lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Axeborg, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  KOMMER JAG ATT ÖVERLEVA: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser under behandlingen av bröstcancer i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Axelmalm, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Dahlström, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "Det är hennes show, inte min.": Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In late history the childbirth was the area of women alone, but today it´s more of an expectation that giving birth also includes that the fathers are present. It´s the midwife´s duty to focus on both the woman who is giving birth and the father to be. 

  The aim: To bescribe recent become fathers experiences of childbirth. 

  Method: The study was conducted with a qualitative approach, in which semistructured interviews were used. Eight recent become fathers were recruited to the study during there stay at the postnatal care ward. The collected data was analyzed using qualitative content analysis. 

  Results: Most fathers prepared themselves through parental education and by seeking information about childbirth on the internet. The feelings of the fathers varied between negative and positive, depending on where they were in the birth process. The fathers primary task was to support their woman through presence and uplifting words. If the midwife included the fathers and supported them, the fathers felt it easier to keep calm and in that way easier to support their partner during the birth process. Being positively treated by the midwife was an important factor that stayed throughout the entire experience of childbirth.

  Conclusion: Overall the fathers experienced the childbirth as positive, but they expressed a lack of follow-up just for them as recent become fathers. 

 • 153.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  de Martignac, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Emmer, Denise
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters erfarenheter av att leva med kronisk migrän: en systematisk litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Migrän är en långvarig, neurologisk sjukdom som kännetecknas av mycket smärtsam pulserande huvudvärk som kommer anfallsvis. Trots intensiv forskning inom området är det inte helt klarlagt varför man drabbas och någon botande behandling finns inte. Dock finns vissa möjligheter att själv kunna minska antalet anfall, exempelvis genom att undvika faktorer som triggar igång anfall, såsom oregelbundna måltider och stress. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk migrän. Metod: För att besvara vårt syfte användes systematisk litteraturstudie som metod, där fem kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar samt en som var både kvalitativ och kvantitativ inkluderades. Resultat: Resultatset utmynnade i ett tema som var erfarenheter av att leva med migrän - ur ett patientperspektiv. Det vardagliga livet och att inte bli förstådd skapade två kategorier. Det vardagliga livet följdes av fyra subkategorier vilka var det sociala livet, arbetslivet, fysisk funktion, struktur och planering. Slutsats: Patienternas sociala liv påverkades negativt av migrän då familj, vänner och arbetskollegor också berördes av patientens lidande. För att minska migränanfallen ledde det till ett liv i ständig beredskap för att undvika de utlösande faktorerna till migrän för att undvika ett migränanfall. Många patienter upplevde en känsla av att inte bli trodd i sin sjukdom, vilket i sin tur skapade känslor av skam och rädsla och patienterna tenderade därmed att känna skuld över att vara sjuk och må dåligt. Olika fysiska begränsningar var framträdande, som sömnsvårigheter, kroppslig smärta, trötthet, svettning samt minnesförsämring.

    

 • 154.
  Axelsson, Erika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Werner, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas ungefär 11 000 kvinnor. Hjärtinfarkt kan innebära en traumatisk upplevelse vilket kan påverka kroppen negativt både fysiskt och psykiskt. Tidigare forskning fokuserar främst på männens upplevelser efter en hjärtinfarkt som kan innebära att viktig kunskap om en individanpassad vård för kvinnor går förlorad.

   

  Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt.

   

  Metod: Litteraturstudien baserades på 10 kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl, PsycInfo samt via manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades samt analyserades utifrån en innehållsanalys med induktiv ansats.

   

  Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Ett förändrat liv, Emotionella reaktioner, Förändrade relationer, Upplevelser av eftervården. Kvinnorna upplevde rädsla, oro över att återinsjukna samt förlorad kontroll över sitt liv. Stöd saknades av sjukvården och de kände sig utelämnade med sina existentiella frågor.

   

  Slutsatser: Hjärtinfarkt kan påverka hela kvinnans livsvärld. Sjuksköterskan bör inhämta kunskap och förståelse för kvinnans förändrade situation. Om sjuksköterskan lägger fokus på kvinnans livsvärld kan omvårdnaden anpassas och bidra till att stärka dessa kvinnor. Med rätt stöd och information av sjuksköterskan tror författarna att kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt åter kan se mening med livet och känna välbefinnande trots sjukdom.

   

   

  Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, förändrat liv, rädsla. 

 • 155.
  Axelsson, Isabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bolin Kyander, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under ambulanstransport: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The pre-hospital work is challenging in terms of combining apatient-safe care work and professional driving. The care room in an ambulance is a risky environment both when the car is parked on an accident site and when it is rolling. Traffic safety in ambulance care is therefore a crucial factor for patient safety and the ambulance nurse's work environment. If this safety fails, the patient risks being exposed to a suffering patient and the ambulance nurse for a work environment injury.

  Purpose: The purpose of the study is to describe the ambulance nurses experiences and perceptions of the safety belts use on the patient during ambulance transport and in this way increase compliance with seat belt use.

  Method: A qualitative interview study was conducted with individual interviews. Qualitative content analysis with inductive approach was used as analysis method.

  Result: The analysis resulted in 5 categories that formed the results headings “the importance of the belt”, “weaknesses and deficiencies”, “obstacles to safety belts”, “work environment and safety” and “collaboration between driver and carer”.

  Conclusion: From the results of the study, it could be concluded that the seat belt use in the ambulance has great improvement potential and that experience and perception go in particular with the reality. The result also shows the reasons for a lack of belt use that is most common and suggestions for how to deal with these. The fact that the safety belt use for the patients in the ambulance is brought up for discussion is of great importance for promoting patient safety and the ambulance nurses working environment. In order to increase adherence to seat belt use, it is of value that several studies in addition to this are carried out on the basis of different perspectives, forexample the

 • 156.
  Axelsson, Isabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att kunna leva fram till döden.: En systematisk litteraturstudie om varför patienter i ett palliativt skede väljer att avsäga sig livsuppehållande vårdinsatser.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Axelsson, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Khadem, Sanna
  Familjens erfarenheter av att ha en anhörig med Parkinsons sjukdom: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som gradvis försämrar rörelseförmågan. Tidigare forskning visade att familjen kände stress i samband med sjukdomen och upplevde brist av stöd från omgivningen. Medan andra kände frihet när de fick stöd från hemtjänsten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva familjens erfarenheter av att ha en anhörig med Parkinsons sjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med nio artiklar, varav åtta var av kvalitativ ansats och en hade mixed-method. Det utfördes en kvalitativ innehållsanalys. Systemteori används som teoretisk referensram. Resultat: Familjen kände att de var i behov av mer information gällande Parkinsons sjukdom. Familjer som hade sin anhöriga med Parkinsons sjukdom på vårdhem kände att personalen behövde mer kunskap om sjukdomen. Familjerna behövde mer tid för sig själva för att kunna hantera deras vardag. Med Parkinsons sjukdom kom ansvar och skuldänslor för familjen, många kände sig bunda till deras roll som vårdgivare. Slutsats: Vårdpersonalen kan visa öppenhet för att ge mer information och samt erbjuda hälsostödjande samtal till familjen. Det kan ge en möjlighet för familjen att öppna sig för hur de känner och även lyssna till de andra familjemeddlemarna. Detta kan skapa en trygghet för familjen och minska deras rädsla inför framtiden.

 • 158.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Sophiahemmet University, Sweden.
  Alvariza, Anette
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden;Dalen Hospital, Sweden.
  Lindberg, Jenny
  Lund University, Sweden;Skåne University Hospital, Sweden.
  Ohlen, Joakim
  University of Gothenburg, Sweden.
  Håkanson, Cecilia
  Sophiahemmet University, Sweden.
  Reimertz, Helene
  Region Kronoberg, Sweden.
  Furst, Carl-Johan
  Lund University, Sweden;Region Skåne, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  Unmet Palliative Care Needs Among Patients With End-Stage Kidney Disease: A National Registry Study About the Last Week of Life2018In: Journal of Pain and Symptom Management, ISSN 0885-3924, E-ISSN 1873-6513, Vol. 55, no 2, p. 236-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context. End-stage kidney disease (ESKD) is characterized by high physical and psychological burden, and therefore, more knowledge about the palliative care provided close to death is needed. Objectives. To describe symptom prevalence, relief, and management during the last week of life, as well as end-of-life communication, in patients with ESKD. Methods. This study was based on data from the Swedish Register of Palliative Care. Patients aged 18 or older who died from a chronic kidney disease, with or without dialysis treatment (International Classification of Diseases, Tenth Revision, Sweden; N18.5 or N18.9), during 2011 and 2012 were selected. Results. About 472 patients were included. Of six predefined symptoms, pain was the most prevalent (69%), followed by respiratory secretion (46%), anxiety (41%), confusion (30%), shortness of breath (22%), and nausea (17%). Of patients with pain and/or anxiety, 32% and 44%, respectively, were only partly relieved or not relieved at all. Of patients with the other symptoms, a majority (55%-84%) were partly relieved or not relieved at all. End-of-life discussions were reported in 41% of patients and 71% of families. A minority died in specialized palliative care: 8% in hospice/inpatient palliative care and 5% in palliative home care. Of all patients, 19% died alone. Bereavement support was offered to 38% of families. Conclusion. Even if death is expected, most patients dying with ESKD had unmet palliative care needs regarding symptom management, advance care planning, and bereavement support. (C) 2017 American Academy of Hospice and Palliative Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 159.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet university, Sweden.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindberg, Jenny
  Lund University, Sweden;Skåne University Hospital, Sweden.
  Persson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  End-of-life and palliative care of patients on maintenance hemodialysis treatment: a focus group study2019In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 18, no 1, p. 1-10, article id 89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Despite complex illness trajectories and a high symptom burden, palliative care has been sub-optimal for patients with end-stage kidney disease and hemodialysis treatment who have a high rate of hospitalization and intensive care towards end of life. There is a growing awareness that further development of palliative care is required to meet the needs of these patients and their family members. In this process, it is important to explore healthcare professionals' views on provision of care. The aim of this study was therefore to describe nurses' and physicians' perspectives on end-of-life and palliative care of patients treated with maintenance hemodialysis. Methods: Four focus group interviews were conducted with renal nurses (17) and physicians (5) in Sweden. Qualitative content analysis was used to analyze data. Results: Participants were committed to giving the best possible care to their patients, but there were challenges and barriers to providing quality palliative care in nephrology settings. Professionals described palliative care as end-of-life care associated with hemodialysis withdrawal or palliative dialysis, but also identified care needs and possibilities that are in line with an earlier integrated palliative approach. This was perceived as complex from an organizational point of view. Participants identified challenges related to coordination of care and different perspectives on care responsibilities that impacted symptom management and patients' quality of life. Communication issues relating to the provision of palliative care were revealed where the hemodialysis setting was regarded as an impediment, and personal and professional experiences, beliefs and knowledge were considered of major importance. Conclusions: Nurses and physicians identified a need for the improvement of both late and earlier palliative care approaches. The results highlighted a requirement for and possibilities of training, counselling and support of health care professionals in the dialysis context. Further, multi-professional palliative care collaborations should be developed to improve the coordination and organization of end-of-life and palliative care of patients and their family members. A climate allowing conversations about advance care planning throughout the illness trajectory may facilitate the gradual integration of palliative care alongside life-prolonging treatment for improved support of patients and families.

 • 160.
  Axelsson, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med en oinbjuden gäst: -en litteraturstudie om hur individer upplever multiple skleros2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, CNS. MS är en relativt vanlig sjukdom och idag lever cirka 2 miljoner runt om i världen med sjukdomen, varav 18,000 i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Alla har sin individuella historia kring sitt insjuknande och hur de lär sig att hantera ett liv med sjukdomen.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplever och hanterar Multipel Skleros.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes baserad på nio kvalitativa studier. Dessa analyserades enligt Evans (2002) beskrivande modell.

  Resultat. Resultaten kommer att presentera hur individer reagerar när de får diagnosen MS. Det kommer också beskriva vilka olika hanteringsstrategier tas till samt hur den drabbades familj upplever den nya situationen.

  Slutsats: Resultatet visar att individer upplever sjukdomen olika och tar till olika strategier för att hantera situationen. Det framkom också att patienten och dennes familj ofta känner sig försummade av vården och sällan upplever att de får den psykologiska stöttning som behövs och önskas. Vården av MS-patienter behöver därför utvecklas för att optimera det psykologiska stödet.

 • 161.
  Axelsson Pira, Helen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wallin, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Följsamhet av WHO:s checklista för säker kirurgi: Anestesisjuksköterskors perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every year millions of surgical procedures are performed worldwide. Surgery related injuries is a public health problem. Due to this problem, in 2008 the World Health Organization, WHO, published a checklist to ensure safer surgeries. The objective was to reduce the number of deaths associated with surgeries worldwide, by addressing important safety issues. Earlier studies have highlighted lack of compliance of the checklist. A Swedish study suggest the need for additional studies to confirm the results of earlier studies.

  Purpose: The purpose of this study was to investigate anesthesiology nurses’ opinions regarding the compliance of WHO’s checklist for safe surgeries.

  Method: The study was based on the results of a qualitative survey where 34 surveys were collected from three middle sized hospitals. Data analysis was performed according to Lundman and Hällgren-Graneheim’s qualitative content analysis procedure.

  Results: The study shows distinct lack of compliance of the checklist for safe surgery. The compliance of the checklist and the extent to which it is applied, is heavily dependent on the specific individuals included in the surgery team. Unclear responsibilities, local differences within surgery teams, and personal interpretations of the checklist, all affect the compliance of the checklist. Clear responsibilities and continuous education of the checklist both fall short.

  Conclusion: The results confirm earlier studies and emphasizes their clinical significance. The study concludes that even though there’s often lack of compliance, the actual implementation of the checklist, is often perceived as satisfying. The checklist is currently being reviewed and an updated edition with clear directives on areas of responsibilities, will be published during the summer of 2018.

  Keyword

  WHO’s checklist, registered nurse anesthetist's (RNA), compliance, qualitative survey

 • 162.
  Baciu, Camelia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  FÖRÄLDRARS BEHOV NÄR BARNEN VÅRDAS PÅ SJUKHUS en kvalitativ litteraturstudieA CHILD´S STAY IN HOSPITAL –FROM THE PARENTS` PERSPECTIVE2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 163. Backenius, Elin
  et al.
  Issal, Janet
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractBackground: The advanced palliative home-care has been increasing the last few years. For a good and safe care it´s important that the encounter with the patient is satisfying and the relatives feel participation. Empathy is the core to the nurse in palliative care and having an ability to familiarize themselves with the patient´s situation and with it achieve a professional approach. The nurse´s role is to cater to the physical, psychological, social and existential needs of the patient and relatives.Purpose: The purpose of the study was to illuminate the registered nurses´ experiences of care of young adults and middle-aged patients in palliative care.Method: Semi-structured interviews where completed with eight nurses and district nurses. The nurses worked in palliative home-care. The analysis was conducted using a qualitative content analysis.Results: The analysis resulted in five categories; own feelings, relatives, the difficult conversation and encounter, prerequisites for the professional role and work satisfaction. Inadequacy, injustice, uncertainty, sorrow and fear turned out to be feelings registered nurses and district nurses experienced in the meeting with the younger patient in palliative care and the relatives. The nurse experienced it to be important to have self-awareness whilst conducting conversations with existential questions and to be able to initiate conversations was experience required. To be able to give a good and safe care to the family is a professional approach necessary by giving security, be compassionate, responsive and cope to give support. To be able to cope this and show force and strength is reflection and good teamwork with the colleagues of great importance.Conclusion: Reflection, guidance and education were factors of importance for the nurses´ care of the younger palliative patient. The nurses described their work with the patient and relatives as meaningful, engaging and developing.Key words: Content analysis, home-care, palliative care, qualitative content analysis the nurse´s experience.

 • 164.
  Backlund, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hannuksela Axelsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Barnintensivvårdplatserna i landet är få och finns endast på fyra av landets sjukhus. Det innebär att ungefär hälften av de kritiskt sjuka barnen i behov av intensivvård vårdas på allmän intensivvårdsavdelning, där sjuksköterskornas främsta kompetensområde är vård av vuxna med begränsad erfarenhet av barns specifika fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga behov. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av detta har studerats, men inte ur ett svenskt vårdsammanhang.

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning.

  Metod: Studien hade en kvalitativ ansats. För att kunna ta del av sjuksköterskornas upplevelser genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012).

  Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i sju kategorier som bildade två teman; Försöka skapa trygghet i en otrygg situation samt Det komplexa vårdandet av barnet och dennes specifika behov. Att vårda ett kritiskt sjukt barn är något som skiljer sig från vården av en kritiskt sjuk vuxen och tillsammans med barnet som intensivvårdspatient kommer föräldrarna som även dem ska tas om hand. Intensivvårdssjuksköterskorna vårdar sällan barn, men när det sker upplever de en otrygghet på grund av otillräcklig erfarenhet kring allt vad vårdandet innebär. Graden av otrygghet påverkas av en rad faktorer, bland annat tidigare erfarenheter samt organisatorisk och kollegial stöttning.

  Slutsats: Att vårda ett kritiskt sjukt barn är en utmaning och svenska intensivvårdssjuksköterskor saknar ofta kunskap och erfarenhet för att kunna ta sig an denna utmaning med trygghet och självförtroende. De behöver få möjlighet till kompetensutveckling och stöd för deras egna och barnens välbefinnande.

 • 165.
  Backåberg, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Video-supported Interactive Learning for Movement Awareness: a learning model for the individual development of movement performance among nursing students2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim:  The overall aim of this thesis was to explore the development of a video-supported interactive learning model for movement awareness among nursing students.

  Methods:  Study I was a cross-sectional survey regarding prevalence and impact of musculoskeletal symptoms (MSS) among nursing students. In the remaining three studies a learning model was developed and explored; II - the inter-personal interaction (qualitative content analysis), III - the students’ experiences of using the learning model (phenomenological hermeneutics), IV - the students’ learning processes (hermeneutic approach).

  Results: 143 of the 224 respondents in study I reported MSS during the previous 12 months and of those 91 reported impact on physical daily life activities. The odds ratio for reporting MSS study year 3 was 4.7 (95% CI: 2.1 – 10.7). Study II shows that the students’ movement awareness and self-analysis developed when encountering their own movement through video feedback. Studies III and IV show that the facilitator’s reflective and responsive approach appears to be essential in creating interaction and a permitting learning atmosphere. The students became emotionally and cognitively challenged and personally engaged, were motivated to change by discovering details in their movements and gained a greater understanding of the relationship between their own movements and current or risk for future MSS. They also experienced emotional, cognitive and bodily confusion, which was interpreted as a necessary step in the changing process.

  Conclusion: MSS among nursing students appears to be a problem and education regarding ergonomic movements and principles is suggested to be emphasized in the nursing curriculum. The video-supported learning model enabled encountering and discovering one’s own body and movement in different ways, which facilitated reflection and motivation for change, which was supported by the facilitator’s reflective approach. The learning model, which could contribute to multifactorial ergonomic interventions, could also support movement awareness and learning in practical learning situations within education and rehabilitation. Further research needs to study the model in different contexts and in relation to MSS prevention.

 • 166.
  Backåberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gummesson, Christina
  Lund University, Sweden.
  Experiences of using a video-based learning model during a long-term process of movement awareness and learning – a hermeneutical study2019In: European Journal of Physiotherapy, ISSN 2167-9169, E-ISSN 2167-9177, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore the long-term learning process in movement awareness development supported by a video-based learning model.

  Participants: Eleven undergraduate nursing students.

  Method: The students participated in learning sessions comprising video modelling, video feedback and reflective enquiry with a focus on inter-personal interaction. Each student participated in three individual video sessions during a four-month period. Three individual interviews were carried out, the last one 12–18 months after the final session. Visual, verbal and written material were collected from the video sessions, individual interviews and diaries, and interpreted within a hermeneutical approach.

  Results: The learning process was described in three themes: motivation for change, exploring alternative perspectives and movement changes through challenges.

  Conclusions: The video-based learning model implies a challenging experience on a personal level that supports motivation and a deep approach to learning. It adds a powerful base for reflection, which encourages student-centred active learning. The facilitator’s reflective approach is essential to allow the student to explore her/his own movement, in contrast to delivering instructions. The learning model may be valuable in the physiotherapist’s clinical work in facilitating patients’ movement awareness in the process of movement improvements.

 • 167.
  Backåberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gummesson, Christina
  Lund University.
  Let me see, reflect and try again: a hermeneutical study on the process of movement learning facilitated by a video-supported interactive learning model (VILMA)Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 168.
  Backåberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gummesson, Christina
  Lund University.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Is that really my movement?: Students’ experiences of a video-supported interactive learning model for movement awareness2015In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 10, article id 28474Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health care staff and students have a great risk of developing musculoskeletal symptoms. One cause of this is heavy load-related work activities such as manual handling, in which the quality of individual work technique may play a major role. Preventive interventions and well-defined educational strategies to support movement awareness and long-lasting movement changes need to be developed. The aim of the present study was to explore nursing students’ experiences of a newly developed interactive learning model for movement awareness. The learning model, which is based on a life-world perspective with focus on inter-personal interaction, has been used with eleven undergraduate students from the second and final year. Each student participated in three individual video-sessions with a facilitator. Two individual interviews were carried out with each student during the learning process and one interview 12-18 months after the last session. The interviews were audio-recorded and transcribed verbatim and a phenomenological hermeneutic method inspired by Paul Ricoeur and described by Lindseth & Norberg was used to interpret the interviews and diary notes. The interpretation resulted in three key themes and nine sub-themes. The key themes were; Obtaining better preconditions for bodily awareness, Experiencing changes in one’s own movement and Experiencing challenges in the learning process. The interactive learning model entails a powerful and challenging experience that develops movement awareness. The experience of meaningfulness and usefulness emerges increasingly and alternates with a feeling of discomfort. The learning model may contribute to the body of knowledge of well-defined educational strategies in movement awareness and learning in for example preventive interventions and ergonomic education. It may also be valuable in other practical learning situations where movement awareness is required.

 • 169.
  Backåberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gummesson, Christina
  Lund University.
  Impact of musculoskeletal symptoms on general physical activity during nursing education.2014In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, no 4, p. 385-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing education should prepare students for a lifelong professional career including managing clinical physical demands. Musculoskeletal symptoms, such as bodily pain, have been reported among nurses and nursing students but less is known about the impact of symptoms in daily activities. The aim was to explore the prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms and their impact on general physical activity among nursing students. This cross-sectional study was based on a questionnaire to all undergraduate nursing students at one university. The prevalence of symptoms and physical impact during past 3 and 12 months was calculated for each study year. Odds ratio was analysed with logistic regression. Of 348 students 224 responded, 84% women, mean age 24.6 years (range 20-46). Of those 143 (64%) reporting symptoms during the past 12 months, 91 (64%) reported impact on physical activities. Most commonly reported were everyday activities such as transportations and prolonged sitting. The odds ratio for reporting symptoms was 1.8 for year 2 (95% CI: 0.9-3.5), and 4.7 for year 3 (95% CI: 2.1-10.7). The prevalence of musculoskeletal symptoms was high among nursing students and higher the final study year and not only resulted in discomfort but had an impact on the students' general physical activities.

 • 170.
  Backåberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gummesson, Christina
  Lund University, Sweden.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Video-based feedback combined with reflective enquiry: An interactive model for movement awareness among nursing students2015In: Nordic Journal of Digital Literacy, ISSN 1891-943X, E-ISSN 1891-943X, Vol. 10, no 4, p. 246-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe an interactive model developed for movement awareness in a practical learning situation and to explore the use of video-based digital feedback and reflective enquiry in this model among nursing students. Sixteen students participated in individual interactive video sessions with a facilitator, who encouraged the students to reflect upon their own movements. Qualitative analysis showed that movement patterns were visualized, and that movement awareness and self-analysis were gradually developed. Encountering one’s own movement and reflecting on one’s own experiences appear to support motivation for movement changes.

 • 171.
  Badawi, Feda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Englund, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Erfarenheter av att vara levande organdonator2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Levande organdonatorer är en betydelsefull donatorgrupp, ca 40 % av alla njurtransplantationer i Sverige sker med organ från levande donatorer. Njure, lever och benmärg kan doneras från en levande donator.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva erfarenheten av att vara levande organdonator.

  Metod: Litteraturöversiktens resultat baserades på sju vetenskapliga artiklar varav tre kvalitativa samt fyra kvantitativa artiklar. Artiklarna analyserades med inspiration av Fribergs (2012) metod.

  Resultat: Resultatet visade att de flesta inte ångrade sitt beslut att donera, att de själva gjort valet att donera och att de skulle rekommendera andra att donera. Smärta lyftes fram som den mest plågsamma erfarenheten av donationen. Oro och rädsla upplevdes i samband med transplantationen. Donationen hade en inverkan på donatorns hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Donatorerna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och information, de upplevde även att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet efter donationen. Som vårdpersonal är det av stor vikt att ha i åtanke att ge donatorerna tillräckligt med information och stöd genom hela processen. 

 • 172.
  Badimon, Lina
  et al.
  Hosp Santa Creu & Sant Pau, Spain.
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ESC Advocacy works!: Promoting cardiovascular health through public policy2019In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 40, no 14, p. 1097-1098Article in journal (Other academic)
 • 173. Banegas, José R
  et al.
  López-García, Esther
  Dallongeville, Jean
  Guallar, Eliseo
  Halcox, Julian P
  Borghi, Claudio
  Massó-González, Elvira L
  Sazova, Ogün
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Steg, Philippe Gabriel
  De Backer, Guy
  Rodríguez-Artalejo, Fernando
  Achievement of lipoprotein goals among patients with metabolic syndrome at high cardiovascular risk across Europe. The EURIKA study.2013In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 166, no 1, p. 210-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To examine for the first time the achievement of lipoprotein treatment goals in patients with metabolic syndrome and lipid abnormalities who are at elevated cardiovascular risk in Europe. METHODS: Cross-sectional study conducted in 2009-2010 in 12 European countries among outpatients aged ≥50years free of clinical cardiovascular disease. We assessed achievement of American Diabetes Association/American College of Cardiology lipid treatment goals in those with metabolic syndrome at highest risk (diabetes plus ≥1 additional major cardiovascular risk factor beyond lipid abnormalities) or high risk (no diabetes but ≥2 additional major cardiovascular risk factors). RESULTS: Among 1431 highest-risk patients, 64.6% (between-country range [BCR] 40-84.5%) were on lipid-lowering medication. Of them, 13.4% (BCR: 2.5-28.6%) had LDL-cholesterol<70mg/dl, non-HDL-cholesterol<100mg/dl, and apolipoprotein B<80mg/dl. Among 832 high-risk patients, 38.7% BCR: 27.5-55.3%) were on lipid-lowering medication. Of them, 20.5% (BCR: 5.5-57.6%) had LDL-cholesterol<100mg/dl, non-HDL-cholesterol<130mg/dl, and apolipoprotein B<90mg/dl. About 96% of highest-risk patients and 94% of high-risk patients were given at least one lifestyle advice (weight reduction, healthy diet, physical activity, no-smoking), but only 1.3% of the former and 4.9% of the latter reached all three lipid goals. CONCLUSION: There is a substantial gap between clinical guidelines and medical practice since only one in 5-7 patients met all treatment targets. Although most patients received lifestyle advice, the effectiveness of counseling was very low. Large between-country differences in outcomes suggest considerable room for improvement.

 • 174.
  Banevi, Andrea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonasson, Olga
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters erfarenheter efter en akut hjärtinfarkt: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en livshotande och chockerande händelse vilket drabbar ungefär 32 000 svenska invånare varje år. Stigande ålder och sämre hälsa leder till att risken att drabbas av en hjärtinfarkt blir högre och behovet av vård blir större.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter efter en akut hjärtinfarkt.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats.

  Resultat: Det fanns ett stort behov av individuellt stöd och hjälp att hantera konsekvenser efter hjärtinfarkten. Patienter uttryckte att det fanns behov av mer information från sjukvårdspersonalen om sina symptom, hjärtstatus, behandlingar och hjärtrehabilitering. Första året efter hjärtinfarkten var svårast och bidrog till en ny medvetenhet om livet och en realistisk syn på sitt tillstånd. Familj, vänner och andra med samma erfarenhet fick ökad betydelse i patienternas liv.

  Slutsats: Sjuksköterskan bör ha en förståelse för patientens erfarenheter av sin hjärtinfarkt för att utveckla omvårdnaden genom att individualisera patientens behov i efterförloppet genom att främja patientens hälsa.

 • 175. Barbabella, Francesco
  et al.
  Efthymiou, A.
  Lancioni, C.
  Döhner, H.
  Goodwin, F.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andréasson, F.
  Salzman, D.
  Poli, A.
  Papa, R.
  Mackay, M.
  Lamura, G.
  Deliverable D3.1 Report on the web-based support specification2013Report (Other academic)
 • 176. Barbabella, Francesco
  et al.
  Efthymiou, A.
  Poli, A.
  Döhner, H.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lancioni, C.
  Annibali, M.
  Andréasson, F.
  Salzman, D.
  Papa, R.
  Yghemonos, S.
  Centola, F.
  Lamura, G.
  Deliverable D3.2 Publication of the final implementation of the web platform2015Report (Other academic)
 • 177.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  Poli, Arianna
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy;Linköping University, Sweden.
  Andréasson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA), Sweden.
  Salzmann, Benjamin
  Wir Pflegen, Germany.
  Lancioni, Cristina
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  Papa, Roberta
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  Efthymiou, Areti
  Eurocarers, Belgium.
  Lamura, Giovanni
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  The effectiveness of a web-based psycho-social intervention for family carers of older people: a multicentre pilot study2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  AIMS. The goal of this study was to develop and test a new multilingual web platform for supporting family carers of older people by means of on-line information resources and peer and professional support.

  METHODS. A convenient sample of family carers was enrolled in three countries (Italy, Germany and Sweden) and could access services for 3 months. 94 family carers used the web platform. Data were collected through questionnaires and focus groups.

  FINDINGS. Active users were generally satisfied with support (information, advice, counselling) provided by moderators (social workers or psychologists) and peers. Usability and appropriateness were confirmed, although some refinements were suggested and users with low digital skills often needed technical support.

  CONCLUSIONS. The pilot study confirmed web-based support services can be a useful tool for family carers. Some challenges still exist for implementation in relation to digital skills required and users’ preferences on services at country level.

 • 178.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Poli, Arianna
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy ; Linköping University.
  Andréasson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA), Sweden.
  Salzmann, Benjamin
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy ; wir pflegen e.V., Germany.
  Papa, Roberta
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA), Sweden ; Eurocarers, Belgium.
  Efthymiou, Areti
  Eurocarers, Belgium ; Cyprus University of Technology, Cyprus.
  Döhner, Hanneli
  wir pflegen e.V., Germany ; Eurocarers, Belgium.
  Lancioni, Christina
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Civerchia, Patrizia
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovani
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  A web-based psychosocial intervention for family caregivers of older people: results from a mixed-methods study in three European countries2016In: JMIR Research Protocols, ISSN 1929-0748, E-ISSN 1929-0748, Vol. 5, no 4, p. 1-16, article id e196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Informal caregiving is the main source of care for older people in Europe. An enormous amount of responsibility and care activity is on the shoulders of family caregivers, who might experience problems in their psychological well-being and in reconciling caregiving and their personal sphere. In order to alleviate such burden, there is increasing interest and growing research in Europe on Web-based support addressing family caregivers and their needs. However, the level of development and penetration of innovative Web-based services for caregivers is still quite low and the access to traditional face-to-face services can be problematic for logistic, availability, and quality reasons.

  Objective: As part of the European project INNOVAGE, a pilot study was conducted for developing and testing a Web-based psychosocial intervention aimed at empowering family caregivers of older people in Italy, Sweden, and Germany. The program offered information resources and interactive services to enable both professional and peer support.

  Methods: A mixed-methods, sequential explanatory design was adopted. Caregivers’ psychological well-being, perceived negative and positive aspects of caregiving, and social support received were assessed before and after the 3-month intervention. Poststudy, a subsample of users participated in focus groups to assist in the interpretation of the quantitative results.

  Results: A total of 94 out of 118 family caregivers (79.7%) from the three countries used the Web platform at least once. The information resources were used to different extents in each country, with Italian users having the lowest median number of visits (5, interquartile range [IQR] 2-8), whereas German users had the highest number (17, IQR 7-66) (P<.001). The interactive services most frequently accessed (more than 12 times) in all countries were the social network (29/73, 40%) and private messages (27/73, 37%). The pretest-posttest analysis revealed some changes, particularly the slight worsening of perceived positive values of caregiving (Carers of Older People in Europe [COPE] positive value subscale: P=.02) and social support received (COPE quality-of-support subscale: P=.02; Multidimensional Scale of Perceived Social Support subscale: P=.04), in all cases with small effect size (r range -.15 to -.18). Focus groups were conducted with 20 family caregivers and the content analysis of discussions identified five main themes: online social support, role awareness, caregiving activities, psychological well-being, and technical concerns. The analysis suggested the intervention was useful and appropriate, also stimulating a better self-efficacy and reappraisal of the caregivers’ role.

  Conclusions: The intervention seemed to contribute to the improvement of family caregivers’ awareness, efficacy, and empowerment, which in turn may lead to a better self-recognition of their own needs and improved efforts for developing and accessing coping resources. A major implication of the study was the finalization and implementation of the InformCare Web platform in 27 European countries, now publicly accessible (www.eurocarers.org/informcare).

 • 179.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy.
  Poli, Arianna
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy;Linköping University.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre;Eurocarers, Berlin, Germany..
  Andréasson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre.
  Salzmann, Benjamin
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy;Wir Pflegen eV, Germany.
  Doehner, Hanneli
  Eurocarers, Germany;Wir Pflegen eV, Germany.
  Papa, Roberta
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy.
  Efthymiou, Areti
  Eurocarers, Germany;Cyprus Univ Technol, Cyprus.
  Valenza, Silvia
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy.
  Pelliccioni, Giuseppe
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy.
  Lamura, Giovanni
  Italian Natl Inst Hlth & Sci Ageing, Italy.
  Usage and Usability of a Web-based Program for Family Caregivers of Older People in Three European Countries: A Mixed-Methods Evaluation2018In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 36, no 5, p. 232-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  InformCare is a European Web platform that supports informal caregivers of older people by providing access to online information and professional and peer support. The aim of this study was to assess the usage and usability of a psychosocial Web-based program carried out in three European countries (Italy, Sweden, and Germany). A mixed-methods sequential explanatory design was adopted, comprising baseline and postintervention assessments, as well as combined thematic content analysis of results and focus group findings. A convenience sample of 118 caregivers was enrolled, of whom 94 used the services offered by the program at least once. The subsamples in the three countries used the platform in different ways, with a predominance of passive strategies (eg, seeking information and reading other people's comments) for Italian caregivers, and more active usage by Swedish and German caregivers. The usability assessment showed that the platform was perceived well by Italian and German caregivers, whereas technical problems affected the Swedish sample's experiences. Focus group data highlighted user satisfaction with the online support and reliability of the environment. Recommendations for practitioners are to ensure digital training for caregivers who have lower confidence in use of the Internet, to involve different healthcare professionals in the provision of professional support, and to adequately manage online community building.

 • 180.
  Barfield, Ryan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdarens upplevda känslor till följd av aggression i arbetet: och hur de möjligen påverkar vårdrelationen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En vårdrelation tar sin utgångspunkt i patientens livsvärld, där individuella frågeställningar och behov kan identifieras med målet att frambringa upplevelsen av hälsa hos patienten. Våld och aggression riktat mot vårdpersonal är ett väl beskrivet fenomen i litteraturen och betraktas även som vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården. Det våldsamma mötet genererar ofta hos vårdaren en känsla av att relationen har tagit skada, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för skapandet och upprätthållandet av en god vårdrelation.

  Syfte: Att studera de känslor som uppkommer hos vårdpersonalen i samband med aggression och deras eventuella inverkan på vårdrelationen.

  Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultat presenteras vårdarens uppkomna känslor till följd av att ha utsatts för aggression. Vi identifierade fyra stycken kategorier: rädsla, ilska, utsatthet samt bristande tillit. Konsekvenserna av rädsla verkar leda till att vårdaren distanserar sig fysiskt och mentalt, vilket i förlängningen kan innebära bristande tillit från patienten till vårdaren. Upplevelsen av ilska kan påverka vårdarens förmåga att kontroller känsloyttringar, och därmed förmågan att behålla sin professionella hållning. Känslor som uppstår i mötet med aggression kan upplevas främmande och svåra att förstå, vilket skapar en känsla av utsatthet hos vårdaren. Bristande tillit till den egna förmågan riskerar leda till att den vårdande gemenskapen tar skada vilket, får negativa konsekvenser vårdrelationen.

  Slutsats: Känslorna som uppstår hos vårdaren i mötet med den aggressiva patienten riskerar att påverka vården patienten erhåller negativt. Möjlighet till reflektion genom handledning kan möjligen skapa förutsättningar att kanalisera och härbärgera känslorna och därmed minimerar risken att de påverkar vården av patienten negativt.

   

 • 181.
  Barkow, Fanny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Joel
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ALLMÄNSJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA INOM SOMATIKEN: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp och kännetecknas av att personen har nedsatt förmåga att hantera sina känslor och upprätthålla samspel med andra människor. Den psykiska ohälsan räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i Sverige och internationellt. Ökningen av dessa sjukdomar i samhället har lett till en ökning av patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk vård. Synen och attityden hos vårdaren gentemot patienten påverkar utformningen av vården. Tidigare forskning visar att både sjuksköterskor och patienter upplever svårigheter då patientgruppen vårdas inom somatiska vårdenheter. Syfte: Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. Metod: Metoden var en intervjustudie av kvalitativ ansats vilket gav möjlighet att beskriva och få en fördjupad förståelse för upplevelser. Sammanlagt intervjuades åtta allmänsjuksköterskor. Resultat: Sjuksköterskorna berättade om varierande upplevelser vid vårdandet av patienter med psykisk ohälsa som sammanställdes i följande kategorier; Kunskap, arbetsbelastning och sjukdomstillstånd. Slutsats: Resultatet av studien visar på ett behov av förbättringar i sjuksköterskors arbetsförhållanden samt ökad kunskap inom området för att kunna bedriva en så god vård som möjligt. För att lyckas med detta krävs mer utbildning och bättre förutsättningar för sjuksköterskan, både miljömässigt och resursmässigt.

 • 182.
  Barnesjö, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mattsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  VAD HÄNDER NÄR HJÄRNTUMÖREN ÄR BESEGRAD?: - En litteraturstudie om livskvalitéten efter en hjärntumör i unga år.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas drygt 300,000 barn av cancer i världen och en av de vanligaste sorterna är hjärntumör. Sjukdomen och dess behandling kan påverka barnets uppväxt och sociala liv. Förutom de svåra symtom hjärntumören kan orsaka under sjukdomen kan den tillsammans med behandlingen även ge senkomplikationer som påverkar hela livet. Hjärntumören, dess behandling och senkomplikationer kan påverka överlevarnas livskvalité på flera olika sätt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar livskvalitéten för personer som överlevt hjärntumör i unga år.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes. Materialet analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultat: Efter att ett barn överlevt en hjärntumör drabbas det ofta av komplikationer som påverkar det vardagliga livet. De upplevde olika typer av fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar som både kunde vara till det positiva och negativa. Överlevarna kände bland annat olika typer av utanförskap men också en tacksamhet över livet. Resultatet presenteras i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna blev; Kroppsliga, kognitiva och emotionella förändringar, Relationer till närstående, Hinder och utmaningar och Stärkt av erfarenheter.

  Slutsats: De två mest oväntade delarna av resultatet var omfattningen av utanförskap och att livskvalitén kunde upplevas som bättre än innan sjukdomen. Författarna anser att ämnet cancer behöver normaliseras och att ingen ska behöva kämpa ensam mot cancern.

 • 183.
  Barrdahl, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Holmqvist, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elektronisk journal i kommunal hemsjukvård: en kvantitativ studie om distriktssköterskors och sjuksköterskors kunskap om och förståelse av cambio cosmic2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The electronic patient record is a part of nurses´ daily work, and increases the premise of patient safety. Nurses work by the core competencies informatics and safety, but flaws in the electronic patient record can affect these adversely. The aim of the study was to investigate the nurses' knowledge and understanding of using electronic patient records in municipal home care. Method: quantitative cross-sectional study. The sample consisted of nurses and district nurses from five municipalities in the county of Kronoberg (n 67). The data collection was done using questionnaires, which were analyzed with descriptive statistics.

  Results: the electronic patient record was to a high degree considered to be a good support in the daily work, and to contribute to a good and safe care. Navigation in the patient record and transfer of information between different health care providers, was usually not regarded as a major problem. Double documentation between various systems were common. There was a lack of knowledge of the patient record´s functions. It was in most cases not possible to use wireless connections for the patient record in the patient´s home, although the need existed. Over 80 % stated that the medication list was updated sometimes or rarely. These shortcomings can affect patient safety in a negative way, because the prerequisite for providing a safe care is that the information in the patient record is clear and accurate. The results of the study could be the basis for further research in safety, and for the development of the electronic patient record´s usability.

 • 184. Barrientos, Christian
  et al.
  Holmberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  The care of patients assessed as not in need of emergency ambulance care: the perspective of registered nurses2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Non-emergency patients are described as vulnerable and in need of being taken seriously in the ambulance care. Ambulance care has a natural and obvious focus onemergency medical care. Research has found patients as being dependent of the RegisteredNurse (RN) in the ambulance care. This is experienced as putting the life into the hands of the RN. RNs in the ambulance care encounter those patients on daily basis, and there is a need ofdeepened knowledge based on their experiences.

  Aim: The aim was to describe the care of patients assessed as not in need of emergencyambulance care, from RNs' lived experiences.

  Methods: The study had a qualitative design. A reflective lifeworld research method was usedand five RNs in the ambulance service were individually interviewed.

  Results:The general structure of the phenomenon is described in the essence together with thedescription of the meaning constituents.The essence of the phenomenon is a desire to providegood care in an on-going struggle between one's own and others' expectations. Three meaning constituents emerged; 'Being in a struggle between different expectations', 'Being in aquestioned professional role', and 'Being in lack of support and formal directives'.

  Conclusion: RNs' care for patients assessed as not in need of emergency ambulance care, is alonely struggle between different expectations and related to the encounter between thepatient's and the RN's lifeworld. This study calls for developing care-strategies and interventionsin order strengthen and support RNs in this care.

 • 185.
  Basic, Edina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wendel, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "Nej tack, jag åt precis.": En litteraturstudie om unga kvinnors levda erfarenheter av anorexia nervosa och vården kring sjukdomen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att individen svälter sig för att bli smal. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor i åldern tretton till tjugofem. På grund av skev självbild är det svårt att nå fram till henne, därför förekommer det att hon motsätter sig vård. Sjuksköterskans roll är viktig i vårdandet för att ge motivation och för att skapa tillit i vårdrelationen.

  Syfte: Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter kring sjukdomen anorexia nervosa, samt deras erfarenhet av vården.

  Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats har gjorts med hjälp av bloggar som letades fram via sökmotorerna Google och Twingly. Datan granskades enligt en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade återkommande kategorier; Sjukdomen isolerar psykiskt, självkontrollen förloras till sjukdomen samt vården är räddningen för många.

  Gemensamt förekommande ångest, lögner och självhat resulterade i lidande för individen. Informanterna isolerade sig på grund av nedsatt självkänsla. Ödmjukhet resulterade i en vilja att vårdas.

  Slutsats: Informanterna upplevde att sjukdomen hade begränsat dem i vardagen fysiskt och isolerat dem från omgivningen. Olika vårdares behandlingar hade till största del gynnat informanterna i deras väg mot tillfrisknande. Individuella behandlingar som använts har varit bland annat matscheman, stöd och olika rutiner under begränsad tid.

 • 186. Beausang, Angela
  et al.
  Berg, Lena
  Carlsson, Ninni
  Cederberg, Daniel
  Danielsson, Ingela
  Edin, Kerstin E.
  Eliasson, Mona
  Enander, Viveka
  Eriksson, Maria
  Jigmo, Kerstin
  Krantz, Gunilla
  Kruse, Anita
  Holmberg, Carin
  Lehtinen, Ullaliina
  Mannheimer, Moa
  Michel, Per-Olof
  Norlén, Anna
  Sundborg, Eva
  Svedin, Carl Göran
  Swahnberg, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Tingberg, Björn
  Ohlsson, Carina
  Wendt, Eva
  Westerståhl, Anna
  Wiklund, Ingela
  Åhlund, Agneta
  "Möjligheten att rädda några av dessa kvinnors liv har inte vägts in"2014In: Dagens MedicinArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Namnet på Socialstyrelsens vägledning lyder: Hur upptäcka våldsutsatthet? Ja, det kan man verkligen fråga sig efter att ha läst detta föga vägledande dokument, skriver ett stort antal kritiska debattörer.

 • 187.
  Becker, Petra
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Påverkan av neuropsykiatrisk utredning för vuxna med ADHD - upp till ett år efter utredning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Previous studies show that ADHD is associated with lower educational attainment, lower level of employment and increased risk for stressful life events. No previous studie was found that compared conditions before and after diagnosis was set. The aim of this study was to examin if a neuropsychiatric diagnostic assessment and support afterward had any impact on the life situation for adult persons with ADHD regarding occupational outcome, economical status and social support.

  Method: A sample of 214 adults participated in the study. Data were collected from the participants’ medical records. Statistical analyses were applied to identify possible changes before and after a neuropsychiatric examination.

  Results: Changes were seen in occupational outcome, economical outcome and in the help received from the community before and after the examination.

  Conclusions: Neuropsychiatric examinitions starts a process that could lead to a better socialeconomical situation for the person with ADHD.

   

 • 188.
  Beernaert, Kim
  et al.
  Vrije Univ Brussel, Belgium ; Univ Ghent, Belgium.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bracke University College ; Karolinska Institutet.
  Furst, Carl Johan
  Lund University.
  Nyberg, Tommy
  Karolinska Institutet ; Univ Cambridge, UK.
  Steineck, Gunnar
  Karolinska Institutet ; Sahlgrens Academy.
  Bylund Grenklo, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet.
  Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents: A Population-Based Survey Study2017In: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 35, no 27, p. 3136-3142Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose Previous research shows that the death of a parent places children at risk for a number of negative outcomes. The role of trust in health care at the end of life has been acknowledged as crucial for patients and adult family members. However, the consequences of children's distrust in the care provided to their parents remain unknown. Therefore, we investigated the negative long-term outcomes of cancer-bereaved sons' and daughters' distrust in the care that was provided to a dying parent. Methods We used a population-based nationwide survey to investigate self-reported distrust in the care provided and possible negative outcomes in 622 (73%) participants who had lost a parent as a result of cancer 6 to 9 years earlier, at ages 13 to 16 years. All participants were 18 years or older at the time of the survey. Results In those who reported no or little trust (ie, distrust) in the health care provided to their dying parents, we found statistically significantly higher risks of various negative outcomes at the time of survey: bitterness toward health care professionals for not having done everything that was possible (crude risk ratio [RR], 3.5; 95% CI, 2.3 to 5.1) and for having stopped treatment (RR, 3.4; 95% CI, 2.1 to 6.0), self-destructiveness (eg, self-injury [RR, 1.7; 95% CI, 1.2 to 2.4]), and psychological problems (eg, moderate to severe depression according to the Patient Health Questionnaire-9 [RR, 2.3; 95% CI, 1.5 to 3.5]). Conclusion In cancer-bereaved former adolescents, distrust in the health care provided to the dying parent is associated with a higher risk of negative long-term outcomes. The health care professionals involved in this care might play an important role in safeguarding the trust of adolescents.

 • 189.
  Beiranvand, Samira
  et al.
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
  Zarea, Kourosh
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
  Ghanbari, Saeed
  Shiraz University of Medical Sciences, Iran.
  Tuvesson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Blekinge Institute of Technology.
  Keikhaei, Bijan
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
  Ten years incidence of cancer in Iran: a systematic review and meta-analysis2018In: Clinical Epidemiology and Global Health, ISSN 2452-0918, Vol. 6, no 2, p. 94-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Designing and implementation of screening programs depend on greatly epidemiologic basic data in every country. Also Variation in the incidence of various cancers in our country has been a favorite topic.

  Objectives

  This systematic review was conducted to provide an overall perspective about incidence, geographical and age distribution of cancers in Iran.

  Methods

  A comprehensive search were done according to MOOSE guideline criteria in national and international databases for selecting eligible articles from 2005 to 2015. After screening titles and abstracts, duplicated and irrelevant studies were excluded. Selected papers are written in Persian or English. The standard error of the cancer incidence was calculated based on the binomial distribution. Because of the significant heterogeneity observed among the results, we used a random-effects model combine the results of the primary studies. Moreover, a sensitivity analysis was undertaken to explore the effects of the risk of bias and other sources of heterogeneity.

  Results

  Overall 16 articles met eligibility criteria for inclusion. The total incidence of cancer was 19.4 and 17.2 per hundred thousand of people in males and females respectively. The five most common cancers in male were: Lymphoma, leukemia, esophagus, stomach, colorectal and in the female are: breast, colorectal, stomach, thyroid and esophagus. The highest incidence rate was seen in Golestan Province and in the age group over 65 years.

  Conclusion

  According to increasing incidence rate of cancers in Iran, Development, holding and accomplish of universal public cancer control program should be the first precedence for health policy.

 • 190.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eklund, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till omgivningen. 

  Syfte: Beskriva patienters upplevelse vid amyotrofisk lateralskleros.

  Metod: Genom en allmän litteraturöversikt har resultatet från sju kvalitetsgranskade artiklar analyserats och sammanfattats till ett nytt resultat. Artiklar från Cinahl och Pubmed har analyserats och sammanfattas för att forma ett resultat. Vid sökning efter artiklar har systematisk sökstrategi använts samt manuell sökning. Efter dataanalys har teman och subteman utformats. 

  Resultat: Teman som presenteras är: tappa fotfästet, lidande, relationernas inverkan på patienten och vägen vidare. Samt två subteman: ensamhet och tankar om åldrande. Många patienter beskrev att insjuknandet gav en känsla av förlorad kontroll och att de fysiska förändringarna var svårhanterliga. Symtom av sjukdomen skapade bland annat lidande, oro och kontrollförlust. Delaktighet för närstående var essentiellt för patienten. Att identifiera sig som sjuk var många gånger svårt. Olika strategier användes för att anpassa sig till den nya situationen.

  Slutsats: Att få diagnosen ALS upplevdes olika beroende på patientens livssituation. Under sjukdomens utveckling förändrades bland annat personens identitet och det uppstod olika känslor. Bland annat upplevdes förlust av kontroll som en svår del av sjukdomen men det beskrivs också att strategier kunde hjälpa patienten att hantera den nya tillvaron.

 • 191.
  Bengtsson, Fredrik
  et al.
  Lund University.
  Granmo, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  An active partnership: How engaging students as co-producers will change your classroom2017In: The FASEB Journal, ISSN 0892-6638, E-ISSN 1530-6860, Vol. 31, no Supplement 1, article id 14.3Article in journal (Other academic)
 • 192.
  Bengtsson Gren, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ask, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelsen av att vara nyutexaminerad barnmorska2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193.
  Bengtsson, Kajsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bäckström, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Strandh, Josefina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vänta på att någon ska dö: En systematisk litteraturstudie om patienters upplevelse av att vänta på en hjärt- eller lungtransplantation.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194.
  Bengtsson, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Leander, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att börja äta eller sluta leva: Fem unga kvinnors berättelse om kampen mot anorexia och vägen tillbaka2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av extrem banting och självsvält. Sjukdomen kan leda till ett livshotande tillstånd. Anorexia är välkänt inom vården, trots detta är det den ledande psykiska sjukdomen som orsakar flest dödsfall. Orsaken till insjuknandet är ännu oklart, men sjukdomens utveckling påverkas av både psykologiska och socialkulturella faktorer. Syfte: Syftet med studien var att lyfta fram unga kvinnors upplevelser av anorexia. Metod: En intervjustudie baserad på fem unga kvinnors berättelser om sina upplevelser av anorexia. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Resultat: Vägen till sjukdomen såg olika ut för informanterna, men många grundläggande faktorer var lika. Den bristande sjukdomsinsikten bidrog till att det tog tid innan de drabbade sökte hjälp. Gemensamt för informanterna i studien var att utomstående och sjuksköterskan hade en betydande roll under vägen tillbaka till ett liv utan anorexia. Slutsatser: Anorexia kan uttrycka sig både som ett kontrollbehov och som ett omedvetet sätt att söka uppmärksamhet. Det är viktigt som sjuksköterska att lära känna människan bakom sjukdomen för att kunna främja hälsa samt lindra det fysiska och emotionella lidande som sjukdomen medför. Anorexia påverkar också vänner och familj.  

 • 195.
  Bengtsson, Madeleine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Silvert, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  TILLSAMMANS MOT MÅLET: En kvalitativ litteraturstudie om patienters och sjuksköterskors upplevelse av motiverande samtal vid övervikt och fetma2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i samhället och tidigare forskning visar att det kan medföra en rad olika följdsjukdomar. Det är också ett känsligt ämne att prata om vilket kan leda till att patienter känner sig stigmatiserade. Motiverande samtal är en metod som används för att hjälpa patienter genomgå en livsstilsförändring vid övervikt och fetma.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors upplevelse av motiverande samtal vid övervikt och fetma.

  Metod: Studien var en litteraturstudie som baserade sig på tio vetenskapliga artiklar med en kvalitativ metod. Artiklarna analyserades och granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys.

  Resultat: Patienterna upplevde det motiverande samtalet som en bra metod då de blev bemötta med respekt och fick vara delaktiga i vården. De upplevde också att de inte blev skuldbelagda eller pressade till förändring. Sjuksköterskorna upplevde att det motiverande samtalet tydliggjorde deras hälsofrämjande yrkesroll samt gav dem nya lärdomar i samarbetet med patienterna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att yttre faktorer som stress, tid och vanor gjorde det svårare att använda sig av denna samtalsmetod.

  Slutsats: Studien visar på att motiverande samtal är en bra metod att använda sig av hos patienter med övervikt och fetma då de kände sig väl bemötta. För att förbättra vården för patienter med övervikt och fetma samt andra tillstånd där motiverande samtal kan vara lämpligt kan det vara betydelsefullt att utöka sjuksköterskors kompetens inom denna samtalsmetod.

 • 196.
  Bengtsson, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Maka/makes eller sambos upplevelser av att vårda en   närstående med demenssjukdom i hemmet  – En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet äldre som drabbas av demenssjukdom i Sverige ökar och därmed antalet anhörigvårdare. Demenssjukdom är en progressiv sjukdom och går inte att bota. Anhörigvårdare upplever en förändrad livssituation och ökande påfrestning när de vårdar en närstående med demenssjukdom i hemmet.

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva maka/makes eller sambos upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet.

  Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats, där nio vetenskapliga artiklar analyserades med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Anhörigvårdarnas liv förändrades av att vårda en närstående med demenssjukdom. Relationer och roller påverkades av den demenssjukes allt större vårdbehov men även av hur deras relation varit tidigare. Anhörigvårdarna använde sig av olika strategier och förhållningssätt för att hantera sin vardag och skapa en känsla av kontroll. Många anhörigvårdare ansåg att de själva var bäst lämpade att vårda sin närstående med demenssjukdom i hemmet.

  Slutsats: Anhörigvårdarnas livssituation påverkades i hög grad av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet. Tidigare kärleksfull relation eller bemästringsstrategier kan minska deras lidande. Att ha kunskap och vara lyhörd för anhörigvårdares problem och behov kan hjälpa sjuksköterskan att lindra lidande och öka välbefinnandet.

 • 197.
  Benitez, Andrea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Qureshi, Shahzad
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med depression efter stroke: - En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en människa drabbas av stroke innebär det plötsliga förändringar för individens vardagliga liv. Det är inte bara fysiska komplikationer som kan uppstå, utan en tredjedel av personer som drabbas av stroke drabbas även av efterföljande depression. Poststroke depressionen utvecklas vanligtvis vid patientens hemkomst då förändringarna blir tydligt märkbara för patienten.

  Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens erfarenheter av att leva med depressiva symtom/depression efter stroke. 

  Metod: En litteraturstudie som inkluderat 11 artiklar, där två artiklar var kvalitativa, sju kvantitativa och två mixed method. 

  Resultat: I resultatet identifierades två kategorier och fem underkategorier. De huvudsakliga resultaten som framkom var att patienter som drabbas av depression efter stroke upplevde att depressionen påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Upplevelser som att känna sig isolerad, fångad, otillräcklig och värdelös var tydligt. Förutom den psykiska påverkan visades även poststroke depression ha en påverkan på patientens dagliga aktivitet. 

  Slutsats: Att drabbas av depressiva symtom/depression efter stroke har en stor inverkan på patienten. Genom att belysa patientens erfarenhet av detta har det skapats en ökad förståelse och kunskap för de konsekvenser depressiva symtom/depression kan ge. Den ökade förståelsen kan användas som ett verktyg av sjuksköterskan för att snabbt identifiera och kunna hindra poststroke depression.

 • 198.
  Bennesved, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ernstsson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att stå ensam bredvid: En intervjustudie om föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som drabbats av Anorexia Nervosa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en självförvållad bantningsform, “självsvält” som karaktäriseras av ett litet matintag och undvikelse av feta livsmedel. Anorexia nervosa drabbar främst flickor i tonåren. Tidigare forskning visade på att föräldrar till dessa barn och ungdomar upplevde bristfälligt stöd och information från sjukvården samt avsaknad av delaktighet kring sitt sjuka barns behandlingsprocess.  Föräldrarna upplevde även att sjukdomen hade en psykisk, fysisk och social påverkan på deras livssituation och att de behövde stöd i att hantera denna situation.

  Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som drabbats av Anorexia nervosa.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktivt synsätt som är baserad på fem ostrukturerade intervjuer med en öppen fråga. Strategiskt- och bekvämlighetsurval användes. Intervjumaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Resultatet visade på sex olika kategorier; föräldrars betydelse i vården kring sitt sjuka barn, föräldrars upplevelse av sjukvårdens betydelse, föräldrars upplevelser av känslor under sitt barns sjukdomstid, sjukdomens påverkan på föräldrarnas liv och föräldrarnas upplevelse av stöd

  Slutsatser: Föräldrarna saknade information och stöd från vården vilket resulterade i att stor börda lades på föräldrarna som sitt barns primära vårdare. Detta sågs öka den stress som föräldrarna kände och i kombination med de känslor som föräldrarna upplevde resulterade det i psykisk ohälsa hos dem

 • 199.
  Bennesved, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk: En intervjustudie om traumadeltagares upplevelse av kommunikation vid traumaövning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Introduction: Traumacare is associated with stress and the professionals are working under a lot of time pressure, which may lead to information vanishing between the different professions. Insufficient and inadequate communication imposes a risk for patient safety because a well-functioning teamwork with good communication is a key aspect to optimize traumacare. Previous studies whitin this area have focused on the overall teamwork and research regarding the participants' individual experiences throughout trauma exercises are inadequate.

  Purpose: The purpose of this study is to to illustrate how participants perceive the communication during a traumacare exercise.

  Methods: A qualitative study with an inductive approach based on ten interviews with one open question. Strategic selection was used. The interview material was analyzed with a latent content analysis of Granheim and Lundman (2004).

  Results: The results showed that the experience of communication can be seen from an overall theme, the chain is not stronger than the weakest link. This is categorized into three different categories; cooperation, clarity and transfer of information with eight different subcategories.

  Conclusion: The result shows that it exist a need to enlighten all elements included in a  trauma care. All elements are interdependent, which further enhance the importance to highlight all elements included in a trauma care in order to reach the best possible outcome. Strengths and weaknesses of the team should be reviewed on both an individual- and team perspective in order to enable safe care for all patients.  Communication is crucial and a viewed as a factor of the utmost importance for a successful system. 

 • 200.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hopp2013In: Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik / [ed] Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt och Cecilia Håkanson, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 261-268Chapter in book (Other academic)
1234567 151 - 200 of 2124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf