lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 35059
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Riikonen, Meimi
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Inkludering kontra utanförskap inom Idrott & hälsa:  En kvalitativ studie gällande hur elever med funktionsnedsättning upplever ämnet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Gren, MartinLinnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  GO: On the Geographies of Gunnar Olsson2012Collection (editor) (Other academic)
 • 103. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Gren, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Preamble2012In: GO: On the Geographies of Gunnar Olsson / [ed] Abrahamsson, Christian, Gren, Martin, Ashgate, 2012, p. 3-7Chapter in book (Other academic)
 • 104.
  Abrahamsson, Daria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Miller, Sofi
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  MRSA – EN FÖLJETONG UTAN SLUT: Effekter av olika åtgärder i smittskyddsarbete mot MRSA 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multiresistenta bakterier, däribland MRSA, är idag ett globalt samhällsproblem. Infektioner förorsakade av MRSA skapar ett onödigt lidande för patienter med utdragen vårdtid som i värsta fall kan resultera i ökad dödlighet. Enligt Smittskyddsinstitutet (2010) drabbades 1479 patienter förra året i Sverige. Med få verksamma antibiotika måste andra åtgärder tillämpas, så som basala hygienrutiner, screening, isoleringsvård och utökad städning av sjukhusmiljön. Det är dock viktigt att utvärdera åtgärdernas effekter för att kunna utföra smittskyddsarbete på bästa möjliga sätt.

  Syfte: Syftet var att undersöka effekterna av olika åtgärder i smittskyddsarbetet mot MRSA.

  Metod: Litteraturstudie med kvantitativ ansats baserad på tio vetenskapliga original artiklar. Analysen gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2008) riktlinjer för meta-analys.

  Resultat: Studien visar att MRSA förekommer i kliniska miljöer samt förutom hos patienten även hos vårdpersonal. Förebyggande åtgärder som bland annat noggrann städning, basala hygienrutiner och screening hade varierande effekt och reducerade MRSA- förekomsten bäst i kombination. I vissa fall kunde brister i vårdpersonalens följsamhet (compliance) av hygienrutiner ses.

  Slutsats: För att reducera MRSA- förekomst och spridning är det viktigt att implementera de åtgärder som finns idag och som visat sig har effekt. För att genomföra detta krävs det att vårdpersonalens följsamhet blir bättre.

   

   

 • 105.
  Abrahamsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Uppfattningar, reaktioner och agerande kring död: Pedagogers tankar kring barns tankar om död, barns reaktioner i sorg och att stödja dessa barn2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This study examines pedagogues’ thoughts about children’s understanding of death, and their reactions to the death of a relative. The aim is also to examine pedagogues’ thoughts about their part in supporting bereaved children, and how they wish to do so. Method: Seven pedagogues, who work with six to nine year old children, were interviewed. The interviews were kept individually in quiet rooms. Result: The pedagogues thought that children’s thoughts about and reactions to death is individual. The pedagogues also meant that it was their responsibility to support bereaved children, but the children’s wishes decided in what way it should be done. The pedagogues exemplified strategies in how to support bereaved children e.g. talking and listening to them, hugging them and letting them know that they are there for them if they need them. Other strategies were reading death-related books to them or letting them watch pictures of the relative who is deceased and talk to them about it. The pedagogues also thought it was important to keep an eye on the bereaved child in case the grief affected the school achievements or if they started to feel worse. In that case some specialist would have to help the child to feel better.

 • 106.
  Abrahamsson Emelie, Salomonsson Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor som utsatts för våld i nära relarion kommer mer frekvent i kontakt med sjukvården än andra kvinnor. Flera kvinnor som söker vård för sina skador identifieras aldrig som offer för våld i nära relation. Detta beror på att flera sjuksköterskor saknar utbildning i att identifiera att våld förekommer. Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskan i mötet med våldsutsatta kvinnor som gör att mötet med vården av kvinnan påverkas.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor inom hälso-och sjukvården.

  Metod: En systematisk litteraturstudie där sex kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar har granskats, analyserats och kategoriserats.

  Resultat: Det fanns en tydlig emotionell påverkan hos sjuksköterskor under och efter mötet med våldsutsatta kvinnor. En påverkan som ibland var så stor att det påverkade deras privatliv. Det visade sig även finnas ett stort utbildningsbehov att förbättra vården för våldsutsatta kvinnor och få sjuksköterskor att känna sig tryggare i rollen som vårdare för dessa kvinnor.

  Slutsats: Det visade sig finnas ett ökat utbildningsbehov för sjuksköterskor i hur de ska bemöta och vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det fanns även ett behov av att bearbeta de känslor sjuksköterskan upplevde i mötet med kvinnorna. 

 • 107.
  Abrahamsson, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Obligatorisk läxhjälp på fritidhemmet: Vårdnadshavares och lärare i fritidshem uppfattningar om läxhjälp på fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning vårdnadshavare och lärare i fritidshem har angående obligatorisk läxhjälp på fritidshemmet samt om fritidshemmets verksamhet får några konsekvenser om obligatorisk läxhjälp införs. Studiens metod bygger på en kvalitativ enkätundersökning med 38 vårdnadshavare samt kvalitativa personliga intervjuer med 5 olika lärare i fritidshem från 5 olika skolor. Resultatet visar att uppfattningarna som vårdnadshavare har angående obligatorisk läxhjälp på fritidshemmet var både positiv och negativ. En del anser att läxhjälp på fritidshemmet är bra eftersom många barn har långa dagar på skolan och fritidshemmet. Andra anser tvärtom att läxhjälp är skolans ansvar och inte ska förekomma på fritidshemmet. Det framkommer även att lärare i fritidshem är överens med vårdnadshavare. Argument som förs fram är rättvisa och andra menar att fritidshemmet är ett komplement till skolan inte deras förlängda arm. Fritidshemmets verksamhet påverkas enligt vårdnadshavare och lärare i fritidshem på olika sätt. Det framkommer att läxhjälp ett par gånger i veckan inte inverkar på verksamheten, dock behövs det mer personal i så fall. Medan andra menar att utevistelse och annat påverkas. 

 • 108.
  Abrahamsson, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Ollander Axelsson, Jonathan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Belöningssystem i hotellbranschen: Dess utformning och bidrag till målkongruens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens.  

  Metod: Studien har genomförts med en abduktiv ansats och kvalitativ metod. Genom semi- strukturerade intervjuer har data samlats in från fyra hotell i Kalmar. Data har analyserats tillsammans med teorier för att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor.

  Slutsatser: Ledarna spelar in på utformningen av belöningssystemet genom att belöna dem som de själva anser tillför något utöver det vanliga. Deras syn på rättvisa påverkar hur de delar ut belöningar och om man fokuserar på grupp eller individ. Ekonomiska förutsättningar styr belöningarnas storlek och budgetuppfyllelse leder till ytterligare belöningar. Att ingå i en hotellkedja bidrar med att kunna erbjuda belöningar som karriär- och utvecklingsmöjligheter men att inte tillhöra någon kedja ger däremot en större flexibilitet vid val av belöningar. En mix av individuella och gruppbaserade samt finansiella och icke-finansiella belöningar är att föredra för att uppnå målkongruens i en bransch som förutsätter samarbete. Kan man mäta prestationer på ett sätt som upplevs rättvist av medarbetare undkommer man svårigheterna med utdelning av individuella belöningar. Stämmer utdelade belöningar överens med medarbetares belöningspreferenser ökas graden av målkongruens. Finansiella belöningar kan kompensera bristande karriärmöjligheter. Icke-finansiella belöningar kan väga upp för avsaknaden av finansiella belöningar. Genom de studerade belöningssystemens utformning lyckas företagsledare på olika sätt skapa målkongruens.

 • 109.
  Abrahamsson, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Comment se porte le français au lycée suédois ?: Évolution du rôle des plans d’études dans l’enseignement des langues vivantes 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Depuis au moins 17 ans la matière scolaire la langue française baisse en popularité au lycée suédois. Pendant la même période, des sondages internationaux comme l’enquête PISA ont montré que l’école suédoise n’accomplit pas de bons résultats. C’est la politique scolaire qui par ses directives forme le développement de l’enseignement, et, par conséquent, les connaissances chez les étudiants. Les directives très importantes pour les professeurs sont les plans d’études (en suédois ämnesplaner), et ceux-ci devraient être des soutiens pour les professeurs dans leur enseignement.

  Ceci dit, comment se porte le français, une des langues vivantes?

  Dans cette étude, nous cherchons à trouver comment le plan d’études pour les langues vivantes a influencé l’enseignement du français au lycée. La méthode utilisée est qualitative et phénoménologique. Nous avons étudié un nombre de documents sur le sujet pour obtenir une image factuelle.  Pour compléter l’étude nous avons également interviewé trois professeurs avec une grande expérience de l’enseignement. L’objectif était d’obtenir leurs points de vue sur l’importance qu’ils donnent aux plans directifs.

  Les résultats ont montré que le plan d’études actuel donne aux  professeurs une grande liberté sur comment former leurs enseignements. Comme conséquence, cette possibilité est favorable aux enseignants expérimentés mais elle donne moins de soutiens aux enseignants novices.  Nous pouvons aussi constater que ce manque de cursus consultatif peut apporter un enseignement moins efficace, surtout quand le système scolaire suédois manque de professeurs diplômés. En outre, après avoir étudié  des rapports sur la situation des langues vivantes, nous avons remarqué qu’il semble y avoir un manque de volonté politique de fortifier ces langues.     

 • 110.
  Abrahamsson, Håkan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Skogstillståndet på ön Blå Jungfrun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate the forest in the national park on the Blue Maiden Island and compare with mainland forest data. The study was made in a quantitative way. The results from the field measurement were related to data from the Swedish National Forest Inventory.

  Oak, Scots pine and Lime were the most common tree species and constituted 47, 18 and 16 % of basal area, respectively, on the island.

  The mean heigt was 7 m and the volume of living trees was on average 72 m³/ha and dead wood 30 m³/ha. The average age at breast height was 137 years and the oldest tree was an oak with the age of 335 years at breast height. The amount of dead wood constituted 40 % of the total volume. Disturbances have had influence on the forest on the Island. To what extent cannot be determined without further investigations.

 • 111.
  Abrahamsson, Janna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Holmgren, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  En strimma hopp i mörkret: En litteraturstudie om lidande och välbefinnande i samband med depression2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Abrahamsson, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lindblom, Niclas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Product Placement: A study about Swedes attitude towards product placements in Movies and TV-shows2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketers have always been looking for alternative ways to reach the target population with their messages. One approach that has grown the last decades is product placement that has become a large arena for companies to involve in their marketing communication. It has been shown that people tend to dislike traditional advertisement such as commercial brakes in TV and tries to avoid it by switching channel. Since product placement is a type of advertisement that is embedded in a movie or TV-show and cannot be zapped away without missing the story of the movie or TV-show, it is a good opportunity to reach out with a company’s message.

  Several studies have been done in the field of mapping the attitudes towards product placement but no research has been done with the Swedish audience in focus. Therefore the purpose of this thesis is: “…to investigate what attitudes the Swedish audience has towards product placements in Movies and TV-shows”, which will lead to a greater knowledge for Swedish marketing managers about the attitudes towards product placement in Sweden.

  This thesis is a quantitative study with a descriptive single cross-sectional design. The data was retrieved through a questionnaire online. The sample frame was generation Y which is people that are between the ages 18-35.

  The study showed that the general attitude towards product placement is positive for the Swedish audience. When it comes to the different dimensions of product placement; visual-only, audio-only and a combination audio-visual it is shown that the visual placements is seen as the most positive way to place a product in a movie or a TV-show. It could also be seen several similarities with previous studies that prominent placement has a lower attitude while a subtle placements has a more positive attitude.

 • 113.
  Abrahamsson, Jimmy
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Nätverksoptimering: Bästa möjliga tillgänglighet till lägsta möjliga länkkostnad2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar nätverksoptimering, med fokus på att få fram den bästa möjliga tillgängligheten till lägsta möjliga kostnad, i form av länkar. I studien tas en teoretiskt grundad hypotes om en metod fram för att lösa detta problemet. Samt genomförs ett test där metoden appliceras på ett studieobjekt för att bekräfta huruvida metoden verkar fungerar eller inte.

  Resultatet blir slutligen en metod som genom att analysera tillgängligheten, länk redundansen samt beräkna antal oberoende vägar mellan noder i ett nätverk. Kan genom att jämföra resultat från före en förändring med resultat från efter en förändring lyfta fram de förändringar som medför förbättringar. Varpå ett nätverk kan optimeras till bästa möjliga tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad, i form av länkar.

 • 114.
  abrahamsson, karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Karlsson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  När döden knackar på: Förskollärares medvetenhet angående krishantering.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Abrahamsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jeppsson, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hej, vilket kön vill du vara?: Hur pedagoger bemöter och förhåller sig till flickor och pojkar i förskolan.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar hur begreppet genus uppfattas och uttrycks utifrån pedagogernas synvinkel, pedagogernas sätt att bemöta barnen, hur de formar lokalerna, vilket material som erbjuds och på vilket sätt det påverkar barnen utifrån ett genusperspektiv. Studien uppmärksammar även på vilket sätt pedagogerna arbetar för att uppfylla de önskemål de har för hur de vill att genus uttrycks i verksamheten. Metoden som används för studien är intervju med ljudinspelning och tretton respondenter har deltagit.

  Studien visar att pedagogerna uppfattar genus som mer än hur man förhåller sig till könen. De uppfattar att begreppets innebörd även innefattar till exempel individens bakgrund, etnicitet och religion. De arbetar medvetet med att inte göra skillnad mellan könen, utan utgår istället från individens intressen och erfarenheter. Dock kan detta variera vid olika aktiviteter och situationer i förskolans vardag.

  Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna har en tanke för hur de väljer att forma lokalerna utifrån ett genusperspektiv. Pedagogerna anser att det finns genusifierat material men att detta inte behöver ha någon betydelse för vilka som väljer det. Det handlar om på vilket sätt pedagogerna presenterar det och samtalar om det med barnen. 

 • 116.
  Abrahamsson, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Andersson, Jenniann
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gapet mellan företag och konsument: CSR-kommunikation hos klädföretag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim of the thesis: The aim of this thesis is to describe and gain a deeper understanding of how companies use communication as a tool to overcome the gap between the company and the consumer. The aim is also to clarify some of the factors contributing to this gap.Method:  This thesis has been made from a qualitative approach with quantitative influences. The qualitative primary data collection was gathered through six in-depth interviews with companies in Gothenburg either selling organic and fair-trade produced clothes or marketing towards sustainable consumption. The quantitative part consists of a consumer questionnaire given to 100 women in the inner city of Gothenburg.  Frame of references: Related researches within the field of the subject are presented in the beginning of this chapter. Further theories presented are the consumer’s awareness and the consumer´s responsiveness to CSR. The consumer buying process connects the consumer to the company and how the company reacts and communicates.    Conclusions: The consumer lack adequate information to consume organic and fair-trade clothes. Social Entrepreneurs can help them overcome the issue, but needs to improve their CSR-communication. The gap between the company and the consumer can be describes by factors like supply, labeling, preconceptions, buying behavior and marketing.Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Organic and Fair-trade clothes, Social entrepreneur.

 • 117.
  Abrahamsson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Gustafsson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Internet - en plats där du inte behöver vara annorlunda: En kvalitativ internetstudie om personer med Asperger syndrom, om svårigheter och möjligheter som de möter genom samhällets konstruktion.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a qualitative internet research about people with Asperger syndrome and their thoughts and opinions about the difficulties that occurs in the environment outside the home and their experiences of Internet. We have analyzed Internets social influences for those with Asperger syndrome, as a consequence of the difficulties that they meet in other environments. The constructed communities in the environment outside the home and the social interaction that occurs there is not adjusted for those with the diagnosis. This leads to difficulties to be there for those with Asperger syndrome. By doing a content analysis of the assembled data from a community site on the Internet, we found out that the environment on Internet is more comfortable for those with the diagnosis in several ways. A lot of people who earlier felt alone and excluded has thanks to the Internet been able to develop a healthy social life.

 • 118.
  Abrahamsson, Micael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Tybring, Johnas
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Underhållssystem, Tillgänglighet och Felrapportering: En sammanställning och undersökning av felrapporteringar på Första Amfibieregementets Stridsbåt 90 system2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis has analysed incident and maintenance reports concerning the FirstMarine Regiment’s combat boat maintenance system. The aim was to find thosepossible deficiencies and shortcomings causing reduced accessibility. In addition, thethesis includes an analysis of maintenance-related statistics reported in 2008. Byusing these reports and statistical data as our factual base, we have examined thoseparts of the maintenance system and its components most frequently affected bydeficiencies and shortcomings. The thesis presents the most likely reasons for thesenegative occurrences, but also recommendations regarding measures that willincrease the overall accessibility.During our research, however, it also became evident that the main and most likelyreason for the reduced accessibility was the inherent capacity of the maintenancesystem (DIUS) used by the Royal Swedish Navy. In conclusion, this system is notsufficiently adapted to the great number of naval units and personnel who are usingit. Further, the naval personnel operating the system sometimes lack adequatetraining.

 • 119.
  Abrahamsson, Nils-Filip
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Att blogga om hus: En studie om hur mäklare använder sociala medier2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study about how realtors or estate agents market their services in social media. Social media is an upcoming channel in marketing and is becoming more important every day. The user generated content on internet is a new way of communication where companies don’t have to be considered as soulless, if companies use it correctly. This study investigates estate agents efforts to market their services in these channels and how they do it. The study has interviewed four different realtors, marketing executives and a communication office. The motivation for the study is that realtors tend to market their services like they always have but with a consistently changing market, so should their marketing do. The method has been interviews and interpretation of data with the knowledge of my university studies. The results of the study has shown that realtors today are aware of a new channels, such as facebook and twitter, but do not know how to use it and are learning by doing. A conclusion is that in a near future, customers will see a lot more marketing in these channels from these consignors.

 • 120.
  Abrahamsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Agricultural Productivity, Land Access and Gender Equality: Based on a minor field study conducted in Zambia 20132013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Africa’s agricultural productivity is the lowest in the world. At the same time the largest proportion of poor people live in rural areas where they are dependent upon agriculture for their survival. Agriculture is thus an essential to consider when fighting poverty. Women make up 70-80 % of the labour force in the agricultural sector and produce about 80% of the food for the household. Women are at the same time dependent upon their husbands for access to agricultural land and financial resources. Despite the important role of agriculture for poverty reduction, the sector continues to lack attention from both governments and international organizations, and the fact that gender discrimination is a cause of poverty is rarely raised.

   

  This thesis aims to investigate, through a field study in Zambia, which conditions and circumstances that create low agricultural productivity, based on how the peasants themselves perceive it. The paper aims to problematize the question of low agricultural productivity by looking at the issue of land access and gender equality. This thesis takes its methodological point of departure in a qualitative ethnographic field study with semi-structured interviews. In order to analyze the peasants situation Sustainable Rural Livelihood has been used as an analytical framework.

   

  The result of this thesis shows that peasants’ productivity mainly is hampered by the fact that they lack access to productive and financial resources. The overall difficult macro-economic situation in Zambia, together with the fact that investments from the government in the agricultural sector and in rural development is small, contributes to a situation that hinders peasants’ opportunities to increase productivity with other means than just working harder. Furthermore, the result shows that women experience gender discrimination in accessing land, credits and education. The difference between men and women is structural and is the result of unequal access to resources, which have given men more power and influence. Hence, women have become dependent upon their husbands to gain access to land and financial resources, implying that women become both vulnerable and isolated. Access to land would strengthen women’s economical dependency and give them the possibility to control the income and investment made in agriculture.

 • 121.
  Abrahamsson, Sara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i en global värld2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The question about economic inequality belongs possibly to one of the most controversial questions throughout history. The opinions regarding the pros and cons of economic inequality, but mostly regarding the degree of economic inequality are divided. Initially it was assumed that economic inequality was a precondition for economic growth since it generates investment and is essential for the creation of incentives. New research, however, suggest that growth and economic inequality has a negative relationship, especially when considered in the long run. If so, this is of great importance for economic and political decisions. Moreover, it is considered that a high degree of economic inequality prevents an inclusive political and economic society that could have a setback on the economic growth rate. This paper, taking its starting point in a mixed method, examines the relationship between economic inequality and economic growth.

 • 122.
  Abrahamsson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Andersson, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läsglädje med skönlitteratur: En studie av ett arbetssätt som utvecklar läsglädje och läsförståelse2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka om eleverna, genom arbetssättet Läsglädje, har utvecklat sin läsförståelse, läsglädje och kunskap om hur man använder biblioteket. Genom intervjuer med ett antal lärare och en bibliotekarie, samt genom iakttagelser, har vi fått svar på studiens frågor. Resultatet visar att eleverna har utvecklats med arbetssättet Läsglädje. Bland annat har boksamtalen lett till att de förbättrat sin läsförståelse, läsning av ett varierat utbud av skönlitteratur har ökat elevernas läsglädje och arbetet i biblioteket har utvecklat deras bibliotekskunskap. Vidare visar resultatet hur elevernas kunskaper, inom de nämnda områdena, kommit till uttryck i följande årskurser.

 • 123.
  Abrahamsson, Stephanie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Hermansson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Vilka faktorer upplevs som begränsande för unga kvinnors sexualitet utifrån ett genuspsykologiskt perspektiv?: En studie med tio intervjuer av kvinnor i åldrarna 25-30 år2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och i sådana fall vilka faktorer som unga heterosexuella kvinnor upplevde som begränsande för sin sexualitet. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöktes i denna kvalitativa studie hur dessa deltagare upplevde sin sexualitet utifrån tre huvudområden; sociala strukturer, normer samt psykisk hälsa. Teorin “sexual scripting theory” applicerades på de tre huvudområdena, då paralleller drogs mellan dessa och teorins tre huvudbegrepp “cultural scripts”, “interpersonal scripts” och “intrapsychic scripts”. Resultatet av denna studie visade att patriarkala strukturer, samhällsideal, jämförelser med andra, förväntningar och föreställningar om kvinnans utseende samt beteende var hämmande för deltagarnas sexualitet. Resultatet visade även att det fanns tydliga samband mellan sexualiteten och den psykiska hälsan. Negativa sexuella erfarenheter upplevdes påverka deltagarnas psykiska hälsa och blev hämmande för framtida sexuella upplevelser. Många begränsande faktorer identifierades utifrån resultatet i denna studie och en inblick i deltagarnas förhållande till sin sexualitet utforskades. 

 • 124.
  Abrahamsson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Gyllin, Elisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Cuamba Municipality, the capital of water?: A case study of the inclusion of female interests in water governance in Cuamba municipality, Mozambique.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this research is to examine if female interests have been included in different levels of water governance in Cuamba municipality, Mozambique in order to understand if gender equality and women empowerment is being addressed at the grassroots level. In Sub-Saharan Africa women generally have the responsibility of fetching water and are therefore directly affected by the quality and accessibility of water and sanitation services. Though gender mainstreaming and policies addressing gender equality has been adopted in Mozambique, the actual difference that these measures have made to the lives of women in Mozambique is questionable.  A qualitative single case study has been conducted, by interviewing government institutions, the private sector and civil society actors at district and municipality level in Cuamba. The findings reveal that it is the municipality government, FIPAG and the traditional leaders that are the main actors with the power over the distribution of water in Cuamba and through a joint effort the water situation has improved a lot in recent years. The interest in water among women was mainly focused to having a water source while the main interests among men was to have a shorter distance as well as shorter queues to the water source. An abductive method of the analytical framework consisting of four dimensions of water governance and rethinking em(power)ment, gender and development has been used to guide the analysis of the findings in a more comprehensive manner thus investigating the power structures in each dimension of water governance with a focus on women empowerment. The result indicates that women living in the urban areas were more empowered in all notions of power due to better access to information and education thus giving them more time and individual knowledge to collectively and individually demand power over the distribution of water. Due to lack of empowerment among women living in the rural areas, these women demanded less regarding the distribution of water and had less individual understanding of water governance. Furthermore the interests among women living in the rural areas were mostly included in the decision-making processes as it generally concerned having access to a clean water source. As the women in the urban areas demanded more and had more interests in water governance it became clear that the female interests in the urban areas were not included in decision-making. By including more women in decision-making bodies in water governance and putting more emphasis on education for women these issues could be addressed.

 • 125.
  Abrahamsson, Victor
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Development of a fluorometric method for the quantification of sulfite and thiol-containing compounds in beer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sulfite is the most important antioxidant in beer. Quantification of sulfite is crucial due to restrictions as an additive and for investigative purposes of sulfite and thiol-containing proteins role as redox mediators. A method based on fluorometric determination of sulfite and thiol-containing compounds in beer was developed. The analytes were derivatized with ThioGlo®  1 and subsequently separated on a C18 column with wide pore size, featuring a high-performance liquid chromatography system equipped with fluorescence detector. Two peaks corresponding to sulfite derivatives were observed. The two derivatives were assessed with exact mass spectrometry and both provided identical mass spectra. To compensate for adverse matrix effects in samples a matrix-matched calibration curve is proposed. Sulfite diminished in an inverse exponential manner upon hydrogen peroxide addition in beer. The amount of thiol groups decreased when beer was subjected to oxidative stress, thus confirming its antioxidative role in beer.

 • 126.
  Abrahamsson, Victor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Hoff, Signe
  University of Copenhagen, Denmark.
  Nielsen, Nikoline J.
  University of Copenhagen, Denmark.
  Lund, Marianne N.
  University of Copenhagen, Denmark.
  Andersen, Mogens L.
  University of Copenhagen, Denmark.
  Determination of Sulfite in Beer Based on Fluorescent Derivatives and Liquid Chromatographic Separation2012In: Journal of the American Society of Brewing Chemists, ISSN 0361-0470, E-ISSN 1943-7854, Vol. 70, no 4, p. 296-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A method was developed for quantification of sulfite in beer based on derivatization with the maleimide-derived probe ThioGlo I followed by separation of fluorescent adducts by reversed-phase high-performance liquid chromatography and fluorescence detection. Sulfite gave two ThioGlo 1 derivatives and it was shown by mass spectrometry that both had identical mass spectra. Matrix effects were observed when constructing sulfite standard curves in different beers and, therefore, use of a matrix-matched calibration curve is proposed. ThioGlo I was found to generate fluorescent adducts with both bound and free sulfite, providing a quantification of the total sulfite content in beer. The limit of quantification of sulfite was 0.6 mg/L and the method can be used for quantification of sulfite in highly colored beers.

 • 127.
  Abrahim, Mehammedsrage
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  SELF-CARE IN TYPE 2 DIABETES: A Systematic Literature Review on Factors Contributing to Self-Care among Type 2Diabetes Mellitus Patients.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Self-care is a multi-dimensional concept and has different definitions. Amongthe definitions, Orem’s definition of self-care is more consistent. Orem (1995) argues that,self-care is a personal activity to take care and maintain of own self health and illness andprevention of disease related complications.

  Aim: The aim of the paper was to investigate the factors that contribute to self-care behavioramong patients with Type 2 DM as argued in the literature.

  Method: data was collected from the following electronic databases: CINAHL, PubMed,LibHub, SweMed and Google Scholar-to find full texts. Data was analyzed through CriticalAppraisal Skill Programme. To ensure validity and reliability the author were blinded toreduce study bias and articles were selected according their quality.

  Result: 31 relevant studies were included in the review, among the major findings of the studywere; Age, Social support/network, high income level, high educational attainment and longType 2 DM diagnosis history had a positive predictor in Type 2 DM patients self-carecontributing factors.

  Conclusion: To improve a Type 2 DM patients self-care activities the present study concludedthat Demographic, Socio-Economic and Social support factors are among the positivecontributors in patients of Type 2 DM successful Self-Care activities.

  Key words; Blood glucose self-monitoring, self-administration, Self-care, self-medication,Type 2 Diabetes.

 • 128.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Germany.
  Acero, F.
  Univ Paris Diderot, France.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Armenia.
  Anguner, E.
  Humboldt Univ, Germany.
  Anton, G.
  Univ Erlangen Nurnberg, Germany.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, UK.
  Balzer, A.
  DESY, Germany ; Univ Potsdam, Germany.
  Barnacka, A.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Cerruti, M.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Clapson, A. -C
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lennarz, D.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Szostek, A.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Discovery of the VHE gamma-ray source HESS J1832-093 in the vicinity of SNR G22.7-0.22015In: Monthly notices of the Royal Astronomical Society, ISSN 0035-8711, E-ISSN 1365-2966, Vol. 446, no 2, p. 1163-1169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The region around the supernova remnant (SNR) W41 contains several TeV sources and has prompted the HESS Collaboration to perform deep observations of this field of view. This resulted in the discovery of the new very high energy (VHE) source HESS J1832-093, at the position RA = 18(h)32(m)50(s) +/- 3(stat)(s) +/- 2(syst)(s), Dec = -9 degrees 22'36 '' +/- 32(stat)'' +/- 20(syst)'' (J2000), spatially coincident with a part of the radio shell of the neighbouring remnant G22.7-0.2. The photon spectrum is well described by a power law of index Gamma = 2.6 +/- 0.3(stat) +/- 0.1(syst) and a normalization at 1 TeV of Phi(0) = (4.8 +/- 0.8(stat) +/- 1.0(syst)) x 10(-13) cm(-2) s(-1) TeV-1. The location of the gamma-ray emission on the edge of the SNR rim first suggested a signature of escaping cosmic rays illuminating a nearby molecular cloud. Then a dedicated XMM-Newton observation led to the discovery of a new X-ray point source spatially coincident with the TeV excess. Two other scenarios were hence proposed to identify the nature of HESS J1832-093. Gamma-rays from inverse Compton radiation in the framework of a pulsar wind nebula scenario or the possibility of gamma-ray production within a binary system are therefore also considered. Deeper multiwavelength observations will help to shed new light on this intriguing VHE source.

 • 129.
  Abramowski, A.
  et al.
  Universität Hamburg, Germany .
  Aharonian, F.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany ; Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia .
  Ait Benkhali, F.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany .
  Akhperjanian, A. G.
  National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia ; Yerevan Physics Institute, Armenia.
  Angüner, E. O.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Backes, M.
  University of Namibia, Namibia .
  Balzer, A.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Becker Tjus, J.
  Ruhr-Universität Bochum, Germany .
  Berge, D.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Bernhard, S.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria.
  Bernlöhr, K.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Birsin, E.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Blackwell, R.
  University of Adelaide, Australia .
  Böttcher, M.
  North-West University, South Africa .
  Boisson, C.
  Université Paris Diderot, France.
  Bolmont, J.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Bordas, P.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Bregeon, J.
  Université Montpellier 2, France.
  Brun, F.
  CEA Saclay, France.
  Brun, P.
  CEA Saclay, France.
  Bryan, M.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Bulik, T.
  The University of Warsaw, Poland.
  Carr, J.
  Aix-Marseille Université, France.
  Casanova, S.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany ; Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Poland.
  Chakraborty, N.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Chalme-Calvet, R.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Chaves, R. C. G.
  Université Montpellier 2, France.
  Chen, A.
  University of the Witwatersrand, South Africa .
  Chrétien, M.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Colafrancesco, S.
  University of the Witwatersrand, South Africa.
  Cologna, G.
  Universität Heidelberg, Germany .
  Conrad, J.
  Stockholm University, Sweden.
  Couturier, C.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Cui, Y.
  Universität Tübingen, Germany.
  Davids, I. D.
  North-West University, South Africa ; University of Namibia, Namibia.
  Degrange, B.
  École Polytechnique, France.
  Deil, C.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  deWilt, P.
  University of Adelaide, Australia .
  Djannati-Ataï, A.
  Université Paris Diderot, France.
  Domainko, W.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Donath, A.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  O’C. Drury, L.
  Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland.
  Dubus, G.
  Univ. Grenoble Alpes, France.
  Dutson, K.
  The University of Leicester, UK.
  Dyks, J.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Dyrda, M.
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Poland.
  Edwards, T.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Egberts, K.
  Universität Potsdam, Germany.
  Eger, P.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Ernenwein, J. -P
  Aix-Marseille Université, France.
  Espigat, P.
  Université Paris Diderot, France.
  Farnier, C.
  Stockholm University, Sweden.
  Fegan, S.
  École Polytechnique, France.
  Feinstein, F.
  Université Montpellier 2, France.
  Fernandes, M. V.
  Universität Hamburg, Germany.
  Fernandez, D.
  Université Montpellier 2, France.
  Fiasson, A.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Fontaine, G.
  École Polytechnique, France.
  Förster, A.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Füßling, M.
  DESY, Germany.
  Gabici, S.
  Université Paris Diderot, France.
  Gajdus, M.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Gallant, Y. A.
  Université Montpellier 2, France.
  Garrigoux, T.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Giavitto, G.
  DESY, Germany.
  Giebels, B.
  École Polytechnique, France.
  Glicenstein, J. F.
  DSM/Irfu, France.
  Gottschall, D.
  Universität Tübingen, Germany.
  Goyal, A.
  Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Grondin, M. -H
  Université Bordeaux, France.
  Grudzi´nska, M.
  The University of Warsaw, Poland.
  Hadasch, D.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria.
  Häffner, S.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Hahn, J.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Hawkes, J.
  University of Adelaide, Australia .
  Heinzelmann, G.
  Universität Hamburg, Germany.
  Henri, G.
  Univ. Grenoble Alpes, France.
  Hermann, G.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Hervet, O.
  Université Paris Diderot, France.
  Hillert, A.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Hinton, J. A.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Hofmann, W.
  The University of Leicester, UK.
  Hofverberg, P.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Hoischen, C.
  Universität Potsdam, Germany.
  Holler, M.
  École Polytechnique, France.
  Horns, D.
  Universität Hamburg, Germany.
  Ivascenko, A.
  North-West University, South Africa .
  Jacholkowska, A.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Jahn, C.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Jamrozy, M.
  DESY, Germany.
  Janiak, M.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Jankowsky, F.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Jung-Richardt, I.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Kastendieck, M. A.
  Universität Hamburg, Germany.
  Katarzy´nski, K.
  Nicolaus Copernicus University, Poland.
  Katz, U.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Kerszberg, D.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Khélifi, B.
  Université Paris Diderot, France.
  Kieffer, M.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Klepser, S.
  DESY, Germany.
  Klochkov, D.
  Universität Tübingen, Germany.
  Klu´zniak, W.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Kolitzus, D.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria.
  Komin, N.
  University of the Witwatersrand, South Africa.
  Kosack, K.
  DSM/Irfu, France.
  Krakau, S.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Krayzel, F.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Krüger, P. P.
  North-West University, South Africa.
  Laffon, H.
  Université Bordeaux, France.
  Lamanna, G.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Lau, J.
  University of Adelaide, Australia .
  Lefaucheur, J.
  Université Paris Diderot, France.
  Lefranc, V.
  DSM/Irfu, France.
  Lemière, A.
  Université Paris Diderot, France.
  Lemoine-Goumard, M.
  Université Bordeaux, France.
  Lenain, J. -P
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Lohse, T.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Lopatin, A.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Lu, C. -C
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Lui, R.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Marandon, V.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Marcowith, A.
  Université Montpellier 2, France.
  Mariaud, C.
  École Polytechnique, France.
  Marx, R.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Maurin, G.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Maxted, N.
  Université Montpellier 2, France.
  Mayer, M.
  Yerevan Physics Institute, Armenia.
  Meintjes, P. J.
  University of the Free State, South Africa .
  Menzler, U.
  Ruhr-Universität Bochum, Germany.
  Meyer, M.
  Stockholm University, Sweden.
  Mitchell, A. M. W.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Moderski, R.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Mohamed, M.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Morå, K.
  Stockholm University, Sweden.
  Moulin, E.
  DSM/Irfu, France.
  Murach, T.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  de Naurois, M.
  École Polytechnique, France.
  Niemiec, J.
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Poland.
  Oakes, L.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Odaka, H.
  Universität Hamburg, Institut für Experimentalphysik, Germany.
  Öttl, S.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria .
  Ohm, S.
  DESY, Germany.
  de Oña Wilhelmi, E.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik,, Germany ; Now at Institut de Ciències de l’Espai, Spain.
  Opitz, B.
  Universität Hamburg, Germany.
  Ostrowski, M.
  Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Oya, I.
  DESY, Germany.
  Panter, M.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Parsons, R. D.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Arribas, M. P.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Pekeur, N. W.
  North-West University, Spain.
  Pelletier, G.
  Univ. Grenoble Alpes, France.
  Petrucci, P. -O
  Univ. Grenoble Alpes, France.
  Peyaud, B.
  DSM/Irfu, France.
  Pita, S.
  Université Paris Diderot, France.
  Poon, H.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Prokoph, Heike
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Pühlhofer, G.
  Universität Tübingen, Germany.
  Punch, Michael
  Université Paris Diderot, France.
  Quirrenbach, A.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Raab, S.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Reichardt, I.
  Université Paris Diderot, France.
  Reimer, A.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria.
  Reimer, O.
  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria.
  Renaud, M.
  Université Montpellier 2, France.
  de los Reyes, R.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Rieger, F.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany ; ITA Universität Heidelberg, Germany .
  Romoli, C.
  Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland.
  Rosier-Lees, S.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Rowell, G.
  University of Adelaide, Australia .
  Rudak, B.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Rulten, C. B.
  Université Paris Diderot, France.
  Sahakian, V.
  Yerevan Physics Institute, Armenia ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Salek, D.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Sanchez, D. A.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Santangelo, A.
  Universität Tübingen, Germany.
  Sasaki, M.
  Universität Tübingen, Germany.
  Schlickeiser, R.
  Ruhr-Universität Bochum, Germany.
  Schüssler, F.
  DSM/Irfu, France.
  Schulz, A.
  DESY, Germany.
  Schwanke, U.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Schwemmer, S.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Seyffert, A. S.
  North-West University, South Africa .
  Simoni, R.
  University of Amsterdam, The Netherlands .
  Sol, H.
  Université Paris Diderot, France.
  Spanier, F.
  North-West University, South Africa.
  Spengler, G.
  Stockholm University, Sweden.
  Spies, F.
  Universität Hamburg, Germany.
  Stawarz, \L.
  Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Steenkamp, R.
  University of Namibia, Namibia.
  Stegmann, C.
  Universität Potsdam, Germany ; DESY, Germany.
  Stinzing, F.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Stycz, K.
  DESY, Germany.
  Sushch, I.
  North-West University, South Africa .
  Tavernet, J. -P
  Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Tavernier, T.
  Université Paris Diderot, France.
  Taylor, A. M.
  Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland.
  Terrier, R.
  Université Paris Diderot, France.
  Tluczykont, M.
  Universität Hamburg, Germany.
  Trichard, C.
  Université Savoie Mont-Blanc, France.
  Valerius, K.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  van der Walt, J.
  North-West University, South Africa .
  van Eldik, C.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  van Soelen, B.
  University of the Free State, South Africa .
  Vasileiadis, G.
  Université Montpellier 2, France.
  Veh, J.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Venter, C.
  North-West University, South Africa.
  Viana, A.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Vincent, P.
  Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Université Denis Diderot Paris 7, France.
  Vink, J.
  University of Amsterdam, The Netherlands.
  Voisin, F.
  University of Adelaide, Australia .
  Völk, H. J.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Vuillaume, T.
  University of the Free State, South Africa .
  Wagner, S. J.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Wagner, P.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Wagner, R. M.
  Stockholm University, Sweden.
  Weidinger, M.
  Ruhr-Universität Bochum, Germany.
  Weitzel, Q.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  White, R.
  The University of Leicester, UK.
  Wierzcholska, A.
  Universität Heidelberg, Germany .
  Willmann, P.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Wörnlein, A.
  Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Wouters, D.
  DSM/Irfu, France.
  Yang, R.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Zabalza, V.
  The University of Leicester, UK.
  Zaborov, D.
  École Polytechnique, France.
  Zacharias, M.
  Universität Heidelberg, Germany.
  Zdziarski, A. A.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Zech, A.
  Université Paris Diderot, France.
  Zefi, F.
  École Polytechnique, France.
  Zywucka, N.
  Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Discovery of variable VHE gamma-ray emission from the binary system 1FGL J1018.6-58562015In: Astronomy and Astrophysics Supplement Series, ISSN 0365-0138, E-ISSN 1286-4846, Vol. 577, article id A131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Re-observations with the HESS telescope array of the very high-energy (VHE) source HESS J1018-589 A that is coincident with the Fermi-LAT γ-ray binary 1FGL J1018.6-5856 have resulted in a source detection significance of more than 9σ and the detection of variability (χ$^2$/ν of 238.3/155) in the emitted γ-ray flux. This variability confirms the association of HESS J1018-589 A with the high-energy γ-ray binary detected by Fermi-LAT and also confirms the point-like source as a new VHE binary system. The spectrum of HESS J1018-589 A is best fit with a power-law function with photon index Γ = 2.20 \plusmn 0.14$_stat$ \plusmn 0.2$_sys$. Emission is detected up to ~20 TeV. The mean differential flux level is (2.9 \plusmn 0.4) \times 10$^-13$ TeV$^-1$ cm$^-2$ s$^-1$ at 1 TeV, equivalent to ~1% of the flux from the Crab Nebula at the same energy. Variability is clearly detected in the night-by-night light curve. When folded on the orbital period of 16.58 days, the rebinned light curve peaks in phase with the observed X-ray and high-energy phaseograms. The fit of the HESS phaseogram to a constant flux provides evidence of periodicity at the level of N$_sigma$\gt 3σ. The shape of the VHE phaseogram and measured spectrum suggest a low-inclination, low-eccentricity system with amodest impact from VHE γ-ray absorption due to pair production (τ \lsim 1 at 300 GeV).

 • 130.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Inst Experimentalphys, D-22761 Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Dublin 4, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan, Armenia .
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Yerevan 375036, Armenia.
  Anguener, E.
  Humboldt Univ, Inst Phys, D-12489 Berlin, Germany.
  Anton, G.
  Univ Erlangen Nurnberg, Inst Phys, D-91058 Erlangen, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Dept Phys, Windhoek, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, Dept Phys, Durham DH1 3LE, England.
  Balzer, A.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany ; Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, D-14476 Potsdam, Germany.
  Barnacka, A.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, PL-00716 Warsaw, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering. Nicolaus Copernicus Astron Ctr, PL-00716 Warsaw, Poland.
  Tjus, J. Becker
  Bernlhr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Wrnlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Finke, J.
  Fortin, P.
  Horan, D.
  The high-energy gamma-ray emission of AP Librae2015In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 573, article id A31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The gamma-ray spectrum of the low-frequency-peaked BL Lac (LBL) object AP Librae is studied, following the discovery of very-high-energy (VHE; E > 100 GeV) gamma-ray emission up to the TeV range by the H.E.S.S. experiment. Thismakes AP Librae one of the few VHE emitters of the LBL type. The measured spectrum yields a flux of (8.8 +/- 1.5(stat) +/- 1.8(sys)) x 10(-12) cm(-2) s(-1) above 130 GeV and a spectral index of Gamma = 2.65 +/- 0.19(stat) +/- 0.20(sys). This study also makes use of Fermi-LAT observations in the high energy (HE, E > 100 MeV) range, providing the longest continuous light curve (5 years) ever published on this source. The source underwent a flaring event between MJD 56 306-56 376 in the HE range, with a flux increase of a factor of 3.5 in the 14 day bin light curve and no significant variation in spectral shape with respect to the low-flux state. While the H.E.S.S. and (low state) Fermi-LAT fluxes are in good agreement where they overlap, a spectral curvature between the steep VHE spectrum and the Fermi-LAT spectrum is observed. The maximum of the gamma-ray emission in the spectral energy distribution is located below the GeV energy range.

 • 131. Abramowski, A.
  et al.
  Aharonian, F.
  Benkhali, F. Ait
  Akhperjanian, A. G.
  Anguener, E.
  Anton, G.
  Backes, M.
  Balenderan, S.
  Balzer, A.
  Barnacka, A.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fussling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  Reyes, R. de los
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Malyshev, D.
  Search for extended gamma-ray emission around AGN with HESS and Fermi-LAT2014In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 562, p. A145-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context. Very-high-energy (VHE; E > 100 GeV) gamma-ray emission from blazars inevitably gives rise to electron-positron pair production through the interaction of these gamma-rays with the extragalactic background light (EBL). Depending on the magnetic fields in the proximity of the source, the cascade initiated from pair production can result in either an isotropic halo around an initially- beamed source or a magnetically- broadened cascade :aux. Aims. Both extended pair-halo (PH) and magnetically broadened cascade (MBC) emission from regions surrounding the blazars 1ES 1101-232, IRS 0229+200, and PKS 2155-304 were searched for using VHE y-ray data taken with the High Energy Stereoscopic System (HESS.) and high-energy (HE; 100 MeV < E < 100 GeV) gamma-ray data with the Fermi Large Area Telescope (LAT). Methods. By comparing the angular distributions of the reconstructed gamma-ray events to the angular profiles calculated from detailed theoretical models, the presence of PH and MBC was investigated. Results. Upper limits on the extended emission around lES 1101-232, lES 0229+200, and PKS 2155-304 are found to be at a level of a few per cent of the Crab nebula flux above 1 TeV, depending on the assumed photon index of the cascade emission. Assuming strong extra-Galactic magnetic field (EGME) values, >10(-12) G, this limits the production of pair haloes developing from electromagnetic cascades. For weaker magnetic fields, in which electromagnetic cascades would result in MBCs. EGMF strengths in the range (0.3-3) x 10(-15) G were excluded for PKS 2155-304 at the 99% confidence level, under the assumption of a 1 Mpc coherence length.

 • 132. Abramowski, A.
  et al.
  Aharonian, F.
  Benkhali, F. Ait
  Akhperjanian, A. G.
  Anguener, E.
  Anton, G.
  Balenderan, S.
  Balzer, A.
  Barnacka, A.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Cerruti, M.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O ' C
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lennarz, D.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Szostek, A.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  TeV gamma-ray observations of the young synchrotron-dominated SNRs G1.9+0.3 and G330.2+1.0 with HESS2014In: Monthly notices of the Royal Astronomical Society, ISSN 0035-8711, E-ISSN 1365-2966, Vol. 441, no 1, p. 790-799Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The non-thermal nature of the X-ray emission from the shell-type supernova remnants (SNRs) G1.9+0.3 and G330.2+1.0 is an indication of intense particle acceleration in the shock fronts of both objects. This suggests that the SNRs are prime candidates for very-high-energy (VHE; E > 0.1 TeV) gamma-ray observations. G1.9+0.3, recently established as the youngest known SNR in the Galaxy, also offers a unique opportunity to study the earliest stages of SNR evolution in the VHE domain. The purpose of this work is to probe the level of VHE gamma-ray emission from both SNRs and use this to constrain their physical properties. Observations were conducted with the H. E. S. S. (High Energy Stereoscopic System) Cherenkov Telescope Array over a more than six-year period spanning 2004-2010. The obtained data have effective livetimes of 67 h for G1.9+0.3 and 16 h for G330.2+1.0. The data are analysed in the context of the multiwavelength observations currently available and in the framework of both leptonic and hadronic particle acceleration scenarios. No significant gamma-ray signal from G1.9+0.3 or G330.2+1.0 was detected. Upper limits (99 per cent confidence level) to the TeV flux from G1.9+0.3 and G330.2+1.0 for the assumed spectral index Gamma = 2.5 were set at 5.6 x 10(-1)3 cm(-2) s(-1) above 0.26 TeV and 3.2 x 10(-12) cm(-2) s(-1) above 0.38 TeV, respectively. In a one-zone leptonic scenario, these upper limits imply lower limits on the interior magnetic field to B-G1.9 greater than or similar to 12 mu G for G1.9+0.3 and to B-G330 greater than or similar to 8 mu G for G330.2+1.0. In a hadronic scenario, the low ambient densities and the large distances to the SNRs result in very low predicted fluxes, for which the H.E.S.S. upper limits are not constraining.

 • 133. Abramowski, A.
  et al.
  Aharonian, F.
  Benkhali, F. Ait
  Akhperjanian, A. G.
  Anguener, E.
  Anton, G.
  Balenderan, S.
  Balzer, A.
  Barnacka, A.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Cerruti, M.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  dewilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lennarz, D.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Szostek, A.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  HESS J1818-154, a new composite supernova remnant discovered in TeV gamma rays and X-rays2014In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 562, p. 562-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Composite supernova remnants (SNRs) constitute a small subclass of the remnants of massive stellar explosions where non-thermal radiation is observed from both the expanding shell-like shock front and from a pulsar wind nebula (PWN) located inside of the SNR. These systems represent a unique evolutionary phase of SNRs where observations in the radio, X-ray, and gamma-ray regimes allow the study of the co-evolution of both these energetic phenomena. In this article, we report results from observations of the shell-type SNR G15.4+0.1 performed with the High Energy Stereoscopic System (H. E. S. S.) and XMM-Newton. A compact TeV gamma-ray source, HESS J1818-154, located in the center and contained within the shell of G15.4+0.1 is detected by H. E. S. S. and featurs a spectrum best represented by a power-law model with a spectral index of -2.3 +/- 0.3(stat) +/- 0.2(sys) and an integral flux of F(>0.42 TeV) = (0.9 +/- 0.3(stat) +/- 0.2(sys)) x 10(-12) cm(-2) s(-1). Furthermore, a recent observation with XMM-Newton reveals extended X-ray emission strongly peaked in the center of G15.4+0.1. The X-ray source shows indications of an energy-dependent morphology featuring a compact core at energies above 4 keV and more extended emission that fills the entire region within the SNR at lower energies. Together, the X-ray and VHE gamma-ray emission provide strong evidence of a PWN located inside the shell of G15.4+0.1 and this SNR can therefore be classified as a composite based on these observations. The radio, X-ray, and gamma-ray emission from the PWN is compatible with a one-zone leptonic model that requires a low average magnetic field inside the emission region. An unambiguous counterpart to the putative pulsar, which is thought to power the PWN, has been detected neither in radio nor in X-ray observations of G15.4+0.1.

 • 134. Abramowski, A.
  et al.
  Aharonian, F.
  Benkhali, F. Ait
  Akhperjanian, A. G.
  Anguener, E.
  Anton, G.
  Balenderan, S.
  Balzer, A.
  Barnacka, A.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Cerruti, M.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  dewilt, P.
  Dicldnson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lennarz, D.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  Reyes, R. de Los
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Szostek, A.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Flux upper limits for 47 AGN observed with HESS in 2004-20112014In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 564, p. Article ID: A9-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context. About 40% of the observation time of the High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) is dedicated to studying active galactic nuclei (AGN), with the aim of increasing the sample of known extragalactic very-high-energy (VHE, E > 100 GeV) sources and constraining the physical processes at play in potential emitters.Aims. H.E.S.S. observations of AGN, spanning a period from April 2004 to December 2011, are investigated to constrain their gamma-ray fluxes. Only the 47 sources without significant excess detected at the position of the targets are presented.Methods. Upper limits on VHE fluxes of the targets were computed and a search for variability was performed on the nightly time scale.Results. For 41 objects, the flux upper limits we derived are the most constraining reported to date. These constraints at VHE are compared with the flux level expected from extrapolations of Fermi-LAT measurements in the two-year catalog of AGN. The H.E.S.S. upper limits are at least a factor of two lower than the extrapolated Fermi-LAT fluxes for 11 objects Taking into account the attenuation by the extragalactic background light reduces the tension for all but two of them, suggesting intrinsic curvature in the high-energy spectra of these two AGN.Conclusions. Compilation efforts led by current VHE instruments are of critical importance for target-selection strategies before the advent of the Cherenkov Telescope Array (CTA).

 • 135.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, D-22761 Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan 0019, Armenia.
  Anguener, E.
  Humboldt Univ, Inst Phys, D-12489 Berlin, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Dept Phys, Windhoek, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, Dept Phys, Durham DH1 3LE, England.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Astron Observ, PL-30244 Krakow, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Goudelis, A.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadsch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Serpico, P.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spiess, F.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Search for dark matter annihilation signatures in HESS observations of dwarf spheroidal galaxies2014In: Physical Review D, ISSN 1550-7998, E-ISSN 1550-2368, Vol. 90, no 11, p. 112012-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dwarf spheroidal galaxies of the Local Group are close satellites of the Milky Way characterized by a large mass-to-light ratio and are not expected to be the site of nonthermal high-energy gamma-ray emission or intense star formation. Therefore they are among the most promising candidates for indirect dark matter searches. During the last years the High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) of imaging atmospheric Cherenkov telescopes observed five of these dwarf galaxies for more than 140 hours in total, searching for TeV gamma-ray emission from annihilation of dark matter particles. The new results of the deep exposure of the Sagittarius dwarf spheroidal galaxy, the first observations of the Coma Berenices and Fornax dwarves and the reanalysis of two more dwarf spheroidal galaxies already published by the H.E.S.S. Collaboration, Carina and Sculptor, are presented. In the absence of a significant signal new constraints on the annihilation cross section applicable to weakly interacting massive particles (WIMPs) are derived by combining the observations of the five dwarf galaxies. The combined exclusion limit depends on the WIMP mass and the best constraint is reached at 1-2 TeV masses with a cross-section upper bound of similar to 3.9 x 10(-24) cm(3) s(-1) at a 95% confidence level.

 • 136.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg Inst Expt Phys, D-22761 Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Dublin 2, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan 0019, Armenia .
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan 0019, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Yerevan 375036, Armenia.
  Anguener, E. O.
  Humboldt Univ, Inst Phys, D-12489 Berlin, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Dept Phys, Windhoek, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, Dept Phys, Durham DH1 3LE, England.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, Gravitat Astroparticle Phys Amsterdam GRAPPA, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astronomiczne, PL-30244 Krakow, Poland ; Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, Cambridge, MA 02138 USA .
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Becker-Tjus, J.
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  de Wilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M-H
  Grudzinska, M.
  Hadasch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J-P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C-C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P-O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J-P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H-S
  The exceptionally powerful TeV gamma-ray emitters in the Large Magellanic Cloud2015In: Science, ISSN 0036-8075, E-ISSN 1095-9203, Vol. 347, no 6220, p. 406-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Large Magellanic Cloud, a satellite galaxy of the Milky Way, has been observed with the High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) above an energy of 100 billion electron volts for a deep exposure of 210 hours. Three sources of different types were detected: the pulsar wind nebula of the most energetic pulsar known, N 157B; the radio-loud supernova remnant N 132D; and the largest nonthermal x-ray shell, the superbubble 30 Dor C. The unique object SN 1987A is, unexpectedly, not detected, which constrains the theoretical framework of particle acceleration in very young supernova remnants. These detections reveal the most energetic tip of a g-ray source population in an external galaxy and provide via 30 Dor C the unambiguous detection of g-ray emission from a superbubble.

 • 137.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys,Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys,Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Armenia.
  Anguener, E. O.
  Humboldt Univ, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, UK.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiaon, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadsch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C-C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  Reyes, R. de Los
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  THE 2012 FLARE OF PG 1553+113 SEEN WITH HESS AND FERMI-LAT2015In: Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, E-ISSN 1538-4357, Vol. 802, no 1, article id 65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Very high energy (VHE, E > 100 GeV)gamma-ray flaring activity of the high-frequency peaked BL Lac object PG 1553 + 113 has been detected by the H.E.S.S. telescopes. The flux of the source increased by a factor of 3 during the nights of 2012 April 26 and 27 with respect to the archival measurements with a hint of intra-night variability. No counterpart of this event has been detected in the Fermi-Large Area Telescope data. This pattern is consistent with VHE gamma(-)ray flaring being caused by the injection of ultrarelativistic particles, emitting.-rays at the highest energies. The dataset offers a unique opportunity to constrain the redshift of this source at z = 0.49 +/- 0.04 using a novel method based on Bayesian statistics. The indication of intra-night variability is used to introduce a novel method to probe for a possible Lorentz invariance violation (LIV), and to set limits on the energy scale at which Quantum Gravity (QG) effects causing LIV may arise. For the subluminal case, the derived limits are E-QG,E- 1 > 4.10 x 10(17) GeV and E-QG,E- 2 > 2.10 x 10(10) GeV for linear and quadratic LIV effects, respectively.

 • 138.
  Abramowski, A.
  et al.
  Universität Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany ; Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max-Planck-Institut für Kernphysik, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Yerevan Physics Institute, Armenia ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Anguener, E. O.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Backes, M.
  University of Namibia, Namibia.
  Balenderan, S.
  University of Durham, UK.
  Balzer, A.
  University of Amsterdam, The Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadasch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung-Richardt, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  H.E.S.S. reveals a lack of TeV emission from the supernova remnant Puppis A: (Research Note)2015In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 575, article id A81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context. Puppis A is an interesting similar to 4 kyr-old supernova remnant (SNR) that shows strong evidence of interaction between the forward shock and a molecular cloud. It has been studied in detail from radio frequencies to high-energy (HE, 0.1-100 GeV) gamma-rays. An analysis of the Fermi-LAT data has shown extended HE gamma-ray emission with a 0.2-100 GeV spectrum exhibiting no significant deviation from a power law, unlike most of the GeV-emitting SNRs known to be interacting with molecular clouds. This makes it a promising target for imaging atmospheric Cherenkov telescopes (IACTs) to probe the gamma-ray emission above 100 GeV.

  Aims. Very-high-energy (VHE, E >= 0.1 TeV) gamma-ray emission from Puppis A has been, for the first time, searched for with the High Energy Stereoscopic System (HESS.).

  Methods. Stereoscopic imaging of Cherenkov radiation from extensive air showers is used to reconstruct the direction and energy of the incident gamma-rays in order to produce sky images and source spectra. The profile likelihood method is applied to find constraints on the existence of a potential break or cutoff in the photon spectrum.

  Results. The analysis of the HESS. data does not reveal any significant emission towards Puppis A. The derived upper limits on the differential photon flux imply that its broadband gamma-ray spectrum must exhibit a spectral break or cutoff. By combining Fermi-LAT and HESS. measurements, the 99% confidence-level upper limits on such a cutoff are found to be 450 and 280 GeV, assuming a power law with a simple exponential and a sub-exponential cutoff, respectively. It is concluded that none of the standard limitations (age, size, radiative losses) on the particle acceleration mechanism, assumed to be continuing at present, can explain the lack of VHE signal. The scenario in which particle acceleration has ceased some time ago is considered as an alternative explanation. The HE/VHE spectrum of Puppis A could then exhibit a break of non-radiative origin (as observed in several other interacting SNRs, albeit at somewhat higher energies), owing to the interaction with dense and neutral material, in particular towards the NE region.

 • 139.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, D-22761 Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan 0019, Armenia.
  Anguener, E. O.
  Humboldt Univ, Inst Phys, D-12489 Berlin, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Dept Phys, Windhoek, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, Dept Phys, Durham DH1 3LE, England.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, PL-30244 Krakow, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  dewilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadasch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung-Richardt, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Fukui, Y.
  Diffuse Galactic gamma-ray emission with HESS2014In: Physical Review D, ISSN 1550-7998, E-ISSN 1550-2368, Vol. 90, no 12, p. Article ID: 122007-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Diffuse gamma-ray emission is the most prominent observable signature of celestial cosmic-ray interactions at high energies. While already being investigated at GeVenergies over several decades, assessments of diffuse gamma-ray emission at TeVenergies remain sparse. After completion of the systematic survey of the inner Galaxy, the H.E.S.S. experiment is in a prime position to observe large-scale diffuse emission at TeVenergies. Data of the H.E.S.S. Galactic Plane Survey are investigated in regions off known gamma-ray sources. Corresponding gamma-ray flux measurements were made over an extensive grid of celestial locations. Longitudinal and latitudinal profiles of the observed gamma-ray fluxes show characteristic excess emission not attributable to known gamma-ray sources. For the first time large-scale gamma-ray emission along the Galactic plane using imaging atmospheric Cherenkov telescopes has been observed. While the background subtraction technique limits the ability to recover modest variation on the scale of the H.E.S.S. field of view or larger, which is characteristic of the inverse Compton scatter-induced Galactic diffuse emission, contributions of neutral pion decay as well as emission from unresolved gamma-ray sources can be recovered in the observed signal to a large fraction. Calculations show that the minimum gamma-ray emission from pi(0) decay represents a significant contribution to the total signal. This detection is interpreted as a mix of diffuse Galactic gamma-ray emission and unresolved sources.

 • 140.
  Abramowski, A.
  et al.
  University of Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany ; Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia ; Yerevan Physics Institute, Armenia.
  Anguener, E. O.
  Humboldt University of Berlin, Germany.
  Backes, M.
  University of Namibia, Namibia.
  Balzer, A.
  University of Amsterdam, The Netherlands.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Ruhr University Bochum, Germany.
  Berge, D.
  University of Amsterdam, The Netherlands.
  Bernhard, S.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Bernloehr, K.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Birsin, E.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Blackwell, R.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Boettcher, M.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Boisson, C.
  Univ Paris Diderot, LUTH, Observ Paris, CNRS, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Bolmont, J.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Bordas, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Bregeon, J.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Brun, F.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Brun, P.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Bryan, M.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands..
  Bulik, T.
  Univ Warsaw, Astron Observ, Al Ujazdowskie 4, PL-00478 Warsaw, Poland..
  Carr, J.
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM,UMR 7346, F-13288 Marseille, France..
  Casanova, S.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany.;Inst Fizyki Jadrowej PAN, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland..
  Chakraborty, N.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Chalme-Calvet, R.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Chaves, R. C. G.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Chen, A.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Chretien, M.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Colafrancesco, S.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Cologna, G.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Conrad, J.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Couturier, C.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Cui, Y.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Davids, I. D.
  Univ Namibia, Dept Phys, Private Bag 13301, Windhoek, Namibia.;North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Degrange, B.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Deil, C.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  deWilt, P.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Djannati-Ata, A.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Domainko, W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Donath, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Dutson, K.
  Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, UK.
  Dyks, J.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Dyrda, M.
  Inst Fizyki Jadrowej PAN, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland..
  Edwards, T.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Egberts, K.
  Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, Karl Liebknecht Str 24-25, D-14476 Golm, Germany..
  Eger, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Ernenwein, J-P
  Espigat, P.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Farnier, C.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Fegan, S.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Feinstein, F.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Fernandes, M. V.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Fernandez, D.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Fiasson, A.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Fontaine, G.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Foerster, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Fuessling, M.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Gabici, S.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Gajdus, M.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Gallant, Y. A.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Garrigoux, T.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Giavitto, G.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Giebels, B.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Glicenstein, J. F.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Gottschall, D.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Goyal, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Grondin, M-H
  Grudzinska, M.
  Univ Warsaw, Astron Observ, Al Ujazdowskie 4, PL-00478 Warsaw, Poland..
  Hadasch, D.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Haeffner, S.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Hahn, J.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hawkes, J.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Heinzelmann, G.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Henri, G.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Hermann, G.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hervet, O.
  Univ Paris Diderot, LUTH, Observ Paris, CNRS, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Hillert, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hinton, J. A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany.;Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, UK.
  Hofmann, W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hofverberg, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hoischen, C.
  Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, Karl Liebknecht Str 24-25, D-14476 Golm, Germany..
  Holler, M.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Horns, D.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Ivascenko, A.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Jacholkowska, A.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Jamrozy, M.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Janiak, M.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Jankowsky, F.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Jung-Richardt, I.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Kastendieck, M. A.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Katarzynski, K.
  Nicolaus Copernicus Univ, Fac Phys Astron & Informat, Ctr Astron, Grudziadzka 5, PL-87100 Torun, Poland..
  Katz, U.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Kerszberg, D.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Khelifi, B.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Kieffer, M.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Klepser, S.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Klochkov, D.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Kluzniak, W.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Kolitzus, D.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Komin, Nu.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Kosack, K.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Krakau, S.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Krayzel, F.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Krueger, P. P.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Laffon, H.
  Univ Bordeaux, CNRS, IN2P3, Ctr Etud Nucl Bordeaux Gradignan, F-33175 Gradignan, France..
  Lamanna, G.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Lau, J.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Lefaucheur, J.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Lefranc, V.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Lemiere, A.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Lemoine-Goumard, M.
  Univ Bordeaux, CNRS, IN2P3, Ctr Etud Nucl Bordeaux Gradignan, F-33175 Gradignan, France..
  Lenain, J-P
  Lohse, T.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Lopatin, A.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Lu, C-C
  Lui, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Marandon, V.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Marcowith, A.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Mariaud, C.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Marx, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Maurin, G.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Maxted, N.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Mayer, M.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Meintjes, P. J.
  Univ Orange Free State, Dept Phys, POB 339, ZA-9300 Bloemfontein, South Africa..
  Menzler, U.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Meyer, M.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Mitchell, A. M. W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Moderski, R.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Mohamed, M.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Mora, K.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Moulin, E.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Murach, T.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  de Naurois, M.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Niemiec, J.
  Inst Fizyki Jadrowej PAN, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland..
  Oakes, L.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Odaka, H.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Oettl, S.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Ohm, S.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Opitz, B.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Ostrowski, M.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Oya, I.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Panter, M.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Parsons, R. D.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Arribas, M. Paz
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Pekeur, N. W.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Pelletier, G.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Petrucci, P-O
  Peyaud, B.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Pita, S.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Poon, H.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Prokoph, Heike
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Puehlhofer, G.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Quirrenbach, A.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Raab, S.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Reichardt, I.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Reimer, A.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Reimer, O.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Renaud, M.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  de los Reyes, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Rieger, F.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany.;ITA Univ Heidelberg, Heidelberg, Germany..
  Romoli, C.
  Dublin Inst Adv Studies, 31 Fitzwilliam Pl, Dublin 2, Ireland..
  Rosier-Lees, S.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Rowell, G.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Rudak, B.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Rulten, C. B.
  Univ Paris Diderot, LUTH, Observ Paris, CNRS, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Sahakian, V.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Marshall Baghramian Ave 24, Yerevan 0019, Armenia.;Yerevan Phys Inst, 2 Alikhanian Bros St, Yerevan 375036, Armenia..
  Salek, D.
  Univ Amsterdam, Inst High Energy Phys, GRAPPA, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands..
  Sanchez, D. A.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Santangelo, A.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Sasaki, M.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Schlickeiser, R.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Schuessler, F.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Schulz, A.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Schwanke, U.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Schwemmer, S.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Seyffert, A. S.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Simoni, R.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands..
  Sol, H.
  Univ Paris Diderot, LUTH, Observ Paris, CNRS, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Spanier, F.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Spengler, G.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Spies, F.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Stawarz, L.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Steenkamp, R.
  Univ Namibia, Dept Phys, Private Bag 13301, Windhoek, Namibia..
  Stegmann, C.
  Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, Karl Liebknecht Str 24-25, D-14476 Golm, Germany.;DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Stinzing, F.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Stycz, K.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Sushch, I.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Tavernet, J-P
  Tavernier, T.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Taylor, A. M.
  Dublin Inst Adv Studies, 31 Fitzwilliam Pl, Dublin 2, Ireland..
  Terrier, R.
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmol, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Tluczykont, M.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Trichard, C.
  Univ Savoie Mt Blanc, Lab Annecy le Vieux Phys Particules, CNRS, IN2P3, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Tuffs, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Valerius, K.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  van der Walt, J.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  van Eldik, C.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  van Soelen, B.
  Univ Orange Free State, Dept Phys, POB 339, ZA-9300 Bloemfontein, South Africa..
  Vasileiadis, G.
  Univ Montpellier 2, Lab Universe & Particules Montpellier, CNRS, IN2P3, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Veh, J.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Venter, C.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Viana, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Vincent, P.
  Univ Paris 07, LPNHE, Univ Paris 06, CNRS,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Vink, J.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands..
  Voisin, F.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Voelk, H. J.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Vuillaume, T.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Wagner, S. J.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Wagner, P.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Wagner, R. M.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Dept Phys, Oskar Klein Ctr, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Weidinger, M.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Weitzel, Q.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  White, R.
  Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, UK.
  Wierzcholska, A.
  Inst Fizyki Jadrowej PAN, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland.;Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Willmann, P.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Woernlein, A.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Wouters, D.
  CEA Saclay, DSM, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Yang, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Zabalza, V.
  Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, UK.
  Zaborov, D.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Zacharias, M.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Zdziarski, A. A.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Zech, A.
  Univ Paris Diderot, LUTH, Observ Paris, CNRS, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Zefi, F.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Zywucka, N.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Acceleration of petaelectronvolt protons in the Galactic Centre2016In: Nature, ISSN 0028-0836, E-ISSN 1476-4687, Vol. 531, no 7595, p. 476-479Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Galactic cosmic rays reach energies of at least a few petaelectronvolts(1) (of the order of 1015 electronvolts). This implies that our Galaxy contains petaelectronvolt accelerators ('PeVatrons'), but all proposed models of Galactic cosmic-ray accelerators encounter difficulties at exactly these energies(2). Dozens of Galactic accelerators capable of accelerating particles to energies of tens of teraelectronvolts (of the order of 10(13) electronvolts) were inferred from recent gamma-ray observations(3). However, none of the currently known accelerators-not even the handful of shell-type supernova remnants commonly believed to supply most Galactic cosmic rays-has shown the characteristic tracers of petaelectronvolt particles, namely, power-law spectra of.-rays extending without a cut-off or a spectral break to tens of teraelectronvolts(4). Here we report deep.-ray observations with arcminute angular resolution of the region surrounding the Galactic Centre, which show the expected tracer of the presence of petaelectronvolt protons within the central 10 parsecs of the Galaxy. We propose that the supermassive black hole Sagittarius A* is linked to this PeVatron. Sagittarius A* went through active phases in the past, as demonstrated by X-ray outbursts(5) and an outflow from the Galactic Centre(6). Although its current rate of particle acceleration is not sufficient to provide a substantial contribution to Galactic cosmic rays, Sagittarius A* could have plausibly been more active over the last 10(6)-10(7) years, and therefore should be considered as a viable alternative to supernova remnants as a source of petaelectronvolt Galactic cosmic rays.

 • 141.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, D-22761 Hamburg, Germ ; Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germanyny.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Dublin 2, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, D-69029 Heidelberg, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Yerevan, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Yerevan 375036, Armenia .
  Anguner, E. O.
  Humboldt Univ, Inst Phys, D-12489 Berlin, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Dept Phys, Windhoek, Namibia.
  Balenderan, S.
  Univ Durham, Dept Phys, Durham DH1 3LE, England.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, PL-30244 Krakow, Poland ; Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, Cambridge, MA 02138 USA .
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernlohr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Bottcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  dewilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Forster, A.
  Fuling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadsch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kiefeer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Kruger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puhlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schussler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  Van Eldik, C.
  Van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Volk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Wornlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Long-term monitoring of PKS2155-304 with ATOM and HESS:investigation of optical/gamma-ray correlations in different spectral states2014In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 571, article id A39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we report on the analysis of all the available optical and very high-energy gamma-ray (> 200 GeV) data for the BL Lac object PKS 2155-304, collected simultaneously with the ATOM and H.E.S.S. telescopes from 2007 until 2009. This study also includes X-ray (RXTE, Swift) and high-energy gamma-ray (Fermi-LAT) data. During the period analysed, the source was transitioning from its flaring to quiescent optical states, and was characterized by only moderate flux changes at different wavelengths on the timescales of days and months. A flattening of the optical continuum with an increasing optical flux can be noted in the collected dataset, but only occasionally and only at higher flux levels. We did not find any universal relation between the very high-energy gamma-ray and optical flux changes on the timescales from days and weeks up to several years. On the other hand, we noted that at higher flux levels the source can follow two distinct tracks in the optical flux-colour diagrams, which seem to be related to distinct gamma-ray states of the blazar. The obtained results therefore indicate a complex scaling between the optical and gamma-ray emission of PKS 2155 304, with different correlation patterns holding at different epochs, and a gamma-ray flux depending on the combination of an optical flux and colour rather than a flux alone.

 • 142.
  Abramowski, A.
  et al.
  University of Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Armenia.
  Anguner, E. O.
  Humboldt Univ, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Namibia.
  Balenderans, S.
  Univ Durham, UK.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chatraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O ' C
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadasch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung-Richardt, O.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. P.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C-C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Anibas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Petrucci, P-O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Université Paris Diderot, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J-P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H-S
  H.E.S.S. detection of TeV emission from the interaction region between the supernova remnant G349.7+0.2 and a molecular cloud2015In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 574, p. 1-7, article id A100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  G349.7+0.2 is a young Galactic supernova remnant (SNR) located at the distance of 11.5 kpc and observed across the entire electromagnetic spectrum from radio to high energy (HE; 0.1 GeV < E < 100 GeV) gamma-rays. Radio and infrared observations indicate that the remnant is interacting with a molecular cloud. In this paper, the detection of very high energy (VHE, E > 100 GeV) gamma-ray emission coincident with this SNR with the High Energy Stereoscopic System (HESS.) is reported. This makes it one of the farthest Galactic SNR ever detected in this domain. An integral flux F(E > 400 GeV) = (6.5 +/- 1.1(stat) +/- 1.3(syst)) x 10-11 ph cm(-2) s(-1) corresponding to similar to 0.7% of that of the Crab Nebula and to a luminosity of similar to 10(34) erg s(-1) above the same energy threshold, and a steep photon index Gamma(VHE) = 2.8 +/- 0.27(stat) +/- 0.20(syst) are measured. The analysis of more than 5 yr of Fermi-LAT data towards this source shows a power-law like spectrum with a best-fit photon index Gamma(HE) = 2.2 +/- 0.04.2(stat-0.31sys)(+0.13), The combined gamma-ray spectrum of 0349.7+0.2 can be described by either a broken power law (I3PL) or a power law with exponential (or sub exponential) cutoff (PLC). In the former case, the photon break energy is found at E-br,E-gamma = 551(-30)(+70) GeV, slightly higher than what is usually observed in the HE/VHE gamma-ray emitting middle-aged SNRs known to be interacting with molecular clouds. In the latter case. the exponential (respectively sub-exponential) cutoff energy is measured at E-cat,E-gamma = 1.4(-0.55)(+1.6) (respectively 0.35(-0.21)(+0.75)) TeV. A pion decay process resulting from the interaction of the accelerated protons and nuclei with the dense surrounding medium is clearly the preferred scenario to explain the gamma-ray emission. The BPL with a spectral steepening of 0.5-1 and the PLC provide equally good fits to the data. The product or the average gas density and the total energy content of accelerated protons and nuclei amounts to nu W-p similar to 5 x 10(51) erg cm(-3)

 • 143.
  Abramowski, A.
  et al.
  University of Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany ; Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia ; Yerevan Physics Institute, Armenia.
  Angüner, E.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.
  Anton, G.
  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
  Balenderan, S.
  University of Durham, UK.
  Balzer, A.
  DESY, Germany ; University of Potsdam, Germany.
  Barnacka, A.
  Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Cerruti, M.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Ataie, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lennarz, D.
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Université Paris Diderot, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Szostek, A.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  HESS J1640-465-an exceptionally luminous TeV gamma-ray supernova remnant2014In: Monthly notices of the Royal Astronomical Society, ISSN 0035-8711, E-ISSN 1365-2966, Vol. 439, no 3, p. 2828-2836Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The results of follow-up observations of the TeV gamma-ray source HESS J1640-465 from 2004 to 2011 with the High Energy Stereoscopic System (HESS) are reported in this work. The spectrum is well described by an exponential cut-off power law with photon index Gamma = 2.11 +/- 0.09(stat) +/- 0.10(sys), and a cut-off energy of E-2 = 6.0(-1.2)(+2.0) TeV. The TeV emission is significantly extended and overlaps with the northwestern part of the shell of the SNR G338.3-0.0. The new HESS results, a re-analysis of archival XMM-Newton data and multiwavelength observations suggest that a significant part of the gamma-ray emission from HESS J1640-465 originates in the supernova remnant shell. In a hadronic scenario, as suggested by the smooth connection of the GeV and TeV spectra, the product of total proton energy and mean target density could be as high as W(p)n(H) similar to 4 x 10(52)(d/10kpc)(2) erg cm(-3).

 • 144.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys,Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys,Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Armenia.
  Angüner, E. O.
  Humboldt Univ, Germany.
  Anton, G.
  Univ Erlangen Nurnberg, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Namibia.
  Balenderans, S.
  Univ Durham, UK.
  Balzer, A.
  DESY, Germany ; Univ Potsdam, Germany .
  Barnacka, A.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Brucker, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Cheesebrough, A.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Dalton, M.
  Daniel, M. K.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Dickinson, H. J.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kneiske, T.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu.
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  Naumann, C. L.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Perez, J.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Raue, M.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  Reyes, R. de los
  Rieger, F.
  Rob, L.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Acero, F.
  Casandjian, J. M.
  Cohen-Tanugi, J.
  Giordano, F.
  Guillemot, L.
  Lande, J.
  Pletsch, H.
  Uchiyama, Y.
  Probing the gamma-ray emission from HESS J1834-087 using HESS and Fermi LAT observations2015In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 574, article id A27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims. Previous observations with the High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) have revealed an extended very-high-energy (VHE; E > 100 GeV) gamma-ray source, HESS J1834-087, coincident with the supernova remnant (SNR) W41. The origin of the gamma-ray emission was investigated in more detail with the H.E.S.S. array and the Large Area Telescope (LAT) onboard the Fermi Gamma-ray Space Telescope. Methods. The gamma-ray data provided by 61 h of observations with H.E.S.S., and four years with the Fermi LAT were analyzed, covering over five decades in energy from 1.8 GeV up to 30 TeV. The morphology and spectrum of the TeV and GeV sources were studied and multiwavelength data were used to investigate the origin of the gamma-ray emission toward W41. Results. The TeV source can be modeled with a sum of two components: one point-like and one significantly extended (sigma(TeV) = 0.17 degrees +/- 0.01 degrees), both centered on SNR W41 and exhibiting spectra described by a power law with index Gamma(TeV) similar or equal to 2.6. The GeV source detected with Fermi LAT is extended (sigma(GeV) = 0.15 degrees +/- 0.03 degrees) and morphologically matches the VHE emission. Its spectrum can be described by a power-law model with an index Gamma(GeV) = 2.15 +/- 0.12 and smoothly joins the spectrum of the whole TeV source. A break appears in the gamma-ray spectra around 100 GeV. No pulsations were found in the GeV range. Conclusions. Two main scenarios are proposed to explain the observed emission: a pulsar wind nebula (PWN) or the interaction of SNR W41 with an associated molecular cloud. X-ray observations suggest the presence of a point-like source (a pulsar candidate) near the center of the remnant and nonthermal X-ray diffuse emission that could arise from the possibly associated PWN. The PWN scenario is supported by the compatible positions of the TeV and GeV sources with the putative pulsar. However, the spectral energy distribution from radio to gamma-rays is reproduced by a one-zone leptonic model only if an excess of low-energy electrons is injected following a Maxwellian distribution by a pulsar with a high spin-down power (> 10(37) erg s(-1)). This additional low-energy component is not needed if we consider that the point-like TeV source is unrelated to the extended GeV and TeV sources. The interacting SNR scenario is supported by the spatial coincidence between the gamma-ray sources, the detection of OH (1720 MHz) maser lines, and the hadronic modeling.

 • 145.
  Abramowski, A.
  et al.
  Univ Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Inst Kernphys,Germany ; Dublin Inst Adv Studies, Ireland ; Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Inst Kernphys,Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Natl Acad Sci Republ Armenia, Armenia ; Yerevan Phys Inst, Armenia.
  Angüner, E. O.
  Humboldt Univ, Germany.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Namibia.
  Balenderans, S.
  Univ Durham, UK.
  Balzer, A.
  Univ Amsterdam, Netherlands.
  Barnacka, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Poland.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Berge, D.
  Bernhard, S.
  Bernloehr, K.
  Birsin, E.
  Biteau, J.
  Boettcher, M.
  Boisson, C.
  Bolmont, J.
  Bordas, P.
  Bregeon, J.
  Brun, F.
  Brun, P.
  Bryan, M.
  Bulik, T.
  Carrigan, S.
  Casanova, S.
  Chadwick, P. M.
  Chakraborty, N.
  Chalme-Calvet, R.
  Chaves, R. C. G.
  Chretien, M.
  Colafrancesco, S.
  Cologna, G.
  Conrad, J.
  Couturier, C.
  Cui, Y.
  Davids, I. D.
  Degrange, B.
  Deil, C.
  deWilt, P.
  Djannati-Atai, A.
  Domainko, W.
  Donath, A.
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Dutson, K.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edwards, T.
  Egberts, K.
  Eger, P.
  Espigat, P.
  Farnier, C.
  Fegan, S.
  Feinstein, F.
  Fernandes, M. V.
  Fernandez, D.
  Fiasson, A.
  Fontaine, G.
  Foerster, A.
  Fuessling, M.
  Gabici, S.
  Gajdus, M.
  Gallant, Y. A.
  Garrigoux, T.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Glicenstein, J. F.
  Gottschall, D.
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Hadasch, D.
  Haeffner, S.
  Hahn, J.
  Harris, J.
  Heinzelmann, G.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Hervet, O.
  Hillert, A.
  Hinton, J. A.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Holler, M.
  Horns, D.
  Ivascenko, A.
  Jacholkowska, A.
  Jahn, C.
  Jamrozy, M.
  Janiak, M.
  Jankowsky, F.
  Jung-Richardt, I.
  Kastendieck, M. A.
  Katarzynski, K.
  Katz, U.
  Kaufmann, S.
  Khelifi, B.
  Kieffer, M.
  Klepser, S.
  Klochkov, D.
  Kluzniak, W.
  Kolitzus, D.
  Komin, Nu
  Kosack, K.
  Krakau, S.
  Krayzel, F.
  Krueger, P. P.
  Laffon, H.
  Lamanna, G.
  Lefaucheur, J.
  Lefranc, V.
  Lemiere, A.
  Lemoine-Goumard, M.
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Lopatin, A.
  Lu, C. -C
  Marandon, V.
  Marcowith, A.
  Marx, R.
  Maurin, G.
  Maxted, N.
  Mayer, M.
  McComb, T. J. L.
  Mehault, J.
  Meintjes, P. J.
  Menzler, U.
  Meyer, M.
  Mitchell, A. M. W.
  Moderski, R.
  Mohamed, M.
  Mora, K.
  Moulin, E.
  Murach, T.
  de Naurois, M.
  Niemiec, J.
  Nolan, S. J.
  Oakes, L.
  Odaka, H.
  Ohm, S.
  Opitz, B.
  Ostrowski, M.
  Oya, I.
  Panter, M.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pekeur, N. W.
  Pelletier, G.
  Petrucci, P. -O
  Peyaud, B.
  Pita, S.
  Poon, H.
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quirrenbach, A.
  Raab, S.
  Reichardt, I.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  de los Reyes, R.
  Rieger, F.
  Romoli, C.
  Rosier-Lees, S.
  Rowell, G.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Sahakian, V.
  Salek, D.
  Sanchez, D. A.
  Santangelo, A.
  Schlickeiser, R.
  Schuessler, F.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schwemmer, S.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spengler, G.
  Spies, F.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Stinzing, F.
  Stycz, K.
  Sushch, I.
  Tavernet, J. -P
  Tavernier, T.
  Taylor, A. M.
  Terrier, R.
  Tluczykont, M.
  Trichard, C.
  Valerius, K.
  van Eldik, C.
  van Soelen, B.
  Vasileiadis, G.
  Veh, J.
  Venter, C.
  Viana, A.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Voelk, H. J.
  Volpe, F.
  Vorster, M.
  Vuillaume, T.
  Wagner, S. J.
  Wagner, P.
  Wagner, R. M.
  Ward, M.
  Weidinger, M.
  Weitzel, Q.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Willmann, P.
  Woernlein, A.
  Wouters, D.
  Yang, R.
  Zabalza, V.
  Zaborov, D.
  Zacharias, M.
  Zdziarski, A. A.
  Zech, A.
  Zechlin, H. -S
  Constraints on an Annihilation Signal from a Core of Constant Dark Matter Density around the Milky Way Center with HESS2015In: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 114, no 8, article id 081301Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An annihilation signal of dark matter is searched for from the central region of the Milky Way. Data acquired in dedicated on-off observations of the Galactic center region with H.E.S.S. are analyzed for this purpose. No significant signal is found in a total of similar to 9 h of on-off observations. Upper limits on the velocity averaged cross section, <sigma upsilon >, for the annihilation of dark matter particles with masses in the range of similar to 300 GeV to similar to 10 TeV are derived. In contrast to previous constraints derived from observations of the Galactic center region, the constraints that are derived here apply also under the assumption of a central core of constant dark matter density around the center of the Galaxy. Values of <sigma upsilon > that are larger than 3 x 10(-24) cm(3)/s are excluded for dark matter particles with masses between similar to 1 and similar to 4 TeV at 95% C.L. if the radius of the central dark matter density core does not exceed 500 pc. This is the strongest constraint that is derived on <sigma upsilon > for annihilating TeV mass dark matter without the assumption of a centrally cusped dark matter density distribution in the search region.

 • 146.
  Abramowski, A.
  et al.
  University of Hamburg, Germany.
  Aharonian, F.
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany ; Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Benkhali, F. Ait
  Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany.
  Akhperjanian, A. G.
  Yerevan Physics Institute, Armenia ; National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia.
  Angüner, E. O.
  Humboldt University of Berlin, Germany.
  Backes, M.
  University of Namibia, Namibia.
  Balzer, A.
  University of Amsterdam, Netherlands.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Tjus, J. Becker
  Ruhr University Bochum, Germany.
  Berge, D.
  University of Amsterdam, Netherlands.
  Bernhard, S.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro & Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Bernloehr, K.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Birsin, E.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Blackwell, R.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Boettcher, M.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Boisson, C.
  Univ Paris Diderot, CNRS, Observ Paris, LUTH, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Bolmont, J.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Bordas, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Bregeon, J.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Brun, F.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Brun, P.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Bryan, M.
  Univ Amsterdam, Astron Inst Anton Pannekoek, GRAPPA, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands..
  Bulik, T.
  Univ Warsaw, Astron Observ, Al Ujazdowskie 4, PL-00478 Warsaw, Poland..
  Carr, J.
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM UMR 7346, F-13288 Marseille, France..
  Casanova, S.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany.;PAN, Inst Fizyki Jadrowej, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland..
  Chakraborty, N.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Chalme-Calvet, R.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Chaves, R. C. G.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Chen, A.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Chevalier, J.
  Univ Savoie Mt Blanc, CNRS, IN2P3, Lab Annecy Le Vieux Phys Particules, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Chretien, M.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Colafrancesco, S.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Cologna, G.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Condon, B.
  Univ Bordeaux, CNRS, IN2P3, Ctr Etud Nucl Bordeaux Gradignan, F-33175 Gradignan, France..
  Conrad, J.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Oskar Klein Ctr, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Couturier, C.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Cui, Y.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Davids, I. D.
  Univ Namibia, Dept Phys, Private Bag 13301, Windhoek, Namibia.;North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Degrange, B.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Deil, C.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  deWilt, P.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Djannati-Atai, A.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Domainko, W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Donath, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Drury, L. O 'C.
  Dubus, G.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Dutson, K.
  Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, England..
  Dyks, J.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Dyrda, M.
  PAN, Inst Fizyki Jadrowej, Ul Radzikowskiego 152, PL-31342 Krakow, Poland..
  Edwards, T.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Egberts, K.
  Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, Karl Liebknecht Str 24-25, D-14476 Potsdam, Germany..
  Eger, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Ernenwein, J. -P
  Espigat, P.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Farnier, C.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Oskar Klein Ctr, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Fegan, S.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Feinstein, F.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Fernandes, M. V.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Fernandez, D.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Fiasson, A.
  Univ Savoie Mt Blanc, CNRS, IN2P3, Lab Annecy Le Vieux Phys Particules, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Fontaine, G.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Foerster, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Fuessling, M.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Gabici, S.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Gajdus, M.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Gallant, Y. A.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Garrigoux, T.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Giavitto, G.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Giebels, B.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Glicenstein, J. F.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Gottschall, D.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Goyal, A.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Grondin, M. -H
  Grudzinska, M.
  Univ Warsaw, Astron Observ, Al Ujazdowskie 4, PL-00478 Warsaw, Poland..
  Hadasch, D.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro & Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Haeffner, S.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Hahn, J.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hawkes, J.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Heinzelmann, G.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Henri, G.
  Univ Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France.;CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France..
  Hermann, G.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hervet, O.
  Univ Paris Diderot, CNRS, Observ Paris, LUTH, 5 Pl Jules Janssen, F-92190 Meudon, France..
  Hillert, A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hinton, J. A.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany.;Univ Leicester, Dept Phys & Astron, Univ Rd, Leicester LE1 7RH, Leics, England..
  Hofmann, W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hofverberg, P.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Hoischen, C.
  Univ Potsdam, Inst Phys & Astron, Karl Liebknecht Str 24-25, D-14476 Potsdam, Germany..
  Holler, M.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Horns, D.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Ivascenko, A.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Jacholkowska, A.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Jamrozy, M.
  Uniwersytet Jagiellonski, Obserwatorium Astron, Ul Orla 171, PL-30244 Krakow, Poland..
  Janiak, M.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Jankowsky, F.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Jung-Richardt, I.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Kastendieck, M. A.
  Univ Hamburg, Inst Expt Phys, Luruper Chaussee 149, D-22761 Hamburg, Germany..
  Katarzynski, K.
  Nicolaus Copernicus Univ, Fac Phys Astron & Informat, Ctr Astron, Grudziadzka 5, PL-87100 Torun, Poland..
  Katz, U.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Kerszberg, D.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Khelifi, B.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Kieffer, M.
  Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, Univ Denis Diderot Paris 7, CNRS, IN2P3,LPNHE, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris 5, France..
  Klepser, S.
  DESY, D-15738 Zeuthen, Germany..
  Klochkov, D.
  Univ Tubingen, Inst Astron & Astrophys, Sand 1, D-72076 Tubingen, Germany..
  Kluzniak, W.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Kolitzus, D.
  Leopold Franzens Univ Innsbruck, Inst Astro & Teilchenphys, A-6020 Innsbruck, Austria..
  Komin, Nu.
  Univ Witwatersrand, Sch Phys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa..
  Kosack, K.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Krakau, S.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Krayzel, F.
  Univ Savoie Mt Blanc, CNRS, IN2P3, Lab Annecy Le Vieux Phys Particules, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Krueger, P. P.
  North West Univ, Ctr Space Res, ZA-2520 Potchefstroom, South Africa..
  Laffon, H.
  Univ Bordeaux, CNRS, IN2P3, Ctr Etud Nucl Bordeaux Gradignan, F-33175 Gradignan, France..
  Lamanna, G.
  Univ Savoie Mt Blanc, CNRS, IN2P3, Lab Annecy Le Vieux Phys Particules, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Lau, J.
  Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, Adelaide, SA 5005, Australia..
  Lefaucheur, J.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Lefranc, V.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Lemiere, A.
  Univ Paris Diderot, CNRS, IN2P3, CEA Irfu,Observ Paris,Sorbonne Paris Cite,APC,Ast, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France..
  Lemoine-Goumard, M.
  Univ Bordeaux, CNRS, IN2P3, Ctr Etud Nucl Bordeaux Gradignan, F-33175 Gradignan, France..
  Lenain, J. -P
  Lohse, T.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Lopatin, A.
  Univ Erlangen Nurnberg, Phys Inst, Erwin Rommel Str 1, D-91058 Erlangen, Germany..
  Lorentz, M.
  CEA Saclay, DSM Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Lu, C. -C
  Lui, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Marandon, V.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Marcowith, A.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Mariaud, C.
  Ecole Polytech, CNRS, IN2P3, Lab Leprince Ringuet, F-91128 Palaiseau, France..
  Marx, R.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Maurin, G.
  Univ Savoie Mt Blanc, CNRS, IN2P3, Lab Annecy Le Vieux Phys Particules, F-74941 Annecy Le Vieux, France..
  Maxted, N.
  Univ Montpellier 2, CNRS, IN2P3, Lab Universe & Particules Montpellier, CC 72,Pl Eugene Bataillon, F-34095 Montpellier 5, France..
  Mayer, M.
  Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12489 Berlin, Germany..
  Meintjes, P. J.
  Univ Free State, Dept Phys, POB 339, ZA-9300 Bloemfontein, South Africa..
  Menzler, U.
  Ruhr Univ Bochum, Inst Theoret Phys, Lehrstuhl Weltraum & Astrophys 4, D-44780 Bochum, Germany..
  Meyer, M.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Oskar Klein Ctr, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Mitchell, A. M. W.
  Max Planck Inst Kernphys, POB 103980, D-69029 Heidelberg, Germany..
  Moderski, R.
  Nicolaus Copernicus Astron Ctr, Ul Bartycka 18, PL-00716 Warsaw, Poland..
  Mohamed, M.
  Heidelberg Univ, Landessternwarte, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Mora, K.
  Stockholm Univ, Albanova Univ Ctr, Oskar Klein Ctr, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Moulin, E.