lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 412
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Harrisson, Torbjörn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Stjernlöf, Patrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Den nya officersrollen: Ett yrke för livet - eller?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt från de nya officerarnas uppfattning om sin situation och sina erfarenheter från utbildningen samt den inledande karriären vid första Ubåtsflottiljen, syftade studien till att försöka klarlägga vilka motiv de nya officerarna hade för att söka utbildningen och att kvarstanna i yrket. Inspiration till vald metod för studiens genomförande hämtades från de empirinära forskningsmetoderna Fenomenografi och Grounded Theory där datainsamlingen oftast bedrivs genom djupintervjuer. Studiens resultat har gett värdefull insikt i vad som krävs för att rekrytera och få de nya officerarna att stanna i Ubåtsflottiljen. Studien visade på bristande informationsspridning och att värnpliktens upphörande kommer att spela stor roll när det gäller framtida nya officerares förförståelse för utbildningen och den framtida karriären. Vidare att utbildningens innehåll och längd inte är optimalt utformad för karriären på Ubåtsflottiljen. Slutligen att akademiseringen ger större tyngd åt den nye officerens CV vid en eventuell karriärväxling.

 • 152.
  Hedin, Tobias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Instrument för verifiering av kabelgenomföringar: ­Framtagande och provning av principmodell2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elektromagnetiska störningar kan orsaka stora och allvarliga problem både i land och ombord på fartyg. Störningar som kommer in i kontrollerade utrymmen via kablage kan förhindras genom speciellt framtagna kabelgenomföringar. Dock gäller att dessa är installerade korrekt och syftet med detta arbete är att ta fram en principmodell för ett portabelt kontrollinstrument för kontroll av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

   

  Genom att ta delar ur flertalet internationella standarder inom EMC-området togs en principmodell för kontrollinstrumentet fram. Genom simulering kunde delar av principen fastställas och sedan utfördes praktiska prover där testuppsättningen hade sitt ursprung i en vedertagen och beprövad uppsättning.

   

  Proverna visade på att principmodellen fungerar. Dock uppnådde inte modellens mätenhet samma mätnoggranhet som referensinstrumentet och dämpningar i de framtagna kretsarna skiljde sig från de framräknade värdena.

 • 153.
  Hedin, Tobias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Övervakning av elproduktion i ö-nät2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 154.
  Hedlund, Ingemar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Ovenmark, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Filbornaverket: En analys på ombyggnationen av pannan med avseende på kväveoxidutsläpp2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera en ombyggnation av SNCR-anläggningen i Filbornaverket, enavfallseldad rosterpanna, på uppdrag av Öresundskraft Kraft & Värme AB. Anledningen var attse om en minskning av NOx-utsläpp var möjlig då det innebär en minskning av försurning avskog och mark. Naturvårdsverket har som mål att minska mängden NOx-utsläpp genom attanvända sig av ekonomiska styrmedel.Filbornaverket är en panna på cirka 60 MW fjärrvärmeeffekt och 18 MW eleffekt. Metodensom användes var en jämförande metod. Ombyggnationen ledde till en minskning av NOxutsläppunder perioden oktober till november 2018 på 5,45% jämfört med samma period2017. Detta innebar en årlig besparing på cirka 250 000 kr i minskade NOx-avgifter tillNaturvårdsverket för Öresundskraft Kraft & Värme AB. Mängden insprutad ammoniak blev igenomsnitt 4,73% lägre 2018 jämfört med 2017.

 • 155.
  Hedman, Isac
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Persson, Albin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Misstänkt berusade chaufförer påbildäck: En studie om hur arbetsmiljön på bildäck påverkas av misstänkt berusade lastbilschaufförer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Besättning ombord ro-pax-fartyg ansvarar för lastning och lossning när fartygen ligger ihamn. Lasten består till mestadels av lastbilar som körs ombord av lastbilschaufförer. Rederier har tidigare bjudit dessa yrkeschaufförer på gratis alkohol ombord och det har förekommit berusade lastbilschaufförer under lastning och lossning vid ett flertal tillfällen. Syftet med studien var att undersöka hur fartygsbefäl och matroser ombord påro-pax-fartyg upplever att arbetsmiljön på bildäck påverkas, under lastning ochlossning, med avseende på misstänkt berusade chaufförer. Arbetet har således gått ut på att undersöka hur fartygsbefäl och matroser upplever att den personliga säkerhetenpåverkas av misstänkt berusade chaufförer samt undersöka vilka skillnader det finns ombord gällande arbetsmiljö på olika ro-pax-fartyg. De relevanta regelverken,förordningar, lagar och tidigare forskning framställdes och analyserades med en kvalitativ ansats. Utifrån analysen av teorin arbetades en intervjuguide fram somanvändes till intervjuer med fartygsbefäl och matroser som arbetar på ro-pax-fartyg. Resultatet visar att misstänkt berusade chaufförers närvaro på bildäck påverkar besättningen i olika omfattning. Generellt upplevs de berusade chaufförerna som en riskhöjande faktor som kan leda till last- och personskada under lastning och lossning.

 • 156.
  Hedström, Vilhelm
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Mattisson Bäck, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Stöd till handledare – finns det ett behov?: En kvalitativ studie om stödbehov till handledare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förutom att uppfylla gällande regler och riktlinjer för rollen skall den som är verksam som handledare för studenter i deras fartygsförlagda utbildning även känna ett stöd från arbetsgivare och kollegor. Syftet med studien var att undersöka om handledarna upplever att de får detta stöd och även undersöka vad lärosäten, SUI och studenter kan göra för att underlätta handledningen. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte. Fem respondenter intervjuades var för sig mellan den 24:e februari och den 11:e mars 2014. Resultatet visade att det finns utrymme för förbättringar i form av olika sorters stöd till handledare. Majoriteten av respondenterna ansåg sig behöva mer stöd i form av utbildning, seminarier, extra avsatt tid för handledning, information om kommande studenter, deras kursplaner och förväntade studieresultat samt även att få återkoppling från studenter vid avslutad praktikperiod.

 • 157.
  Heimdahl, Alva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Lilja, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. Då bestod framdrivningen av fyra Wärtsilä-Vasa 6R32E dieselmotorer som körde på miljödiesel.

  Under sju dagar i mars 2019, från nionde till sextonde, har mätdata samlats in på fartyget Aurora genom olika passiva provtagare för: Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), lättflyktiga organiska ämnen (TVOC), temperatur, relativ luftfuktighet, partiklar, SO2 och NO2.

  Resultaten av mätvärdena visade att det är bra Luftkvalitet ombord på fartyget och att innemiljön blivit bättre sedan konverteringen. Alla uppmätta halter låg långt under de hygieniska gränsvärdena som Arbetsmiljöverket tagit fram. Nivåerna låg även under riktlinjerna bortsett från TVOC i separatorrummet där halterna är betydligt högre än riktvärdet. Arbetsuppgifterna ombord Aurora har förändrats till det bättre sedan konverteringen med bland annat mindre hantering av oljeprodukter.

 • 158.
  Helgesson, Per Otto Ragnar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Båberg, Gustaf Elias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Biogasframställning på kryssningsfartyg2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bränsle är en av det största kostnaden för sjöfart och ny teknik tas fram för att spara bränsle. Men det finns potential att tillverka bränsle på kryssningsfartyg. En av de största utgifterna för att tillverka biogas iland är uppvärmning av substratet, denna kostnad kan elimineras på fartyg genom att använda spillvärme från motorer och ångsystem.  

  Detta arbete undersöker möjligheten att producera biogas av toalett- och matavfall som dagligen skapas på kryssningsfartyg, vilka komponenter som behövs samt beräkningar av utrymme de skulle ta och hur stor mängd gas som kan tänkas produceras.

  Rapporten utfördes genom att undersöka hur biogas produceras i land, vilka är de vanligaste teknikerna som används idag och om de är teknisk möjliga att ha på kryssningsfartyg.

  För att räkna ut gaspotential samt volym för tankar och reaktor har data samlat in från fyra kryssningsfartyg, data för toalettavfall har tagit från land. Resultatet av beräkningarna blev att potential att tillverka biogas finns men att mängden gas inte kan motivera kostnaden för att installera en biogasanläggning på ett kryssningsfartyg.

 • 159.
  Hellberg, Edwin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sundström, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Användning av direktuppkopplade oljesensorer på fartyg2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
 • 160.
  Henrysson, Konrad
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Energikartläggning av ånga, processventilationssystemet och el på pappersmaskin 2, Stora Enso paper Nymölla AB: Energikartläggning utifrån lagen (2014:266) och ISO 50001:2011 på pappersmaskin 2.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att förbättra företags energieffektivisering tillkom det 2014 en lag på att utföra energikartläggningar på företag som har mer än 250 personer anställda och som har en årsomsättning på över 50 miljoner euro, eller över 43 miljoner i balansomslutning. Nymölla bruk innefattas av denna lag och måste därmed utföra energikartläggning vart fjärde år och rapportera till energimyndigheten. Denna lagen utgör syftet för detta examensarbete som utgår från att genomföra en energikartläggning på pappersmaskin 2 inom Nymölla Bruk.

   I förtorken evaporeras det  vatten från pappret med gramvikten 120g/m2 och  med gramvikten 80g/m2 . Den troliga anledningen till att det kan evaporera mer vatten från pappret i den lägre gramvikten är att pappret körs genom maskinen i en högre hastighet. Hastigheten för 120 g/m2 är 9,67 m/s och för 80 g/m2 är hastigheten 17,22 m/s. Den evaporerande skillnaden mellan gramvikterna kan även ses i eftertorken. Massflödet för punkt 20 vilket är vid frånluftsfläkten enligt bild 9 på sidan 25 i rapporten kunde inte redovisas på grund av att det inte sitter en mätare på plats, samt att beräkningar för att ta fram massflödet inte fungerade då fläktdiagrammet från fläkttillverkarna troligen inte stämmer överens med fläkten som mätningarna gjordes på.

   För att kunna göra en fullständig energikartläggning på denna maskin angående ånga, kondensat och processventilation behövs det att massflödet för punkt 20 kan redovisas. Utan detta massflöde kan en balans över hur mycket som läcker in i förtorken inte fastställas, vilket medför att energianvändningen som krävs för att värma upp denna luft med ånga inte kan redovisas. Därmed borde fortsatta studie göras för att kunna genomföra en fullständig energikartläggning.

 • 161.
  Hermansson, Sebastian
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Johansson, August
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Selektiv katalytisk avgasrening till sjöss: Svårigheter, lösningar samt erfarenheter från drift och underhåll av marina SCR-system2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har sammanställt kunskap och erfarenhet från drift av SCR-anläggningar påfartyg med syftet att fastställa de huvudsakliga orsakerna bakom problem som uppstår ikatalysatoranläggningar inom Nord- och Östersjöfarten. Undersökningen utfördes meden kvalitativ intervjumetod. För att få en bra täckning riktade sig undersökningen motbåde rederier och fartyg med erfarenhet av SCR, samt tillverkare av systemen.Intervjuerna utfördes per telefon och analyserades sedan mot frågeställningarna. Iresultatet framkom att ett stort antal anläggningar genomgått modifieringar eftersomproblem uppstått. Ett antal vanligt förekommande problem identifierades. Någrakomponenter är särskilt kritiska att designa och dimensionera, såsom utrusning förureainjicering och magnetventiler för sotblåsning. Vidare framkom att avgastemperatursåväl som bränslet och ureans kvalité var viktiga faktorer för att uppnå god prestandaoch livslängd. Studien visar även att ökad kompetens krävs både hos befintlig ochblivande maskinpersonal för att underhållsåtgärder ska ske på rätt sätt och i rätt tid. Föratt möta eventuella framtida behov av SCR kombinerat med scrubberteknik krävs fortsattteknikutveckling.

 • 162.
  Hermansson Össtein, Karl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Fredriksson, Philip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Trådlöst internet på fartygsbryggan: En litteraturstudie om hur användandet av trådlös internetuppkoppling på fartygsbryggan kan påverka individen som operatör och fartygets drift2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en sammanställning av en litteraturstudie som undersöker trådlös nätverksuppkoppling (WLAN) ombord på fartygsbryggor. Samhället utvecklas hela tiden och användandet av enheter med tillgång till internet ökar ständigt. Arbetets syfte var att undersöka den trådlösa uppkopplingens positiva och negativa effekter samt för- respektive nackdelar. En litteratursökning genomfördes och baserades tillsammans med analysen på en mindmap. Resultatet visar flera negativa effekter genom att vara uppkopplad på fartygsbryggan. De slutsatser som arbetet kom fram till var att ökad tillgänglighet leder till ökat användande. Användandet påverkar individens fokus och hälsa negativt. Det kan även påverka sömnen negativt där både mängd och kvalitet försämras. Det positiva som WLAN kan bidra till är ett ökat välmående för individen samt att underlätta arbetet genom sammankoppling av enheter. Det är viktigt att optimera arbetsplatsen så att hälsorisker minimeras. WLAN har överlag en negativ effekt på bryggvakten. Möjligheterna som kommer med WLAN är få i förhållande till riskerna.

 • 163.
  Herrala Steneros, Jonathan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Olsson, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Utökat serviceintervall: Utökat serviceintervall för smältugnar hos Xylem Inc.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att finna en metod för Xylem inc, i Emmaboda, att mäta slitaget på ugnsinfodringen i deras smältugnar. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kartläggning om hur gjuterier i Sverige mäter infodringen på sina smältugnar, vidare vilka produkter som finns på marknaden idag för att kunna finna den metod som passar bäst för Xylem inc.

  I huvudsak togs kontakt via telefon och mail med gjuterier och olika produkttillverkare samt ett besök hos Federal mogul, vilka har ett systemen som är i drift. Information från ett fungerande system är av intresse för undersökningen då en jämförelse är möjlig att göra för Xylem inc. Efter att data samlats in presenterades resultatet för Xylem inc. Därefter valde Xylem ut två system som de ville ha en lönsamhetsberäkning på. Lönsamhetsberäkningen visade att tiden det skulle ta att tjäna in investeringen var stor.

  Slutsatsen blev att det dyra systemet, SAVEWAY, är mest driftsäkert. Det är ett system som redan finns färdigt på marknaden och det bidrar dessutom till ökad säkerhet gällande anläggning och personal. Det billiga alternativet, Cobalt 3D Imager, är ett system som skulle kunna fungera bra med tiden förutsatt att man vidareutvecklar bitar gällande montering, tillvägagångssätt och automation. 

 • 164.
  Herrmann, Christof
  et al.
  gency for Environment, Nature Conservation, and Geology of Mecklenburg-Western Pomerania, Germany .
  Bregnballe, Thomas
  Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark.
  Larsson, Kjell
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Leivits, Meelis
  Estonian Environment Agency, Estonia.
  Rusanen, Pekka
  Finnish Environment Institute (SYKE), Finland.
  Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis)2019Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  During the 19th century, the Great Cormorant was exterminated as a breeding bird in several Baltic countries. The persecution continued until the mid of the 20th century, and in the early 1960s the European breeding population of the continental subspecies sinensis had declined to 4,000 breeding pairs (bp) only, of which Germany and Poland hosted more than the half. During the following two decades, the population development apparently has also been affected by the harmful effects of DDT and PCB.

  As a result of protection measures, and seemingly also due to the ban of DDT and PCB, breeding pair numbers started to increase during the second half of the 1970s. During the 1980s, the Cormorant started to expand its range towards the northern and eastern parts of the Baltic. Currently, the species is present in the whole Baltic Sea area, including the northern parts of the Gulf of Bothnia.

  Baltic-wide surveys in 2006, 2009 and 2012 showed that the Baltic population had stabilized at a level of 155,000 – 170,000 bp during that period. However, after 2012 breeding pair numbers have still increased in the eastern and northern Baltic. Hence, the current population is estimated at 190,000-210,000 bp.

  The highest population densities are found around the highly eutrophic estuaries of the southern Baltic (Odra-, Vistula-, and Curonian lagoon).

 • 165.
  Herrmann, Christof
  et al.
  Nature Conservation, and Geology of Mecklenburg-Western Pomerania.
  Bregnballe, Thomas
  Aarhus University.
  Larsson, Kjell
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Rattiste, Kalev
  Estonian University of Life Sciences.
  Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis)2014Annet (Annet vitenskapelig)
 • 166.
  Hillberg, Torbjörn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Holmberg, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Metanol som marint bränsle: Alkohol som en lösning, inte ett problem2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan industrialismens start har människan påverkat klimatbalansen genom förbränning av fossila bränslen. Rökgasemissionerna förorsakade av internationell sjöfart kan inte tillskrivas någon särskild nations ansvar på grund av dess globala och komplicerade verksamhet. FN:s sjöfartsorgan IMO har således åtagit sig ansvaret att minska sjöfartens miljöpåverkan. Införandet av nya miljömål har resulterat i strängare globala och nationella regler som tvingar sjöfartsnäringen till omfattande anpassningar under kort tid. Som lösning för att uppfylla kommande krav gällande rökgasemissioner har flertalet alternativa bränslen diskuterats. Drift på metanol medför låga rökgasemissioner och anses därav ha potential till att bli ett hållbart bränsle inom sjöfarten. Studiens syfte har varit att undersöka vad rederier, maskintillverkare och klassningssällskap anser om metanol som ett alternativt bränsle. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudiedel som sedan låg till grund under utformandet av intervjufrågorna. Resultatet visar att metanol anses ha stor potential i jämförelse med andra alternativa bränsle. Då metanol kan produceras från överskottsenergi och transport kan ske med befintlig infrastruktur betraktas det både miljövänligt och ekonomiskt försvarbart. Likväl medför det kraftigt varierande metanolpriset att rederier hämmas att satsa på utvecklingen som krävs för att realisera metanoldrift av fartyg.

 • 167.
  Hjelmér, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Innemiljö ombord en isbrytare: Upplevd luftkvalitet och personlig exponering för luftföroreningar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att arbeta till sjöss innebär många olika arbetsuppgifter och utmaningar men få tänker på hur innemiljön påverkar besättningens hälsa. I och med de nya kraven i SECA området (svavelkontrollområde för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen med utsläppskrav på max 0,10 viktprocent svavel i bränslet) där fartyg alltså krävs att köra på lågsvavligt bränsle, kan detta medföra en positiv förändring i fartygs innemiljö. Besättningens exponering för halter av luftföroreningar i innemiljön har studerats ombord isbrytaren Oden. Undersökningar genomfördes en gång under fartygets drift på tjockolja (HFO) och en gång med marin dieselolja (MDO) som bränsle. Halter av kvävedioxid (NO2), flyktiga organiska ämnen (VOC), inklusive bensen, och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) mättes med personburna och stationära diffusiva provtagare. Besättningens upplevelse av luftkvalitet studerades med en enkätundersökning med avseende på den generella acceptansen av luftkvalitet, lukt, luftens karaktär såsom fräsch, torr, ren eller möglig, samt termisk komfort.

  Den generella acceptansen av luftkvalitet var mycket hög; 0,8 på arbetsplatser och 0,9 i hytter, på en skala mellan -1 och 1. Medianhalterna av de kemiska luftföroreningarna från mätningar av den personliga exponeringen låg mycket under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden och även under rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus. Bränslebytet gav en minskning av den personliga exponeringen för kvävedioxid och bensen som är statistiskt signifikant. Resultaten visar även på att besättningen ombord på fartyget är nöjda med sin innemiljö och att en viss minskning av ämnen finns efter bränslekonverteringen.

 • 168.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Det krävs lust och tillit för att lära2014Inngår i: Spelplats: Säkerhetskultur över organisationsgränser / [ed] Mona Eriksson, Stockholm: Dialoger Förlag & Metod , 2014, s. 15-18Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 169.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Det önskade är inte alltid nåbart2014Inngår i: Spelplats: Säkerhetskultur över organisationsgränser / [ed] Mona Eriksson, Stockholm: Dialoger Förlag & Metod , 2014, s. 33-36Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 170.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Safety Culture in the Baltic Sea: A study of Maritime Safety, Safety Culture and Working Conditions Aboard Vessels2013Inngår i: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters / [ed] Weintrit, Adam & Neumann, Tomasz, Leiden: CRC Press, 2013, s. 233-241Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores the safety culture aboard vessels trading in the Baltic Sea. The common denominator for vessels trading in the Baltic Sea is frequent port visits, coastal voyages, voyages in dense trafficked areas and small crews. In a safety culture values, attitudes, competence and behavioral patterns are four important factors. The maritime safety management system aims towards a proactive and evolutionally safety culture. This study has an ethnographic perspective and totally eleven vessels participated in the study. Collected data has been analysed through a model and the study reveals that there is a need to discuss and change the safety culture, in large as on the single vessel in shipping today. As well as a need for further studies of how the safety culture can be improved and a need for education aimed towards system thinking, organizational theory and safety culture. The study was funded by the Swedish Mercantile Marine Foundation.

 • 171.
  Hjälte, Robert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Nordstrand, John
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  -BLB- M/S Calmare Nyckel: Ballast-, Läns- & Brandsystemet på M/S Calmare Nyckel2015Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten är skriven för att dokumentera den befintliga installationen av ballast-, läns- och brandsystem ombord på fartyget M/S Calmare Nyckel. I enlighet med uppdragets specifika-tioner kommer även förslag på förbättringar att presenteras. Förslagen bygger till största del på fakta från en leverantör av ventilkomponenter och av klassen ställda krav på installationen. Förbättringarna beaktar i huvudsak minskade risker och ökad säkerhet. De största skillnaderna med de nya förslagen är att länsvattensystemet skiljs från de övriga systemen, de viktigaste funktionerna fjärrstyrs med hjälp av pneumatik och systemets komponenter märks enligt branchstandard.

 • 172.
  Holmberg, Albin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Kindahl, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Uppvärmning av Björkö Friskola: Ett uppdrag för Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete gick i huvuddrag ut på att undersöka uppvärmningsproblematiken på Björkö Friskola i Linköping. Uppdraget hade som huvudsyfte att finna en lösning på det kalla inomhusklimatet i skolbyggnaderna. Det ingick även att finna lösningar på problem som anläggningen dragits med sedan byggnation. Efter avgasmätning på fjärrvärmepannorna konstaterades det att en av dessa utvecklade mycket låg effekt och hade dålig förbränning. En optimering av förbränningen utfördes som resulterade i mindre pannunderhåll och mindre miljöpåverkan. Björkö Friskola stod inför ett beslut om att bygga en ny matsal, och ville ha underlag för om det var möjligt att ansluta denna byggnad till fjärrvärmen. Därför utfördes det beräkningar på om detta, rent teoretiskt skulle vara möjligt. Byggnaderna på området förbrukar vid årsmedeltemperatur cirka 27 kW och vid en utomhustemperatur på -200C, cirka 82 kW. Jämfördes detta med den installerade panneffekten som var 337 kW kunde det konstateras att anläggningen i sitt nuvarande utförande skulle klara av ytterligare en anslutning.

 • 173.
  Holmberg, Pelle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Robin, Carlsén
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Träning ger färdighet: Användarnas perspektiv på ECDIS2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. Denna kvalitativa studie är fokuserad på hur operatören upplever handhavandet och ECDIS användarvänlighet ombord fartygsbryggorna. Resultaten av studien visar att det finns kunskapsklyftor mellan befälen till sjöss samt att det finns behov för utveckling av utbildningar och kraven för certifiering på ECDIS. Studien baseras på avgångsklassen på Sjökaptensprogrammet i Kalmar 2019 och aktiva sjöbefäls perspektiv och åsikter om användarvänlighet, utbildning, kompetens och säkerhet angående ECDIS. Studien tar även upp haverirapporter och belyser farorna med okunskap och felaktigt användande som direkt kan resultera i onödiga olyckor.

 • 174.
  Holmgren, Robin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Hallenberg, Dante
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Driftoptimering av kyl- och frysanläggning: En analys av en kaskadprocess med partiell förångning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är utförd åt Freezing Food Småland Öland AB. Syftet med undersökningen var att ge förslag på åtgärder som minskar anläggningens energibehov samt att beräkna återbetalningstid för åtgärder. Genom användningen av simuleringsprogramvara tillsammans med data från praktiska mätningar så testades olika förändringar i anläggningen.

  Studien resulterade i förslag på en höjning av frysrumstemperaturen och temperaturen i LTB1. Dessa åtgärder höjer anläggningens köldfaktor och minskar energibehovet. Förslag för att få bukt på istillväxten är att isolera av komponenter så som rör och ventiler. Isolering ger en energibesparing och en minskad risk för korrosion. Genom belastningstester framkom det att kompressorerna arbetar ofördelaktigt så förslag på lämpliga driftområden togs fram för att öka verkningsgraden och minska underhållskostnaderna och energibehovet. Anläggningen visade sig vara väl dimensionerad mot transmissionsförluster men att golvvärmen står för en oproportionerligt stor del av förlusterna i förhållande till dess yta. 

 • 175.
  Holmkvist, Rasmus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Nilsson, Filip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Gemenskap till Sjöss: En kvalitativ undersökning om gemenskap ombord på fyra olika fartygtyper.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fartygsbranschen har förändrats sedan slutet av 70-talet, så även sättet att arbeta ombord. Gemenskapen ombord har förändrats eftersom besättningsantalet överlag har minskat och att det idag är vanligt med arbetskollegor av annan nationalitet och kultur än sin egen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur sjömän idag upplever att gemenskapen fungerar ombord. I denna undersökning har deltagande observationer och intervjuer legat till grund för att erhålla helhetsbild av hur gemenskapen fungerar ombord på olika fartyg. Resultatet visar bland annat att gemensamma aktiviteter och befälhavarens attityd har en betydande roll för gemenskapen ombord.

 • 176.
  Holmquist, Adam
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Emanuelsson, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Feasibilitetsstudie fartygsframdrift med ångjetstråle: En förstudie om de fysikaliska och tekniska möjligheterna att framdriva fartyg med ångjetstråle2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En framtida alternativ framdrivningsmetod av fartyg skulle kunna vara en ångjetstråle som expanderas via en ejektor. Syftet med studien var att utföra ett experiment med två olika typer av utloppsmunstycken på ejektorns diffusor, för att därigenom ta reda på vilken design som lämpar sig för denna framdrivningsmetod samt vilken tryckkraft som är möjlig att uppnå. Studiens resultat är tänkt att användas som underlag för fortsatta studier om fartygsframdrift med ångjetstråle via en ejektor, för att eventuellt kunna öka energieffektiviteten i jämförelse med dagens framdrivningsmetoder. Resultatet visar att en cirkulär strålbild ger högst tryckkraft trots ett lägre inloppstryck vid en vattentemperatur på 70 °C i jämförelse med en platt strålbild vid ett högre inloppstryck och samma temperatur. Experimentet gav ingen mätbar tryckkraft vid expansion av fuktig ånga med ett tryck på 3 MPa och en temperatur på 150 °C.

 • 177.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Praetorius, Gesa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sandberg, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  On the Future of Maritime Transport - Discussing Terminology and Timeframes2019Inngår i: TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISSN 2083-6473, E-ISSN 2083-6481, Vol. 13, nr 2, s. 269-273Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper offers an analytical discussion on the terminology and timeframes related to the future of shipping. The discussion is based on issues that have surfaced within the Swedish research project Autonomy and responsibility. The paper argues that the concept 'autonomous ships' has become an indicator of that seafarers soon will become obsolete - which may have negative consequences for the supply of maritime competence in coming years - and that the proper definition of the term 'autonomous' describes something that will never apply to a ship. Ships can be given the possibility, but hardly the full right or condition of self-government. It is argued that 'smart ships', or perhaps 'intelligent ships', are more appropriate, since these terms describe the current and future state of technology without predicting how humans will prefer to use it. The estimated timeframes for implementation of unmanned ships suggest no threat to the seafaring occupation for coming generation. The content of the occupation will of course change due to the phase of implementation of degree of digitalization, but there will always be a need for maritime knowledge and understanding.

 • 178.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Snöberg, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Swedish Seafarers’ Commitment to Work in Times of Flagging out2014Inngår i: TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISSN 2083-6473, E-ISSN 2083-6481, Vol. 8, nr 1, s. 121-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study takes its departure in the difficulties to recruit and retain qualified senior seafarers in the Swedish shipping sector. The study focus is on seafarers’ motivation at work for the specific shipping company (organizational commitment), and seafarers’ motivation towards their occupation (occupational commitment), in times of flagging out. It was hypothesized that the youngest seafarers and the oldest may be most sensitive to foreign registration of ships. Statistical analyses were employed, using a survey material of 1,309 Swedish seafarers randomly collected in 2010 from a national register of seafarers. The results of the analyses show that flagging-out imposes a significant decline in organizational commitment for all seafarers. This decline is related to the perception of the social composition of crew. In addition, the oldest seafarers (age 55+) demonstrate diminished occupational commitment under a foreign flag. This decline is related to the degree of satisfaction with the social security structure. Occupational commitment among the youngest seafarers (age 19-30) is not affected by the nationality of flag. However, this type of commitment is decreasing by the time served on the same ship. This effect is partly related to a decline in satisfaction with the work content. In the concluding discussion, the findings are discussed in more details and recommendations are put forward.

 • 179.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Snöberg, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recuitment and Retention of Swedish Seafarers2013Inngår i: Marine navigation and safety of sea transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters / [ed] Adam Weintrit & Tomasz Neumann, Leiden: CRC Press, 2013, s. 121-128Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on impediments for seafarers' motivaion at work for the specific shipping company (organizational commitment), and seafarers' motivation for working in their particular occupation (occupational commitment). The study takes its departure in the lingering difficulties to recruit and retain qualified senior seafarers in the Swedish shipping sector. Statistical analyses are empolyed, using a survey material of 1,309 Swedish seafarers collected in 2010. The results show that the main negative effects on seafarers' commitment at work primarily have to do with invested - or wasted - time, and flag state worries. Flagging-out imposes a significant decline in organizational commitment for all seafarers due to the perception of social composition onboard. The oldest seafarers demonstrate diminished occupational commitment under a foreign flag due to degree of satisfaction with the social security structure. The youngest seafarers display a decline in occupational commitment related to time served on the same ship, partly due to a decline in satisfaction with work content for each year on the same ship. In the concluding discussion, the findings are discussed in more details and recommendations are put forward.

 • 180.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Swedish Seafarers’ Occupational Commitment in Light of Gender and Family Situation2015Inngår i: Safety of Marine Transport: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation / [ed] Adam Weintrit and Tomasz Neumann, 2015, s. 41-47Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study focuses on the pattern of Swedish seafarers’ occupational commitment relative to gender and family situation. Statistical analyses are employed, using a survey material of Swedish seafarers randomly collected from a national register in 2010. It was hypothesized that the effect from having children at home should be negative on commitment to seafaring occupation. However, the effect was found to be strongly positive and statistically significant for women and close to significant for men. Another important family effect was, as expected, the positive effect of having a relative working, or having worked, at sea. This effect was, however, only significant for male seafarers in the age group below the early 40’s. When controlling for possible mediating effects due to gender distribution in the onboard departments, it became clear that working in the catering department comes with a strong negative effect on commitment to the seafaring occupation, but only so for women. This effect did not, however, alter much of the already observed gender patterns. In the concluding discussion, the findings are discussed in more details and recommendations put forward.

 • 181.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). IVL Svenska Miljöinstitutet.
  The Impact of Family and Job Content on Swedish Seafarers' Occupational Commitment: A Gendered Issue?2016Inngår i: TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISSN 2083-6473, E-ISSN 2083-6481, Vol. 10, nr 1, s. 27-34Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ongoing research has indicated important effects on seafarers’ occupational commitment due to gender and family situation. In this study, these findings have been elaborated further by controlling for the effect of perceived work content. Statistical analyses were employed, using a survey material of Swedish seafarers collected from a national register in 2010. The results showed that the effect on occupational commitment of having children at home is strongly positive and statistically significant for women. However, the significance was dependent on the level of satisfaction with the job content. It was suggested that the seafaring occupation could be viewed as a cooping strategy, although only appropriate if the job content is agreeable. Another important family effect was, as expected, the positive effect of having a relative working, or having worked, at sea. This effect was, however, only significant for male seafarers in the age group below the early 40’s. It was concluded that this effect is mainly emotionally driven and not particularly influenced by the actual job content. The results further showed that working in the catering department comes with a strong negative effect on commitment to the seafaring occupation for women. This effect, however, lost its significance after control for job content. It was concluded that the effect of satisfaction with job content on occupational commitment is generally important, with the exception of women, without children, working in the catering department.

 • 182.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Praetorius, Gesa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Lindblad, Mats
  Försäkringskassan Sjöfart.
  Intendenturpersonalens arbetsmiljö: arbetsmiljö, arbetsupplevelser, motivation och sjukskrivningar på passagerarfartyg2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det här projektet undersöker arbetsmiljön för intendenturpersonalen på svenska passagerarfar-tyg. Bakgrunden till projektet ligger i upptäckten att intendenturpersonal ombord passagerar-fartyg år 2010 uppvisade en betydligt högre upplevelse av utmattning, jämfört med andra per-sonalgrupper. Utmattningsupplevelsen indikerades med ett utmattningsindex bestående av ett flertal upplevelseaspekter rörande trötthet och stress i arbetet. Passagerarfartygens intendentur-personal har även rapporterat högre ohälsotal än andra personalkategorier i svensk sjöfart.Projektet innefattar en jämförelse av svenskregistrerad sjöpersonals upplevelser av utmattning fördelat på ombordfunktioner och fartygstyp vid mellan 2010 och 2015, samt förhållandet mel-lan arbetstillfredsställelse, motivation och utmattningsupplevelse inom intendenturen år 2015. I projektet analyseras även Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik för åren 2011–2014 med avseende på sjuktalen för långa sjukskrivningar över 60 dagar och diagnosfördelning för inten-denturpersonalen, samt om det möjligt att göra en analytisk koppling till upplevelsen av utmatt-ning. Genom intervjuer och observationer med chefer och medarbetare ombord och iland un-dersöks vilka fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som upplevs vara av betydelse för arbetsmiljön.Det övergripande målet är att identifiera friskfaktorer för att minska risken för utmattning och ohälsa som kan leda till långa sjukskrivningar och lämna välgrundade rekommendationer för branschen.Resultaten visar att passagerarfartygens besättning rapporterar högst utmattningsupplevelse både 2010 och 2015. Intendenturpersonalen är också klart överrepresenterade i sjukskrivnings-statistiken och sjuktalen, vilket kan kopplas till upplevelsen av utmattning.Enkätundersökningen 2015 visar att intendenturpersonalen rapporterar mest negativa upplevel-ser av arbetssituation, kamratskap och ledarskap jämfört med andra avdelningar. Det är dock en generellt motiverad yrkesgrupp med hög arbetstillfredsställelse. Friskfaktorer som visat sig lindra utmattningsupplevelsen (bemanning, vila, ledarskap, relationer till andra avdelningar) stärker personalens motivation att arbeta till sjössÖkad delaktighet hos intendenturpersonalen i arbetsmiljöarbete och arbetsplatsens utformning kan minska de negativa och höja de hälsofrämjande effekterna av förändringsarbete ombord. Den sociala arbetsmiljön är en viktig del av arbetet till sjöss och omfattar även den lediga tid som tillbringas ombord. Arbetsmiljöarbete bör därför omfatta åtgärder som bryter ner gränser mellan avdelningar, skapar sammanhållning och en gemensam identitet för intendenturen och besättningen i stort.

 • 183.
  Hultberg, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sigertun, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  En genuskodad arbetsplats: En studie om den genuskodade arbetsplatsen ombord på fartyg.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker kvinnors upplevelser av att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg gentemot en genuskodad landbaserad verksamhet. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ undersökning med kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser. Totalt sex intervjuer genomfördes tre med kvinnor som arbetar ombord på fartyg och tre med kvinnor anställda i genuskodade organisationer på land. Resultaten visar att alla respondenter upplevde att det på något sätt påverkar dem att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Då respondenternas upplevelser jämfördes med bakgrund av om de arbetade på en landbasserad verksamhet eller ombord på ett fartyg visar resultatet på stora likheter och minimala skillnader.

 • 184.
  Hultberg, Sebastian
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Falk, Jonatan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  "Man står ensam på toppen": En undersökning om framtidens lotsutbildning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lotsar måste anlitas av fartyg för att assistera vid hamnanlöp eller riskfyllda passager. Sjöfartsverket som arbetsgivare åt lotsarna ser problematik med rekrytering av nya lotsar som i kombination med pensionsavgångar skapar en brist av behöriga lotsar. Antagningskraven till den lotstjänst som finns idag är bland annat att sjöbefälet ska sjökaptensbehörighet. En smalare bas tillgängliga svenska sjöbefäl idag gör att Sjöfartsverket måste undersöka alternativa utbildningsmöjligheter till framtidens lotsar, för att säkerställa en tillräcklig bemanning på samtliga lotsstationer. Undersökningens syfte var att undersöka hur  framtida lotsutbildning och lotsrekrytering kan se ut för att möta framtidens behov av lotsar. Från semistrukturerade intervjuer med Sjöfartsverket, lotsar, sjökaptener och rederirepresentanten Svensk sjöfart framkom att flera alternativ är i konstruktionsfas men i stort bara preliminära. Bland alternativen finns en lotsutbildning på högskolenivå som påbyggnadsutbildning efter sjökaptensexamen. Centrala frågor i rekryteringsprocessen berör erfarenhet och utbildningens uppbyggnad. Sjöfartsverket anser att en förändring måste genomföras, men är osäkra på vilken lösning som är framtidssäker.

 • 185.
  Hultqvist, Emil
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Karlsson, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Studenters attityder till utländska befäl: En studie om sjökaptensstudenters attityder till att arbeta med utländska befäl2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka sjökaptensstudenters attityder till att arbeta med utländska befäl. De som studerar till sjöbefäl får räkna med att arbeta med befäl och besättningar som kommer från andra nationer än Sverige. För att undersöka respondenternas attityder har kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Detta för att ge respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva deras erfarenheter som format deras attityder. Respondenterna i studien är sex stycken sjökaptensstudenter från olika årskurser och med varierande erfarenhet. Studien är uppdelad i tre teman, kommunikation & språk, ledarskap och det sociala livet ombord. Resultaten visar att ingen respondent varit negativ till att arbeta med utländska befäl. Majoriteten har varit neutrala och resterande har varit positiva eller mycket positiva till att arbeta med utländska befäl, helst med en helt blandad besättning. Överlag har det fungerat bra enligt respondenternas uppfattningar. Det har generellt varit ett rakt och tydligt ledarskap, oavsett befälens ursprung. Även kommunikation från befälen har varit rakt och tydligt, detta har samtliga respondenter ansett varit positivt.

 • 186.
  Huzzard, Tony
  et al.
  Lund University.
  Karlsson, Jan Ch
  Karlstad University.
  Mulinari, Paula
  Malmö University.
  Praetorius, Gesa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sandberg, Åke
  Stockholm University.
  Utforska ohälsans orsaker2017Inngår i: Upsala Nya Tidning (UNT), ISSN 1104-0173, artikkel-id 2017-01-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Organisationsforskning ur arbetsperspektiv har fått sämre förutsättningar, fast den kan minska ohälsa på arbetsplatserna, skriver fem forskare.

 • 187.
  Hällqvist, Fredrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Mohlin, Max
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Slopad praktiklön: En studie om hur svenska sjökaptensstudenter upplever de nya villkoren2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I juni 2017 upphörde den skyldighet för redare som under en del tidigare år funnits, att anställa sjöbefälsstudenter på svenskflaggade fartyg under den fartygsförlagda utbildningen. Detta kan nu kan leda till att de inte får någon månadsersättning för tiden ombord under sina praktikperioder. Syftet med detta arbete är att undersöka hur sjökaptensstudenter upplever att de nya villkoren har förändrat den fartygsförlagda utbildningen och hur villkoren, såväl som andra faktorer, har påverkat sjökaptensstudenters motivation under den fartygsförlagda utbildningen. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att den fartygsförlagda utbildningen har förändrats både positivt och negativt av de nya villkoren, dock verkar de negativa aspekterna väga något tyngre. Studien åskådliggör även att motivationen hos samtliga respondenter påverkades negativt någon vecka innan påmönstring och att den sedan successivt ökade igen efter några veckor ombord tack vare faktorer som bra besättningar, duktiga handledare, lärorika uppgifter och ansvar. Däremot visar resultatet även att motivationen återigen sänktes då okvalificerade arbeten utfördes under obetalda praktikperioder.

 • 188.
  Håbecker, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Strömberg, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Superhydrofobisk Coating: En studie som försöker minska rörfriktionsförluster med hjälp av invändig ytbehandling.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den största energiförlusten i ett rörsystem har vid flertal tillfällen bevisats vara friktionsförluster. Studien ämnar därför besvara om den typ av förluster kan minskas med hjälp av invändig behandling med superhydrofobisk coating.

   

  Studien använder två småskaliga testanläggningar. Ett cirkulationssystem och en förenklad anläggning för friflödestest. På båda anläggningarna görs en fast installation av mätutrustning i direkt anslutning till ett 1,5m långt teströr, för att kalkylerad och uppmätt data inte skall påverkas av kringsystemen. Mätutrustning används för att kontrollera volymflöde, hastighet, temperatur och tryckfall. Insamlad data används sedan för att jämföra friktionsförluster före och efter invändig applicering av en superhydrofobisk coating.

   

  Resultatet av studiens tester visar att den superhydrofobiska coating som använts, till skillnad från förväntat resultat, har en negativ effekt på flödet vid prövade applikationer och förlusterna ökade efter ytbehandling.

 • 189.
  Håkansson, Anton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Lundgren, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Underhållsplanering för pumpprovningsanläggning Q2: Vid Xylem Water Solutions AB, Flygt Emmaboda2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara pumpar av olika storlek och typer som används i hela världen. Innan pumparna levereras till kund testas de i Xylem’s egna testanläggningar. Anläggningen Q2 som berörs i rapporten består av en bassäng med tillhörande rörsystem, ventiler, anslutningsutrustning och mätutrustning. Denna rapport undersöker och lägger fram förslag på förbättringsmöjligheter rörande testanläggningens underhållsplanering. Frågor som undersöks är, om anläggningen ser kvalitetsmässigt och utseendemässigt riktigt ut inför kundbesök, tidsintervaller mellan förebyggande underhåll, miljöansvar angående vattenbyte i bassäng, möjlighet att implementera resultatet på övriga anläggningar samt rekommendationer på uppföljning. Rapporten resulterade i checklistor till underhållsavdelning och operatörer av anläggningen, dokumentation av komponenter och förbättringsförslag.

 • 190.
  Håkansson, Niklas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Risheim, Hans
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Askutmatning Moskogen: Underlag för askhantering vid konvektionsstråk på Moskogen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kalmar Energis kraftvärmeverk har sedan det togs i drift 2009 blandat bottenaskan med askan ifrån konvektionsstråken. Eftersom Kalmar Energi söker nya användningsområden för askorna var för sig har en separering av dessa blivit aktuell att undersöka.

  Syftet med rapporten var att ta fram en teknisk lösning åt Kalmar Energi för att transportera aska från konvektionsstråk 2 och 3 till flygasksilon på Moskogen kraftvärmeverk.

  Rapporten har skrivits i nära samarbete med Moskogens driftpersonal samt med tillgång till deras arkiv och DCS. Rapporten har gjorts som en kvalitativ undersökning med intervjuer och en litteraturstudie.

  Den tekniska lösningen resulterade i att aska från konvektionsstråk 2 och 3 transporteras via cellmatare, skruvar och fallrör till en ny gemensam stoftsändare. Stoftsändaren kommer sedan pneumatiskt transportera askan via en ny transportledning direkt till flygasksilon.

 • 191.
  Höglund, Jonatan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Redundans vid manöver med hjälp av UPSpå elnätet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 192.
  Insanic, Jasmina
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan (KTH).
  Rose, Linda
  Kungliga tekniska högskolan (KTH).
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Expert user perspectives of the Ergo-Index model for analysis of work tasks2017Inngår i: Proceedings of the 49th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Joy at work / [ed] Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé and Hajnalka Bodnar, Lund: Lund University , 2017, s. 313-320Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to evaluate an updated beta version of Ergo-Index, adigital tool for ergonomic risk assessments. The evaluation was performed with 15expert users who assessed type, distance, height and exposure time of certain worktasks, as well as the usability of the tool. In conclusion, the users find the presentstate of the Ergo-Index suitable as a first screening method. Assessments of liftingwork have the greatest inter-rater reliability. Further development of the digitalizedversion of the tool is needed to improve accuracy assessing input regardingpushing and pulling work tasks, and to increase usability.

 • 193.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Kalmar County Hospital, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Axelsson, Åsa B.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Cronberg, Tobias
  Lund University, Sweden.
  Djärv, Therese
  Karolinska Institutet, Sweden;Karolinska University Hospital, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  University of Gävle, Sweden;Uppsala University, Sweden.
  Larsson, Ing-Marie
  Uppsala University, Sweden.
  Lilja, Gisela
  Lund University, Sweden.
  Sunnerhagen, Katharina S.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Wallin, Ewa
  Uppsala University, Sweden.
  Ågren, Susanna
  Linköping University, Sweden;County Council of Östergötland, Sweden.
  Åkerman, Eva
  Skåne University Hospital, Sweden;Karolinska Institutet, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to gender2017Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 114, s. 27-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To describe health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest (IHCA) survivors in relation to gender.

  METHODS: This national register study consists of data from follow-up registration of IHCA survivors 3-6 months post cardiac arrest (CA) in Sweden. A questionnaire was sent to the survivors, including measurements of health status (EQ-5D-5L) and psychological distress (HADS).

  RESULTS: Between 2013 and 2015, 594 IHCA survivors were included in the study. The median values for EQ-5D-5L index and EQ VAS among survivors were 0.78 (q1-q3=0.67-0.86) and 70 (q1-q3=50-80) respectively. The values were significantly lower (p<0.001) in women compared to men. In addition, women reported more problems than men in all dimensions of EQ-5D-5L, except self-care. A majority of the respondents reported no problems with anxiety (85.4%) and/or symptoms of depression (87.0%). Women reported significantly more problems with anxiety (p<0.001) and symptoms of depression (p<0.001) compared to men. Gender was significantly associated with poorer health status and more psychological distress. No interaction effects for gender and age were found.

  CONCLUSIONS: Although the majority of survivors reported acceptable health status and no psychological distress, a substantial proportion reported severe problems. Women reported worse health status and more psychological distress compared to men. Therefore, a higher proportion of women may be in need of support. Health care professionals should make efforts to identify health problems among survivors and offer individualised support when needed.

 • 194.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to sex2016Inngår i: Presented at EuroHeart, Dubrovnik, Croatia, June 14-15, 2015, 2016, Vol. 134Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Previous studies have demonstrated differences in characteristics and outcome between men and women in cardiac arrest (CA) populations. However, most studies have focused only on survival outcome. Knowledge about patient reported health and psychological distress among CA survivors is sparse, in particular among those suffering in-hospital cardiac arrest (IHCA). The aim was to describe health status and psychological distress among IHCA survivors in relation to sex. Methods: This national register study presents follow-up data of IHCA survivors from 64% of the eligible hospitals in Sweden. A questionnaire was sent to the survivors, 3-6 months post CA, including measures of health status (EQ-5D) and psychological distress (HADS). Results: Between 2013 and 2015, 594 IHCA survivors were included. Women reported more problems in all dimensions of EQ-5D, except for Self-care. They also had worse health status (EQ-index) (0.75 vs 0.79, p<0.001). The median value for EQ-VAS was 70 (q1-q3=50-80), significantly lower for women compared to men (65 vs 75, p<0.001). A majority reported no problems with anxiety (85.4%) and/or symptoms of depression (87.0%). Women reported significantly more problems with anxiety (median 3 vs 2, p<0.001) and symptoms of depression (median 3 vs 2, p<0.001) compared to men. Being women was significantly associated with lower health status and more psychological distress in the regression models. No interaction effects for sex and age were found. Conclusions: Although the majority of the survivors reported acceptable health status and no psychological distress, a substantial group reported serious problems. Women reported worse health status and more psychological distress compared to men. Therefore, a higher proportion of women may be in need of support. All IHCA survivors should be screened for health problems during the post cardiac arrest follow-up, and offered support when needed.

 • 195.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Kalmar County Hospital, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Lilja, Gisela
  Lund University, Sweden;Skåne University Hospital, Sweden.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Stevenson-Ågren, Jean
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR). University of Sheffield, UK.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköping University, Sweden.
  Post cardiac arrest care and follow-up in Sweden: a national web-survey2016Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 15, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Recent decades have shown major improvements in survival rates after cardiac arrest. However, few interventions have been tested in order to improve the care for survivors and their family members. In many countries, including Sweden, national guidelines for post cardiac arrest care and follow-up programs are not available and current practice has not previously been investigated. The aim of this survey was therefore to describe current post cardiac arrest care and follow-up in Sweden.

  Methods: An internet based questionnaire was sent to the resuscitation coordinators at all Swedish emergency hospitals (n = 74) and 59 answers were received. Quantitative data were analysed with descriptive statistics and free text responses were analysed using manifest content analysis.

  Results: Almost half of the hospitals in Sweden (n = 27, 46 %) have local guidelines for post cardiac arrest care and follow-up. However, 39 % of them reported that these guidelines were not always applied. The most common routine is a follow-up visit at a cardiac reception unit. If the need for neurological or psychological support are discovered the routines are not explicit. In addition, family members are not always included in the follow-up.

  Conclusions: Although efforts are already made to improve post cardiac arrest care and follow-up, many hospitals need to focus more on this part of cardiac arrest treatment. In addition, evidence-based national guidelines will have to be developed and implemented in order to achieve a more uniform care and follow-up for survivors and their family members. This national survey highlights this need, and might be helpful in the implementation of such guidelines.

 • 196.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Kalmar County Hospital.
  Persson, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Strömberg, Anna
  Linköping University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköping University;Ersta Sköndal University College.
  Is there a difference in survival between men and women suffering in-hospital cardiac arrest?2014Inngår i: Heart & Lung, ISSN 0147-9563, E-ISSN 1527-3288, Vol. 43, nr 6, s. 510-515Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: To describe in-hospital cardiac arrest (CA) events with regard to sex and to investigate if sex is associated with survival. Background: Previous studies exploring differences between sexes are incongruent with regard to clinical outcomes. In order to provide equality and improve care, further investigations into these aspects are warranted. Methods: This registry study included 286 CAs. To investigate if sex was associated with survival, logistic regression analyses were performed. Results: The proportion of CA with a resuscitation attempt compared to CA without resuscitation was higher among men. There were no associations between sex and survival when controlling for previously known predictors and interaction effects. Conclusions: Sex does not appear to be a predictor for survival among patients suffering CA where resuscitation is attempted. The difference regarding proportion of resuscitation attempts requires more attention. It is important to consider possible interaction effects when studying the sex perspective. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 197.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Department of Cardiology, Kalmar County Council, Kalmar ; Linköping University.
  Thylén, Ingela
  Linköping University.
  Strömberg, Anna
  Linköping University.
  Bremer, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Division of Emergency Medical Services, Kalmar County Council, Kalmar.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). The Research Section, Kalmar County Council, Kalmar.
  Factors associated with health status and psychological distress among cardiac arrest survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator2018Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 130, nr s1, s. e85-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 198.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Kalmar County Council;Linköping university.
  Thylén, Ingela
  Linköping university.
  Strömberg, Anna
  Linköping university.
  Bremer, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Kalmar County Council.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Kalmar County Council.
  Factors associated with health-related quality of life among cardiac arrest survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator2018Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 132, s. 78-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  To explore factors associated with health-related quality of life (HRQoL) among cardiac arrest (CA) survivors treated with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) in relation to gender, and to compare their HRQoL with a general population.

  Methods

  This cross-sectional study included 990 adults treated with an ICD after suffering CA. All participants received a questionnaire including demographics, comorbidities and instruments to measure HRQoL (EQ-5D-3L and HADS), ICD-related concerns (ICDC), perceived control (CAS), and type D personality (DS-14). HRQoL (EQ-5D-3L) was compared to a general Swedish population, matched for age and gender. Linear regression analyses were used to explore factors associated with HRQoL.

  Results

  The CA survivors reported better HRQoL in EQ index and less pain/discomfort compared to the general population (p < 0.001). In contrast, they reported more problems in mobility and usual activities (p < 0.01). Problems with anxiety and depression were reported by 15.5% and 7.4% respectively. The following factors were independently associated with all aspects of worse HRQoL: being unemployed, suffering more comorbidity, perceiving less control, and having a type D personality. Further, being female and suffering ICD-related concerns were independently associated with worse HRQoL in three of the four final regression models.

  Conclusions

  This extensive population-based study showed that most CA survivors living with an ICD rate their HRQoL as acceptable. In addition, their HRQoL is similar to a general population. Women reported worse HRQoL compared to men. Several factors associated with HRQoL were identified, and might be used when screening patients for health problems and when developing health promoting interventions.

 • 199.
  Israelsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). Kalmar County Hospital ; Linköping University.
  von Wangenheim, Burkard
  Kalmar County Hospital.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköping University.
  Semark, Birgitta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Schildmeijer, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Carlsson, Jörg
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Kalmar County Hospital.
  Sensitivity and specificity of two different automated external defibrillators2017Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 120, s. 108-112Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to investigate the clinical performance of two different types of automated external defibrillators (AEDs). Methods: Three investigators reviewed 2938 rhythm analyses performed by AEDs in 240 consecutive patients (median age 72, q1-q3 = 62-83) who had suffered cardiac arrest between January 2011 and March 2015. Two different AEDs were used (AED A n = 105, AED B n = 135) in-hospital (n = 91) and out-of-hospital (n = 149). Results: Among 194 shockable rhythms, 17 (8.8%) were not recognized by AED A, while AED B recognized 100% (n = 135) of shockable episodes (sensitivity 91.2 vs 100%, p < 0.01). In AED A, 8 (47.1%) of these episodes were judged to be algorithm errors while 9 (52.9%) were caused by external artifacts. Among 1039 non-shockable rhythms, AED A recommended shock in 11 (1.0%), while AED B recommended shock in 63 (4.1%) of 1523 episodes (specificity 98.9 vs 95.9, p < 0.001). In AED A, 2 (18.2%) of these episodes were judged to be algorithm errors (AED B, n = 40, 63.5%), while 9 (81.8%) were caused by external artifacts (AED B, n = 23, 36.5%). Conclusions: There were significant differences in sensitivity and specificity between the two different AEDs. A higher sensitivity of AED B was associated with a lower specificity while a higher specificity of AED A was associated with a lower sensitivity. AED manufacturers should work to improve the algorithms. In addition, AED use should always be reviewed with a routine for giving feedback, and medical personnel should be aware of the specific strengths and shortcomings of the device they are using. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 200.
  Ivarsson, Christoffer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Josefsson, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Välfärd för sjöfarare: En undersökning av hamnbaserad välfärdsverksamhet riktad till sjömän i Sverige2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur svensk Sjömansservices verksamhet utvecklats sedan två milstolpar, 2004 då ISPS koden trädde i kraft och 2007 när Sjömansservices verksamhet togs över av Sjöfartsverket från den tidigare myndigheten Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd. Resultatet visar hur Sjömansservice verksamhet ser ut år 2016 och vad ISPS-koden och förflyttningen av verksamheten har betytt för Sjömansservice målgrupp; besökande sjömän. Kvalitativa intervjuer med representanter ur Sjömansservice ligger till grund för studien. Resultatet visar att sjömäns beteendemönster vid hamnbesök har förändrats. På grund av nya arbetsmoment går sjömän iland fler gånger per hamnvistelse, men under kortare tidsperioder. Detta mycket tack vara skiftarbete och nya arbetsmoment till följd av ISPS koden. Efter förflyttningen av verksamheten till Sjöfartsverket har man kunnat göra kostnadsbesparingar, till största delen på grund av nedskärningar i personalkostnader. Sjömansservice arbetar mycket i samarbetsform med kommuner, kyrkan och hamnar. Tillsammans arbetar man för att täcka upp välfärdsbehovet för sjömän i Sverige.

1234567 151 - 200 of 412
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf