklats och spelen blivit mer avancerade har mängden av information som spelaren kan få om sin avatar (digital representation av spelaren) ökat. Beroende på spelets upplägg och design är denna information mer eller mindre lättillgänglig. Den information som alltid tycks ha en mer eller mindre given plats i spelets HUD (statiska delar av det grafiska gränssnittet) är avatarens hälsotillstånd. Inom den litteratur som finns skriven om speldesign finns flera riktlinjer om hur denna information ska visualiseras men speldesigners utforskar hela tiden nya sätt att applicera detta på. För- och nackdelar med hur informationen implementeras diskuteras av spelare och speljournalister på flera forum. Ofta med fokus på spelupplevelse och utmaning.Forskning som tidigare berört avatarens hälsa har undersökt hur olika mekaniker bakom den grafiska visualiseringen påverkar spelupplevelsen. Det finns dock ett forskningsgap när det kommer till hur den grafiska visualiseringen av avatarens hälsa påverkar spelarens prestation.I detta arbete undersöks hur en spelares prestation påverkas av att få information om sin avatars hälsa genom det grafiska gränssnittet. Studien grundar sig i en pågående diskussion om hur mekaniken bakom avatarens hälsa och dess visualisering påverkar spelets utmaning.För arbetet har en litteraturstudie genomförts om ämnet speldesign med fokus på hur det grafiska gränssnittet för ett spel bör utformas. Efter detta utvecklades för studien en prototyp där litteraturstudien låg till grund för hur en grafisk representation av avatarens hälsa implementerades. I prototypen lades funktionalitet till för att helt utesluta den grafiska representationen av avatarens hälsa varannan gång spelet startar. Funktionalitet applicerades också i prototypen för att lagra data som samlats in under spelets gång, i en databas som satts upp för studien.Genom prototypens två lägen genomfördes en kvalitativ förstudie i form av 12 övervakade spelsessioner vilka följdes upp av semistrukturerade intervjuer. En komparativ studie utfördes genom att hälften av deltagarna fick spela med en synlig hälsomätare och hälften utan. Testpersonernas resonemang kring frågor som berör frågeställningen analyserades för att ge djupare förståelse för den kvantitativa data som sedan samlades in genom att prototypen gjordes tillgänglig via webben.Efter varje avslutat spel av prototypen registrerades resultat i poäng och om spelet hade en synlig hälsomätare eller inte tillsammans med annan information som avsåg att besvara frågeställningen för studien. Efter förstudien publicerades prototypen på webben, vilket resulterade i att data från 259 spelrundor lagrades i databasen. Efter urval enligt studiens avgränsningar har data från 62 spelrundor använts i det kvantitativa forskningsunderlaget för studien.Sammanfattningsvis skiljer sig resultaten mellan de kvalitativa och kvantitativa studierna. Under den kvalitativa studien noterades en skillnad i resonemanget mellan de som fått spela med en synlig hälsomätare och de som fått spela utan. Detta användes för att analysera och jämföra den insamlade datan från den webbaserade prototypen. Den insamlade kvantitativa datan kunde i en jämförelse mellan de som spelat med en synlig hälsomätare och de som spelat utan inte visa på en skillnad i prestation med någon statistisk säkerhet.

 • 4.
  Arvidsson, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Granskning av regeringens digitaliseringsstrategi: - programmering i grundskolan, vilka problem finns?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den Svenska skolan ska digitaliseras och en strategi för hur digitaliseringen kan ske skulle tas fram av Skolverket. Flertalet lärare lyfte fram problem med förslaget som presenterades av Skolverket men inga större förändringar genomfördes. Strategin ska börja gälla, men problemen kvarstår. Vilka problem ser existerande lärare inom Teknik samt Matematik med strategin, hur kan dessa åtgärdas för att underlätta för de berörda lärarna? En undersökning skickades ut till lärare runt om i Sverige med målet att kartlägga vilka problem som lärarna såg med strategin, var det samma problem som hördes i medierna? De flesta lärare ansåg att det kommer bli en kompetensbrist, samt att det kommer bli väldigt tungt belastade scheman. De slutsatser som kan dras av studien är att någon form av kompetensutveckling inom de verktyg som lärarna ska använda sig av för att lära ut programmering krävs. Samt att ett stort ansvar även hamnar på skolans kommun, att resurserna som krävs måste hinnas tillföras.

 • 5.
  Boström, Pelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  Digitalt spelande med head-mounted display- och traditionell bildskärmsteknik: En komparativ studie av spelares rörelse- och synbeteende i den virtuella världen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur spelares beteende i virtuella miljöer skiljer sig när modern HMD VR-teknik används jämfört med traditionell bildskärm i 2D. Genom att utveckla en spelprototyp i 3D med förstapersonsperspektiv i pusselgenren där spelarens mål är att finna objekt i olika rum har en komparativ studie genomförts. Spelprototypen skapades med hjälp av metoden prototyputveckling. En alfaversion testades innan den slutgiltiga versionen gjordes klart.

   

  Två grupper med 7 personer i vardera har utfört testet. Ena gruppen använde HMD VR-glasögonen Oculus Rift DK2 medan den andra använde traditionell bildskärm i 2D. Styrning skedde med tangentbord och mus. En dataloggning kördes i bakgrunden av varje användartest som samlade in information om spelarens positions- och rotationsdata. Denna data analyserades sedan och jämfördes mellan grupperna.

   

  Sammanfattningsvis utgörs ingen stark skillnad mellan dom två grupperna. Den största skillnaden är i hur mycket mark som har täckts av spelarna. I gruppen som spelade med VR-glasögon stod spelarna still mer och gick inte runt och utforskade lika mycket. Men dom var cirka 5 sekunder snabbare i genomsnitt. Gruppen som spelade utan VR-glasögon tittade upp och ner något mer men som mest skiljde det sig endast 5 grader.

 • 6.
  Brandt, Jakob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Artificial Intelligence Applications in Financial Markets Forecasting: A Systematic Mapping2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor thesis aims to give an overview of the last ten years research on financial market forecasting with Artificial Intelligence techniques. Reviews of this topic have been made earlier, but it can behard to get a sense to what degree this type of research have been made and to what extent specific topicshave been covered. To answer this and also what research type and how these topics have changed overtime, a systematic mapping is performed with backward snowballing as literature search method. Theresults show that various hybrids and Artificial Neural Networks applied to the stock market are the mostcommon combinations and most research is new attempts at trying to predict future market movementsand values.

 • 7.
  Collin, Imad
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Quality Assessment of Web Pages: is it worth the trouble?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 8.
  Fransson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE). Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  High energy gamma ray emission and multi-wavelength view of the AGN PKS 0537-4412017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis describes the analysis of Very High Energy (VHE) emission from the Active Galactic Nucleus PKS 0537-441. It also aims to put the results in a wider context by implementing previous work done on this source. The data chosen for the analysis is provided by the Fermi-LAT satellite and covers the energy range between 300 MeV and 300 GeV. Initially a lightcurve of the received flux from the source was generated, containing data from August 2008 to April 2017, with a mean flux of 4∗10−8 photons per second per squared centimeter. The lightcurve contained sections of different flux intensities giving periods of special interest, such as a flaring period at August 2008 to August 2011, an enormous flare at April 2010 and a less active period between April 2013 - January 2016 that could be identified for further investigations. The differences in observed flux over time was tested and PKS 0537-441 was found to be a significantly variable source. Spectral Energy Distribution (SED) analysis was performed over both the entire period as well as over the selected subperiods and fitted against models using the tools provided by the Fermi Science Support Center (FSSC). The models used in the fitting was PowerLaw2, LogParabola and PLSuperExpCutoff and the best fit for the data was obtained from the PLSuperExpCutoff, except for the less intense period where the LogParabola gave the best fit. The result from the SED analysis was integrated with results from previous work done on the source, ranging over multiple wavelengths in order to get a SED which spanned over the entire electromagnetic spectrum. Finally, modeling of this multi wavelength SED was performed in order to obtain parameters for the physical processes involved in the creation of the radiation received from PKS 0537-441.

 • 9.
  Fransson, Rebecca
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Driaguine, Alexandre
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Comparing Progressive Web Applications with Native Android Applications: An evaluation of performance when it comes to response time2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Web applications are often described as being cross-platform. They are accessible from a multitude of different web browsers, which in turn are running on a multitude of different operating systems. For a time now, developers have used many different tools to create cross-platform applications for mobile devices with web technologies. However, these applications fail to deliver when taken out of their native environment, and often do not feel native at all. Enter Progressive Web Applications, PWA. PWA’s are applications written for the web with web technologies, running in a browser,  but seasoned with some techniques that can make them behave like a native application when running on a mobile device. They are just ordinary web applications with native behaviour such as offline support, installability, and push notifications. The question that arises is - can this new type of web applications match Native Android Applications in performance, especially the response time when accessing the device's hardware? This report will try to answer that question

 • 10.
  Gerdzhikov, Petko
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Behaviour of Port-knocking authentication mechanism2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Port-knocking is a security mechanism used in computer systems to hide available network services. Its operation relies on a drop policy firewall setting in order to make impossible for port-scanning attacks to occur. This project researches the impact of implementing such a software solution. Furthermore, it looks into the behavior of three chosen implementations and make conclusions on the benefits and disadvantages that they bring. In addition, the surrounding implications related to both user and administrator are explored. This thesis includes tests on the resource consumption of the implementations as well as records of the added delay of using the mechanism when initiating a SSH session. There has not been such research performed in this field and the results of it could be beneficial to those who are involved in computer science and network security in particular. Finally, the product of this study state that port-knocking is overlooked and has great benefits in preventing zero-day exploits and hacker tools relying on exposed network services.

 • 11.
  Guillaume, Fumeaux
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Public Software as a Service a Business-Driven Guidance for Risk Control2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Because cloud computing adoption grows day-by-day, it is essential for theexecutives of a company to be able to rely on a risks management guidanceto fully grasp all the aspects concerning cloud computing security.The concerns of the industry, the security standards, the official guidelines,and the European laws about the security when using cloud serviceshave been analyzed. The risks, the measures, and the obligations have beengathered. This paper, with all these information collected, describes how torun a risk management for public SaaS security keeping a business-drivenmindset. While running the risk assessment, the management should look atthe impact a threat may have on company activities, image, and finances. Itwill decide on the measures that should be implemented by the administrationor the IT.Following this guidance should minimize the risk of using public SaaScloud computing and allowing a company to align its security goals with itsbusiness goals.

 • 12.
  Gündogdu, Alper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Designing a Better App for Universities2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is an app for everything, however, not every app delivers what the user expects. As a student, I had many tasks which were routine such as keeping track of the courses, events, exams or to dine. I wished for a mobile application that would ease the burden these routines create. While there was an LNU mobile application, it failed to address some of the needs I had as a student. Consequently, I felt it lacked the tools I needed to be successful. For instance, absent features such as a personalized academic calendar prevented me from finding relevant information about the location and times of classes. On our way to improve the functionality of the current solution, we started with surveying other students and collecting their thoughts about the LNU mobile app. Next, we performed market research in order to understand how other universities handled these needs. Finally, we combined the findings and built a prototype for students to test. The prototype managed to achieve higher rates of student satisfaction and will serve as the basis for future development. 

 • 13.
  Hamberg, Christer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  GUI driven End to End Regression testing with Selenium2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digitalization has changed our world and how we interact with different systems. Desktop applications have more and more been integrated with internet, and the web browser has become the Graphical User Interface (GUI) in today’s system solutions. A change that needs to be considered in the automated regression testing process. Using the actual GUI has over time shown to be a complicated task and is therefore often broken out as its own standalone test object. This study looked into time and quality constrains of using the GUI as driver of the regression testing of business requirements in a web based solution. By evaluating the differences in execution times of test cases between Application Programming Interface (API) calls and GUI driven testing, flakiness of test results and required modifications over time for a specific test suite. These constraints were analyzed by looking into how reliability of the test results could be achieved. With a GUI driven full end to end scope the quality in software solutions could be improved with a reduction in the number of interface issues and detected errors in deployed systems. It would also reduce the volume of test cases that needs to be executed and maintained as there are no longer standalone parts to verify separately with partially overlapping test cases. The implementation utilized Selenium WebDriver to drive the GUI and the results showed that by utilizing Selenium the test execution times were increased from approximately 2 seconds (API) to 20-75 seconds (Selenium). The flaky test results could be eliminated by applying the appropriate pattern to detect, locate, and scroll into visibility prior to interacting with the elements. In the end of the study the test execution results were 100% reliable. The navigation required 15 modifications over time to keep them running. By applying the appropriate pattern a reliable test result can be achieved in end to end regression testing where the test case is driven from the GUI, however with an increase in execution time.

 • 14.
  Houssein, Hatem
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Are ORMs the end of stored procedures?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Stored procedures are used as the current database logic for SAAB’s data model of the fighter aircraft JAS-39 Gripen electrical schemas. Since the database model was developed in 2000, a research and tests needed to be carried out to decide on whether updating the database to today's technology is applicable. Therefore, Object-Relational Mapping (ORM) is to be researched, tested and compared to stored procedures using test-driven development (TDD)concerning an important factor, that Stored procedures are well-known for, which is querying performance of the database. Moreover, how maintainability and flexibility [1] can affect decision between Stored procedures or migrating to ORM based on our subjective experience. NHibernate and Entity Framework are the two ORM solutions considered sinceSAAB uses C# in this project. The process of this project is run using scrum of the agile software development to maintain an iterative progress throughout the project timeline. In this paper, the process and methodology are covered in details and also the comparison with the test results. These results eventually lead us to the answer that ORM is not a suitable technology, and stored procedures still dominate the querying performance for SAAB’scurrent database.

 • 15.
  Lundin, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  mLearn4web Visualization: Identifying appropriate ways of visualizing data collected by mobile learning activities for an educational setting2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  mLearn4web is a web-based framework aiming to support the creation of mobile applications within the field of mobile learning. The framework consists of three main parts; an authoring tool, automatically deployed mobile applications and a visualization tool. The visualization tool was implemented as part of this thesis’ work. The focus of this thesis was to identify visual representations for data collected in mLearn4web activities and to implement these representations in a new visualization tool. The work has had a design-based research approach and was conducted together with teachers as a part of an iterative design process. The work was initiated by a literature review and a study of previous mLearn4web use. A questionnaire was then sent to teachers, where they were asked to rate different visual representations. This was the basis for the development of the visualization tool. Three workshops involving teachers were conducted throughout the process, finally resulting in a functional visualization tool and a set of visual representations that were found appropriate by teachers. Evaluations with experienced teachers show that the visual representations proposed and implemented can be appropriate in an educational setting. To further validate them the tool and its visual representations need to be tested in real-life settings, and should ideally also include students.

 • 16.
  Magnusson, Ludvig
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Rovala, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  AI Approaches for Classification and Attribute Extraction in Text2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the amount of data online grows, the urge to use this data for different applications grows as well. Machine learning can be used with the intent to reconstruct and validate the data you are interested in. Although the problem is very domain specific, this report will attempt to shed some light on what we call strategies for classification, which in broad terms mean, a set of steps in a process where the end goal is to have classified some part of the original data. As a result, we hope to introduce clarity into the classification process in detail as well as from a broader perspective. The report will investigate two classification objectives, one of which is dependent on many variables found in the input data and one that is more literal and only dependent on one or two variables. Specifically, the data we will classify are sales-objects. Each sales-object has a text describing the object and a related image. We will attempt to place these sales-objects into the correct product category. We will also try to derive the year of creation and it’s dimensions such as height and width. Different approaches are presented in the aforementioned strategies in order to classify such attributes. The results showed that for broader attributes such as a product category, supervised learning is indeed an appropriate approach, while the same can not be said for narrower attributes, which instead had to rely on entity recognition. Experiments on image analytics in conjunction with supervised learning proved image analytics to be a good addition when requiring a higher precision score.

 • 17.
  Mousavi, Seyedamirhossein
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Maintainability Evaluation of Single Page Application Frameworks: Angular2 vs. React2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Web applications are subject to intense market forces, fast delivery and rapid requirement and code change. These are the factors that make maintainability a significant concern in any and especially web application development. In this report we develop a functional equivalent prototype from an existing Angular app, using ReactJs and afterward compare their maintainability as defined by ISO/IEC 25010. The maintainability comparison is made by calculating maintainability index for each of the applications using Plato analysis tool.

  The results do not show a significant difference in the calculated value of the final products. Source code analysis shows that changes in data flow need more modification in the Angular app, but with the objective oriented approach provided by Angular, we can have smaller chunks of code and thus higher maintainability per file and respectively a better average value.

  We conclude that regarding the lack of research and models in this area, MI is a consistent measurement model and Plato is a suitable tool for analysis. Though maintainability is highly bounded to the implementation, functionalities which are provided by the Angular framework as a bundle is more appropriate for large enterprises and complex products where React works better for smaller products.

 • 18.
  Mubark, Athmar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Computer Science Optimization Of Reverse auction: Reverse Auction2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Many people still confused and misunderstand the differences between auction types: In fact, we have only two major types of auctions which are the forward auction and Reverse auction[22]. In a forward auction a single seller offers an item for sale with many competitive buyers driving the price upward: In a Reverse Auction, a single buyer wants to purchase a service or an item from many sellers, they drive the price downward: There are many differences between these type of auction: Including the progress of the auctions; winner selection criterion and other factors:

  The Reverse Auction nowadays is one of the most preferred types of online auctions: It gains popularity rapidly because of representing the buyers' side and helps him to drive prices down in contrary with the forward auction or traditional auction.

  The aim of this study is to identify the most common types of the Reverse auctions and compare them to one another to determine when should be used by a buyer and propose the most efficient implementation model for some types:

  The results of this study are: achieve a written report and a small demonstrator model on how to implement English Auction and Second-Sealed bid Auction.

 • 19.
  Nilsson, Kim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV). Linnéuniversitetet.
  Larsson, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV). Linnéuniversitetet.
  Search engines and how we evaluate them: - A comparison between the search engines Elasticsearch and EPiServer Find2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sigma IT Consulting in Växjö gave the authors of this paper a task to change the search engine in one of their projects. To get a scientific view of the project the authors specified two research questions that could be connected to Sigma's problem. This problem is interesting to investigate since search engines are frequently used all over the world and often more user-friendly than classic menu navigation. To find a solution to the problem two experiments were conducted. The result from the experiments showed that the search engine EPiServer Find were, ever so slightly, outperformed Elasticsearch in the terms of relevance. The response time, however, had no significant difference.

 • 20.
  Olsson, Eric
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  History Hunt: Raising User’s Curiosity towards Places of Historical Value using Narrative-driven, Location-based Augmented Reality2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är vårt samhälle starkt byggt på modern teknik. I de flesta delar av världen är deten social standard att ha tillgång till en smartphone och Internet. Att kunna hållakontakten med andra, konsumera information, eller underhållas oberoende av plats ochtid, antas vara normer. Ur ett underhållningsperspektiv har det interaktiva medietförändrats i samhället, spelindustrin växer fortfarande och för många är det en dagligrutin att spela något slags spel, antingen på datorn, surfplattan eller smartphonen. Mennya sätt att engagera användaren i roliga aktiviteter undersöks fortfarande. Samtidigt,enligt kritiker, ger konsumtionen av media och användningen av digital teknikanledning till oro för hälsoproblem samt tid spenderad ute i naturen. Pokemon Go, ensmartphone-applikation som släpptes 2016, presenterade en möjlig lösning på dessaproblem, och uppmuntrade användarna till att gå ut för att fånga Pokemons tack vareapplikationens platsbaserade karaktär. Behovet av att fysiskt flytta sig till olika platserför att fånga Pokemons underlättad inte bara människors motionering, men bidrogockså med sociala aspekter då man sannolikt kommer möta andra spelare ute iverkligheten. Även om detta är ett steg i rätt riktning, tror jag starkt att dessa tekniskaframsteg också kan användas för andra underhållande och fördelaktiga syften.

  Denna studie undersöker ett sätt att använda liknande tekniker jämfört med de somanvänds i Pokemon Go, kombinerat med narrativ och ett linjärt uppdragssystem, för attskapa en upplevelse med syfte att engagera användare mot lokalhistoriska platser.Genom att använda geolocation-baserad teknik, guidar applikationen användaren tilllokalhistoriska platser, medans elementen inom förstärkt verklighet (AR) används föratt höja användarens intresse och engagera dem på ett interaktivt sätt. Den utveckladeapplikationen låter användaren lösa uppgifter som kräver interaktion och utforskning avden verkliga världsmiljön, för att få den information som krävs för att lösa uppgiften.För att ge ett mer meningsfullt scenario kompletteras detta med ett narrativ. Design ochkoncept har utvärderats av fyra experter genom utforskande diskussioner, vilket senareledde till implementering av en digital prototyp. Denna prototyp testades ochutvärderades mot användare, vilket gav feedback och insikter. Interaktionsstudier medanvändare, vilken genomfördes med nio deltagare vid Linnéparken i Växjö, föreslår attanvändarna i allmänhet kände sig engagerade under interaktion med applikationen ochvärldsmiljön. De verkade också ha utvecklat en bättre förståelse om lokalhistoriagenom att få nya insikter om informationen som presenteras för dem. Användareuppgav också att de under tidigare besök i området inte hade uppmärksammat statyernaeller andra informationsskyltar, vilket resulterade i en ny upplevelse genom att besökaområdet tack vare applikationen. Användarna var positiva till att utforska flerintressanta platser i framtiden om de presenterades på detta sätt, vilket indikerar derasacceptans mot den utvecklade applikationen. Vissa användare uppgav också att denarrativa elementen gjorde upplevelsen intressant och motiverande. Medans bådeapplikationsdesign och koncept var förståeligt skulle det tillämpadenavigationssystemet behöva ytterligare förbättringar, även om användarna lyckadesnavigera till platserna i den verkliga världen. AR-funktionen verkade öka användarensnöje samtidigt som den var användbar eftersom att AR-markörerna tillhandahöllnödvändiga ledtrådar åt vart användaren kunde hitta svaren på presenterade frågor.

 • 21.
  Osman, Mohamed
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Johansson, Adam
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  A Comparison of EncryptionAlgorithms for Protecting data passed Through a URL2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project starts off with giving an overview of what sensitive data is, encryption algorithms and other required knowledge for this thesis project.This is because of the aim of this thesis project, that is to find the best way to encrypt data passed through a URL with a focus on protecting sensitive data in web applications. Data sent through the URL of a web application could be sensitive data, and exposure of sensitive data can be devastating for governments, companies, and individuals. The tools and methods that are used for this thesis project are described. An overview is given of the requirements of the web application that was to be created, the development of it, implementation and comparison of encryption algorithms. After that, the results of the encryption algorithms are compared and displayed together with a prototype of the web application and its encryption. The results are then analyzed in two different sections: security of the encryptions and performance tests. With the results given we conclude which one of the encryption algorithms is the most suitable for our web application, and otherwise when encrypting data through the URL of a web application. The results show that AES has a great advantage over 3DES both in security and performance when encrypting sensitive data passed through a URL.Those results are then used to build a secure web application to help and assist a broker during an open showing. The web application is then used together with information from interested buyers so it can be easy for the broker to contact them after the showing.

 • 22.
  Piirainen, Päivi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Lasttester av implementationer av FHIR-stardarden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Ponten, Austin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Evaluation of Low-Interaction Honeypots on the University Network2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project studies the three honeypot solutions Honeyd,Dionaea, and Kippo. Eval-uating the solutions themselves, and observing their implementation into the university campus network. The investigation begins with the understanding of how a honeypot works and is useful as an extra security layer, following with an implementation of said three honeypot solutions and the results that follow after a period of days. After the data has been collected, it shows that the majority of malicious activity surrounded communication services, and an evaluation of the three honeypot solutions showed Honeyd as the best with its scalability and reconfigurability.

 • 24.
  Rydberg, Filip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Tornfors, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Using dated training sets for classifying recent news articles with Naive Bayes and Support Vector Machines: An experiment comparing the accuracy of classifications using test sets from 2005 and 20172017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Text categorisation is an important feature for organising text data and making it easier to find information on the world wide web.  The categorisation of text data can be done through the use of machine learning classifiers. These classifiers need to be trained with data in order to predict a result for future input. The authors chose to investigate how accurate two classifiers are when classifying recent news articles on a classifier model that is trained with older news articles. To reach a result the authors chose the Naive Bayes and Support Vector Machine classifiers and conducted an experiment. The experiment involved training models of both classifiers with news articles from 2005 and testing the models with news articles from 2005 and 2017 to compare the results. The results showed that both classifiers did considerably worse when classifying the news articles from 2017 compared to classifying the news articles from the same year as the training data.

 • 25.
  Spottka, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Evaluating Dynamic AnalysisMethods for Android Applications2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With a market share of 84.82% in 2016 Android is the most influential mobile oper-ating system on the world. In March 2017 users could find about 2.8 million ap-plications in the official Playstore while the number applications from other sourcesis unknown]. Since mobile devices are a fundamental source for news, enter-tainment, social activities and more they are also used for mobile banking, healthtracking and other data sensitive tasks. Besides static analysis the approach of dy-namically analyzing applications is necessary to ensure integrity and security. In theinternet a plethora of dynamic analysis methods for Android can be found. Problem-atic for a software security tester is to keep an overview over the quickly changinglandscape of these approaches. In this thesis work relevant dynamic analysis methodswere grouped and evaluated on different criterion. Furthermore an implementationfor the logging file related system calls with LD_PRELOAD was implemented andinvestigated how API calls can be mapped and the data visualized.

 • 26.
  Standar, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Continuous architecture in a large distributed agile organization: A case study at Ericsson2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Agile practices have become norm, also in large scale organizations. Applying agile methods includes introducing continuous practices, including continuous architecture. For web scale applications microservices is a rising star. This thesis investigates if microservices could be an answer also for embedded systems to tackle the synchronizing problem of many parallel teams.

 • 27.
  Strömbom, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Utvärdering av webbintegrerade utvecklingsmiljöer: Fördelar och begränsningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Webbintegrerade utvecklingsmiljöer (också kallat moln-IDE) är en tjänst som erbjuds på internet där en programmerare erbjuds hela sin utvecklingsplattform i molnet. Vad finns det för fördelar och begränsningar med att använda en sådan utvecklingsplattform istället för den traditionella lokala utvecklingsmiljön? Tycker de professionella webbutvecklare som använt moln-IDE att det är en bra idé att använda en denna plattform istället för en lokal miljö?

  För att svara på detta har olika moln-IDE utforskats och testats. En enkätstudie har även gjorts för att utvärdera de erfarenheter som webbutvecklare haft med moln-IDE. Resultatet var som förväntat mestadels positivt, de flesta respondenterna gillar att använda moln-IDE för sin webbutveckling. Ett flertal fördelar med moln-IDE har uppmärksammats, samt några begränsningar. 

 • 28.
  Svensson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Berisha, Ideal
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Generisk Felkodsfunktionalitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BSR Svenska AB har gett oss uppgiften är att göra deras Portable Programming Carrier 3 (PPC 3) till en felkodsläsare som klarar av att läsa och radera generiska felkoder. Felkodsläsaren kommer kallas för PPC Diagnostic System och kommer att kunna användas till alla bilar med OBDII-uttag. Meningen är att vem som helst ska kunna kontrollera och radera felkoder i sin bil. De generiska felkoderna är mestadels lagstadgade och har oftast koppling med drivlina eller miljöklassificerade värden på bilen.

 • 29.
  Svensson, Kristoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Sentiment Analysis With Convolutional Neural Networks: Classifying sentiment in Swedish reviews2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today many companies exist and market their products and services on social medias, and therefore may receive reviews and thoughts from their end-users directly in these social medias. Reading every text by hand can be time-consuming, so by analysing the sentiment for all texts give the companies an overview how positive or negative the users are on a specific subject. Sentiment analysis is a feature that Beanloop AB is interested in implementing in their future projects and this thesis research problem was to investigate how deep learning could be used for this task. It was done by conducting an experiment with deep learning and neural networks. Several convolutional neural network models were implemented with different settings to find a combination of settings that gave the highest accuracy on the given test dataset. There were two different kind of models, one kind classifying positive and negative, and the second classified the previous two categories but also neutral. The training dataset and the test dataset contained data from two recommendation sites, www.reco.se and se.trustpilot.com. The final result shows that when classifying three categories (positive, negative and neutral) the models had problems to reach an accuracy at 85%, were only one model reached 80% accuracy as best on the test dataset. However, when only classifying two categories (positive and negative) the models showed very good results and reached almost 95% accuracy for every model.

 • 30.
  Söderlund, Sverker
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Performance of REST applications: Performance of REST applications in four different frameworks2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  More and more companies use a REST architecture to implement applications for an easy to use API. One important quality attribute of an application is the performance. To be able to understand how the application will perform it is important to know how the selected framework perform. By testing the performance of different frameworks it will become easier for software developers to choose the right framework to achieve their requirements and goals. At the time when this paper was written the research in this area was limited. This paper answered the question of which framework between Express, .NET Core, Spring and Flask that had the best performance. To be able to know how frameworks performed the author needed to measure them. One way of measuring performance is with response time from the server. The author used a controlled experiment to collect raw data from which the results was drawn. The author found out that Spring had the best overall performance between the different categories. By analysing the results the author also found out that performance differed a lot between the frameworks in some categories.

 • 31.
  Weiss, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Speed-invariant video comparison for robust human action recognition2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As cameras and especially 3D cameras got affordable within recent years they can be used by a wider range of people. Human action recognition based on 3D coordinates recorded with such devices including a depth camera made it possible to compute video data easier. Many already published papers ignore the difference of speed within the execution of the same action. This paper suggests and evaluates multiple algorithms handling that problem based on Dynamic Time Warping and compares them with regard to runtime and accuracy. An additional algorithm from Softwerk AB is analyzed, adjusted and compared. An approach for a fast and robust algorithm able to compute a massive amount of stored sequences is proposed within this paper. The new algorithm depends on further research as not all prerequisites are met yet.

 • 32.
  Wik, Lucas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Running Multiple Versions of Services With Continuous Delivery2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Continuous Delivery is a software development discipline where the software is always kept in a release ready state. It has proven to be a challenge for companies to adopt the practices of Continuous Delivery, but the benefits it brings may well be worth overcoming the challenges the adoption process brings. But the problem with the challenges is that they appear to be unknown, different adoption cases report different problems, some even consider something a solution whilst another case considered the same subject to be a problem. Thus adopting Continuous Delivery is a tricky process. But the tech company IST is interested in adopting Continuous Delivery and are looking to take a soft start by adding new functionality to their service-oriented system, this functionality is to be able to run multiple versions of their services at the same time. This study has implemented this functionality in their system and then researched possible issues or benefits the functionality would have towards Continuous Delivery. Finally, a discussion was made on how the author thinks approaching Continuous Delivery should be done by any company or developer interested. 

 • 33.
  Wilde, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  SkinAnalyzer: Preliminärt arbete om proaktiv cancervård via elektronisk hälsoapplikation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande kandidatuppsats undersöker hur en elektronisk hälsoapplikation kan utformasför att öka medvetenheten om den personliga dagliga hälsan, fokuserat på huden och atthålla den frisk. Det sker genom att en prototyp har utformats där användaren genombilder samt text får instruktioner för att utföra en självkontroll. Prototypen innehållerockså en bildregistrering där användaren kan ladda upp bilder på en leverfläck ochgenom registreringen kan om leverfläcken utvecklas över tid. Syftet med prototypen äratt undersöka om en elektronisk hälsoapplikation utformad med fokus på återkopplingkan göra det möjligt för en person som inte är utbildad inom ämnet att undersöka sinhud samt se och följa förändring i en leverfläck genom bildanalys. Detta undersöktesgenom två tester. Ett frågeformulär där svarspersonen fick försöka avgöra om enleverfläck var frisk eller inte. Ett användartest där testpersonen fick testa bildanalysen,det som testades var om personen kunde ladda upp en bild samt se skillnad i bildernagenom bildregistreringen.Resultatet visar att majoriteten av enkätsvaren var korrekta svar, närmare bestämt 76,9procent. Personerna kunde identifiera om leverfläcken var frisk eller sjuk med hjälp avinformationen som tilldelades. Resultatet av användartesten visade att personerna kundeladda upp en bild på webbplatsen och sedan förstå bildanalysen.

 • 34.
  Yan, Haofei
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Methods for avoiding rooting in Android System2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Android Rooting allows the user to modify the system such as removing the pre-installed apps they dislike. However, rooting is not easy like before. Google has introduced SELinux to the Android system. It required doing more work to achieve rooting function. Unluckily, some serious Android root exploits made Google’s beautiful plan wasted. One-click root apps or software used these exploits to root all the versions through Android 5.1.1. Then, Google strengthened control of system partition from Android 6. But there came out new method required an unlocked bootloader to root the devices. Hiit Media wants me to think out some solution to avoid rooting. After investigating the cause and effect of the rooting mechanism, I provide them the solutions in the end. 

 • 35.
  Österlund, Rikard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Radering av känslig information i C: En studie av gcc på Linuxsystem2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många datorprogram måste hantera potentiellt känslig information som exempelvis lösenord eller kryptonycklar. För sådana program kan det finnas ett behov av att radera denna information så att den blir otillgänglig så fort den inte längre behövs av programmet. Den här studien undersökte vilka möjligheter en mjukvaruutvecklare som använder programspråket C på Linuxsystem har för att kunna säkerställa att känslig information skrivs över av programmet. För att åstadkomma detta användes ett antal testprogram för att utvärdera eventuella negativa effekter av kompilatoroptimering. I de fall en överskrivning optimerats bort av kompilatorn utvärderades även åtgärder för att förhindra den aktuella optimeringsåtgärden vid omkompilering av programmet. En fallstudie av hur ett etablerat krypteringsbibliotek hanterar ovan nämnda problem genomfördes också. Slutsatsen av studien är att det i princip inte är möjligt att garantera att känslig information raderas om utvecklaren inte samtidigt har full kontroll över både operativsystem och övriga processer.

1 - 35 av 35
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf