lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 774
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bergljung, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lavensjö, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Appappapp, är det verkligen en lärandeapp?: En studie om appars kvalitéer och användbarhet i läsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to find out what qualities teachers look for in apps for

  reading development, what qualities researchers think an app should possess, and whether the apps that teachers use have these qualities. To achieve this purpose, teachers in grades 1–3 were asked to complete a questionnaire and three educational apps were analysed with the aid of questions based on Sjödén’s (2015) dissertation “What makes good educational software?” The questions were used to study the contexts representation, interaction and social positioning.

  The results of the study showed that the three most desirable qualities in an educational app are that it should motivate pupils, that it should be linked to the learning goals, and that it should give pupils an opportunity to work independently. The analysis showed that the three most frequently used apps had the qualities that the teachers considered most significant and also the qualities that research has found essential in an educational app. The apps mostly elicited positive responses to the analysis questions, but there were defects in the concretizing potential of the apps, and none of them enabled social interaction through the assumption of character roles. The conclusions show that, despite the qualities of the apps, the teacher is indispensable in the teaching of reading with apps, and to choose a good educational app teachers should use the analysis in the study as a foundation but also integrate their own experience of teaching. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Bergljung, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sellgren, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kjellberg, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ska vi prata om läsning?: En studie om sex verksamma lärares uppfattningar om interaktiv bokläsning i förskoleklass och årskurs 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of language, writing and reading is crucial for pupils’ knowledge development in school. Interactive book reading has positive effects on pupils’ linguistic development and furthers their learning in school. Our study aims to find out how some teachers perceive their work with interactive book reading in preschool class and grade 3. The questions asked proceed from the didactic questions what, how and why. To achieve our aim and answer our questions, six interviews were held, three with teachers in preschool class and three with teachers in grade 3. Based on the interviews, categories were distinguished for each research question and similarities and differences between the two grades. The teachers describe interactive book reading as active participants and reflecting readers. In grade 3 the teachers work with established methods, while the majority of the teachers in preschool class work with models they have devised on their own. All the teachers state different reasons why they work with interactive book reading, but similar categories are revealed after analysis. The conclusion is that more training is needed in interactive book reading for teachers in preschool class. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103. Bergman, Kerstin
  et al.
  Helgason, JonLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Lundin, ImmiRegnell, AstridLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.Steiner, Ann
  "Det universella och det individuella": Festskrift till Eva Haettner Aurelius2013Collection (editor) (Refereed)
 • 104.
  Bescher, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Normväktarna: En studie om tre svensklärares arbete med språkriktighet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera utsagor från tre högstadielärare i svenska och hur dessa kan kopplas till Ivanič (2004) skrivdiskurser. De teoretiska utgångspunkterna i studien bygger på Ivanič sex skrivdiskurser, men även tidigare forskning om synen på språkriktighet. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att informanterna arbetar med färdighets-, genre- och processdiskursen, men att färdighetsdiskursen är mest framträdande. Det framkommer dock inte huruvida lärarna arbetar inom ramarna för kreativitetsdiskursen, diskursen om social praktik samt den sociopolitiska diskursen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Bisbal Lunar, Rosa Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från "Tre röda bilar" till "Kalles röda bil": Adjektivens kamp för inlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att jämföra behärskning av attributiv kongruens i nominalfraser i plural och nominalfraser med genitivattribut utifrån andraspråksinlärares två skriftliga produktioner. I undersökningen har 20 vuxna inlärare av svenska på sfi kurs D medverkat genom att skriva en lucktest och en uppsats samt en grammatikenkät. I grammatikenkäten framkommer informanternas metalingvistiska kompetens, det vill säga deras explicita hänvisningar till de grammatiska reglerna av de analyserade strukturerna. Vissa faktorer som daglig exponering av svenska och motivation kan påverka inlärning av ett andraspråk och detta har även beaktats i denna studie. 

  Genom en jämförande analys på de två strukturerna visar studien att antalet förekomster av attributiv kongruens beträffande pluralformer är högre än vid genitivkonstruktioner i de två skriftliga produktionerna, lucktesten och uppsatsen. Informanterna verkar därmed ha goda grammatiska kunskaper angående pluralkongruens, men sämre kännedom om genitivkongruens, med några få undantag som även anger korrekta hänvisningar till genitivkongruens. Enligt denna undersökning har daglig exponeringstid av svenska utanför skolans domäner inte inverkat på informanternas behärskning av samtliga strukturer i deras skriftliga produktioner. Ett faktum är också att de flesta informanter visar hög motivation för att lära sig mer svensk grammatik. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Bjällebo, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Författarröst i lärarstudenters abstract: En studie av tre studentgrupper2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Funktionella brister i ett abstract kan leda till att den vetenskapliga rapporten riskerar att inte bli läst medan ett välskrivet abstract kan fungera som en inträdesbiljett till den vetenskapliga arenan. Vetenskaplig sakprosa ska enligt genrens krav vara opersonlig och transparent, vilket oftast betyder ett restriktivt uttryck av författarröst. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärarstudenter använder författarröst i abstract. Studiens material består av 60 abstract från tre lärarinriktningar, indelade efter utbildningslängd. Abstracten analyserades genom närläsning med hjälp av en analysmodell avsedd att fånga de olika uttryck av författaröst som ryms i abstracten. Analysmodellen är inspirerad av Tang & Johns studie från 1999, där sex olika identitetsroller identifieras i studenternas bruk av författarröst. Dessutom analyserades bruket av explicit och implicit författarröst kvantitativt för att kartlägga skillnader mellan de tre studentgrupperna. Resultaten visar att studenterna inom lärarprogrammet för grundskolans senare år och gymnasiet uttrycker författarröst mer restriktivt än studenterna inom lärarprogrammet för förskola och förskoleklass. Vid genomläsning av abstract riskerar därför de blivande förskollärarnas undersökningar att gallras bort på grund av ett icke genreanpassat bruk av författarröst. Detta väcker frågor om undervisning, dels i hur abstract bör skrivas, dels om hur författarröst bör och kan uttryckas i vetenskaplig sakprosa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Björklund, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är nästan i alla ämnen som det finns svåra ord"2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate what differences there are in vocabulary comprehension between pupils with Swedish as a first and second language. The strategies used for understanding unknown words are also investigated. Above all, the aim of this study is to see whether the subject teacher is aware of which words could be difficult to understand for pupils with Swedish as a second language and if she is aware of their vocabulary ability.

           Both quantitative and qualitative methods were used in the form of observation, vocabulary test and semi-structured interviews with both pupils and subject teacher. There were 12 informants from a national gymnasium programme participating in the vocabulary test. Seven of them had Swedish as a second language and six of them has Swedish as a first language. Six informants participated in interviews.

           The results showed that there were both quantitative and qualitative differences between the groups. The results also imply that informants with higher scores in the vocabulary test are more aware of which methods to use in the hearing and reading of an unknown vocabulary. The subject teacher was well aware of which words in teaching could be hard to understand for second language pupils, but underestimated the pupils’ knowledge of words.

           The test results were not statistically tested and could therefore not be generalized for the population. Contemporary field research supports the test results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Björknert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Idag måste alla kunna läsa": Tre pedagogers arbetssätt med elever i läs- och skrivsvårigheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study is to investigate how three pedagogues with different orientations work with reading and writing difficulties in the same school. A qualitative method with interviews and observations of the teachers was applied to investigate the methods used by a special education teacher, a class pedagogue and a special education pedagogue, and the needs for support in the teaching of pupils with reading and writing difficulties. In the design of interview questions and observation protocols and the processing of the collected data, the research method has been deductive, which means that themes based on the aim of the study and previous research were the starting point for the categorization of the data.

  The results of the study show that the group of pupils with reading and writing difficulties is problematic because the needs for support vary greatly and because, according to the pedagogues, the iPad was the device that contained the alternative tools that were able to give the pupils the best support. It is important to have variation in the teaching, and different apps can offer this. The theoretical premise of the study is the socio-cultural perspective which revealed itself in the way that, no matter what difficulty the pupil has, support from the pedagogues is needed to advance in the learning process, and this should take place in social interaction between pedagogue and pupil. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Björnsdotter, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kihlman, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsmotivation och kunskaps-krav – i harmoni?: En studie av hur sex lågstadielärare arbetar med läsmotivation inom ramarna för läroplanen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into how teachers work to create motivation to read while simultaneously ensuring that pupils achieve the required knowledge. To investigate this, qualitative interviews were conducted with six teachers at two different schools. The working methods and important aspects that the teachers described were: reading aloud, conversations about books, competitions, accessibility and time for reading. The difficulties they mention are decoding problems, circumstances at home, and the choice of book. They also highlight their own role and that of parents as reading models for the pupils. The results suggest that the teachers do not regard the required knowledge as an obstacle in their work of motivating pupils to read, but they bring up certain problems with assessment. The working methods can affect the inner and the outer motivation in different ways. Motivating the pupils through competitions is problematized on the basis of research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Björnsdotter, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kihlman, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsupplevelser hemifrån: En kvalitativ studie av åtta förstaklassares relation till läsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how children in grade 1 relate to and make use ofreading. The method used is qualitative interviews with eight seven-year-olds to elicittheir attitude to and experiences of reading. The results indicate a positive outlook onreading and a focus on reading in order to learn. The uses for reading that the childrenmention can mostly be connected to school. Children who have rich experiences ofreading aloud from home seem to prefer to choose fiction when they read forthemselves. Children who are not read to in the home, in contrast, tend to choose nonfictionbooks rather than fiction. Those who read aloud to family members at homewere found to have more favourite books than the others. Most children have readingrole-models in the home, which research has shown to be positive for their continuedreading development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Blad, Mari
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares skrivdiskurser i teori och praktik.: En fallstudie av lärare i årskurs 6.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this discourse-analytical study is to investigate teachers’ beliefs about writ-ing and writing instruction and how their beliefs and writing instruction can be understood in relation to the Lgr11 syllabus in Swedish. The study included five teachers who teach in grade 6 of primary school, where I applied Roz Ivanič’s theories of written discourses, based partly on interviews with teachers and classroom observations of teaching, partly on the Swedish curriculum for grades 4–6. The result shows that teachers move within creativi-ty, process, genre and social practice discourse, while the skills of discourse and the socio-political discourse lack matching. The result also shows that there are relatively large convergences between teachers and teaching statements. The core content of the curriculum related to writing can be linked to all written discourses, while the overall objectives relat-ing to writing lack a match in two written discourses of creativity and process discourse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Blomberg, Charlotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andraspråksinlärares input av partikelverb: En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag 

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. Som metod för studien valdes en kombination av kvalitativa intervjuer och läromedelsanalys. Tre verksamma lärare intervjuades och en komparativ frekvensanalys av partikelverben i läromedlen Svenska 1 helt enkelt samt Svenska som andraspråk 1 genomfördes. 

  Resultatet av lärarintervjuerna visar att samtliga lärare undervisar om partikelverb men på olika sätt och i olika hög grad. De är eniga om att betoningen är en viktig förut-sättning för att förstå hur partikelverb är uppbyggda. För att förtydliga var betoningen ska ligga arbetar lärarna med kroppsspråk i form av exempelvis en handklapp samt med skriftlig markering i form av en prick under partikeln. Eleverna får möjlighet att möta partikelverb i olika former, bland annat genom att lyssna och läsa. Skrivövningar i par-tikelverb förekommer däremot sällan. Vad gäller läroböcker i detta avseende anser lä-rarna att de oftast är otillräckliga. Därför letar de själva fram material att använda i sin undervisning om partikelverb. Resultatet av läromedelsanalysen visar att partikelverb förekommer lika ofta i båda läromedlen. Således ger läromedlet i svenska som andra-språk samma input av partikelverb som motsvarande läromedel i svenska. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Blomberg, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gullberg, Marianne
  Lund University, Sweden.
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  First language matters: An auditory ERP study of crosslinguistic influence effects on semantic processing2019In: SNL 2019, August 20-22, Helsinki, Finland: Eleventh Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language, Society for the Neurobiology of Language , 2019, p. 229-230Conference paper (Refereed)
 • 114.
  Blomberg, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hansson, Kristina
  Lund University, Sweden.
  Cohn, Neil
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Verbal and visual language structure: A study of children with developmental language disorder probing domain general processing2019In: The Lund Symposium on Cognition, Communication and Learning, April 24-26, 2019, Lund, Sweden, 2019Conference paper (Refereed)
 • 115.
  Bloom, Barbro
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Mall och mening: En undersökning av hur mallar påverkar skrivarbetet på en socialförvaltning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Mall och mening
 • 116.
  Bobrovskij, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Genusmönster och läroplaner: Hur flickor och kvinnor framställs i svenskämnets läromedel2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to study how women are portrayed in three different teaching materials in the subject of Swedish, and how these descriptions relate to curricula from three decades. To shed light on this, the study uses Nikolajeva’s theoretical construction of gender stereotypes, which contains with the traits that stereotypically are characteristic of women and men. The analysis is based on close-reading of the textbooks, and the result shows that the selected teaching materials are not entirely gender-equal. The study covers textbooks from three decades and shows that the teaching materials have changed over time and are moving in the right direction. But there is still some way to go before the textbooks satisfy the demands of the curriculum when it comes to gender and equality between women and men.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Bohlin, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En gnutta läslust: Fyra lärare och deras arbetssätt för att främja de yngsta skolelevernas läslust2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project investigates how four teachers work to encourage their pupils’ love of reading. The study was conducted with the focus on teachers working in grades 1–3. The teacher’s view of their own role in furthering love of reading is also considered.It is hoped that other teachers will gain inspiration and ideas about how to work to motivate their pupils to read.To ascertain the four teachers’ opinions and thoughts I conducted qualitative interviews which I then analysed with the help of sentence concentration.The study shows that the teachers work in similar ways, but what they all have in common is that they further love of reading through methods that include conversation and communication with classmates and teacher. It has also been found that the teachers think that the responsibility for encouraging children’s lies not just with the teacher but also in the children’s home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Bojent, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Motivation och målsättning: En korrelationsstudie med nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur mycket och på vilka sätt nyanlända ungdomar motiveras till att studera svenska som andraspråk samt att se om motivation och mål korrelerar med språkfärdighet. 

  För att få svar på forskningsfrågorna valdes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och ett språkfärdighetstest (Swedex). Enkätfrågorna formulerades i tre kategorier; integrativ motivation, instrumentell motivation (Gardner 1972) och effektiv målsättning (Locke 1996). Undersökningen utfördes på en Språkintroduktion och 23 elever deltog. Datan sammanställdes och medelvärden och standardavvikelser räknades ut för de tre kategorierna. Sedan räknades Pearsons r och p-värde ut för att en eventuell korrelation mellan motivation/mål och studieresultat skulle kunna utläsas.

  Resultatet visade att eleverna är relativt starkt motiverade och arbetar med målsättning. Studien visade att eleverna var något mer instrumentellt än integrativt motiverade och att målsättning var den viktigaste faktorn för eleverna även om skillnaden var liten. Ett t-test visade att denna skillnad var signifikant. Det visade sig inte finnas någon signifikant korrelation mellan motivation/målsättning och språkfärdighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Bokander, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  SweLT 1.0: konstruktion och pilottestning av ett nytt svenskt frekvensbaserat ordförrådstest2016In: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 11, no 1, p. 39-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett flervalstest av receptivt ordförråd, baserat på information om ordfrekvens, konstruerades och provades ut i en pilotstudie. Orden samplades ur en svensk korpusderiverad basordlista från frekvensnivåerna 2000, 3000, 5000 och 8000 (definierade som frekvensband med 1000 ord vardera). Studiens deltagare utgjordes av 290 personer med svenska som främmande- eller andraspråk. De flesta item fungerade väl och reliabiliteten var god förutom i 2K-nivån, där en tydlig takeffekt gav låg varians i mätdata. I linje med vad tidigare forskning har visat, följde testresultaten ett implikationellt mönster med distinkt progression i svårighet från lägre till högre nivå och detta förhållande kunde iakttas både på grupp- och individnivå. Deltagarnas färdighetsnivå (GERS), enligt lärarbedömning eller kursplacering, visade signifikant korrelation med poängresultat på ordtestet, dock något lägre än väntat. Slutligen föreslås en modell för hur testpoäng kan användas för kvantifiering av receptivt ordförråd.

 • 120.
  Bokander, Lars
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bylund, Emanuel
  Stellenbosch University, South Africa;Stockholm University, Sweden.
  Probing the internal validity of the LLAMA language aptitude tests2020In: Language learning, ISSN 0023-8333, E-ISSN 1467-9922, Vol. 70, no 1, p. 11-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past decade, the LLAMA language aptitude test battery has come to play an increasingly important role as an instrument in research on individual differences in language development. However, a potentially serious problem that has been pointed out by several scholars is that the LLAMA has not yet been carefully validated. We addressed this issue by examining the internal validity of this test battery. We collected LLAMA data from 350 participants and assessed these data using classical item analysis, Rasch analysis, and principal component analysis within a framework of best practices in educational and psychological test validation. The results show that only one out of the four subtests (LLAMA B) produced scores that fit a latent trait model with sufficient accuracy. This suggests that researchers using the LLAMA battery must treat their results with appropriate carefulness and also that there is potential for refining the LLAMA further.

 • 121.
  Bomark, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärare och elevers reflektioner om lärstilar i relation till svenskundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine how three teachers and three pupils reflect of learning style in the teaching of Swedish language. The teachers are asked to reflect of their work with learning styles in their teaching in the Swedish language. Furthermore, this thesis contains three pupils´ reflections of their learning styles and how they experience that these are taken in recognition in the teaching in Swedish language. In order to examine this, a semi structured interview has been the choice of the qualitative method.

   

  This thesis shows that the teachers´ definition of learning styles is very similar to each other, even though the usage of it in their teaching vary. One of teachers aims to look at what links the students in their learning, rather than what separates them from their each other. This perspective on learning is very unlike one of the other teachers who claims her teaching in the Swedish language is based on her students´ different learning styles. Furthermore, the students are well aware of their learning styles and their experience of how their learning styles is part of the teaching in the Swedish language vary.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Bomark, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk och identitet: En undersökning av flerspråkiga elevers attityder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att genom attitydenkäter undersöka elevers syn på sitt modersmål och sitt andraspråk, men också att studera sambandet mellan deras uppfattningar om språk användning och identitet. Enkäterna besvarades av 33 elever som läser svenska som andraspråk på högstadiet. Resultaten visar att majoriteten av eleverna är positivt inställda till sin flerspråkighet, men att de samtidigt önskar att de fick mer användning för sitt modersmål under skoltiden. Gemensamt för eleverna är att de värdesätter sitt modersmål och tycker att det är viktigt att deras familjer fortsätter att tala modersmålet. Eleverna menar att deras flerspråkighet är värdefull, och att om man har ett annat modersmål än svenska så bör man lära sig det ordentligt. Undersökningen visar även att majoriteten av eleverna i framtiden inte vill bli sedda som någon som talar modersmålet utan någon som talar svenska

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Boyd, Sally
  et al.
  Gothenburg university, Sweden.
  Ericsson, StinaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sociolingvistik i praktiken2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Djupare insikter i sociolingvistik – studier av hur språk och samhälle hänger samman – nås bäst genom att utföra egna undersökningar, inte genom att enbart läsa om andras studier. I den här boken visar ett antal forskare hur de rent praktiskt gör sociolingvistik, d.v.s. vilka metoder de använder för att samla in och analysera data. Målet är att inspirera läsaren att själv undersöka språkanvändning i det omgivande samhället: vid köksbordet, i sms-konversationer eller ute på skolgården.

  Varje kapitel utgår från en redan publicerad studie och dess metoder beskrivs och förklaras detaljerat. Här får läsaren även förslag på upp­gifter och uppsatsämnen samt lästips. Boken innehåller också en samling förslag på befintliga webbresurser som studenter kan använda i sociolingvistiska undersökningar samt en ordlista över sociolingvistiska termer med förklaringar.

  Sociolingvistik i praktiken kompletterar introduktionsböcker i ämnet och riktar sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå i främst språkämnen och lärarutbildning. Boken kan också användas i metodkurser och som handbok i uppsatsarbete.

 • 124.
  Boyd, Sally
  et al.
  Gothenburg university, Sweden.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sociolingvistik i praktiken – Inledning2015In: Sociolingvistik i praktiken / [ed] Sally Boyd & Stina Ericsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 11-34Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Brandin, Marlene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kommuntexters läsbarhet: En analys av läsbarhet av nyhetsartiklar från tre kommuners webbplatser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka läsbarheten av nyhetsartiklar från tre kommuners hemsidor. Läsbarheten undersöks ifråga om läsbarhetsindex, texternas röst, informationspackning, tematisk bindning och orsakssamband. Metoden grundas i huvudsak på Melins (2004) analysverktyg för försvårande och förenklande faktorer i texter.Resultatet av undersökningen visar ganska små skillnader mellan de tre kommunernas resultat. De analyserade texterna visar sig ha en ganska hög grad av läsbarhet ifråga om ord- och meningslängd, verbtäthet och verbtyp. De visar dock på brister som leder till sämre läsbarhet framför allt ifråga om grad av röst, men även till viss del ifråga om tematisk bindning och explicita orsakssamband. Dessutom indikerar resultatet ett möjligt samband mellan meningslängd, verbtäthet och verbtyp och textbindning, samt mellan verbtyp och röst.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Brandstedt, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Herrlin, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det var en gång en Youtuber: Berättelseskrivande på lågstadiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. Det empiriska materialet i studien utgörs av observationer, fältanteckningar och elevtexter. Studien bygger på socialsemiotisk teori, där språket beskrivs som ett sätt att i ”sociala sammanhang skapa betydelser och kommunicera” (Holmberg & Karlsson 2019:201). I elevtexterna har ord och bilder analyserats med hjälp av verktyg från systemisk-funktionell lingvistik, en språkmodell som beskriver hur språket fungerar i kommunikativa sammanhang (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). Studien visar att det finns en del tydliga samband mellan lärarens undervisning och elevernas texter. Det kunde även iakttas ett generellt mönster i elevtexterna utifrån innehållet och uppbyggnaden av texterna. Vidare visar resultaten att bilderna ofta uttrycker samma som orden i texten och att läraren verkar lägga störst fokus på den verbala texten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Bristedt, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Oj, vad snabbt du pratar!: En kvantitativ studie av hur andraspråksinlärares taltempo påverkas av förstaspråkstalares val av språkvariant2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen som följer är en kvantitativ undersökning där andraspråksinlärares taltempo studerades. Forskningen avsåg undersöka hur en inlärares taltempo förändrades i interaktion med olika förstaspråkstalare av svenska som använde två olika språkliga varianter, barnriktat och vuxenriktat språk. För att besvara undersökningens frågeställningar deltog fyra andraspråksinlärare i två intervjuer vardera. Förstaspråkstalarna turades om att hålla intervjuerna och talade barnriktat i den ena intervjun och vuxenriktat i den andra. Intervjuerna spelades in och transkriberades för analys av resultat. Utifrån ett individuellt perspektiv kunde ett förändrat taltempo identifieras hos några av deltagarna i enlighet med de hypoteser som formulerats. Utifrån ett grupperspektiv kunde däremot inte ett förändrat taltempo identifieras. Dock visade resultat i enlighet med en av undersökningens hypoteser att gruppen samt enskilda deltagare använde ett språk med högre komplexitet vid barnriktat språk än vid vuxenriktat. Undersökningens resultat är betydelsefulla i utveckling av pedagogiska strategier för andraspråksinlärning med fokus på språkproduktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Broberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Redzović, Samra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  BRÅM - en återkopplingsmodell: En intervjustudie av mellanstadieeleversuppfattningar om bimodal återkoppling på text2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 5 och 6 föredrar att få återkoppling på text med hjälp av återkopplingsmodellen BRÅM. Återkopplingsmodellen som användes bestod av både skriftlig och muntlig återkoppling och gavs under elevernas skrivprocess. Elevernas åsikter om modellen samlades in genom semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades kvalitativt ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet indikerar att eleverna föredrar återkoppling som tydligt påvisar deras förbättringsområden. Studien visar också att eleverna uppfattar skriftlig och muntlig återkoppling som kompletterande varandra. Lärare i verksamhet kan använda den presenterade återkopplingsmodellen för att leverera tydlig information till sina elever om deras förbättringsområden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Broo, Fanny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Wallinder, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Uppfattningar om vetenskapligt skrivande: En kvalitativ studie med gymnasieelever i år 1 och 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande samt att se om det finns några skillnader i dessa uppfattningar mellan elever i årskurs 1 och årskurs 3. Informanterna är gymnasieelever som går studieförberedande program. Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med elever på två olika skolor i södra Sverige. Studien utgår från den sociokulturella teorin och har en fenomenologisk ansats. Resultatet visar att eleverna tycker att det vetenskapliga skrivandet är nödvändigt, men att det uppfattas som komplicerat. Ett annat resultat visar att eleverna ser olika funktioner med vetenskapligt skrivande, exempelvis inför vidare studier och i arbetslivet. Skillnaderna mellan elevernas uppfattningar i de olika årskurserna är inte så tydliga, dock skiljer det sig i hur de uttrycker sina uppfattningar. Eleverna i årskurs 3 ger mer utvecklade resonemang om begreppet vetenskapligt skrivande än eleverna i årskurs 1. Resultatet visar även att det finns skillnader mellan elevernas uppfattningar i de olika årskurserna vad gäller förförståelsen av begreppet vetenskapligt skrivande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Brunskog, Fanny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Thilander, Jonna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Traditionella könsmönster och normbrytande karaktärer: Tre barnlitteraturanalyser ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study analyses three children’s books, selected from a list of bestsellers during 2016. The selected books are intended for children aged 6–9 and are categorized as easy reading. The aim of the study is to analyse how girls and boys are portrayed in children’s literature from a gender perspective. With this study we want to bring greater awareness and understanding of gender in children’s literature.

  When children read, they create new experiences and ideas about the world around them. As a teacher it is therefore important to have gender awareness when choosing books in the classroom. The analyses showed that the books contained not only reproductions of traditional gender patterns but also characters who went against the norms. This result agreed in part with previous research and the prevailing discourses in society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Buch, Aylin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skönlitteratur i andraspråksundervisning på gymnasiet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens svenska skolor finns många elever med annat modersmål än svenska. Samtliga andraspråkslärare kan underlätta dessa elevers skolgång genom att använda språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, t.ex. skönlitteraturundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar lärarna anser att det finns att arbeta med skönlitteratur, hur de väljer skönlitteratur och hur de motiverar sinaval av litteraturen, hur de arbetar med språk-och kunskapsutvecklande med hjälp av skönlitteratur. Tre lärare intervjuades och spelades in.

  Enligt de intervjuade lärarna tillägnar sig eleverna olika sorters kunskap med hjälp av skönlitteraturundervisning. De ökar sitt ordförråd och sin grammatiska kunskap. De tillägnar sig kunskaper om textens uppbyggnad, stil och form vilket underlättar deras skrivande.Enligt lärarna utvecklas eleverna ocksåsocialt genom den muntliga interaktionen där de delar med sig av sina erfarenheter, värderingar, tankar, känslor och kulturer. Studien visar att de intervjuade lärarna anser att språk-och kunskapsutveckling hos andraspråkseleverna främjas av skönlitteratur i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Bylund, Emanuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Athanasopoulos, Panos
  Lancaster University, UK.
  Introduction: Cognition, Motion Events, and SLA2015In: The Modern language journal, ISSN 0026-7902, E-ISSN 1540-4781, Vol. 99, no S1, p. 1-13Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This opening article introduces the reader to current topics in research on language and thought in monolingual speakers and second language (L2) learners, with particular attention to the domain of motion. The article also delineates the rationale that underlies the special issue at hand, and provides a contextualisation of the individual contributions. It is argued that the centrality of motion in everyday human life, in combination with the vast cross-linguistic variation in motion construal, makes motion events a suitable topic for SLA research, both in terms of ecological validity and learnability challenge. The pedagogical aspects of this line of research are discussed in terms of, first, whether it is desirable to include the acquisition of language-specific thought patterns in curricular goals, and second, whether the knowledge about language specificity in thought can be used in teaching as a means to facilitate learning.

 • 133.
  Bylund, Emanuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Athanasopoulos, Panos
  Lancaster University, UK.
  Televised Whorf: Cognitive Restructuring in Advanced Foreign Language Learners as a Function of Audiovisual Media Exposure2015In: The Modern language journal, ISSN 0026-7902, E-ISSN 1540-4781, Vol. 99, no S1, p. 123-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The encoding of goal-oriented motion events varies across different languages. Speakers of languages without grammatical aspect (e.g., Swedish) tend to mention motion endpoints when describing events (e.g., two nuns walk <styled-content style="text-decoration:underline">to a house</styled-content>) and attach importance to event endpoints when matching scenes from memory. Speakers of aspect languages (e.g., English), on the other hand, are more prone to direct attention to the ongoingness of motion events, which is reflected both in their event descriptions (e.g., two nuns <styled-content style="text-decoration:underline">are walking</styled-content>) and in their nonverbal similarity judgements. This study examines to what extent native speakers (L1) of Swedish (n=82) with English as a foreign language (FL) restructure their categorisation of goal-oriented motion as a function of their proficiency and experience with the English language (e.g., exposure, learning history, etc.). Seventeen monolingual native English speakers from the United Kingdom (UK) were recruited for comparison purposes. Data on motion event cognition were collected through a memory-based triads matching task in which a target scene with an intermediate degree of endpoint orientation was matched with two alternative scenes with low and high degrees of endpoint orientation. Results showed that the preference among the Swedish speakers of FL English to base their similarity judgements on ongoingness rather than event endpoints was correlated with exposure to English in everyday life, such that those who often watched television in English approximated the ongoingness preference of the English native speakers. These findings suggest that event cognition patterns may be restructured through exposure to FL audiovisual media. The results add to the emerging picture that learning a new language entails learning new ways of observing and reasoning about reality.

 • 134.
  Bylund, Emanuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Ramirez-Galan, Pedro
  Stockholm University.
  Language Aptitude in First Language Attrition: A Study on Late Spanish-Swedish Bilinguals2016In: Applied Linguistics, ISSN 0142-6001, E-ISSN 1477-450X, Vol. 37, no 5, p. 621-638Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Language aptitude remains one of the most understudied predictor variables in L1 attrition research. The current study seeks to address this gap by investigating the effects of language aptitude on L1 retention in late attriters. Forty L1 Spanish - L2 Swedish bilinguals living in Sweden participated in the study, along with 20 functionally monolingual L1 speakers of Spanish. L1 proficiency was measured by means of a grammaticality judgement test (GJT) and language aptitude data were obtained through the LLAMA Language Aptitude Test (Meara 2005). Additional data on the participants' linguistic background were also collected. Results revealed a robust difference in GJT scores between the bilinguals and the control group. However, degree of language aptitude was not found to exert a significant influence on the bilinguals' GJT performance. Instead, the only significant predictor for GJT performance was linguistic identification, showing that those participants with strong L1 identification were more accurate in judging L1 grammaticality. The lack of aptitude effects on L1 attrition is discussed against the background of age-related attrition susceptibility.

 • 135.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bröllop, tulpan och irländskt uppror: En marsch med många motiv2015In: Lekstugan: festskrift till Magnus Gustafsson / [ed] Mathias Boström, Smålands musikarkiv , 2015, p. 99-110Chapter in book (Other academic)
 • 136.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Epik till musik: En jämförelse mellan rap och ballad2013In: Gamla visor, ballader och rap: Från muntlig förmedling till publicering på nätet / [ed] Boel Lindberg, Möklinta: Gidlunds förlag, 2013, 1, p. 144-180Chapter in book (Other academic)
 • 137.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ET har landat: Rymden i familjenyheter2015In: Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap, , p. 2p. 13-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 138.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Familjenyheter i svenskt medielandskap: En jämförelse av text och genus över tid2015In: Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, p. 47-69Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under vårt liv är vi med om riter och högtider: vi föds, namnges, firar födelsedagar, gifter oss och dör. Det är brukligt att texter som uppmärksammar dessa händelser offentliggörs i olika slags medier, som publiceras mer eller mindre offentligt. Traditionellt har detta skett på familjesidorna i dagstidningar, men i dagens digitala samhälle sker det alltmer i andra medier. Frå- gan är hur dessa familjenyheter från vaggan till graven utformas i papperstidningar, och hur nyheterna ser ut i digitala medier, eftersom medievärlden och bruket av medier radikalt har förändrats under senare år, vilket medfört att familjenyheter förmedlas på många olika sätt numera. För 10 år sedan studerade jag genuskonstruktioner i olika genrer på dagstidningarnas familjesida, i födelsedagshyllningar och nekrologer över kvinnor och män (Byrman 2004). Generellt visar resultaten att det finns en skillnad mellan familjesidan och andra sidor i tidningen, nämligen att tematiken gestaltas på ett genomgående positivt vis. Dessutom visade resultaten från 2004 att familjesidan är en manligt dominerad diskurs och att genus i texterna konstruerades på ett traditionellt sätt. I allt slags medieutbud finns genuskonstruktioner som kan innehålla asymmetrier som vi inte märker vid en hastig genomläsning men som blir tydliga på en strukturell nivå i en näranalys av många texter, och det blir uppenbart att familjeannonserna gör kön. Dessutom visar resultaten att det finns genrer med olika status. För att bli föremål för längre texter, intervjuer eller reportage, måste familjeredaktionen anse att jubilaren på ett eller annat sätt har ett stort allmänintresse.

 • 139.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Familjesidan visar våra ideal2015In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 2, p. 54-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 140.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från Ouagadougou till Malmö via Kingston och New York2013In: Resor i tid och rum: festskrift till Margareta Petersson / [ed] Årheim, Annette 1958- (redaktör/utgivare), Göteborg: Makadam Förlag, 2013, 1, p. 50-64Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Inte riktigt duktig: krasslig på skånska2014In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 32, p. 13-17Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Police Writing Techniques in Reported Interviews2013In: The Evolution of Policing: Worldwide Innovations and Insights / [ed] Melchor C. de Guzman, Aiedeo Mintie Das & Dilip K. Das, New York: CRC Press, 2013, p. 247-262Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 143.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Byrman, Ylva
  University of Gothenburg, Sweden.
  In evidence: Linguistic transformations of events in police interview reports2018In: Nordic Journal of Linguistics, ISSN 0332-5865, E-ISSN 1502-4717, Vol. 41, no 2, p. 155-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to examine how investigators in the police reproduce the interviewees’ utterances in narratives, direct and indirect reported speech, and by framing the words in reports with or without quotation marks. The focus is on the police’s professional writing and techniques of reproducing interviewees’ words in written texts. Questions are: What techniques do the police use in the written interview reports? How do the techniques convey evidentiality? A corpus on domestic violence is used with a theoretical foundation in critical discourse analysis, polyvocality and evidentiality. A new analytical framework for polyvocal texts is developed in terms of utterance, source and framer to pin down the evidentiality. The result shows that it is difficult to determine whether words placed within the quotation marks are verbatim or not. Another result shows that investigators are not consistent in documenting utterances from different sources, and they do not show whether the utterances are embedded or not and to what degree they are embedded. This makes it sometimes difficult to uncover the structure of the original events and to perceive who the source of the utterances is, which means that evidentiality is not always clear.

 • 144.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Drugge, Ulf
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Male offenders disclaiming accountability: A gender perspective on texts about domestic violence from two centuries2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to study how the words and the actions of the parties are presented in written reports and how we understand the cases and the violence, and what the cases convey about the society in which the texts were produced, i.e. what roles do the texts play in the legal process of the nineteenth century and in the twenty-first viewed in a comparative, gender perspective. We will address the following research questions: What are the structure and themes in the texts, and how do they influence the comprehension of what has happened in the cases? How does the suspect speak about the crime he is suspected of?

  The structure, language and content are examined in written records of suspects’ verbal defences of their criminal offences against women with whom they have a close relationship, but also the themes the texts contain and how the texts are structured on a macro level, as a transparent macro structure can make a text easier to read and understand.

  The results in this study indicate a relativisation of the hierarchy between women and men in the older texts, since the man is weakened by ending up on trial. Although women and men are more equal than 150 years ago, the dichotomy and the hierarchy in contemporary texts still prevail and there is not yet full equality, although the gender contract has been renegotiated in different ways over the years due to changes in law and society. However we can also interpret the results from this study in the light of Mattsson’s and Hydén’s framework on domestic violence, which highlights how the tension of violence, power and gender is making it difficult to make visible violence and women’s vulnerability. Where the violence is based on different perspectives and are divided on the issue of how violence is understood. The line between perspectives that are based on a structural and relational understanding of the violence. The structural feminist perspective gives prominence to the gender dimension of violence as a structural expression of male superiority and female subordination. The relational understanding places less emphasis on power relations and more on violence as the result of conflict between the two parties, and Hydén takes a stand in a feminist perspective which she combines with a social psychological understanding, which emphasizes the root of evil violence – the quarrel. The woman in the relationship has the opportunity of assuming a position of power, because she has reasons to leave the relationship. We can conclude that there is a tendency to similar explanations for the generated violence in the studied cases, both the old and modern. Today most cases of domestic violence are dropped and never get to trial in Sweden, which is a problem for the legal security of the citizens and for communities in general governed by law. The tendency that a majority of cases of domestic violence are dismissed is an embarrassing fact, since Sweden has a reputation for being a society with equal opportunities. The low rate of prosecution makes it a gender issue that should be addressed. How the gender relations in this discourse will be negotiated in the future, and how the Swedish legal system will deal with cases of domestic violence, remains open.

 • 145.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Slidkransar, ickebinära genus och radikalhögerns jämställdhetsdiskurser: Rapport från den nionde nordiska konferensen om språk och kön2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 5-6Article in journal (Refereed)
 • 146.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra och öka medvetenheten om genuskonstruk­tioner i Sveriges Domstolars skrift­liga domar i brottmål, vård­nads­mål och LVU-mål. Vi utgår från kritisk diskurs­analys, där genus definieras som sociala konstruk­tioner av könsiden­titeter. Studien har genom­förts genom kvantitativa och kvalitativa språk­­­­­analyser. Meto­der­na komplet­terar varandra genom att de kvan­titativa ana­lyser­­na ger en överblick av kvantifierbara, genusrelaterade mönster i brott­måls­domar, vård­nads­domar och LVU-dom­ar. Och de kvalitativa analyserna illustrerar och pro­ble­ma­tise­rar hur rättens repre­sen­­ta­tion av genus framträder i ett repre­sentativt, mindre urval skriftliga domar, där både svenskfödda och utlandsfödda parter före­kom­mer. Följande frågor ställs:

  1. Vilka konstruktioner av genus och etnicitet framträder språkligt i domarna?
  2. I vilken omfattning kommer parter av olika kön till tals i domarna?
  3. Vilka dominerande teman om kvinnor och män fram­träder i de olika domtyperna (det vill säga brottmålsdomar, domar i vårdnadsmål och domar i LVU-mål)?
  4. Vilka röster från kvinnor och män kommer till tals i domtexterna och hur legi­timeras rösterna?

  Materialet består totalt av 49 domar och är hämtat från en tingsrätt och en förvaltnings­rätt. Vi kan inte påvisa några mönster i skrivningar eller strukturer baserat på juristernas eller nämndemännens kön. Men vi kan konsta­tera att könen på nämndemännen inte alltid fram­går i domar från Tingsrätten, men alltid i Förvaltningsrättens domar.

  Den språkligt mångröstade rättegången återspeglas i dom­texter­nas språk som också de är mångröstade. Studien indikerar att det finns större skillnad mellan etnicitet än kön, efter­som det skrivs om svenskfödda och utlandsfödda på olika sätt genom att olika teman aktualiseras. En tendens är att män framställs som aktiva och kvinnor som pas­siva bland utlandsfödda. Det finns även indikationer på att kvinnors och mäns beteen­den framställs på olika vis utifrån traditionella och stereotypa uppfatt­ningar om kvinnor och män. Det kan t.ex. gälla omsorgsförmåga i vårdnads- och LVU-domar och klädsel och alkohol­på­ver­kan i brottmål.

  Sammantaget utgör domarna en skriftlig representation av andras röster som före­kom­­mit under huvudförhandlingen. I en sådan skriftlig framställning måste rätten i sitt be­mötan­­de göra representationen i texten så att den ger läsaren känslan av att domen handlar om verkliga människor som bemöts på ett empatiskt och objektivt sätt. Genus­neutrala skrivsätt handlar i det här sammanhanget inte om att språkligt avköna parter eller att dölja diskriminerande förhållanden, men istället se till individens rättigheter och skyldig­heter. Att skriva tydligt i avsnitten med domskäl är mest betydelsefullt. Men av­snit­ten med refe­rat av parternas utsagor skrivs också av den lagfarna domaren, och efter­som lek­män och journalister tenderar att läsa domarna som sammanhängande texter flyter rättens bedöm­ning och parternas utsagor samman för en läsare som saknar juri­disk kompetens.

  Vi har gått igenom domarna och gjort översikter över domskälen efter måltyp. Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett vävt domskäl. Många domskäl har korta hän­vis­ningar till vad parterna anfört. Vår förståelse av vävt domskäl är ett domskäl där läng­re och sam­manhängande utsagor från utredningen vävs in i under rubriken domskäl. För­valtningsrätten har kon­sekvent separerat utredningen och domskälen i alla de domar som analyserats här. Tings­rätten har en blandning av båda typerna med övervikt för invävda refererat i dom­skälen i 67 % av domarna. I brottmåls­domarna från Tings­rätten finns stor varia­tion i ut­form­ningen av domskälen, vilket kan skapa en osäkerhet hos lä­sa­­ren. Tyd­ligast är det när rätten an­vän­­der under­rubriker för att markera vad som är par­ters utsagor respektive rättens bedöm­ning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kvinnors och mäns språkliga representation i domar2019In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En rapport skriven på uppdrag av svenska Domstolsverket lyfter fram skillnader i den språkliga representationen av kvinnor och män i domar. Studien visar att kvinnor tenderar att beskrivas mer ordrikt och närgånget än män.

  Vi, Gunilla Byrman och Astrid Skoglund, språkforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, har i rapporten Kvinnor och män i domar granskat språket i domar från en förvaltningsdomstol och en tingsrätt. Studien bygger på totalt 49 domar från brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål avgjorda 2016 och 2017.  LVU står för lag med särskilda bestämmelser om vård.

  Studien vill synliggöra och öka medvetenheten om den skriftliga framställningen av vuxna parter av olika kön. Domarna undersöktes genom både kvantitativa och kvalitativa språkanalyser. Vi framhåller att materialet är litet och att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån studiens resultat, men vi urskiljer några återkommande mönster i domarnas framställning av kvinnor och män.

 • 148.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie2017In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 65-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks hur kvinnor och män över 70 år språkligt och innehållsligt representeras i artiklar från två sydsvenska dagstidningar – en regional och en lokal. Vi vill besvara följande frågor: Hur ser representationen av äldre personer ut kopplat till genus samt etnisk och social bakgrund? Vilka teman dominerar i de texter där äldre personer är huvudpersoner, och hur framställs genus i relation till dessa teman? Vilka generella skillnader finns det mellan hur kvinnor respektive män framställs i dagstidningarnas lokala rapportering? Alla artiklarna i mate­rialet är rikt bildsatta. Resultaten visar att kvinnor och personer över 80 år är överrepresenterade i materialet. Den äldrediskurs som dominerar i materialet representerar äldre personer som framåtblickan­de och aktiva i sam­man­hang som tidigare inte har förknippats med personer i hög ålder. Återkommande är berättelser om äldre som gjort en omstart sent i livet, exempelvis genom att börja träna på gym eller genom att inleda en ny kärleksrelation. En annan trend är att i artiklar som skrivs om män som är i en relation eller gifta övergår texten också till att handla om männens partner. Således kan vi konstatera att kvinnor inte är underrepresenterade i detta material på det sätt som rapporterats från andra studier. Många olika teman framträder i artiklar med äldre som förebilder i skrift och bild, men till de dominerande temana hör yrkesliv och hantverkstraditioner, historiska händelser och jultraditioner och sport samt kultur- och föreningsliv. I dessa teman berörs både kvinnor och män, men kvinnor är överrepresenterade som talespersoner för lokala eve­ne­mang som till exempel marknader och föreningsträffar. Vi ser dock en tendens till stereotypa genuskonstruktioner genom att mäns sociala status oftare än kvinnors markeras explicit genom yrkesepitet och andra socialt positionerande epi­tet, som till exempel ”vd” och ”ordförande”. I materialet förekommer också beskrivningar av äldre kvinnors ut­seen­de och klädsel, medan inga motsvarande beskrivningar förekommer i texterna om äldre män. I representationen av äldre män betonas i stället männens plikttrogenhet och arbetsamhet. På så sätt uppvisar studien likheter med tidigare forskning om hur kvinnor och män framställs i medierna. Oberoende av ålder förefaller kön vara avgörande för hur journalister väljer att karakterisera den intervjuade. Det görs nämligen fortfarande i häpnadsväckande traditionella genuskategorier. Sammantaget visar studien att modifierat med ett intersektionellt perspektiv erhålls en mer nyanserad bild av äldre kvinnor och män, där kvinnorna får mer spaltutrymme än mannen, även om ett traditionellt synsätt på hur män och kvinnor karakteriseras i de studerade dagstidningarna.

 • 149.
  Börjesson, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Under ytan i svensklärares skrivuppgifter: Diskurser och styrning i uppgiftskonstruktioner på gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Writing tasks are central in the subject of Swedish, and they can be designed in various ways. The variation in design when teachers construct their own writing tasks can be due to differing views of the teaching of writing and exercises in writing. The aim of this work is to investigate how different discourses about writing and learning to write become visible in teachers’ constructions of writing tasks, and whether there are different degrees of steering in the tasks in relation to the discourse(s) to which they can be said to belong. Twelve writing tasks were examined in the study with the aid of Ivanič’s (2004) framework for analysis of discourses about writing and learning to write, and the result shows that the creativity discourse dominates among the tasks and that the sociopolitical discourse is sparsely represented among them. Several tasks have features of more than one discourse and can therefore be called hybrids. The degree of steering by the designer of the task differs between the tasks. In tasks that can be linked to the skills discourse there is usually a high degree of steering of the content, and in tasks that can be linked to the creativity discourse the designer of the task uses a different form of steering with questions which mean that the teacher gains access to personal information about the pupils.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Carina, Bellman
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sundström, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Boksamtal i förskolan: Förskolepedagogers föreställningar om boksamtal som verktyg för att utveckla läsförståelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka föreställningar förskolepedagoger har om boksamtal som ett pedagogiskt verktyg för läsförståelse. Vi har gjort en kvalitativ undersökning och intervjuat fyra förskolepedagoger. Våra frågeställningar är: Hur mycket utrymme ges för boksamtal i förskolan? Vilka metoder används vid boksamtalen? Vilka föreställningar har pedagoger omboksamtal och betydelsen av dessa för barnets framtida förståelse av texter? Resultatet av undersökningen visar att boksamtal används i mindre utsträckning som pedagogiskt verktyg i förskolan. Vi kan utläsa av svaren att pedagoger, som fortbildats i ämnet, har större förståelse för boksamtalets betydelse. Det innebär att en pedagog med vidareutbildning i boksamtal har större möjlighet att påverka barns språkutveckling positivt.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete, Frida Sundström och Carina Bellman
1234567 101 - 150 of 774
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf