lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
293031323334 1551 - 1600 av 1655
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1551.
  Torstensson, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Eklöf, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Flickor och pojkar som mobbar: Pedagogers syn ur ett genusperspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En skola för alla är en plats där alla elever ska kunna känna sig trygga, sedda och hörda. Skolan har ett ansvar att arbeta jämställt samt att förebygga och motverka mobbning. Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagoger anser att pojkar och flickor har olika uttrycksformer när det gäller mobbning.

  Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger från en skola i södra Sverige. Pedagogernas svar analyserades och kategoriserades efter frågeställningen. Undersökningen genomfördes ur ett genusperspektiv.

  Studien påvisar att det fanns förutfattade meningar om flickors och pojkars mobbning. Pedagogerna ansåg att pojkars mobbning märktes mer eftersom pojkar använder sig mer av verbal och fysisk mobbning medan flickor mobbar i skymundan genom psykisk mobbning.

 • 1552.
  Tretvik, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Samvarokompetens i förskolan: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares erfarenheter av att stödja barns samvarokompetens2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att synliggöra förskollärares erfarenheter av att stödja barns sociala utveckling i förskolan. Mer specifikt syftade studien till att beskriva förskollärarnas tankar kring användningen av olika strategier och arbetssätt för att möta varje barn och stödja varje barns utveckling av samvarokompetens som här ses som en del av barns sociala utveckling. Begreppet samvarokompetens innefattar sociala förmågor som att kunna vara delaktig i förskolans vardag, kunna ta och ge plats i lek och samspel med andra samt kunna ge uttryck för sin egen vilja och samtidigt vara lyhörd för andra (Sommer, 2005a). I bakgrunden belystes även teorier och forskning kring lek och samspel samt enligt forskning lyckade strategier för att främja social utveckling hos barn. Samspelsvårigheter kan enligt Kadesjö (2010) ses som en riskfaktor hos barn och verka negativt på barnets fortsatta utveckling och skapa problem och svårigheter senare i livet. Därför är det viktigt att uppmärksamma samspelsproblem redan i förskolan och arbeta med att främja god social utveckling hos alla barn.

  För att genomföra undersökningen gjordes kvalitativa intervjuer med sex olika förskollärare på olika förskolor. I resultatet beskrev förskollärarna att en bra värdegrund och ett bra förhållningssätt hos pedagogen där den vuxne är engagerad och närvarande både mentalt och fysiskt är betydelsefullt i arbetet med barns samvarokompetens. Informanterna betonade även att tydliga regler, en struktur i vardagen och att dela in barnen i mindre grupper är a och o i arbetet med att skapa ett gott socialt klimat i barngruppen där varje barns sociala utveckling får ta plats.

 • 1553.
  Trondman, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fallet Willy: När livet spelar in2012Ingår i: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 42, nr 1Artikel, recension (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I essäboken En fremmed på benken bjuder sociologen Willy Pedersen läsarna på självanalys. Vi tas med på en resa som flätar samman betydelsebärande nedslag i hans liv i och utanför akademin. De flesta av oss har en gång lärt att våra privata liv ska skrivas ut ur våra sociologiska gärningar. Uppgiften är att skriva andras liv in i deras begränsande eller, till och från, möjliggörande omständigheter. Sociologer drivs alltså ofta av begäret att blottlägga ”detta något” som formar och begränsar respondenter på ett sätt som de inte själva, men väl sociologer, förstår. Om denna avslöjande praktik inte upprättar alltför stort avstånd mellan sociolog och läsare kan den senare avtäcka sitt eget vara och känna igen sig själv på ett nytt sätt: ”aha!” ”Också jag”, som exempel, ”är nog en sådan där klassresenär”. Vår sociologiska doxa har alltså sin våta dröm. Sitt kvasikliniska syfte. Om det inte uppfylls är det varken doxa eller dröm som brister. Vi står bara inför individer eller sociala kategorier som till följd av hur deras omständigheter har präglat dem inte förmår uppleva igenkännandets ”aha-effekt”. Just därför tenderar teorier inom alla sociologiska traditioner rymma begrepp som avser att blottlägga vardagliga aktörers oförmåga att i överensstämmelse med en andra ordningens tolkning förstå sig själva. Listan på sådana begrepp kan göras lång. Några exempel: det omedvetna, falskt medvetande, anomi, latent funktion, ond tro, partiellt genomskådande, misskännandets princip, självkonfirmerat handlande, repetitiv performativitet.

 • 1554.
  Trondman, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Religiositetsparadoxen2011Ingår i: Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv / [ed] Mia Lövheim & Jonas Bromander, Stockholm: Artos & Norma bokförlag, 2011, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1555.
  Trondman, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Krantz, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Petersson, Karina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Barmark, Mimmi
  Institutionen för sociologi, Lunds universitet.
  Låt oss kalla det skolkultur: Om betydelsen av normativt försvarbara och meningsaktiverande praktiker för förbättrade skolprestationer2012Ingår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 3, s. 6-31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1556.
  Trondman, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Lund, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Lund, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Socio-symbolic homologies: Exploring Paul Willis’ theory of cultural forms2011Ingår i: European Journal of Cultural Studies, ISSN 1367-5494, E-ISSN 1460-3551, Vol. 14, nr 5, s. 573-592Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1557.
  Trondman, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Taha, Rehan
  Department of Learning and Society, Malmö University College.
  Lund, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  For Aïsha: On Identity as Potentiality2012Ingår i: Identities: Global Studies in Culture and Power, ISSN 1070-289X, E-ISSN 1547-3384, Vol. 19, nr 4, s. 533-543Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focal point of this article is identity as potentiality: how a narrated form of self-understanding can be mobilized, enacted and shared with others within unequal distributed multifaceted conditions of existence, with other outcomes than surrender to disowned and self-confirming actions of reproduced exclusion, subordination and enclosure. Concretely, this distribution demonstrates how and why identity as potentiality might come into being within the play of forces in the life of a young Muslim woman trying to incorporate herself into Swedish multicultural society.  In addition, the reader will meet reflections on respectability, multicultural incorporation and the possibility of a non-injurious criticism. 

 • 1558.
  Tropp, Håkan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Föräldraledighet mitt i karriären: En studie om hur föräldraledigheten tas ut ochfördelas mellan män och kvinnor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur arbetssituation och karriär påverkar hur föräldrar väljer att fördela föräldraledigheten mellan sig. Sverige har en föräldraförsäkring som ger både mannen och kvinnan möjlighet att ta ut och dela föräldraledigheten lika, men kvinnan är fortfarande den som tar ut den hösta andelen av föräldraledigheten. Den undersökta gruppen bestod av fem informanter som varit föräldraledig och var tillbaka i arbete igen. Studien genomfördes med en kvalitativ deskriptiv metod med hjälp av en intervjuguide som var halvstrukturerad med öppna frågor.

  Resultatet visade på att traditioner och könsroller fortfarande är starkt styrande. Männen tar oftare ut sin del av föräldraledigheten i kortare perioder eller i mindre omfattning än kvinnor och är därför borta från arbetet mindre del. Både männen och kvinnorna tycker det är viktigt att dela på föräldraledigheten för att skapa en nära relation till sitt barn. Arbetsgivarens inställning upplevs påverka uttaget negativt p.g.a. oro för minskade möjligheter till en karriär eller löneutveckling. Den ekonomiska konsekvensen av fördelningen upplevs ha en mindre betydelse för valet. Kvinnan är den av föräldrarna som tar den största delen av föräldraledigheten och får därför de största negativa konsekvenserna.

 • 1559.
  Tudor-Locke, Catrine
  et al.
  Pennington Biomedical Research Center, USA ; Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, Canada.
  Craig, Cora L.
  Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, Canada ; University of Sydney, Australia.
  Beets, Michael W.
  University of South Carolina, USA.
  Belton, Sahrajane
  Dublin City University, UK.
  Cardon, Greet M.
  Ghent University, Belgium.
  Duncan, Scott
  Auckland University of Technology, New Zealand.
  Hatano, Yoshiro
  Tokyo Gakugei University, Japan.
  Lubans, David L.
  University of Newcastle, Australia.
  Olds, Timoty S.
  University of South Australia, Australia.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Karolinska Institutet.
  Rowe, David A.
  University of Strathclyde, UK.
  Spence, John C.
  University of Alberta, Canada.
  Tanaka, Shigeho
  National Institute of Health and Nutrition, Japan.
  Blair, Steven N.
  University of South Carolina, USA.
  How many steps/day are enough? For Children and Adolescents2011Ingår i: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISSN 1479-5868, E-ISSN 1479-5868, Vol. 8, artikel-id 78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Worldwide, public health physical activity guidelines include special emphasis on populations of children (typically 6-11 years) and adolescents (typically 12-19 years). Existing guidelines are commonly expressed in terms of frequency, time, and intensity of behaviour. However, the simple step output from both accelerometers and pedometers is gaining increased credibility in research and practice as a reasonable approximation of daily ambulatory physical activity volume. Therefore, the purpose of this article is to review existing child and adolescent objectively monitored step-defined physical activity literature to provide researchers, practitioners, and lay people who use accelerometers and pedometers with evidence-based translations of these public health guidelines in terms of steps/day. In terms of normative data (i.e., expected values), the updated international literature indicates that we can expect 1) among children, boys to average 12,000 to 16,000 steps/day and girls to average 10,000 to 13,000 steps/day; and, 2) adolescents to steadily decrease steps/day until approximately 8,000-9,000 steps/day are observed in 18-year olds. Controlled studies of cadence show that continuous MVPA walking produces 3,300-3,500 steps in 30 minutes or 6,600-7,000 steps in 60 minutes in 10-15 year olds. Limited evidence suggests that a total daily physical activity volume of 10,000-14,000 steps/day is associated with 60-100 minutes of MVPA in preschool children (approximately 4-6 years of age). Across studies, 60 minutes of MVPA in primary/elementary school children appears to be achieved, on average, within a total volume of 13,000 to 15,000 steps/day in boys and 11,000 to 12,000 steps/day in girls. For adolescents (both boys and girls), 10,000 to 11,700 may be associated with 60 minutes of MVPA. Translations of time- and intensity-based guidelines may be higher than existing normative data (e.g., in adolescents) and therefore will be more difficult to achieve (but not impossible nor contraindicated). Recommendations are preliminary and further research is needed to confirm and extend values for measured cadences, associated speeds, and MET values in young people; continue to accumulate normative data (expected values) for both steps/day and MVPA across ages and populations; and, conduct longitudinal and intervention studies in children and adolescents required to inform the shape of step-defined physical activity dose-response curves associated with various health parameters.

 • 1560.
  Tugetam, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fysisk aktivitet och fysisk självkänsla: Är det skillnad mellan elever på yrekesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Students, at a secondary upper school, attending a practical programme have a lower physical capacity than students from theoretical programs. Our physical self-esteem has a great significance for our motivation in being physically active and thereby also for our health. The purpose: of this study is to find out if there is a difference between perceived physical self-esteem and objectively measured physical activity between students attending a practical programme and a theoretical programme. Method: Four classes, in a medium-sized town in the southeast of Sweden, participated in the study, two classes from practical programmes and two classes from theoretical programmes. All the students were in their final year at the upper secondary school, when they were part of the study during the autumn of 2011. The students had a sealed pedometer during four days, every morning the amount of steps was checked and then sealed by the leader of this study. The questionnaire Children and Youth-Physical Self Perception Profile (CY-PSPP) was used and the students answered the questions during one lesson one week. Result: The students attending a theoretical programme were more physically active, steps/day, than the students attending a practical programme. Regarding the perceived physical self-esteem there was no significant difference between the students from the theoretical programmes versus the students from the practical programmes. On the other hand there was a difference between the male students and the female students. The female students had a lower self-esteem. Conclusion: To reach groups at risk there are grounds for looking at the contents of the curriculum of the practical programmes. The subject physical education ought to be given more lessons as an important factor in achieving better public health.

   

  Keywords: physical exercise, health, secondary upper school, pedometer

   

   

   

   

 • 1561. Tunving, K
  et al.
  Thulin, S O
  Risberg, J
  Warkentin, Siegbert
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Regional cerebral blood flow in long-term heavy cannabis use.1986Ingår i: Psychiatry Research, ISSN 0165-1781, E-ISSN 1872-7123, Vol. 17, nr 1, s. 15-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regional cerebral blood flow (rCBF) was measured by the 133Xenon inhalation method in nine male chronic cannabis users. The rCBF level in cannabis users was significantly (11%) lower than that of age- and sex-matched healthy controls. Four of the subjects were reexamined after 9-60 days of detoxification and showed a significant (12%) increase of the CBF level at followup. No significant regional flow abnormalities were noted. The global CBF reduction seen in the early phase of detoxification is most likely the consequence of the dysfunction of the central nervous system accompanying chronic cannabis use.

 • 1562.
  Törnblom, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Gregersen, Sanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Att vara förälder till ett barn som missbrukar2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studien undersöker hur det är att vara förälder till ett barn som missbrukar samt hur vardagslivet och hur relationer inom familjen samt till omgivningen påverkas. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med kvalitativ inriktning. Undersökningen bygger på fyra semistrukturerade intervjuer varav alla intervjupersoner har haft minst ett barn med missbruksproblem. Familjen är ett  mänskligt system, därför tolkas resultatet utifrån systemteorin. Resultatet visar att familjens vardag förändrades då de fick utstå påfrestningar av missbruket vilket ledde till att familjerelationerna försämrades. Undersökningen visar hur sorgen hos föräldrarna övergick till skuld och skam vilket resulterade i att familjen isolerade sig från omvärlden. Föräldrarna isolerade sig på grund av skammen men även för att man kände att samhället stämplade dem för att vara dåliga föräldrar. En slutsats är att föräldrar behöver stöd när ett barn i familjen missbrukar för att kunna hjälpa sitt barn samt själva få hjälp då många föräldrar utvecklat ett medberoendebeteende.

 • 1563.
  Törnqvist, Liv
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Inspirerade, inspirerande inredningar: Om tre svenska förskolors Reggio Emilia-inspirerade miljöer2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vad Reggio Emilias miljöfilosofi, med miljö menar jaginredning och undersöka hur den anpassats för att passa tre svenska förskolor, jag har ävenundersökt vilka hinder som finns i anpassningen, hur filosofin kan utvecklas och om det finnsen svensk miljöfilosofi. Svar på detta har jag fått genom en kvalitativ undersökning i form avintervjuer på tre förskolor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat i södra Sverige. Depedagogerna jag intervjuade såg få hinder i anpassningen eftersom filosofin var till för attanpassas, de ansåg att filosofin hela tiden måste utvecklas och att detta sker genom möte ochutbyte med andra förskolor. Skapandematerial i olika former var i fokus på förskolorna, tillexempel byggmaterial och återvunnet material. Miljön var tydlig och tillgänglig för barn. Iarbetet tar jag förutom detta upp pedagogisk dokumentation, föräldrar, miljö i genusperspektiv,miljöns anpassning för barn med särskilda behov och mycket mer.

 • 1564.
  Uvelius, Ingrid
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jönsson, Max
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mentorskap i praktiken: Om kunskapsutbytet i mötet mellan mentor och adept vid en personalutbildning.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete har en studie om kunskapsutbytet mellan mentorer och adepter genomförts. De medverkande i studien är alla mentorer och adepter som har meverkat i ett mentorskapsprojekt som riktade sig till personalvetarstudenter. Studenterna parades slumpmässigt ihop med yrkesverksamma mentorer från arbetslivet. Syftet med vår studie var att ta reda på effekterna av ett mentorskapsprojekt i form av vilket kunskapsutbyte som skedde och kan ske mellan adepter och mentorer. Detta genom att ta reda på mentorernas och adepternas egna uppleverlser kring deras kunskapsbidrag samt den kunskap de själva ha fått genom mentorskapsrelationen. Vår problemformulering handlar om vilket kunskapsutbyte som sker mellan mentorer och adepter i ett mentorskapsprojekt för personalvetare. Arbetet inleds med en bakgrundsdel om ämnet samt en teoretisk anknytning som behandlar de fyra f:n om kunskap, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att besvara frågeställningen genomfördes sex stycken intervjuer med tre mentorer och tre adepter. Resultatet bearbetades med hjälp av de fyra f:n och utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att det har skett ett utbyte i form av kunskap gällande alla fyra former av kunskap men med mest vikt på förståelsekunskap. Slutsatsen som dragits genom studien är att det är viktig att ledarna av mentorskapsprojekt noga planerar informerar och vägleder de medverkande för att ett så stort kunskapsutbyte som möjligt ska kunna ske. 

 • 1565.
  Vaattovaara, Kim
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Talangjakten: En studie i hur Östergötlands fotbollförbund jobbar med talangutveckling och talangidentifikation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar på Östergötlands fotbollförbund och hur de jobbar med talangutveckling och talangidentifikation . Forskning betonar ofta de individuella faktorerna när det gäller den enskilda idrottaren men tar inte hänsyn till de kontextuella förhållandena som finns. Studien belyser även om det görs några skillnader i arbetet beroende på om det är pojk- eller flickfotboll. Forskning idag visar att pojkar och flickor utvecklas olika men tränar de på samma sätt och på samma saker? Sex stycken semi-strukturerade intervjuer har gjorts med personer, med olika roller inom förbundet, både på pojk- och flicksidan för att få klarhet i hur de ser på begreppen samt hur de jobbar med talangutveckling och talangidentifikation. Resultatet visar att organisationen är uppbyggd likt en pyramid där det inte görs några skillnader i sättet att jobba med pojkar och flickor. Vad gäller talangidentifikation så nämndes ofta spelförståelse som en egenskap som är viktig när man försöker identifiera talang och jobbet med talangutveckling har gått framåt då organisationen har blivit mycket mer strukturerad de senaste åren.

 • 1566.
  Vainio Svensson, Maja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Andersson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Barn och stress: - Strukturens påverkan i förskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka barn och stress i förskolan. Vi har inriktat oss på att se hur strukturen i förskolan påverkar barns stress. Det intresserar oss att se om man kan undersöka om barn i förskolan är stressade och ifall det har någon koppling till hur förskolan struktureras upp. En undersökning om hur förskolan är organiserad när det kommer till miljö, aktiviteter, hur uppdelningen av barn och personal ser ut samt hur dagarna planeras upp i förskolan kommer även att presenteras. Vi har med hjälp av observationer på fyra förskolor samt intervjuer med fyra förskollärare försökt undersöka hur förskolans struktur ser ut och hur den påverkar barnen. Tolkningen av vårt resultat har genomförts med hjälp av den litteratur som redan finns i ämnet. Vår tolkning av resultatet är att strukturen har en påverkan. Resultatet visar att det som möjligtvis påverkar barnens stressnivå på förskolan är om miljön på avdelningen erbjuder utrymmen där barnen kan gå undan ifrån den stora gruppen, så som många rum eller mindre vrår. Vi anser att man på förskolan måste anpassa antalet aktiviteter samt tiden aktiviteterna utförs på de barn man har i sin barngrupp samt vilket humör barnen är på. Uppdelningen av barngruppen i mindre grupper har visat sig ha en positiv effekt på barnens stress. Pedagogernas schema har en betydelse för barnens stress, då det inte går att dela in barnen i mindre grupper om några av pedagogerna är på rast eller gått hem. Samtidigt kan pedagogerna bli stressad av att vara ensam med många barn, deras stress kan överföras på barnen. Vi har sett att det är viktigt att ha en tydlig planering över vissa rutiner i förskolan, exempelvis vid tambursituationer samt vid matsituationerna för att skapa ett lugn i barngruppen.

 • 1567.
  Valdebenito, Wladimir
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Aberham, Milkyas
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hur personal från två skolor väljer samt implementerar en metod mot mobbning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur skolpersonal väljer en förebyggande metod mot mobbning samt hur de implementerat programmet SET. Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen, med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem arbetande personer inom skolan. Resultatet visar att det är viktigt att det finns ett gemensamt behov av förändring, för att kunna påbörja ett arbete i att välja en ny metod. Det är viktigt att all skolpersonal inkluderas i implementeringen, pedagoger såväl som servicepersonal. En planering och ett mål måste sättas upp för att tydliggöra för alla involverade om hur man vill arbeta. Slutsatser visar även att metoder är bra redskap för att arbeta utifrån samma grund, men det är viktigt att det kritiskt reflekteras över vad man väljer att arbeta med.

 • 1568.
  Valve, Lars-Olof
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Lärarstuderandes erfarenhet av makt2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka lärarstuderandes levda erfarenhet av makt under deras skol- respektive studietid med särskilt fokus på genus och värdegrund. Metoden som används är fenomenologisk – hermeneutisk och innebär att en textinterpretation görs med den insamlade empirin. Tolkningen av empirin, som bygger på samtal med sex lärarstuderande som går sin sista termin på lärarutbildningen, sker med hjälp av en teorianknuten förståelse. Den teori som ligger till grund för denna förståelse är Ulrich Becks Kristeori som tillsammans med andra teorier samt relevant litteratur möjliggör en ny förståelse av empirin.

  Den nya teorianknutna förståelsen innebär två ting. För det första leder lärarstuderandes levda erfarenheten av makt till föreställningen om ett dubbelt makt-etiskt förhållningssätt, som gäller verksamheten under lärarstuderandes skol- respektive studietid. Det innebär att lärarstuderande menar att makt kan vara något naturligt men även något som konstruerats av människan. Då makt av en eller annan anledning är en realitet så förstås den som att den kan vara ett positivt men ensidigt styrmedel hos lärare men också att den kan vara en möjlighet till ett samarbete mellan elev och lärare och på det viset vara positivt. När nu makten är en del av lärarens attribut, så gäller det att hantera den på bästa sätt gentemot eleven så att ett positiv lärande kan ske.

  Den andra föreställningen innebär att lärarstuderande erfar makt som något styr och skapar vad som ska betraktas som normaliteten i samhället. Makten kan då enligt lärarstuderande yttra sig i medial form eller i form av olika slags kapital som pengar och kunskap. Men den kan också vara konsekvensen av självdisciplin eller vara verksam i beaktandet av existerade könsnormer och då betrakta dem som att de är naturliga och normala. Som motvikt till en exkluderande normering av individer och till en manlig maktkultur kan enligt lärarstuderande ett demokratiskt förhållningssätt verka positivt så att individer skapas till demokratiska medborgare eftersom demokratin är eftersträvans-värd då den har ett egenvärde.

 • 1569.
  Vanhelst, Jérémy
  et al.
  University Lille 2, France ; Toulouse University Hospital, France.
  Béghin, Laurent
  University Lille 2, France ; Toulouse University Hospital, France.
  Duhamel, Alain
  University of Lille Nord de France, France.
  Bergman, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sjöström, Michael
  Karolinska Institutet.
  Gottrand, Frédéric
  University Lille 2, France.
  Comparison of uniaxial and triaxial accelerometry in the assessment of physical activity among adolescents under free-living conditions: the HELENA study2012Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 12, artikel-id 26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Different types of devices are available and the choice about which to use depends on various factors: cost, physical characteristics, performance, and the validity and intra- and interinstrument reliability. Given the large number of studies that have used uniaxial or triaxial devices, it is of interest to know whether the different devices give similar information about PA levels and patterns. The aim of this study was to compare physical activity (PA) levels and patterns obtained simultaneously by triaxial accelerometry and uniaxial accelerometry in adolescents in free-living conditions.

  METHODS: Sixty-two participants, aged 13-16 years, were recruited in this ancillary study, which is a part of the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA). All participants wore a uniaxial accelerometer (ActiGraph GT1M®, Pensacola, FL) and a triaxial accelerometer (RT3®, Stayhealthy, Monrovia, CA) simultaneously for 7 days. The patterns were calculated by converting accelerometer data output as a percentage of time spent at sedentary, light, moderate, and vigorous PA per day. Analysis of output data from the two accelerometers were assessed by two different tests: Equivalence Test and Bland & Altman method.

  RESULTS: The concordance correlation coefficient between the data from the triaxial accelerometer and uniaxial accelerometer at each intensity level was superior to 0.95. The ANOVA test showed a significant difference for the first three lower intensities while no significant difference was found for vigorous intensity. The difference between data obtained with the triaxial accelerometer and the uniaxial monitor never exceeded 2.1% and decreased as PA level increased. The Bland & Altman method showed good agreement between data obtained between the both accelerometers (p < 0.05).

  CONCLUSIONS: Uniaxial and triaxial accelerometers do not differ in their measurement of PA in population studies, and either could be used in such studies.

 • 1570.
  Vartiainen, Oskar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Thunell, Emelie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läsning av matematiska texter: faktorer som påverkar förståelsen vid läsning av matematiska texter2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi som har skrivit arbetet har haft olika erfarenheter kring läsning av matematiska textuppgifter. Intresset växte, då vi blev intresserade kring varför det kan vara svårt att läsa en matematisk text. Syftet med studien är att undersöka hur elevers läsförståelse binds samman med läsning av matematiska textuppgifter samt se vilka inre och yttre faktorer som påverkar förståelsen. Kvalitativa intervjuer tillsammans med en kombination av fallstudier och observationer ligger till grund för metoden som använts i studien. I undersökningen deltog 63 elever och fyra lärare. Totalt gjordes studien i fyra klasser, varav två klasser i årskurs 2 och två i årskurs 3. Resultatet visar att många elever blev oroliga över att se textuppgifterna. En del av eleverna visade ett engagemang för att klara uppgifterna, men uppgifternas struktur och nivå var allt för krävande för dem. Pedagogerna i intervjun är övertygade om att för lite kunskap kring ämnet och stress är bidragande orsaker till att matematikförståelsen hämmas vid läsning av matematiska textuppgifter. Slutsatsen är att det är svårt med läsning av matematiska textuppgifter, och elever bör besitta en större kognitiv förmåga samt ha ett brett ordförråd för att kunna förstå matematiska texter. Textens struktur spelar roll vid förståelse, och det är pedagogens ansvar att hjälpa eleverna med matematiska textuppgifter. 

 • 1571.
  Vidovic, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Gustafsson, Britta
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vuxenmobbning i arbetslivet: En studie om en kommunal förvaltnings förebyggande arbete mot vuxenmobbning2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att undersöka en kommunal förvaltnings förebyggande arbete mot vuxenmobbning. Syftet preciserades sedan ned i en frågeställning som löd ”Hur arbetar kommunal förvaltning förebyggande mot vuxenmobbning?”. Genom en kvalitativ ansats intervjuades det två chefer från två olika enheter inom en omsorgsförvaltning och två anställda inom  en företagshälsovård. 

  Det väsentligaste resultatet blev att båda cheferna arbetar aktivt för en hälsosam arbetsmiljö samt att mobbning inte är en vanlig företeelse inom berörda enheter. Samarbetet mellan cheferna och företagshälsovården är väldigt god, och kontakten sker till största delen vid behov. Det finns ingen utvecklad policy enbart mot vuxenmobbning men vid frågor som berör arbete och hantering av mobbning kan cheferna då istället vända sig till policyn om kränkande särbehandling. År 2013 kommer företagshälsovården att anordna föreläsningar för att öka chefernas kunskap om det förebyggande arbetet inom arbetsmiljön.

  Slutsatsen blev att både företagshälsovården och cheferna är väl medvetna om det arbete som krävs för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Tydliga regler och en öppen dialog är några faktorer som cheferna förespråkar för att minimera risker för mobbning.

 • 1572.
  Viklund, Mojdin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  EQ i undervisningen: En studie om elevers uppfattningar och tankar kring EQ i undervisningen.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1573.
  Vinberg, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vikten av relationer: En inblick i lärares uppfattningar om sitt relationsarbete gentemot elever2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har under hela våra liv en mängd relationer till en mängd olika människor. Denna studie utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv och enligt ett sådant så påverkar dessa människor omkring oss hur vi tänker, agerar och känner. Relationer är nödvändiga för oss. De är något som vi inte klarar oss utan. Att vara en del utav en positiv relation innebär att man får känna sig trygg, bekräftad och även behövd. För den psykiska såväl som den fysiska hälsan är detta en nödvändighet. En relation kan dock inte ses som någonting fristående och separat. Den måste ses som i ett sammanhang av sociala processer.

   

  En lärare möter i sitt dagliga arbete en mängd elever och ur dessa möten uppstår relationer.  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer försöka synliggöra och få en inblick i hur lärare själva ser på relationsarbetet mellan sig själva och de elever som de interagerar med i den pedagogiska verksamheten. Anser de att relationer är viktiga? Har de särskilda strategier i sitt bemötande av elever?

   

  Studien visar att samtliga intervjuade lärare anser att relationer är något otroligt viktigt, någonting väsentligt för att deras arbete ska fungera. Det framkommer dock att de flesta saknar medvetna strategier i sitt relationsarbete. Något som framhålls som en nyckelingrediens i ett lyckat relationsarbete är den egna personligheten hos läraren.

 • 1574.
  Virtanen, Turo
  et al.
  University of Helsinki, Finland.
  Silander, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pietilä, Maria
  University of Helsinki, Finland.
  University Profiling and Adaptation Strategies2012Ingår i: Nordic Conference on Higher Education and Research. Academic work in a Recession - who should pay? 9-10th February 2012, Hanasaari, Finland, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) in the Nordic countries are increasingly faced with the pressures to produce more with less. Governments in Finland and Sweden are forced to think strategically of research and teaching activities. Features of concentration of resources and profiling of universities can be found in both countries. University profiling, including the setting of research focus areas, is an international phenomenon. The extent of profiling and the actual consequences may, however, vary considerably. Comparative empirical research is thus needed in order to find out, what profiling means for individual institutions and departments. This paper presents results from the research project ‘Priority-setting in Research Management: Organisational and Leadership Reactions to Institutional Reforms in Finnish and Swedish Universities’, where we have studied the responses of leaders and managers at different organisational levels in Finnish and Swedish HEIs to profiling pressures on research. The paper is based on data of altogether four universities in Finland and Sweden: two large, comprehensive universities (University of Helsinki and Lund University) and two smaller and newly merged universities (University of Eastern Finland and Linnaeus University). Comparisons are done at country level and at different organisational levels (central administration, faculty, departmental level).

 • 1575.
  Visén, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nilsson, Emanuel
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hur kan lärare arbeta för att utveckla läroprocessen hos elever med ett andraspråk?: En studie som belyser innehållsliga och metodologiska aspekter av hur lärare kan arbeta med elever som lär ett andraspråk2012Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie fokuserar vi på hur lärare kan öka inlärningen för elever med ett andraspråk. Studien är huvudsakligen indelad i två delar, där den innehållsliga och metodlogiska delen ingår. Omfånget på studien är tolv artiklar med olika typer av inriktning och resultat. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet med särskild teoretisk förankring i Vygotskij och Hundeide. I resultatet kan vi se att det finns flera metoder som har en positiv inverkan på andraspråksinlärningen. Bland annat lyfter vi fram att datorbaserad programvara kan vara ett redskap för att undersöka hur elever skriver texter och annat material. Frågan kring att använda sig av modersmålet i undervisningen har lett till delade åsikter och uppfattningar, vilka också presenteras i studien.

 • 1576.
  Vogt, Bettina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Waldow, Florian
  Falkenberg, Kathleen
  Oehme, Fanny
  Unterschiedliche Welten der Meritokratie?  : Schulische Leistungsbeurteilung und Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland, Schweden und England im Zeitalter der „standards-based reform".2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1577.
  von Rosen, Diana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Björklund, Isabell
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Med fokus på barns förskolemiljö: Studie om pedagogers medvetenhet i utformandet av förskolemiljöer2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur medvetet pedagoger utformar den fysiska delen av den pedagogiska miljön. Resultatet förväntas påvisa i vilken utsträckning pedagoger är medvetna om att barns välbefinnande, självbild och perception påverkas av förskolans miljö samt vad som styr utformandet av den. I undersökningen används en enkätundersökning som sedan jämförts, tolkats och analyserats.

   

  I styrdokumenten förordas att miljön ska vara utvecklande och lärande, den ska vara anpassad efter varje enskilt barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vår teoretiska utgångspunkt är att vi människor påverkas åtskilligt av vår omgivning genom sinnesintryck. Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos pedagoger om att barns välbefinnande påverkas av den fysiska miljön men att det finns en okunskap om vad i miljön som behöver anpassas för att svara mot de enskilda barnens behov.

 • 1578.
  von Segebaden, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
   "Hemmiljön speglas på många sätt": En studie av hur pedagoger möjliggör undervisning för barn som lever eller har levt under missbruksförhållanden.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur pedagoger möjliggör lärande av barn som lever eller har levt under missbruksförhållande. Studien behandlar frågorna, hur förhåller sig pedagoger till barn som lever under missbruksförhållanden samt vilka pedagogiska strategier möjliggör dessa barns lärande enligt pedagogerna?

  Som metod användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Fem pedagoger intervjuades och urvalet av pedagoger var strategiskt. Pedagogerna var verksamma inom förskolan och årskurs ett.

  I resultatet framgår det att barn till missbrukare ofta har svåra sociala problem och de är ofta inåtslutna eller utagerande. Pedagogerna upplevde därför att det var den sociala biten dessa barn främst bör träna på. Det framgår även att det krävs ett speciellt förhållningssätt till dessa barn då de inte har samma förutsättningar som andra barn. En pedagogs förmåga till flexibilitet i undervisningen är viktig i arbetet med dessa barn då den pedagogiska verksamhetens ramar och struktur många gånger är ett hinder i undervisningen med dessa barn. I undersökningen framgår även att pedagogerna ser nyttan med samverkan mellan olika myndigheter för att få en helhetsbild av barnets problematik, dock var det något som inte fungerade tillfredställande enligt några av de intervjuade pedagogerna.

 • 1579.
  von Seth, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Work-Life Balance: En kvantitativ studie av könsskillnader bland civilekonomstudenter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Work-Life Balance (WLB) definieras som förmågan att balansera arbetslivet och hemmalivet på ett framgångsrikt sätt. WLB kan utvärderas genom att undersöka individens upplevelse av Work-Family Conflict (WFC) och Family-Work Conflict (FWC), som båda mäts i Netemeyers, Boless och McMurrians (1996) enkät. Syftet med studien var att undersöka om det fanns några könsskillnader hos civilekonomsstudenter avseende WFC, FWC, tiden som spenderades på studier, på hushållsarbete samt sjukdagar per termin. Studien omfattade 138 respondenter (74 kvinnor och 64 män). Resultatet bekräftade tidigare upptäckt, att det fanns en könsskillnad i WFC, men motsatte att det skulle finnas en könsskillnad i FWC. Vidare framkom det att kvinnorna hade högre värden i samtliga variabler (antalet studietimmar per dag, hushållstimmar per dag och sjukdagar per termin). Resultatet visade även ett samband mellan antalet studietimmar per dag och WFC samt FWC. Slutligen visade resultatet en svag korrelation mellan sjukdagar per termin och WFC samt FWC. Möjligen kan köns- socialiseringen vara en bidragande faktor till de observerade könsskillnaderna.

 • 1580.
  Wagner, Anette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sundkvist, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sagans olika roller utifrån ett pedagogiskt perspektiv: En studie om sagans betydelse för ett barns språkutveckling2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet har varit att se sagans betydelse för ett barn i förskoleålderns språkliga utveckling. Syftet var även att undersöka hur pedagogers och föräldrars engagemang kan bidra.  Metoden som använts i examensarbetet är en kvalitativ undersökning på två förskolor med olika förutsättningar. Därefter har sedan jämförts likheter och skillnader mellan hur barnen tagit till sig av sagans ord och mening. Det har även gjorts enkätundersökningar där föräldrar och pedagoger har fått ge sin syn på hur de upplever att barn påverkas och utvecklas av sagor. Bland svaren har bl.a. pedagoger bidragit till examensarbetet med olika idéer på hur man kan locka barn till sagoläsning på ett pedagogiskt sätt.

  Det har genomgående under arbetets gång visat sig hur sagans betydelse, och flera olika roller, påverkar barnets språkliga utveckling men även hur sagan påverkar barnets självkänsla, trygghet, koncentration, nyfikenhet och fantasi. Det som lärts är vikten av att vara tydlig  likväl mot enspråkiga barn som flerspråkiga barn och att pedagogen är observant på att uppfatta barnets förståelse språkligt.

 • 1581.
  Wahlfrid Perotto, Michaela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Ågren, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Att läsa sig till skrivning eller skriva sig till läsning?: En studie med fokus på pedagogers val av läs- och skrivinlärningsmetod, konsekvenser, lärandemiljö och motivation.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagoger i grundskolans tidigare år arbetar med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi vill få kunskap om hur pedagogerna väljer sin metod samt redogöra för hur pedagogerna motiverar sitt metodval. Vidare vill vi undersöka vad konsekvenserna av metodvalet blir. Vi har valt att skriva inom detta område då vi anser att läsning och skrivning är baskunskaper i livet. I vår kommande yrkesroll kommer vi att behöva välja metod. Mot bakgrund av detta tror vi att en undersökning om pedagogers val av metod kan gynna oss samt våra kollegor. Vi har genomfört en kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer. Dessa ligger till underlag för vår analys och diskussion. Vår empiri visade att valet av metod är svårt att göra. Det är viktigt att pedagogen tror på sitt metodval. Pedagogen utgår från sig själv, sina elever samt erfarenheter för att skapa goda förutsättningar för en bra läs- och skrivundervisning.

 • 1582.
  Wahnström, Jonas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Levin, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivation - Nyckeln till framgång: En studie om idrottslärares uppfattningar av motivation i arbetet2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar idrottslärares motivation i arbetet samt hur de ser på motivation i arbetslivet. Vi har utgått ifrån fyra frågeställningar som handlar om vilken uppfattning idrottslärare har kring motivation, vad motivation innebär för idrottslärare i arbetet, vilka hinder det finns för idrottslärares motivation samt hur idrottslärare ser på att upprätthålla sin motivation. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där vi intervjuade fem olika idrottslärare som arbetar på högstadiet. Idrottslärarna är mellan 30-65 år gamla med olika lång arbetserfarenhet.

  Vårt resultat visar att idrottslärare definierar begreppet motivation som en inre drivkraft och något som de brinner för. Idrottslärarna ser motivation som ett positivt begrepp. Respondenterna finner mycket motivation i arbetet tillsammans med eleverna och när de ser dem utvecklas. Det framgår även i vår studie att undervisningsmiljön samt egen utveckling är viktiga faktorer för idrottslärarnas motivation i arbetet. Enligt vår studie finns det flera hinder som påverkar idrottslärarna i arbetet. Det är framför allt det administrativa arbetet samt konferenser som de anser påverkar motivationen negativt men även andra faktorer som elevernas ovilja till ämnet samt brister i organisation och begränsade resurser. Det framkommer enligt respondenterna att kollegorna spelar en viktig roll i upprätthållande av motivationen.

 • 1583.
  Waldebjer, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Ett tryggt, socialt klimat i klassen: En undersökning om hur elever trivs och uppfattar sin skolmiljö2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur viktigt det är med ett positivt klimat i klassrummet, hur trygghet påverkar eleverna och får dem att prestera bättre. Det handlar även om hur viktigt det är att reda ut problem som uppstår så att oron kring dessa inte upptar barnens tankar och bidrar till en bristande koncentration till skolarbetet. Jag undersöker hur elever i årskurs tre och fyra upplever stämningen och tryggheten i klassrummet. De får frågor som handlar om hur de trivs, om det brukar uppstå konflikter och om de känner sig uppmuntrade av sin eller sina lärare. Resultatet av undersökningen visar att det är en stor del av eleverna som inte tycker stämningen är speciellt bra i klassrummet. De flesta skriver att det beror på att det är pratigt och stökigt. Samtidigt säger de flesta eleverna att de överlag trivs bra i sin klass och det är endast två av 83 som inte trivs särskilt bra. Ett tiotal elever säger att de sällar känner att de får uppmuntran och beröm och ungefär lika många oroar sig för att någon ska skratta åt dem om de skulle svara fel i klassrummet. Det jag vill synliggöra är att även om majoriteten av eleverna trivs i skolan, finns de elever som inte gör det. Det viktiga är att försöka arbeta med detta och skapa en god stämning där eleverna kan känna sig trygga och accepterade. Det finns många sätt att arbeta med samanhållningen i klassen. Något av det viktigaste tror jag är att hjälpa till att lösa konflikter som uppstår. Men självklart är det även bra att jobba samman klassen på olika sätt, exempelvis med hjälp av dramaövningar. Genom att skapa en god gemenskap och stämning i klassrummet, vinner vi mycket även när det gäller elevernas resultat. Vi hjälper även eleverna till att bli goda samhällsmedborgare genom att stärka deras självförtroende, sociala kompetens och förmågan att lösa konflikter.

 • 1584.
  Wallden, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Karlsson, Jens
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Spelar vikten någon roll?: En kvantitativ studie om lärares attityder och förväntningar till överviktiga elever i idrott och hälsa2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka behöriga lärare i idrott och hälsas attityder till överviktiga elever samt om det finns någon skillnad i lärarens förväntningar på normalviktiga och överviktiga elevers allmänna idrottsliga prestation. Studien bygger på enkätsvar av 70 behöriga lärare i idrott och hälsa i södra Sverige.

   

  Resultatet visar att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ attityd mot elever med övervikt (N=69;M=3,59) och att det finns en skillnad i lärare i idrott och hälsas förväntning på överviktiga elever och normalviktiga elever i avseende, styrka (t=1,98;df;=69;P=0,05), rörlighet (t=9,95;df=69;P=0,01), uthållighet (t=10,48;df=69;P=0,01), koordination (t=8,71;df=69;P=0,01), förväntad allmän prestation (t=7,28;df=69;P=0,01) samt den totala förväntningen av elevernas prestation (t=10,35;df=69;P=0,01).

   

  Studien bekräftar tidigare forskning som även de funnit att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ attityd till överviktiga elever.

   

  Nyckelord: Förväntningar, attityder och övervikt

   

 • 1585.
  Walther, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jonesjö, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The sound of scilence: Hur tyst kommunikation kan gestaltas i klassrum2011Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats handlar om den tysta kommunikationen som gestaltas i klassrum av lärare och elever i skolan. Syftet har varit att utifrån tre valda aspekter; tyst kunskap, tysta relationer och tysta redskap analysera och kartlägga den tysta kommunikationens uttryck. Genom en systematisk litteraturstudie besvaras frågeställningar rörande vardera ovan nämnda aspekter nämligen; Hur kan tyst kunskap komma till uttryck hos lärare, vad kan ske i tysta relationer mellan lärare – elev och elev – elev samt vad kan kropp respektive miljö som redskap ha för betydelse för kommunikationen. Det har även gjorts en jämförande analys inom aspekterna men även mellan dem. Resultatet visar på vikten av att medvetandegöra de tysta uttrycken i kommunikationen, dels bland lärare och dels bland eleverna som många gånger talar med kroppen i kommunikation och relation. Även miljön har visats sig ha stor betydelse för kommunikation och kunskapsintag. Resultatet visar också på lärares så kallade tysta kunskaper som till stor del ligger till grund för läraryrket men som sällan artikuleras eller uppmärksammas. Litteraturstudien har gett upphov till nyckelord såsom fingertoppskänsla, intuition och medvetenhet.

 • 1586.
  Walther, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jonsson, David
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hon, han, den, det: En genusanalys av läromedel i ämnet svenska för grundskolans senare år2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how gender is at work in four series of teaching material of Swedish in the years 7-9 of the Swedish primary school. Analyzing eight books in total, and also their respective teacher’s manuals, the study focuses on the following aspects in both texts and pictures within the books: heteronormativity, marginalization, stereotypes, equality, and also general gender related issues. Doing so, this study approaches the analyzed material with the eyes of a feminist critic. Moreover, this study applies both a qualitative and a quantitative analysis as its method of approach. 

  Initially, the theoretical background and scientific method for this study is presented. Then follow the aims of the study, together with the questions this study seeks to answer. Thereafter the actual findings, the results of the two analyses, are presented – followed by a discussion of the former. The discussion is summed up by pedagogical implications of the results. 

  This study finds that women are very much marginalized within the books, with the men outnumbering the women by almost a three-to-one ratio. Stereotypes of masculinity and femininity are found frequently within the books, and they also follow the heteronorm very closely. Regarding equality, some books discuss the historical male dominance over women, but fail to highlight that modern day society is not, in fact, equal at all. In consequence, the study can conclude that the teaching materials do not fulfill their mission in accordance with the Swedish school syllabus.

 • 1587.
  Wardani, Upit Retno
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Bringeland, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Estetiska uttrycksformer i förskolan: Sex förskollärares uppfattning om estetiska uttrycksformer i verksamheten2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få inblick i pedagogers reflekterande kring estetiska uttrycksformer. Som frågeställningar har vi haft: Vad inkluderar pedagogen i begreppet estetiska uttrycksformer? Hur arbetar pedagoger med estetiska uttrycksformer? Vad vill pedagogerna uppnå för lärande hos barnen med användandet av estetiska uttrycksformer? Vår ambition har varit att synliggöra förskollärares olika sätt att se på användandet av estetiska uttrycksformer i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder semistrukturerad intervju för att samla in material. Genom intervjuer med sex förskollärare försökte vi synliggöra deras tankar och reflektioner kring arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola.Resultatet visar att det finns olika sätt att se på estetiska uttrycksformer och dess användning i förskolan. Några slutsatser utifrån resultatet är att estetiska uttrycksformer har olika definitioner från förskollärarnas perspektiv: de kan ses som olika aktiviteter, som språk eller som upplevelser via sinnena. De estetiska uttrycksformerna förekommer på olika sätt och i olika utsträckning i förskolans verksamhet. Förskollärarna ser olika läranden hos barnen kopplat till användandet av estetiska uttrycksformer. Lärandet kan beröra kognitiva, språkliga eller känslomässiga förmågor.Ett överraskande resultat är att musik och sagostund inte nämns mer än det gör. Oväntat var också att informanternas svar visade på en förståelse för estetik som något som kan förstås på flera sätt. Vad som inte var förväntat var även den bredd på aktiviteter som informanterna betecknade som estetiska samt det lärande de kopplade till estetiska aktiviteter.

 • 1588.
  Warell, Jessica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Eriksson, Pauline
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mentala träningsmetoder och spänningsreglering: motivationens vardag i lärar-  och elevperspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mental träning har fått ett tydligare utrymme i skolan och i samhället där organisationer på olika håll påtalar den goda hälsan. Resultat av flera undersökningar visar att elever kan öka sitt välbefinnande och sina skolprestationer genom mentala träningsmetoder. Syftet med studien är att ta reda på vilka begrepp och metoder som kan vara relevanta inom området för mental träning och spänningsreglering inom gymnasiekursen Idrott och Hälsa 1. Studien är uppdelad i två delstudier där delstudie ett är en innehållsanalys som presenterar relevant litteratur. Delstudie två består av flera intervjuer som sedan kopplas samman med den innehållsanalys vi framställt. De båda delstudierna utgör sedan grunden för vårt resultat och analys. Vi presenterar resultat som skildrar hur undervisning inom området mental träning och spänningsreglering uppfattas utifrån ett lärar - respektive elevperspektiv på tre  skolor inom samma kommun. Resultatet tematiseras utifrån följande centrala begrepp, mentala träningsmetoder, motivation, spänningsreglering/avslappning, där vi jämför respondenternas svar emot varandra. Resultatet visar att undervisning inom mental träning är relativt okänt för eleverna medan lärarna menar att den sker kontinuerligt. Slutdiskussionen handlar vidare om hur undervisningen uppfattas och genomförs. 

 • 1589.
  Wastesson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Att se människan bakom sjukdomen: En kvalitativ studie av terapeutisk allians inom ätstörningsvården2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ätstörningar är komplexa sjukdomar som kräver att behandlarna sätter sig in i individerna och vårdar dem individuellt utifrån varje patients egna förutsättningar. Då ätstörningspatienter ofta kännetecknas av att vara ambivalenta till behandling, behövs en god relation mellan behandlare och patienter. Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur behandlare inom ätstörningsvården för barn och ungdomar bemöter och tolkar sina patienter. Fokus har hela tiden legat på behandlarens åsikt om behandling och hur behandlaren själv upplever att denne behandlar patienterna. En kvalitativ enkätstudie har använts för att samla in information och svaren har analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. I resultatet framkom att patienternas ambivalens ofta bottnar i en rädsla för att bli frisk. Speglingar, lyhördhet och bekräftande används för att visa för patienterna att man som behandlare har förståelse för sjukdomen. Tillit, förståelse och bekräftande ses som avgörande faktorer för den terapeutiska alliansens utveckling. Mer individanpassad vård eftersöks för att förbättra behandlingen för patienter med ätstörningsproblematik.

 • 1590.
  Weider, Filippa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Variation och kritiska aspekters betydelse-: för elevers lärande i geometri2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är att se om elever som har svårigheter inom ett specifikt matematiskt område får den undervisning de behöver för att nå upp till målen. En diagnos gjordes med elever i år fyra inom området geometri. De har därefter haft en lektion där en pedagog blivit filmad. Därefter gjordes ytterligare en diagnos med eleverna för att se om resultatet är bättre, sämre eller är oförändrat. Det insamlade materialet analyserades ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar på att eleverna har haft möjlighet att överstiga vissa kritiska aspekter med hjälp av undervisningen. Exempelvis lärde de flesta av eleverna de två kritiska aspekterna som framkom, nämligen hörn och sida.

 • 1591.
  Wermelin, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Möjligheter och hinder kring inkludering mellan grundsärskola och grundskola.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att söka kunskap kring vilka möjligheter och hindergrundskollärare erfar vid samverkan och inkluderad undervisning, mellangrundsärskolan och grundskolan, på skol-, grupp- och individnivå. Vidare är avsiktenatt undersöka grundskollärares behov av specialpedagogiskt stöd för att samverkanoch inkludering ska möjliggöras och utvecklas.I denna rapport presenteras resultatet från en kvalitativ fenomenologiskflermetodsundersökning, bestående av datainsamling i tre steg; litteraturstudier,enkätfrågor via g-mail som kompletterats med en fokusgruppsintervju, med läraresom har erfarenhet av att undervisa grundsärskoleelever i grundskolan. Deninsamlade datan från enkätstudien sorterades och kategoriserades i Googlesdataprogram, likt en matris. Svaren i enkäten kompletterades sedan genom enfokusgruppsintervju, för att öka förståelsen, förtydliga empirin och stärkatillförlitligheten. Resultaten i empirin har sedan ställts mot litteraturstudiet, skolansstyrdokument, olika perspektiv på specialpedagogik och den sociokulturella teorin. Idiskussionen framkommer att samverkan och inkludering mellan grundskola ochgrundsärskola är en mycket komplex företeelse utifrån olika dilemman, grundad påmånga olika föreställningar, människosyn, samhällssyn, kunskapssyn ochpedagogiskt förhållningssätt. Slutsatsen är att inkludering av grundsärskoleelever igrundskolan kräver vilja och engagemang, styrning, gemensamma mål, kunskap ochsärbehandling med flexibla lösningar, för att möta elever med intellektuellfunktionsnedsättning individuella behov i en likvärdig skola. Då kan ävengrundsärskoleelever känna delaktighet och gemenskap, få utvecklas både socialt ochkunskapsmässigt och därmed få möjlighet att växa på lika villkor som andra barn.

 • 1592.
  Wernersson, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Folkhälsovetenskapliga aspekter som bör kartläggas för att in nästa steg kunna förklara nyttan kring hälsopreventiva åtgärder i samhället.: BOT-en förstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ohälsa kostar det svenska samhället minst 120 miljarder kr varje år, samtidigt som välfärd-, tillitssjukdomar och socioekonomiska skillnaderna i hälsa ökar. Många av dessa kostnader går att förebygga genom tidiga och förebyggande åtgärder, men det saknas idag valida underlag kring sambandet mellan åtgärder och hälsoeffekter. Den här studien är en första grund till att i förlängningen kunna förklara vilka hälsopreventiva åtgärdsförslag som bör rekommenderas i samhället.

  För att kunna åstadkomma det har jag valt att ta hjälp av ett hälsopreventivt åtgärdsförslag (BOT-avdraget) vilket för närvarande har avstannat i utvecklingsprocessen. Jag har använt BOT-avdraget som grundkoncept och intervjuat nio väl insatta personer kring framförallt hälsa, folkhälsa, folkhälsopolitik och hälsopreventiva åtgärder.

  Studien visar att nyttan kring hälsopreventiva åtgärder måste gynna samhället ekonomiskt. Exempelvis måste ett hälsopreventivt åtgärdsförslag minska belastningen på sjukvården eller höja tillväxten i samhället för att kunna bedömas som samhällsnyttigt. För att kunna mäta hälsa krävs enligt studiens empiri användning av kontrollerade experiment-, och långtidsstudier kring olika hälsoparametrar, där man förklarar både hälsostatus och dess påverkan.  

 • 1593.
  Wernholm, Marina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Synligt språklärande i en ny tid: En fallstudie från Förskoleklass till åk 22012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Utifrån två pedagogiska metoder Verkstadsarbetet och Datorn som pedagogiskt verktyg är syftet med studien att söka svar på frågorna om hur elevers språklärande synliggörs samt vilka förutsättningar som ges för elevers språklärande. Studien är en fallstudie med etnografisk ansats. Vid datainsamlingen användes triangulering och de datainsamlingstekniker som användes var deltagande observationer, informella samtal med både elever och lärare samt en fokusgruppintervju med lärare. Resultatet visar att elevernas språklärande synliggörs genom olika typer av samtal, i analoga läspraktiker, i analoga skrivpraktiker, i digitala läspraktiker och i digitala skrivpraktiker. Studien visar vidare att ett stort antal förutsättningar, inom olika områden, ges för elevers språklärande. I den pedagogiska praktiken finns en atmosfär av tillit. Verkstadsarbetet ger förutsättningar för relationsskapande ur både ett elev- och ett lärarperspektiv vilket bidrar till att lärarna i större utsträckning kan anpassa undervisningen efter elevernas erfarenheter, intressen och behov. Alla elever ges möjlighet att utveckla ett minnande och lärande med hjälp av kulturella verktyg där främst datorn används som ett pedagogiskt verktyg. Den pedagogiska praktiken utgör en miljö där ett självreglerat lärande kan gro och växa. Tillsammans skapar lärare och elever en gemensam kunskapskultur som utmärks av aktivitet, kreativitet och lust att lära.

 • 1594.
  Weslien, elis
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Friidrottsungdomars fysiska kapacitet över tid: En retrospektiv studie av intagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 – 20092012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste 30 åren har det synts en tydlig trend i samhället av sjunkande fysisk kapacitet bland ungdomar som står utanför det organiserade idrottandet. Studier runt om i världen visar att trenden är likartad överallt. Orsaken tros vara minskad spontanidrott och rörelse bland ungdomar samtidigt som vissa studier sätter detta i samband med ökad datoranvändning och inaktivitet. Idrottsaktiva ungdomar inom föreningsidrotten har inte som grupp undersökts lika frekvent och det är då intressant att se hur den fysiska kapaciteten sett ut över tid hos dessa ungdomar.

  Metod: Totalt 635 personer (15 år gamla) genomgick 11 fysiska antagningstester vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 – 2009. Fem tester uppfyllde inklusionskriterierna gällande dokumentation över minst tio år samt ett minimiantal av 100 testpersoner. Testerna som analyserades var: flygande 30m, stående 5-steg, stillastående längdhopp, framåtkast kula och plinthopp.

  Resultat: Resultaten visar att friidrottsungdomarna haft en väldigt jämn fysisk kapacitet över alla teståren. Styrkeuthålligheten bland pojkarna har ökat något (P<0.03) medan den maximala styrkan (P<0.01) och snabbheten (P<0.02) marginellt minskat, samtidigt som flickornas resultat inte pendlat åt något håll vad gäller den fysiska kapaciteten.

  Konklusion: Den här studien visar att tränade friidrottsungdomar i 15-åråldern har haft en väldigt jämn fysisk kapacitet de senast 28 åren, vilket kan jämföras med jämnåriga ungdomar utanför föreningslivet som stadigt visat en sjunkande fysisk kapacitet under samma tidsperiod.

 • 1595.
  Westberg Cederblad, Carina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Agermo, Liselotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Barn som inte socialiserar i leken: En intervjustudie hur pedagoger arbetar med lek i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av förskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa de barn som har problem i sin interaktion med övriga barn. Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger bemöter de barn som har svårt att socialisera och integrera i leken, hur viktig den sociala leken är samt hur miljön på förskolan påverkar barnens förutsättningar för samlek. Resultatet visar att leken spelar en central del i den dagliga verksamheten på förskolan. I leken lär barnen, har startar det livslånga lärandet. I leken tränar barnen upp sin sociala kompetens och de får på olika sätt bearbeta det som de upplever i sin vardag. Förskollärarna i studien poängterar vikten av en god psykisk miljö, finns brister i detta så påtalar flera av förskollärarna att chansen till god samlek mellan barnen minskade, råder det däremot en god psykisk balans i gruppen så ansåg förskollärarna att barnen blev lugnare.

 • 1596.
  Westberg, Sanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Här är ju ingen annorlunda, för här är ju alla annorlunda": - om mångkulturella barngrupper i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för den här undersökningen är att försöka se och belysa vad som utmärker verksamheten i en barngrupp på en mångkulturell förskola. Detta syfte har delats in i tre frågeställningar

  -     Vad har pedagogerna för pedagogiska tankar kring sin verksamhet?

  -     Hur arbetar pedagogerna med språk?

  -     Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut?

  Undersökningsmetoden för arbetet har varit kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som arbetar med mångkulturella barngrupper.

  Resultaten jag har fått fram kring vad som utmärker sig under de olika frågeställningsrubrikerna visar att pedagogerna menar att de;

  -     arbetar mer konkret än i icke mångkulturella förskolor, och att de försöker vara mer närvarande i barnens lek, för att hjälpa barnen med sin tvåspråkighet;

  -     upplever att personal med annat modersmål än svenska är en stor tillgång i verksamheten, likväl som resursen modersmålspedagog, som finns i de rektorsområden jag gjort min undersökning i. De uppger även att de uppmuntrar barnen att använda olika språk i förskolan;

  -     tycker att samarbetet mellan förskolan och föräldrarna fungerar bra, och att föräldrarna är delaktiga i verksamheten. De poängterar även att kontakten med föräldrarna är viktig, och att man måste vara tydlig, då det kan vara språkförbistringar.

 • 1597.
  Westin, Janina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Nilsson, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap: Relationen mellan rektor och lärare2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet för den kvalitativa undersökningen är att undersöka om och hur lärare kan stödja rektorns pedagogiska ledarskap. Undersökningen framförs ur rektorns perspektiv.Följande frågeställningar används för att hitta svar på denna studie:

  Vad rektorer tycker om det pedagogiska ledarskapet (abstrakta svar, känslor, icke materiellt):

  Tycker rektorer att det är svårt att klara av det pedagogiska ledarskapet?

  Hindrar lärare rektorer att klara av det pedagogiska ledarskapet?

  Vilket stöd skulle rektorer vilja ha av lärare i sitt pedagogiska ledarskapet?

   

  Vilket stöd rektorerna får (konkreta svar, ej känslomässiga, materiellt):

  Vilket stöd får rektorer av lärare i sitt pedagogiska ledarskap?

  Vilka brister finns det i lärarnas stöd till rektorers pedagogiska ledarskap?

  Arbetets teoretiska ramverk består av kapitel som handlar om rektorns juridiska, administrativa och ekonomiska ansvar. Det består av kapitel som handlar om rektorns pedagogiska ledarskap men också om relationen mellan rektor och lärare. Relationen är väldigt viktig eftersom ledarskapet inte existerar utan relationer och i relationen är i sin tur kommunikationen central.

  Undersökningen visar att rektorer ofta nämner ord som diskussion, gemenskap och förtroende. De nämner också ofta orden mål, resultat och förutsättningar när de beskriver sin organisation i förhållande till rektorns pedagogiska ledarskap. Dessa ord är alltså centrala och påverkar rektorns pedagogiska ledarskap. Även om samtliga rektorer uttrycker sig med dessa ord, är det inte säkert att de omsätts på samma sätt av alla. Hur organisationen når sitt mål, kan vara olika beroende på rektorns arbetssätt och hur denne bygger upp verksamheten.

 • 1598.
  Westin, Maria
  et al.
  Karolinska Inst, Dept Mol Med & Surg, Stockholm Sports Trauma Res Ctr, S-11486 Stockholm, Sweden.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Werner, Suzanne
  Sophiahemmet, S-11486 Stockholm, Sweden.
  Injury profile of competitive alpine skiers: a five-year cohort study2012Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 20, nr 6, s. 1175-1181Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to make a survey of injuries in young elite alpine skiers. During 5 years, all students at the Swedish Ski High schools were prospectively followed regarding injuries, time of exposure, injury location, type of injury, injury severity and gender. Four hundred and thirty-one skiers, 215 males and 216 females completed the entire study. Of 431 skiers, 193 (91 males, 102 females) sustained 312 injuries during the 5-year study period. The injury incidence for males was 1.62 injuries/1,000 ski hours or 2.97 injuries/100 months at a Ski High school, and the corresponding values for females were 1.77 and 3.25, respectively. Forty-one percent of the injuries involved the knee, 69% were ligament injuries, and 49% were classified as severe injuries. Of 190 injured skiers, 120 injured their left leg ( = 0.0097). This was their first time injury. The risk of sustaining a re-injury or a new injury increased the sooner the first time injury occurred ( = 0.001). There was a high risk for alpine ski students to sustain an injury during their education at the Swedish Ski High schools. Most injuries, especially ligament injuries, occurred in the knee joint in both males and females. Both genders were more likely to sustain injuries to the left than to the right leg. Nearly 50% of the injuries were classified as severe. II.

 • 1599.
  Wiberg, Anna-Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Johansson, Tord
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Geometri i vardagen2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1600.
  Widlund, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Flygrädsla: Lärdomen och erfarenheten av ha varit med om en flygolycka, hur upplever individerna sin flygrädsla och dess konsekvenser över ett längre tidsperspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om en flygolycka påverkar passagerarnas flygrädsla på längre sikt och eventuella konsekvenser som det kan innebära. Hur och på vilka sätt påverkar i så fall ett trauma som en flygolycka passagerarnas rädsla att flyga utifrån ett längre tidsperspektiv. 27 män och kvinnor, som alla var med i flygolyckan i Gottröra den 27 december 1991, har varit målgrupp för studien. Metoden som användes var en enkätundersökning distribuerad till 44 personer, med 27 medverkade till en svarsprocent på 61 %.  Resultatet av undersökningen visar att samtliga respondenter hävdar att de inte var flygrädda innan flygolyckan, medan över 70 % är flygrädda efter händelsen och 81 % av dem anser att flygolyckan var den bidragande orsaken till deras flygrädsla. Undersökningens slutsats är att upplevelsen av en flygolycka har inverkan på passagernas flygrädsla och att den även kvarstår två decennier efter olyckan inträffade. Större delen av gruppen har än idag svårigheter med startle reactions och påverkas av lukt och ljudstimuli samt bildminnen från olyckstillfället. Majoriteten av respondenterna anser att händelsen har påverkat deras liv och att de bär med sig flygolyckan som en livserfarenhet.

293031323334 1551 - 1600 av 1655
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf