lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3031323334 1601 - 1650 av 1655
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1601.
  Widén Persson, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  ¨Konsten att läsa och förstå: En studie i lärares syn på och undervisning i läsförståelse2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier har visat att svenska elever uppvisar svårigheter med att bearbeta texter. Det har också framkommit att elever i Sverige sällan får undervisning i hur de kan bearbeta och tolka olika texter, vilket är en brist enligt läsforskningen.

  Syftet med denna studie var att bidra med kunskaper kring läsförståelse utifrån lärares syn på, erfarenhet av och undervisning i läsförståelse.

  Metoden för undersökningen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I studien blev sex lärare som arbetade i årskurs tre intervjuade. Alla lärare hade minst tio års yrkeserfarenhet. Det fanns en variation i lärarnas ämneskunskaper inom läs- och skrivutveckling.

  Teoretisk utgångspunkt för studien var Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.

  Studien visar att inte alla lärare undervisar i läsförståelse i någon större utsträckning, vilket är en brist enligt aktuell forskning. Undersökningen påvisar också eventuella samband mellan goda kunskaper inom läs- och skrivutveckling och lärares benägenhet i att undervisa i läsförståelse och läsförståelsestrategier.

  Undersökningen visar till viss del att lärares kompetens inom läsförståelse och läsförståelseundervisning behöver stärkas och att skolans roll i att utveckla och aktivera förkunskaper hos elever behöver poängteras.

 • 1602.
  Wijk, Helena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Zukowska, Joanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Könsskillnader i upplevelse av lika villkor på arbetet.: - enkätundersökning på ett teknikkonsultföretag.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte var att undersöka könsskillnad i upplevelse av lika villkor på arbetet för kvinnor och män vid ett teknikkonsultföretag med 739 anställda. Tidigare forskning har visat skillna-der i lika villkor på arbetet mellan kvinnor och män (Harris, Gilbreath & Sunday, 2002; Ma-rongiu & Ekehammar, 1999; Wicks & Bradshaw, 1999). Vi undersökte om könsskillnaden kunde förklaras utifrån fyra prediktorer: arbetsbelastning, lön och andra belöningsformer, arbetsplatsklimat samt utvecklingsmöjligheter. För datainsamling distribuerade vi en enkät till samtliga anställda (N=418). Gruppjämförelsen visade att kvinnor upplevde lika villkor för könen i mindre utsträckning än män. Multipel regressions analys för kvinnor visade att upp-levelse av lika villkor kunde prediceras till 47,2% utifrån modellen och att samtliga fyra pre-diktorer var signifikanta. Mäns upplevelse av lika villkor kunde prediceras till 9,5% utifrån modellen och två av prediktorerna, arbetsplatsklimat och utvecklingsmöjligheter var signifi-kanta. Resultaten diskuteras ur organisations- och samhällsperspektiv samt i relation till tidi-gare studier.Nyckelord: arbetsbelastning, arbetsplatsklimat, könsskillnad, lön och andra belöningsformer, utvecklingsmöjligheter.

 • 1603.
  Wijkström, Nina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sigurdsson, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Man behöver det där kreativa": En kvalitativ studie om musikämnets egenvärde2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vad musiklärare som arbetar i grundskolans tidigare år har för förhållningssätt till musikämnets egenvärde. Detta utreds genom två frågeställningar som fokuserar på syftet till att musik används i skolan samt hur musikämnets egenvärde skulle kunna öka. Forskningsmetoden som används för att undersöka detta är hermeneutisk metod och undersökningsinstrumentet är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra musiklärare. Resultatet visar att musikundervisning bedrivs i skolan i syfte att följa styrdokumenten, att generera spelglädje och kreativitet, att ge eleverna avbrott från teoretisk undervisning samt att skapa lustfyllt lärande. Musikundervisning bedrivs även i syfte att vara kultur- och traditionsbärande och har en stor betydelse för elevers identitetsskapande. Resultatet visar dessutom att studiens lärare anser att musikämnets egenvärde skulle kunna öka om dess förtjänster skulle tydliggöras, liksom de positiva resultat som musikundervisningen genererar också i andra ämnen. Egenvärdet anses även kunna öka om musikundervisningen blir mer kvalitativ genom att musiklärarna får adekvat utbildning och att de rumsliga och materiella förutsättningarna för undervisningen blir bättre. Analysen visar dock att vad lärarna benämner vara av egenvärde inte alltid är detta.

 • 1604.
  Wikby, A
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hörnquist, J O
  Stenström, Ulf
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Andersson, P O
  Background factors, long-term complications, quality of life and metabolic control in insulin dependent diabetes.1993Ingår i: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 2, nr 4, s. 281-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sixty-six of 74 adults with Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) examined earlier (1988), were followed up two years later (1990) with the aim of studying the influence of sociodemographic factors, long-term complications and quality of life on metabolic control. It was found that both non-cohabitance and a major discrepancy between quality of life change ratings made prospectively (difference in current QOL ratings made 1990 vs 1988) and retrospectively (assessed in 1990 and covering the same period) were associated with poorer metabolic control, and also that perceived somatic health was linked with better metabolic control. A majority of the persons with a major discrepancy in their quality of life ratings, seen as suggestive of difficulties in their realistically assessing their own life situation, was also found to be non-cohabitant and/or to have incipient nephropathy, indicating these persons to constitute a risk group. In addition, well-regulated subjects were found to rate their bodily health as higher than they did their quality of life, whereas for poorly regulated persons the opposite was the case. The results were seen as pointing to the need of paying special attention clinically to the group of persons characterized here by a major discrepancy in their quality of life change ratings and also as emphasizing the fact that living with IDDM is a balancing act for the individual between satisfying bodily demands to be well-regulated and living in such a way as to perceive quality of life.

 • 1605.
  Wikman, Sussanne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Holmgren, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  IT-stöd i skolan - slump eller verklighet?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I skolan möter vi dagligen elever som i någon form behöver extra stöd. Vi har i vårt arbete med elever i särskilda undervisningsgrupper haft god tillgång till IT-verktyg (exempelvis talsyntes, stavningsprogram), vilket väckt ett intresse hos oss kring IT och dess möjligheter. Finns detta stöd eller hur ser det ut vad det gäller IT-verktyg? Vi är också nyfikna på hur kompetensutvecklingen kring dessa verktyg ser ut samt om det kan finnas ett samband med skolutveckling inom IT-området. Vi valt en kvantitativ ansats, eftersom metoden är en enkätstudie i form av en webbenkät.Resultatet visar på en stor skillnad vad det gäller tillgången till IT-verktyg, kompetens och kompetensutveckling kring dessa samt hur det ser ut vad det gäller skolutveckling. Vi kan också konstatera att våra resultat inte skiljer sig ifrån den forskning vi tagit del av. Vad det gäller tillgänglighet visar resultatet dessvärre på sämre siffror än forskningen.

 • 1606.
  Wikström, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hur agerar pedagoger utomhus?: En studie i förhållningssätt till barn i förskolan och deras utemiljö.2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1607.
  Williams, Bobby
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vad vet gymnasieelever om betygskriterierna och kursplanen i Idrott och Hälsa?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1608.
  Williamsson, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Beijbom, Tora
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fysisk aktivitet, motorik och lärande- några förskollärares erfarenheter och förhållningssätt2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ge ett kunskapsbidrag till problemområdet motorik, utveckling och lärande med utgångspunkt från några pedagogers arbete med och förhållningssätt till fysiska aktiviteter och lärande i förskolan. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, där vi intervjuade sex verksamma förskollärare. Tidigare forskning har delade meningar om fysisk aktivitet och dess betydelse för barns lärande. Flera forskare konstaterar dock att det finns ett samband mellan motorik och lärande. Resultatet av studien visade att också verksamma pedagoger ser ett samband mellan motorik och lärande. Samtidigt visade studien andra faktorer som påverkar barns fysiska aktivitet och lärande, exempelvis miljön och sinnesorganen. Många av pedagogerna framhäver utomhusmiljön som en tillgång i arbetet med fysiska aktiviteter. Vid tillfällen som dessa, menar pedagogerna, tränas och stimuleras barns motoriska utveckling på ett naturligt sätt. Sammanfattningsvis upplever pedagogerna att motorik påverkar barn positivt; barnen blir rörligare, friskare och gladare.  

   

 • 1609.
  Willén Lundgren, Berit
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Specialpedagogik berör och stör i lärarutbildningen: En studie utifrån ett erkännandedialektiskt perpsektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1610.
  Willén-Lundgren, Berit
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Specialpedagogik berör och stör i lärarutbildningen2012Ingår i: Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete / [ed] Elmeroth, Elisabeth, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1, s. 91-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1611.
  Wimmerström, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jäghagen, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Krishantering och krisberedskap i skolan2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn som genomgår kriser av olika slag är något som vi lärare garanterat kommer att möta under våra yrkesverksamma år. För att på bästa sätt kunna hjälpa dessa elever behövs kunskap om vad som händer när ett barn drabbas av en kris och hur man ska hantera krisen. Genom vår undersökning ville vi ta reda på hur väl rustade lärare och rektorer anser sig vara ute på skolor inför dessa uppgifter. Vi har intervjuat fyra lärare och en rektor från två olika skolor i södra Sverige för att få reda på vad de anser är deras roll när ett barn hamnar i en kris. Vi har även undersökt hur krisplanerna från dessa skolor är utformade. Det vi fått fram genom dessa intervjuer är att man behöver kunskap om krishantering för att klara av att hjälpa eleven genom krisen. Den personal vi intervjuade säger att de inte fått någon kunskap på detta område genom sin lärarutbildning. Den kunskap de besitter kommer från erfarenheter eller läst litteratur. I vissa fall har erfarenheten införskaffats genom fortbildningskurser eller föreläsningar. Vi har även fått fram att de anser att deras roll först och främst är att finnas där för eleven och att erbjuda en trygghet genom den svåra tid som en kris utgör.

   

 • 1612.
  Winberg, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  VAD ÄR DET JAG HAR FÅTT BETYG PÅ?: Om lärares sätt att förstå och implementera kunskap och betygskriterier och elevers tankar om vad betygen mäter.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1613.
  Windus, Kirsten
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nyqvist, Evelina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  VARSLEN ÄR LAGDA. NU VÄNTAR ALLA PÅ BESKED: En intervjustudie på ett logistikföretag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom vi befinner oss i en global finansiell kris, har det blivit mer och mer vanligt att företag varslar ett stort antal människor. Vi anser det intressant att skriva om ämnet eftersom det i högsta grad är aktuellt. Logistikföretaget vi undersökte gör en stor omorganisation där stora delar av verksamheten läggs ner och flyttas från staden och cirka 70 % av enhetens anställda är varslade. Syftet med den här studien är att ta reda på nedskärningens betydelse för ett fåtal anställda, efter att varsel är lagda samt ta reda på hur ledaren kan motivera sina anställda vid nedskärning. Uppsatsen som följer är en empirisk kvalitativ studie, utfört på ett logistikföretag i Götaland. Studien baseras på sju semistrukturerade intervjuer, med företagets högsta lokala chef, två mellanchefer samt fyra medarbetare. Intervjupersonernas utsagor relaterades till några olika teorier och tidigare forskning om motivation och kommunikation. Författarnas egna reflektioner och idéer presenteras i uppsatsens diskussion. Analysen av utsagorna visar att intervjupersonerna inte är oroliga för att förlora jobbet, men de berättar att en del anställda är ängsliga. Beskedet om varsel har även inneburit större gemenskap hos de anställda då de har börjat prata med varandra till skillnad från tidigare då de pratade om varandra. Det framgår av resultatet att alla utom den högsta lokala chefen anser att informationen är bristfällig, då de flesta inte vet vad som kommer att hända mer än att de riskerar att bli arbetslösa. Cheferna försöker motivera sina anställda genom att informera om att deras ackordslön inte bara märks nu utan även framöver vid eventuell a-kassa.

  _____________________________________________________________________________Sökord:

  Nedskärning, organisationsförändring, varsel, anställningsotrygghet, motivation och kommunikation.

  ______________________________________________________________________________

 • 1614.
  Winemark, Madeleine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Elofsson, Sanne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Oj vad spännade, oj vad svårt": Den digitala skrivtavlans implementering i skola och förskola.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever implementeringen och villkoren att arbeta med den digital skrivtavlan. Det har även varit av intresse att se vilka förväntningar det finns på användningen av Smartboarden. Metoden som användes för att ta fram svaren var kvalitativa intervjuer som genomfördes på en skola och en förskola. Det är tidigare forskning som ligger till grund för denna studies frågeställningar. Enligt flera forskare har Smartboarden ett brett användningsområde. Dock kan detta stora användningsområde endast komma till bruk om man är införstådd i arbetssättet.

  Resultatet baserades på respondenternas svar tillsammans med tidigare forskning. Det visade sig att implementeringen skett genom ett top down taget beslut av skolledning och rektorer. Dock var de flesta pedagoger positiva till införandet av Smartboarden i skolan. I förskolan var det spridda tankar kring implementeringen eftersom att en del pedagoger ansåg att Smartboarden hörde hemma i skolan och andra visste inte ens vad det var för något.  En slutsats att dra efter denna studie är att pedagogerna som använder sig av Smartboard måste få utbildning kring användningen för att det ska ge ett bra resultat i undervisningen och satsningen av det nya läromedlet.

 • 1615.
  Woksepp Åleheim, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läraren som skapare av en lärandemiljö2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att synliggöra ett klassrums lärandemiljö och den roll läraren har i denna utifrån ett interaktionistiskt perspektiv. För att nå upp till syftet gjordes därför en observation av en klasslärare i sin klassrumsundervisning. 

  Begreppet lärandemiljö reds ut utifrån en analysmodell där individen, aktiviteten och rummet tillsammans är komponenter som visar på mångsidigheten i begreppet. Skolans förutsättningar presenteras vad det gäller både fysisk och social miljö med fokus på lärarens roll.

  Resultatet visade på en social lärandemiljö präglad av en betoning på omsorg, kommunikation och delaktighet och hur dessa tre delar återspeglade sig på mötet mellan individerna i klassrummet, hur undervisningen bedrevs och den fysiska miljön. Resultatet kom också att visa på lärarens interaktion med andra pedagoger och hur denna präglades av ett hänsynstagande och olika form av samarbete.  Utifrån resultatet diskuteras hur stor roll läraren har i skapandet av lärandemiljön och till vilken grad den sociala miljön är beroende av den fysiska kontexten.

 • 1616.
  Wrangö, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivation på gymnasiet: Lärare och elevers syn på motivation för studier2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ämnar ta reda på hur gymnasielärare ser på sitt arbete för att motivera elever och hur deras arbete relaterar till de teorier som behandlas i bakgrunden. Arbetet kommer även granska vad elever anser om lärarnas och skolans arbete med motivation och om det är i linje med vad de intervjuade lärarna tror. I bakgrunden presenteras främst mekanisk och kognitiva synsätt på motivation. Dessutom innehåller bakgrunden forskning om skolans struktur, socio­ekonomiska aspekter på motivation för studier och genusteorier. Resultatet visar att lärarna inte hade något direkt svar på vad motivation är, men att de arbetar med det omedvetet. Vissa försökte öka motivationen hos eleverna genom att ta vara på deras intressen. Eleverna anser att framtiden är en stor yttre motivationsfaktor. I diskussionen framgår det att lärarna inte är helt insatta i motivationsteorier, men det finns kopplingar till forskning. De hade även idéer på hur man kan öka motivationen hos elever. Eleverna och lärarna hade inte direkt några konkreta förslag på vad skolan kunde förbättra. Eleverna och lärarna utgick från olika perspektiv, men inte helt skilda åsikter om motivation för studier.

 • 1617.
  Wrångelin, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Österström, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Utomhuspedagogik? Det är en jävligt bra fråga!: Idrottslärares definitioner och uppfattningar om utomhuspedagogik i ämnet idrott och hälsa.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1618.
  Wärnsund, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Spela roll!: En studie om elevers roller i klassrummet2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Erving Goffman kan man se samhället som en teater där vi alla spelar roller och försöker göra intryck på varandra. Likaså har eleverna roller i klassrummet och då gruppen är viktig för individen påverkas eleven av de normer och förväntningar som finns. Förutom rollteorin berör denna studie teorier om gruppen, lärande och självbild. 

  Syftet med denna uppsats är att ge lärare en djupare förståelse för huruvida rollerna påverkar eleverna, deras beteenden och i sin tur elevernas lärande.

  Metoden är kvalitativ och jag har använt mig av det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik. Under fem dagar observerade jag klassen under lektionstid och intervjuer med tio elever har gjorts. Eleverna var tio år gamla och gick därmed i år fyra.

  I resultatet visas de olika rollerna som finns i klassrummet och hur de märks och upprätthålls under lektionerna. I studien såg jag att rollen påverkar elevens agerande och i sin tur lärandet på så vis att det finns förväntningar på den roll som eleven har och dessa påverkar i sin tur elevens självbild. Självbilden och lärandet kan påverka varandra åt båda håll.

 • 1619.
  Wågström, Tom
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Sjömar, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Datorhälpmedel för funktionsnedsatta elevers inlärning: En systematisk litteraturstudie gällande IKT som hjälpmedel för specialpedagogik i och utanför skolan.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en systematisk litteraturstudie. Vi har använt oss av sökmotorerna DIVA, ERIC, LIBHUB, LIBRIS, Google och SWEPUB. Majoriteten av vår litteratur är publicerad av Svenska forskare på Engelska. Litteraturstudien har som syfte att beröra IKT inom skolans värld för personer med både fysiska och psykiska funktionshinder. Studien innehåller tre olika perspektiv, Lärare, elev och förälder. I studien beskrivs det hur pedagogerna fortbildas, fördelarna med datorerna för denna grupp elever men också nackdelarna, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur eleverna kan med hjälp av internet kommunicera och utvecklas.

 • 1620.
  Yazdi-Berneskog, Farzane
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Stress i förskolan.: Hur förskollärare upplever stress och vad de gör för att minska sin stress.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om stress i förskolan. Syftet med undersökning är att ta reda på hur förskollärare i en förskola upplever stress i sitt arbete och vad förskollärarna gör för att minska sin stress. Dessa frågeställningar har varit centrala i min studie. Hur definierar förskolläraren sin egen stress i det vardagliga arbetet? Vad gör förskollärarna för att minska stressen i förskolan? Den metoden jag använde mig av var kvalitativa intervjuer som genomfördes med fyra förskollärare. Min forskning fokuserar på, stress och hur man kan minska detta.

  Resultatet visar på att förskollärare är väl medvetna om stress och hur den kan förebyggas, att förskollärarna upplever mer eller mindre stress i sin vardag.  De faktorer som framför allt bidrar till stress var höga ljudnivåer, personalbrist, extra arbetsuppgifter, stora barngrupper samt att inte hinna med att planera i barngrupperna.  Stress hos förskollärarna själva definierades som en känsla av spändhet, frustration eller depression.

 • 1621.
  Youssef, Laila
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Modersmålets roll: en studie om några föräldrars, förskollärares och modersmålslärares perspektiv kring modersmålets betydelse för andraspråkslärandet och personlig utveckling.  2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som titeln berättar handlar den här rapporten om modersmålets roll. Det huvudsakliga syftet med den här studien har varit att undersöka förskollärarnas, modersmålslärarnas och föräldrarnas uppfattningar om modersmålets betydelse för andraspråkslärande och barns personliga utveckling. Åtta personer har deltagit i studien som bygger på en kvalitativ intervjuundersökning. Resultatet visar att respondenterna är eniga om att ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråkslärandet. De gav även en bild av att vara väletablerad i både modersmål och svenska språket som stärker varandra och stärker barnet. I resultatet framkom det också att det finns olika betydelsefulla faktorer som gynnar språkutveckling, gällande andraspråks lärande. Dessa faktorer är vikten av modersmålsstöd/undervisning, pedagogiska insatser samt föräldrarnas stöd och samverkan mellan förskola, skola och hemmet så att barnet skall utveckla både modersmålet och det svenska språket. I resultatet framkom det även modersmålets gedigna funktion för en personlig utveckling. Dels vad det gäller identitet och kulturtillhörighet och dels modersmålets betydelse för barns självförtroende. Studien visar att förskollärarna var uppmärksamma på barnens olikheter och använde medvetet olika metoder för att belysa barnens modersmål. Pedagogerna i min studie märkte att deras arbete kring barnens modersmål verkligen har stärkt barnens identitetsutveckling och självkänsla genom att barn känner stolthet, medvetenhet och känner bekräftelse kring sin egen kultur.

 • 1622.
  Yvesand, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fors, Sophie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Åtgärdsprogram för elever med svenska som andraspråk: En jämförande studie av fyra elevers åtgärdsprogram i två skolor2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1623.
  Zachrisson Andersson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Gymnasieelevers val till det Estetiska programmet och dess inriktningar2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gymnasieelevers val till det Estetiska programmet och dess inriktningar.

 • 1624.
  Zandler, Ann-Sofi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Håkansson Lundqvist, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Implementering av påverkansprogram inom svensk kriminalvård2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1625.
  Zarenou, Marzieh
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Eriksson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Det kompetenta barnet: -studie om barnets inflytande och delaktighet i förskolor med Reggio Emilia inspriation2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: att lyssna på barnens idéer och tankar för att komma fram till gemensamma mål innebär att alla kan känna delaktighet i det som sker. Pedagoger bör inte använda den makt som de har på ett negativt sätt utan vända den till att skapa demokratiska och delaktiga beslut. Det är viktigt att ta reda på hur mycket barnen kan förstå begreppen som inflytande, demokrati samt delaktighet. Skapa vardagliga situationer där barnen får en förståelse för orden demokrati, inflytande och delaktighet.

  Syftet: med vår studie är att undersöka hur barns inflytande och delaktighet påverkar deras vardag och att undersöka om barn har insikt om sin delaktighet i de sammanhang där beslut tas.

  Metod: ett mindre antal barn från två olika Reggio Emilia inspirerade förskolor, placerade i en av stadsdelarna till en storstad, deltog i studien. Vi använde oss av observations schema och intervju med stöd av fyra frågor.

  Resultatet: visar att pedagogerna behöver ändra sitt förhållningssätt för att sträva efter uppmuntran där barn medverkar till påverkan och inflytande. Delaktigheten och inflytande bör vara större än vad denna undersökning kunde visa. Pedagogerna borde arbeta mer med att förtydliga barnens delaktighet genom att dokumentera och synliggöra barnens processer, se det kompetenta barnet och föra diskussioner.

 • 1626.
  Zineldin, Mosad
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Borén, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The School of the Future: The ideas underlying the Swedish national reform of upper-secondary education 20112011Ingår i: / [ed] Borys Grinchenko Kyiv University- Kiev-Ukraine, Kiev-Ukraine: Borys Grinchenko Kyiv University- , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the article reveals an idea of the school of the future, describe different aspects of the Swedish New Reform. Special attention is paid to the description of the 5Qs Model which incorporates essential and multidimensional attributes, missing in other models.

 • 1627.
  Zubair, Nadja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Lupaca Jimenez, Victoria-Elisabet
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Prevention work among youths in Fundación Senda De Libertad in Nicaragua2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to see how Fundación Senda De Libertad works in a preventive manner with youths who have social difficulties in Dario, Nicaragua. This study has utilised qualitative method, in order to gain adequate and sufficient information. The analysis of data has been gathered through an ethnographic perspective were observations and qualitative interviews have been used. This study shows how youths are affected with different social problems because of the number of risk factors that surround their environment. The organisation’s preventive works is done by going out and teach in schools, society and churches about self-esteem, sex and relationships, drug abuse and so forth. Conclusions show that many youths are unable to affect their own future and will therefore spend their time committing criminal actions, doing drugs and so forth. Fundación Senda De Libertad therefore works to support in order for them to become active participants in society. This will also help them make changes in the future of the general society.

 • 1628.
  Ämtvall, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Rosa för flicka och blå för pojke: Kön och könsroller i förskolan2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1629.
  Åberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Andersson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Bild som kulturellt redskap: - en resurs för elevers lärande2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete är det övergripande syftet att ta reda på i vad mån lärare integrerar bild som kulturellt redskap i undervisningen för att bidra till elevers meningskapande i lärprocesser. Studien belyser även de möjligheter och hinder lärarna upplever genom att integrera bild som kulturellt redskap i undervisningen. Som grund för analys och diskussion är de kvalitativa intevjuerna som vi genomfört med fem verksamma lärare i grundsolans tidigare år. Reslutatet visar på att lärarna på flera sätt inbegriper bild som kulturellt redskap i undervisningen och att de anser att bilden har en viktig funktion för elevers meningkspande lärprocessen. Gemensamt för lärarna är även att de arbetar ur ett multimodalt perspektiv där flera resurser för lärande samverkar och att eleverna ges möjlighet att arbeta i ett socialt samspel med andra, vilket bidrar till elevers meningskapande.

 • 1630.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Förskolläraren – ett hot?2012Ingår i: Norsk pedagogisk tidsskrift, ISSN 0029-2052, E-ISSN 1504-2987, nr 6, s. 441-452Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Få män arbetar som pedagoger i  förskolan. En anledning till detta sägs ibland vara att män skrämts bort av debatten kring sexuella övergrepp i förskolan. Frågan är dock hur debatten påverkar de män och kvinnor som faktiskt vill arbeta som förskollärare. I den här artikeln undersöks denna fråga med utgångspunkt i en intervjuundersökning med tjugo förskollärarstudenter i slutet av sin utbildning. Resultaten visar att både kvinnor och män tvingas förhålla sig till diskursen om sexuella övergrepp. Detta sker på sätt som inte alltid följer dominerande föreställningar om kön.

 • 1631.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Getting ready for work. Constructions of gender in the vocational training of two upper secondary school programs2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Despite a range of efforts to break the gender segregation of the job market, Swedish working life is still following traditional gender patterns. Less than a third of all upper secondary school programs are gender balanced. Still, researchers have not paid much attention to how constructions of gender impact on vocational training. In our paper we report from a newly started ethnographic project aiming to explore how gender is constructed in the vocational training of two upper secondary school programs, the Building and Construction programme and the Health and Social Care programme. Building on field observations from learning situations in the programmes our research question is: How do vocational training make building and construction workers and health and social care workers of girls and boys?

   

 • 1632.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Teaching gender in teacher education: Challenging common sense.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 1633.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The pre-school teacher - a threat?2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 1634.
  Åberg, Stina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Wall, David
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hur skapar vi en läromiljö som är gynnsam för elevers psykosociala välmående?: En enkätundersökning om elevers och pedagogers tankar kring de förhålanden som kan bidra till att skapa en god psykosocial miljö i skolan.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1635.
  Åberg, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Ju roligare saker é, desto lättare lär man sig, ju mer tar man in.": En kvalitativ undersökning om lärares kontra elevers tankar om meningsskapande undervisning.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare kontra elever anser att förutsättningarna är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska infinna sig. Detta belyses utifrån två frågeställningar som fokuserar på vad eleverna upplever att meningsskapande undervisning är och vad lärarna anser vara viktiga delar i en meningsskapande undervisning. För att ta reda på detta användes kvalitativa intervjuer och undersökningsgrupperna bestod av två enskilda lärarintervjuer och fyra elevgruppintervjuer.

  Uppsatsen vilar på Deweys kommunikativa meningsteori och hans tankar kring det transaktionella perspektivet. Genom att interagera i kommunikativa sammanhang uppstår transaktioner som skapar mening. Resultatet konstaterar att det finns många delar som påverkar den meningsskapande undervisningen. Allt från intresse, lust och glädje inför skolarbetet, till upplägget av undervisningen och den sociala miljön mellan eleverna på skolan. Resultatet i undersökningen visade dock på varierad samstämmighet då det kommer till vad lärare och elever upplever som meningsskapande undervisning. Vissa delar såsom intresse anses av båda parter vara av betydelse medan glädje inte anses vara av betydande faktor för meningsskapande av lärarna. 

 • 1636.
  Ågren, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Unga truppgymnasters rörelsekontroll beskrivet med ett screeningtest – Performance Base Matrix: En pilotstudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Truppgymnastik är en relativt ung tävlingsgren inom gymnastik med ursprung från de Nordiska länderna. I Sverige är det den mest utövade formen av tävlingsgymnastik med flest rapporterade  skador i nedre extremiteten samt återkommande besvär i ryggen. Tester i syfte att förebygga skador är efterfrågade och få studier har utvärderat tester för idrottande barn och ungdomar.

  Syftet med studien var att beskriva en grupp unga truppgymnaster utifrån bakgrundsvariabler, och rörelsekontroll med screeningtestet Performance Base Matrix samt att mäta förekomst av muskuloskelettala skador under en period på sju månader.

   Metod: Nitton unga truppgymnaster (flickor,7-9 år) genomförde screeningtestet Base Matrix i syfte att bedöma deras rörelsekontroll vid låg respektive/ low threshold och hög belastning/ high threshold. Testerna analyserades visuellt och genom videoupptagning. Resultatet av testerna dokumenterades i ett protokoll som bearbetades on-line samt för beräkning av procentuell förekomst av sämre utförd test i form av svaga länkar. Information om skadeförekomst inhämtades från föräldrar och tränare.

  Resultat: Alla försökspersoner genomförde screeningtesterna i sin helhet. Försökspersonerna hade en medelpoäng av 15 (max 50), där fler poäng anger fler svaga länkar/ weak links. Vid låg belastning var ländrygg/bäcken i flexion/ Low back/pelvis flexion den mest förekommande svaga länken (58%). Vid hög belastning var anterior rotation i skuldran / shoulder tilt den mest förekommande (63%). Tre skador rapporterades under tidsperioden: två fotledsskador och ett nackbesvär. 

  Konklusion: Denna studie indikerar att screeningtestet Base Matrix är genomförbart på unga truppgymnaster. Resultaten visar att skuldra framför allt under hög belastning samt ländrygg/bäcken framför allt under låg belastning är områden som uppvisar flest svaga länkar. Detta indikerar att dessa områden vore särskilt att beakta i skadeförebyggande träning av unga truppgymnaster.

 • 1637.
  Åhman, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Datorn i undervisningen: Åtta lärares syn på datoranvändning2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med tanke på den genomslagskraft datorn har haft i dagens samhälle, kändes det angeläget att undersöka datoranvändningens utbredning i skolverksamheten. Syftet med examensarbetet var att söka svar på i vilken utsträckning lärare i grundskolans senare år använder datorn i undervisningen, vilka motiv som finns till datoranvändning, vad datorn används till i skolan och vilka de eventuella anledningarna till att den inte används är. I det teoretiska kapitlet finns en redogörelse om motiv till datoranvändning, datorn utbredning i skolan, datorns användningsområden och hinder för datoranvändning, utifrån litteratur och tidigare forskning inom området. Den metod jag har använt för insamling av material är enkäter. Resultatet visar på att fem av undersökningens åtta lärare använder datorn i undervisningen. Otillräckligt antal datorer framkom som det vanligaste hindret för datoranvändning. De vanligaste motiven till datoranvändning är att datorn är ett bra hjälpmedel och Internets fördelar. Ordbehandling och informationssökning är vanligast som användningsområden.

 • 1638.
  Åhsberg, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vad menas med att ha kul i sin idrott?: En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott. 

  - Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar?

  - Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas?

  Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra fokusgruppintervjuer.

  Resultatet visar att alla tjejer tycker att det roligaste med idrotten är att spela matcher och åka på cuper. De tycker att det är viktigt att vinna, men har de spelat bra och fått visa upp vad de lärt sig så kan de ta en förlust. Kompisarna är en viktig faktor och att ha roligt tillsammans är det som gör att de vill fortsätta att spela fotboll. De tycker att träningarna ska innehålla blandade övningar och att de även där får spela matcher i många olika varianter. Ledaren är en viktig person och hon/han ska peppa och pusha dem samt hjälpa dem så att de gör rätt. De tycker att  alla ska få vara med och spela, bli sedda och behandlas lika. Engströms prestations-, tränings- och upplevelselogiker blir här väldigt tydliga.

 • 1639.
  Åkerblom, Elenor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Palmberg, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läxor - mest tradition?: Läxans funktion i årskurs 5 och 6 ur ett lärarperspektiv.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läxor är en av skolans mest etablerade traditioner. Syftet med denna studie handlar om läxorna och deras funktion.  Varför finns läxor? Vilken funktion fyller arbetet med hemuppgifter i dagens skola? I denna studie försöker vi få svar på några av våra frågor angående läxorna och deras funktion. Intervjuerna visar lärarnas medvetenhet angående vad som står i läroplanen.  Läroplanen fokuserar på individen och individanpassad undervisning. Individanpassas även läxorna?

  För att hitta svar på frågeställningar har vi studerat svensk litteratur och forskning samt genomfört tio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurserna 5 och 6. Undersökningen är avgränsad och undersöker enbart läxorna i svenska, engelska och matematik.

  Resultaten visar att lärarna är överens om att läxans syfte är att befästa baskunskaperna men de anser också att läxorna är en möjlighet för eleven att lära sig ta eget ansvar för sitt arbete.

 • 1640.
  Åkesson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jag är viktig: Verksamma lärares tankar och arbete kring flerspråkiga elever2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1641.
  Åkesson, Emmelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nejdefelt, Sofhie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Barnlitteratur i förskolan: en nyckel till kunskap2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1642.
  Åkesson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Modersmåletsroll för andraspråksinlärning: en kvalitativ undersökning gjord med förskolepersonal2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag ett stort intresse i att undersöka detta vidare.

  Den här rapporten har till syfte att undersöka förskolepersonalens uppfattning angående modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min uppsats med inslag av interkulturellt perspektiv. Hur stor roll spelar egentligen modersmålet vid inlärning av ett andra språk? Undersökningen är gjord i förskolan med förskolepersonal med kvalitativa intervjuer som redskap. Detta är ett viktigt ämne eftersom man i många kommuner inte ser modersmålsstödet som så viktigt och lägger inte så mycket resurser på det, Elmeroth (2008). Men det är också viktigt med tanke på att fler och fler barn i våra förskolor faktiskt har ett annat modersmål än svenska.

  Jag valde medvetet ut ett geografiskt område för att göra min undersökning på förskolor i detta område. Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet och visste att det går många barn med annat modersmål än svenska på dessa förskolor och för att jag vet att man på dessa förskolor arbetar aktivt med just tvåspråkighet.

  Mitt resultat visar att förskolepersonalen som jag har intervjuat anser att det är viktigt att erbjuda modersmålsstöd i förskolan och att ett väl utvecklat modersmål kan vara till hjälp vid inlärning av ett andra språk. Det visar också att förskolepersonalen ser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande gynnar inlärningen av dels svenska men också modersmålet.

 • 1643.
  Åkesson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 112012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1644.
  Åkesson, Michaela
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Samarbete för FaR: De olika parternas perspektiv på samarbetet runt Fysisk aktivitet på Recept2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår kropp.  Fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket, stärka muskler och skelett och reducera stresshormoner. Genom dessa effekter och andra minskar risken för flera sjukdomar som exempelvis diabetes typ II, hjärt- kärlsjukdomar och depression (Ståhle 2008) Syfte: Syftet med denna undersökning är att försöka förstå hur förskrivare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och mottagare av patient (aktivitetsarrangör) ser på samarbetet runt patienterna. För att undersöka detta belyses dels hur de två parterna ser på det egna och den andra partens arbete, dels hur de ser på kommunikationen dem emellan. Metod: Studien är mulitimetodiell utifrån en fallstudie som har karaktär av en fenomenografiskt beskrivande analys (Merriam 1994; Granskär & Höglund-Nielsen 2008). I undersökningen deltog tre förskrivare och två aktivitetsarrangörer. Resultat: De flesta informanter önskar att kommunikationen var bättre och tror att detta skulle leda till fler förskrivna recept, bättre kommunikation med patienten och utveckling av arbetet. Slutsats: Resultatet visar att intresse för utvecklig av kommunikationen finns men att förskrivare och aktivitetsarrangör saknar resurser för att åstadkomma en förändring.

 • 1645.
  Åkesson Ramos, Cathylyn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Svensson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Musik med små barn: ett pedagogisk verktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi genom vårt syfte tagit reda på hur pedagoger har använt sig av sånger som ett pedagogiskt verktyg, och vi har undersökt hur pedagogerna kunde skapa delaktighet till barnens språkutveckling genom sång och samlingar på förskolan. Vilka mål hade pedagogerna? För att nå syftet har vi genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där man fokuserar på egenskaperna och inte på personerna som deltar. Intervjuerna utfördes med pedagoger på två olika förskolor, både enskilda samt i grupp. Studiens resultat visade att musik används i förskolan, som ett verktyg för barnens språkutveckling. Samtliga respondenter var överens om att musik och sång främjar barnens lärande på många olika sätt. Dels är sång språkfrämjande samtidigt som musiken ger rytmik, vilket leder till motorik som främjar samspel med andra, glädje och gemenskap. Exempel på andra lärandeområden var när pedagoger använder sig av sånger för att barnen ska lära sig exempelvis veckodagar, månader, namn, matematik och mycket mer. Respondenterna ansåg dock att de skulle vilja ha mer kompetens för att föra musiken ännu mer framåt.

 • 1646.
  Åkesson, Stina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vallin, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Learning environment in Thailand: A case study regarding teaching methods and motivation in a Thai school.2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of our case study is to illustrate what teaching methods the teachers in an elementary school in southern Thailand use and if they motivate the students and in that case, how they do it. In the background we briefly report about Thailand, their school system and their development. The following presentation processes previous research that has been made within our chosen subjects. The theories are linked to our research questions, such as teaching methods, learning environments and approaches to motivate the students.

  Through a qualitative method ten observations have been conducted and the result of our observations have been analyzed and discussed. The result shows that the teachers in our case study use very personal and different teaching methods. The Ministry of education (2006) describes that the educational reform that took place in Thailand should develop teachers’ education methods to be more student-centered. The result of our observation shows that the teachers are in different stages in this development. Some of the teachers have much to develop before they reach this goal. The teachers also motivate the students differently. Some teachers motivated the students through external motivation where the goal was to pass the examiner’s tests, while others used the students’ internal motivation.

  The results cannot be generalized for all schools in Thailand. Since the study is relatively small, it only shows how a part of the teachers implemented their teaching at the school where the study was conducted.

 • 1647.
  Åslin, Amanda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Svensson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Kompetensbaserad rekrytering: En empirisk undersökning om hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till rekryteringsbehov och krav på mångfald och kompetens i arbetslivet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kvalitativ fallstudie har genomförts med syfte att förstå hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till det stora rekryteringsbehovet och kraven på mångfald i arbetslivet. För att söka svar på uppsatsens tre frågeställningar har relevanta teorier granskats och legat till grund för bakgrund och teorikapitel. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer som är väl insatta i och har kunskap om Landsting Kronobergs rekryteringsprocess och strategi för att tillgodose behovet av personal. Även en innehållsanalys av deras styrdokument har genomförts. Slutsatserna av studien är att Landsting Kronoberg är väl medveten om det ökande behovet av arbetskraft och arbetar strategiskt med detta. Ett sätt är att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare och de har därför olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Bland annat satsar de på att skapa ett större intresse hos ungdomar till att arbeta inom vården. I samband med alla rekryteringar strävar Landstinget Kronoberg efter att genomföra alla delar i rekryteringsprocessen, för att säkerställa en anställning med kvalitet. Landsting Kronoberg arbetar efter en kompetensbaserad rekryteringsmodell, där fokus ligger på att finna och anställa den kandidat med bäst kompetens för den aktuella tjänsten. Informanterna menar att genom att endast fokusera på kompetens vid rekryteringen, leder det indirekt till mångfald i organisationen. Mångfaldsarbete är inget de verkar för i nuläget, dock föreslås det i uppsatsens diskussionskapitel att de bör ha ett uttalat mångfaldsarbete som ett sätt att möta det kommande behovet av arbetskraft.

 • 1648.
  Öberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Knutsson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Språket som verktyg för inkludering: En kvalitativ intervjustudie med verksamma pedagoger i förskolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en fördjupad insyn i pedagogers upplevelser av huruvida och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för inkludering i en förskola för alla barn. Vi har fokuserat på att synliggöra faktorer som påverkar barns språkutveckling, hur pedagoger arbetar för att främja och stärka barns språkutveckling samt hur pedagogers visioner ser ut gällande alla barns rätt att utveckla sitt språk. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger på olika förskolor. Resultatet visar på betydelsen av att ha mindre antal barn i barngrupp för att kunna arbeta på ett positivt sätt samt vikten av att skapa trygghet i syfte att se och gynna alla barns språkutveckling. Studien belyser möjligheter samt dilemman gällande hur en inkludering kan genomföras med hjälp av språket som verktyg. Att anpassa verksamheten utifrån individuella barns behov är något som studien visar är betydelsefullt men det är likaså av vikt att anpassa den utefter en hel barngrupps behov. Något centralt som studien pekar på är att kommunikation kan ske på flera olika sätt och inte bara verbalt, det går alltså även att visa vad som ska förmedlas. Tecken som stöd, kroppsspråket samt bildschema är några verktyg som studien belyser som positiva i arbetet med att stimulera barns språkutveckling i syfte att skapa en förskola för alla barn.

 • 1649.
  Öfverberg, Thanja
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Förskolläraren och genusuppdraget2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning går ut på att ta reda på hur förskollärare ser på sitt fostransansvar i den egna verksamheten och om man arbetar genusmedvetet. I min undersökning har jag intervjuat ett antal förskollärare och jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Med hjälp av intervjuerna försöker jag belysa följande problemställningar: Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag att fostra flickor och pojkar? Hur går förskollärare tillväga i sitt dagliga arbete? Vilka svårigheter upplever förskollärare nr de försöker arbeta genusmedvetet?

  I undersökningen framkommer det att några förskollärare försöker tänka genusmedvetet och arbetar därefter, men att man inte lyckas hålla fokus hela tiden. Någon pedagog föredrar att se till individen och tror att man på det viset behandlar barnen lika oavsett kön. Videoobservationer ses som ett medel för att bli mer medveten om sina egna brister vad gäller genus och därigenom kunna bli mer medveten om sitt eget bemötande av barnen. Här menar pedagogen även att man nog gärna tror sig vara bättre än vad man är. En förskollärare lyfter fram vikten av att inte lägga några värderingar i det som barnen gör. Det framkommer dessutom att det finns många äldre förskollärare med ett äldre synsätt som gör förändringsprocessen tungrodd och att det bland annat därför handlar om att ta myrsteg. Som pedagog och vuxen påverkar man barnen genom sina egna intressen, värderingar och normer som man har med sig från barnsben. I övrigt så arbetar pedagogerna tematiskt i förskolan och i temat ska innehållet från styrdokumenten in på ett eller annat sätt. Man prioriterar inga specifika mål utan försöker få med allt i temaarbetet som dessutom ska utgå ifrån barnens egna tankar och intressen.

 • 1650.
  Öhlander, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Third language development for multilingual pupils at the individual programme’s introduction course from a Dynamic Systems Theory point of view2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis uses a Dynamic Systems Theory (DST) perspective to explain language development and metalinguistic awareness in five third language learners (L3) of English at the individual programme’s introduction course (IVIK). From a DST approach it is evident that every complex dynamic system, like multilingual learner systems, develops according to internal self-organizational properties and to the interaction between the learner and the environment. Every system consists of different interacting subsystems that can be competitive or connected growers. In this thesis, rates of word length, text length and vocabulary ratio have been measured and compared. The results reveal that there are competitive relationships between the subsystems’ word length and text length along with vocabulary ratio for four of the five students. Student motivation, length of schooling, amount of languages and proficiency levels and length of schooling in English is also analysed in consideration of language development as well as metalinguistic awareness. The results show no strong correlations between these factors apart from the student who has the highest motivation and a longer English schooling also has the highest metalinguistic awareness. Furthermore, results also indicate a positive correlation between metalinguistic awareness and L3 proficiency. This confirms previous research about the positive effects of multilingualism and higher cognitive and metalinguistic ability.

3031323334 1601 - 1650 av 1655
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf