lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ericsson, Anette
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Monica, Hansson
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Inne att vara ute: Föräldrars och förskollärares uppfattningar om uteförskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uteförskolorna har ökat och därmed föräldrars och förskollärares möjligheter att välja barnomsorg/arbetsplats. Syftet är att undersöka vilka faktorer som är avgörande vid detta val, samt vilka uppfattningar föräldrar och förskollärare har kring för- och nackdelar med uteförskolan. Resultatet i vår undersökning har vi fått fram via enkäter till berörda föräldrar och förskollärare på de aktuella uteförskolorna. Den litteratur vi har utgått ifrån är dels knuten till föräldrars och pedagogers relation till förskolan, dels om vikten av utevistelse och dess pedagogik. Resultaten visar hur positiva både föräldrar och förskollärare är till uteförskolan. Den främsta anledningen till val av utevistels är att naturen erbjuder hela kroppen och alla dess sinnen på riktiga upptäcksfärder. En annan central faktor är den engagerade personalen som förmedlar den utepedagogiska tanken i verksamheten. De gemensamma fördelarna är barns förbättrade motorik, goda hälsa och ökade kunskaper om naturen. Föräldrarna anser inte att det finns så många nackdelar, men de liksom förskollärarna tar upp ljudnivån som kan vara svår att dämpa när barnen kommer in.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Eriksson, Caroline
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Andersson, Hanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lärarkompetens för dagens skola: om lärarkompetens i lärarutbildningen och några skolledares syn på lärarkompetens2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den debatt om skolan som förs idag är kritisk till kvalitén i den svenska skolan. Det har även riktats kritik gentemot dagens lärarutbildning. Som snart nyutexaminerade lärare finner vi det intressant att i skenet av detta belysa vilka kompetenser som den utbildning vi snart avslutar har syftat till att ge oss. Vi finner det även intressant att se vad skolledare tänker om lärarkompetens i allmänhet och i synnerhet i förhållande till lärarutbildningen och vilken kompetens de uppfattar att nyutbildade lärare har med sig ut i arbetslivet.

  Syftet med den här studien är att ta del av skolledares sätt att se på lärarkompetens i allmänhet men också i förhållande till lärarutbildningen, samt att studera den utredning som ligger till grund för dagens lärarutbildning, SOU 1999:63.

  Studien har genomförts ur ett hermeneutiskt perspektiv och empirisk data har samlats in genom att intervjua några skolledare. Resultaten visar att skolledare i sina svar angående lärarkompetens lutar sig mot en hermeneutisk tradition. De talar om att se helheten, de menar att man kan dela upp kompetens i flera delar, men dessa delar kan inte separeras utan är beroende av varandra. Detta återfinns även i den beskrivning av lärarkompetens som finns i det dokument som ligger till grund för dagens lärarutbildning, SOU 1999:63, där man menar att lärarkompetens är ett komplext begrepp som består av flera delar. Även SOU 1999:63 befinner sig i sitt sätt att definiera lärarkompetens i den hermeneutiska traditionen.

  Sökord: Lärarkompetens, lärarutbildning, skolledare

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Eriksson, Emmeli
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Grandin, Linda
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Idrott och hälsa - en arena för tjejer?: En studie om bedömning och betygsättning ur ett genusperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att tjejer generellt sett har högre betyg än killar i samtliga ämnen utom i ämnet Idrott och hälsa. När det gäller elevers betyg i idrottsämnet har det visat sig att genus har en avgörande betydelse. Då skolan, enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), aktivt och medvetet ska arbeta för att kvinnor och män ska ha lika rätt och möjligheter är det intressant att ta reda på vad snedfördelningen av betygen kan bero på. I denna studie undersöker vi om det finns en möjlighet att bedömningen och betygsättningen i ämnet Idrott och hälsa reproducerar ojämlikhet, och i så fall hur.

  För att, om möjligt, kunna se ett mönster och eventuellt samband mellan olika faktorer, såsom betyg i förhållande till elevers idrottsintresse utanför skolan samt elevers intressen i förhållande till undervisningens innehåll, har vi gjort en enkätundersökning med elever i år 9. Vi har även gjort intervjuer med idrottslärare för att få en djupare förståelse för hur bedömningen och betygsättningen sker i ämnet Idrott och hälsa.

  Vår studie visar att bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa är starkt fokuserad på elevers färdigheter. Den visar också att tjejer, i vissa moment, inte behöver uppnå samma resultat som killar för att erhålla ett visst betyg. Vi har även funnit samband mellan elevers betyg i förhållande till föreningsidrott. Vår studie visar att ämnet Idrott och hälsa, genom bedömning och betygsättning, tenderar att upprätthålla de rådande könsmönster som finns i samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Eriksson, Florence
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Johansson, Madelen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Uterummets vara eller inte vara: om förskolors utomhusvistelse2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad pedagoger (d.v.s. utbildade förskollärare) anser om uterummets betydelse för barns utveckling och inlärningsförmåga. Vi har även valt att undersöka hur barn lär sig. Detta för att vi ska få en tydlighet gentemot hur barns inlärning påverkas av utomhusvistelse.

  Undersökningen är av kvalitativ karaktär, baserad på intervjuer med sex pedagoger verksamma i förskolan.

  Resultatet i studien visar att det är viktigt att barn får vistas i utemiljön som ett komplement till att vara inne. Detta på grund av att utemiljön erbjuder så mycket som man kan använda sig av i inlärningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 155.
  Eriksson, Inga
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Elevers kommunikation vid datorn: -i en förskoleklass2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka elevers kommunikation vid datorerna, hur detta påverkar samlärandet. Förhoppningen är att min undersökning kan synliggöra barnens samtal och hur det påverkar lärandet. Mina frågeställningar är: Vad kommunicerar eleverna om i sina samtal vid datorerna? Hur påverkas lärandet av elevernas kommunikation? Inom kvalitativa studier är det deltagarnas perspektiv som är det betydelsefulla (Bryman 2002). I det här fallet innebär det att en mindre grupp elever i en förskoleklass observerats och utifrån det analyserats på djupet utifrån frågeställningarna. Datainsamlingen har skett med hjälp av videoinspelning för att lättare kunna fånga situationer i sin kontext. Bearbetningen av det insamlade materialet har skett med hjälp av transkribering. För att kunna ta del av materialet har jag använt samtalsanalys. I samtalsanalys är det språket som är det primära och intresset är riktat mot detaljer i språket under ett socialt samspel. Resultatet utifrån mina frågeställningar är att eleverna kommunicerar om hur olika bokstäver ser ut, låter och var de finns på tangentbordet. Även olika strategier förekom t.ex. när en elev visar hur bokstaven g ser ut genom att rita ett g i luften. Det mest påtagliga i undersökningen är att samarbetet i hög grad påverkas efter hur grupperna är sammansatta. En annan intressant aspekt i elevernas kommunikation är, hur de utrycker sina strategier.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Eriksson, Karin L.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Musikavdelningen.
  Engelska as understood by Swedish researchers and re-constructionists2008In: Driving the Bow: Fiddle and Dance Studies from around the North Atlantic 2, The Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Aberdeen , 2008, p. 88-98Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln behandlar hur den traditionella låt- och danstypen engelska och dess historik har uppfattats och behandlats av forskare och personer som arbetat för att revitalisera dansen och musiken i Sverige. Särskild tonvikts läggs på att jämföra hur personer med en akademisk bakgrund presenterar engelskan som dans- och musikform i relation till personer vars syfte i första hand är att återuppliva och återinföra den i den svenska folkdans- och musikrepertoaren. Den senare gruppen av personer kallas i artikeln för "rekonstruktionister", då ett viktigt resultat av deras arbete är att rekonstruera engelskan, främst engelska som dansform.

  Undersökningen visar bl.a. att den mest heltäckande bilden som ges av engelskan, både när det gäller som dans- och musikform, ges av dansrekonstruktionisterna. Det var också stora skillnader hur man beskrev engelskans historik och hur den blev en del i den svenska folkmusik- och dansrepertoaren.

 • 157.
  Eriksson, Karin L.
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindberg, Boel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Musikavdelningen.
  En ballad utan melodi är som en kropp utan själ: Balladmelodierna i George Stephens manuskriptsamling2008In: En värld för sig själv: Nya studier i medeltida ballader, Växjö University Press , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  George Stephens manuskriptsamling innehåller både texter och melodier, varav balladmelodierna behandlas närmare i artikeln. Särskild vikt läggs vid de 19 melodier som varianter av tidigare kända balladmelodier eller helt nya. Förslags ges även på vidare balladmelodiforskning.

 • 158.
  Eriksson, Lena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gymnasieval: Skola eller program - vilket är viktigast?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  SAMMANFATTNING                                                              

  Dagens gymnasieskolor erbjuder allt fler specialutformade program och möjlighet att integrera fritidsintressen med studier. Problem uppstår då alla ungdomar inte har samma förutsättningar att snabbt förflytta sig i rummet. Denna ojämna fördelning av rörlighet skapar skilda villkor för elever i valet av gymnasieutbildning.

  "skollagen föreskriver att utbildning inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas(1kap.2 och 9 §§)... En likvärdig utbildning innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika"(Lpf94 kap 1, skolverket 2006).

   

  Tidsgeografin studerar tidskrävande processer i det fysiska rummet. Tid och rum betraktas som en enhet och benämns som tidrum. Alla processer vilka ett objekt ingår i kräver båda komponenterna tid och rum (Åquist, 2002). Tidrummet är ofta en begränsad resurs vilket påverkar objektets möjlighet att utnyttja detta.

   

  Undersökningen studerar två områden som erbjuder skilda förutsättningar till rörelse i tidrummet. Fokus är riktat mot valmöjligheter av gymnasieskolor för elever vilka är på väg att avsluta sista året i grundskolan. Tillgången på kollektiva kommunikationer, restider och priser är faktorer vilka påverkar ungdomars möjlighet att selektera gymnasieutbildning (Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 2005).

   

  19 elever som går nionde året på grundskolan har intervjuats enskilt och en gruppintervju med fem ungdomar vilka redan påbörjat gymnasiestudierna har genomförts. Elevers olika förutsättningar att röra sig i tidrummet påverkar prioriteringarna i valet av gymnasieutbildning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Eriksson, Ulrika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Bilden av Romeo och Julia: C-uppsats i konst- och bildvetenskap2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen presenteras affischen utifrån teorier om intermedialitet, perception och visuell retorik. Mot bakgrund av den moderna affischens historia samt en sammanfattning av pjäsen Romeo och Julia av William Shakespeare görs beskrivningar, analyser och tolkningar av fem teater- respektive filmaffischer. De tio utvalda affischerna representerar olika uppsättningar och filmatiseringar av Romeo och Julia. Författaren gör en analys av affischernas visuella retorik samt tillämpar en semiotisk analysmodell inspirerad av Charles Sanders Pierce för att sedan tolka trycksakerna utifrån ett genusperspektiv.

  Generellt framhåller författaren att mans- och kvinnorollerna framställs enligt traditionella könsroller i större utsträckning på filmaffischerna än på teateraffischerna. Vidare tenderar filmaffischerna att innehålla mer text och bildelement, medan teateraffischerna framstår som rena och enkla till sitt uttryck.

 • 160.
  Eriksson, Ulrika
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nilsson, Anna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vad är matematik i förskolan: En studie om barns och lärares tankar om begreppet matematik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av intervjuer få mer kunskap om barns och lärares tankar och uppfattningar kring matematik och jämföra om dessa stämmer överens med varandra. Vi ville också ta reda på hur lärarna upplever att de synliggör matematiken i förskolan. I vår bakgrund har vi ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv, förklarat vilken roll matematiken har i förskolan och beskrivit olika faktorer som kan påverka barns matematiska förståelse. Sammanfattningsvis visar resultaten i vår undersökning att barn och lärare har liknade uppfattningar om att matematik mestadels handlar om räkning och siffror. Generellt tycker inte lärarna att de synliggör matematiken tillräckligt mycket i förskolan men ändå visar deras svar på att den synliggörs i vardagliga situationer då lärarna utan att reflektera över det lägger ord på sina handlingar. Resultatet visar även att det förekommer matematik i verksamheten men lärarna behöver utveckla sin kunskap om matematiska begrepp och bli mer medvetna om att det faktiskt är matematik de arbetar med. Vi har under arbetets gång fått djupare förståelse för hur betydelsefull lärarens roll är för barns begreppsförståelse Vi hoppas därför att vårt arbete kan inspirera och bli till hjälp för de lärare som vill arbeta mer medvetet med ämnet i förskolan. Avslutningsvis vill vi tacka alla, som har medverkat och varit till hjälp under arbetets gång.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Espinosa, Amalia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Eriksson, Ljilja
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Betygsskillnader på Kallingeskolan: - ett attitydsproblem?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It’s not a new occurrence that girls have higher grades than boys. Statistics show the same at the Kallinge school in Ronneby. There is a great difference between boys and girls in their grades from the ninth class. There are many different factors that affect the pupils. We chose to do an investigation about attitudes in school. We interviewed seven pupils and asked them questions about their backgrounds, their current situations in school, grades and their future. We found out that the family and the social backgrounds is important for their attitudes and their choice in the future regarding education, occupation and where they choose to reside. We could also see that friends had an important impact on each other. There must be a balance between your own and others' expectations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Espinosa, Amalia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Eriksson, Ljilja
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Betygsskillnader på Kallingeskolan: Ett attitydproblem?2007Student thesis
  Abstract [en]

  It’s not a new occurrence that girls have higher certificate than boys. The statistic shows the same at school of Kallinge in Ronneby. There is a great difference between boys and girls in their certificate from the ninth class. There are many different factors that affect the pupils. We chose to do an investigation about attitudes in school. We interviewed seven pupils and asked them questions about their background, their current situation in school, certificate and their future. We found out that the family and the social background was important for their attitudes and their choice in the future regarding education, occupation and where they choose to reside. We could also see that friends had an important impact to each other. There must be a balance between your own and others expectations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Estling, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Elever på tidig utvecklingsnivå och alternativ kommunikation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresseområdet i detta examensarbete är särskoleelever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och saknar förmåga att tala. Dessa elever behöver ett alternativt kommunikationssätt för att kunna samspela med andra människor och för att kunna delge sina tankar och känslor. Särskolan har uppdraget att arbeta för att alla elever ska ha ett fungerande kommunikationssätt. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några lärare på särskolor och hur en logoped vid en barn- och ungdomshabilitering gör för att bedöma vilket alternativt kommunikationssätt varje barn och ungdom de arbetar med ska använda.

  Den teoretiska utgångspunkten är begreppet kommunikation samt forskning om kommunikation kopplat till utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Studien är kvalitativ med intervjuer av lärare som arbetar på särskolor samt intervju med en logoped vid en barn- och ungdomshabilitering.

  Resultatet visar att de intervjuade lärarna vid särskolorna prövar sig fram genom observationer och använder tidigare erfarenheter för att bedöma vilket alternativt kommunikationssätt deras elever ska använda. Logopeden använder ett frågeformulär vid bedömningen. Vidare framkommer att samverkan i arbetslaget är viktig vid bedömning av elevernas kommunikationsnivå och i arbetet med att utveckla elevernas kommunikation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Exenberger, Margareta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  An image says more than words: a qualitative essay about the pictorial language of children and youth in Westafrica2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The pictorial language of the Swedish children is characterized by the idea that a “good” drawing should be in the right perspective and as photographically realistic as possible. This is a study about the pictorial language of the children in the Gambia and Senegal. Is the pictorial language different with the children living in a culture that has a stronger tradition of spoken word and visual communication than the children living in the western civilisation?

  With the help of different theories concerning children’s creating of art, this study is trying to sort out the differences. It is also explaining about different theories when it comes to development stages in the children’s drawings and how the culture, tradition and conventions influence both the pictorial grammar and the ideal image.

  The study is based on drawings collected in schools in The Gambia and Senegal and the drawings are analysed with the help of theories in Karin Aronssons “Barns världar – barns bilder”.

  The study is also based on observations and interviews with children and teachers in a school in the Gambia.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 165. Fahlström, Martin
  et al.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Idrottsvetenskap.
  Lorentzon, Ronny
  Henriksson-Larsén, Karin
  Positive Short-term Subjective Effect of Sport Drink Supplementation during Recovery2006In: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 46, no 4, p. 578-84Article in journal (Refereed)
 • 166.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  A contextual leadership model.2008Conference paper (Other academic)
 • 167.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den svenska coachen.: Förväntat, föreskrivet och faktiskt ledarskap i fotboll, handboll och ishockey2004Conference paper (Other academic)
 • 168.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ett liv i idrott.: Ett projekt om att avsluta sin aktiva idrottskarriär och "karriären efter karriären"2006In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 15, no 4, p. 52-55Article in journal (Other academic)
 • 169.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fega killar får spela bandy: Hur skall en ishockeycoach vara?2001In: Idrottsforskaren, SVEBI:s årsbok 2001 / [ed] Göran Patriksson, SVEBI , 2001Chapter in book (Other academic)
 • 170.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  In Search of the Scandinavian Coach.: A Descriptive Study of Coaches in four Swedish Sports Using a Developed LSS-Questionnaire2006Conference paper (Refereed)
 • 171.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Leadership Style. Required, Preferred and Actual Leadership Behavior in Different Sports2005Conference paper (Refereed)
 • 172.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ledarskap - en introduktion2004In: Perspektiv på Sport Management / [ed] Ingela Broberg, Åsa Bäckström, PG Fahlström et al, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2004, p. 72-95Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  På jakt efter de svenska idrottscoacherna2006In: Inkast. Idrottsforskning vid Växjö universitet / [ed] PG Fahlström, Magnus Forslund, Tobias Stark, Växjö: Växjö University Press , 2006, p. 37-56Chapter in book (Other academic)
 • 174.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  På jakt efter de svenska idrottscoacherna.: Ett forskningsprojekt som studerar svenska idrottscoacher.2006In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 15, no 4, p. 42-45Article in journal (Other academic)
 • 175.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Sport Management och ledarskap. Vad vet vi?2007Conference paper (Other academic)
 • 176.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Svenska coacher: En deskriptiv och kvalitativ undersökning av ledarskap i svensk idrott2005Conference paper (Other academic)
 • 177.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  The Chosen one.: A Study on Coaching Recruitment Strategies in Swedish Ice Hockey and Soccer Clubs2007Conference paper (Refereed)
 • 178.
  Fahlström, Per Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  The nordic coach: A cooperative project within the Nordic coaching network2008Conference paper (Other academic)
 • 179.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Christensen, Jens
  Århus universitet.
  Enoksen, Eystein
  Norges Idrottshögskola.
  Hageskog, Carl-Axel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Høigaard, Rune
  Universitetet i Agder.
  Johansen, Bjørn Tore
  Universitetet i Agder.
  Well educated and under paid: The myth of the typical Scandinavian elite sport coach2009Conference paper (Refereed)
 • 180.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fahlström, Martin
  Umeå Universitet.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Umeå Universitet.
  Lorentzon, Ronny
  Umeå Universitet.
  Positive short-term subjective effect of sport drink supplementation during recovery.2006In: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 46, p. 578-584Article in journal (Refereed)
 • 181.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Forslund, MagnusVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.Stark, TobiasVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Inkast: Idrottsforskning vid Växjö universitet2006Collection (editor) (Other academic)
 • 182.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fransson, Frans
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Magnusson, Viktor
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Walden, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Spel & idrott: En studie om de idrottsliga konsekvenserna av en regelreformering av den svenska spelmarknaden2004Report (Other academic)
 • 183.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Jennfors, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Sport manager: vad är det för yrke?2004Conference paper (Other academic)
 • 184.
  Fazlinovic, Visnja
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Projektinriktat arbetssätt i gymnasieskolan: en studie av hur elevers erfarenheter av att arbeta projektinriktat påverkar deras prestationer i kursen Projektarbete 100 poäng och deras förmåga att samarbeta2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Visnja Fazlinovic

  En studie av hur elevers erfarenheter av att arbeta projektinriktat påverkar deras

  prestationer i kursen Projektarbete 100 poäng och deras förmåga att samarbeta

  A study of how experience of project-orientated work among students affects their

  achievement in the course Project work 100 points and their cooperativeness

  Antal sidor: 41

  Undervisningen i svensk gymnasieskola ska utformas enligt skollagen och läroplanen. De

  dokumenten ger riktlinjer för undervisningen och en stor frihet att utforma den på så sätt att

  målen uppnås. Några av de målen är: ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta

  initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med

  andra. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (Lpf 94:1.2).

  Ett sätt att uppnå det är att låta elever arbeta i projekt. Att få arbeta i projekt innebär att lära sig

  och till slut kunna formulera och avgränsa ett problem, upprätta en plan för arbetets

  genomförande, omsätta denna plan i praktisk handling och kritiskt värdera utfallet av det egna

  arbetet. Projektarbete som arbetsmetod i undervisningen vilar på progressivismen som teori. Det

  är också en mycket vanlig arbetsform i arbetslivet. En kurs där alla elever får göra ett arbete i

  projekt är kursen Projektarbete, som sedan år 2000 är en kurs för alla gymnasieelever i åk3.

  Elever vid en del skolor och program jobbar mer i projekt än andra, även under tidigare årskurser

  och detta i grupp med andra.

  Syfte med denna uppsats är att få se om arbetsformen är representerad vid några gymnasieskolor

  och i så fall på vilket sätt, samt om elevernas erfarenhet av arbete i projekt får någon inverkan på

  deras prestation i Projektarbete och i så fall vilken? Påverkas även deras förmåga att arbeta med

  andra?

  För att studera det genomförde jag en enkät bland elever som läste både studieförberedande och

  yrkesförberedande utbildningar vid de skolor som beskrivs i undersökningen och kompletterade

  det med några intervjuer. Intervjuerna genomförde jag med elever som redan deltog i enkäten och

  gav sitt medgivande för en eventuell intervju.

  Det presenterade resultatet baseras på vad elever har svarat i enkäten och vad några av dem har

  sagt i intervju. Resultatet visar att de skillnader som finns är störst mellan program och mindre

  inom samma program vid de olika skolorna, beträffande hur mycket arbete i projekt är

  representerat i undervisningen. Resultatet visar även att elever som är vana att arbeta i projekt

  tycker att det innebär att de presterar bättre i kursen Projektarbete, samt att det bidrar till att öka

  förmågan att samarbeta med andra.

  Sökord:

  Projektinriktat arbetssätt Projektarbete Samarbetsförmåga

  Elevers lärande

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 185.
  Finberg, Jenny
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Alemo, Marie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ett särskilt stöd: Något för alla?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser frågan om hur det särskilda stödet på en högstadieskola upplevs av och fungerar för elever och lärare. Vi försöker även definiera begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”. Detta har vi gjort genom att intervjua fem lärare samt genom en enkätundersökning av elever i tre klasser på skolan.

  Skolverket har genom sina inspektioner kommit fram till att vart fjärde rektorsområde behöver förbättra sina insatser för att kunna tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Så var även fallet för den skola där undersökningen gjordes.

  Det resultat vi fick genom våra undersökningar påvisade att lärare och elever inte var helt nöjda med skolans insatser på området överlag. De flesta tyckte att mycket kunde göras bättre. Fallskolan är på väg mot integration, dvs. att alla elever får hjälp inom klassens ramar. Det är dock fortfarande mycket kvar att göra, både inom resursfördelning och inom lokaliteterna, för att stödet ska nå ut till alla elever som behöver det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 186.
  Finlöf, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Kalmar Konstmuseum: Spektakulär och brandad?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att utreda begreppet City branding i förhållande till Kalmar Konstmuseum. Byggnaden analyseras semiotiskt, i en kontext av City branding.

  Konklusionen blir att även om man under de senaste åren värjt sig mot begrepp som City branding och spektakulär arkitektur måste man som byggherre idag förhålla sig till dem. I en intervju har just avståndstagande från begreppet visat sig. I Kalmars fall hävdar uppsatsen att man använt sig av det när man byggde sitt nya konstmuseum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Flink, Jenny
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ett pedagogiskt ledarskap: En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv2009Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Fonseca, Lasse
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gymnasieelevers uppfattningar kring eget skolfusk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aims of this study have been: “to describe a variation of conceptions among upper secondary pupils in theoretical education programs concerning how they apprehend and reason about their own school cheating in relations to phenomena that the pupils themselves judge as meaningful for their own school cheating” and “to illustrate pupils conceptions of their own school cheating through four common known theoretical perspectives which can be considered to touch upon the precomprehension of pupils school cheating that is considered as frequent among teachers in corresponding education.”

  The conception school cheating has been defined and data have been collected through qualitatively designed questionnaires which have been answered by 36 upper secondary pupils in social science education preparing for ensuing studies. The research approach has been phenomenografical and the method of analyzing contextual analysis.

  The main result is constituted by five categories which in qualitative different ways describe the pupils conceptions of school cheating. The categories have been classified on the basis of the most meaningful aspect of the total data, “the pupils intentions of their school cheating” which is constituted by the variations “to manage a temporary troublesome situation”, “to challenge/provoke/protest upon the (school)system”, “to survive in a school situation which is experienced as to difficult”, “to raise grades” and “to avoid effort”.

  Empirical data have also been interpreted through four theoretical perspectives which in the study have been considered representative for teachers precomprehension of pupils school cheating. The result shows that a majority of pupils is one-sided orientated in their conceptions of their own school cheating towards perspectives of either achievement-psychology, sociology or micro-economics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 189.
  Foric, Elvira
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Tvåspråkiga barn: En litteratur- och intervjustudie om förskolans och hemmets roll i tvåspråkiga barns språkutveckling2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens Sverige är mångkulturellt och flerspråkigt således även förskolan. Detta gör att kunskap om hur man som pedagog samt tvåspråkig förälder på bästa sätt ska stimulera och utveckla tvåspråkiga barns språkutveckling viktiga och nödvändiga vilket också utgör syftet med denna undersökning. Det ska vara möjligt för det tvåspråkiga barnet att utveckla alla sina språk, dvs. både svenska och modersmålet. Därför ska förskolan vara ett komplement till hemmet.

   

   Metoden har varit att intervjua pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med tvåspråkiga barn samt att intervjua tvåspråkiga föräldrar.

   

   Pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn har oftast skaffat sig kunskaper på egen hand genom lång arbetserfarenhet. Slutsatsen blev även att man idag prioriterar tvåspråkiga barns modersmål i högre grad än tidigare i förskolan men modersmålets status behövs öka ytterligare så att verkligheten blir som sådant att man på modersmål ser som tvåspråkiga barns rättighet.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Fors, Johanna
  et al.
  Växjö University. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Holsbrink, Martin
  Växjö University.
  Grupparbete - vad tycker elever egentligen om det?: - Relation mellan elevers prestationsnivå och deras syn på grupparbete -2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Grupparbete, eller kooperativt lärande (cooperative learning), är ett återkommande ämne i den internationella pedagogiska debatten. Många studier har gjorts om huruvida grupparbete är effektivare ur inlärningssynpunkt än traditionell undervisning eller individuellt arbete, men resultaten är inte alltid entydiga. Mycket kritik har förts fram vad gäller effektiviteten av grupparbete som undervisningsmetod, främst för högpresterande elever.

  Finns det ett samband mellan elevers prestationsnivå och deras attityd till grupparbete? För att klarlägga detta har vi genomfört en enkätundersökning omfattande 77 elever i årskurs 9 på en skola i södra Sverige. Eleverna delades in i tre olika grupper beroende på prestationsnivå och relationen mellan prestationsnivå och syn på grupparbete belystes. Vi genomförde uppföljande intervjuer med 9 av de elever som besvarade enkäten, tre elever ur varje prestationsgrupp.

   Resultaten visar att högpresterande elever är mer kritiska till grupparbete, och således föredrar att arbeta enskilt, än medel- och lågpresterande elever. Vidare visar resultaten att elever som föredrar individuellt arbete gör så för att de anser att de lär sig mer på det sättet. För elever som föredrar att arbeta i grupp är det däremot den sociala aspekten som är viktigast i valet av arbetssätt. De väljer att arbeta i grupp för att det är roligare.

  Med tanke på styrdokumentens ambitioner om en skola för alla, där syftet torde vara att den enskilde individen skall mötas på de villkor som är bäst för denne, bör vi kanske i större utsträckning fundera över varför vi som lärare väljer grupparbete som undervisningsmetod och hur vi väljer att organisera och bedöma grupparbete.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 191.
  Forsberg, Ylva
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Thorstensson, Madelene
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Tekniken i pedagogiken: -hur gestaltar sig arbetet med teknik i traditionell förskola respektive montessoriförskola2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever och verkar i ett tekniksamhälle och därmed ställde vi oss frågan hur det återspeglar sig i barnens första skola; förskolan.

  Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och arbetar med teknik i sina verksamheter. Parallellt med detta jämfördes traditionell förskola med montessoriförskola. De teoretiska utgångspunkternas fokus ligger på begreppet teknik, pedagogers arbete och förhållningssätt, förskolans miljö och material samt montessorimetoden. Även genusaspekten behandlas i arbetet.

  Vår forskningsmetod är en kvalitativ undersökning där tio pedagoger intervjuades; fem från traditionella förskolor och fem från montessoriförskolor.

  Resultatet av undersökningen visade att det arbetades med teknik ur många perspektiv och att pedagogerna ansåg att det var ett roligt, intressant och viktigt arbetsområde. Bygg – och konstruktion framhölls framförallt av de traditionella förskolepedagogerna medan montessoripedagogerna ofta lade fokus på teknik i montessorimaterialen samt att det arbetades med experiment i båda verksamheterna. Vikten av att arbeta med teknik tidigt för att ge flickor och pojkar möjlighet att möta teknik på samma villkor så att flickorna inte ”tappar” gentemot pojkarna lyftes också tydligt fram. Pedagogerna menar att de är viktiga som förebilder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Forsell, Linda
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation med sina elever - i år 6-92007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation med sina elever i år 6-9. Fyra manliga och fyra kvinnliga lärare deltog i undersökningen. Metoderna som användes var klassrumsobservationer, intervjuer med lärarna samt loggboksanteckningar. Resultaten som framkom var att eleverna helst kommunicerar med en lärare som har samma kön som de själva har. De kvinnliga lärarna kommunicerar nästan lika mycket med både flickor och pojkar medan hälften av de manliga lärarna nästan enbart kommunicerar med pojkar. Kommunikationen i klassrummet handlar till allra största delen om de uppgifter som ska genomföras under lektionen. Pojkar är de elever som får mest tillsägelser oavsett kön på lärare. Initiativ till kommunikation tas i större utsträckning av eleverna än av lärarna. Flickor som vill kommunicera gör det ibland ensamma med läraren till skillnad från pojkarna som tar kontakt med läraren inför hela klassen. De flesta lärarna tycker att de har en god kommunikation med eleverna. De kvinnliga lärarna anser att de är mer ”mammiga” än vad de manliga lärarna är och några av både de manliga och kvinnliga lärarna tar upp att manliga lärare har mer pondus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 193.
  Forsmark, Carolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Etiken i praktiken: En studie om lärares hantering av etik och moral i skolvardagen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar på att många lärare upplever det svårt att hantera

  fostransuppdraget, både ur ett tidsmässigt och ett didaktiskt perspektiv. Syftet med den

  här studien är att ta del av berättelser av hur de hanterar fostransuppdraget med fokus

  på elevernas etik och moral samt att undersöka hur man lär sig hantera uppdraget.

  Studien har utförts ur ett hermeneutiskt perspektiv och empiriskt material har samlats

  in genom intervjuer med gymnasielärare. Resultaten visar på att kursplanernas innehåll

  har betydelse för hur mycket utrymme läraren ger åt värdegrundsfrågor. Lärare

  hanterar elevernas etik och moral olika beroende på situation och problemets karaktär.

  Lärarnas egna mål är bland annat att få lektionerna att fungera, att eleverna känner

  trygghet i klassrummet och att öka elevernas förståelse för andra människor. För att

  lära sig hantera uppdraget krävs att vara där det händer och att våga diskutera etik och

  moral med eleverna. Då krävs bland annat mod, vilja och kunskap. Lärandet av

  tidigare erfarenheter är viktig likväl som samtal med kollegor. Båda dessa områden är

  dock något som skulle kunna användas i större utsträckning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Forsén, Daniel
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Johansson, Martin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Motivationsarbete i klassrummet: En studie om motivation och behov2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur lärare ser på behov och motivation i förhållande till elevers lärande, och att undersöka vad som sker när elever inte ser behovet av att lära sig saker som något viktigt. Utvecklingspsykologin har fungerat som utgångspunkt då vi behandlat våra frågeställningar. Uppgiften har också innefattat att ta reda på hur lärare arbetar för att främja motivationen hos sina eleverna. Vi har intervjuat sex lärare från grundskolan. En trend vi såg hos de äldre lärarna var att de upplevde att eleverna är mindre motiverade nu än tidigare. Den vanligaste förklaringen från lärarna var att eleverna har mycket att göra på fritiden, vilket de menar kan inverka negativt på skolarbetet. Något som också framkommit i intervjuerna är hur elever sällan inser behovet av att lära sig saker, vilket sänker motivationen. Vi har sett hur olika teoretiker ser på motivationsskapandet, och lyft fram resonemang om viljan att förstå sina elever och vikten av lärarens förväntningar kopplat till elevers prestationer. Genom ett bra bemötande, så kan sedan en god relation skapas som möjliggör för eleven att utvecklas och känna tillfredställelsen av att nå sina uppsatta mål.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Fransson, Sofie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Andersson, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Betydelsen av ledares kommunikativa förmåga: En studie av ledares och medarbetares uppfattningar gällande ledarnas kommunikation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till varför vi valde att undersöka ledares kommunikation är att vi fått uppfattningen att kommunikationen på arbetsplatsen är en avgörande faktor för att organisationen ska fungera tillfredställande. Syftet med denna uppsats är att belysa, beskriva och förstå eventuella likheter eller skillnader mellan de intervjuade medarbetarnas och ledarnas uppfattningar vad gäller ledarnas kommunikation på ett mellanstort IT-företag. Genom tio stycken kvalitativa intervjuer har det empiriska materialet samlats in. Det är fyra ledare och sex medarbetare som har intervjuats. För att få ut bästa resultat av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet har bearbetats utifrån fyra kategorier; öppenhet och ärlighet, tydlighet och information, ledarnas fysiska beteende och intresse från ledarna. Överlag har det visat sig att medarbetarna och ledarna anser att Företagets ledare kommunicerar öppet och vill ha en ärlig dialog. Det finns dock några uppfattningar som skiljer sig och detta är att ledarnas fysiska beteende visar att de inte har tid att samtala med medarbetarna. Detta gör att medarbetarna inte alltid framför sina synpunkter och åsikter. Det tror vi kan leda till att idéer gällande organisationens utveckling uteblir. Ledarna tar sig inte tid att samtala med sina medarbetare i den vardagliga kommunikationen. Medarbetarna önskar också mer feedback på sitt arbete från ledarna. Insynen i Företaget anser båda parter är god vilket gör att medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet. Dock anser medarbetarna att informationen skulle kunna framföras på ett bättre sätt då den ibland är tråkig och enformig. Ledarna är medvetna om medarbetarnas åsikter. Alla intervjupersoner är öppna för en utveckling och förbättring av ledarnas kommunikation inom organisationen.

  Nyckelord: Kommunikation, ledarskap, organisation, kommunikativt ledarskap, feedback.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 196.
  Franzén Ekendahl, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Självförtroende och motivation: Hur gymnasieelever upplever förhållandet mellan sitt eget självförtroende och motivationen till skolarbetet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är dels att analysera hur gymnasieelever upplever förhållandet mellan sitt eget självförtroende och motivationen till skolarbetet, dels att ta reda på hur de anser att skolans personal ska arbeta för att stärka elevernas självförtroende. Ett antal intervjuer har genomförts med tolv elever på två olika gymnasieprogram, det individuella och det naturvetenskapliga.

  Det som har framkommit av undersökningen är att elevers självförtroende och motivation till skolarbetet är mycket beroende av kamraternas inställning. Om de närmaste kamraterna struntar i att arbeta, smittar det lätt av sig på eleven som faller in i samma mönster. Om kamraterna lägger ner mycket arbete, kan det antingen sporra till ytterligare prestationer för övriga klasskamrater eller göra att de inte orkar hålla samma takt. Hur lärarna bemöter och ger respons till eleverna i dessa situationer är av stor vikt för både deras självförtroende och motivation. I denna studie har det visat sig att eleverna från det naturvetenskapliga programmet är i större behov av lärarens bekräftelse än eleverna på det individuella programmet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197.
  Franzén, Mari
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fredriksson, Monika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns uppmärksamhet: En studie om relationen mellan den pedagogiska miljön och barns uppmärksamhet i förskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att belysa relationen mellan den pedagogiska miljön och barns uppmärksamhet i förskolan. I vår uppsats har vi velat ta reda på hur pedagoger i förskolan genom sitt arbetssätt och sina arbetsmetoder, kan öka möjligheterna för barn att behålla uppmärksamheten samt vilken roll den pedagogiska miljön har för barns uppmärksamhet. Vi har tittat på vad litteraturen säger om detta.

  Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, där vi använt intervjuer, har vi fått fram ett resultat om pedagogernas arbetssätt och den pedagogiska miljön i praktiken. Det resultat vi fick fram visar att pedagogerna betonar relationen och det positiva mötet med barnet som mycket viktigt. En grundläggande metod som majoriteten använder är att dela in barnen i mindre grupper. Dessa små grupper menar många är en förutsättning för att kunna utgå från barnens intressen och behov. Pedagogerna anser också att en tydlig struktur med fasta regler och rutiner underlättar för barn att behålla uppmärksamheten. Flera pedagoger gör ändringar i den fysiska miljön genom att möblera om och strukturera upp materialet för att därmed skapa lugnare miljöer och på så sätt ge barnen bättre förutsättningar att leka

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Fredriksson, Annette
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Samuelsson, Annika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Utvecklingssamtal i förskolan: ett pedagogiskt verktyg eller något man bara har?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dialogs in pre-school-a pedagogically tool or something one only has?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT
 • 199.
  Fredriksson, Lisa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Friluftsliv i undervisningen: En studie om hur lärare inom idrott och hälsa förhåller sig till friluftsliv i undervisningen för grundskolans senare år.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Friluftsliv kan utgöra allt ifrån att sitta intill solväggen en dag i maj till att åka vattenskidor. Lärare har ett samhällsuppdrag att i sin undervisning följa styrdokumenten och överföra dessa till realitet i undervisningen.

   

  Examensarbetet syftar till att undersöka hur idrott och hälsa lärare uppfattar friluftsliv i undervisningen. Studien belyser lärarnas attityder till området friluftsliv samt beskriver hur deras undervisning är utformad. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod som utgöres av 5 intervjuer med verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år. Intervjumaterialet har analyserats och diskuterats utifrån studiens syfte och frågeställningar.

   

  Resultatet av studien visar att friluftsliv är en självklar del av ämnet idrott och hälsa enligt samtliga intervjuade lärare. Attityderna till friluftsliv tenderar dock att skifta och undervisningens utformning ser olika ut. Alla lärare finner både ett flertal vinster och hinder med friluftsliv i undervisningen och upplever att förutsättningarna för att bedriva friluftsliv har förändrats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Frick, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Sabattini, Helena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Musik, gemenskap eller utanförskap?: Några 11-åringars upplevelser av olika musiksammanhang2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musik har under alla tider fascinerat och upprört människor och fört personer både till himmelriken och mörkare platser. Musik kan påverka och binda samman människor, utveckla gemenskap och samhörighet, men kan musik även skapa ensamhet och utanförskap?

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några 11 - åringar upplever gemenskap och utanförskap i olika musiksammanhang och hur dessa upplevelser kan komma till uttryck.

  I undersökningen används en kvalitativ forskningsmetod där barnintervjuer och föräldraenkäter genomförts. Avsikten är att genom intervjuer, som baseras på det öppna samtalet med vissa förutbestämda frågor, få ta del av barnens livsvärld och undersöka vad som kan påverka ett barn i olika musiksammanhang.

  Resultatet visar att barnen i undersökningen upplever gemenskap genom musik, exempelvis genom konserter, att sjunga i kör, spela i rockband, att samtala om eller skicka musik till varandra. Dock visar resultatet att några av barnen har upplevt utanförskap på grund av sin musiksmak, eller i situationer där man inte fått dela sina kompisars upplevelser och därmed inte kan ”vara med i snacket”.

  Nyckelord: musik, gemenskap, utanförskap, barn, upplevelser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf