lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Babic, Igor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bojic, Milan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Det slutna rummet: En kvalitativ studie om elevers uppfattning om tryggheten i skolans omklädningsrum2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur elever på gymnasienivån upplever omklädningsrummet före och efter lektionen i samband med idrott och hälsa lektionerna, samt om det har någon påverkan på lektionen eller den psykiska hälsan. Syfte är att undersöka hur miljön i omklädningsrummet uppfattas av gymnasieelever i samband till idrottslektioner. Vi kommer att utgå ifrån Maslows teori om behovstrappan för att få fram det svar vi söker. Arbetet tar upp problemet om omklädningsrummet efter vad eleverna sagt under intervjun. Vi har intervjuat oss framtill hur det egentligen ser ut på gymnasieskolornas omklädningsrum och vad som egentligen ligger till grund till varför eleverna känner som de gör.  Resultatet av samtalen med eleverna visade sig vara att eleverna är positiv inställning till omklädningsrummen. Eleverna känner sig rätt så trygga i omklädningsrummet och det är en lättsam miljö där man kan skämta och ha roligt. De flesta elever vi intervjuade såg inte omklädningsrummet som ett hinder nog att inte delta på Idrott och hälsa lektionerna. Det som framgick var att eleverna känner sig trygga bland sina egna klasskamrater men inte om andra elever är i omklädningsrummet. Omklädningsrummet var inte heller en plats där det förekom mobbning. Trots alla forskning om att mobbning försiggår i skolans omklädningsrum har vår studie visat att detta inte stämmer där vi varit och intervjuat. Vår slutsats blir att omklädningsrummen inte är otrygga, det som gör omklädningsrummet tryggt är klassen man går i och hur man trivs med sina klasskamrater.

 • 102.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Larsson, LenaLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 103.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Larsson, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottslärarutbildning för framtiden2013Ingår i: I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien / [ed] Backman Erik & Larsson Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 243-256Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 104.
  Basaric, Etjen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Emelie, Brunngård
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hälsoundervisning i praktiken: En kvalitativ studie om hälsoundervisning i gymnasiesärskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett flertal rapporter har det framkommit att det är vanligare med ohälsa bland individer med utvecklingsstörning än hos den övriga befolkningen. Dessutom visade det sig att funktionsnedsättningen i sig oftast inte var den påverkningsfaktor som bidrog till ohälsan. Istället handlade det om faktorer som kunde åtgärdas med hjälp av mer fysisk aktivitet och bättre hälsomedvetenhet. Därför riktades fokus mot skolan och ämnet idrott och hälsa för att finna vad som gjordes inom denna arena gällande hälsoundervisning. Syftet med studien blev således att undersöka hälsoundervisningen i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv, samt att studera de beståndsdelar som kunde försvåra eller befrämja hälsoundervisningen. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, där urvalet utgjordes av sex lärare vilka undervisar idrott och hälsa i gymnasiesärskolan.

  Studiens empiri bearbetades genom en tematisk analys med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. I resultatet framkom fyra övergripande teman som tillsammans gav en bild av hur lärare resonerar kring och bedriver hälsoundervisning. Lärarna uttryckte en viss oro om elevers rådande och framtida hälsa men yttrade sig positivt gällande elevers möjlighet till hälsoförståelse. Vidare ansåg lärarna deras utbildning vara bristfällig, information gällande elevers funktionsnedsättningar otillräcklig och att samarbetet mellan lärare i idrott och hälsa och särskolan lämnade mycket övrigt att önska. För att öka delaktigheten, aktivitetsnivån och hälsoförståelsen använde sig lärarna av olika stödjande strategier som assisterade elever i deras kunskapsutveckling. Dessutom användes olika verktyg och redskap för att bättre konkretisera undervisningen samt höja delaktigheten, aktivitetsnivån och elevmotivationen. Slutligen framkom i resultatet att lärare uppfattade det sociala samspelet emellan eleverna vara viktigt och att de försökte utforma en undervisningsmiljö som främjade det sociala samspelet.     

 • 105.
  Bega, Arbresha
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Palmgren, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Jag växte upp i ett samhälle där man inte blev så inkluderad": En studie om den underrepresenterade målgruppen flickor med utländsk bakgrund och deras berättelser kring varför de aldrig varit aktiva inom en idrottsförening2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar det finns till att flickor med utländsk bakgrund är underrepresenterade i den svenska föreningsidrotten. Vidare undersöks utländska flickors syn på föreningsidrotten och hur de anser att den svenska idrottsrörelsen behöver arbeta för att få fler flickor med utländsk bakgrund att delta. För att besvara studiens syfte och frågeställning har datainsamlingen gjorts genom en kvalitativ datainsamling. De sex respondenterna tillhör målgruppen flickor med utländsk bakgrund.

  Resultatet och analysen ger en tydligare bild av hur det är att vara flicka med utländsk bakgrund i Sverige. Det framkommer att flickor med utländsk bakgrund upplever två olika former av exkludering. De svenska idrottsföreningarna upplevs som stängda för personer med utländsk bakgrund men de upplever också att de inte heller är välkomna på grund utav att de är flickor. Vägen till en idrottsförening upplevs bestå av fler hinder för målgruppen flickor med utländsk bakgrund än för andra målgrupper.

 • 106.
  Beillon, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Man får ju tänka till": En studie om inkludering av elever med funktionsnedsättningar i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka ställningstaganden gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa gör för att inkludera funktionsnedsatta elever i den ordinarie ämnesundervisningen. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Studiens deltagare bestod av fyra idrotts- och hälsalärare verksamma vid fyra olika gymnasieskolor i södra Sverige. I resultatet framkom det att det är viktigt att alla elever inkluderas i den ordinarie ämnesundervisningen, oavsett om eleverna har en funktionsnedsättning eller inte. Resultatet visade att det finns resurser för lärare i idrott och hälsa att inkludera elever med funktionsnedsättningar i ämnesundervisningen. Studiedeltagarna förklarade följaktligen att en idrotts- och hälsalärare måste vara kreativ. Slutligen påvisade resultatet att omständigheterna med att inkludera funktiosnedsatta elever i den ordinarie undervisningen, handlar om anpassning av undervisningen lektionsinnehållet så att det passar samtliga elever och andra elevers beteende. Studiedeltagarna berättade att elever som är ”störiga” försvårar inkluderingsprocessen. Resultat analyserades med utgångspunkt i Foucaults begrepp: subjektets konstituering och hans idéer om makt. Analysen visade bland annat att det som förr antagligen betraktades som det ”normala” beteendet under lektionerna i ämnet, numera räknas som avvikande.

 • 107.
  Beischer, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lower extremity injuries in young floorball players: A prospective study on overuse injuries2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: To my knowledge, no previous studies have examined the appearance of injury in young floorball players. Aim: To investigate the occurrence of overuse injuries in lower extremity (LE) in floorball players aged 15 or younger, with respect to frequency, location, and consequence of injury. Method: Fifty-seven players participated (mean age 11±2 years). A modified version of Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire was submitted every fourth week during four months in order to record the occurrence of overuse injuries in LE. Result: A total of 42 overuse injuries in 42% (24/57) of the cohort were found. The average monthly prevalence for all players, in any anatomical area, was 28% (95% confidence interval 18%-38%). The most common location of injuries was the knee (43%), followed by the foot (40%). A weak positive and significant correlation (rs = 0.276, p = 0.038 ) between overuse injuries and age was found. Conclusion: The present study shows, in accordance with other recent studies on children and adolescents, that overuse injuries seems to be a common problem for young floorball players.

 • 108.
  Bele, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Upplevelsen av axelskada hos elitsatsande beachvolleybollspelare och deras återgång till matchspel. En intervjustudie.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka beachvolleybollspelares upplevelse i samband med axelskada och vad som kan påverka tillbakagången till beachvolleyboll efter en axelskada. Design: En kvalitativ ansats har använts där djupintervjuer ligger till grund för studien. Urval: Fem medverkande som spelar eller har spelat beachvolleyboll på elitnivå deltog i studien. Samtliga har drabbats av axelskada där skadan hindrat dem från att träna/tävla på tilltänk nivå under minst 28 dagar. Resultat: Fynden av denna studie indikerar att den egna drivkraften hos individen, tillsammans med en tydlig målsättning och stöd från omgivningen är tre orsaker som bidrar till att öka chanserna att komma tillbaka till beachvolleyboll efter axelskada. Några av de medverkande tyckte att det var mentalt starkare och även tekniskt bättre efter rehabiliteringen.

 • 109.
  Bele, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sjöström, Rita
  Mittuniversitetet.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mittuniversitetet.
  Experiences of returning to elite beach volleyball after shoulder injury2015Ingår i: Journal of Exercise Rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 11, nr 4, s. 204-210Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine beach volleyball players' experience regarding shoulder injury and how it affects their return to play. To achieve the research aims a qualitative design with semi-structured interviews had been conducted, five elite beach volleyball players, four men and one woman aged 27-42 participated in the study. All participants had suffered a severe shoulder injury, with absence from training and competing for at least 28 days. The findings of this study indicate that it is the individual's inner motivation, together with a clear goal and support from the community, family, teammate and coach that are the most important factors when going through rehabilitation and getting back to playing beach volleyball after a shoulder injury. All participants had been affected by their injury in some way; some of the participants had been affected in a positive way since they had become mentally stronger and had developed better volleyball technique after rehabilitation. The conclusions of this study indicate that there are three distinct factors that increase the chances of getting back to playing beach volleyball after shoulder injury; it is the players' self motivation, together with a clear goal and support from the community.

 • 110.
  Bengtsson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Det viktigaste är att elever ska hitta rörelseglädje för en hälsosam livsstil!”: En kvalitativ studie om idrottslärares tolkning av begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fem idrottslärare tolkar begreppet hälsa

  och hur de beskriver arbetet med att synliggöra hälsa för elever i sin undervisning. Jag

  anser att studien är gynnsam för skolverksamheten eftersom det är ett viktigt element i

  dagens samhälle samt ett aktuellt ämne. I grundskolans läroplan står det att elevers

  erfarenheter till fysiska aktiviteter är avgörande för hur aktiva de blir i framtiden. Därför

  är det viktigt att elever ges kunskaper om hälsa i skolan, både praktiskt och teoretiskt. I

  teoriavsnittet kommer läroplansteorin lyftas fram samt profession och läraryrket. Data

  har samlats in med hjälp av personliga intervjuer med idrottslärare. Frågeställningarna

  har fokus på vilka tolkningar som kan finnas kring begreppet hälsa bland idrottslärare

  och hur de arbetar med hälsa i sin undervisning. I studiens resultat har det framkommit

  att de intervjuade idrottslärarna i denna studie tolkar begreppet hälsa med välmående

  och att må bra helhetsmässigt. Det har även framkommit att de föredrar att

  ämnesintegrera samt att blanda teori och praktik i undervisningen för att främja lärande

  hos eleverna.

 • 111.
  Bergljung, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Karlsson, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Effekter av 2 timmars fysisk träning per vecka på uthållighetsstyrka, kondition, rörlighet och kroppssammansättning.: En 7 veckors interventionsstudie på personer med stillasittande arbete.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien avser att studera effekterna av arbetsplatsförlagd fysisk träning 2 x 60 minuter/vecka i 7 veckor hos personer med stillasittande arbete påVO2max, rörlighet, uthållighetsstyrka och kroppssammansättning. Vi använder oss av en kvantitativ metod som består av datainsamling genom tester före och efter träningsperioden för både interventionsgruppen (n=25) och kontrollgruppen (n=11). Resultaten visar på signifikanta skillnader hos interventionsgruppen på variablerna VO2max (p=0), visceralt fett (p=0,001), fettmassa (p=0,001), vikt (p=0.006), Body Mass Index, BMI (p=0,005), uthållighetsstyrka enligt Sörensens isometriska uthållighetstest (SIU) (p=0) och Trunk Curl Static Endurance test (TCST) (p=0,045), rörlighet i halsrygg (p=0,010) och rörlighet i hamstringsmuskulatur via Sit and reach test (p=0).  Inga skillnader ses i blodtryck och, skelettmuskelmassa i armar, bål och ben. Inga signifikanta skillnader ses hos kontrollgruppen oavsett variabel. Slutsatser av studien är att man kan se effekter genom denna typ av intervention på flera olika variabler och förslag till framtida forskning är att försöka utesluta samverkan av andra faktorer för att ge en mer exakt bild av den fysiska träningens effekter på arbetsplatsförlagd träning.

 • 112.
  Berglund, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Svalbring, Josef
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum: En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 113.
  Bergman, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Om jag spelar dåligt så säger jag att jag är tjej": en kvalitativ studie om hur kvinnor uppfattar e-sport2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-sport är en populär aktivitet i dagens samhälle vilket gör att deltagarantalet ökat och att e-sporten växer. International e-sport federation (IeSF) är en global organisation som sätter upp regler för deltagandet där kriteriet ”öppet för alla” innebär att ingen skall uteslutas på grund av till exempel kön eller etnicitet. Det råder dock ett problem med att få kvinnor att delta vilket kan bero på att e-sporten är mansdominerad. Utifrån ett genusperspektiv med manlig norm, genusordning och normativ femininitet som utgångspunkt undersöker denna studie kvinnors erfarenheter som spelare. Detta för att få förståelse för hur kvinnor upplever de normer som kringgärdar e-sporten. En kvalitativ studie har genomförts som bygger på intervjuande av aktiva kvinnliga utövare. Resultatet visar att e-sporten anses vara för män då en genusordning är tydlig. Det leder till att kvinnor trycks ned då de ifrågasätter dessa ideal genom bland annat deltagande. De följer även eller står emot de manliga normerna för att delta. En normativ feminin uppfostran begränsar kvinnors deltagande tillsammans med det låga antalet kvinnor som inom e-sporten leder till att kvinnor har en odefinierad roll inom e-sporten. Kvinnors deltagande, motsägelsen av manliga normer och avståndstagandet ifrån den uppbygda stereotypa kvinnobilden visar på motstånd mot de rådande normerna. En ojämnlikhet mellan könen återskapas inom e-sporten där kvinnors deltagande begränsas. Kvinnor uppmanas till en traditionell stereotyp kvinnobild som hindrar dem från att ta plats inom e-sporten samtidigt som motstånd mot dessa ideal också görs vilket gör dessa kvinnor som spelar till kämpar för att kunna delta i e-sport. 

 • 114.
  Bergman, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Dags att omvärdera stillasittandet2018Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 115, artikel-id E9WDArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 115.
  Bergman, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The number of repeated observations needed to estimate the habitual physical activity of an individual to a given level of precision.2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 2, artikel-id e0192117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physical activity behavior varies naturally from day to day, from week to week and even across seasons. In order to assess the habitual level of physical activity of a person, the person must be monitored for long enough so that the level can be identified, taking into account this natural within-person variation. An important question, and one whose answer has implications for study- and survey design, epidemiological research and population surveillance, is, for how long does an individual need to be monitored before such a habitual level or pattern can be identified to a desired level of precision? The aim of this study was to estimate the number of repeated observations needed to identify the habitual physical activity behaviour of an individual to a given degree of precision. A convenience sample of 50 Swedish adults wore accelerometers during four consecutive weeks. The number of days needed to come within 5-50% of an individual's usual physical activity 95% of the time was calculated. To get an idea of the uncertainty of the estimates all statistical estimates were bootstrapped 2000 times. The mean number of days of measurement needed for the observation to, with 95% confidence, be within 20% of the habitual physical activity of an individual is highest for vigorous physical activity, for which 182 days are needed. For sedentary behaviour the equivalent number of days is 2.4. To capture 80% of the sample to within ±20% of their habitual level of physical activity, 3.4 days is needed if sedentary behavior is the outcome of interest, and 34.8 days for MVPA. The present study shows that for analyses requiring accurate data at the individual level a longer measurement collection period than the traditional 7-day protocol should be used. In addition, the amount of MVPA was negatively associated with the number of days required to identify the habitual physical activity level indicating that the least active are also those whose habitual physical activity level is the most difficult to identify. These results could have important implications for researchers whose aim is to analyse data on an individual level. Before recommendations regarding an appropriate monitoring protocol are updated, the present study should be replicated in different populations.

 • 116.
  Bergman, Patrick
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Andersson, Magdalena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Tugetam, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ahnesjö, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Physical activity and its influence on monitoring of physical activity2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 117.
  Bergstedt, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Björkefall, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ett enkelt sätt att må bättre: En fem veckors interventionsstudie på hur korta sektioner av mindfulness meditation påverkar universitetsstudenters psykiska hälsa/ohälsa, mätt med enkäten DASS 21.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mindfulness meditation är idag en vedertagen behandlingsform mot psykisk ohälsa där behandlingen ämnar att öka medvetenhet och närvaro. Tidigare forskning visar på en positiv effekt av mindfulness med flertalet fysiologiska och psykologiska vinster. Idag lider många svenskar av psykisk ohälsa, en oroväckande ökande trend som år 2013 kostade Sverige omkring 70 miljarder kronor. Hälsa är en stor del i den idrottsvetenskapliga utbildningen och därför genomfördes följande studie som ämnades mäta hälsovinsten av korta sektioner av mindfulness meditation, 5-20 minuter, genom en interventionsstudie på universitetsstudenter i Sverige. För att testa om mindfulness meditation kan bidra till en ökad psykisk hälsa och lägre grad av ohälsa, estimeras graden stress, ångest och depression med enkäten DASS-21. Interventionsgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som enbart fyllde i enkäten veckovis och mellan grupperna uppmättes ingen signifikant skillnad efter interventionen för stress (P=0,667), ångest (P=0,208) och depression (P=0,525). Resultat inom interventionsgruppen visar dock på att interventionen lindrade psykisk ohälsa genom minskad stress (P=0,002), ångest (P=0,003) och depression (P=0,05) enligt graderingen i enkäten DASS-21 och därmed skapar en bättre psykisk hälsa hos studenterna. Inom kontrollgruppen kunde ingen signifikant förändring på hälsa påvisas för stress (P=0,082), ångest (P=0,905) och depression (P=0,462). Hälsovinsten som uppmättes inom interventionsgruppen kan bidra till bättre studieresultat och en högre kompetensnivå hos studenterna. Därför föreslås att fler studier genomförs på området för att fastställa ytterligare hälsovinster, effekter och orsaken till effekten som uppstår genom korta, kostnadsfria och lättillgängliga sektioner av mindfulness meditation samt studera vidare bakomliggande källa till förbättringen av hälsa.

 • 118.
  Berntsson, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ökad lutning eller höjd hastighet för att kompensera vid löpning på löpband jämfört med plattmarkslöpning utomhus: En experimentell studie på vana löpare2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Löpning har blivit en allt mer populär motionsform. Skillnader mellan vilka löpförhållanden man springer i finns dock. Löpning utomhus på plant underlag genererar större energiutgifter jämfört med löpning på löpband i samma hastigheter. Det krävs en justering på löpband för att kompensera för den minskade energiåtgången.

  Syfte Syftet med undersökningen är att kunna ange en lutningsprocent eller en viss hastighetsökning vid löpning på löpbandet för att kompensera för de minskade energiutgifterna jämfört med plattmarkslöpning utomhus.

  Metod En experimentell studie på 20 vana löpare som deltog i 11 olika löptester i olika förhållanden, utomhus och på löpband. De testades i olika hastigheter och i olika lutningar för att kunna jämföra pulsfrekvens från testerna. Löpbandstesterna jämfördes sedan med löpningen utomhus för att få fram det förhållandet som bäst överensstämmer med plattmarkslöpning.

  Resultat Resultatet visar att mellan 0.5 % och 1.0 % lutning på bandet bäst kompenserar energiutgifterna jämfört med plattmarkslöpning. 0.5 % lutning är mer överensstämmande för kvinnor, medan 1.0 % passar bäst för män. Samtidigt genom en hastighetsökning på 1 km/h (från 12km/h till 13km/h) kompenseras den minskade energiåtgång vid löpbandslöpningen bäst.

  Diskussion Resultatet stärker det faktum att löpning på löpband måste kompenseras för att innebära samma energiutgifter som vid löpning utomhus. Att höja hastigheten ger tack vare det linjära sambandet mellan pulsfrekvens och syrekonsumtion en bättre jämförelse mellan de olika förhållandena, vilket även ses vid en ökad lutning. Dock involveras andra muskelgrupper där muskelaktivitet, fotnedsättning, stegfrekvens och rörelsemönster skiljer sig. Det skiljer sig både mellan löpstilarna men också mellan könen vilket innebär att för den tävlingsinriktade löparen är kompensation för energiutgifterna inte det väsentliga och skillnaden mellan stilarna kan leda till att kroppen inte tränas efter rätt ändamål. Justeringar på löpbandet vare sig det handlar om lutning eller hastighetsökning ger en kompensation för de förlorade energiutgifterna vid löpbandslöpning.

 • 119.
  Binisi, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Korrelation mellan höftstyrka och maximal skridskoåkningsförmåga på is hos manliga ishockeyspelare.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 120.
  Birgersson, Filip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sacic, Benjamin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Elevers motivation inom ämnet idrott & hälsa2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att titta på hur lärare uppfattar elevers motivation på gymnasienivå i ämnet idrott och hälsa. Därtill ska vi undersöka hur dagens lärare motiverar sina elever i undervisningen, samt titta på vilka faktorer som lärarna anser spelar roll för att motivera eleverna i ämnet. Vårt teoretiska perspektiv som vi utgår från i uppsatsen är Organismic Integration Theory, men vårt resultat av studien är även kopplad till andra relevanta begrepp. Urvalet gick ut på att vi kontaktade sex stycken idrott och hälsa-lärare som arbetar på gymnasiet, och frågade dem angående hur motivationen ser ut i gymnasieklasserna för tillfället. Resultatet vi kom fram till var att lärarna såg en stor spridning i motivation hos gymnasieeleverna, samt att det är flera faktorer som påverkar elevernas motivation i idrott och hälsa-undervisningen, där betyg och stimulans är huvudfaktorerna enligt lärarna. Hur man som lärare arbetar för att motivera elever fick vi spridda svar på, men en gemensam faktor som majoriteten av lärarna ansåg var att relationen mellan lärare och elev samt innehållet spelar störst roll.

 • 121.
  Bjarnason, Pétur Sturla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Freyjudóttir, Lind
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kartläggning av Ironman de senaste 15 åren: Könsskillnader och elitens utveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idrottande och fysisk aktivitet har många positiva effekter på individ-, grupp- och samhällsnivå. Den allmänna folkhälsan kan gynnas avsevärt av att fler blir fysiskt aktiva. Intresset verkar öka för motions­tävlingar och annan typ av fysisk aktivitet. Flera studier har tidigare undersökt elitens utveckling samt om skillnaden mellan män och kvinnors sluttider i extrema uthållighetsidrotter har förändrats de senaste åren. Enskilda Ironman (IM) tävlingar har tidigare undersökts för att söka svar på dessa frågor. Däremot saknas en bredare och mer samlad bild över hur utvecklingen har sett ut.

  Syftet med studien är att kartlägga officiella IM tävlingar de senaste 15 åren. 1.) Hur har det totala samt det kvinnliga deltagarantalet förändrats? 2.) Hur har elitens sluttider förändrats? 3.) Hur har tidsskillnaden mellan elitmän och elitkvinnor förändrats i europa- och världsmästerskapen?

  Metod som använts är sammanställning av data från hemsidan ironman.com som hämtats med Webscraper. Materialet består av data från alla officiella IM tävlingar mellan 2002-2016 samt av mäns och kvinnors resultat från de sex största tävlingarna under samma period.

  Resultaten visade att totalt deltagarantal i IM hade ökat explosionsartat de senaste 15 åren, med 36 % per år i genomsnitt. Även det kvinnliga deltagandet hade stigit, mest i USA och minst i Europa och Nya Zeeland. Elittävlande hade förbättrat sina sluttider marginellt de senaste 15 åren. Tidsskillnaderna mellan elitmän och elitkvinnor var oförändrade i simning och cykling men hade minskat i löpning.

  Slutsats: Kvinnligt deltagande i Europa var lågt och hade inte förändrats något de senaste åtta åren. Elittävlande i de sex största IM tävlingarna förbättrade sina sluttider under de senaste 15 åren. Skillnaderna mellan de tre bästa män och kvinnor i europa- och världsmästerskapen i IM hade minskat signifikant i löpning under de senaste 15 åren.

 • 122.
  Bjärsholm, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kategoriseringar och makt i ämnet idrott och hälsa: En studie om hur lärare beskriver och resonerar om elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven och vilka maktrelationer lärarna förhåller sig till vid bedömning och betygsättning av dessa elever2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och resonerar om elever som har åtgärdsprogram eller som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Vidare syftar studien till att belysa vilka diskurser och maktrelationer lärarna är en del av och hur dessa förhåller sig till varandra vid bedömning och betygsättning av dessa elever. För att nå syftet används fyra kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra befintliga åtgärdsprogram i ämnet idrott och hälsa. Empirin analyseras sedan med hjälp av diskursanalys samt begreppen makt och kategorisering. Studien visar att lärarna delar in elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett antal olika kategorier: lata och bekväma, rädda, ointresserade, språkliga förbistringar och fysiologiska och eller psykologiska orsaker. Beroende på vilken kategori eleverna anses tillhöra resonerar lärarna olika om hur undervisningen bör bedrivas gällande dessa elever. Genomgående är närvaron av stor betydelse för hur eleverna kategoriseras och därefter behandlas i undervisningen av lärarna. Studien visar även att lärarna inte har all makt när det gäller bedömning och betygsättning av dessa elever. Utan de måste i själva verket förhålla sig till andra diskurser såsom ledningsinflytande, elevinflytande och i viss mån även föräldrainflytande. Dessa tre diskurser befinner sig i kamp med diskursen om lärarinflytande om makten över bedömningen och betygsättningen.

 • 123.
  Bjärsholm, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Malmö university.
  Networking as a cornerstone within the practice of social entrepreneurship in sport2019Ingår i: European Sport Management Quarterly, ISSN 1618-4742, E-ISSN 1746-031X, Vol. 19, nr 1, s. 120-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research question: The aim of this study is to understand and discuss how networking can be manifested in a sport organisation characterised by social entrepreneurship.

  Research methods: The qualitative data on which this study rests consists of seven semi-structured interviews (totally, ca. 600 minutes). Some interviewees were members of the organisation in question, while others represent various partner organisations. Supplementary data was added in the form of various written sources (e.g. annual reports).

  Results and Findings: The social entrepreneurial sports organisation's networks encompass many actors from all societal sectors, and the networks themselves may assume many forms (e.g. social, institutional and reputational), as may the character of the cooperation involved. The study shows that several of the networks are characterised not only by a common desire to attain a win-win situation but also by mutual dependency. Through its use of networks, the organisation has reduced its dependence on financial support, a dependency which otherwise tends to burden social entrepreneurial organisations. Thus, the networks enable the organisation to continuously develop its social ambition to improve people's social values through participation in a wide range of sporting and outdoor activities.

  Implications: This study contributes to a broader understanding of the significance of networks. The results indicate that it is necessary to consider other network types than solely social networks. Besides this, practitioners can transfer a number of the networks described to their own organisations. Consequently, the study constitutes a potential source of inspiration for sports organisations.

 • 124.
  Bjärsholm, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sport and Social Entrepreneurship: A Review of a Concept in Progress2017Ingår i: Journal of Sport Management, ISSN 0888-4773, E-ISSN 1543-270X, Vol. 31, nr 2, s. 191-206Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social entrepreneurship represents a new organizational form reflecting a time of societal change. The concept of social entrepreneurship has in recent years received an increased academic interest from the field of sport management. This review therefore aims to outline the scope and focus of, as well as theoretically position, the utilization of the concept of social entrepreneurship in the current body of peer-reviewed research within the field of sport and social entrepreneurship. Thirty-three English language peer-reviewed articles were selected and analyzed using Gartner’s (1985) variables of entrepreneurship and three schools of thought within social entrepreneurship. The findings show that the scope of research into sport and social entrepreneurship is limited and that sport plays a minor role in the articles. The articles focus on the processes of social entrepreneurship, but the manner in which the concept of social entrepreneurship is used differs between articles and is seldom defined. These findings indicate that much can be done to better understand sport and social entrepreneurship. Emerging directions for future research are provided.

 • 125.
  Bjärsholm, Daniel
  et al.
  Malmö university, Sweden.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Norbeg, Johan R.
  Malmö University, Sweden.
  Peterson, Tomas
  Malmö University, Sweden;Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  A methodological tool for researching Sport and Social Entrepreneurship2018Ingår i: Sport and Social Entrepreneurship in Sweden / [ed] Tomas Peterson, Katarina Schenker, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 113-122Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 126.
  Bjärsholm, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Peterson, Tomas
  Malmö university, Sweden.
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ethical considerations in researching sport and social entrepreneurship2018Ingår i: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 15, nr 3, s. 216-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss ethical dilemmas that occur in doing research on social entrepreneurial sport ventures. Three cases that highlight ethical dilemmas in research on social entrepreneurship and sport are presented and ethically reflected upon. The data comprise interviews with representatives, field notes from observations and analyses of documents concerning the ventures. Three things make research in this area extra problematic: first, ‘social good’ in social entrepreneurship and sport implies a normative perspective. It is permeated by ideology and ethics. Second, what is considered as ‘social good’ may differ between sectors of society as the entrepreneur crosses boundaries. What is valid as a resource and capital in one sector might not be so in another one, and what is legal within one sector may be illegal in another. Third, social entrepreneurs may have their own intentions with regard to participating in research, which may challenge our credibility as researchers. Therefore, we need, as professionals, to take a step back and be both critical of our work and make this criticism visible, which is to some extent what we are doing by writing this article.

 • 127.
  Bjärsholm, Daniel
  et al.
  Malmö University, Sweden.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Peterson, Tomas
  Malmö University, Sweden;Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ethics in Researching Sport and Social Entrepreneurship2018Ingår i: Sport and Social Entrepreneurship in Sweden / [ed] Tomas Peterson, Katarina Schenker, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 99-111Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 128.
  Bjärsholm, Daniel
  et al.
  Malmö University.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Peterson, Tomas
  Malmö University.
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrott och socialt entreprenörskap – en utmaning för idrottsrörelsen2016Ingår i: Idrottsforskaren, nr 2, s. 49-54Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Socialt entreprenörskap kan ses som en kritik mot att samhällsstödet inte är tillräckligt. Kritiken kan vara riktad mot såväl det offentliga som det privata. De sociala entreprenörerna skapar en verksamhet som de erbjuder en viss målgrupp, som uppfattas vara i behov av just denna verksamhet. Och liksom målgruppen kan vara i behov av denna verksamhet så kan samhället också uppfattas behöva verksamheten. Ibland är det till och med så att staten ringar in problemen och ger idrottsrörelsen i uppdrag att lösa dem, vilket då kräver att den utmanar och utvecklar sin egen verksamhet.

 • 129.
  Bjärsholm, Daniel
  et al.
  Malmö university.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Peterson, Tomas
  Malmö University;Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The Cases2018Ingår i: Sport and Social Entrepreneurship in Sweden / [ed] Tomas Peterson & Katarina Schenker, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 61-73Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 130.
  Björk, Viktor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lundberg, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Det ospecifika immunsystemets svar på måttlig fysisk aktivitet: En randomiserad tvärsnittsstudie med avsikt att undersöka ”open window”-fenomenet hos friska seniorer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Immunsystemet är en av flera fysiologiska aspekter som försämras vid ökad ålder. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet stimulerar ett akut svar från immunsystemet i form av mobilisering av vita blodkroppar (WBC) i blodbanan. I efterförloppet av den fysiska aktiviteten sker en immunosuppression som fortlöper olika länge (3-72 h) beroende på aktivitetens intensitet och duration. Detta fenomen benämns ”open window” och det är idag omstritt huruvida det gör individen mer infektionskänslig efter träning.

  Syfte: Syftet med den aktuella studien var att finna en träningsvolym som tillåter seniorer utföra måttlig aerob fysisk aktivitet utan att riskera en period av immunosuppression. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle detta kunna öka livskvalitén hos seniorer utifrån rådanade rekommendationer kring fysisk aktivet utan att riskera infektioner.

  Metod: 29 testpersoner (12 män, 17 kvinnor; medelålder (SD) 70,7 ± 3,8 år) utförde cykelergometertester i intensitetszon 1 under antingen 5, 10 eller 20 minuter. Under provtillfället togs 4 blodprover (Baseline, direkt efter test, efter 15 minuters vila och efter 30 minuters vila) där WBC och dess undergrupper analyserades med hjälp av ett bildanalyssystem (HemoCue WBC Diff System).

  Resultat: Resultaten indikerar att all måttlig fysisk aktivitet på cykelergometer akut förhöjer koncentrationen WBC i blodbanan med 23, 32 och 30 % i respektive grupp (5, 10, 20 min). Efter 15 minuters vila minskade antalet WBC endast signifikant hos de testpersoner som cyklade i 5 minuter med totalt 15 %. Efter 30 minuters vila fanns det inte längre någon skillnad i WBC mellan baselinevärdena och de sist uppmätta värdena vilket tyder på att ingen grupp befann sig i ”open window”.

  Konklusion: Resultaten tyder på att friska seniorer kan utföra fysisk träning som motsvarar de rådande allmänna rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet utan att riskera immunosuppression och ”open window”.

 • 131.
  Björkander, Julius
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Motverkar fysisk aktivitet stress?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under de senaste decennierna har arbetslivet genomgått strukturella förändringar. Detta har lett till att de psykologiska och sociala kraven intensifierats inom arbetslivet och för att vara tillgänglig på arbetsmarknaden krävs att man är stresstålig. Arbetsrelaterad stress är idag ett av de största problemen inom arbetsmiljön och en av de vanligaste anledningarna till långvarig sjukskrivning. Många studier stödjer tesen att fysisk aktivitet är en bra stresshanterare och något man borde använda som komplement tillsammans med andra stresshanterare som terapeutiska samtal, medicin samt åtgärder och förändringar i arbete och arbetsplats. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och egenskattad stress- och energinivåer, om det finns skillnader i typ av arbete och upplevd stress- och energinivåer samt om det finns skillnader i hur fysiskt aktiv en person är och egenskattade stress- och energinivåer. Metod: Undersökningen gjordes med hjälp av två enkäter, Stress-energi formuläret och International physical activety questionary (IPAQ). Dessa enkäter besvarades av anställda vid Kalmar kommun. Resultat: Inga starka korrelationer kunde observeras för mängd fysisk aktivitet och upplevd stress och energi. Inga signifikanta resultat observerades för typ av arbete och upplevda stress- och energinivåer. Inga signifikanta skillnader observerades mellan mängd fysiska aktivitet och stress- och energinivåer. Slutsats: I denna studie kunde inga signifikanta samband eller skillnader mellan fysisk aktivitet och stressnivåer eller energinivåer observeras. Inga signifikanta skillnader mellan typ av arbete och stressnivåer eller energinivåer kunde observeras. Framtida studier bör använda sig av objektiva mätmetoder och undersöka en större grupp. 

 • 132.
  Björklund, Glenn
  et al.
  Mid Sweden University;Swedish Sports Confederation.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mid Sweden University.
  Svantesson, Ulla
  Mid Sweden University;University of Gothenburg.
  Using bilateral functional and anthropometric tests to define symmetry in cross-country skiers2017Ingår i: Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, E-ISSN 1899-7562, Vol. 60, nr 1, s. 9-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate the symmetry of anthropometry and muscle function in cross-country skiers and their association to vertical jumping power. Twenty cross-country skiers were recruited (21.7 ± 3.8 yrs, 180.6 ± 7.6 cm, 73.2 ± 7.6 kg). Anthropometric data was obtained using an iDXA scan. VO2max was determined using the diagonal stride technique on a ski treadmill. Bilateral functional tests for the upper and lower body were the handgrip and standing heel-rise tests. Vertical jump height and power were assessed with a counter movement jump. Percent asymmetry was calculated using a symmetry index and four absolute symmetry index levels. At a group level the upper body was more asymmetrical with regard to lean muscle mass (p = 0.022, d = 0.17) and functional strength (p = 0.019, d = 0.51) than the lower body. At an individual level the expected frequencies for absolute symmetry level indexes showed the largest deviation from zero for the heel-rise test (χ2 = 16.97, p = 0.001), while the leg lean mass deviated the least (χ2 = 0.42, p = 0.517). No relationships were observed between absolute symmetry level indexes of the lower body and counter movement jump performance (p > 0.05). As a group the skiers display a more asymmetrical upper body than lower body regarding muscle mass and strength. Interestingly at the individual level, despite symmetrical lean leg muscle mass the heel-rise test showed the largest asymmetry. This finding indicates a mismatch in muscle function for the lower body.

 • 133.
  Björnell, Jakob
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Dohrmann, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Elevinflytande i specialidrott: En kvalitativ studie om elevinflytandets roll i specialidrott fotboll2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever har till elevinflytande, i ämnet specialidrott fotboll, som erbjuds vid NIU-gymnasium. Sedan 2011, och införandet av den nya läroplanen för gymnasiet, kan endast så kallade RIG- och NIU-gymnasium erbjuda specialidrott. Tidigare har samtliga gymnasieskolor haft möjlighet till detta. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod. Åtta NIU-elever intervjuas genom semistrukturerade intervjuer.

  John Deweys pedagogiska teori och Myndigheten för skolutvecklings analyseringsmodell fungerar som teoretiska ramverk. Resultatet i studien visar att eleverna har ett positivt förhållningssätt till elevinflytande och dess demokratiska innebörd. Ämnets praktiska karaktär, lärarens/instruktörens kompetens, delaktigheten i samtal och utvärderingar samt elevernas strävan att utvecklas inom sin idrott uppfattas skapa goda möjligheter till elevinflytande. Eleverna uppfattar att deras bristfälliga kompetens, jämfört med lärarens/instruktörens, kan utgöra förhindrade möjligheter till inflytande. Uppfattningar om att deras åsikter är irrelevanta till ämnets syfte, och att de emellanåt ges inflytande utan ramar, uppfattas vara andra hinder till elevinflytande. Elevinflytande uppfattas som en viktig faktor till lärande, bland annat för att eleverna tillåts göras delaktiga i planering och utformning av lektioner. Genom elevinflytande uppfattar eleverna även att de blir ansvarstagande för deras utveckling, både som idrottsutövare och människor. Ur studien framkommer det även att elevinflytande möjliggör självreflektion och medvetandegör lärandeprocessen i ämnet specialidrott.  

 • 134.
  Blixt, Tobias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ernberg, Petter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Friluftsliv och utevistelse i närmiljö: En kvalitativ studie om lärares användning av närområdet till friluftsliv och utevistelse inom idrott och hälsa, samt hur lärare förhåller sig till det centrala innehållet.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 135.
  Blommegård, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Man.
  Den (o)hälsosamma strävan efter det rätta: En kvantitativ studie om orthorexia nervosa & träningsberoende2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 1997 introducerade den amerikanske läkaren och psykologen Steven Bratman Orthorexia Nervosa (ON), vilket är en relativt ny form av ätstörningsbeteende som kretsar kring en ohälsosam fixering kring hälsosam mat och naturlig föda. Sedermera har  ON övergått till att gestaltas som ett fenomen istället för ett begrepp, där träningsberoende (EA) kommit att utgöra ett påtagligt segment i fundamentet och definitionen av Orthorexia Nervosa. Syfte: Undersöka prevalens, ålders- respektive könsskillnader samt korrelationen mellan ON och EA hos deltagare som frekvent tränar på gym. Metod: Kvantitativ tvärsnittsundersökningen. En enkät, med EAI & ORTHO-15 som tillhörande mätinstrument, användes i studiedesignen. Datainsamlingen ägde rum hos tre separata gym vid fem tillfällen under en veckas tid. Totalt medverkade 112 deltagare i studien: 49 män (44 %) och 63 kvinnor (56 %) i åldrarna 18 -  79 år. Resultat: Åtta deltagare (7 %) låg inom riskzonerna för EA samtidigt som 44 (39 %) deltagare låg inom riskzonen för ON. Ålder spelar en påtaglig faktor gällande förhållningssättet till kosten, då det förekommer skillnader mellan olika åldersgrupper: gruppen Under 30 år visar i synnerhet högre andelar för ON (p= 0.005). Det råder en negativ korrelation (– 34 %) mellan mätinstrumenten EAI och ORTHO-15, vilket symboliserar ett destruktivt attribut gällande hälsan. Konklusion: Föreliggande studie ligger i linje med tidigare forskningsresultat inom samma område; det tycks finnas ett samband mellan mätinstrument gällande förhållningssättet till kosten och träningen, vilket mynnar ut i en ohälsosam strävan efter en perfekt hälsa. 

 • 136.
  Blomqvist, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Eriksson, Viktor
  Hur identifieras talang till NIU-fotboll?: Organisation av identifiering och selektering till två olika skolmodellers NIU-uttagning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Problemområde:Inom NIU-fotboll finns det olika sätt att organisera sig. Vilken påverkan har de olika organisationsformerna på identifikationen av vad de anser vara talang. Hur bedriver det sin uttagning och kommer fram till vilka som ska selekteras och erbjudas en plats på utbildningen

  Syfte: Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera på vilka grunder som pojkar respektive flickor väljs ut till två olika Nationellt godkända idrottsutbildningar i fotboll samt diskutera om skolornas organisationsformer påverkar dessa talangidentifikationsprocesser.

  Metod:Studien har tillämpat en hermeneutisk kunskapsteoretisk utgångspunkt och det empiriskt insamlade materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer. I och med att mer än en insamlingsmetod har valts har metodtriangulering tillämpats i denna studie som uttryckligen har en kvalitativ ansats.

  Resultat:Studiens resultat visar att det finns olika sätt att organisera sin NIU-utbildning och att detta påverkar hur talangidentifikation och selektering till sker inom de olika organisationsformerna.

 • 137.
  Blomqvist, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Steinbrecher, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Betyg och bedömning i idrott och hälsa: En studie om lärares upplevelser av de nya kunskapskraven2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med och tolkar kunskapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Studien har också undersökt hur lärare uppfattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. 

  Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod. Empirin består av intervjuer med sex lärare i idrott och hälsa från tre olika skolor i tre län i södra Sverige. Resultatet från intervjuerna visade sig att lärarnas arbete har varit svårt då de bland annat inte fått mycket stöd från skolan och Skolverkets material har inte varit till stor hjälp med tolkningen av kunskapskraven och begreppen. De har arbetat kollegialt där de gemensamt har diskuterat kunskapskraven och vilka betygsmoment de vill bedöma eleverna i. Resultatet vi fick bearbetades utifrån läroplansteorin som Linde (2012) har vidareutvecklat från Bernsteins (2000) begrepp: Framing och Classification vilket analysen också grundar sig på. Analysen visade på att idrott och hälsa är ett ämne som är svagt inramat, men starkt avgränsat i transformeringsarenan.

 • 138.
  Blücker Bäckström, Viktor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sjönvall, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kränkningar på idrott och hälsa-lektionerna: En idrottsklass upplevelser2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 139.
  Bogefors, Simon
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Haettman, Hampus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsledarskap i näringslivet   - Lättare sagt än gjort?: En kvalitativ studie av idrottsledarskapets betydelse inom IKEA2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 140.
  Bojic, Milan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Inget man minns, det har inte varit bra om vi inte minns det”: En studie om hur lärarutbildningen förbereder blivande lärare att utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt inom idrott och hälsa.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att belysa hur lärarstudenter tolkar begreppet stereotypa föreställningar om kön. Studien syftar även till att ta reda på hur lärarutbildningen förmedlar till lärarstudenterna hur de ska arbeta i sin framtida undervisning, med att utmana och motverka stereotypa föreställningar om det som anses vara manligt och kvinnligt inom ämnet idrott och hälsa. I studien används en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer för att få en djupare förståelse av lärarstudenternas upplevelser. I studien används Hirdmans (2004) genussystem som det teoretiska ramverket för att analysera studiens resultat. Resultatet i studien visar på att för lärarstudenterna är stereotypa föreställningar ett nytt begrepp när det gäller kön eftersom de aldrig mött begreppet förut under sin skolgång. Dessutom menar de att universitetslärarna inte medvetet tar upp begreppet stereotypa föreställningar om kön/genus. Resultatet visar även att lärarstudenterna hade önskat mer praktiska övningar och seminarier som leder till mer kunskap om stereotypa föreställningar om kön/genus. Lärarstudenterna upplever inte att de har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med att utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt i sin framtida undervisning.

 • 141.
  Boldeman, Cecilia
  et al.
  Karolinska institutet.
  Söderström, Margaretha
  Mårtensson, Fredrika
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Moore, Robin
  North Carolina State University, USA.
  Cosco, Nilda
  North Carolina State University, USA.
  Bieber, Brad
  North Carolina State University, USA.
  Pagels, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Wester, Ulf
  The Health Promoting Potential of Preschool Outdoor Environments: Linking  Research to Policy2015Ingår i: Revisiting social factors: advancing research into people and place / [ed] Lindsay, Georgia; Morhayim, Lusi, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 111-138Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 142.
  Bonn, Stephanie E
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Bergman, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Trolle-Lagerros, Ylva
  Karolinska Institutet;Karolinska University Hospital Huddinge.
  Sjölander, Arvid
  Karolinska Institutet.
  Bälter, Katarina
  Karolinska Institutet.
  A validation study of the web-based physical activity questionnaire Active-Q against the GENEA Accelerometer2015Ingår i: JMIR Research Protocols, ISSN 1929-0748, E-ISSN 1929-0748, Vol. 4, nr 3, artikel-id e86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Valid physical activity assessment in epidemiological studies is essential to study associations with various health outcomes.

  OBJECTIVE:

  To validate the Web-based physical activity questionnaire Active-Q by comparing results of time spent at different physical activity levels with results from the GENEA accelerometer and to assess the reproducibility of Active-Q by comparing two admissions of the questionnaire.

  METHODS:

  A total of 148 men (aged 33 to 86 years) responded to Active-Q twice and wore the accelerometer during seven consecutive days on two occasions. Time spent on six different physical activity levels including sedentary, light (LPA), moderate (MPA), and vigorous (VPA) as well as additional combined categories of sedentary-to-light and moderate-to-vigorous (MVPA) physical activity was assessed. Validity of Active-Q was determined using Spearman correlation coefficients with 95% confidence intervals (CI) and the Bland-Altman method. Reproducibility was assessed using intraclass correlation coefficients (ICCs) comparing two admissions of the questionnaire.

  RESULTS:

  The validity correlation coefficients were statistically significant for time spent at all activity levels; sedentary (r=0.19, 95% CI: 0.04-0.34), LPA (r=0.15, 95% CI: 0.00-0.31), sedentary-to-light (r=0.35, 95% CI: 0.19-0.51), MPA (r=0.27, 95% CI: 0.12-0.42), VPA (r=0.54, 95% CI: 0.42-0.67), and MVPA (r=0.35, 95% CI: 0.21-0.48). The Bland-Altman plots showed a negative mean difference for time in LPA and positive mean differences for time spent in MPA, VPA and MVPA. The ICCs of test-retest reliability ranged between r=0.51-0.80 for the different activity levels in Active-Q.

  CONCLUSIONS:

  More moderate and vigorous activities and less light activities were reported in Active-Q compared to accelerometer measurements. Active-Q shows comparable validity and reproducibility to other physical activity questionnaires used today.

 • 143.
  Brehm, Kajsa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Datmo, Angelica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Var polisstudenters fysik bättre förr?: En jämförande studie över tid2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då antagningskraven till polisutbildningen i Sverige förändrats under de senaste åren, har det medialt ofta vinklats som att kraven på de sökande sänkts och de antagna därmed presterar sämre testresultat i dagsläget än tidigare år. Fysiken har betydelse för en yrkesverksam polis och därför utför polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö fysiska tester under utbildningen för att studenterna skall få insikt i sin egen fysiska profil samt den kravbild som finns. Syfte: Syftet med den retrospektiva studien var att kartlägga de blivande polisernas fysiska profil för att upptäcka en eventuell förändring över tid. Fokus låg på att jämföra resultaten av de fysiska testerna i termin 1 hos de studerande vid polisutbildningen i Växjö under tidsperioden 2007 - 2016. Metod: Data samlades in från protokoll för de fysiska tester som utförs på polisutbildningen i Växjö. En digitalisering utfördes av protokollen i pappersform för möjligheten att utföra statistiska analyser. Statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS gällande jämförelse av genomsnittlig ålder, BMI, kondition (BEEP-test), styrka i överkropp (handgreppstest) och styrka i underkropp (stående längdhopp). Resultat: En envägs ANOVA påvisade inga signifikanta resultat, dock förekom det i Post hoc test på gruppnivå utan hänsyn till kön, signifikanta skillnader i BEEP-test och handgreppstest. I BEEP-test förelåg skillnad mellan grupperna 2014 och 2016 (p=0,043) där gruppen 2014 har ett högre VO2max. I handgreppstest förelåg skillnader mellan grupperna 2007 och 2013 (p=0,024), samt 2007 och 2016 (p=0,048) där gruppen 2007 är starkare än både 2013 och 2016. Vid hänsyn till kön påvisades för männen endast en skillnad gällande medelvärde mellan år 2007 och 2016 för handgreppstest (p=0,034), där gruppen 2007 var starkare. Bland kvinnornas testresultat återfanns ingen signifikant skillnad. Slutsats: Jämförelsen av de fysiska testerna utförda under termin 1 vid polisutbildningen i Växjö indikerar att den genomsnittliga polisstudentens resultat i huvudsak inte har förändrats under tidsperioden 2007-2016.

 • 144.
  Bremec, Domen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Practical applications of an optimized plyometric training – an overview2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Plyometric training has always been a topic of interest in terms of sport perfor-mance enhancement and development. The most relevant and up-to-date data has been reviewed to try to answer the question “what kind of plyometric training to use” to improve ones’ performance. The present study demonstrates the use of re-active strength index (RSI) and force-velocity profiling. In the text there is also a presentations of common jumping tests that help practitioners to establish a profile of an athlete. Main findings of this study are: general strength should be developed alongside reactive strength qualities, plyometric training optimized and guided by RSI is highly effective in improving reactive strength ability, demands of a sport determine the manner in which plyometric exercises should be performed, RSI can be used as a representation of neuromuscular fatigue, force-velocity (F-v) approach may help improve the training practice for performance in explosive push-off ac-tions like jumping, through a more efficient monitoring and understanding of the individual determinants of athletic performance, showing the sensitivity of the F-v profile to specific training programs can result in either maximal force or velocity capabilities improvements (determination of F-v imbalances or FVimb) – which is termed “optimized training” and it has been found that an optimized and individu-alized training program specifically addressing the FVimb is more efficient for im-proving jumping performance than traditional resistance training.

 • 145.
  Brink, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Strandqvist, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gymnasieelevers motivation till undervisningen i idrott och hälsa2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka gymnasieelevers motivation till undervisningen i idrott och hälsa med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen gjordes i åtta klasser, både på studie- och yrkesförberedande program och på två olika skolor där eleverna läser idrott och hälsa 1. Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i vilka faktorer som påverkar elevernas deltagande och icke deltagande i undervisningen i idrott och hälsa 1 och om det fanns några likheter/ skillnader mellan de studie- och yrkesförberedande programmen samt mellan flickor och pojkar. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i undervisningen i idrott och hälsa för att öka motivationen till deltagande. Resultatet visar att både inre och yttre motivationsfaktorer påverkar elevernas motivation till undervisningen i idrott och hälsa. Lektionsinnehåll och bra betyg är två av de främsta motivationsfaktorerna som genererar den höga närvaron och positiva inställning som ämnet i många fall inger. De elever som inte alltid upplever ämnet idrott och hälsa som positivt och viktigt anger orsaker som att ämnet ibland känns onödigt och inte alltid så seriöst. Utifrån resultatet kan den största skillnaden mellan de jämförda grupperna utläsas på frågan om motiverande lektionsinnehåll. Majoriteten pojkar samt elever på de studie- och yrkesförberedande programmen anser att bollspel är den mest motiverande aktiviteten samtidigt som flickorna anser att den främsta motiverande aktiviteten är styrka och kondition. Roligare lektioner samt ett mer varierat lektionsinnehåll anges som de främsta faktorerna som skulle motivera eleverna mer. 

 • 146.
  Brändström, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Integration av nyanlända: En kvalitativ studie om föreningstränares syn på att jobba med integration2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 147.
  Burke, Louise M
  et al.
  Australian Institute of Sport, Australia;Australian Catholic University, Australia.
  Castell, Linda M
  University of Oxford, UK.
  Casa, Douglas J
  University of Connecticut, USA.
  Close, Graeme L
  Liverpool John Moores University, UK.
  Costa, Ricardo J S
  Monash University, Australia.
  Desbrow, Ben
  Griffith University, Australia.
  Halson, Shona L
  Australian Catholic University, Australia.
  Lis, Dana M
  University of California Davis, USA.
  Melin, Anna K.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Peeling, Peter
  The University of Western Australia, Australia.
  Saunders, Philo U
  Australian Institute of Sport, Australia;University of Canberra, Australia.
  Slater, Gary J
  Australian Institute of Sport, Australia;University of theSunshine Coast, Australia.
  Sygo, Jennifer
  Athletics Canada, Canada.
  Witard, Oliver C
  University of Stirling, UK.
  Bermon, Stéphane
  International Association of Athletics Federations, Monaco;Université Côte d'Azur, France.
  Stellingwerff, Trent
  Canadian Sport Institute - Pacific, Canada;Athletics Canada, Canada;University of Victoria, Canada.
  International Association of Athletics Federations Consensus Statement 2019: Nutrition for Athletics.2019Ingår i: International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, ISSN 1526-484X, E-ISSN 1543-2742, Vol. 29, nr 2, s. 73-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The International Association of Athletics Federations recognizes the importance of nutritional practices in optimizing an Athlete's well-being and performance. Although Athletics encompasses a diverse range of track-and-field events with different performance determinants, there are common goals around nutritional support for adaptation to training, optimal performance for key events, and reducing the risk of injury and illness. Periodized guidelines can be provided for the appropriate type, amount, and timing of intake of food and fluids to promote optimal health and performance across different scenarios of training and competition. Some Athletes are at risk of relative energy deficiency in sport arising from a mismatch between energy intake and exercise energy expenditure. Competition nutrition strategies may involve pre-event, within-event, and between-event eating to address requirements for carbohydrate and fluid replacement. Although a "food first" policy should underpin an Athlete's nutrition plan, there may be occasions for the judicious use of medical supplements to address nutrient deficiencies or sports foods that help the athlete to meet nutritional goals when it is impractical to eat food. Evidence-based supplements include caffeine, bicarbonate, beta-alanine, nitrate, and creatine; however, their value is specific to the characteristics of the event. Special considerations are needed for travel, challenging environments (e.g., heat and altitude); special populations (e.g., females, young and masters athletes); and restricted dietary choice (e.g., vegetarian). Ideally, each Athlete should develop a personalized, periodized, and practical nutrition plan via collaboration with their coach and accredited sports nutrition experts, to optimize their performance.

 • 148.
  Busse, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Prevalence of shoulder pain among young Swedish swimmers: A retrospective study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 149.
  Byström, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Motivation som utgångspunkt: En undersökning om elevers motivation till ämnet och aktiviteten redskapsgymnastik i idrott och hälsa  2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning kring motivation har funnits under en längre tid. Anledningen är att motivation är en psykologisk sinnesställning, och forskare ansåg detta intressant på 1800-talet. Redskapsgymnastik som vi ser den idag har funnits nästan lika länge. Dock har inte mycket forskning gjorts om redskapsgymnastik kopplat till skola och ämnet idrott och hälsa. Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers motivation till ämnet och aktiviteten redskapsgymnastik i idrott och hälsa. Syftet har också varit att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation positivt och vilka som skapar amotivation. Detta undersöktes med en enkät, där 300 elever som läste idrott och hälsa 1 svarade på 19 frågor. Eleverna var utspridda på 13 klasser, tre skolor, i två olika städer i södra Sverige. Studiens valda teori är self determination theory. Resultatkapitlet blev uppdelat i teorins fundamentala byggstenar, yttre motivation, inre motivation och amotivation. Resultatet visade att eleverna förlitade sig på läraren som en yttre faktor i flera avseenden. Bland annat var läraren viktig för att eleverna skulle kunna skapa inre motivation till redskapsgymnastik och ämnet. Även andra faktorer som aktivitetens upplägg och motiverade klasskamrater visade sig påverka eleverna positivt. Det visade sig också i resultatet att elever kunde bli amotiverade av självständigt arbete och kroppsliga bedömningssituationer kopplade till redskapsgymnastik. Det visade sig också att många elever praktiserat redskapsgymnastik i yngre åldrar, vilket resulterade i att många elever i studien hade en positiv syn på redskapsgymnastik i ämnet.

 • 150.
  Bäckström, Joel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Det är ju sant att du inte kan förändra något som du inte är medveten om”: En undersökning om inverkan av reflektion för fotbollstränares praktik och beteende2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom fotbollen finns det en tradition som innebär att tränaren har kunskapen och kunskapen ska överföras till spelarna genom att tränaren instruerar spelarna i vad de ska göra och hur de ska göra det. Tidigare forskning har dock visat negativa effekter med en allt för instruerande ledarstil. För att förändra den här ledarstilen mot en mer vägledande ledarstil har reflektion beskrivits som en nyckel till utvecklingen. Studiens syfte var därför att se vilken inverkan reflektion har på fotbollstränares beteende. För att analysera videofilmades och röstinspelades en tränare över totalt fyra träningspass. Efter varje träningspass räknades mätbar data ut över hur tränaren betedde sig under sina träningar med hjälp av Coach analysis intervention system. Utöver de mätbara data som registrerades intervjuades tränaren efter varje träningspass för att komplettera mätbar data med tränarens tankar och känslor. Studiens resultat visade att reflektionen hade en liten inverkan på tränares beteende över de fyra träningspassen. Tränaren beskrev dock en ökad självmedvetenhet i sitt tränarbeteende under träning. Analysen förklarar att utan utbildning till tränaren kan det vara svårt att upptäcka brister i sin egen praktik.  

1234567 101 - 150 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf