lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Alpenberg, Jan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Wong, Paul T.P.
  Tyndale University, Ontario, Canada.
  A meaning-centered approach to positive management2009In: Paper presented at the 4th International Conference in Innovation in Management, Poznan, Poland, May 21-22, 2009, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper will present a meaning-centered approach (MCA) to positive management. This approach incorporates findings from positive psychology and skills from meaning-centered counselling. MCA is designed to create a positive, cooperative corporate culture and enhance work satisfaction and productivity by focusing on meaning and relationship. MCA has been applied to the creation of a positive culture (Wong, 2002a, Wong & Gupta, 2004), restoration of integrity (Wong 2002b, 2004) and improving team work and cooperation (Wong, 2005, 2006).

 • 152.
  Alsterlund, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Globala frågor i samhällskunskap A: Uppnås målen?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how teachers in political science work with global issues in their teaching. It investigates the implementation within a specific area. Implementation is a problematic concept and in debate it is often accused of not working.

  This thesis finds out whether dissatisfaction exists among teachers when it comes to how municipal schools work with global issues.

  The investigation consists of three interviews made with teachers in political science, all from municipal upper secondary schools, in three different cities.

  The result shows that dissatisfaction exists among the teachers. Lack of time and lack of dialogue between the teachers and the principles are described as the main hindrances to reach the goals of the implementation. The implementation is however, in a broad outline, depicted positively.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Al-Sudany, Birgitta
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Olsson Lantto, Kristina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Det dagliga mötet på förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers och föräldrars uppfattningar kring mötet.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den dagliga kontakten mellan föräldrar och pedagoger är en betydelsefull del i förskolans verksamhet. Barn vistas större delen av dagen på förskolan och det är därför viktigt att pedagoger och föräldrar möts för att byta information om vad som sker, både i förskolan och i hemmet.

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur pedagoger och föräldrar upplever den dagliga kontakten. Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger samt fyra föräldrar vars svar vi sedan analyserat mot de teorier vi lyft fram. Materialet har diskuterats och analyserats utifrån våra frågeställningar.

  Vårt resultat visar på att båda parter uppfattar det dagliga mötet som viktigt. Pedagogerna hävdar att dialogen med föräldrarna är betydelsefull och bör vara löpande, vilket påvisas i resultatet. Föräldrarna påängterar vikten av att få veta hur barnet haft det på förskolan, om det hänt något speciellt och detta kommer fram i resultatet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Alvarsson, Emilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Ungdomar och politik: 2001-2006 i Olofströms kommun2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I have done a research about how youth councill in Olofströms rural district work in practice and if this conduce to the rural districts work of democracy. My intention is to examine how the youth councill has workt, how it was build up and why did the rural district decide to start a youth councill in Olofström. Did the intentions agree with how the youth councill worked in reality? The choice of subject is to look at how the local democracy work is working in reality. The youth councill is an example on that.

  My methods are interviews with politicians in the rural district and close reading of the rural districts minutes and decisions about youth councill and the youth councills bills between 2001 and 2006. The study gives a chronological illustration over which questions were young people interested of during the period. I have come to the conclusion that the youth councill works relative well but not every politician thinks so as it come out of the interwiews. The youth councill has consolidated the democracy work in some extension.

 • 155.
  Alvarsson, John
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Dagens Nyheters bild av förslaget till konstitution för Europa: En studie av mediernas betydelse för vår bild av viktiga politiska händelser2006Student thesis
  Abstract [en]

  This study deals with Swedish newspapers' portrayals of the Treaty which establishes a Constitution for Europe, which then influenced Swedish newspaper readers. This study connects the areas of both media and politics. What the media states can be expected to shape

  public opinion, especially when it comes to foreign policy issues. In order to fullfill the aim of the study, I have constructed two problems which I have answered to in accordance with my data, theoretical framework and research method. My data consists of articles from the largest Swedish morning newspaper Dagens Nyheter. The theoretical framework of this study is a combination of political science, media- and communication science and behaviour science. I have utilized two research methods in this study; a qualitative analysis of content, which transcends into different categories, and a method of quantification of the main actors in the

  articles. One of the results that I have discovered in this study is that the image of the Treaty establishing a Constitution for Europe offered to the readers is a fairly positive one.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Amang, Joan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Syskonplacering, förändringsbenägenhet och konfliktbenägenhet på arbetsplatsen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan syskonplacering med föränd-ringsbenägenhet och konfliktbenägenhet i arbetslivet. 214 arbetstagare från 8 olika arbetsplat-ser deltog i en enkätundersökning, varav 102 män och 112 kvinnor med en medelålder på 32,62 år (sd=10,64). Frågeställning och hypoteser konstruerades utifrån Sulloways (1996) teorier om syskonplacering. Man antar specifika nischer för att få föräldrarnas maximala uppmärksamhet i strävan för överlevnad och detta i sin tur påverkar formningen av vår per-sonlighet. Förutom demografiska frågor kombinerades två färdigkonstruerade enkäter (WCS och RTC) som var avsedda att mäta konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet. Resulta-tet visade signifikant samband mellan konfliktbenägenhet och förändringsbenägenhet, med andra ord ju mer konfliktbenägen man var desto mindre förändringsbenägen var man. Vidare samspelade syskonplacering med de beroende variablerna där det visade sig att endabarn hade signifikant högre konfliktbenägenhet och var mindre förändringsbenägna i denna studie. Ju senare man var född i syskonskaran desto mer konfliktbenägen var man på arbetsplatsen med undantag av yngstabarn som efterliknade äldstabarn. Vad gäller förändringsbenägenhet fanns det endast signifikant skillnad för mellanbarn det vill säga att mellanbarn var mer föränd-ringsbenägna på arbetet. Därmed fanns det stöd för Sulloways teori om syskonplacering och dess påverkan på personlighetsutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 157.
  Amhliden, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Bergquist, Stina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Whistle-Blowers in Viet Nam: Possibilities and obstacles from an institutional perspective2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate, from an institutional perspective, the implications of the

  new anti-corruption law in Viet Nam with a particular focus on its impact on civil society

  and individual rights to report on corruption. The overarching research question is: How do

  formal and informal institutions affect whistle-blowers possibilities to engage in combat of

  corruption in Viet Nam? To blow the whistle in Viet Nam can be problematic, with

  consequences such as loosing his/hers job and social exclusion. Whistle-blowers in Viet

  Nam today seem to have an insufficient confidence to official authorities. Moreover, a

  problem of significance is that whistle-blowers have to state their name and contact details

  when reporting on corrupt acts to competent agencies. Another problem is that civil society

  is strongly connected to the CPV (Communist Party of Viet Nam).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Amrén, Josefine
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gustavsson, Annika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Läsinlärning i särskolan: en kvalitativ undersökning om sex pedagogers tillämpning av läsinlärning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att ge ett kunskapsbidrag vad gäller läsinlärning i särskolan. Vi är båda, som kommande pedagoger, intresserade av att arbeta inom särskolan och vi anser, att ämnet behöver undersökas, dels för att vi själva inte har kännedom om hur läsinlärningen ser ut i särskolan och dels för att vi inte funnit några tidigare studier inom området. I uppsatsen har vi utgått från följande frågeställning: Hur arbetar pedagoger i grundsärskolan med elevers läsinlärning?

  Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som metod. Våra informanter var sex kvinnliga pedagoger som alla är verksamma på tre olika särskolor i Kronobergs län. Resultatet visade att informanterna utgår från olika metoder i arbetet med läsinlärning för att tillmötesgå alla elevers individuella behov. Vidare framkom att elevernas personliga intressen är viktiga utgångspunkter för att locka till läsning.

 • 159.
  Amsteus, Martin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Marknadsföring.
  Managerial foresight: concept and measurement2008In: Foresight, ISSN 1463-6689, E-ISSN 1465-9832, Vol. 10, no 1, p. 53-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to establish what foresight is, to review past usages and

  definitions of foresight and to synthesize them into one generic definition, in order to make the concept

  measurable.

  Design/methodology/approach – A discussion on how to classify variables in the social sciences

  serves as the starting-point. Next, a review of past definitions and usages of the concept foresight is

  followed by further analysis and then synthesizing of the generic definition. The generic definition is

  finally compared and contrasted with the related concepts of forecasting, strategic analysis, and

  intuition.

  Findings – Foresight is defined as behavior along three dimensions: degree of analyzing present

  contingencies and degree of moving the analysis of present contingencies across time; degree of

  analyzing a desired future state or states a degree ahead in time with regard to contingencies under

  control; and degree of analyzing courses of action a degree ahead in time to arrive at the desired future

  state.

  Research limitations/implications – The article makes foresight quantitatively measurable, which in

  turn makes it possible to empirically measure the existence of foresight among managers and to test the

  relationship between foresight and organizational performance.

  Practical implications – Practical foresight tools and programs, etc. can now be assessed and

  compared by both practitioners and researchers.

  Originality/value – In identifying three fundamental behavioral dimensions of foresight, the article

  conceives and advances foresight as a distinct concept that can be related to several research areas,

  both on individual (e.g. managerial) and organizational levels.

 • 160.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  von Koch, Christopher
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  En kvartetts arv av kvalitet och framtida rangordning2009In: Från barkbröd till ciabatta: En generationsväxlingsbok tillägnad: Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw, Tomas Prenkert / [ed] Karin Jonnergård och Rolf G Larsson, Göteborg: Intellecta Infolog, Växjö University Press, , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 161.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Dahlberg, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Inter-rater reliability – a reliable measure for standardised: A case study on the DOK interview2007In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 24, no 1, p. 45-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inter-rater reliability studies are unusual as regards the standardised interview instruments used in the Swedish treatment care system for substance abusers. This article presents the results of a study intended to establish the inter-rater reliability of DOK interviews, through identification of question areas and items with high or low correspondence, and through analysis of how ratings differ between different interviewers.

  In total 41 practitioners participated in this study, with various experiences and from six different treatment units of the Swedish treatment care system for substance abusers. Participants gave their ratings and completed the DOK questionnaire based on a video-taped interview. Calculation and analysis of the correspondences were carried out for each individual question area and also each individual item by using appropriate statistical methods. Differences between the various assessors are presented.

  The results of the study show that the percentage agreement for the question areas and the items is generally high, with the exception of a few isolated questions.

  Among the many possible different explanations for a lack of correspondence is that the questions could be ambiguously constructed and defined or the interview guidelines do not offer satisfactory guidance, or some questions could be too detailed. In addition, a few of the raters may lack sufficient training or experience when it comes to conducting interviews based on DOK. The combined results of the study show that there is a high level of inter-rater reliability, which indicates that in practice it is possible to utilise structured interviews such as DOK.

 • 162.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Dahlberg, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Strukturerade intervjuer inom missbruksvården: - som en grund för kunskapsutveckling2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Anderberg, Mats & Dahlberg, Mikael (2009). Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – som en grund för kunskapsutveckling (Structured interviews in substance abuse treatment - as a foundation for the development of knowledge).

   

  In the discussion on knowledge development in social work, structured interviews have attracted an increasing amount of attention. The aim of this thesis is to examine and analyze how structured interviews can serve as a basis in the compilation and development of knowledge for practice and research in addiction treatment. More precisely, it means a problematization of the methodological issues that are of central importance in studying treatment outcomes, in which structured interviews form the basis. The methodological aspects in focus here are scientific concepts such as reliability, validity and specific factors in the evaluation of treatment interventions. A further objective is to outline a model for analysis when compiling and evaluating treatment outcome.

  The five empirical studies have been conducted in their natural context, in organisations in which structured interviews with clients are carried out as an everyday routine and used for e.g. treatment planning. The structured interview DOK (a Swedish abbreviation for Documentation of clients) is used as a basis and an example for the empirical studies in this thesis.

  The validation studies show that the DOK interview generally attains a good level of reliability and validity, but also contains a small number of variables that do not live up to the requirements which may be imposed. Deficiencies in operationalization and question construction seem to have a large impact. Another conclusion is that it is possible to carry out validation studies, where each variable is examined separately and evaluated with the aid of both sound methodological starting points and relevant statistical theory. Another of the central questions, the thesis addresses, is how structured interviews can be used as a basis for evaluation of treatment. The two studies which highlight this issue show that it is obvious that structured interviews are suitable for such a purpose, through its standardized form and multi-dimensional nature.

  Validation of structured interviews or evaluation of social interventions should not be reduced to single numbers or values. The multidimensional nature of the structured interview shall also be reflected in the results and analysis. The thesis presents an analysis model for evaluating treatment outcome in relation to two empirical examples and foregoing theoretical starting points. Our view is that structured interviews can provide a link between practice and research and thus contribute to the development of knowledge in social work and substance abuse treatment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Anderman, Elsa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kropp, Stina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Microfinance in Burkina Faso: An evaluation of the Credit with Education program for women2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we are exploring the field of microfinance; financial services given to poor and low-income individuals who do not have access to formal financial markets. The purpose of our study is to investigate if the Credit with Education program provided by the microfinance institution RCPB in Burkina Faso has had an effect on

  the participating women concerning their empowerment, knowledge about

  management/micro enterprises and knowledge about child nutrition and health. We are using data from two surveys made in 2003 and 2004 by the consultant bureau Sud Consult that we are analysing in a qualitative manner in order to respond to our investigation question. This paper treats theories concerning the financial market and

  the importance of education, health and women’s empowerment. We present facts about microfinance in general and in Burkina Faso in particular and we review earlier studies on the subject. Our findings suggest that the Credit with Education program has achieved to increase the women’s knowledge concerning child nutrition and

  health. The program has had a smaller but still a notable effect concerning the empowerment of the women, specifically in the region of West. The program has failed to increase the knowledge of business management in the years studied. In our analysis we present suggestions of improvements of the program.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Andersdotter, Lina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Den lilla kommunen och den stora demokratifrågan: E-demokrati i Lessebo kommun2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet E-demokrati. Detta är ett relativt nytt begrepp, speciellt i Sverige

  och det befinner sig i en utvecklingsfas. E-demokrati handlar om ett nytt sätt att arbeta med

  demokrati, med hjälp av dagens tekniska hjälpmedel som Internet, e-post och olika

  datorprogram. Det är inte en ny form av demokrati utan möjligheten till nya infallsvinklar i

  arbetet att jobba gentemot medborgarna.

  Uppsatsen är kopplad till Lessebo Kommun där en fältstudie utförts i samband med en

  praktik. Kommunen är i uppstarten av etablering av ny och utveckling av gammal teknik.

  Därför är det intressant att undersöka om den demokratiska frågan finns med i kommunens

  arbete när den nya tekniken implementeras. Då uppsatsen görs på en kulturgeografisk kurs har

  studien inriktats på Plankontoret på kommunen och specifikt på deras nyinköpta GISprogram.

  Därför är mycket av den nya tekniken relaterad till GIS och hur kommunen kan

  använda detta för att utvecklas internt och i sin kontakt med medborgarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 165.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  An organization called Harry2008In: Journal of Organizational Change Management, ISSN 0953-4814, E-ISSN 1758-7816, Vol. 21, no 2, p. 174-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Anthropomorphism is the attribution of human characteristics to gods, plants, animals or inanimate objects (the wind, rocks, etc.). This paper sets out to disprove the association of anthropomorphic characteristics with individual organizations.

  Design/methodology/approach – This paper discusses anthropomorphism in organization theory because many scholars argue that organizations are human or like human beings. Some examples of “An organization called Harry” in organization literature are presented.

  Findings – Three causes of anthropomorphism can be traced. The negative, rather than any positive, consequences of anthropomorphism in organization literature are discussed.

  Originality/value – A new agenda for organizational studies is suggested where anthropomorphism is avoided together with the fallacy of the human metaphor. Anthropomorphism creates confusion rather than advancing the field of organization theory.

 • 166.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  Barking up the wrong tree: On the fallacy of the transformational leadership theory2006In: Fifth International Conference on Leadership Research: Cranfield University, Cranfield, December 13-14, 2006, 2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 167.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  Kyrkoherden - församlingens ledare och chef2006In: Församling - Här! Nu!, Växjö stift, Växjö , 2006, p. 267-272Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Leadership, personality and effectiveness2006In: The Journal of Socio-Economics, Vol. 35, no 6, p. 1078-1091Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 169.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Leadership style2008In: Leadership: Key concepts, Routledge, London , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 170.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ledarskap, Entreprenörskap, Organisation.
  Ny tränare - bättre lag?2006In: Inkast. Idrottsforskning vid Växjö universitet, Växjö University Press , 2006, p. 206-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 171.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Trust in leadership2008In: Leadership: Key concepts, Routledge, London , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 172.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  Your favourite manager is an organisational disaster2006In: British Academy of Management, Research Conference Sept 13-15, 2006, 2006Conference paper (Refereed)
 • 173.
  Andersen, Jon Aarum
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  Jonsson, Patrik
  Does organization structure matter?: On the relationship between the structure, functioning and effectiveness2006In: International Journal of Innovation and Technology Management, ISSN 0219-8770, Vol. 3, no 3, p. 1-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 174.
  Anderson, Jenny
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  "JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU": En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Sveriges befolkning blir allt äldre och antalet personer över 80 år ökar. Många vill bo kvar hemma men äldre med stora hjälpbehov flyttar till äldreboende. Syftet med studien var att belysa äldres uppfattningar om att vara äldre och deras syn på äldreboende. Vidare hur de ser på att själva bo på ett äldreboende och deras syn på att diskutera en framtida flytt till äldreboende med anhöriga eller vårdpersonal. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och intervjuer gjordes. Analysen av intervjumaterialet skedde med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet visade att de äldre inte såg sig själva som äldre trots de förändringar åldrandet medfört. De äldre hade både en positiv och negativ syn på äldreboende som de grundade på erfarenheter från två äldreboenden. De ville bo kvar hemma och en flytt till äldreboende var ännu ingen aktuell fråga. Men en anledning till att i framtiden flytta till äldreboende skulle vara att inte längre kunna sköta sin hygien. De flesta informanterna hade inte diskuterat en framtida flytt till äldreboende med någon, men upplevde ändå att deras anhöriga kände till deras vilja. Flera såg det som positivt att bli kontaktade av vården och få information om äldreboende och hemtjänst. Resultatet antyder att det kan vara av vikt att veta hur äldre ser på äldreboende och hur de vill ha det den dagen deras hjälpbehov ökar.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 175.
  Andersson, Aili
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Romper el silencio: La evolución de cuatro mujeres en La casa de los espíritus de Isabel Allende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 176.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hermansson, Jonas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kautto, Sebastian
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Haléns : En fallstudie om Haléns returhanteringsprocess2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med den utveckling som sker på e-handelssidan, där alltmer kunder köper varor och tjänster över nätet ökar också returflödena tillbaka till företagen. Haléns är ett svenskt företag som bedrivit distanshandel under en lång tid och upplever precis som andra aktörer inom branschen problem med att möta upp denna utveckling. För att Haléns ska hålla sig konkurrenskraftiga och kunna erbjuda en hög kundservice ställs höga krav på att dem på ett snabbt och effektiv sätt kan hantera sina returer. Ett tillvägagångssätt för att få ordning på returerna samt att reducera dem är att identifiera och analysera de interna faktorer som är relaterade till returhanteringen och dess logistiska system. Genom att utvärdera dessa faktorer underlättar det arbetet med att hitta förbättringsmöjligheter i returhanteringsprocessen.

  Syfte: Att kartlägga och identifiera den nuvarande returhanteringsprocessen hos Haléns AB samt ge förslag på möjligheter till förbättringar inom returhanteringen.

  Metod: En fallstudie gjord hos Haléns AB för att besvara forskningsfrågorna ”Hur ser returhanteringsprocessen hos Haléns AB ut i nuläget?” och ”Vilka förbättringsmöjligheter går att påvisa i de identifierade interna faktorer relaterade till returhanteringsprocessen hos Haléns AB?”. För utförandet av denna uppgift valdes ett deduktivt angreppssätt där teorier jämfördes mot Haléns returhanteringsprocess i syfte att påvisa skillnader. Underlaget till empirin hämtades från intervjuer och befintlig sekundärdata.

  Resultat: Genom de åtta faktorer som identifierats kunde förbättringspotential påvisas inom samtliga områden. Genomförs förbättringarna skulle det resultera i en effektivare returhantering samt reducering av antalet returer. Det största förbättringsområdet var inom presentationen av produkterna där det fanns mycket stora möjligheter till vidareutveckling.

 • 177.
  Andersson, Angela
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lärares och lärarstudenters föreställningar om kvinnliga och manliga egenskaper2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras verksamma lärares och lärarstudenters föreställningar om kvinnliga och manliga egenskaper. Syftet med studien är att undersöka huruvida deltagarna har olika attityd till människors agerande beroende på om den agerande är en kvinna eller man. Detta undersöks utifrån hypotesen att om en man och kvinna fäller identiskt lika yttranden, så uppfattas deras egenskaper ändå på olika sätt. Undersökningen har genomförts med enkäter som datainsamlingsmetod. Informanterna har fått läsa en kortare text innehållande en dialog mellan en kvinna och en man. Hälften av informanterna har fått läsa texten med ombytta roller. Därefter har de ombetts att, på en sexgradig differentialskala, fylla i hur de uppfattat karaktärerna i förhållande till arton egenskaper.

  Undersökningen visar att informanterna upplever kvinnors och mäns egenskaper olika trots att de yttrar identiska repliker. Den visar också att lärare och lärarstudenter uppfattar och värderar kvinnors och mäns egenskaper olika sinsemellan. Vid många egenskaper är skillnaderna emellertid inte speciellt stora. De yngre informanterna uppvisar en benägenhet att värdera den kvinnliga karaktären mer stereotypt än de äldre. Överlag har informanterna i min studie upplevt kvinnan som mer undergiven än mannen oavsett vilken roll hon har. Andra egenskaper som övervägande tilldelats kvinnan är svårbegriplig och bevekande. Den egenskap som informanterna i högsta grad har förknippat med den manliga karaktären är personlig men även begreppen humoristisk och intressant sticker ut.

 • 178.
  Andersson, Angela
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Människan - ett konfliktsystem: En uppsats om samhällskonstruktion och religiositet i William Goldings Lord of the Flies2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Andersson, Björn
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Skolans individualisering: En studie om dess möjligheter och konsekvenser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att kartlägga, beskriva och förklara hur lärare i yrkesinriktade ämnen och lärare i teoretiska ämnen såg på individualisering och hur de arbetade för att uppnå en sådan undervisning. Med individualisering så menade jag hur man ser varje enskild elev i skolverksamheten. Min undersökning var en kvalitativ komparativ undersökning mellan lärare i yrkesinriktade ämnen och lärare i teoretiska ämnen som genomfördes genom intervjuer. Det jag kortfattat kom fram till i min undersökning var att samtliga lärare var medvetna om att de skulle genomföra en individualiserad undervisning då det står i läroplanen. Alla nämnde också för stora klasser som ett stort problem då de kände att de inte han se alla. De lärare som hade mindre klasser upplevde att det förenklade problematiken att lyckas se varje enskild individ. Min undersökning visade att det som skiljer de två undersökta grupperna var att de tyckte det var olika viktigt. Lärarna i de teoretiska ämnena såg det mera som ett måste medan lärarna i yrkesinriktade ämnen såg till fördelarna med individualisering i större utsträckning. En annan slutsats var att lärarna i yrkesinriktade ämnen hade en större kontakt med sina elever utanför klassrumssituationen. Lärarna i de teoretiska ämnena nämnde också vikten av detta men betonade det i betydligt mindre omfattning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 180.
  Andersson Bíró, Diana
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ahimsa är vad vi gör av det: En granskning av två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The attacks of September 11, 2001 have done more to focus attention on the conjunction of religion and conflict than any other event in recent history. Although much international research has focused since then on the role of Islam, religiously inspired violence is also found in countries as diverse as Thailand, Burma, or Sri Lanka, where Buddhism plays a central role. This paper addresses how these realities are reflected in two Swedish high school textbooks on religion. The thesis calls into question the manner in which Buddhism is presented in schoolbooks as the most probable candidate to be a conflict-free religion.

  Using Fairclough’s discourse analysis theoretical framework and Hellspong’s structural analysis, the thesis critically examines the relationship between text, the discourse practice in which text is produced and the wider social practices. The study concludes that schoolbooks are committed to presenting Buddhism as virtually conflict-free by means of rhetorical procedures which focus mainly on what is assumed to be “the most important” message of Tibetan Buddhism and its portal figure, Dalai lama – namely peace. At the same time, the author suggests that there is a strong intertextuality between the texts of the schoolbooks and the romanticised views of Dalai lama existent in three contemporary Hollywood films.

  The limits of the paper are finally addressed and various paths to future research are suggested, in an effort to improve schoolbooks, since pedagogical texts structure the students’ way of thinking about Buddhism in particular, and religion in general.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 181.
  Andersson, Carita
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Schander, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Skolans dilemma: De begåvade barnen - en bortglömd elevkategori i "en skola för alla"?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet har varit att utifrån ett historiskt perspektiv undersöka hur skolan ser på begåvade elever. Dessutom syftar arbetet till att undersöka hur verksamma pedagoger idag arbetar för att kunna bemöta och utveckla talangfullhet i skolan.

  Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning där 10 pedagoger från låg- och mellanstadiet deltagit. Dessa informanter har varit verksamma inom tre olika skolor från olika lokalitet. Resultaten av enkätundersökningen visar att det verkar finnas en allmän okunskap kring begreppen särbegåvad och högpresterande vilket samtliga pedagoger efterfrågar mer kunskaper inom. Denna aspekt är av stort vikt att belysa och problematisera för att skolan skall kunna uppnå sitt motto om att vara "en skola för alla".

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Ingemansson, Åsa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Hur lär man barn att läsa?: En jämförelse mellan erfarna och nyutexaminerade lärares arbetssätt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur verksamma lärare lär barn att läsa. Arbetet grundades i en undersökning av nyutexaminerade lärare och lärare som har varit verksamma i många år. Undersökningen har utförts genom intervjuer av fyra verksamma lärare, två nyutexaminerade och två erfarna. Skillnaderna mellan de nyutexaminerade och erfarna lärarna visade sig inte vara så stora och deras arbetssätt har liknande prioriteringar. Resultatet av detta arbete visade att det inte finns något rätt sätt eller någon enskild rätt metod att använda när man lär barn att läsa. Däremot finns det många betydelsefulla delar i läsningen som läraren måste ta hänsyn till i undervisningen. Det visar sig att läsinlärningen underlättas om man utgår från varje enskild individs förutsättningar och tidigare erfarenheter. Att kartlägga barnens läsnivå vid skolstarten underlättar individualiseringen, som är en betydande del i läsundervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 183.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nässing, Carolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Behandlares kunskap om ADHD: En studie om SiS:s behandlingspersonals upplevda och uppskattade ADHD-kunskaper2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa kunskapsläget om ADHD hos behandlare inom SiS samt hur de arbetar med elever/klienter som har ADHD eller ADHD-liknande symtom. Ett ytterligare syfte med studien var att undersöka prevalensen av ADHD inom SiS. För att mäta kunskapsläget har upplevd och uppskattad kunskap undersökts. En kvantitativ metod med strukturerade telefonintervjuer användes. De mest framträdande resultaten var att behandlarna har god kunskap om ADHD men att de ej upplever att kunskapen är tillräcklig. Resultatet visade även att behandlarna i relativt liten utsträckning använder specifika behandlingsmetoder för personer med ADHD samt att personer med ADHD är överrepresenterade inom SiS:s klientel.

  SiS skriver att de strävar efter att ge elever/klienter kunskapsbaserad vård och behandling som utgår från individens behov och slutsatsen blir därför att SiS med fördel kan satsa på utbildning/vidareutbildning av behandlingspersonal för att ge dem fördjupad kunskap om ADHD och de behandlingsmetoder som har visat god effekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 184.
  Andersson, Charlotta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den fysiska miljöns betydelse i: En studie av tre skolor årskurs 92007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att utifrån beskrivningen av den nuvarande fysiska miljöns utseende på tre skolor årskurs 7-9 kunna fastställa elevernas trivsel och hälsa.

  Av de tre skolorna som undersöktes var en skola nyrenoverad sedan byggnationen på 1960-och 1970 talet. För att ge en så grundlig bild av elevens hälsa och trivsel består studien av en kombination av kvalitativ- och kvantitativ forskning. Den senare delen förs i en enkätundersökning för att fastställa den nuvarande upplevelsen av rummen det vill säga den kvantitativa. Intervjuerna är gjorda för att ge en bild av elevens hälsa och välbefinnande i de olika rummen. Den sista delen är en del för personal som där beskriver den fysiska miljöns betydelse i "en skola för alla".

  Tanken med studien är att den ska kunna användas som verktyg för att kunna påvisa problem med den fysiska miljön för vissa elever. För att visa på deras svårigheter har autistiska elever och elever med funktionshindret ADHD lyfts som exempel.

  I stora drag visar studiens resultat på att skolan med den goda fysiska miljön gör att eleverna mår bättre och presterar bättre än i skolan med sämre miljö. Tanken är att studien ska kunna komma till användning i arbete mot "en skola för alla"

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 185.
  Andersson, Claes
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Motiverande Samtal (MI): Styrkor och svagheter2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva möjligheter och svårigheter med att använda MI i missbruks- och beroendevård inom socialtjänst, psykiatri, behandlingshem och kriminalvård. Frågeställningen som användes var: Vilka erfarenheter har professionella inom missbruks- och beroendevård av att använda MI? Metoden som användes var hermeneutisk vetenskapstradition med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som gjordes med fyra personer utbildade inom MI. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att MI inte är lätt att praktisera men de professionella ser fler möjligheter än svårigheter. Det viktiga är att skapa en arbetsallians och sen anpassa stilen i samtalen till klientens förändringsprocess och personlighet. Vid psykotiska tillstånd, självmordstankar och allvarliga regelöverträdelser kan det behövas något annat än MI.

  Download full text (pdf)
  Motiverande Samtal
 • 186.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Nilsson, Conny
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Hur mycket predicerar biopsykosociala faktorer alkoholkonsumtionen i förhållande till BMI hos studenter?2009Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate to what extent alcohol consumption among students is predicted by biological (BMI, age and gender), psychological (Lo-cus of Control and The Big Five Theory) and social (drinking habits within the family and reasons for alcohol consumption) factors. We have chosen to investigate each respondent’s alcohol consumption in relation to BMI and then see to what extent the variance can be predicted by the variables we have investigated. Our selection con-sists of upper secondary school students and university students in Växjö. A total of 201 persons participated in the inquiry, of whom 107 were men and 94 were women. The data was collected by means of a questionnaire. We conducted a multiple regres-sion analysis which showed alcohol consumption can be predicted to 34.3% by the variables in this study. In our selection the biological factors alone predicted 13.1% of the alcohol consumption, the psychological factors 13.3% and the social factors 7.9%. This study seeks to highlight some of the factors that affect an individual’s consump-tion of alcohol, this in order to create a deeper understanding concerning alcohol pat-terns among students.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Andersson, Eva-Lena
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Arvidsson, Evelina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Lindström, Cecilie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Coca-Cola or Pepsi; that is the Question: A study about different factors affecting consumer preferences2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today, advertising is a multi-billion industry, employing hundreds of thousands of people and affecting billions of people’s lives worldwide. Yet, seeing as advertising clutter has increased tremendously and is more intense than ever, it is vital that companies differentiate themselves from competitors by creating even more powerful, entertaining and innovative advertisement messages, as well as sponsoring different events. Examples of such companies that spend billion of dollars on marketing strategies in order to stay key players in their industry are The Coca-Cola Company and PepsiCo.

  Purpose: The overall purpose of this paper is to gain a deeper understanding of different international and local factors affecting consumer preferences on a local market.

  Method: A quantitative method was applied, and thus a questionnaire with 150 respondents on the local market was conducted. The respondents were divided into three different age groups: ≤ 18, 19-34, and ≥ 35, and represent a diverse set of people who are at different stages in their lives.

  Conclusions: International advertising and international sponsorship respectively influence the local target group in different ways, but they also affect international brand in that they have an impact on brand image and brand equity. Moreover, depending on a person’s age, consumers view brands differently, and thus have an effect on international brand alone, but also in combination with international advertisement and international sponsorship. Together, these factors influence the way in which a brand is perceived, and consequently influence consumer preferences.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Andersson, Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Bengt - Akademisk aktör, dynamisk debattör och spirituell skribent2007In: Den lekande farbrorn. Vänbok med anledning av Bengt Johannisson 65 år., 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 189.
  Andersson, Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Kalkyler som beslutsunderlag: Kalkylering och ekonomisk styrning2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 190.
  Andersson, Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Övningsbok. Kalkyler som beslutsunderlag: Kalkylering och ekonomisk styrning2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 191.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Rightsourcing R&D.: A case study at Canon and Honda.2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses R&D activities and specifically the choices of where, and by whom, they are performed. We propose the term “rightsourcing” for the balance of location at home and abroad combined with the balance of in- and outsourcing. We identify the studied companies, Canon and Honda, to be idea and research based. The rightsourcing of their R&D activities showed that R&D represents core competence. In theory it is often claimed that core competence could or should not be outsourced. Canon and Honda went one step further. They declared that R&D was their heart and soul, based in their core values imagines and dreams. Core competence founded in core values was a strong barrier against outsourcing. Canon and Honda took advantage of regional heterogeneity in resources and customer preferences, when they located R&D. We introduce the rightsourcing matrix as a tool to visualize rightsourcing of R&D.

 • 192.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Towards strategic inter-organisational management accounting.2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We argue that strategic management accounting (SMA) and inter-organisational management accounting (IOMA) have developed management accounting (MA) in two dimensions. In previous theory these concepts are rather vague and they are mainly treated independently. A concept analysis focused on attributes for SMA and IOMA is performed. Similarities and differences in earlier writings are identified. The analysis shows that SMA is an academic, theory-based conceptualisation with weak practical application. The opposite is valid for IOMA. SMA is strategy- and competitor-oriented, while IOMA is measurement- and supplier-oriented. We suggest an integration of the two. With strategic inter-organisational management accounting (SIOMA) a combination of the advantages of SMA and IOMA is achieved. We suggest using SIOMA as a conceptual tool, when an enterprise attempts to improve its competitiveness.

 • 193.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Värdecirkeln. Hur utvecklar IKEA och Volvo långsiktig konkurrenskraft.2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ökad global konkurrens ger ökad kundmakt, vilket sätter kundvärde i fokus. Kundvärde kan konkretiseras i egenskaper eller attribut för produkter. För att skapa produktattribut och kundvärde krävs aktiviteter. Om varje aktivitet utförs av det mest lämpade företaget erhålls ett effektivt värdeskapande. Gränserna mellan företag öppnas mer och mer och det är inte självklart vilket företag som skall utföra vilken aktivitet. Det har blivit allt vanligare att företag utvecklar täta relationer med kunder och leverantörer. Konkurrensen mellan företag kan vara mindre betydelsefull än konkurrensen mellan olika värdesystem.

  Hur hanterar företag denna nya verklighet? Hur klarar etablerade modeller som värdekedja, värdesystem och värdestjärna att beskriva och förklara uthålligt värdeskapande i denna situation? Går det att utveckla en modell för värdeskapande som bättre avbildar denna nya verklighet?

  Vi har genomfört fallstudier vid två stora, framgångsrika företag, Ikea och Volvo Art. Studien visar att värdekedja, värdesystem och värdestjärna har svagheter och föreslår en ny modell som vi ger namnet värdecirkel. Värdecirkeln illustrerar att nyckeln till konkurrenskraft är förmågan att identifiera kundvärde, översätta detta till produktattribut, konfigurera värdeskapande aktiviteter som genererar det identifierade kundvärdet. Värdecirkeln visar att ett ledande företag kan skaffa sig kontakt både med värdeskapandets startpunkt och slutpunkt och därigenom få ett kontinuerligt lärande. Detta ger uthållig konkurrenskraft.

 • 194.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf G
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Boundless value creation: Strategic management accounting in value system configuration2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 195.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf G
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Gränslöst värdeskapande: Strategisk ekonomistyrning vid konfigurering av värdesystem2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 196.
  Andersson, Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Larsson, Rolf G
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Strategic management accounting models for configurating value systems2006In: Paper presented at workshop XI i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Ronneby, 2-3 February 2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 197.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Johansson, Sandra
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Leva och bo i Västra Torsås2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Leva och Bo i Västra Torsås

  Författad av:

  Hanna Andersson och Sandra Johansson

  Studien är ett uppdrag som har syftat till att genomföra en utredning om invånarna i Västra Torsås åt Sockenrådet. Avsikten med utredningen är att kartlägga invånarnas åsikter och attityder. Slutprodukten ska sedan fungera som ett styrdokument och vägleda Sockenrådet i det framtida arbetet.

  Uppsatsens fokus ligger på invånarna i Västra Torsås vardagstrivsel. Vi undersöker om det finns faktorer som är grundläggande för att trivas i samhället, dessa är: kön, ålder, hem- och familjesituation, arbetssituation, bakgrund, människor i individens närhet, gemenskap samt förenings- och fritidsaktiviteter.

  Vi använde oss av en av en enkätundersökning. Urvalet utgjordes av ett proportionellt stratifierat urval på 15 procent av totalpopulationen i åldrarna 20-79 år. Den slutgiltiga svarsfrekvensen blev 65 procent. Datamaterialet bearbetades sedan i statistikprogrammet SPSS. Resultatet analyserades utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter som var normer, fält och kapital och anpassning.

  För att Västra Torsås invånare ska kunna uppleva vardagstrivsel erfordras; att normerna överensstämmer och följs, att individen innehar vissa kapital, av omgivningen, ansedda som de rätta, samt att individen är anpassad genom att de krav som ställs är uppfyllda. Vi konstaterar även att samtliga ovan nämnda faktorer förutom kön och ålder påverkar om invånarna i Västra Torsås upplever vardagstrivsel eller ej

  Nyckelord: Normer, Anpassning, Vardagstrivsel, Glesbygd

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Andersson, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  FASB:s uttalande om verkligt värde2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Andersson, Ida-Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  VÅRDPERSONALENS UPPLEVELSER AV OCH ATTITYDER TILL PATIENTER SOM SKADAR SIG SJÄLVA: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självskadebeteende är ett allt mer förekommande problem i samhället. Patienter med självskadebeteende uppsöker såväl den psykiatriska som somatiska vården, därför är det viktigt att som allmänsjuksköterska kunna ge dem god vård. Patienter som skadar sig själva upplever att de inte alltid får ett gott bemötande från vårdpersonal. Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av och attityder till de patienter som skadar sig själva. Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visar på bristen av kunskap och förståelse för patienter med självskadebeteende och beskriver hur arbetet med dessa patienter är en balansgång mellan ytterligheter av känslor. Resultatet beskriver också variationen på attityder till självskadebeteende, men de negativa attityderna är övervägande. Vårdpersonalen behöver en större förståelse för dessa patienters lidande och mer stöd från ledningen och kollegor för att orka och kunna ge en god vård till patienter som skadar sig själva.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Andersson, Johan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Brage, Markus
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hur budgeterar gaseller?: En studie om tillväxtens påverkan på budgetering i gasellföretag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tillväxten har i företagen lett till ökad planering och ett mer detaljerat budgetarbete. Informanterna upplever att den starka tillväxten gör budgeten till ett användbart verktyg för främst planering och kontroll. Utan planeringen och uppföljningen skulle man inte kunna identifiera problemområden. Likviditetsplanering ses ej som något prioriterat i fallföretagen trots teoretiskt förespråkande, detta då likviditet för den löpande verksamheten aldrig upplevs som något problem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 4519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf