lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 488
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Danielsson, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Empatiskt bemötande i arbetslivet: En intervjustudie om upplevelsen av empatiskt bemötande bland vårdpersonal2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bredda förståelsen för empatiskt bemötande på jobbet. Frågeställningarna handlade om vad det var som gjorde att människor kände sig empatiskt bemötta, samt vad de upplevde att utfallet av bemötandet blev. Målgruppen var vårdpersonal, och data samlades in med hjälp av nio semi-strukturerade intervjuer. Burnards stegvisa analysmodell användes för att generera en trädstruktur med sjutton underkategorier som grupperades i sex kategorier, vilka slutligen delades in under två teman som motsvarade frågeställningarna.

  Resultatet visade att empati kunde uttryckas genom att empatisören bland annat lyssnade, tog ögonkontakt och ställde frågor. Förståelse och respekt var viktiga förhållningssätt, och ett öppet och lugnt beteende bidrog också till att skapa en empatisk atmosfär. Speglingar och bekräftanden kunde tillsammans med stöd och hjälp ytterligare befästa empatin. Ett empatiskt bemötande hade också potential att förbättra mottagarens sinnestillstånd, samt skapa kraft och en förtroendefull relation.

  Slutsatsen var att denna studie bekräftade tidigare forskning om signaler för empatiskt bemötande. Vidare forskning föreslogs för att ytterligare undersöka de signaler som framkommit i denna studie, samt även undersöka samma frågeställningar i andra kontexter.

 • 102.
  Dannberg, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Nostalgia as a buffer against anxiety2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A high level in some constructs and personality traits such as meaning of life, self-esteem and nostalgia has in previous research been proposed to function as psychological buffer against anxiety and existential threat. The aim of this study was to experimentally test if nostalgia may also function as a psychological buffer against state anxiety by randomly inducing either a mortality salience (MS) manipulation, or a control manipulation for general elicitation of unpleasant but non-death related thoughts, based on the Terror Management Theory (TMT) framework. 60 participants were recruited using a mix of convenience and chain-referral sampling, data collected digitally using a developed internet based web study portal. Initially nostalgia proneness was measured using the Southhampton Nostalgia Scale (SNS), followed by experimental manipulation and a distraction task. State anxiety was then measured using the State-Trait Anxiety Inventory for Adults™ (STAI) to determine if high-nostalgia individuals (+1 SD) would exhibit lower state anxiety than low-nostalgia individuals (-1 SD), compared to control condition.

 • 103.
  Davidsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Mobbning i skolan: En kvantitativ studie om elevers förståelse av mobbning och åtgärder för att förhindra uppkomsten2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla har vi någon gång känt oss kränkta men många individer blir kränkta upprepade gånger vilket då anses som mobbning. Mobbning är vanligt förekommande i skolmiljöer där olika individer tvingas att samspela. Att inte stoppa mobbningen i tid innebär problem för den utsatta individen men också för samhället i stort i form av psykisk ohälsa. Mobbning kan ses på olika sätt utifrån olika individer vilket denna studie syftar till. Studien är av kvantitativ karaktär och använder sig av enkäter för att försöka förstå hur eleverna i årskurs fyra, fem, sex och lärare ser på mobbing samt vad dem anser är mobbning för att på så sätt kunna finna metoder för att stoppa mobbningen. Resultatet gav samband mellan att mobba och bli mobbad samt skillnader mellan eleverna och lärarna med förslag på åtgärder för att stoppa mobbning. 

 • 104.
  Demberg, Fredrika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Gustafsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Anknytningsstil: En undersökning om arbetstillfredsställelse och anknytningsstil hos anställda i vårdsektorn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka anknytningsteorin i relation till arbetslivet. Anknytningsteorin behandlar samspelet mellan omvårdnad och anknytning. Teorin omfattas av olika anknytningsstilar: trygg, undvikande och ängslig, som människan utvecklar beroende på hur de behandlas av sin primära vårdnadsgivare under uppväxten. Det huvudsakliga syftet var att undersöka om trygg anknytningsstil genererar hög arbetstillfredsställelse. Studien utgick från Self Determination Theory som bygger på att behoven autonomi, kompetens och samhörighet bör uppfyllas för att skapa motivation och därmed nå högre tillfredsställelse. Teorin omfattas även av två olika motivationsformer: autonom och kontrollerad, vilka i föreliggande studie undersöktes i relation till anknytningsstilarna. Populationen var vårdanställda (n = 88) i en kommun i södra Sverige. Deskriptiv data visade att anställda inom vården har en övervägande trygg anknytningsstil. Resultatet i denna studie visade att det fanns ett signifikant samband mellan hög arbetstillfredsställelse och hög nivå av trygg anknytningsstil (p = .006). Resultatet visade inga signifikanta skillnader i motivationsform mellan de olika anknytningsstilarna. Den huvudsakliga slutsatsen i föreliggande studie var att trygg anknytningsstil kan predicera hög arbetstillfredsställelse (p = .007). 

 • 105.
  Drake af Hagelsrum, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Krantz, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Självmedkänsla och stress: En kvantitativ enkätstudie om ungdomar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den aktuella studien syftade till att undersöka sambandet mellan självmedkänsla ochgenerell, upplevd stress hos svenska ungdomar, 15-19 år. Förutom att undersökaovanstående fråga undersöktes även hur väl självmedkänsla predicerade generell,upplevd stress i samma stickprov, när effekten av ålder och kön kontrollerades för.Studiens deltagare bestod av 226 ungdomar studerande vid högstadie- ellergymnasieskola i södra Sverige och data samlades in via Self-Compassion Scale ShortForm (SCS-SF) och Perceived Stress Scale (PSS-14) och i klassrumsmiljö. Resultatetvisade en signifikant, negativ korrelation mellan självmedkänsla och generell, upplevdstress. Självmedkänsla var också en signifikant prediktor för stress, efter det att effektenav ålder och kön hade kontrollerats för, och förklarade ensam 29,3 % av variansen istress. Detta resultat indikerar att självmedkänsla kan komma att spela en viktig roll iden fortsatta utvecklingen av förebyggande och stressreducerande behandlingar.

 • 106.
  Durante, Federica
  et al.
  University of Milano-Bicocca, Italy.
  Fiske, Susan T.
  Princeton University, USA.
  Gelfand, Michele
  University of Maryland, USA.
  Crippa, Franca
  University of Milano-Bicocca, Italy.
  Suttora, Chiara
  University of Milano-Bicocca, Italy.
  Stillwell, Amelia
  Stanford University, USA.
  Asbrock, Frank
  Chemnitz University of Technology, Germany.
  Aycan, Zeynep
  Koc University, Turkey.
  Bye, Hege
  University of Bergen, Norway.
  Carlsson, Rickard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Björklund, Fredrik
  Lund University.
  Dagher, Munqith
  Independent Institute for Administration and Civil Society Studies, Jordan.
  Geller, Armando
  Scensei, Switzerland.
  Larsen, Christian Albrekt
  Aalborg University, Denmark.
  Latif, Abdel-Hamid Abdel
  The Egyptian Research and Training Center, Egypt.
  Mähönen, Tuuli Anna
  University of Helsinki, Finland.
  Jasinskaja-Lahti, Inga
  University of Helsinki, Finland.
  Teymoori, Ali
  University of Bordeaux, France.
  Ambivalent stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations2017Ingår i: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 114, nr 4, s. 669-674Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A cross-national study, 49 samples in 38 nations (n = 4,344), inves- tigates whether national peace and conflict reflect ambivalent warmth and competence stereotypes: High-conflict societies (Pakistan) may need clearcut, unambivalent group images distinguishing friends from foes. Highly peaceful countries (Denmark) also may need less ambivalence because most groups occupy the shared national identity, with only a few outcasts. Finally, nations with interme- diate conflict (United States) may need ambivalence to justify more complex intergroup-system stability. Using the Global Peace Index to measure conflict, a curvilinear (quadratic) relationship be- tween ambivalence and conflict highlights how both extremely peaceful and extremely conflictual countries display lower stereo- type ambivalence, whereas countries intermediate on peace-conflict present higher ambivalence. These data also replicated a linear inequality–ambivalence relationship. 

 • 107.
  Egeland, Jens
  et al.
  Vestfold Hosp Trust, Norway ; Univ Oslo, Norway.
  Lovstad, Marianne
  Univ Oslo, Norway ;Sunnaas Rehabil Hosp, Norway.
  Norup, Anne
  Copenhagen Univ Hosp, Denmark.
  Nybo, Taina
  Univ Helsinki, Finland ; Helsinki Univ Hosp, Finland.
  Persson, Bengt A.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Rivera, Diego Fernando
  Surcolombiana Univ, Colombia.
  Schanke, Anne-Kristine
  Univ Oslo, Norway ; Sunnaas Rehabil Hosp, Norway.
  Sigurdardottir, Solrun
  Sunnaas Rehabil Hosp, Norway ; Univ Oslo, Norway.
  Arango-Lasprilla, Juan Carlos
  Cruces Univ Hosp, Spain ; Univ Deusto, Spain.
  Following international trends while subject to past traditions: neuropsychological test use in the Nordic countries2016Ingår i: Clinical Neuropsychologist (Neuropsychology, Development and Cognition: Section D), ISSN 1385-4046, E-ISSN 1744-4144, Vol. 30, s. 1479-1500Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Historically, the neuropsychological test traditions of the four Nordic countries have spanned from the flexible and qualitative tradition of Luria-Christensen to the quantitative large battery approach of Halstead and Klove-Matthews. This study reports current test use and discusses whether these traditions still influence attitudes toward test use and choice of tests. Method: The study is based on survey data from 702 Nordic neuropsychologists. Results: The average participant used 9 tests in a standard assessment, and 25 tests overall in their practice. Test use was moderated by nationality, competence level, practice profile, and by attitude toward test selection. Participants who chose their tests flexibly used fewer tests than those adhering to the flexible battery approach, but had fewer tests from which to choose. Testing patients with psychiatric disorders was associated with using more tests. IQ, memory, attention, and executive function were the domains with the largest utilization rate, while tests of motor, visual/spatial, and language were used by few. There is a lack of academic achievement tests. Screening tests played a minor role in specialized assessments, and symptom validity tests were seldom applied on a standard basis. Most tests were of Anglo-American origin. Conclusions: New test methods are implemented rapidly in the Nordic countries, but test selection is also characterized by the dominating position of established and much researched tests. The Halstead-Reitan and Luria traditions are currently weak, but national differences in size of test batteries seem to be influenced by these longstanding traditions.

 • 108.
  Egeland, Jens
  et al.
  Vestfold Hosp Trust, Norway ; Univ Oslo, Norway.
  Lovstad, Marianne
  Univ Oslo, Norway ; Sunnaas Rehabil Hosp, Norway.
  Norup, Anne
  Copenhagen Univ Hosp, Denmark.
  Nybo, Taina
  Univ Helsinki, Finland ; Helsinki Univ Hosp, Finland.
  Persson, Bengt A.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Rivera, Diego
  Cruces Univ Hosp, Spain.
  Schanke, Anne-Kristine
  Univ Oslo, Norway ; Sunnaas Rehabil Hosp, Norway.
  Sigurdardottir, Solrun
  Univ Oslo, Norway ; Sunnaas Rehabil Hosp, Norway.
  Carlos Arango-Lasprilla, Juan
  Cruces Univ Hosp, Spain ; Basque Fdn Sci, Spain.
  Questionnaire Use Among Nordic Neuropsychologists: Shift From Assessing Personality to Checking Ecological Validity of Neuropsychological Assessments?2017Ingår i: Professional psychology, research and practice, ISSN 0735-7028, E-ISSN 1939-1323, Vol. 48, nr 4, s. 227-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The core method of neuropsychologists has been to collect structured samples of behavior through standardized tests. Information that cannot be elicited through tests may be gathered by questionnaires asking questions about behavior. Tests may deconstruct cognitive function precisely, but lack the ecological validity of questionnaires. Thus, many neuropsychologists have advocated more use of questionnaires, but it is not known whether professional practice has changed. Until recently, personality instruments were the only widespread questionnaires in frequent use among neuropsychologists. We studied the inventory use of 702 Nordic neuropsychologists. The most used questionnaires are listed, and differences between countries are analyzed. In addition, the questionnaires are grouped with regard to whether they map cognition, behavior not observable during consultations, emotional symptoms, personality, or are diagnostic tools. The study showed an average use of 8.4 questionnaires (SD 6.4), with a range from 4.5 in Finland to 11 in Norway. Emotional symptoms were most frequently assessed, closely followed by questionnaires of cognition. There was a very low usage rate of personality measures, even though the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2; Hathaway & McKinley, 1951) and other measures have been available in the Nordic countries for years. Questionnaire use correlated highly with test use. Frequency of assessment of neuropsychiatric disorders mediated high questionnaire use, whereas assessing patients with neurological conditions predicted below average use of questionnaires. The study indicates a shift from assessing personality to using questionnaires to check the validity of test results. The shift is probably mediated by the expansion of clinical neuropsychology into the field of psychiatry.

 • 109.
  Einarsdottir, Elisabet
  et al.
  Karolinska Inst.
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Darki, Fahimeh
  Karolinska Inst.
  Peyrard-Janvid, Myriam
  Karolinska Inst.
  Lindvall, Jessica M.
  Karolinska Inst ; Stockholm Univ.
  Ameur, Adam
  Uppsala Univ.
  Jacobson, Christer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Klingberg, Torkel
  Karolinska Inst.
  Kere, Juha
  Karolinska Inst ; Stockholm Univ ; Univ Helsinki, Finland ; Folkhälsan Inst Genet, Finland.
  Matsson, Hans
  Karolinska Inst.
  Mutation in CEP63 co-segregating with developmental dyslexia in a Swedish family2015Ingår i: Human Genetics, ISSN 0340-6717, E-ISSN 1432-1203, Vol. 134, nr 11-12, s. 1239-1248Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Developmental dyslexia is the most common learning disorder in children. Problems in reading and writing are likely due to a complex interaction of genetic and environmental factors, resulting in reduced power of studies of the genetic factors underlying developmental dyslexia. Our approach in the current study was to perform exome sequencing of affected and unaffected individuals within an extended pedigree with a familial form of developmental dyslexia. We identified a two-base mutation, causing a p.R229L amino acid substitution in the centrosomal protein 63 kDa (CEP63), co-segregating with developmental dyslexia in this pedigree. This mutation is novel, and predicted to be highly damaging for the function of the protein. 3D modelling suggested a distinct conformational change caused by the mutation. CEP63 is localised to the centrosome in eukaryotic cells and is required for maintaining normal centriole duplication and control of cell cycle progression. We found that a common polymorphism in the CEP63 gene had a significant association with brain white matter volume. The brain regions were partly overlapping with the previously reported region influenced by polymorphisms in the dyslexia susceptibility genes DYX1C1 and KIAA0319. We hypothesise that CEP63 is particularly important for brain development and might control the proliferation and migration of cells when those two events need to be highly coordinated.

 • 110.
  Einarsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Nilsson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Utvärdering av patienters nöjdhet med Integrerad beteendehälsa inom primärvården- med eller utan tillägg av vägledd självhjälp: En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse av multicenterstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för föreliggande studie var att undersöka olika sätt att organisera primärvårdens om- händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det påverkar patienters nöjdhet med vården. Studiens frågeställningar syftade att undersöka 1) skillnader i nöjdhet mellan patienter som erbjuds sedvanlig Integrerad Beteendehälsa (IBH) med Brief Interventions (BI) och de som får utökad bedömning med vägledd självhjälp 2) om patienters vardagliga funktion förbättras och om förbättringen har ett samband med deras upplevelse av nöjdhet 3) hur vanligt negativa upplevelser är inom behandlingsmetoderna. Av 41 randomiserade primärvårdspatienter kunde 30 analyseras utifrån deras upplevda nöjdhet inom vården. Båda grupperna var i genomsnitt nöjda med vården och skattade besöken som hjälpsamma. Patienter som efter utökad bedömning fick vägledd självhjälp skattade tidigt i behandlingen högre grad av nöjdhet och den skillnaden kvarstod. Det fanns en signifikant förändring av vardaglig funktion till det bättre för patientgruppen som helhet, men förändringen korrelerade inte signifikant med nöjdhet. Det fanns en tydlig skillnad i antal rapporterade negativa upplevelser. 14 negativa upplevelser rapporterades av patienter som fått Brief Interventions, medan en negativ upplevelse rapporterades av patienterna som fått vägledd självhjälp. Slutsatser från föreliggande studie bekräftar tidigare forskning kring att nöjdhet går att uppfylla med kortare behandlingsinterventioner samt strukturerade behandlingar.

 • 111.
  Ekberg, Josefine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Skagersten, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Psykologstudenters Upplevelser av Utbildningsterapi: En kvalitativ intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att undersöka hur den upplevs av studenterna. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och analyserades med induktiv tematisk analys. Resultaten sammanfattades i tre huvudteman: Administrativa aspekter av kursen, Terapiprocess och Utbildningsterapins behållning. Slutsatsen som dras är att utbildningsterapin upplevs som en lärorik och viktig erfarenhet, men att vissa aspekter är paradoxala

 • 112.
  Eldh, Ann-Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Johnsson, Denise
  Det aktivitetsbaserade arbetssättet -en kvantitativ studie av en förändringsprocess kopplat till arbetstillfredsställelse.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 113.
  El-Ghariri, Rim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Linnéuniversitetet.
  Serray, Soma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Linnéuniversitetet.
  Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag?: En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. Åtta semistrukturerade intervjuer analyserades med tematisk analys. Resultatet utmynnade i fyra teman; kluvenhet, kulturkrock, berikande med två kulturer och utseendets påverkan. Studiens resultat visar att andra generationens invandrare upplever att de står utanför två kulturer vilket påverkar deras utformning av identitet. Utseendet var en väsentlig faktor för hur andra generationens invandrare betraktas i Sverige och påverkar således deras upplevelse av att inte fullt ut känna sig som svenskar. Skillnader i mentalitet med etniska svenskar (och med föräldrarnas kultur) var ytterligare en anledning till att inte känna tillhörighet. Att ha två kulturer beskrivs dock också som en tillgång för ökad förståelse och utvidgade perspektiv av olika människor samt tankesätt. Studien belyser behovet av ytterligare forskning inom ämnet andra generationens invandrare och faktorer som inverkar på identitetsskapande.

 • 114.
  Elm, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Härwell, Mai
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Olofsson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Arbetstillfredsställelse: En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelse, stress och extraversion bland lagerarbetare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp (Smith m.fl., 2010) som kan beskrivas som en attitydsvariabel för hur individen upplever sitt arbete (Spector, 1996). Tidigare studier har visat att sociala faktorer, personlighetsdraget extraversion såväl som stress påverkar individens grad av arbetstillfredsställelse. Arbetsmiljöverkets rapport från 2001 visade att lagerarbetare är ett av de 10 mest stressade yrkena bland män. Däremot är forskningen om arbetstillfredsställelse i denna yrkesgrupp mycket begränsad. Föreliggande studies syfte var därför att undersöka om de psykologiska och sociala faktorerna (arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, social interaktion, ledarskap, grupparbete, organisationskultur- och klimat, förutsägbarhet samt skicklighet i arbetet) predicerar arbetstillfredsställelse. Vidare var syftet med studien att undersöka om grad av stress och extraversion påverkar arbetstillfredsställelsen. Studien omfattade 84 anställda vid två lagerföretag. Instrumentet som användes var QPSNordic 34+ (frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer samt stress) och Eysencks personlighetstest EPQ-R (Eysenck personality questionnaire- revised). Resultatet av MRA visade att de psykologiska och sociala faktorerna tillsammans förklarade 13.3% av arbetstillfredsställelsen. Vidare visade resultat från ett ANOVA-test att individer med en låg grad av stress upplevde hög arbetstillfredsställelse. Slutligen fanns det inga skillnader mellan grad av extraversion och arbetstillfredsställelse bland lagerarbetare. Nyckelord: Lagerarbetare, Arbetstillfredsställelse, psykosociala faktorer, stress, extraversion.

 • 115.
  Elmqvist, Carina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Rask, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Berglund, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Bratt, Anna S.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Stöd under och efter akut omhändertagande2019Ingår i: Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning / [ed] Carina Elmqvist & Sofia Almerud Österberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, s. 181-201Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Emaasit, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  WORK STRESS AND WELL-BEING: ACADEMIC WORK STRESS AND ITS RELATION TO THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SOCIAL LIFE OF UNIVERSITY MASTER STUDENTS2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this research study was to explore the relationship between academic work stress, psychological well-being and social life of university master students. It was also examined whether the presence of control variables i.e. gender and living status had an influence on the relationship between the variables mentioned above. A total of 100 participants both male (N=56) and female (N=44) were conveniently drawn from master students pursuing different master programmes in the university and the spearman’s correlation results of how academic work stress is related to psychological well-being showed a significant strong negative correlation between the variables (rs=-.448, p < .001) which suggests that students who experienced a high level academic work stress, experienced a lower level of psychological well-being. In addition, the results on the relationship between academic work stress and social life showed a significant negative correlation between variables (rs=-.293, p < .001) meaning that a high level of academic work stress is negatively correlated with a lower level of social life among students. Also, the inclusion of living status as a control variable did not have an influence on the above relationship but including gender had a positive significant impact. Lastly, theoretical implications of the study as well as the conclusion were presented.

 • 117.
  Enerdal, Annelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Börjesson, Andrea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Kvinnliga polisstudenters erfarenheter och upplevelser.: En kvalitativ studie med fokus på genus, kön och yrkesroll.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utforska vilka erfarenheter och upplevelser kvinnliga polisstudenter hade av kön och genus under polisutbildningen. Data samlades in genom intervjuer med fyra kvinnliga polisstudenter. Materialet analyserades därefter utifrån den kvalitativa analysmetoden tematisk analys. Ur den tematiska analysen konstruerades fyra huvudteman: Bilden av en polis, Den kvinnliga polisen, Uppfattningar om jämlikhet samt Genusfrågornas plats på polisutbildningen. Studiens deltagare målade upp en komplex bild kring hur de upplevde att en kvinnlig polisstudent “skall vara”. Vissa slutsatser som denna studie drar faller i linje med tidigare forskning inom området. Detta då det föreföll som att föreställningar och normer för hur en polis “skall vara” fortsätter att påverka de kvinnliga studenterna på polisutbildningen. Vidare resultat från denna studie visar på att kvinnliga polisstudenter upplevde att den pågående rörelsen inom polisutbildningen mot ett mjukare förhållningssätt med högre värdering av traditionellt mer feminina egenskaper var positivt märkbar.

 • 118.
  Engström, Caroline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Simonsson, Victoria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Gaming och stereotyper: En korrelationsstudie om gameridentifikation och upplevelsen av könsstereotyper i videospel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gamingindustrien är idag en verksamhet som årligen omsätter flera miljarder kronor. Forskning har indikerat att dess utövare, så kallade gamers, betraktar karaktärerna i spelen som mindre könsstereotypa än de som inte spelar (Gillentine 2007). Syftet med studien var därför att undersöka huruvida gamers faktiskt skattade könsstereotypa karaktärer som mindre stereotypa än icke-gamers. En förstudie gjordes utifrån vars resultat fem karaktärer valdes ut som exempel på könsstereotypa karaktärer. I en enkät skattade sedan 134 deltagare graden av könsstereotypi för dessa samt ett antal icke-stereotypa karaktärer. Vidare fick respondenterna, utöver att svara på frågor hämtade från Videogame Experience Survey (Terlecki & Newcombe, 2005), även skatta sin inställning till negativ forskning om gamers. Resultatet visade på en signifikant korrelation mellan en identifikation som gamer och att dessa gav en lägre skattning av könsstereotypi hos stereotypa karaktärer. Dock visade sig kön vara en lika stor prediktor då kvinnor i högre grad än män skattade karaktärerna som mer stereotyp. Utifrån Social Identity Theory och Banduras Social Learning Theory diskuterade studien möjligheten att skillnaderna mellan gamers och de som inte identifierar sig som gamers beror på kombinerade effekter av gamers identitetsbildning och vilja att försvara denna, samt subkulturens och spelens normalisering av könsstereotypier. Mot bakgrund av denna studie skulle det i framtiden vara av intresse att studera effekten gaming har på kvinnliga gamers och om de faktiskt blir mer accepterande gentemot könsstereotyper i videospel. 

 • 119.
  Engström, Jimmy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. Syftet med denna studie var att se om behandlare i Sverige har speciella medvetna strategier i sättet de jobbar på för att väcka motivation hos klienterna till fortsatt behandling.

     En större del av de tillfrågade (87 %) uppgav att de använder en speciell metod eller har en speciell tanke innan ett första möte. Flertalet av dessa använder sig av motiverande samtal eller lågaffektivt bemötande.    Flera av de tillfrågade ansåg att vara lyhörd och förmedla tillit var de viktigaste sakerna i ett första bemötande med en ny klient.

     Det finns stöd för att behandlare inom beroendevården i Sverige använder sig av specifika metoder i ett möte med klienten. Flera av dessa metoder finner stöd i tidigare forskning och litteratur i att vara främjande för att skapa känslor av autonomitet, samband/släktskap och kompetens. Enligt Self-Determination theory (jfr. Deci & Ryan, 2008) kan detta ses som något som något som är nödvändigt för att kunna bygga en stark inre motivation. Studier visar att en stark inre motivation är positivt för att kunna tillgodogöra sig behandlingen.

 • 120.
  Erenger, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena

  fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att

  bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. Vad chefen har som

  personliga egenskaper samt vilken kompetens chefen besitter har betydelse för hur väl

  chefen passar i sin roll och hur chefen tas emot av personalgruppen. Studiens syfte var att

  undersöka om det finns upplevda fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa

  en förståelse för vad dessa fördomar i så fall består av. Samt att undersöka hur upplevelsen

  kring en ”bra chef” är med fokus på egenskaper, beteende och genus.

  Studien utfördes genom att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare.

  Studiens resultat visar att det förekommer fördomar mot chefer utifrån deras genus och

  att dessa huvudsakligen består av förväntningar på personliga egenskaper hos chefen, och

  inte särskilt mycket på kompetens eller kunskap.

 • 121.
  Erikson, Mathias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Granbom Haraldsson, Ebba-Lotta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Time, Abstraction and Morality: A quantitative study investigating the interactive effect of time perspective and abstraction on moral concern2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Based on Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2010), the present study examines the impact of temporal distance on moral concern. A manipulation on individuals’ mind-set has been made in to abstract (High level) versus concrete (Low level) mentality to inspect the ability to effect peoples’ moral concern. Our first hypothesis is that future-oriented people should show more moral concern than present-oriented individuals. Present-oriented people should, however, after an abstract manipulation show a higher moral concern, correspondent with future-oriented individual’s moral concern. 176 undergraduates from a Swedish university participated in the study. The respondents were asked to answer a questionnaire, and a scale was used to measure the individual temporal perspective (Consideration of Future Consequences scale, CFC) and then a manipulation was made. Half of the participants were allotted an abstract (high level) manipulation, and the other half were given a concrete (low level) manipulation. The manipulation was followed by a questionnaire that measured the moral concern, in the form of blame, attributed to morally questionable actions. We found a positive correlation between temporal focus and moral concern. The manipulation however showed no effect of abstraction on peoples’ moral concern. Nor did a two-way between subjects ANOVA show a significant interaction between temporal perspective and abstraction, providing no support for our second and third hypotheses. An environmental impact on the respondents is discussed as a possible reason for the results not being fully consistent with previous studies. For future research we suggest similar longitudinal studies, which would supply researchers with the opportunity to study the long-term effect on different types of moral.

 • 122.
  Eriksson, André
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Eidstam, Max
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Skillnaden mellan erfarna och oerfarna lärares självupplevda stress och coping utifrån arbetslivserfarenhet: En kvantitativ studie 2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetssituationen för dagens lärare är högt belastad och enligt skolverket (2016) rapport attityder till skolan 2015 ökar detta årligen. Flertalet studier visar också att yrkesverksamma lärare med låg grad av yrkeslivserfarenhet tenderar att uppleva sin arbetssituation som övermäktig. Föreliggande studie ämnade genom en kvantitativ ansats studera om yrkesverksamma lärare med låg grad av erfarenhet har en högre självupplevd stress än lärare med högre grad av erfarenhet och om val av copingstrategier skiljer sig utifrån arbetslivserfarenhet. Studien vill därav bekräfta tidigare studier och öka kunskapen för hur yrkesverksamma lärares självupplevda stress och copingstrategier påverkas av deras yrkeserfarenhet. Studiens resultat baseras på data från 102 yrkesverksamma lärare från grund- och gymnasieskolor i Sverige. Statistisk analys med -t -test (multidimensional) indikerade att det inte var några signifikanta skillnader mellan undervisande lärare på olika nivåer och grad av erfarenhet utifrån stress eller copingstategier. Ett T-test för oberoende grupper med konfidensintervall på 95% visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna oerfarna lärare och mer erfarna yrkesverksamma lärare. Deltagarna i studien påvisade en genomsnittlig grad av självupplevd stress vilket medför att aktuell studie inte kan bekräfta tidigare studiers resultat om att lärare tillhör en stressad yrkesgrupp. 

 • 123.
  Eriksson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  The psychology of mediation: A qualitative study on mediation in Ethiopia2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The objective of this bachelor thesis was to examine and analyse the psychological factors that were important in mediation processes on local, regional, national and international levels in Ethiopia. The research questions were what these psychological factors were and how they affected the mediation process. A qualitative, semi-structured method was used and six informants with experience as mediators have been interviewed in Ethiopia. The psychological factors identified were self-esteem, losing face, ability of letting go, and mirroring. The conclusion was that this research confirmed the findings of much of the previous research, in regards to the psychological factors active in the process. The research also revealed that the psychological factors needed to be considered in the light of the Ethiopian culture and it´s collective nature. 

 • 124.
  Evelina, Bergvall
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Anette, Hagner
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Livstillfredsställelse hos Äldre som Upplever Uppmärksamhetssvårigheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik samt lässvårigheter har visat sig ha samband med livstillfredsställelse. Forskning kring äldre med uppmärksamhetsproblematik är begränsad och likaså hur äldres upplevda livstillfredsställelse samverkar med deras uppmärksamhetsförmåga, arbetsminne och läsförmåga. Som följd undersöktes samband mellan äldre individers uppmärksamhet, arbetsminne och läsförmåga med deras upplevda livstillfredsställelse. Äldre (M = 71,5 år) deltagare (N = 34) från Kronoberg testades utifrån bland annat uppmärksamhet, arbetsminne och läsning samt fick skatta livstillfredsställelse. Data analyserades via korrelationsberäkningar och multipla regressionsanalyser. Låg läsförmåga predicerade låg livstillfredsställelse. Lågt arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga predicerade hög livstillfredsställelse. Det finns en möjlighet att vissa salutogena faktorer som ökar äldres livstillfredsställelse samexisterar med brister i uppmärksamhet och arbetsminne.

 • 125.
  Fallenius, Per
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Vendel, Samuel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Relationen mellan upplevd stress, arbetskrav, work-family conflict och kliniskt ledarskap: En kvantitativ studie på sjuksköterskor i offentlig vård2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige upplever sjuksköterskor höga nivåer av psykosociala arbetsmiljörelaterade besvär. Kliniskt ledarskap är ett relativt nytt, obeforskat begrepp som syftar till att identifiera ledarskapsbeteenden hos sjuksköterskor. Det saknas dock forskning om dess eventuella samband med psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Föreliggande studies syfte är därför att undersöka hur upplevd stress, arbetskrav och work-family conflict predicerar kliniskt ledarskap hos sjuksköterskor i offentlig vård. För att undersöka detta svarade 239 sjuksköterskor på en webbenkät, där de skattade sin upplevda stress, arbetskrav, work-family conflict och kliniska ledarskap. Arbetsmiljövariablerna användes som prediktorer i en standard MRA med kliniskt ledarskap som utfallsvariabel. Resultaten visade att modellen förklarar 9,5 % av kliniskt ledarskap, där upplevd stress och känslomässiga krav är signifikanta enskilda prediktorer. Resultaten diskuteras bland annat utifrån tidigare forskning om stress, eget ledarskap och kliniskt ledarskap samt arbetskrav utifrån krav-kontroll modellen.

 • 126.
  Fatima, Iman
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Prototype Generalization and its effect on Decision-making Process2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 127.
  Ferner, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Sacic, Benjamin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Lärares motivation till yrket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 128.
  Fogelmark, Rasmus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Tidman, Tomas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Kan man vara nöjd med sin prokrastinering?: En studie av aktiva prokrastinerares tillfredsställelse med sin studieprocess2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte aktiv prokrastinering och tillfredsställelse med studieprocess. Prokrastinering kan definieras som ett uppskjutande av arbetsuppgifter med negativa konsekvenser som följd. Till skillnad från traditionell prokrastinering är aktiv prokrastinering adaptiv till sin natur och förknippad med fördelaktiga personliga egenskaper och konsekvenser, vilket lett till att kritiker inte anser att det kan kallas för prokrastinering. Syftet med studien var att undersöka aktiva prokrastinerares tillfredsställelse med sin studieprocess i syfte att nyansera bilden av aktiv prokrastinering samt att utröna huruvida aktiv prokrastinering går att definiera som en form av prokrastinering. Data samlades in genom självskattningsformulär som delades ut till studenter på Linnéuniversitetet. Grupperna aktiva, passiva och ickeprokrastinerare jämfördes på variabeln tillfredsställelse med studieprocess och korrelationer gjordes. Signifikanta skillnader mellan alla grupper hittades, där ickeprokrastinerare var mest tillfredsställda, och passiva prokrastinerare minst tillfredsställda. Resultatet indikerar att aktiva prokrastinerare upplever negativa aspekter av sitt beteende, trots dess adaptiva natur. Självskattningsformuläret för aktiv prokrastinering utvärderas och implikationer av studien diskuteras.

 • 129.
  Forsell, Erik
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Jernelov, Susanna
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Div Psychol, Stockholm, Sweden.
  Blom, Kerstin
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Kraepelien, Martin
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Svanborg, Cecilia
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Lindefors, Nils
  Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Kaldo, Viktor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Karolinska Institutet, Sweden;Huddinge Hospital, Sweden.
  Proof of Concept for an Adaptive Treatment Strategy to Prevent Failures in Internet-Delivered CBT: A Single-Blind Randomized Clinical Trial With Insomnia Patients2019Ingår i: American Journal of Psychiatry, ISSN 0002-953X, E-ISSN 1535-7228, Vol. 176, nr 4, s. 315-323Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: This study aimed to demonstrate proof of concept for an adaptive treatment strategy in Internet-delivered cognitive-behavioral therapy (ICBT), where risk of treatment failure is assessed early in treatment and treatment for at-risk patients is adapted to prevent treatment failure. Methods: A semiautomated algorithm assessed risk of treatment failure early in treatment in 251 patients undergoing ICBT for insomnia with therapist guidance. At-risk patients were randomly assigned to continue standard ICBT or to receive adapted ICBT. The primary outcome was self-rated insomnia symptoms using the Insomnia Severity Index in a linear mixed-effects model. The main secondary outcome was treatment failure (having neither responded nor remitted at the posttreatment assessment). Results: A total of 102 patients were classified as at risk and randomly assigned to receive adapted ICBT (N=51) or standard ICBT (N=51); 149 patients were classified as not at risk. Patients not at risk had significantly greater score reductions on the Insomnia Severity Index than at-risk patients given standard ICBT. Adapted ICBT for at-risk patients was significantly more successful in reducing symptoms compared with standard ICBT, and it decreased the risk of failing treatment (odds ratio= 0.33). At-risk patients receiving adapted ICBT were not more likely to experience treatment failure than those not at risk (odds ratio= 0.51), though they were less likely to experience remission. Adapted treatment required, on average, 14 more minutes of therapist-patient time per remaining week. Conclusions: An adaptive treatment strategy can increase treatment effects for at-risk patients and reduce the number of failed treatments. Future studies should improve accuracy in classification algorithms and identify key factors that boost the effect of adapted treatments.

 • 130.
  Forsell, Erik
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Kraepelien, Martin
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Blom, Kerstin
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Isacsson, Nils
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Jernelov, Susanna
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Svanborg, Cecilia
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Rosen, Ann
  Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Kaldo, Viktor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Karolinska Institutet, Sweden;Stockholm County Council, Sweden.
  Development of a very brief scale for detecting and measuring panic disorder using two items from the Panic Disorder Severity Scale-Self Report2019Ingår i: Journal of Affective Disorders, ISSN 0165-0327, E-ISSN 1573-2517, Vol. 257, s. 615-622Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To minimize the burden in detecting and monitoring Panic Disorder and Agoraphobia by developing a very brief scale with selected items from the Panic Disorder Severity Scale-Self Report (PDSS-SR), and to investigate the proposed scale's psychometric properties in a comorbid sample. Methods: A sample of 5103 patients from the Internet Psychiatry Clinic in Sweden, diagnosed and treated with Internet-based cognitive behavioral therapy for panic disorder (n = 1390), social anxiety disorder (n = 1313) or depression (n = 2400), responded to the PDSS-SR. Six criteria related to factor structure, sensitivity to change and clinical representativeness were used to select items. Psychometric analyses for the selected very brief scale were performed. Results: Items 2 (distress during panic attacks) and 4 (agoraphobic avoidance), were selected to create the very brief PDSS-SR version. Correlations with the full scale were high at screening, pre and post, and for change (0.87-0.93). Categorical Omega was omega(c) = 0.74. With a cut-off of 3 points, the scale could detect panic disorder in a psychiatric sample with a sensitivity of 85% and a specificity of 66%. Limitations: Limitations include lack of healthy controls and lack of blinding on secondary outcome measures. Conclusion: The proposed 2-item PDSS-SR version is a good candidate for a very brief panic disorder questionnaire, both for detecting cases and for measuring change. This is especially useful in clinical settings when measuring more than one condition at a time.

 • 131.
  Forslund, Caroline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Ivarsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Gymnasieungdomars självkänsla och fysiska självbild på Facebook: En kvantitativ studie sett ur ett könsperspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Francisca, Nichole
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Seinsche, Katharina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  The Myth of Separate Worlds: A Quantitative Examination of the Relationship Between Organizational Attachment and Work-Nonwork Interaction2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: The increasing importance of employee retention and talent acquisition have necessitated the need for a deeper understanding of employee psychology influencing these factors. As such, the current study examines the relationship between individual organizational attachment and work-nonwork conflict and work-nonwork enrichment.  Further interest was paid to possible moderating influences of work centrality, gender, number of dependents and number of contract hours.

  Design: Data was collected through online surveys. Participants were contacted through internet portals and selected business contacts at private companies. The study followed a cross-sectional design. The contributing sample consisted of 94 participants.

  Results: Organizational attachment styles contribute to differences in experienced work-nonwork conflict and work-nonwork enrichment. Anxious and avoidant organizational attachment exhibit a positive relationship with work-nonwork conflict and a negative relationship with work-nonwork enrichment. The relationship between organizational attachment anxiety and work-nonwork conflict is partially moderated by gender. No empirical support was found for the moderating influences of work centrality, number of dependents and number of contract hours.

  Implications: The results indicate that patterns of organizational attachment shape adult lives inside and outside of the workplace. Knowledge of how individuals experience work and nonwork depending on their organizational attachment allows for a sensitization towards individuality in the workplace. Catering to employees’ attachment needs could feasibly contribute to organizational viability and success.

  Novelty: Previous research has mostly examined attachment at work in terms of interpersonal attachment, while disregarding the role the organization can play as an attachment figure. While existing studies have examined the connection between (romantic) attachment and work-family or work-life conflict and enrichment, this study offers insights into how employees’ attachment relationships to the organization connects to the experience of work-nonwork conflict and enrichment.  

 • 133.
  Franck, Alina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  The junior-to-senior transition in Swedish athletes: A longitudinal study2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation project was an exploration of junior-to-senior transition (JST) processes in Swedish sport club athletes based on holistic, developmental, and ecological perspectives. It consists of two multi-level studies covered by four separate articles. The first study is a quantitative longitudinal investigation of athletes’ transitional and personal variables during a two-and-a-half-year period including five measurements times (N = 101). The second study is a qualitative exploration of the JST pathways of four athletes who were also participants of the first study; the athletes’ transition narratives could be related to the previously discovered dynamics of their JSTs.

       The first article (1a), presenting study 1, is focused on identifying profiles of athletes in the JST based on some of their personal characteristics (athletic identity, self-esteem, and goal orientation) followed by a description of the JST pathways relevant to their profiles. The latent profile analysis resulted in three athlete profiles. Athletic identity appeared to be a key personal characteristic that influenced the dynamics of the JST adjustment. Different styles of coping strategies were also associated with different JST pathways.

       The second article (1b), presenting study 1, is aimed at identifying adjustment patterns in the JST based on athletes’ dynamics of adjustment during a two-and-a-half-year period, and describes the athletes’ demographics, personal and transitional characteristics at the beginning of the JSTs that were related to the different adjustment patterns. The latent profile analysis on athletes’ perceived degree of adjustment provided three profiles with different adjustment patterns (i.e., progressive, regressive, sustainable). Further analyses (descriptive statistics and Cohen’s d) showed that keeping a primary focus on sport (without ignoring other spheres of life), having a strong athletic identity, and a high motivation to reach the senior level were (to different degrees) relevant for both progressive and sustainable adjustment patterns.

       The first article (2a), presenting study 2, qualitatively explores two individual sport athletes’ (a male swimmer and a female tennis player) JST transition pathways, emphasising psychosocial factors that were perceived as facilitating and debilitating for the transition process. Narrative type interviews were used, and the holistic-form structural analysis provided a central storyline – a performance narrative – that was common for both athletes and two individual side storylines that were the swimmer’s effort and relationship narrative and the tennis player’s injury and reorientation narrative. Both athletes experienced various crossroads and shared perceptions of the factors facilitating coping (e.g., family, some coaches, elite sport club environment), but their reflections on the debilitating psychosocial factors of their JSTs were more individualistic than their views on the facilitating factors..

       The second article (2b), presenting study 2, has the same objectives and the same methodology as article 2a, but focuses on two team sport athletes’ (a male football player and a female basketball player) JST pathways. The football player’s JST path developed into a performance and family narrative, and the basketball player’s reflections on the transition process formed an enjoyment and relationship narrative. The players’ JST paths were lined with different crossroads, and throughout the transitions they perceived the key facilitating persons to be their families (e.g., parents, grandparents, siblings) and teammates, but some of the coaches’ behaviors were perceived as debilitating factors.

  Major contributions to knowledge in this dissertation project include: (a) considering the JST (longitudinally) as a process involving dynamics and interactions of the transition demands, coping strategies, personal and environmental resources, and barriers influencing the JST outcome; (b) supporting the athletic career transition model in combination with the holistic, developmental, and ecological perspectives as adequate frameworks to study the JST; (c) suggesting that the integrated JST framework supported by the empirical findings can be used in the future research; (d) demonstrating significant variations in the JST pathways and adjustment patterns on the sub-group level (study 1) and also on the individual level (study 2); and (e) providing context-specific recommendations for different levels of the Swedish sport system for optimizing Swedish sport club athletes’ JSTs and supporting their continued sport participation on either the senior elite or the recreational level.

 • 134.
  Franck, Alina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Halmstad University, Sweden.
  Stambulova, Natalia B.
  Halmstad University, Sweden.
  The junior to senior transition: a narrative analysis of the pathways of two Swedish athletes2019Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, E-ISSN 2159-6778, Vol. 11, nr 3, s. 284-298Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are as many careers with various pathways as there are athletes, and the interest in the junior-to-senior transition (JST) stems from its particular importance for athletes’ lives when aiming for the senior elite levels of their sports. This study is a follow-up of the quantitative longitudinal study that investigated the JST process in Swedish sport club athletes. The aim of this study was to explore two athletes’ (pseudonyms Erik, the swimmer, and Jessika, the tennis player) JST transition pathways, emphasising psychosocial factors that were perceived as facilitating and debilitating the transition process. Narrative-type interviews were conducted, and the stories were analysed using the holistic-form structural analysis. The analysis provided a central storyline (performance narrative) that is similar for both athletes, and two side storylines: Erik’s effort and relationship narrative and Jessika’s injury and reorientation narrative. They shared psychosocial factors that were perceived as facilitating the transition process, including family, coaches and sport club environment. For Erik, the debilitating factors were the negative changes in the group and a poor relationship with the new coach. The debilitating factors that influenced Jessika’s JST were the decrease/loss of financial support and the challenge of facing younger opponents against whom she felt she shouldn’t lose when making a comeback after an injury. After the JST, both Erik and Jessika changed their tracks in life, terminated their athletic careers and focused on pursuing higher education qualifications. © 2018, © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 135.
  Fransson, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Gholmi, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Om gymnasielärares arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och generellt socialt stöd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to find out how secondary teachers work motivation correlated with work satisfaction and general social support. The theoretical background was self determination theory. The results of the study was that high work satisfaction correlate with intrinsic motivation and that the lower work satisfaction you have the more amotivated are you. Further emerged that the experience of general social support did not correlate with the experience of work motivation. The used method was an electronic survey that was sent to eleven principles at nine secondary schools where the principles later sent the survey to their teachers. It was a drop-out of participants which means that the results should be interprated with caution. Pearson's correlation and multiple regression analysis was used where they showed that the participants had an intrinsic motivation with an average or low work satisfaction, the social support correlated with intrinsic motivation. The conculsion was that the best predictor for work satisfaction was intrinsic motivation.

 • 136.
  Fredhage, Nina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Perspektiv Vuxna barn med psykisk sjukdom: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa hos unga vuxna ökar och behovet av vårdinsatser blir större. Anhöriga ses numer som en resurs i dessa vårdinsatser. Trots detta visar tidigare forskning att samhällets insatser för att främja anhörigkontakterna delvis är undermålig. Kommunikation och samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal är ett område som lyfts fram som ett av problemområdena. Syftet med denna studie var att undersöka och skapa en djupare förståelse om föräldraskap till barn med långvarig psykisk sjukdom. Detta genom att beskriva hur vårdpersonalen upplever mötet med föräldrar till barn med psykisk sjukdom.

           Studien utfördes med intervjuer av fyra personer som arbetade inom olika vårdinrättningar som kom i kontakt med föräldrar till vuxna barn med psykisk sjukdom och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultaten redovisades med tre teman: Vårdpersonalens perspektiv, Förälders perspektiv och Framtid. Resultatet visade på problematiken kring föräldrarnas misstro gentemot vårdinsatser men jämfört med tidigare forskning framkom att alla fyra intervjupersoner upplevde till största delen bra möten med dessa föräldrar. Återkommande faktorer som skulle kunna förbättra eventuella problem framkommer där tid, information och kunskaper är viktiga komponenter. Resultaten visade även betydelsen av bra arbetsmiljö och vikten av en professionell chef.

 • 137.
  Fredriksson, Kim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Petersson, Julia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Lärares ledarskapsstilar: En kvantitativ studie om elevers attityd till lärares ledarskapsstilar i relation till elevers och lärares kön2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ledarskapsstilar och dess relation till kön har varit ett forskningsfält i många decennier. Oftast har det ansetts att män intar en auktoritär ledarroll medan kvinnor intar en demokratisk. På senare tid har dock följaren blivit mer uppmärksammad och i föreliggande studie kommer följarens relation till ledarroller och kön studeras. Framförallt är detta intressant i skolans värld, där läraren innehar en maktposition som ledare i klassrummet. Syftet är således att studera elevers attityd till lärare i relation till läraren och elevens kön.

  Genom ett skattningsformulär har 82 elever bedömt fiktiva scenarier för att bedöma vad de ansåg om lärarens ledarskapsstil. Resultatet visade på att elever generellt sett skattade demokratiskt ledarskap högre än auktoritärt. Dock visade resultatet inte på någon signifikant skillnad om läraren var en man eller kvinna. Likaså visade resultatet inte på någon signifikant skillnad om eleven var en man eller kvinna. Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning, både inom Sverige och i övriga världen.

 • 138.
  Fridell, Mats
  et al.
  Lund University.
  Holmberg, Robert
  Lund University.
  Benderix, Ylva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  När utredning skapar möjligheter: Överlämning av psykologutredningar till socialsekreterare, klienter och personal vid två LVM-institutioner. Forskningsrapport2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 139.
  Fridell, Mats
  et al.
  Lund University.
  Holmberg, Robert
  Lund University.
  Billsten, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Lund University.
  Benderix, Ylva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 140.
  Frifelt Lundqvist, Tim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Resman, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. Dessa två tillstånd är ofta teoretiskt sammankopplade med de två kognitiva processerna oro och ruminering. En behandlingsmetod som visat sig vara effektiv mot respektive tillstånd är kognitiv beteendeterapi (KBT). I föreliggande studie har internetbaserad KBT (iKBT) där båda tillstånden behandlas simultant studerats. Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka skillnaden i utfall mellan en behandlingsmetod och en kontrollbehandling samt dess långtidseffekter. Totalt inkluderades 124 deltagare som randomiserades till antingen kombinationsbehandling mot komorbid insomni och depression (n=63), eller kontrollbehandling mot depression med desensibilisering som placebo mot insomni (n=61). Resultatet visar att behandlingsgruppen har en statistiskt signifikant större sänkning av insomnisymtom mellan före- och eftermätning jämfört med kontrollbehandling. Statistiskt signifikanta samband förekom gällande förändring i insomnisymtom, depressionssymtom, oro och ruminering mellan två mättillfällen. Förändring i oro mellan före- och eftermätning kunde predicera utfall i förändringsvärde för insomnisymtom mellan föremätning och FU36. Förändring i oro mellan före- och eftermätning kunde predicera nivå av depressionssymtom vid FU36. Studiens resultat stärker hypotesen att insomni är ett tillstånd som kräver specifik behandling och att det finns ett samband mellan insomni och depression samt de kognitiva processerna oro och ruminering men att detta samband bör undersökas ytterligare.

 • 141.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Gustafson, S.
  Linköping University.
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Phonological awareness training with articulation promotes early reading development2017Ingår i: Education, ISSN 0013-1172, Vol. 137, nr 3, s. 261-276Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a longitudinal intervention study, the effects of phonological trainingwith articulation for children in a preschool class were analyzed.In total, 69 students participated, divided into an experimental groupof 39 and a comparison group of 30 students.The intervention consisted of phonological training with articulationand lasted throughout the preschool class year; in total, 2700 minuteswere spent on this training for the experimental group. All participantswere tested individually on pre-reading skills on four test occasions:before the intervention started, mid-term, immediately after the end ofthe intervention and, finally, a follow-up 6 months after the interventionwas completed.Based on their pre-reading skills, the participants were divided intotwo different subgroups, those at risk of developing reading difficultiesand those not at risk. The results showed greater progress at the follow-up test of both the at-risk and not-at-risk subgroups of the experimentgroup in word decoding and phonological ability than the comparisongroup. The positive results applied both to speech-sounds andwords included in the training program as well as new speech soundsand words not included in the program, thus providing evidence fortransfer effects.

 • 142.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Kugelberg, Ellen
  LegiLexi.
  Nordström, Thomas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  LegiLexis formativa bedömningsverktyg - Testmanual2017Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 143.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet.
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY). Linnéuniversitetet.
  Tjus, Tomas
  Göteborgs universitet.
  Lärares erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga.2014Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 8, nr 1, s. Article ID: 8-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Flertalet studier har utforskat olika metoder med avsikt att utveckla skriftspråklig förmåga hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Trots det är det få, om ens några, studier som har undersökt hur medverkande lärare upplevt sitt deltagande och vilka erfarenheter de gjort av att vara med i dessa studier. I en tidigare studie (Fälth, Gustafson, Tjus, Heimann, & Svensson, 2013; Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus & Heimann, 2011) visade resultaten att de elever som under en interventionsperiod fick en kombination av datorbaserad fonologisk respektive ortografisk träning gjorde större framsteg på tester som mäter ordavkodning, fonologisk förmåga och läsförståelse än jämförelsegrupperna. Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett lärarperspektiv utforska upplevelser och erfarenheter av att delta i ovan nämnda interventionsstudie och att belysa de kvantitativa resultat som finns rapporterade från studien. Arton lärare har intervjuats i denna studie. Resultaten visar att den fasta yttre struktur som interventionen erbjöd samt den flexibilitet som fanns inom respektive intervention upplevdes som positivt och som en bidragande faktor för de här elevernas läsframgångar. Resultaten visade också att kombinationsträningen gynnade både elevernas och lärarnas motivation till interventionen. Slutsatsen är att en datorbaserad lästräningsintervention med fasta ramar men med visst individanpassat innehåll kan vara såväl effektiv som motiverande och positivt påverka interventionerna.

 • 144.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Tjus, Tomas
  University of Gothenburg.
  Heimann, Mikael
  Linköping University.
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Computer-assisted Interventions Targeting Reading Skills of Children with Reading Disabilities - A Longitudinal Study2013Ingår i: Dyslexia, ISSN 1076-9242, E-ISSN 1099-0909, Vol. 19, nr 1, s. 37-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to examine the effects of three computerized interventions on the reading skills of children with reading disabilities in Grade 2. This longitudinal intervention study included five test sessions over 1?year. Two test points occur before the intervention, and three afterwards. The last follow-up was conducted 1?year after the first measurement. One hundred thirty children in Grade 2 participated in the study. Three groups of children with reading difficulties received computerized training programmes: one aimed at improving word decoding skills and phonological abilities, the second focused on word and sentence levels and the third was a combination of these two training programmes. A fourth group received ordinary special instruction. In addition, there was one comparison group with age-matched typical readers. All groups improved their reading skills. The group that received combined training showed greater improvement than the one with ordinary special instruction and the group of typical readers at two follow-ups. The longitudinal results indicate additional positive results for the group that received the combined training, the majority of students from that group being no longer judged to be needing special education 1?year after the intervention. Copyright (c) 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 145.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Nordström, Thomas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Andersson, Ulrika
  Linköping University, Sweden.
  Gustafson, Stefan
  Linköping University, Sweden.
  Assessment Support as Part of Teacher Duties in the Subject of Swedish at the Elementary Level2019Ingår i: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 18, nr 4, s. 85-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and describe the use of a formative assessment support regarding reading instruction in grades 1-3, viewed from a teacher perspective. Sixty-five teachers from all parts of Sweden responded to a questionnaire, who had used the support for at least one year. Of the participant teachers, nine were interviewed for the purpose of performing an in-depth analysis of the questions. The teachers stated that the primary use of the assessment results was to identify students in need of extra support, as a basis for performance appraisals, as well as for further lesson planning. Formative assessment was, on the one hand, described as a concrete practical method and, on the other hand, as an attitude. The results also indicate a feeling of frustration that, notwithstanding the current deeper insight into what every student needs, the teaching still proceeds on some middle-ground path or level.

 • 146.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  An app as ‘reading glasses’ – a study of the interaction between individual and assistive technology for students with a dyslexicprofile2015Ingår i: International Journal of Teachnig and Education, ISSN 2336-2022, Vol. 3, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For a couple of years a great many programs for tablets and smartphones have been available forassisting students with difficulties in reading and writing. The aim of this study was to investigatewhether a multifunction application (Prizmo) for iPhone/iPad had the potential to provide assistancefor students with a dyslexic profile.Twelve students and their teachers participated in this intervention study, 7 students from primaryschool grade 5 and 5 students from the first grade of secondary school. All participants used thePrizmo application during the regular school day for 4-6 weeks. The pupils were measured bydecoding tests before and after the interventions. The results show that the word decoding abilityincreased for several of the students and also that they found the app useful even after the end ofthe study. The teachers who carried out the interventions involving the app emphasize its ease ofaccess and the positive effects for the students. Multifunctional programs like Prizmo, textscanning and a text-to-speech synthesizer may enhance students’ reading ability and motivationfor future studies.

 • 147.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Erfarenheter av skolmisslyckande – forskningsresultat från en psykiatrisk klinik och LVM-hem.2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Svensson, Idor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Carlsson, Sara
  Linköping municipality.
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Self-image and Reading Development - the Effect of Self-Image on Reading Development among Pupils in Grade 22014Ingår i: Online Journal of Counselling and Education, ISSN 2146-8192, Vol. 3, nr 4, s. 17-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The overall purpose of the present study was to examine the relationship between self-image and different reading abilities among pupils with reading difficulties in grade 2. The purpose was also to examine whether there were any differences between typical readers and pupils with reading difficulties with regard to self-image. The empirical material consists of 130 pupils who were tested at five different test sessions with different reading-related tests. Their self-image was tested twice at an interval of nearly a school yearThe results showed that there were differences between pupils with reading difficulties and typical readers with regard to the self-image level, where pupils with reading disabilities had a significantly lower self-image than typical readers. Among pupils with reading disabilities those with a low self-image showed significantly less improvement in word decoding and reading comprehension than students with a typical self-image.

 • 149.
  Fältström, Leonard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Glimmefors, Donny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Prediktion av behandlingsutfall 3 år efter avslutad internetbehandling mot insomni2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar utfall på lång sikt. Föreliggande studie hade en explorativ ansats och syftet var att identifiera faktorer som kunde predicera behandlingsutfall vid 36-månadersuppföljning (FU36). Därutöver ämnade studien undersöka hur väl data insamlad innan behandlingen kunde predicera behandlingsutfall vid FU36 i jämförelse med data insamlad både innan och efter behandling. Behandlingsutfall definierades som förändring av insomnisymtom och grad av insomnisymtom vid FU36. Totalt inkluderades 203 deltagare från två olika behandlingsstudier, vilka genomgått 9–12 veckors insomnibehandling med eller utan kombinerad depressionsbehandling. Initiala korrelationer undersökte samband mellan prediktorer och utfallsmått, därefter genomfördes regressionsanalyser med de prediktorer som visade signifikanta samband. Resultaten påvisade att det var möjligt att predicera förändring och grad av insomnisymtom vid FU36. Prediktorer från data insamlad innan och efter behandling kunde predicera behandlingsutfall bäst och förklarade 33% av den totala variansen gällande förändring av insomnisymtom tre år efter avslutad behandling. Allvarligare grad av insomni vid behandlingsstart, förändring av insomnisymtom under behandlingen, hög ålder och missnöje vid utvärderingen kunde predicera insomnisymtom tre år efter avslutad behandling. Kliniskt kan detta innebära att patienter som riskerar sämre behandlingseffekt på lång sikt kan få bättre stöd.

 • 150.
  Färdig, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Den dubbelriktade relationen: Chefers uppfattning om medarbetares betydelse för det egna ledarskapet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur ledare ser på sitt eget ledarskap i relation till medarbetarna; det vill säga vilken roll ledarna uppfattar att medarbetarna spelar för det egna ledarskapet. Slutsatsen är att ledare huvudsakligen beskriver sitt ledarskap utifrån hur de ser på sin identitet, men inte beskriver sitt ledarskap utifrån interaktion och roller. Det egna ledarskapet beskrivs som stabilt, och medarbetarna beskrivs inte som påverkansfaktorer på det egna ledarskapet. Samtidigt ger ledare uttryck för att de önskar mer återkoppling från medarbetarna, och ledarna uppvisar ett behov av medarbetarna för att arbetet skall bli optimalt. Det finns således en motsägelse i hur ledarna talar om sitt ledarskap i relation till medarbetarna.

1234567 101 - 150 av 488
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf