lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersen, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vergic, Dragan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Konkurrenskraft genom rätt strategier.: En kvalitativ studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, ekonomistyrning, Kurskod 2FE 90E Metod och examensarbete, VT 2010.

   

   

  Titel:                                                        Konkurrenskraft genom rätt strategier. En kvalitativ studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen.

   

  Bakgrund:                                                Varje företag har idag konkurrensstrategier vare sig de är medvetna eller omedvetna. Vikten av att ha en stark konkurrenskraft är stor inom en sådan bransch som trycksaksbranschen.

   

  Författare:                                               Peter Andersen och Dragan Vergic

   

  Handledare:                                             Dr. Magnus Willesson

   

  Syfte:                                                       Syftet med studien är ta reda på vilka konkurrensstrategier som de undersökta företagen använder sig av samt om de med hjälp av dessa strategier har lyckats upprätthålla en uthållig konkurrensfördel.

   

  Avgränsningar:                                        Vi avgränsar oss till att undersöka tre företag samt att vi enbart fokuserar oss på ämnen runt konkurrensstrategier.

   

  Metod:                                                     Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats. Vidare har vi använt oss av en kvalitativ metod och upplysningar har insamlats genom intervjuer.

   

  Slutsatser:                                               Alla företag har tydliga strategier för vad de gör även om dessa är outtalade. De tydligaste strategierna hos alla tre företagen är: hög kundservice, hög kvalitet på produkterna samt hög kompetens inom företaget. Med hjälp av dessa strategier har våra fallföretag lyckats nå hållbara konkurrensfördelar inom branschen.

   

  Förslag till fortsatt forskning:                Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning på de större företagen inom tryckeribranschen för att få reda på vilken skillnad det är på konkurrensstrategierna mellan de små företagen och de stora inom trycksaksbranschen i Sverige.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Magnusson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Tillväxt och dess konsekvenser för den interna organisationen i småföretag: -Prima Travel AB2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete började när fick i uppdrag av resebyrån Prima Travel att finna möjligheter för dem att effektivisera dess organisation i takt med att dess omsättning ökade vilket satte högre krav på verksamheten. Förutsättning var att effektivisera organisationen men fortfarande hålla den lika smal som i nuläget. Företaget hade under en tid upplevt en allt större efterfrågan på deras produkter samt en ökande omsättning. För att finna lösningar på uppdraget utfördes en processkartläggning för att förstå hur organisationen fungerade i nuläget. Detta gav en god förståelse för företaget och dess aktiviteter. Eftersom vårt fallföretag befann sig i en situation där de ville fokusera på tillväxt men saknade en plan för hur detta skulle genomföras inom den interna organisationen så föddes vårt intresse att fördjupa oss i detta teoretiskt. Vår problematisering handlar därför om vilka interna konsekvenser en vald tillväxtstrategi ger ett småföretag.

   

  För att få svar på vår frågeställning har vi fördjupat oss i teorier kring olika tillväxtstrategier där vi valt ut koncentrationsstrategin som vi anser passar småföretag, såsom vårt fallföretag, bäst. Vidare har vi undersökt olika sätt för implementering och där vi fokuserat på intern utveckling eftersom vi vill ta reda på de interna konsekvenserna en vald tillväxtstrategi ger ett småföretag. Vårt arbete har genom vår analys mynnat ut i ett antal slutsatser som rör tre större områden inom organisationen som vi har uppfattat får konsekvenser av vår valda tillväxtstrategi. Den första är strukturen som vi anser kan behöva ändras då företaget arbetar för tillväxt. Sedan handlar det även om produktionen som kommer få konsekvenser då denna del måste kunna hantera en högre belastning. Sista området är personal där en viktig slutsats handlar om att börja arbeta som ett stort företag. Detta för att fokusera på tillväxt utan att anpassa organisationen innebär att växa utan att faktiskt växa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Magnusson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Faizi, Rashed
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Företagskulturers unikhet: En jämförelse av två företagskulturer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagskulturer är något som intresserat både forskare och chefer inom företagsvärlden i många år. Kulturen inom en organisation kan göra företaget mer effektivt, motivera personal och underlätta kommunikation. Dock går vissa tankebanor kring företagskulturer isär. Vissa forskare menar att varje företag har en unik kultur med en helt egen uppsättning normer och värderingar. Kombinationen av olika människor i organisationen och företagets unika historia bildar en kultur som blir helt egen och därmed olika andra företags kulturer. Men sen finns det de forskare som istället anser att företagskulturer medvetet eller omedvetet liknar varandra. Orsakerna till detta är bland annat att alla företag inom samma nation delar den nationella kulturen och den kommer att påverka hur företagets kultur formas. Vår frågeställning lyder då: Är två företagskulturer från samma nation och lokala område unika?

   

  För att kunna svara på frågeställningen har vi observerat två företag under en period samt fört intervjuer med människorna som jobbar där. Med hjälp av Hofstedes så kallade Lökdiagram och de olika lagren ur kulturen utifrån den har vi identifierat deras kulturer och sedan jämfört dem. De slutsatser vi kunnat dra från vår undersökning är att kulturer kan verka olika och till och med unika utifrån de yttre delarna, såsom ritualer och symboler. Men när det kommer till de djupare aspekterna som värderingar så delar företag ofta samma grundläggande värderingar. Detta kan bero på att de yttre delarna av kulturen, alltså de mer synliga aktiviteterna, är lättare för andra företag att medvetet skilja sig från. Men de grundläggande normer och värderingar som delas inom samma nation påverkar människorna inne i organisationen och därmed formas företagskulturerna av de värderingarna.

  Download full text (pdf)
  Företagskulturers unikhet
 • 104.
  Andersson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lundqvist, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sinnenas strategiska betydelse för kundens upplevelse i provrummet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Senses strategic importance to the customer experience in dressing room

  Authors: Anna Andersson & Alexandra Lundqvist

  Tutor: Dr. Bertil Hultén, Associate Professor Linneaus School of Business and Economics Linnaeus University

  Subject:  Bachelor thesis 15 hp. Business Economics C, Marketing. Linnaeus University, spring 2011

  Presentation of the question: Is it possible for companies to enhance customers experience in dressing rooms by strategically working with the senses?

  Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze the senses relevance to the customer experience in the dressing room and create an understanding of the dressing room from a customer and business perspective. Finally we will provide suggestions for how companies can improve the experience in the dressing room.

  Method: We have applied an inductive approach in this study. This approach fits with the thesis work best because of the unexplored subject and by applying this we came closer to the phenomenon. The empirical data is based on observations, experiments and personal interviews.

  Conclusions: Our conclusion shows that companies can improve the experience for their customers by strategic use the senses. Customer’s total experience of the dressing room will enhance and they also stay longer in the dressing room.

  Keywords: Dressing room, senses, experiences, service, servicescape and customer

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Andersson, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Turismindustrin - ett verktyg för att hjälpa människor välja Klimatsmartare Mat.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  About 30 % of our greenhouse gas admission comes from the food we are eating, and food plays a crucial role in the choice of destinations. The tourism industry has a great opportunity to affect our food habits. Used in the right way, the industry can teach us to eat more environmental friendly.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Andersson, Astrid Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Lupus - vargens olika skepnader: ett undersökande illustrationsprojekt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lupus is the result of an investigative project in illustration. In my degree-

  work I have investigated the different guises of the wolf, which I have then

  illustrated visually combined with some portions of text. The result, presented

  in the form of a book of 36 pages, is narrated in a poetic and free style with me

  as a personal author. The images of the book tell the story of both the wolf of flesh

  and blood, as well as the wolf as a symbol. My work is produced with the hope that

  by talking about the wolf in a way other than the standard, new ways of regarding a

  presently endangered but valuable animal, can arise.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Krüger, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Är den tryckta bokens död författarens bröd?: En studie i hur förlagens och författarnas relationer förändras till följd av introduktionen av e-boken.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The name of the thesis is

  “Is

  the

  printed

  book’s

  death

  the

  authors

  bread?

  A

  study

  in

  how

  the

  publishing

  houses’

  and

  the

  authors’

  relationships

  change

  due

  to

  the

  introduction

  of

  the

  e--‐book”

  The

  e--‐book,

  which

  is

  a

  digital

  copy

  of

  the

  printed

  book,

  has

  been

  on

  the

  market

  for

  over

  two

  decades.

  However,

  it

  is

  not

  until

  now

  that

  changes

  are

  happening

  within

  the

  industry,

  which

  affects

  the

  different

  actors.

  Amazon

  has

  for

  example

  launched

  an

  e--‐reader

  by

  the

  name

  Kindle

  on

  the

  market

  and

  Apple

  has

  launched

  a

  surfpad

  by

  the

  name

  iPad,

  both

  which

  you

  are

  able

  to

  read

  e--‐books

  on.

  The

  technological

  changes

  that

  are

  happening

  affect

  the

  actors

  within

  the

  book

  industry

  as

  well

  as

  the

  structure

  of

  the

  industry.

  The

  research

  question

  of

  this

  thesis

  is

  “ow

  do

  the

  publishing

  houses’and

  the

  authors’relationships

  within

  the

  book

  industry

  change

  due

  to

  the

  introduction

  of

  the

  e--‐book?”

  Actor--‐network

  theory

  is

  used

  to

  investigate

  this.

  The

  theory

  includes

  both

  human

  and

  non--‐human

  actors,

  which

  together

  can

  create

  a

  network.

  The

  actors

  within

  the

  network

  connect

  themselves

  to

  each

  other

  and

  thereby

  form

  the

  network.

  The

  purpose

  of

  this

  thesis

  is

  to

  create

  an

  understanding

  for

  how

  actors

  and

  their

  relationships

  within

  an

  established

  industry

  structure

  are

  affected

  by

  digitalisation.

  To

  achieve

  this,

  semi--‐structured

  interviews

  were

  conducted

  with

  publishing

  houses

  and

  authors.

  The

  boom

  of

  the

  e--‐book

  in

  large

  part

  depends

  upon

  the

  technical

  development

  that

  has

  occurred

  and

  which

  has

  introduced

  smartphones,

  e--‐readers,

  surfpads

  etcetera

  on

  the

  market.

  More

  actors

  will

  arise

  in

  the

  book

  industry

  due

  to

  the

  digitalisation,

  which

  in

  turn

  will

  affect

  the

  existing

  relationships

  of

  the

  publishing

  houses

  and

  the

  authors.

  The

  publishing

  houses

  will

  keep

  their

  role

  in

  the

  networks

  as

  a

  key

  player,

  but

  come

  into

  contact

  with

  more

  actors.

  The

  authors

  are

  given

  the

  chance

  to

  self--‐publish

  their

  books

  as

  e--‐books,

  which

  make

  them

  come

  into

  contact

  with

  more

  actors

  as

  well.

  As

  more

  actors

  arise,

  the

  structure

  within

  the

  industry

  becomes

  relaxed.

  Hence,

  the

  publishing

  houses

  need

  to

  enrol

  the

  new

  actors

  in

  order

  for

  them

  to

  keep

  their

  position

  in

  the

  network.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nardini, Nadja
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sailinnovation: Sailing into a Blue Ocean2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  The Luxury Sailing Yacht industry has been severely affected by the global economic crisis

  since several Luxury Sailing Yacht companies have experienced significant downturn. There

  is an increasing number of companies, which are moving the world into a more innovationbased

  economy since it offers more opportunities. Therefore, there is a growing interest for

  innovation since it can be used for keeping a strong position in the fast growing Luxury

  Sailing Yacht market.

  This Master’s thesis explores how Luxury Sailing Yacht producers within the Luxury Sailing

  Yacht industry can create, reach, and sustain the position of innovation leadership in order to

  gain further growth and success. Furthermore, it shows to the Luxury Sailing Yacht industry

  how value innovations can be used to open up new growth opportunities in new-found

  markets.

  In specific, this thesis explores the creation of new market within the LSY industry through

  the usage of value innovation. Therefore, an understanding of the Luxury Sailing Yacht

  market’s perception of innovation is necessary, which shows differences and similarities

  between Luxury Sailing Yacht producers and users.

  The theoretical basis for the research is constituted by developing new markets through value

  innovation and the blue ocean strategy. Thereafter, the research empirical findings are

  collected in numerous steps. First the perception of innovation on both the users and

  producers is collected through a survey so as to compare their opinions and create value

  curves. Based on the user survey the most innovative Luxury Sailing Yacht producers are

  selected for our multiple-case study in order to get their various views on how innovation can

  be used in the Luxury Sailing Yacht industry.

  Key Words

  : blue ocean strategy, customers-as-innovators, first mover, growth through

  innovation, innovation network, lead-users, networking, new product development, perception

  of innovation, value curves, value innovation, value network

  Download full text (pdf)
  Sailinnovation
 • 109.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nystrand, Hannah
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Tweet, tweet, promotionmixens nya kläder: En undersökning till vad Twitter används till, sett utifrån promotionmixen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Twitter används av ett brett spektrum av företag, alltifrån stora bolag såsom Google, till mindre företag såsom lokala caféer. I den här undersökningen ser vi på användningen av Twitter i tre små– och medelstora företag. Promotionmixen användes som plattform, vilken består av reklam, sales promotion, personlig försäljning, public relations och direkt marknadsföring, för att kunna fastställa till vad Twitter används. Syftet är att beskriva och skapa en förståelse för hur Twitter används, med hjälp av promotionmixen. Intervjuer, såväl som innehållsanalys, utfördes.

  Public relations var det Twitter först och främst användes till, över hälften av alla tweets var av karaktären public relations. De andra delarna av promotionmixen användes också på Twitter, dock var personlig försäljning det minsta användningsområdet. Andra områden hittades även, men promotionmixen var det Twitter användes mest till.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Andersson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Classon, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Emilsson, Linda-Marie
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Revisionsbolagens framtid: Hur ska revisionsbolagen hantera avskaffandet av revisionsplikten?1988Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Idag krävs det att alla aktiebolag i Sverige får sina räkenskaper granskade av en kvalificerad revisor. Det har länge varit på tal om att avskaffa revisionsplikten i landet och följa utvecklingen inom EU. Olika förslag på gränsvärden har tagits fram under åren och det senaste presenterades av Näringsminister Maud Olofsson den 25 mars 2010 vilket avser bli gällande i november 2010. Förslaget gäller för de aktiebolag som underskrider två av följande kriterier: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 anställda. Avskaffandet av revisionsplikten ses som ett viktigt steg i den svenska regelförenklingen för företag.

  Problemformulering: Revisionsarbetet har hittills nästan enbart behandlat de delar som är lagstadgade och andra delar har kommit i skymundan. I och med ett avskaffande av revisionsplikten kommer antagligen nya tjänster att tas (fram för att redovisningsbolagen ska kunna behålla sina klienter). Samtidigt kan andra krav ställas på företagaren som väljer att ta bort revisionen. Vi vill därför belysa hur revisionen ska tillämpas för att klara de förändringar som ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att innebära.  

  Syfte: Med vår studie vill vi kartlägga effekterna som ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten har på revisionsbranschen samt komma fram till hur revisionsbolagen ska hantera avskaffandet för att behålla sina kunder.

  Metod: Passande vår frågeställning forskar vi utifrån en induktiv strategi och har valt att använda en kvalitativ studie. Informationsinsamlingen gjordes i form utav samtal med respondenter från revisionsbolag och företag. Samtalen syftade till att ge material till vår forskning.  

  Slutsats: Det har visat sig att det finns en okunskap i vad en revisor gör och vad revisionen innebär. Revisionsbolagen bör därför utveckla sina relationer med sina klienter. Vår studie har även visat att en ökad konkurrens kommer att uppkomma och då marknaden blir mer efterfrågestyrd kommer revisorn bli tvungen att agera som säljare. 

  Nyckelord: Revision, Redovisning, Revisionsplikt 

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Andersson, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svendsen, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vestman, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  “Corporate Social Responsibility”- Ansvarstagande i praktiken: En studie om hur H&M, Lindex & KappAhl säger sig arbeta med socialt ansvar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The global responsibility for multinational companies is a current matter of subject. Now when the world increasingly is getting globalized, economic growth is created, which brings a bigger demand of responsibility on companies. The leading companies from every industry is often becoming the frame for how the production process works and is therefore exposed to outer pressure which, for example, is coming from consumers and the media. Since consumers at present are more aware of what they are buying and where it comes from, it is important that the companies take social responsibility. We have therefore studied three big companies within the clothing industry to see in witch way they are taking their social responsibility.

  Purpose: Our purpose was to explore how companies within the clothing industry describe their work with Corporate Social Responsibility, code of conducts and where the incentive behind this work is coming from.

  Method: We have, through a qualitative study, examined how three large companies work with Corporate Social Responsibility. In order to examine this, an analysis of the company’s homepages and previous reports was made.

  Conclusion: Neither Corporate Social Responsibility nor codes of conducts are compulsory to companies, but both are today rather considered as natural parts of an organization. During the work process, we discovered that the companies we studied all works in similar ways with these questions. All studied companies are involved in society engagements of various kinds. At the same time, there are inadequacies regarding for example wages in the production countries. We have reached that the driving forces behind the companies work with CSR originates from both the desire to satisfy their customers and the management’s genuine interest in these questions. Another influencing factor is the pressure of the media, since the companies constantly may be inspected. Whether the companies want to or not, they need to adapt in order to survive in the long term.

  Further Research: Another interesting angle of approach would have been to examine whether consumers are willing to pay more for products that they know are made under good working conditions or not. If we would have had the time and possibility it would have been interesting to examine the whole production chain more thorough.

  Download full text (pdf)
  CSR-ansvarstagande i praktiken
 • 112.
  Andersson, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Asp, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Konsten att synas och skapa långsiktiga relationer med kunder: En studie om Sociala Medier och Sökmarknadsföring2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of internet is growing rapidly and many people choose to spend a lot of their time in the virtual world. This is the reason why we believe that it is important for companies to consider using internet as a tool to reach their customers. Today many companies, especially within the fashion industry, have acknowledged this and use internet marketing to reach existing and potential customers. Social media and search marketing are two helpful tools that can be used in order to make a company visible on the web, given that they know how to use them effectively. The purpose of this study is to examine how companies within the fashion industry can use social media and search marketing to reach their customers and what kind of attitude they have towards using these tools. We have used a qualitative approach for this study, based on six interviews. During this study we have acknowledged that it is important for companies within the fashion industry to make the company visible on the web. We have also found that it is of great value for companies to participate in conversations with customers and listen to them on the web in order to build long lasting relationships. We have also recognized that it is important for companies to examine their own prerequisite before they decide how to use social medias and search marketing.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 113.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Borgvall, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Securing the global brand strategy: – global standardization or local adaptation2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Master thesis in Business Administration, 15hp,

  School of Business and Economics, LinnaeusUniversity, Växjö,

  Marketing, 4FE02E, spring 2011

  Authors: Jenny Andersson and Julia Borgvall

  Tutor: Engelbert Weiss

  Company contact person: Peter Samuelsson, Gunnebo AB

  Title: Securing the global brand strategy – global standardization or local adaptation

  Background: The infrastructure available today provides opportunities for companies allaround the world to transcend national boarders easily and to operate on the global market. During the preceding decades, brand management in the international environment hasbeen frequently discussed. The choice of a clear branding strategy and clear goals of what acompany wants to achieve is of great importance. Furthermore, companies that act in a globalenvironment need to decide upon whether to be standardized across these markets or to adaptto each specific market.

  Purpose: To reach an understanding of the factors influencing the choice of internationalbranding strategy by global standardization or local adaptation.

  Methodology: A case study has been used in this research in order to meet the purpose. Sincethis thesis is of a qualitative character the empirical data has been collected through semi-structured interviews within three respondent segments in the case organization: management,communication and sales.

  Conclusion: A conclusion drawn from this research is the importance of internalcommunication, when it comes to the formulation and implementation of brand strategies.

  - Factors influencing the decision of a global standardize brand strategy can be; the possibilityto become a strong global player, decreased expenses of marketing, economics of scale.

  - Factors influencing the decision of a local adaptation strategy can be; cultural differences,history and heritage, better knowledge of the local market.

  Suggestions for further research: Further research could be to conduct a more thoroughstudy with more respondents from different multinational companies and also to look at thecustomers' point of view.

  Download full text (pdf)
  Securing the global brand strategy
 • 114.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Johansson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Malmqvist, Therése
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Bli mer för fler: Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Marknadsföring, 2FE07E, VT2010

  Författare: Jenny Andersson, Emma Johansson, Therése Malmqvist

  Handledare: Sarah Philipson

  Företagets kontaktperson: Christer Olsson

  Titel: Mer för fler – Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image

  Bakgrund: Under senare år har varumärkesutvidgning blivit en vanlig strategi för att lansera nya produkter och nå nya målgrupper. Norrgavel är ett svenskt möbelföretag som står inför utmaningen att göra just detta för att kunna bli mer för fler. Trots att de vill nå en ny målgrupp är de måna om att de kärnvärden som varumärket bygger på inte ska frångås och att kundernas uppfattning om varumärket, dess corporate image, inte ska förloras.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur ett varumärke med en tydlig corporate identity kan utvidgas utan att förlora sin image.

  Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till varumärken med en tydlig corporate identity. I fallet Norrgavel kommer vi enbart att behandla den svenska marknaden.

  Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kvantitativt inslag. Uppsatsens empiri samlades därför in genom semistrukturerade intervjuer med såväl Norrgavels ledning som butikspersonal, en enkätundersökning samt telefonintervjuer med Norrgavels kunder och genom deltagande observationer i butikerna.

  Slutsats: För att kunna utvidga ett varumärke utan att förlora dess image måste företaget inledningsvis identifiera målgruppens identitet för att veta vilka behov som finns att tillfredställa. Baserat på detta kan företaget utveckla varumärkets identitet som genom storytelling kan förmedlas till kunderna. Dessa kan slutligen skapa sin egen uppfattning om varumärket, alltså varumärkets corporate image. Det är även viktigt att beakta detta för att de olika images som skapas av respektive target group inte ska komma i konflikt med varandra.

  Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning bör fokusera på att göra en liknande undersökning men i större skala, både vad det gäller antalet respondenter och varumärken.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 115.
  Andersson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Konkursprediktion på tjänsteföretag i Sverige2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Bankruptcy is associated with a high cost in different ways, and over the years, many attempts have been made to find models that can predict failures and thru that avoid them. Some of the most proven models are Altmans Z-score in various forms, which over the years have shown different results. More and more companies work with services, and research says that these companies differ from manufacturing companies when it comes to its economic ratios, which should affect the possibilities in predicting bankruptcy according to today available models.

  Purpose: Check whether the Altman Z´´-score model works on small- and medium-sized services companies in Sweden, but also check if correlation exist between a company's credit rating and its Z´´-score.

  Method: The thesis is written with a positivist and deductive approach, based on quantitative secondary data. Analyses are made by hypothesis testing.

  Conclusion: Altman's Z´´-score does not work on small- and medium-sized service companies in Sweden. The result is the same, even if the model is applied to manufacturing and trading companies. However, it is possible to see differences between bankrupt companies and healthy companies. Some ratios that show differences are profitability, balance sheet liquidity and leverage, which all are lower in bankrupt companies.

  Continued research: Researchers are divided when it comes to the possibilities to predict bankruptcy, and there are still many aspects to consider. Suggestions for continued researchis to examine how ratios really differ, and if it is thru that is possible to avoid bankruptcy. Another angle might be to examine the variables of the Z´´-score-model, and maybe adjust them for more accurate result.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Aronsson, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lubkowski, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hur ska användare betala för interna tjänster?: - En fallstudie på stadsbyggnadskontoret inom Växjö Kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund & problem: Ekonomistyrning inbegriper många områden, ett av de centralaområdena är fördelningen av kostnader. Kommuner har inte obegränsat med resurser utanmåste likt den privata sektorn ha en fungerande ekonomistyrning, vilket bland annatinbegriper kostnadsfördelning. Växjö kommun har i dagsläget ett geografisktinformationssystem (GIS) som används inom olika förvaltningar för bland annat prognoseroch analyser av olika slag. Problemet som stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommunupplever är att fördelningen av kostnader för GIS inte är anpassad efter användningen.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den nuvarande modellen förkostnadsfördelning inom stadsbyggnadskontoret samt lämna förslag på hurkostnadsfördelningen alternativt kan hanteras.

  Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod i form av en fallstudie.Urvalet till de semi-strukturerade intervjuerna har baserats på ett snöbollsurval. För att ökastudiens kvalitet har vi använt flera källor till det empiriska materialet samt låtitrespondenterna ta del av studien.

  Slutsats: Studien har utifrån en jämförelse av den nuvarande modellen för kostnadsfördelningoch teori inom området resulterat i tre lösningsförslag som är möjliga att tillämpa för mät- ochGIS-avdelningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Olofsson, Philip
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svärd, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sponsring: En kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Disposition

  Titel: Sponsring- en kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar

  Ämne/kurs: Ämnesfördjupande arbete - Controllerfördjupning

  Författare: Johan Andersson, Philip Olofsson, Johan Svärd

  Handledare:Anders Jerreling

  Examinator: Fredrik Karlsson

  Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina sponsringsinvesteringar, i ekonomiska termer. Uppsatsen syftar även till att återge sponsormarknadens olika aktörers syn för att beskriva utvärderingsarbetet ur ett bredare perspektiv.

  Metod:I metodavsnittet fastställs vilket tillvägagångssätt som används vid genomförandet av studien. Inledningsvis behandlas studiens design, där redogörelse för vald metod och angreppssätt ingår. Vidare diskuterasurvalet till undersökningens empiridel och avslutningsvis behandlas sanningskriterier.

  Referensram: Inledningsvis i referensramen definieras sponsring och dess delar. Vidare behandlas sponsringens motiv, användningsområden och hur dess effekter kan mätas. I avsnittets avslutande delar behandlas teori angående kalkylering, bedömning, planering samt risktagande vid investeringar.

  Empiri: I empirikapitlet läggs empirin fram genom en kort presentation av intervjuobjektet följt av en sammanfattning av genomförda intervjuer.

  Analys: I detta avsnitt ställs referensramen och framtagen empiri mot varandra och analyseras. Data som framkommit under arbetets gång sammanfattas och diskuteras, därefter presenteras mönster och samband.

  Slutsats: I detta avsnitt sammanställs och diskuteras studiens resultat. Vidare framför forskarna sina synpunkter på ämnet och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svärd, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Prestationsmätning i internationella organisationer: En fallstudie på Duni AB2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Controllerfördjupningen, 4FE03E, VT-2012

  Titel: Prestationsmätning i internationella organisationer- En fallstudie på Duni ABSeminariedatum: 2012-05-30

  Författare: Johan Andersson och Johan Svärd

  Handledare: Pia Nylinder

  Examinator: Lars-Göran Aidemark

  Nyckelord: Prestationsmätning, Prestationsmätningssystem, Internationella organisationer, Styrning, Enhetlig, Situationsanpassning, Ramverk, Integration, Benchmarking

  Syfte: Studien syftar till att utvärdera den nuvarande differentierade prestationsmätningen inom Dunis olika produktionsenheter samt förklara vilka för- och nackdelar den medför. Studien syftar även till att förklara vilka aspekter som påverkar internationella organisationers val av ett enhetligt kontra differentierade prestationsmätningssystem (PMS). Vidare ska ett förslag formuleras på hur vi anser att Duni ska agera i frågan samt hur de kan gå vidare med föreslaget alternativ.

  Metod: Vi har gjort en fallstudie på företaget Duni AB. Uppsatsen bygger på en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ undersökningsdesign. Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts genom intervjuer samt telefonintervjuer. Den teoretiska referensramen bygger på litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har förhållit oss till kvalitetskriterierna: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet för att säkerställa studiens resultat.

  Slutsats och rekommendationer: Vår huvudsakliga slutsats från studien är att situationen där en internationell organisation har sina produktionsenheter utspridda i olika länder inte är den avgörande faktorn för vilken typ av PMS som bör väljas. Det är snarare huruvida produktionsenheternas produktionsuppsättning överensstämmer samt i vilken utsträckning enheternas prestationer har en signifikant påverkan på varandra som är den mest betydande faktorn.

  De aspekter som är avgörande för hur en internationell organisation med produktionsenheter i olika länder ska utforma enhetlig kontra differentierad prestationsmätning är följande: I vilken utsträckning organisationens olika produktionsenheter har en överensstämmande produktion och om produktionsenheterna är verksamma inom samma värdekedja samt om deras prestationer har en signifikant påverkan på varandra.

  Vår rekommendation till Duni är att de ska implementera organisationsmål som kan brytas ned på produktionsenheterna för att sedan utforma en enhetlig prestationsmätning med gemensamma riktlinjer för arbetsmetoderna kring prestationsmätningen. De bör även möjliggöra en till viss del differentierad prestationsmätning där en enskild enhet kan tillämpa individuellt utformade mått.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ljusberg, Ulf
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Palm, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Invandrarföretagare i Växjö: Ur ett personligt nätverksperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandrar- och etniskt entreprenörskap har rönt stort forskningsintresse de

  senaste årtiondena utifrån dess påverkan på ekonomisk tillväxt (Casson et al,

  2006) I Sverige har antalet företag som startas av personer födda utomlands,

  ökat med 75 % mellan 2001 och 2008, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt

  och sysselsättning. Invandrarföretagare möter däremot specifika hinder och

  problem i deras vardag, bland annat avsaknaden av personliga nätverk

  (Tillväxtverket, 2010) vilket har en viktig roll för entreprenöriell framgång.

  Bill och Johannisson (2004) menar att det stöd och de resurser en entreprenör

  kan vara i behov av, ofta återfinns i det personliga nätverket.

  I Växjö finns det ett utvecklat system av lokala aktörer vars främsta syfte är

  att stödja nyföretagare. Författarna ställer sig frågande till hur dessa aktörer

  kan förbättra förutsättningarna för invandrarföretagare att utveckla personliga

  nätverk.

  Författarna har genomfört en kvalitativ studie av tolv lågutbildade invandrare

  som härstammar från mindre utvecklade länder och har drivit företag mellan

  3-36 månader. De företagsfrämjande aktörerna som deltagit i denna studie är

  ALMI Företagspartner AB, NyföretagarCentrum, Inkubatorn, Arbetsförmedlingen

  och Mackens Företagshotell.

  Resultatet av studien visar på att företagsfrämjande aktörer bör äga förståelse

  för invandrarföretagares kontext i Växjö, vilken påverkar deras möjligheter

  att starta och driva företag. Organisationerna bör även erbjuda ett heterogent

  nätverk där individen kan träffa lämpliga kontakter som förstår denna

  kontext. De bör undvika att underminera utveckling av det personliga

  nätverket genom rådgivning, dessutom undvika en relation där företagaren

  blir långsiktigt beroende av den företagsfrämjande organisationen.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats_Andersson_Ljusberg_Palm_2011
 • 120.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Benjaminsson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dark Tourism -viljan att besöka det mörka och makabra2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dark Tourism är en reseform som länge studerats men som ännu inte har någon enhetlig definition. Begreppet innefattar resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och annat återskapande av döden. Då resor till Dark Tourism attraktioner blivit en allt mer populär reseform har vi genom den här studien valt att studera vilka bakomliggande intressen och anledningar som gör att människan väljer att besöka en Dark Tourism attraktion. Underlaget till studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer med personer som besökt Dark Tourism attraktioner samt två berättelser av våra egna erfarenheter av ett besök vid en attraktion.Studiens resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar varför turister reser till en Dark Tourism attraktion. Vi kunde däremot genom studien se att det fanns två faktorer som främst spelade in. Faktorerna var människans vilja och behov av att lära sig nya saker samt viljan och behovet om att få kunskap om sig själv, genom att finna sitt arv.

  Download full text (pdf)
  Dark Tourism - viljan att besöka det mörka och makabra
 • 121.
  Andersson, Lena
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Anders W.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Small business promotion and intermediating as societal entrepreneurship.2012In: Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting / [ed] Berglund, Karin, Johannisson, Bengt and Schwartz, Birgitta, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2012, p. 117-138Chapter in book (Refereed)
 • 122.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Occupational choice and returns to self-employment among immigrants2011In: International journal of manpower, ISSN 0143-7720, E-ISSN 1758-6577, Vol. 32, no 8, p. 900-922Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Self-employment has been stressed as a way for immigrants to enter and improve their situation in the labour market. However, research shows that some people who become self-employed revert to wage employment or unemployment. The purpose of the paper is to study the labour market consequences of temporary self-employment on paid employment among immigrants.

  Design/methodology/approach – The paper uses micro-econometric methods to estimate the effect of self-employment, relative to continued wage employment, on earnings and employment opportunities in 2006. The paper also identifies the type of wage earner that temporarily enters self-employment.

  Findings – The paper finds that, relative to continued wage employment, self-employment, with few exceptions, does not improve outcomes in the wage sector of immigrants and may in fact be associated with lower earnings and difficulties in returning to paid employment.

  Practical implications – The results indicate that encouraging immigrant wage earners to become self-employed should be done with care, since self-employment does not necessarily improve subsequent labour market outcomes.

  Originality/value – This study will be valuable to those who are interested in the economic consequences of immigrant self-employment.

 • 123.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The female immigrant labour supply: The effect of an in-work benefit2011In: Labour, ISSN 1121-7081, E-ISSN 1467-9914, Vol. 25, no 2, p. 198-227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore the effect of an in-work benefit on the labour supply of single immigrant women in Sweden. Using a simulation approach, we find that, on average, the in-work benefit has no effect on the labour supply of these women. However, women with low incomes increase their labour supply, a response that is strongest among non-European and Eastern and Southern European women, and is mainly a result of increased participation in the labour market. High-income earners slightly reduce their working hours. Thus, the results suggest that the in-work benefit may strengthen the labour market attachment of low-income immigrant women.

 • 124.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Intergenerational transmission in immigrant self-employment: Evidence from three generations2010In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, Vol. 34, p. 261-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the first study of intergenerational transmissions in immigrant self-employment across three generations. Based on a Swedish data set, the results show that having a self-employed father, as well as having a self-employed grandfather, has a positive effect on self-employment propensities for male third-generation immigrants. For native Swedes having a self-employed father is of importance for self-employment propensities, while having a self-employed grandfather is not. Evidently, there appears to be a generational link in self-employment across three generations for immigrants, but not for natives. Since immigrants transfer general self-employment abilities, third-generation immigrants with self-employed ancestors are overrepresented in self-employment. Many of them, however, are not necessarily in the same business line as their fathers. In contrast, when natives transfer general self-employment abilities, their offspring tend to become self-employed in the same business

 • 125.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Invandrares egenföretagande - trender, branscher, storlek och resultat2011In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 39, no 2, p. 31-39Article in journal (Other academic)
 • 126.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Self-employment matching: an analysis of dual-earner couples in Sweden2010In: Economics Bulletin, ISSN 1545-2921, E-ISSN 1545-2921, Vol. 30, no 3, p. 2197-2209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of self-employment matching among dual-earner couples in Sweden. The results show that self-employment propensities are positively correlated across partners. Self-employment propensities are significantly higher for both males and females whose spouses are self-employed. The existence of ‘positive assortative mating' and the fact that self-employment knowledge and abilities are transferred across partners are presented as explanations for the results. One policy conclusion that can be drawn from the results is that if governments and policymakers want to increase the rate of female self-employment, stimulating overall self-employment might be effective, since an important determinant of female self-employment is having a self-employed spouse.

 • 127.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Transmission of self-employment across immigrant generations: The importance of ethnic background and gender2011In: Review of Economics of the Household, ISSN 1569-5239, E-ISSN 1573-7152, Vol. 9, no 4, p. 555-577Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   This paper studies the intergenerational transmissions of self-employment

  abilities among immigrants in Sweden. The results show that second-generation

  immigrants are over-represented in self-employment compared to natives.

  Male immigrants from countries neighbouring to Sweden and natives alike seem to

  use both mothers and fathers as role models in their self-employment decision, but

  the father is the stronger role model among male immigrants from more geographically

  distant regions. Female immigrants use both their father and their

  mother as role models in their self-employment decision. Furthermore, male

  immigrants and male natives tend to become self-employed in the same business

  sector as their fathers; female immigrants and female natives with self-employed

  parents are over-represented in self-employment but not necessarily in the same

  business sector as their parents.

 • 128.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hussain, Shakir
  University of Birmingham, UK.
  Shukur, Ghazi
  Jönköping University, Sweden.
  Ethnic origin, local labour markets and self-employment in Sweden: A multlilevel approach2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We investigate the importance of ethnic origin and local labour markets conditions for self-employment propensities in Sweden. In line with previous research we find differences in the self-employment rate between different immigrant groups as well as between different immigrant cohorts. We use a multilevel regression approach in order to quantify the role of ethnic background, point of time for immigration and local market conditions in order to further understand differences in self-employment rates between different ethnic groups. We arrive at the following: The self-employment decision is to a major extent guided by factors unobservable in register data. Such factors might be i.e. individual entrepreneurial ability and access to financial capital. The individual’s ethnic background and point of time for immigration play a smaller role for the self-employment decision but are more important than local labour market conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Stekovic, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Factors associated with success and failure in CRM system use: A case study of the sales department in a B2B company2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the constant change of technology, companies’ battle to win customers becomes more and more intense. Maintaining customers and building long-term relationships is becoming more and more important and the customer relationship management (CRM) concept has evolved as a strategy rather than just a technological system. With an efficient CRM strategy and CRM system the company can learn which customers to keep, put more focus on and develop further relationship with and which ones to cut loose (Mendoza et al., 2006). 

   

  Sales and sales management are often critical personnel in an organization, because they are in charge of selling goods and services that generate the revenues and cash flows that support the firms’ existence (Wagner & Zubey, 2007). This thesis focuses on how an organization can motivate stakeholders of the CRM system, within the sales department, to improve the usage, taking in consideration critical success factors (CSFs). To develop an understanding of the barriers that might influence the use of the CRM system and the CSFs that have been considered to motivate the stakeholders of the system, a case study was made at Strålfors Svenska AB. Interviews were held with the sales managers and the sales personnel to learn about the expectations of the CRM system use and about the actual use.

   

  The results have lead us to the following conclusions; for the CRM system to be successful and to motivate the CRM stakeholders, the following factors are critical; top management involvement, clear communication of goals and objectives, integration between departments in the organization, sales staff commitment and involvement, education, feedback and evaluation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Andersson, Liv
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Samuelsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  "Säg mig vad du äter och jag ska säga vem du är": En kvantitativ studie om efterfrågan av hälsosamma livsmedel2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Obesity and overweight are today classified as one of the largest epidemics in the Western world and is threaten a large part of the population. As a reaction to this a major health trend has emerged in recent decades. Every day consumers are exposed to information from the media about what is healthy or unhealthy to eat and the recommendations change frequently.

  There is great interest in healthy food on the Swedish food market, but still healthy foods only represents a small proportion of the total food sales. The essay examines the gap between the current and potential demand for healthy food and if it can be explained by any of the following factors: lack of information, price, taste or cognitive behavioral.

  To study these questions a quantitative method have been used and 213 questionnaires were collected. The intention is to draw general conclusions about the entire population. We discussed and analyzed the quantitative data together with the frame of reference based on the four factors and the discussion led us to the following conclusions:

  Price and parts of the cognitive behavior inhibits the consumption of healthy foods on the Swedish food market. The other factors studied can not explain the inhibited consumption.

  Based on the conclusions we recommend “svenska Livsmedelsverket” to communicate its policies through traditional marketing channels to better reach out to all consumers. We also believe the Swedish food market is ready for a new store concept with only healthy food.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 131.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ekman, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sahlquist, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  A location-based application: - From a consumer perspective2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The rise of mobile phones as the number one leading personal communication device make mobile phones very attractive for marketers, as they are always on, always with the consumer and always connected. Smartphones has the ability to update their location (thus the location of the consumer) by themselves. Through this an automatic location-dependent advertisement, triggered by the location of the mobile device, may be sent to any customer in a predetermined area. However, a current problem is how to not misuse this opportunity. For example, even though a consumer is in the nearby area of a store it does not mean that they are interested in receiving an offer. Consumers are also very keen on feeling in control of the access to their personal information. The purpose of this bachelor thesis is thus to investigate what attributes a location-based application may have to increase customer usage by enhancing, facilitating and developing the customers shopping behaviour. Theories used as a basis for investigation are marketing strategy, marketing innovation, direct marketing, mobile marketing (location-based marketing and permission-based marketing), consumer behaviour (customer value, attitudes and monetary- and non-monetary promotion). A deductive, qualitative research approach was chosen, semi-structured interviews and focus groups were conducted among students at the Linnaeus University in Växjö. The interviews regarded application attributes; the results obtained were used as a base for the focus group studies. In the analysis, the findings from the focus groups linked with theory outlined the attributes and how such an application should be designed. The most important categories are customisation and value, followed in descending order by functional, external, registration and privacy. Also concluded is how the customers shopping experience may be enhanced, facilitated and developed on the basis of these attributes. In the conclusion similarities and differences between the two focus groups were discussed and theoretical and managerial implications were outlined. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Prevedan, Tajana
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Palmblad, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Atmospheric effects on hedonic and utilitarian customers2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study brings up the importance of using the store environment as a tool for creating positive consumer experiences. It compares two consumer shopping motives, hedonic (related to sensations and fun) and utilitarian (related to fulfilling a task). The atmospheric variables that the environment consists of are discussed and found to be affecting these two consumer groups in different ways. The study takes a quantitative approach for investigating how these two consumer types are affected by the store environment. Hedonic and utilitarian consumers are then compared to see if there are any differences in how these consumers experience the store environment. The findings show that there are no differences in what atmospherics that are liked more by a hedonic compared to a utilitarian shopper. However, atmospherics are found to be more memorable for hedonic consumers. Hedonic consumers are also found to like being in the store more when signs are clear, and when it is easy to find departments, fitting rooms and cash registers. The results also showed that to make hedonic customers revisit the store, retailers should focus on the style of the store, floor space allocation, product presentation, sound level, lighting and the interior material. To make utilitarian revisit the store, retailers should focus on atmospherics such as architecture, the cleanliness, floor space allocation, product presentation, flooring, color scheme of the store and the interior material.

  Download full text (pdf)
  AnderssonPalmbladPrevedan
 • 133.
  Andersson, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gustafsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Olsson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Glöm inte bort berättelsen: -en studie om intern storytelling2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Authors: Marie Andersson, Maria Gustafsson and Johanna Olsson.

  Tutor: Peter Caesar

  Title: Don’t forget the story – a study about internal Storytelling

  Keywords: Internal Storytelling, Internal marketing, Communication, Organizational culture, Internal branding, Fellowship, Motivation, Participation.

  Background: Something that can be problematic for managers in an organization is to find an effective way to spread information that will received by all the employees. One way to spread information and messages to the employees is by using internal Storytelling. The use of internal Storytelling aims to create an environment to build up an engaged personnel. Organizations use internal Storytelling when they want to create collective stories and frame of references among the employees within the organization, and also spread the values of the brand and information about the organization.

  Problem statement: How can internal marketing be affected by internal Storytelling?

  Method: Our study is based on a case-study of SCA Packaging Sweden AB. We have chosen to use both qualitative and quantitative research methods. We have gathered our empirical data by doing a semi-structural depth interview, semi-structural telephone interviews and a survey.

  Conclusions: Internal marketing consist of three part components: organizational culture, communication and internal branding. There are three key factors that are important for the success of these components: fellowship, motivation and participation. Internal Storytelling affects these three in a effective way that captures the interest which leads to successful internal marketing.

  Suggestions for further research: Suggestions for further research could be to see if there are differences between how women and men react to internal Storytelling or if there are possible differences in the response regarding the age of the receiver. Another perspective to study is to follow an organization from their implementation of internal Storytelling and to measure the impact this implementation has given. It would also be interesting to examine how the use of internal Storytelling in an organizations also could have effects externally, as the internal marketing often aims to create effects externally.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Andersson, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Jörgensen, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Olsson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  App-to-date: – A study about how mobile applications can help companies to get an image that fit their corporate identity2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The number of smartphones has increased rapidly in the last years. With the expansion of smartphones came the increased development and use of mobile applications. Companies market their company through applications because they want to reach, inform and remind their customers. Depending on the companies, its size and the industry, companies have different purposes with their apps.  

  Purpose: We intend to study how mobile applications can help companies to get an image that fit their corporate identity

  Method: Our thesis is based on multiple case studies of three Swedish companies. We have chosen to use a qualitative research method. We have gathered our empirical data by doing telephone interviews and focus groups.

  Conclusions: Consumer form their image trough reputation, communication and experience. Building  a strong corporate identity is the main factor that helps to improve a company’s image. The use of mobile applications can both improve and worsen a company’s image. It is therefore necessary that the application is well made and has a clear connection to the identity to be able to improve an image.  

  Suggestions for further research: A more extensive industry study could be done, by adding more companies. Other age segments could be studied. The influence of mobile applications that cost could be studied. It could also be interesting to study  consumers that  had downloaded the mobile applications on their own will.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Andersson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kesak, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Utformning av ett balanserat styrkort - En fallstudie på Lindabs svenska filialer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Designing a Balanced Scorecard - A Case Study on Lindab’s Swedish Subsidiaries

  Course: Master Thesis, Business Administration, Controller, 30 ECTS (4FE03E)

  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, Växjö

  Authors: Martin Andersson and Stefan Kesak

  Supervisor: Elin Funck

  Examiner: Lars-Göran Aidemark

  Date: 2012-05-26

  Keywords: Balanced Scorecard, Benchmarking, Performance Measurement, Strategy, Sales, Subsidiaries

  Background: Lindab is an international ventilation and construction corporation that is divided into the three business areas Ventilation, Building Components and Building Systems. Sales and distribution of Lindab’s products is primarily handled by their own subsidiaries. This study focuses on the Swedish subsidiaries and is based on Lindab’s desire for help to improve the performance measurement and increase the possibility of internal benchmarking of the subsidiaries.

  Purpose: The purpose of this thesis is to design a Balanced Scorecard for Lindab’s Swedish subsidiaries to enable better control and management of their performances as well as internal benchmarking.

  Method: We have conducted an abductive case study on Lindab’s Swedish subsidiaries. The empirical material is based on interviews, visits at subsidiaries, internal and external written material.

  Conclusion: We have designed a Balanced Scorecard that enables better control and management of Lindab’s subsidiaries since their vision and strategies have been translated into the strategic measures in the different perspectives. Our scorecard also provides a balance between short term and long term objectives, external and internal performance perspectives, financial and nonfinancial measures, and between outcome measures and driving measures. Another strength is created as the measures in the scorecard are comparable. By using internal benchmarking Lindab can find the best processes among the subsidiaries and apply them on all subsidiaries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Andersson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kesak, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Wallertz, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kapitalstruktur i små företag: En kvantitativ och en kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In the current labor and business policy debate in Sweden there is a major focus on the need for it to become easier to set up small firms, and that it needs to become easier for small firms to hire staff. In order to set up and run a business, funding is required. Firms can choose to work more or less actively with this issue, but they all need to relate to it. There are basically two ways to fund a business, either through equity or through debt. The ratio between these two sources is called the firm’s capital structure.

  Purpose: To chart the capital structure of small firms in Sweden. Furthermore, the study aims to compare theories of corporate finance with how small businesses reason about, and work with finance in practice.

  Method: The thesis consists of both a quantitative and a qualitative study. Furthermore, these studies are compared with financial and entrepreneurial theories.

  Conclusion: The quantitative study shows that the differences between small firms and larger firms are small in terms of average debt ratio. However, the debt ratio varies a lot among individual companies. The qualitative study mainly shows that the pecking-order theory comport with the financing preferences of the companies included in the study. This is not true for the trade-off theory as the companies do not calculate their optimal capital structures. On the contrary, it is shown by the study that enterprisers do not always act in an economically rational way. Instead, the choices of capital structure within the firms are often affected by personal preferences.

  Keywords: Small firms, Financing, Capital structure, Debt ratio, Capital

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Andersson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Monstera Deliciosa: Serveringsbricka med variationsmöjlighet för servitriser och servitörer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Monstera Deliciosa is a serving tray for waitresses and waiters when serving beverages and accessories. The project emerged when I looked back at my former profession as a waitress in a restaurant. The body is a constantly working tool in many different heavy work situations. The serving tray works with several variation options in use to create less monotonous load, thus solving the problem of working from from both right and left hand side. The tray can be worn resting on the arm / hand with the choice to grab the tray with the fingers in the recessed holes, then the shoulder, and finally resting on the hip.

  The placing of the tray depends on what is served on the tray. The tray has four trails openings from the edges, two on each side. They provide a safe way of carrying wine glasses.

  The name of the tray is referring to its visual resemblance with leafs of the plant Monstera Deliciosa.

  Download full text (pdf)
  Monstera Deliciosa
 • 138.
  Andersson, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Streby, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Förändringar i Finansanalytikers värderingsmodells- och informationsanvändning mellan 1992-2011: En civilekonomuppsats som inriktar sig på förändringar i en finansanalytikers användande av värderingsmodeller och informationskällor mellan 1992 och 2011.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In modern times, the Second World War and onwards, the role of the financial analysts has grown significantly and it’s influence and impact on the stock exchange is now widely discussed. Research has been conducted extensively abroad in their profession and how they work but the material in Sweden is very thin. There is a study by Lars Olbert from 1992 in hich he indentifies information use and the valuation models used in practice by swedish analysts and not just in theory. This study would be interesting, and relevant, to update. Hence this study.

  The purpose of the study is to examine the information and valuation models that Swedish financial analysts use 2011 and to identify whether there are differences in information usage between 1992 and 2011.

  The study is based on a quantitative method where empirical data were gathered through a web-based survey. An interview and a test-survey was issued before the actual survey was sent out. The hypothesis’ were based on the changes from Olbert and also interesting theoretical relationships were tested.

  Our results demonstrate that there are changes in the usage of information and valuation models, but we also find that the usage of some models and information is unchanged. As before, the fundamental analysis, is the most common valuation method in 2011. In technical analysis, we find minor changes while in beta analysis, we find a major change. The single biggest change is the increased use of cash flow. P/E-valuation is also used more today than in 1992.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Henriksson, Josephine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vad är det där för konstig grej?: En studie om marknadsföring med Quick Response2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: QR-codes are a new marketing tool which enables companies to communicate a linked content directly to the consumer. The biggest challenge for marketers today is the fact that consumers do not know what QR-codes are and aware of what they can benefit from using them.

  Research question: How can companies influence customers to use QR-codes in order to create a higher customer value?

  Purpose: By describing QR-codes in marketing, value creation and consumer behaviour and then analyse these factors is the purpose with this study to create a better understanding of how companies can influence customers to use QR-codes as a new technology in order to create higher customer value.

  Methodology: QR-codes have in this study been considered as a case where we have chosen to use an abductive approach since the subject studied in this thesis is relatively unexplored. The empirical material has been gathered through qualitative interviews with both companies and customers.

  Conclusion: This study has through analysis of gathered material shown that companies should communicate clear instructions of how the consumer should use QR-codes. The content of the code has to be of interest and create value for the user in order to motivate further usage. Interest can also increase by using the technology in more creative contexts and in stimulated environments.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete, Andersson och Henriksson
 • 140.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Larsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Måttgård, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Human Resource: involvering av personal: "alla ska med"2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our surrounding world is constantly changing and to be able to keep up with the fast pace of change organizations need to be prepared to transform as well. If there is a need for an organization to undergo a change process, the people constituting the organization also need to be prepared to change their behavior. In order for the change process to turn out successful, it is of the utmost importance that all employees are given the chance to take part in the process. The challenge for leaders during a change process is, therefore, to ensure that their employees actively get involved.

  The purpose of this study is to apply Human Resource (HR) theories on to an organization in order to critically review how leaders in practice, can involve their employees, on the basis of a change process.

  The study is a qualitative case study, the empirical material has been collected at Falkenbergs Sparbank with the help of one unstructured interview with an employee at the marketing department and four semi structured interviews with the office managers.

  Relationship oriented leadership is beneficial to use during change since it advocates an open relationship between co-workers and exchange of information and knowledge. Relationship oriented leadership is considered to be a good leadership style if organizations wants to turn Human Resource theories in to practice. Sharing information with employees is considered to be operable in practice thanks to technology. There are however some problems regarding information sharing since it is difficult to ensure that employees do take part of the information that are given, further, it is difficult to assure that employees who do read the information take it to heart. According to Human Resource it is desirable that all employees are involved in the decision making in an organization, although this ambition seems to be complicated to execute in real life. To involve employees through "consultative participation" is, according to the empirical case, a useful method to get around the problem regarding involving employees in the direct decision making.

  Download full text (pdf)
  Human Resource
 • 141.
  Andersson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Piss i Mississippi: En kommunikativ dekoration för att uppmärksamma och påminna människor om att hushålla med våra vattenresurser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Andersson, Sophie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Fagerstedt, Minna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Efterfrågan på musik har aldrig varit större: Hur nya förutsättningar har påverkat svenska musikförlag2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have been able to draw some conclusions based on our research. First we haveconsidered that the publisher is dependent on a large network and to work closelywith their customers. We can see that the competition in the music industry hasgenerally increased, the technological progress has created new opportunities, and asa result of this, new players have joined the music industry. We have been able todraw conclusions in the fact that more companies and songwriters start up their ownpublishing company, resulting in an increased competition for the individualpublisher.We can also see as a final result that music is used in lots of different contexts andthat the publishers thereby are offered a wide range of business opportunities, but thatthe solvency of the customers has become lower. With this knowledge, we canconclude that the publisher’s power and revenues will increase, and that the publisheras an actor has been given a more important role in the industry. Furthermore, we canalso see patterns that publishers do not work with communicating their brands to anygreat extent, but that they instead let their music profile them. We can also see thatthey are not engaged in marketing and strategy planning in a traditional manner, butthat they instead work with creating value for the customer and with developing theirnetworks.5

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Andersson, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Walk: En tapetkollektion för Eco-Boråstapeter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project is about creating a wallpaper collection of five patterns for Eco-Boråstapeter. The collection consists of five patterns dealing with structure, volume, movement and rhythm. Printing method of the wallpapers is deep print on plain coated non woven paper. The target group is young people interested in design. The design process is based on an inspiration phase which consisted of watching experimental films (Grey Gardens, Gummo and The Brown Bunny) and photographs that were taken during walks around Växjö Lake. Home environments and the perceptions of wallpapers are treated from the target group, the designer and the interior arcitect’s perspective. The project also focuses on the industry, production and environmental issues of Eco-Boråstapeter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Andersson, Tedh
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Jinnemo, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nyberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Facebookanvändares attityder gentemot företag aktiva på Facebook2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Andersson, Therése
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Wong, Michelle
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Corporate Social Responsibility i Kina: Hur tre svenska företag arbetar med ansvarsfullt företagande i Kina2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kina betraktas idag som en attraktiv marknad för utländska investerare. I takt med globaliseringen medförs ett större internationellt företagsansvar under allt hårdare press från externa intressenter, vilket har gett begreppet Social Corporate Responsibility (CSR) en betydande roll. För att bemöta samhällets förväntningar på samhällsansvar blir CSR ett viktigt verktyg i verksamhetsstyrningen. Lokala sociala, kulturella och religiösa traditioner påverkar organisationer och därmed också hur verksamheter styrs och de är därmed väsentliga aspekter som bör uppmärksammas.

  Syfte: Avsikten med uppsatsen är att fördjupa oss i hur tre svenska storföretag arbetar med CSR i Kina. Vårt ändamål med studien är att komma fram till en lösning på hur västerländska företag på bästa sätt kan hantera CRS-arbetet i Kina utifrån CSR:s grundläggande ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar.

  Metod: Vi har utifrån en kvalitativ studie analyserat hur de tre studerade företagen hanterar CSR-arbetet i Kina. För studien har vi intervjuat representanter för tre ledande aktörer i sina respektive branscher som har en etablerad verksamhet i Kina, samt två experter inom CSR och företagande i Kina som utger ett annat perspektiv på vårt forskningsämne.

  Slutsatser: Vi har framställt en egen modell som lämpar sig vid CSR-arbete i Kina som bygger på tre ansvarsområden. Vi anser där att samtliga ansvarsområden bör överlappas och samspelas för att skapa ett övergripande värde inom CSR. Dock tror vi inte att det är möjligt att uppnå ett optimalt ansvar, men menar ändå att det är varje företags ansvar att sträva efter ett värdeskapande arbete som både främjar företaget och samhället mot en bättre utveckling. 

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats CSR
 • 146.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Baykal, Jacqueline
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Privata Hyresvärdar: En studie om CSR på Växjös bostadsmarknad2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  When you talk with the municipal housing companies today there is a general view that they

  are doing all the work when it comes to social responsibilities in the municipalities, the

  private landlords only have a focus on profit. The private landlords doesn't agree but says that

  they take a social responsibility, at the same time there is a difference in what social

  responsibility is. By looking at how the picture of CSR and its use is seen today we analyze

  why the opinions and definitions about social responsibility differ. We also look at CSR in its

  local adaptation in Sweden's special conditions at the same time as we compare it to CSR in

  Europe and the world. We thereby create an analysis of how CSR is perceived, prioritized and

  developed in Sweden to see the root of the disagreements.

  In our study we show how different views and roles in the community influence the picture of

  CSR in Sweden. We have found that the municipal landlords doesn't go under CSR as isn't

  done voluntarily, the private landlords social responsibility is however voluntary and is

  therefore seen as CSR. This however gets the effect that their CSR activities are very much

  influenced by the society's expectations and the media focus at the moment. Such adaptations

  are possible today because of the width of the term CSR.

  The municipal housing companies starts to sell more buildings to private landlords, often

  these negotiations and deals contains agreements where the new owner will continue to take a

  social responsibility. If the two parts doesn't have the same definition of social responsibility

  but doesn't know it or neglects it, it could be a catastrophe, therefore we think the definition of

  CSR and social responsibility should be more exact and clear to avoid misunderstandings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Anderzén Domingues, Isabel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nöjd, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Volunteer Tourism: Who does it benefit?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although altruism is known to be a typical volunteer-trait, our respondents were motivated more or less by self-interest as well, adding to the discussion regarding whether altruism or self-interest is the main motivator for volunteer tourists. Second, the outcome of the volunteer experience is not necessarily as dependent on the motives as it is on what the volunteer makes of it. Something we believe needs further research in literature concerning volunteer tourists. Third, the rewards mainly derived from the free time and the relationships developed between volunteers, and the costs mainly from the projects due to social distance. However, the rewards were generally perceived as greater than the costs considering the total experience, implying that the free time during volunteer experiences is of greater importance than what can be understood from current literature. Forth, the low level of commitment among volunteers leads us to question if it should be considered as a form of pro-poor tourism. Fifth, communication is of great importance in order to achieve cultural interaction, a vital component of volunteer tourism and finally, we found that volunteer tourism can indeed be beneficial, as long as organizations focus on the “right kind” of projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Andreen, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Wahlberg, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hållbar utveckling inom detaljhandeln: En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett detaljhandelsföretags arbete med hållbar utveckling skulle kunna förbättra villkoren i produktionsleden. De kan säkerställa att villkoren i leverantörskedjan inte bidrar till miljöförstöring eller kränker mänskliga rättigheter. Ett detaljhandelsföretags arbete inom hållbarhet skulle kunna möta kunders krav på att produkter är tillverkade under miljömässiga och anständiga sociala villkor. Ett företag som arbetar med hållbar utveckling skulle kunna öka lönsamheten och konkurrenskraften på olika sätt. En hållbarhetsstrategi skulle kunna minska risker för negativ publicitet som påverkar imagen. Det skulle också kunna leda till ett starkare varumärke.

   

  Syfte: Att öka förståelsen inom ämnet hållbar utveckling och bidra till kunskap inom området. Ämnesområdet är aktuellt för detaljhandelsföretag att ta hänsyn till då konsekvenserna av miljöproblemen gör sig påminda.

   

  Metod: Uppsatsen består av fallstudier av två företag inom detaljhandeln. En kvalitativ forskningsmetodik med en abduktiv forskningsansats har använts. Insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer med ett av fallföretagen och en hållbarhetsredovisning i det andra fallet.

   

  Resultat, slutsatser: I studien presenteras en rad skäl till varför hållbar utveckling är viktigt att ta hänsyn till för detaljisterna. Det är viktigt att beakta hållbarhetens tre målklasser, leverantörskedjan, sortiment och styrning samt anställda och konsumenter. Detta för att kunna skapa en strategi över hur detaljhandelsföretag ska kunna arbeta med hållbar utveckling för att nå lönsamhet och konkurrensfördelar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: Berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf