lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Berntsson, Josefin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barnboken i förskolan: En kritisk granskning av barnbokens popularitet i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie som genom ett normkritiskt perspektiv tittar på barnbokens plats som material i förskolan. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för varför barnboken är ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel i förskolan och vilka antaganden som ligger till grund för detta. Undersökningen utfördes genom intervjuer med sju pedagoger och fokus för intervjufrågorna var antaganden kring barnböcker och deras användning samt antaganden kring andra sagoberättarformer. Resultatet visade att barnboksanvändandet blivit en norm för förskolor och att detta kan ha att göra med varför de flesta pedagoger jag intervjuade var skeptiska till andra former, då främst tekniska så som film, dator och iPad.

  Download full text (pdf)
  Barnboken i förskolan
 • 152.
  Bertilsson, Alexandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Stamming, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samlek i utemiljön?: Förskolebarnets lek i utemiljön ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt förskolans uppdrag ska verksamheten arbeta för att motverka traditionella könsmönstren. För att förskolan ska lyckas med detta krävs det att pedagogerna arbetar genusmedvetet både i inomhusmiljön och i utomhusmiljön. Barnen lär sig av den kultur och det samhälle de växer upp i vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Majoriteten av tidigare forskning som har inriktat sig på genus inom förskolan har fokuserat på barns lek i inomhusmiljön. Därför är det intressant och relevant för förskoleyrket med ökad kunskap om barnens lek utomhus ur ett genusperspektiv.

   

  Syftet med vårt arbete var att undersöka barnens lek på fyra förskolor ur ett genusperspektiv samt att kartlägga hur pedagogerna arbetar med genus under den fria leken utomhus. För att få svar på det har vi använt oss av de kvalitativa metoderna intervju och observation.  Resultatet av undersökningen visade att det finns både likheter och skillnader i barnens lek. En av faktorerna som påverkar leken kan vara genus, andra faktorer kan vara ålder, mognad eller intresse. De yngre barnen var mer benägna att leka över könsgränserna än de äldre. När det gällde de femåriga flickorna valde de ofta att leka i mindre grupper och med barn av samma kön. I skogen framkom inga tydliga genusskillnader i barnens lek. Pedagogerna på de fyra förskolorna var oeniga gällande hur de arbetar med genus. Majoriteten av dem framhöll att de tyvärr ser sig som vakter under utevistelsen men att de önskade att de kunde vara mer aktiva. En av pedagogerna poängterade att det viktigaste är förhållningssättet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Betzholtz, Mirja
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rights and Ethnicity 2011Conference paper (Refereed)
 • 154.
  Billström, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gladh, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ordning och reda i klassen?: Pedagogers uppfattningar om och strategier för att bemöta elever i förskoleklass - år 3 med störande beteende.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Det finns mycket forskning om barns olika beteenden och vilka orsaker som kan ligga till grund för dessa - Vi har lagt fokus på de barn i förskolklass – år e (sex till nio år) som på olika sätt uppvisar sociala svårigheter vilket kan innebära att de har svårt att anpassa sig till skolans normer och regler. Att det är viktigt att undervisningen anpassas till varje enskild individ syns tydligt i den litteratur som vi har fördjupat oss i. Vår studie visar däremot på att vekligheten inte ser så ut då pedagoger enligt vår tolkning anser att barnen ska anpassa sig till den undervisning som bedrivs och att det finns en tydlig norm för hur ett barns ska betet sig och hur en undervisning bör bedrivas. Det är barnens beteenden som bör förändras och ingen av de intervjuade pedagogerna nämner att det kan vara undervisningsmetoden eller miljön som gör att dessa barn upplevs störa undervisningen. Resultatanalysen visar dock på att det är en pedagog som avviker i sina svar och som vid flera tillfällen påpekar att man måst se till det enskilda barnets behov oh förutsättningar.

  Det finns ingen ”mirakelmetod” för att bemöta dessa barn. Vi har tagit del av den litteratur som berör strategier för att träna den sociala och emotionella förmågan samt intervjuat pedagoger och tagit del av de erfarenheter de intervjuade pedagogerna har bidragit med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 155.
  Binka, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linghager, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Familjens betydelse under institutionsbehandlingen - en jämförelse mellan institutioner i Sverige och Polen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156. Bjartmar, Lisa
  et al.
  Alkhori, Liza
  Ruud, Johan
  Mohammed, Abdul K. H.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Karolinska Institutet.
  Marcusson, Jan
  Hallbeck, Martin
  Long-term treatment with antidepressants, but not environmental stimulation, induces expression of NP2 mRNA in hippocampus and medial habenula.2010In: Brain Research, ISSN 0006-8993, E-ISSN 1872-6240, Vol. 1328, p. 25-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In experimental settings, antidepressant treatment as well as a stimulating environment has a positive influence on cognition and hippocampal plasticity. One putative mediator of this process is Neuronal Pentraxin 2 (NP2, Narp), known to mediate clustering of glutamatergic AMPA receptors at synapses, and demonstrated to play a role in activity-dependent synaptogenesis and synaptic plasticity. This study demonstrates that NP2 mRNA is robustly expressed in all hippocampal subregions and the medial habenula (MHb), both regions implicated in cognitive functions. Furthermore, NP2 mRNA expression is upregulated in the hippocampal subregions as well as in the MHb after long-term treatment with different antidepressant drugs regardless of monoaminergic profile, suggesting NP2 as a common mode of action of different antidepressant drugs. This effect occurs at the time frame where clinical response is normally achieved. In contrast, neither environmental enrichment nor deprivation has any influence on long-term NP2 mRNA expression. These findings support an involvement of NP2 in the pathway of antidepressant-induced plasticity, but not EE-induced plasticity; that NP2 might constitute a common link for the action of different types of antidepressant drugs and that the MHb could be a putative region for further studies of NP2.

 • 157.
  Bjelling, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindegård, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Predicerar Work Locus of Control och anställningslängd arbetstillfredsställelse?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Job satisfaction is an important concept nowadays considering people spend so much time at work. It is hard to define and it is very complex but can be seen as individuals view on values at work. Locke (1976) describes it as conditions and experiences while Kaufmann and Kaufmann (2005) describe it as an interaction between feelings and expectations among the employees. There are aspects that can link to how pleased an employee is with his work and workplace. In the following study, the relation is elucidated between Work Locus of Control and job satisfaction and between length of service and job satisfaction. Work Locus of Control means that individuals with internal WLoC consider themselves as individuals who need to control events and different situations that happen at their jobs. The ones with external WLoC put the responsibilities for different situations in extraneous circumstances (Spector, 1982). In the survey it was revealed that WLoC along with length of service significantly predicts the degree of job satisfaction (R2= ,430 , p< ,0005). The variables were examined separately and showed that WLoC significantly predict the degree of job satisfaction (R2= ,418 , p< ,0005), although length of service did not (p= ,282). Explanations to the results were discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Bjerkander, Emmie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lojalitet till arbetsplatsen: Skillnader mellan generation Y och generation babyboomer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om lojaliteten till arbetsplatsen skilde sig åt mellan generation Y och generation babyboomer. Utgångspunkten för lojalitet var Meyer och Herscovitchs (2001) teori där lojalitet delas in i tre lojalitetsdimensionerna affektiv, pågående och normativ lojalitet. Med bakgrund i teorin skapades hypoteserna att (1) det finns en skillnad i lojalitet till arbetsgivaren mellan generation Y och generation babyboomer, att (2) det finns en skillnad i affektiv lojalitet mellan generation Y och generation babyboomer, att (3) det finns en skillnad i pågående lojalitet mellan generation Y och generation babyboomer och att (4) det finns en skillnad i normativ lojalitet mellan generation Y och generation babyboomer. Data i form av enkäter samlades in av 61 arbetstagare (genration Y, N=30, generation babyboomer, N=31) och tre intervjuer genomfördes. För att jämför grupperna användes ANOVA. Resultatet visade att ingen signifikant skillnad mellan generationerna kunde påvisas när det gällde lojalitet till arbetsgivaren, pågående lojalitet och normativ lojalitet. Signifikant skillnad kunde bekräftas för hypotesen angående skillnad i affektiv lojalitet mellan generationerna. Slutsatserna för studien visade att andra faktorer som attityder och förväntningar på arbetet kan påverka lojalitet mer än den teoretiska utgångspunkten för studien.

  Download full text (pdf)
  Lojalitet till arbetsplatsen
 • 159.
  Bjerke, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Skolans ansvar på vägen mot enhållbar framtid.: Upplevda brister och dilemman i undervisningen för hållbarutveckling.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien tar upp arbetet med undervisningen för hållbar utveckling bland lärareverksamma i årskurs 1-6. Material till studien har fåtts fram genom kvalitativa intervjuermed lärare som arbetar inom den nämnda kategorin. Syftet med arbetet är att få eninblick i vad lärare lägger för värderingar i begreppet hållbar utveckling och hur arbetetmed hållbar utveckling ser ut i klassrummen och skolorna de intervjuade lärarna arbetarpå. Studien berör även dilemman och brister som upplevs kring arbetet för hållbarutveckling. Det som framkommer i intervjuerna ställs sedan mot vad den tidigareforskningen, skolans styrdokument och policydokument säger. Resultatet visar att lärareanser att begreppet hållbar utveckling är diffust och komplext. Det visar också att detfinns en vilja hos de intervjuade att integrera hållbar utveckling i sin undervisning, menpå grund av dålig kunskap i ämnet, eller rädsla för att ta upp kontroversiella ämnen iklassrummet, blir undervisningen för hållbar utveckling bristfällig. Det blir också tydligtatt ett personligt intresse och engagemang hos läraren är av vikt för att en integrering avhållbar utveckling ska ske i undervisningen. I den slutliga diskussionen funderar jagkring vad som behöver förbättras för att det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling skafåettmerholistisktperspektivivårasvenskaskolor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogisk dokumentation – ett bedömningsverktyg2011In: Förskoletidningen, Vol. 36, no 6, p. 16-20Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 161.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik2012Conference paper (Other academic)
 • 162.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik2012Conference paper (Other academic)
 • 163.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Teacher’s views of preschool children in relation to pedagogical documentation2012Conference paper (Refereed)
 • 164.
  Bjällebo, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samhällskunskapslärares framställning av Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010.: En undersökning av samhällskunskapslärares demokratiundervisning och framställning av Sverigedemokraterna på lektionerna inför skolvalet 2010.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur samhällskunskapslärare framställt Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010, sett utifrån skolans demokratiuppdrag och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. För att uppnå arbetets syfte intervjuades fem samhällskunskapslärare som undervisar på gymnasiet. Lärarnas definition av demokratiundervisning, deras undervisning i demokrati samt deras behandling av Sverigedemokraterna har undersökts. Resultaten från intervjuerna analyseras med hjälp av skolans styrdokument, teoretiska utgångspunkter i skolans demokratiuppdrag och tidigare forskning om hur Sverigedemokraterna behandlats i skolan. Slutsatser som dragits i arbetet består i att lärarna definierar demokratiundervisning olika. Lärarna är kompetenta i sin demokratiundervisning och det demokratiska förhållningssättet upprätthålls av respondenterna men det saknas reflektioner över detta förhållningssätts inflytande. Det påtalas även en avsaknad av detta förhållningssätt hos kollegor, i form av "vardagsrasism", vilket talar för en segregation mellan olika lärares demokratiska förhållningssätt. Sverigedemokraternas framställning i undervisning och på skolan i sin helhet varierar och resultaten befäster att lärarens kunskap inom området stärker lärarens professionella identitet och blir en styrka inför förmedlingen till eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 165.
  Björkman, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bildlärares bedömning av elevarbeten: En kvalitativ studie baserad på fyra lärarintervjuer med kompletterande observationer2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 166.
  Björn, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Frithiof, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att nå fram: Informerat samtycke från personer med kognitiv funktionsnedsättning2011In: Etiska  dilemman i kvalitativ forskning. Workshop i Umeå, 16-17 juni, 2011Conference paper (Other academic)
 • 167.
  Björn Milrad, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Funktionsmöjligheter inom högre utbildning2011In: Handikappforskningens dag. Forskning om funktionsmöjligheter, 22 november, HAREC, Växjö, 2011Conference paper (Other academic)
 • 168.
  Björn Milrad, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The emphasis on higher education (HE) in today’s knowledge society has increasedthe amount of students enrolled in universities in Sweden. Two percentof these students are people with disabilities, of whom more than half are studentswith dyslexia. Dyslexia is a disability that involves difficulty with writtentext which is the essence of HE. The disability affects these students’ readingand my assumption was therefore that their possibility to complete their educationon an equal footing with their peers was limited.The overall aim of this thesis is to illuminate the prerequisites for participationfor Swedish students with dyslexia in higher education, and to analyse if support,and information about support, offered by higher-education institutionsare accessible to them. Due to lack of previous research, this is a descriptivestudy using the theoretical framework of cultural-historical activity theory(CHAT), a theory that can be summarized in five principles: an activity systemis the unit of analysis, it has historicity, multi-voicedness, it views contradictionsas sources of change, and it has the potential for expansive transformation.To orient myself within the large field of HE and dyslexia, the following questionshave guided my work: What HE measures are taken to ensure accessibilityand participation for Swedish students with dyslexia? What tensions, as definedwithin CHAT, may be found in the HE activities in relation to studentswith dyslexia? How do students with dyslexia regard the support offered? Inorder to answer these questions, I have listened to some of the voices withinHE, by collecting data through a questionnaire sent to all coordinators for studentswith disabilities; by having focus group interviews with university teachers,as well as having individual interviews with students with dyslexia. Thedata were collected and analysed within a CHAT activity system, which depictedHE activities by coordinators and teachers in relation to students withdyslexia. The graph was used in the final discussion to formulate some ideas forexpansive transformation.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Full text)
  Download (pdf)
  Errata List
  Download (pdf)
  Errata p 86-87
 • 169.
  Björn Milrad, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Students with Reading and Writing difficulties and Their Possibility for Participation in Higher Education in Sweden2012In: ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All: Network: 22. Research in Higher Education, 2012Conference paper (Refereed)
 • 170.
  Bladström, Linus
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hur nådde jag elitnivå?: En karriärbeskrivning av svenska ishockeyspelare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  How I reached the elite level?

  The beginning of the study will touch on areas such as child development and talent concept that I believe are important aspects to know about in order to conduct the study. The purpose of this study was to find out how Swedish ice hockey players describe that they took the step to establish itself at the elite level. The results section will tell the players themselves in the various categories of how their careers have been like, how they've trained and what support they had from his family. For the players' development, the environment has played a very important role and the family has been very supportive. They have all gone hockey school where the training focused and become more purposeful.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 171.
  Blom, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samvaron bland flickor och pojkar i en förskoleklass - ur ett grupperspektiv2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Blomkvist, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fotisättningens betydelse för löparens rörelsemönster: En jämförelse mellan häl-till-tålöpnging och framfotalöpning hos vana löpare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Blomquist, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jörneklint Finvåg, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns olikheter: Personals syn på normer och värden i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på pedagogerna tankar kring normalitet, barns olikheter samt normer och värden.

  I bakgrunden beskrivs det sociokulturella perspektivet, normalitet och förskolan som normaliseringspraktik. Vidare beskrivs normkritiskt perspektiv lite kort.

  Studien är gjord på två mindre orter på smålands ostkust och sammanlagt har åtta personal med olika profession intervjuats.

  Resultatet visar att den tillfrågade personalen på de två förskolorna menade att en central fråga på förskolan när det gällde normer och värden var alla barns lika värde och att alla hade rätt att vara den de är. Istället för att kritisera barnen för deras tillkortakommanden skulle barnen lyftas och få sina företräden uppmärksammade. Läroplanens och likabehandlingsplanens betydelse var tydlig. Vidare menade personalen att normbegreppet och vad som kan tolkas som normalt var något som kunde problematisera deras arbete och deras inställning till barnen. Eftersom alla är olika kan man använda barnens olikheter i verksamheten på ett positivt sätt. Dessa olikheter var berikande för verksamheten. För att förenkla arbetet kring barns olikheter, normer och värden användes olika arbetsmaterial. Att arbeta kring frågor som empati och att alla har samma värde ansågs mycket betydelsefullt. De flesta av personalen uppgav att de hade ett normkritiskt förhållningssätt. Däremot tyckte samtliga att begreppet normkritik var svårt att definiera.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Blomqvist, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  På jakt efter gyllene generationer: En kvalitativ studie om hur Smålands fotbollförbund arbetar med talangidentifikation och talangutveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur Småland fotbollsdistriktsförbund arbetar och organiserar talangverksamheten för pojkar i Småland, samt att söka klarhet i hur fotbollsinstruktörers tidigare erfarenheter och definitioner av vad som är en bra eller mindre bra fotbollsspelare påverkar deras syn på talangidentifikation och talangutveckling.

   

  Sex semi-strukturerade intervjuer har gjorts med personer på alla de nivåer som finns i förbundet. Resultatet visar att talangprocessen fungerar som en pyramidmodell där chanserna att bli involverad i denna har ökat i och med de förändringar som gjorts under tid. Sett till hur de ser på begreppet talangidentifikation visar studiens resultat på att det handlar om hur respondenterna ser på sin omgivning, vad de anser vara bra sett utifrån deras tankar om vad som krävs för att bli en elitfotbollsspelare. Vad gäller deras syn på talangutveckling visar resultaten på att det handlar om att stötta spelarna samt hjälpa dem hitta de bästa miljöerna att utvecklas i. Enligt respondenterna är styrkan med förbundet att man har en samsyn vid olika urvalssituationer. Svagheterna är enligt respondenterna att nivån på klubblagstränare och instruktörer runt om i distriktet är för låg sett till hur mycket av spelarnas utveckling som sker där.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Blomqvist, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Holm, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Perspektiv på högläsning i förskola och skola2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur och varför pedagoger arbetar med högläsning i förskolan och upp till skolår tre. Vi ville även se hur personer med olika kompetenser såg på högläsning. Vi valde att samla in information om ämnet genom åtta semistrukturerade intervjuer där två förskollärare, två lärare, en speciallärare, en föreläsare, en bibliotekarie och en forskare medverkade. Samtliga nu aktiva pedagoger arbetar med högläsning men i olika stor utsträckning. Bland våra informanter finns en spridning på hur de arbetar med högläsning på det sätt de gör och varför. Informanterna ser högläsningen som betydelsefull och strävar efter att göra den intressant för barnen.

  Download full text (pdf)
  Perspektiv på högläsning i förskola och skola
 • 176.
  Blomqvist, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ohlsson, Patricia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Matematiksamling i förskolan: En studie om nio barns matematiska begrepp och förståelse inom matematik2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka femåringars tillägnande av matematikinnehåll i två olika matemaiksamlingar. I den första matematiksamlingen fick barnen räkna föremål som fanns i matteburkar som illustrerade antalen noll till tio. I den andra matematiksamlingen sorterade barnen med hjälp av logiska block, vilket är olika geomertiska former. Studiens metod var kvalitativ och genomfördes med observationer och intervjuer. Observationerna videoobserverades även och intervjuerna gjordes individuellt med barnen efter att de deltagit i matematiksamlingarna. I resultatet fann vi att barnen använde både talspråk och matematiska begrepp när de förklarade vad sortering innebär och när de benämnde de geometriska formerna. En av slutsatserna blev att barnens förutsättningar för att lösa räkneuppgifterna var att de behärskade räkneramsan, vilket alla barn i matematiksamlingen gjorde. Barnens tidigare erfarenheter som de hade innan matematiksamlingen påverkade hur barnen kunde lösa uppgifterna.

  Download full text (pdf)
  Matematiksamling i förskolan
 • 177.
  Blomster, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Unga fotbollsspelaresrörelsekontroll, mätt med The Matrix Movement and Performance screen, före och efter 11 veckorsträningsintervention.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Evidence exists that training focused on neuromuscular control, strength and awareness is effective in reducing the number of injuries in the lower extremity of soccer players. Deficits in movement control might predispose to pain, dysfunction and injury and be a cause of re-injury. Objective: To investigate movement control, with extra emphasis on low back, pelvis and hip region, in young male soccer players before and after a training intervention in eleven weeks. Method: Twenty young elite soccer players entered the study. The screening tool The Matrix Movement and Performance Screen (MPS) was used to  measure the players' movement control before and after a training intervention of 11 weeks. MPS identifies the site and direction of uncontrolled movement and whether it´s related to low or high load. The training was based on the test results at baseline and focused on specific motor control training of the low back, pelvis, hip and upper back during low and high load and was conducted in the form of circuit training supervised by the test leader and home exercises. Results: There was a significant improvement for the MPS total scores and for high risk areas concerning movement control at low and high load respectively after the intervention. A pattern of uncontrolled movements in the lumbo-pelvic region and hip were seen at test occasion one of the players and an overall improvement of the same parameters were seen in test occasion two. Conclusion: A training intervention for 11 weeks, based on the test results from The Matrix Movement and Performance Screen, improved the players´ movement control significantly.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Blomstrand, Helén
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  KLOCKAN BARA GÅR - DET MÅSTE FINNAS NÅ´T ANNAT.: brukarnas berättelse om Sjöliden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Boaventura Martins, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Krasniqi, Albulena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den mångkulturella skolan: En studie om hur pedagoger bemöter mångfalden2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har som syfte att ta reda på hur en mångkulturell skola bemöter mångfalden samt studera hur pedagogerna tar tillvara på den mångfald som råder. Det här ämnet ses som aktuellt då många skolor idag har en mångfald. För att kunna skapa oss en bild över hur pedagogerna ser på den mångkulturella skolan har vi även valt att ta reda på deras syn på skolan samt hur dem ser på begreppet mångfald. Dessa frågor bör ställas för att kunna ta reda på hur skolan sedan bemöter mångfalden och om pedagogerna tar tillvara på den mångfald som råder. Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är i form intervjuer. Vi har intervjuat sex pedagoger som arbetar på en mångkulturell skola för att få svar på våra frågeställningar. Intervjuerna har sedan transkriberats och med hjälp av transkriberingen har ett resultat kunnat genomföras. Resultat visar att pedagogerna är medvetna om den mångfald som råder i deras skola men dem tycker inte att dem främjar mångfalden i den mån som dem skulle kunna göra. 

  Download full text (pdf)
  Den mångkulturella skolan
 • 180.
  Bojent, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Se, höra, göra och känna - en studie om sinnenas betydelse för inlärning av ord2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur mycket ett arbete med olika lärstilar/sinnesmodaliteter kan påverka ordinlärningen. Det som har undersökts är om det skiljer mycket på hur många ord elever kommer ihåg när de arbetar med olika lärstilar. Ett annat syfte var att undersöka hur medvetna eleverna är om hur de bäst lär sig ord.

     Metoden som användes var kvalitativ och gick ut på att en undervisningsgrupp i tyska fyllde i en enkät om hur de trodde att de lär sig ord bäst. Sedan undervisades eleverna i gruppen utifrån de fyra sinnesmodaliteterna auditiv, visuell, taktil och kinestetisk, för att till sist genomföra ett skriftligt test på orden.

     Resultatet visar att det skiljde upp till sex ord (av 20) mellan elevernas bästa och sämsta resultat på varje lärstil samt att eleverna inte var medvetna om vilken lärstil som passar dem bäst.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 181.
  Bojic, Danijela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Preteni, Fitore
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Drömmer sig bort och tittar på ingenting”: - Hur kan lärare upptäcka elever med koncentrationssvårigheter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att ge en fördjupad förståelse för hur vi som pedagoger kan upptäcka och hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter i skolan. Ett annat syfte är att ge en beredskap inom ämnesområdet eftersom våra erfarenheter visar på att koncentrationssvårigheter förekommer i skolan. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat sju pedagoger. Den teoretiska anknytningen fungerar som en bakgrund i studien som lyft fram i resultatet. I diskussionsdelen diskuterar vi fram utifrån empiri och litteratur hur man kan upptäcka och hjälpa elever med koncentrationssvårigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Boldeman, Cecilia
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Dal, Henrik
  Karolinska Institutet.
  Cosco, Nilda
  North Carolina State University.
  Moore, Robin
  North Carolina State University.
  Bieber, Brad
  North Karolina State University.
  Blennow, Margaretha
  Södersjukhuset.
  Pagels, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Raustorp, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Söderström, Margareta
  Köpenhamns Universitet.
  Wester, Ulf
  Statens Strålskyddsinstitut.
  Mårtensson, Fredrika
  SLU.
  Preschool outdoor play environment may combine promotion of childrens physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina: Les aires de jeux extérieures en école maternelle peuvent associer promotion de l´activité physique et protection solaire. Noveaux arguments de Suéde du Sud et de Caroline Nord2011In: Science & sports, ISSN 0765-1597, E-ISSN 1778-4131, Vol. 26, no 2, p. 72-82Article in journal (Refereed)
 • 183.
  Boldizs, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lilja, Mattias
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den Segrörliga Utbildningen: Lärarutbildningens kvalitet vid Växjö Universitet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is a quick look at the overall quality of the teaching program at Växjö University and how the program is viewed by the students, future teachers, who attend it. This work aims to deduce how Växjö University uses it's resources to improve the overall quality of the teaching program.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 184.
  Bolin Johansson, Peggy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Larsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "... ett barn behöver alla metoder": Lärares upplevelse av och inställning till metoder och hjälpmedel i läs- och skrivinlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ta del av verksamma lärares upplevelse av arbetet med LTG-metoden, ljudmetoden samt metoden att skriva sig till läsning. Likaså är studiens syfte att kartlägga lärares inställning till olika hjälpmedel som finns att använda i läs- och skrivinlärningen såsom läromedel, elevproducerat material, skön- och facklitteratur, medier, populärkultur och IKT. Vi intervjuade sex lärare verksamma i årskurs ett till tre för att ta del av deras tankar och upplevelser.

  Intervjuerna visade att alla lärare använder sig av samtliga läs- och skrivmetoder och tycker att de bör gå hand i hand för att eleverna ska får bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och skriva och känna glädje inför skriftspråket. Som en röd tråd genom samtliga metoder nämns den glädje som vissa delmoment i metoderna ger inför skrivandet och läsandet. Även lärarens betydelse är genomgående; är inte läraren positiv och engagerande sker inget lärande oavsett metod. Gällande hjälpmedlen i lärandet används läseboken, skönlitteraturen och facklitteraturen och det egna producerandet i stor utsträckning. Datorn används delvis till eget skrivande och Internet för faktasökande men tyvärr finns det för få datorer för att kunna använda det i större utsträckning. Populärkulturen, medier såsom TV, spelfilm och mobiltelefon liksom leksakskataloger används nästintill inte alls.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Boman, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jumme, Catrine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vill du ha hjälp?: Den pedagogiska utmaningen i bemötandet av flickor och pojkar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att få syn på hur pedagoger bemöter pojkar respektive flickor i tambursituationen, sett ur ett genusperspektiv. Då jämställdhets- och genusfrågor är något som ligger i tiden och genomsyrar även samhällets syn på kvinnor respektive män, fann vi det intressant att forska vidare inom detta ämne. För att få möjlighet att ta reda på detta observerade vi pedagogers bemötande av pojkar respektive flickor i just tambursituationen på en förskola som består av sex avdelningar. För att få en så sanningsenlig bild som möjligt valde vi att både utgå från ett observationsschema samt att videofilma observationerna. Vi valde att genomföra en hermeneutisk studie, som innebär att människors avsikter och intentioner kan yttra sig både i språket och olika handlingar, som sedan kan tolkas och förstås. Något våra observationer visat är att pedagogerna bemötte pojkar respektive flickor relativt lika när det gällde tonfall och beröm. Däremot skiljde sig bemötandet mer åt beroende på barnens ålder. Vi kunde även se att flickorna först fick frågan om de ville ha hjälp av pedagogerna medan de till pojkarna gick fram och hjälpte dem utan att fråga. Sett ur ett genusperspektiv, var det vid vissa tillfällen orden pedagogerna använde sig av i samtalen med barnen, som antydde på det ”flickiga” eller ”pojkiga”. Observationsschemat visade att det var flickorna som fick mest hjälp av pedagogerna samt var de som bad om hjälp flest gånger.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 186.
  Bondesson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Kristin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  BAKOM LÅSTA DÖRRAR: Behandlares erfarenheter av arbete med ungdomar omhändertagna enligt LVU2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa och analysera vad behandlare har för erfarenheter av arbete med ungdomar som blivit omhändertagna enligt LVU. För att besvara frågeställningen har semistrukterade intervjuer genomförts på olika SiS-institutioner. Intervjuerna har tolkats utifrån ett hermeneutiskt synsätt och kvalitativ metod. Resultatet beskriver vilka behandlingsmetoder som används i arbetet med ungdomarna för att minska risken för återfall. Vidare presenteras tecken och mönster som kan leda till ett återfall samt behandlarnas bemötande. Slutsatsen visar att studiens syfte har uppnåtts genom att ny kunskap har presenterats. Kunskap har tillkommit angående hur stor betydelse behandling och bemötande har vid arbete med ungdomar.

 • 187.
  Boosjögård, Anneli
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lärares arbete med de särbegåvade eleverna2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  lärares arbete med de särbegåvade eleverna
 • 188.
  Borgman, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskolebarns meningsskapande genom musik som uttryckssätt: - Ett multimodalt perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på hur barn använder musik som uttryckssätt. Vi har även studerat vilken förståelse och kunskap förskollärare har av att använda musik som uttryckssätt för barns meningsskapande lärprocesser. Genom intervjuer med fem förskollärare samt en universitetsadjunkt har vi tillsammans med teori uppnått ett resultat. Studien har visat att respondenterna ser positivt på multimodalitet och arbetar utifrån detta perspektiv. Det har framkommit att musik som uttryckssätt är viktig i förskolans verksamhet och olika kompetenser kan utvecklas genom detta ämne. Förskollärarna som har intervjuats i denna studie ser positivt på barnens inflytande i verksamheten och ser gärna att deras intressen och idéer blir uppmärksammade. Detta för att barnen ska få möjlighet till att skapa mening och forma kunskapen utifrån sina egna erfarenheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Borhammar, Per-Albin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Brunlöf, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  312 År av Damhandboll: En studie för att främja svensk damhandboll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete belyser tjejer inom handbollens syn på sitt eget idrottande. Vad de anser är viktigt för att de ska trivas med sitt handbollsspelande och för att de ska fortsätta med det. Det framkommer i svensk forskning att mer än hälften av de tjejer som i 13-16 års ålder spelar handboll slutar med den när de når 17-20 års ålder. Detta är något som vi finner intressant och vill med detta examensarbete undersöka vad som enligt de som fortsatt tycker är viktigt för att fortsätta spela handboll. För att undersöka detta genomfördes nio stycken kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt 39 tjejer i 15-25 års ålder. Största delen av forskningen inom området baseras på svar från individer som hoppat av från idrotten. Forskningen har även i många av fallen en annan ingångspunkt, nämligen den varför man slutar med sitt idrottande. Resultatet av detta examensarbete visar att det inte är ett fåtal faktorer som är viktiga utan att det finns ett stort antal. De största och flitigast nämnda är att det sociala i laget/lagen man representerar måste vara av god kvalité, tränaren måste besitta framförallt tre unika egenskaper (social kompetens, kunskap inom området handboll, samt visa ett stort engagemang) och att det är av största vikt att ha en stöttande familj bakom sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Boström, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns lek: - En studie om hur barn i 1-2-års åldern använder sin erfarenhet av styrd lek i den fria leken.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns lek i styrd lek och fri lek är intressant för alla som arbetar med barn eller bara är intresserade av barns utveckling. Leken är de små barnens sätt att upptäcka och utforska sin värld. På förskolan får barn möjlighet till att utveckla alla sina sinnen och med hjälp av pedagoger som fyller på deras lekar får barnen en bra start i sin utveckling. Lek är viktigt.

  Syftet med undersökningen är att förstå hur barnen lär sig och hur de använder sina erfarenheter. Jag har använt mig av kvalitativ metod med observationer som redskap. Metoden bygger på teori och kunskap som kan utvecklas med hjälp av praktiska forskningsresultat. Med observationer har jag kunnat undersöka barnens utveckling och med kameraögat se deras utveckling som kanske annars aldrig blivit upptäckt. Urvalet var fyra barn i ett och tvåårsåldern. Resultatet visar hur viktig leken är för barnens utveckling och att pedagogernas roll på förskolan är en tillgång för barnens lek. I det insamlade materialet framgår det hur barnen utifrån en styrd lek av pedagogen kan ta leken vidare och undersöka, experimentera vidare för att få fler intryck och erfarenheter. Deras sociala samspel växer med leken om de får en bakgrund till den. I barnens värld pågår hela tiden ett lärande både i sitt eget utforskande men även i samspel med andra barn. Pedagogerna kan stötta och vara lyhörda och hjälpa dem i leken med hjälp av styrd lek och redskap som de själva sedan kan föra vidare i sitt lärande.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  Barns lek
 • 191.
  Boström, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Demokrati och politik i skolan: En studie av likheter och skillnader i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolan och gymnasiet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att beskriva och analysera vilka likheter och skillnader som finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolans senare del och gymnasiets samhällskunskap A vad gäller uppnåendemål, undervisning och bedömning. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod där två lärare på grundskolan och två lärare på gymnasiet blev intervjuade. Resultatet visar att det finns flera likheter i planering, undervisningsmetoder, använt material och bedömning mellan grundskolan och gymnasiet i arbetet med demokrati och politik. Lärarna på grundskolan och gymnasiet har en liknande syn på vad eleven bör kunna för att uppnå målen. Studien visar dock att uppnåendemålen uttrycker att det ska råda en progression och en viss repetition av ämnesområdet på gymnasiet. I praktiken förekommer emellertid mer repetition och mindre progression än vad målen föreskriver i samhällskunskap A.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Bourelius, Lasse
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Forsberg, Åsa
  Lund University.
  OER – an international trend with slow development in Sweden2012In: Sciecom Info: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, ISSN 1652-3202, Vol. 8, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Bouyer, Melinda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mitre Johansson, Irma
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Matematiska kompetenser i läroböckernasuppgifter: En granskning av två Matematik A läroböcker2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to study how mathematical competences appear in text books for Mathematics A. The main objective is the six mathematical competences, which Palm et al. (2004) analysed from the national curriculum. These competences are: communication competence, modelling competence, reasoning competence, concept competence, problem solving competence and algorithm competence. To reach the purpose, an analysis of tasks in two Mathematics A text books was conducted.

  The result of the analysis shows that all six mathematical competences are represented in the textbooks, but the concept and algorithm competences appear extensively more in both textbooks (85-95 %) while the other competences appear briefly. The result which also is connected to the curriculum, may result in difficulties not only in developing the competences but also in reaching all curriculum goals by working solely with the textbooks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Brahushi Zhaveli, Labinota
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samverkan mellan landsting och kommun avseende missbruksvård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserade på samverkan inom landstingets beroendeenhet och kommunens socialtjänst missbruksavdelningen. Syftet med studien var att belysa praktikers rfarenheter av samverkan, avseende patienter/klienter med missbruk/beroende problematik.

  Metodvalet var kvalitativa intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten är Danermarks teori om samverkan och tre primära samverkansbegrepp;

  organisation, kunskap och regelverk.

  Resultatet visade att praktiker som deltagit i studien upplever att samverkan inom landsting och kommun fungerar bra och framhåller vissa faktorer som kan underlätta samverkan samt vissa faktorer som kan försvåra samverkan. Faktorer som underlättar samverkan är bland annat en god kommunikation, regelbundna möten. Faktorer som försvårar samverkan är beslutsmandat, organisation och sekretess.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Bram, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jennemyr, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  BTI, en pedagogisk interventionsteknisk metod för barn med autism: En studie kring när en metod initierad av Barnhabiliteringen på uppdrag av föräldrarna går in i förskolans och förskoleklassens verksamhet styrd av läroplaner och skollag2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra hur BTI-metoden används i förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet och sätta det i relation till förskolans och förskoleklassens läroplan och gällande skollag. Syftet är också att få en förståelse för hur en pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ, kan påverka förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Vi har tittat på tidigare studier som gjorts kring användandet av BTI men det finns väldigt lite forskning på det här området. De teoretiska utgångspunkterna består av Skinners teori operant betingning som kommer från behaviorismen och den sätter vi i relation till ett sociokulturellt perspektiv och ett hälsoperspektiv. I analysen problematiserar vi kring de konsekvenser en pedagogisk interventionsteknisk metod kan få för förskolans och förskoleklassens verksamhet med hjälp av dessa teorier och vår empiri. Studien är av kvalitativ art med en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer har valts som forskningsmetod. Vi intervjuade 1 kommunal samordnare, 1 grundskollärare och 6 förskollärare. Resultatet visar på att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar hur användandet av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten. Både hinder och möjligheter för att involvera BTI kopplat till uppdraget och med avseende på alla barn har identifierats på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Intervjuerna gjordes på gruppnivå och organisationsnivå men analyserades utifrån samtliga nivåer d.v.s. individ-, grupp- och organisation.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete 2012-06-29
 • 196.
  Bramfalk, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogers individanpassade arbetssätt för elever med någon form av autismspektrumstörning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 197.
  Brantlind Persson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ledarskap: En studie om vilken ledare elever vill möta i skolvardagen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är den största institutionen i barn och ungdomars liv och därför har man som lärare en fantastisk möjlighet att påverka deras utveckling. För att möjliggöra denna potential krävs dock att utlärning och ledarskap anpassas till grupp och individ. Genom åren har undervisningen gått från monolog till dialog och när nu social samhällsintegration smyger sig längre ner i åldrarna bör detta beaktas av lärarna. Undersökningen gjordes med en kvalitativ metod via gruppintervjuer och enskilt skrivande där eleverna fick svara på frågor kring vilken/vilka ledare de vill möta i skolan. Utefter det emiriska materialet har en litteraturundersökning om vad tidigare forskning säger kring ledarskap gjorts. Resultatet är att eleverna vill bli bemötta av lärare som visar självsäkerhet, är lugna, rättvisa, ser och intresserar sig för varje elev, ger möjlighet till eget ansvar, visar respekt och inte behandlar eleverna som barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 198.
  Braw, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rörelse, rytm och ljud: Förskolepedagogers syn på små barns musikalitet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vad mån de för studien utvalda förskolepedagogerna tillvaratar och utvecklar små barns musikalitet. Med små barn menas ett- och tvååringar vilka inte ännu har ett verbalt utvecklat språk vilket gör att kroppsspråket blir en viktig del för att förstå små barns vilja och behov. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod används i form av gruppintervjuer och observationer där ambitionen var att skapa ett kollegialt samtal mellan förskolepedagogerna för att de skulle kunna bidra med mer tillsammans än vad var och en skulle kunna bidra med. På så sätt kunde en djupare förståelse nås och observationerna bidrog även till denna djupa förståelse. Studien visar på att det finns en förståelse för små barns musikalitet hos förskolepedagogerna vilket bidrar till att deras musikalitet till viss mån tillvaratas och utvecklas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Brodin, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The Relationship between Critical and Creative Thinking in Postgraduate Education2010In: Educating Researchers for the 21st Century, 2010Conference paper (Refereed)
 • 200.
  Brodin, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ohlin, Mats
  Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet.
  Lindén, Jitka
  Institutionen för psykologi.
  Mentorship, Supervision and Their Crossover Developmental Relationships in Postgraduate Education2010In: Educating researchers for the 21st Century, 2010Conference paper (Refereed)
1234567 151 - 200 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf