lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 5988
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151. Algers, A
  et al.
  Fransson, T
  Lagergren, S
  Nilsson, A
  Oja, BM
  Tågerud, Yael
  Karlsudd, Peter
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Breddad rekrytering, distansutbildning och pedagogisk utveckling inom högre utbildning i Australien 2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 152.
  Ali, Faisal
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  How do big European Companies present themselves to attract the most talented people2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to have a clear understanding of the topic breeding and nurturing talents, first I am going to define what breeding and nurturing talent is. The actual meaning of breeding and nurturing talents is to help a person to develop and be successful (Cambridge Dictionary).

  How this whole process is going on we have to see which factor and elements are coming in the way of making the person to develop and be successful (Cambridge Dictionary). Some people are born with talent and some people become talented in the process of different techniques and methods. What are the different ways to improve the talent in humans? This is the important question, which I will explain, in my coming pages. There are few factors, which determine the talent in humans; these are habits, trainings, practices, opportunities and experiences that play a vital role in making the person successful. I tried to find out how European companies find out the most talented people from the market. I studied four big European Companies in my thesis to find out how these big European Companies attract and retain the talented people in their organizations. In relation to these four big European companies I answered several questions, which I added in my work. I have added several questions to be answered and issues to be discussed in the project literature. This topic is very common nowadays because it applies in every organization and even everywhere in this world.

 • 153.
  Allen, Christopher
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  IT Training for Modern Language Teachers1998In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 2, p. 18-22Article in journal (Other academic)
 • 154.
  Allen, Christopher
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Problem, Tasks and Language Teaching2000In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 2, p. 25-30Article in journal (Other academic)
 • 155.
  Allender, Chris J.
  et al.
  Cardiff University, UK.
  Andersson, Håkan S.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences. Cardiff University, UK.
  Brain, Keith R.
  Cardiff University, UK.
  Ramström, Olof
  Cardiff University, UK.
  Preface2001In: Analytica Chimica Acta, ISSN 0003-2670, E-ISSN 1873-4324, Vol. 435, no 1, p. 1-2Article in journal (Other academic)
 • 156. Allers, E
  et al.
  Gomez-Consarnau, Laura
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Pinhassi, Jarone
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Simek, K
  Gasol, JM
  Pernthaler, J
  Population dynamics of Alteromonas and Roseobacter in marine mesocosms after substrate and nutrient manipulations2007In: Environmental Microbiology, ISSN 1462-2912, E-ISSN 1462-2920, Vol. 9, p. 2417-2429Article in journal (Refereed)
 • 157.
  Alm, Håkan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Är svenska optikerbutiker tillgängliga för rörelsehindrade människor?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Legitimerade optiker står under Hälso- och sjukvårdslagen och har därmed samma skyldigheter som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. En optiker ska således kunna ta emot och erbjuda sina tjänster till alla människor. Studiens syfte var att undersöka hur väl detta fungerar i praktiken. Detta gjordes genom att undersöka optikerbutiker och bedöma dess tillgänglighet för rullstolsburna människor. Undersökningsgruppen bestod av 20 optikerbutiker fördelade på en mindre respektive en större sydsvensk stad. En enkät konstruerades utifrån studiens syfte som butikerna fick svara på samt en checklista skapades innehållande följande bedömningsområden: dörrar, korridorer, gångar, dörröppnare, trösklar samt trappsteg. Resultatet visade på stora brister i tillgänglighet. Endast 20 % av butikerna klassades som tillgängliga och enkätsvaren visade att var femte optiker någon gång ej haft möjlighet att undersöka en patient på grund av dess funktionshinder. Studien visar att de svenska optikerbutikerna inte lever upp till Hälso- och sjukvårdslagens krav på ”vård på lika villkor för hela befolkningen”.

 • 158.
  Alm, Lisa
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Sundin, Malin
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Investeringskalkylering: Ur två perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanlagt inter­vjuades tre banker och fyra företag. Dessa företag är Be-Ge, Elajo, Saft och Scania och bankerna är Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. Företagen är samtliga verksamma i Oskarshamn och bankerna i Kalmar, detta är inget vi ansåg vara en belastning för uppsatsen då vi tidigt gjorde antagandet att bankernas förfarande inte varierade nämnvärt som en följd av dess geografiska läge, vilket även bekräftades under empiriinsamlingen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka de valda företagens iordning­ställande av kalkyler som under­lag för investeringar. Även att undersöka de större bankernas genomgång och an­vändande av kalkylerna som underlag för kredit­beslut. Samt att se hur finanskrisen har på­verkat in­vesterings­bedömningar i företagen så väl som hos bankerna.

  Vi har valt att arbeta utifrån en huvudfråga samt fyra forskningsfrågor. Dessa syftar till att ge upp­­satsen en klar struktur samt tillsammans svara på uppsatsens syfte. Den huvudfråga vi har arbetat efter lyder;

  Vilka kalkyler arbetas fram på företagen och vilka av dessa är väsentliga för att få lån godkänt för investeringen?

  Utifrån dessa, sammanlagt, fem frågor, empirin samt litteraturen har vi kommit fram till följande slutsatser.

  Det som fram­kommit är bland annat att företagen inte använder de mer avancerade kalkylerings­metoderna, de aktuella företagen använder sig av pay-back metoden samt gör en kassa­flödes­analys. Från bankerna har återbetalningsförmågan poängterats och någon specifik kalkyl har inte framhållits som mest användbar för beslutsfattande. Att det nu råder en stor finans­kris har inte påverkat bankerna, åtminstone inte dess kreditbedömningar, dock har företagen påverkats i olika grad.

 • 159.
  Almheden, Malin
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Lindgren, Anna
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Olofsson, Maria
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i nätverk?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Nätverkande företag är i stort behov av en effektiv verksamhetsstyrning. Eftersom nätverkande organisationer består av flera företag som agerar som en har de svårt att räcka till, skapa nöjda medlemmar samt utveckla något som ger positiv respons hos finansiärerna. Problemet inom nätverkande företag är att kunna få alla medlemsföretag aktiva och engagerade. Detta innebär att samarbetet behöver utvecklas och ett verktyg som får in de olika aspekterna är av nytta.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar ett balanserat styrkort kan implementeras i nätverkande organisationer. Tanken är att se till vilka perspektiv som kan vara i fokus när det gäller nätverkande organisationers styrbarhet samt eventuella motsättningar.

  Avgränsningar: Våra avgränsningar är främst att uppmärksamma nätverksorganisationers styrbarhet samt att endast utgå ifrån BSC som styrmedel. Vi kommer att se till effektiviteten som BSC kan tillföra nätverksföretagsverksamheten och de nätverksorganisationer vi kommer att kontakta är PUCK, Tunga Fordon och Aluminiumriket. Vi kommer även att stämma av våra intervjusvar med en referensperson som är insatt i ämnet, vid namn Bodil Anjar, som tidigare varit verksam vid Sustainable Sweden Southeast (SSSE) och i dagsläget arbetar som konsult för småföretag.

  Metod: Denna uppsats bygger på kvalitativ forskning ur ett abduktivt perspektiv. Uppsatsen bygger till stora delar på information som vi fått i och med intervjuer, som ställs i jämförelse med redan befintlig teori.

  Resultat: Vi har kommit fram till att ett anpassat BSC kan implementeras och användas i nätverkande organisationer. Problem som uppkommit i och med uppsatsen handlar bland annat om att få alla medarbetare i medlemsföretagen insatta i nätverket och dess betydelse för företaget. Vi har även kommit fram till vidare forskning kring ämnet.

 • 160.
  Almheden, Peter
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Solinger, Mikael
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  En undersökning av "Säker och trygg förening": -Kalmar kommuns alkoholförebyggande arbete mot idrottsföreningar2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Almquist, Heléne
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  ePLUS-skärmens plus och minus: Ett datoriserat hjälpmedel i klassrummet tolkat från ett lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har några pedagogers syn på ePLUS-skärmen granskats. ePLUS-skärmen är en speciell datorskärm som introducerats i skolan och som möjliggör en mer interaktiv datoranvändning. I denna undersökning har studerats om skärmen används i undervisningen, om undervisningen har måst omorganiseras på grund av att skärmen används och huruvida pedagogerna anser att undervisningen blivit bättre eller sämre.

  Studien har en kvalitativ ansats och bygger på enkäter. Undersökningen har utförts i en skola som nyligen investerat i ePLUS-skärmar; enkäten som ligger till grund för studien har delats ut till samtliga pedagoger på skolan.

  Resultatet visar att samtliga respondenter har en mycket positiv syn på ePLUS-skärmen och denna syn har stärkts sedan införandet. Vidare upplevs arbetssituationen förenklad och lärarna upplever sig kunna arbeta mer effektivt med olika material. Andra fördelar som lyfts fram är bland annat att skärmen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt, att den inspirerar eleverna i deras lärande och sparar tid för pedagogen genom att material kan anskaffas samt bearbetas på ett smidigare sätt än tidigare. Pedagogerna har därmed funnit flera användningsområden för ePLUS-skärmen men likväl anser de flesta att undervisningen inte förändrats

 • 162. Almqvist, E
  et al.
  Andrew, S
  Theilmann, J
  Goldberg, P
  Zeisler, J
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Grandell, U
  Tapper-Persson, M
  Winblad, B
  Hayden, M
  Anvret, M
  Geographical Distribution of Haplotypes in Swedish Families with Huntington's Disease1994In: Human Genetics, Vol. 94, p. 124-128Article in journal (Refereed)
 • 163.
  Almqvist, Peter
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Iu, Marco
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Persson, Andreas
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Är kalkyleringssystemet tillförlitligt?: En fallstudieliknande undersökning av ett tillverkande företag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att kritiskt granska uppdragsgivarens kalkyleringssystem, för att komma fram till om kalkyleringssystemet är tillförlitligt och därefter ge rekommendationer på hur kalkyleringssystemet kan förbättras.

  I metodkapitlet motiverar vi vårt tillvägagångssätt. Vi anser att ett deduktivt förhållningssätt lämpar sig bäst för vår undersökning och vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuerna som vi har haft har varit av semistrukturerad och ostrukturerad karaktär.

  I teorikapitlet förklarar vi bland annat vad kalkyler är och vad de används till. Därefter presenterar vi de vanligaste traditionella kalkylmetoderna. Vi använder kritiken som riktas mot de traditionella kalkyleringsmetoderna för att kunna analysera eventuella brister på uppdragsgivarens kalkyleringssystem.

  Empirin består av det datamaterial vi har samlat på oss under intervjuerna hos uppdragsgivaren. Här får läsaren förståelse för uppdragsgivarens verksamhet samt hur deras kalkyleringssystem fungerar. Vidare redogör vi för vilka förutsättningar som råder i uppdragsgivarens bransch och vilka problem uppdragsgivaren har.

  Slutsats, analys och rekommendationer: I slutsatsen sammanfattar vi de viktigaste resultaten vi har kommit fram till i vår analys. I vår analys påstår vi att uppdragsgivarens kalkyleringssystem inte är tillförlitligt. Den största orsaken till vårt påstående är att kalkyleringssystemet i stor utsträckning använder sig av tid som fördelningsnyckel. Faktum är att uppdragsgivaren är osäker på om tidsåtgången för de olika operationerna verkligen stämmer. Uppdragsgivaren är orolig för att detta kan ge upphov till en felaktig kostnadsfördelning. Vi ger även rekommendationer till vad uppdragsgivaren borde göra för att öka tilliten till deras kalkyleringssystem.

  Förslag till fortsatt forskning: Vi avslutar uppsatsen med tre stycken förslag till vidare forskning:

  • Förse uppdragsgivaren med en produkt- och kundlönsamhetsanalys.

  • Har liknande tillverkningsföretag samma problem när det gäller kostnadskontroll?

  • Framtagande av en optimal konkurrensstrategi åt uppdragsgivaren.

 • 164.
  Almudafar, Salar
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Traditionella växtbaserade läkemedel.: Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  Herbal remedies have been used for many years to alleviate various symptoms. They were used in ritual acts to reassure the Gods and as medication. Plants as rhubarb and ginseng were used in China long time ago. The Egyptians had knowledge of herbal medicine such as aloe, myrrh and henbane, 1550 BC. The father of medicine Hippocrates used a large number of herbal medicines, and had many theories on the subject.

  Different parts of the plant can be used to extract the active ingredients. The active ingredient is made up of essential oils, tanning substances etc. The parts that are used may be the root, stem, leaves, and flowers. In order to extract the active ingredients, you can use various strategies such as making tinctures or extracts. Echinacea has been used against various diseases, the plant now used to alleviate cold symptoms. St John's worth can be used for depression. Valerian can be used as a sedative. Ginkgo can be used for poor cerebral blood flow in the brain. The mental and physical performance can be increased with the help of ginseng. These are approved herbal medicine and the interest in them is increasing. But do they work and how safe are they?

  Use and safety of Echinacea and Ginkgo where reviewed in the present study. Three scientific articles on the echinacea effect were studied, as were two articles about ginkgo. The aim of the Echinacea articles was to examine whether the plant was effective against the common or not. The other two articles examined ginkgo’s effect on memory problem and on tinnitus, respectively. Echinacea studies showed no significant difference therapeutically compared to placebo. The side effects were few, and not serious. The studies on ginkgo did not demonstrate any therapeutic difference compared to placebo. The side effects were few and not serious. These are approved herbal remedies. Do they really work, or could this effect rather be referred to as placebo? The use of herbal remedies as medicines could potentially be useful as complementary to traditional medicine. To read the instructions and follow the dosage, however, is an important part of the safety. More studies are also needed on the safety of herbal remedies.

 • 165.
  Almén, Peter
  et al.
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Hazheer, Iman
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Schöld, Sandra
  ”Känsliga tittare varnas”: En uppsats om medier, makt och moralpanik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden. 1980. The term ‘video violence’ becomes public through the debates show Studio S. The show urges and obligates politicians to stop, regulate and ban video films with violent content from the market. 29 years later, the debates show Debatt raises concerns regarding a similar topic, ‘video game violence’. Both shows were produced and aired by the Public Service channels of Sveriges Television in Sweden.

  The purpose of this thesis was to study and examine if the media encourages and nourishes moral panics to the general public through debates shows. How does the host/journalist interact to steer the debate to the media agenda and how has the power structure changed in the debate genre over the years? Do the media nurture the root of moral panics?

  We based the study on a qualitative content analysis. We analyzed one episode from each of the two debate shows Studio S and Debatt. The method of analysis we used was discourse analysis with emphasis on relations and power structures. We also analyzed the episodes by using Goode and Ben-Yehudas five criteria’s for creating moral panic.

  The study shows that both debates shows fail to mention the problem in a larger societal context. They tend to only portray a scapegoat. Furthermore, they often show one-sided and violent sequences from the cultural phenomena. They use discourses to maintain the firm power in the debates to fulfill their pre-constructed bias agenda. We’ve also observed that it has become much more difficult for a moral panic to gain momentum compared with 1980, because of the medias decentralization.

 • 166. Alonso-Saez, L
  et al.
  Aristegui, J
  Pinhassi, Jarone
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Gomez-Consarnau, Laura
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Gonzalez, JM
  Vaque, D
  Agusti, S
  Gasol, JM
  Bacterial assemblage structure and carbon metabolism along a productivity gradient in the NE Atlantic Ocean2007In: Aquatic Microbial Ecology, ISSN 0948-3055, E-ISSN 1616-1564, Vol. 46, p. 43-53Article in journal (Refereed)
 • 167. Alonso-Saez, L
  et al.
  Balagué, V
  Sanchez, ESO
  Gonzalez, JM
  Pinhassi, Jarone
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Massana, R
  Pernthaler, J
  Pedros-Alio, C
  Gasol, JM
  Seasonality in bacterial diversity in north-west Mediterranean coastal waters: assessment through clone libraries, fingerprinting and FISH2007In: FEMS Microbiology Ecology, ISSN 0168-6496, E-ISSN 1574-6941, Vol. 60, p. 98-112Article in journal (Refereed)
 • 168. Alonso-Saez, L.
  et al.
  Vazquez-Dominguez, E.
  Cardelus, C.
  Pinhassi, Jarone
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Sala, M. M.
  Lekunberri, I.
  Balague, V.
  Vila-Costa, M.
  Unrein, F.
  Massana, R.
  Simo, R.
  Gasol, J. M.
  Factors controlling the year-round variability in carbon flux through bacteria in a coastal marine system2008In: Ecosystems (New York. Print), ISSN 1432-9840, E-ISSN 1435-0629, Vol. 11, no 3, p. 397-409Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Data from several years of monthly samplings are combined with a 1-year detailed study of carbon flux through bacteria at a NW Mediterranean coastal site to delineate the bacterial role in carbon use and to assess whether environmental factors or bacterial assemblage composition affected the in situ rates of bacterial carbon processing. Leucine (Leu) uptake rates [as an estimate of bacterial heterotrophic production (BHP)] showed high interannual variability but, on average, lower values were found in winter (around 50 pM Leu(-1) h(-1)) as compared to summer (around 150 pM Leu(-1) h(-1)). Leu-to-carbon conversion factors ranged from 0.9 to 3.6 kgC mol Leu(-1), with generally higher values in winter. Leu uptake was only weakly correlated to temperature, and over a full-year cycle (in 2003), Leu uptake peaked concomitantly with winter chlorophyll a (Chl a) maxima, and in periods of high ectoenzyme activities in spring and summer. This suggests that both low molecular weight dissolved organic matter (DOM) released by phytoplankton, and high molecular weight DOM in periods of low Chl a, can enhance BHP. Bacterial respiration (BR, range 7-48 mu g C l(-1) d(-1)) was not correlated to BHP or temperature, but was significantly correlated to DOC concentration. Total bacterial carbon demand (BHP plus BR) was only met by dissolved organic carbon produced by phytoplankton during the winter period. We measured bacterial growth efficiencies by the short-term and the long-term methods and they ranged from 3 to 42%, increasing during the phytoplankton blooms in winter (during the Chl a peaks), and in spring. Changes in bacterioplankton assemblage structure (as depicted by denaturing gradient gel electrophoresis fingerprinting) were not coupled to changes in ecosystem functioning, at least in bacterial carbon use.

 • 169.
  Alricsson, Marie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences. Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Werner, Suzanne
  Reliability tests of joint motion and muscle flexibility of the hip.2002In: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 6, no 3, p. 119-124Article in journal (Refereed)
 • 170.
  Alriksson, Stina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis: a new method of eliciting environmental preferences and stakeholder group segmentation2007In: Proceedings of Eco-Tech 2007, Kalmar, 2007Conference paper (Other academic)
 • 171.
  Alriksson, Stina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis as a decision tool2009In:   From the everyday to the extraordinary: challenges for risk analysis and management, Karlstad, 2009Conference paper (Refereed)
 • 172.
  Alriksson, Stina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis as a tool for communication and corporate environmental decision-making2008Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Conjoint analysis has been used extensively in marketing, transportation and healthcare for the past 50 years. Since the mid-1990s, it has also been applied to an increasing number of environmental issues. In this thesis, conjoint analysis is applied to environmental objectives of the Swedish steel industry. The aim of the research project has been to develop a method for eliciting stakeholder preferences for environmental issues and to present the results to the stakeholders through the multivariate data analysis method of partial least squares regression.

  This licentiate thesis is based on three studies: a literature review of all conjoint studies conducted on environmental issues, a pilot study in which a new method was developed, and a main study where this method was tested on four environmental objectives of the Swedish steel industry. Up to the present, 109 environmental conjoint studies have been carried out. Recently, studies in environ¬mental economy have dominated, with investigators trying to estimate a mone¬tary value on environmental values or products. The problem selection has varied widely, from ecosystem management and green products to waste and risk management.

  One trend among environmental conjoint studies has been to use conjoint methods that report results at a group level. In the pilot study here, conjoint analysis was combined with partial least squares regression to enable presentation of results at individual level. The benefit of individual-level results is that they can be used to initiate a dialogue between an industry and its stakeholders, as well as between different stakeholder groups. The presentation mode also allows the researcher to find segments of respondents that think alike, although perhaps from different groups. In the pilot study, cluster analysis was used successfully to find hidden segments among the respondents.

  In the main study, the method from the pilot study was used to elicit preferences for four environmental objectives of the Swedish steel industry: reduced use of non-renewable energy, reduced use of non-renewable resources, decreased emission of carbon dioxide and weight reduction of products. Six stakeholder groups participated in the study, and the results showed that decreased emission of carbon dioxide was the environmental objective that most participants prioritised highest. Lowest priority was given to weight reduction of products.

  Conjoint analysis combined with multivariate data analysis methods such as partial least squares regression, principal component analysis and cluster analysis has been verified as an effective method for eliciting stake¬holder preferences on industry-wide environmental issues.

 • 173.
  Alriksson, Stina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Preferences for carbon dioxide emission mitigation from the Swedish steel industry2007In: abstracts of SRA UK chapter, Nottingham, UK, 2007Conference paper (Other academic)
 • 174.
  Alriksson, Stina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Vilka miljöproblem är viktigast? Ställningstaganden inom och utanför stålindustrin2007In: Abstracts from Stål 2007, Borlänge, 2007Conference paper (Other academic)
 • 175.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Bergbäck, Bo
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Eklund, Mats
  Lohm, Ulrik
  Historical emissions from Swedish crystal-glass production and future scenarios of soil-lead pollution1999In: Environmental Reviews, Vol. 7, p. 53-60Article in journal (Refereed)
 • 176.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hakuli, M
  Helo, P
  Hogland, William
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Kekäle, T
  Kohtamäki, M
  MARQUES, MARCIA
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Paajaste, K
  Peltoniemi, J
  Peura, Pekka
  Key Areas of Environmental Entrepreneurships and Relevant Legal, Finacial and Organizational Framework2006 (ed. Alriksson, S., Hakuli, M., Helo, P., Hogland, W., Kekäle, T., Kohtamäki, M, Marques, M., Paajaste, K., Peltoniemi, J., and Peura, P., (eds))Book (Other academic)
 • 177.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Ljungberg, Maria
  Axelsson, Pernilla
  Corporate environmental strategies2000Book (Other academic)
 • 178.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Öberg, Tomas
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis as a decision tool for evaluation of environmental performance2007Report (Other academic)
 • 179.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Öberg, Tomas
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis as a tool for risk communication2006In: Annual Meeting of the Society for Risk Analysis, Baltimore, Maryland, 3-6 december 2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 180.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Öberg, Tomas
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Conjoint analysis for environmental evaluation: a review of methods and applications.2008In: Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344, E-ISSN 1614-7499, Vol. 15, no 3, p. 244-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND, AIM AND SCOPE: Conjoint analysis and the related choice-modelling methods have been used for many years in marketing research to evaluate consumer behaviour and preferences for different kinds of product attributes. Recently, the number of applications in environmental science and management has started to grow. Conjoint analysis is found in many different forms, and the environmental studies evaluated in this review display the same range of methods as in other fields. The key characteristic of all these methods is that trade-offs are evaluated by jointly considering a number of important attributes. MAIN FEATURES: This paper is a review of the literature on environmental applications of conjoint analysis and assesses in which environmental area conjoint analysis has been most successful. The method and the design of the studies are reviewed as well. RESULTS: A total of 84 studies were found, dealing with environmental issues that were evaluated by conjoint analysis. The studies concern agriculture, ecosystem management, energy, environmental evaluation, forestry, land management, pollution, products, recreation, environmental risk analysis and waste management. DISCUSSION: Choice experiments seem to have a comparatively stronger position in environmental studies than elsewhere. Most of the environmental applications are related to natural resource management. This is somewhat surprising, but a number of reports have appeared also on product evaluation, which could be a key application area in the future. CONCLUSIONS: Compared to marketing and transportation, the number of environmental conjoint studies is rather small but increasing, and the method has proven to work effectively in eliciting preferences on environmental issues. In environmental issues, experimenters often use choice experiments, especially concerning ecosystem management and environmental evaluations. When it comes to evaluating preferences concerning agriculture, forestry, energy and products, a more traditional approach of conjoint analysis is favoured. RECOMMENDATIONS AND PERSPECTIVES: Two new areas of application are identified in this review--environmental communication and expert elicitation. Conjoint analysis can thus be developed into a useful instrument for environmental risk analysis and communication, both of which are necessary for an efficient approach to risk governance.

 • 181.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Öberg, Tomas
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Towards a closed steel eco-cycle - cojoint analysis as a decision tool2005In: Proceedings Kalmar ECO-TECH´ 05: Conference on Waste to Energy Bioremediation and Leachate Treatment / [ed] William Hogland, Tonje Broby, Kalmar: Högskolan i Kalmar , 2005, p. 27-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish steel industry has over the past 20 years made substantial efforts to promote energy efficiency and environment protection. However, the dominant part of these investments has been directed to the individual production sites, most of which today have 'solved' their own acute environmental problems. The focus has therefore switched to the properties and performance of the steel products where the evaluation of environ­mental performance is a complex task that often requires simultaneous consideration of many different attributes.

   

  Conjoint analysis is commonly used in marketing research, to evaluate how consumers appreciate specific attributes in products. It has also been widely used in health care, traffic planning and quality management. Conjoint analysis has also been applied to environmental issues such as energy, recreation, environmental valuation, ecosystem management, consumer preferences to products, public preferences to industrial projects, waste management, and environmental policy development. This previous research has shown that the method is well suited for evaluating environmental issues.

   

  Here we briefly present the methodology and review some papers on environmental applications. It is our intention to use this approach as a tool to integrate environmental considerations into both process and product development within the steel industry.

   

 • 182.
  Alriksson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Öberg, Tomas
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Towards a closed steel eco-cycle. Conjoint analysis as a decision tool2005In: University of Kalmar, 2005Conference paper (Other academic)
 • 183.
  Alsparr, Robin
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Woodhouse Schmit, Emanuel
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Sjöberg, Emelie
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  From Asian Tigers To African Lions: En företagsekonomisk studie om svenska SME:s etableringar i Afrika2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill få en ökad förståelse i hur svenska SME:s etablerar sig på den afrikanska marknaden. Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi utfört intervjuer med regionala företag och organisationer. De företag och organisationer som ingår i arbetet är Sustainable Sweden, Norba, Norden samt Regionförbundet Kalmar län. Anledningen till att dessa valdes var att de har kontakt med den afrikanska marknaden. De teoriområden vår uppsats utgår ifrån är huvudsakligen etableringsform, etableringsprocess och kultur. Empirin utgör en sammanställning och jämförelse mellan de intervjuade företagen i fråga. De slutsatser vi har funnit är; vikten av kunskap vid en etablering i Afrika, vikten av rätt etableringsform, lärande i relationerna samt fördelarna med en tidig etablering i Afrika.

 • 184.
  Alsterberg, Emelie
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Konrad, Madelene
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Mårdh, Ann
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar: en granskning av skandalutsatta företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att vi vill skapa oss en förståelse för hur företag ska agera vid en skandal samt hur de ska hantera PR i syfte för att återfå sin trovärdighet.

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt empiriska material med hjälp av ett antal intervjuer och artiklar från Internet. Intervjuerna har bestått av sex respondenter, varav fem face-to-face och en via mail. Dessa har kunnat ge oss en genomgripande bild av vårt ämne, tack vare deras expertis och erfarenhet.

  Som slutsatser har vi kunnat komma fram till att företag som råkar ut för en skandal har olika vägar att gå. Beroende på om företaget har ett personifierat varumärke eller inte samt hur hög grad omfattningen på skandalen är olika spokespersons bättre lämpade än andra. Dessa är då ämnade att föra fram företagets budskap gentemot samhället samt försöka återfå trovärdigheten hos dessa.

 • 185. Alston-Smith, J
  et al.
  Ware, J
  Ljungqvist, O
  Nilsson Ekdahl, Kristina
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  The effects of hormones and calcium ionophore A23187 on the activity of pyruvate kinase in primary culture and freshly isolated rat hepatocytes1992In: Life science advances, Vol. 11, p. 91-99Article in journal (Refereed)
 • 186.
  Alvarsson, Christel
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Ljungberg, Anna-Lena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Green, Malin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Familjer med överviktiga barn och deras erfarenheter av stöd till viktnedgång.: En systematisk litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet barn med övervikt ökar och övervikt som uppträder redan i barndomen blir ofta bestående upp till vuxen ålder. Många av problemen som hänger samman med detta blir ännu svårare om övervikten har varit pågående under lång tid. Syftet var att beskriva familjers erfarenheter av olika former av stöd till barns viktnedgång. Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet ur artiklarna analyserades och två huvudteman identifierades; föräldrars erfarenheter och barns erfarenheter. Huvudfynd i studien var att det krävdes en involvering av hela familjen för att nå framgång i viktnedgång av det överviktiga barnet. Både föräldrar och barn var väl medvetna om vilka strategier som krävdes för en viktnedgång och de mest framträdande var ökad fysisk aktivitet och kostomläggning. Varje familj är unik och individuellt stöd bör ges utifrån varje enskild familj. Sjuksköterskan har här en viktig uppgift att lyfta fram familjens egna resurser och arbeta utifrån dessa.

 • 187. AMANDA Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Flux limits on ultra high energy neutrinos with AMANDA-B102005In: Astroparticle physics, ISSN 0927-6505, E-ISSN 1873-2852, Vol. 22, no 5-6, p. 339-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Data taken during 1997 with the AMANDA-B10 detector are searched for a diffuse flux of neutrinos of all flavors with energies above 10(16) eV. At these energies the Earth is opaque to neutrinos, and thus neutrino induced events are concentrated at the horizon. The background are large muon bundles from down-going atmospheric air shower events. No excess events above the background expectation are observed and a neutrino flux following E-2, with an equal mix of all flavors, is limited to E(2)Phi(10(15) eV < E < 3 x 10(18) eV) less than or equal to 0.99 x 10(-6) GeV cm(-2) s(-1) sr(-1) at 90% confidence level. This is the most restrictive experimental bound placed by any neutrino detector at these energies. Bounds to specific extraterrestrial neutrino flux predictions are also presented. 

 • 188. AMANDA Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Limits to the muon flux from neutralino annihilations at the Center of the Earth with AMANDA2006In: Astroparticle physics, ISSN 0927-6505, E-ISSN 1873-2852, Vol. 26, no 2, p. 129-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A search has been performed for nearly vertically upgoing neutrino-induced muons with the Antarctic Muon And Neutrino DetectorArray (AMANDA), using data taken over the three year period 1997–99. No excess above the expected atmospheric neutrino backgroundhas been found. Upper limits at 90% confidence level have been set on the annihilation rate of neutralinos at the center ofthe Earth, as well as on the muon flux at AMANDA induced by neutrinos created by the annihilation products.

 • 189. AMANDA Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Limits to the muon flux from neutralino annihilations in the Sun with the AMANDA detector2006In: Astroparticle physics, ISSN 0927-6505, E-ISSN 1873-2852, Vol. 24, no 6, p. 459-466Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A search for an excess of muon-neutrinos from neutralino annihilations in the Sun has been performed with the AMANDA-II neutrino detector using data collected in 143.7 days of live-time in 2001. No excess over the expected atmospheric neutrino background has been observed. An upper limit at 90% confidence level has been obtained on the annihilation rate of captured neutralinos in the Sun, as well as the corresponding muon flux limit at the Earth, both as functions of the neutralino mass in the range 100-5000 GeV. 

 • 190. Amanda Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Optical Properties of Deep Glacial Ice at the South Pole2006In: Journal of Geophysical Research, ISSN 0148-0227, E-ISSN 2156-2202, Vol. 111, no D13, p. D13203-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have remotely mapped optical scattering and absorption in glacial ice at the South Pole for wavelengths between 313 and 560 nm and depths between 1100 and 2350 m. We used pulsed and continuous light sources embedded with the AMANDA neutrino telescope, an array of more than six hundred photomultiplier tubes buried deep in the ice. At depths greater than 1300 m, both the scattering coefficient and absorptivity follow vertical variations in concentration of dust impurities, which are seen in ice cores from other Antarctic sites and which track climatological changes. The scattering coefficient varies by a factor of seven, and absorptivity (for wavelengths less than ∼450 nm) varies by a factor of three in the depth range between 1300 and 2300 m, where four dust peaks due to stadials in the late Pleistocene have been identified. In our absorption data, we also identify a broad peak due to the Last Glacial Maximum around 1300 m. In the scattering data, this peak is partially masked by scattering on residual air bubbles, whose contribution dominates the scattering coefficient in shallower ice but vanishes at ∼1350 m where all bubbles have converted to nonscattering air hydrates. The wavelength dependence of scattering by dust is described by a power law with exponent −0.90 ± 0.03, independent of depth. The wavelength dependence of absorptivity in the studied wavelength range is described by the sum of two components: a power law due to absorption by dust, with exponent −1.08 ± 0.01 and a normalization proportional to dust concentration that varies with depth; and a rising exponential due to intrinsic ice absorption which dominates at wavelengths greater than ∼500 nm.

 • 191. AMANDA Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Search for extraterrestrial point sources of high energy neutrinos with AMANDA-II using data collected in 2000-20022005In: Physical Review D. Particles and fields, ISSN 0556-2821, E-ISSN 1089-4918, Vol. 71, no 7, p. 077102-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The results of a search for point sources of high energy neutrinos in the northern hemisphere using data collected by AMANDA-II in the years 2000, 2001, and 2002 are presented. In particular, a comparison with the single-year result previously published shows that the sensitivity was improved by a factor of 2.2. The muon neutrino flux upper limits on selected candidate sources, corresponding to an E-nu(-2) neutrino energy spectrum, are included. Sky grids were used to search for possible excesses above the background of cosmic ray induced atmospheric neutrinos. This search reveals no statistically significant excess for the three years considered. 

 • 192. AMANDA Collaboration, -
  et al.
  Pohl, Arvid
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  The ICECUBE prototype string in AMANDA2006In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ISSN 0168-9002, E-ISSN 1872-9576, Vol. 556, no 1, p. 169-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Antarctic Muon And Neutrino Detector Array (AMANDA) is a high-energy neutrino telescope. It is a lattice of optical modules (OM) installed in the clear ice below the South Pole Station. Each OM contains a photomultiplier tube (PMT) that detects photons of Cherenkov light generated in the ice by muons and electrons. ICECUBE is a cubic-kilometer-sized expansion of AMANDA currently being built at the South Pole. In ICECUBE the PMT signals are digitized already in the optical modules and transmitted to the surface. A prototype string of 41 OMs equipped with this new all-digital technology was deployed in the AMANDA array in the year 2000. In this paper we describe the technology and demonstrate that this string serves as a proof of concept for the ICECUBE array. Our investigations show that the OM timing accuracy is 5 ns. Atmospheric muons are detected in excellent agreement with expectations with respect to both angular distribution and absolute rate. 

 • 193.
  Amborn, Saga
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Östling, Sandra
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Våldtagna kvinnors omvårdnadsbehov: En systematisk litterturstudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  : Forskning har visat en brist i sjuksköterskors kunskap om vilka behov en våldtagen kvinna har. Kunskapsbristen riskerar att resultera i en försämrad omvårdnad.

  Syfte

  : Syftet var att utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsbehovet hos kvinnor som utsatts för våldtäkt.

  Metod

  : En systematisk litteraturstudie med granskning och analys av både kvalitativa och kvantitativa studier där fem teman för omvårdnadsbehov skapades.

  Resultat

  : Bemötandet från sjuksköterskan var avgörande för hur kvinnorna upplevde sjukhusvistelsen samt för hur mycket de valde att öppna sig och berätta om våldtäkten. Stöd hade främst en bekräftande och stärkande funktion, men gav också känslomässigt stöd och praktiska redskap för att hantera våldtäkten. Information på sjukhuset upplevdes hos kvinnorna som en känsla av ökad kontroll över situationen som gav dem valmöjligheter inför framtiden. Den forensiska undersökningen och de medicinska insatserna var nödvändiga för kvinnornas läkningsprocess och den kommande rättegången. Samhällets syn på våldtäkt påverkade inte bara sjuksköterskans syn på våldtäkt, utan även den våldtagnes känsla av skam och skuld över det som hänt. Detta tillsammans med sjuksköterskans utbildning och kunskap var faktorer som hade betydelse för god omvårdnad av den våldtagna kvinnan.

  Diskussion och slutsats

  : Sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap angående hur en våldtagen kvinna vill bli bemött. Resultatet skulle kunna ha betydelse för sjuksköterskors fortsatta arbete genom att ge tydliga direktiv om vilka omvårdnadsbehov en våldtagen kvinna har och hur dessa kan tillgodoses.

 • 194. Amman, B.
  et al.
  Birks, H.J.B.
  Brooks, S.J.
  Eicher, U.
  von Grafenstein, U.
  Hofmann, W.
  Lemdahl, Geoffrey
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Schwander, J.
  Tobolski, K.
  Wick, L.
  Quantification of biotic responses to rapid climatic changes around the Younger Dryas – a synthesis.2000In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ISSN 0031-0182, E-ISSN 1872-616X, Vol. 159, no 3-4, p. 313-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To assess the presence or absence of lags in biotic responses to rapid climatic changes, we: (1) assume that the delta(18)O in biogenically precipitated carbonates record global or hemispheric climatic change at the beginning and at the end of the Younger Dryas without any lag at our two study sites of Gerzensee and Leysin, Switzerland; (2) derive a time scale by correlating the delta(18)O record from these two sites with the delta(18)O record of the GRIP ice core; (3) measure delta(18)O records in ostracods and molluscs to check the record in the bulk samples and to detect possible hydrological changes; (4) analyse at Gerzensee and Leysin as well as at two additional sites (that lack carbonates and hence a delta(18)O record) pollen, plant macrofossils, chironomids, beetles and other insects, and Cladocera; (5) estimate our sampling resolution using the GRIP time scale for the isotope stratigraphies and the biostratigraphies; and (6) summarise the major patterns of compositional change in the biostratigraphies by principal component analysis or correspondence analysis. We conclude that, at the major climatic shifts at the beginning and end of the Younger Dryas, hardly any biotic lags occur (within the sampling resolution of 8-30 years) and that upland vegetation responded as fast as aquatic invertebrates. We suggest that the minor climatic changes associated with the Gerzensee and Preboreal oscillations were weakly recorded in the biostratigraphies at the lowland site, but were more distinct at higher altitudes. Individualistic responses of plant and animal species to climatic change may reflect processes in individuals (e.g. productivity and phenology), in populations (e.g. population dynamics), in spatial distributions (e.g. migrations), and in ecosystems (e.g. trophic state). We suggest that biotic responses may be telescoped together into relatively short periods (50 to 150 years), perhaps disrupting functional interactions among species and thus destabilising ecosystems.

 • 195. Ammann, B
  et al.
  Chaix, L
  Eicher, U
  Elias, S A
  Gaillard, Marie-Jose
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hofman, W
  Siegenthaler, U
  Tobolski, K
  Wilkinson, B
  Flora, fauna and stable isotopes in Late-Würm deposits at Lobsigensee (Swiss Plateau)1984In: Climatic changes on a yearly to millennial basis: geological, historical and instrumental records / [ed] Wibjörn Karlén & Nils-Axel Mörner, Dordrecht: Reidel Publishing Company , 1984, p. 69-73Chapter in book (Other academic)
 • 196. Ammann, B
  et al.
  Chaix, L
  Eicher, U
  Elias, S A
  Gaillard, Marie-Jose
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hofman, W
  Siegenthaler, U
  Tobolski, K
  Wilkinson, B
  Vegetation, insects, molluscs and stable isotopes from Late Würm deposits at Lobsigensee (Swiss Plateau). Studies in the Late Quaternary of Lobsigensee 71984In: Revue de Paléobiologie, Vol. 2, p. 221-227Article in journal (Other academic)
 • 197. Ammann, B
  et al.
  Gaillard, Marie-Jose
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Lotter, A F
  Switzerland1996Other (Other academic)
 • 198. Ammann, B
  et al.
  Lotter, A F
  Eicher, U
  Gaillard, Marie-Jose
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Wohlfarth, B
  Haeberli, W
  Lister, G
  Maisch, M
  Niessen, F
  Schlüchter, Ch
  The Würmian Late-glacial in lowland Switzerland1994In: Journal of Quaternary Science, ISSN 0267-8179, E-ISSN 1099-1417, Vol. 9, no 2, p. 119-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A synthesis is provided of Late-glacial (14-9 ka BP) environmental changes in lowland Switzerland (the 'Swiss Plateau'). The chronology of deglaciation and subsequent developments in vegetation cover in the area are summarised. The sequence of climatic variations experienced in the region during the Late-glacial is then described and a curve representing the main palaeotemperature variations is presented.

 • 199. Ammerman, J.W.
  et al.
  Fuhrman, J.A.
  Hagström, Åke
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Azam, F.
  Bacterioplankton growth in seawater: I.Growth kinetics and cellular characteristics in seawater cultures1984In: Marine Ecology Progress Series, ISSN 0171-8630, E-ISSN 1616-1599, Vol. 18, p. 31-39Article in journal (Refereed)
 • 200.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Att göra det förflutna närvarande2009In: Manus, SLFF Medlemstidskrift, ISSN 2000-4028, no 1Article in journal (Other academic)
1234567 151 - 200 of 5988
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf