lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 358
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Frost, Hedwig
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  EU:s hot mot den Svenska modellen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den Svenska modellen har gått från en omfattande lagregleringsreform på 70-talet, till ett stadigt tillstånd där bland annat rättigheter så som förenings- och förhandlingsrätt, rätten till information samt fredsplikt skyddas genom kollektivavtal.

  Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att staten har överfört beslutsmakt till unionen och dess institutioner, vilket gör att unionen har en överstatlig karaktär där unionsrätten går före nationell rätt vid en konfliktsituation.

  Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har den Svenska modellen och framför allt kollektivavtalens ställning fått en annan betydelse. En av orsaken till detta att de svenska kollektivavtalen inte uppfyller unionens krav vid implementering av direktiv, då direktiven skall omfatta alla arbetstagare och arbetsgivare. Kollektivavtalen i Sverige binder endast de parter som avtalet är slutet mellan. Då kollektivavtalen inte kan användas som ett implementeringsinstrument måste Sverige implementera direktiv från unionen genom lagstiftning, som då inbegriper alla parter på arbetsmarknaden. Det medför en ökad lagstiftningsprocess, som innebär att beslutsbefogenheterna tas från arbetsmarknadsparterna och ges till staten.

  Inom många länder i Europa används så kallade allmängiltiga kollektivavtal. Dessa kollektivavtal förklaras allmängiltiga av en myndighet i berört land, och inbegriper alla på arbetsmarknaden inom exempelvis en region. Denna typ av kollektivavtal återfinns inte Sverige. Det är dock en av mina slutsatser i denna uppsats, att använda sig av allmängiltiga kollektivavtal i Sverige skulle kunna innebära en upprätthållning av den Svenska modellen och kollektivavtalens status.

 • 102.
  Furuhagen, Björn
  Uppsala University, Sweden.
  Från fjärdingsman till närpolis: en kortfattad svensk polishistoria2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Polisen intar på flera sätt en central position i samhällslivet. Den är statens instrument för att upprätthålla lag och ordning och för att bekämpa brott. För medborgarna är polisen av största betydelse, då den dels är en instans som medborgaren vänder sig till för att få hjälp och skydd, dels är en instans som kan utöva makt över medborgaren. Polisen samarbetar dessutom med andra aktörer i samhället, bland annat kommunala instanser som skolor och sociala myndigheter. För att förstå dagens polis behövs historiska perspektiv. Vår nutida polis är nämligen en produkt av en historisk utveckling med djupa rötter.

   

  Det finns emellertid inte någon modern översikt som på ett samlat sett behandlar den svenska polisens historia fram till idag. Den här kortfattade historiken fyller denna lucka genom att beskriva den svenska polisens historia, främst under 1900-talet. Syftet är att ge en bild av hur polisen styrts, hur den varit organiserad och arbetat. Det säger i sin tur mycket om polisens roll i samhället och dess förhållande till medborgarna. Den svenska säkerhetspolisens historia tas däremot inte upp i denna text, inte heller den rättshistoriska utvecklingen av polisrätten.

   

   Målgruppen för den här historiken är studenter och yrkesverksamma som behöver få en bild av polisens historiska utveckling, till exempel poliser och andra anställda inom rättsväsendet eller studenter inom polisutbildningen. I slutet finns en kort kommenterad bibliografi för den som vill fördjupa sig med mer läsning. Fotnoterna ger också utförliga hänvisningar till källor och litteratur.

     Förutom en bakgrundsteckning byggd på annan litteratur om polisens äldre historia, bygger den här texten på genomgångar och analyser av de statliga offentliga utredningarna om den svenska polisen under 1900-talet. Sedan 1922, då serien statens offentliga utredningar (SOU) började ges ut, har den svenska polisen varit föremål för fler än 100 sådana utredningar. Vissa har utrett endast begränsade delar av polisens verksamhet medan andra utrett hela polisens organisation, arbete och inriktning.[1] Förutom alla dessa utredningar finns utredningar gjorda före 1922 och mindre utredningar och betänkanden gjorda på departementsnivå.[2]

   

  För att avgränsa denna korta historik fokuseras den på hur den svenska polisen styrts, organiserat och arbetat. De statliga utredningarna innehåller ofta utförliga beskrivningar om detta. Utredningarna visar också hur statsmakterna sett på polisen, vad man har velat använda polisen till och hur man ansett att den ska fungera. Vad som här skildras blir således inte endast en historia om den svenska polisen, utan det blir också en historia synen på den svenska polisen sedd genom de statliga utredningarna.

   

  En återkommande fråga i svensk polishistoria under 1900 talet har varit balansen mellan statligt respektive kommunalt inflytande över polisen och de därmed sammanhängande frågorna kring hur polisen bäst ska fungera i lokalsamhället och i kontakterna med medborgarna. Det finns mycket som tyder på att det statliga inflytandet visserligen effektiviserat och utvecklat polisen, men att det samtidigt försvårat polisens förankring bland medborgarna och i lokalsamhället. Denna problematik är en röd linje även i denna historik. Vi ska emellertid börja med polisväsendets ursprung och uppkomst långt tillbaka i tiden, och då måste utvecklingen utanför Sverige kort skisseras i generella drag. Svensk polis har nämligen utvecklats i linje med polisen i andra länder i vår närhet.

   

   

  [1] En sökning med trunkering (polis*) i Riksdagsbibliotekets databas över samtliga SOU ger 103 poster.

  [2] Departementspromemorior den så kallade DS serien

 • 103.
  Gallardo, Wiktor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Belastningsregister: En balansgång med den personliga integriteten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid studiens tidpunkt finns det inget lagligt hinder för att arbetsgivare får begära utdrag

  ur belastningsregistret ifrån arbetssökande. Inom skol och barnomsorg är detta ett krav

  på arbetsgivare men registerkontroll har ökat kraftigt även i andra branscher. Denna

  uppsats syftar till att beskriva och analysera intresseavvägningen mellan arbetsgivarens

  intresse av registerkontroll och arbetssökandes personliga integritet. För att besvara

  studiens frågeställningar har rättsdogmatisk metod tillämpats och kompletterats av fyra

  intervjuer med arbetsgivare ifrån olika yrkesbranscher. Vad som framgår av både teori

  och empiri är att arbetsgivare lägger förvånansvärt lite tanke på hanteringen av

  registerkontrollen. Studien resulterar i en stark uppmaning till att arbetsgivare som i

  dagsläget kräver utdrag ur belastningsregister se över sitt syfte med registerkontroll. Ifall

  där finns ett gediget syfte bör dessa antecknas i någon form av policydokument, men stor

  chans är att arbetsgivarens intresse kan tillgodoses på annat vis. Vi vet nämligen att

  registerkontroll utgör ett stort hinder för före detta kriminella att komma tillbaka till ett

  lagligt liv.

 • 104.
  Georgii, Stephanie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Det gränslösa arbetets psykiska ohälsa: En uppsats kring hur den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kan komma att påverka arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine the legal regulation of the Labour laws regarding the

  psychosocial work environment for employees, as well as the responsibility that the employer

  has regarding this. The essay also aims to examine how, in the future, the new regulation from

  the Swedish Work Authority regarding the organization and social work environment can

  change the responsibility of the employer.

  The methodology of the study includes a juridical and a legal sociology method to analyze the

  material. This, in turn, will answer the research questions. The laws of the work environment

  act are based on the directive from the EU about the work laws. Besides there are regulations

  complementing this stating the responsibility of the employers regarding the employees.

  Throughout the essay, the aim continues to examine what changes the new regulation can

  make. It also continues to examine how this could change women’s psychological health. The

  analysis of the essay points out the different ways of how the new relegation can change the

  laws and secondly, the outcome of the work environment today. The analysis discusses how

  this can change the responsibility of the employer in regard to the work environment laws.

  The conclusions are that there is a regulation through the work environment law regarding the

  psychosocial environment. What there are not are examples of different concrete measures for

  the Employer to take action, in order for it to improve. There may be changes in the future

  regarding the psychosocial environment, especially for women. But before the new regulation

  is made valid, and because there are not any cases of this to date, it is hard to make a solid

  conclusion.

 • 105.
  Giertz, Lottie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA). Växjö Kommun.
  Gode män och förvaltare till vuxna huvudmän i Växjö kommun  ÅR 20142015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 106.
  Granér, Rolf
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Humorns funktion i polisarbetet2014Ingår i: Nordisk Politiforskning, ISSN 1894-8693, Vol. 1, nr 1, s. 9-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this text is to discuss the function of police humour, especially in the group of patrolling policemen. The discussion is primarily based on a literature study combined with data from qualitative interviews and participant observations. Basically «joking relationships» are considered a form of play which gives the individuals involved a relative freedom from responsibility. In terms of dealing with frustration with work including resistance against authorities, internal joking can be considered a form of parenthesis behaviour, i.e. it expresses parts of the personality that are suppressed through demands of authoritative and correct behaviour in the outer world. Joking can be seen as a form of diversion, partly through making distance to anxiety provoking situations, partly through rejecting aggressive situations to more neutral ones. Furthermore joking is a way to devalue the world around, to idealize the police collective in order to relieve feelings of guilt, and enhance emotions of moral superiority. In terms of internal relationship joking can be seen as ways of strengthen group cohesion. This is done by marking a boundary to different outgroups. Humour can be a way of establishing norms and giving sanctions for non-accepted behaviours, to investigate what is accepted in the group, to express feedback, to deal with conflicts, distribution of power and status and a mean of socialisation of new members.

 • 107.
  Granér, Rolf
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU.
  Police work between legitimacy and effiency: Handling the expectations on the role of the police2007Ingår i: In Tension between Organization and Profession: Professionals in Nordic Public Service / [ed] Carola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G Svensson, Pamela Denicolo, Lund: Nordic Academic Press, 2007, 1, s. 303-321Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions.

  The authors’ analyses are set against a background of rising rates of sick leave, more cases of mental burnout, decreasing resources and constant demand for professional improvement. Rapid changes in organizations, such as new forms of leadership, new technology and management by documents and the call for client-oriented practices are part of the professional working life.

  The individual professional is the prime focus of this book. Tensions that arise between the individual and the organization/profession are illustrated by a range of examples of problems that public officals, such as teachers, policemen and nurses, are confronted with on a daily basis.

  The authors discuss subjects such as increased individualization, complexity in relationships, intensified pace and fragmentation of work.

  The title In Tension between Organization and Profession intends to signal an invitation to further the research about a dynamic field where today’s professionals meet the requirements of their professions and organizations.

 • 108.
  Granér, Rolf
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Resumé av den femte Nordiska polisforskningskonferensen2014Ingår i: Nordisk Politiforskning, ISSN 1894-8693, nr 2, s. 171-179Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 109.
  Granér, Rolf
  Karlstad University.
  "Riktigt" polisarbete och "skitjobb": aspekter på patrullerande polisers yrkeskultur2004Ingår i: Polispsykologi / [ed] Sven Å Christianson, Pär Anders Granhag, Stockholm: Natur och kultur, 2004, s. 36-50Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En polis ställs ofta inför mycket svåra situationer där det gäller att snabbt kunna agera på rätt sätt och bemöta olika människor under skilda förhållanden: drogpåverkade personer, människor i psykisk obalans, misstänkta gärningsmän, vittnen, brottsoffer, och en upprörd eller oroad allmänhet.

  På senare år har man inom polisutbildningen uppmärksammat behovet av ökad psykologisk kunskap. Förutom undervisningen i grundläggande beteendevetenskapliga moment behövs koppling till den direkta operativa polisverksamheten. Hitintills har det saknats kurslitteratur som på ett lättillgängligt sätt integrerar psykologisk teori och metod med olika verksamhets- och problemområden i polisarbetet.

  Polispsykologi står de tillämpade aspekterna i centrum. Exempel på frågeställningar är: Vilka psykologiska faktorer är viktiga vid biljakter? Hur är sambandet mellan stress och benägenhet att använda sitt tjänstevapen? Hur förhandlar man med en självmordskandidat? Vad kännetecknar personer med olika psykiska störningar? Hur kan man förebygga krisreaktioner och hantera egen stress vid traumatiska händelser? Finns en särskild poliskultur och hur förhåller sig polisväsendet till vetenskap och nya rön? Ska en polis ha högre moral än andra medborgare? Hur agerar man när man misstänker att kolleger har betett sig på ett felaktigt sett? Hur hanterar man personliga angrepp (alla poliser är svin)? Hur bör man intervjua vittnen? Hur arrangeras en rättvis vittneskonfrontation? Hur avslöjar man en lögnare? Hur ingriper man i familjevåldssituationer? Hur kan man se om ett mord maskerats som självmord? Hur bemöter man drogpåverkade personer vid ingripanden?

  Boken är avsedd dels för den grundläggande polisutbildningen, dels för yrkesverksamma poliser (bl a i vidareutbildningar).

 • 110.
  Granér, Rolf
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Selvstendige sheriffer eller lojale byråkrater: om patruljerende politis yrkeskultur2014Ingår i: Innföring i politivitenskap / [ed] Paul Larsson, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus og Rolf Granér, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014, 1, s. 134-152Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 111.
  Granér, Rolf
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU.
  Självständiga sheriffer eller lojala byråkrater: om patrullerande polisers yrkeskultur2006Ingår i: Bilder av polisarbete: Samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav / [ed] Lena Agevall, Håkan Jenner, Växjö: Växjö University Press , 2006, s. 35-49Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här antologin ges några bilder av polisarbete. Författarna representerar olika ämnen och har skilda infallsvinklar på frågan. Men sammanhållande teman är samhällsuppdraget – att skydda demokratiska värden – samt de professionella och etiska dilemman och kunskapskrav som är förknippade med uppdraget. Boken har sitt upphov i en seminarieserie om polisforskning som under två års tid anordnades vid Växjö universitet.

  Här diskuteras polisarbete som en uppgift att hantera dilemman, yrkeskulturen, bemötandet av personer med psykiatriska problem, samarbetet med socialtjänsten vid tvångsomhändertaganden, rättstatliga krav, arbetet med inre utlänningskontroll, hur poliser skildras i kriminallitteraturen vilket kan påverka allmänhetens syn och hur genusaspekten tar sig uttryck i utbildningen.

  Boken vänder sig till dem som är intresserade av polisarbete och även till dem som har ett mer övergripande intresse för professionsfrågor och de krav som kan ställas på tjänstemän i en offentlig verksamhet.

  Redaktörerna Lena Agevall, docent i statsvetenskap, och Håkan Jenner, professor i pedagogik, är verksamma vid Växjö universitet.

 • 112.
  Granér, Rolf
  Karlstad University, Sweden.
  "Stämningen är rå men hjärtlig": Aspekter på humorns gruppsykologiska funktioner bland poliser2000Rapport (Refereegranskat)
 • 113. Granér, Rolf
  et al.
  Knutsson, Maria
  Polishögskolan Solna.
  Etik i polisarbete2000Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Polisens samhällsuppdrag handlar om att arbeta för trygghet,sanning och rättvisa och att värna om demokratin. Därmed har polisen ett moraliskt uppdrag. I polisarbetet uppstår ständigt moraliska konflikter. Polisen tvingas att möta mänsklig ondska,utöva makt och använda våld. Friheten att bestämma över sitt liv ställs mot egen och andras trygghet, polisingripanden riskerar att upplevas som kränkande etc.

  Etik i polisarbete är en bok om polisarbetets villkor ur ett yrkes-etiskt perspektiv. Den bygger på moraliska frågor som definierats av praktiskt verksamma poliser. En bärande tanke är att dialog och öppenhet är förutsättningar för att det goda polisarbetet skall kunna utvecklas. Speciell tonvikt läggs på vad som styr bedömningar och handlande, såväl i relation till dem polisen verkar gentemot, som internt i polisorganisationen.Framställningen är rik på exempel och bygger på intervjuer,diskussioner och enkätundersökningar om polisers yrkesetik.

  Boken vänder sig i första hand till verksamma inom polisorganisationen. Den kan emellertid även läsas av andra som vill få en inblick i polisarbetets villkor bortom massmedias schabloner.

 • 114. Granér, Rolf
  et al.
  Knutsson, Maria
  Perspektiv på polisetik2001Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Perspektiv på polisetik består av en serie artiklar som på olika sätt bidrar till den pågående diskussionen om etik i polisens verksamhet.

  Boken tar avstamp i en diskussion om polisens samhällsuppdrag och hur detta kommer till uttryck i organisationskultur,grupprocesser och enskilda polisers ställningstaganden. Vilka moraliska värden ligger till grund för polisarbetets innehåll? Hur kan kan moralfilosofiska redskap komma till användning i det dagliga arbetet? Speciella avsnitt ägnas åt våld, våldsanvändning och ondska.

  Boken har vuxit fram i nära samarbete med polisens etikhandledare. Den vänder sig till verksamma inom polisorganisationen men även till dem som har intresse av yrkesetik inom andra verksamheter.

 • 115.
  Granér, Rolf
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Kronkvist, Ola
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Kontroll av og i politiorganisasjonen2014Ingår i: Införing i politivitenskap / [ed] Paul Larsson, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus og Rolf Granér, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014, 1, s. 53-78Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 116.
  Granér, Rolf
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Kronkvist, OlaLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  The Past, the Present and the Future of Police Research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research Seminar2015Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 117.
  Granér, Rolf
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Kronkvist, Ola
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Helmer, Christian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Lidholm-Ström, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Upplevelsen av trygghet i Arbay/Dalbo: En kvalitativ intervjustudie2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 118.
  Gunnarsson, Anna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Arbetsgivarens respektive Försäkringskassans skyldigheter för arbetslivsinriktad rehabilitering: en rättsvetenskaplig studie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att kartlägga arbetsgivarens respektive Försäkringskassans ansvar

  för arbetslivsinriktad rehabilitering, genom lagtext, föreskrifter, domstolspraxis och doktrin. I

  den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns det tre huvudaktörer: arbetsgivaren,

  Försäkringskassan och arbetstagaren. Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot

  sina anställda, enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. I

  rehabiliteringsansvaret ingår sedan 1992 att arbetsgivaren ska genomföra en

  rehabiliteringsutredning när den anställde varit helt eller delvis borta från arbetet under en tid.

  Arbetsgivaren har även ett ansvar för arbetsanpassning av t.ex. arbetsuppgifter, för att på så

  sätt möjliggöra för arbetstagaren att kunna fortsätta sitt arbete trots eventuell nedsatt

  arbetsförmåga.

  Utredningen ska sedan lämnas till Försäkringskassan inom åtta veckor. Utifrån arbetsgivarens

  rehabiliteringsutredning ska Försäkringskassan sedan upprätta en rehabiliteringsplan.

  Ändamålet med planen är att den försäkrade ska få den rehabilitering som behövs för att

  denne ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt. I de fall där det finns behov ska

  Försäkringskassan även kalla den försäkrade till ett avstämningsmöte, för att så snart som

  möjligt fånga upp den försäkrades möjlighet att återgå till arbete och vilket behov den

  försäkrades har av stöd i den processen. De olika typer av rehabiliteringsåtgärder som kan bli

  aktuella är främst arbetsträning och utbildning. Även arbetstagaren har ett

  rehabiliteringsansvar som går ut på att arbetstagaren aktivt måste delta i

  rehabiliteringsåtgärderna.

  Ansvars- och rollfördelningen mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren är inte helt

  självklar utan det finns en inbakad problematik. Denna problematik tros bero på den

  otydlighet som finns mellan aktörernas ansvarsområden. I betänkandet SOU 2006:107 ger

  utredningen förslag på åtgärder för att tydliggöra lagarna och då också förtydliga ansvars- och

  rollfördelningen mellan aktörerna. Dessa förslag diskuteras vidare i uppsatsens avslutande

  kapitel.

 • 119.
  Gustafsson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Magkänsla mot matematik: Kan mekanisk rekrytering förhindra diskriminering?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate if a mechanical recruitment process could be a useful tool for employers to avoid discrimination. National and international law protect jobseekers from discrimination during the recruiting process. Despite this individuals frequently report that they are treated unfairly when they apply for a job. In line with this research shows that some individuals do not have the same opportunities in the labour market as the rest of the population. This study focus on discrimination based on ethnicity, age, gender or disability.

  Today most of the hiring decisions are based on employers professional judgement. This constitute a potential risk for discrimination since the judgement can be influenced by prejudices and stereotypes. The research shows that employers tend to measure variables which are not relevant for individuals future job performance when they make decisions in selection processes. A mechanical approach for the recruitment can broadly correct for this since it is based on standardized procedures that eliminates human judgement. The data collection of candidates strictly relate to a defined job profile which only contains criterions that are of importance for the employment. Pre-specified algorithms are later on used for combining each candidates data into an overall assessment. This regulates that the same criteria is measured for all individuals. In order to analyse the material a legal dogmatic method has been combined with a legal sociology method.

 • 120.
  Gustafsson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sveriges väg till att försöka förhindra missbruk av visstidsanställningar: Ur ett europarättsligt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay aims to study the new regulation of the Swedish legislation regarding fixed-term work with a comparison to the EU directive 99/70/EC[1]. The essay also aims to study if the new legislation makes any difference for the individuals that has a fixed-term employment. The EU directive 99/70/EC is the legislation which shows how the member states in the EU are supposed to prevent employers from abusing frequent temporary employment and aims to protect the employees. Previously, an employer in Sweden could use the fixed-term contracts for temporary employments and just keep on giving the employee a temporary position in a spiral. In this way, the employer could avoid to give an employee a permanent employment and this makes for an unsafe future for the affected individual.

  In may 2016 Sweden, after criticism from the EU-commission, changed the Swedish legislation and aimed to stop the abusing of fixed-term contracts. Sweden wanted to try to keep the balance between the employer’s flexibility and the employee’s safety and this essay aims to investigate to what extent the change fulfills the purpose.

  [1] Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. Later know as the EU directive 99/70/EC.

 • 121.
  Gustafsson, Josefin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Jämställdhetsplaner: - ett värdefullt verktyg?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is about employer’s obligation to establish plans for equality between the sexes and the practical use of these plans. The aim is to clarify what national and international law states about plans for equality between the sexes, and to examplify how plans for equality between the sexes is used in practice.

  For this paper juricprudential metod with a social science perspective is used. Current law has been examined, but this paper also contains an empirical part consisting of interviews with two individuals from a municipality and a private company, and an examination of the two organizations’ plans for equality between the sexes.

  Employers with over 25 workers owe to establish a plan for equality between the sexes. Plans for equality between the sexes is a part of employers’ obligation to work with active measures. The purpose of active measures is to accelerate and help drive forward an increase in efforts to combat discrimination.

  Plans for equality between the sexes can be made in several ways depening on organization’s size and activity. The equality work should be targeted, but the law does not impose any requirements regarding distinct and measurable goals. A lack of distinct and measureable goals may result in less effictive equalitywork. Nor is there any requirements that employers have to implement the measures that has been written in the equalityplan.

  The company’s plan is drawn up with vague goals and formulation. The plan seems more like a equality policy. The lack of concreteness may make it hard to make sure that their plan for equality between the sexes has contribute to increased equality in the organisation. The municipality’s more concret plan may make it easier, and shows an example where the equalityplan may have contributed a greater equality.

 • 122.
  Gustafsson, Stina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den semidispositiva arbetstidsregleringen: att avvika från Arbetstidslagen genom centrala avtal2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Working Hours Act regulates the working time conditions and together with the Working Time Directive of EU both acts aim to protect the workers. However, with The Swedish Model it is possible to diverge from the law-regulations by collective agreement by the parts of the Swedish labor market. The purpose of this thesis is to examine the national and international law regulations and further on study a few selected Swedish central collective agreements to discover in which extension deviation from the law occur. The sections of the Working Hours Act’s that has been investigated is ordinary working time, daily rest, weekly rest periods, breaks and maximum weekly working time. To do this, a jurisprudential method has been used.

  The examination shows that agreements made by the parts of the labor market highly differentiate from Swedish law. This is due to adjustments to local conditions and flexible purposes. This effects the workers as the terms of their working hours can be found in different documents, international or Swedish law as well as in central or local collective agreements. Another effect of the deviation from the law is that the workers-organizations receive a great amount of power and influence of the workers working-conditions. They are responsible for negotiating for all the workers, whether they are members in the workers-organization or not. The Working Hours Act and the Work Environment Act have strong connections and the Swedish Working Environment Authority is currently working on a provision regarding the organizational and social working conditions. If it will be approved later this year it may influence the upcoming collective agreements. However, as of today, there is no assurance that the provision will be accepted.

  The possibility to replace the Working Hours Act by central collective agreements affects the protective intentions of the law. Instead of being confirmed in national law it is regulated in the collective agreements and therefore the protection of the workers varies depending on what sector they work.

 • 123.
  Göth, Caroline
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Balansen mellan strejkrätten och den fria rörligheten för tjänster2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The European Union consist of core principles and rights expressed in the Treaties of the European Union and by the Court of Justice of the European Union in its interpretations of Union law. Core principles such as the freedom to provide services and the right to take industrial actions are both expressed in Union law. When conflict arises between fundamental freedoms and fundamental rights it is within the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union to decide which of these are considered more important than the other. The question is how to balance economic freedom with social rights. In most cases economic freedoms, such as the free movement of services, are considered superior to social rights such as the right to strike and take industrial action.

 • 124.
  Hadjikhani, Melanie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Borg, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Det är lite gambling, man kan aldrig veta hur det blir i slutändan: Socialsekreterares erfarenhet av bedömning av en viss insats för barn och ungdomar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social workers in this study describes various experiences of the assessments of interventions for children and adolescents. Social workers experience of the many different situations where an assessment of best effort must be made on the basis of BBIC, which is the Social Services investigation records. To make this assessment, the Social workers need social assistance and support of their colleagues and manager. Knowledge mixed with experience is also an important part when it comes to being professional and not let emotions control that could otherwise be happened when the social worker meets and builds relationships with clients. Social workers are also those who will decide which achievement the client needs from the needs. We use systems theory, Hasenfeld´s theory of human services organizations  and Lipsky´s grassroots bureaucrats to analyze how social worker work with clients of different experiences, knowledge and some of their own personal values for the various operations. The efforts in our work we have examined is traditional familycare and MTFC (Multi dementional Treatment Foster Care), we have found that there are different arguments for different actions, but the assessments are made virtually the same assessment model. There are requirements that govern the operation of which is matched with the objectives and resources administration. Social worker also believes that social work is a game where we do not know how the results will be.

 • 125.
  Hallbäck, Håkan
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU.
  Digitala brott och straffprocessuella åtgärder i digital miljö2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I takt med att digitaliseringen sedan 1980-talet förändrat samhället har även kriminella tillgodogjort sig och funnit sig tillrätta med den nya tekniken. Denna skrift är ett försök att i korthet beskriva och klargöra några av de straffrättsliga och straffprocessrättsliga aspekterna av den digitala tekniken.

  I första delen av skriften genomgås några vanliga brott som kan begås i anslutning till digital teknik. Efter detta analyseras den digitala tekniken ur straffprocessrättsliga synvinkel. Den processuella genomgången påbörjas med en undersökning av hur det befintliga regelverket fungerar i digital miljö för spaning och annan förutredning (utanför ramarna för förundersökning enligt rättegångsbalken). Därefter granskas den digitala tekniken i förhållande till reglerna om förundersökning och straffprocessen enligt rättegångsbalken.   

  Inledningsvis kan fastslås att det till stor del saknas lagstiftning för hantering av spaning- och förundersökningsåtgärder i digital miljö samt synes lagstiftaren inte ha hängt med i teknikutvecklingen. Vi har till exempel ett välfungerande regelverk såvitt avser beslag av telegram (27 kap 1 § 2 st m fl rättegångsbalken), men vi har inte något regelverk som talar om när och hur man ska ta omhand informationen som är lagrad på en hårddisk, mobiltelefon, usb-minne eller annat digitalt media. Det är även tunnsått med rättsfall och andra auktoritativa avgöranden. En del förslag till lösning av de frågeställningarna som finns runt hur den digitala tekniken skall behandlas straff- och straffprocessrättsligt blir därmed mer eller mindre kvalificerade gissningar av hur problematiken skall behandlas.     

 • 126.
  Hallqvist, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tillräckligt kvalificerad? : Ett intersektionellt perspektiv på arbetsgivares kvalifikationskrav i kunskapssamhället2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to highlight the problems with statutory employment protection

  available to workers when the employer imposes new qualification requirements in

  connection with the reorganization. The purpose of this thesis is also that from an

  intersectional perspective, examine the societal implications employers for new skill

  requirements, in the knowledge society. The methods used to fulfill the purpose of the

  essay is legal dogmatic. This has been applied in order to determine what is the law in

  relation to the new qualification requirements at the reorganization of the business.

  Furthermore has a sociological analysis applied to study the social implications

  employers new qualification requirements may be. This analysis has assumed an

  intersectional perspective of power. The conclusions that emerged through the essay

  indicates the law of today primarily protects workers with formal qualifications as

  university education or vocational training. Informal qualifications in terms of

  experience and length of employment is not as highly valued. Furthermore, it has been

  concluded that the strongest protection for workers in today's labor is itself being an

  active part in providing themselves with the skills and knowledge their current job

  seems to require. The impact of the new formal proficiency requirements may in society

  from an intersectional perspective are that it shapes new classes in society by those who

  lack the required qualifications tend to be marginalized from the labor market.

  Hardened seems the workers suffer who established themselves in the labor market at a

  time when traditional production professions and other less skilled occupations did not

  require training. Employers new qualification requirements may thus negative effects on

  many older workers but also other workers who lack the education and workers with

  different ethnicity. Changed qualification requirements may thus be justification for

  structural discrimination. Partly by qualification requirements in itself makes some

  people do not achieve the requirements, but also to the legislation today formally fair

  and neutral, which means that it does not take into account substantive injustice and

  people's different conditions to acclimatize to the new labor market qualification

  requirements.

 • 127.
  Halvarsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Uppsägning på grund av arbetsbrist: Återanställning via bemanningsföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Enlargement of the possibility to hire staff is irreversible since the occurrence of the Law on private- and temporary employment (Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft), which was created in the early 1990s. Prior to the law, employment services had monopoly on mediating service labor. What has happened is that the employer chooses to terminate staff due to shortage of work, and then lease the former staff through an employment agency. The staff performs the same tasks as before, but is hired without taking the primacy of law into account.

  In recent years, both the Swedish and the foreign labor market have undergone major changes due to the current recession. Changes that have led to an increase of alternative forms of employment and the labor market’s flexibility have grown to keep up with the rapid fluctuations that have occurred. The possibility for employers to use the above mentioned law to hire staff has evolved. The legislation was introduced as a step to open up for easier movement within the European Union. The plan was to create a single labor market into which all persons covered by the Agreement shall be admitted, and every person should be equal irrespective of their origin. Employers choose to, regardless of their needs of stable labor, to deprive people of a firm linked to their workplace. Security and predictability for employees and employers ceases to be visible. This makes it harder for people to progress in their work, take responsibility, and organize themselves in order to create better conditions. These were a few of the reasons for why the Security of Employment Act (LAS) was created.

  The purpose of this paper is to illuminate the underlying reasons why permanent employees are terminated due to redundancy and then re-employed the next day to work as agency staff with the exact same duties as they had before. The investigating questions will look in to what the law regulates and the potential benefits employers may receive by implementing the law. There are discussions within a European legal perspective on the background to the legislation, as well as temporary workers individual rights regarding equal treatment. Changes occur in the labor market as well as in the legislation, and the ability to hire staff has a leading role. The aspects which influenced the emergence of this approach are discussed in the analysis and provide solutions for a good response to the procedure.

 • 128.
  Hammarroth, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Kunskapssamhällets kvalifikationskrav vid omplacering: En utredning av hur rekvisitet tillräckliga kvalifikationer förhåller sig till samhällsutvecklingen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate the signification of qualification requirements that an employer imposes for resettlement in redundancy dismissals. Furthermore the aim is to examine how the requirement relates to the development of society and highlight possible consequences for the employment protection. To determine applicable law a legal dogmatic method is used. This method is supplemented with a sociological perspective to illustrate the connection between the application of the requirement and the development from an industrial society to a knowledge society. Based on this thesis, following conclusions were drawn. In the assessment of the requirement the Labour Court takes into account whether the requirement is reasonable, substantially and non-discriminatory. The requirement is a minimum criteria where the worker meets the same requirements as a new employee, and that is generally imposed on the current post. However, essential factors such as company size, financial situation, if the post in question is of a specialized nature, matters for the assessment. The Labour Court also reason about what would be a reasonable period of apprenticeship, which differs from case to case. What constitutes a reasonable time will depend partly on the above facts and also on the employee's ability to learn based on previous qualifications. Regarding the concept of qualification formal, informal and personal qualifications are included. In formal qualifications education, certifications and language skills are counted. The informal requirements consist of practical experience and the personal requirements include physical, mental abilities, behavior and personal suitability. During the later period of LAS the largest proportion of cases that investigates sufficient qualifications consists of education requirements, compared to the earlier period when practical experience was dominating. Today there are also fewer workers that fulfill the condition than during the early years of LAS and the most common reason is lack of education. The opinion that education is of importance to achieve the competence required in today's production efficient society leads to qualified jobs and a higher standard of qualification requirements. There is a clear connection between education and employment. Among the less educated; older and foreign-born people are overrepresented. The level of education also differs between the various sectors and between different classes. Even young people without secondary education, young people with disabilities and foreign-born youths are particularly vulnerable to being caught in long periods of unemployment. In summary, these groups tend to be marginalized and get a protection that does not provide the same conditions as if they were higher educated, Swedish-born and from a privileged class. 

 • 129.
  Hamnell, Emelie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Reglering av visstidsanställningar och dess konsekvenser: En kandidatuppsats om visstidsanställningar i samhället2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle finns det ett antal arbetstagare som har anställning på begränsad tid. Denna uppsats utreder regleringarna kring visstidsanställningar samt vilket förhållande som finns mellan visstidsanställningar och samhället. Fokus i detta arbete är att undersöka hur visstidsanställningar regleras och hur dessa inverkar på individer i Sverige. För att få full förståelse behandlar uppsatsen vidare EU:s syn på Sveriges reglering av visstidsanställda. Samhällets utveckling behandlas kort för att nå en djupare kännedom om behovet av visstidsanställningar i Sverige. I anslutning till samhällsutvecklingen undersöks konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare vid tillämpning av visstidsanställningar. Slutligen kartläggs fördelningen av visstidsanställningar bland grupper av individer i samhället. Underlaget för denna uppsats baseras främst på berörda lagrum, förarbeten, rättsfall och doktrin. Materialet kompletteras med statistik på antalet visstidsanställningar i samhället samt fördelning av visstidsanställningar i samhället.I uppsatsen har det framkommit att det är enkelt för arbetsgivare att anställa en arbetstagare på begränsad tid. Uppsatsen belyser att det finns två typer av visstidsanställningar där den ena är mer fördelaktig än den andra för anställda. Av uppsatsen framgår det att främst kvinnor har den mindre fördelaktiga visstidsanställningen, som inte är frivilligt vald. Män är något överrepresenterade vad gäller den mer fördelaktiga visstidsanställningen, som är frivilligt vald och har positiv inverkan på löneutvecklingen. En slutsats från detta resonemang är att många visstidsanställda kvinnor missgynnas. För att uppnå jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden borde kvinnor och män vara lika representerade även i de mindre fördelaktiga visstidsanställningarna.

 • 130.
  Hansson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetskraft kontra entreprenad2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bemanningsföretagen har sedan legaliseringen 1993 fått fäste på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen innebär en förändring av det traditionella anställningsförhållandet som vanligtvis är tvåpartsrelation till att bli en trepartsrelation. Det har skapat viss problematik, då arbetsrättslig lagstiftning främst är anpassad efter den tvåpartsrelation som ännu anses vanligast. Den reglering som styr arbetsmiljöfrågor är främst Arbetsmiljölagen, vilken kom till då trepartsförhållande var främmande för den svenska arbetsmarknaden. Därmed väcktes frågan om vilken aktör som bär arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetskraft samt om arbetsmiljöansvaret skiljer sig vid anlitandet av entreprenad.Syftet blir därför att, genom den rättsdogmatiska metoden, utreda gällande rätt och därigenom få djupare förståelse för komplexiteten kring ämnet. Stora delar av uppsatsen är av deskriptiv karaktär, en beskrivning av rådande rättsläge. För att få en internationell koppling berörs även International Labour Organizations konvention nr. 181 i syfte att utreda vilken inverkan den har för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och deras arbetsmiljö.I mina slutsatser konstaterar jag att skyddet för den”traditionella arbetstagaren” är omfattande, medan skyddet för en arbetstagare i en trepartsrelation är betydligt mer komplex. Arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetstagare är i behov av ett förtydligande, vilket enligt mig borde ske genom lagstiftning. Till skillnad från personaluthyrning råder det ingen tvekan om ansvarsfördelningen vid anlitandet av entreprenad i Arbetsmiljölagen men enligt mig finns det ett behov av en definition av begreppet entreprenad. Definitionen bör syfta till att förebygga feltolkning av begreppet, då arbetssituationen, i vissa fall, kan bidra till att ett annat rättsförhållande skapas och att arbetsmiljöansvar då förskjuts till kundföretaget. International Labour Organizations konvention nr. 181 har ingen direkt inverkan på arbetsmiljöansvaret för uthyrda arbetstagare, då Sverige valt att inte ratificera konventionen.

 • 131.
  Haraldsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to analyze the employers’ responsibilities for rehabilitation of

  employees in Sweden, who due to illness or injury are unable to work. The process of the

  rehabilitation will be analyzed in a gender perspective. A minor comparative study about

  rehabilitation in Denmark will also be carried out. The purpose is to see how the process of

  the rehabilitation is designed for those who due to illness or injury are unable to work, which

  factors that affects the rehabilitation and which differences there are between Denmark and

  Sweden regarding the employers responibility for rehabilitation. A juridical method has been

  used for in this study.

  It is mainly the social insurance office, the employer and the employee who have the

  responsibilities for the process of the rehabilitation. The social insurance offices foremost

  function is to coordinate and supervise the efforts, which are needed for the rehabilitation.

  The employers shall take actions which are needed for an effective rehabilitation, have

  responsibility for the systematic work environment management and give the social insurance

  office the information that is needed. The employees responsibility is to participate in the

  planning of the rehabilitation and in the actual rehabilitation as good as possible.

  There are many factors which affect the rehabilitation for those who due to illness or injury

  are unable to work. It can for example be the employees own participation in the

  rehabilitation, the systematic work environment management and the size of the company.

  There are differences between Sweden and Denmark regarding the employers responsibility

  for the rehabilitation. The most important difference is that the employer in Denmark does not

  have any responsibilities for the rehabilitation. There is also a difference between the

  countries in the employment security.

 • 132.
  Hartzén, Ann-Christine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den europeiska sociala dialogen som system: metodologiska reflektioner2019Ingår i: Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt / [ed] Niklas Selberg & Erik Sjödin, Stockholm: Iustus förlag, 2019, s. 189-204Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 133.
  Hartzén, Ann-Christine
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Fundamentalisation of industrial rights in the EU – an intricate network of legal sources and interpretations: Chapter in EUI Working Paper2008Ingår i: A Field of Fundamentalisation: the industrial relations, Florens: EUI , 2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The freedom of association, the right to collective bargaining and the right to industrial action are all essential elements and can even be considered as founding pillars for any autonomous industrial relations system. Put in relation with the processes of creating social policy in the EU, where the social dialogue has a role granted to it from the EC Treaty, the need for recognition of the freedom of association and the rights to collective bargaining and industrial action is evident. This paper aims to discuss and analyse these rights as fundamental rights within the EU legal order since at the EU level these rights can be questioned as to their legal status, recognition and contents. We will consider the network of national, EU and international regulations that govern these rights as well as how such regulations and other issues of importance for these rights have been treated by the ECJ. Through this analysis we will establish solid arguments in favour of considering these rights as fundamental rights in the EU legal order. The contents of these rights will also be analysed in a similar manner with the aim of arriving at a discussion of how the contents of these rights might affect the potential future development and function of the European social dialogue. The most important conclusion points out the efficient manner in which the ECJ has recognised the right to strike as a fundamental right whilst at the same time diminishing the contents of this right. This in turn means that the asymmetry of power between management and labour is retained in the sense that the development of the European social dialogue will remain at the discretion of the employers. In order to come to terms with this asymmetry of power different solutions are available, such as establishing a duty to negotiate as part of the right to collective bargaining or filling the right to strike with a proper and effective contents. If this is not done the only means for pressuring the employers to negotiate binding agreements will remain the shadow of law, which currently shines of absence from the EU legislative scene.

 • 134.
  Hartzén, Ann-Christine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Globalisation of labour markets and international systems of industrial relations2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper explores the need for and more so the possibility of developing international systems of industrial relations in response to the increasing globalisation of labour markets. Due to increasing internationalisation of employment relations national systems of collective bargaining and industrial relations have become challenged. The reason is that the scope of their competences is limited to act within the nation state and therefore they are unapt to deal with issues that need to be solved at an international or transnational level. In order to deal with the regulation of internationalised labour markets it would thus seem that there is a need for internationalisation of systems of collective bargaining and industrial relations as well. At the EU level the European Social Dialogue (ESD) has in periods provided promises of a potential for developing towards such an alternative. However, the road towards fulfilling such a promise seems far. At the global level the International Transport Workers’ Federation’s (ITF) campaign against flags of convenience (FOC) has developed into a system of collective bargaining with relatively efficient structures for control and enforcement. Therefore, there could be reasons to draw some lessons from the ITF FOC campaign in the future development of the ESD. 

  This paper will focus on the ESD, the challenges this system is facing and its future potential as a system of industrial relations. The analytical framework for the paper is Luhmann’s theory on autopoietic systems and the paper will be divided in four parts. Firstly, the starting points, applied method and reasons for using systems theory as the basis for analysis will be briefly explained. Secondly, the paper will explain the challenges that the ESD is facing in terms of its future potential as an autopoietic system. In this analysis, I will draw on examples from different sectors and themes dealt with within the ESD. Thirdly, I will present some examples on how similar challenges have been met and dealt with within the ITF FOC system. In the concluding section I will highlight possibilities for developing and dealing with the ESD challenges based on the analysis in the previous sections. 

 • 135.
  Hartzén, Ann-Christine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Lund university.
  Strategin bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa2017Ingår i: Sydsvenskan, ISSN 1652-814X, nr 2 NovemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 136.
  Hartzén, Ann-Christine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The effects of the financial crisis for the European Social Dialogue2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 137.
  Hartzén, Ann-Christine
  European University Institute.
  The employee right to refuse to transfer in Sweden: nothing to discuss?2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 138.
  Hartzén, Ann-Christine
  Lund University.
  The European Social Dialogue in Perspective: Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There are three starting points for this thesis. First, there is the system of ESD, which is criticised for lacking capacity to improve the working conditions within the EU. Secondly, there is the system developed through the global ITF FOC campaign, which is considered to have capacity to improve working conditions for seafarers at a global level. Thirdly, there is the theory on self-referential autopoietic systems, which is a useful tool for analysing systems of industrial relations and their functions. The purpose of this thesis is to deepen the understanding of the function of the ESD in relation to the development of EU legislation and policy with the aim of trying to find a model for providing a holistic analysis of regulatory systems for the labour market. The research questions are: ‘How can the significant differences and similarities between the ESD and the global ITF FOC campaign be understood?’ and ‘Why is the ESD generally regarded as lacking the capacity needed for producing results that improve working conditions, while the ITF FOC is considered to have such capacity?’ The theoretical framework used for the analysis is Luhmann’s theory on autopoietic systems. Since the thesis has a normative core I have applied a methodological model that consists of a two-layer analysis at both the empirical and theoretical level. Firstly an analysis of positivistic values has been carried out and secondly an analysis of hermeneutic values. The empirical material consists of documents and texts that can be considered part of or reflecting the communication of the studied systems. The main conclusion is that whereas the ITF FOC system is a traditional system of industrial relations based on the binary code of negotiable or non-negotiable between collective actors the ESD is a system of industrial relations based on a less clear binary code of discussable or non-discussable. The ESD is also subject to less developed communicative structures that negatively affect the system’s capacity both to produce results and to secure the efficient implementation and application of these results. This makes the ESD as a system more sensitive to hermeneutic values framing the programming of structurally coupled systems causing difficulties for the ESD to challenge such hermeneutic values.

 • 139.
  Hartzén, Ann-Christine
  European University Institute.
  The future function of the European social dialogue2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 140.
  Hartzén, Ann-Christine
  European University Institute.
  The future role of the social partners2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 141.
  Hartzén, Ann-Christine
  Lund University.
  The transformation of labour market regulatory intitutions2017Ingår i: Law in transition - interacting legal orders and changing actors, Aarhus, September 28-29, 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore the European Social Dialogue as a regulatory institution and its transformation in a context where the values framing labour law have changed from socialistic to neo-liberal. The paper will highlight the European Social Dialogue as an autopoietic system of industrial relations and the analysis will be carried out through a methodologically holistic model in two layers where the positivistic values identifying the autopoietic system will be separated from the hermeneutic values framing the programming of the system. Examples are drawn from different themes dealt with within the European Social Dialogue and the international maritime industry. The paper shows how the EU law context originally focusing on values framed by the socialistic understanding of labour law as a means to protect the weaker part in the employment contract (i.e. the worker) with objectives of improving working conditions has changed towards a situation where neo-liberal values are promoted through an increased focus on cost reduction as well as increased profit and industry competitiveness. The legal context within which the European Social Dialogue is operating as a regulatory institution has thus changed to a setting where the strength of the parties to an employment contract or a collective agreement will be based on the balance of demand and supply. This could indicate that there is a need for European trade union organisations to reconsider their communicative strategies in order to be able to continue to promote the interests of their members. Without proper access to industrial action as a symbolically generalised communication media at the EU level, the European trade union organisations need to find other such media available in order to successfully overcome the improbability of communication in the shape of worker interests being considered as threats to economic values.

 • 142.
  Hartzén, Ann-Christine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hös, Nikolette
  Le Comte, Franck
  Marzo, Claire
  Mestre, Bruno
  Olbrich, Hannah
  Fuller, Stephen
  The right of the employee to refuse to be transferred: a comparative and theoretical analysis2014Ingår i: Transmissão de estabelecimento, Centro de Estudos Judiciários , 2014, s. 47-93Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at assessing the right of employees to refuse to have their contracts of employment transferred within the framework of the transfer of undertakings Directive. A transnational as well as a theoretical analysis is proposed. Beyond the comparison of the implementation of this Directive within six European countries, the elements of contractual, constitutional and labour law that have framed the diverging interpretations of the Member States are listed. As a conclusion, hints are given as to the possible legal evolution of the worker's right to refuse to be transferred.

 • 143.
  Heco, Berina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Etnisk diskriminering i arbetslivet: Är Arbetsdomstolens rättstillämpning tillräckligt harmoniserad med EU-rätten?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  At this time writing, Sweden has reached a record high immigration from countries both within and outside the EU. In correspondence with this massive migratory movement the question of integration becomes prioritized and one of the aspects arising due to this is the possibility to access the labor market. Analyzing the Swedish labor market situation, it is shown by evidence that there is an extensive ethnic discrimination that is partly linked to the recruitment process. Legislators both from Swedish and European level have issued acts to prevent employment discrimination because of ethnicity in order to maintain the protection of the fundamental right to non-discrimination and equal treatment.

  On the other hand, in support with legislation there is a possibility for the employer to justify indirect discrimination in the recruitment procedure by applying a criterion for certain language skills. Furthermore, this language criterion can occur to be a particular disadvantage for people who do not master the Swedish language fluently as a native. In order to justify a discriminatory act like this, the court must investigate whether the criterion is proportionate by applying a proportionality test.

  This study intends to investigate and analyze the case-law on ethnic discrimination disputes derived from the Swedish Labor Court and the European Court of Justice and throughout that establish if the Swedish Labor Court case-law is compatible with EU-law. In order to answer the research questions, a legal dogmatic method has been used in combination with an EU legal method.

  The investigation shows that the Swedish Labor Court is addressing the principle of proportionality in a manner of minimum standards which mainly focuses on the underlying reasons for the action that is linked to benefit the interest of the employer. The investigation also shows that the Swedish Labor Court lacks to obtain the standards that is set in provision of the burden of proof that is set by EU-law and Swedish law. 

 • 144.
  Hedvall, Ellen
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Meritvärdering och rekrytering: Kandidatuppsats om användandet av begreppet personlig lämplighet utifrån ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recruitment processes includes evaluation of candidates qualifications and employers have the opportunity to found recruitment decisions on candidate personal suitability. What falls under the term personal suitability though, has during the years been a bit unclear. The first purpose of this study is therefor to examine the evaluation of qualifications, the term personal suitability and also employer’s possibilities to use the term in a non-discriminatory way in a recruitment process, this through the legal dogmatic method. The second and third purposes are further to put the evaluation of qualifications and the concept personal suitability in a social context and observe possible risks associated to the recruitment process from a genus perspective. Those purposes and questions are answered through the socio-legal method. The study is a literature study and it is limited to only concern direct discrimination because of gender. The result shows that employers can use the term personal suitability in recruitment processes if the candidate’s educational qualifications and work- and profession experience are equivalent. The employer has to be able show reasons for the decision though, explain why the personal suitability’s were needed and how they are connected to the actual work to make sure that the decision does not constitutes discrimination because of gender. The result also shows several risks associated to the evaluation of qualifications and the term personal suitability. The risks might be caused by the social norms society creates, norms that further creates expectations about how women and men are or should be as employees, leaders and colleagues.

  These social norms create risks if they affect references, interviewers, employers and recruiters to the extent that one gender becomes mistreated. Social norms are created all over and will most likely continue to exist. They may also be one reason why our labour market is gender segregated and why women in general are given less favorable opportunities and possibilities. The study shows that it is of importance that references, interviewers, employers and recruiters don’t get affected and perceive jobseekers personal suitability based on out-dated and discriminatory norms. 

 • 145.
  Hermansson, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ändringar i övertidsregleringen: Innebörd och påverkan på skyddsombudens befogenheter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  1 augusti 2011 upphävdes Arbetsmiljöverkets dispens för uttag av extra mertid och extra övertid. Istället är det nu upp till arbetsgivaren att bedöma ifall det finns särskilda skäl för uttag av extra övertid och extra mertid samt att bedöma att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt. Skyddsombuden får nu som ett led i regleringen möjlighet att göra framställningar till arbetsgivaren om det behövs för att säkerställa att arbetstidslagen följs.

  Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka omständigheter och situationer, som krävs för att en arbetsgivare ska kunna ta ut extra övertid och extra mertid. Uppsatsen beskriver den gällande rätten för uttag av extra övertid och extra mertid. Syftet har också varit att redogöra för hur skyddsombudens befogenheter har påverkats av de nya reglerna kring uttag av extra övertid och extra mertid.

  Uppsatsen har baserats på en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att den har haft sin utgångspunkt utifrån olika befintliga rättskällor. Uppsatsen har varit avgränsad till att endast beröra den ändring som skett i arbetstidslagen och berör inte nödfallsövertid, studerande skyddsombud eller elevskyddsombud.

  Slutsatser som har dragits är att särskilda skäl för att göra uttag av extra övertid och extra mertid, kan vara tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte gått att ersätta omedelbart. Bedömningen att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt, ska göras i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska se över möjligheter som att rekrytera personal, hyra in personal eller utföra organisatoriska åtgärder för att lösa situationen.

  Skyddsombuden har sedan tidigare möjlighet att kontrollera arbetstidsfrågor, men endast rätt att agera, då det innebär en risk ur ett arbetsmiljöperspektiv. Nu har det rätt att agera vid minsta övertramp av extra övertid och extra mertid samt möjlighet att begära att arbetsgivaren ska vidta åtgärder. 

  Ändringen i arbetstidslagen ger skyddsombuden en begränsad rätt att agera, eftersom regeln kan avtalas bort genom kollektivavtal. Den nya regleringen i arbetstidslagen innebär en mindre ökning av skyddsombudens befogenheter.

 • 146.
  Herrera, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Tre aspekter av arbetskraftsuthyrning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  *

  Denna uppsats betraktar begreppet arbetskraftsuthyrning ur olika synvinklar. Ur arbetstagarperspektivet görs detta genom att jämföra arbetsrättsliga villkor mellan inhyrd och traditionellt anställd personal samt redogöra för vad som händer med en arbetstagares olika förmåner när dennes anställning övergår från beställaren till uthyraren. Dessutom undersöks arbetstagares rättsliga möjligheter vid uppsägning som har sin grund i organisationsrelaterade skäl vilka resulterar i inhyrning. Ur beställarperspektivet undersöks vilka begränsningar som finns för inhyrning av arbetskraft i fall då egna anställda hävdar företrädesrätt till anställning. Slutligen undersöks uthyrarens möjligheter att säga upp personal på grund av arbetsbrist.

  Det framkommer att det är svårt att helt likställa inhyrd personal med traditionellt anställda. Detta grundar sig främst i att de två har olika motparter vilka de kan hävda sina rättigheter mot, något som främst visar sig vid en eventuell arbetsbristsituation hos beställaren. Trepartsrelationen får ytterligare konsekvenser i fall då arbetstagares anställning övergår från beställaren till uthyraren. De begränsningar som finns gällande beställares möjligheter att hyra in personal i fall då egna anställda har företrädesrätt består av skäl som motsvarande arbetstagarorganisation får svårt att bevisa. Uthyrningsföretags möjligheter att säga upp personal regleras på samma sätt som för företag i andra branscher. I de fall uthyrningsföretag vill framstå som seriösa bör de överväga vilken typ av anställning de ingår med respektive arbetstagare.

  Sökord:

  Anställningsskydd, Arbetsbrist, Arbetskraftsuthyrning, Företrädesrätt, Verksamhetsövergång

  *

  Tack till samtliga som gett råd och lämnat uppgifter. Ett särskilt tack riktas till Ann-Christine Hartzén, universitetsadjunkt på ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, för hjälp och vägledning i uppsatsens internationella avsnitt.

 • 147.
  Hjortsberg, Marcus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Etnisk strukturell diskriminering i arbetslivet: när ditt namn väger tyngre än dina meriter.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The situation on the Swedish labour market is different in opportunities whether you are a native Swede or someone who has a foreign background. People with foreign backgrounds tend to have lower wages, higher rate of unemployment and often have temporary employment contracts. There is a conception that the Swedish culture is the standard and other foreign cultures are abnormal and different. The purpose of this study has been to investigate why there is discrimination on the labour market against ethnic minorities and how the Swedish history has contributed to the structural ethnic discrimination that we are struggling with. I have been using the right dogmatic method and a social science perspective as complement in order to answer the purpose.

   

  The legislation forbids ethnic discrimination, although the struggle is real and people get discriminated due to their ethnic heritage. Even though there are statistics and studies that confirm the ethnic discrimination on the labour market, the court cases are low and there has only been one conviction since 2002. There is a burden of proof that is controlled in the Swedish legislation, where the one who has been exposed of discrimination must proof that it is so. Then it is up to the defendant to prove the opposite. Because of this Arbetsdomstolen must take a stand whether which party is more reliable, based on both parties ability to persuade. Regarding the two cases known as the “racist cases”, Arbetsdomstolen put importance on the fact that the working atmosphere was harsh and the dialogues between the employees were tough. Even though it clearly was not considered as wanted by all, Arbetsdomstolen went with the majority and did not consider their behavior as discriminating. This could be an indicator on the fact that the structural discrimination against ethnic minorities and the idea of your own culture as the right one and the alienation against cultures that are “divergent” are deeply rooted even in authorities.

   

  All people no matter where you come from should as the law regulates have the same opportunities and rights. I believe the problem is not with the law itself, but with the people and the structure in society. We have to change the way we alienate foreign cultures and undermine them, your ethnicity doesn’t decide your qualifications. 

 • 148.
  Holgersson, Stefan
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU. Polismyndigheten Stockholms län, Sweden.
  Dialogpolis: Erfarenheter, iakttagelser och möjligheter2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dialogpolisen har successivt fått en tydligare organisatorisk förankring inom polisen. Från början bestod dialogpolisverksamheten i Stockholm av vissa utpekade poliser som tjänstgjorde inom stockholmspolisens förhandlarorganisation. Numera utförs dialogpolisverksamheten av poliser som speciellt utbildats för denna arbetsuppgift.

   

  Dialogpolisen används i huvudsak vid demonstrationer och andra opinionsyttringar. Uppgiften för dialogpolisen är då att vara en länk mellan arrangör/opinionsyttrare och polisledning. Arbetet ska präglas av ömsesidig respekt, i syfte att säkra de grundlagsskyddade rättigheterna. På senare tid har dialogpolisen bl.a. börjat tas i anspråk vid händelser med etniska och religiösa förtecken för att försöka mildra konflikter och förhindra konfrontationer.

   

  Dialogpolisen har arbetsuppgifter innan, under och efter en aktivitet/ opinionsyttring. Denna rapport beskriver och exemplifierar dialogpolisens arbetsuppgifter. I rapporten redovisas även hur dialogpolisverksamheten har vuxit fram och att det finns ett behov av att fortsätta utveckla konceptet.

 • 149.
  Holgersson, Stefan
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU. Polismyndigheten Stockholms län, Sweden.
  Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll?2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Differences in production among police officers have a great impactas to qualitative factors of police work, such as measures madeat crime scenes, the officers demeanor toward citizens and on if theofficers solve different forms of problems. There are also differencesthat have to do with the intensity of the officers productivity,for instance in number of issued reports. If such differences reallymatters are dependent on the tactics that are used, i.e. to the extentthe actions of the officers have an impact.The police organization often works with methods that many researchersconsider ineffective. The effect of the active officerswork might increase considerably if the police use methods provento be effective and avoid methods that has shown to be ineffective.The choice of method are also of significance for the consequenceof increasing productivity among inactive officers. To increaseproductivity if the applied methods do not have any impact is rathermeaningless. In the report methods that have proven to be effectiverespectively to be ineffective, are accounted for with a great numberof references to results of other researchers.An important task for the police will be to create a strategy as to theselection of methods and how they should be combined to achievebest possible results. To succeed, it is vital that the police makeprofessional evaluations. Presently there are great shortcomings inthis area. There is thus a great potential for improvement in the resultof policing.

 • 150.
  Holgersson, Stefan
  et al.
  Växjö universitet, Polisutbildningen, VPU. Polismyndigheten Stockholms län, Sweden.
  Knutsson, Johannes
  Politihøgskolen, Norway ; Polishögskolan, Sweden.
  Individuella arbetsprestationer i uniformerat polisarbete2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report consists of an empirical study of uniformed police officers’ productivity.About 120 officers fulfilling ordinary uniformed police service have beenstudied through participant observation and interviews. Besides that, archivaldata on different types of interventions the officers have taken initiative to carryout, has been collected. To study the quantitative dimension of productivity, differencesin the production of interventions by own initiative have been analyzed.The result shows that the level of activity differs markedly, with a small group ofvery high producing officers that account for a considerable proportion of the totalnumber of interventions. On the other side, there is a group of passive officerswith low production. In general, police officers with shorter time in service havehigher production than officers with longer. To deal with the issue of qualitativeaspects of police work, the officers were, with use of the collected information,divided into different groups according to the extent they lived up to differentlevels of requirements. To pass the criterions for level I, the officers must treatpersons they interact with in a proper manner. They must also solve and reporttasks they were given in an acceptable way. To pass the requirements for level II,the officers must also take own initiatives making interventions to a passable extent.In the highest level, level III, the officers must also take care of situations ina problem-solving way; a working style that takes both experience and highcompetence. A little more than ten percent of the officers did not make the lowestlevel, and were categorized as unacceptable. About 40 percent passed the criterionsfor level I, a similar proportion level II, but only five percent passed therequirements for level III. Officers belonging to this group were characterized byrelative long time in service, they were highly motivated, had strong sense of integrityand were in good physical shape. For more officers to reach the highestlevel, different factors affecting motivation must be changed. What is consideredmost de-motivating varies. Irrational systems of filing reports, too little feedback,leaders not in touch with officers in the field, not relevant follow up systems,lack of opportunities for personal development and lack of further educationare common themes when police officers themselves describes what is consideredto be most frustrating. Another important factor is the follow-up systemsthat are used by the police. It focuses on simple measurable goals that the officersare supposed to fulfil. Experience shows, however, that such systems maybe counter productive, where the goal becomes to fulfil the goal and not what thegoal is supposed to measure. Additionally, it does not give any information aboutthe quality of the work. To improve the results the police organization must tryto correct or lessen the influence of these factors.

1234567 101 - 150 av 358
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf