lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 2515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Aliti, Lindita
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  IMMIGRANTS’ INTEGRATION IN SWEDEN: Swedish young adults’ perceptions and attitudes2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Integration of immigrants is an interactive process of learning a new culture, an obtaining of rights, access to a position and status and building of personal relations between migrants and the receiving society.  Their ability to reciprocally adjust to intercultural encounters is one of the most important factors of successful integration.

  Aim: The purpose of this study is to investigate Swedish young adults perception and attitudes towards immigrants and immigrants’ integration into the Swedish society. Furthermore the aim is to study their perception of social interaction of immigrants and the Swedish host society. How Swedish young adults perceive their country’s immigration policy.

  Method:  A qualitative research, using an online open-ended questionnaire and in-depth telephone interviews were applied to collect the data about Swedish young adults perceptions and attitudes. The transcribed data were subjected to thematic analysis.

  Result:  The results of the qualitative research helped to understand Swedish young adults perceptions and attitudes. The findings showed that two of the biggest reasons that Swedish young adults support immigration are: humanitarism and labor force. Swedish young adults are very aware of immigrants’ integration in Sweden. They socialize with immigrants and have contact with them in daily basis. Swedish young adults, have a negative opinion regarding Sweden’s immigration policy

  Conclusion: Swedish young adults define immigrants as a people born in one country but move to another (particularly in Sweden) with an intention to reside there permanently. Regarding their acculturation expectations, they support integration as the best acculturation strategy. They think that immigrants in Sweden are “half way” integrated, geographically segregated, discriminated, prejudiced in different degrees and immigrant woman are the most excluded category.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  IMMIGRANTS’ INTEGRATION IN SWEDEN: Swedish young adults’ perceptions and attitudes - Lindita Alliti
 • 102.
  Alldén, Sarah
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Khalil, Ruusl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Rudolfsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Att behandla för vad och vem: En kvalitativ studie om hur professionella konstruerar ADHD och missbruksproblematik i sitt arbete.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur professionella talar om ungdomar med ADHD-diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande. Studien har också som avsikt att ta reda på hur diagnosen ADHD tas i beaktande av professionella i behandlingsplaneringen. Datainsamlingen har erhållits via semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ metodologisk utgångspunkt. Resultatet har sedan analyserats utifrån de två valda teorierna som har använts i denna uppsats; von Wrights relationella och punktuella perspektiv samt socialkonstruktionismen. Urvalet innefattar sju professionella som jobbar på olika öppenvårdsmottagningar i flera olika städer. Samtliga sju intervjuades på sina arbetsplatser.

   

  Studiens viktigaste resultat visar att samtliga intervjupersoner upplevde ett större flöde av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som blir föremål för missbruksbehandling. Ändock var det en diskrepans i åsikter gällande om man bör förhålla sig till diagnosen ADHD eller inte. Enligt vissa deltagare bör man förhålla sig till ungdomen och inte specifikt diagnosen medan andra ansåg att professionella bör ha kunskap för att kunna förhålla sig till ungdomar med en diagnos. Några oväntade resultat var kopplingarna till ADHD-diagnos under samtalen. Det uppkom att vissa ansåg att begåvning var något som kunde hindra behandlingens resultat mer än en diagnos. Även odiagnostiserad ADHD kom på tal. Ungdomar och föräldrar har ofta en önskan om att utredas för ADHD. Anledningen är att man vill ha en diagnos som orsaksförklaring istället för att komma till underfund med ungdomens problematik. Detta såg vissa deltagare som en kunskapslucka om ADHD hos privatpersoner. Detta då kunskapen om de potentiella konsekvenserna en diagnos kan frambringa inte förekom som erkända av anhöriga och omgivningen. Trots ovanstående punkter finns det inte specifika riktlinjer vid verksamheterna som professionella följer i mötet med ungdomar som har diagnosen ADHD och samtidig missbruksproblematik. Även om det fanns en avsaknad av särskilda riktlinjer var samtliga intervjupersoner eniga om att skapandet av allians och individanpassade behandlingsprocesser är väsentligt för goda behandlingsresultat.

   

  Studiens slutsats är att yrkesverksamma inom ungdoms- och missbruksvården behöver få större förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruksproblem relateras till varandra och hur detta ska bemötas professionellt. Detta medför en särskilt viktig aspekt att överväga vid behandlingsplanering, vilket är varför implementering av evidensbaserad praktik anses vara inte bara en trygghet för professionella men även för ungdomarna missbruksvården möter. Med en uppdaterad evidensbaserad praktik som är anpassad efter ADHD samt missbruk, skapas en kunskapsgrund och ett förhållningssätt som kommer präglas av det socialpedagogiska tankesättet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Almerud, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Att bryta en kriminell livsstil: En kvalitativ undersökning av KRIS-medlemmars erfarenheter av att bryta med kriminalitet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att bryta en kriminell livsstil
 • 104.
  Almqvist, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Specialundervisning, identitet och stigma: En kvalitativ studie inriktad på gymnasieelever med specialundervisning gällande deras skolsituation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt syfte var att ta reda på hur gymnasieelever med specialundervisning upplever sinskolsituation, vilka för och nackdelar den för med sig, om de blir behandlade annorlundaav omgivningen på grund av deras skolform och om så är fallet hur de hanterar det. Jaganvände mig av kvalitativa intervjuer för att få min empiri. Intervjuerna visade attfördelarna med specialundervisning är extrahjälpen, någon som lyssnar och bryr sig,individualiteten och en lugn miljö att studera i. Nackdelarna med specialundervisningsom gick att utläsa från intervjuerna är en känsla av att inte vara som de andra eleverna,att bli behandlad i den “vanliga” klassen utifrån att man inte kan och bör därför inteförsöka, avundsjuka kring att de med specialundervisning får bra hjälp. Speciallärarnasbesök hos deras elever när de är i den “vanliga” klassen verkar upplevas som positiv avklassen då de alla får extrahjälp. Hur eleverna hanterar nackdelarna är att inte vilja gå tillden “vanliga” klassen och att undvika den andra skolbyggnaden, en önskan attspecialundervisning vore tillgängligt för mer elever. Det går inte att bortse från atteleverna är bortförda från “vanliga” klassen till specialundervisning när de är i behov avdet. Men eleverna verkar inte ha större invändningar till att komma bort från den“vanliga” klassen då fördelarna verkar vara fler än nackdelarna. Men frågan är hur svårtdet kan vara att ta in specialundervisningens förhållningssätt i den “vanliga” klassen såatt det blir en inkluderande undervisning, så att saknaden av det sociala som är viktigtför identiteten och utbildningshandikapp som leder till stigma kan undvikas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Specialundervisning, identitet och stigma
 • 105.
  Almqvist, Therése
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Pohlman, Mari
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Strategier för en gräsrotsbyråkrat: en intervjustudie av biståndshandläggning i äldreomsorgen2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In our paper we chose to study care management in the old age care. According to the law for the social services the needs of elderly should govern the assistance they are granted. But research has shown that municipal guidelines govern the assistance and that the elderly have to adjust their needs to them. Thus there is a discrepancy between law and practice. The aim of this study was to understand how care managers relate to municipal guidelines, laws and the requests of elderly when the application for assistance is established. We wanted to understand what strategies they use to deal with situations when the aforementioned factors are not consistent. The theoretical approaches we chose were Lipsky’s theory of street-level bureaucrats. The method we used was qualitative and consisted of six informal interviews made with care managers in the municipality of Växjö, Sweden. Based on our interviews we identified eight different themes: the availability of resources, directing conversations and the use of routines, legitimize decisions, legitimize through the possibility of entering an appeal, legitimize through constructing the client, the adaptation of the objectives to the possibilities to perform them, diminishing their capability and professionalism. Our conclusion was that the requests of elderly did govern their assistance, as long as they coincided with the municipal guidelines. If the requests fell outside the guidelines it often required medical or social reasons for granting them. The municipal guidelines were never abandoned to create a uniquely designed assistance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Alriksson, Moa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Larsson, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hedersrelaterat våld och förtryck: en kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av utslussning från skyddat boende2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand how social workers deal with honour-related violence, with special focus on the processing from sheltered housing. Our qualitative interviews with social workers that work with this kind of problems show that there are both obstacles and opportunities in the processing from sheltered housing. On the negative side are the loneliness, the shame and the guilt that the girls may experience when they need to leave their families. The social services can both be an obstacles and an opportunity. When the girls need to create a new life in a new city they have a lot of opportunities and in the same time it is hard to get to know new friends when you don´t know the city or have much money. The culture in Sweden and the Swedish norms are governing in an unproblematic way according to the social workers. They also think the girls need to deal with two different macro systems, the culture that the family comes from and the culture in Sweden. To help the girls in this situation requires much energy, time and labour. The professionals think these girls are dreaming about a normal life, but the girls must learn to protect themselves for the rest of their lives. This means that they never will be able to tell anyone the whole story of their background.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Alstam, Kristina
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Forkby, Torbjörn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Required alienation?: The monitored self in a health promotion programme in secondary schools of three Swedish municipalities2019Ingår i: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Promotion is an institutionally mediated effort to bolster or redirect a person’s health, strength, and other assets to build resilience. We analyse a Swedish version of the Life in Action promotion programme used in secondary schools in three municipalities. Focusing on types of alienation as framed in the programme, we argue that Life in Action’s treatment of the psyche as an object in need of conscious monitoring, nurturing, and enhancement of qualities such as positive attitude and self-discipline signals the teenage participants’ required alienation. Concluding the article, we discuss how this type of alienation may already be present in participating students, and also how it may be necessary for young people about to enter work-life in the era of late capitalism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 108.
  Alstram, Kristina
  et al.
  University of Gothenburg.
  Forkby, Torbjörn
  University of Gothenburg.
  Lektion i drömstyrning: utvärdering av skolprogrammet Star for Life2018 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Star for Life är ett främjandeprogram avsett för högstadiet som syftar till att hjälpa ungdomar att sätta upp mål för sig själva och som bland annat innehåller färdighetsträning i motivation, studieteknik och uthållighet. Eleverna följer programmet från det att de börjar i årskurs sju, tills de går ut årskurs nio. Passen leds av lärare men bygger i stor utsträckning på elevernas interaktion. Programmets konkreta övningar inriktas mot att hjälpa till med konkreta tekniker och metoder med vilkas hjälp man kan tillvara den egna mentala kraften. Programmet avser också att stödja eleverna till reflektion över ambitioner och/eller uppsatta mål – är de rimliga, hur kan man hålla motivationen levande för sig själv och vad gör man om man inte omedelbart lyckas? Har då de deltagande eleverna nytta av den svenska versionen av programmet och i så fall, hur märker man det? Vilken slags nytta är det fråga om? Vad är det för slags problem som programmet tänks lösa och med hjälp av vilka tekniker? Hur iscensätts programmet i praktiken och vad tycker eleverna om det? Dessa frågor har legat till grund för den utvärdering som Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet gjort mellan åren 2014 och 2017. Utvärderingen startade våren 2014 och avslutades hösten 2017 och den inbegriper fyra interventionsskolor (skolor som använder sig av programmet) samt två kontrollskolor i kommunerna Ale, Partille och Söderköping. Utvärderingen har följande tre fokusområden: effekter av programmet, innehåll och arbetsmetoder inom programmet samt i viss utsträckning implementering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Alvarsson, Emilia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ungdomar och politik: 2001-2006 i Olofströms kommun2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  I have done a research about how youth councill in Olofströms rural district work in practice and if this conduce to the rural districts work of democracy. My intention is to examine how the youth councill has workt, how it was build up and why did the rural district decide to start a youth councill in Olofström. Did the intentions agree with how the youth councill worked in reality? The choice of subject is to look at how the local democracy work is working in reality. The youth councill is an example on that.

  My methods are interviews with politicians in the rural district and close reading of the rural districts minutes and decisions about youth councill and the youth councills bills between 2001 and 2006. The study gives a chronological illustration over which questions were young people interested of during the period. I have come to the conclusion that the youth councill works relative well but not every politician thinks so as it come out of the interwiews. The youth councill has consolidated the democracy work in some extension.

 • 110.
  Ambjörnsson, Erik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Fungmark, Jimmy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Vad du behöver göra är att bestämma dig för att bli drogfri och följa den planen": En netnografisk studie om missbruksvård2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to research the effect stigmatization has on alcohol and drug abusers. Furthermore the purpose is to understand if stigmatization prevents people from seeking professional treatment in order to overcome their addiction. This is done using a qualitative approach, seeking knowledge on one of Sweden’s biggest online forums, Flashback. In order to gain knowledge from people who themselves suffer from addiction this study is based on several discussions in forum threads where addiction treatment is discussed. To analyse the data and research how stigmatization affects individuals with an addiction Goffman’s theory of stigma is used. To further analyse the result Scheff’s notion of shame and Cooley’s looking-glass self is used. The most prominent way to become free from addiction that was discussed was to strengthen your character or in other ways retake control of your own life. People often thought the reason a person was stuck in addiction was because of weak character or other character flaws. Drug and alcohol abusers was often portrayed as unsuccessful individuals. This shows how stigmatization of drug and alcohol abuse is reproduced. Professional treatment was in some cases discussed as a helpful method to help battle addiction, though not as often as the “strengthen your character” alternative. The result also shows that people stuck in addiction is not a homogeneous group where there is a consensus on how to best battle addiction. In contrast the result shows that everyone seems to carry their own opinion on how to best overcome addiction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Anderberg, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  In search of a social pedagogical profession in schools: Missions and roles under reconsideration2020Ingår i: International Journal of Social Pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 9, nr 1, s. 1-19Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  School is one of the areas where social pedagogy has taken on an increasingly important function.Supported by available literature, the aim of this literature review is to describe and analyse how the workof social pedagogues in schools can be manifested. The literature review shows that social pedagogicalwork in schools is common in many countries and emerging in others. The study shows a wide variationboth between and within countries with regard to the mission and goals, status, role and function, tasksand activities of social pedagogues. The primary mission is inclusion of pupil groups or individualswith various types of psychosocial problems or school-related difficulties, followed by preventive workaimed at all pupils to counteract social exclusion in school, disciplining groups of pupils who are invarious ways disrupting or breaking school norms, a consciousness-raising and mobilising mission anda more general teaching mission aimed at citizenship and democratic upbringing. The literature reviewshows that social pedagogy as a profession enjoys high currency and relevance in schools with a view topreventing the segregation and exclusion of pupils.

 • 112.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Boson, Karin
  University of Gothenburg, Sweden.
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Fahlke, Claudia
  University of Gothenburg, Sweden.
  Melander Hagborg, Johan
  University of Gothenburg, Sweden.
  Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen2019Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, nr 6, s. 786-799Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det finns idag få svenska studier som undersöker erfarenheter av utsattheti barndom hos ungdomar med drogproblem, särskilt inom öppenvården.Den här studien analyserade erfarenheter av försummelse och övergreppunder barndomen hos ungdomar (medelålder 18 år) som påbörjat öppenvårdsbehandlingför drogproblem. Resultaten visade att många ungdomarhade erfarenheter av försummelse och övergrepp i barndomen. Erfarenhetav utsatthet i barndomen var också relaterat till upplevda problem i uppväxtfamiljen,t.ex. ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa och våld ifamiljen. Resultaten pekar på att det är angeläget att även utreda utsattheti barndomen bland ungdomar i behandling för drogproblem, särskilt då det idag finns god evidens för att psykiatrisk samsjuklighet (t.ex. traumareaktionoch drogproblem) bör behandlads samtidigt för att uppnå bäst effekt.

 • 113.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria clinics in Sweden2018Ingår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 35, nr 1, s. 24-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: The article describes similarities and differences regarding various risk factors between girls and boys with substance abuse problems who begin outpatient treatment at the Maria clinics in Sweden. Potential hypotheses and some implications are also discussed. Methods: This cross-sectional study was based on interview data from 2169 adolescents obtained over three years from outpatient clinics in 11 Swedish cities. Results: Girls appear to consistently have more difficult family and childhood environments than boys, and are more likely to have problems related to school, more serious substance abuse problems, and more severe mental health problems. Criminal activity is significantly higher among boys. Conclusions: The study shows that girls entering treatment generally have significantly more risk factors than boys and thus more extensive problems in several aspects of life, which in turn increases the risk of developing serious drug and alcohol problems in adulthood. The study supports the gender-paradoxical relationship in which a smaller proportion of girls than boys enter treatment for substance abuse, even though girls tend to have more problematic life situations.

 • 114.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Homelessness and Social Exclusion in Two Swedish Cities2019Ingår i: European Journal of Homelessness, ISSN 2030-2762, Vol. 13, nr 1, s. 31-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe the living conditions of homeless people in the cities of Gothenburg and Karlskrona in Sweden and to analyse their level of social inclusion and social exclusion. The empirical basis of the study was interview responses from 1 148 individuals in connection with initial contact with municipal housing programmes. The study clarifies that people in these programmes are a heterogeneous group in terms of gender, background and current living situation. A majority of the homeless people are living in difficult conditions and are in extremely exposed positions. Three different groups emerged in the analysis of the study population: individuals who are socially included (15%), marginalised (65%) or socially excluded (19%). The article also discusses the various groups’ discrete needs and their implications for preventive as well as more interventional actions on the political and practical levels.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Dahlberg, Mikael
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Inter-rater reliability – a reliable measure for standardised: A case study on the DOK interview2007Ingår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 24, nr 1, s. 45-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Inter-rater reliability studies are unusual as regards the standardised interview instruments used in the Swedish treatment care system for substance abusers. This article presents the results of a study intended to establish the inter-rater reliability of DOK interviews, through identification of question areas and items with high or low correspondence, and through analysis of how ratings differ between different interviewers.

  In total 41 practitioners participated in this study, with various experiences and from six different treatment units of the Swedish treatment care system for substance abusers. Participants gave their ratings and completed the DOK questionnaire based on a video-taped interview. Calculation and analysis of the correspondences were carried out for each individual question area and also each individual item by using appropriate statistical methods. Differences between the various assessors are presented.

  The results of the study show that the percentage agreement for the question areas and the items is generally high, with the exception of a few isolated questions.

  Among the many possible different explanations for a lack of correspondence is that the questions could be ambiguously constructed and defined or the interview guidelines do not offer satisfactory guidance, or some questions could be too detailed. In addition, a few of the raters may lack sufficient training or experience when it comes to conducting interviews based on DOK. The combined results of the study show that there is a high level of inter-rater reliability, which indicates that in practice it is possible to utilise structured interviews such as DOK.

 • 116.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mellan förenkling och komplexitet - om strukturerade intervjuer och behandlingsresultat i missbruksvård2010Ingår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 27, nr 3, s. 223-240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 117.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Reflections on How Research and Local Practice Can Evolve Together2005Ingår i: Evidence-Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment / [ed] Mads Uffe Pedersen, Vera Segraeus & Matilda Hellman, Helsingfors: Hakapaino OY , 2005, s. 71-95Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Structured Interviews in Drug-Free Treatment: A Validity Study of the DOK Interview2010Ingår i: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 31, nr 1, s. 17-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 119.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Dahlberg, Mikael
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Strukturerade intervjuer inom missbruksvården: - som en grund för kunskapsutveckling2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Anderberg, Mats & Dahlberg, Mikael (2009). Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – som en grund för kunskapsutveckling (Structured interviews in substance abuse treatment - as a foundation for the development of knowledge).

   

  In the discussion on knowledge development in social work, structured interviews have attracted an increasing amount of attention. The aim of this thesis is to examine and analyze how structured interviews can serve as a basis in the compilation and development of knowledge for practice and research in addiction treatment. More precisely, it means a problematization of the methodological issues that are of central importance in studying treatment outcomes, in which structured interviews form the basis. The methodological aspects in focus here are scientific concepts such as reliability, validity and specific factors in the evaluation of treatment interventions. A further objective is to outline a model for analysis when compiling and evaluating treatment outcome.

  The five empirical studies have been conducted in their natural context, in organisations in which structured interviews with clients are carried out as an everyday routine and used for e.g. treatment planning. The structured interview DOK (a Swedish abbreviation for Documentation of clients) is used as a basis and an example for the empirical studies in this thesis.

  The validation studies show that the DOK interview generally attains a good level of reliability and validity, but also contains a small number of variables that do not live up to the requirements which may be imposed. Deficiencies in operationalization and question construction seem to have a large impact. Another conclusion is that it is possible to carry out validation studies, where each variable is examined separately and evaluated with the aid of both sound methodological starting points and relevant statistical theory. Another of the central questions, the thesis addresses, is how structured interviews can be used as a basis for evaluation of treatment. The two studies which highlight this issue show that it is obvious that structured interviews are suitable for such a purpose, through its standardized form and multi-dimensional nature.

  Validation of structured interviews or evaluation of social interventions should not be reduced to single numbers or values. The multidimensional nature of the structured interview shall also be reflected in the results and analysis. The thesis presents an analysis model for evaluating treatment outcome in relation to two empirical examples and foregoing theoretical starting points. Our view is that structured interviews can provide a link between practice and research and thus contribute to the development of knowledge in social work and substance abuse treatment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Dahlberg, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hellberg, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem2018Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 1, s. 71-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Från ett tillstånd som tidigare har kopplats till en relativt begränsad andelbarnoch ungdomar har ADHD-diagnosen nu fått en större roll och betydelsei detsvenska samhället. Syftet med denna artikel är att analyseraoch diskuteraförekomsten av ADHD-diagnoser hos ungdomar som påbörjaröppenvårdför alkohol- och narkotikaproblem och hur diagnosen kan relaterastillsocialaförhållanden, droganvändning och psykisk hälsa. Studien baseraspå struktureradeintervjuer med 2169 ungdomar från nio städer för åren2013, 2014 och 2015. Resultaten visar att en betydande andel ungdomarsom vändersig till öppenvård också har en ADHD-diagnos, att det har sketten stor ökning de senaste åren, att det är en stor lokal variation och attdennagrupp ungdomar är psykosocialt utsatta med omfattande probleminom många livsområden. Den ökade förekomsten bland både pojkar ochflickor och den stora lokala variationen väcker frågor om ADHD-diagnosersorsak, tillförlitlighet och konsekvenser.

 • 121.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Ledarskap, Entreprenörskap, Organisation.
  Ny tränare - bättre lag?2006Ingår i: Inkast. Idrottsforskning vid Växjö universitet, Växjö University Press , 2006, s. 206-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 122.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Oslo, Norway.
  Høgestøl, Sofie A.EUniversity of Oslo, Norway.Lie, Anne ChristineUniversity of Oslo, Norway.
  Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 123.
  Andersson, Annelie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma?: En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författaren till den här uppsatsen har valt att belysa hur handläggare inom två olika verksamheter tolkar sitt handlingsutrymme. Uppsatsen är av kvalitativ ansats och metoden som har använts är intervjuer, fyra stycken på en statlig myndighet - Försäkringskassan, samt fyra stycken på kommunala myndigheter vid fyra olika socialkontor i södra Sverige. Urvalet har baserats på handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd i någon form. På Försäkringskassan arbetarhandläggarna inom sjukförsäkringssystemet.  På socialkontoren är det handläggare inom försörjningsstöd som deltagit. Den teoretiska referensramen har utgjorts av i huvudsak Webers byråkratibegrepp samt hans tankar kring den legala auktoriteten. Analysen är utformad som en diskussion kring de delar som visat sig vara särskilt centrala under intervjuerna. Dessa delar har varit bland annat tjänstemannarollen, myndighetsutövande och samverkan. Resultatet visar på det komplexa förhållande som framkommer hoshandläggarna då man diskuterar begreppet handlingsutrymme. Upplevelsen av ett stort handlingsutrymme pekar i flera fall ofta påmotsatsen, nämligen att det handlingsutrymme man har är väldigt reglerat på olika vis. Bland annat på grund av flertalet kontrollfunktioner och den organisatoriska påverkan som kan sägas inskränka på handläggarnas möjligheter att fatta beslut. Dock finns det tendenser som visar på att man kan konstruera sitt handlingsutrymme genom att lägga olika stort fokus på arbetets olika delar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Andersson, Annsofi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Johansson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Man vill vara som i spelet": Hur ungdomar uppfattar MMORPG-spelande2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva och analysera hur ungdomar i årskurs 8 i Växjö kommun uppfattar MMORPG-spelande och även ta reda på vilka anledningar som leder till att man börjar spela, vilka effekter som kommer av att spela samt var de kan få hjälp om de blir beroende. I denna studie användes en kvantitativ metod där en enkätundersökning genomfördes. Studien visar att många ungdomar känner någon som spelar MMORPG-spel och att ungdomars spelande påverkar deras kompisar. Många spelar för att ha något att göra och för att det är roligt, men de flesta är också medvetna om att man kan bli aggressiv och beroende av spelet. Ungdomarna uttryckte att de inte visste var de skulle vända sig om någon eller de själva blev beroende. Slutsatsen av denna studie är att det finns olika fördelar och nackdelar med spelandet för olika ungdomar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Andersson, Björn
  et al.
  FoU i Väst/GR;University of Gothenburg.
  Cuconato, Morena
  University of Bologna, Italy.
  De Luigi, Nicola
  University of Bologna, Italy.
  Demozzi, Silvia
  University of Bologna, Italy.
  Forkby, Torbjörn
  FoU i Väst/GR;University of Gothenburg.
  Ilardo, Marta
  Martelli, Alessandro
  Pitti, Ilaria
  Tuorto, Dario
  Zannoni, Federico
  PARTIspace. WP2 – National Contexts Comparative Report UNIBO, Italy UGOT, Sweden2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The PARTISPACE study aims at undertaking a comparative analysis of youth participation or their involvement and engagement in decisions 'which concern them and, in general, the life of their communities' (European Commission, 2001a: 8). The central research question of the project is how and where 15- and 30 year-old young people do participate differently across social milieus and youth cultural scenes and across eight European cities (framed by different national welfare, education and youth policies). What styles of participation do they prefer, develop and apply and in what spaces does participation take place? Answers to these questions could improve the understanding of the complexities and contradictions of youth participation – on the side of policy makers as well as on the side of young people – and thereby help empowering young people in participating in society, renovating also concepts, definitions and discourses on what (youth) participation is, could and should be. The eight European cities in which we conduct the study are Bologna (IT), Eskisehir (TK), Frankfurt (DE), Gothenburg (SE), Manchester (UK), Plovdiv (BG), Rennes (FR) and Zurich (CH). They do not represent but secure contrasting contexts of young people’s growing up as well as differing orientations towards Europe. Although embedded in different national and local contexts, these eight cities are comparable in terms of dimension and relevance in the respective country. This ensures a sufficient provision and diversity of participatory settings without being too close to representative national government institutions and umbrella structures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Andersson, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Pettersson, Stina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Den som väntar på något gott väntar alltid för länge: En studie om Generation Y och deras värderingar i arbetslivet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to examine the work-related values of Generation Y and why they exhibit these values. In order to understand this group of people and explain the reasons to their values the theoretical framework will primarily be Zygmunt Bauman’s theory of the individual society and Göran Ahrne’s theory of organizations. In a small addition, this study also aims to assess the possible consequences of these values in the labour market. Especially in relation to organization’s Employer Branding, i.e. their strategies to attract, motivate and retain workers. Previous research shows that work-related values differ between generations. We are using a qualitative method collecting data through interviews to get a detailed and nuanced view of their values.

  The study indicates that the people of Generation Y value development and social environment (including leadership) the most. It serves as ways to cope with the uncertainties of the flexible society. They also seem to value instant gratification as a result of being used to getting that through innovations such as the Internet. If this need is not satisfied it is likely that their motivation drops and that they start looking for alternative jobs. They seem to be driven by the need for development and this combines with their lack of patience to result in frequent job changes. Organizations will therefore face a difficult challenge to retain members of this generation. This task will be particularly notable as Generation Y soon becomes the largest generational group in the labour market. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Andersson, Carolin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Från förort till prestige: En studie av invandrarelevers väg till och igenom stadens prestigegymnasium2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Från förort till prestige
 • 128.
  Andersson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Behandlingsarbete med barn och ungdomar med diagnosen ADHD: En studie om fyra socionomers upplevelser och erfarenheter av arbetet med barn och ungdomar med diagnosen ADHD. 2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  caroline examensarbete
 • 129.
  Andersson, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Kontaktperson enligt LSS: En studie av normförekomst i rättstillämpningen av LSS2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the occurence of norms in court cases regarding the Swedish law of support and service for disabled (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) with the help of a discourse analysis method. More specifically its aim was to examine and identify norms in the different dictums/statements that were to be found in the court cases regarding the supportive institution "contact person" according to the Swedish law "LSS" with the help of a norm science approach. The aim was also to examine when the applicant was found to be entitled to a contact person according to the LSS-law. To be able to do this, the author studied thirty-four different court cases. In these cases six themes were found, that indicated the occurence of norms. The conclusion was that there were indeed norms occurring in the court cases, due to a normative legislation and therefore the interpretations of the legislation also become normative, but also due to the fact that judges and social workers incorporate their own internalized societal norms in their judgements.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Christina Andersson
 • 130.
  Andersson, Clara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Lukac, Amerisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Ekonomiskt våld: En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. By law the swedish social services’ are the responsible authorities for victims of intimate partner violence to seek help and support. Although according to previous research on the subject, women feel like receiving help from the social services is not always an option for them. Women often feel powerless in meetings with a person of authority. This study aims to gain knowledge of the support given by the social services to women who are survivors of domestic abuse and further focus on economic abuse. There is also an understanding that non profit organizations (NGO’s) are a big contributor to helping survivors of domestic violence even though the law states the responsibility lays on a government body. Responsibility for the victims will therefore be another focus for further understanding of why NGO’s have taken on a helping role in society. A result from qualitative interviews on the subjects, with social workers from seven different municipalities, shows that there is a great variation between how social workers take on this kind of issue. The knowledge and experiences with handling cases of economic abuse vary between the different municipalities. Often the size of a municipality and lack of resources is a significant factor to what kind of help the municipality can offer. Working with and helping women who are survivors of economic abuse is complex. The social services and women shelters both work to help and try to find solutions for the problem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Andersson, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Idrott och fritid – en väg till integration?: En kvalitativ studie om hur ledare inom idrottsföreningar och fritidsverksamheter arbetar med integration2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to explore opportunities for unaccompanied minors to be integrated and participate in society through youth centres and football clubs. This is done by analysing how the leader in recreational activities and sports clubs look to their function as an integration tool for unaccompanied young people. The study was based on a qualitative approach and empirical data collection was done by semi-structured interviews. We have interviewed a total of six people, three are working on municipal youth centres and three people working in football clubs. When the empirical evidence was gathered, we found two main themes integration with under themes influence and rights and obligations and opportunities and difficulties with the under theme the collaboration.  The study's results have been analysed in the light of previous research, as well as the theoretical concepts of civil society, integration and empowerment.

  The result shows that youth centres and football clubs work with integration issues and that it is important to create a climate where young people can sense fellowship. Mainly on youth centres language was a barrier which sometimes could complicate the process of integration. In football clubs had the youth not always the language skills but the leaders stated that when language was not there other young people could help to translate and explain. Leaders in football clubs specified all the young people who train and play with them had difficult to take place in the established clubs and they saw problems with the integration when established clubs would not or could not accommodate all who want to participate in the club. However, they believed that young people could start in their team and later move on to the second, which they also help young people to do.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Andersson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Bogren, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Ungdomsutredares bedömningar och tankar om pojkar och flickor med social problematik: En vinjettstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is that from a gender perspective, highlighting how investigating social workers assess and justify the decisions concerning youth with socially destructive behavior. The focus is on the similarities and differences constructed. In order to respond to our study, we interviewed six social workers in six municipalities who work with youth investigations. The interviews took place in the southern and central Sweden. Parallell to the interviews, we used a vignette that we designed and constructed ourselves. It contains a fictitious case of a youth with socially destructive behavior. Half of the interviewees had to answer the case where the youth had a girl's name and the other half in which the adolescent had a boy's name. Selected theories that have been used to create an understanding of our research problem is the gender system and professional ethics. The results of our empirical data gave us several conclusions. The outcomes of this study shows that social workers holds a gender awareness when working with investigations of teenaged boys and girls. However the results also show the complexity that exists in regard to possess a conscious approach to the gender impact of youth investigations among social workers. It appears that the social workers seem to react and act slightly different depending on whether the youth is a boy or a girl. Furthermore, the results indicate that the heavy workload affect the social workers investigative work and in turn the young people. Interesting findings were also the social workers descriptions of the importance of school's role in getting the girls and boys gone wrong to return to a healthy path in life. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Andersson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Sjölin, Torbjörn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  ”Nu tog jag hans barn, vad ska han göra med mina?”: En kvalitativ studie om hot och våld mot socialsekreterare inom Barn och familj.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Now I took his child, what will he do with mine?”

  A qualitative study on threat and violence aimed at social workers within child protective service.

  Authors:  Emma Andersson and Torbjörn Sjölin.

  Supervisor:  Peter Hultgren.

  Assessor: Barzoo Eliassi.

  Purpose: The purpose of this study is to examine how social workers within child protective service understand and experience threat and violence aimed at them in their profession and how these understandings and experiences affects their well-being. The study will provide an understanding of the subject at hand and can also lead way for new research areas of how to improve the well-being of social workers within this field.

   

  Method: A qualitative approach based on semistructured interviews has been used as method in this study. To collect empirical material seven currently working social workers from three different municipalities in the same region were interviewed.

  Theory: The theoretical points of this thesis has been Berger and Luckmanns theories about social construction, theory of social cognition and a model produced in the writing of how interaction between experience and understanding affects the well-being. The different theories and approaches has been a valuable tool to analyze the empirical material gathered in the study.

  Results: The result of this study is divided in different themes based on the purpose of the study. Our results indicate that social worker within child protective service consider

  threat and violence as occurring within their profession and that this perception has a negative impact on their well-being. Even though social workers consider threat and violence as not acceptable at work and perceive threat as a part of their job they continue to fulfill their obligations at work. The main explanation, found in this study, is that they consider the well-being of children as higher valued than their own.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Andersson, Frida Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Våld och hot om våld inom socialt arbete: - en studie om fem socialarbetares upplevelser och förståelse av våld och hot om våld från brukare2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand how social workers perceive and understand violence and threats of violence from clients, and how it effect their working environment. It seems that the respondents understand the violence and threats of violence from clients as a result of the clients background problems, vulnerability, dependency and from “the reason" that the client is currently in the contact with the organization. How respondents interpret the client´s behaviour based on the above-mentioned factors, seem to determine how the respondents perceive and define the violence and threats of violence by clients directed against them. Interestingly enough, although all respondents in the study experienced violence and threats of violence from clients, none of them perceived themselves as exposed at work. The answer to this is consensual. The respondents argue that they “knew what they got into" and thus violence and threats of violence from clients can be considered as part of the work, that the social workers must be aware of in order to work within the organization.

   

  A further aim of this study was to examine how the social workers views the matter of who’s responsible for the threats and violent incidents and how to "best" encounter the violence and threats of violence within the organization. The respondents argue that it is when the social workers communicate in a wrong way, use their power or give "bad decisions" to the clients that most threats and violent incidents occur. The role that the respondents construct for themselves can be understood as they need to ,in their professional role "withstand a little bit" of violence and threats of violence from clients. The respondents then becomes mainly responsible for the threats and violent incidents, because they communicated in a wrong way, used the "unnecessary" exercise of power, or gave "bad decisions" to clients. The clients responsibility is then reduced due to the fact that the client merely reacts to how the respondent acted towards the client. The key element in the prevention of violence and threats of violence seems to be the way the respondents builds relations to the client. However, it also appears that the respondents expect a certain amount of violence and threats of violence from clients. Violence and threats of violence therefore run the risk of becoming something that the respondents get used to and sometimes expect, and something that they to some extent can protect themselves from, but never fully avoid or prevent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Våld och hot om våld inom socialt arbete
 • 135. Andersson, Gunnar
  et al.
  Eliasson-Lappalainen, Rosmari
  Hallberg, Margareta
  Kärfve, Eva
  Lindberg, Mats
  Olofsson, Gunnar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Sunesson, Sune
  Svensson, Lennart
  Minnesord: Thomas Brante 1947–20162016Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 53, nr 4, s. 437-442Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Minnesord Thomas Brante
 • 136.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Johansson, Sandra
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Leva och bo i Västra Torsås2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstract

  Leva och Bo i Västra Torsås

  Författad av:

  Hanna Andersson och Sandra Johansson

  Studien är ett uppdrag som har syftat till att genomföra en utredning om invånarna i Västra Torsås åt Sockenrådet. Avsikten med utredningen är att kartlägga invånarnas åsikter och attityder. Slutprodukten ska sedan fungera som ett styrdokument och vägleda Sockenrådet i det framtida arbetet.

  Uppsatsens fokus ligger på invånarna i Västra Torsås vardagstrivsel. Vi undersöker om det finns faktorer som är grundläggande för att trivas i samhället, dessa är: kön, ålder, hem- och familjesituation, arbetssituation, bakgrund, människor i individens närhet, gemenskap samt förenings- och fritidsaktiviteter.

  Vi använde oss av en av en enkätundersökning. Urvalet utgjordes av ett proportionellt stratifierat urval på 15 procent av totalpopulationen i åldrarna 20-79 år. Den slutgiltiga svarsfrekvensen blev 65 procent. Datamaterialet bearbetades sedan i statistikprogrammet SPSS. Resultatet analyserades utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter som var normer, fält och kapital och anpassning.

  För att Västra Torsås invånare ska kunna uppleva vardagstrivsel erfordras; att normerna överensstämmer och följs, att individen innehar vissa kapital, av omgivningen, ansedda som de rätta, samt att individen är anpassad genom att de krav som ställs är uppfyllda. Vi konstaterar även att samtliga ovan nämnda faktorer förutom kön och ålder påverkar om invånarna i Västra Torsås upplever vardagstrivsel eller ej

  Nyckelord: Normer, Anpassning, Vardagstrivsel, Glesbygd

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Linköping University.
  Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa
  Linköping University.
  Nilsson, Magnus
  Karlstad Uiversity.
  Närvänen, Anna-Liisa
  Linköping University.
  Att leva med tiden: Samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att leva med tiden handlar om vad ålder och åldrande kan betyda i olika sammanhang och hur betydelsen förändras över tid och rum. I boken diskuteras olika samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på ålder och åldrande. Boken belyser vilka konsekvenser vetenskapliga sätt att se på åldrande kan få i analys av, och relation till, vardagsliv, vetenskaplig verksamhet och i det offentliga livet. Förutom historiska tillbakablickar presenteras också teorier om ålder, normalitet och identitet samt ålder ur ett intersektionellt perspektiv.

 • 138.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Nilsson, Emely
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  "Det ska inte vara lätt att knarka": En studie om sprututbyte och svensk narkotikapolitik.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The drug treatment staff attitude towards needle exchange is what investigates in this study. The aim of this study is to see what’s affecting the standpoints in the needle exchange issue and also to investigate if the needle exchange is compatible with Swedish drug policy. The study has a qualitative approach and it’s based on eight semi-structured interviews with drug treatment staff. To analyze the empirical material we’ve used Berger and Luckmanns social construction theory, the theoretical concept profession socialization and the four ethical principles: autonomy principle, goodness maximization principle, harm minimization principle and the principle of justice.

  The result of this study shows that drug treatment staffs are negative to needle exchange efficacy. They don’t believe that needle exchange is compatible with Swedish drug policy which strives for a drug free society. The drug treatment staffs are worried about that harm reduction interventions, such as needle exchange, will lead to a liberalized drug policy and that drug use will be legitimized. They fear that the drug policy will be weakened with harm reduction. The results illustrate that there are numerous factors that influence staff attitudes towards needle exchange, these are profession socialization, workplace, organization, context, the current drug policy as well as knowledgeable of the needle exchange.

  Keywords: Needle exchange, Injection drug users, Drug treatment staff, Harm reduction and Swedish drug policy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139.
  Andersson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Lindgren, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  ”Men utbrändhet och stress, är det så allvarligt egentligen?”: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare hanterar arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to identify how social workers experience and handle work related stress in order to understand how stress can be handled on an individual level. The study was based on a qualitative study and used semi-structured interviews. Interviews with professionals showed that stress mainly occur in absence of control. Social workers use social support and structure their work to reduce demands, to handle stress. The professionals also believe that limits and distance in work is key. Social workers use these different strategies to handle stress, yet some of the issues is adjusted within the organisation. Various organizational factors may contribute or prevent a burnout. In conclusion although the professionals can form their work situation by using these techniques to reduce stress, some problems will remain because it is controlled within the organisation.

  Keywords: Social worker, work related stress, burnout, social services, work situation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Andersson, Kajsa
  Högskolan i Kalmar. Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Under Kafferasten: En studie av genus på ett kontor på försäkringskassan2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The main purpose off this essay is to understand what different ways women and men use to communicate and make themselves acknowledged by their co-workers.  This is done by interviews with people at an ordinary office and trough observations at the workplace. A qualitative method was entrenched and seven respondents, four women and three men, age 43-55 was interviewed.

   

  The theoretical frame contains theories from Goffman’s dramaturgic perspective such as roles, facade etc.  The theories concerning gender come from Hirdman’s different analyses on how the relations between men and women take form.

   

  The data collected shows that men and women use their body language, voice and accessories in different ways to make themselves acknowledge at the office. The study also shows that both sexes have very specific ideas about how it’s proper to dress and act at work for the other sex. Discussions about gender showed that both men and women are fairly suspicious when it comes to issues like allocating according to sex.

   

  Key words: gender, roles, interaction

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141.
  Andersson, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Kalmar. Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Danfort, Annelie
  Högskolan i Kalmar. Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Från ett socialt problem till kult: En studie av raggarkulturen förr och nu2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Youth culture and social problems associated with youth groups have existed for decades. We have chosen an explorative case study design to highlight young people's revolt against parents and society and how society has dealt with social problems of youth and how those were perceived. “Raggare” were considered a major social problem in society. The material in the study comes from eight qualitative interviews and literature of previous research of the current youth culture. The material also comes from a document study, which shows the social problems in connection with the youth cultures celebration of the midsummer festival in Öland. We have analyzed and clarified the image of “Raggare” past and present and found mechanisms that changed the “Raggare” culture from being a major social problem to the accepted as a pastime today. Our theoretical framework builds on previous research of the current youth culture, subcultures, deviant, symbols and symbolic interaktionism. We assume that theorist Zygmunt Baumans discussion of "we" and "them", Stanley Cohens term "moral panic" and Erving Goffmans dramaturgical perspective reflect our study in an informative approach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Andersson, Klas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Holgersson, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Manliga förebilder inom socialt arbete: föreställningar, praktik och organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Among those who graduate from the various schools of Social work in Sweden are a great majority women. At the same time men are sought after in the work field.  But not just to level up the equality between the sexes, but also to fill a gender specific niche to counter up a need for male role models. But a closer look at this need and the types of functions set to cater for it shows that male role models as a concept vary between contexts. In this study we examine the concepts and the practices of male role models in three different settings: a municipal social care center offering young boys male bonding activities; a non-profit organization warding young people from drug abuse and criminal behavior; and last, a long term residential home for young boys between the ages 13 and 19. Our research shows that the concept of the male role model vary between the organizations and less so within. By the means of semi-structured interviews we examine representatives from the three organizations and their both personal and professional views on what a male role model is. By using a social-constructionistic frame work to understand and interpret our data we conclude that the concept of a male role model is used out of different ideas of manliness; either a man who transcends gender stereotypes, or a man who manifests them – a fact that per se contests the idea of gender as innate. How these come to vary is a question of the conditions of the organization when it comes to the relationship between professional and client of either being conditioned by official constraints or personal closeness. But the pivotal factor to understand the variations is the gender mix. The organizations representing a stereotypical concept of manliness are almost exclusively of one sex, while the other hold equal amounts of women and men. To transcend the barrier of gender stereotypes it is necessary to share experience of both sexes for creating awareness of sameness, instead of claiming difference. This can also help give the young male client an alternative approach to an adult male identity beyond his socially given horizon.         

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Andersson, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Johansson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Man gör ju vad man kan för varandra": Makars roll i en parrelation med en demenssjuk partner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore spouses' roles in a relationship with a partner with dementia and to understand spouses' situations at home. The study was focusing on gender roles and authority in relationships between the spousal caregivers and their partners with dementia. The method used for this study was qualitative content analysis and the data was collected from seven interviews with spousal caregivers about their roles as partners of people with dementia. By critically examining Twiggs three models, carers as resources, caregivers as co-workers and carers as co-clients, we have been able to visualize how spouses can look upon their role to their partners with dementia. A fourth model has been added to a modification of Twiggs models, because spouse's roles didn't fit into any of Twiggs already existing models. There is not a big gender difference about spousal care for a partner, and the caregivers are in a highly extent affected of the situation with a partner with dementia. Spouses role can fit in with partners as carers, which is a fourth model added to Twiggs original three models.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Andersson, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Midböe, Moa
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  PÅ NÅGOT VIS SÅ ÄR DET NÅGOT SJÄLVISKT: En studie om drivkrafter till frivilligt engagemang i Svenska Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Frivilligt socialt arbete präglas ofta av en asymmetrisk relation, där den frivillige ger och hjälpmottagaren tar emot. Denna asymmetri kan vara problematisk och kan påverka vilka drivkrafter som ligger bakom engagemang. En frivillig verksamhet som betonar ömsesidighet är Svenska Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade. Denna verksamhet beskrivs som ett försök att underlätta introduktionen i det svenska samhället för personer som nyligen invandrat. Syftet med det här examensarbetet är att förstå drivkrafterna bakom frivilligas engagemang i Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade. Genom kvalitativ metod bestående av nio stycken informella intervjuer med frivilligengagerade i verksamheten har vi samlat empiri till studien. Resultatet har analyserats utifrån rationell valhandlingsteori och teoretiska begrepp som altruism och egennytta. Resultatet visar på en mängd olika positiva utbyten av frivilligengagemanget som därmed fungerar som drivkrafter. Det är en individorienterad syn på frivilligt socialt arbete som blir tydlig, då de egennyttiga drivkrafterna framstår som viktiga och där tron på att åstadkomma en samhällsförändring inte är direkt uttalad även om den ibland kan anas. Ömsesidigheten i utbytet och de, från respondenternas sida, uttalade egennyttiga drivkrafterna är slående, vilka tidigare inte varit framträdande i forskningen om frivilligt socialt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Andersson, Nina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Blomberg, Helena
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Ung och stressad: En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser och hantering av skolans krav2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A considerable number young of students are suffering from sociopsychological complaints. The psychological complaints emerge from differnt sources. Important factors for psychological well being are experiences of a satisfactory social network, efficient coping strategies and a supportive school climate.

  The aim of this study was to examine how young girls in the age of 16-18 years old experience and cope with demands from school. To fulfill the aim of this study we have five questions: What do the girls apprehend as a satisfactory/unsatisfactory working environment? How do the girls define stress? How do the girls cope with stress? What importance has leisure time? What importance has the social network?

   

  The method we used for this study was qualitative and the material was collected through four focus groups. Fourteen girls were interviewed from four different school classes with different profiles. The theoretical framework used to analyze the findings consisted of the demand-control-model created by Karasek & Theorell, Antonovsky’s KASAM theory and Selyes GAS-theory.

   

  Stress expressed by the girls in this study is described as an unbalance between workload and available time. The analysis shows that most of the girls in the study experience school as a demanding setting that create strain. Furthermore, the results indicate that experienced demands not only originate from school but also from the girls themselves and by comparison with classmates. A satisfactory school environment is described as possibilities to influence the school work and the structrue of courses. Also a good relationship with teachers as well as classmates where pointed out as important factors. Strategies the girls use to cope with stress and demands are structuration, priority and planning. Some of the girls also think that a positive attitude towards life, regular eating and sleeping are important factors in coping with stress.

  All the girls describs leisure time as significant.  Most girls practice sport activites but activities as playing instrument, watching movies and spending time with peers is also mentioned. All of the girls find their leisure time as of importance for them to relax and revive from the strain caused by school. However, some girls find it hard to fully relax during leisure activites and also think that time for leisure is too limited.

  The social network is aslo seen as an important instrument in coping with strain. Most of the girls in this study do talk to family or friends in times of hardship.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146.
  Andersson, Rebecca
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hansson Bonin, Isabella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  ADHD-problematik på behandlingshem: En kvalitativ studie om hur socialarbetare identifierar, behandlar och bemöter brukare med ADHD-problematik på behandlingshem 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with this study was to get an understanding of how social workers on treatment centers where substance abuse occur identify ADHD among the patients and how the social workers in their daily work treat and meet patients with ADHD. The study was based on eight interviews with social workers on three different treatment centers in Sweden. The result has been analyzed with a content analysis. The theories used in this study are Howard Becker’s labeling theory and equifinality and multifinality, which derive from the systems theory.

   

  The result of the study was that the social workers do not identify ADHD among their patients, but they adjust the treatment after what needs the individual patient have. These needs are for instance need of security and predictability. These needs are being considered in the treatment in the daily work since the social workers use a treatment that consists of structure, routines and schedules. This treatment is used on every patient and is not adjusted whether a diagnosis exists or not. How the social workers meet the patients can however be different for patients with ADHD since the social workers find clearness, alliance and trust as important in the meeting with these patients. This can however differ depending on what the social workers focus on in the treatment. The social workers on one of the treatment centers focus on the substance abuse, the social workers on another treatment center focus on the disability and in one treatment center both of these are in focus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Andersson, Robert
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för polisiärt arbete.
  En kommentar til Henrik Tham2019Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 106, nr 2, s. 266-271Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148. Andersson, Robert
  Från behandling till hårdare tag?: En kritisk analys av högervågsargumentet inom svensk kriminalpolitik2019Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 106, nr 1, s. 19-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article I address the question of whether there has been a punitive turn in Swedish crime policy or not. Since the punitive turn is connected to the downfall of the rehabilitative ideal, and to what David Garland has termed penal welfar-ism, I make my argument with reference to these phenomena in Sweden. I claim that there were two rationales behind the penal welfare state and the rehabilita-tive ideal in Sweden: a social liberal rationale built on paternalism and interven-tionism, and a social democratic rationale built on Marxist class analysis. My argument is that while penal welfarism is still operating in Sweden, the social liberal rationale has been discarded. This means that the social democratic rationale built on Marxist class analysis is now the single dominating force behind Swedish penal welfarism. The argument for a punitive turn in Sweden therefore has no support.

 • 149.
  Andersson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Bedömningen av "lämpliga" familjehem i Sverige och Australien.: En jämförande studie.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about the assessment of foster care families and what´s considered a suitable foster care home. It is a comparative study between two welfare countries, Sweden and Australia. The study aims to increase the understanding of social workers assessment on foster care families and examines what a suitable foster care home looks like for a few social workers in each country. The study was carried out through five qualitative interviews, three of them in Sweden and two of them in Australia. With a social constructivist theory the result was carried out and analysed. The result of the study shows differences in the way social workers in each country talk about the suitability of a foster carer. In Australia the social workers that participated in the study spoke about a suitable foster family as a family that is safe and can provide a safe environment. In Sweden the social workers spoke about a suitable family as a secure and stable family. The result of the study also shows similarities between the two countries, as an example the nuclear family is still the norm and other family structures are exceptions of the norm.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Andréasson, Tova
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  ”Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig” : En kvantitativ studie av enhetschefers agerande inom äldreomsorgen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent

  - A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen Assessor: Kerstin Arnesson

  Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it can affect both employees and the elderly. The purpose of this study was to investigate why first line managers act differently in elderly care, by analyzing the relationships between education and first line manager's actions. We also wanted to investigate whether managers act on the basis of education or guidance documents. To achieve the purpose of this study, a quantitative approach was used. All first line managers in elderly care in Kalmar County, Blekinge County and Kronoberg County were given the opportunity to answer a survey online. We analyzed the answers by performing different analyzes with the program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). To analyze the results of the study, concepts of leadership and profession were used. The study concluded that the first line managers with social education acted more alike than other professions. It also showed that first line managers with more experience used guidance documents to a greater extent than first line managers with less experience. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 av 2515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf