lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 955
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Blomberg, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer: En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser2015Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. Studiens kunskapsfokus är riktad mot karakterisering av statistiska processer och begrepp där system av begreppsramverk om informell statistisk inferens och modellering utgör en central del av forskningen. För att erhålla adekvat empiri utformades en undervisningssituation där elever engagerades med att planera och genomföra en undersökning. Studien genomfördes i en normal klassrumssituation där undervisningen inriktades mot ett område inom sannolikhet och statistisk där bland annat lådagram och normalfördelning med tillhörande begrepp introduceras. Det empiriska materialet samlades in genom videoinspelning och skriftliga redovisningar. Materialet analyserades genom ett sammansatt ramverk om informell statistisk inferens och modellering. Resultatet av analysen visar exempel på hur elever kan förväntas uttrycka aspekter av informella statistisk inferens då de genomför statistiska undersökningar. Vidare utvecklades ett ramverk som teoretiskt beskriver informell statistisk inferens i modelleringssituationer. Studien pekar på att ISI-modellering har potential att användas för att analysera hur informell statistisk inferens kan komma till uttryck och att identifiera potentiella inlärningsmöjligheter för studenter att utveckla sin förmåga att uttrycka informella statistisk slutledning och att identifiera potentiella inlärningsmöjligheter för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka informella inferenser.

 • 102.
  Boje, Lis
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Filmen om skogen i skolan: Utomhusövningar som anknyter till skolans läroplan. Kännedom om skog och natur har bäring på människans livskvalite. Den svenska skogen är en del av vårt kulturarv och har i alla tider varit ett rum för avkoppling, friluftsliv och rekreation.2016Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 103.
  Bondeson, Kristina
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Gymnasieelevers upplevelser av fysiklaborationer: -Hinder och möjligheter av ett arbete under utveckling2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I gymnasieskolans kursplan för fysik är ett av målen att eleverna ska delta i planering och genomförande av enkla experiment. Eleverna ska introduceras i ett naturvetenskapligt arbetssätt som delvis består av undersökningar under laborativa former.

  Laborationer tar ofta en stor del av fysikundervisningen i anspråk. Inte sällan byggs undervisningen upp kring laborationerna. Den sociokulturella och konstruktivistiska teoribeskrivningen framhåller att lärande sker under processer då individen är aktiv. Fysikundervisningen bör alltså ha goda förutsättningar för elevernas lärande. Trots det är det många elever som har svårt att nå målen i fysik och intresset för att läsa fortsättningskurser minskar.

  Syftet med studien är att undersöka om det finns några speciella hinder under laborationen, som verkar negativt för elevernas lärande. Här undersöks elevernas uppfattningar om organisationen, framställningen och efterarbetet av laborationerna. Arbetet avser också söka svar på vilka metoder som är att föredra för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande.

  Studien bygger på en enkät som dels består av fasta svarsalternativ, dels av öppna frågor. Enkäten utfördes av 150 gymnasielever på fem olika skolor i Stockholmsområdet. Samtliga elever läser på naturvetenskapliga programmet i åk 1-3.

  Resultatet av studien visar att elever uppfattar laborationerna som goda lärsituationer då situationen präglas av enkelhet. Det innebär att instruktionerna är enkla att följa, lärarens vägledning är god och experimentet enkelt går att tolka på ett korrekt sätt. När eleverna kunde se händelseförloppet ansåg eleverna att det var lättare att ta till sig kunskaperna. Enkätsvaren antyder att eleverna föredrar lektionsaktiviteter som styrs av läraren där eleverna är mindre aktiva. Föreläsningar och demonstrationer är exempel på sådana situationer. Sådan undervisning kräver mindre resurser och är alltså ekonomiskt försvarbar. Att undersöka laborationens roll i undervisningen och effekt på elevernas kunskapsutveckling är därför viktigt.

 • 104.
  Bondesson, Per
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Varför ska elever ha slöjd?: Ett trä- och metallslöjdslärarperspektiv2009Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på varför trä- och metallslöjdslärare anser att slöjdämnet är viktigt. Andelen obehöriga lärare som undervisar i slöjdämnet är hög; samtidigt som Skolverket (Johansson & Hasselskog, 2005) i en utvärdering av ämnet slöjd har visat på att både elever och föräldrar ansåg att slöjden är rolig men inte nyttig. Om man därtill lägger att slöjdundervisningen är dyr och att många skolor idag har besparingskrav på sig samt ansträngda budgetar, kan man lätt ifrågasätta slöjdens plats på schemat. Därför har jag valt att intervjua verksamma trä- och metallslöjdslärare för att ta reda på deras åsikter kring varför slöjden är viktig och varför elever idag bör undervisas i slöjd. Under intervjuer kommer det fram att lärarna anser att slöjden är viktig och att den kompletterar elevernas övriga undervisning på flera positiva sätt. De framhåller även att slöjden utvecklar elevernas tänkande och ger dem en praktisk handlingsberedskap som de har nytta av både i skolan och i sitt kommande vuxenliv, samtidigt som slöjden värnar om ett kulturarv.

 • 105.
  Bossér, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Acknowledging students' voices in the context of a socio-scientific issue2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The integration of SSI in science education calls for interactive pedagogy in which students’ voices, in terms of their knowledge, experiences, values, and emotions, are acknowledged.  However, previous research reveals that it is a challenging task for science teachers to incorporate more interactive pedagogy. Moreover, many science teachers are hesitant to handle values and deal with emotions that may arise in discussions on SSI.

  To extend the knowledge of how the acknowledgement of students’ voices can be promoted, this study explored how students’ voices were acknowledged through teacher-student interactions in a SSI classroom. Recordings of conversations between a teacher and six student groups who were working on a SSI dealing with climate change provided data for the analysis. The concepts of positioning (Harré & Langenhove, 1999) and high level evaluation (Nystrand, 1997) were used as analytical tools.

  The results suggest that the teacher’s positioning of the students as citizens who share the responsibilities and the concerns for the causes and the consequences of climate change invited them to share their emotions, knowledge and experiences in relation to climate change. The results also show that teachers cannot escape the responsibility of supporting students in dealing with negative emotions in relation to SSI, and suggest that one way of dealing with students’ negative emotions is to incorporate discussions of societal efforts to take action in response to SSI. 

 • 106.
  Bossér, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Socioscientific issues, SSI, can briefly be described as societal issues in which science plays a role. Dealing with SSI in science education is a means to prepare and empower students for active and responsible participation in a complex, democratic society. The implementation of SSI-based teaching calls for classroom practices in which scientific evidence alongside for example social and ethical perspectives are considered. Discourse-based teaching activities are emphasized as a means to provide opportunities for students to practice negotiations of SSI and explore diverse viewpoints on the issues. Dealing with SSI in science teaching is recognized as a challenging task for science teachers. This thesis aims to provide knowledge to support the implementation of SSI-based science teaching. Three studies involving two upper secondary school science teachers are performed to achieve this aim. The first study makes use of video-stimulated discussions to investigate the two teachers’reflections on their classroom practices while they implement SSI throughout an academic year. The second study utilizes the concept positioning as a tool to identify and describe the ways in which one teacher’s interactions with students during group work make available different parts for the students to play as participants, when dealing with SSI in the classroom. The third study makes use of the concept communicative approach to investigate how the two teachers’ management of classroom discussions sets conditions for the consideration of multiple perspectives relevant to SSI, including the students’ viewpoints. The results provide knowledge useful when making considerations about the design and enactment of teaching activities in relation to specific educational goals. The results suggest that a specific challenge with designing and enacting SSI-based teaching activities is to balance between controlling and directing the teaching activities to promote specific learning goals and providing space for students’ participation and perspectives. The results of employing the analytical tools elucidate how this challenge can play out in classroom practice and contribute with knowledge of the ways in which teachers’ discursive practices play a role in addressing this challenge. Strategies to support teachers’ implementation of SSI-based teaching that take account of teachers’ existing practices are discussed.

 • 107.
  Bossér, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Utveckling av undervisning kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – utmaningar och möjligheter2019Inngår i: Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping / [ed] Stolpe, K., Höst, G., & Larsson, A., Linköping: Linköping university , 2019, s. 71-78Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Undervisning kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, är ett sätt att främja elevers utveckling av naturvetenskaplig medborgarbildning och handlingskompetens. Undervisning kring SNI innebär ofta betydande inslag av elevdeltagande och öppenhet för en rad olika perspektiv, vilket kan innebära utmaningar för lärare. Syftet med den här artikeln är att presentera och diskutera några resultat från en avhandling där lärares utveckling av undervisning kring SNI har studerats. I avhandlingen har inspelningar av två lärares gemensamma reflektioner kring utveckling av undervisning kring SNI och inspelningar från de två lärarnas lektioner analyserats. Lärarna undervisade i kursen Naturkunskap 1b på det Samhällsvetenskapliga programmet. Resultaten visar att utmaningar som lärare kan möta handlar om elevdeltagandet i undervisningen och om att balansera mellan olika mål med undervisningen. Dessutom synliggörs strategier som de två lärarna använde i undervisningen och dessa strategier diskuteras i relation till utmaningar och mål med undervisning kring SNI. En förhoppning är att kunskap om dessa utmaningar och strategier kan hjälpa lärare att ha beredskap att möta utmaningar med att undervisa kring SNI. Vidare introduceras begreppet positionering som ett analytiskt redskap som kan användas av lärare för att reflektera kring aspekter av undervisningspraktiken i relation till de mål de vill uppnå.

 • 108.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lärares kommunikativa ansatser under klassrumsdiskussioner om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Undervisning kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, kännetecknas av att beaktande av en rad olika perspektiv, till exempel etiska och sociala, är viktiga vid sidan av kunskaper i och om naturvetenskap. Genom att ge eleverna möjligheter att diskutera och argumentera kring sina och andras perspektiv, kan de utveckla förståelse för frågornas komplexitet och bilda sig en personlig uppfattning i frågan. Tidigare forskning har visat att undervisning kring SNI med öppenhet för olika perspektiv och betydande inslag av elevdeltagande kan innebära stora utmaningar för lärare i naturvetenskap. Syftet med denna studie var att få kunskap om hur klassrumsdiskussioner om SNI kan utformas och genomföras för att främja målen med undervisningen. I studien deltog två gymnasielärare som undervisar i kursen Naturkunskap 1b i årskurs 1 på det Samhällsvetenskapliga programmet. Datamaterialet utgjordes av ljudinspelningar från fyra lektioner som innehöll diskussioner om SNI. Lärarnas användning av olika kommunikativa ansatser under lektionerna analyserades. De kommunikativa ansatserna kan beskrivas som interaktiva respektive icke-interaktiva samt inkluderande flera eller endast ett perspektiv på SNI-frågan. Resultaten synliggör på vilket sätt lärares användning av olika kommunikativa ansatser kan främja eller begränsa utrymmet för elevernas perspektiv i diskussioner om SNI och möjligheten att belysa komplexiteten i en SNI. Studien bidrar därmed med kunskap som kan användas vid överväganden om utformning och genomförande av undervisning kring SNI för att främja olika mål. Vidare föreslås att kommunikativa ansatser kan användas av lärare som ett analytiskt redskap för att reflektera kring och utveckla aspekter av undervisningspraktiken i relation till de mål de vill uppnå.

 • 109.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Positioning students as participants in discussions and decision-making on socioscientific issues (SSI)2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Dealing with socio-scientific issues, SSI, entails emphasizing classroom practices in which multiple sources of knowledge and diverse perspectives on the issues, including the students’ views, are explored. Such classroom practices aim to empower students to participate in decision-making on SSI. This can be accomplished by enhancing the students’ independence as learners and positioning them as legitimate participants in societal discussions on SSI. At the same time, it has been reported that teachers find it difficult to interact with students in ways that promote the students’ independence as learners and encourages them to voice their perspectives, while pursuing intended learning goals in terms of a predefined body of content knowledge. However, detailed studies on teachers’ interactions with students when dealing with SSI are scarce. The present study aims at providing knowledge of characteristics of teachers’ interactions with students that are relevant to the positioning of students in the SSI classroom. Data consisted of transcripts of audio-recorded interactions between an upper secondary school science teacher and six student groups dealing with a SSI on climate change. Positioning theory was used as a lens to analyze the transcripts with respect to the following research questions: 1) How are the students positioned as participants in the classroom? 2) How are the students positioned in relation to the issue under consideration? The results show that the teacher-student interactions supported or undermined students’ empowerment by making available or delimiting different positions for the students as participants in the classroom and in discussion and decision-making on SSI. The different positions sometimes align with disparate educational aims. Consequently, knowledge of how the teacher-student interactions functioned to position the students is suggested to support teachers to promote students’ pursuit of intended educational outcomes when dealing with SSI.

 • 110.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Students' positioning in the classroom: a study of teacher-student interactions in a socioscientific issue context2019Inngår i: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 49, nr 2, s. 371-390Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The integration of socioscientific issues (SSI) in science education calls for emphasizing dialogic classroom practices that include students’ views together with multiple sources of knowledge and diverse perspectives on the issues. Such classroom practices aim to empower students to participate in decision-making on SSI. This can be accomplished by enhancing their independence as learners and positioning them as legitimate participants in societal discussions. However, this is a complex task for science teachers. In this study, we introduce positioning theory as a lens to analyse classroom discourse on SSI in order to enhance our knowledge of the manners by which teachers’ interactions with students make available or promote different positions for the students, that is, different parts for the students to play as participants, when dealing with SSI in the classroom. Transcripts of interactions between one teacher and six student groups, recorded during two lessons, were analysed with respect to the positioning of the students as participants in the classroom, and in relation to the SSI under consideration. The results show that the teacher-student interactions made available contrasting student positions. The students were positioned by the teacher or positioned themselves as independent learners or as dependent on the teacher. Furthermore, the students were positioned as affected by the issue but as spectators to public negotiations of the issue. Knowledge about the manner in which teacher-student interactions can function to position students seems important for dialogic classroom practices and the promotion of student positions that sustain the pursuit of intended educational outcomes.

 • 111.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Teachers’ Coordination of Dialogic and Authoritative Discourses Promoting Specific Goals in Socioscientific Issue-Based Teaching2020Inngår i: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The integration of socioscientific issues (SSI) into science teaching requires that teachers manage classroom discussions in which various perspectives are considered and students’ contributions are recognized. The present study aimed to provide knowledge of how classroom discussions on SSI can be structured and implemented to pursue specific teaching purposes. In this study, two secondary science teachers’ employment of communicative approaches during four discussions on SSI was analysed. In the studied context, communicative approaches can be described as involving various or only a single perspective on SSI and as being either interactive or non-interactive. The results elucidate how teachers can make purposeful use of different communicative approaches to facilitate students’ decision-making while promoting complexity in their reasoning. The results also show how teachers can promote cumulativity, in terms of their recognition of students’ contributions to discussions. It is proposed that teachers can use the concept of communicative approaches as an analytical tool to reflect on and develop aspects of teaching practice in relation to the goals that they wish to achieve.

 • 112.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Teachers’ management of classroom discussions on socioscientific issues2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The integration of socioscientific issues (SSI) in science education requires teachers to manage open-ended discussions in which multiple perspectives, including students’ personal viewpoints, are considered. While this is recognised as a complex task for science teachers, research on teachers’ management of classroom discourse regarding SSI is scarce. This study aims at providing knowledge significant for the advancement of classroom practices suitable for dealing with multiple perspectives, including students’ contributions. The concept of communicative approach and the concept of position were used as tools to analyse transcripts of two teachers’ management of whole class discussions on four different SSI. The teachers’ use of different communicative approaches for different purposes was analysed. How certain features of the discourse, such as the types of questions used, functioned to position the students as contributors to the discussions was also examined. The results show that multiple perspectives, including students’ contributions, were recognized through a complex interplay between communicative approaches that made available contrasting student positions. The results indicate that strategies to build instruction on students’ contributions are particularly important to promote students’ participation in classroom discussions on SSI. The results also show that the interplay between questions that request students’ personal viewpoints and questions that are targeted towards decision-making is important to consider in relation to the aims of SSI-based education.

 • 113.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lundin, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Linder, Cedric
  Uppsala University.
  Challenges faced by teachers implementing socio-scientific issues as core elements in their classroom practices2015Inngår i: European Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 2301-251X, E-ISSN 2301-251X, Vol. 3, nr 2, s. 159-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Teachers may face considerable challenges when implementing socio‐scientific issues (SSI) in their classroom practices, such as incorporating student‐centred teaching practices and exploring knowledge and values in the context of socio-scientific issues. This year‐long study explores teachers’ reflections on the process of developing their classroom practices when implementing SSI. Video‐recorded discussions between two upper secondary school science teachers and an educational researcher, grounded in the teachers’ reflections on their classroom practices, provided data for the analysis. The results show that during the course of the implementation the teachers enhanced their awareness of the importance of promoting students’ participation and supporting their independence as learners. However, the results also suggest a conflict between the enactment of a student‐centred classroom practice and the achievement of intended learning goals. In order to accept the challenge of implementing SSI in the classroom, it is suggested that it is essential for teachers to build strategies, which integrate dialogue about learning goals.

 • 114.
  Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lundin, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Linder, Cedric
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB). Uppsala universitet.
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Teachers’ challenges when faced with developing their practice through the integration of SSI2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 115.
  Boström, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Hur kan man undervisa om energi i grundskolan för att skapa demokratiska medborgare?: En studie av elevers uppfattningar av energi och energisystemet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har gjort en kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av energi, energisystemet och sin

  egen och människans roll i detta system. Fokus har varit på karaktären av elevernas beskrivningar; vardagliga, samhälleliga eller naturvetenskapliga, och om dessa har något samband med elevernas uppfattning av sin egen roll i samhällets strävan mot en hållbara utveckling. Undersökningen bygger på en fenomenografisk analys av intervjuer genomförda med sex elever i årskurs 9. Resultatet av undersökningen visar att eleverna till stor del använder en vardaglig förklaringsmodell för att förklara begreppet energi. Några använder sig delvis av en naturvetenskaplig förklaringsmodell. Dessa elever har dessutom en större förståelse av energisystemet, både genom att de kan spåra energins väg i systemet men också genom en större komponentkännedom av systemets delar. Dessa elever lägger också fram argument om varför det är viktigt att spara energi, resterande elever anser endast att det är viktigt. Slutsatser man kan dra av detta är att det är svårt att,som elev, verkligen få en fullständig bild av hur människans energianvändning påverkar en själv, samhället och miljön. Förståelse av både energibegreppet och det system detta ingår i är kunskaper eleverna behöver för att, både nu och i framtiden, göra väl avvägda val. 

 • 116.
  Brandell, Gerd
  et al.
  Lund University.
  Sollervall, Håkan
  Malmö University.
  Planering av matematikundervisning2015Annet (Annet vitenskapelig)
 • 117.
  Brenning, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Carlsson, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Kvadrat, rektangel, cirkel och triangel - en läromedelsanalys med fokus på representationsformer, variationsmönster och kritiska aspekter 2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker för matematik och hur olika representationsformer används i detta sammanhang. Syftet är även att undersöka hur innehållet framställs utifrån variationsmönster och hur dessa kan synliggöra kritiska aspekter. Två läroböcker används och dessa är riktade mot årskurs 1. De geometriska objekten som behandlas är kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

  Läroböckerna analyseras genom en innehållsanalys och utgår från variationsteorin samt tidigare forskning om representationsformer och kritiska aspekter för geometriska objekt.

  Resultatet visar att läroböckerna använder olika representationsformer för att framställa geometriska objekt och att bildmodell är den representation som används i störst utsträckning. Representationsformerna används ofta separat från varandra, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning om att en integrerad användning gynnar lärandet. Resultatet visar även att läroböckerna innehåller olika variationsmönster men att graden av variation kan skilja sig åt mellan olika böcker. Den kritiska aspekten rumsuppfattning synliggörs genom generalisering och begreppen sida, hörn och vinkel synliggörs genom kontrastering.

  Läromedelsanalysen medvetandegör hur kritiska aspekter kan synliggöras i innehållet och vad som eventuellt bör kompletteras med i undervisningen. Studien bidrar därmed till insikt om betydelsen av att verksamma lärare bör göra läromedelsgranskning. 

 • 118.
  Brinkley, Steven
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Reading Heart of Darkness in the ESL/EFL Classroom: A Case Study in Student Response to Literary Didactic Methodologies Designed to Enhance Aesthetic and Efferent Reading of a Literary Text in Language Instruction2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this degree project has been to examine the implications of the provision of certain methodological support mechanisms, what has often been referred to as "instructional scaffolding" in literary didactics, to assist students in the ESL/EFL classroom in their interaction with the various literary texts into which they come into contact during their English language education at the upper secondary level in Sweden. My primary interest has been to gauge the response of the students involved in this study to the particular types of literary didactic methods utilized, for example, regarding their effectiveness in aiding the learning process as well as their impact on the literary, or aesthetic, experience itself. An analysis of student responses to a literature instruction module based on a reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness will demonstrate that certain forms of literary didactic methods in general, and significantly, particular forms of what can be conceptualized as instructional scaffolding, play a crucial role for both the learning process and the student's aesthetic experience of literature.

 • 119.
  Broselid, Christian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Hållbar utveckling i biologiundervisningen: En fenomenografisk undersökning av lärares och elevers uppfattningar2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett komplext och politiskt begrepp, vars definition och mening är omtvistad. Inom ämnesplanen i biologi för gymnasieskolan återkommer begreppet ett flertal gånger och genom kopplingen till miljöundervisning har biologiämnet en tydlig anknytning till hållbar utveckling.

  Det finns lite forskning kring hur lärare och elever uppfattar begreppet hållbar utveckling samt hur de ser på undervisning för hållbar utveckling. Denna undersöknings syfte är att svara på detta; specifikt hur ett antal biologilärare och elever beskriver hållbar utveckling, samt hur biologiundervisningen anses relatera till begreppet.

  Undersökningen genomfördes genom intervjuer, vilka transkriberades och användes vid en fenomenografisk analys.

  Resultaten visar att lärarna beskriver hållbar utveckling olika, från en ekologisk beskrivning till en bredare sådan där ekologiska, ekonomiska och sociala intressekonflikter skildras. Lärarna ser olika motiv till utbildning för hållbar utveckling, där styrdokument, kopplingen till hållbar utveckling genom ekologi och andra arbetsområden, samt undervisning för att förändra framtiden ses som incitament. Även en skeptisk hållning till att biologiämnet borde behandla hållbar utveckling som helhet uttrycks. Lärarna beskriver att hållbar utveckling i undervisningen medför olika typer av svårigheter, som att undervisningen behandlar politiska och emotionellt laddade frågor.

  Elevernas beskrivning av hållbar utveckling är inte lika mångfacetterad som lärarnas och utgörs primärt av en ekologisk dimension som saknar konfliktperspektiv. Eleverna berättar att undervisningen de mött inom biologiämnet inte behandlat frågor om hållbar utveckling i särskilt stor utsträckning och att de precis som lärarna beskriver att motivet till att lära sig om hållbar utveckling är att vara bättre rustad för framtiden, samt ha möjlighet att förändra den.

  Didaktiska implikationer av resultaten är att undervisningen bör uppmärksamma konfliktperspektivet, att lärare måste hitta vägar till samarbete över ämnesgränserna och att undervisningens emotionella påverkan på eleverna bör tas i beaktande av läraren.

 • 120.
  Bruun, Jesper
  et al.
  University of Copenhagen, Denmark.
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Linder, Cedric
  Uppsala University, Sweden;University of the Western Cape, South Africa.
  Network analysis and qualitative discourse analysis of a classroom group discussion2019Inngår i: International Journal of Research and Method in Education, ISSN 1743-727X, E-ISSN 1743-7288, Vol. 42, nr 3, s. 317-339Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A new methodology is proposed for qualitative discourse analysis (QDA) aimed at gaining enhanced insights into learning possibilities and indicators that arise during classroom group discussions. The constitution of this new methodology has two principle components: a discourse analysis approach that aims to identify the relationships between content and group dynamics; and a network analysis (NA) approach that uses the same data to identify meaning-related structural dynamics found in the data. The proposed methodology pairs these two components to create a supplementary iterative interchange that facilitates the attainment of greater analytic insights than are achievable by either of the two components individually. The critical aspects of the methodology are illustrated and discussed using real classroom data in ways that provide a procedural exemplar. The strengths and limitations of the proposed methodology are also discussed.

 • 121.
  Bygdéus, Pia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Ledarskap – sett ur körpedagogens synvinkel2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 122.
  Börjes, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Skolans och fritidshemmets gemensamma arena: En kvalitativ studie om samverkan i dagens skola2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ämnar jag undersöka hur samverkan mellan skola och fritidshem ser ut i dagens skola. En historisk tillbakablick på fritidshemmets utveckling inleder uppsatsen innan jag går in mer på de studier som gjorts kring ämnet. Utifrån intervjuer med rektorer, lärare och fritidspersonal har jag sedan undersökt hur begreppet samverkan ser ut i de olika yrkeskategorier samt vilka möjligheter och hinder som upplevs för en god samverkan mellan skola och fritidshem. Slutsatsen av min undersökning är att samverkan är ett begrepp som alla känner till och alla vill ska fungera men som, på grund av olika anledningar, fungerar olika bra på olika skolor. Synen på de olika yrkeskategoriernas uppdrag är en faktor. Avtal, planeringstid och ledningens inställning till samverkan är andra.   

 • 123.
  Börjesson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Kemiämnet i gymnasiet 1969-2007.: En läromedelsanalys med fokus på miljö- och säkerhetsfrågor2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att visa hur kemiämnet presenteras i gymnasieskolans läroböcker i kemi med regelbundna nedslag över en 40-årig tidsperiod och hur de knyter an till rådande läroplaner, utbildningspolitik samt miljö- och säkerhetsfrågor i undervisningen. Studien bygger på en innehållsanalys av gymnasieläroböcker i kemi, och som fördjupas med erfarna lärares berättelser om undervisningspraktikens förändring över tid.  Jag kopplar ihop fyra utbildningsfilosofier och undervisningstradition med läromedelsanalysen. Analysen visar att läromedlen från 1969, 1979 och 1989 är relativt lika med avseende på vilken bild som ges av kemiämnet. Från dessa årtionden ges bilden av att kemiämnet hör hemma i kemisalen. Läromedlen från 1999 och 2007 är mer lika varandra angående hur kemiämnet presenteras, det vill säga kemin är nu till för eleven och dennes vardagsliv. I min diskussion tar jag upp hur det kommer sig att intresse för kemi är svagt, trots att kemiämnet numera är mer lättillgängligt och knutet till det vardagsnära.

 • 124.
  Carlsson, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Fysik - svårt och tråkigt?: - en analys av elevers uppfattning om fysikämnet i grundskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det stora temat för den här undersökningen är att förstå hur elever i grundskolans senare del uppfattar fysikundervisningen med avseende på svårighetsgrad. I tillägg till detta undersöks elevernas intresse för fysikämnet samt ytterligare några faktorer vilka kan förklara uppfattningen om detta ämne.

   

  Undersökningen består av en enkätundersökning där elever fått ange till vilken grad de håller med om olika påståenden. Slutsatsen av svaren är att det är stor spridning i åsikt om hur svårt fysikämnet är. Detsamma gäller för frågan om hur intresserade eleverna är för ämnet. Slutsatsen är att det inte enkelt går att säga om fysikämnet upplevs svårt eller inte, då spridningen är för stor. Däremot visar undersökningen och analysen att en väsentlig del av eleverna inte tycker att fysik är svårt och att likaså en väsentlig del tycker att det är svårt. Därtill finns det många elever som till viss del håller med om att just fysik är svårt. Däri ligger också en av de stora utmaningarna som lärare. Hur samtidigt tillfredställa dem som tycker att det inte är svårt samtidigt som de som tycker det är svårt också ska bli tillfredsställda?

   

  I tillägg till detta har en regressionsanalys gjorts utifrån svaren i enkätundersökningen. Den kopplar ihop förklaringar till vad som påverkar att elever tycker ämnet är svårt eller intressant.

  En stark koppling återfinns just mellan intresse och uppfattning om svårighetsgrad. Ju större intresse för ämnet, desto mindre svårt uppfattas det.

 • 125.
  Carlsson, Josef
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Johnsson, Johnny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Valbara kurser: Ett alternativ till områdesfördjupning inom sjökaptensprogrammet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en undersökning om studenters intresse för en områdesfördjupning på sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola. Syftet var att undersöka intresset hos studenterna kring att introducera valbara kurser om 7,5 högskolepoäng i programmets senare del. Den allmänna uppfattningen inom svensk sjöfart är att sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola är en bred utbildning.  Utbildningen erbjuder inga valbara kurser eller inriktningar även om arbetet som styrman idag blir mer och mer specialiserat.

  Studien genomfördes genom intervjuer med två studenter som gick sista året 2013 och tre verksamma styrmän som tagit examen år 2012. Alla intervjuade respondenter hade läst eller läste vid intervjutillfället på Sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola.

  Studien visade på en önskan hos respondenterna vad gällde ökad valbarhet i utbildningen, men samtidigt en ovilja att kompromissa utbildningens bredd. Respondenterna underströk vikten av möjligheten att få läsa CCM och DP-Basic, dels för en förbättrad konkurrenskraft på en ansträngd arbetsmarknad och dels för att de kurserna ofta krävs inom den arbetsmarknadssektor som ett stort antal studenter söker sig till. 

 • 126.
  Carlsson, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Är förkunskaper verkligen viktiga för framgångsrika högre studier?: En analys av studieresultatet på en grundläggande högskolekurs i statistik2012Inngår i: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, nr 1, s. 33-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilken betydelse goda gymnasiala förkunskaper i matematik har för studieresultatet på en kurs i grundläggande statistik på högskolenivå. Särskilt fokus är på betydelsen av studenternas gymnasiala förkunskaper 1) i sådan matematik som ingår i behörig-hetskraven och 2) i form av extra kurser matematik som lästs utöver behörighetskraven. Data erhålls genom att på individnivå länka samman tentamensresultat på en statistikkurs med uppgifter kring studenternas gymnasiala meriter i ämnet matematik. Något förvånande – och i kontrast till tidigare studier – är det inget i resultaten som indikerar att extra kurser i matematik utöver behörighetskraven har betydelse för studieresultatet på statistikkursen. Istället tycks det vara vilket betyg studenterna har på de mer elementära matematikkurserna som ingår i behörighetskraven som är viktigt. En tolkning av resultaten är att en grundläggande högskolekurs i statistik inte kräver särskilt mycket matematiskt kunnande, utan att det är allmänna kognitiva förmågor som intuition, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är viktiga och att betygen på de mest elementära matematikkurserna på gymnasiet speglar sådana förmågor

 • 127.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Brenning, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Progression, regression eller något mittemellan?: Elevers val av problemlösningsstrategier i förskoleklass och årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att redogöra för vilka strategier elever väljer att använda vid problemlösning och om dessa skiljer sig åt mellan elever med olika lång erfarenhet av matematikundervisning.

  För att ta reda på det observeras och intervjuas tio elever från förskoleklass och tio elever från årskurs 3 när de löser olika matematiska problem. Eleverna får lösa samma matematiska problem och sedan jämförs resultaten.

  Resultatet visar att elever i förskoleklass och elever i årskurs 3 väljer att använda samma problemlösningsstrategier men att strategierna kan lösas i olika representationer. Den vanligaste förekommande representationen är konkret representation. Elever i förskoleklass använder i större utsträckning informella strategier än vad elever i årskurs 3 gör, vilket innebär att de kopplar problemen till egna erfarenheter. För att utvecklas i progression med matematikämnets syfte bör de informella strategierna inte överges för skolans formella strategier.

 • 128.
  Cederfelt, Ann
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Henriksson, Ingela
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: Förutsättningar och konsekvenser2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att belysa förhållandet mellan uppdraget som ges i Lpfö 98 (2010) vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, och vad som görs på verksamhetsnivå, förskolechefsnivå och lärarnivå för att kunna fullfölja detta uppdrag. Ett intresse fanns att undersöka om pedagogerna i förskolan fick de förutsättningar som krävdes för att kunna utföra det utökade dokumentationskravet enligt den reviderade läroplanen. Dessutom fanns ambitionen att undersöka om det utfördes på ett sådant sätt så att det ledde till den utveckling som det borde leda till. I syfte att undersöka detta valdes en kvalitativ metod, det genomfördes nio semistrukturerade intervjuer på tre olika ledarnivåer, det samlades in fem enkätsvar från förskollärare. Undersökningen utfördes i en kommun i Sverige.Resultatet visade att man på de olika nivåerna arbetade med systematiskt kvalitetsarbete, kunskaperna fanns, kring hur ett sådant skulle vara uppbyggt. Däremot såg verksamhetscheferna brister i förskolornas kvalitetsarbete rörande analysdelen, på grund av dessa bristande analyser, utvecklades inte förskolornas kvalitet på ett önskvärt sätt. Orsaken till detta visade sig vara att det saknades tid (förutsättning) för att kunna utföra arbetet i verksamheten och även att pedagogerna hade bristfälliga kunskaper och engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet.

 • 129.
  Cederqvist, Isak
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Den kompletterande läraren: Fritidslärarens arbete i fritidshem och skola2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att klarlägga hur fritidslärares kompetens kan bidra med i sin egen verksamhet, fritidshemmet, men även i skolans verksamhet. Den frågeställning som används för att nå syftet med undersökningnen, riktar sig mot vad lärare i fritidshem själva anser är kompetenser som ska bidra till skolans och fritidshemmets verksamheter. Samt hur de arbetar i de båda verksamheterna, fritidshemmet respektive skolan. Det teoretiska ramverk som jag valt att anknyta till är Dewey. ”Learning by doing” är en fras som på ett sätt kan förklara fritidslärarens praktiska arbete. Det vill säga att göra arbetet mer riktat mot elevernas praktiska förmågor till att lära. Samt att ha förmågan att blanda teori med praktik. För att genomföra undersökningnen använde jag mig av en kvalitativ metod, som fokuserar på talade eller skrivna ord. Jag samlar och tolkar data genom intervjuer för att komma fram till ett resultat. I resultatet resovisas de intervjuer som gjordes med fyra lärare i fritidshemmet som jag besökte. Respondenterna berättar utifrån ett antal frågor som ställts till dem, hur deras arbete på fritidshemmet och i skolan ser ut. Som avslutning kommer analysen och diskussionen där resultatet sammanställs och man får ta del av en diskussion som handlar om resultatet och metoden som redovisas i arbetet.

 • 130.
  Chang, Tz-Yu
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  "More than just food": Exploring and problematising the notion of blind consumption and blind refusal to consume in Tsitsi Dangarembga's "Nervous Conditions" in the EFL classroom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Tsitsi Dangarembga’s novel Nervous Conditions problematises the notion of consumption by making connections between ideologies and values and physical food substances, and places them within greater systems of gender and cultural oppression in a postcolonial context. By examining the ways in which unquestioning or blind, or complete refusal of, consumption affects different aspects of health in the novel, students in the EFL classroom are given a chance to develop and apply critical thinking skills to achieve an awareness for the importance of balance when maintaining healthy relationships not only to ideologies and values, but to food and mental well-being as well.

 • 131.
  Chiatti, Carlos
  et al.
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Barbabella, Francesco
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Di Rosa, Mirko
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovanni
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Martin-Matthews, Anne
  University of British Columbia, Canada.
  Papa, Roberta
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Svensson, Torbjörn
  Lund University.
  ISSA 2012: The medium-term impact of the first ISSA in the eyes of its participants2015Inngår i: Irish Ageing Studies Review, ISSN 1649-9972, Vol. 6, nr 1, s. 44-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: This contribution aims at illustrating the perspective of students attending the first International Summer School on Ageing (ISSA), highlighting the midterm impact exerted by this initiative on their own educational career.

  Methods: The reported findings are based on a follow-up assessment questionnaire sent out to and filled-in by ISSA participants (n= 20) six months after the Summer School’s conclusion, with the aim of identifying whether participation in the ISSA had brought any advantage to each participant's professional and educational life.

  Results: Among the ISSA-related aspects identified as “important” for their future research activity, the main ones were “interacting with established researchers” (100%) and “being part of a research network” (85%), followed by “use of different approaches” and “training environment”. As for the aspects “influenced” by the ISSA, the “development of a professional network” was the most frequently mentioned (100%), followed by “research training” (84%), “research interest” (79%) and “career” (71%). The majority of participants reported that, since their ISSA attendance, had remained in contact with each other for study-related (65%) or work-related (60%) purposes. This networking activity has led to joint scientific collaborations with both mentors (one joint conference presentation and two peer-review publications) and fellow students (preparation of a project proposal in response toa research call and organisation of a scientific event).

  Conclusions: The reported findings show that the ISSA has been useful in creating a collaborative multidisciplinary network of younger and older researchers on ageing-related issues, which is likely to bear more fruitin the long-term.

 • 132. Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Skrivelyst og tekstkompetence: Hvad responssamtaler mellem 'svage' skribenter kan afsløre2012Inngår i: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv / [ed] Sigrid Madsberg & Kirsten Friis, Dansk Psykologisk Forlag, 2012, 1, s. 91-116Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 133.
  Clasgård, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Änghede, Markus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  En matematikundervisning för alla, räcker jag till?: En empirisk studie om motivation och beredskap i matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik, ur ett lärarperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande kvalitativa studie kommer att fokusera på hur lärare upplever uppdraget att bemöta och motivera elever med fallenhet i ämnet matematik. Med hjälp av resultat från tidigare systematiska litteraturstudie som ligger till grund för aktuell studie. Studien kommer att via intervjuer av fyra lärare med skilda erfarenheter tillägna kunskap samt förståelse över lärarnas tankar angående elever med fallenhet. Studien behandlar tre frågeställningar, vad som krävs av lärarna i undervisningen av elever med fallenhet för matematik, hur en elev med fallenhet kan uppmärksammas av lärare och om lärare anser att det fått tillräcklig beredskap för att bemöta och motivera elever med fallenhet för matematik. Resultatet visar tydligt på att lärare upplever att det är en utmaning att bemöta och motivera en elev med fallenhet för matematik. Fortsättningsvis att det kan bero på att lärarna under sina egna utbildningar inte kommit i kontakt med fenomenet elever med fallenhet. Lärarna uttrycker också sig eniga om att en elev med fallenhet bör uppmärksammas mer och att dessa elever ofta utmärker sig kunskapsmässigt i jämförelse med övriga klasskamrater.

 • 134.
  Clasgård, Hanna
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Änghede, Markus
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Förutsättningar i matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik.: En systematisk litteraturstudie om Anpassning, stöd och stimulans.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande systematiska litteraturstudie fokuserar på elever med fallenhet för matematik och vad som lämpas i matematikundervisningen för att främja och utveckla de matematiska förmågorna hos denna typ av elever. Studien kommer att definiera begreppen fallenhet, matematisk förmåga, anpassad undervisning, stöd och stimulans samt fördjupa sig i begreppens roll och samband i undervisningen. Studien behandlar tre frågeställningar om elever med fallenhet och anpassning, stöd och stimulans i undervisningen. Resultatet visar på att elever med fallenhet för matematik ofta missuppfattas och att det mer än sällan finns brister i undervisningen för att eleverna ska uppnå full potential. Främst på grund av missuppfattningar och identifiering av elever med fallenhet, men också att de inte får det stöd eller stimulans som de är i behov av.

 • 135.
  Collin, Mimmie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  L’interaction, le soutien contextuel et le soutien langagier: Aspects didactiques importants, mais sont-ils présents en classe ?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the presence or non presence of a concept of

  teaching practice in high school classrooms. This concept which purpose is to improve

  the teaching practice in foreign language classrooms, is developed by researches in the

  Netherlands (Hajer & Meestringa, 2010). The main idea of the concept is to increase the

  interaction between the students and to ensure a high use of contextual and linguistic

  support from the teacher. The first research question is thereby whether this concept is

  present, and if so, to which extent, in five different foreign language classrooms. The

  second is to explore the coherence between the teachers’ and the students’ opinions

  concerning this eventual presence. To answer these questions, a quantitative method in

  the shape of a 10 steps questionnaire, has been distributed to five teachers and their groups

  of totally 109 students. The analysis shows a certain presence of the concept and a

  divergence between the teachers’ and the students’ answers. It seems that the teachers

  have a more positive view of their teaching practice than what is represented in the

  students’ answers.

 • 136.
  Collin, Mimmie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Språkutvecklande arbetssätt?: En kvalitativ studie av lärares uppföljningar av elevsvar i flerspråkiga klassrum2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka interaktionen mellan lärare och elever i flerspråkiga klassrum. En grundskolelärares boksamtal i två klasser med flerspråkiga elever observerades och spelades in vid två tillfällen. Materialet har transkriberats och analyseras med fokus på vilka pedagogiska arbetssätt läraren använder i sin dialog med eleverna i avseendet att verka språkutvecklande. Mer precist studeras lärarens uppföljningar av elevsvar och huruvida dessa uppföljningar kan anses vara språkutvecklande eller inte enligt tidigare forskning. Det studeras också i vilken utsträckning läraren tar tillvara elevernas tidigare erfarenheter och modersmål i diskussionerna. Resultatet visar att läraren i stor utsträckning tar till vara elevernas svar och införlivar dem i den fortsatta diskussionen, vilket framhålls av tidigare forskning som språkutvecklande. Läraren använder sig likaså ofta av elevernas tidigare erfarenheter för att knyta samman det eleverna redan vet med de nya ämnena i skolan. Däremot skulle läraren i högre grad kunnat använda sig av och uppmärksammat elevernas olika modersmål.

 • 137.
  Creelman, Alastair
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Creelman, Alastair ()
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Eklund, Carola ()
  Government of Åland, Finland.
  Grubbe, Jørgen ()
  Monnet Gruppen, Denmark.
  Kekkonen, Taru ()
  Otavan Opisto, Finland.
  Knudsen, Aina ()
  Foroya Handilsskuli, Faroe Islands.
  Ruge, Barfuss ()
  Internettikkut.gl Fjernundervisning og e-læring i Grønland, Greenland.
  Slåtto, Torhild ()
  Flexible Education Norway, Norway.
  Silent learners: a guide2018Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The main objective of the project was to try to understand how adult learners participate in educational activities. Why do some learners never make an active contribution to course activities and can socalled “lurking” (no visible active participation in course activities) be a legitimate form of individual personalized learning? If educational institutions genuinely want to offer individualised learning then surely an individual should have the option to be silent and not participate as actively as teachers might wish?

 • 138.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Breznik, Katja
  University of Maribor, Slovenia.
  Špur, Natalija
  University of Maribor, Slovenia.
  Frumen, Sebastijan
  University of Maribor, Slovenia.
  Didactical Use of Information Communication Technology (ICT) and Modern Teaching Practices (MTPs) in Higher Education2019Inngår i: Proceedings of the 2ND International Scientific Conference: »Teaching Methods for Economics and Business Sciences« / [ed] Nataša Gajšt,Alenka Plos, Maribor, 2019, s. 29-50Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Along with the development of information communication technology (ICT) came modern teaching practices (MTPs) which provide opportunities for effective transfer of knowledge from university teachers (UTs) to students. However, the use of ICT can only be effective when used didactically appropriate. The newly established Centre for Teaching Support at the University of Maribor (UM) provides didactical and technical support to UTs for the appropriate didactical use of ICT through MTPs. This paper presents results of the analysis of the didactical use of ICT and MTPs, conducted with an online survey, answered by 217 university teachers. The results indicate that problem and project based learning are most present. The majority of teachers plan the didactical use of ICT in written communication and written materials, presentations, and learning management systems. Results revealed gaps where ICT and MTPs should be encouraged, and fields in which UTs need support to improve their pedagogical process. 

 • 139.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Árnason, Hróbjartur
  University of Iceland, Iceland.
  Röthler, David
  WerdeDigital.at, Austria.
  Webinars as Active Learning Arenas2017Inngår i: European Journal of Open and Distance Learning, ISSN 1027-5207, E-ISSN 1027-5207Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  There is still a tendency for educators to use webinars as an online lecture hall, replicating the traditional one-to-many delivery of the physical classroom. This is unfortunate since most web-based communication platforms that are used for webinars today offer a wide range of tools and options for interaction and community building. This paper, based on a Nordic project that ran from 2014 to 2016, presents a wide range of activities, tools and methods to encourage greater audience participation in webinars and looks in particular at methods that allow the discussion to be extended beyond the restricted time frame of the actual synchronous webinar. A flipped classroom approach can allow participants to prepare for the webinar and allow the online event to focus on deeper discussion of the issues at hand. A successful webinar can also be the basis of a community of practice and we investigate a number of tools and methods that can facilitate this.

 • 140.
  Dahlberg, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Ek, Tove
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling: En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. Metoden för studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två förskolepedagoger och med sex barn i två gruppintervjuer om tre barn vid en miljöcertifierad förskola.

  Resultatet visar att de intervjuade förskolepedagogerna hade tilltro till sina aktiviteter inom hållbar miljöutveckling. De menade att aktiviteterna så väl som engagerade pedagoger inspirerar barnen att handla miljömedvetet. Vidare såg de inte några större utmaningar med arbetet med hållbar miljöutveckling i förskolan. De ansåg att arbetet med hållbar miljöutveckling kan inge en positiv framtidstro hos barn om det görs på barnens nivå. I barnintervjuerna visade barnen att de bär på starka känslor och många tankar gällande naturen, miljön och klimatet. De uttryckte oro, ilska och rädsla när naturen enligt dem blev behandlad illa och glädje när de gjorde något de ansåg var bra för naturen. Barnen visade även på goda kunskaper inom ämnet så väl som på handlingskraft för förändring. Förskolepedagogerna visade på medvetenhet kring värdet av ett balanserat arbetssätt i arbetet med hållbar miljöutveckling. Däremot dras även slutsatsen att strävan efter ett balanserat arbete bör fortsätta genom mer aktivt uppmärksammande av barns känslor och tankar.

 • 141.
  Dang, Denny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Minecraft i klassrummet: En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av Minecraft i undervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate pupils' and teachers' experiences of using the simulator computer game Minecraft in connection with the Swedish school competition Future City. The study examines how students (ages 14-15) and teachers have experienced the use of Minecraft, what the students have learned in relation to everyday education and the different forms of education during Future City and also examine which patterns that exists in the experiences of the students, with personal interest of and knowledge of Minecraft as a benchmark. The study was conducted through individual semi-structured interviews with both students and teachers. The analysis of the results is based upon a theoretical perspective that includes a socio-cultural view of learning, as well as the lines of reasoning in previous research about computer games and learning. As a general approach towards the study, and in a way, a justification of the chosen research method, a hermeneutic approach was used. ICT and learning as a field of research is not used as a theoretical basis for the analysis, but is presented because the use computer games in education can be considered as use of ICT (computers). The purpose is also to present the frontier in which research about computer gaming and learning originates.  

   

  Findings indicate that the students' personal interest and knowledge of Minecraft are determining factors concerning how they are experiencing the game in education, as well as what they perceive that they are learning through it. For example, students with high personal interest and knowledge of Minecraft tend to be more focused on the game play and creative activity, while students with low or no interest and prior experiences of the game tend to be excluded from the activity, either voluntarily or by more the experienced students. Both students and teachers think that the benefits with Minecraft in education are mainly motivational in terms of learning, but that the game is poorly adapted for educational purposes.  

 • 142.
  Danielsson, Anna
  et al.
  Uppsala University;University of Cambridge, UK.
  Lundin, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gender performativity in physics: affordances or only constraints?2014Inngår i: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 9, nr 2, s. 523-529Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this forum we engage in a dialogue with Allison Gonsalves’s paper ‘“Physics and the girly girl—there is a contradiction somewhere”: Doctoral students’ positioning around discourses of gender and competence in physics’. In her paper Gonsalves uses a sociocultural approach to examine women doctoral students’ stories about becoming physicists. In doing so her paper focuses on how discourses of masculinity and femininity can create available and unavailable positions for the women students. In this dialogue we do a parallel reading of two of the student narratives presented by Gonsalves, using Judith Butler’s (1990) concept of discursive agency as a means to more explicitly bring the affordances for women identity constitution offered by their localized physicist context to the fore, rather focusing on its, often more visible, constraints.

 • 143.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att möta och skapa multimodala texter: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Tvåspråkig undervisning – teckenspråk och svenska, Del 5: Att möta och skapa multimodala texter, årskurs 1-10 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
 • 144.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.
  Läsa kemi: textanvändning och textsamtal i ett finlandssvenskt klassrum2010Inngår i: Innehållet i fokus: kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Eriksson, Inger, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010, s. 71-144Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 145.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University.
  Modes and meaning in the classroom: The role of different semiotic resources to convey meaning in science classrooms2016Inngår i: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 35, s. 88-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is framed within social semiotic perspectives on multimodality, and it has a twofold aim. The primary aim is to analyze the ways in which teachers draw on different semiotic resources when introducing a new scientific concept in secondary school science classrooms, and to link the results to modal affordance. A secondary aim is to try out parallel analyses of different modes in multimodal meaning making using the ideational meta-function of the SFL framework. Analyses are based on instructional episodes when chemistry teachers introduced the atom as a scientific phenomenon. The main focus of the analyses is on processes used in different modes and how these depict the atom as either static or dynamic. The framework proved fruitful, and analyses revealed important patterns as to what aspects of the atom were given through what mode(s), something which could partly be linked to modal affordance. The results are discussed in relation to its implications for research and education.

 • 146.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Stockholm University.
  Multimodala perspektiv på naturvetenskapligt lärande2016Inngår i: Flerspråkighet som resurs: Symposium 2015 / [ed] Björn Kindenberg, Stockholm: Liber, 2016, 1, s. 196-206Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 147.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Multimodalitetens betydning for fagdidaktisk forskning2018Inngår i: Didaktik i udvikling / [ed] Torben Spanget Christensen, Nikolaj Elf, Peter Hobel, Ane Qvortrup, Solveig Troelsen, Aarhus: Klim, 2018, s. 168-184Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln diskuterar vikten av ett multimodalt perspektiv i både undervisning och forskning i klassrumskontexter. Teoretisk utgångspunkt är socialsemiotiskt perspektiv på multimodalitet. Den ger en introduktion till begreppet multimodalitet och utifrån exempel från ett tvärvetenskaplig forskningsprojekt ges exempel på hur multimodaliteten tar sig uttryck i tre naturvetenskapliga klassrum. 

 • 148.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Stockholm University.
  Vågor och vibrationer: val av lärresurser i ett fysikklassrum2017Inngår i: Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation, design / [ed] Eva Insulander, Susannde Kjällander, Fredrik Lindstrand, Anna Åkerfeldt, Stockholm: Liber, 2017, s. 89-98Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 149.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Berg, Astrid
  Linköpings universitet.
  ’Molekylerna rör på sig snabare och snabare så balongen blir jättestor’. Lågstadieelever förklarar observationer av luft genom digitala animationer.2020Inngår i: Att utveckla forskningsbaserad undervisning.: Analyser, utmaningar och exempel / [ed] Ståhle, Ylva, Waermö, Mimmi & Lindberg, Viveca, Stockholm: Natur och kultur, 2020, 1, s. 175-215Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 150.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Hertzberg, Frøydis
  University of Oslo, Norway.
  Val av modalitet: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 5: Val av modalitet, årskurs 4-6 ]2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som skribent väljer man alltid hur texten ska presenteras utifrån sådant som syfte, tänkt läsare och ämnesinnehåll. Den här delen handlar om hur lärare kan stötta eleverna att göra valen på ett medvetet sätt. Vi fokuserar då på multimodalitet: hur ord, bild, diagram och liknande väljs och kombineras till en helhet. Vi ger också exempel på hur lärare kan samtala med eleverna om hur val av modalitet inverkar på vad vi kan säga med en text

1234567 101 - 150 of 955
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf