lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1327
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bengtson, Tobias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lundahl-Benedictsson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Peter, Sandra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken over large parts of the market. Air travelers have become price-conscious and always searching for the cheapest ticket.

  Traditional airlines were outcompeted by low cost companies. In order to claim the market new competition strategies were needed. The purpose of the study is to describe which strategies traditional airlines use especially in terms of service offering to attract customers. Previous research and theories describe competition strategies that focus on service, costs, price, product and Porter´s model.

  In interviews with people who have knowledge about the airline industry because of their work we got answers about how traditional airlines use competitive strategies with the focus on service. We supplemented our study with secondary literature from the webpages of traditional airlines. The results show that the best strategy for traditional airlines is to use a mix of different service strategies to win loyal clients. 

 • 102.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Cornelia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Det har hänt så otroligt mycket: En kvalitativ studie om hur den tekniska utvecklingen har påverkat indiebolagens arbetsprocess2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. Musikbranschen har sedan återhämtat sig med hjälp av digitala tjänster som Spotify och iTunes.

   

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken inverkan den tekniska utvecklingen har haft på indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen. Studien riktar sig till aktörer inom musikbranschen.

   

  Metod: Uppsatsen är formad efter den kvalitativa forskningsmetoden och har huvudsakligen bestått av primärdata bestående av samtal med informanter som är aktiva inom musikbranschen. Vidare har vi använd oss av den induktiva forskningsansatsen. 

   

  Slutsatser: Studien har identifierad att indiebolagens arbetsprocess har påverkats av den tekniska utvecklingen. Vi har identifierat fyra teman där förändringen är utmärkande, vilka är marknadsföring, förändrade arbetsområden, ekonomi och nätverk.  

 • 103.
  Bengtsson, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gustafsson, Jinya
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Vägen är mödan värd: Den digitala transformationens påverkan på organisationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer? 

  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. 

  Metod: En kvalitativ datainsamling med en deduktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in via strukturerade intervjuer på respondenternas arbetsplatser. 

  Slutsats: Studien påvisar att organisationerna efter en digital transformation har kunnat skapa ett högre värde genom kostnadsminimering och effektivisering genom användning av mindre medel. Studien visar även att organisationsförändringen förändrar en verksamhet från grunden eftersom nya strukturer och system tillämpas samt delvis påverkar affärsmodeller. Det är därför av vikt att ha en digital strategi, en handlingsplan och mål för förändringsprocessen. 

 • 104.
  Bengtsson, Nicolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gop, Lisa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Look, the Eiffel Tower!... but first, let me take a selfie"2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår uppsats syftar till att skapa en bild av hur sociala medier påverkar en turistupplevelse. Teknologi är idag ett fenomen som har integrerats i det vardagliga livet och har även blivit en del av dagens resande. Sociala medier utgör en stor del av dagens teknologiska användande och används idag frekvent av många människor under en turistupplevelse. Vi anser att sociala mediers alltmer inflytelserika roll i människors resande skapar en möjlighet för oss att studera detta relativt outforskade område. Genom en empirisk utgångspunkt i form av djupgående intervjuer har vi skapat en tydlig uppfattning av hur sociala medier påverkar en turistupplevelse. Vi har genom studien kommit till insikt att en turistupplevelse kan påverkas av sociala medier på olika vis, samt till olika utsträckning. 

 • 105.
  Bengtsson, Olivia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, Emmy
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung: En studie om unga chefers karriärsutmaningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung - En studie om unga chefers karriärsutmaningarFörfattare: Emmy Johansson och Olivia Bengtsson Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan Program: Human Resource Management Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (Kandidat) Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på de upplevda karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar, organisationer och företag. Metodik: Genom en kvalitativ forskningsstrategi har semistrukturerade intervjuer utförts med hjälp av unga chefer mellan åldrarna 25-35 år. De valda unga cheferna är verksamma i olika branscher och i olika geografiska områden i Sverige. I syfte att besvara problemformuleringarna har vi utgått från en abduktiv forskningsansats. Slutsats: Unga chefer upplever att chefskapet som ung innebär en del svårhanterliga karriärsutmaningar. Den första utmaningen är åldersskillnaden mellan den unga chefen och de äldre medarbetarna. Unga chefer saknar ofta den naturliga statusen som kommer med åldern, vilket gör det svårt för dem att utföra chefskapet. Unga chefer upplever även svårigheter i att skapa förtroende gentemot sina medarbetare. Orsaken till utmaningen att skapa förtroende grundar sig främst i att de ständigt behöver bevisa sin kompetens och lämplighet för chefsrollen. Unga chefer upplever att det stora ansvaret är en ständig utmaning. Ansvaret leder till stora uppoffringar av privatlivet och kräver både tid och energi av den unga chefen, vilket kan upplevas som övermäktigt. Vidare är digitaliseringen och den ständiga uppkopplingen en återkommande utmaning som många unga chefer upplever svårhanterlig. Den ständiga uppkopplingen och att alltid finnas tillgänglig för sina medarbetare har visat sig vara både stressande och har en negativ effekt på arbetslivet och privatlivet. Det finns även svårigheter i att delegera och prioritera arbetsuppgifter. Unga chefer behöver förberedas bättre med hjälp av en praktik under studietiden och med en större inblick i hur chefsrollen ser ut under tiden som medarbetare. Slutligen har det visat sig att unga chefers tidigare förväntningar på chefsrollen kan vara avgörande för hur de upplever och hanterar karriärsutmaningarna. Nyckelord: Unga chefer, karriärsutmaningar, chefskap, förväntningar

 • 106.
  Bengtsson, Pernilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fritz, Kajsa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Den medicinska turismprodukten på Filippinerna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Filippinerna erbjuder idag medicinsk turism till länder runt omkring, men det finns ingen forskning på hur turismprodukten ser ut i kombination med medicinsk turism.

  Syfte: Studien går ut på att beskriva hur turism och medicinska faktorer bildar den filippinska medicinska turismprodukten och hur den sedan framställs.

  Metod: Med en kvalitativ metod genomfördes, med hjälp av innehållsanalyser och en ostrukturerad intervju, analyser av tre olika hemsidor som förmedlar medicinsk turism. Dessa innehållsanalyser tolkades med en hermeneutisk ansats.

  Resultat: Studien kommer fram till att alla delar i modellen, det medicinska turismsystemet är viktiga för att en medicinskturismprodukt ska fungera på Filippinerna. Varje kategori står för sin del av den medicinska turismprodukten och alla bör användas för att skapa en så bra turismprodukt som möjligt.

 • 107.
  Bengtsson Wood, Naomi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Carlsson, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sjöström, Emmy
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Varumärket som framgångsfaktor: en fallstudie av musikbolaget RMH2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen är att analysera företaget RMH:s (Respect My Hustle) varumärke

  och identifiera vilka faktorer relaterade till just varumärket som kan ses som

  framgångsfaktorer för företaget som en representant för mindre bolag inom

  musiksektorn. Syftet definieras ytterligare i två delsyften:

  1. Utreda betydelsen av intern marknadsföring och dess påverkan på utformningen

  av musikbolagets varumärke. Detta i form av identitet, rekrytering, kultur, intern

  marknadsföring.

  2. Utreda betydelsen av marknadskommunikationens och nätverkandets påverkan

  på musikbolagets varumärke.

  Syftet mynnar ut i forskningsfrågan som är följande:

  Vilka framgångsfaktorer kan ur ett varumärkesperspektiv identifieras för

  musikbolaget RMH som en representant för mindre bolag inom musiksektorn?

  Metod

  Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av en abduktiv karaktär. Sju intervjuer har

  genomförts. Sex intervjuer är gjorda med tidigare anställda vid företaget och fem av

  dessa är gjorda personligen, en via telefon. Den sjunde och sista intervjun gjordes med

  en fokusgrupp där fyra konsumenter till företaget medverkade.

  Slutsatser

  I den empiriska analysen och i slutdiskussionen framkommer det att den interna

  kulturen hos företaget var av stor vikt för deras framgångar med varumärket.

  Passionerade, hårt arbetande medarbetare och gemenskapen dem däremellan sken

  igenom utåt till intressenter och gjorde att de ville vara en del av gemenskapen. Även

  RMHs och deras artisters politiska och samhälleliga engagemang var starkt

  sammankopplat med bilden av företagets varumärke och visade sig vara en bidragande

  faktor till dess framgång. Fans, följare och samarbetspartners ville förknippas med

  RMH och deras artister för att bli sedda som medvetna och engagerade för att på så vis

  kunna bidra till positiv påverkan på omvärlden.

 • 108.
  Bennedicks, Linnea
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jarelius Persson, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Stjernström, Johanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hur tar jag mig förbi det här?: En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. Studien har en utgångspunkt i fenomenet självledarskap samt vilken roll självledarskapet spelar för artister, och vi besvarar frågan: På vilka sätt kan självledarskap vara en fördel i artisters karriärer? Syftet med studien är således att undersöka vilken positivt bidragande roll självledarskap har i artisters karriärer. Studien har en kvalitativ deduktiv ansats med utgångspunkt i teorier kring självledarskap och motivation. Data är insamlad med hjälp av strukturerade intervjuer med etablerade artister med frågor baserade på teorierna. Genom dessa intervjuer kunde vi se att en rad egenskaper hos artisterna som tyder på att olika typer av självledarskap är till fördel i en artists karriär. Slutsatsen landar i en modell över vad vi såg vara de viktigaste rollerna som självledarskap har till fördel för artister.

 • 109.
  Berg, Josephine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ivarsson, Magnus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jonsson, Martina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Medarbetarsamtal: Vilken funktion fyller de?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Organisation, VT2013.

   

  Titel: ”Medarbetarsamtal – vilken funktion fyller de?” Handledare: Kjell Arvidsson

  Författare: Josephine Berg, Magnus Ivarsson och Martina Jonsson Examinator: Mikael Lundgren

   

  Bakgrund: Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta företag, såväl inom privat som inom offentlig sektor. Men är det någon mening med att ha medarbetarsamtal? Vi undrar om de finns endast för att fylla ett ceremoniellt syfte, om det är något ledningen bestämt utan att förklara varför för de anställda?

   

  Syfte: Syftet med vår studie är att försöka ta reda på hur chefer och medarbetare upplever medarbetarsamtalför att se om dessa samtal fyller någon funktion eller om de existerar någon egentlig anledning.

   

  Metod: För att besvara studiens syfte har ett induktivt angreppssätt med en kvalitativ metod valts som grund för uppsatsen. Vi har intervjuat sex medarbetare och lika många chefer.

   

  Resultat och slutsatser: Vi har i vår studie sett att många företag använder sig av medarbetarsamtal utan att de egentligen inte vet varför. Det är något som görs för att det ska göras och för att alla andra gör det. Men trots att de flesta inte vet varför de genomförs tycker våra respondenter att det är bra att de finns, om inte annat så får de lite ensamtid med sin chef och det kan vara nog så viktigt. Vi har i vår studie kommit fram till att det inte finns något entydigt svar, samtalen fyller olika funktioner i olika organisationer och för olika människor.

 • 110.
  Berg, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Persson, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  En cynisk historia: En studie i hur psykologiska kontrakt påverkar missnöje2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Vi vill med vår studie utforska hur utbrett missnöje är på arbetsplatser. Genom att studera det psykologiska kontraktet vill vi förklara hur det påverkar missnöje när kontraktet bryts.

  Metod: Vår studie är en kvalitativ metod med en abduktivt forskningsstrategi. Vi har utfört både kvalitativa intervjuer och enkäter för att samla in vårt empiriska datamaterial.

  Teoretiska perspektiv: Vi har grundat vår teori inom psykologiska kontrakt, organisationscynism och kommunikation. Dessa tre områden har vi relaterat till vårt insamlade empiriska material

  Empiri: Vi har intervjuat tre stycken personer på tre olika företag  inom företagsledning för att få ett perspektiv på hur arbetsgivare upplever missnöje på arbetsplatsen. Intervjuerna har vi sedan kompletterat med enkäter från 91 stycken respondenter som vi slumpmässigt har valt ut.

  Resultat: Studien har visat att missnöje är ett utbrett problem på arbetsplatser. Vi anser att arbetsgivare inte uppmärksammar missnöje i den bemärkelsen de borde göra. Enligt vår studie visar det sig att arbetstagare har fler förväntningar på arbetsgivaren än vad denne tror och att arbetstagare också känner mer missnöje över arbetsgivarens agerande än vad arbetsgivaren är medveten om. Slutligen kan vi konstatera att arbetsgivare borde arbeta mer aktivt med psykologiska kontrakt och att uppmärksamma när missnöje uppstår.

  Stort Tack! 

 • 111.
  Berger, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lindholm, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Meyer, Mattias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Inkluderad eller exkluderad?: En fallstudie om mångfald i den svenska byggsektorn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of the thesis was to identify potential measures to increase the included diversity in the Swedish construction industry, as well as shed light on potential future research topics within the area.

  Method: The thesis question was examined with an inductive approach by conducting a qualitative case study on a Swedish construction company. The data used in the study was based on interviews with executives working in the Swedish construction industry.

  Conclusion: The study finds an underlying complexity in implementing included diversity in the Swedish construction industry. However, the general attitude was rather characterized by positive than negative connotations. Furthermore, the organizational culture has an impact on how the conditions for diversity appear. Through this study, we have finally been able to identify three measures that organizations within the Swedish construction industry can apply to improve diversity.

 • 112.
  Berggren, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Larsson, Sam
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  De dubbla verkligheternas dilemma: En komparativ fallstudie över resultatstyrningens påverkan på lärare och polisers arbetssituation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste 20 åren har svensk offentlig verksamhet styrts med resultatstyrning, vilket totalt ändrat statliga organisationers landskap. De som sägs ha påverkats mest av denna förändring är professionsyrken vilka utgör en femtedel av svensk yrkeskår. Denna studie beskriver hur professionella påverkas av resultatstyrning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer av respondenter som arbetar inom professionsyrkena lärare och polis har resultat kunnat utrönas ur perspektiv av tre centrala teman: “makt”, “ansvar” och “rationalitet/intellekt”. Resultatet av studien har kunnat utröna tendenser till vissa likheter med tidigare forskning på ämnet resultatstyrning samtidigt som andra delar av dessa studier står motsagda. Till exempel upplevde sig professionella fortsatt ha självständighet i sin yrkesutövning på samma gång som vissa däremot vittnar om minskad tillit och ökad administration.

  Uppsatsen utmynnade i sju mindre sammankopplade slutsatser där det viktigaste, övergripande är att verksamhetsmål och resultat inte anses vara verklighetsförankrade. Detta spås ha bidragit till det förståelseglapp mellan ledning och profession som respondenterna har tyckts berätta om där resultatstyrning bidrar till dubbla verkligheter: en verklighet berättad i form av resultat och en av profession. En annan insikt är däremot att inget allmänt motstånd mot resultatstyrning uttrycktes hos någon av respondenterna.

 • 113.
  Berggren, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Melin, Olivia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Människans bästa vän: Anställdas förhållande till sina mobiltelefoner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering:

  Hur förhåller sig chefer inom banksektorn till mobilanvändande under arbetstid?

   

  Syfte:

  Studiens primära syfte är att undersöka chefers inställning till mobilanvändande under arbetstid. Studien vill även bidra till att medvetandegöra organisationer om anställdas förhållningssätt till privat mobilanvändande under arbetstid.

   

  Metod:

  En kvalitativ datainsamling med induktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in via halvstrukturerade intervjuer på informanternas arbetsplatser och via telefon.

   

  Slutsats:

  Studien påvisar chefers förhållningssätt och inställning till mobilanvändande under arbetstid. Studien visar även vilka konsekvenser mobiltelefoner har på organisation och medarbetare.

 • 114.
  Bergholtz, Sebastian
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hafsteinsdóttir, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Från eldsjäl till chef: En studie om ledarskap inom festivalorganisationer 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden.

  Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation?

  Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. Det tillät oss att finna mönster i det empiriska insamlade underlaget. Vi valde dessutom en kvalitativ metod för att kunna få personliga berättelser kring vår frågeställning. För att få empiriskt underlag till vår uppsats har vi intervjuat medlemmar från de ideella festivalorganisationerna Öland Roots och Eksjö Stadsfest. Vi har även valt att intervjua personer från de bolagsstyrda festivalerna Latitud 57 och Sweden Rock Festival.

  Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram omfattar den nya ledarskapsorienteringen med en inriktning mot distinktionerna transformativt och transaktionellt ledarskap samt distinktionen chefskap och ledarskap. Vi har även använt oss av teorier kring efterföljare samt teorin kring ideellt ledarskap.

  Slutsatser: I slutsatsen presenterar vi att vi ser vissa skillnader mellan ledarskapet i de fyra festivaler som vi valt att analysera. De ideella föreningarna tenderar att fokusera mer på ett ledarskap samt det transformativa ledarskapet medan de bolagsstyrda har ett möjligen tydligare transaktionellt ledarskap. Chefskapet kan kopplas till samtliga organisationer och dessa drag blir tydliga främst för att vi valt att analysera ledarskapet hos högt uppsatta människor inom de undersökta festivalerna och därmed blir chefsysslorna naturligt kopplade till ledaren.

 • 115.
  Berglund, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Stockholm University.
  Ahl, Helene
  Jönköping University.
  Pettersson, Katarina
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Tillmar, Malin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linköping University.
  Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: a discourse analysis of policy change in Sweden2018Ingår i: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 25, nr 5, s. 531-556Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the early 1990s, there has been investment in women's entrepreneurship policy (WEP) in Sweden, which continued until 2015. During the same period, Sweden assumed neoliberal policies that profoundly changed the position of women within the world of work and business. The goals for WEP changed as a result, from entrepreneurship as a way to create a more equal society, to the goal of unleashing women's entrepreneurial potential so they can contribute to economic growth. To better understand this shift we approach WEP as a neoliberal governmentality which offers women 'entrepreneurial' or 'postfeminist' subject positions. The analysis is inspired by political theorist Nancy Fraser who theorized the change as the displacement of socioeconomic redistribution in favour of cultural recognition, or identity politics. We use Fraser's concepts in a discourse analysis of Swedish WEP over two decades, identifying two distinct discourses and three discursive displacements. Whilst WEP initially gave precedence to a radical feminist discourse that called for women's collective action, this was replaced by a postfeminist neoliberal discourse that encouraged individual women to assume an entrepreneurial persona, start their own business, compete in the marketplace and contribute to economic growth. The result was the continued subordination of women business owners, but it also obscured or rendered structural problems/solutions, and collective feminist action, irrelevant.

 • 116.
  Berglund, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Stockholm University.
  Verduijn, Karen
  VU University Amsterdam, The Netherlands.
  Introduction: challenges for entrepreneurship education2018Ingår i: Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom / [ed] Karin Berglund & Karen Verduijn, Routledge, 2018, 1, s. 3-24Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 117.
  Berglund, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Stockholm University.
  Verduijn, KarenVU University Amsterdam, The Netherlands.
  Revitalizing entrepreneurship education: adopting a critical approach in the classroom2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within mainstream scholarship, it's assumed without question that entrepreneurship and entrepreneurship education are desirable and positive economic activities. Drawing on a wide range of theoretical approaches and political-philosophical perspectives, critical entrepreneurship studies has emerged to ask the questions which this assumption obscures. Students of entrepreneurship need to understand why and how entrepreneurship is seen as a moral force which can solve social problems or protect the environment, or even to tackle political problems. It is time to evaluate how such contributions and insights have entered our classrooms. How much - if any - critical discussion and insight enters our classrooms? How do we change when students demand to be taught "how to do it", not to be critical or reflexive?If educators are to bring alternative perspectives into the classroom, it will entail a new way of thinking. There is a need to share ideas and practical approaches, and that is what the contributions to this volume aim to do and to illuminate new ways forward in entrepreneurship education.

 • 118.
  Bergman Johansson, Saga
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Haraldsson, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Från "mystant" till strategisk partner: En kvalitativ studie om hur en HR-transformation upplevs och påverkar yrkesidentiteten hos medarbetare inom personalyrket.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Before conducting this study, we observed how a lot of Swedish companies replaced Swedish job titles with English titles. As HRM-students, we noticed that a lot of companies in Sweden replaced their old personnel departments with new HR-departments. This became the starting-point of our study. We questioned why this change was happening in society and wanted to further investigate how the change could affect the co-workers within the organisation and their professional identity. The purpose of this study was, by using a qualitative method, to study how an HR-transformation in an organisation may lead to a change in the professional identity for the HR-staff.The qualitative study has been conducted with an abductive approach. We have carried out six interviews with HR-employees in two different organisations.Our conclusions are that an HR-transformation do affect the professional identity through various dimensions of identity in work. We also conclude that the HR-transformation results in a higher prestige for the HR-occupation. Overall, the HR-transformation have been a positive experience for the participants in our study.

 • 119.
  Bergman, Klara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Lisa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Rebecca
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  B2B-evenemang som mötesplats: En studie om Turism360 och Ölands besöksnäring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Destinationsutveckling handlar om att samordna och utveckla en plats eller region för att optimera turismen. Ett business to business evenemang (B2B-evenemang) ger företagare möjlighet att exempelvis byta information, nätverka med kollegor och medarbetare samt följa med i utvecklingen inom branschen. Ett B2B-evenemang kan även användas vid destinationsutveckling. Turism360 arrangerades av Ölands Bank med syftet att samla besöksnäringen på Öland och ge dem möjligheten att nätverka, utbyta idéer samt skapa nya och underhålla befintliga relationer.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva om och i så fall hur ett B2B-evenemang kan bidra till en kollektiv utveckling av Ölands besöksnäring. Syftet är även att beskriva informanternas syn på evenemanget Turism360 och Ölands besöksnäring.

  Frågeställning: Hur kan ett B2B-evenemang bidra till utvecklingen av en besöksnäring?

  Metod: En kvalitativ forskningsmetod har används med insamling av data genom intervjuer och sekundär datainsamling. Studien har utgått från grundad teori, där författarnas egna tolkningar ligger till grund för studiens upplägg.

  Slutsatser: Turism360 kan som B2B-evenemang vara en mötesplats där aktörerna inom Ölands besöksnäring får chansen att träffas och diskutera turismen på ön. Det kan bidra till förbättrade kommunikationsmöjligheter i utvecklingen av Ölands besöksnäring. Ölands Banks syfte med Turism360 var bland annat att samla branschen vilket de till stor del lyckades med. Däremot skapades få nya kontakter under evenemanget vilket också var en del av syftet.

 • 120.
  Bergman, Victoria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The effect of tourism when choosing where to study abroad: A study on exchange students’ destination choice2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis has established exchange students as a particular group of tourists and a segment in their own right. The purpose of the study was to find out to what extent a study abroad destination’s role as a tourism destination affects exchange students when they choose where to study abroad. The study was conducted through an online survey answered by exchange students of multiple nationalities and study abroad destinations. The study found that although there were clear individual differences in the degree of motivation, tourism affects the choice of study abroad destination to a great extent and the vast majority of exchange students choose to study in what they view as a tourism destination. 

 • 121.
  Bergquist, Josef
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Welander, Jacob
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Elitistiskt Förhållningssätt: Byggstenar och deras funktioner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We have investigated organizations we consider having an elitist approach. Wehave researched how these approaches are manifested, managed, and what pros and cons that the approach can result in. Common consequences of an elitist approach include high perfor-mance and efficiency, but also high levels of stress and anxiety among employees. The organ-izations we chose for the study were a sales company and a consulting firm. The concept of elitist approach is broken down into three elements: achievement, culture and legitimacy. We made our own model of how the three components relate to each other and how so-called chan-nels, give power to the different components. The different channels are ambition, status, hier-archy and competition. During the study we encountered that in order to counteract the negative effects associated with an elitist approach, the organizations was using a compassionate culturewhich was surprising for the author group.

 • 122.
  Bergqvist, Lucas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Roos, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Balansgången mellan professionalism och bärande idé: Hur ideella organisationer kan hantera spänningsfältet mellan bärande idé och professionalism2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie har gjorts av Lucas Bergqvist och David Roos inom ramen för magisterprogrammet LedarskapOrganisatoriskt, Kreativt och Entreprenöriellt på Linnéuniversitetet i Kalmar. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur en ideell organisation kan balansera sin bärande idé med den professionalism och de strukturer som ofta infinner sig i affärsmässiga organisationer samt identifiera vilka möjligheter och begränsningar detta har för ledarskapet inom organisationen.

   

  Det empiriska underlaget som har möjliggjort studien har inhämtats genom sju semistrukturerade intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod. Respondenterna representerar stiftelsen Human Bridge och deras dotterorganisation, den ideella föreningen Lindra. Samtliga respondenter har någon form av ledarroll i sitt arbete.

   

  Human Bridge är en biståndsorganisation som fokuserar på sjukvårdsmaterial medan Lindra bedriver second hand-verksamhet i ett antal butiker för att finansiera Human Bridge biståndsarbete. Human Bridge verksamhet ses ofta bara som en kostnad, vilket respondenterna ibland anser vara ett problem då de samtidigt vill uppfattas som en effektiv och professionell organisation.

   

  Då Human Bridges och Lindras verksamhet i hög utsträckning innehåller ideellt arbete så undersöker vi hur ledarna inom de båda organisationerna hanterar sitt ledarskap i det spänningsfält som råder mellan att leda en organisation som vilar på en bärande idé men samtidigt vill drivas och betraktas som professionell. De ideella insatser som bidrar till båda organisationerna kommer ofta med vissa förbehåll och krav från de ideellt arbetande, detta är enligt respondenterna ibland fullt berättigat. Studien visar att det dock finns utrymme för förbättringar och förändringar i sättet de arbetar på och hur de bedriver sitt ledarskap. I våra slutsatser presenterar vi de möjligheter och begränsningar som vi har identifierat och som Human Bridge och Lindra bör fortsätta med, alternativt förbättra eller förändra, för att kunna vara en organisation vars verksamhet bygger på en bärande idé men ändå betraktas som professionell.

   

  De möjligheter och begräsningar som efter empirisk insamling och analys har identifierats är följande;

  • Utveckla det transformativa ledarskapet för att tydligare koppla betydelsen av det ideella engagemanget till den bärande idén.
  • Försök mäta biståndet, om än i relativa mått för att kunna följa dess utveckling och legitimera verksamheten.
  • Kommunicera tydligare hur Human Bridge och Lindra ämnar använda sig av praktikanter och lönebidragsanställda.
  • Minska beroendet av ideell arbetskraft inom Lindra.
  • Använda smart makt vid beslutsfattande och kommunikation då denna kan situationsanpassas för att  vara förenlig med både bärande idé och professionalism. 
 • 123.
  Bergström, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet.
  Fagerberg, Fredrika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet.
  Jansson, Frida
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet.
  Luxuösa andetag: En kvalitativ studie om hur svenska mindfulness-företag arbetar med hållbarhet inom deras mindfulness-resor 2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera hur svenska småföretag som arrangerar mindfulness-resor arbetar med hållbar turism och hållbarhet. Mindfulness-resorna analyserades genom perspektiven ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av en kvalitativ metod visar studien att företag som anordnar mindfulness-resor strävar efter en balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna för att nå en långsiktig hållbarhet. Studien visar på att retreat erbjuder en portabel turismprodukt. En produkt som kan förflyttas mellan olika destinationer. Genom att se på mindfulness-resor som en portabel turismprodukt framkommer en förståelse för svenska företags mindfulness-resor samt resornas framtidsutsikter.

 • 124.
  Bergström, Hampus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Engen, Linus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Forster, Viktor
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Alla vägar leder till motivation?: -En fallstudie om motivation på kunskapsintensiva företag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Motivation is a subject that is on everyone's lips in today's knowledge-intensive firms. What is motivation and what are we motivated by? We will, through three case studies, be grappling with the notion to clarify how managers and employees' perception of the concept is different, or possibly similar. Furthermore, the thesis examines whether the theory and practice of motivation are consistent with each other.

   

  Purpose: The purpose of our study is to seek understanding of what management within an organization believes are motivating their staff as well as how the staff perceive themselves be motivated by. We ask ourselves if organizations is up to date with the development of what motivates people. To increase understanding of the field of motivation, we want to examine if it exists a gap between management's understanding of what motivates people at work, and what employees themselves in this organization believes are motivating them.

   

  Method: The thesis consists of a case study of three case-companies with knowledge-intensive jobs and officials in the operational core. A qualitative research involving the collection of qualitative data through eight semi-structured interviews have been conducted.

   

  Results & Conclusions: The results of our study showed that the perception of motivation is consistent between managers and employees. What the staff perceives themselves be motivated by, their managers are aware of and are working actively to promote. Although the intrinsic motivators are those that mainly motivates the staff, extrinsic rewards in the form of monetary rewards when goals are achieved are being used. Furthermore, we believe that the theory and practice are in harmony with each other. This because the major traits of the respondents views are in line with what theorists believe warrant. However, we concluded that the actions performed to promote motivation in the workplace covers all the aspects of our theoretical framework of motivational theory and not just what the managers and employees expressed as motivators.

 • 125.
  Bergström, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ljungström, Evelina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Jag har tid, jag är nyfiken, det skulle vara kul att vara med (...)": -en kvalitativ studie kring eventvolontärers motivationsfaktorer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar eventvolontärer och deras motivationsfaktorer, och syftar till att identifiera vad som motiverar individer till att spendera sin fria tid engagerad i denna aktivitet. Forskare menar att eventvolontärer är oumbärliga för event och att de därmed är betydelsefulla för turismen. Eftersom volontärarbete utförs på fritiden är den fria tiden en förutsättning för aktiviteten. Forskare betonar att individer alltmer eftersträvar en aktiv fritid, där volontärarbete inbegrips, och effektivitet och erfarenhet kan nås. Eventvolontärers motivationer har studerats utifrån en kvalitativ intervjuansats i syfte att nå en djupare förståelse för individers motivationer, vilka sedan analyserats utifrån existerande teori. Empirin har kategoriserats efter teman som visar på att eventvolontärer motiveras av flertalet faktorer som existerar samtidigt. En del motivationer förekommer i tidigare studier medan andra uppfattas som nytillkomna. Tid, nyfikenhet och nöje är några av de motivationer som engagerar till medverkan. 

 • 126.
  Beritelli, Pietro
  et al.
  University of St. Gallen, Switzerland.
  Reinhold, Stephan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Laesser, Christian
  University of St. Gallen, Switzerland.
  Logics behind evading overnight taxes: a configurational analysis2020Ingår i: International Journal of Contemporary Hospitality Management, ISSN 0959-6119, E-ISSN 1757-1049, Vol. 32, nr 2, s. 871-888Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Overnight taxes are controversial. They affect tourists’ consumption behavior and hotels’ profits. This potentially generates undesirable industry practices such as underreporting overnights to evade overnight taxes. The aim of the paper is to understand the conditions and outcomes of underreporting. This is important because underreporting affects destinations’ tax income, which in turn may have further effects on tourism or other public services.

  Design/methodology/approach

  This study uses qualitative comparative analysis to identify what specific combinations of conditions motivate managers of hospitality businesses to evade overnight taxes.

  Findings

  While potential economic gain seems to be the obvious answer, this study finds that different configurations of causal conditions account for non-compliance. Four different configurations combining six conditions explain the logics behind hotel overnight tax evasion behavior. The conditions refer to both utilitarian affordances and the individual tax morale of hospitality managers. Certain utilitarian conditions in combination can overrule moral objections to non-compliance.

  Originality/value

  The study provides a nuanced understanding of overnight tax evasion motives and suggests how to connect work on tourism taxes with destination governance issues and destination management organization funding.

 • 127.
  Bertasius, Matas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  De Koff, Tom
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Brans, Kristina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  The effect of entering the EU on road transport of the member states2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The European Union (EU) is a framework of 28 member states that are working together for safety purposes and economic stability. The EU created a single market to increase trade and to create economic advantages. For this, physical barriers, technical barriers, tax barriers, natural barriers and legislative barriers had to be overcome by creating a common framework. The logistics sector is vital for the EU market and economy, because it is important for the effective and efficient functioning of the internal market. Due to the fact that road transport accounts for 70% of the transported volumes this research focuses on this transport mode.

  The purpose of this research is to see the economic and legal effects on road transport for the member states when entering the EU. Due to doubts about the EU by member states this research focuses on the effect of the EU on road transport of the EU sample. Therefore, an analysis will be done on short-term (4 years) and long-term (12 years) and legal changes influencing the road transport. A deductive approach focused on secondary data is used. Via non-probability sampling, a sample of eight out of 28 member states is used. The data analysed is mostly quantitative data supported by qualitative data focusing on the legislation. To analyse the two variables, GDP per capita and road transport volumes, calculations regarding correlation, decoupling and significance are used to see the link between the variables and to test the reliability.

  The conclusion based on the results of this research show a positive effect of member states after entering the EU. On the short-term and long-term, the GDP per capita and road transport volumes showed positive results and the investments on the short-term also showed a positive outcome. Long-term results showed that the financial crisis had a strong influence during the period 2007-2011 but positive outcomes are still seen.

 • 128.
  Bertoncini, Guia Tina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Schmalz, Maria Teresa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  What’s on your mind? Understanding the Influence of Social Media on Authentic Leadership Dimensions and Education from the Millennials’ Perspective2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media has paved a new way for communication and interacting with others. ’What’s on your mind?’, ’How are you feeling today?’, ’Where are you?’, ’Who are you with?’. These allusions lead back to status update questions of the largest social network to date. This thesis seeks to primarily understand, to which extent and if, social media usage influences authentic leadership dimensions and education from the millennials’ perpective. Additionally, it portrays results of an online based questionnaire conducted among students and alumni within the millennial generation.

 • 129.
  Bi, Shen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ni, Yingqi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Transformational Leadership in Chinese Context2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, we are studying the issue of transformational leadership in Chinese context, which is subjected to social science category. The reason why we concentrate on this research issue is based on the limited available references of Chinese transformational leadership, on our personal interests of transformational leadership and on the rather interesting and mysterious Chinese context covering the influence of globalization, digitalization and so forth. At the same time, we will focus on two major research questions, what leaders and followers’ expectations are during transformation in Chinese companies and what skills and abilities Chinese transformational leaders need in practice.Since we have ascertained the research issue and questions, the methodology of grounded theory and relevant literatures of organizational change, full range of leadership model, followership, and skill approach laid the solid foundation for our further data collection and data analysis. And the way of interviewing and questionnaire as specific methods of data collection played a crucial role in gathering empirical data, which gives contributions to theory development for our research.Through collecting and analyzing data, we constructed our theory of Chinese transformational leadership. For improving transformation performance in Chinese companies, transformational leaders is required to take both leaders and followers’ expectations into consideration and to lead the transformation with effective leadership skills and abilities. In addition, we found that there is a new implication of transformational followership for readers and a comparatively vague concept of trust in transformation process in Chinese companies for further study.

 • 130.
  Bill, Frederic
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Merging research, education and local development: Semi-focused groups for an Engaged Scholarship2014Ingår i: Qualitative research in management and organization Conference, April 15 – 17th, 2014, Albuquerque, New Mexico, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 131.
  Bill, Frederic
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Kozminski University, Poland.
  Pivotal paradoxes in regional development: some empirically based propositions from Southern Sweden2015Ingår i: Paper presented at the SIBR-Thammasat 2015 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, Bangkok, Thailand, June 4-6, 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 132.
  Bill, Frederic
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Pivotal Points in Regional mobilization: some empirically based propositions from Southern Sweden2013Ingår i: SICSS (International Conference on Social Science) in Shanghai, 11-13 July, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 133.
  Bill, Frederic
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Bredberg, Clara
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gaddefors, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, Anders W.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johnsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlström, Josephine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lewis, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nilsson, Linnea
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Rosell, Erik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Entreprenöriella landsbygdsenklaver: forskningsrapport om forsknings- och studentprojekt genomförda i Urshults socken under 20132013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 134.
  Bill, Frederic
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Engström, Sixten
  Gaddefors, Johan
  SLU.
  Johansson, Anders W.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lundberg, Hans
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Meisner, Hampus
  Persson, Anna
  Rosell, Erik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Entreprenöriella landsbygdsenklaver: Genomförda studentprojekt i Älmeboda2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 135.
  Bill, Frederic
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Kozminski University, Poland.
  Gaddefors, Johan
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Constructing and de-constructing entrepreneurial enclaves: a Deleuzian take on regional mobilization2013Ingår i: The 31st SCOS (The Standing Conference on Organizational Symbolism) in Warsaw, 13-16 July, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  This paper is based on ongoing interactive research on entrepreneurial enclaves in southern Sweden aimed at promoting regional development through interaction between local stakeholders, academics and undergraduate students. The enclave concept has been used in previous research, also in entrepreneurship, but then primarily when dealing with networking and self-employment among ethnic minority groups. (Butler & Wilson, 1990; Andersson & Hammarstedt, 2012) Here we draw on the work of Deleuze & Guttari (1980) by asking what the effects of introducing the enclave concept in a regional community are, rather than trying to identify or pinpoint what an entrepreneurial enclave is as such. Thus, the purpose of our paper is to gain increased understanding regarding the productiveness of the enclave concept.

  Research design

  The project began with topics considered important by local stakeholders, as identified during role-play based semi-focused groups (Bill & Olaison, 2009), and then this was translated these into a number of projects which students supervised by academic researchers try to realize together with local stakeholders. Semi-focused groups are a method founded on pragmatism and intended to place the respondents in a fictive but still familiar situation by giving them a task and roles close to their everyday experience. The intention is to gain understanding not only regarding how they would talk about something, but also how they would act in a certain situation. (Putnam, 1995; Bill et al., 2009)

  Preliminary findings

  When dealing with entrepreneurial regions, previous research has generally tried to identify them and then sought to create some sort of template for recreating them elsewhere. However, it would be naïve to believe that this attention will not in itself influence the behavior of the residents in the region. The border between observer and observed therefore starts to dissipate.The basis for our research is that we are initially, simply by declaring them, creating the entrepreneurial enclaves that we subsequently study. Furthermore, simultaneously we are also creating a number of non-entrepreneurial enclaves in the region simply by not pinpointing or highlighting them. In our empirical work consisting of semi-focused groups and continuous interaction with local stakeholders this has become especially visible on a number of occasions. In the paper we present three cases where the existence of our project has influenced the way the local stakeholders consider themselves and their region. These are: I) The medieval church, a battle of belonging. II) Expectations of the Other - or not saying no to developing the Lake of the Fox. III) Voices of the recent, participating to participate.

  Conclusions

  The conclusions from this project are that the acts of creating and identifying entrepreneurial enclaves are overlapping and intertwined, that the entrepreneurial enclave is amorphous in the sense that its spatial/social limitations fluctuates and that the region is often

 • 136.
  Bill, Frederic
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Rosell, Erik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The engaged business model for higher education: transforming academia in the 21st century2015Ingår i: Advanced business models in international higher education / [ed] Jessica Lichy & Chris Birch, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 1, s. 93-109Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 137.
  Billing, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Svensson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Östling, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Vad händer nästa månad då?": En kvalitativ studie om osäkra anställningsförhållanden för examinerade studenter i musikbranschen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Examensarbete, Music and Event Management-programmet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Maja Östling, Johanna Svensson och Martin Billing

  Handledare: Mathias Karlsson

  Examinator: Hans Wessblad

   

  Titel: “Vad händer nästa månad då?”

  Bakgrund och Problem: Osäkra anställningar har blivit ett samhällsfenomen i Sverige som helhet. Konsultjobb och gigs har blivit standard och detta påverkar direkt människors liv och upplevelser.

   

  Syfte: Syftet med studien är att belysa hur examinerade studenter upplever osäkra anställningsförhållanden. Detta för att forskningssamhället ska få en djupare förståelse kring fenomenet osäkra anställningar.

  Metod: Studien som genomförts har gjort detta genom en kvalitativ metod där insamlad primärdata har stått i fokus. Samtal med tio respondenter har genomförts där dessa delat med sig av sina erfarenheter av ämnet. Ansatsen har varit induktiv och vi har utgått ifrån insamlad empiri. Teoretiska teman har framgått i den empiriska insamlingen som sedan varit en del av den analys och diskussion som utförts för att visa på hur examinerade studenter upplever osäkra anställningsförhållanden.

  Slutsatser: Utifrån studien kan det konstateras att osäkerhet är något som präglat samtliga respondenter. Musikbranschen är en osäker bransch och dess kultur och uppfostran påverkar individers motivationsfaktorer till att acceptera osäkra anställningar. 

 • 138.
  Bischoff, Lena
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Organizational culture persistence versus change: How organizational culture is interpreted and formulated in the work life of a company with a cultural focus2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:  Organizational culture is one of the most prominent topics in academia and has gained its status due to the transferability from academia into managerial practice. Today, organizational culture has become an institutionalized topic and scholars call for a need to revive the topic (Chatman & O'Reilly, 2016). Inconsistency with organizational culture and organizational vision, external market pressure and a changing composition of the workforce ask to adapt organizational culture to current times.

  Research question: How is culture formulated and the evolution of cultural values interpreted in the work life of a company with a cultural focus?

  Purpose: The purpose of this thesis is to describe how a multinational company with a strong focus on the management of culture and values re-interprets their core cultural values in the face of modernization and internationalization. At the same time, the preservation of the cultural core is investigated by looking at how culture is expressed at the case company.

  Method: The research design of this study is a qualitative case study with the collection of empirical data through interviews, observations, and organizational documents. Abductive reasoning was employed to serve the exploratory layout of the study. A constructivist ontological and interpretivist epistemological position was taken. Quality criteria, relevant for qualitative research studies were considered.

  Conclusion: The findings of my study show that organizational culture change and preservation ask for a differentiated point of view between promoted modification in cultural content such as formalized communication, and the degree of modification in cultural consensus, behavior and intensity of expression.The data shows a dissonance between communicated and exhibited change, where behavior does not meet the stage of textualized modification. The organizational culture at IKEA is characterized by stability and persistence with a notion of ethnocentricity. It is still expressed and experienced in the same way that it has been for many years despite attempts to reinvigorate it.

 • 139.
  Bittencourt, Nayron
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Henriksson, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Åström, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kan svenska företag lära sig dansa samba?: En studie om svenska företags etablering i Brasilien2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den institutionella kontexten i Brasilien påverkar svenska företag som avser att etablera sig i landet. Utifrån detta kommer vi även belysa hur företagen bör hantera de barriärer som den nämnda kontexten kan utgöra. För detta har vi använt oss av en kvalitativ ansats och fallstudie som forskningsstrategi.

   

  Teorikapitlets kärna utgörs av ett avsnitt om institutioner där en grundläggande modell fungerar som ett verktyg för att studera hur olika institutioner påverkar ett företags engagemang i ett land. Vi har jobbat utifrån vår teoretiska syntesmodell där den externa och interna miljön med hjälp av en brygga av nätverk har hjälpt till med valet av etablering.

   

  I empirin redogörs sedan för den erfarenhet och kunskap våra fallföretag bidragit med gällande den brasilianska marknaden. Analyskapitlet binder därefter samman empiri och teori för att belysa hur företagen påverkats av den institutionella kontexten vid etablering och eventuella barriärer hanteras.

   

  Uppsatsens slutsats påvisar att den institutionella miljö Brasilien utgör är förvånansvärt stabil. Ett flertal institutioner påtvingar en förändring, men det är endast rättssystemet som genom komplexa system utgör en verklig barriär. Det visar sig även att god kännedom om marknaden och ett bra nätverk är hur man lämpligast hanterar detta.

 • 140.
  Bjerhage, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jakobsson, Kim
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Konsten att främja kreativitet: -Om ledarskap för kreativitet på olika hierarkiska nivåer2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författare: Kim Jakobsson och Marcus Bjerhage          

   

  Handledare: Olle Duhlin             

   

  Examinator: Lars Lindkvist        

   

  Titel: Konsten att främja kreativitet – En studie om ledarskap för kreativitet på olika hierarkiska nivåer

                  

  Bakgrund: Kreativitet har kommit att bli allt viktigare för företag och ledarskapet är ett mycket viktigt verktyg för att främja kreativiteten i organisationer. Det finns ett antal studier som tar upp olika områden inom ledarskap för kreativitet. Det saknas dock teorier som visar hur dessa områden skiljer sig åt beroende på vilken hierarkisk nivå ledarskapet utförs på.                

   

  Syfte: Vår ambition med uppsatsen är att beskriva hur ledarskapet på olika nivåer inom företag påverkar kreativiteten hos de anställda. Detta gör vi för att kunna förstå eventuella skillnader och för att skapa ett sammanhang mellan olika områden inom ledarskap för kreativitet och vilken nivå ledarskapet utförs på.         

   

  Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats med kvalitativ inriktning. Vi har samlat in vårt empiriska material med hjälp av personliga och semistrukturerade intervjuer med sju olika respondenter på tre olika hierarkiska nivåer. Intervjuerna bygger på sju olika områden inom ledarskap för kreativitet som i sin tur bygger på vår insamlade teori.

   

  Slutsats: Vi har genom vår studie kommit fram till att cheferna arbetar på olika sett med de sju områdena inom ledarskap för kreativitet beroende på hierarkisk nivå. Vi har även hittat kopplingar mellan de olika områdena inom ledarskap för kreativitet. Avslutningsvis så har vi kommit fram till att ledarna på de olika hierarkiska nivåerna tillsammans skapar ett kompletterande ledarskap för kreativitet riktat främst mot arbetarna på de lägre nivåerna i organisationen.

 • 141.
  Bjerke, Björn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Mathias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Social entrepreneurship: to act as if and make a difference2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book offers an innovative, theory-driven account of social entrepreneurship that is located in new thinking around the constructs of community and "public" entrepreneurship. Bjerke and Karlsson draw on a wide range of sources to offer useful new insights and analyses of this emerging sector and contribute a variety of useful and challenging new models of the relationship between society, innovation, and politics. All in all, this represents a valuable addition to the growing theoretical literature on social innovation and entrepreneurship.

 • 142.
  Bjerke, Björn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Mathias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Why are some people behaving or acting entrepreneurially more than others?: Looking at opportunities as part of entrepreneurial behavior or action in more than one way2013Ingår i: Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, Vol. 4, nr 6, s. 465-474Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 143.
  Bjälesjö, Jonas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Rockcity, Hultsfred/Hultsfredsfestivalen.
  Det går inte att flytta en festival2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 144.
  Bjälesjö, Jonas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Swedish music-festival scene2017Ingår i: Made in Sweden: Studies in Popular Music / [ed] Alf Björnberg, Thomas Bossius, Routledge, 2017, s. 163-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 145.
  Bjälesjö, Jonas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Swedish Music-Festival Scene2018Ingår i: M&STE: Elektronisk tidskrift för konferensen Musik & Samhälle, E-ISSN 2002-4622, nr 4, s. 5-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this article swedish music festivals are in focus, and the research field of festival studies.

 • 146.
  Björk, Rickard
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Motivation och ledarskap i banksektorn: En kvalitativ studie om hur chefer kan jobba för att motivera medarbetare i en decentraliserad organisation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning som gjorts inom banksektorn hävdar att organisationerna som befinnersig i sektorn genomgått omfattande strukturella förändringar. Dessa strukturella förändringarkan bidra till att medarbetarnas arbetssituation och arbetssätt ändras. Detta i sig kan tänkasförändra sättet medarbetarna motiveras på i sitt arbete och vad som motiverar dem. Dåförutsättningar förändrats kring medarbetarnas motivation kan tänkas att även ledarskapetinom banksektorn behöver förändras i syfte att främja medarbetarnas motivation.Problemformulering: Kan någon ledarstil tänkas passande för att motivera medarbetarnautifrån de nya förutsättningarna som uppkommit i banksektorn av de strukturellaförändringarna?Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar det finns kring motivationhos medarbetare och chefer i banksektorn samt med grund i teorier om ledarstilar resoneraom hur cheferna kan arbeta med att motivera medarbetare utifrån dessa föreställningar.Metod: Studien har använt en kvalitativ forskningsmetod. Genom den valda metoden harsemistrukturerade intervjuer gjorts för att öka förståelsen av chefer och medarbetaresföreställningar om motivation samt hur chefer kan arbeta för att stimulera medarbetarnasmotivation utifrån medarbetarnas upplevelser.Slutsats: Efter att ha gjort åtta intervjuer varav tre med chefer och fem med medarbetaredrogs en slutsats kring ifall någon ledarstil kan tänkas passande för att motivera medarbetare ibanksektorn som befinner sig i en decentraliserad organisationsstruktur.

 • 147.
  Björk, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hansson, Kenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi säga är ett relativt outforskat område. Bankbranschen är en bransch som berör väldigt många människor och en aktör som är en betydande del i samhället. Efter att ha ställt oss frågan kring hur ett företags strategi påverkar dess organisationsstruktur föddes vårt syfte. Syftet med uppsatsen handlar om att ta reda på om och i så fall hur strategi påverkar strukturen inom den svenska bankbranschen. Då denna bransch ständigt påverkas av regler, krav och lagar kommer även det att tas i beaktande. 

  I denna kvalitativa studien har vi använt oss av två delar. Den ena delen är välkända teorier och resonemang kring både strategi och struktur som ledande företagsekonomiska forskare har lyft fram under årens lopp. I den andra delen använder vi oss av kunskapsinhämtning från personer i branschen. Dessa individer har vi valt att intervjua då de finns både på central nivå (där beslut kring struktur och strategi fattas) och på operativ nivå (där man påverkas av dessa beslut). Utifrån forskningens teorier och intervjuerna har vi senare diskuterat och fastställt en slutsats kring strategi och struktur fenomenen. 

 • 148.
  Björklund, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hjellström, Frida
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Upplevelseturism: En uppsats om hur upplevelser bidrar till marknadsföring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Naturturism är en trend som ökar i efterfrågan världen över och det är främst naturupplevelser som eftertraktas. En upplevelse är något som sker under en specifik tid i ett upplevelserum och som är för kunden unik och personlig. Stall Västergården, Hägnens Islandshästar och Glasrikets Älgpark är företag som samtliga är verksamma i upplevelseindustrin. Dem är belägna på landsbygden och marknadsför sig med att erbjuda natur- och djurupplevelser. Att marknadsföra sig på landsbygden är till viss del en utmaning. Word of mouth och platsmarknadsföring är den marknadsföring om är mest effektiv och samtidigt den som är mest nyckfull. Men bra marknadsföring och nöjda kunder skapar ett tillflöde av turister till landsbygden och det gör att landsbygden blir levande och ett starkt platsvarumärke. 

 • 149.
  Björklund, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gustafsson, Sarah
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Niklasson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Retention: Varför stanna när möjligheterna är oändliga2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bachelor thesis, Degree of master in Science and Economics, School of Business and Economics at Linnaeus University, Management, 2FE01E, Spring Semester 2013

  Author: Johanna Björklund, Sarah Gustafsson and Sofia Nicklasson

  Mentor: Anders Hytter

  Title: Retention: Why stay when your options are unlimited? 

  Background: Employee turnover is a problem today, and companies face increasing challenges when it comes to retain employees within the organization, so called employee retention. This is a present concept and theory holds that more organizations realize that they need to put more focus on retention as one of their business goals to remain competitive. It’s important that organizations understand individuals' different needs and the factors that make them satisfied in their professional life. The people who have been in focus during the study were people born in the 80- and 90's, they are called Generation Y.

  Purpose: The purpose of this study was to generate a guide that we offered the objects of study at SEB and Swedbank in Växjö, by answering the question: How should managers of human resource, at SEB and Swedbank's local offices in Växjö, act to retain employers within the generation Y?

  Method: This study was made from quality studies through an abductive approach. The aim of our study was to create an understanding of what factors that makes the employees choose to stay within the workplace, and to create an understanding of how the employer acts to retain employees within the workplace. Therefore was it natural to choose a hermeneutic view of what’s classified as acceptable knowledge. Theory has been collected through present, relevant and reliable literature and previous studies. Empirical data gathered during individual semi-structured interviews with managers, employees within Generation Y and Generation Y employees who chose to quit their bank employment.

  Results, Conclusions: During the study, our conclusion was that the benefits, employees within Generation Y, appreciate most is the development potential and variety of tasks. Job satisfaction is an important for the employees and factors such as open dialogue with the manager and the freedom to control over your duties and working hours are also parts that are highly valued by employees of Generation Y.

 • 150.
  Björklund, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sarah, Gustafsson
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lean inom den offentliga sektorn: Tänkbara hinder för ett långsiktigt Lean-arbete2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Organisationsförändringar är något som ständigt görs i organisationer, och

  under det senaste årtiondet har det uppkommit en uppsjö av olika förändringsmodeller.

  En organisationsförändring som är populär bland företag idag är Lean. Lean är ett

  koncept som togs fram inom den japanska bilindustrin, men har utvecklats från det

  japanska verkstadsgolvet till att idag vara ett koncept som återfinns i bland annat

  flertalet svenska kommuner.

  Syfte:

  Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan ha

  svårt att få fäste på lång sikt.

  Metod:

  Studien gjordes med en kvalitativ forskningsmetod och genom en abduktiv

  forskningsansats. Då vi ämnade skapa en

  förståelse för vilka tänkbara hinder som kan

  påverka att Lean-arbetet i vissa fall inte blir långsiktigt, så föll sig valet naturligt på att

  välja en hermeneutisk kunskapssyn. Den empiri som samlats in har gjorts via

  individuella ostrukturerade intervjuer, via en gruppintervju, samt genom ickedeltagande

  observationer. Vår insamling av teoretiskt material har mestadels bestått av

  vetenskapliga artiklar eller böcker skrivna av akademiker, då vi som författare anser att

  de författare som står bakom dessa artiklar är pålitliga. Vi anser att konsulter och andra

  författare står och faller med Leans överlevnad och att trovärdigheten därför faller.

  Resultat, slutsatser:

  Att det finns vissa hinder för att Lean inte blir långsiktigt är både

  vi och teorin överens om. De faktorer vi kunde hitta på avdelningen

  Ekonomiskt bistånd

  och sysselsättning

  var bland annat att; Lean ses som motstånd till konceptet, att

  ledningen har svårt att ”

  släppa på kontrollen”, bristande medarbetarstyrning och

  mättnad av konceptet.

1234567 101 - 150 av 1327
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf