lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 3791
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Svensson, Helén
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Läs- och skrivinlärning: En jämförande studie av metoder och lärmiljöer i traditionell förskoleklass och I Ur och Skur2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt val av ämne grundar sig på att vi ville undersöka vilka olika arbetssätt inom läs- och skrivinlärning samt lärmiljöer som sexåringarna möter när de börjar i förskoleklass. Då vi tidigare i vår utbildning stött på och intresserat oss för utomhuspedagogiken så ville vi se om arbetssätt med läs- och skrivinlärning eller lärmiljöer skiljer åt mellan traditionell förskoleklass och förskoleklass med I Ur och Skur-inriktning.

  Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med intervjuer och observationer i fyra förskoleklasser, två I Ur och Skur samt två traditionella förskoleklasser.

  Det som framkommit i vår undersökning är att arbetssätten inte skiljer sig åt beroende på om det är en traditionell eller I Ur och Skur-förskoleklass. De skillnader som vi sett beror snarare på lokala arbetsplaner och läraren/lärarna. Däremot är en slutsats att lärandemiljöerna skiljer åt mellan traditionell och I Ur och Skur-förskoleklass. I de traditionella är det mer skollikt och den pedagogiska verksamheten är förlagd inomhus. De vistas utomhus vid raster och vid enstaka tillfällen varje termin. I Ur och Skur däremot förlägger aktiviteter både ute och inne och kan lika gärna tänka sig att ta med materialet ut. Dessutom har förskoleklasserna I Ur och Skur högre personaltäthet som medför att de kan vara ute mera.

 • 152.
  Andersson Sapir, Erika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Cowboys, meat-puppets och razor-girls: Ett genusperspektiv på kroppen i William Gibsons Neuromancer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cyberpunk som litterär genre tar ofta upp teman som berör kroppen och dess förhållande till teknik på olika sätt. I denna uppsats studeras mäns och kvinnors förhållande till sin egen kropp och synen på manliga och kvinnliga kroppar i cyberpunk-romanen Neuromancer av William Gibson, utifrån Yvonne Hirdmans teorier om genus. I analysen av romanen kan man se två huvudsakliga spår utifrån Hirdmans tre formler för förhållandet mellan könen, varav det tydligaste är det som Hirdman kallar jämförelsens formel. Kvinnor ses som impulsstyrda och kroppsliga medan män står för intellektet och en längtan efter att lämna kroppen bakom sig. Eftersom kvinnor ses som kroppsliga, blir det kroppsliga också något kvinnligt och därmed något oönskat för de manliga karaktärerna. I cyberpunken modifierar kvinnor sina kroppar för att kunna stanna kvar i dem, medan män modifierar sina kroppar för att kunna lämna dem.

 • 153.
  Andersson, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Vem är hip-hop?: Om Olof Palme, ortens betydelse och identiet inom svensk raplyrik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

 • 154.
  Andréasson, Louise
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Could you hand me my keys? Can you give me my keys?: Differences between men and women in expressing politeness2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay investigates the relationship between gender and politeness, specifically in the areaof requests. The reason why this topic was chosen is that it is claimed that men and womencommunicate differently and express requests differently. The aim is to identify and clarifythe different manners men and women express politeness with regard to the phrases Canyou…? and Could you…?. A total of 200 occurrences of Can you…? and Could you…? wereselected and analyzed from the Corpus of Contemporary American English (COCA).

  The working hypothesis was that, in accordance with their gender “regulations”,women use Could you much more than men and therefore act more polite. The findings,however, are contradictory and indicate that this was not the case. Men tend to use the morepolite form Could you, and women tend to use the less polite form Can you. Moreover,requests are in some contexts expressed similarly by men and women. Therefore, the generalclaim about women being more polite in their language may not be correct.

 • 155.
  Andrén, Mats
  et al.
  Linköping University.
  Andersson, Annika
  Lund University.
  Håkansson, Gisela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Johansson, Victoria
  Lund University.
  Sayehli, Susan
  Stockholm University.
  Att lära sig språk2013Inngår i: Språket, människan och världen: Människans språk 1-2 / [ed] Victoria Johansson, Gerd Carling, Arthur Holmer, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 73-89Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 156.
  Angel, Alma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Erlandsson, Angelica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter.: Framgångsrika didaktiska kompetenser och undervisningsmetoder2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskningundersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främjaskrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studienbelyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever fårskrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifallen elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter. De huvudbegrepp sombehandlas i denna studie är läs- och skrivsvårigheter, fonologisk medvetenhet,didaktisk kompetens, undervisningsmetoder och stöttning. Metoden som valtstill denna studie är systematisk litteratursökning. Denna metod valdes för attfå tillgång till kvalitativ och kvantitativ forskning inom det valda området.Sökningarna har gjorts i den internationella databasen ERIC och den svenskadatabasen SwePub. Efter urvalsprocessen av sökträffarna i databaserna valdessammanlagt nio publikationer varav fem är internationella och fyra är svenska.Utifrån det sammanställda resultatet av de nio publikationerna har vi funnit tvååterkommande resultat som i denna studie delas in i två kategorier, läraresdidaktiska kompetens vid skrivsvårigheter samt undervisningsmetoder vidskrivsvårigheter. Slutsatsen av resultatet är att lärares didaktiska kompetensatt tidigt se tecken på skrivsvårigheter är lika viktig som att lärare användervarierande undervisningsmetoder. Resultatet visar även vikten av att lärare harkompetens att motivera elever med skrivsvårigheter och främja derasskrivutveckling. Några framgångsrika undervisningsmetoder som presenterasi resultatet är: processkrivning, stöttning och wittingmetoden.

 • 157.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Att läsa självbiografi som fiktion: problem och frågeställningar med utgångspunkt i Simone de Beauvoirs Mémoires d'une jeune fille rangée1999Inngår i: Litteratur och verklighetsförståelse. Idémässiga aspekter av 1900-talets litteratur / [ed] A. Petterson, T. Pettersson, A. Tyberg, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk , 1999, s. 222-229Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 158. Angelfors, Christina
  Den goda och den onda Modern: om kvinnoidentitet i Marie Cardinals författarskap1985Inngår i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, nr 4, s. 249-253Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 159.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Det andra könet fyller femtio år2000Inngår i: Spader Dame. Texter till minne av Anne Marie Wieselgren / [ed] G. Byrman, A. Ringblom, M. Nilsson, Växjö: Växjö universitet , 2000, s. 87-90Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 160.
  Angelfors, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Féminitude et négritude: discours de genre et discours culturel dans l'oeuvre de Calixthe Beyala2010Inngår i: Présence francophone, ISSN 0048-5195, nr 75, s. 32-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how Calixthe Beyala, by using two key concepts, féminitude and négritude, engages in a dialogue with different European or Occidental feminist movements on the one side and the myths and traditions of the African continent on the other side. She adresses, one could say, Simone de Beauvoir's question "What is a woman?", as well as the question asked by the négritude writers, "What is a negro?". The analysis of the opposition between the universal and the particular will show the complexity of the question of identity in Calixthe Beyala's work.

 • 161.
  Angelfors, Christina
  Lunds univetsitet.
  La Double Conscience. La prise de conscience féminine chez Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal1989Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 162. Angelfors, Christina
  La parole paralysée: une lecture du mode de narration dans Les Belles Images de Simone de Beauvoir1991Inngår i: Simone de Beauvoir Studies, Vol. 8, s. 131-136Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 163.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  La transgression de l'identité sexuelle: Simone de Beauvoir vue à travers ses écrits autobiographiques2003Inngår i: Recherches actuelles en langue et littérature francaises à l'Université de Växjö / [ed] C. Angelfors, O. Eriksson, E. Larsson Ringqvist, Växjö: Växjö universitet , 2003, s. 13-24Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 164.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Mémoires d'une jeune fille rangée: autobiographie ou fiction?1998Inngår i: Simone de Beauvoir Studies, ISSN 1063-2042, Vol. 15, s. 64-71Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 165.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Pratiques de l'ici, altérité et identité dans six romans québécois des années 1989-20022008Inngår i: Moderna språk, nr 2Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 166.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Simone de Beauvoir - ständigt aktuell1997Inngår i: HumaNetten, ISSN 1403-2279, nr 1Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 167.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Simone de Beauvoirs Les Belles Images eller Den talande tystnaden - Att tolka textideologi1998Inngår i: Sammanhang. Elva essäer om text och läsning tillägnade Anders Ringblom / [ed] C. Angelfors, M. Petersson, E. Stenborg, Växjö: Högskolan i Växjö , 1998, s. 5-18Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 168.
  Angelfors, Christina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Varför gjorde hon det? - Ett försök att sätta in Simone de Beauvoirs lesbiska relationer i en teori om kön och sexualitet1998Inngår i: Sex and Conflict, Lund: Lunds universitet , 1998, s. 51-55Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 169.
  Angelfors, Christina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Larsson Ringqvist, EvaVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.Eriksson, OlofVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Recherches actuelles en langue et littérature françaises à l'Université de Växjö2003Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
  Abstract [fr]

  Ce volume contient les versions imprimées de sept communications présentées et discutées lors d'un séminaire organisé en décembre 2000 par la section française du Département des sciences humaines à l'Université de Växjö. Il se propose d'offrir un éventail de projets de recherche en cours à l'Université de Växjö dans le domaine de la langue et de la littérature françaises. Les articles réunis témoigneront, nous l'espérons, de la diversité et de l'actualité des questions de linguistique et de littérature auxquelles s'intéressent professeurs et doctorants à notre université.

 • 170.
  Angelica, Isaksson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Boksamtal i undervisningen - En fallstudie om lärares användning av boksamtal för att skapa läsutveckling hos elever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this case study is to find out how teachers use book conversations in their teaching. To obtain an answer to this I have applied a hermeneutic method. I observed three different lessons with book conversations and interviewed the teachers afterwards. An analysis of the collected material yields the result that even though the teachers were similar in their ideas and in their way of structuring the lessons, the three teachers also had different elements in the book conversation which they were particularly concerned about and devoted more time to. 

 • 171.
  Ankarberg Lagergren, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Les activités utiles pour apprendre le français en classe2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Pour apprendre une nouvelle langue, comme le français, il faut travailler et être sérieux. Comme étudiante on a aussi besoin de trouver des activités différentes pour apprendre la langue. Je suis professeur depuis 2002. Pendant les années j’ai réfléchi comment les élèves apprennent pour le mieux dans la classe. Ce mémoire est une manière pour moi de développer mon enseignement et d’utiliser les bonnes activités avec les élèves.

  Mon but dans ce mémoire est de savoir comment les élèves apprennent le français pour le mieux dans la classe mais aussi de savoir quelles activités ils utilisent pour apprendre. Mon but est aussi de savoir pourquoi ils utilisent précisément ces activités.

  Les résultats dans ce mémoire montrent quelles activités les élèves utilisent pour apprendre à écrire le français, à parler le français et à comprendre le français. Enseigner quelque chose à quelqu’un exige que je connaisse les élèves, que j'aie une bonne relation avec les élèves mais aussi que j'évalue mon enseignement. En sachant quelles activités les élèves utilisent je peux adapter mon enseignement d’une autre manière.

 • 172.
  Annani, Stella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Traduire sans trop trahir.: Traduire un texte théorique sur la traduction avec la cohésion principale comme stratégie principale de traduction.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Translating without betraying. Translating a theoretical text about translation, using the strengthening of cohesive links as the principal strategy of translation.

   

  The aim of this study was to examine some aspects of the translation of a theoretical text on translation, written in French. In order to do that I started off by translating a passage of the book Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain by Mathieu Guidère (2010). The book is intended for students and others interested in translation and translation studies.

  The theoretical framework of this study makes references to, among others, Blum-Kulka (1986) and to Vermeer (2012) and the skopos theory.

  As Guidère has a pedagogical aim with his book, it is particularly relevant to pay a special attention to the function of the text while translating. In several cases the source text proved to be both ambiguous and unclear. The skopos theory claims that the function of the target text should be at the center of the translator’s interest. The fact that the translation process requires an interpretation by the translator in the mediation of the message to be transmitted brings, according to Blum-Kulka (1986), about a text that is more redundant than the source text. This redundancy results in a higher level of cohesive explicitness that strengthens the textual cohesion. For this, Blum-Kulka (ibid) suggests that explicitness and greater cohesion can be seen as forming a general strategy in translation.

  To achieve a greater level of cohesion in the target text and to make it easier to read, I used some translation procedures, namely explicitness, simplification, reference and lexical cohesion (cf. Blum-Kulka 1986, Mauranen & Kujamäki 2004 and Halliday & Hassan 1976). I hope to have shown that these procedures were appropriate for the translation of this source text but also for the function of the target text. At the same time it turned out that these categories were in no way waterproof – on the contrary – many times they actually overlapped. I also found passages where textual coherence could not be achieved through translation strategies. In those cases, the translator faces the choice of either transmitting the inconsistency of the source text by translating them, or leaving the field of translation and rewriting the text. I opted for staying in the field of translation.

  The analysis of my own translation is of course a translation commentary rather than a scientific research. To really conduct a thorough research on translation procedures related to the function of the target text, you would have to analyze texts from other translators in order to have a more objective study object.

   

 • 173.
  Anttonen, Ramona
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Animal Imagery and Religious Symbolism in Joseph Conrad's 2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate how Joseph Conrad has used animal imagery and religious symbolism in “Heart of Darkness,” and determine if these tools are somehow linked to the theme of the story. Close reading has been applied in order to be able to go through the entire story in search of these often well-hidden tools. Considering the fact that the story in focus of the analysis is believed by some, including myself, to be a long short story rather than a short novel, this method of approach has proved to be highly useful. First a discussion about a possible theme in “Heart of Darkness” is presented, followed by a brief comment on Conrad’s personal life philosophy and view on the use of symbolic devices in literary works. In order to determine the differences between symbols and imagery, as well as theme, subject and topic, a short discussion of terminology has been included.

  Much of the discussion in the analysis relies heavily upon articles and books by critics who have focused exclusively on symbolism and imagery in “Heart on Darkness” and other works by Conrad. The scholarly names worth mentioning in connection with the discussion about animal imagery are Olof Lagercrantz, John A. Palmer, and Samir Elbarbary. The critics Anthony Fothergill and Cedric Watts explore religious symbolism in general, whereas P.K. Saha and Rita A. Bergenholtz focus on particular aspects of it, such as Buddhism and Greek mythology.

  The analysis section is for the most part a combination between my own personal interpretations of “Heart of Darkness” and those made by others. It is divided into two major sections, Animal Imagery and Religious Symbolism. The latter, furthermore, comprises two subgroups. The conclusion suggests that Conrad used symbolism and imagery as narratological tools in order to present us with the theme of morality in the story.

 • 174.
  Anttonen, Ramona
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  The Savage and the Gentleman: A Comparative Analysis of Two Vampire Characters in Bram Stoker's Dracula and Anne Rice's The Vampire Lestat2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The creatures known as vampires have inspired authors for several hundred years. These beings are stereotypically described as belonging to a “nocturnal species” who live “in shadows” and drink “our lives in secrecy” (Auerbach 1). However, they have by now appeared so often in literary works, and in so many different shapes and sizes, that they are much too nuanced to be called ‘stereotypes.’

  This essay will make a historical comparison between two fictional vampires, one hundred years apart, in order to show that a change has taken place when it comes to how vampires as fictional characters have been portrayed in terms of their appearance, their psychology, and their roles in society. The first novel chosen is, for obvious reasons, Bram Stoker’s Dracula. It was written at the turn of the nineteenth century by a male author and is probably the first novel that comes into mind when the word vampire is mentioned. The second novel, The Vampire Lestat, was written almost a century later, in 1986, by a female author, who, to readers of vampire fiction, is a worthy successor of Stoker. Her name is Anne Rice, best known for her debut novel Interview with the Vampire (1976).

  The two novels are naturally chosen because of their similarities, but perhaps even more so because of their differences. Dracula is a typically Victorian Gothic novel, which is set in the remote mountains of Transylvania, and in the modern capital London, contemporary to when the novel was published. It is written in epistolary form but never allows for the main character, Count Dracula, to defend or explain himself and his actions in a first-person narrative.

  The Vampire Lestat, on the other hand, is a Neo-Gothic novel that focus less on conventional Gothic elements, for example gloomy settings, and more on the psychological aspects of what it is like to actually be a vampire. Unlike Dracula, it is the main character’s fictional autobiography in which he recalls his life in France, his transformation into a vampire, and his current career in the United States as a famous rock star. Nina Auerbach calls it “a series of temporal regressions in which Lestat . . . embarks on a backward quest out of the knowable world” (172).

  Both novels used in this analysis are thus part of the Gothic genre, one being a Victorian Gothic and the other Neo-Gothic, but there are significant differences between the two. I will investigate how these differences reveal themselves when it comes to setting and plot. However, the novels are similar in that they present two male vampires who belong to the nobility and have lived on through the centuries. The vampires both want to be where the power is, which means, in the case of Stoker’s Dracula, that he tries to conquer nineteenth-century London and seduce a young intelligent woman named Mina. Lestat, on the other hand, wants to become a famous twentieth-century rock star in the United States and simply have a good time while being a vampire (Auerbach 6).

  The aim of this essay is to investigate what is typical of the genres that the two novels belong to and determine what has changed in the vampires’ physical appearance, their manners and their ability to adapt to modern society. In the first section of the essay I will give a description of the typical elements of the Gothic and the Neo-Gothic genres and then compare them in order to make a generic description of the two novels, Dracula and The Vampire Lestat. Vampire fiction will be treated as a sub-genre to the Gothic genre. In the succeeding two sections I will make comparative analyses of the two novels, particularly of the main characters, in order to describe the similarities and differences between the two and study how the vampire character has changed during the last century. Much of the discussion, especially regarding Dracula, will be based on Cesare Lombroso’s concept of the ‘criminal man,’ and various modern scholars’ opinion that the vampire is seen as an outcast and a threat to society.

 • 175.
  Appelgren, Anne Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Breven2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20hpOppgave
  Abstract [en]

  The Letters by Anne Marie Appelgren is based on the author’s own experience. It tells the story of a woman trapped in her past. After her mother dies the protagonist inherits old family letters and soon starts her journey to find out how the family situation got so toxic. She finds out about her mother’s childhood in Germany, at the beginning of World War II, and  how the child was bounced between Germany, Finland and Sweden during the war.

  The rift between mother and daughter began when the daughter felt stifled and invisible in her home environment and needed to break free. Her mother would never forgive her for this.

  The daughter finds out that she is the last link in a series of only daughters. If there were two daughters only one gave birth. Six generations all have at least three things in common; they followed a man to a different country, they all got divorced, except for one who remained in a loveless marriage, and each had a problematic relationship with their mother.

 • 176.
  Appert, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Digital läsning och läsförståelse: En systematisk litteraturstudie om elevers digitala läsning och behov av undervisning2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad aktuell forskning har kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och digital läsning och hur läsförståelsen hos grundskoleelever kan stödjas och utvecklas vid läsning på skärm. Materialet i studien bygger på 11 publikationer som tagits fram genom databassökning och manuell sökning via referenslistor. För att bearbeta och analysera resultatet gjordes en innehållsanalys. Studiens resultat är motstridiga avseende vilka skillnader som finns mellan läsförståelsen i traditionell och digital läsning. Det finns forskning som visar att läsförståelsen påverkas såväl positivt som negativt vid digital läsning, och det finns forskning som visar att det inte påverkar läsförståelsen om en text läses digitalt eller traditionellt. I studien framkommer också att de förmågor som krävs vid digital läsning är andra förutom de som krävs vid traditionell läsning. Studien visar även att när lärare inkluderar elevsamarbete i undervisningen påverkas elevers digitala läsförståelse positivt. Genomgången visar att forskning om hur lärare kan undervisa i att läsa och förstå digitala texter i klassrumssammanhang är otillräcklig, vilket pekar på ett fortsatt behov av forskning inom det området.

 • 177.
  Arby, Gunhild
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Makt och motstånd för alla åldrar: Naturen som subversiv kraft i Elsa Beskows Sagan om den lilla hinden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bilderboken Sagan om den lilla hinden kom ut 1924, bara några år efter att kvinnlig rösträtt införts i Sverige. Denna studie pekar på forskning som uppmärksammat att Beskow tidigt förde in samhällskritik i sina barnbokstexter och att kvinnors yttrandefrihet låg henne varmt om hjärtat. Studien bekräftar och fördjupar den bilden och visar bland annat att Beskow i Sagan om den lilla hinden använder sig av sofistikerade litterära strategier för att uppmana till motstånd mot snäva och inskränkta samhällsnormer samt plädera för en friare samhällsdebatt. Med hjälp av en ramberättelse skapar Beskow i bild och text ett dualt/jämlikt tilltal som når både vuxna och barn. Hon lyfter fram en aktiv flicka och visar redan i den inledande ramberättelsen på skapandet och läsandet som en jämlik sysselsättning, där generationer och kön kan mötas på jämbördig nivå. Studien visar därtill att Elsa Beskow använder sig av naturen för att peka på patriarkala och andra samtida maktrelationer och att hon uppmanar till motstånd och visar andra möjliga, friare könsroller och föreställningar. Uppsatsen visar också att Beskows "nya sköna gröna värld" tangerar modern debatt. Ett underliggande budskap är att vad som är ”normalt” bestäms genom maktutövning, och att snäva normer krymper oss som människor och gör avvikelsen till ett samhällsproblem. Bilderboken kan delvis ses som ett inlägg mot alltför normerande kroppsuppfattningar och på så vis kopplas till dagens ätstörningsproblematik. 

 • 178.
  Arciniega Sandberg, Martha Elena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  PROJECT C.E.R.O Clases de español rompen obstáculos.: Estudio del acoso en las clases de ELE2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to analyze how bullying affects Spanish education at Swedish schools. We want to know if bulling affects the process of learning Spanish as a second language, as well as if it has any other consequences for the students. With the help of previous studies and the perception of a group of students , this study aims at verifying the relationship between the perception of bullying and the difficulties of learning.

   For this purpose we have designed a questionnarie so that students can inform about their perceptions and attitudes regarding bullying during the Spanish lessons. 152 pupils have been able to answer the questions. We have introduced the answers of the questionnarie to a data based so that we can be able to analyze the statistics and its correlations. We have used the Fisher test to verify if bullying has a relationship with differenr issues such as motivation, concentration and participation regarding the learning of Spanish.

  If students feel secure among their environment, it is assumed that the pupils' learning process in the Spanish lessons will be more effective. The conclusion of this study is that there is a relationship between bullying and the pupils' motivation, concentration and participation in the lessons, something that affects the pupils' result in a negative way. Another conclusion is that there is a difference between girls and boys perception of bullying.

 • 179.
  Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Apariencia y realidad en "Casa de campo", de José Donoso1994Inngår i: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, ISSN 0026-8577, Vol. LXXXVIII, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 180. Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  José Donoso: "El lugar sin límites", apuntes para una relectura1987Inngår i: Signos de la poesía, nr 6, s. 7 sidor-Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 181. Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  La máscara y el disfraz en "El obsceno pájaro de la noche", de José Donoso1994Annet (Annet vitenskapelig)
 • 182.
  Areyuna [Adrián Santini], Héctor
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Sobre la poesía de Juan Cámeron1987Inngår i: Signos de la poesía, nr mars, s. 5 sidor-Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 183.
  Areyuna, Hector
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Mitificación y violencia en Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa2007Annet (Annet vitenskapelig)
 • 184.
  Areyuna [Santini Adrián], Héctor
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Un corazón sencillo1997Inngår i: La Època, Santiago de Chile, s. 4-4Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [es]

  Resention: Sun Axelssons roman: La estación de la noche. Översatt av Carlos Geywitz och publicerat i Chile. Forlag: RIL Editores.

  Titel på svenska: Nattens årstid, Sun Axelsson

 • 185.
  Arnesson Koutsouridou, Ekaterini
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lätt att läsa...eller?: En analys av en lättläst skönlitterär bok.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the simplifications that result when a work of fiction is adapted for easy reading by pupils with reading difficulties. A subsidiary aim is to examine how text and pictures relate to each other in the easy-to-read book. The material is analysed and divided into categories that exist for easy-to-read books. The result shows that the text in the easy-to-read book has not undergone any textual simplification, but only graphical changes in combination with the addition of more pictures. These graphical changes facilitate reading for pupils with reading difficulties and help them to develop their reading ability.

 • 186.
  Arnesson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Att förmedla ett budskap: Religion, tro och spiritualism i Björnvaktaren 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 187.
  Arnman, Anna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  We have such sights to show you2009Inngår i: Lyrikvännen, ISSN 0460-0762, Vol. 56, nr 4, s. 123-133Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 188.
  Arnman, Anna
  et al.
  Malmö University, Sweden.
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Skinn Skerping hemskast av alla spöken i Småland: På gränsen mellan fiktion och verklighet2019Inngår i: Astrid Lindgrens bildvärldar / [ed] Helene Ehriander, Anette Almgren White, Göteborg: Makadam Förlag, 2019, s. 190-208Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 189.
  Arnoldsson, Emelie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Vem kan läsa vilken bok?: En studie om pojkars och flickors tankar om böcker2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Finns det böcker bara för flickor och bara för pojkar? Den frågan har ställts till en barngrupp för att deras åsikter ska synliggöras i en debatt om könsroller som bara förs av vuxna. Genom samtal har barnen fått berätta sina tankar om skönlitteratur relaterat till pojkar och flickor. Gruppen har varit enig i sin åsikt om att det inte finns pojk- respektive flickböcker. De menar att var och en själv bestämmer vad den vill läsa om. Det är barnens personliga intressen som avgör. Men den slutsatsen kom barnen fram till först efter diskussioner i grupperna. Från början var alla barnen inte överens. I samtalen kom andra aspekter av skönlitteratur upp. Egenskaper som en bra bok skulle ha, enligt alla barnen, var spänning och humor. Den skulle helst handla om mysterier, historier, sporter eller djur. Några av barnen ansåg från början att det var skillnad på pojkar och flickor och att de därför inte läser samma böcker. De uttryckte att barn har olika egenskaper beroende på vilket kön de har. Det visade att stereotypa könsroller började få fäste hos dem. Men tillsammans i grupperna kom barnen till slut fram till att alla böcker passade för alla barn.

 • 190.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  De svaga ordens styrka2010Inngår i: Småländska ord & läten / [ed] Elisabeth Hjortvid & Brigitte Kühne, Växjö: Artéa , 2010, 1, s. 9-12Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 191.
  Aronsson, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Review essay: Grete Swensen (ed.), Å lage kulturminner. Hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes, Oslo: Novus Forlag 20132015Inngår i: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, nr 1, s. 148-151Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 192.
  Arvidsson, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Hitta språket i ämnet: Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisningen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 193.
  Arvidsson, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  "Säg till din mamma att köpa en bättre baddräkt åt dig": En jämförelse mellan boken och filmen Svinalängorna, med utgångspunkt i temat utanförskap.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study compares the novel Svinalängorna by Susanna Alakoski and the film version, based on the theme of exclusion. The study aims to see the potential the film can have in comparison with the book when it comes to representing the theme of exclusion in the teaching of literature as part of the upper secondary subject of Swedish. This has been investigated using coding and analysis of narrative technique. Key scenes have then been set in relation to multimodality. The result shows that exclusion generally seems to be depicted in the same way in the book and the film. At the same time, the products differ in their focus on different aspects of exclusion. The aspect of poverty, for example, is more prominent in the book, while social problems are more prominent in the film. The fact that the film is multimodal was found to reinforce the exclusion, and the result shows that the film is probably best suited for use in teaching from the point of view of film as comparison.

 • 194.
  Arvidsson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Lärares språk i skolan: En grupp gymnasieelevers uppfattningar om lärares sätt att tala i undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En förutsättning för att elever ska kunna tillägna sig kunskap är att de förstår det som lärarna säger. I denna studie har en grupp gymnasieelever fått delge sina uppfattningar om sina lärares sätt att tala i undervisningen genom att besvara en enkät. Syftet har varit att undersöka elevernas uppfattningar om undervisningsspråket, vilka eventuella skillnader som finns mellan olika lärares språk och om lärarnas undervisningsspråk påverkar elevernas studier.

  Studien visar att eleverna generellt är positiva till lärares sätt att tala, men att många av dem inte alltid förstår vad lärarna säger. Eleverna ger därmed uttryck för att vara beroende av lärarnas undervisningsspråk och menar att det påverkar deras motivation, lust att lyssna och i slutändan också deras inlärning. 

 • 195.
  Arvidsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Praktiska förslag på teoretisk grund: Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. Materialet som står till grund för uppsatsen är Lina Wolffs De polyglotta älskarna, Gérard Genettes Narrative discourse och Örjan Torells Hur gör man en litteraturläsare?. Analysen visar att Wolffs roman i många avseenden kan bidra med tydliga exempel och intressanta narratologiska skiften. Utifrån Torells tre delkompetenser performanskompetens, konstitutionell kompetens och literary transferkompetens presenteras sedan två praktiska, didaktiska förslag. Istället för att söka begreppsförenklingar föreslås lärare söka nya sätt att förklara avancerade begrepp. 

 • 196.
  Arvidsson, Mats
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Handlar den om te eller om folk som är religiösa: En underökning om hur högstadieelever tolkar och värderar lyrik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen som ligger till grund för detta examensarbete syftar till att ta reda på hur högstadieelever tolkar och värderar lyrik. Elever har fått läsa olika dikter och sedan skriva ner sina intryck. Skrivövningen syftar till att undersöka vad högstadieelever lägger märke till när de läser dikter och hur de kommenterar iakttagelserna. Ett av målen har varit att få klarhet i om elever förmår uppfatta dikters stil, stämning och symbolik. Undersökningen har också velat ta reda på vilka sorters dikter som högstadieelever föredrar. Efter att ha låtit elever läsa ett antal dikter, har de fått välja ut tre dikter som de tyckt bäst om. Därefter har eleverna skriftligt argumenterat för sina val av dikter. Ett övergripande syfte med dessa båda moment har varit att se vilken språklig förmåga högstadieelever har att tolka och värdera lyrik.

  Undersökningens resultat visar att högstadieelever främst tolkar dikter bokstavligen, men att de även har förmågan att se en dikts budskap och symbolik. Vad eleverna verkar sakna är språklig förmåga att uttrycka detta. Undersökningen visar också att högstadieelever främst värderar dikter efter deras innehåll, något som tycks gälla både för pojkar och för flickor. Därefter verkar argumenten mellan könen skilja sig något åt. Flickorna värderar en dikts stämning i större utsträckning, medan pojkarna ser mer till språkliga skikt. Undersökningen tyder också på att flickor på högstadiet har en något bättre förmåga att uttrycka sina argument än pojkarna.

  Förhoppningsvis kan undersökningen vara en hjälp för lärare att förbättra och fördjupa lyrikundervisningen, och bidra till att öka elevers språkliga förmåga.

 • 197.
  Ask, Sofia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Delvis eller helt?: Studenter och lärare om svenskämnet på gymnasieskolan2006Inngår i: Tredje nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Växjö den 9 november 2005 / [ed] Bengt Linnér, Katharina Åkesson-Lundin, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 198.
  Ask, Sofia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande2006Inngår i: Svenskans beskrivning 28: Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] Per Ledin, Lena Lind-Palicki, Örebro: Örebro universitet , 2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 199.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Hur vet du det, och hur säker är du?: Ämnesdidaktiska perspektiv på evidentialitet2016Inngår i: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, s. 191-207Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 200.
  Ask, Sofia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  "PROJEKT: Tragga ihjäl dom!": Studenter diskuterar akademiskt språkbruk2006Inngår i: Stark kvinna på sju bokstäver: Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006 / [ed] Sofia Ask, Gunilla Byrman, Växjö: Växjö university press , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
1234567 151 - 200 of 3791
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf